Bovatinfo 2014 4

Page 19

19

januari 2015

In BOVATINfo 2013-4 (zie ook www.issuu. com/bovatin ) gaven we u al een praktische handleiding voor het ‘opstook- en afkoelprotocol’. Dit opstook- en afkoelprotocol moet bij voorkeur meermaals worden uitgevoerd voordat de tegels worden aangebracht. En na het betegelen volgt het ‘opstookprotocol’. Dat moet uw klant/opdrachtgever dus wel weten! Daarnaast – en ook daar kregen we een belangrijke vraag over van één van onze leden: – er gelden verschillende normen voor restvochtgehalte bij anhydriet en cementaire dekvloeren.

Vloerverwarming in de dekvloer #2:

Volg het protocol – en informeer uw klant!

Vloerverwarming en tegels vormen een ideale combinatie. Tegels zijn immers de best denkbare warmtegeleiders, en een ruimte die de combinatie van vloerverwarming en tegels is uitgerust, voelt prettig aan. Plus: men bespaart nog energie ook. Maar, zoals gezegd: deze protocollen moet u kennen, en uw medewerkers (ook showroommedewerkers en verkoopmedewerkers bij handelsorganisaties!) en klanten ook. Daarom staan de BOVATINfo’s ook op internet: zodat u artikelen aan uw medewerkers en klanten kunt laten lezen – of het nou de voordelen van ‘buttering floating’ betreft, of deze protocollen.

De juridische kant: BOVATIN Juridisch adviseur mr. Teus Zanen: “Het zou de belanghebbende bij de verkoop van vloerverwarming (dus de verkoper van vloerverwarmingen) sieren als hij advies kan geven over de mogelijke uitvoering van afdekvloeren. Het getuigt van amateurisme als men dat niet kan. In aanvulling op het artikel uit de BOVATINfo: dit geeft de stand van “de wetenschap” aan. Daarnaast zal de tegelzetter twee dingen moeten doen. 1. Aan de hand van de feitelijke situatie (navraag naar toegepaste constructie en visuele inspectie) beoordelen of er op een verantwoorde wijze op de vloerverwarming kan worden getegeld. Als dat niet kan zal hij dat schriftelijk moeten meedelen aan de opdrachtgever met opgave van redenen. Indien de opdrachtgever desondanks toch uitvoering wenst kan dat alleen indien de opdrachtgever een verklaring tekent waarin hij bevestigt dat de tegelzetter het eigenlijk niet verantwoord vindt, maar dat de opdrachtgever desondanks uitvoering wenst. Tevens zal de verklaring de mededeling moeten bevatten dat de opdrachtgever de tegelzetter niet aansprakelijk kan en zal stellen indien er problemen optreden, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de klachten niet zijn veroorzaakt door de gebreken waarvoor de tegelzetter heeft gewaarschuwd, maar door fouten die de tegelzetter bij de uitvoering heeft gemaakt. 2. De tegelzetter zal voorafgaand aan de uitvoering van het tegelwerk de opdrachtgever het protocol (een kopie van het artikel uit de BOVATINfo dus) moeten overhandigen en de opdrachtgever ook voor ontvangst moeten laten tekenen.”

De technische kant: BOVATIN technisch adviseur Ton Borrenbergs: “Anhydriet mag pas betegeld worden als er minder dan 0 .5 % restvocht aanwezig is. anhydriet is bijna ongevoelig voor uitzetting en krimp (mag tot 400m2 monoliet worden verwerkt en is een prima warmtegeleider; alleen oppassen met vocht en water, want daar is anhydriet niet tegen bestand). Het blijft altijd maatwerk, dus als tegelzetter moet je nu eenmaal blijven communiceren over waar de vloer voor gaat dienen! Wat betreft een cementdek: hierbij volstaat een vochtpercentage van ten hoogste 4% en bij een zwevend cementdek < 2% restvocht; deze zijn dus veel minder gevoelig voor water en vocht. Nadeel : meer krimp en uitzetting en ze geleiden warmte iets minder goed. Hoe dan ook: bij beide vloeren blijft het maatwerk en als goed vakman moet je de risico’s kunnen inschatten. Dus, hou je aan het protocol, leg het vast en noteer eventuele gebreken! Zijn er tegelzetters die daar moeite mee hebben? Daarvoor bevelen we onze cursussen aan.“ ■ Meer informatie? Reageren? redactie@bovatinfo.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.