BOVATINfo 2021-4

Page 51

januari 2022

informatie van de

Door: Mario van Poppel, Omnicol

Gebruik de juiste lijmkam! Voordat er tegels op vloeren of tegen muren worden geplaatst, moet de tegellijm gelijkmatig en correct worden aangebracht. Dit klinkt makkelijk maar toch zijn er hierover genoeg details te benoemen die een wezenlijke invloed hebben op het eindresultaat. De keuze van de juiste lijmkam is bijvoorbeeld van essentieel belang en dient altijd specifiek te worden afgestemd per project.

Het allerbelangrijkste is het contactoppervlak, ofwel hoeveel procent van de lijm is effectief verbonden met de tegel én met de ondergrond. Buiten moet gestreefd worden naar een 100% vulgraad (ofwel contact) tussen tegel en ondergrond. Deze 100% geldt buiten zowel voor de wand als de vloer! Bij binnenwerk voor de vloer volstaat 80% contact, alhoewel ook hier voor groot formaat >40x40cm is aan te raden om voor 100% te gaan. Bij de kant-en-klare pasteuze lijmen op de wand volstaat 65%. Dit heeft bij dit product ook een specifieke reden; deze lijm wordt pas hard als hij met lucht in contact komt. In de Nederlandse URL-35-101 en Belgische WTCB TV 237 Keramische binnenvloer- betegelingen staan iets afwijkende waarden; dit komt omdat die 100% in de praktijk vaak moeilijk bereikbaar (en controleerbaar is). Een tegel kan aan de legzijde vlak of geprofileerd zijn. Deze mate van vlakheid bepaalt twee zaken: welke lijm gebruiken we het beste en met welk gereedschap brengen we de lijm aan. En hetzelfde gaat ook op voor de ondergrond; de mate van vlakheid (of tegengesteld: de mate van oneffenheid) bepalen dit dus ook.

Vele soorten en modellen lijmkammen Er is een enorme diversiteit aan lijmkammen te koop, dus is een (goede) keuze niet altijd eenvoudig. Herkenbaar is de typering 6x6x6 bij lijmkammen met vierkante vertandingen, maar er bestaan ook driehoekige, halfronde, schuine etc. Zeer veel keuze dus.

Bij pasteuze lijmen voor op de wand worden juist lijmkammen geadviseerd waarbij de tanden wat verder uit elkaar staan (driehoeks-vertanding) zodat er juist wel lucht tussen de rillen achterblijft. Daar dit wandwerk is kan dit prima en de lijm heeft de lucht nodig om goed te kunnen uitharden/drogen.

“De tegellijmspaan dient regelmatig op slijtage te worden gecontroleerd om te voorkomen dat de tegellijm in te dunne rillen wordt opgezet.” Het werken met dotten lijm wordt nog al eens gebruikt bij groot formaat (en dus zware) tegels omdat met deze werkwijze de tegels makkelijker op hun plaats te kloppen zijn. Zo bereik je dan nooit de vereiste vullingsgraad en is de kans groot dat er hol klinkende ruimtes ontstaan. Naast dat dit hol klinken zeer vervelend is tijdens de levensduur van de vloer leiden holle ruimtes vaak tot schades. De tegel kan daar breken als gevolg van een zwaardere belasting of bij buitenwerk treed al snel een verzadiging met water op wat weer tot vorstschade kan leiden.

Kort samengevat Bezint eer ge begint! Denk goed na, kijk naar de vlakheid van de tegel en ondergrond en naar het tegelformaat. Kies een lijmkam in functie van een zo optimaal mogelijk contact tussen tegel en ondergrond, en met de juiste kam en plaatsing methode kan het niet mis gaan. Dit staat los van een juiste keuze van soort lijm, hetgeen zeker even doorslaggevend is, en per project bepaald dient te worden. Nog zo’n cliché maar zeker ook hier weer van toepassing: een goede voorbereiding is het halve werk! ■

www.VLK.nu

51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.