Page 1

ANGLIČTINA PRO K AŽDÉHO CVIČEBNICE BEGINNER LEVE L

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 1

09/03/18 15:08


Autor Thomas Booth deset let vyučoval anglický jazyk v Polsku a Rusku. Nyní žije v Anglii, kde pracuje jako redaktor a autor anglických jazykových materiálů, především jazykových a lexikálních učebnic.

Konzultant Tim Bowen vyučoval anglický jazyk a školil učitele angličtiny ve více než 30 zemích po celém světě. Podílel se na pracích zaměřených na výuku výslovnosti a metodiku výuky jazyka a je autorem množství knih pro učitele angličtiny. V současné době pracuje na volné noze jako autor výukových materiálů, redaktor a překladatel. Je členem Institutu lingvistů (Chartered Institute of Linguists).

Jazykový konzultant Profesorka Susan Barduhnová je zkušená učitelka angličtiny, školitelka a autorka, která přispěla do množství jazykových publikací. Vedle vedení kurzů anglického jazyka přinejmenším na čtyřech různých kontinentech působila jako předsedkyně Mezinárodní organizace učitelů angličtiny (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) a poradkyně organizace British Council a dále Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. V současné době působí jako profesorka na School for International Training ve Vermontu v USA.

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 2

25/02/18 21:03


ANGLIČTINA PRO K AŽDÉHO CVIČEBNICE BEGINNER LEVE L

KNIŽNÍ KLUB

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 3

09/03/18 15:08


Obsah Original Title: English for Everyone Practice Book Level 1 Beginner Copyright © 2016 Dorling Kindersley Limited A Penguin Random House Company ISBN 978-80-242-6045-7

Angličtina pro každého, cvičebnice, Level 1 Beginner Z anglického originálu English for Everyone Practice Book Level 1 Beginner, vydaného nakladatelstvím Penguin Random House Company v Londýně roku 2016, přeložila Lucie Byronová Odpovědný redaktor Jan Grabec Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 176 Vydala Euromedia Group, a. s. – Knižní klub v edici Universum Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9702. publikaci. Sazba TYPOSTUDIO, s. r. o., Praha Tisk TBB,a. s., Banská Bystrica Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz A WORLD OF IDEAS: SEE ALL THERE IS TO KNOW

Jak s učebnicí pracovat

Jak se představit

8

12

Nové téma Sloveso „to be“ ve spojení se jmény Slovní zásoba Jména a hláskování Nová dovednost Představujeme se

Slovní zásoba Země

14

Odkud jsem a kolik je mi let

16

Nové téma „To be“ ve spojení s věkem a národností Slovní zásoba Čísla a národnosti Nová dovednost Mluvíme o sobě

Slovní zásoba Rodina a domácí mazlíčci 18

Čí to je?

20

Nové téma Přivlastňovací zájmena nesamostatná, „this“ a „that“ Slovní zásoba Zvířata a rodina Nová dovednost Říkáme, že někomu něco patří

www.dk.com

Apostrof

22

Nové téma Apostrof v přivlastňovacím pádu Slovní zásoba Rodina a zvířata Nová dovednost Vyjadřujeme příslušnost

Slovní zásoba Osobní věci

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 4

24

09/03/18 15:08


Moje věci

26

Nové téma „These“ a „those“ Slovní zásoba Osobní věci Nová dovednost Přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

Slovní zásoba Povolání

Moje práce

30

32

Další zápory

36

38

Můj den

40

Nové téma Přítomný čas prostý Slovní zásoba Každodenní aktivity Nová dovednost Popisujeme svůj den

54

Nové téma Jednoduché otázky Slovní zásoba Práce a běžné činnosti Nová dovednost Pokládáme jednoduché otázky

Krátké odpovědi

Slovní zásoba Každodenní aktivity

50

Nové téma Zápor v přítomném čase prostém Slovní zásoba Běžné činnosti Nová dovednost Říkáme, co neděláme

Jednoduché otázky

Nové téma Časové údaje Slovní zásoba Čas a denní doba Nová dovednost Říkáme, kolik je hodin

Můj týden

46

Nové téma Zápor slovesa „to be“ Slovní zásoba „Not“ Nová dovednost Vyjádření záporné skutečnosti

Nové téma Jak mluvit o své práci pomocí „I am“ Slovní zásoba Povolání a pracovní prostředí Nová dovednost Popisujeme svou práci

Kolik je hodin?

Zápor slovesa „to be“

58

Nové téma Krátké odpovědi Slovní zásoba Práce a běžné činnosti Nová dovednost Odpovídáme na otázky

Složitější otázky

60

Nové téma Otevřené otázky Slovní zásoba Tázací výrazy Nová dovednost Pokládáme složitější otázky

42

Slovní zásoba Ve městě

64

Nové téma Dny a předložky Slovní zásoba Dny v týdnu Nová dovednost Popisujeme svůj týden

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 5

25/02/18 21:03


Moje město

66

Nové téma „There is“ a „there are“ Slovní zásoba Město a budovy Nová dovednost Popsat město

Použití „a“ a „the“

70

74

78

Nové téma Použití „and“ a „but“ Slovní zásoba Město, práce a rodina Nová dovednost Tvorba souvětí

Přídavná jména

81

84

Nové téma „Because“ Slovní zásoba Místa a zaměstnání Nová dovednost Vyjádření příčiny nebo důvodu

Slovní zásoba V domě

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 6

92

Slovní zásoba Jídlo a pití

96

Počitatelnost

98

Nové téma Nepočitatelná podstatná jména Slovní zásoba Nádoby a obaly Nová dovednost Mluvíme o jídle

Dost a příliš

Nové téma Přídavná jména Slovní zásoba Výrazy označující místa Nová dovednost Popis města nebo krajiny

Příčinné věty

Co máte doma? Nové téma Otázky s „have“ Slovní zásoba Domácnost a nábytek Nová dovednost Ptáme se na domácnost

Nové téma Imperativ Slovní zásoba Popis cesty Nová dovednost Orientace ve městě

Souvětí

88

Nové téma Použití slovesa „have“ Slovní zásoba Domácnost Nová dovednost Vyjadřujeme, co vlastníme

Nové téma Určité a neurčité členy Slovní zásoba Místa ve městě Nová dovednost Použití členů

Rozkazy a popis cesty

Sloveso „have“

102

Nové téma Dost a příliš Slovní zásoba Přísady a jejich množství Nová dovednost Vyjadřujeme množství

Slovní zásoba Oblečení a doplňky

106

V obchodě

108

Nové téma Použití „too“ a „fit“ Slovní zásoba Nakupování a oblečení Nová dovednost Popis oblečení

86

25/02/18 21:03


Popis a hodnocení

112

Nové téma Hodnotící přídavná jména Slovní zásoba Nakupování a materiály Nová dovednost Vyjadřujeme svůj názor

Slovní zásoba Sport

116

Bavíme se o sportu

118

Nové téma „Go“ a „play“ Slovní zásoba Sporty Nová dovednost Mluvíme o sportu

Slovní zásoba Zájmy a volný čas

Volný čas

138

Co umím a neumím

140

Nové téma „Can“, „can’t“ a „cannot“ Slovní zásoba Schopnosti a dovednosti Nová dovednost Říkáme, co umíme a neumíme dělat

Příslovce

144

Nové téma Pravidelná a nepravidelná příslovce Slovní zásoba Záliby a aktivity Nová dovednost Popis děje

122

124

Nové téma Příslovce četnosti Slovní zásoba Volný čas Nová dovednost Mluvíme o svém volném čase

Co mám a nemám rád

Slovní zásoba Dovednosti

Rozvíjející příslovce Nové téma Rozvíjející příslovce Slovní zásoba Schopnosti a dovednosti Nová dovednost Říkáme, jak dobře něco děláme

Přání a touhy

128

Nové téma „Love“, „like“ a „hate“ Slovní zásoba Jídlo, sport a volný čas Nová dovednost Vyjadřujeme, co máme rádi

146

148

Nové téma „Would“ a „want“ Slovní zásoba Trávení volného času Nová dovednost Vyjadřujeme své ambice

Studium

Slovní zásoba Hudba

132

Nové téma Příslovce a členy Slovní zásoba Akademické obory Nová dovednost Mluvíme o svých studiích

Co mám nejraději

134

Odpovědi

152

156

Nové téma Použití „favorite“ Slovní zásoba Jídlo a hudba Nová dovednost Říkáme, co máme nejraději

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 7

25/02/18 21:03


Jak s učebnicí pracovat Angličtina pro každého je určena všem, kdo chtějí ovládnout anglický jazyk. Stejně jako jiné jazykové učebnice pokrývá všechny oblasti jazyka: gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, poslech, mluvení, čtení a písemný projev. Na rozdíl od jiných učebnic ale klade velký důraz na vizuální stránku výuky, Moje město využívá obrázky a grafiku, které usnadňují pochopení a zapamatování nové látky. Doporučujeme studovat témata v učebnici v daném pořadí a plně využívat nahrávek dostupných na webových stránkách a v aplikaci. Na konci každé lekce můžete procvičit novou látku v doplňujících cvičeních v pracovním sešitě. Chceme-li vyjádřit, že někde něco je, můžeme použít spojení „there is“ pro jednotné číslo a „there are“ pro číslo množné. Záporné tvary jsou „there isn’t“ a „there aren’t“.

DOPLŇTE DO VĚT BUĎ THERE IS, NEBO THERE ARE

Moje město Chceme-li vyjádřit, že někde něco je, můžeme použít spojení „there is“ pro jednotné číslo a „there are“ pro číslo množné. Záporné tvary jsou „there isn’t“ a „there aren’t“.

DOPLŇTE VĚTY PODLE OBRÁZKU Nové téma „There is“ a „there are“ Slovní zásoba Město a budovy Nová dovednost Popis města

NOVÁ GRAMATIKA „THERE IS“ A „THERE ARE“ Použijte „there is“, mluvíte-li o jedné věci (jednotné číslo).

Použijte „there are“, mluvíte-li o více než jedné věci (množné číslo).

DALŠÍ PŘÍKLADY „THERE IS“ A „THERE ARE“

NOVÁ GRAMATIKA „THERE IS NOT“ A „THERE ARE NOT ANY“ Not: Přidáním částice „not“ vytvoříte zápornou větu v jednotném čísle.

Not any: Přidáním „not any“ vytvoříte zápornou větu v množném čísle.

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A URČETE SPRÁVNÉ POŘADÍ OBRÁZKŮ

Nové téma „There is“ a „there are“ Slovní zásoba Město a budovy Nová dovednost Popis města

Isn’t: „Is not“ můžete zkrátit na „isn’t“.

V KAŽDÉ VĚTĚ VYŠKRTNĚTE CHYBNÝ VÝRAZ

Aren’t any: „Are not“ můžete zkrátit na „aren’t any“.

V KAŽDÉ VĚTĚ VYŠKRTNĚTE CHYBNÝ VÝRAZ

77

UČEBNICE

TVOŘTE ZÁPORNÉ VĚTY

POUŽIJTE SCHÉMA A ŘEKNĚTE OSM SPRÁVNÝCH VĚT

66

67

CVIČEBNICE

Témata lekce Každá lekce začíná shrnutím základních tematických okruhů

Číslo lekce Kniha je rozdělena do jednotlivých lekcí. Číslo lekce vám pomůže sledovat vaše pokroky.

Zápor slovesa „to be“ Zápornou větu vytvoříte přidáním částice „not“ nebo jejího staženého tvaru „n’t“. Záporné věty se slovesem „to be“ se řídí jinými pravidly než zápory jiných sloves.

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A URČETE SPRÁVNÉ

Nové téma Zápor slovesa „to be“ Slovní zásoba „Not“ Nová dovednost Vyjádření záporné skutečnosti

PŘEPIŠTE VĚTY A UPRAVTE POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH VÝRAZŮ

NAPIŠTE KAŽDOU VĚTU TŘEMI MOŽNÝMI ZPŮSO

Oddíly Každá lekce je rozdělena do několika oddílů, kterými je vhodné postupovat popořadě. Po dokončení každého oddílu si můžete dát přestávku.

PŘEČTĚTE SI BLOG A ODPOVĚZTE NA OTÁZKY DOPLŇTE DO VĚT SLOVESA A ZÁPORY

46

8

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 8

25/02/18 21:03


Slovní zásoba V oddílech se slovní zásobou si můžete procvičit základní anglická slovíčka a fráze, které jste se v učebnici naučili.

Procvičování pomocí obrázků Obrázky a grafika fungují jako vizuální nápověda, která vám pomůže dostatečně si zafixovat základní anglická slovíčka.

Slovní zásoba POVOLÁNÍ DOPLŇTE POD OBRÁZKY SPRÁVNÉ VÝRAZY Z TABULKY

TE SPRÁVNÉ POŘADÍ OBRÁZKŮ

NÝMI ZPŮSOBY

31

Audio Většina modulů je doplněna zvukovými nahrávkami anglických rodilých mluvčích; ty by vám měly pomoci zlepšit náslech a schopnost konverzace.

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com 9

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 9

25/02/18 21:03


Cvičení Každé cvičení je určeno k zopakování a procvičení právě těch jazykových jevů, které jste se v příslušné lekci naučili. Práce se cvičeními vám pomůže zapamatovat si novou látku a zlepšit své vyjadřovací schopnosti. Každé cvičení je označeno symbolem, podle kterého poznáte, která dovednost se v něm procvičuje.

Číslo modulu Každý modul je označen jiným číslem; snadno tak najdete příslušné nahrávky.

GRAMATIKA Použijte nová gramatická pravidla v různých kontextech.

SLOVNÍ ZÁSOBA Zapamatujte si nová slovíčka.

ČTENÍ Sledujte, jak nový jazykový jev využít v kontextu každodenního života.

MLUVENÍ Porovnejte svou mluvenou angličtinu se vzorovými nahrávkami.

POSLECH Vyzkoušejte si, jak rozumíte mluvené angličtině.

Zadání Každé cvičení začíná krátkým zadáním, kde se dozvíte, co se od vás očekává.

DOPLŇTE DO VĚT SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA

Podpůrná grafika Obrázky vám pomohou cvičením porozumět.

Podpůrné nahrávky Tento symbol znamená, že cvičení obsahuje odpovědi ve formě audionahrávek. Poslechněte si je po vyplnění cvičení. Místo na psaní Odpovědi můžete psát přímo do učebnice; později se k nim tak snadno můžete vrátit.

Poslechové cvičení Tento symbol znamená, že si máte poslechnout nahrávku a následně zodpovědět otázky ve cvičení.

Mluvní cvičení Tento symbol znamená, že byste otázky měli zodpovědět nahlas a poté své odpovědi porovnat s nahrávkou přiloženou v audiosouboru. Příklad První otázka každého cvičení je zodpovězena; to vám pomůže zadaný úkol snáze pochopit.

DOPLŇTE DO KAŽDÉ VĚTY BUĎ „GO“, NEBO „GOES“ A VYSLOVTE JI

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A URČETE SPRÁVNÉ POŘADÍ OBRÁZKŮ

10

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 10

25/02/18 21:03


Audio

Odpovědi

Angličtina pro každého obsahuje množství podpůrných audiomateriálů. Zkuste je využít v plném rozsahu, pomohou vám lépe rozumět mluvené angličtině a osvojit si správný přízvuk a správnou výslovnost. Každý soubor si můžete přehrát, zastavit a zopakovat, kolikrát budete chtít, dokud si nebudete jisti, že jste nahrávce dostatečně porozuměli.

Na konci učebnice najdete seznam správných odpovědí ke všem cvičením. Nalistujte si ho po dokončení každého modulu a zkontrolujte si své odpovědi, abyste si ověřili, že jste nové látce dostatečně porozuměli.

Odpovědi Na konci knihy najdete odpovědi ke všem cvičením.

POSLECHOVÁ CVIČENÍ Tento symbol znamená, že byste si měli poslechnout nahrávku a následně zodpovědět otázky ve cvičení.

PODPŮRNÉ AUDIO Tento symbol znamená, že si po dokončení modulu můžete poslechnout doprovodnou nahrávku.

Číslo cvičení Čísla odpovídají čislicím v levém horním rohu cvičení.

Audio Tento symbol znamená, že si odpovědi můžete poslechnout.

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com 11

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 11

25/02/18 21:03


Jak se představit Na pozdrav můžete říct: „Hello!“ nebo „Hi!“ Představte se pomocí spojení „I am.“ Naučte se také vyhláskovat své jméno.

PŘEPIŠTE VĚTY A POUŽIJTE ODPOVÍDAJÍCÍ STAŽENÉ TVARY

Nové téma Sloveso „to be“ ve spojení se jmény Slovní zásoba Jména a hláskování Nová dovednost Představujeme se

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A ZAPIŠTE, V JAKÉM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ POSTAVY MLUVÍ

VYTVOŘTE 12 RŮZNÝCH POZDRAVŮ PODLE SCHÉMATU A ŘEKNĚTE JE NAHLAS

12

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 12

25/02/18 21:03


POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A VYHLÁSKUJTE JMÉNA, KTERÁ USLYŠÍTE

VYHLÁSKUJTE JMÉNA VŠECH OSOB A ŘEKNĚTE VĚTY NAHLAS

13

Anglictina cvicebnice 1_001_155_OK.indd 13

25/02/18 21:03

Angličtina pro každého, cvičebnice, úroveň 1, začátečník  
Angličtina pro každého, cvičebnice, úroveň 1, začátečník