Borealis Årsrapport 2017

Page 1

Ă…rsrapport 2017

1


Innhold 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 24 26 27

Innledning Fra kunstnerisk leder Bestillingsverk og urfremføringer Åpningskvelden Større prosjekter Barn, unge og familie Radio Space, tekst og samtaler Borealis utstillinger Borealis internasjonalt delegatprogram Programoversikt Kjønnsbalanse Publikum Frivillige Visuell profil, programkatalog og sosiale medier Borealis gjennom året Pressedekning Organisasjon og økonomi Fakta Borealis

2


Foto: Monica Santos Herberg

Borealis 2017

Borealis skal være en anerkjent internasjonal festival for eksperimentell musikk, som reflekterer det mangfoldige samfunnet vi lever i. Borealis skal bringe verden til Bergen og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden. Borealis skal sette spor og tilby nye muligheter til komponister og artister, publikum og ansatte. Kunsten vi presenterer skal utfordre. Borealis skal være et sted for nye erfaringer, men hvor publikum alltid føler seg velkomne. Borealis skal være en profesjonell og attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver, med en etisk bevissthet.

Borealis – en festival for eksperimentell musikk er en årlig festival i mars i Bergen, og som i 2017 ble avholdt i perioden 8.-12. mars. I løpet av 5 dager presenteres verk av nålevende komponister, artister og kunstnere som utfordrer sjangrene og med en stor kjærlighet for sitt publikum. Gjennom året er Borealis tydelig til stede i Bergen, en aktiv part i musikkfeltet og er også en aktør på den internasjonale debattscenen. I 2017 har vi presentert månedlige lytteklubber og mentorprogram for unge komponister.

Foto: Thor Brødreskift

Årsrapporten inneholder en detaljert beskrivelse av festivalprogrammet, i tillegg til beskrivelse av aktiviteten gjennom året, samt fakta og statistikk. Årsregnskap og styrets årsberetning kommer i tillegg, og sammen utgjør de fullstendig rapportering for Borealis 2017.

3


Fra kunstnerisk leder ”In making a festival it is not just the sequence of artists or composers commissioned that is important, but the stories you can tell and the conversations that can be encouraged too. At Borealis 2017 the audience came together in a way that was new, there was an energy to the discussions, and when everyone gathered together for the closing concert at Landmark for the world premiere of Okkyung Lee’s new piece, it felt like we had been on a journey together, both physically and artistically. The physical journey saw us enter the depths of Fjell Festning, wander the tunnel of Bergen Bus Station and Bergen Stor Senter, and stop the traffic on C. Sundts Gate during the opening. The artistic journey was further and more intertwined. From the opening on International Women’s Day celebrating Norwegian composers and spanning the dual venues of Nykirken and Havforskningsinstituttet, to the multi-layered artwork of African American musician Matana Roberts, there was much to stimulate the ears and the mind. Through talks and interventions, film screenings and installations, the concerts were framed with ideas of the social and political role of the festival, and of experimental music. Each year I want to find ways to break down the barriers between the composers, musicians and audiences, and this year it was a joy to see how everyone could share the same spaces, could sit on cushions as we re-imagined the concert hall, and could take part in the festival on an equal level – even the very smallest audience members listening and dancing to microtonal drone livecoding! Borealis should be for everyone, and this year we made an important step in affirming that the programme should reflect the audience that it serves as we committed to an equal gender balance in the Borealis programme. I am proud that we can combine the highest quality in new music whilst holding high values of diversity too, and deliver a festival that astounded, bemused and engaged at every turn.”

Foto: Magnus Haaland Sunde

Peter Meanwell kunstnerisk leder

4


Borealis 2017: 8.–12. mars Festivalprogrammet bestod av 35 konserter og forestillinger, utstillinger og installasjoner, residency, workshop, kunstnersamtaler, film, familiearrangement og radio. I det følgende gis en oppsummering av enkeltstående prosjekt og satsingsområder.

Bestillingsverk og urfremføringer: Bestillingsverk initiert av Borealis 2017: Jana Winderen – Classified (støttet av Kulturrådet) SPUNK – DIKHROOS (støttet av Kulturrådet) Øyvind Torvund – Cinematic Pieces (støttet av Kulturrådet) Oliver Coates – HELIOTONES (støttet av Kulturrådet) Michaela Antalová, Chris Corsano, Anja Jacobsen & Øyvind Skarbø – DRUMS (støttet av EØS-midler) Okkyung Lee – still hoping for a miracle...?

Urfremføringer på Borealis 2017: Niels Rønsholdt – Until nothing left John Lely – Part Music for Double Bass LEMUR – Lemuria Jennifer Walshe – Self-Care Tolga Balci – Black Empire – Fragile Objects Jacqueline George – Happening Now Craig Wells with Mathias Loose – Bleached Words Glenn Erik Haugland – paa Rov i Demonasmau Tord Kalvenes – La alt Bergen fare Dang Pham – Smaubrann~regn Alwynne Pritchard – regnsvart Eilert Tøsse – BYEN Knut Vaage – Ke-de-gaar-i Tor Anders Eri – Skisse Erik Håkon Halvorsen – Such Stuff As Bread Are Made On

5


Åpningskvelden Skuret ved sjøen

Foto: Xin Li

Foto: Monica Santos Herberg

Borealis 2017 åpnet 8. mars med å innta aksen på Nordnes med Nykirken og Havforskningsinstituttets skur 17. Det går en rett linje fra Nykirken – som ble bygd på 1600-tallet for befolkningen på Nordnes – til Havforskningsinstituttets skur 17, hvis rom huser en myriade av utstyr som brukes i moderne undervannsforskning. I og mellom disse hulelignende og kontrasterende rommene feiret vi åpningen av Borealis og festivalens forbindelse til byens materielle tilstedeværelse, gammel og ny, fysisk og flytende. Kvelden startet i Nykirken med Øyvind Torvunds verk Cinematic Pieces skrevet for Sjøforsvarets musikkorps og Øystein Moen. Deretter ble publikum ledet ut av kirken og over veien til skur 17, hvor Jana Winderens verk Classified utforsket Den Norske Marinens historie med undervannsopptak, og sidestilte denne med egen opptakspraksis. Konserten her omringet publikum i hele lageret. Helt på slutten slo portene seg opp og SPUNK og musikere fra Sjøforsvarets Musikkorps tok over og fulgte publikum tilbake i kirken, hvor konserten ble avsluttet med verket DIKHROOS. Derettet ble publikum invitert med ned i Krypten til en åpningsmottakelse hvor det ble servert Borealis-drikke og innslag fra Griegakademiets studenter og deres prosjekt BeSpoke.

Foto: Xin Li

I mellomtiden ble Nykirken rigget om med puter på gulvet og storskjerm, og publikum ble igjen invitert opp til å avslutte kvelden sammen med Thor Magnusson og hans instrument Threnoscope. Sammen med norrøn kveding av Bergsveinn Birgisson, fri improvisasjon fra vokalisten Sofia Jernberg og gitaristen Michal Matejka var dette en nydelig avslutning på en flott åpningskveld med fulle hus og mange nye publikummer.

6


Større prosjekter

Foto: Tuva Maria Åserud

Foto: Tuva Maria Åserud

Borealis initiere og er med å utvikle også større prosjekter, gjerne over lenger tid, som tar utgangspunkt i et felles kunstnerisk ide eller kunstnerskap. Dette kan være både norske og internasjonale samarbeid. Vi har opparbeidet oss erfaring på slike prosjekt, og med en lang planleggingsfase og mulighet for å søke internasjonale fond ser vi at vi kan være med oppfylle disse målene på tross av at vi er en liten organisasjon.

Oliver Coates – HELIOTONES (bestillingsverk) Artisten Oliver Coates besøkte Borealis første gang i 2015, og vi har siden da holdt kontakt med ønske om å utvikle et større prosjekt sammen. Dette manifesterte seg i prosjektet HELIOTONES, hvor Oliver Coates sammen med videoartisten Lawrence Lek skapte en reise gjennom en parallell verden – godt hjulpet av Bergen Domkirkes Jentekor, cello, fløyter og et videospill i førsteperson-perspektiv. Lawrence Leks videoarbeid – spesiallaget for dette verket – er formet som en virtuell utflukt gjennom verdener-inni-verdener, i et landskap basert på topografien i og rundt Bergen. Reisen kulminerte på innsiden av et sekulært kapell viet menneskeskapt kunst: The Rothko Chapel i Houston, Texas. Her finnes komponisten Pauline Oliveros siste messe Tuning Meditation fra juni 2016, som da ble gjenoppdaget i Bergen, og forvandlet til en ny Tuning Meditation for 2017, for utøvere, kor og publikum. Denne unike konserten fant sted i Grand Bergen, og publikum ble plassert rundt i hele rommet, sittende og liggende på puter, slik at de også kunne se projeksjonen i taket. Det ble en konsert som delvis skapte debatt blant publikum i ettertid, og som ble snakket om i lang tid. Som beskrevet senere trykket vi i programboken også utdrag fra sms-kommunikasjon mellom Oliver Coates og Peter Meanwell, for å og en innsikt i prosessen med å få verket gjort til virkelighet. Bestillingsverket ble støttet av Norsk Kulturråd.

7


Borealis var partner i EØS-prosjektet Fresh Air: Current trends in music, cinema, theatre and media art, og sammen med NEXT festival og A4 i Zagreb presenterte vi tre prosjekter som del av Borealis 2017. Prosjektet startet med et første møte juni 2016 og har utviklet seg i tett samarbeid med vår partnere I Zagreb og de involverte kunstnerne.

Foto: Xin Li

Foto: Thor Brødreskift

Fresh Air

Prosjektet DRUMS er initiert av Borealis, og startet med ideen om å skape et verk for fire trommeslagere som spiller på fire trommesett som eneste utgangpunkt. All den tid trommeslagerne ikke har spilt sammen før dette prosjektet, er DRUMS like mye et sosialt og kollektivt komposisjonseksperiment, som et musikalsk ett. Prosjektet startet med en uke i residency i Zagreb for de fire trommeslagerne Michaela Antalová, Chris Corsano, Anja Jacobsen og Øyvind Skarbø, der de utviklet et stykke som henter kraft fra de kreative synergiene og spenningene som eksisterer innad i en gruppe bestående av fire selvstendige musikalske personligheter. Siden møttes de igjen i Bergen og leverte en fantastisk konsert. Dette prosjektet er ønsket av flere festivaler i ettertid. Den slovakiske lydentusiasten Jonáš Gruska var også en del av Fresh Air-samarbeidet, og en kunstner som satte sitt preg på festivalen. Han ser og hører de hverdagslige, funksjonelle offentlige rom som vi alle daglig beveger oss i, på et finurlig vis. Han benytter seg av vibrasjonsenergi og resonansfrekvenser for å forvandle objekter og strukturer om til høyttalere. På Borealis omdannet han undergangen mellom Bergen Storsenter og Bergen busstasjon til et stedspesifikt instrument, og fylte rommet med lyd ved å bruke selve veggene i denne hverdagslige korridoren. Jonáš Gruska bidro også med en egen workshop hvor deltakerne bygget sin egen resonansforsterker – Electrosluch, og på vårt familiearrangement Konsertsirkus! bygget han et eget interaktivt elektromagnetisk rom der publikum kunne utforske de hemmelige lydene som kommer ut av alle mulige slags husholdningsapparater. Siste del av Fresh Air var Thor Magnusson og prosjektet med instrumentet Threnoscope, som både var en del av åpningskvelden og Konsertsirkus!, i tillegg til at han sammen med forfatteren Bergsvein Birgirsson avholdt en 5-dagers workshop om skrivekunst og lyd på Lydgalleriet.

8


Barn, unge og familie Siden 2015 har Konsertsirkus! etablert seg som et solid og godt familiearrangement, som trekker nye publikummer, og hvor både små og store nyter en dag full av eksperimentell musikk. Vi programmerer artister som spiller på Borealis ellers, og det har vist seg svært vellykket å invitere de også til dette familiearrangement. Noen publikummer opplever artisten fra flere sider og vi får gode tilbakemeldinger fra både artister og publikum. Bergen Internasjonale Kultursenter ble fult med musikk, opplevelser og besøkende en herlig lang ettermiddag. Lyttingen har ingen aldersgrense, ei heller fantasien! Det ble avholdt 3 forskjellige konserter á 20–30 minutter, alle 3 ganger i løpet av dagen, og en egen interaktiv utstilling. I tillegg var det café med sunn og spennende snack som passer alle, isbar med eksperimentell musikk-is, og vaffelbar.

Foto: Xin Li

Foto: Xin Li

Foto: Xin Li

Foto: Xin Li

Huset var fullt fra start til slutt, og Konsertsirkus! er blitt et godt etablert arrangement som trekker stadig nye barn og deres foreldre.

9


Radio Space, tekst og samtaler Radio Space Radio Space er en plattform for radiokunst. Her streames lyd døgnet rundt fra festivalstart og ut mars. Med verk for kringkasting laget av kjente, internasjonale lydkunstnere, radiokunstnere og komponister, er dette en ypperlig mulighet til å presentere vår visjon også for de som ikke kommer på selve festivalen. I år hadde vi fire lyttestasjoner utplassert – tre på Bergen Offentlige Bibliotek i perioden 06.03–31.03 og en på Bergen Kunsthall i festivalperioden. I år samarbeidet vi tett med to internasjonale plattformer for radiokunst, og presenterte verk bestilt av Radiophrenia (UK) og The Lake Radio (DK). Til sammen 76 verk ble presentert.

Really feeling bass flute, cello (on click tracks) Some tape sounds. & Choir. For Bergen. Lawrence is going to start some visual ideas over the summer to get ahead. Sort of post Internet Rothko chapel – meditation on ecology. Peter Meanwell

Borealis presenterte to tekster fra sentrale artister på festivalen. Camae Ayewa aka Moor Mother fra Philadelphia, USA, skrev en poetisk protest med referanser til punk, Sun Ra og eksperimentell musikk. Teksten fra cellisten Oliver Coates består av utdrag fra sms som har gått mellom han og kunstnerisk leder Peter Meanwell i perioden fra 17.05.16 til 10.01.17. Denne korrespondansen gir et unikt innblikk i veien fra første ide til avklaringer og bekymringer underveis.

Tue 17 May Oliver Coates

Borealis tekst

It’s the old Gentlemens club from Bergen In the 30s. Has super bleak pictures on the walls painted at the time of industry Which I think would somehow tie in to the end of the world narrative.

Speaker positions and stuff I wanna think about. The cello, bass flute and contra bass flute are a really tight trio, playing rotating chords on click track. Like I just want the bass flute and CB flute to play tones and melodies. The obsession with extended techniques breaks the amazingness of the tones themselves – Radigue style richness, flanging away

Fri 4 Nov Can this be in your piece?

Yes please!!! Big delay and echo. Dub sub bass flute I’ve got to try and push a little microtonal on this project. Just much more lush that way. Not for choir though. It’ll sometimes have Feldman «Rothko chapel esque» textures – And sometimes just pure melody, looping repeating. I like the idea of two flutes creating a flanging effect by basically trying to play in perfect unison on a click track but the timing producing nice pitch movement between them

Yes! Flanging flutes

Thu 6 Oct

I’m so into Aphex obsession with circuit bending simply so that he can have non 12 TET tuning. Like banging on at the synth manufacturers to make that possible – each degree of scale is tweakable. New Korg got announced this week, first time Aphex has publicly worked with a company

Mon 21 Nov One thing that’s fun is trying to counter what Glenn Gould called the «one-takedness» of live performance. The icky feeling of you’ve only got one chance at this. Especially for new music, if there’s tension and if the performers bottle, then the moment is lost for ever, the chance for relaxed magic.

im just kidding jeg bare kødder silver sølv deep blue dypt blå coral koral sharpen up skjerp deg!

Wed 14 Dec

Coming up with a form where all that dissipates is really interesting. For things to really feel like objects (musical) which linger and modulate over time, so that they have an earthy Everyman quality, non-precious. And where there aren’t any intellectual shocks, and no wool being pulled over the eyes. Mike Nelson is my companion and muse, building worlds within worlds, fictional biker gangs creating artworks on the beach from debris, moving the possessions of a celebrated Orcadian artist who died after a fall in the Scottish highlands, from Orkney to Canada, as a memorial but also a re-enactment of a colonial past where pioneers claimed new land which wasn’t theirs to claim, simply by dint of shipping their worldly goods,

Colouring in Mandalas at home, And Buddhist bubblegum in Arthur Russell mandala approach to score matrix:

I like how there can be this mix between the controllable electronic reverbs of the instruments and the intimacy of the choir. The mass of humanity. Voices close, enveloping.

Yeah totally. Those voices are gonna feel so real. I’m also gonna use those synthy flute sounds so it’s a bit post Internet sorry to say. Maybe Internet aware is a better term. It’s like a wide open space, where melodies flange and phase, synth, flutes, cello, choir doing their thing.

Snakes and Ladders! Yeah!

Tue 10 Jan Mon 28 Nov

I might have found an interesting space.

Mon 14 Nov Maybe I can explore coming back to Bergen to write / shut myself away somewhere – right at the beginning of January.

The HELIOTONES are inside the slightly tinkered relationships (intervals) between the instruments. The combination tones. Your ‘happy Feldman’ description is kinda spot on.

The title is «HELIOTONES». It sounds amazing. We are showing Unreal Estate tomorrow at our Listening Club and having a little tribute to Pauline Oliveros

42

Alluvial hands Scorched universe

43

Beyond the preservation of sound: Experimental entanglements

Tekstene ble trykt i programboken som ble distribuert i Bergen i 3000 eksemplarer, og som online programkatalog. I tillegg var tekstene en del av utstillingen vår på Bergen Offentlige Bibliotek og publikum kunne ta med disse.

by Moor Mother Electronic music has lost the ability to hear itself, the sounds are drowned out by privilege and class. We are hiding behind theory as a way to connect experimental music to the perils of the world. Music, a known weapon, has been hacked and rendered a tool for capitalism. Towering over all of us and connecting only to ivy towers producing academic realities that further cut down diversity, history, access and agency. How do we experience experimental music? Do you find yourself sitting down, standing up, amazed by a laser light show, lost in the architecture of the venue, dancing or lost in visual projections? The relationship between sound and emotion is forever expanding. The question remains how can we activate humans and nature to respond and act accordingly? Does the performer need a mask, projections or laser light show in order to be heard or felt outside the realm of enjoyment and consumption? The experimental and avant-garde can make you re-examine sound itself, where “sounds, upon closer inspection, appear to be both their own events and own causes” (BQF Nonlocality Zine 1, 2015). Its rhythms and anti-rhythms allow you to throw it all in to the void and allows us to question what electronic music can be or do.

We are re-entering a cycle of fear, systematic technology and terror. Is experimental music as it is today equipped to handle that? Is it fair to ask this of experimental music? Are we just responsible for aesthetics and entertainment? Are we temporal agents of social constructs governed by imperialist entertainment plantations that perpetuate the gaze of dystopia? I envision that experimental music will be forced to expand, not just because of the new electronics that have been made or the new technologies that will continue to be developed. Experimental music will become more expansive because the sound of war, field sounds of the underground, sounds of injustice will become like a mighty force that will begin to feel like a wall closing in on the avant-garde, closing in on curators and those that hold the keys to art institutions. Then, a true cohesion will begin. Thusly we will begin to use sound to balance, inform and help heal ourselves, and therefore the world. As Black Quantum Futurism notes in NonLocality Zine 1, “sonic energy, if concentrated high enough, can manipulate matter”. Moor Mother, working under the lens of Black Quantum Futurism redefines what we deem as technology. The work is not a performance but a revealing of the temporal roots that serve as the quanta DNA of our reality.

4

10


Radio Space, samtaler og tekster

Borealis samtaler Aquasonic: The Sound of Shrimps Komponist Jana Winderen i samtale med Knut Korsbrekke fra Havforskningsinstituttet og Geir Pedersen fra Christian Michelsen Research om hva de har lært gjennom å lytte under vann. Intervensjon med Jennifer Walshe, stemme.

The world is shit, why do we do this? Mot en kulisse av borgerkriger og flyktningkriser har verden i løpet av det siste året bivånet en stadig utbredelse av populisme og liberale demokratiers vending mot det politiske høyre. Når så mye er ugjort med hensyn til å demme opp for denne voksende bølgen av intoleranse og undergraving av sivile rettigheter, hva er da hensikten med eksperimentell musikk? En samtale med Okkyung Lee, cellist; Monika Zyla, journalist; David Helbich, komponist; Peter Margasak, journalist og kunstnerisk leder Peter Meanwell. Intervensjon med Angharad Davies, fiolin.

Beyond Afrofuturism I samarbeid med Bergen Kunsthalls foredragsserie Plattform presenterte vi et foredrag av den amerikanske forfatteren og kunstneren Christopher D. Stackhouse, og hans respons til Matana Roberts sin utstilling I Call America. I sitt forfatterskap har Stackhouse befattet seg med afroamerikansk kunstnerisk identitet, og i foredraget vil han se på kreative forbindelser mellom billedkunst og musikk i Roberts’ arbeider. Etterfulgt av samtale med Yvette Janine Jackson, komponist og Camae Dennis/Moor Mother, artist og kunstnerisk leder Peter Meanwell. Intervensjon med Chris Corsano, trommer.

11


Borealis utstillinger Borealis presenterte også tre utstilinger på årets festival:

Utstillingen I Call America av Matana Roberts, forsøker å fange rådløsheten som preger det å være amerikansk i det tjueførste århundrede. Utstillingen ble presentert i samarbeid med Bergen Kunsthall og var Matana Roberts første i Europa. I etterkant av samtalene beskrevet over var det musikalske intervensjoner i utstillingen, som stod i perioden 3.–26. mars Utstillingen The Guest var et samarbeid med åtte studenter fra UiB, Fakultet for kunst, musikk og design, og presenterte arbeider som reflekterer rundt hva det betyr å være gjestfri. Utstillingen ble presentert i visningsrommet Rom 8, og åpnet med en aktivering av utstillingen med alle kunstnerne involvert. Utstillingen stod i festivalperioden. Bergen Offentlige Bibliotek hadde i samarbeid med Borealis plukket ut et utvalg av relevante bøker og plater fra sin samling, som sammen med tekster fra festivalen og private lyttestasjoner med Radio Space utgjorde en biblioteket en ramme rundt festivalen. Borealis inntok biblioteket i perioden 7.–17. mars.

12


Borealis internasjonalt delegatprogram I 2015 etablerte Borealis et svært ambisiøst delegatprogram, som vi har videreutviklet i samarbeid med Music Norway. Delegatprogrammet er støttet av Music Norway, Bergen kommune og flere norske ambassader. I år bød vi velkommen til 27 internasjonale og 10 norske delegater som var på Borealis i minimum 3 dager. Og som tidligere år, er det en viktig del av programmet at delegatene var tilstede på alle konsertene. I tillegg til dette la vi opp til møtepunkt i løpet av dagen der delegatene kunne sitte sammen og reflektere rundt det de hadde sett, bli kjent med hverandre og diskutere felles problemstillinger på tvers av yrke og nasjonalitet. Interaksjonen mellom norske og utenlandske delegater ble vektlagt vesentlig i år. Vi ser at Borealis får stort utbytte av all arbeidet vi legger ned i dette programmet, og vi mener også deler av musikkmiljøet drar nytte av dette. Årets delegater bestod av kunstnere, journalister, kuratorer og festivalarrangører fra hele verden, men med et flertall fra Europa. De driver innenfor det eksperimentelle musikk- og kunstfeltet. Vi har i etterkant av festivalen mottatt mange positive tilbakemeldinger, og nye kunstneriske samarbeid ser dagens lys fordi Borealis er blitt en mer kjent aktør i den internasjonale festivalfloraen.

13


Programoversikt

Onsdag 8.3.

19.00 Åpningskons ert –Skuret ved sjøen (verdenspremierer) Nykirken & Havforsk ningsinstituttets skur 17 22.00 Thor Magnu sson– Fermata/Völus pá Nykirken

Torsdag 9.3.

13.00 Samtale –Aqua sonic: The Sound of Shrimps Bergen Kunst 14.30 I Call Americ hall a: Intervention #1 Be rgen Kunsthall 17.00 & 19.00 MULTI Østre 21.00 Andreas Borre gaard– Solo-Act (verde nspremierer) Kode 4 22.30 Michael Franci s Duch – Part Music for Double Bass (verdenspremiere) Ko de 4 23.00 Okkyung Lee Kode 4 23.45 Borealis Sou nd System Lysverket

Fredag 10.3.

13.00 14.30 17.00 19.00 21.00

Samtale –The world is shit, why do we do this? Bergen Kunsthal I Call America: Interve l ntion #2 Bergen Kunst hall Jonáš Gruska –Passage Tunnelen Bergen bus stasjon LEMUR –Lemuria (ve rdenspremiere) Grand Bergen FUTUREMOVES Be rgen Kunsthall

Lørdag 11.3.

10.00 Jonáš Gruska –Bygg din egen Elektro sluch Bergen Offentlige 11.00 Kammerkoret Bibliotek GNEIS –Bergens Besyn gelse (verdenspremiere Bergen Storsenter & r) Bergen Offentlige Bib liotek 13.00 & 14.30 Espen Sommer Eide & Signe Lidén –Vertical Studie Fjell festning (buss fra s Bergen sentrum) 19.00 Annelies Van Parys –Private View (norgespremiere) Gri 21.00 DRUMS: Mic eghallen haela Antalová, Chris Corsano, Anja Jacobs & Øyvind Skarbø (no en rgespremiere) Berge n Internasjonale Kultur 23.00 Moor Mothe senter r + Abdu Ali + DJ Ma rfox Landmark

Søndag 12.3.

10.30 12.00 13.30 14.00 15.00 18.00

Writing in the Wind Brunsjprat Lydgalleri et Samtale –Beyond Afr ofuturism Bergen Ku nsthall I Call America: Interve ntion #3 Bergen Kunst hall Konsertsirkus! (familie arrangement) Bergen Internasjonale Kultur Annelies Van Parys– senter Private View Griegh allen Oliver Coates & Law rence Lek –HELIOTON ES (verdenspremiere Grand Bergen ) 20.00 Okkyung Lee og venner –still hoping for a miracle…? (verdenspremiere)+ avslutningsfest Landm ark

Hver dag

Matana Roberts– I Ca ll America Bergen Ku nsthall 11.00 –17.00 (tirs–søn) , 11.00–20.00 (tors), åpning fredag 3.3. 20. The Guest (gruppeut 00 stilling) Rom8 14.00 –18.00 (ons–s øn), åpning tirsdag 7.3 . 18.00 Radio Space 24/7 ww w.borealisfestival.no

borealisfestival.no en festival for ekspe

rimentell musikk

14


Kjønnsbalanse Borealis mener at et kjønnsbalansert program vil bidra til å heve den kunstneriske kvaliteten, av den enkle grunn at dersom ett kjønn kommer sterkere til orde enn det andre, oppstår det et trangere kunstnerisk rom – med snevrere perspektiver, mindre mangfold og lavere takhøyde som resultat. Siden 2015 har vi presentert et kjønnsbalansert program, men det var først i år at vi snakket høyt om dette, og offentlig forpliktet oss til en 50/50 fordeling av kvinner og menn. Dette var også et aspekt av det pågående strategiarbeidet, hvor Borealis har forpliktet seg å presentere et kjønnsbalansert program. Dette gjelder programmering av kunstnere som presenteres på den skapende og utøvende siden, men også innad i selve organisasjonen er dette en målsetning. Det ble en del positiv oppmerksomhet rundt vårt standpunkt, og Borealis har deltatt i mange debatter og panelsamtaler om temaet både nasjonalt og internasjonalt. Borealis ble medlem av Balansekunst i 2017. Borealis er stolt mottaker av Norsk Komponistforenings Likestillingspris, som for første gang ble del t ut i 2017. Prisen ble offentliggjort og utdelt 24. september 2017, og ble tildelt Borealis for forbilledlig initiativ og god praksis rundt likestilling og kjønnsbalanse på musikkfeltet. «Vi så etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.» Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Daglig leder Tine Rude tok imot Norsk Komponistforenings Likestillingspris

15


Publikum Borealis samarbeider bredt og når ut til et svært differensiert publikum. Gjennom vår tilstedeværelse året rundt, merker vi at vi i langt større grad opprettholder og utvikler vår kontakt med publikum og forskjellige grupperinger. Det gir en nærhet til et større gruppe av publikum som vi har kontakt med året igjennom, og det oppleves som svært positivt. For festivalen forsøker vi i stor grad å selge festivalpass, for på den måten å få publikum med på flere nye lytteopplevelser. Samtlige arrangement på årets festival var godt besøkt, og gjennomsnittsbelegget på alle billetterte arrangementer på festivalen er nær 100%. Noen arrangement foregår over lenger tid og nye publikum kommer til underveis. Borealis benyttet i år 15 forskjellige arenaer, med en svært stor spredning i publikumskapasitet.

Foto: Xin Li

Foto: Xin Li

Årets besøkstall 2017 kommer fra 35 arrangement under festivalen og arrangement gjennom året. Årets publikumstall inkluderer både solgte billetter og fribilletter til delegater, frivillige og artister.

16


Publikumstall ARRANGEMENT BOREALIS 2017

Sted

Dato

Publikum

Billetter

Kapasitet

Belegg

Utstilling: I Call America (åpning)

Bergen Kunsthall, No. 5

03.03.

121

gratis

150

81%

Utstilling: I Call America

Bergen Kunsthall, No. 5

03.–26.03.

600

gratis

-

-

Borealis på Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek

06.–12.03

gratis

-

-

Utstilling : The Guest (åpning)

Rom8

07.03.

84

gratis

80

105%

Utstilling : The Guest

Rom8

08.–12.03.

75

gratis

80

94%

Writing in the wind (workshop)

Lydgalleriet

08.–12.03.

40

gratis

40

100%

Åpningskonsert : Skuret ved sjøen

Nykirken & Skur 17

08.03.

282

100,-/200,-

300

94%

Åpningsmottakelse : BeSpoke

Nykirken, Krypten

08.03.

182

gratis

200

91%

Thor Magnusson : Fermata/Völuspá

Nykirken

08.03.

134

100,-/150,-

125

107%

Samtale : Aquasonic: The Sound of Shrimps

Bergen Kunsthall, Upstairs

09.03.

28

gratis

50

56%

I Call America – Intervention #1

Bergen Kunsthall, No. 5

09.03.

54

gratis

60

90%

Multi #1

ØSTRE

09.03.

43

80,-/100,-

50

86%

Multi #2

ØSTRE

09.03.

66

80,-/100,-

50

132%

Andreas Borregaard : Solo-Act

KODE 4, Tårnsalen

09.03.

122

100,-/150,-

120

102%

Michael Francis Duch : Part Music for Double Bass

KODE 4, trappehus

09.03.

126

100,-/150,-

120

105%

Okkyung Lee

KODE 4, Tårnsalen

09.03.

126

100,-/150,-

120

105%

Samtale : The world is shit, why do we do this?

Bergen Kunsthall, Upstairs

10.03.

56

gratis

50

112%

I Call America : Intervention #2

Bergen Kunsthall, No. 5

10.03.

57

gratis

60

95%

Jonáš Gruska : Passage

Bergen Busstasjon, Tunnelen

10.03.

90

gratis

-

-

LEMUR : Lemuria

Grand Bergen

10.03.

142

100,-/200,-

140

101%

FUTUREMOVES

Bergen Kunsthall

10.03.

302

150,-/200,-

300

101%

Jonáš Gruska : Bygg din egen Elektrosluch

Bergen Offentlige Bibliotek

11.03.

11

200,-/250,-

10

110%

Kammerkoret GNEIS : Bergens Besyngelse

Bergen Storsenter & Bergen Offentlige Bibliotek

11.03.

152

gratis

-

-

Espen Sommer Eide & Signe Lidén : Vertical Studies: Acoustic shadows and boundary reflections

Fjell Festning

11.03.

72

100,-/150,/250,-

75

96%

Espen Sommer Eide & Signe Lidén : Vertical Studies: Acoustic shadows and boundary reflections

Fjell Festning

11.03.

68

100,-/150,/250,-

75

91%

Annelies Van Parys : Private View

Grieghallen, Peer Gynt

11.03.

147

125,-/325,-

220

67%

DRUMS

Bergen Internasjonale Kultursenter

11.03.

138

100,-/150,-

140

99%

Moor Mother + Abdu Ali + DJ Marfox

Landmark

11.03.

387

150,-/200,-

380

102%

Writing in the Wind : Brunsjprat

Lydgalleriet

12.03.

20

gratis

20

100%

Samtale : Beyond Afrofuturism

Bergen Kunsthall, Upstairs

12.03.

49

gratis

50

98%

I Call America : Intervention #3

Bergen Kunsthall, No. 5

12.03.

72

gratis

60

120%

Konsertsirkus!

Bergen Internasjonale Kultursenter

12.03.

389

50,-/100,/150,-/300,-

250

156%

Annelies Van Parys : Private View

Grieghallen, Peer Gynt

12.03.

41

125,-/325,-

220

19%

Oliver Coates & Lawrence Lek : HELIOTONES

Grand Bergen

12.03.

186

150,-/200,-

200

93%

Okkyung Lee & Venner : still hoping for a miracle...?

Landmark

12.03.

148

100,-/150,-

150

99%

3945

97%

TOTALT

4610

*Kapasitet inneholder ikke tall for utstillingsperioder og arrangement i åpne områder. Arrangement med lang åpningstider kan ha mer publikum enn belegg, da flere kommer til underveis.

17


ANDRE BOREALIS ARRANGEMENT 2017 Artist/Arrangement

Sted

Dato

Publikum

Billettsalg

Off The Page Bergen - Borealis panel

Landmark

27.01.

73

gratis

Borealis Listening Club #9 (co-host Tijs Ham)

Hordaland Kunstsenter

31.01.

10

gratis

Borealis programlansering

Landmark

08.02.

130

gratis

Borealis Rockebingo @ AKKS

Apollon platebar

15.02.

50

gratis

Borealis Listening Club #10

Hordaland Kunstsenter

kansellert

0

-

Scottish Turism Leadership - How do Borealis attracts and internatuonal audience (Peter Meanwell)

KODE 4

11.03.

20

gratis

Samling for norske og utenlandske delegater, og bergenske kulturinstisjoner

Grand Bergen

12.03.

60

gratis

All Ears Festival - Towards sustainability (Peter Meanwell)

Oslo

14.03.

24

gratis

MaerzMusik - Gender balance (Peter Meanwell)

Berlin

19.03.

24

gratis

Mini festival: Gjenlyd – Trond Lossius - Å holde øyeblikket (lydinstallasjon)

Høgskolen på Vestlandet

30.04.

167

ja, inntekter tilfalt arrangør

Festspillene i Bergen - Balanceprat #3 (Peter Meanwell)

Litteraturhuset

29.05.

22

gratis

Poekhali! Landmark takes off! Natacha Diels & Bryan Jacobs

Landmark

19.08.

685

ja, inntekter tilfalt arrangør

Borealis Listening Club #11(co-host Natacha Diels)

Hordaland Kunstsenter

29.08.

47

gratis

Ultima - Balanseprat #6 - Panel on Gender Equality in New Music (Peter Meanwell)

Oslo

13.09.

25

gratis

Cycle Music and Art Festival - Radical Hospitality

Kópavogur, Iceland

19.09.

42

gratis

Borealis Listening Club #12 (co-host Ida Nerbø)

Hordaland Kunstsenter

26.09.

21

gratis

Radical Hospitality

Hordaland Kunstsenter

05.10.

58

gratis

Borealis Listening Club #13 (Peter Ablinger & Stian Westerhus)

Østre

31.10.

32

gratis

Tokye International Theater - How to make a festival (Peter Meanwell)

Tokyo

21.11.

72

gratis

Utdeling Komponistforeningen Likestillingspris (Tine Rude)

Vulkan

24.11.

30

gratis

Borealis Listening Club #14 (co-host Rebecka Sofia Ahvenniemi)

Hordaland Kunstsenter

28.11.

23

gratis

TOTALT

1615

ÅRSTALL

TOTALT BESØKSTALL

ANTALL ARRANGEMENT

Borealis 2017

6225

56

Borealis 2016

6221

57

Borealis 2015*

5255

53

Borealis 2014*

5108

52

* Tall korrigert ift. tidligere rapporter for å følge kalenderåret.

18


Frivillige Rundt 80 frivillige gjorde det mulig å avvikle en fantastisk festival. Borealis er helt avhengig av denne enorme innsatsen fra frivillige, og det brukes mye tid og ressurser for å rekruttere og tilrettelegge for disse. De frivillige utgjør hjertet av festivalen - det er de som byr publikum velkommen, som henter artister på flyplassen og lager mat til alle, det er de som sleper stoler og deler ut programmer, og som sørger for at alle de kunstneriske visjonene til slutt når et publikum. Rekrutteringen av de frivillige er en stor oppgave, og vi jobber stadig med å minimere den årlige usikkerheten om vi får nok interesserte til denne delen av festivalorganisasjonen. Vi ønsker å bygge oss opp et nettverk av folk som kommer tilbake år etter år, både for å lette på opplæringen og samtidig kunne ha noen som får større ansvar i mindre grupper. Borealis er svært bevist på å inkludere de frivillige og verdsette deres innsats. Avslutningsfesten er således et godt eksempel hvor artister, delegater, frivillige og stab sammen avslutter intense dager. Borealis forsøker å finne rett plass for alle som vil være med, og bruker også kapasitet på å rekruttere utenfor de vanlige kanalene. I 2017 hadde vi blant annet flere frivillige fra asylmottak og opplæringssteder. Vi ser også dette arbeidet som en arena for å skape er publikummer, da flere har erfart at med en innsikt i festivalen har de også fattet en egen interesse for det kunstneriske uttrykket. Vi ønsker i større grad å trekke med oss de frivillige til arrangementer gjennom året og slik bygge et miljø for å vende tilbake som frivillig. De månedlige arrangementene Borealis Listening Club tiltrekker seg noen av de mere interesserte frivillige.

19


Visuell profil, programkatalog og sosiale medier I 2016 startet Borealis en prosess med å finne ny designer, og vi er svært fornøyde med samarbeidet med Thomas Bush. Han formår å fange essensen av Borealis og vårt ønske om å være tilgjengelig for alle, og presenterer oss i en leken design som kommuniserer bredt og brukes på tvers av alle våre plattformer. I fjor hadde vi en opprydding i logobruk og designbevisshet, og denne er videreført. Vi profilerer i hovedsak Borealis gjennom logo og undertittel, i tillegg til årets fargepalett, og vi ønsker å bygge gjenkjennelighet på sikt. Publikum skal vite at det er samme avsender og det er merkevaren ’Borealis’ som er viktig å kommunisere, mer enn det enkelte arrangement eller artist. Vi ønsker at det skal være enkelt å finne informasjon, og vi vil presentere dette i en design som inviterer folk med videre. Vi har holdt fast ved prinsippene som har fungert for programboken de siste årene, hvor det ble etablert en del regler og strategier for hvordan denne kan kommunisere våre verdier og gi en rask oversikt. Som resten av Borealis skal det være enkelt å finne frem, og alle er velkommen. Dette gjelder også måten vi presenterer de enkelte arrangementene på – alle vies like stor plass og er en like viktig del av festivalen. Presise fakta om arrangementet, som starttidspunkt, varighet, antall verk og utøvere, samarbeidsparter og støtte, samt en kort og informativ tekst om hvert enkelt prosjekt. Dessuten er det artistbiografier er av alle utøvere og komponister, og de tidligere nevnte to tekstene fra festivalartister. Borealis er svært synlig på sosiale medier, og vi har intensivert dette arbeidet vesentlig. Vi opplever stadig nye følgere og at vår innsats på dette området bringer oss nye lyttere og er med å bygge opp en interesse og forståelse for vår visjon.

Sarah Albu John Lely Rhodri Davies Drums : Chris Corsano, Øyvind Skarbø, Michaela Antalová & Anja Jacobsen Abdu Ali SPUNK Jennifer Walshe Marianna Simnett Angharad Davies & Sebastian Lexer

Espen Sommer Eide & Signe Lidén Simon Steen-Andersen Matana Roberts Niels Rønsholdt Thor Magnusson, Bergsveinn Birgisson, Sofia Jernberg & Michal Matejka Annelies Van Parys : Private View BIT20 Ensemble Kammerkoret GNEIS : Bergens Besyngelse Neue Vocalsolisten Michael Francis Duch

Oliver Coates & Lawrence Lek LEMUR, Stine Janvin Motland & Unni Løvlid Andreas Borregaard N.M.O. Sjøforsvarets Musikkorps Øyvind Torvund Adam Christensen Bergen Domkirkes Jentekor MULTI Jonáš Gruska Øystein Moen Radio Space Konsertsirkus! Okkyung Lee Moor Mother Yan Jun DJ Marfox Jana Winderen

en festival for eksperimentell musikk borealisfestival.no

Bergen Kunsthall KODE 4 Bergen Internasjonale Kultursenter Fjell festning Grand Bergen Nykirken Østre Grieghallen Bergen Storsenter Landmark Havforskningsinstituttet Skur 17 Bergen Offentlige Bibliotek Rom 8 Lydgalleriet

20


Borealis gjennom året Borealis Listening Club Med et ønske om å utvikle et nytt publikum, og ta ansvar for å tilgjengeliggjøre musikken og idéene vi presenterer på festivalen, startet vi opp den månedlige lytteklubben Borealis Listening Club i 2015. Vi har siden fortsatt og videreutviklet konseptet, og siste tirsdag i måneden inviterer vi til en lyttekveld i caféen på Hordaland Kunstsenter. Kunstnerisk leder Peter Meanwell og inviterte gjester presenterer og snakker om musikk, film, kunst og verker som betyr noe for de og gjerne som peker frem mot den kommende festivalen. Gjennom hyggelige kvelder blir alle bedre kjent med komponister og kunstnere, idéene deres og gjerne noe av historien bak. Sammen utforskes nye og gamle eksperimentelle lydverdener. Lytteklubben er som Borealis ellers – åpen for alle – fra førstegangslytteren til den erfarne musikkviter, fra de aller minste til de eldste og klokeste. I løpet av året arrangementer har vi blant annet hatt besøk av Peter Ablinger, Stian Westerhus, Ida Nerbø, Rebecha Sofia Ahvenniemi, Kjetil Møster og Tijs Ham. Kvelden med Peter Ablinger og Stian Westerhus flyttet vi til Østre hvor de hadde prøver til bestillingsverket til Borealis 2018, og denne kvelden ga en unik innsikt i prosessen og øyeblikk fra øvingslokalet.

21


Borealis gjennom året Borealis Ung Komponist Borealis ønsker å være med å utvikle nye stemmer på Vestlandet, og vi opprettet i 2017 et mentorprogram som tilbyr fire komponister med tilknytning til Vestlandet, workshops med erfarne komponister og strykekvartetten Rosella. Programmet startet juni 2017 og går frem til verkene fremføres som en del av åpningskonserten til Borealis 2018. Utlysningen gikk ut bredt til relevante miljøer, og ble også plukket opp som nyhetssak. Det var god respons og mange relevante søkere, og etter nøye gjennomgang av vedlagte tidligere verk, motivasjon for å delta i programmet og ideskisse til verket, ble følgende komponister valgt: Alan Ó Raghallaigh, Kristin Bolstad, Tine Grieg Viig og Øyvind Skarbø. Norske Christian Wallumrød og Øyvind Torvund, amerikanske Natacha Diels og engelske Joanna Bailie var mentorer for disse unge komponistene for å utfordre de til å tenke utenfor de etablerte musikalske normene. Mentorprogrammet består av workshops, mentormøter og iscenesettelse av konserten. Mentorene har alle bragt forskjellige innfallsvinkler til skriveprosessen, og komponistene har uttrykt svært positive tilbakemeldinger. Likeledes er erfaringen at det tette samarbeidet med både strykekvartetten og mentorer er svært fruktbar og tar skrivingen mange steg videre. Det er opprettet en egen database med innspill, verk, noter, foredrag og inspirasjon for prosjektet, som er tilgjengelig for de involverte. Prosjektet dokumenteres også på Tumblr og direkte på vår nettside.

22


Borealis gjennom året Opera for fremtiden Borealis har i flere år samarbeidet med Bergen Nasjonale Opera om å utvide og utforske operaformatet. I år utviklet vi samarbeidet til et mentorprogram for komponister tidlig i deres karriere, og prosjektet gir tre unge nordiske komponister i oppdrag å skrive hvert sitt nye operaverk. Prosjektet viser en vilje til å åpne opp operahuset og gjøre det til en boltreplass for yngre komponister. Lars Skoglund, Rebecka Sofia Ahvenniemi og Øyvind Mæland er alle valgt på grunn av deres virke innen samtidsmusikken, og de har begeistret grepet muligheten til å eksperimentere og utforske innen operaens verden. De skriver hver sitt verk på 15 min. for tre sangere og fire musikere, og følges tett av internasjonale mentorer. Prosjektet ledes av Bergen Nasjonale Opera og premieren under tittelen Future Opera finner sted på Borealis 2018.

23


Pressedekning Pressedekningen av årets festival var bra. Vi har merket en oppgang det siste året på oppmerksomhet fra internasjonal presse, mens vi år endelig fikk en større oppmerksomhet også i lokalpressen. Vi ser at prøveprosjektet med opprettelsen av halvårs deltidsstillings som kommunikasjonsansvarlig har vært vellykket. Vi kan skape en større grad av relasjon og forståelse for vårt arbeid, når det er samme person som opparbeider seg gode kontakter og rutiner. Denne personen har også ansvar for vårt delegatprogram og er redaktør av programboken. Arbeidet med å informere pressen starter måneder i forveien, men vi merker at det er vanskelig for en liten festival som Borealis å nå igjennom, selv om sakene vi presenterer er godt stoff. Igjen i år har vi fokusert spesielt på internasjonale journalister på delegatprogrammet, som representerer mer spesialisert presse, som ser hva vi presenterer. Pressedekningen av Borealis 2017 er svært god, vi merker en stor interesse for festivalen og det kunstneriske innholdet, samt tettheten i programmet og muligheten for å rekke alt på fem intense dager. Vårt uttalte mål om 50/50 kjønnsbalanse fikk også oppmerksomhet i pressen. NRK sendte konserten med Andreas Borregaard på Spillerom Søndag.

Lokal og Nasjonal Presse og Nettsaker – To jomfruer blir gjenfødt STOFF – nett og papir, Ingrid Marie Vikhammer Sandvik & Anna Nordahl Carlsen, Nr. 16 – 04.04.17, anmeldelse av Borealis 2017. – Er ”eksperimentell” musikk overvurdert? Nope! SRIB – nettsak, Cathrine Bjelland & Samantha Hatten, 06.04.2017, anmeldelse av Borealis 2017. – Afrofuturism at Landmark: Borealis 2017 SRIB – nettsak, Natalie Azba & Guro Skaslien Øyen, 15.03.2017, anmeldelse av Moor Mother og Abdu Ali. – Borealis – a finely tuned place for sound StudVest – nett, Kristoffer Westergaard, 13.03.2017, intervju med Laurie Lax og Peter Meanwell. – Opera som remix og mashup BT– nett og papir, Peter Larsen, 12.03.2017, anmeldelse av Private View – 5 av 6 hjerter. – Eksperimenter nå! Klassekampen – papir og nett, Peter Meanwell, 11.03.2017, debattinnlegg om eksperimentell musikk. – Nye tonar mellom Skur 17 og Nykirken Ballade.no, Astrid Kvalbein, 11.02.2017, anmeldelse av åpningen av Borealis 2017. – Uten tittel BA – papir, Ørjan Nilsson, 10.03.2017, rapport fra ”The Sound of Shrimps”.

– Hodet under vannet BA – papir, Ørjan Nilsson, 9.03.2017, ”The Sound of Shrimps” anbefalt og gode ord om Borealis 2017. – Frie kvinner på film, en hyllest til underlivet og buekorps BT – nett og papir, Britt Sørensen, Kjetil Ullebø & Guro H. Bergesen, 9.03.2017, Moor Mother+Abdu Ali+DJ Marfox og Kammerkoret GNEIS anbefalt. – Bergen best uten sol BT – nett og papir, Robert Nedrejord, 9.03.2017, artikkel om åpningen av Borealis + lite intervju med Peter Meanwell. – Undervannsopptak og ”cello-techno” STOFF – nett og papir, Anna Nordahl Carlsen, Nr. 15 – 7.03.2017, anbefaling av ulike konserter under Borealis 2017.

24


– Med byen i spill og fravær av hierarki gis festivalen én plattform. Utjevningsmandat Klassekampen – papir og nett, Olav Østrem, 6.03.2017, spalten Midt i Musikken: intervju med Peter Meanwell. – Noen utfordringer støter vi jo på (nett) / Borealis hjelper syrere (papir) BA – nett og papir, Linnea Skare Oskarsen, 6.03.2017, artikkel om Borealis 08.05.201 – Borealis tester ut nye festivalscener BT – nett og papir, Ingrid Marie Vikhammer Sandvik, 6.03.2017, artikkel om Borealis 2017. – Med likestilling i blodet Bergensmagasinet, Magne Fonn Hafskor, 3.02.2017, intervju med Peter Meanwell og Eirin Beate Åserud-Løvlid.

Radio NRK P2, Spillerom hovedsending, 28.03.17, intervju med Lene Grenager på Borealis. SRIB, Crossfade, 15.03.2017, Programleder Natalie Azba, om Moor Mother og intervju med Moor Mother. NRK P2, Spillerom søndag, 19.03.2017, reportasje av Marion Hestholm, intervju med Okkyung Lee SRIB. Spilleliste uke 11 NRK P2, Spillerom søndag, konsert 12.03.17, Andreas Borregaard i Tårnsalen: ”Solo Act”. NRK P2, Spillerom søndag, 12.03. 17, Reportasje av Marion Hestholm, intervju med Annelies Van Parys, Lene Grenager og Jennifer Walshe.

– Festival: Lytt og lær Morgenbladet – papir, Espen Hauglid, nr. 9, 3.–9. mars 2017, liten notis om Borealis 2017.

NRK P2, Spillerom hovedsending, 09.03.17, Programleder Sven Ole Engelsvold, intervju med Bergsveinn Birgisson.

– Fem fine tips til vinterferiehelgen BT, Guro Bergesen & Ingrid Marie Vikhammer Sandvik, 2.03.2017, åpning av Matana Roberts-utstillingen anbefalt.

NRK P2, Spillerom hovedsending, 08.03.2017, Programleder Sven Ole Engelsvold, intervju med Irem Müftüoglu og Tine Rude i forbindelse med Borealis 2017.

– Lager musikk av vær og vind Vestnytt – papir, Erik Bentdal Støverud, 10.02.2017, om Vertical Studies og intervju med Espen Sommer Eide.

SRIB, Crossfade, 08.03.2017, Programleder Natalie Azba, om Moor Mother og Abdu Ali.

– ”Vi tar over hele huset” Barn i Byen, Siri Breistein, nr. 71 – Bergen – vinteren 2017, om Konsertsirkus!. – Inntar byen BA – papir, Ørjan Nilsson, 18.01.2017, om programslipp og Borealis 2017. – Oliver spiller med Radiohead. Nå lager han musikk i Bergen (nett) / Med Bergen i ruiner (papir) / Fra Radiohead til Bergen (forsiden papir) BA – nett og papir, Ørjan Nilsson, 10.01.2017, intervju med Oliver Coates og Peter Meanwell.

NRK P1, Hordaland i dag, 08.03.2017, Programleder?, intervju med Tine Rude. SRIB, Nesten Kult, 02.03.2017, Programleder Xin Li & Anna Victoria Borgersrud, intervju med Peter Meanwell.

Internasjonal Presse, Radio og Nettsaker – Radikale Vielfalt Leonie Reineke, Musiktexte, May 2017, – Borealis i The Wire Nathan Budzinski, The Wire, June 2017, anmeldelse av Borealis 2017. – “Wydarzenia Borealis sa zorientowane na tworzenie wspólnoty, …” Ruch Muzyczny, Monika Zyla, #4, 2017 – Borealis, REVIEW Hannah Nepil, The Cusp, 05.05.2017, anmeldelse av Borealis 2017. – A joyful noise Robert Barry, Seismograf, 06.04.17, anmeldelse av Borealis. – Borealis 2017 Michael Rebhahn, SWR2 JetztMusik Magazin, 27.03.2017, anmeldelse av Borealis 2017. – Experimental music in Bergen Hannah Nepil, The Cusp, 19.03.2017, om Kammerkoret GNEIS. – Questions upon questions at Borealis Festival Joe Muggs, theartsdesk.com, 14.03.2017, anmeldelse Borealis 2017. – Mix: Borealis Publisert av Nathan Budzinski, The Journal – Bang & Olufsen kulturblogg, 07.03.2017, om Borealis og spilleliste av Peter Meanwell. – Musiken er en nyckfull varelse Joni Hyvönen, vagant.no, 01.02.17, om Off The Page, Borealis nevnt.

25


Organisasjon og økonomi Borealis har i 2017 hatt 5 fast ansatte, som utgjør totalt 3,2 årsverk. Dette har inkludert 1 stilling som aspirant, finansiert via aspirantordningen til Kulturrådet. Vi har 2 personer i fast deltidsengasjement, for 6 måneder i året. I tillegg kommer festivalstaben på 10 korttidsengasjement, 4 praktikanter, dokumentasjonsteam, i tillegg til rundt 80 frivillige. Festivalstaben begynner på forskjellige tidspunkter fra oktober og frem til avslutningen av festivalen. Det er alltid mange nye ansikter i organisasjonen, og vi har etablert gode rutiner for å ta imot nye folk. Samtidig ønsker vi å skape kontinuitet og stabilitet for våre ansatte. Borealis forsøker å skape gode arbeidsforhold for kulturarbeidere, og å bygge en sterkere organisasjon som holder på kompetansen og er en attraktiv plass å jobbe. Vi har opplevd det som svært positivt å samarbeide med andre aktører i byen om deling av personale. Dette gjør at vi sammen kan skape fulltidsstillinger, og tilby en stabilitet. Vi har i 2017 hatt fire praktikanter, som alle naturlig nok har et betydelig behov for opplæring og oppfølgning, men hvor noen av disse de påfølgende årene vil kunne ta på seg større ansvar og være en del av det mer erfarne festivalteamet. Flere av våre tidligere praktikanter er nå en etablert del av festivalstaben. Erfaringen med aspirant er svært positiv, samtidig som det igjen betyr at Borealis legger vesentlige ressurser i opplæring, men får ikke mulighet for å beholde kompetansen. Borealis forsøker å utnytte våre ressurser best mulig for å være en profesjonell aktør som ivaretar både artister, samarbeidsparter og festivalstab på beste vis. Festivalen har vokst og det er påkrevd at vi opptrer profesjonelt og tenker langsiktig. Verdien av å kunne holde på de samme personer i deres stillinger ved å tilby de fornyet engasjement for de følgende år er essensielt. Borealis ser gode resultater av styrkingen den daglige ledelsen fra november 2014, og det har gitt resultater i form av større samarbeid med medlemsorganisasjonene, bedre utgangspunkt for å utnytte potensialet for større prosjekter, en mer stabil festivalorganisasjon og flere internasjonale samarbeidsparter – som igjen betyr mer kunst og nyskrevet musikk, fra både norske og utenlandske komponister. Borealis har en stram, men sunn økonomi, og vi jobber mot en egenkapital på 10% av omsetningen. Overskuddet i 2017 gjør det mulig å avsette midler i et kunstnerisk fond, for fremtidige kunstneriske risikoprosjekt. Økonomien i Borealis består av mange mindre prosjektmidler fra både offentlige, private og internasjonale fond. Dette er midler som muliggjør større kunstneriske prosjekter, og det å ta risiko på vegne av kunsten, mens det i svært liten grad inkluderer midler til administrasjon og det økte behovet for ressurser på resten av festivalstaben. Borealis mottok festivalstøtte fra Kulturrådet, og mottar fast driftsstøtte fra Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune.

26


Fakta Borealis 2017 Artister og ensembler: Abdu Ali (US) Adam Christensen (DK) Admir Korjenic (NO) Andreas Borregaard (DK) Angharad Davies (UK) Anja Jacobsen (DK) Bergen Domkirkes Jentekor (NO) Bergsvein Birgisson (NO) Bespoke BIT20 Ensemble (NO) BIT20 Formidlingsprosjekt Bjørnar Habbestad (NO) Borealis Sound System Chris Corsano (US) DJ Marfox PO) Eirin Beate Åserud-løvlid (NO) Erlend O. Nødtvedt (NO) Espen Sommer Eide (NO) Etienne Siebens (FR) Frida Andreassen Lereng (NO) Ingar Bergby (NO) Jacqueline George (EG) Jana Winderen (NO) Jennifer Walshe (IR) Jonáš Gruska (SK) Kammerkoret GNEIS (NO)

Lawrence Lek (DE) LEMUR (NO) Marianna Simnett (UK) Matana Roberts (US) Michael Francis Duch (NO) Michaela Antalová (SK) Michal Matejka (SK) Moor Mother (US) N.M.O. (NO/PO) Neue Vocalsolisten (GE) Okkyung Lee (ROK) Oliver Coates (UK) Rhodri Davies (UK) Sarah Albu (CN) Signe Lidén (NO) Sjøforsvarets Musikkorps (NO) Sofia Jernberg (NO) SPUNK (NO) Stine Janvin Motland (NO) The Guest Thor Magnusson (IS) Thorolf Thuestad (NO) Unni Løvlid (NO) Yan Jun (CH) Øystein Moen (NO) Øyvind Skarbø (NO)

Komponister: Alwynne Pritchard (NO/UK) Angharad Davies (UK) Anja Jacobsen (DK) Annelies Van Parys (NL) Chris Corsano (US) Craig Wells (NO/UK) Dang Pham (NO) Eilert Tøsse (NO) Erik Håkon Halvorsen (NO) Glenn Erik Haugland (NO) Jana Winderen (NO) Jennifer Walshe (IR)

John Lely (UK) Knut Vaage (NO) Michaela Antalová (SK) Niels Rønsholdt (DK) Sebastian Lexer (UK) SPUNK (NO) Tolga Balci (TT) Tor Anders Eri (NO) Tord Kalvenes (NO) Yvette Janine Jackson (US) Øyvind Skarbø (NO) Øyvind Torvund (NO)

27


Fakta Borealis 2017 Arenaer:

Samarbeidspartnere:

1880 Bergen Internasjonale Kultursenter Bergen Kunsthall Bergen Offentlige Bibliotek Bergen Storsenter Grand Bergen Grieghallen Havforskningsinstituttets skur 17 KODE 4 Nykirken Landmark Lydgalleriet Rom8 Fjell festning Østre

A4 og NEXT festival, Zagreb Augustin Hotel BEK – Bergen senter for elektronisk kunst Bergen Internasjonale Kultursenter Bergen Kunsthall Bergen Nasjonale Opera Bergen Storsenter Bergen Offentlige Bibliotek BIT20 Ensemble Ekangersmuget Fakultet for kunst, musikk og design, UiB Fjell festning Grand Bergen Griegakademiet Havforskningsinstituttet Hallaisen Hordaland Kunstsenter Kammerkoret GNEIS KODE Landmark Lydgalleriet Lysverket Nykirken menighet nyMusikk Bergen Sjøforsvarets musikkkorps TASC Ablett & Brafield Tedragen Utmark Østre

De månedlige arrangementene Borealis Listening Club blir som regel avholdt på Hordaland Kunstsenter, mens et av arrangementene fant sted på Østre.

Støttet av: Bergen kommune EEA Grants og the Government Budget of the Slovak Republic Ernst von Siemens Music Foundation Hordaland Fylkeskommune Kulturrådet Kulturkontakt Nord Morten Eide Pedersens Minnefond Music Norway Norges ambassade i London, Berlin, Paris, Stockholm og København Norges konsulat i New York Norsk Komponistforening U.S. Embassy, Oslo

28


Fakta Borealis 2017 Administrasjon og festivalstab: Borealis fast ansatte 2017 Peter Meanwell, kunstnerisk leder (80%) Tine Rude, daglig leder (100%) Gabriela Passos, festivalassistent (40%) Essia Hidoussi, aspirant (1-årig stilling) Irem Müftüoglu, kommunikasjonsansvarlig (50% 6 mnd okt-mars) Borealis festivalstab 2017 (i varierende varighet i perioden oktober 2016-mars 2017) Irem Müftüoglu, kommunikasjonsansvarlig Kjetil B. Aabø, produsent Gabriela Passos, billetter og info Essia Hidoussi, aspirant Mari Rossavik, frivilligkoordinator Frida Andreassen Lereng, logistikk og transport Lisa Colette Bysheim, logistikk og transport TASC Ablett & Bradfield, festivalkjøkken Monica Santos Herberg, prosjektansvarlig Lillian Santos Herberg, prosjektansvarlig Ania Popowska, prosjektansvarlig Jiska Huizing, prosjektansvarlig Laurie Lax, prosjektansvarlig Astrid Martinsen Birkeland, praktikant Sam Gooderham, praktikant Sam Patricia Melo, praktikant Åsa Osmundsen Opedal, praktikant Ben Speck, videodokumentasjon Thor Brødreskift, fotodokumentasjon Xin Li, fotodokumentasjon Magnus Haaland Sunde, fotodokumentasjon Pedro Carmona-Alvarez Eva Lene Gilje Østensen, norsk oversettelse I tillegg var det rundt 80 frivillige som jobbet med avviklingen av festivalen.

29


Fakta Borealis 2017 Styret: Styret har siden Rådsmøtet 21.02.2017 bestått av Tone Tjemsland, styreleder Nina Malterud, nestleder Jeremy Welsh, styremedlem Jostein Gundersen, styremedlem Kjetil Møster, styremedlem Åse Løvgren, varamedlem Aslak Bjørge Hermstad, varamedlem Regnskap og revisor: Skyen regnskap, regnskap (fra 01.09) PwC Accounting, regnskap (til 31.08) Helge Frosta AS, revisor

Medlemmer i Borealis: Styret har siden Rådsmøtet 21.02.2017 bestått av Avgarde BEK – Bergen senter for elektronisk kunst Bergen Barokk Bergen Filharmoniske Orkester Bergens Kammermusikkforening Bergen Kunsthall Bergen Nasjonale Opera BIT20 Ensemble Collegiûm Mûsicûm Kor og Orkester Den Nationale Scene Edvard Grieg Kor Griegakademiet Lydgalleriet nyMusikk Bergen Sjøforsvarets Musikkorps USF Verftet

30