IndustryRadar #1 2022

Page 1

Rakentaminen | NR 01/2022

YMPÄRISTÖ

www.iradar.fi

8

REPORTAASI

RTS, LEED VAI BREEAM? NÄIN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET EROAVAT TOISISTAAN REPORTAASI

+TEEMA

S. 60

SYNERGIAETUJA MONITOIMITALOISTA

KUOPION KORKEIMMAT KERROSTALOT KOHOAVAT MATKAKESKUKSEN PÄÄLLE SIVU 24

Raumalla ja Lohjalla uskotaan monitoimitalorakentamisen etuihin.

TOIMISTOTILOISTA HOTELLIKSI SIVU 44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.