Brandweerkrant van Nederland, december 2021

Page 1

Brandweer

K R A N T

van Nederland

N

U M M E R

40

Winter 2021/ 22

3

Ademluchtsets

Limburg-Noord

Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’

‘Het toestel is minder zwaar en makkelijker schoon te maken. Ook is de helm een stuk lichter en de nekflap kun je binnen een minuut zelf vervangen. Voor een betere pasvorm kun je het masker op maat maken met bandjes.’ Brabant-Noord deelt de eerste ervaringen met de nieuwe ademluchtsets.

6

‘De Brandcast’

‘Een laagdrempelige en aantrekkelijke manier om praktijklessen te delen.’ Zo omschrijft Utrecht de nieuwe podcastserie. Met De Brandcast kunnen collega’s in tien minuten op een zelf gekozen moment naar een leerzaam verhaal luisteren.

De jeugdbrandweer is een waardevolle toevoeging voor de brandweer omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere brandweer. Met de pilot ‘Manschap voor jeugdbrandweer’ proberen we dit aantal doorstromers te vergroten. Leden kunnen tijdens hun jaren bij de jeugdbrandweer het examen Brandbestrijding halen en zijn dus meteen inzetbaar bij de reguliere brandweer.

Lees verder op pagina 3

IJsselland: #watdoejijover4minuten

Wervingscampagne

GROOT SUCCES Met de campagne #watdoejijover4minuten startte half oktober de regionale werving voor brandweervrijwilligers. Zes weken lang konden belangstellenden zich aanmelden om vrijwilliger te worden bij één van de 26 deelnemende brandweerposten in IJsselland.

Lees verder op pagina 2

8&9

Post uitgelicht

De een werkt er al 33 jaar en de ander is nog met de opleiding bezig. Maar samen geven de twee collega’s van post Sluis ons een mooi inkijkje bij de Zeeuwse brandweerkazerne. Ze vertellen onder andere over hun meest bijzondere uitruk en de deelname aan de brandweerwedstrijden.

11

Brand belicht

Een korte felle brand legde afgelopen zomer de woonkamer van een rijtjeshuis in Gelderland in de as. De bewoners konden zich in veiligheid brengen, maar meerdere honden overleefden de brand niet. Met het verhaal laat Gelderland-Midden onder andere zien hoe enorm de impact van de brand was.


2 Resultaten Uitvoeringsagenda Brandweerzorg richting afronding

‘Grote dank voor de inzet van veel collega’s uit de regio’s’ ‘Drie jaar geleden gingen we van start met de hoge ambitie om meer dan dertig projecten in drie jaar tijd af te ronden. Landelijke trajecten om de noodzakelijke vernieuwingen binnen de brandweer in te voeren. Dankzij de inzet van veel collega’s uit de regio’s zijn de meeste projecten inmiddels afgerond’, stelt Programmamanager Max Krisman (Brandweer Nederland/IFV) dankbaar en trots. In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. Opdracht Max legt uit: ‘Een paar jaar geleden hebben we deze visie geactualiseerd en de ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. De belangrijkste opdracht die daaruit voortkwam, ligt in het verder vormgeven van vraag- en risicogericht werken. Daarvoor moeten we nog vaker op zoek naar allianties en is een sterke ontwikkeling van onze business intelligence van belang. We moeten steeds weer helder krijgen wat de samenleving van ons vraagt en in samenwerking met anderen helder maken wat daarop ons antwoord is. Onze brandweermensen maken dit waar vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk. Op basis daarvan is een uitvoeringsagenda opgesteld voor 2018 tot en met 2021.’

Ambities Met de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg is dit concreet gemaakt in uiteenlopende projecten: van Evaluatie PPMO tot Business Intelligence en van Diversiteit tot Evaluatie Uitruk op maat. Maar ook een Handreiking bluswatervoorziening, handige producties en belangrijke allianties vanuit het programma Veilige Energietransitie en ook de verdere ontwikkeling van de landelijke specialismes als Specialisme Technische Hulpverlening (STH), Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Natuurbrandbeheersing (NBB). Al deze trajecten dragen bij aan de belangrijkste ontwikkelopgaven van de brandweer, zoals omschreven in de landelijke agenda. Vervolg Veel van de trajecten die zijn opgestart onder de vlag van de Uitvoeringsagenda zijn afgerond en krijgen nu een vervolg in de staande organisatie als structureel onderdeel. Enkele projecten, zoals de proeftuinen Brandonderzoek, de Omgevingswet en het programma Veilige Energietransitie krijgen nog een vervolg in 2022. Inzet ‘Met meer dan driehonderd collega’s uit het land hebben we afgelopen drie jaar intensief samengewerkt om de ambities waar te maken. Zonder hun inzet was het nooit gelukt. Dus grote dank daarvoor’, besluit Max. Zie ook het artikel op pagina 3 over de pilot Manschap voor de jeugdbrandweer, een van de projecten van de Uitvoeringagenda. Meer informatie en achtergronden vind je hier:

Koersen en koesteren Welke maatschappelijke ontwikkelingen komen tussen nu en 2030 op ons af en wat is de relevantie ervan voor de brandweer? We hebben met succes de Uitvoeringsagenda doorlopen (zie hiernaast) en het is vanzelfsprekend dat we nu de toekomst voor de brandweer verkennen. Noem het een doorstart, waarbij ik wil benadrukken dat wat goed is, goed moet blijven en dat we dat moeten omarmen onder het motto: koersen en koesteren. Natuurlijk moeten we met de tijd mee gaan en zijn we op zoek naar nieuwe vormen van vrijwilligheid waarin we met preventie en de koppeling met repressie een unique selling point hebben. Maar achter die beweging is er nog steeds de traditionele brandweervrijwilliger die er mag zijn en waar we niet zonder kunnen. Er gaat namelijk heel veel goed in de brandweerzorg. Daarnaast houden we oog voor de historie van ons vak, voor ons cultureel erfgoed. En dat er veel historie is, blijkt ook uit diverse artikelen in deze krant: 100 jaar Zaltbommel en 100 jaar Woerden. De trots spat ervan af en dat moeten we koesteren.

‘Geen toekomst zonder oog voor geschiedenis’ Die waardering komt niet alleen uit onze eigen brandweerorganisatie, maar ook van buiten met een verdiende Koninklijke Erepenning voor 100 jaar brandweervereniging Woerden. Geen toekomst zonder oog voor de geschiedenis. Dat laat zich ook in praktische zin zien bij het artikel over de verbouwing van kazerne Dirk. Daar waar vroeger de paarden stonden wordt nu een monumentaal pand duurzaam geschikt gemaakt voor de huidige brandweer.

Vervolg van de voorpagina

IJsselland: #watdoejijover4minuten

Wervingscampagne

GROOT SUCCES

De wervingscampagne bleek een succes: ruim 90 mensen solliciteerden naar de functie van brandweervrijwilliger voor een brandweerpost bij hen in de buurt. Voorafgaand aan de informatieavonden waren er al 52 sollicitaties binnen en na afloop van deze avonden kwamen er dus nog eens ruim 40 bij. Na de sollicitatie volgen onder andere een kennismakingsgesprek met de ploegleider, een selectiedag en een aanstellingskeuring. Bij een goed resultaat kan de kandidaat starten met de opleiding Manschap.

Campagne via social media Tijdens deze campagne is volop gebruik gemaakt van betaalde advertenties via Facebook en Instagram. Voor elke deelnemende post is een advertentie ingezet om zo heel lokaal te zoeken naar nieuwe vrijwilligers. In totaal zijn deze advertenties bijna 225.000 keer weergegeven, is een uniek bereik gemeten van

bijna 55.000 mensen en is er bijna 1.200 keer doorgeklikt naar de informatiepagina op brandweer.nl. Naast deze advertenties per post zijn er ook nog losse advertenties ingezet. Deze zijn in totaal 151.000 keer weergegeven en we bereikten bijna 63.000 unieke personen. #watdoejijover4minuten De nieuwe wervingscampagne ‘Wat doe jij over 4 minuten’ dankt zijn naam aan de gemiddelde aanrijtijd van vier minuten die veel posten hanteren. De campagne werd ontwikkeld om de veelzijdigheid van het brandweervak in beeld te brengen. In slechts een paar minuten tijd kan de dag van een brandweerman of -vrouw er ineens heel anders uitzien. Meer weten over de wervingscampagne van IJsselland, neem contact op via communicatie@vrijsselland.nl

We begeven ons in een bijzondere tijd waar de maatschappelijke verhoudingen steeds meer op scherp komen te staan. Dat uitte zich bij het heftige incident in Rotterdam waar de brandweer op ongekende wijze werd bejegend. Al jaren staan wij als brandweer in de top als meest gewaardeerde organisatie. Hoe tegenstrijdig is dan de negatieve trend waarbij alle normen worden overschreden en brandweercollega’s vaker agressief worden benaderd. Wat fijn dat de Koning ook in negatieve tijden de tijd nam om met de getroffen collega’s te praten. En zo ook indirect álle collega’s, zeker in deze drukke en onveilige decembermaand, steunt. Ik wens jullie allen een veilige jaarwisseling en een gezond 2022! Jolanda Trijselaar Vice-voorzitter Brandweer Nederland


Introductie 3

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

Vervolg van de voorpagina

LimburgNoord

Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’ ‘Op 1 januari 2022 start Brandweer Limburg-Noord met een pilot waarin de jeugdbrandweerleden een gedeelte van de les- en leerstof van de manschapopleiding aangeboden krijgen. Zo kunnen zij het onderdeel Brandbestrijding al tijdens de jeugdbrandweerjaren afronden met een geldig examen’, licht projectleider Reinier Moors toe. ‘Als het jeugdlid vervolgens op 18-jarige leeftijd start bij de reguliere brandweer, stroomt deze in bij het tweede deel van de manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan nog maar de helft van de opleiding te volgen. Ook zijn zij direct al inzetbaar.’ Erkenning Jeroen Hermanns, Teamleider Incidentbestrijding en portefeuillehouder jeugdbrandweer: ‘De jeugd heeft de toekomst, dat staat als een huis! We zien ook nu al jeugdleden doorstromen naar de reguliere brandweer. Met de start van deze pilot, geven we jeugdleden extra erkenning voor vaardigheden en kennis die zij opgedaan

hebben tijdens hun periode bij de jeugdbrandweer. Zo versterken we elkaar.’ Leeftijd Reinier vervolgt: ‘De lesstof is opgedeeld in blokken per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar begint een jeugdlid spelenderwijs met de eenvoudige dingen bij de brandweer, zoals bijvoorbeeld het kennismaken met de brandweerorganisatie, het werken met het aflegsysteem, werken met kleine blusmiddelen en de beginselen van levensreddend handelen. In de leeftijd van 16 tot en met 17 jaar mogen ze meer doen, zoals met ademlucht lopen en ‘grotere inzetten’ oefenen zonder warmte. Ten slotte krijgen ze op 18-jarige leeftijd een realistische oefenweek met afsluitend het examen.’ Fitheid en stage Omdat er fysiek meer gevraagd wordt van de jeugdleden die dit traject volgen, krijgen zij op 16-jarige leeftijd een lichamelijke (fitheids)test (een soort PPMO-light).

En, zoals een aantal jeugdleden nu al doen, gaan ze vanaf deze leeftijd ook stage lopen bij de lokale brandweerpost. Zo is er al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid of er een ‘match’ is tussen het jeugdlid en de brandweerpost. Regulier traject Jeroen benadrukt: ‘Jeugdleden die niet kunnen of willen deelnemen aan dit traject, willen we niet uitsluiten van de jeugdbrandweer. Ze kunnen gewoon blijven meedoen met de activiteiten van de jeugdbrandweer maar worden niet getoetst. Aan het einde van hun jeugdbrandweercarrière krijgen zij dan geen diploma Brandbestrijding.’ Deze pilot wordt in 2022 uiteraard doorlopend geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Wil je meer informatie over deze pilot of over de jeugdbrandweer? Mail je vraag naar Reinier Moors via r.moors@vrln.nl Meer informatie over de pilot vind je hier:

Duurzaam Pieter Verlijsdonk, projectleider van Brandweer Brabant-Noord: ‘We zijn de eerste regio die met deze nieuwe ademluchtsets gaat werken. Alles is uitvoerig getest op gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en prijs. We werken met één leverancier en dat maakt dit project uniek. We zijn verheugd om de relatie voor de komende tien jaar met de leverancier voort te zetten. Tussentijds organiseren we evaluatiemomenten. Een langlopende samenwerking draagt bij aan een duurzaam gebruik van nieuw materieel.’

Brabant-Noord

Eerste ervaringen met nieuwe ademluchtsets Alle brandweervrijwilligers van Brandweer Brabant-

Beroepsbrandweerman Bas van de Beek: ‘De eerste ervaringen zijn naar tevredenheid. Het toestel is Noord krijgen compleet nieuwe ademluchtsets, minder zwaar en makkelijker schoon te maken. Ook is inclusief nieuwe brandweerhelmen. De aanbestedings- de helm een stuk lichter en de nekflap kun je binnen een minuut zelf vervangen. Daarnaast kun je voor fase is doorlopen en in september zijn de eerste een betere pasvorm het masker op maat maken met ademluchtsets in gebruik genomen. bandjes.’

Introductieprogramma Tom Siebers, postcommandant Grave: ‘We krijgen veel ondersteuning en persoonlijke begeleiding bij het in gebruik nemen van de nieuwe ademluchtsets. Denk daarbij aan: hoe gebruik je de set comfortabel en veilig? En wat moet je niet of juist wel doen om gebruiksschade te beperken.’ Er is in samenwerking met de leverancier een uitgebreid introductieprogramma tot stand gekomen. Van e-learning en introductieavonden tot het aanstellen van een ambassadeur per post. ‘Een goed introductieprogramma is essentieel in de implementatiefase’, stelt Pieter. Aandacht Dit programma wordt volgens Marc Driessen, coördinator Incidentbestrijding, als zeer positief ervaren: ‘De introductieavonden vinden in kleine groepjes van acht mensen plaats, zodat iedereen de volle aandacht krijgt. De leverancier geeft uitleg over de sets en meet ze daarna meteen bij iedereen aan. De postambassadeur ondersteunt, is het eerste aanspreekpunt bij gebruiksvragen en meet de sets aan bij nieuwe manschappen.’ Voor de implementatiefase is een traject uitgezet dat loopt tot en met mei 2022. Meer weten over de nieuwe adembescherming? Neem contact op met Pieter Verlijsdonk via p.verlijsdonk@brwbn.nl


4 Goed geregeld Bijzondere woningcheck IJsselland

Hoe (brand)veilig woont de burgemeester? In het kader van de Brandpreventieweken was coördinator Brandveilig Leven Jan Wittenberg welkom bij Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen en portefeuillehouder Veilig Leven. Jan deed een woningcheck op het gebied van brandveiligheid. Hangen er rookmelders in de woning? Doen ze het ook? En zijn alle vluchtwegen vrij? Jan controleerde de hele woning op brandveiligheid en Erica van Lente was zeker geslaagd. Er hingen werkende rookmelders, de vluchtwegen waren vrij en er lag niks op de trap. Als tip gaf Jan mee om de rookmelders elke maand even te

testen (als ook de sirenes weer worden getest) en zo nu en dan schoon te maken met een stofzuiger om loze meldingen te voorkomen. Rookmelderverplichting Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op elke verdieping van je woning wettelijk verplicht. Deze verplichting houdt in dat op iedere verdieping waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet worden. Dit is meestal in de gang of op de overloop. IJsselland vroeg daar aandacht voor door onder andere driehoeksborden langs de weg te plaatsen. De levensgrote kartonnen brandweerman Richard stond in veel bouwmarkten in de regio. Bekijk de video van Jans bezoek aan Erica: Brandpreventieweken Ieder jaar staat de maand oktober in het teken van de Brandpreventieweken. In verband met de rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022 was het thema net als vorig jaar ‘Rookmelders Redden Levens’. De Brandpreventieweken zijn een initiatief van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken waarin onder andere de Nederlandse Brandwonden Stichting, Verbond van Verzekeraars, IFV en Brandweer Nederland samenwerken met alle 25 regio’s om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken.

Zeeland aan de slag met grootschalig brandweeroptreden

‘Het leek wel een echte grote brand’ Bijna veertig officieren gingen onlangs aan de slag in het havengebied van Vlissingen/Borsele op een grote locatie van het havenbedrijf North Sea Port. Het thema was grootschalig brandweeroptreden (GBO). Hoe verloopt de opschaling in het veld, hoe stem je het beeld, de inzetstrategie en de verwachtingen op elkaar af?

en Coördinatiepunt Brandweer (ICB). Zeker bij grootschalige incidenten heeft de OvD meerdere taken te coördineren en schiet het delen van het beeld er nogal eens bij in. Door de ondersteuning van het ICB wordt het incidentbeeld eerder vanuit het veld in LCMS verwerkt, eventueel aangevuld met foto’s of beelden vanuit de lucht.’

Omdat de scenario’s niet in het echt nagespeeld konden worden, kregen de deelnemers fotomateriaal voorgeschoteld met daarop de vuurzee en rookontwikkeling. Vijftien bevelvoerders en andere deelnemers gaven elke keer via de portofoons het nodige tegenspel. Door de inzet van operationele informatiesystemen en gespreksgroepen die normaal bij een incident ook zouden worden gebruikt, werden de trainingen heel realistisch.

Als een magneet HOvD Erwin Broerse vult aan: ‘De pilot met het ICB, vanuit een bus bij het incident, werkte goed. Bij het ICB kwamen de officieren bijeen en werd de informatie, foto’s, schetsen van de situatie en de ingevulde structuurkaarten via LCMS gedeeld met onder andere de sectie. Dit versterkte de beeldvorming en informatie over de brandweerinzet vanuit het veld. Het ICB werkt als een magneet en wordt net zo noodzakelijk en vanzelfsprekend als onze bekende catering door de posten Sluiskil en Krabbendijke.’

Incidentbeeld ‘Uit verschillende evaluaties van grootschalige inzetten kwam naar voren dat door de brandweer onvoldoende informatie vanuit het veld werd gedeeld’, vertelt oefenleider Aart van Oosten. ‘Daarom werken we nu met een centraal Informatie

Geverifieerd De organisatoren en deelnemers kijken tevreden terug op de trainingsdagen. De verschillende pelotons, de aparte gespreksgroepen per peloton en de taakverdeling voor de officieren blijken te werken in de praktijk. Erwin: ‘We zorgen

nu sneller voor een geverifieerd brandweerbeeld vanuit het veld en via LCMS is dat dan ook beschikbaar voor de andere kolommen. Daarbij zijn we complementair en sluiten beter aan op de informatiebehoefte. De bestaande piketten voor Brandweer Zeeland vormen de basis om invulling te geven aan de functies die voor GBO nodig kunnen zijn. De basiszorg gaat daarbij naadloos over in GBO.’ Landelijke pilot Aart tot slot: ‘We nemen ook deel aan de landelijke pilot ‘Vangnet’ als onderdeel van het project Informatiegestuurde Incidentbestrijding (Brandweer Nederland) met onze toepassing van vangnetten door OvD en HOvD. In de meeste gevallen kan de eerste OvD het gerust zelf af. Feit is ook dat de OvD in een klein aantal gevallen het niet alleen kan. Met ons vangnet zoals ‘het maatje’ voor de OvD bieden we onze officieren een beter systeem aan in de frontlinie.’ De verschillende ontwikkelingen worden inmiddels ook in de Zeeuwse brandweerpraktijk toegepast en verbeteren daarbij het grootschalig brandweeroptreden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aart van Oosten, A.vanOosten@vrzeeland.nl


Duurzaam 5

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

Verbouwing kazerne Dirk

‘Straks zie je weer waar de paarden stonden’ De verbouwing gebeurt wel zo dat de kazerne straks ook aan de eisen van deze tijd voldoet. Medewerkers verhuizen naar een tijdelijke locatie op het Museumplein. ‘Dirk is de oudste brandweerkazerne van de Benelux die nog in gebruik is’, vertelt projectleider Bram Tromp. ‘Het is een rijksmonument in dezelfde stijl gebouwd als het Rijksmuseum. In de remise waar de voertuigen staan, zijn straks de details weer zichtbaar die nu nog verstopt zitten achter muren en plafonds. Je ziet dan ook weer waar vroeger de paarden stonden.’

Energielabel A Gelijktijdig moet de verbouwing bijdragen aan de doelstelling van Brandweer Amsterdam-Amstelland om op termijn geen CO2 meer uit te stoten. Deze kazerne is straks aardgasvrij en krijgt energielabel A. Bram: ‘Met een pand uit 1870 is dat natuurlijk geen eenvoudige opgave maar die uitdaging gaan we niet uit de weg.’ Tijdelijke kazerne Collega Harmen werkt tien jaar op Dirk: ‘Het is zo’n mooie, centrale plek in het

De verbouwing van de oudste kazerne van Nederland, kazerne Dirk in Amsterdam-Zuid, start in januari. Het monumentale gebouw uit 1870 wordt grotendeels teruggebracht in oude staat.

centrum. Het huidige pand is erg oud en gedateerd. Goed dat daar eindelijk wat aan gaat gebeuren.’ Tijdens de verbouwing van kazerne Dirk verhuizen alle collega’s begin volgend jaar naar een tijdelijke kazerne op het Museumplein. Daar wordt nu gebouwd aan een object compleet met een remise voor de voertuigen. Reuring Harmen: ‘Ik heb ook zin in de nieuwe, tijdelijke plek op het Museumplein. Ik houd wel van een beetje reuring. Stel dat Ajax

kampioen wordt, dan is de huldiging daar en op dit plein gebeurt sowieso altijd wat. Een fantastische tijdelijke werkplek!’ Bevelvoerder Marco Duivenstein: ‘Door de centrale ligging leent die plek zich prima voor voorlichting en werving. We hebben al leuke ideeën zoals inloopmiddagen en een stormbaan om mensen kennis te laten maken met ons werk.’ Meer informatie over de verbouwing kun je opvragen bij Bram Tromp via renovatie_kazerne_dirk@brandweeraa.nl

De originele remise in 1870

De huidige situatie

Impressie van de nieuwe remise

‘...zin in de nieuwe, tijdelijke plek op het Museumplein’


6 Leerzaam Brandweerman Roel op stage bij Risicobeheersing

‘Rampen, schade en slachtoffers voorkomen, ‘Ik vind het een uitdaging om verder te kijken. Brandpreventie is wat mij ook triggert. Risicobeheersing is erop gericht rampen, schade en slachtoffers te voorkomen én zorgt ervoor dat wij brandweermensen ons werk goed kunnen uitvoeren. De bekende rode wagens gaan pas rijden als alle preventieve maatregelen daarvoor niet hebben gewerkt’, licht Roel toe. Van de bereikbaarheid van gebouwen tot vergunningen voor evenementen en van controles op brandwerende maatregelen tot bouwaanvragen bij de gemeente. Roel nam overal een kijkje.

Verdieping zoeken in je vakgebied, extra kennis opdoen en meekijken met de werkzaamheden van collega’s van een andere afdeling. In het kader van het tweede loopbaanbeleid biedt Brandweer Limburg-Noord medewerkers die mogelijkheid. Toen beroepsbrandweerman Roel Willems de kans kreeg om een maand stage te lopen bij Risicobeheersing twijfelde hij dan ook geen seconde.

fatale gevolgen hebben. Bij het blussen gaan wij namelijk uit van de originele bouwtekeningen. Als wij weten dat er een brandwerende wand is, weten wij ook dat er in de ruimte ernaast zo’n 60 minuten geen vuur kan komen en dus dat we daar niet direct hoeven te blussen. Is die wand echter niet meer brandwerend, dan is het voor ons zaak om ook de rest van het pand nat te houden om verdere verspreiding van de brand te voorkomen.’

Toegang tot een gebouw ‘Als brandweerman is het voor mij vanzelfsprekend dat wij een brandende ruimte binnen kunnen. We moeten immers blussen. Nu weet ik dat collega’s van Risicobeheersing er een flinke klus aan hebben om afspraken te maken met bedrijven over sleutelkastjes of digitale toetredingssystemen. Ook zijn ze bezig met de opvolging daarop. Als een bedrijf zijn toegangscode verandert, de sloten vervangt of een nieuw alarmsysteem krijgt, moet de brandweer daar wel van op de hoogte worden gesteld. Daar zorgt Risicobeheersing voor.’ Controle brandwerende deuren en wanden In grote gebouwen wordt vaak gewerkt met brandcompartimentering. Bij de bouw worden er brandwerende deuren of wanden geplaatst zodat bij brand in het ene compartiment, deze niet snel overslaat naar een ander gedeelte van het gebouw. ‘Collega’s van Risicobeheersing bezoeken regelmatig bedrijven om ook deze branddeuren en -wanden te controleren. Een deur die niet goed sluit of een nieuwe leiding door de muur kan al

Utrecht lanceert podcastserie

Leren van incidenten met ‘De Brandcast’ Een serie van tien podcasts van tien minuten: De Brandcast. In iedere aflevering staat een incident centraal en aan de hand van een After Action Review (AAR) wordt besproken wat we daarvan kunnen leren. Initiatiefnemer van De Brandcast Fenny SpierenburgLoonstra, beleidsmedewerker Brandweerrepressie: ‘We wilden graag op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier praktijklessen delen. De brandcast biedt collega’s de mogelijkheid om op een zelf gekozen moment naar een goed verhaal te luisteren en er ook nog wat van te leren. Omdat elke podcast maar tien minuten duurt, kan dat zelfs onderweg naar de supermarkt of tijdens het uitruimen van de vaatwasser.’ After Action Review De teams Mono evaluatie brandweer en Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Utrecht zijn de serie podcasts gestart. Aan de hand van een AAR worden de volgende vragen beantwoord: 1. Wat was de situatie toen je ter plaatse kwam? 2. Wat was het plan?

3. Wat is er werkelijk gebeurd? 4. Waarom gebeurde dat? 5. Wat heb je als team van deze ervaring geleerd? Toegankelijk Wekelijks wordt een nieuwe aflevering gedeeld. Deze kun je beluisteren in de player (scan de QR-code). De eerste afleveringen staan inmiddels online. De reacties van collega’s binnen de VRU zijn positief: ‘Een hartstikke leuk initiatief! Makkelijk, toegankelijk en duidelijk.’ Aflevering 1: De blinde vlekken van de warmtebeeldcamera Je betreedt een woning en kijkt rond met je warmtebeeldcamera. Je ziet geen slachtoffer liggen en gaat boven verder met de verkenning. Later blijkt een slachtoffer in de woonkamer te liggen. Hoe heb je die kunnen missen? Hierover gaat het gesprek met Siemco Baaij. Aflevering 2: Het blussen van (fiets)accu’s We worden steeds vaker geconfronteerd met branden waarbij elektrische scooters of fietsen betrokken zijn. Welke aanbevelingen heeft Team Brandonderzoek voor ons? Dat hoor je in deze aflevering van De Brandcast met Stephan van der Loos.

Aflevering 3: De vuurlast in leegstaande gebouwen Bij een brand in een leegstaand gebouw houd je geen rekening met een hoge vuurlast. Toch kan de vuurlast veel hoger zijn dan je verwacht. Hoe dat zit, hoor je in de aflevering van De Brandcast met Hans Nederhoff. Aflevering 4: Rookverspreiding door ontruiming Je komt aan bij een brand in een woonzorgcentrum. Het is chaos. Omwonenden en BHV’ers zijn goedbedoeld een ontruiming begonnen. Overal lopen bewoners rond en de rook is verspreid door een groot deel van het gebouw. Wat kun je doen? Daar hoor je meer over in de aflevering van De Brandcast met Jur Zeinstra. Aflevering 5: Het gedrag van rook in nieuwbouwobjecten Je komt aan bij een brand in een appartementengebouw. Je ziet weinig rookontwikkeling. Als je binnenkomt blijkt de rookverspreiding enorm. Hoe zit dat precies? Je hoort het in de aflevering met Stephan van der Loos. Voor meer informatie over De Brandcast kun je mailen naar Fenny: f.spierenburg@vru.nl

Scan de QR-code om afleveringen van de podcast te beluisteren:


In de praktijk 7

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

Gelderland-Zuid

daar heb ik wel oren naar!’ Reclameborden in een supermarkt Ook bij dagelijkse bezigheden is Roel wakker geschud. ‘Heb je tijdens het boodschappen doen ooit opgelet waar een reclamebord of display met producten staat? Door samen met een collega van Risicobeheersing door verschillende supermarkten te lopen, kwam ik erachter dat marketingmiddelen vaak voor een brandblusser of nooduitgang staan. Vanuit de ondernemer een logische keuze, het vult ‘loze ruimte’ op en zorgt ervoor dat die lelijke rode brandblusser niet in het zicht staat. Met de bril van Risicobeheersing op zorgt zoiets echter voor grote veiligheidsrisico’s.’ Veiligheid festivals Ook bij festivals speelt Risicobeheersing een rol. ‘Zaken als het maximaal aantal personen, vluchtwegen, aanwezigheid van EHBO’ers en voldoende brandblussers zijn wellicht bekend. Maar heb je al eens stilgestaan bij hoe er gekookt wordt in de kraampjes? Koken op gas brengt enorme brandrisico’s met zich mee. Pas als de brandweer dankzij een uitgewerkte plattegrond weet hoeveel gasflessen er op het terrein aanwezig zijn, waar deze zijn opgeslagen en in welke foodtruck deze worden gebruikt, kan Risicobeheersing een evenementenvergunning verlenen. Maar ze kijken ook of het aggregaat voor de stroomvoorziening op een goed bereikbare locatie staat, of het podium en de versieringen wel van brandwerend materiaal zijn en of er een bluswatervoorziening aanwezig is.’

brandweerman betekenen. Andersom blijkt mijn praktijkbagage van toegevoegde waarde voor andere divisies binnen onze organisatie. Ik raad het al mijn collega’s aan om eens bij een andere afdeling stage te lopen. Het is echt leerzaam!’

Dankbaar ‘Door mee te lopen bij Risicobeheersing besef ik hoe omvattend het werk is en hoeveel zij voor mijn werk als

Wil je meer informatie over de stages bij LimburgNoord, neem dan contact op met Tineke Smedts, teamleider Incidentbestrijding via t.smedts@vrln.nl.

Govert bij de (Nijmeegse) brandweer

Kennemerland

Duikers bieden zorg helpende hand

‘Van die mannen en vrouwen die doorgaan als anderen een stap terugzetten. Extreme hittes, rondvliegend vuurwerk, bootbranden, maar ook hulpverlening op bijzondere hoogtes. De afgelopen maanden heb ik meegelopen met twee korpsen van brandweer Nijmegen. Mijn eigen stad waar ik opeens met loeiende sirenes doorheen vlieg.’ Dit is de intro van de nieuwe YouTube-serie van Govert Sweep. In de maand september liep de YouTuber een aantal dagen mee met de beroepsbrandweer van Nijmegen (Brandweer Gelderland-Zuid). Tijdens deze dagen ging hij mee naar verschillende uitrukken, bluste hij twee brandjes en deed hij mee aan een dag realistisch oefenen. Zo kreeg hij een inkijk in het leven van de beroepsbrandweer. Sinds zaterdag 20 november staat er iedere zaterdag om 10.00 uur een nieuwe aflevering online. In totaal komen er vijf afleveringen. Kijken dus!

De duikers van kazerne Nieuw-Vennep uit regio Kennemerland hadden een bijzondere oefening op het programma staan. De ingepakte figuren zijn geen fictieve slachtoffers, maar een kunstwerk! Bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp staat een kunstwerk van Barbara Kletter. Dit kunstwerk laat de menselijke maat van de zorg zien. Heel toepasselijk in deze tijden van corona waar de behoefte aan menselijk contact en (on)begrip voor het zware werk in de zorg centraal staan. De grote man en de kleine man op het kunstwerk draaien door een druk

op de knop van een patiënt of bezoeker, rondjes om elkaar. Zoals soms in het echte leven ook gebeurt.

Meer informatie over de samenwerking met de vlogger kun je opvragen via communicatie@vrgz.nl

Oefening Het kunstwerk ‘Uitzicht’ staat midden in het water en is aan groot onderhoud toe. Ook de sloot zelf heeft groot onderhoud nodig. Voor zowel de kunstenares als voor de technische dienst van het Spaarne Gasthuis was het onmogelijk om het kunstwerk uit het water te halen. In stijl met de boodschap van de kunstwerken, besloot de brandweer om de helpende hand aan de zorg te bieden. Dit was voor de brandweer gelijk een perfecte oefening gericht op het oplossend vermogen en communicatie met de duikploegleider.

‘...mannen en vrouwen die doorgaan als anderen een stap terugzetten’


8 Historie De vrijwilligers van post Sluis bestaan uit 1 vrouw en 17 mannen. Jaarlijks zijn er tussen de 50 tot 100 uitrukken.

Post Sluis, Brandweer Zeeland

In de kazerne, een van de oudste van Nederland, staat één tankautospuit.

‘We leren elkaar beter kennen en worden er slimmer van’ Dennis Acke (24) en Jan Brandenburg (58) werken allebei met veel passie en plezier bij de brandweerpost van Sluis. Ze geven ons een inkijkje bij post Sluis door te vertellen over hun meest bijzondere uitruk, wat ze zoal meemaken en waar ze trots op zijn.

bijgewoond, waarbij ik actief mocht deelnemen. Zo speelde ik slachtoffer en heb geholpen bij de voorbereiding van de oefening. Dit was het punt waarop ik me realiseerde hoe mooi het brandweervak is. Het redden van levens, maar ook de gezelligheid en hechtheid onder elkaar deden mij niet lang twijfelen. Sindsdien heb ik haast geen enkele oefening gemist. Al gauw startte ik met de opleiding om volwaardig brandweerman te worden.’

Hoe lang werk je al bij de brandweer? Jan: ‘Inmiddels ben ik 33 jaar bij de vrijwillige brandweer van Sluis, waar ik al vele jaren bevelvoerder ben. In Sluis hebben we een ploeg die uiteenloopt qua leeftijd. We hopen ook jongeren te enthousiasmeren om zich aan te melden.’

Hoe ben je bij de brandweer terechtgekomen? Jan: ‘Zelf ben ik bij de brandweer gekomen door een kennis. Er was, net als nu, een tekort aan vrijwilligers. Die kennis stelde voor om eens naar een oefening te komen kijken. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Het redden van mens en dier geeft een heerlijk motiverend gevoel. Je moet het ondergaan om dit gevoel te ervaren. Ook kunnen we onder-

Dennis: ‘In 2018 heb ik voor het eerst een oefenavond

Alle materieel dat de

ling over allerlei onderwerpen praten, elkaar helpen waar nodig en dat maakt de groep hecht.’ Dennis: ‘Al van kleins af aan ben ik nieuwsgierig naar hulpdiensten. Zo gauw ik een sirene hoorde, wilde ik meteen gaan kijken. Met name brand en rook vond ik spannend en interessant. Via een collega raakte ik getriggerd om eens een kijkje te gaan nemen bij de vrijwillige brandweer van Kloosterzande. Als mijn collega werd opgepiept, wilde ik meteen weten wat er aan de hand was en waar; ik checkte dan ook direct P2000.’ Welke uitruk is je het meest bijgebleven? Jan: ‘In de 33 jaar dat ik bij de brandweer werk, zijn er honderden inzetten gepasseerd en geen enkele was hetzelfde. We komen helaas ook voor vervelende inzetten te staan en

afgelopen 100 jaar die

nst heeft gedaan bij

Brandweer Zaltbomm

el

Gelderland-Zuid

100 jaar Brandweer Zaltbommel Op 16 november 1921, iets meer dan 100 jaar geleden, werd de vrijwillige brandweer van Zaltbommel opgericht. Tot die tijd was er de zogenaamde ‘brandweerdienstplicht’. Door onder meer onvrede over betalingen heeft deze ‘plicht’ nooit goed gewerkt. Uiteindelijk is gekozen voor het oprichten van een vereniging, bleek uit later gevonden documenten.

De vrijwillige brandweer was destijds niet zo ingericht zoals we dat nu kennen. Leden moesten toen betalen om brandweervrijwilliger te zijn en van de opbrengst van deze verenigingsgelden werd in 1926 de eerste motorspuit aangeschaft. Later werd van het geld dat de leden betaalden aan de vereniging, nog meer materieel en materiaal aangeschaft. 100 jaar later Precies 100 jaar later bestaat het korps van Zaltbommel uit 24 gemotiveerde brandweercollega’s, een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een personeel-materieelvoertuig. Het heeft ‘hulpverlening en verkenningseenheid’ als specia-

lisme en is onderdeel van de Veiligheidsregio GelderlandZuid. Jubileum Martin Schouten, voorzitter personeelsvereniging Brandweer Zaltbommel: ‘Graag hadden we dit jubileum uitgebreid gevierd, maar door de maatregelen rondom corona was dat natuurlijk niet mogelijk. We hebben wel een bijzondere vaardigheidstoets georganiseerd, maar de geplande reünie en de open dag zijn verschoven naar volgend jaar. Dat maakt het vieren van het jubileum nu wat minder feestelijk, maar niet minder bijzonder.’


Passie 9

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

‘Het meest trots ben ik op ons hechte team’

Sluis ligt vlak aan de Belgische grens en staat bekend als een gemoedelijk en sfeervol winkelstadje. Deze oude vestingstad heeft een rijke historie en een Bourgondische sfeer. Sluis telt rond de 2.500 inwoners en is met een bezoekersaantal van rond de vijf miljoen mensen per jaar een drukbezochte plek.

dan is het zeer belangrijk dat er een goed team achter je staat. Eén van de uitrukken die ik niet snel vergeet, is een alarmering ‘paard in de sloot’. Eenmaal aangekomen op de plaats van het incident zagen we wel de ruiter staan, maar er was geen paard te zien. Wat bleek? De sloot was zo diep en vol begroeiing dat je het paard niet zag liggen. We zijn enkele uurtjes bezig geweest om het paard op het droge te krijgen. Een brand op de camping waarbij diverse caravans in brand stonden herinner ik mij ook nog goed. We konden moeilijk een zogeheten ‘stoplijn’ maken, omdat de camping zo vol stond. Daardoor zijn vele caravans verloren gegaan. Zulke inzetten maken indruk, zeker omdat we in eerste instantie te weinig slagkracht hadden.’ Dennis: ‘De uitruk die tot nu toe de meeste indruk op mij heeft gemaakt, is de grote brand bij een bakkerij in

Oostburg. Voor het eerst sinds het behalen van het examen Manschap Brand rukte ik als volwaardig brandweerman uit. Samen met Jan mocht ik mee naar binnen. Na afloop van de uitruk gaf deze inzet mij een enorm voldaan gevoel. Samen hebben we de brand succesvol kunnen blussen en gered wat mogelijk was.’ Waar ben je het meest trots op? Jan: ‘Waar ik het meest trots op ben is op de groep zelf. We steken onze ziel en zaligheid in het bieden van een helpende hand in geval van nood. Ook zien we veel ellende, maar we kunnen er goed over praten. Dat maakt ons team sterk. Sinds jaar en dag doen wij altijd mee aan de brandweerwedstrijden door het hele land. Dit doen we met velen van de ploeg en de partners gaan vaak ook mee. We zien dit als binding en daarnaast kunnen we aan onze

partner laten zien wat we allemaal doen. Op die manier leren we elkaar beter kennen en we worden er altijd slimmer van. In 1988 zijn we Nederlands kampioen geworden. Dat willen we natuurlijk graag nog eens over doen!’ Dennis: ‘Het meest trots ben ik op ons hechte team, waarmee we bijdragen aan de veiligheid van Sluis en omgeving. Zo gauw ik volledig gediplomeerd brandweerman ben, hoop ik nog jaren met veel plezier mijn passie te mogen verwezenlijken!’ De collega’s van post Sluis geven het stokje door aan

post Anjum (Fryslân)

Voor de inzet door hulpdiensten is dat niet handig. Brandweer, politie en beveiligingsbedrijven sturen het toestel liever direct op weg, zodat al binnen enkele minuten een goed beeld beschikbaar is van de aard en omvang van een incident. Er kan dan tijdig op- of afgeschaald worden. Primeur ‘Het vliegen met deze automatische drone is een primeur voor de brandweer in Nederland. Maar daar is natuurlijk heel wat aan vooraf gegaan’, vertelt projectleider Martijn Zagwijn. ‘In de afgelopen maanden hebben we het toepassen van de automatische drone bij brand getest. Denk dan bijvoorbeeld aan de meldkamerverbinding, het streamen van de beelden naar de iPad, de duur van de vlucht, het vliegen vanaf het platform naar een brand en nog veel meer.’

Twente

Ready for take off Begin 2022 gaat het dan echt gebeuren: de inzet van de automatische drone vanaf het drone-platform in Glanerbrug (Twente). Bij een incident krijgt de drone een melding en vliegt naar de incidentlocatie.

Veilige hoogte Martijn legt uit: ‘Dankzij de nieuwste technologie hoeft de drone-operator in de meldkamer alleen maar aan te geven waar de drone naartoe moet. De drone vliegt vervolgens automatisch naar de locatie. Ter plaatse kan de operator op afstand de camera bedienen. De drone blijft zelf op veilige hoogte en vliegt na afloop of bij het leeg raken van de accu automatisch terug naar de thuisbasis.’

De beelden die de drone maakt, worden vervolgens gestreamd naar de tankautospuit zodat de bevelvoerder onderweg live kan meekijken. Voor aankomst weet hij al of hij te maken heeft met een kleine of grote brand en waar de ‘hotspots’ zitten. Vliegen met een drone mag nu in principe alleen als de bestuurder (piloot) zicht heeft op het toestel.

Definitieve ‘go’ ‘We verwachten in de komende maanden een definitieve ‘go’ te krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Zodra de ontheffing binnen is, gaan we van start en vinden de eerste operationele vluchten plaats. Voorafgaand zullen we ook de omgeving gaan informeren. Ze moeten natuurlijk wel weten waarom we met deze drone gaan vliegen boven Glanerbrug en omgeving. Daarna zijn we er klaar voor, oftewel: ready for take off.’ Meer weten over de automatische drone? Neem dan contact op met Martijn Zagwijn via m.zagwijn@brandweertwente.nl


10 Meekijken net bij de brandweermensen thuis. Dat liet een behoorlijk harde schel afgaan.’ Grote ontploffing ‘Een groot deel van mijn familie is bevangen door het brandweervirus. Eerst mijn vader, later gingen ook mijn oom en broers bij de brandweer. Mijn broer en zoon zijn nog steeds brandweerman. We deden ooit mee aan een brandweerwedstrijd met een team dat uit negen man van de familie Van Wijgerden bestond. Zelf ging ik op elfjarige leeftijd bij de jeugdbrandweer. Mijn militaire dienstplicht vervulde ik als brandweerman op vliegbasis Volkel. Ik maakte daar drie behoorlijke crashes mee, waaronder één met een paillontank onder een vliegtuig. De tank die vol kerosine zat, viel op de baan, werd opengereten en vloog in brand. Het toestel en de tank waren bijna doorgebrand, dat maakte best wel indruk.’

50 jaar bij brandweer Sliedrecht

Van heftige branden tot olifanten in de sloot Nico van Wijgerden maakte in september 2021 de 50 dienstjaren bij de brandweer vol. Na een halve eeuw als vrijwilliger in Sliedrecht (Zuid-Holland Zuid) kan de pieper nu achterwege blijven.

‘Dat is wel een beetje een vreemd idee, maar ik zal nog vaak genoeg mijn gezicht laten zien’, zegt Nico. ‘Toen ik startte was die pieper er nog niet’, begint Nico zijn terugblik. ‘In Sliedrecht vond alarmering plaats via een knop op het politiebureau en een extra draad in het elektriciteits-

Technisch ‘Daarna heb ik altijd technische functies gehad. Mijn interesse en ervaring in techniek zorgden voor improvisatievermogen dat altijd van pas kwam bij de brandweer. Samen met collega’s hebben we heel wat verbouwd aan de kazerne en gesleuteld aan voertuigen. Vooral in de periode dat de posten nog onder de gemeenten vielen en zelf zorgdroegen voor de organisatie. We pasten materialen aan naar eigen inzicht. Nu heb je wat meer het gevoel dat je moet afwachten wat er komt.’ Saamhorigheid Naast enkele heftige ongevallen vertelt Nico over een melding met ‘drie olievaten in een sloot’. ‘Ter plekke bleek het te gaan om drie olifanten van een circus. Dat verzin je niet’, glimlacht hij bij de herinnering. ‘In die vijftig jaar is er heel wat veranderd, maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Een beetje een vreemd gevoel is het wel om niet meer paraat te staan. Vlak na mijn afscheid was er een grote brand vlakbij mijn huis. Ik ben er naartoe gegaan en kon van dienst zijn door een kapotte zekering in een van de voertuigen te vervangen. Naast het werk maakt het gevoel van saamhorigheid het brandweervak bijzonder.’

Zuid-Holland Zuid

‘Hittemonitor helpt bij oefenen’ Een hartslagmeter, een zender en een tablet in een handzame koffer en voorzien van een handleiding. Bij elkaar vormen ze hittemonitor ARMOR. In Zuid-Holland Zuid werken ze sinds de zomer met dit systeem dat de temperatuur van deelnemers aan oefeningen in de gaten houdt en hitteziekte helpt voorkomen. ‘In het verleden is al vaker gecommuniceerd over het thema Grip op Hitte’, vertelt Operationeel manager Spinel Arnold Verweerd. ‘Omdat dit actueel blijft, hebben we het ARMOR-systeem aangeschaft als uitbreiding op de WBGT-monitor* die we in Zuid-Holland Zuid gebruiken. We verwachten dat het nieuwe systeem enorm gaat helpen, vooral op warme dagen.’ Toegevoegde waarde ‘Het werkt eenvoudig. Je doet de hartslagmeter om je arm, de zender in je bluspak en het systeem berekent elke minuut de kerntemperatuur van het lichaam. Op die manier kan de trainer of instructeur eenvoudig op

de tablet en met de kleurcodes groen, oranje en rood aflezen hoe de fysieke gesteldheid op dat moment is. Het systeem geeft met name informatie over het handelingsperspectief als de kerntemperatuur oploopt. We zetten het vooral in bij realistische teamtrainingen en oefeningen met verhoogd warmterisico. Het doel is dan ook om oververhitting en mogelijk ernstige en langdurige gezondheidsproblemen te voorkomen. Want hitte is een probleem dat we absoluut niet mogen onderschatten.’ Voor meer informatie over het ARMOR-systeem of over de WBGT-monitor kun je mailen naar communicatie@vrzhz.nl *) In het herfstnummer van 2020 gaf Zuid-Holland Zuid een toelichting op de WBGT-monitor: Op het dak van de kazerne Dordrecht-Leerpark is een zogenaamde WBGTmeter geplaatst. WBGT staat voor: Wet-bulb globe temperature. Met deze meter bepalen ze de warmtebelasting. De meetresultaten zijn online beschikbaar. Tevens zijn de WBGT-waarden te zien op de operationele tablets via de app ‘weerstation Zuid-Holland Zuid’.

Volgdagen in IJsselland

Wat doe jij voor werk? Sinds september vorig jaar kunnen volgers van de IJssellandse social media over de schouder meekijken van collega’s met verschillende functies. Eerst via Instagram Stories en later in een artikel vertellen collega’s wat het inhoudt om een brandweercentralist te zijn of een adviseur gevaarlijke stoffen. Ook kantoorfuncties, zoals die van de hrm-adviseur, komen langs. Inmiddels zijn er ruim 21 collega’s een dag of een week gevolgd. Commandant brandweer en directeur veiligheidsregio Arjan Mengerink nam het volgen van collega’s letterlijk. Op uitnodiging van de Deventerse C-ploeg draaide Arjan een 24-uursdienst mee. ‘Ik wil mijn collega’s leren kennen en dit was een mooie manier om daarmee te starten.’ Jezelf nuttig maken Naast enkele oefeningen, een training en het sporten, ging hij ook nog mee naar een incident op de A1. ‘Ik merkte dat

ik mezelf nuttig wilde maken en ging de rijbaan schoonvegen. Vanuit de politie heb ik de nodige ongevallen meegemaakt waar ik nog het kippenvel van op de armen krijg.’ Late diensten het leukst Op verzoek van de volgers kon er kort daarna meegekeken worden met Davy. Hij werkt als brandweercentralist op de Meldkamer Oost-Nederland (MON) in Apeldoorn. Daarnaast is hij ook manschap, chauffeur, oefenleider en bevelvoerder in opleiding bij de vrijwillige brandweer in Hoenderloo én draait hij 24-uurs diensten als manschap/kazernering bij de post Apeldoorn centrum. ‘De late dienst vind ik de leukste dienst, dan gebeurt er het meeste. Vooral op de vrijdag en zaterdag. Je merkt aan het type melding dat mensen dan veel in en om het huis klussen.’ Meer weten? Wil je nog meer collega’s en hun functies leren kennen? Ga dan naar vrijsselland.nl/verhalen/ en volg ons op social media.

Bekijk hier de video van centralist Davy:

Bekijk hier de video van commandant Arjan:


Impact 11

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

Slipcursus voor Friese brandweerchauffeurs

In de ankers op een natte baan

Om chauffeurs ook met slecht weer goed voorbereid de weg op te sturen, biedt Brandweer Fryslân slipcursussen met brandweerwagens aan. Ingehuurde rij-instructeurs geven bestuurders van tankautospuiten en OvDvoertuigen les op een slipbaan in Drachten. Samen met andere brandweerchauffeurs stond Johan Oudshoorn van ploeg Anjum dit najaar op de slipbaan. ‘Drie jaar geleden deed ik ook een slipcursus, als onderdeel van mijn chauffeursopleiding. Het is waardevol om dit te

herhalen. We willen altijd veilig bij een incident aankomen. En ook al zie ik mezelf als ervaren chauffeur; ik ben me er weer extra van bewust dat een verhoogde snelheid veel doet met de remweg en de mogelijkheid om uit te wijken.’ Noodstoppen Die bewustwording is precies het doel van deze cursus, benadrukt rij-instructeur Fokko Werkman. ‘Veiligheid staat altijd voorop. Ook als de tijd dringt om bij een incident te komen. Een chauffeur moet de wagen goed kennen én weten welke invloed bijvoorbeeld snelheid en het weer hebben. Dat trainen we hier. Ze maken noodstoppen, op een rechte weg en in een bocht. Daarbij is het wegdek

afwisselend droog of deels nat. Ook doen ze een uitwijkoefening. Het is een hele praktische training.’ Snelheid en kijkgedrag De deelnemers zijn enthousiast. Fokko: ‘Deze chauffeurs presteren goed en zijn behendig. Wel blijkt vooral het onderdeel stilstaan voor een watermuur lastig. Je rijdt al gauw te hard als iets of iemand plotseling op je weg komt. Deelnemers ervaren dan hoelang het duurt voordat ze stilstaan én hoe belangrijk snelheid en kijkgedrag zijn.’ Johan neemt deze ervaring ook mee naar zijn boerderij. ‘Veiligheid gaat voor alles. Niet alleen bij de brandweer, ook als ik mijn landbouwvoertuigen bestuur!’

Van de dertien honden overleefden uiteindelijk zeven de brand niet

Gelderland-Midden

Brand van andere kant belicht Een korte felle brand legde afgelopen zomer de woonkamer van een rijtjeshuis in Dieren (Gelderland-Midden) in de as. De bewoners hadden zich in veiligheid kunnen brengen, maar er was nog een groot aantal honden binnen. ‘Omdat het boven veel te warm was, sliep ik beneden op de bank met een aantal van de honden. Rond half vijf hoorde ik een plof en een roffel in de airco’, beschrijft bewoonster Jacqueline. Ze is opgestaan en heeft de airco uitgezet. Toen is ze weer gaan slapen. Vervolgens volgde een harde knal en een steekvlam. Direct stonden de gordijnen in brand. Echtgenoot Henk sliep boven dus schreeuwde Jacqueline onder aan de trap ‘brand, brand’. Daarna heeft Jacqueline haar dieren geprobeerd te redden, terwijl Henk het vuur probeerde te blussen. Uiteindelijk werd de rook zo heftig dat hun adem volledig werd afgesneden en het niet meer lukte om alle dieren naar buiten te krijgen.

Reanimatie Ongeveer 6 minuten nadat de melding bij de meldkamer binnen kwam, was Post Dieren ter plaatse. Gezien de aard van de melding is er opgeschaald naar middelbrand. Met gezamenlijke inzet hebben Post Dieren en Post Eerbeek (VNOG) de brand bestreden en de andere honden uit het pand gehaald. Bij vier honden was direct duidelijk dat ze niet meer te redden waren. Met de andere vier honden zijn de ploegen aan de slag gegaan. Ze zijn gekoeld met water en ze kregen lucht toegediend met de ademluchttoestellen. De collega’s begonnen ook met reanimatie door de borstkastjes van de dieren voorzichtig met twee vingers te masseren. Later overleden alsnog drie honden in de dierenkliniek. Van de dertien honden overleefden uiteindelijk zeven de brand niet. Impact De bewoners hadden dertien honden in huis omdat ze honden opvangen die geen toekomst hebben in bijvoorbeeld Roemenië en Spanje. Bij Jacqueline vinden ze dan tijdelijk of definitief een goed thuis. De honden betekenen veel

Rechts de restanten van de mobiele airco unit

voor Jacqueline. Het verdriet is dan ook nog groot. Met de honden ging ze regelmatig op bezoek bij oudere mensen. ‘Van de bezoekjes met de honden worden mensen altijd vrolijk’, vertelt Jacqueline. De brand heeft een dusdanige impact dat ze nog steeds niet boven durft te slapen. Het huis waar ze al 16 jaar wonen, wordt nu opgeknapt en is naar verwachting begin 2022 weer klaar voor bewoning. Er staat al een blusser klaar voor in de nieuwe woning en er komen ook rook- en CO-melders. Brandoorzaak Team Brandonderzoek heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Duidelijk is dat de brand in de mobile airco-unit is begonnen. Doordat de airco volledig is verwoest, is de exacte oorzaak niet meer te achterhalen. Het snelle brandverloop is te verklaren door het koelmiddel dat in de airco is gebruikt. Het koelmiddel is een brandbaar gas te vergelijken met Butaan. Daardoor is direct een grote steekvlam ontstaan. Ondanks dat de brand in totaliteit maar ongeveer tien minuten heeft gewoed, is de inboedel door rook- en roetschade volledig onbruikbaar.

Wil je meer weten over deze brand, neem dan contact op met Jan de Werd: Jan.de.Werd@vggm.nl


12 Achterop

‘De Rode Koets’

Koninklijke Erepenning voor Brandweervereniging Woerden

De grote rode brandweerwagen kent iedereen wel want die hoor je van mijlenver aankomen. Maar heb je ook weleens de brandweermotor gespot? Al jaren beschikt Haaglanden over dit prachtige motorvoertuig. Toch weten weinig mensen waar deze stoere motor voor wordt ingezet, wat de voordelen zijn en welke bepakking de motor heeft. De brandweervloggers uit Midden- en West-Brabant zetten in een nieuwe aflevering van ‘De Rode Koets’ dit specialisme van brandweer Haaglanden in de schijnwerpers.

De brandweervereniging uit Woerden (Utrecht) heeft een Koninklijke Erepenning ontvangen, als symbool voor ‘het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger’, zo is te lezen op website van het Koninklijk Huis. De brandweervereniging uit Woerden bestaat dit jaar exact een eeuw: ‘Al 100 jaar is de brandweervereniging een verbindende factor voor de brandweer in Woerden. En zeker in coronatijd is weer gebleken hoe belangrijk die functie is’, laat postcommandant Erik Esteie trots weten. ‘Wenschelijk’ ‘De brandweervereniging Woerden is opgericht in 1921. Nadat de brandweer in Woerden een nieuwe motorspuitaanhanger kreeg, vond toenmalige Opperbrandmeester Nic Blok het zinvol om regelmatig met het nieuwe materiaal te oefenen. Dat was toen nog niet gebruikelijk. In het verslag van de eerste oefenavond is uit de toespraak van de Opperbrandmeester letterlijk opgetekend ‘dat het wenschelijk is, een brandweervereeniging te stichten waardoor een zekere band zal ontstaan. De beproevingen zullen niet dikwijls genoeg gehouden

worden om een vriendschappelijke verhouding te verkrijgen, een verhouding die spreker als zeer gewenscht beschouwt’. Verbinding En juist in deze tijd is gebleken hoe belangrijk deze vriendschappelijke verhouding is. We hebben zo’n 65 leden, zowel actieve als oud-brandweermensen. En meer dan ooit zagen we afgelopen tijd het belang van een vereniging. In tijden waarin verbinden moeilijk was, heeft deze mooie vereniging binnen de mogelijkheden die er waren voor de nodige verbinding gezorgd. Ondanks dat veel verenigingsactiviteiten niet door konden gaan, zoals een kerstdiner, familiedagen of weekendjes weg, waren we er voor elkaar en was de vereniging voor veel leden een belangrijke steun in de rug.’

Bekijk hier de Instagram-pagina: Brandweermotor_Haaglanden (@brandweermotor_haaglanden) en volg de vloggers van Middenen West-Brabant: Bekijk hier de video van vloggers Rick & Richard: ‘De Rode Koets #7’:

Bijzonder Erik is trots dat de brandweervereniging Woerden de Erepenning heeft ontvangen: ‘De Erepenning is op 30 oktober door de locoburgemeester uitgereikt aan de vijf langst actieve leden van de vereniging. Zij zijn dit jaar maar liefst vijftig jaar lid. Veel leden en oud-leden waren aanwezig. Mensen die lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Hen zo samen zien, het ophalen van verhalen en uiteraard het ontvangen van de Erepenning, dat maakt het echt een bijzonder en trots moment.’

Friese ploeg steunt brandweer Roemenië

den. Dat materieel blijkt er na acht jaar nog prima uit te zien.

Tweede leven voor voertuig Kollum Als een brandweervoertuig om bedrijfseconomische redenen wordt afgeschreven, kan dat ergens anders nog prima van nut zijn. Dat weten de brandweervrijwilligers uit het Friese Kollum als geen ander.

maakte voor een nieuwe. De Kollumer ploeg kreeg toestemming van Veiligheidsregio Fryslân om hun oude PM en bijbehorend gereedschap te schenken aan de brandweer van het Roemeense dorpje Praid. De Kollumer ploeg paste de achttien jaar oude Renault Master aan om als volwaardige brandweerauto te dienen, inclusief ladderrek, slangen en redgereedschap.

Afgelopen zomer zorgden zij ervoor dat er voor de zesde keer een afgeschreven brandweerauto richting Roemenië ging. Ditmaal gaat het om de oude personeel- en materieelwagen (PM) van Kollum, die vorig jaar plaats

Goede band Kollum heeft al vijftien jaar een goede band met verschillende Roemeense gemeenten. Veel daarvan hebben wel een eigen brandweerkorps, maar dat werkt vaak met verou-

derd of gebrekkig materieel. Vandaar deze missies. Het team uit Kollum ging in augustus met vijf man sterk naar Roemenië om de auto naar Praid brengen én medische hulpgoederen en beschermingsmiddelen tegen Covid-19 af te leveren in Gilau. Tijdens hun reis bezochten de ploegleden ook het bergdorp Risca, waar ze in 2013 een brandweervoertuig en motorspuitaanhanger aflever-

Wil je 24/7 op de hoogte blijven?

Wat staat er in de volgende krant?

www.facebook.com/NLBrandweer

www.linkedin.com/groups?gid=3225709

www.twitter.com/Brandweer_NL

Instagram.com/brandweernl

www.brandweernederland.nl

Pinterest.com/brandweernl

Colofon >

Burgemeester De oude PM die de Kollumers overdragen aan de gemeente Praid vervangt een bijna veertig jaar oude Mercedes die ze tijdens hun allereerste Roemenië-reis naar Praid brachten. Op zijn beurt gaat die nog weer naar een korps in een naburig dorp. Bij de overdracht zijn onder meer alle vrijwilligers, de burgemeester, de president van de Roemeense vrijwilligersorganisatie en medewerkers van de beroepsbrandweer aanwezig. Daarna geeft het team uit Fryslân ook nog instructie aan de vrijwilligers van Praid, waarbij het materieel wordt getest op een sloopauto.

De volgende Brandweerkrant van Nederland verschijnt in maart 2022. Weet je een leuk onderwerp waarover we in deze krant kunnen schrijven? Mail ons dan: communicatie @ brandweernederland.nl

Meer informatie (026) 355 24 00 of Aan deze uitgave communicatie@brandweernederland.nl werkten mee:

Met dank voor de inhoudelijke bijdragen vanuit de regio’s:

redactie Team Communicatie Brandweer Nederland teksten De communicatieadviseurs van het Netwerk Cobra, Team Communicatie Brandweer Nederland en Jan de Werd

Zeeland, Limburg-Noord, Haaglanden, Fryslân, Gelderland-Zuid, IJsselland, Utrecht, Brabant-Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Limburg-Noord, Gelderland-Midden, Zuid-Holland Zuid, Midden- en West-Brabant, Twente, Gooi en Vechtstreek en Flevoland

fotografie Eric Brinkhorst, brandweervoertuigen- online.nl, Team Horsthuis design HSTotaal, Hilversum druk MediaCenter Rotterdam distributie Netwerk Cobra

bezoek Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem post Postbus 7010 6801 HA Arnhem internet www.brandweer nederland.nl

De redactie houdt bij publicatie rekening met de geldende coronamaatregelen. Meerdere foto’s in dit nummer zijn gemaakt toen de 1,5 meter-maatregel (nog) niet van toepassing was.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Friese ploeg steunt brandweer Roemenië

1min
page 12

‘De Rode Koets’

1min
page 12

Koninklijke penning voor brandweervereniging Woerden

1min
page 12

Brand van andere kant belicht

2min
page 11

In de ankers op een natte baan

1min
page 11

Wat doe jij voor werk?

1min
page 10

‘Hittemonitor helpt bij oefenen’

1min
page 10

50 jaar bij brandweer Sliedrecht

2min
page 10

Ready for take off

1min
page 9

100 jaar Brandweer Zaltbommel

1min
page 8

‘We leren elkaar beter kennen en worden er slimmer van’

4min
pages 8-9

Govert bij de (Nijmeegse) brandweer

1min
page 7

Kennemerland Duikers bieden zorg helpende hand

1min
page 7

Leren van incidenten met ‘De Brandcast’

2min
page 6

Brandweerman Roel op stage bij Risicobeheersing

3min
pages 6-7

‘Straks zie je weer waar de paarden stonden’

2min
page 5

‘Het leek wel een echte grote brand’

2min
page 4

Bijzondere woningcheck IJsselland

1min
page 4

Eerste ervaringen met nieuwe ademluchtsets

1min
page 3

Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’

2min
page 3

Koersen en koesteren

1min
page 2

Wervingscampagne groot succes

1min
page 2

‘Grote dank voor de inzet van veel collega’s uit de regio’s’

2min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.