1 minute read

Koninklijke penning voor brandweervereniging Woerden

De brandweervereniging uit Woerden (Utrecht) heeft een Koninklijke Erepenning ontvangen, als symbool voor ‘het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger’, zo is te lezen op website van het Koninklijk Huis.

De brandweervereniging uit Woerden bestaat dit jaar exact een eeuw: ‘Al 100 jaar is de brandweervereniging een verbindende factor voor de brandweer in Woerden. En zeker in coronatijd is weer gebleken hoe belangrijk die functie is’, laat postcommandant Erik Esteie trots weten.

‘Wenschelijk’

‘De brandweervereniging Woerden is opgericht in 1921. Nadat de brandweer in Woerden een nieuwe motorspuitaanhanger kreeg, vond toenmalige Opperbrandmeester Nic Blok het zinvol om regelmatig met het nieuwe materiaal te oefenen. Dat was toen nog niet gebruikelijk. In het verslag van de eerste oefenavond is uit de toespraak van de Opperbrandmeester letterlijk opgetekend ‘dat het wenschelijk is, een brandweervereeniging te stichten waardoor een zekere band zal ontstaan. De beproevingen zullen niet dikwijls genoeg gehouden worden om een vriendschappelijke verhouding te verkrijgen, een verhouding die spreker als zeer gewenscht beschouwt’.

Verbinding

En juist in deze tijd is gebleken hoe belangrijk deze vriendschappelijke verhouding is. We hebben zo’n 65 leden, zowel actieve als oud-brandweermensen. En meer dan ooit zagen we afgelopen tijd het belang van een vereniging. In tijden waarin verbinden moeilijk was, heeft deze mooie vereniging binnen de mogelijkheden die er waren voor de nodige verbinding gezorgd. Ondanks dat veel verenigingsactiviteiten niet door konden gaan, zoals een kerstdiner, familiedagen of weekendjes weg, waren we er voor elkaar en was de vereniging voor veel leden een belangrijke steun in de rug.’

Bijzonder

Erik is trots dat de brandweervereniging Woerden de Erepenning heeft ontvangen: ‘De Erepenning is op 30 oktober door de locoburgemeester uitgereikt aan de vijf langst actieve leden van de vereniging. Zij zijn dit jaar maar liefst vijftig jaar lid. Veel leden en oud-leden waren aanwezig. Mensen die lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Hen zo samen zien, het ophalen van verhalen en uiteraard het ontvangen van de Erepenning, dat maakt het echt een bijzonder en trots moment.’