__MAIN_TEXT__

Page 1

EN D O F Y E A R R E PO R T 2009


INDEX 4

BOREALIS 2009 - GEORGE AND THE LION

7

AUDIENCE NUMBER AND TICKETS SALES

7

BOREALIS’ PROGRAMMING STRATEGY

10

A SELECTION OF BOREALIS PROJECTS

22

OTHER BOREALIS COMMISSIONS

24

OTHER BOREALIS COLLABORATIONS

27

PRESS 2009

28

COLLABORATING ORGANISATIONS

28

BOREALIS MEMBER ORGANISATIONS

29

ECONOMY

29

ORGANISATION

29

THE BOARD 2008–2009

29

ARTISTIC COUNCIL

30

ADMINISTRATION

30

ACCOUNTING AND AUDITING

30

FESTIVAL CREW

30

VISUAL PROFILE

30

MARKETING

30

ARENAS


3

BOREALIS BAUD I ÅR PÅ EI SAMLING MERKVERDIGE FORTELJINGAR. BERETNINGANE FRÅ EIT STORT MANGFALD AV STEMMER ER VIDUNDERLEG FRI FRÅ BEGRENSINGA AV DET ETABLERTE. IDA HABBESTAD, BALLADE


4

BOREALIS 2009 GEORGE AND THE LION

BOREALIS 2009 GEORG OG LØVEN

George rides out one day and discovers a virgin in distress. It turns out she is the king’s daughter, presented in sacrifice to an evil dragon. George kills the dragon, marries the princess and later becomes a saint. His bravery is acknowledged by many countries, who adopt him as their patron, England among them. The story of George and the Dragon becomes part of English folklore and George himself an icon of English bravery and strength.

En dag rir Georg ut og oppdager en jomfru i nød. Det viser seg at hun er kongens datter, ofret til en ond drage. Georg dreper dragen, gifter seg med prinsessen og blir senere en helgen. Hans heltemot anerkjennes i mange land ved at han utpekes til skytshelgen, blant annet i er England. Historien om Georg og dragen blir en del av engelsk folklore, og Georg blir et symbol på engelsk mot og styrke.

But George goes way back to pre-Christian times, appearing in different guises as Perseus to the Greeks or Thor to the Nordic tribes. He then pops up as a Roman soldier, protecting Christians from persecution, and is used by the vicious Christian crusaders during the Middle Ages as a symbol of romance and chivalry. But separating man from myth, George was in fact born in third century Palestine to a noble, Christian family: An Arab who later comes to represent the core of English values. Such is the beauty of storytelling and retelling, adapting, appropriating and transforming. What then of the lion? Is it the one that appears on the Norwegian coat of arms, the one that looks as though it would rather dance than do battle with George? It could be. But then again, George and the Lion is a story that has never been told. It is a story about stories. The ones we tell about our national heroes, which form our sense of national identity and ultimately inform our own personal histories. And then we make music. It emerges from all the stories we tell about our public and private selves, telling us everything and nothing about who we are. So what musical story does George and the Lion hope to tell? When Michael Finnissy makes reference to the music of Grieg in his piano piece Folklore (Mark Knoop, Thursday, 1300) a story immediately appears in the gaps between the old and the new. And in this story both Finnissy and Grieg shed light on one another, giving us insights we could never experience from their music in isolation. So too with the music of both Debussy and Handel in Après-Midi Dada (BIT20, Wednesday, 1930) and Molly-House (Saturday 1745): past and very public icons recast by Finnissy through a new and highly personal narrative. In which case, George and the Lion is a story of memory too. When Geir Jenssen (Biosphere) uses sampled sounds from the North of Norway his music becomes a way of remembering the world around him, but his music tells the story of a dramatically different relationship to that world from Finnissy’s. So what can we expect from Jenssen’s new orchestral work, based on the symphonies of Shostakovich? Needless to say, if you look for the story of George and the Lion in pretty-much any event taking place at Borealis you will find it. I hope it will be a useful and creative paradigm for hearing things with fresh ears and casting them in a new light. From the sexual narrative of the tango to the patriotic declaration of a military march, you will find many opportunities to explore old stories and of course to create new ones of your own. Alwynne Pritchard

Men historien om Georg har sine røtter i førkristen tid. Han dukker opp som Persevs for Grekerne, eller Tor for de norrøne folk. Siden dukker han opp som en romersk soldat som beskytter kristne fra forfølgelse, og blir brukt av hensynsløse korsfarere som symbol på romantikk og ridderlighet. Men om vi skiller mannen fra myten så var Georg faktisk født på 300-tallet i Palestina, i en fornem kristen familie: En araber som kommer til å representere kjernen av engelske verdier. Heri ligger skjønnheten ved historiefortelling og gjenfortelling, tilpassing, appropriasjon og forvandling. Men hva med løven? Er det den som figurerer på det norske våpenskjoldet, den som ser ut som om den heller vil danse enn kjempe med Georg? Kanskje, men historien om Georg og løven har aldri blitt fortalt. Det er en historie om historier, de vi forteller om våre nasjonalhelter, de som former vår identitet og til sist danner grunnlaget for våre egne personlige historier. Og så skaper vi musikk. Den strømmer ut fra alle historiene vi forteller om våre offentlige og private selv, den forteller oss alt og ingenting om hvem vi er. Så hvilken musikalsk fortelling ønsker Georg og løven å fortelle? Når Michael Finnissy refererer til Griegs musikk i pianostykket Folklore (Mark Knoop, torsdag, 1300) dukker umiddelbart en historie opp i mellomrommet mellom den gamle og den nye. I denne historien kaster både Finnissy og Grieg lys på hverandre, slik at de gir oss innsikter vi aldri kunne nådd om vi erfarte musikken deres isolert. Slik er det også med Debussys og Händels musikk i AprèsMidi Dada (BIT20 Ensemble, onsdag, 1930) og Molly-House (lørdag 1745): forgangne og svært offentlige ikoner omstøpes av Finnissy gjennom et nytt og høyst personlig narrativ. I så fall er Georg og løven en historie om hukommelse også. Når Geir Jenssen bruker samplede lyder fra Nord-Norge blir musikken en måte å huske omverdenen på, men hans musikk forteller om radikalt anderledes forhold til denne verdenen enn Finnissy. Så hva kan vi vente oss av Jenssens nye orkesterverk basert på Sjostakovitsj’ symfonier? Hvis du ser etter fortellingen om Georg og løven, så vil du finne den i så å si hvert arrangement på Borealis. Jeg håper at det vil være et nyttig og kreativt grunnlag for å høre ting med nye ører, og å sette ting i et nytt lys. Fra tangoens seksuelle narrativ til militærmarsjens patriotiske utgytelser, vil du få god mulighet til å utforske gamle fortellinger og å skape dine egne under årets festival. Alwynne pritchard


5

TABELL FOR BOREALIS 2009 FESTIVALKONTOR PÅ LANDMARK TIRSDAG - LØRDAG 1200 – 1700 TILGJENGELIG INFORMASJON, SPØRSMÅL BESVART, GOD MAT OG DRIKKE TIL SALGS. FESTIVAL OFFICE AT LANDMARK TUESDAY - SATURDAY 1200 -1700 INFORMATION AVAILABLE, QUESTIONS ANSWERED, GOOD FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE.

27. FEBRUAR FREDAG ARTIST

INFO

TID

STED

STEPHEN PRINA

UTSTILLINGSÅPNING

KL 2000

BG KUNSTHALL NO. 5

ARTIST

INFO

TID

STED

INTERINTERINTER

INTERVENTIONS

1000-2400

ALL VENUES + PUBLIC SITES

ARTIST

INFO

TID

STAD

MICHAEL FINNISSY DEREK JARMAN, JUBLIEE ANJA BREIEN, 17, MAI - EN FILM OM RITUALER WIM T. SCHIPPERS, GOING TO THE DOGS TOMAS ESPEDAL BERGEN ELEKTRONISKE TRAVPARK: FMKV, KROHNENGEN BRASS BAND, ERLEND AAGAARD-NILSEN, EPSEN SOMMER EIDE, JOHN HEGRE, AMUND SJØLI SVEEN, POW ENSEMBLE, INTERINTERINTER

SEMINAR KINO BOREALIS KINO BOREALIS KINO BOREALIS BIBLIOLUDIUM BOREALIS FESTIVAL LAUNCH KONSERTER

1000 1300 1500 1520 1700 1845

GRIEGAKADEMIET LANDMARK LANDMARK LANDMARK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK BERGEN TRAVPARK

FLASH PERFORMANCE OG SPILL MED PREMIER KINO BOREALIS, HØRESPILL KINO BOREALIS KINO BOREALIS, HØRESPILL UTSTILLING (OPNING 1)

1200/1300

HENRIC HOLMBERG, DOM SPELAR FEL HENRIC HOLMBERG, EN KVARTETT SOM INGEN BEHÖVER GLENN GOULD, THE IDEA OF NORTH PHILIP TAGNEY, DISREHEARSPECTAKTAK LEMUR ODD WILHELM SURÉN BIT20-ENSEMBLE BIT20-ENSEMBLE MATT WOLF, WILD COMBINATION: ET PORTRETT AV ARTHUR RUSSELL PASCAL BALTAZAR OG BJØRNAR HABBESTAD POW TAP HOP

WORKSHOP OG KONSERT BIBLIOLUDIUM BARN KONSERT KONSERT BERGEN FILM KLUBB KONSERT KONSERT

1700 1700 1830 1930 2100 2100 2200

STUDENTSENTERET OG JUSSBYGGET KANTINEN LANDMARK LANDMARK LANDMARK LYDGALLERIET 25-28.03, 14.00-19.00; 29.03-08.04, 12.00-16.00 GRIEGAKADEMIET BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK LOGEN LOGEN MAGNUS BARFOT KINO LOGEN LOGEN

SEMINAR FLASH PERFORMANCE OG SPILL MED PREMIER KONSERT KINO BOREALIS KINO BOREALIS KINO BOREALIS UTSTILLING (OPNING 2) BIBLIOLUDIUM SEMINAR KONSERT BERGEN FILM KLUBB FORESTILLING MED MAT KONSERT

1000 1200/1300

WORKSHOP FLASH PERFORMANCE OG SPILL MED PREMIER KONSERT KINO BOREALIS MASTERCLASS KINO BOREALIS UTSTILLING (OPNING 3) BIBLIOLUDIUM SEMINAR KINO FORESTILLING

1000 1200/1300 1230 1300 1400 1415 1600 1600 1615 1730 1900

BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK STUDENTSENTERET OG JUSSBYGGET KANTINEN BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK LANDMARK GRIEGAKADEMIET LANDMARK LYDGALLERIET BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK LANDMARK LANDMARK LOGEN

KONSERT

2400

LOGEN

UTSILLINGSOPNING KONSERT OG DANS BIBLIOLUDIUM OG ENGLISH TEA PARTY

1200 1300 1500

BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK USF VERFTET SARDINEN BERGEN KUNSTMUSEUM DOMED GALLERY BERGEN KUNSTMUSEUM DOMED GALLERY BERGEN KUNSTMUSEUM DOMED GALLERY BERGEN DOMKIRKE BERGEN DOMKIRKE LANDMARK LANDMARK LANDMARK LANDMARK LANDMARK LANDMARK

24.–28. MARS

24. MARS TIRSDAG

25. MARS ONSDAG INTERINTERINTER

1300 1400 1445 1600

26. MARS TORSDAG MARK KNOOP LENE GRENAGER OG HÅKON STENE MARK KNOOP OG MICHAEL FINNISSY JANNICKE LÅKER, JANNICKE LÅKER FRANZ SCHNYDER, REINHARD MANZ, DRAMA (VINKO GLOBOKAR) PER TELJER, FESTEN OG SOUTH OF HEAVEN PHILIP TAGNEY METTE KARLSVIK ROBERT VAN HEUMEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER PETER GEYER, JESUS KRISTUS FRELSEREN SHOES OF YOUR CHOICE PARKINSON SAUNDERS

1300 1300 1400 1500 1600 1700 1700 1930 2100 2130 2400

GRIEGAKADEMIET STUDENTSENTERET OG JUSSBYGGET KANTINEN LANDMARK LANDMARK LANDMARK LYDGALLERIET BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK LANDMARK GRIEGHALLEN MAGNUS BARFOT KINO LANDMARK LANDMARK

27. FEBRUAR FREDAG RICARDO ODRIOZOLA SOUND PAINTNG ADAM DE LA COUR OG PARKINSON SAUNDERS SOUND PAINTING AGNIESZKA PIOTROWSKA, MARRIED TO THE EIFFEL TOWER MICHAEL FINNISSY SOFIA SHAFQUAT, MYSTERIES - DEMOLITIONS PHILIP TAGNEY ERLEND O. NØDTVED JOHN FERGUSON KENT KIEFER, RUINS OF THE THIRD REICH ORGELSTILLAS, ASAMISIMASA, MEM1, WHISTLE PIG SALOON, K M KARLSEN, THOMAS TALLIS FAUST

28. MARS LØRDAG UNGDOMMENS MEDIASTASJON TANGARDE CESILIE HOLCK MICHAEL FINNISSY OG ALWYNNE PRITCHARD

PRE-CONSERT TALK

1530

POLYGON

KONSERT

1600

REYNALDO YOUNG, MEGAFON OG BYMISJON, MOLLY-HOUSE BERGEN DOMKANTORI PHILIP TAGNEY MOHA! & HAYOSH/VAHTRA INTERINTERINTER MIDNIGHT KARAOKE ARTHUR RUSSELL DISCO TIME DJ SKATEBÅRD

KONSERT KONSERT UTSTILLING (OPNING 4) KONSERT FORESTILLING MED LIVE BOKBINDING MUSIKK MUSIKK DJ

1745 1800 2100 2130 2230 2400 0100 0130


6

INTERINTERINTER IN ACTION

AUDIENCE, INTERINTERINTER


7

AUDIENCE NUMBERS AND TICKET SALES

BOREALIS’ PROGRAMMING S T R AT E G Y

One of the main aims for 2009 was to generate good audience numbers across all events, be they large or small. Having the little cinema at Landmark filled to capacity was therefore as important a goal as generating a big audience at Logen. The program was also put together in such a way that people who might normally form discreet audience groups were brought together. This was done by creating events that featured a number of interwoven concerts that combined electronic, acoustic, composed and improvised music.

The Borealis programming strategy for 2009 has continued to implement the diversity for which the festival has become known. With the festival theme ‘George and the Lion’ creating paradigms for connecting superficially different musical events, it has been possible to create single programs which aim to place radically diverse musics alongside one another in an illuminating way. Friday night’s concert at Logen was an example of this policy working at its best:

With this in mind, it is good to note that the audience numbers for 2009 do show increased stability across all events, although there has been a slight decline in the overall figures. The reason for this, however, is that the 2009 festival featured fewer events. in total. The increase in numbers at the ‘niche’ events such as the Biblioludium series, Kino Borealis, seminars and master classes was the result of targeting new audience groups.

“Fredagens konsertkveld I Logen vil for meg bli stående som eksempel på de beste kvalitetene med Borealis, kvaliteter som befester festivalen som en viktig arena, bade lokalt, nasjonalt og utenfor landets grenser. Hovedingrediensene er høy kvalitet, humørfylt eksperimentvilje, en ikkeekskluderende tilnærming til begrepet ‘ny musikk’, en creative bruk av konsortlokalitet, samt musikk og performance I skjønn forening.” - GEIR REGE, BERGENS TIDENDE, MARCH 2009

2007 2008 2009

11624 11222 10169

In 2007 the festival lasted for 8 days, while the 2008 festival featured artists like Mike Patton/Stian Carstensen and Boris who generated a good income. The ticket income for 2009 is lower that earlier. The reason for this is that we did not feature “headliner” artists and that a major event like the opening at Bergen Travpark was free. Ticket income from several of our collaboration events also goes to our collaborating organisations such as the Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Kunsthall and Avgarde. 2007 2008 2009

133 294,195 350,62 206,-

The aim of Borealis is to create a festival in which topics relating to music (other arts and beyond) can be widely explored in an environment which is stimulating and unpredictable for both audience and artists. Central to this is the aim to create a strong sense of community - an place in which local and international artists, people from in and around Bergen and from the rest of Norway come together to listen to music, share ideas, develop projects and make new friends. In order to ensure the ongoing strength of the festival, good audience attendance across all events has also been of major concern in 2009. Avoiding the ‘headliner’ attraction of one or two big names, the challenge this year had been to introduce new artists to new audiences across the board. This strategy met with some success and is something we intend to develop further in 2010. Most importantly however, it is Borealis’ aim to bring people together to celebrate experimental music as a highly significant social, intellectual and creative force. To take it beyond its marginal status to being one of the most exciting and creative ways for human beings to experience music and art in their lives. It is this idea that has driven Borealis Festival programming in 2009 and will continue to do so in future.

“I MYLDERET AV INNTRYKK, OG MELLOM MANGE RAUDE TRÅDAR, OPPLEVER EG AT DERFINST EI FELLES FESTIVALYTRING. DET ER EI YTRING OM Å RIVA NED SKILJE ? MELLOM KATEGORIAR OG SJANGRAR. SAMTIDSMUSIKK, KUNSTMUSIKK, ELEKTRONIKA, NOISE, STØY, PERFORMANCE, IMPROVISASJON, JAZZ KAN HER HEILT ENKELT KALLAST NY MUSIKK.” IDA HABBESTAD, BALLADE


8

SHOES OF YOUR CHOICE


9

BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK


10

B E R G E N T R AV PA R K

A SELECTION OF BOREALIS PROJECTS

Å S A N E T R AV PA R K E N Borealis 2009 opened with an event at Bergen Travpark. Attended by around 500 people, this opening concert had a truly celebratory feel, with music from sources as diverse as Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV), Krohnengen Brass Band, electronic artists John Hegre and Espen Sommer Eide. The culmination of work undertaken by Espen Sommer Eide with children from Haukås skole, the event included sounds recorded at the racetrack by the children during the course of 2008, as well as a performance from one the children on the night itself. COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK FMKV KROHNENGEN BRASS BAND NORSK KULTURRÅD ÅSANE KULTURKONTO


11

KROHNENGEN BRASS BAND

FMKV

AMUND SJØLIE SVEEN

S P E C I A L LY- M A D E B O R E A L I S H O R S E B L A N K E T F O R T H E W I N N E R


12

CESILIE HOLCK

E N G L I S H T E A PA R T Y - M I C H A E L F I N N I S S Y TA L K S A B O U T H I S M U S I C W I T H A LW Y N N E P R I T C H A R D

Y N G V E S E T E R Å S W I T H A S A M I S I M A S A , P E R F O R M I N G M I C H A E L F I N N I S S Y ’ S L’ H E R B E

MICHAEL FINNISSY BERGEN ER EN BY SOM TREKKER SEG MANGE GALE MENNESKER. BOREALIS-PROFILENE ALWYNNE PRITCHARD OG MICHAEL FINNISSY SER SEG SELV SOM EKSEMPLER PÅ DET. OLAV GORSETH, BERGENS TIDENDE, MARCH 2009

Michael Finnissy was Composer in Residence at Borealis in 2009, with a number of projects taking place around him and his work. These included: 1. A concert given by the young Oslo-based ensemble asamisimasa of semi-staged, ensemble and vocal works. 2. A piano duet concert given by London-based Australian Mark Knoop and Michael Finnissy himself. 3. A concert of Tango transcriptions and works written for and performed by children. 4. A masterclass and open discussion with Michael Finnissy. 5. An reading by Hesilie Holck of a text based on Finnissy’s work followed by an open discussion between the composer and festival director Alwynne Pritchard and a performance given by the POLYGON ensemble, all taking place as part of the English Tea Party event. 6. The performance of Finnissy’s work L’Après-Midi Dada by the BIT20 Ensemble with live visuals made and performed by Tor kristian Liseth. 7. The performance of Finnissy’s work Molly-House in collaboration

with Bymisjon and Megafon magazine. 8. The commissioning of a new piece for organ, his Fourth Organ Symphony, which was premiered at the Bergen Cathedral by Nora Mulder. 9. An email exchange between the artistic director of the asamisimasa ensemble Anders Førisdal and the composer, printed in the festival program.

JEG ER IKKE REDD FOR SINNE HOS PUBLIKUM. TVERT IMOT VISER DET AT DE ER ENGASJERTE OG REAGERER. EN KONSERT ER EN INTERAKSJON, EN SOCIAL PROSESS, DER BADE LYTTER OG UTØVER DELTAR. MICHAEL FINNISSY INTERVIEWED BY OLAV GORSETH IN BERGENS TIDENDE, MARCH 2009

COLLABORATING ORGANISATIONS FRITT ORD NORSK KULTURRÅD


13

E N G L I S H T E A PA R T Y - C U C U M B E R S A N D W I C H E S

M I C H A E L F I N N I S S Y ’ S M O L LY- H O U S E A T B E R G E N C A T H E D R A L


14

JOHN FERGUSON

TA N G A R D E

MAZEN KIWAN AND MARIA FILALI

B J Ø R N A R H A B B E S TA D


15

MEM1

P A S C A L B A LT A Z A R

TA N G A R D E Organised in conjunction with Tango Abrazo, this event featured tango-inspired pieces Ruth Bakke, Glenn-Erik Haugland, Ricardo Odriozola, Jostein Stalheim, Knut Vaage and Michael Finnissy alongside traditional tango music, with professional, amateur and beginner dancers all taking part. COLLABORATING ORGANISATIONS AVGARDE

B A LTA Z A R / H A B B E S TA D , M E M 1 A N D WHISTLE PIG SALOON These three performances were all produced in collaboration with BEK. The Baltazar/ Habbestad project also initiates a collaboration between Borealis, BEK and the GMEA electronic music centre in Albi, France. Although this collaboration is currently at a very early stage, we hope it can in the future act as a forum for developing and presenting ideas in Norway, France and elsewhere. As well performances at Logen theatre, both Robert van Heumen and John Ferguson (Whistle Pig Saloon) gave talks about their work at Landmark. COLLABORATING ORGANISATIONS BEK THE ROYAL NETHERLANDS EMBASSY USF VERFTET


16

G E I R J E N S S E N W I T H C O N D U C T O R P E T E R S Z I LV A Y

THE BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA This concert featured a new Borealis commission from Geir Jenssen (Biosphere) - which sparked much debate in Ballade and other media - alongside works by Kjell Mørk Karlsen and Nils Henrik Asheim (also a world premiere). COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND NORSK KULTURRÅD

BIBLIOLUDIUM This series of readings took place during the week at Bergen Offentlige Bibliotek and on Saturday at Hotel Terminus. With writers Tomas Espedal, Odd Wilhelm Surén, Mette Karlsvik, Erland O. Nødtved and Ceselie Holck reading their own texts relating to works performed at the festival, these events provided a useful means of promoting evening concerts, as well as creating discussion around the music performed and the texts written. COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK FRITT ORD


17

ERLAND O. NØDTVED

TOMAS ESPEDAL

P E T E R K AT E S , P E R C U S S I O N W I T H B F O

METTE KARLSVIK


18

LENE GRENAGER

AUDIENCE GAMES OVER LUNCH

BIT20 Borealis’ collaboration with BIT20 this year included a project with children in celebration of both the ensemble’s 20th anniversary and Kjetil Hvoslef’s 70th birthday. This was followed by a concert in which world premiere performances of works by Christian Jaksø, Herman Vogt and Torstein AagaardNilsen’s Borealis commission The Season of Blue Nights were featured alongside Michael Finnissy’s L’Après-Midi Dada, with visuals created specifically for the piece by VJ Apelonius/Tor Kristian Liseth. COLLABORATING ORGANISATIONS: BIT20 ENSEMBLE NORSK KULTURRÅD

D A I LY ‘ F L A S H ’ P E R F O R M A N C E S AT STUDENTSENTERET AND KANTINEN PÅ JUSSBYGGET D U T C H A R T I S T S AT B O R E A L I S 2 0 0 9 In commemoration of Michel Waisvisz, forrner director of the STEIM electronic music institute in Amsterdam, who died last year, Borealis this year featured a number of Dutch events and artists. Beginning with a screening of Wim T. Schippers’ play Going to the Dogs, the Dutch representation continued throughout the week with two performances by the POW Ensemble and one by Robert van Heumen (Whistle Pig Saloon), who also gave a talk at Landmark. COLLABORATING ORGANISATIONS THE ROYAL NETHERLANDS EMBASSY


19

KJETIL HVOSLEF

P O W ! TA P ! H O P !

M AT T H E W S H L O M O W I T Z

MARK KNOOP AND ADAM DE LA COUR


20

FA U S T

FA U S T W I T H Y O U N G C E L L I S T

FA U S T

FA U S T

FA U S T


21

MAGNAR MANGERSNES BERGEN DOMKANTORI

SPRINGBOARD BOREALIS

MICHAEL FINNISSY AND MARK KNOOP

H I L D S O F I E TA F J O R D A N D M I C H A E L D U R C H - L E M U R

FA U S T

KJELL MØRK KARLSEN

COLLABORATING ORGANISATIONS AKTIV STUDENTERS FORENING

One of this year’s featured Norwegian composers was Kjell Mørk Karlsen, whose seventy-minute Lukaspasjonen was performed at Bergen Cathedral with the Bergen Domkantori, narrated by Nils Ole Oftebro. Other works featured were his Symfoni nr. 3 - Isslottet - which was performed by the Bergen Filharmoniske Orkester and his solo piano piece Les Anges de Chagall.

GRIEG ACADEMY Borealis’ partnership with the Grieg Academy this year led to a number of important events taking place at the institution. These included: 1. Talk by Michael Finnissy about his work. 2. Seminar given by pianist Mark Knoop about Michael Finnissy’s piano piece Folklore. 3. Piano recital given by Mark Knoop and Michael Finnissy. 4. Lecture-recital given by the improvisation quintet Lemur. 5. Composition master class given by Michael Finnissy. The students at the Grieg Academy also organised their own SPRINGBOARD BOREALIS concert which took place at the Leprosy Museum on Sunday the 22nd of March. COLLABORATING ORGANISATIONS GRIEG ACADEMY FRITT ORD NORSK KULTURRÅD

COLLABORATING ORGANISATIONS NORSK KULTURRÅD


22

R I C A R D O O D R I O Z O L A S O U N D PA I N T I N G

JAMES SAUNDERS - SHOES OF YOUR CHOICE

ORGELSTILLAS Curated by Bergen-based organist Sigbjørd Aleland, this event formed the musical backbone and the most visually striking feature of Friday night’s concert at Logen. The culmination of a project intitated by Borealis in 2008 this performance included a rendition of A Whiter Shade of Pale, an improvisation by local musicians and a transcription of Thomas Tallis’ forty-part motet Spem in Alium for sixteeb harmoniums. “Thomas Tallis’ ‘Spem in Alium’ fromført på 16 pumpeorgler, var et imponerende skue hvor ikke minst utøvernes fotarbeid skape en kollektiv dans av ruggende kropper.” - Geir Rege, Bergens Tidende, March 2009 COLLABORATING ORGANISATIONS NORSK KULTURRÅD

D I S R E H E A R S P E K TA K TA K

OTHER BOREALIS COMMISSIONS The Norwegian composers Ruth Bakke and Sven Lyder Kahrs were both commissioned to write new works for Borealis in 2009. Ruth Bakke’s organ work Dies Irae was performed by Norwa Mulder ar Bergen Cathedral on the 28th of March. Sven Lyder Kahrs piece was premiered by the POLYGON ensemble as part of the English Tea Party event at Hotel Terminus. COLLABORATING ORGANISATIONS NORSK KULTURRÅD

SHOES OF YOUR CHOICE Combining Fluxus performance pieces with short, often humorous contemporary pieces, this event at Landmark had a slapstick, musical-hall feel which made for a fun event. Clever, beautiful and though-provoking nonetheless. COLLABORATING ORGANISATIONS NY MUSIKK


23

P H I L I P TA G N E Y

ADAM DE LA COUR AND MARK KNOOP - SHOES OF YOUR CHOICE

ORGELSTILLAS

S O U N D PA I N T I N G W I T H RICARDO ODRIOZOLA

P H I L I P TA G N E Y, D I S R E H E A R S P E K TA K TA K

— I love you baaaaby, bryter det plutselig løs fra en kar som står foran dokumentarfilmene. — B-b-b-b-b-b stammer en annen kar, som står like ved bokstaven N under «skjønnlitteratur». Inntil for få minutter siden var dette en normal fredag på biblioteket. Noen leser utenlandske aviser. Mange leser bøker. Alle bruker innestemmen, hvis de på død og liv må snakke. Men plutselig, akkurat klokken 12, begynner det å endre seg. Forklaringen på det merkelige opptrinnet står nemlig på en stol mellom hyllene He-Ka og Ka-Ma under «skjønnlitteratur». Ricard Odriozola dirigerer det tilsynelatende spontane ensemblet med et svært komplekst sett av arm- og håndbevegelser. Et spesielt tegnspråk de færreste av musikantene forsto bare to timer tidligere på dagen.

Using sound recorded at off-stage events during the festival rehearsals, meetings etc - this sound installation was updated daily at the Lydgalleri, with new material edited into the piece as the festival progressed. Also forming the basis of a youth project for UNG09 and a special out-door sound-projection to celebrate the beginning of Earth Hour, this project provided the basis for a number events throughout the week.

LARS HOLGER URSIN, BERGENS TIDENDE - 28.03.2009

COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK NORSK KULTURRÅD

COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN KOMMUNE UNG09 BERGEN KOMMUNE EARTH HOUR LYDGALLERIET


24

AUDIENCE - FIRE&IGNORANCE

MOHA! - FIRE&IGNORANCE

OTHER BOREALIS C O L L A B O R AT I O N S EARTH HOUR The beginning of the hour was celebrated by Borealis with a specially-made version of Philip Tagney’s Disrhearspektaktak which was projected from Landmark out into the city. At the close of Earth Hour, the Fire&Ignorance sound a light performance marked the reilluination of the city with a concert in the Kunsthall. COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN KOMMUNE EARTH HOUR BERGEN KUNSTHALL

UNG09 Borealis Festival’s collaboration with Bergen Kommune’s UNG09 took several forms. As well as working in conjunction with Philip Tagney’s Disrehearspektaktak, UNG09 took part in developing the Student Media Station at the library and with the projection of the Borealis Theme Tune, which was created by students at Haukås Skole and played continuously throughout the festival at various points throughout the city.

USF Through their Artist in Residence scheme, Borealis this year was able to collaborate with the USF in staging the Mem1 performance, as the duo had just complete a residency at Verftet, during which time they developed material for their performance at Borealis. Working closely with the USF to feature resident artists at the festival is something Borealis plans to continue in the future. For the first time this year, Borealis also had an intern who worked as a trainee for the festival throughout March, with accommodation provided by the USF.


25

S T E P H E N P R I N A AT B E R G E N K U N S T H A L L

C H R I S T E R S T E E N ’ S B O R E A L I S L O G O O N T H E G R A F F I T I V E G G E N AT S E N T R A L B A D E T S T E P H E N P R I N A C O N C E R T AT L A N D M A R K

ADDITIONAL BOREALISR E L AT E D E V E N T S S T E P H E N P R I N A C O N C E R T AT LANDMARK This took place in February and acted as a very good way to promote the festival well ahead of time. With Stephen Prina featured as the Borealis artist at the Kunsthall throughout the festival, this concert was an unusual opportunity to explore the collaboration between sound and visual art at Borealis. COLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN KUNSTHALL

BOREALIS GRAFFITI


26

GOALS OUTLINED BY BERGEN KOMMUNE The goals outlined by Bergen Kommune regarding both developing creative relationships with young people and working with international artists to place Borealis in the foreground of Nordic festivals, have both been seriously addressed in the 2009 program. In our collaboration with UNG09 we not only nurtured a number of projects aimed specifically at young people, but in so doing encouraged them to work with professional artists featured in the program. For children aged between 10 and 12, we created the opportunity to record and edit sounds later to be used in live performance by professional musicians at the Bergen Travpark. This age group was also involved in making the festival theme tune which was publicly broadcast throughout the Borealis week. For older teenagers, the Student Media Station created the possibility for them to interview artists, write articles and reviews and make other documentation of Borealis 2009. And for young adults, Philip Tagney’s Disrehearspektatak provided the creative impetus for a project later featured at UNG09. Over and above these projects, Borealis also collaborated with BIT20 to create a piece made and performed by children based on Kjetil Hvoslef’s clarinet quintet. All the projects listed above were central to the Borealis program this year, contributing as they did to the dynamic atmosphere of interaction and exchange between artists (from Norway and abroad) and audience of all ages. Indeed, the involvement of young people in the festival is not seen as something separate from - or additional to - Borealis’ goal to be a festival of international standing, but rather as central to that aim. By providing a resource for channelling the energy, enthusiasm, commitment and imagination of young people, Borealis aims to create an environment in which local youth, Norwegian musicians and artists from all over the globe can thrive, develop and exchange ideas.

ACKNOWLEDGING BERGEN KOMMUNE SPONSORSHIP In acknowledgement of the sponsorship we receive from Bergen Kommune, we are careful to display the kommune logo on all posters and other publicity material. Here is some examples of Borealis publicity material for the 2009 festival.


27

PRESS 2009 ÅSANE TIDENDE NETTSAK, 20.MARS: HTTP://WWW.BT.NO/LOKALLOKAL/ASANE/ASANETIDENDE/ARTICLE814276.ECE OPPSLAG OM TRAVPARKEN, 24.MARS OPPSLAG FRA TRAVPARKEN M/ ANMELDELSE OG FAUST-ANBEFALNING, 27.MARS

BA OPPSLAG OM TRAVPARKEN, 24.MARS SAK OM GRAFFITI, 27.MARS DEN E’ GO!-SPALTEN MED ALWYNNE, 27.MARS

BT OPPSLAG OM TRAVPARKEN, 5.FEBRUAR OPPSLAG FRA TRAVPARKEN, 25.MARS SAK OM HVOSLEF-PROSJEKTET, 26.MARS OPPSLAG OM ORGELTÅRNET M/ANMELDELSER AV BFO OG FINNISSY, 27.MARS OPPSLAG OM SOUNDPAINTING, 28.MARS STORT INTERVJU MED ALWYNNE OG FINNISSY M/ANMELDELSE AV ORGELSTILLAS-KVELDEN I LOGEN, 29.MARS

NRK INNSLAG OM TRAVPARKEN, KULTURNYTT & NRK HORDALAND, 5.FEBRUAR INNSLAG OM BIT 20S HVOSLEF-PROSJEKT, KULTURNYTT & NRK HORDALAND, 24.MARS, KLOKKA 16.03. INNSLAG OM TAGNEY & ORGELSTILLAS, KULTURNYTT & NRK HORDALAND, 27.MARS, KLOKKA 16.03 NETTSAK OM ORGELSTILLAS: HTTP://WWW.NRK.NO/NYHETER/ DISTRIKT/HORDALAND/1.6544471 INNSLAG OM TRAVPARKEN, P2S MUSIKKREDAKSJON, 24.MARS, KLOKKA 15.30 NETTSAK:HTTP://WWW.NRK.NO/KANAL/_ NRKKLASSISK/1.6539640 INTERVJU MED KNUT VAAGE OG BRIT JOHNSRUD, NRK HORDALANDS FORMIDDAGSSENDING, 24.MARS, 11.00-13.00 TV-SENDING DIREKTE FRA BERGEN TRAVPARK NRK VESTLANDSREVYEN, 24.MARS, KLOKKA 18.50 OPPTAK OG INTERVJUER I FORBINDELSE MED BIT 20 OG BFO, P2 MUSIKK I BRENNPUNKTET DEBATT OG OPPTAK AV BIOPSHERE/BFO, 18.APRIL & 21.APRIL: HTTP://WWW.NRK.NO/KANAL/NRK_KLASSISK/1.6576365 ANMELDELSE AV BIOPSHERE: HTTP://WWW.NRK.NO/KANAL/NRK_KLASSISK/1.6579062 STUDVEST: SAK OM SPRINGBOARD BOREALIS & SAMARBEID MED GRIEGAKADEMIET:HTTP://STUDVEST.NO/KULTUR.PHP?ART_ ID=10587 & HTTP://STUDVEST.NO/KULTUR.PHP?ART_ID=10589 ANMELDELSE AV FAUST: HTTP://STUDVEST.NO/KULTUR.PHP?ART_ID=10658 STUDENTRADIOEN: ALWYNNE I PROGRAMMET SKUMMA KULTUR, MANDAG 23. MARS FAUST OG EIRIK KYDLAND PÅ RADIOKAFÉ PÅ LANDMARK, FREDAG 27. MARS

BALLADE INTERVJU MED MAGNAR MANGERSNES: HTTP://WWW.BALLADE.NO/NMI.NSF/DOC/ART200903271400344 4232547 INTERVJU MED GEIR JENSSEN: HTTP://BALLADE.NO/NMI.NSF/DOC/ART20090324130752394877 54

INTERVJU MED MICHAEL FINNISSY: HTTP://WWW.BALLADE.NO/NMI.NSF/DOC/ART200903251531506 7344014 INTERVJU MED EINAR ØKLAND: HTTP://WWW.BALLADE.NO/NMI.NSF/DOC/ART20090326161844 19537651 BIOSPHERE-DEBATTEN PÅ BALLADE, FRA 01.APRIL HTTP:// WWW.BALLADE.NO/NMI.NSF/DOC/ART2009040113325927368276 TIL 27.APRIL: HTTP://WWW.BALLADE.NO/NMI.NSF/DOC/ART20090427114928 30691691 UPOP: HOVEDSAK HELE UKA, SIDEN VAR ROSA FOR ANLEDNINGEN, INTERVJUER MED ALWYNNE OG ESPEN: HTTP://WWW.UPOP.NO/2009/01/651 & HTTP://WWW.UPOP.NO/2009/03/MINI-INTERVJU-ESPEN-SOMMEREIDE

DIVERSE TRAVPARK-OPPSLAG I NATIONEN SAK OM FILMPROGRAMMET I ADRESSA: HTTP://WWW.ADRESSA.NO/KULTUR/FILM/ARTICLE1298377.ECE KUNSTKRITIKK OM STEPHEN PRINA OG INTERINTERINTER: HTTP://KUNSTKRITIKK.NO/ARTICLE/62826 HTTP://KUNSTKRITIKK.NO/ARTICLE/63987 NETTAVISEN OM TRAVPARKEN: HTTP://WWW.NETTAVISEN.NO/INNENRIKS/IBERGEN/ARTICLE2527327.ECE BERGEN STUDENT-TV OM TRAVPARKEN: HTTP://BSTV.NO/KULTUR/2009/02/07/BOREALIS


28

PRINTERPRINTERPRINTER - BOOK COMPLETE!

C O L L A B O R AT I N G O R G A N I S AT I O N S AKTIVE STUDENTERS FORENING AVGARDE BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER BERGEN KUNSTHALL BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK BERGEN RIKSMÅLSFORENING BERGEN TRAVPARK BEK BIT 20 ENSEMBLE DEN KONGELIGE NEDERLANNDSKE AMBASSADE DEN NORSKE AMBASSADE I LONDON DEN NORSKE AMBASSADE I STOCKHOLM FMKV FRITT ORD GATEAVISEN MEGAFON GRIEGAKADEMIET HORDALAND FYLKESKOMMUNE KIRKENS BYMISJON KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND LINDEMANNS LEGAT LYDGALLERIET NORSK KOMPONISTFORENING

INTERINTERINTER

NORSK KULTURRÅD NY MUSIKK BERGEN VISJON VEST ÅSANE KULTURKONTOR

B O R E A L I S M E M B E R O R G A N I S AT I O N S AVGARDE BEK BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER BERGEN KAMMERMUSIKKFORENING BERGEN KUNSTHALL BIT20 ENSEMBLE DEN NASJONALE SCENE DEN NYE OPERA FORSVARETS MUSIKKORPS VESTLANDET GREIGAKADEMIET KOR VEST LYDGALLERIET NY MUSIKK BERGEN PILOTA USF VERFTET


29

PA R K I N S O N S A U N D E R S

PA R K I N S O N S A U N D E R S

ECONOMY THE FUNDING FROM NORSK KULTURRÅD INCREASED FROM 850 000 KR IN 2008 TO 900 000 KR IN 2009. BERGEN KOMMUNE DID NOT INCREASE THEIR FUNDING AS WAS PROPOSED IN THE BERGEN KOMMUNE ART PLAN “ KUNSTBYEN BERGEN 2007-2017”. INSTEAD, THE BOREALIS FUNDING FROM BERGEN KOMMUNE REMAINED THE SAME AS IN 2008 AT 800 000 KR. THE FUNDING FROM OTHER PUBLIC AND PRIVATE FOUNDATIONS INCREASED SOMEWHAT BOREALIS CHANGED ACCOUNTANT TO VASSDAL & ERIKSEN AS AND AUTIOR TO HELGE FROSTA AS.

O R G A N I S AT I O N BOREALIS CONSIST OF 1,5 PERMANENT EMPLOYEES. IN ADDITION TO THESE THERE WHERE 19 PEOPLE EMPLOYED IMMEDIATELY BEFORE AND DURING THE FESTIVAL. AROUND 30 VOLUNTEERS ALSO FORMED AN IMPORTANT PART OF THE FESTIVAL TEAM DURING THE FESTIVAL PERIOD ITSELF. BOREALIS 2009 WAS PRODUCED WITH NO ORGANISATIONAL OR LOGISTICAL PROBLEMS. ALL EVENTS WERE REALISED AS PLANNED.

ALL EMPLOYEES AND VOLUNTEERS SHOWED GREAT ENTHUSIASM AND COMMITMENT BOTH BEFORE AND DURING THE FESTIVAL. THE NEW ARTISTIC DIRECTOR, ALWYNNE PRITCHARD , TOOK OVER FOR NICHOLAS MØLLERHAUG ON SEPTEMBER 1ST. 2008. THE 2009 PROGRAM WAS THEREFORE A COMBINATION OF BOTH ARTISTIC VISIONS.

THE BOARD 2008- 2009 MONICA SALTHELLA, CHAIRMAN HILD BORCHREVINK, VICE CHAIRMAN AASHILD GRANA, BOARD MEMBER STEINAR SEKKINGSTAD, BOARD MEMBER RAGNA SOFIE GRUNG MOE, BOARD MEMBER ROR SLETTELAND, VICE MEMEBER HANS KNUT SVEEN, VICE MEMEBER SUSANNE CHRISTENSEN, VICE MEMEBER

ARTISTSIC COUNCIL MATTHEW SHLOMOWITZ (FROM SEPTEMBER 1ST. 2008) ØYVIND TORVUND (TO SEPTEMBER 1ST. 2008)


30

H E N R I K S VA N E V I K A N D V J A P E L O N I U S - A R T H U R R U S S E L D I S C O T I M E

PRINTERPRINTERPRINTER IN ACTION

A D M I N I S T R AT I O N

ACCOUNTING AND AUDITING

HÅVARD PEDERSEN, SOUND ENGINEER MORTEN BREKKE STENSLAND, SOUND RECORDING KRISTIAN KRÜGER, VIDEO RECORDING EIRIK LANDE, PHOTO THOR BRØDRESKIFT, PHOTO SVENN SIVERTSSEN, PHOTO GISLE NES, WEB

Vassdal og Eriksen AS, accountant Helge Frosta AS, auditor

VISUAL PROFILE

ALWYNNE PRITCHARD, FESTIVAL DIRECTOR IVAR CHELSOM VOGT, ADMINISTRATIVE COORDINATOR

F E S T I VA L C R E W MARTIN FLACK, TECHNICAL DIRECTOR STEVE SHAW, LOGISTICS EIRIK KYDLAND, PRESS CONTACT MAGNUS VOLL MATHIASEN (GRANDPEOPLE), DESIGNER ANDERS OHNSTAD, VOLUNTEER COORDINATOR MEGHAN BEATON, FESTIVAL OFFICE AND TRANSPORT MATTIAS THRONSEN, TECHNICAL PRODUCER SIGVE SÆLENSMINDE, TECHNICAL PRODUCER KRISTOFFER JUL-LARSEN, PRODUCER GUNHILD TINMANNSVIK, PRODUCER THOMAS BREDEFUR, PRODUCER THOROLF THUESTAD, SOUND ENGINEER EIRIK JØRSTAD, SOUND ENGINEER

THE VISUAL PROFILE FOR BOREALIS IS DESIGNED BY GRANDPEOPLE WITH MAGNUS VOLL MATHIASSEN AS ART DIRECTOR AND IN 2008 IT WON GOLD AND SILVER AWARDS IN THE NATIONAL DESIGN COMPETITION, VISUELTKONKURRANSEN. THE 2009 DESIGN HAS CONTINUED TO BUILD-UPON A VISUAL PROFILE WHICH HAS BEEN DEVELOPED AND REFINED OVER THE PAST 3 YEARS, WITH THE BOREALIS FONT AND COLOUR-SCHEMES IN PARTICULAR BECOMING AN INCREASINGLY RECOGNIZED AND ESTABLISHED PROFILE. GRANDPEOPLE HAVE NOT ONLY FOCUSED ON STRENGTHENING AND HIGHLIGHTING THE FESTIVAL PROFILE, BUT ALSO WORKING CLOSELY WITH BOREALIS TO INTERPRET THE FESTIVAL THEMES. IN 2009, THE THEME OF “TRANSCRIPTION” WAS THE ONE FROM WHICH THE VISUAL PROFILE DREW ITS CORE IDEAS. THE REFERENCE ON THE FESTIVAL PROGRAM COVER TO BURBERRY’S WELLKNOWN PATTERN ALSO ACKNOWLEDGES PIET MODRIAN’S WORK,


31

AS WELL AS OTHER MEMBERS OF THE DE STILJ- MOVEMENT - ONE OF THE FIRST TO TRANSCRIBE MUSIC INTO PAINTING. WITH REFERENCE ALSO TO THIS PRACTICE THEN, THE ‘BURBERRY’ PATTERN ON THE FESTIVAL PROGRAM COVER IS PARTLY DECONSTRUCTED AND GIVEN A RHYTHMIC IRREGULARITY, AS IN DE STILJ’S PAINTINGS

MARKETING THE MARKETING BUDGET REMAINED STABLE IN 2009. THE GRAPHIC PROFILE WAS REPRODUCED IN THE PROGRAM BOOK, POSTERS AND FLYERS THAT WERE DISTRIBUTED IN AND AROUND BERGEN IN THE MONTHS BEFORE THE FESTIVAL. THE ADVERTISING CAMPAIGN IN BERGENS TIDENDE, THE WIRE, STUDVEST, MORGENBLADET, BALLADE.NO AND NATT OG DAG WENT ACCORDING TO PLAN, IN ACCORDANCE WITH OUR TARGETING OF A YOUNG AND INTERNATIONAL AUDIENCE, AS WELL AS THE LOCAL CONCERT CROWD.

ARENAS BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK BERGEN TRAVPARK DOMKIRKEN GRIEGAKADEMIET GRIEGHALLEN

HOTEL TERMINUS KANTINEN PÅ JUS-BYGGET LANDMARK LOGEN TEATER LYDGALLERIET STUDENTSENTERET USF


12

JOHN HEGRE OG ANDERS HANA

E I T U T VA L EIGENPROD R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K MINIKONSERT HVER ETTERMIDDAG.» BERGENS TIDENDE, 26.2.

R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K Blant Borealis sine eigenproduksjonar iår vil me særleg trekke fram lydinstallasjonane. OLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK


12

JOHN HEGRE OG ANDERS HANA

E I T U T VA L EIGENPROD R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K MINIKONSERT HVER ETTERMIDDAG.» BERGENS TIDENDE, 26.2.

R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K Blant Borealis sine eigenproduksjonar iår vil me særleg trekke fram lydinstallasjonane. OLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK


12

JOHN HEGRE OG ANDERS HANA

E I T U T VA L EIGENPROD R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K MINIKONSERT HVER ETTERMIDDAG.» BERGENS TIDENDE, 26.2.

R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K Blant Borealis sine eigenproduksjonar iår vil me særleg trekke fram lydinstallasjonane. OLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK


12

JOHN HEGRE OG ANDERS HANA

E I T U T VA L EIGENPROD R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K MINIKONSERT HVER ETTERMIDDAG.» BERGENS TIDENDE, 26.2.

R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K Blant Borealis sine eigenproduksjonar iår vil me særleg trekke fram lydinstallasjonane. OLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK


12

JOHN HEGRE OG ANDERS HANA

E I T U T VA L EIGENPROD R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K MINIKONSERT HVER ETTERMIDDAG.» BERGENS TIDENDE, 26.2.

R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K Blant Borealis sine eigenproduksjonar iår vil me særleg trekke fram lydinstallasjonane. OLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK


12

JOHN HEGRE OG ANDERS HANA

E I T U T VA L EIGENPROD R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K MINIKONSERT HVER ETTERMIDDAG.» BERGENS TIDENDE, 26.2.

R A D I O F Y R P Å B Y E N S TA K Blant Borealis sine eigenproduksjonar iår vil me særleg trekke fram lydinstallasjonane. OLLABORATING ORGANISATIONS BERGEN TRAVPARK

Profile for Borealis – a festival for experimental music

Borealis Årsrapport 2009  

Borealis Årsrapport 2009  

Advertisement