Page 1

BEBOERBL AD FOR A AB KOLDING

I

O K T O B E R 2 012

I

65. ÅRGANG


GOD ALMEN LEDELSE AF BESTYRELSESMEDLEM KAREN ANDERSEN, AAB KOLDING Afdelingsmøderne er vel overstået og referaterne er underskrevet og udsendt. I den kommende tid vil det være op til administrationen at sørge for, at inspektørerne i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne får gennemført det, der er blevet vedtaget ude på afdelingsmøderne. Det kan være en urafstemning, der skal afholdes, et renoveringsarbejde der skal påbegyndes eller blot almindeligt vedligeholdelsesarbejde, der skal sættes i værk. Nogle bestyrelser og især nye bestyrelsesmedlemmer kan være usikre og have svære problemer. Hvad indebærer det overhovedet at sidde i en bestyrelse, og hvordan får man den til at fungere? Her kan det derfor være rart at vide, at man altid kan søge hjælp både i administrationen og i hovedbestyrelsen. Forudsætningen for at hele boligorganisationen kan fungere er imidlertid en god almen ledelse, og den almene sektor adskiller sig ledelsesmæssigt meget fra almindelige private eller offentlige virksomheder. Den almene boligsektor skal agere efter meget stramme lovregler: ”Lov om almene boliger” og ”Lov om leje af almene boliger” Sektoren er meget stor og består af ikke mindre end 700 selvstændige boligorganisationer med ca. 25.000 organisations- og afdelingsbestyrelser, og som bekendt bor en million mennesker alment – en femtedel af landets befolkning. Derud over regner man med, at ca. 7000 personer er beskæftiget i sektoren.

ANDELSBO

NÆSTE NUMMER

Udgivet af: AAB Kolding Redaktør: Karen Andersen (ansvarsh. iht. presseloven) Redaktionsmedarbejder: Carsten Dall Oplag: 4250 Tryk: From Grafisk, Kolding.

Stof til næste nummer skal være indsendt senest den 8. i måneden. Gengivelse af Andelsbo’s artikler er tilladt, ved kildeangivelse.

GOD ALMEN LEDELSE

En almen boligorganisations hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger. Det siger sig selv, at det er en stadig større udfordring at lede en stor boligorganisation med så mange forskellige ofte modsat rettede interesser, og kravene er større i dag end for blot 10 år siden. I 2005 udarbejdede en tænketank bestående af folk fra boligorganisationer, staten, kommunerne og revisorerne en række anbefalinger for god almen ledelse. Ledelsen kan deles i to dele: Hovedbestyrelsen/organisationsbestyrelsen og den administrative ledelse, og det forventes, at den hele tiden har focus på udvikling, effektivitet og fleksibilitet samtidig med, der også skal spares, -” huslejen må ikke stige for meget” - Selvom meget er fastlagt i loven om de almene boliger er regler ikke nok, og det er helt nødvendigt, at ledelsen i tæt samarbejde udarbejder strategier og visioner. Ledelsen har udarbejdet et værdisæt, som kan formuleres i fire overordnede mål: Troværdighed: at gøre det man siger man gør Åbenhed: at skabe gennemsigtighed gennem en åben og målrettet dialog Helhed : at have udsyn og overblik over hvor man står Samarbejde:   at have strategier for samarbejdet med andre Det handler altså om at erkende, at de etiske spilleregler er lige så vigtige som de lovmæssige!

ÅBNINGSTIDER PÅ ENGSTIEN 2 A Mandag-onsdag

kl. 10-14.00

Torsdag

kl. 12-17.00

Fredag

kl. 10-14.00

Tlf. 75 52 53 44, Fax 75 52 29 36 E-mail: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk

2

TELEFONTIDER: UDLEJNING OG ØKONOMI Mandag-onsdag Torsdag Fredag

kl. 9-14.00 kl. 9-17.00 kl. 9-14.00


JUBILÆUMS-FORFATTERE EFTERLYSER FOTOS FRA DAGLIGLIVET I AAB

Anni Damgaard og Karen Andersen er i fuld sving med at samle materiale til jubilæumsskriftet til boligforeningens 75 års jubilæum i 2013.

Let og elegant. Korte tekster. Og mange fotos. Det er den opskrift, forfatterteamet bag det jubilæumsværk, som skal være med til at markere AAB Koldings 75 års jubilæum næste år, arbejder med. Der er tradition for at udgive jubilæumsskrifter, når Koldings største almene boligforening har jubilæum. Senest har der både ved 50 og 60 års jubilæet været udgivet skrifter, men her ved det forestående 75 års jubilæum er man endnu lidt i tvivl, om skriftet bliver på print, eller om det skal udgives digitalt som en udgave til hjemmesiden. Dyrest er selvfølgelig at udgive det på print, og for mange er det også rarest at få informationerne på denne måde. Mest økonomisk vil være at lave en udgivelse til hjemmesiden, men den har alle ikke mulighed for at få adgang til. -Vi ved endnu ikke, hvad det ender med, men det ene behøver ikke udelukke det andet, og under alle omstændigheder er en udgivelse også en del af boligforeningens ansigt udadtil, siger hovedbestyrelsesmedlemmerne Karen Andersen og Anni Damgaard, der sammen med kollegaen Svend Erik Jensen udgør redaktionsudvalget bag jubilæumsudgivelsen. Udvalget har suppleret sig med lokalhistorikeren Erik Voss, der har stor erfaring i lokalhistoriske udgivelser, og senest har lavet en flot og spændende bog om LO-Koldings lange liv. Selv om der er usikkerhed omkring udgivelsestypen, arbejder redaktionsudvalget ufortrødent videre med at samle materiale, for omkring påske 2013 skal man have størstedelen af materialet klart, så man kan leve op til

en deadline inden sommerferien med udgivelse forud for selve jubilæumsdagen den 27. september 2013. I redaktionsudvalget har man uddelegeret opgaver til de forskellige medlemmer, og hele det spændende spektrum, der er foregået gennem foreningens 75 års lange levetid, skal beskrives. -Skriftet vil ikke blive præget af alenlange artikler, men af korte tekster og forhåbentlig mange billeder. Det gør det hele mere læseværdigt og overskueligt, siger Karen Andersen og Anni Damgaard, der begge har mange års erfaring med at bo i AAB Kolding. De ved, hvad den almene boligsektor står for og kan tilbyde.

SAVNER FOTOS FRA HVERDAGSLIVET Redaktionsudvalget efterlyser især fotos, der er taget fra beboernes hverdagsliv. Det kan være alt fra sommeraktiviteter over snerydning til nybyggeri og renoveringer. -De, der vil udlåne billeder, kan sende dem til Bovia/AAB Kolding, Engstien 2 A, 6000 Kolding, og mærke kuverten ”Jubilæumsfoto”, og vi vil være glade, hvis man sammen med fotoet skriver et par linjer om, hvor og hvad der foregår på billedet. -Vi er også interesserede i at få anekdoter og mindre historier om livet i boligforeningen fra beboerne, tilføjer Anni Damgaard og Karen Andersen I øjeblikket arbejder AAB Kolding også med andre initiativer, der skal markere 75 års jubilæet til næste år. Endnu ligger intet fast, men som udgangspunkt skal det være aktiviteter, der kan samle hele familien blandt AABbeboerne.

3

EFTERLYSER FOTOS FRA DAGLIGLIVET I AAB


SIGURD OG MUSIKSKOLEN SPILLEDE EFTERÅRET IND I SKOVPARKEN

Skal vi en tur i skoven? Det spørgsmål var der mange, der stillede sig, da bl.a. AAB Kolding en søndag i september inviterede til et spændende kulturmøde mellem beboerne i Skovparken og resten af Kolding. Hen over fire timer oplevede et par tusinde deltagere, børn og forældre, at det kan lade sig gøre at være sammen på tværs af nationaliteterne om et musikalsk arrangement. ”En tur i skoven” blev arrangementet, og med samlings-

SIGURD OG MUSIKSKOLEN SPILLEDE EFTERÅRET IND I

4


knyttet nogle venskaber med folk fra alle dele af Kolding. Når et så stort arrangement kan lade sig gøre, skyldes det, at Kolding Kommune har fået 600.000 kr. fra Integrationsministeriet. Midlerne skal bruges til at fjerne den negative holdning, mange har til Skovparken som ghettoområde. Pengene skal bruges til at finansiere kulturtilbud, som kan samle både Skovparken-beboere og beboere uden for området. Kolding Kommunes kulturchef Lone Leth Larsen vurderer, at midlerne rækker til yderligere tre arrangementer af samme størrelsesorden som det første, ”En tur i skoven”. Kulturchefen betoner, at arrangementet ikke nødvendigvis bliver i samme form som september-søndagens vellykkede arrangement. Kunstmuseet Trapholt var også med i arrangementet i Skovparken, og 14 dage senere åbnede museet udstillingen ”Hvad gør et hjem til et dejligt sted?”, hvor fotografier og historier fra dagens arrangement blev præsenteret. En række af deltagerne kunne også opleve sig selv i glas og ramme, for en fotograf forevigede en masse af deltagerne – netop i ramme..

sted på boldbanen ved centret var der musikalske lækkerier for hele familien. Sambaoptog. World of Drums. Kolding Musikskoles talentliniebands og endelig TV-populære Sigurd Barrett i musikalsk selskab med Kolding Musikskole, som han i øvrigt er protektor for. Alle var de indstillet på at gøre en indsats for at bidrage til opfattelsen af, at Skovparken er et dejligt sted at bo. Det kunne deltagerne fra verden uden for Skovparken i hvert fald forsikre sig om. Der blev fjernet nogle fordomme og

5

SIGURD OG MUSIKSKOLEN SPILLEDE EFTERÅRET IND I


DE LAVER BLAD: INFORMATION GIVER BEBOER-INTERESSE Man skulle ikke tro, at det er svært at informere beboerne i 54 boliger om livet i afdelingen. Men i afdeling 56, Hvidtjørnevej, vil man godt have lidt styr på informationerne

kes på printer, og de tre redaktionsmedlemmer lægger vægt på, at bladet tager sig godt ud. -Et blad skal se pænt ud. Ellers gider modtagerne ikke at læse det, og så er der jo ingen mening i at bruge en masse tid på det, konstaterer Jan Jensen.

SMÅ OMKOSTNINGER VED UDGIVELSE Det er en forholdsvis billig affære at lave bladet. Papir og printerpatron er de eneste faste omkostninger, og udgifterne løber op i 300-400 kr. -Udgifterne dækker afdelingskassen, og det er da til at overse. Vi synes, vi får megen information og engagement for de få midler, siger Jan Jensen, som også fremhæver, at bladets ”køb-og-salg”-spalte er populær: -Mange har et eller andet, de vil sælge, og gennem beboerbladet kommer de i kontakt med naboerne, som måske lige står og mangler det, som andre har i overskud og vil af med. Jan Jensen mener, at afdeling 56 er den eneste afdeling med eget beboerblad, men han anbefaler andre at gøre det samme. -Men det er vigtigt, at der er en gruppe entusiaster, som gider at løfte opgaven. For når først bladet er kommet på gaden første gang, forventer de øvrige beboere også, at det bliver en fast bestanddel af livet i afdelingen, og så skal man sørge for, at udgivelserne bliver stabile, siger Jan Jensen.

Lene Danielsen, Michael Thorsager og Jan Jensen – står bag udgivelsen af Hvidtjørnevejs Nyhedsbrev.

og godt være sikker på, at alle har fået et tilbud om at få informationerne. Derfor har man med start fra nytår i år udgivet ”Hvidtjørnevejs Nyhedsbrev”, og det er meningen, at det skal komme med tre-fire udgivelser om året. Fire stærke sider i A3-format. -Vi havde længe snakket om at udgive et blad, fortæller ansvarshavende redaktør Jan Jensen. Han beklæder også funktionen som formand for afdeling 56, og har i øvrigt gjort det i snart fire år. –Men så i forbindelse med årsskiftet vedtog vi, at nu skulle der ske noget, og selv om det kræver en solid arbejdsindsats både at skrive, printe og distribuere bladet, så er det alle anstrengelserne værd. Jan Jensen og den øvrige redaktion, der består af Lene Danielsen og Michael Thorsager, har udgivet bladet tre gange i 2012, og de har ikke haft problemer med at skaffe stof nok. Et fast element er referaterne fra afdelingens bestyrelsesmøder. -Dem kunne man selvfølgelig godt hænge op et centralt sted i afdelingen, men vi er mere sikre på, at beboerne læser dem, når de bliver bragt ud som en del af bladet, og det er vigtigt, at beboerne bliver delagtiggjort i, hvad der sker i afdelingen, hvis man samtidig forventer, at de er aktive i det beboerdemokratiske arbejde. Jan Jensen understreger, at personlige klager m.v. ikke fremgår af bestyrelsesreferatet. Det er den overordnede diskussion og information, der er interessant. Derfor er personfølsomme oplysninger anonymiseret i referatet. -Men ellers er bladet fyldt med informationer om afholdte aktiviteter og kommende arrangementer, og vi optager også gerne debatindlæg. Med bladet vil vi gerne være med til at skabe interesse for det beboerdemokratiske arbejde, og det styrkes bl.a. gennem flere informationer, fastslår Jan Jensen. Redaktionen står selv for al arbejdet. Bladets sider tryk-

DE LAVER BLAD: INFORMATION GIVER BEBOER-INTERESSE

Det er ikke omkostningstungt at udgive nyhedsbrevet. Udgiften til papir og printerpatron er det eneste på udgiftssiden.

6


KIKKENBORGERNE VAR HELDIGE AT FÅ FRITIDS-TILSKUD – OG NYE VINDUER

Afdelingsformand Henning Robert Jensen foran scooter-rummet, der er en nyhed i afdelingen.

Nye vinduer og nyt tag er det blevet til i afdelingen på Kikkenborgvej i år.

Beboerne i afdeling 7 på Kikkenborgvej har i den grad siddet i held i år. Først fik de nyt tag og nye vinduer i boligerne. Så var de så heldige at få del i tilskud til fritidsaktiviteter fra boligforeningen, og endelig har de her efter sommerferien fået et rum med plads til seks el-scootere. Flere af afdelingens beboere bruger el-scooterne som deres foretrukne transportmiddel. -Det var nu ingen luksus med det nye tag, siger afdelingsformand Henning Robert Jensen, Kikkenborgvej 39. – Selv om det kun var 20 år gammelt, og vel i princippet skulle kunne holde nogle år endnu, var der mange utætheder. Det regnede ned i de øverste lejligheder, så det var nødvendigt, at taget blev udskiftet. Det nye skulle være langtids-holdbart, så det håber vi passer. Henning Robert Jensen fortæller, at beboerne er glade både for tag og vinduer, der sikrer beboerne en smuk udsigt over store dele af Kolding. -Mange af beboerne i afdelingen er ved at være oppe i alderen, siger afdelingsformanden. – Vi har beboere, der er over 90 år, men de trives her. Heldigvis har vi også haft et glidende generationsskifte i beboersammensætningen, så vi har en god blanding af yngre og ældre. Men trods denne blanding er det alligevel svært at skabe et blomstrende aktivitetsniveau.

-De yngre har alt for travlt med familier og sportsaktiviteter. Børnefamilierne har deres fritid centreret omkring børnene, og de ældre beboere har ikke kræfter til så mange aktiviteter, siger de. Så det er ikke noget gunstigt udgangspunkt, afdelingsformanden har for at lave beboerarrangementer. Men med tilskud fra boligforeningens fritidsaktivitetsmidler tog et hold beboere på en forlænget weekendtur til Hotel Ballumhus før sommerferien, og det var alle tiders oplevelse. -Det er den slags arrangementer, der skaber sammenhold, men det er bare ærgerligt, at det ikke er muligt at få flere deltagere, siger afdelingsformanden.

SCOOTER-RUM Senest har Kikkenborgerne fået et aflåst rum i afdelingen, hvor der er plads til seks el-scootere. -Desværre var rummet ikke helt tæt, så det regnede lidt ind, men det bliver nu udbedret. Alle de andre funktioner fungerer perfekt, og det er så godt indrettet, at der også er ladestation, så scooterne kan få energi tilført, siger Henning Robert Jensen.

DE HAR FÅET TILSKUD TIL FRITIDSAKTIVITETER Igen i år har AAB Koldings hovedbestyrelse uddelt midler til fritidsaktiviteter i afdelingerne. Mange havde indsendt ansøgningsskemaet til uddelingen, som i øvrigt ikke kan forventes gentaget hvert år. Følgende afdelinger fik tilskud: 7, 12, 19, 22, 27, 42, 51 og 56. Tillige har afdelingerne 9,15,23, 51, 73 og 75 fået et samlet tilskudsbeløb til aktiviteter i Brændkjærområdet. Derudover har Foreningen Uge 30’s venner og Snerlevejs Miljøcenter modtaget tilskud i år.

7

KIKKENBORGERNE VAR HELDIGE


AAB-AFDELINGER TOG SKRALDET ÉN GANG FOR ALLE Et halvt ton. Eller næsten 500 kilo. Så meget affald er næsten umuligt at forestille sig. Men det var ikke desto mindre den mængde affald af forskellig karakter, som ca. 60 beboere i Skovparken, Skovvænget/Skovvejen og Nørremarksvej fik samlet ind gennem et par timer en lørdag i oktober. Affaldskampagnen var starten på øget opmærksomhed på affald i kvarteret i de kommende måneder. Og opmærksomhed er nødvendig, hvis man vil spare penge på udgifterne til renhold af boligafdelingerne. Det er mange penge, der bruges på renhold, som vil sige opsamling af papir m.m. på udeområderne, tømning af affaldskurve og oprydning i kældre, hvor nogle beboere blot hensætter de ting, de ikke mere har brug for. -Det er en ny indsats under helhedsplanen, at vi vil kon-

centrere os om en affaldsindsats, siger formand for afdeling 21, Anni Damgaard. Vi håber, at de mange deltagere i affaldskampagnen kunne se, hvor grimt det ser

En gribetang er både et godt værktøj og et godt stykke legetøj.

Affaldskampagnen blev også et projekt, hvor børn og voksne var sammen om at løse en fælles opgave.

ud med alt det affald, der ligger og flyder. Det koster os ligeledes en masse penge at få det fjernet, og endelig er det rigtig uopdragent og noget svineri bare at smide tingene fra sig, så andre skal samle det op. Anni Damgaard peger på, at der i første halvdel af 2012 er blevet brugt 748 medarbejdertimer eller 184.488 kr., på renhold. -En stor del af disse penge kunne være sparet, hvis alle beboere undlod at have en lemfældig indstilling til affaldet, siger afdelingsformanden.

FOLK MØDES UNDER INDSATSEN Udover at den store oprydningsindsats også giver kønnere boligområder, så betyder det også, at mange beboere mødes og knytter kontakter. Ved lørdags-arrangementet startede arrangementet således med rundstykker og kaffe og sluttede med frokost i Café 43. Her fik mange lejlighed til at snakke sammen og udveksle synspunkter om at bo i kvarteret, der ikke udelukkende er Skovparken, men også Nørremarksvej og Skovvænget/Skovvejen. Miljø- og energimedarbejder Niels-Christian Sørensen var godt tilfreds med fremmødet, og fremhæver, at i for-

Holger Toft Andersen er en af seniorerne i Skovparken. Han glæder sig over, at oprydningen åbenbarede et renere boligområde.

AAB-AFDELINGER TOG SKRALDET ÉN GANG FOR ALLE

8


Ejendomsfunktionærerne gav også et nap med under kampagnen.

bindelse med dette arrangement mødtes beboerne også på tværs af afdelingerne. -Og så var ejendomsservicemedarbejderne også med til at køre rundt og samle affaldssækkene sammen. De blev samtidig synliggjort over for beboerne, så det blev klart for dem, der bare smider affaldet, hvem det er, der skal rydde op efter dem. Det var en positiv sideeffekt at få med, siger Niels-Christian Sørensen. Boligforeningen sørgede for alt det nødvendige udstyr

ved affaldsindsatsen. Handsker, veste, poser og affaldsgribetænger.

HYGGEDE SIG PÅ TVÆRS AF GENERATIONER De 60-70 deltagere hyggede sig med hinanden, selv om vejret ikke var gunstigt for udendørs aktiviteter. Det silede ned, men det tog ægteparret Grethe og Holger Toft Andersen med godt humør: -Det er jo kun et par timer, og når tøjet er vandskyende, så går det nok, sagde parret, der har boet i 27 år i Skovparken, og ikke kunne drømme om at bo andre steder. Til daglig føler de ikke, at affaldsmasserne generer et positivt helhedsbillede af Skovparken, men de måtte indrømme, at området var endnu pænere efter affaldsrunden. Leif Christensen fra Ambassaden tog også en tørn, bl.a. sammen med pigerne Tina og Jessica, som bl.a. opdagede fem bundter ugeaviser og reklamer, godt gemt af vejen. Stakkene røg også videre til affaldsstationen. -Det er et genialt initiativ at lave en så koncentreret indsats. Ryd hele området på tre timer. Det er altså noget, der giver resultater, sagde Leif Christensen. Når affaldssamlerne var blevet færdige med et område, sørgede de for at stoppe en flyer i postkassen, hvor beboerne blev gjort opmærksomme på, at nogle havde gjort en indsats for at renholde området: -Vi har i dag været rundt i kvarteret og samle skrald. Vi tror på, at rene omgivelser giver større glæde ved at bo lige netop her i vores kvarter. Vi ved, at det første stykke affald, der smides, trækker mere affald med sig. Vi håber derfor, at du kan se forskellen og værdsætter den. Og vi håber, at du vil være med til at tage ansvar for, at vi også i fremtiden holder vores kvarter pænt og rent, så her er dejligt at bo, lød det i formaningen.

Formanden for afdeling 21, Anni Damgård, var gennemblødt efter totre timer i silende regn. Men det var alle anstrengelserne værd.

9

AAB-AFDELINGER TOG SKRALDET ÉN GANG FOR ALLE


MERE GANG I JOBSKABELSEN HVIS GHETTO-NAVN SKAL VÆK -Det er det udgangspunkt, vi driver foreningen efter, og det ansvar lever vi op til, fastslår han. Når mange nydanskere samles i eksempelvis Skovparken, skyldes det bl.a., at huslejen er overkommelig, og at man her har bolig-størrelser, som passer de ofte store familier. Der er boliger op til 122 kvm, og her kan familien fem-syv personer leve. Her kan beboerne også dyrke det sociale fællesskab med andre af samme etniske baggrund, og der er et godt udbud af aktiviteter, som kan engagere alle, og som ligeledes er med til at skabe et godt grundlag for integrationen i det danske samfund. Jeg tænker her på miljøambassadørerne, som er et eksempel på et projekt, der har været med til at samle alle beboere i bestræbelserne på at få nedsat forbruget af energi og dermed gavne egen privatøkonomi. -Beboerne bor også i en afdeling, der gennem en længere årrække er blevet renoveret – både indvendigt og udvendigt, så de fysiske rammer er i orden. Det er også ting, man burde tage med i overvejelserne, når man opstiller kriterierne for et såkaldt ”ghettoområde”. Karl-Jørn Petersen mener ikke, at yderligere renovering og opgradering af afdelingens boliger vil være medvirkende til at give området mere styrke. -Kvaliteten vil nok blive højnet, men samtidig stiger huslejen mærkbart, og der er i forvejen i dag beboergrupper, som synes, at huslejen belaster deres budget betydeligt. De vil komme i en vanskelig situation, hvis huslejen får et yderligere hak i vejret. Jeg mener, vi kan konstatere, at beboerne i dag virkelig får noget for pengene, når de vælger at bo i Skovparken.

Formanden for Bovia/AAB Kolding, Karl-Jørn Petersen: - Det er en øget indsats for at få flere Skovparken-beboere i arbejde, der skal til, hvis vi skal have færre udfordringer i området.

Formanden for Bovia/AAB Kolding, Karl-Jørn Petersen, bryder sig ikke om betegnelsen ”ghettoområde”. -Nej, for selve ordet skaber nogle helt forkerte billeder i mit hoved. Billeder, som slet ikke svarer til virkeligheden, når det gælder Skovparken, som er et godt, solidt og trygt boligområde. Jeg havde hellere set, at man kaldte denne kategori for ”boligområder med særlige udfordringer”. Det dækker mere virkeligheden, siger Karl-Jørn Petersen. Udtalelsen falder i forbindelse med, at ministeriet for by, bolig og landdistrikter endnu engang har udsendt en revideret udgave af listen over almene boligområder, der beskrives som ”ghettoområder”. På denne udgave er Kolding også repræsenteret med Lejerbos afdeling i Munkebo-området. Kriterierne for at komme med på listen over ghettoområder er enkle. Der skal være beboermæssig overvægt af nydanskere, der skal være en betydelig andel af ledige i alderen 18-64 år og 2,7 procent af beboerne over 18 år skal have været i konflikt med straffeloven. -Det er ligeledes en alt for firkantet måde at klassificere et område og en beboersammensætning på, mener KarlJørn Petersen. Han understreger, at det er den almene boligforenings opgave at skaffe boliger til alle til en fornuftig husleje.

GANG I JOBSKABELSEN HVIS GHETTO-NAVN SKAL VÆK

FLERE BEBOERE SKAL I BESKÆFTIGELSE Skal området have en seriøs chance for at komme ud af ghetto-betegnelsen, er det især beskæftigelsesproblematikken , der skal sættes ind over for, mener Karl-Jørn Petersen. Fra sit virke som formand i Dansk El-Forbunds Lillebælt-afdeling kender han til ledighedsproblemetikken og de følger, den giver. -Mange problemer i forhold til Skovparken skyldes, at for mange beboere er uden for arbejdsmarkedet. Det giver ikke alene økonomiske problemer, men giver også en afsmittende virkning på hele den sociale kvalitet i området, siger Karl-Jørn Petersen. -Ganske vist er der kommet en jobbutik i kvarteret, som yder en god serviceindsats, men medarbejderne her har det svært med at skaffe konkrete jobs, og det er det, der er brug for. Især de unge er hårdt ramt af ledigheden, og her kan samfundet ikke yde en stor nok indsats for at få denne gruppe i gang med jobs eller uddannelse – eller begge dele. -Desværre må vi nok erkende, at det stadig er sådan i erhvervslivet, at mennesker med orientalske navne har sværere ved at kæmpe sig til et job eller en praktikplads, fordi

10


mange bærer rundt på fordomme om de etniske grupper, bemærker Karl-Jørn Petersen. Han tør ikke sætte en dato på afslutningen af Skovparkens placering på ”ghettolisten”: -Det er umuligt at sige. Jeg synes, den boligsociale indsats er særdeles vellykket. Filosofien bag den er at give den positive udvikling et solidt skub og fastholde de positive landvindinger, der er opnået. -I forbindelse med åbent hus-arrangementer i boligforeningens to indrettede boliger har vi også kunnet konstatere, at besøgende har været imponerede over de indretnings-

muligheder, der er i lejlighederne, og selve Skovparkenområdet ændrer ved selvsyn mange potentielle beboeres opfattelse. -Men skal der for alvor ændres på udfordringerne i området, så er det gennem flere beboeres adgang til arbejdsmarkedet, vi skal bevæge os. Det er beskæftigelsen og uddannelsen, der skal fokus på, og det har vi som boligforening ingen mulighed for at hjælpe med. Vi kan skabe gode fysiske og rekreative rammer om beboernes tilværelse, men det, der ligger uden for, må det øvrige samfund altså hjælpe med, siger Karl-Jørn Petersen.

NYT FRA AFDELINGERNE GADEFEST I AFD. 27

Nyt fra afdeling 24

Lørdag d. 1. september i år afholdte vi vores traditionelle gadefest i afdeling 27, vi var 54 beboere fordelt med 43 voksne og 11 børn. Alle havde en festlig og fornøjelig aften i det opstillede telt, der var udsøgt mad i overflod, tilberedt af kokken og hans hjælpere, og i jukeboxen var der masser af god musik. De sidste dage op til festdagen var rimelig hektiske da der i en lang periode, over mange uger, blev lagt nye fjernvarmerør ned i afdelingen, og det halve af gaden og parkeringspladsen var gravet op. Jo tættere vi kom på den 1. september jo mere nervøse blev vi for, at Tre-For ikke kunne blive færdige med arbejdet inden selve dagen.

2012 kl. 14 r e b m e c e d . 1 n e d g a Lørd afholdes der huset Julebankospil i Rosen der og Der spilles 20 spil om æn

flæskestege.

i. er, samt amerikansk lotter kiv les æb og gg glø bes kø n Der ka 13. Rosenhuset er åbent fra kl.

syn Med venlig hilsen og på gen en Afdelingsbestyrels Nyt fra afdeling 21

hjemmeside, her kan Skovparken har fået ny .dk mere på www.skovparken

ter der sker i afdelingen.

du bl.a se hvilke aktivite

Se

)

(billede af hjemmesiden

Ved start på arbejdet var vi lovet, at det ville være færdig i første halvdel af august måned, men pga. bla. afholdelse af ferie og vejrmæssige forhold (masser af regn) blev det forsinket en del, så de sidste dage op til fredagen før den 1. september blev der kaldt ekstra mandskab ind, og der blev arbejdet ekstra timer for at firmaet kunne nå at blive færdige, og torsdag eftermiddag før gadefesten var parkeringspladsen blevet ryddet, så fredag morgen var der klar til opstilling af teltet, og vi var nogle stykker, som kunne ånde lettet op.

NYT FRA AFDELING 21 Skovparken har fået ny hjemmeside, her kan du bl.a se hvilke aktiviteter der sker i afdelingen. Se mere på www.skovparken.dk 11

Svend Erik Jensen Formand i afd. 27

NYT FRA AFDELINGERNE


LAVERE KRAV TIL GRUNDKAPITAL SÆTTER SKUB I ALMENT BYGGERI Regeringens forslag om at nedsætte kravet til kommunernes bidrag til grundkapitalen ved opførelse af alment boligbyggeri fra 14 til 10 procent kan sætte skub i det almene boligbyggeri igen. Det mener direktør i Bovia/AAB Kolding, Per Nielsen. -Forslaget er selvfølgelig bragt i spil, fordi en fremgang i byggeriet kan være med til at skaffe flere i arbejde. Forhåbentlig vil flere kommuner kunne se en idé i at få gang i boligbyggeriet nu, hvor deres økonomiske engagement bliver mindre. Byggeriet og den almene boligsektor har gennem årene været brugt som en af reguleringsfaktorerne i samfundsøkonomien. Er der krise, skruer man op for byggeriet. Er der overophedning, går man den modsatte vej. På et tidspunkt var udviklingen ved at løbe løbsk med mangel på håndværkere og betragtelige prisstigninger til følge. Så bremsede politikerne op, og indførte byggestop. Vi kan godt håndtere den situation, vi kommer til at stå i, og denne gang gælder nedsættelsen for fire år,

så det giver os også den arbejdsro, vi og markedet har brug for, pointerer Per Nielsen. Han peger på, at det netop er vigtigt med en så lang periode som muligt med nedsættelsen af grundkapitalskravet. -Havde det kun været en halvanden år lang periode eksempelvis, kan vi ikke nå at ”producere” projekter, når vi evt. skal have lavet lokalplaner o. lign. Derfor er det vigtigt med en tilpas lang periode, siger direktør Per Nielsen. Lokalt håber han på, at forslaget kan betyde, at der kommer mere gang i det almene boligbyggeri. I budgetforliget for 2013 er der ikke afsat kommunale midler til det almene boligbyggeri. -Vi håber at kunne få bevilget midler til nybyggeri i 2014, hvor vi er helt færdige med projekterne i Låsbygade og i Dalby, siger Per Nielsen. –Vi har jo stadig projekter liggende klar til boliger på Bertram Knudsensvej og Lykkegårdsvej.

MERE AGGRESSIV MARKEDSFØRING GIVER FÆRRE LEDIGE BOLIGER Boligforeningens strategi med hensyn til markedsføring af ledige boliger blev tidligere på året ændret, så den fremstår mere aggressiv. Strategiændringen har givet bonus, og antallet af ledige boliger er faldende. Ikke mindst i Skovparken, hvor man ved årsskiftet havde 25 ledige boliger, flest treværelses lejligheder. Nu er man nede på 12 ledige boliger, og ikke mindst et initiativ med at indrette to møblerede lejligheder i Skovparken 47 har båret frugt. Her har interesserede kunnet se, hvordan lejlighederne ser ud, når der er møbler i. Den ene lejlighed er indrettet som familiebolig, den anden som delebolig for unge under uddannelse. Desuden annonceres alle ledige boliger i boligforeningens regi på Boligportalen, der er den største markedsplads for lejeboliger på nettet med ca. 190.000 besøgende om måneden. -Vi er blevet mere markedsorienterede, siger direktør Per Nielsen, Bovia/AAB Kolding. – Tidligere sendte vi blot tilbud ud til medlemmerne på ventelisten om de ledige boliger. Nu er der tale om en mere målrettet information, som giver interessrede optimale muligheder for at vurdere, om det er noget for dem. Skovparken-initiativet med de to møblerede lejligheder har været en succes. -Vi har en meget fleksibel fremvisning her – enten er det vores udlejningsafdeling eller varmemester Hans Andersen, der står for fremvisningen, som ikke behøver at foregå inden for nærmere afgrænsede tidspunkter. På denne måde kan interesserede se, om de kan få plads til deres møbler i de nye omgivelser, og allerede ved første besøg

SKUB I ALMENT BYGGERI

danne sig et indtryk af, hvordan indretningen kan blive. Per Nielsen peger også på, at Skovparken-projektet også tager sigte på, at der er mange uddannelsesinstitutioner i umiddelbar nærhed. -Derfor håber vi også, at flere unge tilflytter området, siger Per Nielsen. Boligforeningen arbejder generelt på at få nedbragt ”tomgangen” i alle afdelinger. -For ”tomgang” er en bekostelig affære. Tager vi det niveau, vi var på, før der kom gang i Skovparken igen, kostede de tomme lejligheder ca. en million kroner om året, og i alt koster ”tomgangen” halvanden millioner om året i samtlige afdelinger. Det er foreningens dispositionsfond, der skal dække det tab, men det er ikke hensigtsmæssigt. Når Skovparkens ”tomgang” går fra 25 til 12 ledige lejemål, spares fonden for 75.000 kr. i tab om måneden, så det er meget vigtigt, at udlejningen er optimal. Også andre afdelinger i boligforeningen har været tilgodeset med åbent hus-arrangementer, som har tiltrukket mange interesserede, og det har også været med til at øge antallet af udlejede Direktør Per Nielsen, Bovia/AAB Kolding: - Vigtigt at vi undgår ”tomgang” boliger. i udlejningen.

12


Vagttelefo n

: 79 3

3 3393 Kun ved ak ut hjælp uden for no rmal arbejd stid.

TEKNISK AFDELING/ EJENDOMSSERVICE

OMRÅDEKONTOR SKOVPARKEN AAB Koldings afdeling: 21 - 22 - 40 - 42 - 47 - 48 52 - 56 - 74 - 82

Kontor: Skovparken 53 A Telefon: 6162 6840 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00-8.30 Mandag - torsdag kl. 15.00-15.30

KONTOR SNEBÆRVEJ AAB Koldings afdeling: 47 - 48 - 52 - 56 - 82

Kontor: Snebærvej 38 Telefon: 2368 3588 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00-8.30 Onsdag kl. 15.00-15.30

Hans Andersen Områdevarmemester Mail: aab10@aab-kolding.dk

KONTOR SKOVVÆNGET AAB Koldings afdeling: 22 - 40 - 42 - 74

Kontor: Skovvænget 30 Telefon: 6162 6843 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-9.30

Bruno Sørensen Varmemester Mail: aab09@aab-kolding.dk

Hans Andersen Områdevarmemester Mail: aab08@aab-kolding.dk

OMRÅDEKONTOR SCT. JØRGENS GADE AAB Koldings afdeling: 5 - 6 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 45 - 49 - 76 - 78 - 81

Kontor: Sct. Jørgens Gade 4 Telefon: 2368 3586 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-9.30 Torsdag kl. 15.30-16.00

KONTOR JUNGHANSVEJ AAB Koldings afdeling: 5 - 6 - 26 - 45 - 64 - 76 78 - 81

Kontor: Junghansvej 34, kælderen Telefon: 2368 3589 Kontortid: Mandag kl. 9.00-9.30 Onsdag kl. 15.15-15.45 Fredag kl. 9.00-9.30

Verner Andersen Områdevarmemester Mail: aab02@aab-kolding.dk

KONTOR KIKKENBORGVEJ AAB Koldings afdeling: 1(ekskl. Ndr. Ringvej 11-29 og Bakkevej 19) - 7 - 14 46 - 83

Kontor: Kikkenborgvej 37, kælderen Telefon: 2368 3570 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-9.30

KONTOR NORGESVEJ AAB Koldings afdeling: 19 - 24 - 71

Kontor: Norgesvej ved vaskeriet ud for nr. 19 Telefon: 2368 3585 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.30-10.00 Torsdag kl. 15.30-16.00

AAB Koldings afdeling: 5 - 6 - 13 - 18 - 19 - 24 - 26 - 27 28 - 29 -31 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 45 - 49 - 71 - 76 - 78 - 80 - 81

Per Skau Inspektør Mail: psk@bovia.dk

Niels Møller Områdevarmemester Mail: aab07@aab-kolding.dk

Ansvarlig leder for KONTOR KIKKENBORGVEJ AAB Koldings afdeling: 1 - 7 - 14 - 46 - 54 - 61 - 72 - 83

Carlos Danielsen Varmemester Mail: aab04@aab-kolding.dk

Knud Kipp Varmemester Mail: aab05@aab-kolding.dk

MILJØ OG ENERGI MILJØ OG ENERGI FOR BOLIGORGANISATIONERNE UNDER BOVIA

Ansvarlig leder for: OMRÅDEKONTOR SCT. JØRGENS GADE KONTOR NORGESVEJ

Verner Andersen Områdevarmemester Mail: aab03@aab-kolding.dk

OMRÅDEKONTOR AGTRUPVEJ-FREDERIK 7 VEJ AAB Koldings afdeling: Kontor: Agtrupvej 145 A/ 9 - 12 - 15 - 23 - 51 - 65 - 73 Frederik 7 Vej 35 - 75 og Boligorganisationen Telefon: 2368 3587 Grønnevangen Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00-9.00 Onsdag kl. 15.00-15.30

Tlf: 7552 5344 (tast 2) Telefontid Mandag kl. 8.00-9.00 Tirsdag kl. 8.00-9.00 Onsdag kl. 8.00-9.00 Torsdag kl. 8.00-9.00 kl. 12.30-17.00 Fredag kl. 13.00-14.00 Kontor: Engstien 2 A Kontortid: Torsdag kl. 12.30-17.00 Fredag kl. 13.00-14.00

Lars Johnsen Energiansvarlig inspektør Mail: lj@bovia.dk

Erik Brixen Olesen Synsinspektør Mail: eol@bovia.dk

Ansvarlig leder for: OMRÅDEKONTOR AGTRUPVEJ OMRÅDEKONTOR SKOVPARKEN AAB Koldings afdeling: 9 - 12 - 15 - 21 - 22 - 23 - 40 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 55 - 56 - 62 65 - 73- 74 - 75 - 82

MILJØINDSATS I AFDELING 21

Kontortid: Mandag – fredag kl. 8.00-9.00

Niels Christian Sørensen Miljø og Energi-vejleder Tlf.: 2368 3577 Mail: ncs@aab-kolding.dk

13

Charlotte Uhrskov Inspektør Mail: cu@bovia.dk


Malernes Aktieselskab

Smedegade 5 · Kolding

Tlf. 75 50 88 44 Ring og få et tilbud på Deres næste malerarbejde

BENT FALK’s Eftf. Aps

MALERNES LAGERSALG

Munkensdam 1 · 6000 Kolding jan.kristensen@mail.tele.dk

V/Malermester Jan Kristensen

GARANTI PÅ KVALITET

KOLDING MALERLAUG

Tlf. 75 52 47 97 Bil 20 32 41 12 Fax 75 52 47 39

Annonce.indd 1

28/06/11 14:23:48

OPLEVELSER

            sammen med andre

Kom ind og få et program

OK-Klubben

- er for alle voksne! Ålegården 3 · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 47 67

www.ok-klubben.dk Over 18 års erfaring

BIL– TLF. 40 70 47 47 www.danskebank.dk

Nul daglige gebyrer

+ Personlig rådgivning

Gejlhavegård 23 DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 52 77 11 Fax +45 75 52 06 66

Kom ind til os og hør, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer det meste selv – eller klik ind på danskebank.dk

info@from-grafisk.dk www.from-grafisk.dk

Kolding Afdeling Telefon 45 12 35 90

14


Glarmesteren - der hjælper med det hele ! Termoruder. Energiruder. Vinduer/døre. Brusedøre. Butiksfacader. Frontruder.

Reparation af stenslag. Traktor/entreprenørruder. Billede indramning. Alt indenfor spejle - vi har eget glassliberi.

Besøg vores hjemmeside og se alt hvad vi kan...

www.brd-glarmester.dk Albuen 18 6000 Kolding Tlf.: 7630 6767/Fax: 7630 6768

Åbningstider: Mandag-Fredag 07.15-17.00

Haderslevvej 106 · 6000 Kolding Tlf. 75 52 88 20

.

Nu også salg til private fra lager (værksted). Samme materialer, som vi bruger hos AAB

Tlf. 75 50 33 44 C. F. Tietgensvej 3 a 6000 Kolding

DIN VVS MAND

JENS KRISTIANSEN VÆRKSTEDSVEJ 13 – 6000 KOLDING

75 52 11 87

FLYTNING OPBEVARING BUDCENTRAL

BLIK-VVS-GAS FJERNVARME GLAS – DET ER OS! Thermoruder · Lavenergiruder · Butiksruder · Panserglas Solafskærmende glas · Glasreparationer · Lamineret glas Drivhuse · Blyruder · Forsatsruder · Spejle · Alufacader

TYVERISIKRING – DET ER OS! Rullegitrer · Faste gitre · Sikringsskabe

MARKISER · SOLFILM · PERSIENNER – DET ER OGSÅ OS!

75 52 69 99 Nordager 8 . 6000 Kolding

DØGNVAGT

75 52 43 22

Døgnvagt 75 52 22 36

FAX 75 53 53 33

STRØGETS GLARMESTER v. Kurt Kristensen

sks@iss.dk

Seestvej 37 · Seest · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 22 36 · Fax 75 53 52 49

15


BOLIGGRINET En nyuddannet præst var på besøg hos et gammelt ægtepar i menigheden, hvor gamle Asta serverede kaffen med ordene: - Jeg håber, at kaffen vil smage hr. præst. Jeg tror, den er god. Hvortil den unge præst svarede: - Lille De, her hjælper hverken tro eller håb. Her hjælper kun bønner.

d på en n fyr, der går in e r e l a ib n n a k En n…. estiller tjenere restaurant og b sanske piger ru si u rh å r e ill sp Hvordan sisk roulette? Ga-jol p-piller og en m fe r e g ru b - De

uen fra operationsst så Lægen kom ud og r de n, ne blondi for at tale med tienten. pa ed m ft var gi e, t med det samm -L ad mig sige de ke glad for Deres ik lille De. Jeg er . de en mands udse dig blondinen. Lad l-Å rh, svarede he r ha g Je af det. en ikke skræmme et klare det, m nn ku ig og ler aldr e, m meget hjem han er ikke så rnene… bø han er god ved

-Lisbeth? kaldte hendes genbo. Er du klar over, at din mand Ole løber efter din nabos unge datter? -Ja, tak skal du ellers have. Men det gør ingenting. Vores hund, King, løber også efter bilerne, og skulle den en dag fange én, så ville den såmænd ikke ane, hvad den skulle stille op med den.

pastil.

- Hvorfor er århusia nerne begyndt at købe sand af araber ne?

Hørt på gaden: Indsamler: Vil De give et bidrag til en anti-rygekampagne? Mand: Nej, naturligvis ikk e. Indsamler: -Hvorfor ikke? Mand: -Jeg er bedemand .

-De vil selv til at bore efter olie….

re på en af si ø h t a f a t æ r tr En mand va l og til sidst emandspra ld fu s er n ne ven ar sagde han: åting. Jeg h sm er , er ll tæ i -Det, du for spurgte den eg J . le ta n ka er, en kat, der to minus to d a v h , m o s eftermiddag enting! de den? Ing og hvad sag

e fordansk t : e n d e i delr kantin k vinde e i kamp. Le r e H ør t i d r k jel. n ok e er os ik g slå ih d o n e e - G o dt p s e n de n kæm an! Det ene t vi ka svar, m a , vi k e k n til er på, or ik k ik går he s t n s e n tr e e r f e u h n je g r, at c Det er l til, e a k i’r, I s r e ? De s n er: e ig d ste, d s n e g j r ne o gg e r f . k vinde over li r e rmer… d o , if e n s u I r e -Kan i de d r e ud s e r s to

londine se , at e n b n a m n a k -Hvordan ? omputeren har brugt c rmen! elak på skæ tt re r e r e -D

16

Andelsbo - oktober 2012  

Andelsbo er et beboerblad til dig der bor i AAB Kolding

Advertisement