Page 1

Tag over hovedet - en menneskeret

arbejdernes andels boligforening Kolding gennem 75 책r

af Erik Voss

arbejdernes andels boligforening


A AB KO L DIN G S I D E 2

Forord

I 75 år har AAB sørget for, at borgere i Kolding har kunnet få gode, sunde boliger til en overkommelig pris. Det skal selvfølgelig fejres. Selv om byggerierne rundt omkring i byen i sig selv vidner om den store indsats, der er blevet ydet igennem disse år, så er det vigtigt at huske på, at det kun har kunnet lade sig gøre, fordi en lang række personer har været aktive. Det er der stadig mange, der

er - i de enkelte afdelinger, i repræsentantskabet, bestyrelsen og ikke at forglemme: De ansatte, både dem i administrationen og dem ude i afdelingerne. Det er disse aktives arbejde, der bliver hyldet i denne udgivelse, som forhåbentlig kan give et billede af det store engagement, der har ligget bag. 75 år er ikke nogen alder for en boligorganisation som AAB, som har sørget for at bevæge sig gennem alle

Repræsentantskabet Repræsentantskabet er AABs højeste myndighed som udgøres af afdelingsbestyrelserne. ”I midten af 90rne lå fremmødet til repræsentantsskabsmø-

derne på 80-85 % - nu er den under 50”, siger Svend Bjørnbak, som på beboerdemokratiets vegne ærgrer sig over den faldende aktivitet.

år. Nye krav til boliger har betydet nye udfordringer for AAB. Disse udfordringer er blevet taget op løbende - men det er også vigtigt, at AAB er et skridt foran, når det drejer sig om boligorganisationens fremtid. Bestyrelsen vil være med til at sikre, at både nuværende og fremtidige beboere har mulighed for at bo i tidssvarende boliger til en rimelig husleje.

Nye behov skal stadig lyttes til, nye skridt skal tages. Begge dele er vi klar til. Må denne fotokavalkade være til glæde for AAB’s beboere – og til inspiration for det arbejde, der venter forude for den 75 årige ”fødselar”, som vil være parat til både bevægelse og forandring.

Nogle af de tunge drenge. Fra v.: Darling Nielsen – formand 1967 - 1986, Leo Breining – medlem af bestyrelsen 1986 - 2003, amtsråds- og bestyrelsesmedlem Kaj Juhl, Egon Rasmussen – medlem af bestyrelsen 1945 – 1992, formand i 3 måneder efter Darling Nilsens død, Peter Laugesen – AABs første kasserer i 1938. Senere bestyrelsesmedlem 1963 – 1990. Til slut byrådsmedlem – og kommunens tilsynsførende i AAB - kriminalassistent Sv. Aage Wase Petersen. Foto: Thastum. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Karl-Jørn Petersen Formand

Ved repræsentantskabsmødet 23. maj 2013 var der mødt 71 beboerdemokrater og 11 administrative medarbejdere. Ikke så ringe endda.

AABs bestyrelse får i januar 2013 præsenteret et nyt projekt. Fra v.: Per Nielsen - direktør, Niels Klausen – byggeteknisk chef, Anni Damgaard – bestyrelsesmedlem, Karen Andersen – bestyrelsesmedlem, Chris Fløe Svenningsen – tegnestuen Mejeriet, Bo Rattenborg Jørgensen – tegnestuen Mejeriet, Svend Erik Jensen – bestyrelsesmedlem, Hans Andersen – bestyrelsesmedlem, Mogens Hinrichsen – bestyrelsemedlem og Karl-Jørn Petersen – bestyrelsens formand. Bestyrelsesmedlem udpeget af kommunen – Lis Ravn Ebbesen – var fraværende.

Bestyrelsen Arbejdernes Fællesorganisation i Kolding – i dag LO Kolding – fik ideen til Arbejdernes Andels Boligforening, som blev stiftet 27-9-1938. Det første byggeri foregik på Ndr. Ringvej.Ved rejsegildet i 1939 fik hver håndværker en femmer. Huslejen var 54 kr. om måneden. En almindelig timeløn var dengang lidt ISBN 978-87-996316-0-5

under 1 ½ kr. så ca. en ugeløn gik til huslejen. AABs første formand hed Svend Nielsen Møller. Den første forretningsfører – som bestred posten i 33 år – var Kr. Pedersen. I dag er Karl-Jørn Petersen formand og Per Nielsen direktør.


A AB KO L DIN G S I D E 4

AABs kontor i Slotsgade. Der var 5 ansatte: Forretningsfører, inspektør og 3 administrative medarbejdere. I døren Kr. Pedersen – forretningsfører 1940 – 1973. I dag er der over 20 ansatte og forretningsførerens titel er nu direktør. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Susanne Parbo er der stadig. Allerede i 1978 tog hun telefonen.

På et repræsentatskabsmøde i AABs lokale på Snerlevej sidder Grethe Nielsen og Ejvind Jacobsen th for den stående taler.

AABs kontor på Engstien 20-41972. Bent Jensen (th) blev året efter forretningsfører og var det til 1997. Da blev han afløst af Per Nielsen og Ejvind Jacobsen. Sidstnævnte er i dag gået på efterløn. Foto: Thastum. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Administrationen

Der er altid travlt i ekspeditionen på Engstien. Fra v: Cindy Jakobsen, Inge Sørensen, Anita Larsen og Thomas Gam.


A AB KO L DIN G S I D E 6

1938 –1950 I perioden 1940-46 byggede AAB på Ndr. Ringvej, Sneppevej,Vifdam og Domhusgade i alt 185 lejligheder.

Vifdam 1944: Tænk på at alle byggematerialer er blevet båret op af den lange stige. Foto i Kolding Stadsarkiv.

Låsbygade 2013. Ved AABs nyeste byggeri anvendes i høj grad maskinkraft.

Sneppevej 1-27 (tv i billedet) med fjordudsigt.

I begyndelsen af 1950rne flyttede familien Nielsen til Domhusgade. Carl Evald Nielsen var skiltemaler, men han malede også fra altanen Hollænders teglværk, der lå, hvor Liva ligger i dag. Frugttræerne i venstre hjørne står der stadig. Foto: Tom Nielsen.


A AB KO L DIN G S I D E 8

I anledning af AABs 40-årsjubilæum i 1978 blev rækkehusene på Brændkjærgade fotograferet. Foto: Thastum i Kolding Stadsarkiv.

AABs boliger på Frederik 7 Vej – afd. 9 - blev bygget før 1950, blokkene på Brændkjærgade – afd. 11 - efter. Leif Møller fortæller: ”Længst tv ses Sdr. Kirkegård. Så kommer Sdr. Ringgade, dvs. der er kun sat af til den. - Den store skorsten i midten tilhører fyrrummet. Indtil 2012 blev al varme styret herfra. Fritidshjemmet er endnu ikke bygget. - Brændkjærgård øverst th for midten blev revet ned i 1958 for at give plads til afd. 11. - Afd. 10 udgøres i dag af blokkene på Dannersvej – som for øvrigt er den gamle banelinie til Vonsild og den sydligste del af Brændkjærgade. – Brændkjærgaards frugthave lå, hvor Brændkjærkirken i dag ligger. I haven kan man se Kolding-originalen onkel Toms hytte – det tidligere hønsehus. I øverste hjørne th. fodermesterboligen, som stadig ligger på kirkestien. I midten for oven anes Hesteskoen, som i dag er en del af AAB. Man kan også notere, at rækkehusene på Brændkjærgade endnu ikke er bygget. – På Thastums foto kan man deuden konstatere, at byggeriet stadig er i gang, for der er skurvogne.” Hjørnet af Agtrupvej og Snerlevej med Bechs Selvbetjening. Foto i Kolding Stadsarkiv.

1950’erne AAB byggede godt 700 boliger i Bellevuegade, Kikkeborggården, Fru Jyttes Vej, Frederik 7 Vej, Hestehaven, Brændkjærgade, Utzonsgade og Snerlevej-Agtrupvej.

1957 Fastelavn på Brændkjærgade. Foto i Kolding Stadsarkiv.


A AB KO L DIN G S I D E 10

Engang kunne man nærmest tale om Rosenhavens Butikscenter.

1970’erne I 1970`rne blev flg. boliger bygget / overtaget: Næsten 800 lejligheder i Skovparken, Snerlevej, Rosenhaven, Utzonsgade og Stejlbjergvej. Fra 1986 til 1996 var Grethe Nielsen formand for AAB. Det blev Frits Larsen, der afløste hende. Han fortsatte helt til 2010. - Straks lejligheden på Norgesvej var færdig, flyttede han ind i den og bor der stadig. Udsigten er jo heller ikke så ringe endda.

1960’erne På Engstien 4-10 byggede AAB i 1960 32 boliger. Mange af disse blev lejet ud til ansatte på det nærliggende Kolding Sygehus, hvor der var afdelinger indtil 1986. På Norgesvej byggede man 184 boliger i 1963-64. 1988: Anna Rosenmai og Mette Marie Mulvard foran AABs lægeboliger på Engstien i 1988. Foto: Lillian Rosenmai. I anledning af AABs jubilæum fotograferede Thastum dette interiør på Ndr. Ringvej. Midtgaard Petersen – mangeårigt medlem af AABs bestyrelse - er i færd med at læse Kolding Focus, som var Socialdemokraternes medlemsblad. Det er nok ingen hemmelighed, at AAB i mange år havde en finger med i det politiske liv i Kolding.

I dag drives Rosenhavens Kiosk af Peter, som her er ved at stille gadedrengen ud. Hans mor overtog forretningen i midten af 1990rne.


A AB KO L DIN G S I D E 12

Umiddelbart bag gastankene ses posthuset samt nogle huse på Mazantigade. Dernæst Koldinghus og Slotssøen. Den hvide bygning i baggrunden til højre er Låsbyhøj. Bag denne AAB’s blokke på Utzonsgade. Foto: Friis. Fra Kolding Stadsarkiv

1970’erne fortsat

Skovparken 93 i 1978. Sv. Christensen, der var AABs formand fra 1946 til 1967, var meget imod betonbyggeriet i Skovparken og tog sin afsked i anledning af det. - Drengen længst th. er Mikkel Bruus. Foto Thastum. Billede i Kolding Stadsarkiv. I Ambassaden i Skovparken er der høj aktivitet og god stemning i pigeklubben.

Børge Ibsen – mangeårig lærer på Riis Toft Skole – boede i Skovparken og malede billedet i anledning af AABs jubilæum. Formentlig i 1988.


A AB KO L DIN G S I D E 14

Byggeriet Bredgade 2-8 i 1988. Partiet Venstre iværksatte forgæves en underskriftsindsamling imod AABs byggeri. Foto: Sv. Erik Jacobsen,Vejle. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Midtgården er en herlig oase midt i byen. Her kan man få ro i sindet og oven i købet nyde kunstværket fra 1990 af japaneren Inoue. Fra v. Hanne Mikkelsen, Holger Lind, Erna Vinding, Nicolai Hjort, Elisa Johansen og Laurits Kaae. Vestergade set mod Rendebanen december 1932. Gaden blev revet ned i 1970rne. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Bredgadetomten i okt. 1987 før det første spadestik til AABs byggeri blev taget. Foto: B.H. Kolding Folkeblad. Billede i Kolding Stadsarkiv.

1980’erne I 1980’erne blev der opført ca. 350 lejligheder i Konsul Graus Gade,Vennegade, Zahnsgade, Langelinie, Blæsbjerggade, Hospitalsgade og Låsbygade,Vifdam, Bor-

gergade,Vesterbrogade, Sct. Jørgens Gade, Skovvænget og på Låsbytoft. AAB byggede ligeledes vuggestuen Låsbygård.


A AB KO L DIN G S I D E 16

Allégade – den senere Konsul Graus Gade - omkr. 1910. Brevkort i Kolding Stadsarkiv.

I bunden af Konsul Graus Gade benytter nogle unge AABs kælderlokaler til klub. Under ledelse af klubpædagog Thomas Hansen er der somme tider gang i gaden. De legende børn er fra v.: Michelle, Mikela, Frederik, Simon, Jeff og Lærke og Thomas Hansen. Konsul Graus Gade i 1960´erne. Bemærk Aalykkeskolen i baggrunden. Foto: Gudrun Hechtmann. Billede i Kolding Stadsarkiv.

1990’erne I 1990erne stod AAB for p-anlægget på Ny Vestergade og Floraklubben på Nicolaj Plads. Ligeledes byggede AAB bl.a. Kulturhus og Støttecenter på Levisonsvej.

Birte Pedersen sørger for at trapperne på Suomivej er skinnende rene indtil de bliver beskidte igen.

Knud Kipp er en slags tovholder ved sommerfesten i Rosenhaven juni 1992.


A AB KO L DIN G S I D E 18

Fra Alexandra hjælper mor Agnieszka Kronborg. AABs 60 familieboliger på Regnars Ager er fra 2011-12. I baggrunden Dalby Kirke, der blev indviet i 1873.

2000 - 2013 I denne sidste periode er der blevet bygget rundt regnet 400 boliger på Tvedvej, Snebærvej, Solsikkehaven, Lucernehaven, Rapshaven, Hvidtjørnevej, Norgesvej, Bjørnøvænget, Barsøvænget, Askøvænget, Regnars Ager og Låsbygade.

Orkanen i december 1999 havde katastrofale følger i Rosenhaven.

Trefor, som ejer vandtårnet på Gøhlmannsvej, gav fotografen adgang, så Møllegården kunne foreviges sådan lidt fra oven.

Der er banko den sidste fredag i hver måned på Skovvænget. Den regel gælder også, selvom det er Store Bededag. Bordet rundt fra v.: Ejner Andersen, Karla Rasmussen, Ruth Olsen,Verner Thune, Knud Læbæk, Dorte Andersen,Valborg Christensen, Lise Clausen, Susanne Lintz og Anni Lintz.


A AB KO L DIN G S I D E 20

Uddannelse i beboerdemokrati på Comwell januar 2013. Fra v.: Charlotte Uhrskov, Mette B. Hagensen, Benny Rasmussen, Lajla Madsen, Allan Rasmussen, Birgitte Kistrup, Nazieh Fathi, Erik Andersen, Hans Møller, Irene Holbech, Alice Staack, John Thomsen og Ole Ravn.

Louise Iversen er webmaster på aab-kolding.dk – hvor man let kan være heldig at få en lejlighed.

Serviceafdelingen

Beboerdemokrati Krolfklubben på Skovvænget har 12 medlemmer. Her er halvdelen af dem kommet på græs i april 2013. Fra v.: Ejner Andersen, Jytte Berg, Erik Andersen, Sonja Bargisen, Jytte Iversen og Robert Iversen.

Frokoststuen på Frederik 7 Vej. Disse 10 personer sørger for, at alt fungerer og ser pænt ud. Fra v.: Kurt Olesen, Arne Nielsen, Søren Jansson, Bente Nielsen, Mogens Jepsen, Frank Christensen, Torben Schmidt, Leif Møller, Niels Møller og Tom Ekelund.


A AB KO L DIN G S I D E 22

1963: Montering af Erik Poulsens skulptur ”Kvinde med barn” 1966. Kunstværket var bestilt i anledning af AABs 25 års jubilæum i 1963. Foto : Thastum. Billede i Kolding Stadsarkiv.

4 raske gutter foran Konsul Graus Gades kunstværk og AABs byggeri i Låsbygade i baggrunden.Fra v: Per Dige, Per Knutsson, Klaus Baltersen og Verner Andersen

Leif Jensen er netop begyndt at bruge den nye feje- og saltmaskine januar 2013.

1978: Plæneklipning Snerlevej. Foto: P. Thastum i Kolding Stadsarkiv.

Efterord Utallige flinke folk har hjulpet med at realisere tanken om dette jubilæumsskrift. Pladsen tillader desværre ikke at takke enhver. Så ingen nævnt – ingen glemt. Billeder, der ikke er optaget af undertegnede eller som tilhører AAB, er krediteret i billedteksten.

Øverste billede på forsiden: Der boede mennesker i Låsbygade 4 i 1916. Billede i Kolding Stadsarkiv. Nederste billede på forsiden: På Hvidtjørnevej indtager Karl-Jørn Petersen og Jayden legepladsen en forårsdag i 2013. Erik Voss juni 2013.


A AB KO L DIN G S I D E 24

Frantz Henningsen: ”Sat ud” – 1892. Statens Museum for Kunst.

I 75 år har AAB Kolding sørget for sunde boliger til en rimelig pris. Det begyndte med et par opgange på Ndr. Ringvej, men det er langtfra slut endnu…

Bente Holm flytter ind på Frederik 7 Vej marts 2013. Der skal køres en del gange for at få alt bohave med. Tag over hovedet AAB Kolding gennem 75 år © Erik Voss 2013 | ISBN 978-87-996316-0-5 Omslag og bogtilrettelæggelse: Lotte Overgaard Brems & Verner Brems | galleribrems Tag over hovedet er sat med Gill Sans | Trykt hos Jørn Thomsens / ELBO A/S | Oplag: 4500

Tag over hovedet - en menneskeret  

AAB Kolding byggede de første boliger i 1938. 75 år senere gør vi stadig vores bedste for at skabe hjem og tryghed for Koldings borgere. Læs...