BOVATINinfo 2015 4

Page 19

Tekst & foto’s: Forbo Eurocol

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (anhydriet) zijn populair als vloerafwerking. Ze zijn arbovriendelijk aan te brengen en bovendien is het materiaal samengesteld uit duurzame grondstoffen. Voor goed, waterdicht en duurzaam tegelwerk volgt ook Forbo Eurocol de ontwikkelingen rond dit type vloer op de voet.

“Anhydriet dekvloeren en badkamers gaan prima samen, maar…”

Volgens Product Manager Dino Brouwer wordt dit type gietdekvloeren ook steeds vaker toegepast in sanitaire ruimten, zoals badkamers en toiletten. “Op zich kan dat prima”, zegt hij, “maar tijdens onze projectbegeleiding worden wij ook regelmatig geconfronteerd met vloersystemen waarvan het verantwoord waterdicht betegelen bijna onmogelijk en hierdoor erg risicovol is. Van ons wordt dan wel verwacht dat wij een passend verwerkingsadvies bieden. In situaties met bijvoorbeeld te weinig afschot, onvoldoende dekking, een wirwar van leidingen door een douchehoek, of grote gaten in de constructievloer wordt dat behoorlijk lastig. En voor de tegelzetter soms letterlijk onmogelijk om een degelijke afdichting te realiseren. Toch is een waterdichte afwerking noodzakelijk want anhydriet is vochtgevoeliger dan zandcement en moet daarom permanent beschermd zijn tegen vocht.” Waterdicht tegelwerk Systeem Ook Forbo Eurocol heeft uitstekende producten in het programma die een goede afdichting waarborgen voor elk type dekvloer. Deze kunnen echter alleen succesvol zijn als ze worden verwerkt met de nodige deskundigheid, zorgvuldigheid en aandacht van alle partijen. Brouwer: “Hierbij geldt dat de keten zo sterk is als zijn zwakste schakel. Alle disciplines moeten goed op elkaar aansluiten om van een gekozen systeem een blijvend succes te maken. Het Waterdicht Tegelwerk Systeem van Forbo Eurocol is afgestemd op normaal gezinsgebruik. Bij een intensiever gebruik, zoals in sportdouches of zwembaden, kunnen extra voorzieningen nodig zijn.”

Wel of niet doorgevloeid Brouwer wijst bij het betegelen van een doucheruimte op de verschillende werkwijzen bij wel of niet geheel doorgevloeide gietdekvloeren. “Bij een geheel doorgevloeide anhydriet gietdekvloer in de badkamer adviseren wij een naadloze wateropvang, zoals een douchebak en/of bad. Zeker bij zwevende vloeren is dit de beste oplossing. Wanneer de douchehoek níet is doorgevloeid, dan is de toepassing van een douchevloerelement de beste

19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.