BOVATINfo 2021-4

Page 7

januari 2022

Van waterwerend naar waterdicht…

…de lastige weg naar de nieuwe URL 35-101! ‘Uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen van wand- en vloertegels in reguliere toepassing’ heet hij voluit. Ofwel: de URL 35-101 voor tegelzetters. Kennen we hem allemaal? Misschien niet uit ons hoofd, maar we weten waar hij te vinden is, waar we ook zijn (op de BOVATIN-website bijvoorbeeld…). Een belangrijk ontwikkelingspunt in de Nederlandse tegelbranche is het waterdicht maken van tegelwerk in natte ruimtes. Immers, een voeg kan wel ‘WD’ heten, waterdicht is hij (op termijn) niet. En een kimbandje dicht niet de hele vloer. Met alle gevolgen voor consument en tegelzetter. Dus werkt de branche, met de lijmfabrikanten uit de Vereniging Lijmen en Kitten en BOVATIN voorop, al jaren aan deze waterdichtings-kwaliteitsslag.

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.