Page 1


REDAKSJON ANSVARLIG REDAKTØR ALWYNNE PRITCHARD REDAKSJONSSEKRETÆR HÅVARD NYHUS FOTO ???

ADMINISTRASJON FESTIVALSJEF ALWYNNE PRITCHARD ADMINISTRATIV KOORDINATOR IVAR CHELSOM VOGT

INTRODUKSJON INTRODUCTION

4

UTSTILLINGER OG ANDRE PROSJEKTER EXHIBITIONS AND OTHER PROJECTS

8

SPRINGBOARD BOREALIS

12

ART DIRECTOR OG DESIGN MVM — MAGNUS VOLL MATHIASSEN WEBDESIGN GISLE NES TEKNISK ANSVARLIG MARTIN FLACK PRODUSENTER MEGHAN BEATON, KAJA JOREM, ANDERS OHNSTAD, MATTIAS THRONSEN, GUNHILD TINMANNSVIK, SIGVE SÆLENSMINDE

PROGRAM PROGRAMME

PRESSMEDARBEIDER HÅVARD NYHUS INTERN HOLLIE HARDING REGNSKAPSANSVARLIG VASSDAL & ERIKSEN AS

STYRE STYRELEDER MONICA SALTHELLA NESTLEDER HILD BORCHGREVINK STYREMEDLEM AASHILD GRANA, RAGNE SOFIE GRUNG MOE, STEINAR SEKKINGSTAD VARAMEDLEM SUSANNE CHRISTENSEN, ROAR SLETTELAND, HANS KNUT SVEEN

MEDLEMMER AV BOREALIS AVGARDE, BEK, BERGEN BAROKK, BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER, BERGEN KAMMERMUSIKKFORENING, BERGEN KUNSTHALL, BIT20 ENSEMBLE, DEN NATIONALE SCENE, DEN NYE

TIRSDAG 9. MARS TUESDAY 9. MARCH

14

ONSDAG 10. MARS WEDNESDAY 10. MARCH

X

TORSDAG 11. MARS THURSDAY 11. MARCH

X

FREDAG 12. MARS FRIDAY 12. MARCH

X

LØRDAG 13. MARS SATURDAY 13. MARCH

X

PROGRAMTABELL PROGRAMME TABLE ??

68

OPERA, FORSVARETS MUSIKKORPS VERSTLANDET, GRIEGAKADEMIET, KOR VEST, NY MUSIKK BERGEN, USF VERFTET

BOREALIS ER STØTTET AV NORSK KULTURRÅD, BERGEN KOMMUNE, HORDALAND FYLKESKOMMUNE BEK, FRITT ORD, GRIEGAKADEMIET, KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND, LINDEMANNS LEGAT, LYDGALLERIET, NY MUSIKK BERGEN, PRO HELVETIA, VISJON VEST, ÅSANE KULTURKONTOR

TRYKK GRAFISK TRYKK, BERGEN

PAPIR MUNKEN PRINT CREAM, VENICELUX


INTRODUCTION

prospect of a better life. I’m off to Oleana to lead a life of pleasure. A beggar here, a count out there, with riches in full measure; I’m coming, Oleana, I’ve left my native doorway; I’ve made my choice, I’ve said good-bye to slavery in Norway. - “The Ballad of Oleana”, av Theodoare C. Blegen (1852)

This year marks the 200th anniversary of the birth of Ole Bornemann Bull - violinist, showman, visionary and some-time revolutionary. Celebrated across the globe for his virtuosity as a musician, Ole Bull was also a passionate advocate of Norwegian independence and a master in the art of marketing and self-promotion. Whetting the public’s anticipation for his performances with mass-production of statuettes, soaps and other merchandising, Ole Bull would have given the PR moguls of

today a run for their money. But although he could be a shrewd businessman, Bull was also a romantic idealist with a dream to create a sovereign Norwegian state - and a bank balance sufficient to the task. So, in 1852, he bought 43 km2 of land in Pennsylvania, established the communities of New Norway, New Bergen, Valhalla and Oleana, pledged allegiance to the USA and created a flag for his new colonial utopia. Hundreds of Norwegians were drawn across the Atlantic with the

Of course, like all utopian dreams, Oleana and its neighbouring towns quickly succumbed to harsh realities, and by the end of 1853 the land had been sold and most of the settlers moved on. But despite that, the boldness of Ole Bull’s vision remains to be celebrated. The gap he bridged between imagination and action is one which we all have to cross, even in the smallest of tasks. It is, perhaps, what makes us dream. The challenge of staging a festival like Borealis is the challenge of realizing the dream of Boreana: the achievements of one emerging from the collapse of the other.

Idealism may indeed be, as Aldous Huxley claimed, something politicians ‘drape over their will to power’; but from the perspective of another great English writer it has a rather different role to play: for William Golding ‘utopias are presented for our inspection as a critique of the human state’. ALWYNNE PRITCHARD


I’m off to Oleana to lead a life of pleasure.

INTRODUKSJON

A beggar here, a count out there, with riches in full measure; I’m coming, Oleana, I’ve left my native doorway; I’ve made my choice, I’ve said good-bye to slavery in Norway. - “The Ballad of Oleana”, av Theodoare C. Blegen (1852)

I år er det to hundre år siden fiolinisten, underholderen, visjonæren og den deltids-revolusjonære Ole Bornemann Bull ble født. Feiret over hele verden for sitt spill, var han også en lidenskapelig forkjemper for norsk uavhengighet, og ikke minst en mester i markedsføring og egenreklame. Hans evne til å friste publikums forventninger – ved å produsere såper, statuetter og annen merchandise – står ikke tilbake for dagens PR-eksperter. Om Bull kunne være en slu

forretningsmann, var han også en romantisk anlagt idealist med ambisjoner om nasjonsbygging. Og like viktig: Han hadde økonomiske muskler til å realisere det. I 1852 kjøpte han derfor 43 kvadratkilometer land i Potter County i det nordlige Pennsylvania og etablerte småstedene Nye Norway, New Bergen og Valhalla Oleana. Han lovet troskap til USA, men rakk også å designe sitt eget koloniflagg. Utsiktene til et bedre liv lokket snart hundrevis av nordmenn over til Det nye utopia.

Men Oleana og nabobyene fløt ikke over av melk og honning likevel. I møte med verdens pinsler bukket de snart under. Ved utgangen av 1853 – bare ett år etter investeringen – var landet solgt og de fleste av nybyggerne flyttet. Likefullt, Ole Bulls oppvisning i mot og dristighet kan fremdeles feires. Hans brobygging mellom visjon og handling er ingeniør- og svevekunst vi alle kan verdsette. Spennet mellom tanke og realitet er stadig forutsetningen for at vi kan drømme. Å virkeliggjøre en festival som Borealis, er å drømme om Boreana. Det som oppnås springer ut når utopien bryter sammen. Jo da, idealisme er kanskje, som Aldous Huxley hevdet:

”noe politikere draperer over sin vilje til makt”. En annen engelsk forfatter av stort format ser det imidlertid litt annerledes. Som William Golding skriver: ”utopier blir presentert for oss som en kritikk av menneskeheten”. ALWYNNE PRITCHARD


UTSTILLINGER OG ANDRE PROSJEKT

LUKE FOWLER STED KUNSTHALL NO.5 STÅR FRA 5.MARS TIL 7.APRIL ÅPNING 5.MARS 2000 ÅPNINGSTIDER TIR.-SØN. 1200 – 1700 Skotske Luke Fowler er blant de mest omtalte unge britiske kunstnerne de siste årene. Hans dokumentarfilmer uttrykker en eksperimentell holdning til filmmediet i en forlengelse av 60- og 70-tallets avantgardefilmtradisjon. Fowlers filmer er som regel politisk motivert og portretterer gjerne mennesker som opererer på utsiden av det etablerte; outsiderfigurerer med radikale ambisjoner om å utfordre det bestående. Pilgrimage from Scattered Points (2006), Fowlers kanskje mest kjente filmportrett, følger den britiske komponisten og aktivisten Cornelius Cardew (1936-1981) sitt arbeid med det banebrytende verket Scratch Orchestra. Orkesteret, bestående av både profesjonelle og amatører, utfordret etablerte konvensjoner og distanserte seg fra tradisjonell notasjon. Som sosialt eksperiment endte det imidlertid i brudd, og gruppen ble delt i to. Filmen belyser åndskampen der Cardew selv konverterte til maoismen. Fowlers portrettfilmer er det vi gjerne kaller politiske, og viser, gjennom en nærlesning av historiske skikkelser, hvordan alternative måter å tenke på er mulig. For ham er musikken et verktøy til å studere menneskets samarbeidsevner, og ikke minst en metode for å undersøke samfunnets evne til å tolerere de uakseptable.

the unacceptable. Fowler’s portrait films themselves have a political motivation and show, through a close reading of historical figures, how alternative ways of thinking are possible. Luke Fowler (b. 1978) lives and works in Glasgow. He has had solo exhibitions at, among other venues, the Serpentine Gallery (London), Kunsthalle Zürich, Extra City (Antwerp) and The Modern Institute (Glasgow). He has participated in a long succession of group exhibitions and film festivals all over the world. On Thursday March 11 at 1800 John Tilbury, pianist and author of the biography Cornelius Cardew: A Life Unfinished (2008) will give a talk on Cornelius Cardew in Kunsthallen. On Friday March 12 at 1800 he will perform Cardew’s music with bassist Michael Duch at Bergen Pianoforretning. I samarbeid med Bergen Kunsthall. In collaboration with Bergen Kunsthall.

PIANOUTSTILLING STED BERGEN PIANOFORRETNING STÅR FRA 9.MARS TIL 13.MARS ÅPNING 9.MARS 1900 ÅPNINGSTIDER MON.-ONS./FRE. 0930 – 1630; TORS. 0930 – 1900; LØR. 1000 – 1500 Bergen Pianoforretning knytter seg til en lang tradisjon som fagforretning og forhandler av piano og flygel. De har gjennom årenes løp tatt vare på instrumenter som hver på sin måte forteller litt om forretningsdrift så vel som den Bergenske og Norske pianotradisjon. Under årets Borealisfestival presenteres disse instrumentene som en utstilling i forretningen. De fleste av instrumentene, noen opp mot 150 år gamle, er fullt spillbare, og gir et sjarmerende og interessant innblikk i hvor mye (eller lite?) instrumentene, musikken og menneskene har forandret seg. Bergen Pianoforreting has a long tradition as upright and grand piano specialists. Over the years they have taken care of a great many instruments, each with its own story to tell about the history of the piano in Norway. Most of the instruments, some up to 150 years old, are fully playable and will provide a charming and interesting insight into how much (or little?) the instruments, the music and the people have changed. I samarbeid med Bergen Pianoforretning. In collaboration with the Bergen Pianoforretning.

Luke Fowler (f. 1978) bor og arbeider i Glasgow. Han har hatt separatutstillinger ved blant annet Serpentine Gallery (London), Kunsthalle Zürich, Extra City (Antwerp) og The Modern Institute (Glasgow). Han har deltatt ved en lang rekke gruppeutstillinger og filmfestivaler verden over.

8

9

Torsdag 11.mars klokka 1800: John Tilbury, pianist og forfatter av biografien Cornelius Cardew: A Life Unfinished (2008), foreleser om Cornelius Cardew i Kunsthallen. Fredag 12.mars klokka 1800: Cardews musikk framføres av Tilbury og bassist Michael Duch i Bergen Pianoforretning. Luke Fowler is one of the most talked-about young British artists of recent years. His films are documentaries which at the same time express an experimental attitude to the film medium, in a continuation of the avant-garde film tradition of the 1960s and 1970s. They often also portray historical cultural figures who operate on the extreme periphery of established society. The subject is usually a type of outsider figure with radical ambitions to challenge existing society. Pilgrimage from Scattered Points (2006), perhaps Fowler’s best known film portrait, deals with the British composer and activist Cornelius Cardew (1936-1981), following the development of the composer’s ground-breaking Scratch Orchestra project through its breakdown to final collapse. The orchestra, which consisted of both professional musicians and amateurs, challenged established conventions and distanced itself from the use of traditional notation and performance arenas. It was a social experiment that ended in a rupture, splitting its membership into two factions. Fowler’s film sheds light on the group’s struggle, during which Cardew himself became a Maoist. For him, music was a tool for studying man’s ability to cooperate, as well as a means of investigating society’s capacity to tolerate

BERGEN PIANOFORRETNING


GERHARD ECKEL, CATABOLIZER (2009/10)

DAVID HELBICH, PAY-A-DAY PROSJEKT

MEDIAPROSJEKT

KJENNINGSMELODI

STED LYDGALLERIET STÅR FRA 9.MARS TIL 29.APRIL ÅPNING 9.MARS 1530 ÅPNINGSTIDER TIR.- SØN. 1200 – 1600

Prisen for popen. Hvor mye er et dagsverk verdt? Alliert med den tyske komponisten David Helbich lot Borealis den enkelte publikummer selv bestemme prisen på et stykke som urfremføres under festivalen. Interesserte ble invitert til å lønne komponisten for én arbeidsdag – på helt fritt grunnlag. Borealis satte selv standarden ved investere i to arbeidsdager. Passende gasje? Henholdsvis 200,- og 5000,- kroner. Underveis rapporterte David kontinuerlig til sine patroner på http://pay-a-day.blogspot.com

LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE SKOLE

STED I BYEN DATO 9.MARS TIL 13.MARS

Musikk er næring. Å lage musikk er en form for matlaging. Å lytte til musikk er en form for inntak. Matlaging og spising, komponering, fremføring og lytting er bevisste og overlagte handlinger. Matlaging og komponering skaper forventning; spising, framføring og lytting tilfredsstiller sulten. Hva skjer med musikken etter at vi har tatt den inn? Fordøyelsen er en ufrivillig og ubevisst kroppsprosess. Catabolizer melodisetter fordøyelsesprosessen. Den fortærer hele musikkstykker, tygger dem, svelger og fordøyer dem; bryter dem ned i komponenter som kan absorberes. Musikalsk katabolisme er forøvrig en nesten rest-fri prosess. Etter fordøyelsen består ekskrementene bare av svak støy. Konsertene blir, i kledelige Catabolizer-omgivelser, spist og fordøyd på Lydgalleriet onsdag 10.mars og fredag 12.mars klokken 1530. Music is an essential nourishment for humans. Creating music is a form of cooking. Listening to music is a form of ingestion. Cooking and eating, as well as composing, performing and listening are conscious and deliberate acts. Cooking and composing create expectation; eating, performing and listening satisfy hunger. What happens to the music after we have taken it in? Digestion is an involuntary and unconscious bodily process. Catabolizer sonifies the music digestion process. It consumes entire pieces of music, chews them, swallows and digest them, i.e. breaks them down into components which can be absorbed. Music catabolism is an almost residue-free process. All the music digestion process excrements after about 48 hours are faint little noises. On Wednesday the 10th and Friday the 12th of March at 1530 concerts will take place at Lydgalleriet within the Catabolizer environment, to be digested and absorbed by it. I samarbeid med Lydgalleriet og Bergen Senter For Elektronisk Kunst (BEK). In collaboration with Lydgalleriet and Bergen Centre for Electronic Arts (BEK).

Det ferdige verket blir for første gang fremført på Lydgalleriet onsdag 10.mars klokken 1530. How much would you pay a composer for a single day’s work? Borealis festival sought individuals and institutions interested in participating financially in the debate around cultural subsidies. They decided how much Helbich’s time was worth and on which days he would undertake the work. By paying for a single day they had the opportunity to contribute to the project as a whole. David reported on each day of work on his blog at http://pay-a-day.blogspot.com The finished work will be performed at Lydgalleriet on Wednesday the 10th of March at 1530.

STED BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK STÅR FRA 13. TIL 31.MARS Etter å ha oppdaget at Borealis slapp bandet SunnO))) løs i Domkirken med drone-metal, fikk 3MK fra Laksevåg videregående skole opp ører og øyne for samtidsmusikken. Medieelevene har fått i oppgave å presentere sin opplevelse av årets Borealis. Hva gruppen av kommende journalister, designere, komponister, fotografer, filmregissører, artister, aktivister og politikere har å vise frem, finner du på Hovedbiblioteket i Bergen. Men fordi vi har å gjøre med en gjeng full av påfunn, kan det hende du finner spor av den kommende laxerussen også andre steder. After the defining experience of hearing drone metal band and Borealis signing SunnO))) in Bergen Cathedral, the students in 3MK from Laksevåg high school, opened their eyes to the world of contemporary music. The media students have been tasked to present their experience of this year’s Borealis. To see what the journalists, designers, composers, photographers, film directors, artists, activists and politicians in the making will have up their sleeves, please visit their stand at the Main Library in Bergen. However, judging from their youthful indiscretions, you might bump into them elsewhere too.

I år I år vil studentene ved Laksevåg videregående skole lage festivalens kjenningsmelodi som en del av prosjektet Radioalis. Radioalis konstitueres av Eirik, Mats Ruben, Øystein og Ivar - alle fra Laksevåg videregående skole. De vil ta en titt på årets festival gjennom en serie podkaster, til tross for noe sviktende kompetanse hva både radio og samtidsmusikk angår. På den annen side, det kan like gjerne kalles ‘glimt i øyet’. This year, the students at Laksevåg videregående skole will create the theme tune for Borealis as part of their Radioalis project. The Radioalis team is Eirik, Mats Ruben, Øystein and Ivar - all from Laksevåg Videregående. Through a series of podcasts and jingles, they will be taking their own look at the Borealis festival - and contemporary music more generally - despite the fact that they don’t yet know much about either. Still, this is a good place to start - and we have been assured that they are, indeed, ready to kick some ass!

Takk til alle økonomiske bidragsytere. With thanks to everyone who contributed financially to this project.

Mediastasjonen lanseres lørdag 13.mars klokken 1200 i Bergen Offentlige Bibliotek. The Media station will be launched on Saturday March 13th at 1200 at Bergen Offentlige Bibliotek.

THE CHAP COCKTAIL The Chap cocktail, spesialutviklet av bandet i anledning årets Borealisfestival, vil serveres på Landmark så lenge festivalen varer.

I samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. In collaboration with Bergen Offentlige Bibliotek.

The Chap cocktail, specially created by the band for Borealis, will be served at Landmark throughout the festival.


SPRINGBOARD BOREALIS 2: KOMPONISTER

SPRINGBOARD BOREALIS 1: PERKUSJONISTER KLOKKEN 1800 STED GRIEGAKADEMIET PRØVESALEN INNGANG GRATIS “Spirits, Chance and the Unknown” H E N RY C O W E L L , O S T I N AT O P I A N I S S I M O D AV I D S K I N N E R , 2 C Y C L E S ( U R F R A M F Ø R I N G ) JOHN THROWER, AURORA BOREALIS

KLOKKEN 2000 STED ALTONA VINBAR, AUGUSTIN HOTEL INNGANG GRATIS Den aktive komposisjonslinjen på Griegakademiet har i år igjen fått oppdraget med å lage et «Springboard Borealis» - en «åpning før åpningen». Som i fjor vil vi ta i bruk byens egenartede rom og bygninger, der stedets særpreg blir en inspirasjon for både komponering og konsertgjennomføring. I fjor var Lepramuseet åstedet, i år blir det Altona Vinbar på Hotell Augustin. Disse gamle, lave kjellerhvelvingene - med publikum benket sammen rundt småbord - skaper en lun og intim konsertramme.

JOHN CAGE/ LOU HARRISON, DOUBLE MUSIC )

Fremføres av Griegakademiet Percussion Ensemble Trond Madsen, dirigent

Musikk av lærer og studenter ved Griegakademiets komposisjonsstudium: Morten Eide Pedersen, Rebecka Sofia Ahvenniemi, Emil Børø, Tor Erik Hellesen, Siri Langøigjel-

7 MARS SØNDAG

7 MARS SØNDAG

12

ten, Anders Røshol, David Skinner, Kari Sundet, Solveig Sørheim, og Jan Tufteland. Øvrige medvirkende TBA. Once again, the composition department of the Grieg Academy stages a «Springboard Borealis» - an “opening before the opening”. As in 2009, the city’s distinctive rooms and buildings are inspiration for both composition and performance. This year, the Altona wine bar at Hotel Augustin is the chosen venue, these old and humble surroundings - with members of the audience seated around small tables - creating a warm and intimate concert setting.

13


den illustrerer hvordan han selv aldri slutter å utfordre og fornye sitt eget poetiske uttrykk. Dette bidrar til at Rimbereid i språk så vel som i form og innhold har et uvanlig stort register å spille på». Han har også vunnet Sult-prisen og Kritikerprisen. BIBLIOLUDIUM KLOKKEN 1700 STED BERGEN OFFENTLIGE BIBILIOTEK INNGANG GRATIS

KINO BOREALIS KLOKKEN 1300 STED LANDMARK INNGANG GRATIS

GERHARD ECKEL, CATABOLIZER UTSTILLINGSÅPNING

Kino Borealis arrangeres i samarbeid med Bergen Filmklubb. All kino Borealis events in collaboration with Bergen Filmklubb.

Alle arrangement på Lydgalleriet arrangeres i samarbeid med galleriet All Lydgalleriet events in collaboration with the venue

Øyvind Rimbereid er forfatter og lyriker, og arbeider som undervisningsleder ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Hans jevne og samlede produksjon er i ferd med å etablere ham som en av vår samtids viktigste forfattere, ikke mindre fundert etter at diktsamlingen Solaris korrigert ble det nyeste tilskuddet i Norsk litterær kanon, en liste over norsk litteraturhistories 25 viktigste verker, utarbeidet av en fagjury fra Norsk litteraturfestival. I fjor ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris for diktsamlingen Herbarium (2008), og han vant Brageprisen i åpen klasse for 2008. I juryens begrunnelse stod det at: «...samlingen demonstrerer Rimbereids særegne evne til å utvide, tilpasse og aktualisere tradisjonelle former, samtidig som

TIRSDAG 9 MARS

TIRSDAG 9 MARS

TIRSDAG 9 MARS

Filmer valgt fra innsendt materiale. Se dagsprogram for detajert timeplan. Films selected from international submissions. See daily programs for details.

KLOKKEN 1530 STED LYDGALLERIET INNGANG GRATIS Se side ? See page ?

14 GERHARD ECKEL

Øyvind Rimbereid is an author and a poet. His ouevre - so far - is about to establish him as one of Norway’s most important contemporary writers. His work Solaris korrigert has been included in the Norwegian literary canon, a list of Norways 25 most important works. Last year he was nominated for the Nordic Council Literature Prize for his poetry collection Herbarium (2008), and won the Brage Prize in open class for 2008. The jury stated that: “... the collection demonstrates Rimbereid’s unique ability to extend and customise traditional methods, while ceaselessly challenging and renewing his own poetic expression. Thus Rimbereid, in language as well as in form and content, has an unusually large register on which to play.” NB! This reading is in Norwegian. Alle arrangement på Biblioludium arrangeres i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. All Biblioludium events in collaboration with Bergen Offentlige Bibiliotek.

15 ØYVIND RIMBEREID


GERHARD STÄBLER AND KUNSU SHIM IN CONVERSATION

GS — Winter in Bergen: darkness, rain, a crack of sunshine (only) – best time of the year for music? KS — Music seems to reflect something, in which it can be reflected – light, darkness, rain etc., but for me, music itself is far from those things. So, there is no best time for music. But a specific state of environment, for example, a dark, rainy and windy day gives a certain sense of sonic circumstance, that could be listened to as music itself.

GERHARD STÄBLER, HELIOS NORDWÄRTS (URFRAMFØRING) KLOKKEN 1800 STED ADMIRAL HOTEL/BRYGGEN INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS Stykke for tre helikoptre, brannbiler, Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV) og en stor masse utøvere. Piece for three helicopters, fire engines, Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV) and massed performers. Velkomsthilsen fra kulturbyråd Monica Mæland. Welcome speech by councilor Monica Mæland. I samarbeid med Fonna Fly, Bergen Brannvesen og alle musikerne.

In collaboration with Fonna Fly, Bergen Brannvesen and all participating musicians.

TIRSDAG 9 MARS

16 G E R H A R D S TÄ B L E R

GS — I agree, and I see music needs surroundings that let you „hear“, for example a silent room, a quiet hall, a night that is full of stars – no wind, no rain, and a comfortable temperature. This I would take as the usual presuppositions for being able to get a deep musical reception. I also see a chance for music in an environment, that is „loud“, as I’d like to try with my composition „HELIOS NORDWÄRTS“, that implants music into the harbour of Bergen with its traffic, its market, and its daily weather conditions. I’d like to accentuate everyday life with musical sounds that makes the ears – hopefully – open again, and let us realise that we are constantly bombarded by everlasting and omnipresent ambient music.

KS — I am curious to know how you are going to put together all the differences? What we are doing as composers, is (re)organizing the senses. Sounds in the environments are always functional. For me it is essential that sounds should be (re)born as a sensual body free from their dailylife-functions. I also did several open-air projects. One of them was called „here - open air“ as a performance with bicycles, fire, an artificial moon and musicians. The other one was called „places with airhorn“, an open-air performance for two weeks, in which I was playing just a single long sustained sound on a ship horn – but very gently – at a certain time of day. Perhaps you are trying to mark „the environment“, such as the fish market in Bergen, which turns a place into a „happening“; I am trying to be a part of the environment, I want to be involved in something taking place. For me music is still something open. The sense of sounds could be completely newly organized, if we could find the possibilities... GS — ...and what music means to us. Most of your music – for example especially those for performance halls – leads the listener to a kind of inner sound world, you concentrate on listening to sounds that exsist in the present - lets us hear their existence. And much of my music combines experiences of all our senses – listening, seeing, smelling, feeling... I am very much interested in engaging musicians in making music at a specific site – as Bergen’s harbour or the former textile factory in Salhus – working with the existing sounds of those sites, and confronting them with added sounds composed of rotating helicopters, horns from fire engines, the rattling of weaving machines etc., in combination with instrumental musical structures created by brass players, and young people with traditional string instruments etc. KS — I am also very interested in the various sources of klangkörper - sound bodies. The noise of helicopters in the sky is of course not comparable to one single tone on a piano. These are two very different worlds. But what appeals to me is that there are two (or more) worlds in one universe. Don’t you, too? A crack of sunshine in winter in Bergen expresses itself as much as the striking brightness during the summer in Busan, where I was born. There are always specific beauties in any kind of environment.


KLOKKEN 2000 STED LEILIGHETER I KALMARHUSET INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS

KLOKKEN 1900 STED BERGEN PIANOFORRETNING INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS

Intimkonserter med beboere i Kalmarhuset som vertskap. Intimate concerts hosted by residents of Kalmarhuset in their apartements.

J O H N C A G E , S O N ATA V F R O M T H E S O N ATA S A N D I N T E R L U D E S ELSE OLSEN STORESUND, PIECE FOR PIANO, CHAPEL FORKS AND MARBLES

AVGARDE #1: Programlansering av Alwynne Pritchard. Pianoutstilling lanseres av Nils Henrik Jansen.

BENEDICT MASON, MASK: RICARDO ODRIOZOLA MED VENNER.

“mask something recognisable See side ? See page ? Mat og vin leveres av Jacobs Bar & Kjøkken. Food and wine provided by Jacobs Bar & Kjøkken. Alle arrangement ved Bergen Pianoforretning arrangeres i

samarbeid med dem. All events at Bergen Pianoforretning in collaboration with them.

TIRSDAG 9 MARS

alle nødvendige parametre - musikalske - romlige - akustiske - framføring - og så videre. Fokus bør alltid knyttes til de angitte parametrenes iboende avstand, synkronisering og bevegelse. Dette er grunnleggende i enhver praktisk eller teoretisk tilnærming til presentasjonen av effektene som er avbildet innenfor. Hovedprioritet i denne boken ... er den akustiske (dvs. den naturlige, ikke-forsterkede) lyd - med eller uten hjelp av teknologi: vi må gjenoppdage og feire det sofistikerte menneskelige øret i høytalerens tidsalder.

so it is barely recognisable”

Every day at 2000 Avgarde will stage a performance of one piece from Benedict Mason’s book outside sight unseen and opened. Of the book, Mason says:

Hver dag klokken 2000 vil Avgarde spille en scene fra Benedict Masons bok outside sight unseen and opened. Selv sier Mason dette om boken: Denne boken kan ... tjene som nøyaktig instruksjon for

This book can...serve as the basis for precisely and fully notated pieces in all requisite parameters - musical - spatial - acoustical - performance - and so on, remembering always that the focus should be in the intrinsic specified parameters

TIRSDAG 9 MARS

18

19 ELSE STORESUND

BENEDICT MASON

KALMARHUSET


of distance, synchronisation and movement. These are fundamental to any practical or theoretical approach to the presentation of the effects depicted within. The priority in this book...is towards acoustical (ie natural, unamplified) sound - with or without the aid of technology: we have to celebrate the unparalleled sophistication of the human ear in the age of the ubiquitous loudspeaker. Alle Ben Mason-forestillinger i samarbeid med Avgarde. All Ben Mason performances in collaboration with Avgarde. Alle Benedict Mason-forestillinger i samarbeid med Avgarde. All Benedict Mason performances in collaboration with Avgarde. For tre år siden bestemte en gruppe bergenske musikere og komponister å trosse kulturpolitiske føringer og hip programeringspolitikk. Slik ble konsertserien Avgarde til.

PHILL NIBLOCK OG THOMAS ANKERSMIT

Med et totalbudsjett tilsvarende en halv gjennomsnittsinntekt, har Avgarde blitt et fenomen som er like generøs i omfang som den er i vitalitet. Åtte kvelder i året, på selveste lørdagskvelden, avvikles Avgarde. Mer som en minifestival enn en ordinær konsert, og med musikk som spenner fra de innerste hulrommene til vestlandske samtidsmusikkkomponister til det utadvendte alla kunstrock. Three years ago a group of Bergen musicians and composers chose to defy cultural guidelines and hip programming policy. Thus the concert series Avgarde came about. Though the budget is modest, Avgarde has become a phenomenon as generous in scope as in vitality. With music ranging from the inner cavities of contemporary composers to the outgoing exhibitions of art rock - Avgarde is not so much an ordinary concert, as a mini festival in itself. STIAN WESTERHUS, IMPROVISASJON S I G U R D F I S C H E R O L S E N , N Y T T V E R K F O R S T RY K E K VA RT E T T O G

KLOKKEN 2200 STED LANDMARK INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS Duo-sett; solo-sett, Thomas Ankersmit: datamaskin, modulær synth og akustisk saksofon; solo-sett, Phill Niblock: Music and Images (from the Movement of People Working films) med sampleprøver fra Arne Deforce (cello), Natalia Pschenitschnikova (bassfløyte og stemme) og Seth Josel (ikke-forsterkede gitarer spilt med e-bow). ELEKTRONIKK (URFRAMFØRING) SIEGFRIED KUTTERER, SPECK DRUM MED SZILARD BUTI. OG MER

I samarbeid med beboere i Kalmarhuset. In collaboration with residents of Kalmarhuset.

Phill Niblock spiller på flere strenger - musikk, film, fotografi, video og datamaskiner. Musikken hans, et sted i skjæringsfeltet mellom statiske overflatestrukturer og ekstremt aktive harmoniske bevegelser, åpner opp en original lydverden som på samme tid har mye til felles med tidlig drone-basert minimalisme. Niblocks arbeid har

TIRSDAG 9 MARS

20 SIEGFRIED KUTTERER

21 SZILARD BUTI


påvirket en hel generasjon av musikere, kanskje særlig de som er kommet etter ham. Fjernt fra syntaksen til jazz eller improvisasjonssjangeren forøvrig, har i stedet Niblock spesialisert seg på å tvinge instrumentet inn i ukjente sonisk territorium; såkalt rekontekstualisering. Hans saksofonstemme er messende, fengende, voldelig og gjennomtrengende. Duo set; solo set, Thomas Ankersmit: computer, modular synthesizer and acoustic alto saxophone; solo set, Phill Niblock: Music and Images (from the Movement of People Working films) featuring recorded samples from Arne Deforce (cello), Natalia Pschenitschnikova (bass flute and voice) and Seth Josel (unamplified guitars played with ebow). Phill Niblock is an intermedia artist using music, film, photography, video and computers. In his music, the combina-

tion of apparently static surface textures and extremely active harmonic movement generates a highly original sound world that, while having things in common with early dronebased Minimalism, is utterly distinct in sound and technique. Niblock’s work has influenced a generation of musicians, especially younger players from a variety of musical genres. “Tense, tight beats, lazily cyclic curves and floating colorational shifts induced by clashing overtone patterns.” John Rockwell, New York Times Ankersmit’s saxophone voice is an entrancing, violent mass of multiphonic, shapeshifting sound, oscillating endlessly through circular breathing, penetrating every corner of the room. Far removed from the syntax of jazz or improv, his is a spectacular recontextualisation of the instrument’s possibilities, forcing it into uncharted sonic territory. “Ankersmit tears into the room’s resonant acoustics with a

22 THOMAS ANKERSMIT

hail of buzzsaw-inflected harmonics and ruthlessly chases down every fleeing frequency before rattling it within in an each of its life.” Joe Panzer, Stylus

23 PHILL NIBLOCK


STATISTICS DAVID HELBICH

KLOKKEN 1130 STED RÅDHUSET INNGANG GRATIS Tor Kristian Liseth, dokumentarfilm om Øyvind Skarbo sitt forsøk på å mestre skateboard i den hensikt å fremføre Jennifer Walshes THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS.

KINO BOREALIS KLOKKEN 1300 STED LANDMARK INNGANG GRATIS

KLOKKEN 1530 STED LYGALLERIET INNGANG GRATIS

The ANGLE of my STANDARD PRACTICE is due to the enormous HEIGHT of my NESTED IRRATIONALS resulting into an almost inaudible FREQUENCY of pleasure, since I am more tight with SUSTENANCE than with TIME.

G E R H A R D E C K E L , C ATA B O L I Z E R P E R F O R M A N C E # 1 D AV I D H E L B I C H , PAY- A - D AY P R O S J E K T P E R F O R M A N C E , SOCIAL PIECE (URFRAMFØRING)

Jennifer Walshe, THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS fremført av Øyvind Skarbo.

Filmer valgt fra innsendt materiale. Se dagsprogram for detajert timeplan. Films selected from international submissions. See daily programs for details.

ONSDAG 10 MARS

ONSDAG 10 MARS

ONSDAG 10 MARS

Se side ? See page ?

24

25 J E N N I F E R WA L S H E

D AV I D H E L B I C H


BIBLIOLUDIUM

FABRIKKAFTEN SALHUS

KLOKKEN 1700 STED BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK INNGANG GRATIS

KLOKKEN 1830 STED SALHUS TRICOTAGEFABRIKK INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS

Kjersti Rorgemoen (f. 1982), kommer fra Øyfjell i Vinje, men bor i Bergen. Hun er vel skolert, har en master i nordisk, og er en av redaktørene bak fanzinen Ikke til hjemlån. Hun debuterte som forfatter i fjor med Purkene snudde seg. Silje Bekeng i Klassekampen skrev at debutanten “beskriver Magna Bekks indre floker med en balansert og fininnstilt kombinasjon av humor og eksistensielt alvor.” Gro Jørstad Nilsen i Bergens Tidende var ikke snauere: «Rorgemoen er utvilsomt et forfattertalent som tar på seg å utfordre i stedet for å gli sømløst inn i den store litterære hop, noe hun fortjener både honnør og applaus for.»

Ta bussen fra Bergen sentrum (stoppesteder: Bergen Busstasjon - Festplassen - Torget - Bryggen) til Åsane terminal. Alle busser går i retning Åsane terminal, men linje 80 og 90 er raskest. Prøv å unngå nummer 24 og 50. De velger omstendelige ruter. Fra Åsane terminal går 260-bussen til Salhus hver time (alltid 40 minutter over). Bussen bruker ti minutter til Salhus. Vi anbefaler derfor 17:40-bussen fra Åsane. Ved retur til Åsane/Bergen går bussen også hver time; ti minutter over. Mer info: ruteopplysningen 177 / tide.no

Kjersti Rorgemoen (b. 1982), comes from Telemark, but

ONSDAG 10 MARS

26

lives in Bergen. As well as being a writer, she is one of the editors of the fanzine Ikke til hjemlån. She debuted as an author last year with Purkene snudde seg (The cops turned). The reviewer in Klassekampen wrote that she “describes [the protagonist] with a balanced and fine-tuned combination of humor and existential seriousness.” Bergens Tidende was also upbeat: “Rorgemoen is undoubtedly a talented writer who takes on the challenge of writing, rather than slipping seamlessly into the great literary pool.” NB! This reading is in Norwegian.

Take the 80 or 90 bus from the city center (stops: Bergen Busstasjon - Festplassen - Torget - Bryggen) to Åsane termi-

nal. From Åsane terminal the 260 bus runs to Salhus once every hour (always 40 minutes past). The bus uses ten minutes to Salhus. Thus, we recommend the 17:40 bus from Åsane. When returning to Bergen, the bus run ten past. For more information call route info at 177. BUS NOVICE? Easy (and slower) option: Bus 280: Leave from Bergen Busstasjon 16:40 - arrive at Salhus 17:34 Bus 280: Leave from Bergen Busstasjon 17:10 - arrive at Salhus 18:04

KLOKKEN 1830/1930 Tor Kristian Liseth, dokumentarfilm om Rolf Borch sitt forsøk på å mestre skateboard for å fremføre Jennifer

ONSDAG 10 MARS

27


STATISTICS ROLF BORCH

ANGLE I love going angling! We had, untill recently, a place in Øygarden and fishing is one of my favorite hobbies. I don’t have an impressive cod-record, but i once caught an akkar-octopus. My angling-buddy, my brother, doesn’t believe me, but it’s true!

Walshes THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS.

KLOKKEN 1900 G E R H A R D S TÄ B L E R O G K U N S U S H I M , P R O S J E K T M E D Å S A N E U N G E

THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS går i korthet ut på at musikeren – lav skateansiennitet som han gjerne har – gir seg i kast med tyngdekraften for på den måten å skape et musikkstykke som spiller på djervhet, vektløshet og skrubbsår. Som klarinettist Rolf Borch selv sier: “Jeg har aldri skatet før. Fordi min tre år yngre bror var så utrolig god, gadd ikke jeg å prøve en gang. Ideen ikke er å bli Europamester, men å sette seg i stand til å skate en slags fantasiløype. Og da må man vel gjøre seg noen erfaringer og føle fysisk på kroppen hva det handler om.”

S T RY K E R E O G FA B R I K K M A S K I N E R ( U R F R A M F Ø R I N G )

STANDARD PRACTICE I take pride in being a “good musician”, and my daily warm-up sessions are important for me to keep in shape. It’s very boring, it doesn’t help to get my face in the newspapers, but I can’t exist as a clarinetist without it.

SIEGFRIED KUTTERER, NYTT VERK MED SZILARD BUTI OG DOMENICO MELCHIORRE (URFRAMFØRING)

Alle arrangement som involverer Melchiorre/Kutterer/Buti skjer i samarbeid med Pro Helvetia. All events featuring Melchiorre/Kutterer/Buti in collaboration with Pro Helvetia.

HEIGHT My top note is: Notated in Bb: G sharp 4, wich means notated in C: F sharp 4. KLOKKEN 2000

Excerpt from Walshes THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS: “Choose a pitch on your instrument. Skate your imagined path on this pitch. (You may chosse to skate the path in slow-motion.) Every micro-detail of the pitch (tuning, timbre, dynamic, envelope, consistency, colour, texture, weight, feel, pressure, clarity, strength) should correspond absolutely to

the experience of skating the the path in your head. Carve through air in long, sweeping paths with the sound you produce. Reveal and inhabit new spaces, smooth new lines.”

NESTED IRRATIONALS I read this as “iboende irrasjonelle egenskaper” and choose among others to reveal my need of complete control in concert situations, which makes improvisation kind of a problem. Which again, is funny, since the piece I’m playing at Borealis this year is completely improvisatory.

FREQUENCY I can play very fast!

AVGARDE #2: B E N E D I C T

MASON, ALL OVER: RICARDO

ODRIOZOLA MED VENNER.

“stationed all over with loud ghettoblasters

ONSDAG 10 MARS

SUSTENANCE I can also play very long! And I hope to prove that for many years to come...

28 ROLF BORCH

29

TIME I think that I have a lot of time; that is both quality- and quantity-time. I’m learning to skate at the age of 34. That probably means that my mid-life crisis will come when I’m 65... And I don’t intend to retire until ....120? I also feel that one of the coolest things by being a musician is our capability to bend and manipulate Time. TOR KRISTIAN LISETH

Å S A N E U N G E S T RY K E R


identical tapes of material with a strong identity all tapes start together at the beginning of the tape each performer widely varies their volume level individually

KLOKKEN 2030 K N U T VA A G E , M O R F E M A S K I N / M O R P H I N G M A C H I N E , M E D G N E I S

don’t move”

O G S A L H U S K O R , K O O R D I N E RT AV T O R E K L O S T E R (URFRAMFØRING)

Se side ? See page ? J E N N I F E R WA L S H E , T H I S I S W H Y P E O P L E O . D . O N P I L L S F R E M F Ø RT AV R O L F B O R C H .

I samabeid med Salhus Tricotagefabrikken og Åsane Kulturkontor. In collaboration with Salhus Tricotagefabrikken and Åsane Kulturkontor.

ONSDAG 10 MARS

30

31 K N U T VA A G E


STATISTIKK MELCHIORRE/KUTTERER/BUTI

INGREDIENSER 1 Kanin, mellom 2,5 og 3 kg, 3 ss konjakk 4 ss andefett, 125 gram bacon i tynne skiver, 1 middels stor gulrot, 4 mellomstore løk, 4 nellik, 30 fedd hvitløk, 60 sjalottløk, 1 urtebukett, 1 flaske rødvinseddik, 2 flasker god rødvin, salt, pepper. Velg en vakker kanin, gjerne en med rødt hår. Viktig: Kaninen skal drepes raskt, uten at en dråpe blod går tapt. Fjern - og ta vare på! - hjerte, gallleblære, lever og lunger. Ha blodet i en bolle og bland med litt konjakk. Hvis du ønsker å spise klokken 20:00, vil følgende tidsplan gjelde:

DOMENICO MELCHIORRE, SIEGFRIED KUTTERER OG SZILARD BUTI KLOKKEN 1130 STED FOAJÉEN I DNB, LARS HILLESGATE 30 INNGANG GRATIS KUTTERER, INTERLUDES 1-5; STRAIGHT INSIDE

13.30 Ta en gryte, gjerne i kobber, med tettsittende lokk. Smør innsiden med gåsefett. Legg tynne strimler med bacon i bunnen av gryta. Tilfør partert gulrot, nellikk, 20 fedd hvitløk, 40 sjalottløk og en bukett med urter. Deretter rødvinseddik og halvannen flaske rødvin. Smak til med salt og pepper.

10 fedd hvitløk og sjalottløk. Bland kraftig til du får en homogen farse. 17.00 Ta gryten vekk fra stekeplaten. Fjern forsiktig kaninen og plasser den på en tallerken. Hell resten i bollen og arbeid deg gjennom massen med en trestampe til alt er tykk saus. Bland sausen med farsen. 17.30 Ta blandingen og kaninen tilbake i gryta. Ta på lokk, og la blandingen godgjøre seg i halvannen time over svak varme. 19.00 Fjern flytende fett som pipler til overflaten med en skje. Sausen skal nå være svært tykk; nærmest puré-aktig. 19.45 Rør blod som måtte skillle seg ut tilbake i sausblandingen. Tilsett salt og pepper. KINO BOREALIS 20.00 Server kaninen på en oppvarmet tallerken, og fjern eventuelle bein. Spises med skje - og kun skje! Bruk av kniv vil være å vanhellige retten!

14.00 Etter første oppkok, reduser varmen og la blandingen småkoke forsiktig i tre timer..

KLOKKEN 1300 STED LANDMARK INNGANG GRATIS Filmer valgt fra innsendt materiale. Se dagsprogram for detajert timeplan. Films selected from international submissions. See daily programs for details.

16.30 Send følgende ingredienser gjennom en kjøttkvern: 125 gram bacon, kaninens hjerte, lever og lunger. Tilfør

TORSDAG 11 MARS

TORSDAG 11 MARS

32

33 SIEGFRIED KUTTERER

SZILARD BUTI

DOMENICO MELCHIORRE


BIBLIOLUDIUM

PLATTFORM: JOHN TILBURY

improvisasjonsgruppa AMM.

KLOKKEN 1700 STED BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK INNGANG GRATIS

KLOKKEN 1800 STED LANDMARK KUNSTHALLEN INNGANG GRATIS

Erlend O. Nødtvedt (f. 1984) er redaksjonsmedlem i Vagant og har tidligere gått på Skrivekunstakademiet i Bergen. I fjor skrev og talte han om Sigbjørn Apelands orgeltårn. Et høydepunkt for mange. Nødtvedts poesi er preget av et markert grep om spåkets lydlige sider, et vidt, men lokalt, assosiasjonsfelt og en sans for dramatisk fremførelse. Han debuterte på den nasjonale scene i 2008 med det episke langdiktet Harudes, utgitt på Aschehoug. Der går Vestlandet under i et ras av stein og regn. Oddsspillere kan vente seg mye pust, bibelske tankerekker og fokus på Sunnhordland.

Borealis og Plattform presenterer John Tilbury: Foredrag om Cornelius Cardew Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie på Landmark.

På 1960-tallet var Tibury nært forbundet og assosiert med komponisten Cornelius Cardew, hvis musikk han har tolket og spilt inn som medlem av Scratch Orchestra. Hans biografi om Cardew, Cornelius Cardew - A life unfinished ble utgitt i 2008.

Erlend O. Nødtvedts (b.1984) reading of his text in response

TORSDAG 11 MARS

34

to Sigbjørn Apelands organ tower was by many accounts one of last years Biblioludium highlights. His first book, the epic poem Harudes, in which Western Norway goes under, in a slide of rocks and rain, was released in 2008. NB! This reading is in Norwegian.

Borealis and Plattform presents John Tilbury: Talk on Cornelius Cardew Platform is Bergen Kunsthall’s own lecture series at Landmark. John Tilbury (f. 1936) er en britisk pianist. Han regnes som en av verdens fremste fortolkere av Morton Feldman musikk, og har siden 1980 har vært medlem av den frie

John Tilbury fremfører musikk av Cornelius Cardew sammen med Michael Duch i Bergen Pianoforretning fredag 13.mars klokken 1800. John Tilbury (b. 1936) is a British pianist. He is considered one of the foremost interpreters of Morton Feldman’s music, and since 1980 has been a member of the free improvisation group AMM. During the 1960s, Tibury was closely associated with the composer Cornelius Cardew, whose music he has inter-

TORSDAG 11 MARS

35


GUIDO HENNEBOEHL (IDIOT SWITCH) INTERVIEWS KNUT VAAGE

Q — Imagine you were a plant.. which one would it be? A — I think it has to be a cactus (my name, Knut, means something like ‘the wrangler’). As a cactus I could manage almost completely without water and nourishment. It is not all friendly because of its cactus-spines, but suddenly it will blossom.

KLOKKEN 1930 STED KUNSTMUSEUM, STENERSEN INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS G E R H A R D S TÄ B L E R O G K U N S U S H I M , C O L L A B O R AT I O N S 1 M E D LOKALE KOMPONISTER (URFRAMFØRING)

AVGARDE #3: B E N E D I C T

Se side ? See page ?

Q — Can you think of a colour that goes best with your music in general?

KERRY YONG, COVER ME CASIO #1:

A — Indigo, because it’s a fun word and I’m not sure if I know exactly how it looks

MASON, ADD: RICARDO ODRIOZOLA

MED VENNER.

preted and recorded, and was also a member of the Scratch Orchestra. His biography of Cardew, Cornelius Cardew - A life unfinished was published in 2008. John Tilbury will perform the music of Cornelius Cardew with Michael Duch at 1800 on Friday March 13 at Bergen Pianoforretning.

“open and close a door to a reasonably constant sound

KARLHEINZ STOCKHAUSEN, KLAVIERSTÜCK XVI ALDO CLEMENTI, MADRIGALE GERHARD STÄBLER OG KUNSU SHIM, COLLABORATIONS 2 MED LOKALE

after a while add and contrast the effect of a second door”

Q — When you were a child.. what was your favorite toy?

KNUT VAAGE, ELECTRA UTØVERE (URFRAMFØRING)

I samarbeid med Bergen Kunstmuseum. In collaboration with Bergen Kunstmuseum.

A — A beautiful mechanical toy ambulance, but I never got to try it, because my brother destroyed it once it was unwrapped... Or the water pistol, but I hid that so well that I could never find it again. I think these early disappointments are why I became a composer. Q — Are there notes or intervals you dislike personally?

TORSDAG 11 MARS

A — E sharp, B sharp, C flat and F flat, as well as all double sharps and double flats, are very tricky notes. But all intervals have some beauty and ugliness. I tend to use a lot of notes, and many, many intervals, so I guess I love them too much.

36 G E R H A R D S TÄ B L E R O G K U N S U S H I M

Q — What’s your favorite place in Bergen? A — The seaside outdoor restaurant by the cafe Kippers at USF Verftet is by far the most pleasant place to take a coffee the days it isn’t raining, and when it’s warm and pleasant enough to stay outdoors in our northern climate.

G E R H A R D S TÄ B L E R O G K U N S U S H I M

K E R RY Y O N G


STATISTICS KERRY YONG

TIME being a ‘last-minute-person’ i could always do with more. time always seems to pass too quickly.

OMAR JOHNSEN (CASIOKIDS) INTERVIEWS KERRY YONG

BONUS i got one once when i worked in the office of a film music composer. ANGLE obtuse (since even my friends sometimes don’t know what i’m talking about), but perhaps acute, if you’ve seen my build. STANDARD PRACTICE this used to be playing the piano. now nothing seems standard any more. KERRY YONG, COVER ME CASIO #2 HEIGHT 6 foot, IC5 male. KLOKKEN 2130 STED LANDMARK INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS GIACINTO SCELSI, AITSI PETER ABLINGER, VOICES AND PIANO

NESTED IRRATIONALS can make you dizzy at first. some of the time they are worthwhile and you can understand why the composer had to use them. irrationals are simply irritating and irrelevant in other contexts - they encourage cheating and fraud.

M E S S I A E N , ‘ D A N C E O F F U RY ’ F R O M Q U A RT E T F O R T H E E N D O F TIME T H E S P E C I A L S , F R I D AY N I G H T, S AT U R D AY M O R N I N G

Gerhard Stäbler og Kunsu Shim, Collaborations 3 med publikummere (urframføring) Casiokids og Kerry Yong, Cover We Casio Kids (urframføring)

FREQUENCY i can be a bit omnivorous - i like most of them in moderation and excess. oh, i like prime numbers. SUSTENANCE i’m genetically chinese. we eat most things and are pretty obsessed with food. i generally prefer savoury to sweet and big meals to snacks but i probably break the rule. and music. and bread and wine.

TORSDAG 11 MARS

Q — How did you come to use casio-keyboards in contemporary music settings? A — It came slightly by accident and is still quite a new project: I was booked to play in a new series called Kammer Klang, in East London, which is experimenting with performing ‘serious’ new music in different settings – like bars. A date and venue was booked, which had a piano there on the day the organiser visited it. But then the piano disappeared – the venue hadn’t made it clear that it wasn’t always there. Rather than withdraw, I thought of a crazy substitute: these works were originally for piano with electronics (which was what I researched for the Doctorate I completed at the Royal College of Music), but I knew that the piece I programmed called Aitsi by Scelsi was also made into a string quartet – I always wondered if it could work on electric guitars. At the same time, a friend had lent me his casio keyboard (an MT-210 if you’re interested in that type of thing), which we were using in a sort of retro way, for music – of all places – at church. Aitsi needed a distortion pedal, which my friend Dan also lent, and Stockhausen’s Klavierstuck XVI, allows for the inclusion of electronic synthesizers and samplers. Thus the experiment of retro-adapting works for an 80s casiotone began: the project COVER ME CASIO was born. Q — What do think about Walter/Wendy Carlos(with the use of Moog synthesizers on “Switched on Bach”) or other people performing or recording music from the classical world with so called non-traditional instruments?

38 CASIOKIDS

A — I have a generally positive view of adapting music for new forces – I LOVE the Wendy Carlos’s Switched on Bach: they bring out aspects of the music that are killed by a certain seriousness and preciousness in classical performance. And the thing is, great performances of Bach will still continue – it’s very robust music and the diversity is refreshing and illuminating. As for performing or adapting music that isn’t your mother-tongue – I see great value in it: sometimes it will work, sometimes it won’t. But it’s worth giving it a go. And even if the result has a somewhat limited shelf-life, you still learn and experience something new from both musics. And it’s a kind of dare too – the risk is actually quite fun. Q — What are are the reactions like to your casio-oriented performances? A Reactions: it certainly depends who you ask. So far, from audiences I’ve been fortunate enough to receive only positive reactions – a few baffled but curious ones, but mostly very enthusiastic ones. However, I did receive one negative reaction to the performance of one work: ‘totally wrong’. I try to take this in the best possible light… Q — I know you are familiar with the Bergen based composer Knut Vaage - what fascinates you about his work? A — Knut Vaage has an excellent imagination for colour and drama. The Electra pieces (of which I will newly adapt one for the Festival) have a wonderful palette of colour, noise and space, and a great sense for pacing and action.


ÅSANE UNGE STRYKERE INTERVIEW BRENDAN DOUGHERTY FROM IDIOT SWITCH

Q — Which casio sound(preset) is your favourite? A But there are twenty delightful ones to choose from – not including the beats and accompaniments! I’ll try to name my top four: vibraphone, ‘funny’, synth guitar and jazz organ. But I want to include more!

A — No, because i think music is an art which should reflect how one sees the world and i don’t think anyone sees only beauty in the world.

Q — Can you describe the sort of music you are making. A — Loud, fast, energetic, fun, angry, honest Q — Do you think your works would have success in a kindergarten? A — Yes. but only after snack-time. Q — What about in a nursing home? A — Depends on who is in the nursing home! Q — Have you ever tried to play a whole piece laying on the floor or standing on your head?

IDIOT SWITCH KLOKKEN 2330 STED LANDMARK INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS

40

TORSDAG 11 MARS

IDIOT SWITCH

IDIOT SWITCH OBJECT

A — On the floor yes. i recently played an improvisation for 12 hours, which was very tiring. a lot of time was spent on the floor. gravity changes when one is playing in horizontal - up instead of sideways. Q — Do you understand people who want all music to be beautiful.

41


mands the highest level of concentration? STATISTICS POST & MULDER

ANGLE “For centuries composers wrote notes on paper. We call these notes music, although they only become music when a musician interprets them to do all sorts of athletic movements on an instrument. In most cases this results in sound. Usually we assume that this result is what the composer had in mind originally.” - Gilius van Bergeijk. STANDARD PRACTICE much the same concept as above, but with a different outcome KLOKKEN 1130 STED BERGEN PIANOFORRETNING INNGANG GRATIS STEVE REICH, SIX PIANOS

HEIGHT at least 2m 20, or problems with the weights occur NESTED IRRATIONALS that Pauline = Nora and Nora = Pauline

PANOS GHIKAS (THE CHAP) INTERVIEWS NORA MULDER ABOUT GILIUS VAN BERGEIJK’S 6 PIANO INSTALLATIES

Q — In the first piece (“Be prepared!”) the piano is covered with a large number of mattresses and duvets. You seem to be following a score which doesn’t sound as if it was written for prepared piano. The resulting sound is mostly that of muffled staccato notes. Do you think of the resulting sound while you perform this piece? If yes, how much control do you have? If no, how easy is it to surrender control to the process?

A — All pieces require an enormous amount of concentration, to make them “work” and/or not to get injured or into trouble. The fun is afterwards. Q — Can someone without any sense of humour still enjoy these pieces? A — Absolutely: these pieces are not “just” fun, they are also serious, tragic, hypnotising, irritating, sad; and each one of them is very different from the other.

A — The pianist is focused on the score and how it should sound. It’s a “Liszt-like” piece. As a listener, in the beginning it is really funny to see/hear. But surprisingly enough, after a while you imagine you really hear the piece. Which is not possible of course. A very strange awareness.

G I L I U S VA N B E R G E I J K , S I X P I A N O I N S TA L L AT I E S

FREQUENCY irregular Fremføres av Post & Mulder, Annabel Guaita, Chihiro Ito, Mai Goto og Fidan Aghayeva

Q — Have there ever been any accidents during the performance of pieces like “High / Low” or “Weight”

SUSTENANCE diversity & diversion A — Not yet!

I samarbeid med Ny Musikk. In collaboration with Ny Musikk.

TIME 1966 - 1978 Q — Which piece is the most fun to perform? Which de-

FREDAG 12 MARS

42

43 POST & MULDER

POST & MULDER

POST & MULDER OBJECT


BIBLIOLUDIUM KLOKKEN 1700 STED BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK INNGANG GRATIS

KINO BOREALIS GERHARD ECKEL, CATABOLIZER PERFORMANCE #2 KLOKKEN 1300 STED LANDMARK INNGANG GRATIS Filmer valgt fra innsendt materiale. Se dagsprogram for detajert timeplan. Films selected from international submissions. See daily programs for details.

FREDAG 12 MARS

44

KLOKKEN 1530 STED LYDGALLERIET INNGANG GRATIS

Mette Karlsvik er en av Norges mest talentfulle forfattere, med et distinkt poetisk, alvorlig og morsomt språk. Karlsvik ble tildelt Tarjei Vesaas debutantpris for sin første bok Vindauga i matsalen vender mot fjorden. Høsten 2008 kom hun ut med sin tredje roman Pol, som fikk Morgenbladets anmelder til å erklære at at han straks måtte dra til Bergen. I fjor kom hun ut med barneboken 1, 2, tre. Dette er tredje gang Mette Karlsvik deltar på Borealis’ Biblioludium-serie.

F R E M F Ø R E S AV A N D E R S F Ø R I S D A L

Mette Karlsvik is one of Norway’s most talented young writers, winning both prizes and critical acclaim. In 2008 she published her third book Pol. Last year she released the

FREDAG 12 MARS

FREDAG 12 MARS

C L E M E N S G A D E N S TÄT T E R , 4 S Z E N E N N A C H F R A N C I S C O D E G O YA LAURENCE CRANE, SOME ROCK MUSIC FOR ALAN THOMAS

childrens book 1, 2, tre. This is the third time she has participated in Borealis’ Biblioludium series. NB! This reading is in Norwegian.

45


KLOKKEN 1745 STED BERGEN PIANOFORRETNING INNGANG GRATIS

KLOKKEN 1800 STED BERGEN PIANOFORRETNING INNGANG 80/60 KRONER

Pianopreparerings-workshop for barn. Foreldre er i mellomtiden velkommen til konsert på Pianoforretningen (slutt 1900).

John Tilbury og Michael Duch framfører musikk av Cronelius Cardew. John Tilbury and Michael Duch perform the music of Cornelius Cardew.

Kva hender dersom ein puttar skruer, gaflar, viskelær og boltar inni flygelet? Advarsel! Dette er farleg og ikkje noko du bør prøve heime! Men kom til Borealis og preparer og få kunnskap om pianoets mange røyndomar saman med prepareringsekspert Else Olsen S.

John Tilbury (f. 1936) er britisk pianist og regnes som en av de fremste fortolkere av Morton Feldman sin musikk. Han har vært medlem av improvisasjonsgruppa AMM siden 1980. På 60-tallet ble Tilbury nært knyttet til komponisten Cornelius Cardew, hvis musikk han siden har tolket og spilt inn. Han har dessuten skrevet biografien Cornelius Cardew - Et uferdig liv.

Aldersgrense: 6 år

Michael Duch (f. 1978) er norsk bassist. Han er for tiden stipendiat ved Universitetet i Trondheim (NTNU) hvor

FREDAG 12 MARS

FREDAG 12 MARS

han driver forskning på improvisasjon i eksperimentell musikk med Cornelius Cardew som viktigste omdreiningspunkt. Duch har vært involvert i en rekke eksperimentelle musikkprosjekt det siste tiåret og er blant annet medlem av den norske improkvartetten Lemur. Soloalbumet Edges blir sluppet senere i år.

group AMM. During the 1960s, Tilbury was closely associated with the composer Cornelius Cardew, whose music he has interpreted and recorded. His biography of Cardew, “Cornelius Cardew - A life unfinished” was published 2008 by Copula, an imprint of Matchless Recordings and Publishing.

Cornelius Cardew (1936 - 1981) var et musikalsk geni som smeltet og gjorde Liv og Kunst til to sider av samme sak. Han var like kunstnerisk radikal, som han var politisk på fløyen. Som utrettelig aktivist og kompromissløs marxist-leninistisk styrte lidenskap og fantasi alt han gjorde: hans dristighet fortsetter å inspirere. Denne konserten vil presentere Cardew og hans mest eksperimentelle komposisjoner fra 1960-årene - flere av dem sjelden fremført.

Michael Duch (b. 1978) is a Norwegian bassplayer. He is currently a Research Fellow at the University of Trondheim (NTNU) where he is doing research on improvisation in experimental music with Cornelius Cardew as the main focal point. Duch has been involved in a wide variety of experimental musics the last decade from Free Jazz to Open Formscores and Indeterminacy. He is a member of the Norwegian improvquartet Lemur and his soloalbum “Edges” will be released on the Bergen-based recordlabel +3db later this year.

John Tilbury (b. 1936) is a British pianist. He is considered one of the foremost interpreters of Morton Feldman’s music, and since 1980 has been a member of the free improvisation

Cornelius Cardew (1936 - 1981) was a musician of genius for whom Life and Art were as one. He was a radical, both

46 P R E PA R E D P I A N O

47 ELSE OLSEN STORESUND

J O H N T I L B U RY & M I C H A E L D U C H


LOGEN-AFTEN KLOKKEN 1930 STED LOGEN FOAJÉ INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS

dar- og sonarteknologi som setter robotene i stand til ikke bare å gjengi musikk, men også å reagere på hverandres innspill. Borealis feirer Logos foundation og dens roboter med en egen DJ/VJ-konsert. CDer, bøker og annet materiale fra stiftelsen vil stilles ut for salg.

LOGOS FOUNDATION-UTSTILLING

artistically and politically, becoming a tireless activist and uncompromising Marxist-Leninist. Passion and imagination governed all he did: his boldness and humanity continue to intrigue and inspire. (from the Matchless website) This concert will be presenting Cardew and his experimental compositions from the 1960’s many of which are rarely performed.

Else Olsen Storesund, kort post-workshop-konsert med preparert piano for barn og foreldre.

Logos Foundation arbeider for å styrke og fremme ny musikk og lyd-relatert kunst. I drøye 40 år har derfor Logos arrangert konserter med eksperimentell musikk, opprettholdt et rikholdig lydarkiv og dokumentasjonssenter, samt gjennomført høyteknologisk forskning. Logos’ største - og definitivt mest imponerende - prosjekt er robot-orkesteret. Med sine 42 instrumenter kvalifiserer det for verdens største i sitt slag. Målet med maskinene er å produsere en ren akustisk musikk, uten elektroniske lyder, men under datamaskinenes oppsyn. Dette ved hjelp av avansert ra-

FREDAG 12 MARS

FREDAG 12 MARS

KLOKKEN 1915 STED BERGEN PIANOFORRETNING INNGANG GRATIS

Logos Foundation is Flanders’ unique organisation for the promotion of new music and audio-related art. For over 40 years, Logos has organised concerts with experimental music, maintained an audio archive and documentation centre, and conducted technological research. Logos’ largest - and certainly most impressive - project at the moment is the robot orchestra. Already containing 42 instruments, is by far the largest robot orchestra in the world. The aim of these machines is to produce purely acoustic music, without electronic sounds, but under the complete - and very accurate - control of computers. Using advanced radar and sonar

48

49 L O G O S F O U N D AT I O N


KLOKKEN 2100

KLOKKEN 2000 STED LOGEN INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS AVGARDE #4: B E N E D I C T

MASON, MOVE:

RICARDO ODRIOZOLA MED VENNER

VINKO GLOBOKAR, CORPOREL

all tapes start together at the beginning

H A R RY PA RT C H , B A R S T O W SIEGFRIED KUTTERER, INTERLUDE 4 H E L M U T O E H R I N G / I R I S T E R S C H I P H O R S T, R U M G A M M E L N U N D WA RT E N

AVGARDE #4A:

technology, the robots are able not only to reproduce music, but also to react to movement or other kinds of input. Borealis is celebrating the Logos foundation and its robots with a DJ/VJ performance. Cds, books and other documentation from the foundation will also be available to view or buy.

“loud ghettoblasters

run like hell all over the place exterior space”

identical tapes of a well known piece of music

Se side ? See page ?

each performer inserts their own individual silences onto their tape

JAVIER ALVAREZ, TEMAZCAL

RICARDO ODRIOZOLA, MOVE

KLOKKEN 2200 ROBYN SCHULKOWSKY MED VENNER, SUB-CONTRA-BASS MARIMBA-IMPROVISASJON FA U S T O R O M I T E L L I , T R A S H T V T R A N C E SIEGFRIED KUTTERER, INDIGO

SIEGFRIED KUTTERER, STRAIGHT INSIDE CLEMENS GARDENSTÄTTER, TWO PIECES FROM 4 SZENEN NACH FRANCISCO DE GOYA KUNSU SHIM, NYTT PROSJEKT (URFRAMFØRING)

Fremføres av Anders Førisdal, Melchiorre/Kutterer/ Buti, Apartment House med Torsten Otterberg, Robyn Schulkowsky, BIT20 Percussion og Jarle Rotevatn.

FREDAG 12 MARS

50 A N T O N L U K O S Z E V I E Z E , A PA RT M E N T H O U S E

51 HELMUT OEHRING

IRIS TER SCHIPHORST

ROBYN SCHULKOWSKY


Robyn Schulkowsky har helt siden hun vokste opp i skyggen av Mount Rushmore i South Dakota, USA vært en velkjent og etablert innovatør og samarbeidspartner. Hennes vågefulle krumspring inn i nye terreng ble utviklet - og dyrket allerede mens hun studerte i Iowa og i Tyskland; og senere foredlet gjennom utstrakt turnevirksomhet. Schulkowskys oppfinnsomhet - ispedd sør-dakotsk fryktløshet - har ført til en rekke nyvinninger på instrumentfronten. Robyn vil ha med seg ni av sine storvokste xylofoner eller marimbaer til festivalen; alt i fra størrelsen XL til XXXL. Born and raised (in the shadow of Mount Rushmore) in South Dakota, percussionist Robyn Schulkowsky has been an innovator and collaborator throughout her life. Already during her studies in Iowa and Germany and later on her international solo tours, Robyn Schulkowsky has dedicated herself to revealing the wonders of percussion to people all over the world. Her continuous exploration of new sound dimensions has led to the development of many new and unusual instruments. Robyn will be bringing nine of her monumental sub-contra-bass-marimba bars to Borealis, ranging in height from pretty big to huge. I samarbeid med BIT20 Ensemble. In collaboration with BIT20 Ensemble.

MAGDA MAYAS OG TONY BUCK KLOKKEN 2300 INNGANG KR 100 (AND DISCOUNT FOR JAZZ CLUB?) PLACE ?

FREDAG 12 MARS

DOMENICO MELCHIORRE

53 TONY BUCK

M A G D A M AYA S


MAGDA MAYAS OG TONY BUCK

Q — I’m aware that both of you play in other groups, but was there any particular event that made you think: ‘Yes, experimental/free improvisation is for me!’? A — (Magda Mayas) Maybe it’s easiest to tell you where I musically “come from”. Pianistically, I started playing classical music as a kid, and then, being interested in improvising, moved on to jazz. There are certain musicians and personalities that I was fascinated by and influenced me, directly or indirectly, like Prince, Cecil Taylor, Cage, John Tilbury, Sun Ra etc. etc. I didn’t consciously choose or think ‘this is the area or kind of music that I’m going to do, free improvised music’ – I guess no one does really. But I know I’m not a composer, in the sense that I’m not very good in writing down my thoughts musically (so far…) and I like the spontaneity, flexibility, magic that can happen during a concert when you improvise: maybe playing “experimental” or “ free music”, or whatever you call it, came from my interest in creating sound/music in a structurally open context while interacting with others. (Tony Buck) It’s true that I involve myself in playing in many different groups, but also in many different styles or methods of music making. But although I do play in plenty of free improvisation settings, I still maintain contact with playing rock, jazz and groove music for example. So, while I could say ‘Yes, experimental/free improvisation is for me!’, I would not say I do it at the expense of other ways of playing music. I think there are many things to be achieved and areas one gets into when one improvises freely with like-minded colleagues that are hard or impossible to reach in other contexts, but likewise, sometimes there are other things that one cannot get close to without forethought, planning and composition. Both things are important to me. Q — What other interests or other types of music do you like that you think might surprise people, given your work as performers? A — (Magda) Do you mean what other music etc. am I interested in that doesn’t naturally show in my work as a performer? Very recently, I’ve been into Blues, but I believe you can hear it somewhere in my music.... and then I’m really into all kinds of music, some of it I don’t know very deeply, but as a reference: Funk, Reggae, some Metal, Fela Kuti, Mark Stewart, Fairouz, Marc Ribot, Nirvana, Akron/Family, the Shaggs, Ethiopian Music, Moondog... Cecil Taylor. (Tony) I think if people have a kind of overview of my work as a musician, or artist, they wouldn’t be too surprised by much. I have played in bands that play very commercial pop music, or quite ‘heavy’ rock, as well as what is, I guess more obscure and improvised music, so I think throwing anything into the mix wouldn’t surprise those who know me. I am also very interested in visual arts. For the past few years I have been focussing on making video work. Often I make work to be screened in parallel with music performances and in the past I have made some installations and objects and ‘sound’ sculptures.

Q — Magda, What do you value from your classical piano training? And was there anything you hated? Any particular composers/works you cherish? A — Regarding my classical education: I spent time developing touch on the keyboard, a sense for dynamics and also a physical approach to the instrument (awareness of which muscles to use, how to move etc). That is definitely something I appreciate today. I don’t think I hate anything about classical education per se. Maybe one thing that sums it all up: competitions… Often I found classical piano teachers far more conservative and “closed minded” when it came to other musical styles, or even a total lack of knowledge there. Developing one’s own artistic voice was a bit harder in that sense. I’m not very original when it comes to “classical” composers I love: Bach and Bartok are the first that come to my mind. Q — What are you presenting at the 2010 Borealis Festival? Can you tell me a little about your choices? A — (Tony) At the festival we will be presenting our work as a duo that has been an ongoing project for around 6 or 7 years. In a way, when one plays improvised music in a project that has some longevity, your work, in a subconscious way, takes on a natural path of development. So, in essence, what we will be presenting will be the state of the duo in 2010 as it stands as a work in progress. Of course, there are things we have been exploring, like the timbral similarities and differences of both instruments and the motion of non-metric time, that I imagine will still be points of interest between us, but we will be doing quite some playing between now and then, so it is hard to say what we will be doing in the frame of this “work in progress” 5 months hence! I can imagine what we present will be improvised and concerned with these things, but then again, that could change between now and then.

TRONDHEIM JAZZORKESTER KLOKKEN 2400 INNGANG KR 80 (AND DISCOUNT FOR JAZZ CLUB?) PLACE ? Gitarist og komponist Kim Myhr ble kåret til årets jazztipendiat ved Molde Jazzfestival i 2008, og fikk med prisen en bestilling på et verk for Trondheim Jazzorkester. Musikken, med sitt sterke fokus på lydforming, teksturer og kollektive musikalske løsninger, overrasket mange under premieren i Molde Domkirke. Erling Wickling fra NRK P2 kalte verket “gripende (...) totalt grenseoverskridende”, mens Vårt Land kalte musikken for en “lydfest”.

In 2008 the guitarist and composer Kim Myhr won the jazz scholarship at Molde Jazz Festival, receiving at the same time a commision to create a work for the Trondheim Jazz Orchestra. The music, with its strong focus on soundscapes, textures, and collective musical solutions, surprised many at its premiere in Molde Cathedral. Erling Wickling from NRK P2 called the work “poignant (...) totaly subversive”. The newspaper Vårt Land settled for a “carnival of sounds”. The band numbers thirteen in total, eleven from Norway and two from Australia, all top-class improvisers and musicians. KIM MYHR GITAR SIDSEL ENDRESEN STEMME CHRISTIAN WALLUMRØD PIANO, CEMBALO

Bandet teller tretten musikere, elleve fra Norge og to fra Australia, og er valgt fra øverste hylle i improvisasjons- og samtidsmusikkverdenen.

KARI RØNNEKLEIV FIOLIN CLARE COOPER (AU) GUZHENG (KINESISK HARPE) MICHAEL DUCH KONTRABASS JIM DENLEY (AU) FLØYTER

FREDAG 12 MARS

55

Q — Although I’m not a fanatic, I’m quite fond of Henson’s The Muppets. I sadly may have similarities with Kermit the Frog, Dr Bunsen Honeydew and Statler & Waldorf (the two grumpy critics). Are there any character you think you are like, or characters you would love to jam with? A — (Magda) According to the Facebook “Which Muppet are you?” test, I’m Animal. I don’t really agree. Anyway, I think the coolest Muppet by far is Janice.

KIM MYHR, TRONDHEIM JAZZORKESTER


BiblioludiUNG KLOKKEN 1300 STED BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK INNGANG GRATIS EIVIND LØNNING TROMPET ESPEN REINERTSEN SAKSOFON

ÅPNING AV LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE MEDIESTASJON

KLAUS HOLM KLARINETT

Presentasjon av Bergen kommune og Borealisfestivalens litteraturprosjekt for ungdom. Tekster produsert av ungdommer i Biblioludium-workshops, med utgangspunkt i festivalens musikk og hendelser.

INGAR ZACH PERKUSJON

KLOKKEN 1200 STED BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK INNGANG GRATIS

I samarbeid med Bergen Jazzforum. In collaboration with Bergen Jazzforum.

Se side ? See page ?

Presentation of Bergen Kommune and Borealis festival’s youth literature program. NB! This presentation is in Norwegian.

LØRDAG 13 MARS

LØRDAG 13 MARS

MARTIN TAXT TUBA TOR HAUGERUD PERKUSJON

56

57 L A K S E VÅ G V I D E R E G Å E N D E M E D I E S TA S J O N


KLOKKEN 2000 STED LANDMARK INNGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS KLOKKEN 1500 STED KORSKIRKEN INNGANG 180/150 KR

AVGARDE #5: B E N E D I C T

M A S O N , TA P E 1 : R I C A R D O O D R I O Z O L A

MED VENNER K U N S U S H I M , U N I F O N ( U R F R A M F Ø R I N G ) O G G E R H A R D S TÄ B L E R , NYTT VERK (URFRAMFØRING) K N U T VA A G E , H Ø G S O N G E N ( U R F R A M F Ø R I N G )

Fremføres av Collegiûm Mûsicûm med Hilde Haraldsen Sveen og Trond Korsgård, dirigent; medlemmer av Forsvarets musikkorps Vestlandet og olfaktoriske teknikere.

“inside the listening space as near as possible to the audience taped music or atmos so quiet one doubts it is there

I samarbeid med Collegiûm Mûsicûm. Bestillingsverk finansiert av Norsk Kulturråd. In collaboration with Collegiûm Mûsicûm. Commisioned with funds from Norsk Kulturråd.

the same with light questioning total darkness

LØRDAG 13 MARS

LØRDAG 13 MARS

58 COLLEGIUM MUSICUM

start to increase the light

to see how the aural perception changes still equally near the listeners find a way to match this quietness will full instrumental ensemble playing tutti using only sustained pitched sounds

utstrakt klemmevirksomhet og generelt lyd som kutter kanter.

no noise sounds like breathe”

A surround sound free improv propera, featuring the latest in cutting edge corporate audio, half an amplified string quartet and some hugging. Bob’s your uncle.

Se side ? See page ?

KLOKKEN 2100

C A P TA I N M I K I O G J VA N Z I T, G I V E U S A H U G :

The Chap-medlemmene Panos Ghikas og Johannes von Weizsäcker presenterer en halvt forsterket strykekvartett,

Tor Kristian Liseth, dokumentarfilm om Øyvind Skarbo sitt forsøk på å mestre skateboard i den hensikt å fremføre Jennifer Walshes THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS. Jennifer Walshe, THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS fremført av Øyvind Skarbo.

59


ROLF BORCH INTERVJUER ØYVIND SKARBO

Q — Vi skal begge spille stykket THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS av Jennifer Walshe på årets Borealisfestival. Stykket opererer i grenselandet mellom impro og mer instruert ny musikk, og gjenspeiler slik festivalens åpne forhold til flere innfalsvinkler enn kun notert partiturmusikk. Men først: Har du selv noe forhold til den klassiske samtidsmusikken? A — Dette er eit felt eg er novise i, men eg er open for å la meg inspirere. Eg merkar at eg reagerer på to ting ofte, nemlig at det ofte er utydelig, eller at det er ein eller anna høgintellektuell tanke bak stykket. Dette er eit kjempeproblem for meg i forhold til mesteparten av all improvisert musikk også. Ting kan vere så abstrakt det berre vil, men så må det vere tydelig at det er dèt som er intensjonen. I mine ører blir det ofte en saus av store intervall og ukritisk bruk av sfortzando. Konseptuell musikk tiltaler meg svært sjelden, dersom ikkje den faktiske lyden gir meg noko. Når det er sagt så er det nokre komponistar eg likar veldig godt. Bjørnar Habbestad gav meg mykje musikk for nokre år sidan, og der har eg funne mange skattar. Morton Feldman sitt “For Philip Guston” har ei slags fascinerande

60 ØYVIND SKARBO

framdrift, og gir til tross for den tilsynelatande lave energien veldig stor meining. Gerard Grisey, “Vortex Temporum”, er fantastisk! Andre eg har høyrt på, og likt, er Salvatore Sciarrino og Alvin Lucier. Q — Som improviserende slagverker har du jobbet i og utenfor mange sjangre og mange uttrykk, og det virker som du klarer å unngå å plasseres i en bås. Kan du si noe om ditt musikalske prosjekt? A — “Ærlighet” er eit sentralt begrep for meg. Det er noko eg leitar etter både i musikken og i det daglige liv. Eg vil nesten seie eg er allergisk mot ting eg oppfattar som kunstig - eg vil at det skal treffe meg! Ikkje noko oppsiktsvekkande i dèt for så vidt. Så når det gjeld musikk har eg alltid lytta etter det eg opplever som oppriktig. Dette finst i alle sjangrar. Eg har alltid hørt på veldig mykje ulik musikk og også spela i alle mulige sammenhengar, og all denne inspirasjonen vil eg kunne ta i bruk, på ein eller annan måte. Ingenting er forbudt! Etter kvart ser eg vel at eg smalar det inn, mot settingar der eg kan forme materialet frå gong til gong ganske etter eige hovud. Eg mistrivast rett og slett dersom rammene er for strenge, og har såleis slutta å spele mykje musikk som jobbar etter dei premissa. Dette er eit resultat av å prøve å vere ærleg mot meg sjølv; kva er det eg egentlig vil drive med. Så grunntanken er altså å spele det eg kan stå inne for, uavhengig av sjanger. Q — Mye av dette kjenner jeg meg veldig igjen i, og vi skal jo altså hver for oss, løse den samme oppgaven på årets Borealis, noe som sikkert vil resultere i to helt ulike versjoner av det samme stykket. Litt av forskjellen skyldes kanskje at vi notelesende “klassiske samtidsmusikanter” ofte har litt angst for å lukke øynene og bare spille ut hva man enn skulle føle i øyeblikket, og jeg vet at prosessen jo er langt mer krevende enn som så. Hvordan genererer du ditt materiale? A — For meg handlar det ofte om å velge vekk ting. Gitaristen Marc Ducret sa ein gong at det er veldig vanskelig å bli betre å spele, men det er relativt lett å bli mindre dårlig - ein må berre slutte å gjere dei dårlige tinga. Dei siste åra har eg øvd lite i den forstand at eg sitt på eit øvingsrom og terpar. Eg er veldig rastlaus, så dette fungerer ikkje så bra for meg lenger. Desto meir har eg tenkt og lytta fokusert, og ikkje minst spela mykje konsertar. Prosessen går konstant. Når eg eg øver praktisk med instrumentet, jobbar eg med eigne konsept der eg må finne ut av ting sjølv. Dette er for meg ein fornuftig måte for å komme fram til noko personlig. For eksempel er eg veldig interessert i organisk rytmikk og frasering. Innmari mykje musikk er så prega av ei matematisk tilnærming til rytmikk, så her er det stort rom for å finne andre måtar å frasere på. Eit anna velkjent konsept som inspirerer meg er å få nye lydar ut av det tradisjonelle trommesettet. Og eg snakkar ikkje då om å inkorporere alskens eksoitsk perkusjon eller utslagsvasken til mor di. Faktisk er det få ting som inspirerer meg så mykje som å sjå perkusjonistar med masse utstyr - det gir meg ein sterk uforklarlig trang til å ikkje gjere det samme. I det siste har eg pønska på korleis eg kan få trommesettet til å høyres ut som eit preparert piano.

Q — Vi skal begge forsøksvis lære oss å stå på skateboard som et ledd i stykket til Jennifer Walshe. Er denne typen fysisk, konkret inspirasjon noe du tidligere har arbeidet med i musikken din? A — Nei, aldri. Det er jo stort sett lydlige eller emosjonelle kjelder til musikken eg spelar, så det blir verkeleg ei utfordring. Eg tenker mykje på korleis eg skal klare å overføre det fysiske aspektet til lyd, på ein fornuftig måte. Det skal jo ikkje bli for tydelig heller.. Eit hopp!! BADABOOM! Q — Jeg har tenkt litt på det, jeg òg. Og det er kanskje lettere å spille “å gå på trynet” (på en overtydelig måte) på trommer enn på en klarinett?! Har du noe forhold til skating overhodet? A — Eg skata litt når eg var 12-13 år. Eg var elendig. Vi holdt på ganske mykje, meg og ein venn, heilt til vi vart konfrontert med andre som hadde holdt mykje kortare tid enn oss, og som gjorde masse dødsvanskelige triks. Då la vi opp på dagen nærast. DYGONG I fjor sommar kjeda eg meg ekstremt i ein periode, og fikk låne eit brett. Tanken var at eg kunne trenge ein hobby, og kanskje eg kunne prøve å ta opp igjen skating. Med friskt mot fann eg meg ein skjult plass bak TV2-bygget, klar for å starte det som skulle bli ein sommar fylt av tekniske triks og cruising gatelangs. Det tok 15 min før eg innsåg at det kom aldri til å skje. Sidan har brettet stått i boda.

KLOKKEN 2200 STED LANDMARK IINGANG KREVER FESTIVAL-/DAGSPASS

LØRDAG 13 MARS

61


HURTIGE, SPONTANE INTERVJU MELLOM DYGONGS MEDLEMMER.

INTERVJU OVER TELEFONEN IMELLEM CHRISTIAN OG SIMON

INTERVJU PÅ JAZZKÆLDEREN IMELLEM CHRISTIAN OG NICOLAI.

[Christian] Hvad kan DYGONG som andre ensembler ikke kan? [Simon] Er det i orden jeg lige pisser imens jeg svarer på spørgsmålet? (der går 5 sekunder) Vi kan lave nytænkende koncerter. Desuden kan vi lave en helstøbt pakkeløsning, du ved.

[Christian] Hvordan er det at være med i en gruppe, når man som komponist er vant til arbejde for sig selv? [Nicolai] Spændende, frustrerende, ubehageligt, fedt at opleve et samarbejde som man ellers ikke er vant til som komponist. [Christian] Hvorfor er vi egentlig kommet frem til navnet DYGONG? [Nicolai] Jeg slog op i en fremmedordbog. Vi var trætte at de fissefornemme æstetiske navne som de fleste nye ensembler bærer rundt på. [Nicolai] Hvad er din drøm med DYGONG ? [Christian] Min drøm er at vi erobrer Rusland. [Nicolai] Regner du med at score nogle kvinder ved at være med i DYGONG ? [Christian] Ja selvfølgelig. Åndssvagt spørgsmål.

[Christian] Er der penge i DYGONG? [Simon] Nej [Christian] Næste koncert er ikke i Literaturhaus (vores lokale scene), hvordan er det at komme ud til et nyt publikum? [Simon] Jeg tror det bliver godt. Vi blev vel modtaget i Oslo sidste år, selvom vi ikke var helt tilfredse selv. Generelt synes jeg at norske publikummer er vældig åbne. [Christian] Hvad er dit forhold til Norge? [Simon] Det er varmt. Min far arbejder for tiden i Storslett hvis natur jeg oplevede som magnetisk og kvægende. I en forsvindende kort periode kendte jeg også en norsk jente (... ..... ... .......).

62 DYGONG

FIKTIV TELEFONINTERVJU IMELLEM SIMON OG REGIN

[Simon] Regin, hvad er der sket for helvede? [Regin] Svarende på alle dine spørgsmål findes på bunden af 6. portion kålsuppe Simon. Det er det du aldrig har forstået. Livet skal leves som vinden blæser i sejlet det stolte, jeg er viking flotmanke. Det forekommer mig, at dit hår er som en gedeflok der bølger ned over en bakke på Fyn et sted. Ånd roligt. [Simon] Vil du betegne dig selv som en melodisk komponist? [Regin] Dybest set synes jeg at alle komponister skriver melodier. De ved det bare ikke selv. Men faktisk, helt grundlæggende synes jeg ikke dit spørgsmål kan besvares før du definere hvad melodik overhovedet er for noget. Og alt hvad du siger kan jeg modbevise med mit enorme vid, mit ufattelige intellekt, som jeg købte sindssyg af en sømand billigt da jeg var i puberteten. Det var også ham der bryggede en hemmelig mikstur, der bevirkede at min ålestang blev til en xxl.

RAPID, SPONTANEOUS INTERVIEWS BETWEEN MEMBERS OF DYGONG.

INTERVIEW AT JAZZKÆLDEREN BETWEEN CHRISTIAN AND NICOLAI

[Christian] What’s it like being in a group when you, as a composer, are used to working on your own? [Nicolai] Exciting, frustrating, uncomfortable, great to see how collaborations work out though, as you’re not really accustomed to it. [Christian] Tell me, how did we arrive at the name DYGONG? [Nicolai] I looked it up in a foreign dictionary. We were tired of the grand aesthetic names that most new ensembles go carrying around. [Nicolai] What is your dream with DYGNOG? [Christian] My dream is to conquer Russia. [Nicolai] By joining DYGONG, do you expect to score some women? [Christian] But of course I do. Stupid question.

63 OBJECT


INTERVIEW BY PHONE BETWEEN CHRISTIAN AND SIMON

[Christian] What can DYGONG do that other ensembles can not? [Simon] Do you mind if I take a piss while I answer this question? (Goes away for 5 seconds). Well, we can create innovative concerts. Furthermore, we can create an integrated package. [Christian] Is there any money in playing with DYGONG? [Simon] No. [Christian] Our next concert is not in Literaturhaus (our regular, local scene). What’s it like to get out and attract a new audience? [Simon] I believe it will be good. We were well received in Oslo last year, although we were not entirely satisfied ourselves. Generally, I think Norwegian audiences are very open. [Christian] What is your relationship to Norway? [Simon] It’s warm. My father is currently working in this place called Storslett, where I experienced the nature as magnetic and refreshing. In a vanishingly short time I even knew a Norwegian girl (... ..... ... .......).

FICTITIOUS TELEPHONE INTERVIEW BETWEEN SIMON AND REGIN:

KNUT VAAGE INTERVIEWS THE CHAP

Q — What is the story behind the Chap? When did you start and why? Who’s in the group?

[Regin] This is what you’ll never understand. Life must be lived as the wind blows proudly through the sails. It seems to me your hair is like a herd of goats waving across a hill on Fyn somewhere. [Simon] Would you describe yourself as a melodic composer? [Regin] Basically, I think that all composers write melodies. They just don’t know it themselves. But I don’t really think your question can be satisfactorily answered until you define what a melody actually is. And everything you say I can disprove with my huge vid and incredible intellect, bought from a crazy sailor, back in the days when I was an adolescent.

THE CHAP KLOKKEN 2300 Londonbandet The Chap kan friste med et halsbrekkende show, selv om de ikke ser slik ut. De er egentlig alvorlige herremenn (og kvinner) med anstrengte forhold til popmusikk, bortsett fra den de selv spiller. Det er muligens litt forvirrende, men like mye bergtagende. The Chap will put on a mind-blowing pop-rock show, despite that fact that they don’t look up to it. They’re into serious stuff. They don’t much like pop music, but they play it anyway. It’s a bit confusing. But it rocks. One of them wears really tight shorts on stage!

A — (Johannes) The Chap started when I asked Panos and Claire to help me perform songs of my solo project live. Having originally met Panos and Claire at the London College of Music, we had been discussing plans to form a band for some time. So the solo project immediately turned into that band, in which we write music together. After a few rather messy London shows, Keith joined as drummer and only person capable of logistic coordination. So, soon we were up and away in an old Royal Mail van, playing lots of dreadful so-called underground venues and learning how to perform like proper rock monsters in the process. Later, Berit, with whom I used to play in a group called Karamasov, joined, as Claire went into temporary maternity leave. Since then, we have also performed as a five-piece with both ladies. That is my favourite lineup. It’s the one we are hoping to present at the Borealis festival. You could summarize the Chap’s music’s and raison d’etre as chiefly being defined by our love-hate relationship with pop culture and pop music in particular. Given that pop

LØRDAG 13 MARS

64

65


culture is very much a projection screen and market place for modern western lifestyles, you could surmise that we are expressing our love-hate relationship with modern western lifestyles and the confusion which results from this relationship. So basically, we express the fact that we are confused. But doesn’t everyone? I guess we just feel that in order to express these sentiments, you don’t need to sound like Radiohead or other groups who despite being very accomplished musicians with a broad palette at their disposal choose to deal in this weird type of hyper-sincere whinge-rock. I actually think everything I have said about what The Chap is about, has only become fully apparent to us in retrospect. Initially, our goal was simply to create a type of pop music which sounded WRONG and slightly frightening and sometimes made us laugh. So we tried, and to this day keep trying to explore many different approaches to making WRONG music and performing it IN A WRONG WAY. At first, this was facilitated by the fact that we had the worst studio set-up ever (a couple of computer speakers and a £19 Woolworth microphone), combined with a rather illmatched musical ambition. Later on, our technological set-up improved marginally and we started more recognizably juxtaposing different pop styles and messages as well as increasing the lyrical content. For lyrics, we have turned to many different sources of inspiration, including asthma inhalers and computer music magazines, but we seem to keep drifting back to the worlds of media market-

66

ing and corporate identity. Punchy slogans of motivation and pure positivity. Use that with some Chap-style pop and the result is likely to sound quite wrong. Q — What can you say about the fact that you are mixing different styles of music? Is it all about creating an up-to-date and modern sound-landscape, or is it first and foremost about connecting a radical mixture of different traditions? A — (Panos) We find almost every style of music fascinating, mainly because every genre’s aesthetic character is usually defined by factors which have nothing to do with music. So, in an anthropological kind of way, it’s fun to observe how one man’s bad taste is another man’s high art. The field of popular music is quite good for this kind of observation because the artists are the least self-conscious, compared to other genres. As a band though, we have a much more exclusive approach towards styles. We have found that bad taste can be used in its most extreme forms as a way of offsetting the “trusted” forms of the pop canon. Q — In this mixed style of yours, what is the relationship between contrasting elements, for e.g. non-narrative as against narrative? A — (Panos) On the level of structure we tend to first follow the generic pop song template and then try and rearrange it on order to get the right balance between “fun” and “interesting”. Recently we have become more open to the possibility of writing proper memorable melodies, although what we define as “proper” is probably not what most people do, especially the music industry. In terms of lyrics we either follow the non-sensical cut-up approach (as long as it sounds good) or we have a basic narrative concept. An example of the latter can be found in our latest single release “Well Done You”: A person is congratulated for having successfully completed a difficult and demanding assignment, and then is welcomed to join a workforce on a permanent basis. Q — How does your work as a composer affect your work in The Chap? How does it differ in terms of organizing structure, time and pitch (and other elements)?

THE CHAP

A — (Panos) My work as a composer doesn’t directly affect the Chap’s creative process, which is shared mainly between Johannes and me. Our focus is on songwriting and making pop albums which we can tour as a band. We have found that making music which infuses musical elements derived from both über and sub culture can, more often then not, produce compromised results if viewed from either genre’s perspectives. On the other hand we do share a few planning strategies with modern composition: We usually devise sets of limitations on the level of harmony, melody and production and we make aesthetic choices primarily by painstakingly excluding an infinity of possible outcomes. Come to think of it, we spend more time excluding than actually writing. Q — What are your plans for the future? What can we expect from the Chap at Borealis? A — (Johannes) As we are answering these questions, we are traveling across Europe touring and simultaneously trying to finish our new album. So in spring, there will be

the fourth Chap album! Plus more touring, festivals, world domination, subsequent moral bankruptcy, total alienation, suicide attempts, group therapy and a painstaking process of reconnecting with our musical roots. Ok, just some touring. I often call the new album the mature fourth album. One of its chief influences seems to be Fleetwood Mac. It also has a Chap theme tune–style disco number on it which contains some rather inauthentic tribal percussion and this football choir singing things like “fiesta!”. Not sure how this will go down with the kids (or the Borealis audience, for that matter) but I’m rather excited about it. At Borealis, we will hopefully play as much material from the new record as possible. We are, first and foremost, a pop group, so I like the fact that we are performing at a festival which seems to be mainly dedicated to improv, noise and modern composition. Looking forward to it!

DJ FREDRIK SAROERA KLOKKEN 2400

LØRDAG 13 MARS

67


FESTIVALKONTOR PÅ LANDMARK TIRSDAG - LØRDAG 1200 - 1700 TILGJENGELIG INFORMASJON, SPØRSMÅL BESVART, GOD MAT OG DRIKKE TIL SALGS FESTIVAL OFFICE AT LANDMARK TUESDAY - SATURDAY 1200 - 1700 INFORMATION AVAILABLE, QUESTIONS ANSWERED, GOOD FOOD AND BEVERAGES FOR SALE 25. MARS MANDAG SATELITT BOREALIS ARTIST

INFO

TID

STED

MOHA, PASCAL BALTAZAR/BJØRNAR HABBESTAD, SIMON KATAN, MARK KNOOP, GERHARD STÄBLER, KUNSU SHIM, BRYN HARRISON, JENNIFER WALSHE, TOR KRISTIAN LISETH, ROLF BORCH

BOREALIS FESTIVAL LONDON LAUNCH

2000

KINGS PLACE, LONDON

PERFORMANCE

1900

AVGARDE/SARDINEN

KONSERT

1930

GRIEGHALLEN

UTSTILLINGSÅPNING

2000

BERGEN KUNSTALL NO. 5

UTSTILLINGSÅPNING

2000

BERGEN KUNSTALL NO. 5

ARTIST

INFO

TID

STAD

UTVALGTE BIDRAG GEHARD ECKEL ØYVIND RIMBEREID GERHARD STABLER, HELIOS NORDWÄRTS: FONNA FLY, BERGEN BRANNVESEN, FMKV, MANGER MUSIKKLAG OG EN STOR MASSE UTØVERE JOHN CAGE, ELSE OLSEN STORESUND AVGARDE 1, BENEDICT MASON, MASK: RICARDO ODRIOZOLA & VENNER; STIAN WESTERUS, SIGURD FISCHER OLSEN, SIEGFRIED KUTTERER, SZILARD BUTI PHIL NIBLOCK & TOMAS ANSKERMIT

KINO BOREALIS UTSTILLINGSÅPNING BIBLIOLUDIUM PERFORMANCE

1300 1530 1700 1800

LANDMARK LYDGALLERIET BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK ADMIRAL HOTEL/ BRYGGEN

PERFORMANCE/UTSILLINGSÅAPNING KONSERT

1900 2000

BERGEN PIANOFORRETNING KALMARHUSET LEILIGHETER

KONSERT

2200

LANDMARK

10. FEBRUAR ONSDAG SATELITT BOREALIS GERHARD STÄBLER & KUNSU SHIM

11. FEBRUAR TORSDAG SATELITT BOREALIS HELMUT LACHENMANN, BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

5. MARS FREDAG SATELITT BOREALIS LUKE FOWLER

7. MARS SØNDAG SATELITT BOREALIS LUKE FOWLER

9. MARS TIRSDAG

10. MARS ONSDAG JENNIFER WALSHE, THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS, TOR KRISTIAN LISETH, ØVYIND SKARBO UTVALGTE BIDRAG GERHARD ECKEL; DAVID HELBICH, PAY-A-DAY PROJECT KJERSTI RORGEMOEN JENNIFER WALSHE, THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS, TOR KRISTIAN LISETH, ROLF BORCH GERHARD STÄBLER, KUNSU SHIM, ÅSANE UNGE STRYKERE, SIEGFRIED KUTTERER, SZILARD BUTI KNUT VAAGE, GNEIS, SALHUS CHOIR OG TORE KLOSTER

KONSERT

1130

RÅDHUS

KINO BOREALIS PERFORMANCE BIBLIOLUDIUM KINO

1300 1530 1700 1830

LANDMARK LYDGALLERIET BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK SALHUS TRICOTAGEFABRIK

KONSERT

1900

SALHUS TRICOTAGEFABRIK

KONSERT

2030

SALHUS TRICOTAGEFABRIK

KONSERT KINO BOREALIS BIBLIOLUDIUM TALK PERFORMANCE PERFORMANCE KONSERT

1130 1300 1700 1800 1930 2000 2030

DNB LARS HILLESGATE 30 LANDMARK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK KUNSTHALLEN KUNSTMUSEUM, STENERSEN KUNSTMUSEUM, STENERSEN KUNSTMUSEUM, STENERSEN

PERFORMANCE KONSERT

2100 2130

KUNSTMUSEUM, STENERSEN LANDMARK

PERFORMANCE KONSERT KONSERT

2200 2230 2330

LANDMARK LANDMARK LANDMARK

11. MARS TORSDAG MELCHIORRE/KUTTERER/BUTI UTVALGTE BIDRAG ERLEND O. NØDTVEDT JOHN TILBURY COLLABORATIONS 1, STÄBLER/SHIM OG KOMPONISTER AVGARDE 3, BENEDICT MASON, ADD: RICARDO ODRIOZOLA & VENNER; KERRY YONG, COVER ME CASIO #1: KARLHEINZ STOCKHAUSEN, ALDO CLEMENTI, KNUT VAAGE COLLABORATIONS 2, STÄBLER SHIM OG KUNSTLER KERRY YONG, COVER ME CASIO #2: GIACINTO SCELSI, PETER ABLINGER, OLIVIER MESSIAEN, THE SPECIALS COLLABORATIONS 1, STÄBLER/SHIM OG PUBLIKUM CASIOKIDS OG KERRY YONG, COVER WE CASIO KIDS IDIOT SWITCH

12. MARS FREDAG GILIUS VAN BERGEIJK, STEVE REICH, POST & MULDER, ANNABEL GUAITA, CHIHIRO ITO, MAI GOTO OG FIDAN AGHAYEVA UTVALGTE BIDRAG CLEMENS GADENSTÄTTER, LAURENCE CRANE, ANDERS FØRISDAL METTE KARLSVIK ELSE OLSEN STORESUND CORNELIUS CARDEW, JOHN TILBURY, MICHAEL DUCH ELSE OLSEN STORESUND LOGOS FOUNDATION AVGARDE 4, BENEDICT MASON, MOVE: RICARDO ODRIOZOLA & VENNER; JAVIER ALVAREZ, SIEGFRIED KUTTERER, DOMENICO MELCHIORRE, SZILARD BUTI, CLEMENS GADENSTÄTTER, ANDERS FØRISDAL; KUNSU SHIM, GERHARD STÄBLER, APARTMENT HOUSE VINKO GLOBOKAR, HARRY PARTCH, HELMUT OEHRING/IRIS TER SCHIPHORST FAUSTO ROMITELLI, KUTTERER/MELCHIORRE/BUTI, ROBYN SCHULKOWSKY, BIT20 PERCUSSION MAGDA MAYAS & TONY BUCK TRONDHEIM JAZZ ORCHESTRA

KONSERT/UTSTILLING

1130

BERGEN PIANOFORRETNING

KINO BOREALIS KONSERT BIBLIOLUDIUM WORKSHOP FOR BARN KONSERT ETTER WORKSHOP KONSERT UTSTILLING KONSERT

1300 1530 1700 1745 1800 1915 1930 2000

LANDMARK LYDGALLERIET BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK BERGEN PIANOFORRETNING BERGEN PIANOFORRETNING BERGEN PIANOFORRETNING LOGEN FOYER LOGEN

KONSERT

2100

LOGEN

KONSERT

2200

LOGEN

KONSERT KONSERT

2300 2400

LOGEN LOGEN

1200 1300 1500

BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

2000

LANDMARK

28. MARS LØRDAG LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE SKOLE ÅPNING AV MEDIESTASJON BIBLIOLUDIUNG ÅPNING COLLEGIÛM MÛSICÛM, FMKV, KNUT VAAGE, GERHARD STÄBLER, KONSERT KUNSU SHIM, OLFAKTORISKE TEKNIKERE. AVGARDE 5, BENEDICT MASON, TAPE 1: RICARDO ODRIOZOLA & VENNER; KONSERT CAPTAIN MIKI OG J. VAN ZIT (PANOS GHIKAS OG JOHANNES VON WEIZSÄCKER FRA THE CHAP) JENNIFER WALSHE, THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS, KINO/KONSERT TOR KRISTIAN LISETH, ØVYIND SKARBO DYGONG KONSERT THE CHAP KONSERT DJ FREDRIK SAROERA DJ

2100

LANDMARK

2200 2300 2400

LANDMARK LANDMARK LANDMARK

Borealis 2010 Programme book  
Borealis 2010 Programme book  
Advertisement