SuperMAG oktober 2022

Page 1

MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAILOKTOBER 2022 SuperMAG verschijnt 5 keer per jaar in februariapriljunioktoberdecember |Afgiftekantoor Antwerpen X | P209546 | PB-PP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. PASSIE VOOR OLDTIMERS SMELT SAMEN MET LIEFDE VOOR VOEDING Erwin Mertens (Foodgarage Hoase) DOSSIER Lekker genieten WEEKEND VAN DE KLANT Meer dan 500.000 attenties over de toonbank

Creëer

MARKET: KOELVITRINE MET OPEN K AR AK TER

Deze

Ruim kopmeub

S

Stekkerklar e ko elvit

Ma

Interesse?

Neem

r uimtelijke, semi ver t icale koelvit r ine is uit nodigend én koelt per fec t Zelf s met het schuine et aleer plateau va n meer da n één meter diep blijven de voor ver pa k te ver swa ren precies op temper at uur.
contact met ons op via sales@smeva.nl of +31 40 207 32 00 voor advies op maat. Benieuwd naar ons complete assortiment koelmeubelen? Kijk dan op: www.smeva.com
uw eigen versmarkt
el me t me er der e schap niveaus Ide a a l vo or he t s t imuler en v a n impuls a a nkop en
chap t yp e glas Ruimt elijk gevo el Pr emium ui t st r a ling B e t er zicht op ver s w a r en
rine
k kelijk t e ver pla at s en Ui t er mat e ge s chik t vo or e en f le x ib ele winkelinr icht ing

Lekker genieten?

Voor de zomer waarschuwden we in deze proloog al dat door toedoen van de torenhoge energiekosten heel wat ondernemingen 2022 met verlies zullen afsluiten. Ondertussen wijst onze laatste rendabiliteitsanalyse uit dat het aantal verliesbedrijven bij supermarkten waarschijnlijk de 70% zal benaderen. Buurtsuper.be heeft samen met UNIZO de afgelopen weken en maanden de federale en Vlaamse regering aanhoudend bestookt met voorstellen om via steunmaatregelen de grootste klappen te vermijden. De wijze waarop één kostenfactor de rendabiliteit dwars doorsnijdt, is ook voor mij in mijn 30-jarige loopbaan ongezien … De Vlaamse regering zou buurtsupermarkten en speciaalzaken, die door de verhoogde energie kosten operationeel verlies lijden, deels compenseren. We zullen echter moeten wachten op de effectieve uitvoeringsbesluiten om concreet zicht te krijgen op de modaliteiten hiervan.

‘Lekker Genieten’ is in deze omstandigheden de ietwat ironische titel van deze proloog én het hoofdthema van dit nummer van SuperMAG. We krijgen ontzettend veel reacties van gefrustreerde leden over de impact van de energiecrisis en de leefbaarheid van hun buurtsuper. We doen er alles aan om naast de bevoegde overheden, ook franchise centrales te overtuigen dat hun steun nu onontbeerlijk is. Hogere marges waren al voor de crisis aangewezen om aangesloten ondernemers competitief te houden. Nu zijn ze ons inziens noodzakelijk voor veel franchisenemers willen ze het boekjaar overleven.

Dit gezegd zijnde, hopen we dat je toch nog een moment kan vinden om je gedachten te verzetten en te genieten van dit magazine met tal van praktijkgetuigenissen, fotoreportages en andere inspirerende artikels.

Luc Ardies Directeur Buurtsuper.be www.facebook.com/buurtsuperunizo www.buurtsuper.be OKTOBER 2022 3
“Lekker genieten is in deze omstandigheden een ietwat ironische titel.”

Inhoud OKTOBER 2022

10

Colofon

Dit magazine is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Redactieadres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

Oplage: 4.000 ex. - verschijnt 5 keer per jaar Secretariaat en abonnementen: Yentl Peelman, 02 212 26 22 Directeur Buurtsuper.be: Luc Ardies

Redactie: Nele Schoofs, Mies Cosemans

Fotografie: Medialife

Vormgeving: Kapitan, www.kapitan.be, 011 22 72 57 Advertenties: Yannick Muls, 0476 78 30 12 V.U.: Buurtsuper.be

Buurtsuper.be

Buurtsuper.be is de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. Wij verdedigen hun collectieve belangen, inspireren en ontzorgen hen door een aangepast aanbod van individuele diensten en adviezen.

Lid worden van Buurtsuper.be?

Neem contact op via info@buurtsuper.be of schrijf meteen € 520,30 (€ 430 excl. btw) over op BE35 4263 1182 2137 (UNIZO-lidmaatschap incl.) en je bent een jaar lid vanaf het moment van betaling.

6 Buurtsuper feest!

Terugblik met foto’s

8 Weekend van de klant Startschot Buurtsuper van het jaar

10 Dossier energie

Op een rijtje: energiemaatregelen voor buurtsupers en speciaalzaken

14 Op de koffie met Vanessa, onze opleidingscoördinator

16 Op bezoek in Amsterdam Inspirerende voorbeelden

22 Groentevakman 2022 De winnaars in de groentjes

26 Nieuw in de buurt

Op een rijtje: de jongste telgen van de buurtsuperfamilie

Coverstory

Een gedurfde combinatie

Voeding en oldtimers onder één dak bij Foodgarage Hoase

32 Welkom in Limburg

Lokale landbouw en korte keten in de kijker

42 Drie generaties buurtsuper

Celine en Mathias runnen Spar Eke

64 Selder in de kijker Seldertelers Stefaan en Mieke vertellen

66 Kopen we veel bioproducten?

VLAM zocht het uit

36
4
DOSSIER 64 Lekker genieten 52 Studie van VLAM Hoe verse producten reageren op prijsschommelingen 53 Column Lekker genieten, met oog voor onze basisproducten 54 Nieuw bij Croustico Aanbod breidt verder uit 56 GILI Lekkere en gezonde cadeauboxen 58 WaWaah Water Gezond voor en door kinderen 62 Pauwels Sauzen Veroveren de winkelschappen 68 Overstap naar bioteelt Waarom schakelde biobedrijf Vitaetom om naar bio? 70 Op tour bij de boer De wondere wereld van paprika’s 72 Belux-Mondial Kwalitatieve en creatieve etiketten 74 Studenten en flexi’s aannemen NOWJOBS maakt het je gemakkelijker 76 Smeva koelinstallaties Welke keuze maak jij? 78 Hoe sorteer jij jouw bedrijfsafval? Valipac ondersteunt jou 82 Achter de schermen Niki strijdt tegen voedselverspilling OKTOBER 2022 5 50

Buurtsuper

viert feest!

We nodigden de Buurtsupers van het jaar 2021 en de Groentevakmannen van 2022 uit voor een gezellige VIPavond. Een feestelijke locatie, een heerlijke barbecue en toffe sfeer … meer hadden we niet nodig om er een geslaagde avond van te maken.

SUPERBUURT FOTOVERSLAG VIPFEEST
6
OKTOBER 2022 7

Weekend van de Klant = startschot verkiezing

‘Buurtsuper van het jaar’

Tijdens het Weekend van de Klant op 1 en 2 oktober verdeelden jullie samen maar liefst 510.480 attenties. Dit jaar waren dat de nieuwe Natuurboterwafels met een laagje pure Belgische chocolade van Jules Destrooper. En die werden duidelijk gesmaakt! Bedankt voor jullie hartverwarmend enthousiasme.

SUPERBUURT WEEKEND VAN DE KLANT
8

Samen met de koekjes werden kaartjes overhandigd om de klanten om een bedankje terug te vragen.

Win 1 jaar gratis boodschappen!

Bedank je favoriete buurtsuper via superbuurt.be!

Speel mee met de jackpot via superbuurt.be en win één jaar gratis boodschappen!

Tijdens datzelfde weekend trapten we ook de verkiezing van de ‘Buurtsuper van het jaar’ af. Naast de Jules Destrooper-attentie ontvingen de deelnemende buurtsupers dus ook al het materiaal waarmee ze stemmen kunnen ronselen zoals winkelaffiches, lotjes en het digitale promotiepakket.

De Jules Destrooper-koekjes werden massaal door jullie besteld en al even enthousiast onthaald door de klanten.

TIP: extra affiches, kaartjes en het online promotiemateriaal kan je downloaden via superbuurt.be/downloads

Jouw klanten kunnen nog tot en met eind oktober stemmen op hun favoriete buurtsuper via superbuurt.be/store-locator. Overtuig je klanten, buren, vrienden en kennissen dus nog massaal om voor jouw buurtsuper te stemmen en … wie weet word jij wel Buurtsuper van het jaar 2022!

OKTOBER 2022 9
Last call!
2022 BUURTSUPER VAN HET JAAR

Energiecrisis Buurtsuper.be voor jou

in de bres

“Na druk over en weer pendelen met voorstellen en tegenvoorstellen zullen buurtsupermarkten en speciaalzaken deels gecompenseerd worden voor hun verlies.”

Luc Ardies, Buurtsuper.be

Onze supermarkten en speciaalzaken zitten momenteel in bijzonder zwaar weer. Energiekosten swingen de pan uit, de toekomst is onzeker. En dat in een sector waar de concurrentie bijzonder zwaar is en winkels zich continu moeten heruitvinden. Buurtsuper.be en UNIZO hebben hun rol als belangenbehartiger de laatste weken volop opgenomen. Intussen werken we verder aan het project waarmee onze leden voordelig zonnepanelen (en laadpalen) kunnen installeren.

DOSSIER ENERGIE
10

Dan toch directe energiesteun voor buurtsupermarkten?

Uit de Septemberverklaring van de Vlaamse regering en onze contacten met de bevoegde kabinetten, lijkt er een directe energiesteun te komen voor buurtsupermarkten en speciaalzaken. Ook al blijft er nog veel onduidelijk heid over de voorwaarden en de grootte van deze compensatiemaatregelen.

Buurtsuper.be en UNIZO waren de afgelopen weken druk in de weer om de Vlaamse regering ertoe te bewegen om op korte termijn directe steun te geven en op langere termijn ondernemingen te helpen om hun energietransitie te versnellen.

Luc Ardies van Buurtsuper.be: “Het heeft er lang naar uitgezien dat onze leden op geen enkele directe steunmaatregel moesten rekenen. Na druk over en weer pendelen met voorstellen en tegenvoorstellen zullen uiteindelijk, volgens de informatie waarover we nu beschikken, buurtsupermarkten en speciaalzaken deels gecompenseerd worden voor hun verlies.”

Het geleden verlies kan wellicht tot 80% herleid worden door de overheidstussenkomst.

Basisvoorwaarde is dat de bedrijven geen verlies maakten voor de crisis. Ze moeten dus kunnen aantonen dat ze operationeel verlies lijden door de verhoogde energiekosten. Luc Ardies: “Uit een rekenoefening die we hebben toegepast op cijfers van onze bestuursleden, lijkt het erop dat hun verlies door de overheidstussenkomst tot 80% kan herleid worden.”

De maatregel zou voor het laatste kwartaal van 2022 gelden en mogelijk – na goedkeuring door Europa – verlengd worden tot het eerste kwartaal van 2023. “Uit ervaring weten we dat we pas zekerheid hebben over de exacte voorwaarden als we de uitvoerings besluiten te zien krijgen. In die context zijn we op dit moment nog zeer voorzichtig met uitspraken en mededelingen.”

Naast deze directe compensatiepremies zou de zogenaamde overbruggingslening verder worden uitgebreid en versterkt. De overbruggingslening is sinds februari 2022 bij VLAIO beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben naar aanleiding van de COVID-19- of Oekraïnecrisis. Het gaat om zeer voordelige leningen (1,5% interest) waarmee een kleine onderneming tot € 200.000 en middelgrote ondernemingen tot € 400.000 kunnen lenen.

Tot slot worden ook supermarkten ondersteund in hun energietransitie. Minister Brouns kondigde een impulsprogramma aan waarbij de transitie naar hernieuwbare energie wordt versneld. Onder nemingen die investeren in nieuwe technologieën zoals recuperatie van restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers, zonne-energie, biomassa, geothermie, etc. zouden in aanmerking komen.

Luc Ardies van Buurtsuper.be: “Het zijn bijzonder zware weken geweest. Ik vermoed dat we er bij het verschijnen van dit magazine nog steeds nauwlettend op moeten toezien dat de meerderheid van onze leden in aanmerking komt voor de directe overheidssteun. Los van die steunmaatregel is het op langere termijn minstens even belangrijk dat de overheid super markten en speciaalzaken helpt die investeren in hun energietransitie. Tot slot moet Europa dringend beslissen om via een plafonnering van de aardgasprijs en de loskoppeling van de elektriciteitsprijs, de energiekosten te doen dalen. Zo’n beslissing zal nog de grootste impact hebben op de rendabiliteit. Los van de energiemaatregelen vinden we het een goede zaak dat de Vlaamse regering ook een jobbonus heeft voorzien om de koopkracht van heel wat consumenten zoveel mogelijk te vrijwaren, ondanks de stijgende kosten.”

OKTOBER 2022 11

ZIJN DEZE MEDAILLES GOUD WAARD.

Samen kunnen we grootse dingen bereiken! Vorig jaar hebben Belgische bedrijven 703.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd. Proficiat aan die bedrijven die ons hielpen dit nieuwe record te breken. Wil je je bij hen voegen? Ontdek hoe op iksorteerinmijnbedrijf.be!

VOOR SORTEERKAMPIOENEN

Project zonnepanelen en laadpalen

Zonnepanelen zijn door de gigantische energieprijsstijgingen meer een noodzaak dan een nuttige investering geworden. Buurtsuper.be, Zero Emission Solutions en zonnepaneleninstallateur IZEN hebben daarom een voorstel op maat van onze buurtsupers uitgewerkt.

Tip!

Zonnepanelen bieden je een belangrijk stuk zekerheid: je weet wat je de komende jaren zal betalen voor je stroom. Is je dak klein? Dan leg je ze in functie van de beschikbare plaats. Je dekt dan misschien niet je volledige verbruik maar toch al een deel. Met de laadpalen – die tegen 2023 sowieso verplicht zijn – creëer je een nieuwe vorm van inkomsten.

We vroegen een buurtsuper-uitbater die al twee jaar zonnepanelen heeft, wat het effect is. “We merken dat dankzij een CO2-koeling met warmterecuperatie,

die recent werd geplaatst, en de zonnepanelen de stijging van elektriciteit beperkt is gebleven. In november van vorig jaar betaalden we nog € 3.500. In juli van dit jaar was dat al € 10.000. Maar in onze andere winkels, met een vergelijkbare oppervlakte maar zonder CO2-installatie en zonnepanelen, is het resultaat erger. In november 2021 betaalden we daar € 5.722 en in juli € 20.354. De zonnepanelen hebben dus zeker een effect. Wij hebben nu trouwens beslist om ook op de huurpanden zonnepanelen te plaatsen.”

Als alternatief op het model van eigen investering in een PV-installatie kan Zero Emission Solutions ook ondersteuning bieden voor de volledige uitvoering en opvolging van de PV-installatie. Vraag naar de voorwaarden!

Maak vandaag nog een afspraak

De experts van IZEN komen langs op een moment dat jou past en beantwoorden al jouw vragen. Je hebt meteen een concreet voorstel op maat van jouw buurtsuper. Maak een afspraak via de QR-code.

DOSSIER ENERGIE
OKTOBER 2022 13
“De zonnepanelen hebben zeker een effect. Wij hebben nu beslist om er ook op onze huurpanden te plaatsen.”

Op de koff ie met

opleidingscoördinator

Onze collega Vanessa Abbeel coördineert en organiseert de opleidingen voor werkzoekenden. Via een intensief traject en in samenwerking met VDAB stoomt ze hen klaar voor een job in de verkoop. Hoe ziet haar job eruit?

Vanessa studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de VUB. Tijdens een stage bij L&AD komt ze voor het eerst in aanraking met teambuildings en opleidingen.

“Onder andere de brandweer van Antwerpen is toen bij ons de revue gepasseerd. Ik heb die regelmatig op en neer de pamperpaal gestuurd”, glimlacht ze. Na haar opleiding aan de VUB studeert ze nog een jaar Personeelsmanagement in Antwerpen. En op 18 oktober 2004 start ze als opleidingscoördinator bij PMO.

“Maar het heeft niet veel gescheeld of ik was er niet begonnen”, verklapt Vanessa. “Ik had gesolliciteerd bij UNIZO voor de vacature van

Vanessa,
“Sinds 2010 heeft PMO al 2.012 werkzoekenden opgeleid en 1.430 daarvan tewerkgesteld in de retail.”
14 OP DE KOFFIE MET VANESSA

opleidingscoördinator. Alleen, op de dag van de sollicitatie had ik een concert van Bryan Adams gepland. En dat wou ik niet missen. Gelukkig kreeg ik een tijdje later een telefoontje met de boodschap dat ik toch op een later moment mocht langskomen.”

Mensen helpen

Als opleidingscoördinator organiseert Vanessa de trainingen voor werk zoekenden. “Dat sprak me aan omdat we trajecten opstarten om mensen echt verder te helpen. En ze effectief te laten doorstromen naar een job.”

Er is nu meer aandacht voor omgaan met stress, diefstalpreventie en e-commerce in de opleiding.

Doorheen de jaren evolueerde het aantal opleidingsdagen en verlegde PMO accenten in de opleiding. Ook de stageperiode werd opgetrokken van twee naar vier weken. “Het blijft altijd work in progress aangezien we moeten meegaan met trends en die zaken aanbieden waar de mensen op de werkvloer echt baat bij hebben. Zo is er nu bijvoorbeeld meer aandacht voor omgaan met stress, diefstalpreventie en e-commerce.”

Sinds 2010 heeft PMO al 2.012 werkzoekenden opgeleid en 1.430 werkzoekenden tewerkgesteld. Mooie resultaten dus. De opleidingen verkoopsmedewerker en assistent-

filiaalhouder worden momenteel georganiseerd over heel Vlaanderen en Brussel. De opleiding verkoop in de modesector kan je enkel in Brussel volgen. “We krijgen meestal 70 à 80% van de cursisten aan het werk na een traject. In sommigen groepen is dat zelfs iedereen. Wie toch geen werk vindt na drie maanden, komt opnieuw onder de vleugels van VDAB.”

Concreet doet Vanessa eigenlijk alles vanaf het schrijven van de aanbesteding, over het overleg met VDAB, het inplannen van de trainers, een-op-eencontacten met de cursisten tot en met de organisatie van de terugkomdag. En ze doet haar job nog steeds heel graag. “Vooral door de dankbaarheid van de cursisten. En sommigen blijven me echt bij. We hebben ooit een Syrische cursist gehad die elke dag in kostuum naar de opleiding kwam. Echt een crème van een jongen. Intussen werkt hij als assistent-filiaalhouder bij Armani in Antwerpen!”

Gouden tipvan Vanessa

“Heb jij een vacature of wil je een kans geven aan een goed opgeleide stagiair(e) in jouw winkel, laat het ons dan zeker weten”, tipt Vanessa. “We kunnen niet altijd alle vacatures koppelen aan een cursist maar het loont zeker de moeite om je gegevens door te geven. Wat we ook steeds vaker zien is dat werkgevers hun sollicitanten of zelfs medewerkers naar ons doorsturen. Het gaat dan om profielen die een extra opleiding kunnen gebruiken om van start te gaan of door te groeien in de winkel.”

Heb je een vraag over de mogelijkheden en voorwaarden? Neem dan zeker eens contact op via vanessa.abbeel@pmovzw.be.

“Mensen echt verderhelpen om ze effectief te laten doorstromen naar een job, dat sprak me erg aan.”
Vanessa Abbeel
OKTOBER 2022 15

Inspiratie gezocht en gevonden in !

Amsterdam

Op 19 en 20 september trokken we met een groep buurtsupers en speciaalzaken naar Amsterdam. We bezochten er inspirerende winkels, organisaties en bedrijven die inzetten op digitale marketing én beleving.

Bij Coffeelab werden we ontvangen door Jeroen Veldkamp, een straf creatief en commercieel brein. Hij leerde ons dat je een community kan opbouwen door te geven en … te durven vragen. Hij gaf ook simpele tips om betere relaties met je klanten op te bouwen. Soms is de vraag ‘hoe gaat het met je’ al genoeg.

Phoodfarm produceert, verkoopt én bezorgt gezonde, verse producten op een duurzame en ecovriendelijke manier door middel van Aquaponic farming. Hun groeimarkt? Die zit in het betrekken van de buurt bewoners in hun farm-concept.

INSPIRATIEREIS AMSTERDAM
16

Bij Landmarkt vind je vooral verse producten, direct van de boer, tuinder, slager, visboer en bakker. Hier leerden we hoe belangrijk het is om kort bij je concept te blijven. Opvallend: met kleurencodes duiden ze aan welke vis je beter niet koopt!

Ochama – onderdeel van de JD-groep – bezorgt aan huis maar heeft ook vier fysieke pick-upstores waar de bestellingen dezelfde dag nog kunnen worden opgehaald. We bezochten de vestiging in Diemen waar robots je bestelling tot bij je brengen.

OKTOBER 2022 17

In The Westfield Mall of The Netherlands, het grootste shoppingcenter van de Benelux met 280 zaken én een leuke food market, bioscoop, spa en een selfiemuseum, kom je ogen te kort. Zelfs als je geen shopper bent!

Valk Versmarkt is onderdeel van de Van der Valk-hotelketen. Een mooie verswinkel met een eigen vlees-, vis-, kaas-, koffie-, brood-, wijn- en groenteafdeling.

Maarten Reijgersberg van RauwCC had het over artificiële intelligentie en hoe die onze wereld verandert. Esther Olofsson is de virtuele influencer die ze creëerden.

Wisten ons ook te inspireren:

Marcel van Galen van Scoor voor je club, Ramon Oolthuis van A Fish Named Fred, Ditzel Runhardt van House of Treats en Larissa van Haasteren van iO Digital .

INSPIRATIEREIS AMSTERDAM
RauwCC.
18

SuperMAG magazinebest gelezen

Een tijdje geleden organiseerden we een mediaonderzoek bij buurtsupers en speciaalzaken, zowel leden als niet-leden van buurtsuper.be. We wilden vooral weten welke papieren magazines, digitale nieuwsbrieven en sociale media jullie gebruiken en consulteren. We delen graag enkele resultaten met jou.

SuperMAG is zonder twijfel het meest gelezen vakblad (51%), zowel bij leden als niet-leden. Op een tweede, verdienstelijke plaats staat het magazine van Gondola.

Wat ons ook opvalt: ons magazine wordt met interesse gelezen: 36% leest de meeste artikels, 23% sommige artikels en 6% leest zelfs alles. En dat terwijl onze lezers deel uitmaken van een bijzonder drukbezet publiek.

Vooral de getuigenissen van onder nemers, nieuws over onze organisatie en de interviews met experts worden sterk gewaardeerd. Wat jullie collega’s ‘Na de uren’ doen, werd als minst interessant aangeduid. Die rubriek zal dus ook verdwijnen uit het magazine.

Anderzijds willen jullie meer te weten komen over wat we als belangen organisatie voor onze leden doen.

Dat aspect zal in de toekomst meer aandacht krijgen, op al onze communicatieplatformen.

Ook onze wekelijkse nieuwsbrief op vrijdag wordt door veel mensen gelezen. De nieuwsbrief van Retail–Detail volgt op een tweede plaats. De informatie die van jullie franchise gever komt en de site Franchise.be worden ook druk geraadpleegd.

Over naar sociale media dan. We merken dat jullie ons steeds beter vinden op de socialemedia platformen waar we actief zijn. En, fijn om te zien, jullie zijn zelf ook goed bezig. De meeste van de ondervraagde buurtsupers en speciaalzaken zijn actief op Facebook, Instagram volgt op een tweede plaats. Op dat laatste platform zagen we trouwens ook de sterkste groei ten opzichte van een enquête die we in 2019 lieten uitvoeren.

CONCLUSIES MEDIAONDERZOEK 2022
Conclusie: we zijn blij dat jullie ons vinden én lezen. Om jullie nog beter te informeren, inspireren en ondersteunen passen we onze on- en offline communicatie voortdurend aan. Zo spelen we nog beter in op jullie noden en verwachtingen. 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 MEEST GELEZEN MAGAZINE 24% Gondola Retail RetailDetail AndereSuperMAG 51% 2% 2% 15% 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 MEEST GELEZEN E-MAGAZINE 6% Gondola Retail RetailDetail AndereSuperMAG 42% 3% 12% 14% 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 SOCIALE MEDIA Facebook 95% Instagram 49% Twitter 1% WhatsApp 6% LinkedIn 4% Pinterest 0% Andere 17% OKTOBER 2022 19

Gluren bij de buren

20

Van vissenpoep naar lekkere groenten

Bij Phood Farm in Eindhoven telen ze hun producten via Aquaponic farming. Wat dat is? De planten groeien op water en halen hun voeding uit vissenmest. De vissen krijgen op hun beurt weer schoon water van de planten. En zo is de cirkel mooi rond. Tim Elfring, de man achter Phood Farm, gelooft duidelijk meer in kansen dan in problemen. Dat bewees hij ook met zijn idee van foodboxen voor de buurt toen zijn restaurant nood gedwongen moest sluiten door corona.

21

Trots op groenten

van bij ons

Carrefour Market Scheldewindeke werd dit voorjaar gelauwerd als Groentevakman 2022 in de categorie buurtsupermarkten. In de categorie speciaalzaken ging Healthy Fresh met de eer lopen.

De wedstrijd, intussen al aan zijn achtste editie toe, is een initiatief van Flandria in samenwerking met Boerenbond, Buurtsuper.be en VLAM. Met de wedstrijd willen we uitbaters, versverantwoordelijken en hun teams motiveren en belonen voor hun dagelijkse inspanningen om groenten van bij ons in de kijker te zetten.

Carrefour Market Scheldewindeke Winnaar categorie buurtsupermarkten

Healthy Fresh Winnaar categorie speciaalzaken

GROENTEVAKMAN WINNAARS
22

ONLINE

RSTORIES IES STORIES

POSTS in de groentjesMama

De promotieactie ‘Mama in de groentjes’ sprong tijdens de wedstrijd meteen in het oog. Het team van Carrefour Scheldewindeke bedacht zes vrolijke wens kaarten voor mama’s die de klanten gratis mochten meenemen. Elke wenskaart kreeg een originele quote met Belgische asperges, wortels, radijzen, boontjes en (bloem)kolen in de hoofdrol. Klanten konden ook tien verse groenteboeketten winnen. Een creatieve variant op het traditionele bloemenboeketje!

Klanten van Carrefour Scheldewindeke werden uitgenodigd om een originele moederdagwens te delen via een Instagram- of Facebookstory of -post. Fysieke kaartjes waren ook ter beschikking in de winkel.

WINKEL
OONLINE NLINE
OKTOBER 2022 23
GROENTEVAKMAN INSPIRATIE ACTIES24

Van het euroveggiesongfestival tot Belgische dipgroenten

De kandidaat-Groentevakmannen werkten dit jaar opnieuw een leuke promotieactie uit voor hun Flandria-groenten. Die acties leveren heel wat leuke inspiratie op. Welke actie bedenk jij voor groenten van bij ons?

OKTOBER 2022 25

Nieuw in de buurt

Carrefour Express

Liedekerke en Sint-Gilis

Eind juni opende in Liedekerke, naast het station, een nieuwe Carrefour Express de deuren. Het is de eerste winkel voor franchisepartner Lily Grigoryan. De winkel is ongeveer 200 m² groot en biedt naast het vaste assortiment heel wat lokale producten uit het Pajottenland, zoals de bieren van brouwerij De Bock en de confituren en granola’s van het duurzame merk Zoete Potjes. Ook in Sint-Gillis ging een nieuwe Carrefour Express open, de eerste voor franchisepartner Oussama Tahir. Hij opende midden mei de deuren van zijn nieuwe zaak in de Crickxstraat in Sint-Gillis met een verkoopoppervlakte van 141 m².

Albert Heijn Schilde, Oudenaarde en Waregem

In juni opende Albert Heijn een winkel in Schilde en een winkel in Oudenaarde. Eind augustus volgde ook Waregem. Franchisenemer Pieter-Jan Vaes – die ook al de Albert Heijn in Merksem uitbaat – neemt de winkel in Schilde voor zijn rekening. Na vijf jaar afwezigheid heeft Albert Heijn ook weer een winkel in Oudenaarde. De groep had er al een vestiging tussen 2012 en 2017, maar die moest dicht omwille van de fusie tussen Ahold en Delhaize. De winkel in Oudenaarde is een project van franchisenemer Jean-Paul Fraeyman, ook de man achter de winkels in Roeselare, Rumbeke, Ronse en Waregem. Die laatste winkel opende eind augustus de deuren in het vernieuwde winkelcentrum Het Pand. Albert Heijn België klopte daarmee deze zomer af op 73 winkels.

Jumbo Balen, Ninove en Zelzate

Ook Jumbo zet zijn expansie in ons land verder. Dit voorjaar opende de groep drie nieuwe winkels. De winkel in Balen kreeg een zogenaamde kletskassa en elke dinsdagmorgen is er een prikkelvrij shopuurtje. Franchisenemers zijn de Nederlandse broers Martijn en Jason Vis. Ze werken al verschillende jaren voor Jumbo, maar de Balense winkel is de eerste die ze als franchisenemer uitbaten. In Zelzate staat ondernemer Danijel Vidović aan het roer. Op termijn wil hij een tweede winkel in Maldegem openen. De winkel in Ninove wordt niet zelfstandig uitgebaat. Zo telt ons land al 21 Jumbo-winkels en de groep is nog op zoek naar extra locaties. “Ons voornemen is om in 2025 ruim honderd winkels in België te hebben”, aldus Peter Isaac, managing director van Jumbo België.

26
ACTUEEL WINKELOPENINGEN
Carrefour Express Liedekerke Jumbo Zelzate Albert Heijn Waregem

Carrefour Camping Dreamville Tomorrowland

Carrefour was deze zomer voor de derde keer aanwezig op Tomorrowland. Het verlengde haar exclusieve partnerschap met het festival tot 2024. De Carrefour-winkel van 300 m² werd gebouwd midden in de DreamVille-camping waar elk weekend rond de 38.000 festivalgangers verbleven. Ze vonden er een aanbod van vers fruit en groenten, brood en vruchtensappen en essentiële artikelen zoals zonne brandcrème en hygiëneproducten. Ook tenten, matrassen, campingstoelen en slippers zaten in het assortiment. Een team van meer dan 80 medewerkers van het hoofdkantoor, onder wie ook leden van het directiecomité, verwelkomde om de beurt de DreamVille-gasten. Zij werden begeleid door een team van acht studenten.

Spar Duffel

In juni opende de vernieuwde Spar Duffel de deuren. De winkel ging een maand dicht voor grondige verbouwingen. Naast een frisse look kreeg de winkel een nieuwe focus – een nog ruimer aanbod vers – én twee nieuwe zaakvoerders: Sophie Nuyens en Yannick Van Elst. “Ons vers vlees en de huisbereide gerechten uit de beenhouwerij zijn een belangrijke aanvulling in de nieuwe winkel”, vertelt Yannick. “Spar Duffel was al bekend om zijn bakkerij. Ook in de nieuwe winkel gaan we met de CRU-bakkerij voor hoge kwaliteit.” Yannick en Sophie baten ook de Spar Koningshooikt uit, een echte familiezaak die in 1935 door Yannicks overgrootvader werd geopend als beenhouwerij. In 2021 heeft Yannick de zaak van zijn ouders overgenomen.

Proxy Delhaize Sint-Lambrechts-Herk

Eind augustus opende ook de Proxy Delhaize Sint-Lambrechts-Herk haar deuren voor het publiek. “De klanten kunnen hier genieten van een lichtrijke ruimte waar ze inspiratie kunnen opdoen via een uitgebreid assortiment, en dit op een efficiënte en comfortabele manier. Met deze nieuwe winkel willen we Delhaize nog dichter bij onze klanten brengen. Onze winkel speelt immers in op hun verwachtingen: wij bieden een hoogstaand en inspirerend aanbod van voedingsproducten en tegelijk nabijheid in alle betekenissen van het woord,” zegt Omid Rahimy, de zelfstandige uitbater.

OKTOBER 2022 27

Ook wat u niet ziet is vaak van onschatbare waarde.

Zoals het juiste woord of een comfortabele stilte. Of één en al oor voor wat gezegd wordt. Aandacht voor de grootse dingen en voor details die het verschil maken. Daaraan herkent u de ziel van onze bank.

www.delen.bank

Proxy Delhaize Zarren

Op woensdag 18 mei werd Proxy Zarren getroffen door een zware brand. Winkeluitbaatster Carine Vanneste was aanwezig en kon de brandweer snel verwittigen. Er was helaas heel wat roet-, geur- en waterschade. Een brand van deze omvang is eerder uitzonderlijk. Daarom bood Delhaize vanuit alle kanten hulp aan. De rekken werden grondig gereinigd en de vloer vernieuwd. Daarna hielpen collega’s uit het hoofdkantoor van Delhaize om de rekken weer aan te vullen. Ook het gemeentebestuur deed al het nodige om de winkel te steunen. Het resultaat? De winkel ging een dikke maand later alweer open. De winkeluitbaters kregen ook heel veel steun van hun buurtbewoners, die niet konden wachten om hun boodschappen te doen in hun geliefde buurtwinkel.

Proxy Delhaize Wachtebeke

Na vijf maanden heropende Proxy Delhaize Wachtebeke op 24 augustus haar deuren voor de klanten. Nicolai Stal en dochter Laura zijn de nieuwe zelfstandige uitbaters. “Licht, ruimte, inspiratie via een uitgebreid assortiment van kwaliteitsvolle en gezonde producten, proximiteit, service en winkelcomfort zijn de kernwoorden van onze Proxy Delhaize”, aldus Nicolai en Laura. Ons land beschikt vandaag over een netwerk van 251 Proxy-winkels. De Proxy in Wachtebeke heeft 8 medewerkers, 550 m² verkoopoppervlakte, 9.000 producten en drie kassa’s.

Spar Lendelede

Begin september opende ook de vernieuwde Spar Colruyt Group-winkel in Lendelede. Ondernemers Tanja Beernaert en Koen D’Hulst: “De plannen voor de verbouwingen werden al meer dan een jaar geleden opgestart, maar begin september was het eindelijk zover. De winkel kreeg een frisse en modernere inrichting, met een nieuwe indeling en nog meer focus op verse voeding. De grootste eyecatchers van de winkel zijn de volledig nieuwe bakkerijafdeling, de nieuwe kassa’s en de uitgebreide wijnafdeling.” Tanja en Koen zijn al meer dan 28 jaar Sparondernemers. Na eerst een kleine Spar in Zwevegem te hebben uitgebaat, namen ze in 2006 de Spar in Lendelede over. De Spar in Lendelede kreeg energiezuinige ledverlichting en alle koelmeubels zijn afgesloten, waardoor ze minder koude verliezen.

ACTUEEL WINKELOPENINGEN OKTOBER 2022 29

Q&A

Wanneer moet je je werknemers op de hoogte stellen van hun deeltijds variabel werkrooster?

Nieuwe regels

Tot nu toe moest je als werkgever minstens vijf werkdagen op voorhand het variabele uurrooster doorspelen aan je medewerkers die deeltijds werken. Daar brengt de nieuwe arbeidsdeal nu verandering in. Met die deal neemt de regering een aantal maatregelen om de werkzaamheidsgraad in ons land op te krikken.

De nieuwe regels schrijven voor dat je je werknemers minstens zeven werkdagen op voorhand op de hoogte moet brengen van hun uurroosters.

Wat met je arbeidsreglement?

Werken je medewerkers nu al met een variabel deeltijds werkrooster? Dan moet je binnen de negen maanden nadat de nieuwe arbeidsdeal in werking treedt, je arbeidsreglement aanpassen. Pas vanaf dan zijn de nieuwe verwittigingstermijnen van kracht.

Gelden de regels ook voor de zelfstandige kleinhandel? In de zelfstandige kleinhandel (paritair comité 201) gelden er tot nu toe geen afwijkende regels rond de bekendmakings termijn van deeltijdse variabele uurroosters. Als jouw winkelmedewerkers volgens zo’n regime werken, dan zal je ze dus minstens 7 werkdagen op voorhand moeten verwittigen van hun nieuwe uurrooster.

Wachten op definitieve goedkeuring Deze informatie is gebaseerd op wets ontwerp 2810 dat momenteel ter bespreking voorligt in de Kamer. Dit wetsontwerp – dat deel uitmaakt van de ruimere arbeidsdeal – is nog niet definitief goedgekeurd, waardoor inhoudelijke wijzigingen nog altijd mogelijk zijn.

Wil je weten wat de arbeidsdeal nog meer betekent voor jou als werkgever? Ontdek het op onze speciale overzichts pagina: liantis.be/arbeidsdeal

Liantis adviseert

Liantis ondersteunt ondernemende mensen bij al hun mensenzaken. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt.

X
Volgens de nieuwe arbeidsdeal minstens zeven werkdagen op voorhand.
30

uitgebreid aanbod gietvloeren

antislipgraad naar vrije keuze I naadloos I volgens de hygiënische normen met afgeronde plinten I kan aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande ondergronden I onderhoudsvriendelijk

AUDAC Touch™ MFA series ATEO series Kwalitatieve geluidsinstallaties die jouw merk een stem geven Microfoons Versterkers Luidsprekers Zoveel meer AUDAC is het Belgisch merk in totaaloplossingen voor professionele audiosystemen. PDM200 OKTOBER 2022 31

Op bezoek: lekker Limburg!

Met het project ‘Boer & Buurtsuper’ zetten we lokale landbouw en de korte keten in de schijnwerpers. Dat doen we samen met het Innovatie Steunpunt voor Landbouw en Platteland, Steunpunt Korte Keten en het Limburgs Centrum voor Innovatief Agrarisch Ondernemen (CIAGO).

Onze eerste halte? Het mooie Limburg! We bezochten twee buurtsupers die inzetten op lokale producten en proefden onderweg van al het lekkers dat Limburg te bieden heeft.

In de Alvo-supermarkt in Kortessem vind je meer dan 300 lekkere Limburgse topproducten. Brecht Porreye van PIPO Appelsappen en Charlotte en Pieter-Jan van Pieter-Jan Wafels vertelden in geuren en kleuren over hun samenwerking met Alvo Kortessem.

32

In de ambachtelijke Kaasmakerij Catharinadal in Achel leerden we meer over de boeiende historiek van de kaasmakerij en genoten we van een lekkere lunch.

Frank Seurs was 26 jaar lang horecauitbater en besloot om tijdens de lockdown de horeca en handelaars uit zijn buurt te ondersteunen. In zijn SPAR Express in Gelinden maakte hij ruimte voor tien lokale handelaars, waaronder een beddenwinkel. Je vindt er nu nog steeds heel wat lokale producten zoals aardappelen van het Monnikenhof en appelsap en kersen van Karel Vaes.

BOER EN BUURTSUPER OKTOBER 2022 33
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Limburg.

Op het einde van de dag trokken we naar de smaakmarkt op het Wijndomein Helshoven. Daar kregen verschillende producenten de kans om hun assortiment voor te stellen. Uiteraard namen we ook een kijkje op het prachtige wijndomein!

BOER EN BUURTSUPER34

Lijst standhouders

Tip OKTOBER 2022 35
• Aspergehoeve Lavrijsen  • De Winning  • Fruitbedrijf Danny Massoels  • Covagri  • Hof Ter Overlaar  • Den Boogerd  • Fruit met hart en ziel - Karel Vaes  • De Kleine Theeboom  • CO & CO Distillery BLOSM  • De Jambrouwerij  • Hoevewinkel & Slagerij Mattes  • Vanlangenaker Fruit  • Blauwe Bessenplantage ‘Schrijnwerkers’  • De Wroeter  • Melk Kan • Brouwerij Jessenhofke Contacteer deze ambachtelijke, lokale producenten om een mogelijke samenwerking met jouw buurtsuper te bespreken.

Twee passies, één uniek concept:

Erwin Mertens is in Leuven – en ver daarbuiten – gekend van zijn culinaire slagerij-traiteur Het Kapblok. Vorig jaar voegde hij een bijzonder foodconcept aan zijn activiteiten toe: Foodgarage Hoase. Zijn slagerij en traiteurzaak, fruit- en groentewinkel, loungebar, eetcafé en bakkerij vind je onder één dak. Ingekleed in een aparte garagestijl mét een bijzondere collectie oldtimers.

atelier. En zijn zaak staat ervoor bekend om écht alles zelf te maken. Op zijn palmares ook ‘Wereld kampioen Barbecue Butchers’ en maar liefst drie keer achter elkaar – niemand deed het hem na –‘Beste Slager van België’.

Slager Erwin Mertens opende in 1988 op negentienjarige leeftijd zijn eigen zaak in Haasrode. “Het klinkt misschien wat pretentieus maar ik volg geen trends, ik maak ze. Want the original is the best, the copies for de rest”, lacht hij. Erwins slagerij – Het Kapblok – was bijvoorbeeld de eerste met een open

“Ik behaalde de top en die overwinningen ook altijd commercieel uitgebuit”, vertelt hij. “De zaken gingen goed en ik kon altijd op een topteam rekenen. Toch had ik op dat moment nood aan een nieuwe uitdaging.” Een bevriend project ontwikkelaar vraagt hem in 2017 om mee te stappen in een luxueuze overdekte foodhall aan de Leuvense Vaartkom. Erwin aarzelt niet en zijn tweede Kapblok draait ook daar op

IN DE KIJKER FOODGARAGE HOASE
36

FoodgarageHoase

volle toeren. Maar als de andere zaken in de foodhall minder goed beginnen te lopen, besluit hij om uit te kijken naar een nieuwe locatie.

Oude garage te koop Wanneer hij toevallig een oude Saab-garage te koop ziet staan, twijfelt hij niet. “Ik ken de uitbater en ben dus gewoon binnengestapt om de prijs te vragen.” Één telefoontje met zijn bank later doet hij nog 10% af van de vraagprijs en sluit hij de deal. “Alles was op een halve dag geregeld. Ik heb het ‘s avonds pas aan mijn vrouw gezegd”, glimlacht hij. “Die was wat verrast. Ik ben nogal impulsief. Maar tot nu toe hebben die impulsieve beslissingen toch altijd goed opgebracht.”

Erwin zet zich meteen aan de tekentafel en tekent zijn ‘Foodgarage’ uit. Naast zijn slagerij, traiteurzaak en loungebar die hij meeneemt van de foodhall, bouwt hij er een fruit- en groentewinkeltje en eetcafé bij dat hij ’s avonds verhuurt als eventlocatie. Een kleine keuken bedient het horecagedeelte. Het concept is compleet met een bakkerij die hij door ‘Au Flan Breton’ laat uitbaten.

Corona strooit roet in het eten Net wanneer Erwin op 12 maart 2020 de papieren voor het pand bij de notaris ondertekent, neemt ons land zware coronamaatregelen. Alles gaat op slot. Maar Erwin blijft niet bij de pakken neerzitten en besluit om de afbraakwerken in de garage zelf aan

“Alles was op een

halve dag geregeld.

Ik heb het ‘s avonds

pas aan mijn vrouw gezegd”

Erwin Mertens, uitbater Foodgarage Hoase

37

te pakken. Samen met een team van keuken- en verkoopmedewerkers van Het Kapblok beginnen ze aan het zware karwei. “We zijn er uiteindelijk twee maanden aan bezig geweest. De aannemer had het waarschijnlijk op twee weken kunnen doen. Maar toen die terug mocht beginnen, was het wel gedaan.”

Er wordt acht maanden non-stop in de oude garage gewerkt. “Het stond hier vol met kotjes en halve muurtjes. We hebben alles eruit gehaald. De bouwheer van dit pand had volgens mij beton te veel want dat lag hier in overvloed. De vloer was bijvoorbeeld 60 cm dik beton.”

“Sommige muurtjes bleken geen gipskarton maar ook gegoten beton

te zijn … We hebben 60 containers afval naar buiten gesleept!”

Enkele lockdowns en veel onzeker heid later opent zijn zaak begin januari 2021 eindelijk de deuren. Eerst zonder horeca. Maar als die in de zomer van 2021 ook open mag is Erwin – intussen 53 – helemaal in zijn element. “Het is niet gemakkelijk maar ik heb echt terug goesting om te werken”, vertelt hij enthousiast.

Pionier

Was dit het concept zoals hij het in zijn hoofd had? “Helemaal”, antwoordt hij. “Tot in de kleinste details. Ik wou iets doen dat niemand anders deed. En ik heb altijd een passie gehad voor oldtimers, een microbe die ik heb geërfd van mijn vader en

“Het stond hier vol met kotjes en halve muurtjes. We hebben 60 containers afval buiten gesleept!”
IN DE KIJKER FOODGARAGE HOASE
Foodgarage Hoase huisvest een slagerij, bakkerij, traiteurzaak, loungebar, fruit- en groentewinkel en een eetcafé. Het eetcafé wordt verhuurd als eventlocatie.
38

waarvoor ik niets terugtrek van de ziekenkas”, lacht hij. En die passie smelt in de Foodgarage mooi samen met zijn liefde voor food.

De zaak opent in januari 2021 de deuren, het horecagedeelte volgt wegens de lockdown pas later.

In het foodcafé serveert Erwin momenteel ‘carburgers’. “Afgelopen zomer organiseerden we een grote barbecue. Volgend jaar kan dat weer iets anders zijn. We maken liefst hamburgers maar kunnen ook een lekkere steak of pasta maken. Zondag en maandag zijn we gesloten”, vervolgt hij. “Ik heb vroeger altijd

zeven op zeven gewerkt maar tien jaar geleden ben ik daar mee gestopt. En ik wil dat ook niet meer opnieuw doen.”

Het pand heeft nooit te koop gestaan maar Erwin heeft al twee kandidaatkopers over de vloer gehad, vertrouwt hij ons toe. “Dat heeft te maken met de unieke ligging. Over één bod heb ik wel eerst drie dagen nagedacht.”

Waarom heeft hij het uiteindelijk niet gedaan? “Ik heb er nu al die energie ingestoken. Het is te mooi om terug af te breken. Ik kom hier soms op een zondag met wat vrienden zitten om samen naar de koers te kijken. Foodgarage Hoase is eigenlijk ook mijn mancave. Het is half werk, half hobby.”

“Ik wou iets doen wat niemand anders deed. En ik heb altijd een passie gehad voor oldtimers.”
Erwin Mertens, uitbater Foodgarage Hoase
In het eetcafé krijgen oude auto-onderdelen een tweede leven in een apart interieur.
OKTOBER 2022 39

Ben jij klaar voor de plant-based revolutie?

Wereldwijd groeide de verkoop van plant aardige voedingsmiddelen bijna 2,5 keer sneller dan de totale verkoop van voedings middelen (2018-2020). Dertig procent van de Europeanen is naar eigen zeggen flexitariër. Een (r)evolutie die niet meer te stoppen is.

Delhaize kondigde vlak voor de zomer nog aan dat ze een ‘plant-based revolutie’ wil ontketenen. Ze wil hiervoor haar assortiment vlees- en zuivelvervangers tegen 2025 verdubbelen.

Denk jij bij een plant-based dieet nog aan saaie en onsmakelijke voeding? Niets is minder waar. En dat bewijzen initiatieven zoals die van Delhaize eens te meer. Zij inspireren hun klanten door lekkere en creatieve plant-based alternatieven aan te bieden voor onze klassieke vleesgerechten.

Delhaize zet daarmee zijn schouders onder de Green Deal rond de eiwitshift. Buurtsuper.be deed dat trouwens ook. De Vlaamse Overheid wil dat consumenten tegen 2030 60% van hun eiwitten uit plantaardige producten halen. En jij, bereid jij je ook al voor op deze groene revolutie?

SCHERPSTELLING40
OKTOBER 2022 41

Eke

Al drie generaties

vers en vriendelijk

Celine Van Laecke en haar man Mathias Sarrazin, allebei dertig, openden onlangs de deuren van hun vernieuwde Spar in Eke. Celine is al de derde generatie in haar familie die het buurtsuper-DNA draagt. “De focus op vers en dat ruimtelijke gevoel, dat vonden mijn ouders ook al belangrijk”, vertelt ze.

Celines grootvader had een melkronde en haar grootmoeder een superette in Aalter die later uitgroeide tot een supermarkt. Haar ouders namen de winkel over in 1990 en vormden hem om tot een Spar-winkel. Celine voelt al van jongs af aan dat haar toekomst daar ook ligt. Wanneer ze afstudeert is het nog te vroeg voor haar ouders om te stoppen. Als 23-jarige neemt ze daarom in 2015 een buurtsuper over in Eke.

Hoe voelde die grote sprong voor haar? “Ik heb daar nooit bij stilgestaan,” vertelt ze “omdat het voor mij zo evident was dat ik dat ooit zou doen.” De mensen in het kleine, gezellige Eke ontvangen haar met open armen. “Ik ben meteen boven de winkel gaan wonen en de mensen kwamen zich spontaan voorstellen. Ik heb ook wel het geluk gehad om vanaf dag één op een goeie groep medewerkers te kunnen rekenen.”

IN DE KIJKER SPAR EKE Spar
42

Vers en vriendelijk De buurtsuper stond al drie jaar over te nemen. Er was niet meer in geïnvesteerd en de zaak draaide slecht. “De winkel had het imago van duur te zijn en niet vers of klantvriendelijk. En net daar wilde ik op inzetten. Dus hebben we een lichte remodeling gedaan en heel sterk ingezet op het versaanbod. Het was hard werken. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik van onder nul moest starten. Maar we zijn nu acht jaar verder en de klanten zijn die tijd gelukkig al lang vergeten.”

De samenwerking met Mathias gaf een serieuze boost aan de winkel.

In 2018 stapt Mathias, intussen ook Celines echtgenoot, in het team. Hij is ingenieur bouwkunde en werkte vier jaar als projectleider in de bouwsector. “Op dat moment wou ik de winkel nog absoluut alleen doen. Maar dat is snel gekeerd”, lacht Celine. “Na twee maanden of zo hielp hij al mee. We zijn zeer complementair. Mathias – een boerenzoon – heeft zich toe gelegd op de versafdeling. Technisch ben ik van niets op de hoogte. Commercieel ben ik dan weer sterker.” Mathias is volgens zijn echtgenote ook een krak in logistiek en werkmethodes. “Waar ik een probleem zie, ziet Mathias altijd een oplossing. Vaak door het gewoon op een andere manier aan te pakken. Echt de kwaliteit van een ingenieur”, glimlacht ze.

De samenwerking gaf een serieuze boost aan de winkel. “En het is veel leuker om het met twee te doen: je hebt een klankbord, je deelt de verantwoordelijkheid. Eerlijk? Moest Mathias nu zeggen: ik stop, dan stop ik ook.”

Bouwmicrobe

Toen Mathias in de zaak stapte, begonnen ook de eerste grote verbouwingsplannen te groeien. In mei van dit jaar gingen ze aan de slag. Mathias doet de volledige coördinatie én werkt ook effectief mee, tot groot plezier van de klanten. “Ah ja, da’s mijn hobby. De laatste maanden waren wel wat druk. Zowel ondernemer zijn, als coördinator, klusjesman, aannemer en kuisploeg. Maar omdat we perfect wisten wat we wilden, was het moeilijk om dat uit handen te geven.”

“We zijn zeer complementair. Mathias is technisch onderlegd. Commercieel ben ik dan weer sterker.”
Celine Van Laecke, uitbaatster Spar Eke
In 2015 nam Celine als 23-jarige de buurtsuper over in Eke, die ze samen met Mathias uitbouwde tot een bloeiende zaak.
OKTOBER 2022 43

Om de impact voor de klanten zo klein mogelijk houden, blijft de winkel open tijdens de verbouwing. Alle rayons, met uitzondering van de koelingen, blijven tot het laatste moment staan. “Voor de klanten was het wel geestig om in die periode langs te komen. Iedere week zagen ze verandering”, vertelt Mathias.

Op 25 augustus kunnen Mathias en Celine met veel trots hun vernieuwde Spar openen. De winkel kreeg aan de buitenkant een volledig nieuwe look. De ingang verhuisde naar de zijkant en staat nu centraal op de parking, die ook volledig wordt heraangelegd. Met nieuwe koelingen, een CO2-centrale, warmterecupera tie en LED-verlichting kiezen Mathias en Celine voor duurzame oplossingen.

Mathias beslist ook om bijna alle koelingen af te sluiten met deuren. Op dat moment een gok maar nu zijn ze gelukkig met die keuze. “Met alles wat er momenteel gebeurt op de energie markt, zou het zelfs vreemd zijn om niet te doen”, legt hij uit. Op heel korte termijn moeten er ook nog zonnepanelen op het dak komen.

Alle koelingen sluiten voortaan af met deuren. Destijds een gok, nu een goede keuze.

Van de 350 m2 die wordt bijgezet gaat er 250 m2 naar de winkel en 100 m2 naar het atelier. Maar bovenal kreeg de winkel een open ruimtegevoel met een centraal gelegen versafdeling. Mathias installeerde ook een verseiland – een verhoog de verstoog – aan de ingang van de winkel. “We werkten de laatste jaren veel in het atelier waardoor er soms geen medewerker meer in de winkel aanwezig was”, vertelt hij. “Op het nieuwe verseiland is altijd iemand aan het werk die aanspreekbaar is voor de klanten. We zijn nog maar een week open, maar merken wel al dat dat echt het hart van de winkel wordt.”

Celine Van Laecke

“Ik vind dat we zijn geslaagd in ons opzet”, vertelt Celine trots. “We merken het al in onze

IN DE KIJKER SPAR EKE
“Mama zegt altijd: de winkel is uw living. En dat klopt. We zitten hier zodanig veel dat het ook een leuke plaats moet zijn, voor iedereen.”
Celine en Mathias aan het werk aan de verhoogde verstoog, het hart van de vernieuwde winkel.
44

cijfers: de versomzet steeg van 55% naar 59%.”

“We willen naar 60% gaan maar die laatste percenten zijn de moeilijkste”, vult Mathias aan. Celine wilde tenslotte ook een aangename werkruimte creëren. “Mama zegt altijd: de winkel is uw living. En dat klopt. We zitten hier zodanig veel dat het ook een leuke plaats moet zijn, zowel voor de medewerkers als voor de klanten als voor ons.”

Buurtsuper DNA

Waar zijn ze hun ideeën en inspiratie gaan halen? Celine: “Ik heb veel meegekregen van mijn familie. De focus op vers en dat open gevoel, dat vonden mijn ouders ook al belang rijk. Ik heb geleerd van mijn vader dat kwaliteit niet altijd het allerbeste aanbieden is, maar vooral een constante kwaliteit aanbieden. Een passie voor lekker eten en zoeken naar produc

Het team van Spar Eke volgde voor de verbouwing het ‘Me & my team’-traject bij PMO.

ten die nét anders zijn, ook dat hebben ze meegegeven. En het belang van een goed team uiteraard. Het zijn tenslotte je medewerkers die je winkel maken.”

Dat team volgde voor de verbouwing het Me & my team traject bij PMO. “We waren eerst van plan om het erna te doen. Maar Jo heeft ons overtuigd om de opleiding te volgen voor de transformatie, net om de medewerkers mee te krijgen. En daar hebben we nog geen moment spijt van gehad.”

Online winkelen

Na het bezoek aan Nino Seafood met Buurtsuper.be beslisten ze dit voorjaar ook om een webshop te lanceren. Na lang aarzelen. “Want we kunnen toch nooit op tegen de grote spelers. Anderzijds zijn we heel sterk in dat versaanbod. Dus waarom het niet aan de man brengen via een digitale weg? We merken dat het echt aanslaat. En we hebben eigenlijk nog bijna geen reclame gemaakt.”

Alles wat je kan bestellen in de winkel vind je ook online terug: kaasschotels, ontbijtmanden, gourmets, charcuterieschotels … en verse

broodjes op zondag. Opvallend: klanten doen vooral ’s avonds hun bestellingen, tussen 21 en 24 uur. “We hebben nog geen enkele bestelling overdag binnengekregen”, vertelt Mathias.

Op het moment van het interview is Celine hoogzwanger van een tweede kindje, een broertje of zusje voor de tweejarige Margaux. De plannen voor de nabije toekomst zijn dus duidelijk: “Eerst dat kindje op de wereld zetten en dan wat aandacht voor het gezin”, besluit ze. “En dan een of twee jaar hard aan de winkel werken tot alles weer op de rails zit”, besluit ook Mathias.

“We zijn heel sterk in ons versaanbod. Dus waarom het niet aan de man brengen via een digitale weg?”
Celine Van Laecke
45
SMAAKT OVERAL WIL JIJ OOK VERDELER WORDEN? Scan de QR-code en registreer je vandaag nog. WAAR ZIJN DE PAUWELS SAUZEN? MAAR ALLEE ... TV & radio Sponsor van de Wereldbeker cyclocross Social media activatie en influencers In-store tastings & promo-activaties Nieuwe productlanceringen Partner van SOS Piet XXL ONS SMAAKVOL COMMUNICATIEPLAN SMAAKT OVERAL WIL JIJ OOK VERDELER WORDEN? Scan de QR-code en registreer je vandaag nog. WAAR ZIJN DE PAUWELS SAUZEN? MAAR ALLEE ... TV & radio Sponsor van de Wereldbeker cyclocross Social media activatie en influencers In-store tastings & promo-activaties Nieuwe productlanceringen Partner van SOS Piet XXL ONS SMAAKVOL COMMUNICATIEPLAN SMAAKT OVERAL WIL JIJ OOK VERDELER WORDEN? Scan de QR-code en registreer je vandaag nog. WAAR ZIJN DE PAUWELS SAUZEN? MAAR ALLEE ... TV & radio Sponsor van de Wereldbeker cyclocross Social media activatie en influencers In-store tastings & promo-activaties Nieuwe productlanceringen Partner van SOS Piet XXL ONS SMAAKVOL COMMUNICATIEPLAN

Duaal leren:

Financiële stimulans voor jouw zaak

Ben jij bereid om leerlingen op te leiden in duaal leren (voorheen Leren en Werken)? Dan zijn dit de financiële stimuli en incentives waar je een beroep op kan doen. Heb je interesse of vragen? Ons team van sectorconsulenten komt graag langs om je op weg te helpen.

Duaal leren biedt grote voordelen voor de scholen, studenten én bedrijven. Scholen houden hun studenten gemotiveerd omdat die twee dagen op de schoolbanken afwisselen met drie dagen op de werkvloer. Studenten kunnen de opgedane kennis meteen omzetten in de praktijk en ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn.

Voor bedrijven is het een mooie kans om potentiële medewerkers te ontdekken. Met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is dit een extra kanaal om mensen aan te werven. Bovendien zijn er een aantal financiële voordelen aan het systeem verbonden, zoals een mentorkorting en stagebonus.

De mentorkorting is een vermindering van maximaal 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdrage die jij betaalt voor de werknemer die optreedt als mentor voor de leerling in duaal leren. Hier bovenop is er de stagebonus die loopt van € 500 (1e en 2e toekenning) tot € 750 (3e toekenning).

Wil jij ook een kans geven aan een student binnen het systeem van duaal leren?

Onze sectorconsulenten komen bij je langs voor alle uitleg. Aurélie, Milan, Sarah en Hans informeren je graag over de voordelen om je te laten erkennen tot werkplek voor duaal leren.

een afspraak via

gsm

Camps,

SOCIAAL FONDS
Maak
milan.chevrolet@sociaalfonds201.be of
0472 22 21 04
OKTOBER 2022 47 V.l.n.r.: Aurélie
Milan Chevrolet, Sarah Heeman en Hans Meyhui Onze sectorconsulenten

NIET WAAR!

De uiterste consumptiedatum van een product dat voorverpakt is in het verkooppunt, wordt bepaald door de houdbaarheid van de ingrediënten (als het product bereid werd voor het verpakt werd) of bepaald door de fabrikant (als het product alleen maar in porties verdeeld wordt). Een product waarvan de UCD (de uiterste consumptiedatum) bijvoorbeeld binnen twee dagen bereikt wordt, mag geen UCD van drie dagen krijgen nadat het in individuele bakjes verdeeld werd.

Met andere woorden, de UCD van een product mag niet ‘op goed geluk’ bepaald worden. Hij moet in theorie gevalideerd worden door microbiologische analyses. Dat is niet altijd even evident. Bij het ontbreken ervan, is het

vastleggen van een extreem korte (twee of drie dagen) uiterste consumptiedatum dan ook een aanvaardbare oplossing.

Wanneer je bijvoorbeeld (smeer)salades of kazen gaat portioneren en de bewaaromstandigheden veranderen niet, dan kan de houdbaarheid van de leverancier overgenomen worden. Mits het in acht nemen van de goede hygiënische praktijken uiteraard.

Als je een houdbaarheid op eigen producties wil laten bepalen, dan kan dit onder andere aan de hand van microbiologische analyses. Er wordt dan een staalnameplan uitgewerkt op basis van wetgeving en richtlijnen van de UGent.

Wil je een staalnameplan laten uitwerken?

De adviseurs voedselveiligheid van Buurtsuper.be kunnen een staalnameplan uitwerken op maat van jouw productie. Ze bepalen de staalnames, de te analyseren parameters en beoordelen de rapporten na analyse door het labo. Jij kan daarna de houdbaarheid met een gerust hart toepassen.

Meer

XX
HACCP & VOEDSELVEILIGHEID
Bij het portioneren en verwerken van (eigen) producten mag je zomaar een houdbaarheidsdatum toekennen. “ “
weten? Contacteer onze adviseurs voedselveiligheid via veronique.bert@unizo.be of ann.wayenberg@unizo.be. 48

Leestip!

Auteur en foodie Marie-Claire Quittelier en kruiden- en theespecialiste Fabienne Effertz schreven in samenwerking met Kaas uit Zwitserland én herborist Wim Maes een boek over de planten en bloemen uit de Zwitserse Alpen en Le Gruyère AOP. Naast recepten vind je in het boek een uitgebreide toelichting over kruiden uit de Alpage, de impact van omgevingsfactoren op de kaasproductie en informatie over de verschillende types van Le Gruyère AOP.

Het boek kan je bestellen via de webshop van Kaas uit Zwitserland (€ 10): www.cheesesfromswitzerlandbenelux.myshopify.com.

Socialmedia -tip!

Kiezen is niet verliezen

De tijd dat het socialmedialandschap overzichtelijk was en slechts drie of vier kanalen van betekenis waren, is voorbij. Probeer dus niet overal aanwezig te zijn. Begin met één platform en doe dat zo goed mogelijk. En, hou het simpel, zodat je er een bepaalde routine of gewoonte in kan ontwikkelen. Claim wél je profielen op de andere netwerken waarop je uiteindelijk actief wilt zijn, voordat iemand anders het doet!

Met deze toptopical-kalender plan jij je socialmedia-acties.

Okt 21 Internationale Dag van de Nacho

Wereld Champagne Dag

Wereld Pasta Dag

Nov 01 Wereld Veganisme Dag

Internationale dag van de Cappuccino

Dag van de Ondernemer

Maar hoe kies je het platform dat werkt voor jouw zaak? Raad niet waar jouw publiek tijd doorbrengt, maar controleer de bezoekersstatistieken van jouw website. Leeftijd is een belangrijke factor als het gaat om sociale media: mensen jonger dan twintig jaar vind je vaak op TikTok, Snapchat en Instagram. Mensen ouder dan twintig jaar bereik je het best via Facebook. Voor mensen van twintig tot veertig jaar is dat Twitter, gepensioneerden vind je op Pinterest en Facebook. En voor alle leeftijden zijn YouTube & LinkedIn interessante kanalen.

Dec 15 Internationale Dag van de Thee

Bake Cookies Day (US)

22
25
#WorldVeganDay 08
18
18
OKTOBER 2022 49
50

Lekkergenieten

Zoals Luc al in zijn column aangaf, is de titel van ons dossier misschien momenteel niet echt aan de orde. Toch brengen we jullie opnieuw enkele voorbeelden van mooie Belgische merken die er alles aan doen om met kwalitatieve producten een verschil te blijven maken.

Croustico lanceert nieuwe producten voor uw bakkerijafdeling, Gili Drinks timmert aan de weg met unieke en suikervrije gemberdrankjes, WaWaah Water wil onze kinderen gezonde drinkgewoontes bijbrengen en Pauwels Sauzen is alsmaar meer aanwezig met opvallende activaties. Ook het onderzoek over de prijselasticiteit van verse basisproducten toont dat het nog de moeite loont om een verschil te maken met kwaliteit.

We moeten er dan ook vertrouwen in hebben dat we ook deze crisis zullen doorstaan en dat er dan weer een tijd komt om gewoon … lekker te genieten.

In dit dossier:

Wist je dat sommige verse producten niet prijsgevoelig zijn?

VLAM onderzocht het

Column

Genieten van wat er op je bord ligt

Croustico Nieuw in de bakkerijafdeling

GILI Suikervrije gemberdrank van verse producten Papa’s en kinderen maken WaWaah Water Gezond en lekker Pauwels Sauzen verovert nu ook de winkelschappen Na 1 jaar alomtegenwoordig

OKTOBER 2022 51 Dossier DOSSIER

Hoe elastisch is de prijs van verse basisvoedingsproducten?

Uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van VLAM blijkt dat de consumentenvraag naar onze verse basisvoedingsproducten zoals aardappelen, appelen, melk en vlees prijsinelastisch is. Consumenten reageren bij deze producten dus minder sterk op prijsveranderingen. We doken in de resultaten van dat onderzoek.

Stijgt de prijs van aardappelen of appelen? Dan is er amper effect op de vraag. De optimale prijs (de prijs waarbij de hoogste omzet gehaald wordt) en het omslagpunt (de prijs vanaf waar de omzet gaat dalen) blijken voor deze ‘prijsinelastische’ producten ook vaak hoger te liggen dan de effectief gevraagde prijs.

Daarnaast toont de studie aan dat een retailer kan ontsnappen aan de ‘race to the bottom’ door, onder andere, in te zetten op een kwalitatief en onder scheidend aanbod.

Verse basisvoedingsproducten

Bij een wijziging in de prijs van verse basisvoedingsproducten reageert de vraag en bijgevolg het aangekochte volume in verhouding minder sterk.

Een voorbeeld: bij een prijsstijging van 10% daalt de vraag naar verse aardappelen met slechts 2%.

Ook appelen zijn sterk prijsinelastisch.

Dit is opvallend want er zijn veel alter natieven en andere fruitsoorten beschik baar. De Jonagoldappel is de uitzonde ring. Een prijsverhoging van 10% leidt tot een volumedaling met 8,8%. In dat geval

zal de consument dus sneller van appel- of fruitsoort veranderen.

Andere prijsinelastische basisproducten zijn witloof, tomaten, halfvolle melk, gehakt en vlees in het algemeen. Een prijsstijging van halfvolle melk met 10% leidt tot een daling van het aangekochte volume met slechts 6,2%. En als de prijs van de totale vleescategorie stijgt met 10% dan leidt dit tot een daling van het aangekochte volume met 7%. Een daling van de prijs met 10% zorgt voor een stijging van het aangekochte volume met 7,7%.

Bron: GfK België STUDIE VLAM
52

Voor verse basisvoedingsproducten met een prijsinelastische vraag ligt de verkoopprijs vaak een stuk onder de optimale prijs, wat betekent dat de hele sector gebaat zou zijn bij een hogere prijszetting.

Voor verse basisvoedingsproducten is de vraag vaak prijsinelastisch omdat deze producten horen bij onze eetgewoontes en routines en we ze daardoor moeilijk kunnen vervangen door andere producten.

Het onderzoek van VLAM wijst ook uit dat de vraag naar een product prijsinelastischer wordt naarmate het product minder vervangbaar is. De vraag naar verse vis en varkensgebraad is bijvoorbeeld wél prijselastisch. In tegenstelling tot gemengd gehakt. Bij een prijsstijging van varkens gebraad kunnen consumenten immers makkelijker overschakelen naar een ander stukje (varkens) vlees dat op dat moment voordeliger is, en dit zonder dat het de kookplannen in de war brengt.

Race to the bottom GfK onderzocht ook de optimale prijscurves: bij welke prijs genereert de retailsector het meeste omzet? En wat blijkt? Voor verse basisvoedings producten met een prijsinelastische vraag ligt de verkoopprijs vaak een stuk onder de optimale prijs, wat betekent dat de hele sector gebaat zou zijn bij een hogere prijszetting.

Deze conclusie houdt uiteraard enkel stand als alle retailers hierin meegaan. Als er toch een speler de prijs verlaagt/verhoogt, dan zal de consument hier sterker op reageren dan indien de hele sector zijn prijs verlaagt/verhoogt.

De studie toont ook aan dat naast de vervang baarheid van de producten ook andere elementen de prijselasticiteit van een product beïnvloeden: hoe de retailer zich onderscheidt, zijn imago, zijn klantentrouw, de mate waarin hij adverteert, de hoeveelheid promoties, de grootte van het assortiment, de prijstransparantie …

Genieten staat bovenaan het verlanglijstje

Tegenwoordig worden we om de oren geslagen met berichten van allerlei pluimage die beweren dat de Vlaming beter, gezonder én anders moet eten. Maar wat denkt de Vlaming eigenlijk zelf over zijn eetgewoontes?

Eerst en vooral wil de Vlaming gewoon genieten van zijn eten. Meer dan 80% geeft aan alleseter te zijn en 10% van de Vlamingen eet af en toe eens vegetarisch. Onze Vlaming is verlekkerd op Belgische gerechten en hij kent zijn klassiekers. Maar hij is ook wel uit op gemak. Het thuisverbruik van verse, gekoelde kant-en-klare maaltijden en thuisleveringen nemen toe, maar kan niet opboksen tegen het bereiden van maaltijden thuis. En dat is een positieve gewoonte die we moeten onderhouden.

Als we de Vlaming een bewuste en gezonde relatie met voeding willen laten opbouwen, dan is het bereiden van voeding een manier om voeling te houden met basisproducten. Door vaker zelf in de keuken te staan, leren we dat eten niet zomaar op het bord verschijnt maar dat daar tijd, werk, geld en liefde voor nodig is. Meer betrokkenheid in de verschillende stappen van het voedselbereidingsproces draagt bij tot een positieve attitude ten aanzien van voeding, eten en koken én een bewuster en gezonder voedingspatroon.

Maar gezond eten is veel meer dan de dagelijkse aanbevolen portie groenten en fruit eten. Gezond eten gaat óók over lekker koken, genieten van eten, nieuwe smaken en gerechten proeven, samen tafelen met vrienden en familie en aandacht hebben voor het verhaal achter ons voedsel. Gezond eten is niet afwegen en meten, maar voelen, proeven, ruiken.

Laten we vooral weer meer tijd maken voor goed gezond eten en er samen met jong en oud van genieten. Want eten is leuk, het is een onuitputtelijk avontuur.

Leen Jolling Adjunct-directeur a.i. VLAM

COLUMN
Gezond eten gaat óók over lekker koken, nieuwe smaken proeven, samen tafelen en aandacht hebben voor het verhaal achter ons voedsel.”
Dossier
OKTOBER 2022 53

Nieuw

bij Croustico

Croustico bouwt in België verder aan haar serviceconcept in de bake-off categorie. “Smaakvolle, kwalitatieve producten blijven natuurlijk cruciaal om van elke bakkerij afdeling het kloppend hart van de winkel te maken. Dit jaar lanceren we daarom een hele lading nieuwigheden”, verklapt Jelle Quirynen van Croustico.

Een suisse met hazelnootvulling en een vleugje kaneel, of liever een fruitige mini-donut? Het wordt moeilijk kiezen.

Nieuw en lekker zoet Viennoiserie blijft voor Croustico een erg belangrijke categorie. “We zijn dan ook trots om enkele nieuwe koeken te mogen voorstellen. Ze zijn geïnspireerd op een van onze populairste producten: de suisse.

De lange suisse chocolade met boter is rijk van smaak, met een romige crèmevulling en chocoladedruppels”, vertelt Jelle. Naast de klassieke ronde suisse en de ronde suisse parelsuiker is dit de nieuwste telg in het gamma. De suisse met noten is gemaakt van smaakvol boterdeeg met hazelnootvulling en een vleugje kaneel. Een klassieke vorm, maar pure smaak.

Kleurrijk en fruitig

Ook het assortiment American sweets breidt gevoelig uit, met speelse Mini Fruity Doony’s in drie vrolijke kleuren. Drie unieke smaken van bosbes, citroen en sinaasappel als kleurrijke aanvulling op je donutassortiment. “Populaire producten waarmee je een lekker tussendoortje biedt voor de consument met haast, of als impulsaankoop aan de kassa.”

CROUSTICO
“Enkele lekkere nieuwe tussendoortjes voor de consument met haast, of als impulsaankoop aan de kassa.”
Jelle Quirynen, Croustico
54

Snacking: mix van klassiekers en nieuwigheden Ultraverse producten, gebakken in de winkel zelf, blijven uiteraard essentieel. “Ook voor de snacking trend is dit cruciaal, waarbij we steeds op zoek blijven gaan naar nieuwe smaken. Ons worstenbroodje blijft met stip het populairst. We hebben deze versie een opfrissing gegeven. Het broodje is nog aantrekkelijker, met de perfecte verhouding van worst en bladerdeeg. Het worsten broodje breekt nu ook minder snel.”

Daarnaast lanceert Croustico nog twee nieuwe focaccia’s, elk versneden in handige individuele porties. “De zuiderse smaken doen je klanten meteen wegdromen naar vakantie!”

Versbeleving in de supermarkt

“Onze persoonlijke aanpak, waarbij onze coaches het hele land bezoeken, blijft cruciaal om samen met onze klanten elke dag opnieuw een vers en kwalitatief verhaal te schrijven”, vervolgt hij. Croustico krijgt ook steeds vaker de vraag om extra versbeleving bovenop de klassieke bakkerijafdeling aan te bieden. “De ideale oplossing is dan een combinatie van die afdeling met een broodjeshoek, waarin ter plaatse vers belegde broodjes worden aangeboden. Met Croustico denken we dergelijke concepten samen met de klant uit, op maat van de winkel, de specifieke regio én met een verrassend assortiment.”

Product in de kijker: Deense kaneeltwist

Deze originele ‘Kanelsnegle’ is de Deense variant van de Zweedse ‘kanelbulle’. Het verschil zit hem in de smaak. De Deense variant wordt voornamelijk gemaakt met kaneel, de Zweedse met kardemom. De kaneeltwist heeft een zachte beet en een heerlijk romige kaneelvulling. De afwerking met bruine suiker zorgt voor de zoete finishing touch.

Ook nieuw zijn de focaccia’s in handige individuele porties
55 Dossier

richting de eindejaarsfeestenLekker en gezond

GILI lanceerde haar GILI Gember Elixir nog maar een kleine twee jaar geleden, maar voegde intussen al een soda, een zero-waste thee en enkele unieke smaken toe aan haar gamma. Dit najaar brengt het ook twee cadeauboxen voor gezondheidsfreaks en lekkerbekken op de markt.

GILI produceert en verdeelt sinds 2021 duurzame, natuurlijke en alcoholvrije gemberdrankjes. Kort na de lancering volgde een gembersoda en een gembercitroenthee gemaakt van de pulp die overblijft uit het productieproces. Deze zomer kwamen er ook twee unieke smaken bij: een gemberdrank met kurkuma en eentje met wasabi.

Vooral de kurkumaversie wordt heel goed onthaald, weten Gaëlle Croonenberghs en Enzo Mazza, de drijvende krachten achter het merk. “De smaak van onze GILI Kurkuma is heel mooi gebalanceerd. De sinaasappel en vlierbloesem geven een fruitige toets. Hij is minder pittig dan de meeste gemberconcentraten op de markt.

We gebruiken ook echt geconcentreerde kurkuma. Dat is iets totaal anders dan gewoon wat kurkumapoeder toevoegen. En daar krijgen we heel leuke reacties op.”

GILI is trouwens de enige met een dergelijk uitgebreid assortiment van gemberdrankjes. Zeker de wasabiversie

GILI56

Met de feesten in het vooruitzicht, creëerde GILI twee geschenkboxen: de Discovery Box en de GILI & Jules Apéro-time Box

deed nog niemand hen na. “Uiteraard bieden kurkuma en wasabi ook heel wat gezondheidsvoordelen die – met de winter in het vooruitzicht – wel in de smaak zullen vallen.”

Geschenkbox

Dit najaar, en met de feesten in het vooruitzicht, creëerde GILI ook twee geschenkboxen. “Onze Discovery Box bevat de drie elixirs in flesjes van 200 ml. De ideale box waarmee je onze smaken kan ontdekken.

GILI werkt met verse producten in plaats van concentraten. Dat proef je.

In samenwerking met Jules Destrooper is er ook de GILI & Jules Apéro-time Box. Een alcoholvrije op-en-top Belgische box met een GILI Gember Elixir van 500 ml, een doosje Jules Destrooper Amandelbroodjes en drie receptenkaarten.

Vanwaar de samenwerking met de koekjesfabrikant? Gaëlle deed ooit een stage bij Jules Destrooper en hield dat contact altijd warm. “We hebben veel gemeenschappelijke waarden, we kiezen allebei voor

kwaliteitsvolle ingrediënten en produceren nog artisanaal en in België. Een mooie match die we combineren in een originele verwen box. Je ontdekt dat GILI een perfect alcoholvrije aperitief is en in zijn theeversie heerlijk combineert met de koekjes van Jules Destrooper.”

Suikervrij

GILI-producten bevatten geen geraffineerde suikers. En daarmee maken ze echt een verschil op de markt van gemberdrankjes. “Ons suikergehalte is drie keer lager dan dat van andere merken. Dat we enkel met verse producten werken, is iets waarmee we ons onderscheiden. Veel dranken worden gemaakt op basis van concentraten en dat verschil proef, ruik en zie je. Wij vertrekken altijd van het verse product. Net alsof je het zelf in je eigen keuken hebt gemaakt.”

Origineel recept voor de feesten

Voeg 3 cl GILI Kurkuma Elixir toe aan een glaasje champagne. Voor een alcoholvrije versie: combineer met een 0% champagne zoals French Bloom.

“GILI-producten bevatten geen geraffineerde suikers. En daarmee maken ze echt een verschil op de markt.”
Gaëlle Croonenberghs, GILI
57 Dossier OKTOBER 2022

Gezond drankje, ontwikkeld door en voor kinderen

Is jouw drankenrayon vooral gevuld met ongezonde, gesuikerde kinderdrankjes?

Philippe en Xavier van WaWaah Water willen daar verandering in brengen. “Het is voor veel jonge ouders een struggle om hun kinderen gezonde drinkgewoontes aan te leren. WaWaah Water is het eerste leuke én gezonde drankje voor kinderen. En het plezante eraan is dat het werd ontwikkeld door kinderen zelf!”

Philippe Deben, Xavier Dierckx en Kristof Satory begonnen drie jaar geleden met een MBAopleiding aan de Antwerp Management School. Philippe en Kristof hebben jonge kinderen en tussen pot en pint hebben ze het erover hoe moeilijk het is om leuke, gezonde drankjes te vinden voor hun kinderen. “In de rayons van supermarkten vind je vooral extreem gesuikerde dranken. Dus toen we aan het einde van onze

MBA een thesis moesten maken, beslisten we om een businessplan voor een gezonde kinderdrank uit te werken”, vertelt Philippe.

Kinderen kiezen

Het trio start met een uitgebreid consumenten onderzoek waaruit blijkt dat veel ouders moeite hebben om hun kinderen genoeg te laten drinken en – als het eens iets anders dan water

WAWAAH WATER
58

mag zijn – een leuk alternatief voor gesuikerde frisdranken te vinden. “Het leuke aan het verhaal is dat WaWaah Water ontwikkeld is door kinderen. We hebben een groepje kinderen samengebracht en zij hebben de designs, verpakking, smaakjes enzovoort mogen kiezen.”

mogelijk bij water blijven,” vervolgt Xavier “omdat het in de eerste plaats een hydraterende drank moest zijn. Gekleurde en gesuikerde dranken maken de stap naar een echte frisdrank weer klein.”

In samenwerking met een kinderdiëtiste werd een mix van vitaminen toegevoegd.

Het resultaat is een functioneel drankje in twee smaken, appel en aardbei, zonder suiker, calorieën of bewaarmiddelen. In samenwerking met een kinderdiëtiste werd een mix van vitaminen toegevoegd. “We wilden zo dicht

De drie mannen brengen eerst flessen van één liter op de markt en doen een test bij enkele drankencentrales en supermarkten. De eerste resultaten zijn positief. Philippe en Xavier beslissen dan ook om er mee door te gaan en WaWaah Water in de retail te lanceren.

Binnen- en buitenland fan Omdat er veel vraag is naar meeneem verpakkingen, maken ze de switch naar verpakkingen van 200 ml. Amper een jaar na de oprichting weten ze twee winkelketens, Aveve en Fun, warm te maken. Ook buitenlandse retail is geïnteresseerd, “want dat gat in de

“We wilden zo dicht mogelijk bij water blijven. Gekleurde en gesuikerde dranken maken de stap naar een echte frisdrank weer klein.”
Xavier Dierckx, WaWaah Water
Een groepje kinderen koos de smaken, het design en de verpakking van WaWaah Water.
59 Dossier OKTOBER 2022

U onderneemt terwijl wij ontzorgen

Carrier Refrigeration is wereldwijd marktleider in koel- en vries-oplossingen voor de food retail. Onze producten leveren succes door optimale merchandising, uitstekende technologie en toonaangevende energie-efficiëntie. Alles vanuit één bron. Koelapparatuur, systeemoplossingen en service.

• Op maat gemaakte koeltechnische oplossingen

Koel- en vriesmeubelen

Projectuitvoering en installatie

Service & onderhoud

Koeling met verkoopkracht

Carrier begrijpt dat een goede vers presentatie omzetverhogend werkt. Wij houden uw product koel en u ontvangt de warmte van uw omzet terug. Met de E6 generatie koelmeubelen levert Carrier u de optimale balans tussen verkoop kracht en milieu-verantwoordelijke technologie.

Meer weten? Wij adviseren u graag!

België - Vestiging Groot Bijgaarden Tel. +32 (0)3 231 50 93 Alfons Gossetlaan 28a 1702 Groot Bijgaarden www.carrier-refrigeration.be Nederland - Vestiging Culemborg Tel. +31 (0)345 544 444 Beesdseweg 7 4104 AW Culemborg www.carrier-refrigeration.nl Vestiging Valkenswaard De Vest 1a 5555 XL Valkenswaard

markt is er niet enkel in België”, weet Philippe. Ook horeca zit in hun vizier. Ze maakten grappige bierkaartjes in de vorm van de WaWaah-monstertjes. “Als we groeien in de horeca, kunnen we de vraag in retail opschroeven en retailers overtuigen dat er een grote markt voor is. We geloven er alleszins heel hard in!”

Wat is hun ambitie? “Onze missie is om jonge ouders te helpen om gezonde drinkgewoontes te creëren bij hun kinderen. WaWaah Water richt zich op kindjes tussen de drie en negen jaar oud. Een leeftijdscategorie waar die uitdaging het grootst is”, vertelt Philippe.

En de naam? “Die is ontstaan omdat een broertje van een van onze vrienden vroeger ‘water’ niet kon uitspreken en altijd ‘wawaah drinken’ zei. Een leuke, nietszeggende maar universele naam, dachten we”, vertelt Xavier nog. “Maar een student uit Peru wist ons onlangs te vertellen dat wawaah in de taal van de oude Inca’s ‘zorgen voor een baby’ betekent. Dat komt nog mooi uit!”

WaWaah Water richt zich op kinderen tussen drie en negen jaar oud.
“Onze missie is om jonge ouders te helpen om gezonde drinkgewoontes te creëren bij hun kinderen.”
Philippe Deben, WaWaah Water
OKTOBER 2022 Dossier 61

Pauwels Sauzen brengt kleur in de winkelschappen

op smakelijke wijze

Er raast een nieuwe wind door de sauzenrayon. Pauwels Sauzen onderscheidt zich met een superieure smaak en opvallende activaties. Het merk werd geïntroduceerd in de retail in de zomer van 2021. Eén jaar later piekt de verkoop in meer dan 1.500 winkels en zijn de sauzen alomtegenwoordig.

“Waarom Pauwels Sauzen zo lekker zijn? Dat is dankzij hun volle, romige smaak”, vertelt Marketing Director Koen Torfs. “Onze sauzen zijn ook minder lopend of vaster van structuur en sommige variëteiten bevatten extra smakelijke ingrediënten. De Tartare bevat bijvoorbeeld knapperige stukjes ui, bieslook en peterselie. De krokante stukjes ui vind je ook terug in de Algérienne en de Happy. En de looksaus heeft echte stukjes look. Hierdoor krijg je een heerlijk artisanaal gevoel in de mond.”

De sauzen van Pauwels werden door een onafhankelijk smaakpanel als zeer goed beoordeeld. Het merk werkt dan ook hard om de ijzersterke reputatie die het opbouwde in de frituur, ook in de retail te introduceren.

Alomtegenwoordig

Je kon de sauzen daarom deze zomer massaal spotten op tv en radio, social media en in het straatbeeld. Maar ook op Tien Om Te Zien, Joe Summer Island en de grote festivals kon je niet naast het merk kijken. Het grote

publiek kreeg zo de kans om de sauzen van Pauwels te ontdekken of herontdekken. Én ze vielen volgens Koen overduidelijk in de smaak.

“We liggen momenteel al in 1.500 supermarkten en dat aantal blijft groeien. Pauwels zal op het einde van dit jaar bovendien een vaste referentie worden bij een grote, belangrijke retailer”, vervolgt hij. Pauwels Sauzen investeert dan ook graag in de samenwerking met supermarkten met in-store tastings en online ondersteuning van de promo’s. “Er staan dit jaar nog enkele productlanceringen op de agenda én een samenwerking met een topchef in een tv-programma”, verklapt Koen nog.

Sinds eind augustus zijn de sauzen ook in de Quick verkrijgbaar. “Opnieuw een zeer belangrijke samenwerking. De aanwezigheid in de Quickrestaurants zorgt ervoor dat de mensen – die Pauwels daar proeven en op slag fan worden – er op zoek naar zullen gaan in hun supermarkt.”

Toekomstmuziek

Kortom, Pauwels Sauzen bouwt aan haar bekendheid en volume. En die trend lijkt niet te stoppen door het groeiend enthousiasme van de consumenten.

“Pauwels is dan ook vastberaden om te blijven investeren in het merk en zich te blijven ontwikkelen zodat onze sauzen uiteindelijk overal te vinden zijn, ook in de buurtsuper en de supermarkt.”

PAUWELS SAUZEN
“Uit Google Search onderzoek blijkt dat er zeer veel online gezocht wordt naar Pauwels Sauzen.”
Koen Torfs, Marketing Director
MEER INKOMSTEN Genereerextraomzetdoorminderweg tegooien.90%vanjeproductenzijn verkochtbinnendedag! BEN JIJ EEN WINKELEIGENAAR? Voegjebij5.243winkelsentoverwatje normaalweggooitomineenextrainkomst. GROENERE PLANEET Geefjouwzaakeenmilieubewustimago enzetjeinvooreengroenereplaneet. NIEUWE KLANTEN Treknieuweklantenaandankzij extrazichtbaarheidviadeapp. Verkoop producten terwijl je de rekken leegmaakt! Registreer je winkel via de QR-code toogoodtogo.be/buurtsuper VERKOOP JE OVERSCHOT EN STRIJD ZO MEE TEGEN VOEDSELVERSPILLING TGTG_025_B2B_ad_002.indd 22-1136-SuperMAG-april-2022_cover.indd 1-3
62

Lekker van bij ons voor verswinkels

Tip

Voor ondernemers die fier zijn op hun aanbod van verse, lokale producten lanceerde VLAM www.lekkervanbijons-verswinkels.be

Wat vind je op deze site?

• een up-to-date overzicht van alle VLAM-campagnes, zodat je jouw eigen promotieacties hierop kan afstemmen;

• een handige zoekfilter om je zoekactie naar bepaalde acties of producten te verfijnen;

• een brede waaier aan gratis promomateriaal zoals point-of-sale materiaal, receptenfolders, affiches enzovoort;

• het allerlaatste nieuws over lokale producten, events, inspirerende verhalen over ondernemers en heel wat meer.

SuperMAG is het leukste magazine binnen de zelfstandige foodretail. Wens je jouw product of dienst aan onze lezers kenbaar te maken? Neem dan meteen contact op met onze Accountmanager, Yannick Muls via yannick.muls@buurtsuper.be of 0476 78 30 12. We zoeken samen met jou naar de beste

Dossier december: digitalisering

oplossing om je verhaal te brengen: een redactionele bijdrage in het magazine, aangevuld met een bedrijfsvideo en/of online campagne? We denken graag met je mee.
& automatisering Voor het SuperMAG van december werken we aan een boeiend dossier over digitalisering & automatisering. Biedt jouw bedrijf of organisatie een dienst of product aan binnen dit thema? Of ... heb je zelf een suggestie voor een leuk thema of onderwerp? Laat het ons dan zeker weten. MAG HÉT MAGAZINE VOOR DE FOODRETAIL INKOMSTEN extra omzet door minder weg gooien. 90% van je producten zijn binnen de dag! BEN JIJ EEN WINKELEIGENAAR? Voeg je bij 5.243 winkels en tover wat je normaal weggooit om in een extra inkomst. GROENERE PLANEET zaak een milieubewust imago in voor een groenere planeet. NIEUWE KLANTEN Trek nieuwe klanten aan dankzij extra zichtbaarheid via de app. Registreer je winkel via de QR-code of toogoodtogo.be/buurtsuper VERKOOP OVERSCHOT STRIJD ZO MEE TEGEN VOEDSELVERSPILLING MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAILFEBRUARI 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL TIP: wacht niet te lang, want onze nummers raken steeds sneller uitverkocht! MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL APRIL 2022 SuperMAG verschijnt keer per jaar in februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen X P209546 PPPBBelgië(N)-Belgique SuperMAGiseeninitiatiefvanBuurtsuper.be, deUNIZO-organisatievansupermarktenenspeciaalzaken. 30 JAAR GROEI DANKZIJ VERS AnnekeVanKerrebroeckenFilipSabbe(ADLede) Eenproperebuurt! Met Red Lion Alexander Hendrickx DOSSIER dieTrotsopvanons inkomst. QR-code of toogoodtogo.be/buurtsuper OVERSCHOT 10/01/2022 10:59 APRIL 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL HANDEN handen te valt het toe. deeltijds laaggeschoolde een belonen je premie. EN N° 202.01 Broodbakkerij Banketbakkerij 215x285+4 NL v1.indd 11:29 MAG HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL JUNI 2022 SuperMAG verschijnt keer per jaar in februari april juni oktober december |Afgiftekantoor Antwerpen P209546 PBPP België(N)-Belgique SuperMAG is een initiatief van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten en speciaalzaken. AMBITIEUZE GROEIER MET AUTHENTIEKE WAARDEN Jan Peeters (Peeters-Govers) DOSSIER Franchise BUURTSUPER VAN HET JAAR Zo word jij dit jaar winnaar JUNI 2022 HET VAKBLAD VOOR DE FOODRETAIL 10/06/2022 14:14
63 Dossier OKTOBER 2022

Selder,

door weer en wind

Stefaan Keereman en Mieke Vandaele telen selder in het West-Vlaamse Passendale. We brachten hen een bezoek op een regenachtige najaarsdag. Exact het weer dat hun groene selderplanten nodig hebben.

Wanneer we eind september op bezoek zijn, wordt er volop selder geoogst op het landbouwbedrijf van Stefaan en Mieke. “Het is nu de drukste periode van het jaar”, vertelt Mieke, terwijl ze ons de serre vlak aan de boerderij toont. “Hier staat de bleekselder binnen omdat we tegen 11 november graag buiten alles geoogst hebben. Dan moeten we niet bang zijn voor de vorst. Het moet al stief vriezen vooraleer de selder binnen kapotvriest.”

Groene en witte selder “Vroeger hadden we vooral groene selder”, vervolgt Mieke. “Voor de Russische markt, ingekort in zakken. Maar die afzet is volledig weggevallen.” Ze telen nu vooral bleekselderij op de velden langs de boerderij. “We verhandelen alles via de REO Veiling. Selder is niet zo’n grote markt. En er wordt door de zaadhuizen niet meer echt geïnvesteerd in nieuwe rassen of nieuwe zaden. Dus een deel gaat op de klok, de rest op contract, om een zo goed mogelijke spreiding in de verkoop te hebben.”

Heeft Mieke zelf een voorkeur voor bleekselderij of groene selder? “Ik eet nooit selder, aan mij moet je dat niet vragen”, schaterlacht ze. Bleekselderij, ook wel witte selder genoemd, is minder sterk van smaak dan de groene selder. Perfect om een bouillon of een soep te kruiden.

“Als de handel onze kostprijs plus ietsje meer wil betalen, dan is er zeker nog toekomst voor ons.”
Mieke Vandaele
FLANDRIA VERSE SELDER64

Veel water

Dé grote uitdaging bij selder kweken is het water. Geen sinecure in een hete, droge zomer. Beregenen is een must, maar dan nog is het risico groot dat de selder verwelkt. “In het begin van de teelt moet je de plant wat naar water laten zoeken. Maar eens ze de rijen beginnen te sluiten, moet je continu water geven”, weet Stefaan. “Als een prei een keertje dorst heeft, zal die iets minder snel groeien. Maar als selder droog staat, legt hij zich open. Binnenin heb je heel tere blaadjes en als die verbranden, worden ze meteen bruin. In de veiling is dat het eerste wat ze controleren.”

Maar ondanks die uitdaging, zouden ze het zeker opnieuw doen moesten ze weer voor de keuze staan. “Misschien wel wat sneller automatiseren. Nu hebben we elk jaar een beetje geïnvesteerd”, vertelt Mieke. Het oogsten gebeurde in het begin ook nog op hun knieën. Nu met een zelfrijdende oogstmachine. De machine is heel fijn afgesteld met sensoren waardoor ze geheel autonoom de rij volgt.

Groene selder wordt vooral gebruikt als smaakmaker in soep of bij mosselen.

Van varkens naar groenten “Toen we pas getrouwd waren, hebben we eerst de varkenshouderij van Stefaans ouders verdergezet”, vervolgt ze, “maar we hebben vrij snel de omschakeling naar groenten gemaakt.” Ze kozen voor verschillende teelten om het jaar rond te kunnen werken. De hoofdmoot is wel selder. Waarom ze voor die groente kozen?

Waarom selder? Daarvan passen 70.000 stuks op één hectare, bij bijvoorbeeld bloemkool maar 20.000.

“Omdat er veel stuks op een hectare kunnen”, glimlacht Stefaan. “Je krijgt bijvoorbeeld 70.000 selders op één hectare, bij bloemkool zijn dat er maar 20.000. Maar ik vond het vooral een uitdagende teelt. En er is een mooie opvolging van oogsten en planten.”

Intussen wordt de selder onder- en bovenaan afgesneden op de lengte die de klant wil. De lopende band waarin elke selderplant hangt, eindigt boven op de aanhangwagen waar Mieke de stronken van de band neemt, spoelt en meteen mooi stapelt in de veilingbakken.

Toekomst?

Of er een vijfde generatie op de boerderij volgt? “Ik wou dit echt doen, mijn kinderen zijn vrij”, vertelt Stefaan. “Qua oppervlakte zijn we geen groot bedrijf, maar wel intensief. Wij proberen een meerwaarde te creëren door in te spelen op de markt. We kunnen ook extra services bieden zoals versnijden en inkorten. Maar we zijn niet meer van plan om uit te breiden en zware investeringen te doen. We doen verder voor ons gemak”, zegt Stefaan. “En als de handel onze kostprijs plus ietsje meer wil betalen, dan is er zeker nog toekomst voor ons”, besluit ook Mieke.

“Een vijfde generatie? Ik wou dit echt doen, mijn kinderen zijn vrij.”
Stefaan Keereman
OKTOBER 2022 65

De biomarkt in België: goed voor 1 miljard euro

Kopen we veel bioproducten? En hoe verhoudt zich dat tot onze totale voedingsbestedingen?

Volgens de cijfers van VLAM kennen onze biobestedingen een gelijkaardige evolutie als de totale voedings- en huishoudbestedingen. In de periode juli 2021 tot juni 2022 daalden de totale biobestedingen met 3,5% maar niet bij vers. Daar stegen ze met 3,8%.

De totale voedings- en huishoudbestedingen daalden in de periode juli 2021 tot juni 2022 met 3,1% maar liggen 9,9% hoger dan voor de coronacrisis. De bestedingen aan verse voeding daalden de voorbije periode iets sterker (-3,6%) dan de globale voedings- en huishoudbeste dingen en liggen 10,6% hoger dan voor corona.

Biomarkt daalde maar niet voor vers In de periode juli 2021 tot juni 2022 daalden de totale biobestedingen met 3,5% maar niet bij vers. Hier stegen de biobestedingen met 3,8% en dit vooral in Vlaanderen (+6%). De daling van de totale biobesteding vinden we vooral in Brussel (-6%) en in Wallonië (-5%). In absolute

Biobestedingen in België (In miljoen euro)

Bron: GfK Belgium op basis van ‘multicat’
Totaal FMCG BIO Totaal VERS BIO 66 CIJFERS

cijfers overtreft de Waalse biomarkt de Vlaamse maar de kloof wordt kleiner. Per capita besteedt de Waal het dubbele aan bioproducten dan de Vlaming. De biomarkt in België is goed voor 954 miljoen euro waarvan 409 miljoen euro voor verse bioproducten of een marktaandeel van 3,4% voor de totale markt en 4,9% voor vers.

Wat met de inflatie en bio?

Biologische versproducten zijn gemiddeld duurder dan gangbare producten. Er zijn wel grote verschillen per product. Het grootste verschil is er bij eieren. Een bio-eitje is dubbel zo duur als een standaard scharreleitje. Bij vleesvervangers is er geen prijsverschil meer tussen de biovariant en het gangbare product. Bij fruit is het prijsverschil minder dan 10%. Het prijsverschil tussen bio en gangbare producten is, in de eerste jaarhelft van 2022, kleiner geworden voor: aardappelen, groenten, fruit, vlees, vis, vleeswaren en eieren.

Voor zuivel en brood is het prijsverschil iets groter geworden.

Dus bio kent voor de meeste versproducten kleinere prijsstijgingen dan het gangbaar aanbod. Zo steeg de prijs van verse bioaardappelen met slechts 3% tegenover 10% voor de gangbare aardappelen. Voor groenten, fruit, vleeswaren en vis zien we zelfs, in de eerste jaarhelft, een prijsdaling bij bio en een prijsstijging bij gangbaar.

DIS 1 blijft belangrijkste biokanaal

De klassieke supermarkt (DIS 1) is het grootste biokanaal met een marktaandeel van 46%.

Het gespecialiseerde kanaal (speciaalzaak waaronder bakker en slager/natuurvoedings winkel/overige algemene voeding waaronder ook Bioplanet) komt op de tweede plaats met een aandeel van 30%.

De buurtsupermarkt blijft het derde belangrijkste kanaal voor biovoeding met 8% marktaandeel, nipt vóór hard discount (7% marktaandeel). De rechtstreekse verkoop op de hoeve, de boerenmarkt en de openbare markt zijn kleinere biokanalen in vergelijking met de supermarkten maar het bio-aandeel ligt er wel hoger. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste bio-aandeel. Eén product op vier dat er verkocht wordt, is van biologische kwaliteit. Bij de hard discounter vinden we relatief het minst biologische producten terug. Slechts 1,3% is hier van biokwaliteit.

Qua distributie van bio zijn er enkele verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. In Wallonië staat het gespecialiseerde kanaal sterker. Het is in deze regio zelfs marktleider. In Vlaanderen is de rechtstreekse verkoop van bio op de hoeve en de boerenmarkt belangrijker dan in Wallonië. Verder heeft hard discount in Vlaanderen een hoger marktaandeel dan in Wallonië.

Opmerking en gebruikte definities

Versproducten = zuivel + eieren + vers vlees, gevogelte, wild + verse vis, week- en schaaldieren + vleeswaren + aardappelen + fruit + groenten

Distributie:

• DIS 1: AH, Alma, Carrefour Hyper/Planet/Gb/Market, Champion Mestdagh, Colruyt, Cora, Delhaize AD/De Leeuw Supermarkt, Intermarche/Ecomarche, Jumbo, Makro/ Metro, Match en Red Market

• Hard Discount: Aldi en Lidl

• Buurtsupermarkt: Alvo, Carrefour Express/Contact, Cash Fresh, Delhaize City/Proxy, Louis Delhaize, Okay, Profi, Rob, Smatch, Spar, Supra …

OKTOBER 2022 67

Naar een bioteelt

liefdevolle

In 2016 schakelde tuinbouwbedrijf Vitaetom volledig over naar biologische teelt. “Ik had het tien jaar eerder moeten doen”, vertrouwt teler Koen Van Hauteghem ons toe. “Ik teel met veel meer liefde dan vroeger omdat ik nu terug met mijn handen in de grond zit én dichter bij de planten sta.”

Maar nu bleek dat het korter kon, hebben we de avond zelf nog beslist om de stap te zetten.”

Vitaetom teelt nu komkommers, tomaten en paprika’s. “Sinds we biologisch kweken, kiezen we zelf veel vaker bio in de winkel”, vertelt Koen. “Daarvoor was dat minder, dat geef ik toe. Maar bioproducten liggen

Tuinbouwbedrijf Vitaetom werd in de jaren ’50 opgestart door Maurice Van Hauteghem. “Hij was een dokwerker die na zijn uren aardbeien kweekte”, vertelt kleinzoon Koen. Koens vader, Walter, stapt in 1973 mee in het bedrijf. Vader en zoon Van Hauteghem beginnen eind jaren ‘80 tomaten te kweken op steenwolsubstraat. In 1997 stapt ook Koen mee in het team.

In 2016 schakelt het bedrijf over naar biologische teelt. Vanuit de overtuiging dat massaproductie en een dumpingsmarkt niet goed zijn voor onze toekomst, kiezen ze voor een meer duurzame teelt.

“We moesten op dat moment de zaak volledig vernieuwen en uitbreiden, als we het hoofd boven water wilden houden. Maar we hadden hier maar 3 hectaren grond. En verhuizen naar een andere locatie zagen we helemaal niet zitten.”

Vlotte omschakeling

Na een gesprek met een collega komt Koen te weten dat hij – omdat hij op steenwolsubstraat kweekt –naar bio kan omschakelen in drie maanden. “We dachten al langer aan een omschakeling maar normaal gezien duurt die twee jaar. Dat was economisch gewoon niet haalbaar.

Overtuigd dat een duurzamere productie de toekomst is, kiest Vitaetom voor bioteelt.

korter bij de natuur en de smaak van een biokomkommer, bijvoorbeeld, is gewoon veel beter. Bovendien, als je een bioproduct koopt, is de kans heel groot dat het lokaal geteeld is.”

Op het ritme van de natuur Wat doet hij anders nu hij bioboer is? “Eigenlijk is het heel simpel, we telen terug in de volle grond. Mee met de

IN DE KIJKER BIO
68

natuur. Wij mogen ook geen chemische stoffen gebruiken, alles moet van natuurlijke oorsprong zijn.” Bestrijding gebeurt voornamelijk met insecten. Koens zus, Annelies, die er in 2007 is bijgekomen, is de expert op dat vlak. “Ze loopt elke dag door de serre en beslist welke insecten we waar inzetten, in overleg met onze bioadviseur.”

“In de gangbare teelt worden ook insecten ingezet. Maar op veel kleinere schaal want ze kunnen nog corrigeren met chemische producten als het fout gaat. In de biologische teelt kan dat niet, dus je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan.”

Meer marge inbouwen

Dat is volgens Koen ook een van de redenen waarom bio duurder is. “In de bioteelt moet je altijd een reserve inbouwen. Elk jaar gaat er wel iets fout. We hebben onlangs bladluis op de paprika gehad. Je kan dat bestrijden met de juiste insecten maar het duurt wel even. Dan moet je een buffer hebben om op terug te vallen.

Bovendien heb je een enorme input van biologie nodig. De bestrijders voor die bladluis – een doos vol insecten –kostten ons een kleine auto! ”

Toch heeft Koen nog geen moment spijt gehad van de omschakeling. “Achteraf bekeken hadden we het tien jaar eerder moeten doen.” Hij werd dit jaar trouwens een van de vijf genomineerden voor de Bio-VLAM award. En daar mag hij best trots op zijn. “Je moet wel iets kunnen verdragen. Je moest de planten eens zien toen er bladluizen op zaten. Je weet dat het goed komt maar je moet even geduld hebben en het verlies incasseren. Anderzijds zitten we nu in een economische markt die veel rendabeler is. En ik werk terug met plezier!”

Alles over bio

Meer weten over bio en waarom het zo belangrijk is dat we bio blijven consumeren? Check allesoverbio.be.

In overleg met een bioadviseur wordt beslist welke insecten waar worden ingezet om eventuele ziekten of plagen, zoals bladluis, te bestrijden. Koen, vader Walter en zus Annelies Van Hauteghem
“We telen terug in de volle grond. Mee met de natuur.”
Koen Van Hauteghem, Derde generatie tuinbouwer Vitaetom
OKTOBER 2022 69

Op tour bij de boer

70

Paprika’s in alle kleuren van de regenboog

Wist jij dat er naast de traditionele groene, rode en gele paprika ook witte, lila, paarse, mintgroene en bruine versies bestaan? En wist je dat de groene paprika groen is omdat hij nog niet rijp is? Tenzij hij behoort tot de groenepaprikasoort. Dan kan hij dus wel rijp zijn, ook al is hij nog groen … Ben je nog mee? Ook de smaken verschillen. De groene paprika proeft bitter, de gele iets minder bitter, de oranje bijna zoet en de rode paprika nog zoeter. De rode paprika bevat trouwens tweemaal zoveel vitamine C als een groene. Of hoe zelfs paprika’s ons nog kunnen verbazen.

71
OKTOBER 2022

Service, kwaliteit én

Dat Belux-Mondial kwalitatieve etiketten en papierrollen levert aan de buurtsuper, dat wisten we al. En dat hun service top is, hadden we ook al gezegd. Maar dat zij de ontwerpers van het opvallende Martha’s-logo van Spar Lichtaart zijn, was ook voor ons een verrassing.

Al sinds 1996 werkt Spar Lichtaart samen met Belux-Mondial. “Alles wat hier kleeft, komt van bij ons”, zegt Dominique Cools. Hij is al 20 jaar vertegenwoordiger voor Belux-Mondial en komt hier al even lang over de vloer. “We leveren de kassarollen en alle soorten etiketten: blanco, voorgedrukt en de Martha’s-etiketten, uiteraard.” Martha’s is het eigen label voor de versproducten van Spar Lichtaart en – niet toevallig – de naam van de 75-jarige mama van uitbaters Luc en Guy Van de Poel. Martha draait nog steeds mee in de winkel.

Fijne manier van werken Waarom Spar Lichtaart al die tijd met Belux-Mondial samenwerkt? “Omdat er nooit iets tegenzit”, glimlacht Luc Van de Poel. “En eerlijk gezegd, we gaan ook niet actief vergelijken met andere leveranciers. Hun manier van werken is gewoon goed. Dominique komt langs, controleert de stock en zorgt dat alles besteld en tijdig geleverd wordt. Is er toch een tekort? Dan wordt dat een dag later al geleverd.”

“En als er een probleem is, dan lossen we dat ook op”, vult Dominique aan. “Zo ondervond een van onze klanten onlangs dat zijn etiketten plots niet meer kleefden. Wat bleek? Er zaten veel meer siliconen in de verpakking. Dan moet de samenstelling van de lijm aangepast worden.”

Probleemoplossend

Dominique controleert hier samen met Luc de stock, maar in de meeste winkels waar hij komt, doet hij dat alleen. “Gemiddeld kom ik

“We hebben het Martha’s-logo samen ontwikkeld. Het prijkt nu op al onze versbereidingen.”
Luc Van de Poel, uitbater Spar Lichtaart
72

zo om de drie à vier maanden bij mijn klanten. Dus ik steek de stock ook niet té vol”, legt hij uit.

“Er zijn momenteel wel heel wat problemen op de internationale papier- en etikettenmarkt als gevolg van COVID-19, de oorlog in Oekraïne en een staking van UPM, ‘s werelds grootste producent van grafisch papier”, vult Jeremy Looijer, CEO van Belux-Mondial aan. “Voor materiaal waar we vroeger drie werkdagen op moesten wachten, kan het nu zeven maanden duren vooraleer er geleverd wordt.”

“Daar hebben we niets van ondervonden”, reageert Luc verbaasd. “Neen, dat heeft ons vooral veel kopzorgen en nachtmerries bezorgd”, lacht Jeremy. “We hebben al onze klanten altijd tijdig kunnen beleveren. Zowel de eind gebruikers als de doorverkopers en de industrie. In plaats van een maand voorraad moet ik nu acht maanden vooruit plannen. Maar je moet verder kunnen, hè.”

Het Martha’s-label lijkt een schot in de roos te zijn. Het assortiment breidt verder uit.

Duurzaam samenwerken

Belux-Mondial gelooft in langetermijnrelaties. Niet alleen met haar medewerkers en klanten, maar ook met haar leveranciers. “Avery levert bijvoorbeeld al sinds 1992 etiketmaterialen bij ons. Ons zusterbedrijf B.M.L.E., dat instaat voor de productie, werkt al jaren nauw samen met verschillende weegschaalproducenten en -verdelers. Die kiezen voor ons omdat ze weten dat we de kennis en kwaliteit in huis hebben. Maar dankzij die samenwerking kunnen wij onze klanten ook beter informeren over de aankoop van weegschalen.”

Martha’s

En hoe is het Martha’s-logo tot stand gekomen?

“Dat hebben we samen ontwikkeld”, vertelt Luc. “Guy en ik wilden een label voor onze vers bereidingen introduceren. Dominique had een boek bij met voorbeelden en daar hebben we ons op geïnspireerd. De designer van Belux-Mondial heeft het logo dan uitgewerkt.” En dat label lijkt een schot in de roos te zijn. Want naast de kaas, charcuterie en traiteur bereidingen werd ook al een port en advocaat aan het assortiment toegevoegd. De Martha’sbereidingen zijn dus nog lang niet aan hun einde toe!

BELUX-MONDIAL
Dominique Cools en Jeremy Looijer van Belux-Mondial met Luc Van de Poel in Spar Lichtaart.
OKTOBER 2022 73

65 studenten en flexi’s beheren in een vingerklik

Bij Van Eccelpoel beheren ze hun poule van studenten en flexi’s via de NOWJOBS-app. “Het grootste voordeel is dat het systeem altijd beschikbaar is. Als er zich iemand ziek meldt kan ik onmiddellijk kijken wie beschikbaar is en een contractvoorstel sturen. Alles kan letterlijk met een klik”, getuigt Charlotte Eyckmans, HR-verantwoordelijke bij Van Eccelpoel.

“Vroeger contacteerden studenten ons via allerhande kanalen: sms, WhatsApp, mail, enzovoort”, vertelt Charlotte. “Na het weekend moest ik alles verzamelen en beginnen te puzzelen. Daar moesten we absoluut iets aan veranderen.”

Geen risico meer op miscommunicatie: de studenten zien in de app duidelijk wanneer ze ingepland staan.

Sinds een jaar gebruikt Charlotte NOWJOBS om de volledige planning van studenten en flexi’s te maken. “Wanneer ik extra hulp nodig heb, maak ik een vacature aan. Die stuur ik eerst uit naar onze favorieten, want die geef ik liefst voorrang.” Toen ze bij Van Eccelpoel de app begonnen te gebruiken, konden ze hun

bestaande studenten in de app uitnodigen en in hun ‘favorietenpoule’ toevoegen. “Zo kan ik de vacatures openzetten voor mensen die we al kennen én ervaring in een bepaalde afdeling hebben.” Wanneer Charlotte de vacature niet ingevuld krijgt met haar eigen poule van studenten en flexi’s, kan ze de vacature nog altijd naar alle beschikbare studenten in de app sturen. Zo heeft ze haar vaste team trouwens kunnen uitbreiden.

Al het papierwerk in één app “Ik stuur de contractvoorstellen uit wanneer het mij past en de studenten accepteren of beantwoorden wanneer zij er tijd voor hebben. Het is een hele geruststelling dat ik niet meer telkens moet beginnen sms’en of whatsappen.”

De app regelt meteen ook al het papierwerk. Eens de student het contractvoorstel heeft geaccepteerd, kan Charlotte er dus op rekenen

NOWJOBS
74

dat hij of zij zal opdagen. “Er kan geen mis communicatie meer ontstaan. De studenten zien in hun NOWJOBS-app duidelijk wanneer ze ingepland staan. Ik vraag ook aan nieuwe studenten om eerst hun profiel in de app in te vullen. Dan nodig ik ze pas uit voor een opleiding. Dat bewijst meteen hoe enthousiast ze zijn.”

Het systeem is heel eenvoudig. Een opleiding voor het gebruik van de app is zelfs niet nodig.

Eenvoudig en snel

Is de NOWJOBS-app dan een aanrader?

“Absoluut! Het systeem is zo’n verademing. Ik was eerst wat sceptisch. We hebben een heel grote ploeg van studenten en flexi’s, waarvan er sommigen al wat ouder zijn. En die moesten we allemaal meekrijgen. Ik heb de app dan ook eerst helemaal binnenstebuiten gekeerd en NOWJOBS bestookt met al mijn vragen,” vertelt Charlotte. “Maar NOWJOBS heeft voor een vlotte overgang gezorgd. Een opleiding voor het gebruik van de app was zelfs niet nodig, zo eenvoudig is het systeem. En als er toch vragen zijn, kunnen we altijd terecht bij onze vaste contactpersoon.”

“Zowel voor ons, als voor de studenten is het een heel groot voordeel dat we via één centrale app kunnen communiceren én alles adminis tratief in orde maken. De combinatie van ons eigen systeem, met vooral vaste roosters, en NOWJOBS voor alle extra’s, werkt heel goed.”

Klikken en cashen

Kimia Jalalian is marketingstudent aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze werkt al zeven jaar als student voor Van Eccelpoel. Ook voor haar is de NOWJOBS-app een hele verbetering. “Ik geef mijn beschikbaarheid door als ik mijn lessen- of examenrooster heb ontvangen. Hoeveel dagen dat zijn, hangt wat af van hoeveel centjes ik nodig heb”, lacht ze. Ze kan in de app aanduiden op welke dagen ze beschikbaar is en welke helemaal niet. “Anderzijds kan ik op dagen dat ik geen beschikbaarheid heb doorgegeven, maar ook niet geblokkeerd hebt, wél een contract voorstel krijgen. En dan kan ik last minute beslissen om toch te gaan. Handig! Ook een voorstel accepteren gaat supersnel, ik doe het soms tussen de lessen door.”

“Vroeger contacteerden
studenten ons via sms, WhatsApp, mail, ... Dat was altijd een hele puzzel.”
Charlotte Eyckmans, HR-verantwoordelijke bij Van Eccelpoel en Manon Lemey, b2b Marketingcoördinator NOWJOBS Kimia Jalalian
OKTOBER 2022 75

Koel en

betrouwbaar

In zijn Carrefour Market in Zwijnaarde, die recent helemaal vernieuwd werd, ontmoeten we zaakvoerder Frederic Van Landeghem. “De versafdeling is het hart van al onze winkels. Niet enkel de producten maar ook de koelmeubels moeten dus van topkwaliteit en 100% betrouwbaar zijn. Daarom kiezen we voor een degelijke partner die kan garanderen dat de koelingen zeven dagen op zeven draaien”, aldus Frederic.

“Na een zomer zoals die van dit jaar, weet je weer hoe belangrijk het is om betrouwbare koelingen te hebben.”

Angelique Opdorp, Carrefour Market Zwijnaarde

Frederic Van Landeghem baat intussen al tien Carrefour Markets uit. Telkens slaagt hij erin om zijn winkels efficiënt te organiseren, mooi te doen ogen en aantrekkelijk voor de klanten te maken. In de Carrefour Market van Zwijnaarde is dat niet anders. “Ik heb de winkel in november van vorig jaar overgenomen en in augustus is hij net geen drie weken gesloten voor een grondige verbouwing”, vertelt hij. In de vernieuwde winkel moest de focus op het versassortiment liggen en meer natuurlijk licht door de extra ramen komen. “Ons versassortiment is gewoon hét belangrijkste onderdeel van de winkel. Het meeste tijd- en denkwerk is dan ook naar die afdeling gegaan.”

Zelfbediening

Het opvallendste meubel in zijn koelafdeling is het Market-koelmeubel van Smeva, een open koelvitrine. “Het is een zelfbedienings meubel. We gebruiken het vooral voor voorverpakte maaltijden, salades en gesneden groenten”, vertelt Frederic.

“Deze ruimtelijke, semiverticale koelvitrine is uitnodigend en koelt tegelijkertijd perfect”, vertelt ook Robert Derks, International Sales Manager bij Smeva. “Want zelfs met het schuine etaleerplateau van meer dan één meter diep blijven de verswaren precies op temperatuur. Dankzij het open karakter zijn de producten in één oogopslag te zien en liggen ze op grijphoogte.”

SMEVA
76

“Het meubel heeft een mooi design dat de traiteur producten het best tot hun recht laat komen. We hebben dit meubel trouwens in al onze winkels staan, dus we zijn zeker en vast tevreden met de keuze”, vult Frederic aan. “Een goed koelmeubel moet in de eerste plaats kwaliteitsvol zijn en jaren meegaan. Een goed design en een laag verbruik zijn ook cruciaal, zeker in deze tijden. Smeva biedt dat allemaal.”

Zelfs met het schuine etaleerplateau van meer dan één meter diep blijven de verswaren precies op temperatuur.

Passie voor vers

“Al meer dan 100 jaar zorgt Smeva ervoor dat voedsel vers blijft. Of het nu gaat om een koeltoonbank, koel vitrine of koelcel, onze klanten zijn verzekerd van koelsystemen met continuïteit en temperatuurveiligheid tegen de laagste totale kosten. We doen geen toegevingen en alles is geproduceerd in onze eigen fabriek, met een passie voor vers”, vervolgt Robert.

Installateur Matheco verbouwde de koelafdeling in de Market van Zwijnaarde. Projectleider Nicolas Debrock is ook zeer te spreken over de koelmeubels van Smeva. “Smeva staat bekend als een producent van betrouwbare en doordachte producten. De meubels kunnen heel gemakkelijk geplaatst worden. Elektrisch en koeltechnisch zijn ze eenvoudig aansluitbaar, waardoor ze snel gemonteerd en geïnstalleerd kunnen worden. Bij verbouwingen zoals deze, waar alles supersnel moet gaan, is dat cruciaal en zeer handig.”

Matheco installeerde hier trouwens ook een nieuwe CO2-koelinstallatie met warmterecuperatie waarmee de hele winkel verwarmd wordt.

“Na een zomer zoals die van dit jaar, weet je weer hoe belangrijk het is om betrouwbare koelingen te hebben. Het kost ons niet enkel geld maar ook veel tijd en frustratie als ze uitvallen”, vertelt ook winkel manager Angelique Opdorp.

De versafdeling is het hart van al onze winkels. “Uiteindelijk draait alles rond ons verse assortiment. Niet enkel de producten maar ook de koelmeubels moeten dus van topkwaliteit en 100% betrouwbaar zijn”, besluit Frederic.

Nicolas Debrock van Matheco en Angelique Opdorp, winkelmanager.
“De meubels kunnen snel gemonteerd en geïnstalleerd worden. Cruciaal bij verbouwingen zoals deze.”
Nicolas Debrock, projectleider Matheco
OKTOBER 2022 77

Hoe sorteer jij jouw bedrijfsafval?

Zo gaat het gemakkelijk!

Valipac is het erkende organisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. Concreet: bedrijven die goederen verpakken en op de Belgische markt brengen of bedrijven die verpakte goederen importeren, hebben de verplichting om elk jaar aan te tonen dat hun verpakkingen gerecycleerd worden en dat, per type verpakking, bepaalde recyclage percentages behaald worden. Valipac begeleidt en ondersteunt hen daarin.

Buurtsupers en speciaalzaken hebben een sorteerplicht op een aantal afval stromen, zoals papier en karton, plastic verpakkingen, enzovoort.

Het verzamelen en sorteren van (verpakkings)afval is voor veel buurtsupers en speciaalzaken een stevige uitdaging. Valipac biedt een helpende hand met informatie én premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Zelfstandige buurtsupers en speciaalzaken worden niét beschouwd als verpakkings verantwoordelijken en moeten die recyclage percentages dus niet aantonen. In de drie gewesten geldt er voor bedrijven, en dus ook voor buurtsupers en speciaalzaken, wél een sorteerplicht op een aantal afvalstromen, zoals papier en karton, plastic verpakkingen, enzovoort. In Vlaanderen is er ook een sorteerplicht op organisch afval. Die verplichting zal er ook komen in Brussel vanaf 2023.

Valipac wil de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval stimuleren door een aantal premies aan te bieden. Er zijn vier soorten premies: een startpremie, een container premie, een recyclagepremie en een zakpremie. De voorwaarden zijn vrij simpel. Je moet je afval laten inzamelen door een bij Valipac aangesloten afvalophaler. En het moet gaan over bedrijfsmatig verpakkingsafval.

VALIPAC
78

Vier premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval

1. Startpremie:

premie van 150 euro voor bedrijven die voor het eerst een container gebruiken voor het sorteren van hun bedrijfsmatig verpakkingsafval.

2. Containerpremie:

voor de huur van selectieve containers voor papier en karton, houten, metalen of plastic verpakkingen. Het bedrag is afhankelijk van het volume van de container.

3. Recyclagepremie: van toepassing op plastic verpakkingen (€ 30/ton), houten verpakkingen (€ 10/ton) en metalen verpakkingen (€ 10/ton).

4. Zakpremie: ingevoerd om de selectieve inzameling van kleine hoeveelheden folie te stimuleren. Per aangekochte zak krijg je een premie van 50 cent. Deze premie komt bovenop de recyclagepremie. Voor een zak van 400 liter ontvang je bijvoorbeeld een premie van 80 cent.

Verpakkingsfolie

Sinds een aantal jaren zet Valipac sensibiliserings campagnes op touw om het sorteren van verpakkings folie te stimuleren. Jaarlijks moedigt Valipac ongeveer 30.000 bedrijven hiertoe aan met starterskits. Momenteel wordt 60% van de bedrijfsmatige verpakkingsfolie al gerecycleerd. We zitten daarmee bij de beste van Europa. Maar Valipac heeft zijn pijlen gericht op die laatste 40%. Vooral bij klein- en groothandel, horeca en autogarages zou de selectieve inzameling van verpakkingsfolie nog veel beter kunnen. Sorteren van je verpakkingsafval is niet alleen verplicht, het is goed voor het milieu én voor het imago van je zaak.

Meer weten?

Op iksorteerinmijnbedrijf.be vind je informatie over de wetgeving, premies en handige sorteertips. Je kan via filters de juiste afval ophalers vinden en gratis communicatie materiaal bestellen om je personeel te sensibiliseren.

OKTOBER 2022 79

Nieuw op ‘t schap

Chocomousse Pur Natur

Naast het ruime assortiment aan yoghurt, verse kaas en verfrissend ijs van Pur Natur kan je nu ook smullen van de Pur Natur Chocomousse. De mousse is verpakt in individuele porties van 75 gram. Hij is gemaakt op basis van een artisanaal recept zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen, 100% biologisch en bereid met verse kwalitatieve ingrediënten. Het perfecte toetje voor zoetebekken!

NFT voor de zee

Sammy Slabbinck, een getalenteerde Belgische kunstenaar, maakte in opdracht van Hendrick’s Neptunia zes zogenaamde NFT’s. De verkoop van deze Non-Fungible Tokens – niet-inwisselbare digitale eigendoms certificaten – gaat volledig naar Project Seagrass dat zich inzet voor de bescherming en het herstel van zeegrasvelden.

Beleef Grimbergen

Dit voorjaar opende de brouwerij van de abdij van Grimbergen een nieuw interactief bezoekerscentrum. De ‘Grimbergen Experience’ is volgens de initiatiefnemers ‘een nieuwe zinnen prikkelende belevingsreis door de 900-jarige geschiedenis van Grimbergen en de brouwkunst van het heerlijke, internationaal gelauwerde Belgische bier’. Een bezoekje waard!

Tout Bien Pils

De ‘Tout Bien Pils’ van Average Rob is sinds augustus exclusief te vinden in alle winkels van Delhaize. Average Rob – een populaire comedian, youtuber, acteur en radiopresentator – droomt er nu van om 11 miljoen pintjes te verkopen, eentje voor elke Belg. De pils werd alleszins betaalbaar in de markt gezet, een blikje kost 99 cent.

PRODUCTNIEUWS80

Toma’Dor, koning van de smaak

Dankzij zijn onevenaarbare smaak verheft de Toma’Dor zich boven alle andere. Honingzoet en sprankelend! Na een internationaal succes lanceert Stoffels Tomaten deze kerstomaat nu ook in België, in een duurzame pouch, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, die na gebruik industrieel composteerbaar is. De zichtbaarheid blijft goed bewaard dankzij het venster uit biofolie. Vraag je staal aan bij het Stoffels-team via sales@stoffels-tomaten.be.

food trend

Hibiscus: dé smaak van 2022?

Vis van het jaar: de grijze garnaal

VLAM heeft samen met de visserijsector voor de 34e keer een Vis van het Jaar gekozen. Hilde Crevits, Vlaams minister van Zeevisserij, maakte de vis bekend in gaststad Nieuwpoort. De keuze viel op … de grijze garnaal, een product van de Belgische kustvisserij die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Volgens The New York Times wordt hibiscus dé smaakmaker van 2022. Het plantje verlaagt de cholesterol en verbetert de bloeddruk; een supergezonde én lekkere toevoeging in je eetpatroon dus. De kleur van hibiscus is in ieder geval geweldig fotogeniek, en ook de smaak is bijzonder. Denk aan cranberry, maar dan iets floraler en prettig zoet-zuur. Vooralsnog kennen we hibiscus vooral van de thee, maar maak je borst maar nat voor hibiscusyoghurt, hibiscus-ijs en frisdranken en cocktails met hibiscussmaak.

OKTOBER 2022 81

Niki’s Bakkerij strijdt mee tegen voedselverspilling

Soms moet je het niet moeilijker maken dan het is. Wanneer Niki Verhaeren van Niki’s Bakkerij in Turnhout producten over heeft, biedt ze die aan via Facebook. Na sluitingsuur kan je de overgebleven broden, taartjes of ander lekkers bij haar komen ophalen aan een voordelig tarief. Niki versus voedselverspilling én honger: 1 – 0.

Stad Turnhout zet inspirerende voorbeelden die een steentje bijdragen aan het behalen van de zogenaamde Development Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoel stellingen’ in de kijker. “Onze stad wil inspireren: niet alleen door zelf een voorbeeldfunctie te vervullen, maar ook door enthousiaste en vooral inspirerende voorbeelden uit Turnhout onder de aandacht te brengen. Individuele burgers, scholen, horecazaken, bedrijven … iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan het behalen van de SDG’s. We willen de Turnhoutenaren laten ontdekken hoe lokale initiatieven kunnen bijdragen aan de mondiale uitdagingen”, vertelt Leen Van den Putte van Stad Turnhout.

Foto: Stad Turhout

Niki Verhaeren zet zich in voor verantwoorde consumptie en de strijd tegen honger.

Niki’s Bakkerij is een van die mooie voorbeelden. De bakkerij is gevestigd in de Warandestraat in Turnhout. Je kan er terecht voor vers brood, heerlijk gebak en een ruim assortiment van lekkere, ambachtelijke creaties.

De bakkerswinkel strijdt mee tegen de voedsel verspilling én honger. Zaakvoerster Niki Verhaeren biedt producten, die aan het eind van de dag niet verkocht zijn, aan via Facebook. Vlak voor sluitings tijd laat ze geïnteresseerden weten of ze al dan niet een pakketje kunnen komen afhalen. Na sluitingstijd worden vervolgens alle pakketjes zorgvuldig en gelijkwaardig samengesteld. Om 18 uur gaat de winkel even terug open en kunnen de klanten hun pakketjes op naam komen halen. Een pakket met een waarde van 12 euro of vaak meer, wordt dan verkocht voor 3,50 euro. Zo werkt Niki mee aan het behalen van twee duurzaamheidsdoelstellingen: verantwoorde consumptie en de strijd tegen honger. Ze laat de klanten ook hun eigen bakjes meenemen. Minder verpakkingen? Check!

Ook iets leuks gedaan met jouw team? We horen het graag! Laat het ons weten via info@buurtsuper.be

82 ACHTER DE SCHERMEN
KINDEROPVANG NODIG? Het Sociaal Fonds helpt uw personeel met premies voor hun kinderopvangkosten. DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN: sociaalfonds201.be sociaalfonds202-01.be SOCIAAL FONDS N° 201 en N° 202.01 Belgische Confederatie van de Broodbakkerij - BanketbakkerijChocoladebewerking IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.