BOVATINfo 2021-4

Page 27

januari 2022

Door: Ton Borrenbergs, technisch adviseur BOVATIN

Voegen, een belangrijk onderdeel van het tegelwerk: deel 1: vlekken en voegbreedtes Als technisch adviseur word ik altijd graag VOORAF betrokken bij de talloze tegelkwesties die er nu eenmaal zijn: tegelwerk is vakwerk, juist omdat het niet alleen maar werk van de ‘handjes’ is, maar vooral van het hoofd. Consumenten en niet-leden – bij BOVATIN ben of word je door dit blad te lezen en van het cursusaanbod gebruik te maken nu eenmaal bijna ‘vanzelf’ vakman – bellen vooral vaak achteraf, als het werk gedaan is. En er iets mis is. Opvallend: onze leden bellen meestal vooraf… En dan gaat er dus veel minder mis! Deze en volgende editie neem ik een paar zaken met u door die mis kunnen gaan met een vaak onderschat onderdeel van het tegelwerk: de voeg. Onderschat, omdat iedere leek er wat van kan vinden – en vaak nog terecht ook. De lastige rol van de technisch adviseur… Er is een groep mondige klanten ontstaan die het klagen-achteraf tot een standaard herhaling van prijsonderhandeling heeft verheven… Vaak ‘Boomers’, niet zelden met een ambtelijke achtergrond, altijd met een rechtsbijstandsverzekering… en heel veel tijd. In theorie maakt het voor mijn rol niet uit: ik beoordeel de materie aan de hand van de regels, niet aan de hand van hoe aardig iemand is. Maar ja, ik heb wel het hart van een tegelzetter… En ik ben toch een paar keer bij een tegelzetbedrijf met showroom geweest waar een klant ruimhartig zijn rechtsbijstandsverzekering aansprak, met als enig doel om de afgesproken prijs achteraf naar beneden te krijgen – ongeacht de kwaliteit van het tegelwerk. De showroom viel eigenlijk alleen maar naïviteit te verwijten: er was gewoon in goed vertrouwen geleverd en gewerkt. Niet iedere waarschuwing (‘Let op, dit is natuursteen! Dat is een levend materiaal, met kleur- en maatverschillen’) was dus schriftelijk vastgelegd. Een incidentele afwijking van de norm is altijd wel te vinden, en dan praat zo iemand makkelijk een deel van de prijs af. Je wilt als bedrijf tenslotte ook geen ‘gedoe’… Ik gebruik een ander voorbeeld, waar voegbreedtes aan de orde zijn. En waar de consument in dit geval gewoon een strakkere voeg had verwacht. Ik neem u voor mijn eerste voorbeeld dan ook met gemengde gevoelens mee in het toch wat minder ‘dankbare’ deel van mijn werk: het deel waarin ik de gebruiker, ten koste van de tegel-

Deze foto laat de vervuilde voegen goed zien. Deze voegen dienen goed zuiver gekrast of weggeslepen te worden, zodat ze opnieuw kunnen worden gevuld.

zetter, gelijk moet geven. Waarbij objectief gezien de URL geldt, maar ook gewoon die ene vraag: zou je het bij jezelf ook zo maken …? Ik weet het, dat is een vraag die een vakman ronduit irritant vindt. Maar ik heb ‘m geleerd van een tegelzetter, die dat aan zijn medewerkers vroeg wanneer die aan de telefoon hingen omdat er een ‘onredelijke’ klant over hun werk klaagde. En die medewerkers belden op een gegeven moment niet meer: ze wisten toch dat als hun antwoord ‘Nou, nee…’ was, ze het werk er weer uit mochten kloppen… Vlekken in de voegen Een paar voorbeelden van vlekken in voegen. Maar – de ene vlek is de andere niet: de oorzaken kunnen behoorlijk divers zijn. Hoe dan ook: de hotelier vindt het vervelend dat hij negatieve reviews krijgt, want zijn gasten vinden de voegen ‘vies’. De voegen in de badkamer waren reeds bij oplevering verkleurd. De tegelzetter heeft de voegen vervolgens tweemaal laten schoonmaken. Dit hielp niet. Sterker nog: de voegen zijn nog erger verkleurd en sommige voegen zijn inmiddels uitgesleten, wat ook te zien is als de tegels (zoals dat bij beoordeling hoort) bij daglicht – geen strijk- of tegenlicht - met het blote oog en vanaf 1,5 meter worden beoordeeld. Hij is bereid een en ander te herstellen, maar de vraag van beiden is: hoe?

27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.