Page 1


Borealis – en festival for eksperimentell musikk er en festival for sjangerkryssende musikk og kunst som finner sted i mars hvert år, i Bergen. Borealis er et sted for eventyrlystne lyttere, som feirer musikk som ikke passer inn i en bås. Vi presenterer nye prosjekter fra Norge og hele verden som presser grensene for hva musikk er og hvordan vi lytter. Borealis jobber aktivt for et kjønnsbalansert musikkfelt, og presenterer et program med lik fordeling av menn og kvinner. I 2018 presenterer Borealis 28 arrangement, på 12 ulike scener, i løpet av fem dager, med over 50 artister.

Borealis mottar festivalstøtte fra Bergen kommune, Kulturrådet, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Komponistforening og Ernst von Siemens Music Foundation. Borealis er medlem av Balansekunst og Keychange.

Borealis – a festival for experimental music is a genre-crossing music and arts festival held each March in Bergen, Norway. Borealis is a place for adventurous listeners, celebrating music that doesn’t fit neatly in to any boxes. We present new projects from Norway and around the world that push the boundaries of what music is and how we listen. Borealis works actively towards equality in the music scene, and believes an equal gender balance makes for a better programme. In 2018, the festival will host 28 events in 12 different venues over 5 days, featuring over 50 artists.


Innhold 2

Velkommen!

4

Peter Ablinger

6

9 10 11 12 13

15 16 17 18 20 21

23 24 25 26 27 28

31 32 33 33 34 35

37 38 39 40 41 42 43 44 45 66 68

Onsdag 7. mars

Åpningskveld: Øvre/Nedre

Torsdag 8. mars

Samtale: Film before music or music before film? Utstillingsåpning: Sue Tompkins asamisimasa – Mickey-mousing Peter Ablinger – REMOVE TERMINATE EXIT Mårten Spångberg  – News From the Last of the International Hot Shots / Natten

Fredag 9. mars

Samtale: Radical Hospitality Pinquins – Recorders, synths and superpowers! Future Opera things that SHINE and THINGS that are DARK Natacha Diels Radical Hospitality

Lørdag 10. mars

avGardEns – Identity Samtale: Radio is Dead. Long Live Radio! Konsertsirkus! Sue Tompkins – St St Steadicam high Duo Hellqvist/Amaral – Impossible Situations Borealis X Utmark: MHYSA + DJ Haram + lawd knows + FAKETHIAS

Søndag 11. mars

Samtale: What Future? What Female? Ny Kammermusikk: Valen Trio Ny Kammermusikk: Stephan Meidells Metrics Ny Kammermusikk: BIT20 String Quartet Natacha Diels – Papillon and the Dancing Cranes Avslutningsfest

Mye, mye mer…

Trond Lossius – Å holde øyeblikket Borealis Bibliotek Borealis X Brak X Music Norway PIN Network + Studentradioen i Bergen Borealis Ung Komponist

Radio Space Smått & Godt Generell informasjon Artister Takk til Programoversikt og kart

Contents

1


Velkommen! “the spell can not be only written, it has to be cast” Donna Haraway

La oss begynne med en festival. La oss samles og feire at vi tenker ulikt. La oss skape et rom hvor vi kan lytte sammen. La oss tillate musikk å være mer enn underholdning, et sted der ideer kan sirkulere, et sted hvor frihet kan komme til uttrykk. La oss slutte å bekymre oss for sjangre, spillelister eller algoritmer. La oss lytte til noe stille, støyende eller uregjerlig. La oss lytte til noe uventet, til noe ubehagelig, til noe uvanlig. La oss også omfavne musikk som fantastisk underholdning, som et sted der man kan fortape seg, flyttes fra det dagligdagse, en plass der vi kan frigjøre oss fra vår sedvanlige tankegang. La oss tillate rom for tvetydighet, for at ulike perspektiver kan luftes, la oss rydde plass til komplekse samtaler. La oss være enige og uenige, for så å enes om å være uenige og likevel forbli venner. La oss finne ord for å kritisere og ord for å støtte. La oss verdsette eksperiment og feiltrinn og betrakte det som en ny form for suksess. La oss bryte med våre forutanelser og utfordre våre institusjoner. La oss på nytt undre oss over hvorfor vi gjør ting på den ene eller andre måten. La oss skape en festival med åpne armer. Et sted for dem som vet og for dem som ikke vet. For dem som allerede er her og for dem som skal komme. La oss sitte stille sammen. La oss danse sammen. La oss lage en trylleformel, og fortrylle hverandre. Velkommen til Borealis. Peter & Tine

2

Welcome!


Velkommen! Let’s start with a festival. Let’s gather people and celebrate thinking differently. Let’s build a space to listen together. Let’s allow music to be more than entertainment, a place for ideas to circulate, a place to express freedom. Let’s stop worrying about genre, or playlists, or algorithms. Let’s listen to something quiet, loud or unruly. Let’s listen to something unexpected, to something unpleasant, to something unusual.  Let’s also embrace music as wonderful entertainment, a space to lose oneself, to feel shifted from the everyday, to untether ourselves from our habitual thoughts. Let’s allow room for ambiguity, for different perspectives to be aired, let’s clear the table for complex conversations. Let’s agree and disagree, and then agree to disagree, and stay friends afterwards. Let’s find words to be critical, and find words to support. Let’s appreciate experiment and failure as a new kind of success.  Let’s tear down our preconceptions, and challenge our institutions. Let’s wonder anew why we do things this way or that.  Let’s make this festival with open arms. A place for those who know and those who don’t know. For those who are already here, and those who are yet to come.  Let’s sit quietly together. Let’s dance together. Let’s write this spell, and then cast it together.  Welcome to Borealis. Peter & Tine

Foto: Thor Brødreskift

Welcome!

3


In essence, I work with the idea that what we see or hear is not what we see or hear. It’s a sort of inverted art. Art as negative. Or better yet: complementary art. What we see or hear is the complement to what we DON’T see or hear. Art is not what we see or hear – that’s just craftsmanship. Art is the precise complement to what we see or hear. It is that which is delineated by the outer boundary of the visible/audible. Art is found right where the visible or audible ends. The standard situation I have to deal with is one in which the visible or audible – the made – is understood to be the artwork (and is admired or rejected accordingly): the golden calf. Except: this is absolutely beside the point. Art is beside the point. It’s what’s left over when you snip the work out from its environment. Aaron and Moses. Betrayer and savior. The artist is both in one. The artist betrays art in order to redeem it. The difficulty here is that we tend to celebrate the BETRAYAL, not the redemption. This results in the ceaseless need for forward motion/betraying the betrayal – over and over, again and again. Redemption becomes escape. For only in escaping the respective manifestation/work/calf can we rightfully uphold the idea of the OTHER/the unspoken-in-the-spoken/the-idea-of-the-idea ... Fra Peter Ablingers Oversettelse: Meaghan Burke.

4

.


Onsdag Kjøp billetter p å TicketCo

7. mars 5


7. mars

Onsdag

Åpningskveld: Øvre/Nedre

Vi åpner .00. dørene 18 izza og p t p jø Du får k . afé Munck drikke i K

19.00–00.00 UiB Fakultet for kunst, musikk og design 250,–/150,– (150,–/100,– for kun asamisimasa) . n at 18.00 *Verdenspremierer* Doors ope n a c s drink Pizza and Komponister : t in Kafé h g u o b be David Broome Munck. Natacha Diels Andrew Greenwald Bryan Jacobs Utøvere: Jessie Marino Ensemble Pamplemousse Weston Olencki Rosella asamisimasa Kristin Bolstad Til årets festival inntar Borealis et av Bergens nyeste kultursteder og fyller den store mesaninen og de åpne rommene med en helaften bestående av nye lyder og ny musikk. La deg drive mellom konserter som interagerer med hjemmesnekrede musikkroboter, lokale komponisters nye visjoner for strykekvartett, frekk og freidig musikk spilt av et av Norges beste ensembler, og piratintervensjoner fra universitetstudenter! Med Ulriken i bakgrunnen og Store Lungegårdsvannet foran, er den nye bygningen som huser Universitetet i Bergen sitt Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) et reisverk for framtidens interdisiplinære studier. Borealis inviterer kunstnere, komponister og musikere til å beleire stedet på åpningskvelden, og publikum til å komme og utforske bygningen sammen med oss.

Tine Grieg Viig Alan Ó Raghallaigh Øyvind Skarbø Laurence Crane

Celebrating the opening of our 2018 festival, Borealis takes over one of Bergen’s newest cultural spaces filling the grand mezzanine and open public halls with a whole evening of fresh sound and music. Drift between concerts that interact with DIY musical robots, new visions of string quartets from local composers, cheeky wonky music played by one of Norway’s best ensembles, and pirate interventions from students of the University!

Fra USA bringer komponist/utøver-kollektivet Ensemble Pamplemousse med seg sin unike musikalske absurditet, i et program bestående av nyskrevne verk som framføres av ensemblemedlemmene. Det hele er satt til en spesiallaget verden bestående av mekaniske lydskulpturer signert kunstneren Bryan Jacobs.

With Ulriken behind and Store Lungegårdsvannet in front, the new building housing the University of Bergen Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD) is a frame for a future of interdisciplinary study. Borealis invites artists, composers and musicians to occupy the space on our opening night, and audiences to come and explore the building with us.

Komponistene fra Borealis Ung Komponist, Øyvind Skarbø, Tine Grieg Viig, Alan Ó Raghallaigh og Kristin Bolstad presenterer verdenspremierene på sine nye verk laget for strykekvartetten Rosella. Disse har blitt utviklet i løpet av det siste året som del av Borealis’ nye mentorprogram for komponister med tilknytning til Vestlandet.

From the United States, composer/performer collective Ensemble Pamplemousse bring their own brand of rigorous musical absurdity, with a programme of new work written and performed by the ensemble’s members within a specially made world of mechanical sound sculptures by artist Bryan Jacobs.

6

Wednesday


Onsdag Det norske ensemblet asamisimasa presenterer et senkveldsprogram bestående av verk av den britiske komponisten Laurence Crane, som spenner fra hans tidlige pianoverk, ensemblestykker nylig utgitt av Hubro, og et splitter nytt bestillingsverk for Borealis med filmmusikk. I tillegg til musikken, vil det være mulig å utforske kunstsamlingen, se seg rundt i biblioteket, og 2018-utgaven av Borealisølet er klart. Kom og tilbring kvelden din med Borealis! Presentert i samarbeid med UiB Fakultet for kunst, musikk og design. Bestillingsverk Laurence Crane støttet av Kulturrådet. Borealis Ung Komponist støttet av Morten Eide Pedersens Minnefond, Bergen kommune og Norsk Komponistforening. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo og Mid Atlantic Arts Foundation gjennom USArtists International, i samarbeid med National Endowment for the Arts, Andrew W. Mellon Foundation og Howard Gilman Foundation.

Studenter fra KMD som har deltatt i Brandon Labelles Pirate Sound presenterer resultatet av workshopen i, og rundt fakultetsbygget.

7. mars

The composers of the Borealis Ung Komponist programme, Øyvind Skarbø, Tine Grieg Viig, Alan Ó Raghallaigh and Kristin Bolstad present world premieres of their new works for the string quartet Rosella, developed over the last year as part of Borealis’ new mentoring programme for composers connected to the West of Norway. From Oslo, Norwegian ensemble asamisimasa present a late-night programme of works by the British composer Laurence Crane, spanning his early piano works, ensemble pieces recently released by Hubro and a brand new commission for Borealis for film music. As well as the music, you can explore the art collection, browse the library and the 2018 Borealis beer will be on tap. Spend the evening with Borealis!

A manifestation from Brandon LaBelle’s Pirate Sound workshop by participating students will be presented in and around the KMD building

Foto: Hufton + Crow

Wednesday


Torsdag 8. mars Dagspass 300,–/200,– Kjøp billetter på TicketCo

8


Torsdag Samtale: Film before music or music before film?

8. mars

Beatrice Gibson (kunstner) Laurence Crane (komponist) Samtalen skjer på engelsk The talk will be given in english Working together throughout 2018 on a new commission for Borealis, composer Laurence Crane and artist film-maker Beatrice Gibson, will in this talk be sharing favourite film clips, and discussing the places where experimental composition and cinema meet.

13.00–14.30 Bergen Kunsthall, Upstairs Gratis

Komponisten Laurence Crane og kunstfilmskaper Beatrice Gibson skal gjennom 2018 jobbe sammen om et nytt bestillingsverk for Borealis. I denne programposten vil de dele sine favorittfilmklipp og samtale om berøringspunktene mellom eksperimentell komposisjon og kinofilm.

The Guardian described Crane, whose music has been released on Norwegian label Hubro, as building “graceful, cheeky, elusive music out of ordinary things”. Gibson, whose films are often connected to music, draws on references as diverse as Minecraft, Cornelius Cardew’s musical scores and global financial systems.

, Beatrice Gibson, 2018, Courtesy of LUX and Laura Bartlett

Based on a film script by Gertrude Stein, their Crane, som har gitt ut musikk på det norske new collaborative work Deux soeurs qui ne sont plateselskapet Hubro, ble beskrevet av The pas soeurs began with a new piece of music from Guardian som en som skaper ”eksepsjoCrane exploring ideas of repetition present in nelt grasiøs, frekk og flyktig musikk Stein’s text. Beatrice Gibson has taken this av hverdagslige ting”. Gibson, music and throughout the year will be Hør Laure hvis filmer ofte er knyttet til working with it in her new film, which nce Cranes fi musikk, spiller på et vidt will be shown at Borealis in 2019. lmmusik k under åp spekter av referanser; Here they give an insight in to their ningen av Borealis som Minecraft, Cornelius process on this collaborative artis2018! Cardews filmmusikk og tic endeavour. Laurence Crane’s H e a r L au globale finanssystemer. soundtrack will be featured at the rence Cra ne’s soundtra opening of Borealis 2018. ck at the opening o Deres nye samarbeidsverk f Boreali s Deux soeurs qui ne sont 2018! pas soeurs, er basert på et filmmanus av Gertrude Stein, og begynte som et musikkstykke der Crane utforsket ideene om repetisjon som finnes i Steins tekst. Beatrice Gibson har arbeidet med denne musikken og vil inkorporere den i hennes nye film som skal vises under Borealis 2019. I denne samtalen vil de gi publikum et unikt innblikk i deres kunstneriske samarbeidsprosjekt. Filmmusikken til Laurence Crane kan du høre under åpningen av Borealis 2018.

Thursday

9


8. mars

Torsdag

Artist Sue Tompkins uses text and the printed word to represent both meaning and sound, and opens a new exhibition of her text on paper works at Lydgalleriet. Drawing inspiration from everyday events and experiences she recontextualises them 17.30–18.30 through writing, Lydgalleriet Eksklusiv visning Exclusive screening and gives them Gratis av Luke Fowlers film of Luke Fowler’s film a new kind Country Grammar Country Grammar of rhythm on under åpningen! during the opening! paper. Through her work she transfers Kunstneren Sue Tompkins jobber med tekst som multi-dimensional performance ideas of rhythm, stedfortreder for både lyd og mening, og åpner tempo and composition in to the gallery space en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på via two-dimensional works that hang on the Lydgalleriet. Hun henter inspirasjonen sin fra gallery walls. The opening of Sue Tompkins exhihendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som bition will also include an exclusive screening of a hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennew film by artist Luke Fowler. Country Gramnom skriving – og gir det en ny form for rytme mar, an 18-minute film transferred to digital from på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun 16mm, takes as its starting point a 2003 text performative elementer som rytme, tempo og performance by Tompkins of the same name, komposisjon over til gallerirommet i form av tobut is far from a documentation of the work. dimensjonale arbeider som henger på veggene. Through shifting visual and aural perspectives, Åpningen av Sue Tompkins’ utstilling inkluderer and a gradual drifting of the link between the også en eksklusiv visning av en ny film av kunstwords and picture, Fowler’s film captures both neren Luke Fowler. Country Grammar – en film the trance like nature of her performance, and på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – the fluid urgency of Tompkins’ spoken words. har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Filmen er likevel langt fra en dokumentar om hennes arbeid. Gjennom å veksle mellom ulike visuelle og hørbare perspektiver, og en gradvis avstand i sammenhengen mellom ordene og bildet, fanger Fowlers film både det transeaktige ved hennes fremførelser, og det flytende hastverket ved Tompkins spoken word.

Utstillingsåpning: Sue Tompkins

Åpningstider / Opening hours: Tirs–fre / Tue–Fri 11–16 Lør–søn / Sat–Sun 12–17

10

Thursday

2015 Typewritten text on newsprint 29.6 x 21 cm Foto: Ruth Clark

Utstillingsdato/Exhibition dates: 8.03–1.04

Sue Tompkins,

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet. Film utlånt av Luke Fowler og The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.


Torsdag

8. mars

Mickey-Mousing er et fengende og kontroversielt filmteknisk begrep som beskriver den enkle metoden for synkroniseringen av bilde og lyd. Verkene som presenteres denne kvelden er vel og merke langt fra enkle, og utforsker de ulike og abstrakte 19.00–20.00 møtepunktene for bevegelig bilde og lyd. Tegnefilm og musikk støter sammen Bergen Internasjonale Kultursenter, Fensal i et nytt bestillingsverk av den britiske 200,–/150,– komponisten Joanna Bailie, skrevet for *Verdenspremierer* det norske ensemblet asamisimasa. I Dynamite-barrel/Balloon-anvil for Anders Førisdal (gitar) Mickey-mousing kammerensemble og film bruker hun Tanja Orning (cello) is a catchy and det dramaturgiske grepet årsak/virkKristine Tjøgersen (klarinett) controversial film ning som gjør tegneserier så fortrylEllen Ugelvik (piano) term describing the lende, og dekonstruerer og forvandler simplistic synchrodem ved hjelp av lyd nisation of images og det visuelle – bilde and music. The works in tonight’s for bilde, lydsnutt programme though are anything but for lydsnutt. I denne simple, exploring the diverse and komposisjonen spilabstract meeting points of moving ler ensemblet rollene image and sound. både som foley-artist Cartoons and music collide in a new og filmmusikkorkescommission from British composer ter. Framført i vår Joanna Bailie for Norwegian ensemegenkonstruerte Boble asamisimasa. Dynamite-barrel/ realiskino, vil Bailies Balloon-anvil for chamber ensemble nye stykke ledsages and prerecorded audio-visual material takes av flere andre verk som utforsker kompleksitethe moments of dramatic cause and effect that ten i skjæringspunktet mellom bilde og musikk. make cartoons so magical, and deconstructs Johannes Kreidlers The Wires for cello, elekand transforms them through sound and visuals tronikk og kassett, utforsker kuler og piggtråd – frame by frame and sample by sample. In this som musikkpartitur. Kristine Tjøgersens We composition the ensemble act as both foley should get to know each other for klarinett, cello artist and soundtrack orchestra. Performed in og piano gir nye perspektiver på danserutiner our very own Borealis Cinema, Bailie’s new work fra Bollywood, og Oskar Fischingers klassiske will be joined by a host of other complex image animasjonsfilm Motion Painting No.1 fra 1947 and music investigations.Johannes Kreidler’s skaper en dansende verden av oljemaling på The Wires for cello, electronics and tape explores akrylglass, akkompagnert av musikken til Johan bullets and barbed wire as musical score, Sebastian Bach. Kristine Tjøgersen’s We should get to know each Og selvfølgelig serveres det popkorn! other for clarinet, cello and piano gives a new Bestillingsverk Joanna Bailie og Johannes Kreidler støttet av Kulturrådet. perspective on the Bollywood dance routine and Oskar Fischinger’s classic 1947 animation Motion Painting Kristine Tjøgersen – We should get to know each other No. 1 creates dancing worlds Johannes Kreidler – The Wires of oil paint on acrylic glass to Oskar Fischinger – Motion Painting No.1, 1947 the music of J.S. Bach. (courtesy and (c) Center for Visual Music, Los Angeles) Popcorn will be provided!

asamisimasa Mickey-mousing

Joanna Bailie – Dynamite-barrel/Balloon-anvil

Thursday

11


8. mars

Torsdag

Peter Ablinger REMOVE TERMINATE EXIT BIT20 Ensemble

21.00–22.30 Grieghallen 200,–/150,– *Verdenspremiere*

For Stian Westerhus, A major new commisStian Westerhus (gitar) BIT20 Ensemble og sion exploring, noise, Ilan Volkov (dirigent) SWR Experimensilence and space from SWR Experimentalstudio talstudio, har den visionary Austrian (gjennomføring av live-elektronikk): visjonære østerrikske composer Peter Ablinger komponisten Peter for Stian Westerhus, Lukas Nowok (lyddesign) Ablinger skrevet et stort BIT20 Ensemble and the bestillingsverk som SWR Experimentalstuutforsker støy, stillhet og rom. REMOVE TERMI- dio. REMOVE TERMINATE EXIT is built from NATE EXIT er bygget opp av flere lag av lyd, som multiple layers, initially presented together as i utgangspunktet presenteres som et maksimalt maximum density sound, that are then slowly fortettet lydbilde, og som langsomt blir skrelt peeled back to reveal the underlying resonance bort for slik å avdekke den underof a space. liggende klangen av et rom. Taking over the public Når Ablinger tar over Grieghalareas of the Grieghallen lens rom, rekonfigurerer han den Ablinger reconfigures grandiose kulturinstitusjonen ved the grand cultural å plasserer publikum i sentrum, institution, placing the og la utsiden og innsiden av instiaudience in the centre, tusjonen gli over i hverandre. Ved and blending the outside å definere støy som totaliteten av and the inside for his lyd, via den lange erfaringen med new work. Drawing on feltopptak og bruken av samhis own definition of menstøt mellom liveinstrumenter noise as the totality of og elektronikk har Ablinger med sounds, a lifetime of REMOVE TERMINATE EXIT field recording and the produsert et arbeid som vil beleicollision of live instrure Grieghallen og sannsynligvis ments and electronics, endre vår oppfatningen av den. REMOVE TERMINATE EXIT is a work that takes Verket er skrevet for BIT20 Enover Grieghallen and is ass cloud – semble. Dirigent er Ilan Volkov. certain to change our Liese(Lisa)/God sits down and pushes. I utformingen av arbeidet har perception of it. and out comes an apocalyptic rain. it washes away Ablinger jobbet med den norske everything that was and is and will be. eksperimentelle gitarhelten Stian Written for and perWesterhus’ og hans lydbilde, samt med det formed by the BIT20 Ensemble, conducted by legendariske SWR Experimentalstudio – føde- Ilan Volkov, Ablinger has worked closely with sted for elektronisk musikk skapt av kompothe sound world of the Norwegian experinister som Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen mental guitar hero Stian Westerhus and the og Vinko Globokar. legendary SWR Experimentalstudio – birth place of electronic music works by composers Presentert i samarbeid med BIT20 Ensemble. such as Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen Bestillingsverk støttet av Kulturrådet. Takk til Sverre W Monsen AS. and Vinko Globokar.

12

Thursday


Torsdag Ba Hord ren på ala sente nd Kunst r er å p kl. 22 en fra . 0 0 Th e b ar Kuns at Hordala tsent nd e from r is open 2 2 .0 0

Bli med oss på et nattlig/grytidlig lytteeventyr når den kjente svenske koreografen Mårten Spångberg åpner sin nyeste utstilling på Hordaland Kunstsenter med en kollektiv lytteseanse. Med utgangspunkt i Spångbergs episke danseforestilling fra 2016; Natten, transponerer dette nye verket tekstene fra danseforestillingen til en serie med opplesninger med flere lag, som hver er omringet av en unik lydcollage laget av Spångberg selv. På åpningskvelden til utstillingen er Borealis vertskap når disse hybrid-podcastene overføres inn i gallerirommet som Spångberg sin utstilling befinner seg i. Med oppstart ved midnatt blir lydklippene spilt av i rommet, og publikum inviteres til å se, drømme, og til og med sove. Presentert i samarbeid med Hordaland Kunstsenter. Støttet av Kulturrådet i Norge og Sverige, Konstnärsnämnden, Kunstenfestivaldesartes og Black Box teater.

8. mars

Mårten Spångberg News From the Last of the International Hot Shots / Natten 24.00–04.00 Hordaland Kunstsenter Gratis Join us for a late night/early morning listening adventure as acclaimed Swedish choreographer Mårten Spångberg opens his latest exhibition at Hordaland Kunstsenter with a collective listening session. Drawing on Spångberg’s epic journey into the dark of the night, Natten, this new work transposes the texts at the heart of his 2016 dance piece in to a series of multi-layered audio readings each wrapped up in a unique sound collage constructed by Spångberg himself. For this opening night of the exhibition, Borealis will host a complete transmission of these hybrid podcasts in the gallery space of Spångberg’s exhibition. Starting at midnight these new audio pieces will be played back in to the space, and the audience is invited to look, dream, or even sleep.

Utstillingsdato/Exhibition dates: 9.03–25.03 Åpningstider / Opening hours: Ons–søn / Wed–Sun 12–18

Thursday

13


9. mars

Fredag Dagspass 400,–/300,– Kjøp billetter på TicketCo


Fredag Samtale: Radical Hospitality

9. mars Komponister: Áki Ásgeirsson Bergrún Snæbjörnsdóttir Páll Ivan frá Eiðum

13.00–14.30 Bergen Kunsthall, Upstairs Gratis

Samtalen skjer på engelsk The talk will be given in english

I løpet av det siste året har kunstnerne og komponistene Áki Ásgeirsson, Bergrún Snæbjörnsdóttir og Páll Ivan frá Eiðum fra det islandske kollektivet S.L.Á.T.U.R. reflektert over transaksjonene som finner sted i forbindelse med en konsert. Gjennom ulike arrangement på Island og i Norge har de undersøkt forholdet mellom vertskap og gjester – slik vi finner det i begrepet gjestfrihet – for slik å finne en måte å skape kultur utenfor eksisterende infrastrukturer. Med utgangspunkt i tiden de har brukt på å utforske Bergen og byens kultur og folk de har møtt her, har kunstnerne utviklet prosjektet Radical Hospitality, som vil dukke opp forskjellige steder på festivalen, for så å kulminere i en hemmelig performance. Prosjektet som eksisterer utenfor festivalens ordinære rammer, har som mål å treffe et publikum utenfor konsertsalen og engasjere mennesker hvor enn prosjektet finner sted. Hør kunstnerne i samtale med kunstnerisk leder Peter Meanwell om betydningen av prosjektet.

Over the course of the last year artists and composers Áki Ásgeirsson, Bergrún Snæbjörnsdóttir and Páll Ivan frá Eiðum from the Icelandic S.L.Á.T.U.R. collective have been considering the transactional nature of music performance. Through events in Iceland and Norway they have been investigating the Host/Guest relationship inherent to hospitality and how this can be used to interrogate a way of creating culture outside of its existing infrastructures. Having spent time researching this city and its culture they have devised a Radical Hospitality project that will pop up around the festival, and culminates in a secret performance. Existing outside of the normal festival structure, this project aims to disconnect from the normal programme, and engage people wherever they meet it. Hear them in conversation with Artistic Director Peter Meanwell about what the project means.

Støttet av Norsk Kulturråd, Norsk-Islandsk kultursamarbeid.

Les på mer . s. 21

Foto: Gaby Passos

Friday

15


9. mars

Fredag

Pinquins Recorders, synths and superpowers!

Danielle Dahl – c2_dyp_blip.test.wav Brice Catherin – 36,000 Years Alongside Baubo Ingvild Langgård – The Sound of Superpowers Part 1

17.00–18.00 Bergen Internasjonale K  ultursenter, Fensal 150,–/100,– * Verdenspremierer * Johanne Byhring Sigrun Rogstad Gomnæs Ane Marthe Sørlien Holen (slagverk)

Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

Ved å spille på et antall av ulike rekvisitter – fra skrot til ordinære perkusjonsinstrumenter som de slår på, blåser i, og skraper på – har Pinquins etablert seg som en perkusjonstrio som gjør ting på en litt annerledes måte. Spredt utover Fensal med haugevis av instrumenter vil de framføre nye stykker, inkludert to urfremføringer av unge norske komponister, spekket med ulike perspektiver på hva et perkusjonsensemble kan være.

Drawing on a huge arsenal of things that they hit, blow and scrape, from junk to fine orchestral percussion, Pinquins are a percussion trio who do things a bit differently. Spread throughout Fensal, with piles of instruments they’ll be performing new pieces, including two premieres from young Norwegian composers, full of different perspectives on what the percussion ensemble is.

c2_dyp_blip.test.wav, Danielle Dahls stykke for tre perkusjonister og video inkluderer monofoniske synthesizere, undersøker forholdet mellom klubbmusikk og kammermusikk, og arbeider med gjenkjennelige musikalske klisjeer. Ingvild Langgård trekker linjer mellom antikke skrifter og samtidens manga i sitt nye verk The Sound of Superpowers Part 1, der hun utforsker lydens elementære natur og tilskriver hver perkusjonist superkrefter. Brice Catherin var inspirert av antikke fertilitetsfigurer da han skrev 36,000 Years Alongside Baubo. I tillegg til å innlemme stemt perkusjon og blokkfløyte i arbeidet, henvender han seg til publikum og ber dem skrive tekster som de ønsker overlevert til den antikke fertilitetsgudinnen Baubo – tekster som han også inkluderer i framføringen. Bestillingsverk Danielle Dahl støttet av Det norske komponistfond.

16

Danielle Dahl’s piece c2_dyp_blip.test.wav for three percussionists and video includes monophonic synthesisers and explores the relationship between club music and chamber music, working with recognisable musical clichés. Ingvild Langgård draws a line between ancient scriptures and modern day manga in her new piece The Sound of Superpowers Part 1, investigating the elemental nature of sound, and ascribing superpowers to each percussionist. Brice Catherin was inspired by ancient figures of fertility to write 36,000 Years Alongside Baubo, and as well as incorporating a web of tuned percussion and recorders in the work, he asks the audience to submit texts that they would like to deliver to the ancient fertility goddess Baubo, and will then become part of the performance.

Friday


Fredag Future Opera 19.00–20.00 Cornerteateret 300,–/200,–/150,– * Verdenspremierer *

9. mars

Egen introduks jon til forestill ingen me d komponis tene og o perasjef for BNO Mary Miller, 18:15! Join the c omp director M osers and BNO ary Miller for an introducti on to the works before th e concert , at 18:15!

Foto: Tunart/Getty images/BNO

Beyoncés energiske feminisme, den uunngåelige sammenhengen mellom fortid og nåtid, og flyktige, men umiddelbare følelser, The energetic femier inspirasjonen bak nism of Beyoncé, the dette triangelet av nye inevitable causality of kammeroperaer, skrepast and present, and vet av tre spennende, fleeting yet momenunge, nordiske komtous micro-emotions ponister. Med Future inspire this triptych Opera slår Borealis seg nok en gang sammen of new chamber operas from three exciting med Bergen Nasjonale Opera med mål om å young Nordic composers. For Future Opera, flytte grensene for hva opera kan og skal være. Borealis once again teams up with Bergen Komponistene Lars Skoglund, Rebecka Sofia National Opera to push at the boundaries of Ahvenniemi og Øyvind Mæland har jobbet what opera can and will be. Composers Lars tett med operaregissøren Sjaron Minailo, tre Skoglund, Rebecka Sofia Ahvenniemi and sangere, fire musikere og et team bestående Øyvind Mæland have been working closely av internasjonale mentorer under arbeidet with director Sjaron Minailo, three singers, med disse nye verkene. four musicians and a Stykkene deler kompoteam of international nenter og sys sammen mentors to create these Komponister: på scenen, uten nødnew works. Each of the Rebecka Sofia Ahvenniemi vendigvis å være tenkt three pieces shares the Øyvind Mæland som sammenhengende same component parts Lars Skoglund verk; hver komponist and are threaded tofår tydelig vist sin særgether on stage, yet the Utøvere: egne måte å jobbe med works are not linked and Ole Martin Huser-Olsen (gitar) stemme og narrativ each composer brings Jennifer Torrence (perkusjon) struktur. Gjennom samtheir distinctive way of Vilde Sandve Alnæs (fiolin) arbeidet om arbeidsworking with the voice prosess og mentorrolle, and narrative structure Inga Margrete Aas (kontrabass) forsøker Future Opera to stage. Through the Elisabeth Holmertz (vokal) å åpne opp operahuset collaborative working Lore Lixenberg (vokal) for unge komponister process and mentoring, Halvor F. Melien (vokal) og fritt la dem forestille Future Opera aims to seg hva opera kan være. open up the opera house Kunstnerisk team: to younger composers Sjaron Minailo (regissør) Presentert i samarbeid med and let them imagine Stephen Higgins (musikalsk leder) Bergen Nasjonale Opera. what opera can be.

Friday

17


9. mars

Fredag

things that SHINE and THINGS that are DARK

Joachim Koester Raven Chacon Jenny Berger Myhre G. E. K. NaEE RoBErts

20.30–02.30 Bergen Kunsthall 200,–/150,–

20.30: Live meditasjon #1 21.30: Live meditasjon #2 22.30: Konsertene starter

Kvelden åpner med en “liggekonsert” eller “live meditasjon”, som tar utgangspunkt i Koesters nyere arbeid med søvnfremkallende lydinstallasjoner som påkaller fysiske steder og rom i en verden av forestillinger, og som luller deltagerne inn i en kunstnerisk, men ikke-eksisterende visuell verden. Seansene ledes av hypnoterapaut fra New York Shauna Cummins og bygger på nye tekster av Koester. Det hele ledsages av live musikk fra bergensmusikeren Craig Wells.

18

To open the evening, a special lie-down concert, or ‘live meditation’ will be staged; drawing on Koester’s recent work with hypnagogic sound installations, summoning up physical sites entirely within the imagination, lulling participants into becoming one with an artistic yet utterly unseen world. Based on new texts by Koester the meditation will be lead by New York based hypnotherapist Shauna Cummins, with live music from Bergen based musician Craig Wells.

Friday

Film still: Joachim Koester, , 2007. 16 mm film, black and white, silent, 6:30 min

Det grens er et beet an s er p å sea tall plaså me lde d nsene – h eg på usk kjøpt e billet t til a tter du ha r r a ng r Bare em en n tet. 20.30 på Landm a , Joac og du har rk er åpen him K gratis fra oe st tilga ging S omet ers utstilli ng på hing ng B det n ok å g Back, alts rinå er ikke f jøre hvis du år medit plass på asjon en e .


Fredag

9. mars

Foto: Hanni Kamaly

Foto: Urte Janus

I samarbeid med Bergen Kunsthall og den danske kunstneren Joachim Koester fyller Borealis denne fredagskvelden hele huset med konserter. Alle artistene som bidrar utforsker ideer om altererte sinnsstemninger og ritualer, som også er å finne i Joachim Koesters storstilte utstilling Bringing Something Back. Kunstneren Jenny Berger Myhre stiller med sine brutte kollasjer bestående av feltopptak og stemmefragmenter; US/Navajo Nation-kunstner, musiker og medlem av Postcommodity Raven Chacon, trekker veksler på lydstøyens historie og sosial musikk; og den danske duoen G. E. K. (Gud Er Kvinde) – Johannes Lunds og Maria Bertels alterego – framfører sitt intense verk for improvisert saksofon og trombone. NaEE RoBErts – et av den norske kunstneren Sandra Mujingas mange alias – avslutter kvelden med et dj-sett som vil akkompagnere en spesialvisning av et videoarbeid av Koester ved navn The Place of Dead Roads. Bruk kvelden på å bevege deg rundt i bygget, mens du tar inn musikken i hvert eneste rom og opplever Koesters utstilling fra et nytt, sonisk perspektiv.

In collaboration with Bergen Kunsthall and Danish artist Joachim Koester, Borealis programmes an evening of live performances that occupies all of the spaces of the house. Exploring ideas of altered states and ritual present in Joachim Koester’s large scale exhibition, Bringing Something Back, Norwegian artist Jenny Berger Myhre brings her disjointed collage of field recordings and voice fragments, US/Navajo Nation artist, musician and Postcommodity member Raven Chacon draws on a history of noise practice and social music in his work, and Danish duo G. E. K. (Gud Er Kvinde), the alter ego of Johannes Lund & Maria Bertel, present their intense entanglement of improvised saxophone and trombone. Closing the evening will be a DJ set from NaEE RoBErts, one of Norwegian artist Sandra Mujinga’s many aliases, performing an accompaniment to a special screening of Koester’s video works The Place of Dead Roads. Spend the evening drifting through the house, taking in the music in all its spaces and seeing Koester’s exhibition in a new sonic light.

Presentert i samarbeid med Bergen Kunsthall. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo.

Friday

19


I want to make art that reaches out: Even if sometimes that embrace is clumsy. The embraced will maybe feel awkward, and I in my vulnerability will feel foolish. But those two emotions sometimes create magic or start a conversation, which is itself magical. The inverse is reaching inwards, which is also valuable at some times and places. ‘Reaching out’ means I am inside a bubble and want to exit. The word ‘bubble’ alludes to fragility, but actually its walls are strong and flexible and resistant to many forces, stretching and springing back with little effort. The journey outside is uncomfortable. Inside is a safe space – familiarity with many of its inhabitants and an understanding of the rules, the vernacular, and my place within it all. I felt safe, and then that became uncomfortable. ‘Reaching out’ is another way of saying ‘seeking love.’ I think it’s the only thing I ever want for Christmas. I try to make art that makes more love. Sometimes there’s a wall at the front end of my imagination. I never used to have this. But now sometimes when I try to imagine something, like the future, there’s a hard wall. I find if I massage it gently, like a muscle knot, it eventually gives way, but sometimes it takes too long and the future has already arrived. Does anyone know anything? No, not really, it’s all just words passed through various prisms – self-confidence, circumstance, the internet, energy (from sleep/caffeine/drugs/sex). And whoever receives the words mostly misunderstands them anyway, because communication is impossible. I always want more energy, except sometimes when I get all jittery. Yes, everyone everything. But the communication is the hard thing. Work method: Trying things out, spending time with real live people, failing, being bored, being frantically overly busy, becoming obsessed, letting things go, feeling stupid, questioning compassion, feeling wonderful, confidence in the life of an idea. To communicate means constant conversation and making things that encompass all the experience and also exactly what is most important at that very moment in time. Sometimes this means making something very quickly and throwing out something that took a very long time. Sometimes it means making things for just one person, or for nobody – just a record of a moment.

20

Natacha Diels


Radical Hospitality Kjernen i Radical Hospitality-prosjektet til komponistkollektivet S.L.Á.T.U.R. er å finne meningsfylte måter å møte publikum på, og å bryte ned grensene mellom akademiske, musikalske strukturer og folk flest.

At the heart of composer collective S.L.Á.T.U.R.’s project Radical Hospitality is finding meaningful ways to connect with audiences, and to break down the boundaries between academic musical structures and the general public.

======KÓPAVOGUR====== A: „Hvað eigum við að gera?” B: „Ég veit það ekki, ég er bara að bíða” A: „Does it include audio?” B: „Yes, it records the audio also. You better be careful.  Hahahaha” „Lakkrís?” A: „Algjört óöryggi” B: „Já það er gott fyrir listamenn” ======BERGEN====== ,,hver þremillinn!” A: “Could you do a performance in the car?” B: “Shure, it’s no problem”

„I like this part the most, getting fucked up in the car.”

“What? Hvor er mobilen min?”

„It’s so much more quiet in the car than I expected, some how.”

“I thought you was in fire!”

“Is that liquorice?”

„Where is a clear line between audience and performer?” „Af hverju erum við með einhvern preferens? fyrir einhverju?” “Sorry, we’re just talking about free will. It’s so upsetting. It always ends in tears.”

A: “This is odd, this is a strange situation” B: “I can’t see any problem”

“I used to love eating in my car”

“There is no free will. No reality. Everything is completely pointless. But, why can’t we just have fun then?”

“Ha ha hahaha haha. Haha haha haha haha”

“Herre gud, det er episk!”

A: „Er þetta búið?” B: „Þetta er búið”

A: “Let’s turn this shit up! I’m gonna turn it on” B: “The music?” A: “No, the fog”

“Oi oi oi, I need some air”

A: “Help! Help! Shit!” B: “No, it’s good for you, just breathe it in” Støttet av Norsk Kulturråd og Norsk-islandsk kultursamarbeid. Takk til Vita Baltic International og Wrap.

21


Dagspass 400,–/300,– Kjøp billetter på TicketCo

10. mars

Lørdag 22


Lørdag Hilde Anine Hasselberg (vokal) Ljubov Österberg (piano) Jostein Stalheim (akkordeon) Thorolf Thuestad (elektronikk)

avGardEns Identity

Biblioteket er et knutepunkt i byen. Det er ikke bare et sted der man låner bøker, men et sted for dem som holder på å lære seg å lese, de som nettopp er blitt introdusert for det norske språket, de som ønsker å møte nye venner og de som er på jakt etter ny kunnskap. Biblioteket er et typisk stille sted, og Borealis elsker å fylle det med musikk, sprite opp bokhyllene og levendegjøre hele det store samfunnet som biblioteket er. Sammen med Avgarde beleirer vi bibliotekets bokhyller, korridorer og leserom, og åpner for en formiddagskonsert med splitter ny musikk av lokale komponister. avGardEns – Avgardes sjangeroverskridende ensemble – har søkt etter musikk som utforsker bøkenes verden, dialoger og språk, samt biblioteksbrukernes ulike tungemål. Basert på denne åpne utlysingen har de fått inn stykker fra komponister som holder til på Vestlandet. Med stemmer og instrumenter, elektronikk og tekster, vil biblioteket fylles av lyden fra en sopran, el-gitar, akkordeon, piano, perkusjon og elektronikk, som lytterne kan dykke inn i mens de vandrer rundt i bygningen. Presentert i samarbeid med AVGARDE.

10. mars

11.00–12.00 Bergen Offentlige Bibliotek Gratis

The library is a hub for the city, not only a place for borrowing books, but a place for those who are learning to read, those who are new to Norwegian, those who want to meet new friends, those who are exploring new knowledge. Typically silent spaces, Borealis loves filling the rooms with music, animating the shelves and bringing the community of the library to life. Together with Avgarde we occupy the library’s bookshelves, corridors and reading rooms for a Saturday morning concert of brand new music from local composers. Performed by avGardEns, Avgarde’s boundary crossing new music ensemble, new compositions will be selected from an open call for new music that explore the library’s world of books, dialogue and language, and all the different languages of those whose use the building. With voices and instruments, electronics and texts, the library will be full of the sounds of a soprano, electric guitar, accordion, piano, percussion and electronics for listeners to explore on their journey around the building.

Foto: Xin Li

Saturday

23


10. mars

Lørdag

Samtale: Radio is Dead. Long Live Radio! 13.00–15.00 Cinemateket i Bergen Gratis

Etter at Norge som første land sluttet å kringkaste på FM-sambandet, kan man spørre seg hva framtiden vil bringe for radio som medium for kunstnerisk uttrykk? I en eksklusiv Radiokino* i samarbeid med Cinemateket i Bergen, vil kunstnerisk leder Peter Meanwell og den danske radioprodusenten og The Lake-kuratoren Jan Høgh Stricker introdusere nylig bestilte verk fra The Lakes årlige Works for Radio-serie. Det hele skal lyttes til i en intim kinoomgivelse. Den norske kunstneren Maia Urstad – hvis arbeid henger tett sammen med radioens teknologi og tekstur – og den spanske kuratoren Anna Ramos – sjef for internettradio-prosjektet Ràdio Web MACBA ved MACBA: Museu d’Art Contemporani i Barcelona – vil også delta i diskusjonen om radioens framtid og dens rolle som medium for eksperimentell lyd og musikk. *Radiokino: Å sitte i kinosalen mens man lytter til radio! Hvilket sted egner seg bedre til å sette seg tilbake, lukke øynene og oppleve nye filmatiske verdener av lyd?!

Anna Ramos (kurator ) Jan Høgh Stricker (kurator) Maia Urstad (kunstner ) Samtalen skjer på engelsk The talk will be given in english

After Norway was the first country to stop broadcasting on the FM radio frequencies, what could the future hold for radio as a medium for artistic expression? In a special Radio Cinema* event in collaboration with Cinemateket i Bergen, Artistic Director Peter Meanwell is joined by Danish radio maker and The Lake curator Jan Høgh Stricker to introduce recently commissioned works from the The Lake’s annual Works for Radio series, to be listened to in an intimate cinema setting. They’ll be joined by Norwegian artist Maia Urstad, whose work is deeply intertwined with the technology and textures of radio, and Spanish curator Anna Ramos, head of the on-line radio project Ràdio Web MACBA, at the MACBA: Museu d’Art Contemporani in Barcelona to discuss the future of radio as a medium for experimental sound and music. *Radio Cinema, means sitting in a cinema listening to radio! What better place to sit back, close your eyes and experience the new cinematic worlds of sound?!

Presentert i samarbeid med Cinemateket i Bergen og The Lake Radio. av Maia Urstad Foto: Lars Gustav Midbøe

24

Saturday


Lørdag Konsertsirkus! 14.00–17.00 KODE 2 150,–/100,–/50,– 350,– gruppebillett (to voksne+to barn)

Foto: Xin Li

Vårt familiearrangement er tilbake, og omfavner eksperimentell musikk og forestillinger i rom og til tider som hele familien kan ha glede av! I år flytter Konsertsirkus! inn i et nytt lokale – de tomme modernistiske galleriene til KODE 2, som vi vil fylle med lyd, farge og nye musikalske uttrykk!

I en ny framføring fra den bergensbaserte kvartetten Tanzmacher bytter dansere og musikere plass; gitarer og trommer blander seg med lyden av føtter og stemmer, og alle presser grensene i sin søken på å finne nye måter å spille på. Ved å samle sammen sterke, unge utøvere og komponister, presenterer Else Olsen Storesund og Sindre Sortland fra BIT20s formidlingsteam og elever ved Krohnengen barneskole DEN ............. SKOGEN – et splitter nytt og ordløst eventyr.

10. mars

Our family event returns, embracing experimental music and performance in a space and at a time that the whole family can enjoy! This year the Konsertsirkus! moves to a new venue, in the empty modernist galleries of KODE 2 – rooms that we’ll fill with sound and colour and new musical expression! In a new performance from the Bergen based quartet Tanzmacher, dancers and musicians swap places, and guitars and drums mix with feet and voices, each pushing their limits and finding new ways to play. Summoning the strength of many young performers and composers, Else Olsen Storesund and Sindre Sortland from BIT20 Ensemble’s education team and the children of Krohnengen elementary school present DEN ............. SKOGEN – a brand new fairy tale without words. And if you peer outside, in Festplassen you can meet the drivers of the festival’s most unusual instrument, a trio of full size construction cranes from Nordic Crane Vest, turning in to elegant ballet dancers as they rehearse for the festival finale with composer Natacha Diels. Maybe you can pop outside and say hello?

Og hvis man kikker ut på Festplassen kan man se førerne av festivalens mest uvanlige instrumenter; en trio bestående av heisekraner fra Nordic Crane Vest, som forvandler seg til elegante ballettdansere i det de øver Tanzmacher: til festivalens avslutningsnummer med Eva Pfitzenmaier (vokal) komponisten Natacha Diels. Kanskje kan du gå ut og hilse på dem? Stephan Meidell (gitar) I tillegg får man som vanlig alle de spenØyvind Skarbø (trommer) nende Konsertsirkus!-forfriskningene! Karen Eide Bøen (dans) Hver framføring vil repeteres i løpet av ettermiddagen, og det vil være stor BIT20: boltreplass; både unge og eldre lyttere Sindre Sortland er velkomne til denne spennende etterElse Olsen Storesund middagen fylt av musikk!

6. trinn Krohnengen skole

Presentert i samarbeid med KODE. Tanzmacher støttet av Kulturrådet.

Saturday

In addition to all of this you’ll find the usual exciting Konsertsirkus! refreshments! With each performance repeated throughout the afternoon, and plenty of space to let off steam, listeners young and old are welcome to this exciting programme of music!

25


10. mars

Lørdag

Sue Tompkins St St Steadicam high 18.00–19.00 Lydgalleriet 75,–/50,–

26

Saturday

, 2016, Performance at The Modern Institute, Brick Space, 2017. Foto: Patrick Jameson

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet.

Sue Tompkins,

Dette er en spennende mulighet til å høre et splitter nytt tekstarbeid av den britiske kunstneren Sue Tompkins, framført inne i utstillingen hennes på Lydgalleriet. Beskrevet som “utstrakte øvelser i fri assosiasjon: performancepoesi som beveger seg fra tekstsiden til stemmen, fra tale til sang, fra sang til signal, fra signal til ren lyd”, tar Sue Tompkins utgangspunkt i sine erfaringer som vokalist i den nå oppløste post-punk gruppen Life Without Buildings når hun plasserer sine tekster i en intuitiv og personlig kontekst, der energien fra livebandet fremdeles synes å frese bak henne. Skrevet, men likefullt improvisert, bringer framføringene tekstene ut av den skrevne siden og settes inn i en unik kombinasjon av betont tale og avbrutt bevegelighet.

An exciting opportunity to hear a brand new text work by British artist Sue Tompkins performed within the white cube of her Lydgalleriet exhibition. Described as “strung- out exercises in associative free thought: performance poetry that moves from the page to the voice, from speech to song, from song to signal, from signal to pure sound.” Sue Tompkins draws on her experiences as lead singer with now disbanded post-punk group Life Without Buildings to place her texts in a visceral yet intimate context, where the energy of the live band still fizzles behind her. Written, yet improvised, her performances bring her texts off the page with a unique combination of inflected speech and interrupted movement.


Lørdag

10. mars

Duo Hellqvist/Amaral Impossible Situations 20.00–21.00 KODE 4, Tårnsalen 200,–/150,–

Marina Rosenfeld – My red, red blood Catherine Lamb – Prisma Interius VII Daniel Moreira – Playground

Foto: Levent Ultanur

En av de mest dynamiske duoene på Heloisa Amaral (piano) den norske musikkscenen – pianisKarin Hellqvist (fiolin) ten Heloisa Amaral og fiolinisten Maximilian Sauer (lydregi) Karin Hellqvist – har bestemt seg for Filippa Berglund (arkitekt) å finne nye måter å bruke instrumentene sine på, og i prosjektet Impossible Situations inviterer de en hel rekke komponister til å utforske hva som er mulig One of the most dynamic duos on the Norwegian å gjøre med to av de mest klassiske instrumenscene, pianist Heloisa Amaral and violinist Karin tene vi har. Hellqvist are determined to find new ways to use their instruments, and through their project ImMarina Rosenfelds stykke My red, red blood er possible Situations, they’re inviting a whole host en meditasjon over USAs militærmakt. Stykket of composers to explore what is possible with er her tilpasset duoformatet, og er basert på et these most classical of instruments. videoarbeid med utgangspunkt i eksperimentelle scenarioer – laget av poeten Kim RosenMarina Rosenfeld’s piece My red, red blood, is field – hentet fra en komikers erfaringer med å a meditation on US military power. Adapted for underholde amerikanske utstasjonerte tropper. duo for this project, it is based on a video-score Catherine Lamb fortsetter sin granskning av stemming from experimental scenarios by poet samspillet mellom toner og ulike nyanser av Kim Rosenfield on the experiences of a comedian klang. Ved å tilpasse fiolinens mikrotonale, entertaining US troops abroad. Catherine Lamb Hindustani-inspirerte intonasjon til spesiallagcontinues her investigation of the interaction of de instrumenter, involverer hun utøverne i en tones and ever-fluctuating shades. Matching the granskning av rommene som oppstår mellom microtonal, Hindustani-inspired intonation of the tone og klang. I Playground benytter Daniel violin to tunable instruments especially created Moreira seg av materiale og fenomener assosiert for this work with and for a synthesizer keyboard, med det samtidige hverdagslivet, for eksempel she engages performers into an exploration of ved bruken av samplede the interstices of tone lyder – stemmer, signaand timbre. In Daniel ler – med visuelle gester Moreira’s Playground og lydmateriale som på he draws on material or forhånd er innspilt med phenomena associated musikerne. with contemporary daily life, like use of sampled Presentert i samarbeid med KODE. sounds, voices and Støttet av Nordisk kulturfond og signals, and combines Nordisk kulturkontakt. Bestillingsverk Daniel Moreira them with visual gestures og Catherine Lamb støttet av and sound materials Kulturrådet. explored and recorded with the musicians beforehand.

Saturday

27


10. mars

Lørdag

MHYSA DJ Haram lawd knows FAKETHIAS 22.00–02.30 Bergen Kunsthall, Landmark 200,–/150,–

MHYSA er en skeiv, svart undergrunns popstjerne for ”the cyber resistance”, og alteregoet til multimediaartisten E. Jane. Sammen med produsent lawd knows er hun en del av lydkunstduoen SCRAAATCH og den fremadtenkende kunstscenen i Philadelphia. Hun har selv sagt at debutalbumet hennes fantasii fra 2017 ”er et episk dikt, et reversert Dante’s Inferno, hvor jeg tar lytteren høyere, opp og gjennom mine håp, drømmer, inspirasjoner og ønsker. Det representerer min kjærlighet for den svarte kvinnen og femmes, da alle fortellingene er fortalt fra vårt perspektiv”. DJ Haram er opprinnelig fra New Jersey, og er en produsent og DJ som fletter sammen et lydbilde som representerer både klubb- og booty bounce-scenen i Jersey, Philly og Baltimore, samtidig som hun ærer sine røtter fra Midtøsten, og eksperimenterer med DIY-støy og eksperimentell lyd. FAKETHIAS er en kompromissløs norsk DJ og produsent, som smelter sammen klubbelementer og industrielle lydlandskaper på dansegulvet. Presentert i samarbeid med Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo.

Foto: Amy Beesman

Vi slår oss sammen med Utmark i år igjen, og presenterer artister som tøyer grensene innen elektronisk musikkultur, fra de mest spennende musikkmiljøene i USA.

Teaming up with adventurous concert series Utmark, Borealis presents artists that are transgressing boundaries in electronic music culture from the most exciting scenes in the US. MHYSA is a queer black underground pop star for the cyber resistance and the alter-ego of multimedia artist E. Jane, who with producer lawd knows is part of sound art duo SCRAAATCH and the forward thinking Philadelphia art scene. In her own words, her 2017 debut album fantasii “is an epic poem, like a reverse Dante’s Inferno, where I take the listener higher, upward through my hopes, dreams, inspirations, and desires. It represents my love for Black women and femmes, as the stories are all told from our perspectives.” Originally from New Jersey, DJ Haram, is a producer and DJ who weaves a track between the club and booty bounce scenes of Jersey, Philly, and Baltimore, as well as paying homage to her roots in the tradition of Middle Eastern dance music and of DIY noise and experimental sound. FAKETHIAS is an uncompromising Norwegian DJ and producer, merging club music and industrial landscapes for the dance floor.

28

Saturday


Foto: Naima Green

Foto: Luis Nieto Dickens

29

Saturday

10. mars Lørdag


Søndag 11. mars Dagspass 300,–/200,– Kjøp billetter på TicketCo

30


Søndag Samtale: What Future? What Female?

11. mars

Jenny Moore (kunstner, musiker) Rebecka Sofia Ahvenniemi (komponist) DJ Haram (musiker) Jenny Berger Myhre (musiker)

11.00–13.00 Bergen Kunsthall, Upstairs Gratis

Samtalen skjer på engelsk The talk will be given in english

Innenfor feltet ny og eksperimentell musikk har likestilling mellom kjønnene blitt grundig diskutert, men hvordan få til en reell endring? Etter å ha identifisert problemstillingene er spørsmålet: Hvilke strategier kan vi utvikle for å endre infrastrukturene som musikkinstitusjonene bygger på? Kunstner og aktivist Jenny Moore vil åpne opp for en dekonstruert samtale mellom festivalkunstnere og publikum om hvordan vi alle kan medvirke i å utfordre institusjonene til å verdsette kunstnere, komponister og musikere på tvers av kjønn.

The issue of gender balance within new and experimental music has been much discussed, but how do we go about effecting change? After we have identified the issues what strategies can we develop to change the infrastructures that underpin musical institutions? Artist and activist Jenny Moore opens up a deconstructed conversation with artists from across the festival and including the audience on how we can all become co-conspirators and challenge the institutions that surround us to value artists, composers and musicians of all genders.

Presentert i samarbeid med Balansekunst.

Foto: Adam Chard

Sunday

31


11. mars

Søndag

Ny Kammermusikk Søndag ettermiddag på Borealis er forSunday afternoon at Borealis is given over beholdt utforskningen av den mest intime to exploring that most intimate of musical musikalske formen: kammermusikken. Fra forms, chamber music. Once played for å være en sjanger ment som underholdning entertainment in homes and salons across i private hjem og salonger verden over, er the world, composers and artists are kammermusikk nå blitt en stilart der continually reinventing its forms komponister og utøvere kontiand finding new ways to å nuerlig søker å gjenoppfinne develop new music for these p u d l a Sk e? n te dens form, og finne nye måter small ensembles. r e s kon alle tre å utvikle musikk for disse små Join us for an afternoon ass! p s g a d Kjøp et ensemblene. Velkommen til exploring new sounds! en ettermiddag der du kan ree th ll a Going to ts? utforske nye lyder! r

conce ! ay pass Buy a d

Knut Vaage – Svev Sigurd Fischer Olsen – Mold John Ehde (cello) Einar Røttingen (piano) Ricardo Odriozola (fiolin)

Valen Trio 14.00–15.00 KODE 4, Tårnsalen 150,–/100,– *Verdenspremierer*

Presentert i samarbeid med nyMusikk Bergen og KODE. Bestillingsverk Knut Vaage støttet av Komponistenes Vederlagsfond, bestillingsverk Sigurd Fischer Olsen støttet av Det norske komponistfond.

32

Foto: BLUNDERBUSS v/ Anna-Julia Granberg

Bergens hyllede pianotrio presenterer nye bestillingsverk fra to lokale komponister. Knut Vaages nye arbeid Svev viser til å fly eller henge i luften uten å bli trukket ned av gravitasjonskraften – noe også Knuts arbeid synes å gjøre; flyter med ulike gravitasjonstrekk ved å gjøre bruk av en musikalsk artikulasjonsmetode spesielt utviklet ved Griegakademiet. Sigurd Fischer Olsens nye verk kjemper med den klassiske oppfatningen av en pianotrio, og forsterker lydene som i klassisk praksis vanligvis unngås.

Bergen’s acclaimed piano trio present new pieces commissioned from two local composers. Knut Vaage new work’s title Svev is a hard to translate Norwegian word which means flying or hanging without gravity – Knut’s piece too flutters with different gravitational pulls using specially developed musical articulation developed at the Grieg Academy. Sigurd Fischer Olsen’s new work wrestles with the classical edifice of the Piano Trio, and juxtaposes the physical energy of the players with the sonic detritus of performance.

Sunday


Søndag

11. mars

A first outing for Stephan Meidell’s Metrics Ensemble, performing music from his celebrated 2017 Hubro 15.15–16.15 release. An immersive sonic journey incorporating electronic KODE 2 beats, treated tape 150,–/100,– and synthesiser *Verdenspremiere* Stephan Meidell (gitar, elektronikk) with a live ensemble Magda Mayas (preparert piano) including Hardanger Benedicte Maurseth (hardingfele) fiddle, prepared Lars Henrik Johansen (cembalo) Dette er Stephan Meidells piano, harpsichord første fremføring av Metrics and clarinet. Together Morten Barrikmo (klarinett) – hans hyllede 2017-utgiwith players Thorolf Thuestad (lyd) velse på plateselskapet from Bergen Hubro. Et sonisk dypdykk Barokk Meidell som inkorporerer elektroniske rytmer, behandlede has exploded båndopptak, og synthesizer med et liveensemble the baroque som inkluderer hardingfele, preparert piano, chamber cembalo og klarinett. Sammen med Bergen ensemble, and Barokk har Meidell sprengt det barokke kammereincorporated rensemblet, og satt delene sammen i en ny og the parts in his særegen musikalsk visjon. own musical vision. Presentert i samarbeid med Bergen Barokk, nyMusikk Bergen og KODE

Stephan Meidells Metrics

Foto: Ben Speck

Støttet av Norsk Kulturråd, Fond For Lyd og Bilde og Bergen Kommune

Jan Martin Smørdal – Cell piece Kristine Tjøgersen – Misterios de Corpos Raven Chacon – The Journey of the Horizontal People

16.30–17.30 KODE 4, Tårnsalen 150,–/100,– *Verdenspremierer*

Foto: Thor Brødreskift

Liene Klava (bratsj) Jutta Morgenstern (fiolin) Agnese Rugevica (cello) Martin Shultz (fiolin)

BIT20 String Quartet

Strykerne fra BIT20 Ensemble framfører spennende, nye verk for strykekvartett, og utvider ensemblet ved hjelp av surround-lyd, elektronikk, video og improvisasjon. I Jan Martin Smørdals bestillingsverk sameksisterer kvartetten med opptak av seg selv, i Kristine Tjøgersens Misterios de Corpos spiller de duett med den legendariske brasilianske komponisten Hermeto Pascoal, og i Raven Chacons The Journey of the Horizontal People blir utøverne ledet ut på en reise uten et forhåndsbestemt ankomststed. Presentert i samarbeid med nyMusikk Bergen og KODE. Bestillingsverk Jan Martin Smørdal og Kristine Tjøgersen støttet av Kulturrådet. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo.

The string players from the Norwegian BIT20 Ensemble, come together to perform exciting new work for string quartet, expanding the ensemble with surround sound and electronics, video and improvisation. In Jan Martin Smørdal’s newly commissioned piece, the quartet co-exists with recordings of themselves, in Kristine Tjøgersen’s Misterios de Corpos, they duet with legendary Brazilian composer Hermeto Pascoal and in Raven Chacon’s The Journey of the Horizontal People the players are guided on a journey with no fixed outcome.

Sunday

33


11. mars

Søndag

Natacha Diels Papillon and the Dancing Cranes 19.00–20.00 Festplassen Gratis *Verdenspremiere*

Ensemble Pamplemousse Pinquins

Natacha Diels’ nye verk Papillon and the Dancing Cranes – en opera for stort ensemble og heisekraner – springer ut fra komponistens livslange fascinasjon for heisekraner og dualiteten de legemliggjør. De er enkle konstruksjoner hvis ynde og skjønnhet pryder horisontene til økonomisk fremgangsrike byer verden over, og på samme tid impliserer de de komplekse omstendighetene som preger fremskrittet. De er essensielle karakterer som utfører ensformige, repetitive aktiviteter i enorme byggeprosjekter, men blir likevel sjelden vurdert når prosjektet står ferdig. Ved å speile mennesker hvis liv organiseres i spennet mellom hverdagslige sysler og kreative drømmerier, drømmer kranene i Natachas opera om dans og fintfølende sarthet. Skrevet for tre utøvende heisekraner styrt av profesjonelle kranførere (og nå utøvere) fra Nordic Crane Vest, og et stort ensemble bestående av det amerikanske Ensemble Pamplemousse og den norske perkusjonstrioen Pinquins, er Natacha Diels’ nye arbeid både en musikalsk forestilling og sosial kritikk. Ved å vise til Bergens kompliserte historie som sentral handelshavn i Europa, skandinavisk kulturhovedstad og viktig ressurs både for oljeutvinning og fornybar energi, blir byen et slående bakteppe for miljøkritikk og politiske kommentarer i operaform, en sjanger som i seg selv er en kompleks kunstform gjennomsyret av sosiopolitisk betydning.

Tommie Kristoffersen Helge Nyheim Morten Mastadøy (Kranførere) David Adamcyk (scenografi)

An opera for large ensemble and construction cranes, Natacha Diels’ new work Papillon and the Dancing Cranes comes from the composer’s lifelong fascination with construction cranes and the dualities they embody. They are simple structures whose grace and beauty decorate the skyline of economically forward-moving cities around the world, simultaneously implying the complicated circumstances surrounding progress. They are essential characters executing tedious, repetitive activities within monstrous construction projects, and yet are rarely considered in the final product. Mirroring humans who share their lives between mundane tasks and creative dreams, the construction cranes in Natacha’s opera dream of dance and delicate fragility.

Husk varme klæ r og regnja kke! Rememb er warm clothes an da rain coat!

34

Written for three performing construction cranes operated by the expert drivers (and now performers) of Nordic Crane Vest, and a large ensemble of performers from the American Ensemble Pamplemousse and Norwegian percussion trio Pinquins, Natacha Diels’ new work is both musical spectacle and social critique. Addressing Bergen’s complicated histories as a central trading port of Europe, a cultural capital of Scandinavia, and a significant resource for both petroleum and renewable energy sources the city becomes a compelling backdrop for environmental and political commentary in the form of opera, itself a complex art form heavy with socio-political meaning.

Sunday


Søndag Som i mange andre av Natacha Diels arbeid, har den valgte formen som mål å sammenflette en konkret, fysisk verden med den tidvis avgrensede verden som karakteriserer eksperimentell musikk. Som abstrakt kunstform muliggjør Diels musikk at rare og vakre forbindelser oppstår mellom mennesker som ikke synes å ha noe til felles – for eksempel kranførere og eksperimentelle musikere. Kommunikasjon via lyd og kunst åpner opp for medfølelse og produktive samtaler, i retning av en bedre verden.

11. mars

Like many of Natacha Diels’ works the form she chooses to work in is intended to join a concrete outside world with the sometimes insular world of experimental music. As an abstract art form, her music allows for strange and beautiful connections between people who may appear to have no commonalities – crane operators and experimental musicians, for example. Communication through sound and art opens the doorway for compassion and productive conversation towards a better world.

I samarbeid med Nordic Crane Vest. Støttet av The Hellman Fellowship Program. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo og Mid Atlantic Arts Foundation gjennom USArtists International, i samarbeid med National Endowment for the Arts, Andrew W. Mellon Foundation og Howard Gilman Foundation. Takk til Naboen og Cramo.

lærere på 7. trinn Takk til elever og trinn Møhlenpris 2. , Fridalen skole rdnes skole og skole, 3. trinn No 2., 3., og 6. trinn og St. Paul skole hool of Bergen. International Sc

Avslutningsfest Borealis 2018! 20.00 Bergen Kunsthall, Landmark Gratis

Sunday

35


Mye, mye mer...

Vil du være en eventyrlysten lytter året gjennom? Bli med på Borealis Listening Club. Arrangeres en gang i måneden på Hordaland Kunstsenter. Se etter Borealis Listening Club på Facebook!

Want to be an adventurous listener all year round? Join Borealis Listening Club. It takes place once a month at Hordaland Kunstsenter. Look for Borealis Listening Club on Facebook!


Mye, mye mer... Trond Lossius Å holde øyeblikket 7.–11. mars Bergen Offentlige Bibliotek

Å pakke opp et arkiv, å fremkalle minne og tap, å gi nytt liv til musikalske fragmenter – utstillingen Å holde øyeblikket av lyd- og installasjonskunstner Trond Lossius utforsker arkivet og musikken til den avdøde komponisten, og læreren Morten Eide Pedersen. Installasjonen består av flere episoder som hver representerer en stemning; en situasjon; et spesifikt materiale; eller et bilde gjennom ulike toner. Dette arbeidet er basert på Pedersen sine komposisjoner og utdrag, fragmenter og materiale som Lossius har bearbeidet. Felles for hvert lydfragment er at det strekkes ut og holdes før det slipper unna og falmer bort. Trond Lossius var en nær venn av Morten Eide Pedersen, og har gjennom installasjonen ikke bare vekket til live hans musikalske arv, men også hans påvirkning som menneske. Pedersen oppmuntret de rundt seg til å holde fast på øyeblikket, ikke bare i musikken, men også i sin tilstedeværelse i verden, og i forholdet til andre mennesker. Å holde øyeblikket ble bestilt og presentert av Borealis i 2017 som del av minifestivalen GJENLYD.

Åpningstider / Opening hours: Man–tors / Mon–Thu 10–20 Fre / Fri 10–17 Lør / Sat 10–16 Søn / Sun 12–16 Unpacking an archive, evoking memory and loss, re-animating musical fragments; sound and installation artist Trond Lossius’ Å holde øyeblikket is a moving exploration of the archive and music of the late composer and educator Morten Eide Pedersen. Based on Pedersen’s compositions, and extracts, fragments and material further processed by Lossius, the installation is a series of episodes each representing a state, a situation, a material or a picture, as a series of tones. Common to each sonic moment is that it is stretched and held tight before it slips away. As a close friend of Morten Eide Pedersen, Lossius has not only evoked his musical legacy, but his impact as a human being. Eide Pedersen encouraged those around him to hold on to the moment, not only in music but also as a presence in the world and in association with others. Å holde øyeblikket was first commissioned and presented by Borealis in 2017 as part of the mini festival GJENLYD.

Støttet av Kulturrådet og Bergen kommune.

Foto: Thor Brødreskift

More...

37


Mye, mye mer... Borealis Bibliotek 26. februar –11. mars Bergen Offentlige Bibliotek

Før og under festivalen vil vi sette vårt preg på flere av bibliotekets rom. Borealis plukker i samarbeid med biblioteket ut et interessant utvalg litteratur og musikk med tematisk utgangspunkt i kvinnelige komponister fra 1900-tallet og fremover. Som festival har Borealis gått inn for 50/50 kjønnsfordeling i programmeringen, og med utgangspunkt i samme prinsipp, er idéen bak utstillingen å synliggjøre og lettere tilgjengeliggjøre musikken til kvinnelige komponister. På biblioteket vil det også finnes private lyttestasjoner der man kan forville seg inn i et radiounivers av den sjeldne sort. Radio Space er vår plattform for radiokunst. Under hele festivalen vil det uavbrutt sendes live fra denne digitale plattformen, og man kan tune inn når som helst på døgnet for å lytte til kuraterte verk av kunstnere og musikere fra hele verden.

Before and during the festival Borealis will occupy many of the library’s rooms. In collaboration with the librarians, Borealis has scoured the book and music collection of the Bergen Public Library to present a small exhibition of texts, books, CDs and records by female composers. With the festival committed to an equal gender balance in our programme our library exhibition helps expose people to, and make the stories and music of female composers accessible to the public. Nestled amongst the library shelves you can also find private listening stations where you can dive in to our radio universe of alternative sound. Radio Space is Borealis’ own platform for radio and sound art. Throughout the festival we will be broadcasting through the Borealis website, and you can tune in day or night to a curated selection of new works by artists and composers from around the world. You’ll also find more information about the festival, as well as a complete list of events. Go to the Borealis library and become an adventurous listener!

Omringet av plakater og informasjon fra Borealis kan du lese, utforske og være en eventyrlysten lytter.

Foto: Xin Li

Åpningstider / Opening hours: Man–tors / Mon–thu 10–20 Fre / Fri 10–17 Lør / Sat 10–16 Søn / Sun 12–16

38

More...


Mye, mye mer...

Borealis x BRAK x Music Norway Infomøte & paneldebatt! Lørdag 10.mars 12.00–15.00 Meld deg på via brak.no

Infomøte t med Brak o Music No g rway holdes på n mens pan orsk, eldebatten vil fore gå på engelsk.

Hvis du er utøver eller komponist kan dette være tingen for deg! Music Norway og Brak vil informere om arbeidet de gjør for musikkfeltet, og hva de kan tilby deg. Rett etter følger en paneldebatt med europeiske journalister og kuratorer som gjester Bergen i forbindelse med Borealis. “Lyden av Norden” er gjenfødt og skandinavisk musikk herjer popscenene verden rundt med artister som KYGO, Sigrid og Aurora som stadig produserer nye globale hitlåter. Men hvilken betydning har dette for skandinaviske musikere på den eksperimentelle siden av spekteret? Finnes det virkelig en nordisk signatur, eller er det bare et effektivt verktøy for markedsføring? Panelet reflekterer over hvilke fellestrekk som finnes mellom ulike skandinaviske musikktradisjoner, og hva “Lyden av Norden” kan bety for unge norske musikere i dag. Debatten ledes av Einar Idsøe Eidsvåg fra Music Norway – norsk musikkbransjes eksportorganisasjon. Presentert i samarbeid med Brak og Music Norway.

If you’re a local performer or composer this could be the thing for you! Music Norway and Brak tell you about the work they do for the music scene and what they have on offer. This will be followed by a panel debate with European journalists and curators visiting Borealis. The Nordic “sound” is back and Scandinavian music is once again marching across the pop stages, with KYGO, Sigrid and Aurora racking up global hits. But what does this mean for Scandinavian artists who are on the experimental end of the music spectrum? Is there really a Nordic sound, or is it just an effective marketing tool? The panel will reflect on what common threads exist between Scandinavian new music traditions, and what the Nordic “sound” could mean for young Norwegian musicians today. The panel is led by Einar Idsøe Eidsvåg of Music Norway – The Norwegian music industry`s export facilitator and promotional organisation.

More...

39


Mye, mye mer... Davorka Begovic (Showroom for Contemporary Music, Zagreb, Kroatia) Gudny Gudmundsdottir (Cycle Music and Art Festival, Kópavogur, Island) John Chantler (Edition Festival, Stockholm, Sverige) Peter Meanwell og Tine Rude (Borealis, Bergen, Norge) Borealis presenterer en diskusjon ledet av PIN-nettverket – et kuratorisk nettverk av festivaler innen eksperimentell musikk, som undersøker utfordringer i kuratering og infrastrukturene for små festivaler som prøver å opprettholde en radikalitet i programmeringen samtidig som de utvikler seg som organisasjoner. Basert på undersøkelsene som har foregått det siste året, presenterer de kunstneriske og daglige lederne fra likesinnede festivaler i Sverige, Kroatia, Island og Norge sine tanker. Det blir også en åpen diskusjon som vil fokusere på spørsmål om hvordan vi kan styrke muligheten for tverrfaglige prosjekter, utvikle bærekraftige organisasjoner, møte forskjellige behov hos ulike publikumsgrupper, og programmere utenfor vår vanlige komfortsone.

PIN Network Fredag 9. mars 11.00–12.30 Bergen Kunsthall, Upstairs Gratis

Borealis will host a discussion lead by the PIN Network, a curatorial network of experimental music festivals set up to investigate the curatorial and infrastructural challenges faced by small festivals trying to maintain radical programming whilst developing as organisations. Having spent the last year interrogating these challenges, artistic and managing directors from comparable festivals in Sweden, Croatia, Iceland and Norway, will be sharing thoughts and host an open discussion focusing on enabling interdisciplinary practice, redefining sustainability, meeting the needs of diverse audiences, and programming outside of our comfort zones.

Støttet av Nordisk Kulturkontakt.

SRIB Live under Borealis 2018 Fredag 9. mars 11.00–12.30 Lørdag 10. mars 11.00–12.30 Bergen Kunsthall, Landmark

FM 96,4/106,1/107,8 eller hør på srib.no

I 2018 samarbeider vi for første gang med Studentradioen i Bergen for å vise frem tanke- og arbeidsprosessene bak verkene som settes opp under festivalen. Samarbeidet tar utgangspunkt i det enigmatiske arbeidet til den mangfoldige floraen av Borealis-kunstnere, og en idé om at selve arbeidet kan være like interessant å studere som et ferdig produkt. Hvis du synes eksperimentell musikk er utilgjengelig – eller bare er nysgjerrig på hvordan artistene som spiller på Borealis jobber og tenker – bør du få med deg de oppklarende intervjuene, korte dokumentarfilmene, og selvfølgelig livemusikken, som Studentradioen serverer i sine sendinger direkte fra Landmark.

2018 will see the start of a new broadcast collaboration with the Student Radio in Bergen, showcasing the thought and work processes behind all the great music your hear at the festival. The collaboration takes as its starting point the enigmatic work of the diverse group of Borealis artists, and the idea that the process itself can be just as interesting as the finished product. Do you find experimental music a bit mysterious, or are you just curious about how the Borealis artists think and work? Don’t miss out on the student radio’s illuminating interviews, short documentaries and of course live music. Live from Landmark at Bergen Kunsthall Friday and Saturday!

I samarbeid med Bergen Kunsthall, Landmark og Studentradioen i Bergen

40

More...


Mye, mye mer... Borealis Ung Komponist – et mentorprogram for utvikling av fremtidens musikkskapere

– a mentor programme for the development of future music makers

Som del av Borealis sitt engasjement for å In 2017 Borealis launched a mentor prooppmuntre til nye musikalske opplevelser gramme as part of our commitment to encourog konserter i Bergen, lanserte vi våren 2017 age new musical experiences and concerts in Borealis Ung Komponist – et mentorprogram Bergen. Borealis Ung Komponist is a mentor for komponister i begynnelsen av sin karriere. programme for composers in the early stages Målet er å utvikle den neste generasjonen av of their career. The goal is to develop the next norske komponister, samt å oppmuntre til generation of Norwegian composers, and bredere diskusjon om, og formidling av unge encourage a broader conversation about, and komponisters arbeid på Vestlandet. better convey the work of young composers in Borealis Ung Komponist varer et år, og deltathe Western part of Norway. gerne i første runde er Tine Grieg Viig, Alan Ó Borealis Ung Komponist lasts a year, and the Raghallaigh, Kristin Bolstad og Øyvind Skarparticipants in this first year are Tine Grieg bø. Fire internasjonalt anerkjente komponister Viig, Alan Ó Raghallaigh, Kristin Bolstad and fra Norge og utlandet er mentorer for deltakerØyvind Skarbø. As their mentors they have ne; Natacha Diels (US), Øyvind Torvund (NO), four internationally renowned composers; Joanna Bailie Natacha Diels (UK) og Christian (US), Øyvind Wallumrød (NO). Torvund (NO), I tillegg jobber Joanna Bailie deltakerne tett (UK) og Chrissammen med tian Wallumrød strykekvartetten (NO). The young Rosella, som composers also består av unge, work closely og ambisiøse with the string musikere bosatt i quartet Rosella Bergen. – a group of De fire deltageryoung, ambine har møttes tious musicians jevnlig sammen based in Bergen. med sine mentoThe four prorer det siste året Fra venstre: Tine Grieg Viig, Alan Ó Raghallaigh, Kristin Bolstad og Øyvind Skarbø. tégés have met Foto: Essia Hidoussi for å snakke om regularly with musikk og estetheir mentors tikk, utveksle ideer, skrive musikk, og utvikle over the past year to talk about music and aessine komposisjonsferdigheter. Resultatet av thetics, share ideas, write music and develop dette er fire nye verk som urfremføres under their skills as composers. The result is four åpningskvelden til Borealis 2018, 7. mars på new pieces, which will premiere at the opening UiB Fakultet for kunst, musikk og design! night of Borealis 2018 on the 7th of March! Støttet av Bergen kommune, Norsk Komponistforening og Morten Eide Pedersens Minnefond.

More...

41


Radio Space

Radio Space Lytt på www.borealisfestival.no Radio Space er tilbake! Plattformen for radiokunst ble startet under Borealis i 2015, og vil streame online 24 timer i døgnet under festivalen og ut mars måned på www. borealisfestival.no. Bli en del av festivalens hjemmelyttingseksperiment! Årets Radio Space vil kringkaste verk laget av kjente, internasjonale lydkunstnere, radiokunstnere, komponister, og dessuten samarbeidsprosjekter med kunstradioplattformer som Radiophrenia (UK) og The Lake (DK). Dette er en ypperlig mulighet til å lene seg tilbake og få eksperimentelle lyder servert direkte inn i stuen. Skru på Radio Space og inviter vennene dine på en lyttekveld!

42

Radio Space is back! A radio art platform for Bergen, initiated by Borealis in 2015, streaming online 24 hours a day during the festival and throughout March. Tune in at www. borealisfestival.no to become part of the festival’s home listening experiment. With work for broadcast by renowned international sound artists, radio artists and composers, this year Radio Space will also collaborate to feature work commissioned by radio art platforms Radiophrenia (UK) and The Lake (DK). This is your chance to sit back, relax and listen to experimental sounds delivered directly into your living room – tune in to Radio Space and invite your friends!

Radio Space


Smått & Godt Under festivalen har du muligheten til å få noen egenartede smaksopplevelser, som både varmer og frisker opp. Se opp for uannonsert te-, is- og ølservering på Borealis’ spillesteder.

During this year’s festival we are proud to offer some simple but special snacks and drink from local food adventurers. Look out for stalls selling Chinese tea, let some experimental ice cream tickle your taste buds, or enjoy our very special Borealis beer.

BOREALISØL

BOREALISØL

I år som i fjor lager Ekangersmuget festivaløl for Borealis! De holder på ølstilen, det blir en Saison, men de tar den et hakk lengre enn tidligere, eksperimenterer mer og tilsetter denne gangen mengder med egenplukkede rognebær! For som det heter i fabelen: «høyt henger de, og sure er de..», og det kommer definitivt til å sette et distinkt preg på årets øl. www.ekangersmuget.no

HALLAISEN

Hallaisen er en Bergens-inspirert iskremog cocktailbar lokalisert i Skostredet. Der lages det hjemmelaget is basert på de beste vestnorske råvarer, samt et utvalg bærekraftige ingredienser fra hele verden. Smak på lakris-, skillingsbolle- eller vegansk mango-is, når Hallaisen dukker opp på Boreal-IS for tredje år på rad! www.hallaisen.com

TEDRAGEN

Her serveres te i god gammeldags kinesisk tradisjon, hvor teen fremfor alt dyrkes for smaken av selve tebladene. Glem overparfymert te, sukker og melk, og nyt heller smaken av ren natur! Nå også med te fra det det lille eksklusive selskapet TōKU Tea, på menyen. www.tedragen.com

This year like last Ekangersmuget is making a Borealis beer! They’re sticking to last year’s style, a Saison, but this time they’re pushing it one notch further. They’re upping their experimental skills and adding tons of hand picked rowanberries. This will put a distinct touch on this year’s festival beer. www.ekangersmuget.no

HALLAISEN

Hallaisen is an ice cream and cocktail bar inspired by Bergen, situated in Skostredet. They make homemade ice cream based on local quality ingredients, and carefully picked ingredients from the rest of the world. Taste their licorice, the cinnamon bun or vegan mango ice cream, as Hallaisen returns to Borealis for the third time! www.hallaisen.com

TEDRAGEN

Tedragen offers tea in a good old-fashioned Chinese tradition, tea that is grown for the exquisite taste of the tea leaves themselves. Forget about overscented tea with sugar and milk and enjoy the taste of pure nature! Now also with tea from the exclusive company TōKU Tea on the menu. www.tedragen.com

Smått & Godt

43


Generell informasjon Forvirret? Kom og besøk oss på vårt festivalkontor på Landmark! Her kan du kjøpe billetter, få informasjon om konserter, eller sjekke ut Borealis Record Shop med utgivelser fra artister som er aktuelle på festivalen.

Confused? Come visit our festival office at Landmark! Get tickets, information, and also check out the Borealis Record Shop with releases from artists featured at the festival.

Festivalkontoret er åpent fra 7.–11. mars, 11.00–16.00

The festival office is open from 7–11 March, 11.00–16.00

Gratis inngang på Bergen Kunsthalls utstillinger med gyldig festivalbillett!

Free entry to the exhibitions at Bergen Kunsthall with a valid ticket to the festival!

Utstillinger / Exhibitons:

Åpningstider / Opening Hours:

Joachim Koester Bringing Something Back

Tir—Søn / Tue–Sun 11–17 Tor / Thu 11–20

Martin Beck Last Night

44


Artister Alan Ó Raghallaigh

commissioned, recorded, and independently programmed by Ensemble Pamplemousse, the Arditti Quartet, JACK Quartet, Mivos Quartet and many more. He has been an active member of Ensemble Pamplemousse since 2002, and is the current artistic co-director. Andrew was the recipient of the 2014 Mivos/Kantor Prize.

Alan Ó Raghallaigh er en irsk musikant og skribent. Hans arbeid som komponist består av elektroakustisk musikk og tradisjonelt noterte musikkstykker. Flere av hans prosjekter har utforsket terrenget mellom tradisjonell og eksperimentell musikk. Hans stykke til årets Borealis henter inspirasjon fra gælisk salmesang, og fra noen finurlige og fantastiske gamle opptak funnet i arkivet for tradisjonell musikk i Dublin. Alan Ó Raghallaigh is an Irish music-maker and writer. His work as a composer consists of electroacoustic music and traditionally notated pieces. A number of his projects have explored the terrain between traditional and experimental music. His piece for this edition of Borealis takes inspiration from Gaelic Psalm Singing and from some of the weird and wonderful old recordings found in the Traditional Music Archive in Dublin.

Andrew Greenwald Andrew Greenwald er en amerikansk komponist fra Queens i New York. Hans seneste verker setter spørsmålstegn ved spekulative sammenhenger i musikalsk form. Problemstillingen blir blant annet utprøvd gjennom bruk av pikselert lydmateriale i økende oppløsning. Verkene hans er blitt bestilt, innspilt og satt opp av blant andre Ensemble Pamplemousse, The Arditti Quartet, JACK Quartet, Mivos Quartet og mange fler. Han har vært medlem av Ensemble Pamplemousse siden 2002, og er nå blitt en av ensemblets kunstneriske ledere. Andrew mottok Mivos/ Kator-prisen i 2014. Andrew Greenwald, born in Queens in New York, is an American composer whose current work questions speculative coherence in musical form. This question is interrogated through the utilisation of pixelated sound material viewed at increasing resolutions, rational formal containers for that material, and didactic indexing of those containers to form a perceived whole/hole. His works have been

Anna Ramos Anna Ramos er koordinator og programansvarlig for nettradio-prosjektet Radio Web MACBA, og en av lederne i plateselskapet ALKU – en flerestetisk plattform som har eksistert siden 1997. Gjennom disse flatene utvikler hun prosjekter, installasjoner og programmer om data-generert musikk, generativ lyd, syntese og lignende. Sammen med Roc Jiménez de Cisneros, har hun kuratert en forelesningsserie, konserter og installasjoner hos blant annet MACBA, Sónar, Espai Cultural Caja Madrid og Cosmocaixa. Hennes arbeid har også blitt presentert internasjonalt. I 2012 var hun medforfatter for boken El Camino del Hardcore av den danske artisten Goodiepal. Anna Ramos is the coordinator and programmer of the online radio project Radio Web MACBA and co-director of the label ALKU, a multidisciplinary platform that has been running since 1997. From both of these spaces she develops projects, installations and programmes around computer music, generative audio, synthesis and other related areas. With Roc Jiménez de Cisneros, she has curated a lecture series, concerts and installations at MACBA, Sónar, Espai Cultural Caja Madrid and Cosmocaixa, among others, and she has presented her work internationally. In 2012 she co-edited the book El Camino del Hardcore by Danish artist Goodiepal.

45


asamisimasa asamisimasa ble grunnlagt i 2001 av musikere som deler en lidenskap og interesse for avantgarde-musikk og dens historie. Siden da har ensemblet fremført premierer av mange flermediale verk spesielt skrevet for dem, ofte satt i kontekst med klassisk repertoar og historiske avantgarde-verk. asamisimasa har samarbeidet med komponister som Helmut Lachenmann, Mathias Spahlinger, Nicolaus A. Huber, Aldo Clementi, Alvin Lucier, Brian Ferneyhough, Helmut Oehring, Clemens Gadenstätter, Klaus Lang, Johannes Kreidler, Joanna Bailie, og i ekstra stor grad med komponister som Simon Steen-Andersen, Øyvind Torvund, Martin Schüttler, Matthew Shlomowitz og Trond Reinholdtsen. Deres første innspilling, med musikk av Simon Steen-Andersen, vant Spellemannsprisen i 2012 for beste samtidsmusikk-album. De vant igjen i 2015 for Neon Forest Space – asamisimasa plays the music of Øyvind Torvund. asamisimasa was founded in 2001 by musicians sharing a passion and interest in avant-garde music and its history. Since then the ensemble has premiered numerous cross-media works especially written for them, often contextualized with classical repertoire and historical avant-garde work. asamisimasa has collaborated with composers such as Helmut Lachenmann, Mathias Spahlinger, Nicolaus A. Huber, Aldo Clementi, Alvin Lucier, Brian Ferneyhough, Helmut Oehring, Clemens Gadenstätter, Klaus Lang, Johannes Kreidler, Joanna Bailie, and extensively with cross-media composers such as Simon Steen-Andersen, Øyvind Torvund, Martin Schüttler, Matthew Shlomowitz, and Trond Reinholdtsen. Their first recording, with music written by Simon Steen-Andersen won the Norwegian Grammy Award in 2012 for Best Contemporary Music Album. They won again in 2015 with Neon Forest Space – asamisimasa plays the music of Øyvind Torvund.

avGardEns avGardEns ble startet som et prosjektensemble tilknyttet konsertserien Avgarde. Medvirkende er hentet fra det profesjonelle frilansmiljøet i Bergen, og besetningen varierer fra prosjekt til prosjekt. Ensemblet har hatt flere opptredener på Borealis og Gjenlyd, samt Avgarde sine egne prosjekter, blant annet med et multimediapro-

46

sjekt på Østre, med video og urfremføringer av 13 skapende kunstnere. I årets samarbeidsprosjekt med Borealis inngår sang, piano, akkordeon, el-gitar, elektronikk og perkusjon. Enkeltmusikere og hele ensemblet fremfører nyskrevet musikk av komponister tilknyttet Bergensregionen. avGardEns was started as a project ensemble connected to the concert series Avgarde in Bergen. The musicians that contribute to avGardEns are professional freelancers living in Bergen, and the set-up of the ensemble varies depending on the project. The ensemble has realised several performances at Borealis, in addition to doing their own projects. One of those is a multimedia project at Østre with premieres of the works of 13 artists. This year’s collaborative project with Borealis will include voice, piano, accordeon, electric guitar, electronics and percussion. They will perform new works by composers from the Bergen region.

Beatrice Gibson Beatrice Gibson er kunstner og filmskaper. Filmene hennes er ofte improviserte ute i naturen, og utforsker dragningen mellom kaos og kontroll i skapelsesprosessen. Hun er inspirert av skikkelser fra den eksperimentelle, modernistiske komposisjons- og litteraturverdenen; fra Cornelius Cardew og Robert Ashley til Gertrude Stein – og filmene hennes er ofte deltagende, og inkluderer medskapende prosesser og idéer. Hun har vunnet The Tiger Award for kortfilm to ganger på Rotterdam Internasjonale Filmfestival, og Baloise Art Prize 2015 på Art Basel. Akkurat nå arbeider hun med to nye filmer, bestilt i samarbeid av KW i Berlin, Camden Arts Center i London og Borealis i Bergen. Beatrice Gibson is an artist and filmmaker. Her films are often improvised in nature, exploring the pull between chaos and control in the process of their making. Drawing on figures from experimental modernist composition and literature – Cornelius Cardew, Robert Ashley to Gertrude Stein – her films are often participatory, incorporating co-creative processes and ideas. Beatrice is twice winner of The Tiger Award for short film at Rotterdam International Film Festival and winner of the Baloise Art Prize 2015, Art Basel. She is currently working on two new films, co-commissioned by KW, Berlin; Camden Arts Center, London; and Borealis, Bergen.


BIT20 Ensemble BIT20 er et av Nordens ledende ensembler innen samtidsmusikk. Det ble opprettet i Bergen i 1989, og med fantastiske instrumentalister og en lidenskap for ny musikk, har BIT20 reist verden rundt med sitt repertoar. Ensemblet er også opptatt av sin lokale forankring, og har de seneste årene jobbet mye i Bergen, og med det lokale publikummet. BIT20 driver komposisjonsprosjektet Vi komponerer! – en unik møteplass mellom profesjonelle komponister og utøvere, og barn og unge. Gjennom å la barna være skapende komponister og utøvere jobbes det med bevissthet rundt musikalske uttrykk elevene ikke vanligvis hører, forståelse av hva musikk er, kan være, og hvordan musikk blir til. The BIT20 Ensemble is one of the leading contemporary music ensembles in the Nordic countries. It was formed in 1989, and with a passion for contemporary music and exceptional instrumentalists BIT20 has taken its repertoire all over the world. The ensemble is also keen to continue nurturing its local roots, and has in recent years performed a great deal of work for and with its audience in its hometown of Bergen. BIT20 runs the composition project Let’s Compose! – A unique gathering of professional composers, performers, children and adolescents. Through pro-active participation, the students are given the opportunity to develop and increase their understanding of what music is, can be and how it evolves.

BIT20 String Quartet BIT20 Ensemble sin strykekvartett består av fiolinistene Jutta Morgenstern og Martin Shultz, bratsjist Liene Klava og cellist Agnese Rugevica. De fire har spilt sammen i BIT20 Ensemble i mange  år, og er også i ledende posisjoner i Bergen Filharmoniske Orkester. Kvartetten jobber med nyskrevet musikk, spesielt av nordiske komponister. På repertoaret står blant annet klassikere som George Crumbs Black Angels. I 2017 spilte de et sjeldent fremført verk av Morten Eide Pedersen sammen med saksofonist Kjetil Traavik Møster. Som del av BIT20 Ensemblet har de jobbet med navn som Georg Friedrich Haas, Pauline Oliveros, Vinko Globokar, Karen Tanaka, Rolf Wallin, Henrik Hellstenius, Øyvind Torvund og mange flere. 

BIT20 Ensemble’s string quartet consists of the violinists Jutta Morgenstern and Martin Schultz, violist Liene Klava and cellist Agnese Rugevica. They have played together in BIT20 Ensemble for many years, and they also have leading positions in the Bergen Philharmonic Orchestra. The quartet works with new music, especially written by Nordic composers. In their repertoire they have classics like George Crumb’s Black Angels. In 2017 they played a rarely performed piece by Morten Eide Pedersen together with saxophonist Kjetil Traavik Møster. As part of the BIT20 Ensemble they have worked with names like Georg Friedrich Haas, Pauline Oliveros, Vinko Globokar, Karen Tanaka, Rolf Wallin, Henrik Hellstenius, Øyvind Torvund and many more.

Brice Catherin Etter han fullførte sin grad i komposisjon med Michael Jarrell i 2006, har Brice Catherin beveget seg bort fra samtidsmusikk-institusjonene, for å kunne utvikle seg fritt. Han er en multi-instrumental cellist, improvisatør, komponist og kunster. Disse aktivitetene bygger opp under hverandre, og det at han gjør multi-disiplinære show og improviserte konserter, har aldri stoppet ham fra å komponere og få urfremført verk. De fleste av hans nyeste prosjekter utforsker idéen om demokrati i kunst; kunstnernes ansvar og deres plass i den sosiale gruppen, og hva med publikums rolle? I 2017 mottok Brice Necah-stipendet, som muliggjør en doktorgrad i musikkomposisjon. After his diploma of composition with Michael Jarrell in 2006, Brice Catherin willingly stepped away from the contemporary music institutions to develop freely. He’s a multi-instrumental cellist, improviser, composer and art performer. These activities feed into each other, and performing multidisciplinary shows and improvised concerts has never stopped Brice from composing and premiering pieces. Most of his recent projects explore the idea of democracy in art: the artists’ individual responsibilities and their place in the social group, as well as members of the audience, are challenged and questioned. In 2017, Brice received a Necah scholarship allowing him to start a PhD in music composition.

47


Bryan Jacobs Komponist, utøver og lydkunstner Bryan Jacobs sitt arbeid fokuserer på samspillet mellom utøvere, mekaniske instrumenter og datamaskiner. Stykkene hans er ofte teatralske av natur, hvor han setter opp snakkesalige, fantasifulle showoffs mot sjenerte motvillige. Lydene er lekent satt sammen og etterligner ofte mønstre som finnes i dialog mellom mennesker. Håndlagede elektromekaniske instrumenter, kontrollert av mikrokontroller, binder sammen akustiske og elektroakustiske lydverdener. Disse instrumentene lever et dobbeltliv som tidsbaserte konsertverk og ikke-tidsbaserte galleriverk. Bryan, som også er Guggenheim Fellow, har fått sin musikk og lydkunst presentert på flere festivaler rundt om i verden. Han er en av grunnleggerne av Qubit, og er medlem av Ensemble Pamplemousse. Composer, performer, and sound artist, Bryan Jacobs’ work focuses on interactions between live performers, mechanical instruments and computers. His pieces are often theatrical in nature, pitting blabber-mouthed fanciful showoffs against timid reluctants. The sounds are playfully organized and many times mimic patterns found in human dialogue. Hand-built electromechanical instruments controlled by microcontrollers bridge acoustic and electroacoustic sound worlds. These instruments live dual lives as time-based concert works and nontime-based gallery works. Bryan, a Guggenheim Fellow, has had his music and sound art presented at a number of festivals around the world. He is the co-founder of Qubit and a member of Ensemble Pamplemousse.

Catherine Lamb Catherine Lambs musikk har blitt satt opp på festivaler som Only Connect i Oslo og Microfest i Los Angeles, og har blitt utgitt på plateselskapet Cold Blue. Hun jobber som komponist, bratsjist og lærer. Catherine har mottatt bestillinger fra ensembler som Wholesale Orchestra, Ensemble Green, Ensemble neoN, Guthrie and Streb Duo, den eksperimentelle animatøren Song E. Kim og fiolinmakeren Michael Fischer. I 2016 mottok hun et oppholdsstipend ved Schloss Solitude, og bor for tiden i Berlin. Catherine Lamb’s music has been featured at festivals such as Only Connect and Microfest in

48

Los Angeles, and has been released on the Cold Blue label. She is an active composer, violist and teacher and has received commissions from ensembles including the Wholesale Orchestra, Ensemble Green, Ensemble neoN and the Guthrie and Streb Duo, as well as experimental animator Song E. Kim and violin maker Michael Fischer. In 2016 she was awarded a residency scholarship at Schloss Solitude and currently resides in Berlin.

Daniel Moreira Daniel Moreira jobber som komponist, dirigent og forsker. Han er blitt tildelt flere priser og stipender for sine arbeider, blant annet fra German Music Competition 2012, Stuttgarter Kompositionspreis, DAAD Prize 2011, Gaudeamus Music Prize, Mozart Stiftung scholarship og BNI Comission Competition. Komposisjonene har blitt spilt på mange scener og festivaler rundt om i USA, Europa, Asia, Australia og Sør-Amerika. Han har jobbet som forsker innen interaktiv musikk, og vant UFRGSs første forskningspris for programvaren DFM Granuloma. Daniel jobber nå som foreleser innen akustikk og instrumentering ved Høgskolen for musikk, teater og media i Hannover. Daniel Moreira – Composer, conductor and researcher. For his works Daniel has been awarded with prizes and scholarships such as the German Music Competition 2012, Stuttgarter Kompositionspreis, DAAD Prize 2011, Gaudeamus music prize, Mozart Stiftung scholarship, BNI Commission Competition. His compositions have already been heard at venues and festivals throughout the USA, Europe, Asia, Australia and South-America. Daniel worked as a researcher in the field of interactive Music and his software DFM Granuloma won the first Research prize of the UFRGS. Currently, he is lecturer in acoustics and instrumentation at the Academy of Music, Theater and Media Hanover.

Danielle Dahl Danielle Dahl, født 1989, er en norsk komponist, utøver og improvisator som for tiden bor i København. Hun er en aktiv del av undergrunnsmiljøet innen musikk i Danmark, og jobber med et variert utvalg lydpraksiser: akustisk improvisert musikk, techno og elektronisk dansemusikk, støy,


låtskriving, minimalistisk og ritualistisk musikk, i tillegg til at hun jobber som komponist med klassiske ensembler. Hun har en freidig og konseptuell framtoning til samtidsmusikkverdenen. Danielle Dahl, born 1989, is a Norwegian composer, performer and improviser currently situated in Copenhagen, Denmark. She is an active figure on the Danish underground music scene and is deeply involved with a diverse array of sound practices: acoustic improvised music, techno and electronic dance music, noise, song writing, minimalism and ritualistic music, as well as working as a composer with classical ensembles, usually with a cheeky and somewhat conceptual approach to the contemporary music world.

David Broome David Broome er en fantasifull og allsidig pianist og komponist, og har en leken sans for alle musikksjangere. Hans fremførelser har blitt verdsatt i Amerika, Australia, Russland og i Europa. I New York Times har han blitt omtalt som en ”fingernem og fokusert utøver”, og som en kunstner som komponerer ”saftig, atmosfærisk musikk”. David skaper originale verk, og former musikalske verdener som utforsker lyd og kunsten å fremføre med humor og storøyd nysgjerrighet. Som en meget ettertraktet fortolker av ny musikk, er David dedikert til å fremføre musikk som er snål og original. An imaginative and versatile pianist and composer, David Broome has a playful taste for all genres of music. His performances have been appreciated in America, Australia, Russia and across Europe. He has been described in the New York Times as a “deft and focused performer,” as well as an artist who composes “juicily atmospheric music.” As a creator of original works, David produces musical worlds that investigate sound and the act of performing with humor and wide-eyed curiosity. As a widely sought after interpreter of new music, David is dedicated to presenting music that is quirky and original.

DJ Haram DJ Haram er en skeiv produsent og DJ fra New Jersey, bosatt i Philadelphia. Hun er stilistisk allsidig og fletter sammen et lydbilde som representerer både klubb- og booty bounce-scenen

i Jersey, Philly og Baltimore, samtidig som hun ærer sine røtter fra Midtøsten, og eksperimenterer med DIY-støy og eksperimentell lyd. Den seneste turneen hennes inkluderer opptredener ved Unsound Dislocation Cruise, Krakow; De School, Amsterdam; Creamcake, Berlin; Razzmatazz, Barcelona; Paradox, Baltimore; GHE2OG0TH1K, New York City; Club Chai, Oakland; Drake Hotel, Toronto; Ableton Loop og Vice Arabia. DJ Haram is a queer producer and DJ originally from New Jersey, currently based in Philadelphia. Stylistically versatile, she throws down for Jersey, Philly, and Baltimore with club and booty bounce sets but also has been known to pay homage to her roots in the tradition of Middle Eastern dance music and of DIY noise and experimental sound. Her recent tour highlight performances include Unsound Dislocation Cruise, Krakow; De School, Amsterdam; Creamcake, Berlin; Razzmatazz, Barcelona; Paradox, Baltimore; GHE2OG0TH1K, New York City; Club Chai, Oakland; Drake Hotel, Toronto; Ableton Loop and Vice Arabia.

Duo Hellqvist/Amaral Fiolinist Karin Hellqvist og pianist Heloisa Amaral er uredde i sin utforskning av ny musikk, og spiller en fremstående rolle innen sitt felt. De fremfører nye verker i store deler av Europa, USA, Asia og Sør-Amerika, i tillegg til å initiere samarbeid og prosjekter som utfordrer eksisterende tradisjoner og konvensjoner. Under Borealis 2018 presenterer de sin Impossible Situations: A collective Nordic Experiment, som er en plattform for kunstnerisk arbeid mellom ulike artister innenfor musikk, arkitektur og lyddesign, deriblant Filippa Berglund, Max Sauer, Lars Petter Hagen, Marina Rosenfeld, Simon Løffler, Ida Lundén, Ricardo Eizirik, Catherine Lamb, Daniel Moreira, Kaj David og Øyvind Torvund. Fearless in their exploration of the newest music, Karin Hellqvist (violin) and Heloisa Amaral (piano) play an outstanding role in their field, performing new works throughout Europe, USA, Asia and South America as well as initiating projects and collaborations that challenge existing conventions and traditions. At Borealis 2018 they´re presenting their Impossible Situations: A Collective Nordic Experiment – a platform for artistic creation – including artists from fields of

49


music, architecture and sound design as Filippa Berglund, Max Sauer, Lars Petter Hagen, Marina Rosenfeld, Simon Løffler, Ida Lundén, Ricardo Eizirik, Catherine Lamb, Daniel Moreira, Kaj David and Øyvind Torvund.

kjernen i duoens musikk. G. E. K. er en betydelig aktør på Københavns eksperimentelle musikkscene. Duoen har flere utgivelser på selskapene yoyooyoy og eget værelse, både sammen og hver for seg.

Ensemble Pamplemousse

The Danish saxophone player Johannes Lund forms the duo Gud Er Kvinde together with the trombone player Maria Bertel. G. E. K. push their instruments with a tangle of structures that creates the core of the duo’s music. G. E. K. are part of the essential experimental music scene in Copenhagen. The band members have put out several releases on the Danish collectives yoyooyoy and eget værelse, both individually as well as together.

Komponist- og utøverkollektivet Ensemble Pamplemousse fungerer som et slags fokuspunkt for likesinnede kunstnere med en tørst for lydlig utforskning. Ensemblet er en sammensveisa gjeng bestående av ulike kunstnerpersonligheter med bakgrunn fra ulike musikalske felt. Deres kollektive verdsettelse av det utsøkte, fører ensemblet mot nye lydoppdagelser helt i den frynsete utkanten av dissekert instrumentalteknikk. Komposisjon gjør om de unike og virtuose talentene som finnes i hvert av ensemblets medlemmer, til unike magiske øyeblikk. I de mer fleksible øyeblikkene i fremføringene tar ensemblet i bruk former av resonans, hyperaktive bevegelser og en hel mengde absurditet inn i behagelige strukturer av enhetlig skjønnhet. Composer/performer collective Ensemble Pamplemousse serves as a focal point for like-minded creators with a thirst for sonic exploration. The ensemble is a close-knit group of divergent artistic personalities, emergent from training in disparate musical fields. Their collective love for the exquisite leads the ensemble to discover new vistas of sound at the frayed edges of dissective instrumental performance technique. Compositions aggregate each member’s unique virtuosic talents into extraordinary magical moments. In the flexible moments of performance, the ensemble weaves together shapes of resonance, clusters of glitch, skitters of hyper action, and masses of absurdity into impeccable structures of unified beauty.

G. E. K Den danske saksofonisten Johannes Lund og trombonisten Maria Bertel utgjør til sammen duoen Gud Er Kvinde. G. E. K. utfordrer instrumentene sine med flokete strukturer som utgjør

50

Ilan Volkov Dirigenten Ilan Volkov, født 1976 i Israel, begynte sin dirigentkarriere som sjefdirigent for London Philharmonic Youth Orchestra som nittenåring, og som assistentdirigent for Boston Symphony. I 2003 ble han tildelt rollen som sjefdirigent for BBC Scottish Symphony Orchestra, og ble deretter orkesterets fremste gjestedirigent i 2009. Mellom 2011 og 2014 ble han utnevnt som både kunstnerisk leder og sjefdirigent for Island Symfoniorkester. Ilan er jevnlig gjest hos flere av verdens ledende orkestre, hvor han jobber med et bredt spekter av repertoar og ensembler, og er et navn som jevnlig dukker opp på festivalplakater. Born in Israel in September 1976, Ilan Volkov began his conducting career at the age of nineteen as Principal Conductor of the London Philharmonic Youth Orchestra and Assistant Conductor of the Boston Symphony. In 2003 he was appointed Principal Conductor of the BBC Scottish Symphony Orchestra and subsequently became its Principal Guest Conductor in 2009. Between 2011 and 2014, he was appointed Music Director and Principal Conductor of the Iceland Symphony Orchestra.


Ilan is a frequent guest with leading orchestras worldwide, works regularly with a wide range of repertoire and ensembles, and appears in many of the foremost festivals of the world.

Ingvild Langgård Ingvild Langgård er komponist, musiker og lydkunstner med bakgrunn fra Statens Kunstakademi. Hun har gitt ut to album under navnet Phaedra på labelen Rune Grammofon, og skriver musikk for ensemble, samtidsdans, teater og installasjoner. Hun har flere ganger samarbeidet med koreografen Ingri Fiksdal og scenografen Signe Becker. Hennes seneste verk med Signe Becker, konsertforestillingen NEW SKIN, hadde verdenspremiere under Ultimafestivalen 2017. Langgård har en uutslukkelig interesse for all verdens mytologier og folklore, og har et eviggående dypstudie i tverrsnittet mellom musikk, kvantefysikk og spiritualitet, som akkurat nå befinner seg et sted mellom Hildegard von Bingen, mikrointervaller og bipolar beats... Ingvild Langgård is a composer, musician and sound artist with a background from the Oslo National Academy of Arts. She has released two albums under the pseudonym Phaedra on the label Rune Grammofon, and writes music for ensemble, contemporary dance, theatre and installations. She has on several occasions collaborated with choreographer Ingri Fiksdal and scenographer Signe Becker. Her latest work with Signe Becker, NEW SKIN, premiered at Ultima in 2017. Ingvild has an insatiable interest in mythology and folklore, and is deep into studying the intersection between music, quantum physics and spirituality – at the moment this study has landed somewhere between Hildegard von Bingen, micro intervals and bipolar beats…

Jan Høgh Stricker Jan Høgh Stricker er en av kreftene bak The Lake Radio – en artistdrevet og nettbasert eksperimentell radio, stikk motsatt av kommersiell radio. Han er redaktør i nettavisen Seismograf.org og podcasten Deep Listening, og formann i det ikke-institusjonelle Institut for Dansk Lydarkæologi. Jan ble også nylig utnevnt til event-koordinator for Rytmisk Musikkonservatorium i København. Interesser de senere år inkluderer artistisk radiopraksis, lydarkeologi og lyttestrategier.

Jan Høgh Stricker is one of the forces behind the The Lake Radio – an artist run online experimental (antithesis of commercial) radio. He is editor of the online journal Seismograf.org and the podcast Deep Listening, and Chairman of the non-institutional Institute for Danish Sound Archaeology. Jan was also newly appointed event coordinator at the Rhythmic Music Conservatory, Copenhagen. Interests during the last few years include: artistic radio practices, sound archaeology and listening strategies.

Jan Martin Smørdal ”Før jeg valgte å bli fulltidskomponist på midten av 2000-tallet, arbeidet jeg som musiker i en 10-årsperiode innen improvisert musikk, og med pop/jazz og avantgarde-band. Bakgrunnen som bandmusiker har gjort at jeg ser på alle utøvere jeg arbeider med som viktige for uttrykket mitt. Rytmiske strukturer like så: Jeg er opptatt av hva som skaper og definerer hva rytme er. I de seinere år har arbeidene mine vært inspirert av sverm-fenomener. Jeg arbeider med forholdet mellom individet og gruppen, og musikken veksler mellom det statisk repeterende, det atmosfæriske – til og med poetiske – slik man oppfatter stillstand og bevegelse i flokkmønstre.” “Before I chose to become a fulltime composer in the middle of the 00s, I worked as a musician within improvisational music, and with pop/jazz and avant-garde-bands for ten years. My background as a band musician has made me look at all the performers I work with as important for my expression. Rhythmic structures as well; I am engaged in what creates and define what rhythm is. In the past couple of years my work has been inspired by swarm phenomena. I work with the relationship between the individual and the group, and the music swaps between the static repetitive, the atmospheric – even the poetic – like one comprehends standstill and movement in flock patterns.”

Jenny Berger Myhre Jenny Berger Myhre er en allsidig og tilstedeværende musiker, komponist og fotograf. Hun jobber med hjemmelagde instrumenter og instrumenter fra hjemmet, som platespiller, kassettspiller, og lyder fra hverdagen. Komposisjonene hennes består ofte av personlige samtalefragment, feltopptak, gitarskisser, generative og

51


elektroakustiske elementer – og med dette pusler hun sammen nye rom som er både abstrakte og virkelige på samme tid. Jenny slapp sitt første album Lint i 2017, på de britiske plateselskapene The Lumen Lake og Canigou Records. Jenny Berger Myhre is a diverse and present musician, composer and photographer. She works with homemade instruments and instruments from the home, record players, cassette players and sounds from everyday life. Her compositions often consist of fragments from personal conversations, field recordings, guitar sketches, generative and electro-acoustic elements – with this material she puzzles together new spaces that are both abstract and real at the same time. Jenny released her first album Lint in 2017, on the British labels The Lumen Lake and Canigou Records.

Jenny Moore Jenny Moore er en kanadisk kunstner og musiker, bosatt i London. Hun spiller i kvinne- og trommebandet Charismatic Megafauna, og er med i samarbeidsprosjektet Bedfellows; et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker livslang, skeiv, feministisk og seksuell re-undervisning. Hun leder et feminist-kor, og har akkurat spilt inn et album for 10 stemmer og 2 trommerslagere kalt Mystic Business, som handler om å bli bortført av romvesen, religiøse flashbacks og voksende tentakler. Jenny Moore is a Canadian artist-musician based in London. She plays in the all-female, all-drum band Charismatic Megafauna; and collaborates on Bedfellows; an artistic research project about life-long queer feminist sex-re-education. She leads a feminist choir and has just recorded an album for 10 voices and 2 drummers called Mystic Business about alien abduction, religious flashbacks and growing tentacles. 

Jessie Marino Jessie Marino er en komponist, utøver og mediakunstner fra New York. Hennes nåværende verker utforsker repetisjonen som finnes i vanlige aktiviteter, ritualistiske absurditeter og arkeologien i nostalgisk teknologi. Jessie var med å stifte den eksperimentelle performanceduoen ON STRUCTURE, og jobber

52

som komponist, cellist og som en av de kunstneriske lederne for komponist- og utøverkollektivet Ensemble Pamplemousse. I senere tid har hun gjort bestillinger fra blant annet Darmstadt Summer Course, Tyskland; Borealis; G((o))ng Tomorrow, SCENATET Ensemble, og SPOR Festival, Danmark; Huddersfield Contemporary Music Festival og We Spoke Percussion, Storbritannia; og Retro Disco i USA. Hun har vært Artist in Residence for the Headlands Foundation for the Arts i Canada. Jessie Marino is a composer/performer/media artist from New York. Her current work explores the repetition inside common activities, ritualistic absurdities, and the archeology of nostalgic technologies. Jessie is the Co-Founder of the experimental performance duo ON STRUCTURE and is Co-Artistic Director, Composer, and Cellist for the composer-performer collective Ensemble Pamplemousse. Jessie’s work has recently been commissioned by Darmstadt Summer Course (DE), Borealis (NO), G((o))ng Tomorrow (DK), Huddersfield Contemporary Music Festival (UK), SPOR Festival (DK), Retro Disco, SCENATET Ensemble, We Spoke Percussion, and she was an Artist in Residence at the Headlands Foundation for the Arts (CA).

Joachim Koester Den danske kunstneren Joachim Koester har vært aktiv på den internasjonale kunstscenen siden 1997, da han stilte ut ved Documenta X i Kassel. Hans kunstnerskap kjennetegnes i dag ved en særegen form for historiefortelling. Idéer, assosiasjonsrekker og utsnitt av narrativer, uttrykkes gjennom ulike verk plassert i utstillingsrommet på en slik måte at det dannes bestemte fysiske og konseptuelle traséer for betrakteren. Joachim arbeider med film, foto og installasjon, og utforsker områdene mellom dokumentasjon og fiksjon. I hans siste arbeider er det grensen mellom oppfatning og de skjulte sidene ved den opplagte virkeligheten som er i fokus. The Danish artist Joachim Koester has been active on the international art scene since 1997, when he exhibited at Documenta X in Kassel. His practice is characterised by a distinctive kind of storytelling in which ideas, chains of association and narrative segments are expressed through various works that creates physical and conceptual pathways, laid out for the viewer


through an exhibition architecture. Joachim works with film, photos and installation, in which he investigates the areas between documentation and fiction. In his recent works it is the limits of perception and the hidden sides of apparent reality that provide his focus.

programmer at the 2010 SPOR Festival in Denmark, as well as at the 2015 edition of the BBC Radio 3 Cut and Splice Festival. In 2016 she was a guest of the DAAD Artists-in-Berlin-program.

Johannes Kreidler

Joanna Bailie Joanna Bailie ble født i London i 1973 og bor nå i Berlin. Hun er for øyeblikket i innspurten av sin doktorgrad ved University of London. Hennes seneste arbeider omfatter verk for kammerorkester, orkester og installasjoner, og er karakterisert av hennes interesse for innspilt materiale, og samspillet mellom lyd og det visuelle. Hun har undervist i komposisjon ved City, University of London, Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og på sommerkurs i Darmstadt i 2014. Joanna jobber også som kurator, og leder Ensemble Plus-Minus sammen med komponist Matthew Shlomowitz. Hun fungerte som gjesteprogrammerer for SPOR festivalen i Danmark i 2010, og for 2015-utgaven av BBC Radio 3 Cut and Splice Festival. I 2016 var hun gjest i DAAD Artists-in-Berlin-programmet. Joanna Bailie was born in London in 1973 and now lives in Berlin. She is currently in the final stages of her PhD at City University of London. Her recent work includes pieces for chamber ensemble, orchestra and installation, and is characterised by its interest in recorded media and the interplay between the audio and visual. She has taught composition at City, University of London, The Royal Academy of Music in Aarhus and at Darmstadt Summer Courses in 2014. Joanna is also active as a curator, running Ensemble Plus-Minus together with composer Matthew Shlomowitz, and acting as the guest

Johannes Kreidler, født 1980, er komponist, konsept- og mediakunstner. Fra år 2000 til 2006 studerte han komposisjon, elektronisk musikk og musikkteori ved musikkhøgskolen i Freiburg og ved Koninklijkkonservatoriet i Haag. Han studerte blant annet med Mathias Spahlinger og Orm Finnendahl. I 2012 mottok han Kranichsteiners musikkpris. Nå underviser Johannes ved Høgskolen for musikk og teater i Hamburg. Kreidlers verker er ved flere anledninger blitt satt opp på internasjonale musikkfestivaler, inkludert Donaueschinger Musiktagen, Wittener tagen für Neue Kammermusik, Darmstädter Ferienkurse, Ultraschall og MaerzMusik i Berlin, Eclat i Stuttgart, Warschauer Herbst, Ultima i Oslo, Musica i Strasbourg, Gaudeamus Music Week, Huddersfield Centemporary Music Festival og La Biennale de Venezia. Johannes Kreidler, born in 1980, is a composer, concept and media artist. From 2000 till 2006 he studied composition, electronic music and music theory at the Musikhochschule in Freiburg and at the Koninklijk Conservatorium in Hague, with Mathias Spahlinger and Orm Finnendahl among others. In 2012, he was awarded the Kranichsteiner Musikpreis. He is currently teaching at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Johannes’ works have been featured at numerous international music festivals, including Donaueschinger Musiktagen; Wittener Tagen für Neue Kammermusik; Darmstädter Ferienkurse; Ultraschall, Berlin; MaerzMusik, Berlin; Eclat, Stuttgart; Warschauer Herbst; Ultima, Oslo; Musica, Strasbourg; Gaudeamus Music Week; Huddersfield Contemporary Music Festival; and La Biennale de Venezia.

Knut Vaage ”Eg bur i Bergen og livnærer meg som komponist. Om nokon lurer på kvifor eg vart komponist, for å vera ærleg så veit eg ikkje heilt. Kanskje fordi me hadde eit piano i stova? Eit tidleg barndomsminne er at eg så vidt var i stand til å kravla meg opp på pianokrakken, og vart sitjande der og lytta til

53


klangane når eg klaska på tangentane. Kanskje fordi alle brørne mine spelte på pianoet etter tur, eller fordi naboguten kom og spurde om eg ville vera med i band? Heldigvis, det blei etter kvart eit liv på leit etter nye klangar.” “I’m a composer living in Bergen. If anyone’s wondering why I became a composer, I honestly wouldn’t know. Maybe because we had a piano in the living room where I grew up. An early childhood memory is that I was barely able to crawl up on the piano chair, and ended up sitting there and listening to the sounds appearing while I was hitting the keyboard. Maybe it happened because all of my brothers were taking turns playing on the piano, or because the boy next door asked if I wanted to play in a band? Fortunately, it turned out to become a life in search of new sound.”

Kristin Bolstad Kristin Bolstad er en norsk komponist, vokalist og improvisatør. Musikken hennes er ofte konseptuell og kan kjennetegnes ved bruken av improvisasjon, performative elementer og humor. Hun søker gjerne et visuelt og enkelt uttrykk med partiturer med varierende grad av åpenhet i seg, der utøveren selv blir en viktig del av verket og fremføringen. Kristin har også en stor fascinasjon for lyd, og har siden hun var barn etterlignet alt og alle rundt seg. Derfor er verkene hennes ofte lydbaserte, der ulike teksturer danner det musikalske materialet. Kristin Bolstad is a Norwegian composer, vocalist and improvisation artist. Her music is often conceptual, characterised by the use of improvisation, performative elements and humour. She seeks a visual and simple expression, with scores that have varying degrees of openness, and where the performer becomes a vital part of the piece and of the performance. Kristin also has a great fascination for sound, and has from when she was a child imitated everything and everyone around her. Therefore her work is often sound based, with diverse textures forming the musical material.

Kristine Tjøgersen Kristine Tjøgersen, født 1982, er en norsk klarinettist og komponist. Hun har en mastergrad i klarinett fra Norges Musikkhøgskole, og studerer for tiden komposisjon under Carola Bauckholt ved Bruckner Universitet i Linz, Østerrike. Hun

54

spiller i ensemblene asamisimasa og Ensemble neoN, og har spilt ved de fleste av de mest betydelige festivalene for ny musikk i Europa. Som komponist har hun blitt fremført av Arditti Quartet, asamisimasa, Ensemble neoN, Pinquins og Mimitabu, på festivaler som Musik21 i Tyskland, Cycle Festival på Island, Sonic Festival i Danmark, Atalante i Sverige, VillaRomana i Italia, North Atlantic Flux i England, Ultima og Only Connect. Kristine Tjøgersen, born in 1982, is a Norwegian clarinetist and composer. She has a Master’s degree in clarinet and is currently studying composition with Carola Bauckholt at Bruckner University in Linz, Austria. She plays in the ensembles asamisimasa and Ensemble neoN, and has performed at most of the major European new music festivals. As a composer she has been performed by the Arditti Quartet, asamisimasa, Ensemble neoN, Pinquins and Mimitabu, at festivals like Musik21 and Sonic Festival in Denmark, Cycle Festival in Iceland, Atalante in Sweden, Only Connect festival and Ultima festival in Norway, VillaRomana in Italy, and North Atlantic Flux in the UK.

Lars Skoglund ”I musikken min liker jeg å legge lyd lagvis på en sånn måte at urelaterte, hørbare fenomener virker som om de får kontakt og kommuniserer med hverandre. Jeg sikter på kombinasjoner som svinger mellom å belyse autonomien i materialer, og å male et bilde av kommunikasjonen mellom ulike kilder og karakterer. På samme måte veksler jeg formmessig mellom grove kutt og møysommelige sammenhenger. Som råmaterialer bruker jeg akustiske instrumenter, feltopptak og analogt lydutstyr. I senere tid har jeg også blitt interessert i å bruke tekst som et lag av mening og lyd.” “In my music I like to layer sounds in such a way that unrelated sonic phenomena appear to have contact and speak with each other. I aim at combinations that oscillate between highlighting the autonomy of the materials and painting a picture of communication between the diverse sources and characters. Form-wise I similarly alternate between rough cuts and laborious links. As raw material I use acoustic instruments, field recordings, and analog sound equipment. In later years I have been drawn to the use of text as layers both of meaning and sound.”


Laurence Crane Laurence Crane, født 1961, skriver hovedsakelig musikk for konsertsalen, men også verk som i utgangspunktet er skrevet for film, radio, teater, dans og installasjoner. Mellom 1985 og 2003 har Laurence nesten utelukkende konsentrert seg om å skrive miniatyrer – korte stykker som er konsentrert rundt en enkel og grunnleggende musikalsk idé. I løpet av de siste 15 årene har han utviklet en interesse for å skape lengre stykker musikk, derfor er flere av komposisjonene hans siden 2003 mer utstrakte verk. Disse utforsker mulighetene for å bygge strukturer i stor skala basert på samme type statisk og forminsket materiale som i hans miniatyrer. Laurence Crane, born in 1961, writes music mainly for the concert hall, though his output includes pieces initially composed for film, radio, theatre, dance and installation. Between 1985 and 2003 Laurence concentrated almost exclusively on writing miniatures: short pieces that are invariably focussed on a single basic musical idea. Over the past 15 years he has developed an interest in creating longer works and many compositions since 2003 are extended movements. These pieces explore the possibility of building a large-scale structure using the same type of static and reductive musical material that was examined in the miniatures.

lawd knows lawd knows er DJ, skulptør og lydkunstner født i Lagos, Nigeria, og vokst opp i Maryland, USA. I tillegg til hans improvisatoriske, teknologidrevne performancekunst og orkanlignende DJ-set, er han nevnt som «en produsent å følge med på i 2017» av FACT Magazine. lawd knows har remixet artister som Chino Amobi, MHYSA og Endgame for banebrytende plateselskap som NON Worldwide og PTP, og gitt ut mixer for TTB, Halcyon Veil, NTS og the Fader. Hans nyeste produksjoner krediteres på MHYSAs debutalbum.

lawd knows is a DJ, sculptor and sound artist born in Lagos, Nigeria, raised in Maryland, US. In addition to his improvisational technology-driven performance art and whirlwind DJ sets, lawd knows has been tapped by FACT Magazine as a producer to watch in 2017. lawd knows has remixed artists including Chino Amobi, Mhysa and Endgame for cutting-edge labels like NON Worldwide and PTP and released mixes for TTB, Halcyon Veil, NTS and the Fader. lawd knows has recent production credits on MHYSA’s debut album.

Luke Fowler Luke Fowler, født 1978, er en kunster, filmskaper og musiker basert i Glasgow. Hans verk utforsker grensene og konvensjonene i biografisk og dokumentarisk filmskaping, og har ofte blitt sammenlignet med Free Cinema-bevegelsen i England på 1950-tallet. Når han arbeider med arkivfoto, fotografi og lyd, skaper Luke sine filmatiske montasjer portretter av fengslende, motkulturelle skikkelser, som blant annet den skotske psykiateren R. D. Laing og den engelske komponisten Cornelius Cardew. Luke Fowler, born in 1978, is an artist, filmmaker and musician based in Glasgow. His work explores the limits and conventions of biographical and documentary filmmaking, and has often been compared to the British Free Cinema of the 1950s. Working with archival footage, photography and sound, Luke’s filmic montages create portraits of intriguing, counter cultural figures, including Scottish psychiatrist R. D. Laing and English composer Cornelius Cardew.

Marina Rosenfeld Marina Rosenfeld er bosatt i New York og arbeider i skjæringspunktet mellom musikalsk komposisjon, performance og visuell kunst. Hun har presentert storskala-prosjekter og installasjoner på MoMa, the Whitney Museum of American Art, documenta, Ultima-festivalen, Liverpool Biennale og PERFORMA. Som DJ har Marina komponert med håndlagede acetat (dubplates)

55


siden slutten av 1990-tallet, og har fremført improvisert musikk i samarbeid med alt fra George Lewis til Christian Marclay og Otomo Yoshihide. The New York-based artist works in the intersection between musical composition, performance and the visual arts, presenting large-scale projects and installations at the MoMa, the Whitney Museum of American Art, documenta, Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Liverpool Bienniale, and PERFORMA. As a turntablist, Marina has composed with hand-crafted dubplates since the late 1990s, and performed improvised music with collaborators from George Lewis to Christian Marclay and Otomo Yoshihide.

Mårten Spångberg Mårten Spångberg, født 1968, bor og jobber som koreograf i Brussel og Stockholm. Hans virksomhet adresserer koreografi som et utvidet felt, noe han har tilnærmet seg gjennom eksperimentell virksomhet i flere formater og uttrykk. Han har vært en aktiv utøver siden 1994, og startet i 1999 med egne koreografier både i solo- og større ensembleprosjekter. Mellom 1996 og 2005 har han organisert og kuratert festivaler både i Sverige og internasjonalt, og i 2006 initierte han nettverksorganisasjonen INPEX. Fra 2008 til 2012 var han studieleder for masterprogrammet i koreografi ved Dans- och Sirkushögskolan i Stockholm, og jobber nå som professor ved avdeling for dans og teater ved Kunsthøgskolen i Oslo. Mårten Spångberg, born in 1968, is a choreographer living and working in Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an expanded field, something he has approached through experimental practice in a multiplicity of formats and expressions. He has been active on stage as a performer and creator since 1994, and since 1999 has been creating his own choreographies, from solos to larger scale works. From 19962005 he organised and curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006 initiated the network organisation INPEX. From 2008-2012, he directed the MA programme in choreography at the University of Dance in Stockholm. Mårten is now professor at Oslo National Academy of the Arts, departments of dance and theatre.

56

Metrics Ensemble Stephan Meidells Metrics Ensemble består av musikere med ulike utgangspunkt; fra folkemusikk, fri improvisasjon, samtidsmusikk, barokk og jazz. De former et tett sammenvevd lydunivers – en hybrid av kammermusikk, lydkunst og techno. Utøvernes egenart og sjangermessige bakgrunn er fundamental for uttrykket, og den endelige klangen av ensemblet formes først når lydsporene integreres i miksepulten. Musikerne hører kun fragmenter av musikken de improviserer til, og på denne måten sikrer Stephan som komponist et mer genuint og levende uttrykk, samtidig som han kan ”lede” utøvernes interaksjoner, og videre behandle de akustiske lydene elektronisk. Stephan Meidell’s Metrics Ensemble consists of musicians from a wide range of backgrounds – Norwegian folk music, improvised and contemporary music, baroque and jazz. Together they create an intricately woven sound universe – a hybrid of chamber music, sound art and techno. The musical expression is deeply dependent on the performers unique characteristics and genre backgrounds, and the combined sound of the ensemble is finally formed at the mixing desk. The musicians only hear fragments of the music they’re improvising to. This way Stephan as composer ensures a more genuine and lifelike expression. At the same time he is able to “lead” the performers’ interactions and then treat the acoustic sounds electronically.

MHYSA MHYSA er en skeiv, svart diva og undergrunns-popstjerne for cybermotstandsbevegelsen. Hun er fra Prince George’s County, Maryland. Debutalbumet hennes, fantasii, ble sluppet på selskapet Halcyon Veil 21. juli, 2017. Albumet møtte strålende kritikker, og vil bli fulgt av en audio-visuell turné i Nord-Amerika. Om fantasii uttrykker MHYSA selv: «Dette debutalbumet er et episk dikt, som et omvendt Dantes Inferno, hvor jeg tar lytteren høyere opp mot mine håp, drømmer, inspirasjoner og begjær. Det representerer min kjærlighet ovenfor svarte kvinner og femmes, da alle historiene blir fortalt fra vårt perspektiv.»


MHYSA is a Queer Black Diva and underground popstar for the cyber resistance from Prince George’s County, Maryland. Her debut album, fantasii, was released through Halcyon Veil on July 21, 2017 to glowing reception, and a live audio-visual experience touring North America will soon follow. Of fantasii, MHYSA says: «This debut album is an epic poem, like a reverse Dante’s Inferno, where I take the listener higher, upward through my hopes, dreams, inspirations, and desires. It represents my love for Black women and femmes, as the stories are all told from our perspectives.»

NaEE RoBErts NaEE RoBErts er en av kunstner Sandra Mujingas mange pseudonymer. Musikken tar utgangspunkt i det særegne og referansene i popmusikk, men finner også frihet i å forvrenge konvensjoner i måten man gjengir tekst, og i bruken av uventede lydsamplinger. NaEE RoBErts ble startet som en metode for å samle og arkivere bevegelser til Sandra sine fremførelser. Etter en stund begynte hun å kombinere videomateriale med musikk, og tok også i bruk materiale fra YouTube. YouTube-materialet består oftest av opptak av kongolesiske dansere som fremfører kombinasjoner av tradisjonell og ny danseteknikk. For NaEE RoBErts ble det interessant hvordan disse klippene viste hvordan sjangre og tradisjoner kunne vokse sammen og bli en del av hennes egen musikkproduksjon. NaEE RoBErts is one of artist Sandra Mujinga’s many pseudonyms. The music takes as its starting point the vernacular and references of pop music, but finds freedom in distorting the conventions by way of repetition in lyrics and usage of unexpected sound samples. NaEE RoBErts started by the artist as a method for collecting and archiving movements for her performances, but after awhile she started combining the video material with music, and found video material from YouTube. The material collected from YouTube would often consist of recordings of Congolese dancers, showing combinations of traditional and new dance techniques. For NaEE RoBErts these were interesting as visual parallels to how genres and traditions grew together and mutated in her own music production.

Natacha Diels Natacha Diels sitt arbeid kombinerer ritualer, improvisasjon, lys/magi/video og kynisk lek for å skape verdener av nysgjerrighet og uro som utfordrer grensen mellom det humoristiske og det makabre. Med fokus på koreograferte bevegelser, animerte syngende orkidéer, og et bredt spekter av hjemmelaget elektronikk og lyder hun har funnet, blir komposisjonene hennes beskrevet som «et eventyr for en skadet verden» (FOCI Arts). Natacha er en etablert komponist, utøver og en av grunnleggerne av komponist- og utøverkollektivet Ensemble Pamplemousse. Hun er også halvparten av performanceduoen On Structure. Hun tror på at man kan forandre verden, og forsøker å gjøre sin del av endringene gjennom kunst, samtale og utdanning. Natacha Diels’ work combines ritual, improvisation, lights/magic/video and cynical play to create worlds of curiosity and unease that challenge the line between humor and macabre. With a focus on choreographed movement, animated singing orchids, and a wide array of homemade electronics and found sounds, Natacha’s compositions have been described as “a fairy tale for a fractured world” (FOCI Arts). An accomplished composer and performer, Natacha is a founding member of the composer/performer collective Ensemble Pamplemousse and one-half of the performance duo On Structure. She believes the world is changeable and attempts to do her part through art, conversation, and education.

Nordic Crane Vest Nordic Crane Vest AS er en ledende aktør innenfor løfteoperasjoner og transport. Med høy kompetanse og lang erfaring planlegger, dokumenterer og utfører de prosjekter, med fokus på kvalitet og sikkerhet, hovedsakelig innenfor bygg og anlegg, petroleum, industri og vindkraft. Nordic Crane Vest AS er landsdekkende og har avdelingskontorer etablert i Stavanger, Haugesund og Bergen. Kranførerne som er med på Natacha Diels sitt bestillingsverk er: Tommie Kristoffersen, Helge Nyheim og Morten Mastadøy. Nordic Crane Vest AS is a market leader with long traditions within all types of crane and transport services. With high competence and long experience, they plan, document and

57


carry out projects with focus on quality and safety, mainly within the areas of building and construction, petroleum, industry and wind power. Nordic Crane Vest AS works nationwide and has offices in Stavanger, Haugesund and Bergen. The crane operators performing in Natacha Diels’ commission are: Tommie Kristoffersen, Helge Nyheim and Morten Mastadøy.

Oskar Fischinger Oskar Fischinger (1900–1967) er ansett som den visuell musikkens far, og bestefaren til musikkvideoer og bevegelsesgrafikk. Han produserte over 50 filmer og 800 malerier i løpet av sitt liv. Filmene hans helt fram til i dag påvirket og inspirert generasjoner av filmskapere, animatører og kunstnere. Han var født nær Frankfurt, og studerte både musikk og teknisk tegning. Oskars karriere som animatør startet med filmeksperimenter rundt 1920. Han fant opp apparater som kunne produsere unike og abstrakte bilder, og eksperimenterte med et mangfold av animasjonsteknikker. Oskar Fischinger (1900–1967) is widely regarded as the father of visual music and a grandfather to music videos and motion graphics in general. In his lifetime he produced more than 50 films and 800 paintings. His films have influenced and inspired generations of filmmakers, animators, and artists into the present day. Born near Frankfurt, Oskar studied music and drafting. His career as an animator began with film experiments around 1920. He invented apparatuses to produce unique abstract imagery, and experimented with a variety of animation techniques.

Peter Ablinger Peter Ablinger er en av de få kunstnerne i nåtiden som bruker støy uten en bestemt symbolikk– ikke som en representasjon av kaos, energi, entropi, uorden eller opprør; ikke for å motsette seg noe eller være ulydig eller destruktiv; ikke for alt, for evigheten eller lignende. Støy blir ofte brukt som et bevisst virkemiddel i musikk, men for Ablinger er ikke dette tilfelle. Han bruker støy for støyens skyld. Peter Ablinger har også i stor grad satt spørsmål ved essensen ved lyd, tid og rom, komponenter som vanligvis sees på som sentrale i musikk. Det han har kommet fram til har gjort at konvensjoner, som tidligere er blitt sett på som ubestridelige, har blitt satt på

58

prøve. Denne innsikten knyttes til repetisjon og monotoni, reduksjon og overflødighet, tetthet og entropi. Peter Ablinger is one of the few artists today who uses noise without any kind of symbolism – not as a signifier for chaos, energy, entropy, disorder, or uproar; not for opposing something, or being disobedient or destructive; not for everything, for eternity, or for what-have-you. As in all these cases of music deliberately involving noise, noise is the case, but for Ablinger, this alone. Peter Ablinger has also come a long way in questioning the nature of sound, time, and space (the components usually thought central in music), and his findings have jeopardised and made dubious conventions usually thought irrefutable. These insights pertain to repetition and monotony, reduction and redundancy, density and entropy.

Pinquins Pinquins er en grenseoverskridende slagverktrio i stadig utvikling, som er opptatt av å utfordre og utvide formatet de jobber innenfor. De bruker kropp og stemme som en naturlig del av sitt instrumentarium, og samarbeider med komponister og utøvere både fra samtidsmusikken og andre sjangere. Med sitt svært visuelle repertoar og sin unike sceniske tilstedeværelse, har trioen gjort seg bemerket som et av de mest nyskapende unge ensemblene på den norske samtidsmusikk-scenen. Trioen består av Johanne Byhring, Sigrun Rogstad Gomnæs og Ane Marthe Sørlien Holen.

Pinquins is a transboundary percussion trio in constant development, engaged in challenging and expanding the format they work within. They use their bodies and voices as a natural part of their instrumentarium, and collaborate with composers and performers from both contemporary music and other genres. With their vast visual repertoire, and their unique presence on stage, the trio has gained prominence as one of the most innovative young ensembles within Norwegian contemporary music. The trio consists of Johanne Byhring, Sigrun Rogstad Gomnæs and Ane Marthe Sørlien Holen.


Raven Chacon Raven bor i Albuquerque, New Mexico, komponerer kammermusikk, er utøver innen eksperimentell støymusikk, installasjonskunstner og medlem av det kunstkollektivet Postcommodity. Raven har presentert sine verk i forskjellige kontekster, deriblant på Vancouver Art Gallery, ABC No Rio, REDCAT, La Biennale di Venezia – Biennale Musica, Musée d’art Contemporain de Montréal, San Francisco Electronic Music Festival, Chaco Canyon, Ende Tymes Festival, 18th Biennale of Sydney og The Kennedy Center, samt på andre tradisjonelle og utradisjonelle spillesteder. Hans arbeid med Postcommodity ble nylig presentert på Whitney Biennial og documenta 14. Raven Chacon lives in Albuquerque, New Mexico and is a composer of chamber music, a performer of experimental noise music, an installation artist and a member of the American Indian arts collective Postcommodity. Raven has presented his work in different contexts at Vancouver Art Gallery, ABC No Rio, REDCAT, La Biennale di Venezia – Biennale Musica, Musée d’art Contemporain de Montréal, San Francisco Electronic Music Festival, Chaco Canyon, Ende Tymes Festival, 18th Biennale of Sydney, The Kennedy Center and among other traditional and non-traditional venues. His work with Postcommodity was recently featured in the Whitney Biennial and documenta 14.

Rebecka Sofia Ahvenniemi Rebecka Sofia Ahvenniemi er komponist, filosof, forfatter, aktivist og feminist bosatt i Bergen. Hun skriver musikk og underviser i komposisjon mesteparten av tiden. Rebecka er ingen tilhenger av sentimentalitet i musikk, og tiltrekkes ikke av musikk som noe abstrakt eller frakoblet fra den virkelige verden. På leting etter musikkmateriale går hun noen ganger gjennom andres «søppel», og dumpster diver etter musikalske ideer. Ingenting er for lavkulturelt eller banalt til å bli bragt inn i hennes musikalske arbeid.

Rebecka Sofia Ahvenniemi is a composer, philosopher, writer, activist, and feminist based in Bergen. She writes music and teaches composition most of the time. Rebecka is not fond of sentimentality in music, neither is she drawn to music being «abstract» or detached from the actual world. When she looks for musical materials, she sometimes goes through the «garbage» of others, dumpster diving for musical ideas. Nothing is too low-culture, silly, or banal to be brought into her musical work.

Rosella Rosella er en kreativ strykekvartett med base i Bergen, som er på stadig leting etter nye måter å nå publikum på. De samarbeidre med andre musikere på tvers av musikalsk sjanger og bakgrunn. På denne måten håper de å kunne skape unike musikalske opplevelser. For Rosella er det viktig å være en del av den teknologiske utviklingen. De har stor interesse i å utforske multimedia-teknikker og andre tverrfaglige kunstformer, som film, fotografi og lydteknologi. Rosella er en allsidig strykekvartett, som eksperimenterer med både samtidsmusikk og popmusikk, og som ønsker å bidra til det spennende musikkmiljøet i Norge. Rosella is a creative string quartet, based in Bergen, constantly finding new ways to reach an audience with the aim to create new experiences. They work with musicians from different genres and with different musical backgrounds. They are fascinated by the idea of exploring multimedia techniques, cross disciplinary art forms as well as exploring new musical styles as part of accentuating meaning or emotion for an audience. Rosella is a versatile string quartet and through experimenting in both contemporary and pop music genres, they want to contribute to different aspects of the growing music culture in Norway today.

S.L.Á.T.U.R. S.L.Á.T.U.R. er et komponistkollektiv sentrert i Reykjavik på Island. Siden 2005 har dets medlemmer arbeidet med ulike eksperimenter. Disse omfatter animert notasjon ved bruk av datagrafikk, interaktivitet, ulike forsøk med lyd og stemminger,

59


performancekunst og utviklingen av begrensede og isolerte musikalske univers. Medlemmene deler idéer og metoder fritt, mens det endelige resultatet vanligvis er individuelle utførelser. S.L.Á.T.U.R.-kollektivet har organisert forskjellige begivenheter, konserter, workshops, festivaler og kunstkonkurranser på Island. The overordnede målet for organisasjonen er å sakte, men gradvis, utvikle en helt ny kultur. S.L.Á.T.U.R. is a composer collective centered in Reykjavík, Iceland. Since 2005 its members have been working on various types of experiments. These include animated notation using computer graphics, interactivity, various experiments with sounds and tunings, performance art and the development of limited and isolated musical universes. The members share ideas and methods freely while the final results are usually independent efforts. The S.L.Á.T.U.R. collective has organized various events, concerts, workshops, festivals and art competitions in Iceland. The overall objective of the organization is to very gradually develop an entirely new culture.

Sigurd Fischer Olsen Musikken hans kjennetegnes av en dvelende og stille intensitet. Han liker skjøre lyder, ofte knapt hørbare, og alt som skjer mellom det vi vanligvis lytter etter. Som tidligere bratsjist vet han alt om å være midt i mellom de såkalt interessante elementene i musikken, og har lært seg å verdsette dette. Sigurd har en formidabel samling kassett-opptak med pop og rock fra perioden 1983-1989, tatt opp fra radioen. Fra tid til annen setter han de på. His music has been characterized by a certain slowness and a quiet intensity. He likes sounds that are fragile, often hardly audible, and “in between” the sounds that we normally listen to. As a former violist, he knows all about being in between the “interesting” parts in the music, and to embrace it. He also has an elaborate collection of cassette tapes from the eighties (1983–89) from where he recorded the pop and rock hits that were played in a Norwegian radio programme. He still listens to them from time to time.

Sjaron Minailo Sjaron Minailo er en israelsk operaregissør og utøver bosatt i Amsterdam. Hans arbeider er ofte

60

en reaksjon på eller refleksjon over sosiale og politiske utviklingstrekk, og estetiske endringer i ulike kulturer. Nylige høydepunkt fra karrieren omfatter bl.a. Medúlla, basert på Björk, og To Be Sung av Pascal Dusapin for La Monnaie i Brüssel, Händels Semele for Operadagen Rotterdam og Tryllefløyten for Teatr Wielki i Poznan – hvor han også designet kostymene. Sjaron Minailo ble nominert i kategorien Young Director ved 2016 International Opera Awards. Future Opera blir hans første besøk hos Bergen Nasjonale Opera og Borealis. Sjaron Minailo is an Israeli opera director and performer living and working in Amsterdam. His work is often a reaction to or reflection on social and political developments and aesthetic transformation of cultures. Recent highlights include Medúlla, based on Björk, and To Be Sung by Pascal Dusapin for La Monnaie in Brussels, Handel’s Semele at Operadagen Rotterdam and Die Zauberflöte for Teatr Wielki in Poznan – where he also designed the costumes. Sjaron Minailo was shortlisted in the Young Director category at the 2016 International Opera Awards. Future Opera marks his first visit to Bergen National Opera and Borealis.

Stephan Meidell Stephan Meidell er en gitarist og komponist som uredd tråkker ut i det ukjente. Hans lydlige oppdagelsesferd har for lengst ledet ham langt vekk fra jazzen, selv om improvisasjonen ofte er ledetråden i de mange prosjektene og verkene han arbeider med. Stephans musikk eksisterer der hvor sjangrene oppløses og kun er fragmenter som kan plukkes fra hverandre og settes sammen på nye måter. Gitaren fungerer ofte som en katalysator for elektroniske lydmanipuleringer, men også som en harmonisk kjerne de andre elementene graviterer mot. Stephan Meidell is a guitarist and composer who fiercely steps into the unknown. His auditory voyage of discovery has long ago led him away from jazz, even though improvisation often is the common thread in many of his projects and works. Stephan’s music exists where genres dissolve and are merely fragments that can be picked apart and put back together in new ways. The guitar often serves as a catalyst for electronic sound manipulations, but also as the harmonic source which the other elements gravitate towards.


Stian Westerhus Den eksperimentelle gitarhelten Stian Westerhus sitt virke strekker seg langt forbi de fysiske grensene til både instrumentet og enhver sjanger. Det innbefatter komposisjon, improvisajon, støy og synging. Gjennom en årrekke har han utviklet en stil som på en og samme tid er fysisk og teknisk, intim og bråkete. Samarbeidet med Peter Ablinger bygger på den mangslungne lydverdenen han lever i, og hans unike musikalske tilstedeværelse. Norwegian experimental guitar hero Stian Westerhus’ practice extends beyond the physical limits of his instrument and of any genre, encompassing composition, improvisation, noise and singing. Over the years he has developed a performance technique that is at once physical and technical, intimate and raucous. His collaboration with composer Peter Ablinger, draws on the myriad sound worlds he inhabits, and his unique musical presence.

Sue Tompkins Sue Tompkins, født 1971 i Leighton Buzzard, bor og jobber i Glasgow. Hun arbeider med fragmenter av språk, samlet fra situasjoner og erfaringer man møter på i hverdagen. Tompkins’ virke omfatter tekst, lyd, installasjoner, malerier og opptredener. Hennes forestillinger har blitt beskrevet som ”utstrakte øvelser i assosiasjonsrike frie tanker; forestillingspoesi som beveger seg fra ark til stemme, fra tale til sang, fra sang til signal, fra signal til ren lyd.” Sue Tompkins, born in 1971, Leighton Buzzard, lives and works in Glasgow. Working with fragments of language gathered from everyday encounters and experiences, Tompkins’ practice incorporates text, sound, installation, painting and performance. Her performances have been described as “strung- out exercises in associative free thought: performance poetry that moves from the page to the voice, from speech to song, from song to signal, from signal to pure sound.”

SWR Experimentalstudio SWR Experimentalstudio plasserer seg selv i overgangen mellom den kompositoriske idéen og dens tekniske realisering. Hvert år får flere kom-

ponister og musikere innvilget medlemskap for å kunne realisere sine arbeid med Experimentalstudio spesielle utstyr, i samarbeid med deres ansatte. Studioet inntar således en aktiv rolle i verdensomspennende fremføringer av disse verkene. Med sine nesten 50 år lange tilstedeværelse på den internasjonale musikkscenen, har studioet blitt det ledende senteret for ambisiøse arbeider for musikk med live-elektronikk. Det utfører jevnlig konserter på alle store festivaler og renommerte musikkscener og konsertsaler. The SWR Experimentalstudio views itself as an interface between compositional ideas and their technical realisation. Every year several composers and musicians are granted a fellowship in order to realise their works with the Experimentalstudio’s special equipment in interaction with its staff members. The Studio then takes an active role in the worldwide performance of these works. With its nearly 50-year presence in the international music scene, the Studio has become the leading centre for ambitious works of music with live electronics. It gives concerts on an ongoing basis at all major festivals and in renowned music theatres and concert halls.

Tanzmacher Tanzmacher improviserer og leker seg i grenselandet mellom lyd og bevegelse. Med et kunstnerisk engasjement lokker de med seg barna inn i en helt spesiell verden hvor spennende lyder, rytmer og bevegelser smelter sammen. Tanzmacher har ingen pedagogisk agenda, og skiller ikke mellom kunst for voksne og kunst for barn. De lager seg improvisatoriske oppgaver for å utfordre hverandre i møte med barna, og spenningen som oppstår når alle tør å bevege seg ut på glattisen gir en ekstra dimensjon til uttrykket. Med maksimal kreativitet og minimalt med effekter tar Tanzmacher barnas kunstforståelse på alvor. Tanzmacher improvises and plays in the borderland of sound and movement. With artistic engagement they captivate children in a special world where exciting sounds, rhythms and movements blend together. Tanzmacher does not have a pedagogic agenda, and does not separate “art for adults” and “art for children”. They give themselves improvisational tasks to challenge each other when facing the children, and the tension that arises when everyone dares

61


to move out of their comfort zone gives an extra dimension to their expression. With maximum creativity and minimal effects, Tanzmacher takes children’s understanding of art seriously.

Tine Grieg Viig ”Å utforske muligheter i klang, form, lyd og uttrykk, og å utvide et skapende repertoar er helt sentralt i det jeg jobber med. Å oppleve, og eksperimentere med spillet mellom de musikalske byggesteinene, de ulike klangene, fargene og teksturene. Med en base i jazztonespråket – tette, harmoniske, overraskende, konforme, i/ på spill –reflekterer jeg kritisk over, og utforsker hvordan klanger kan flyte over i hverandre, skape polyfone linjer som går over til å samles i homogene teksturer. I prosjektet for Borealis 2018 gjør jeg dette gjennom, og i, tre – som klingende materiale, som kommunikasjon, som rom, som følelse, som lukt, visjon, refleksjon, kontekst, miljø, og som fenomen.” “To explore possibilities in timbre, shape, sound and expression, and to expand a creative repertoire is central to what I work with. To experience, and experiment with, the interaction between musical building blocks, the different timbres, colours and textures. Based in the language of jazz – dense, harmonic, surprising, conform – I critically reflect and explore how timbres can float and merge, creating polyphonic lines to come together in homogenous textures. In my project for Borealis 2018 I do this through, and in, wood – as sounding material, as communication, as space, as feelings, as smell, vision, reflection, context, environment and as phenomenon.”

Trond Lossius Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale

62

konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk. Trond Lossius er leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogrammet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Trond Lossius investigates the dynamics of sound, place and space in field recordings, audio-visual installations and collaborative cross-disciplinary projects. He develops opensource software for spatial audio and real-time media for use in his own projects, and he has published research in international conferences and journals on sound and music computing. Trond Lossius is Head of Artistic Research and Fellowship Programme at Oslo National Academy of the Arts.

Valen Trio Valen Trio består av John Ehde (cello), Einar Røttingen (piano) og Ricardo Odriozola (fiolin). Gruppen ble etablert i 2009 og tok navn etter den norske komponisten Fartein Valen. I tillegg til å fremføre trioer fra sitt standard-repertoar, gjør Valen Trio aktivt oppdrag med nye trioer, og utforsker repertoar fra det 19.og 20. århundre som fortjener å bli bedre kjent. Denne profilen reflekteres i Valen Trios første CDslipp på LAWO, med verk av Fartein Valen, Klaus Egge og Ketil Hvoslef. Deres neste CD-slipp på LAWO vil presentere trioer av Gabriel Fauré og Max Reger. Valen Trio consists of cellist John Ehde, pianist Einar Røttingen and violinist Ricardo Odriozola. Founded in 2009, the trio took its name after the Norwegian composer Fartein Valen. In addition to performing trios from their standard repertoire, Valen Trio actively commissions new trios and explores repertoire from the 19th and 20th Centuries that deserve to be better known. This profile is reflected in Valen Trio’s first CD release on LAWO with trios by Fartein Valen, Klaus Egge and Ketil Hvoslef. Their next CD release on LAWO will present trios by Gabriel Fauré and Max Reger.


Weston Olencki ”Jeg er en musiker bosatt i New York City, og jobber med eksperimentell musikk og kunst. Som utøver er jeg interessert i utvidede tekniske og fysiske krav, støy, signalprosessering og langsiktige samarbeid. Jeg skriver egne verk om internett, svikt, konseptuelle og arkivariske prosesser, vanligvis med live elektronikk og/eller video. I det siste har jeg arbeidet med verk som omfatter data-animasjon i sanntid, eksperimentell lydstemming og intonasjonssystemer, og integrasjon av modulære synthesizere. Jeg er medlem av Ensemble Pamplemousse og Wet Ink Large Ensemble, utgjør halvparten av RAGE THORMBONES og People Making Sounds.” “I’m a New York City based musician making experimental music/art. As a performer I’m interested in extended technical & physical demands, noise, signal processing and long-term collaborations. I make my own work about the internet, glitch, conceptual & archival processes, usually with live electronics &/or video. Lately I’ve been making work involving live computer animation, experimental tuning/intonation systems, and integration of modular synthesizers. I’m a member of Ensemble Pamplemousse and the Wet Ink Large Ensemble, one half of RAGE THORMBONES and People Making Sounds.”

Øyvind Mæland Etter at Øyvind Mæland fullførte klaverstudier ved Barratt Due musikkinstitutt med Jiri Hlinka, studerte han komposisjon med blant annet Thommesen, Frounberg og Hellstenius ved Norges musikkhøgskole. Han har også deltatt i mesterklasser med komponister som Aperghis, Furrer, Billone med flere. Han har samarbeidet med musikere og ensembler som Marco Fusi, Håkon Austbø, Hans Kristian Kjos Sørensen, Stine Motland, Oslo Strykekvartett, Aksiom, Sjøforsvarets musikkorps, BIT20 m/ Pierre-André Valade, Bodø Sinfonietta, Telemark Kammerorkester og Oslo Sinfonietta m/ Christian Eggen. Øyvinds produksjon består hovedsakelig av kammer- og ensembleverker, men av større verker kan nevnes hans nesten 2 timer lange opera Ad undas – Solaris Korrigert, som ble satt opp ved Den norske opera i 2013, med Lisa Lie som regissør. Verker av Øyvind er spilt inn på plateselskapene Lawo, Fabra og Geiger. 

After Øyvind Mæland finished his piano studies in Oslo with Jiri Hlinka, he studied composition with Thommesen, Frounberg and Hellstenius at the Norwegian Academy of Music. He has also participated in masterclasses with composers such as Aperghis, Furrer, Billone and many more. He has worked with musicians and ensembles such as Marco Fusi, Håkon Austbø, Hans Kristian Kjos Sørensen, Stine Motland, Oslo String Quartet, Aksiom, BIT20 with Pierre-André Valade, NOSO Sinfonietta, Telemark Chamber Orchestra, and Oslo Sinfonietta with Christian Eggen. Øyvind’s production consists mainly of chamber and ensemble works, but his nearly 2 hour long opera Ad undas – Solaris Korrigert should also be mentioned. It was staged at the Norwegian National Opera & Ballet in 2013, with Lisa Lie as director. Several of Øyvind’s works have been recorded on the labels of Lawo, Fabra and Geiger.

Øyvind Skarbø Øyvind Skarbø, født 1982, er fra Stranda og bor i Bergen. Han er trommeslager, komponist og produsent. Han studerte med Terje Isungset fra 2004-2006 ved Griegakademiet i Bergen, i tillegg til studier i tradisjonell norsk, kubansk og yoruba musikk. Hovedprosjektet hans er improvisasjonstrioen 1982. Han har opptrådd på 24 album, og i 28 land. Siden 2006 har han vært organisator for Øyvind Jazzforum, en sporadisk festival og plateselskap. Han har mottatt flere priser, deriblant Vossajazz-prisen 2016. Øyvind Skarbø, was born 1982, is from Stranda, and lives in Bergen. He’s a drummer, composer and producer. Øyvind studied with Terje Isungset from 2004-2006, as well as studies in traditional Norwegian, Cuban and Yoruba music. His main project is the improvisational trio 1982. He has performed on 24 albums and in 28 countries. Organiser of Øyvind Jazzforum since 2006, an infrequent festival and record label. He has received numerous awards, amongst them the Vossajazz Award in 2016.

63


DE

BERGENSKE DE

BERGENSKE

Fem uvanlig unike hoteller i Bergen. Vi er ikke akkurat nykommere i hotellbransjen. Vi tilhører ingen gigantisk heller iikke tilbyr vi rom ute ved flyplassen. Langt ifra. Fem hotellkjede, uvanlig unikeoghoteller Bergen. Snart har vi fem hoteller midt i Bergen sentrum. Men det er ikke hvilke som dreier seg om. De er nemlig... unike. Samtlige Vi erhelst ikke hoteller akkurat det nykommere i hotellbransjen. Vi tilhører ingen giganhoteller forsterker opplevelsen av at den tilreisende befinner seg i Bergen. tisk hotellkjede, og heller ikke tilbyr vi rom ute ved flyplassen. Langt ifra. Hemmeligheten delvis i hotellets og delvis i gjestfriheten til Snart har vi femsitter hoteller midt i Bergenvegger, sentrum. Men det er ikke hvilke den bergenske eierfamilien. De fem hotellene? Augustin, Grand Terminus, som helst hoteller det dreier seg om. De er nemlig... unike. Samtlige Villa Terminus (bildet), Zanderav K at ogden Bergen Børs. befinner seg i Bergen. hoteller forsterker opplevelsen tilreisende Hemmeligheten sitter delvis i hotellets vegger, og delvis i gjestfriheten til den bergenske eierfamilien. De fem hotellene? Augustin, Grand Terminus, Villa Terminus (bildet), Zander K og Bergen Børs.

De Bergenske, Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen, Norge Tel. +47 55 21 25 00 booking@debergenske.no www.debergenske.no

De Bergenske, Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen, Norge


Lidenskapelig opptatt av trykk - siden 1908

Hardangerveien 74 • 5224 Nesttun • Tlf. 55 55 20 20 • www.molvik.no


REDAKSJON / EDITORIAL STAFF Redaktør / Editor Irem Müftüoglu Peter Meanwell Norsk oversettelse / Norwegian translation Pedro Carmona-Alvarez Eva Lene Gilje Østensen Redaksjonell assistanse / Editorial assistance Linn Schnell Tine Rude Jannike Svensvik ART DIRECTION & DESIGN Thomas Bush FESTIVAL TEAM Kunstnerisk leder / Artistic Director Peter Meanwell Daglig leder / Managing Director Tine Rude Festivalassistent / Festival Assistant Gabriela Passos Produsent / Head of Production Kjetil B. Aabø Kommunikasjonansvarlig / Head of Communication Irem Müftüoglu Aspirant / Trainee Essia Hidoussi Frivilligkoordinator / Volunteer Coordinator Kaja Eek-Larsen Logistikk & transport / Logistics & Transport Frida Andreassen Lereng Aslak Bjørge Hermstad

66

Videodokumentasjon / Video Documentation Ben Speck Lyddokumentasjon / Audio Documentation Oda Førde Braanaas Eirik Havnes Festivalfotografer / Festival Photographers Thor Brødreskift Xin Li Festivalkjøkken / Festival Kitchen TASC Ablett & Brafield Prosjektansvarlige / Event Producers Ania Popowska Astrid Martinsen Birkeland Jiska Huizing Monica Santos Herberg Lillian Santos Herberg Åsa Osmundsen Opedal Praktikanter / Interns Jannike Svensvik Linn Schnell Nikolaj Stavnstrup Rasmussen Runar Gåsterud STYRE / BOARD Styreleder / Leader Tone Tjemsland Nestleder / Deputy Leader Nina Malterud Styremedlemmer / Board Members Jeremy Welsh Jostein Gundersen Kjetil Møster Varamedlemmer / Deputy Members Aslak Bjørge Hermstad Åse Løvgren


MEDLEMMER AV BOREALIS / BOREALIS MEMBER ORGANISATIONS Avgarde; BEK; Bergen Barokk; Bergen Filharmoniske Orkester; Bergens Kammermusikkforening; Bergen Kunsthall; Bergen Nasjonale Opera; BIT20 Ensemble; Collegiûm Mûsicûm Kor og Orkester; Den Nationale Scene; Edvard Grieg Kor; Griegakademiet; Lydgalleriet; nyMusikk Bergen; Sjøforsvarets Musikkorps; USF Verftet BOREALIS ER STØTTET AV / BOREALIS IS FUNDED BY Bergen kommune; Det norske komponistfond, Ernst von Siemens Music Foundation; Hordaland Fylkeskommune; Kulturrådet; Kulturkontakt Nord; Morten Eide Pedersens Minnefond; Mid Atlantic Arts Foundation gjennom USArtists International, i samarbeid med National Endowment for the Arts og Andrew W. Mellon Foundation og Howard Gilman Foundation; Music Norway; Nordisk kulturkontakt; Norges ambassade i Berlin; Norges konsulat i New York; Norsk Komponistforening; U.S. Embassy, Oslo; Norsk-islandsk kultursamarbeid; The Hellman Fellowship Program.

SAMARBEIDSPARTNERE / COLLABORATING ORGANISATIONS Aldea; AVGARDE; Augustin Hotel; Balansekunst; BEK; Bergen Barokk; Bergen Internasjonale Kultursenter; Bergen Kunsthall; Bergen Nasjonale Opera; Bergen Offentlige Bibliotek; BIT20 Ensemble; BRAK; Cinemateket i Bergen; Cornerteateret; Ekangersmuget; UiB Fakultet for kunst, musikk og design; Griegakademiet; Grieghallen; Hallaisen; Hordaland Kunstsenter; KODE; Landmark; Lydgalleriet; Music Norway; Nordic Crane Vest; nyMusikk Bergen; Papillon; PIN; Radiophrenia; Rekstensamlingene; Studentradioen i Bergen; TASC Ablett & Brafield; The Lake Radio, Tedragen; Ungdomshuset 1880; Utmark; Vitalitetssenteret Frivilligsentral; Wrap; Østre;

67


11.00 13.00 14.00 18.00 20.00 22.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UiB Fakultet for kunst, musikk og design: Møllendalsveien 61 Bergen Kunsthall & Landmark: Rasmus Meyers allé 5 Lydgalleriet: Østre Skostredet 3 Bergen Internasjonale Kultursenter: Kong Oscars gate 15 Grieghallen: Edvard Griegs plass 1 Hordaland Kunstsenter: Klosteret 17 Cornerteateret: Kong Christian Fredriks plass 4 Bergen Offentlige Bibliotek: Strømgaten 6 Cinemateket i Bergen: Georgernes Verft 12 KODE 2: Rasmus Meyers allé 3 Festplassen: Christies gate 3A KODE 4, Tårnsalen & Lysverket: Rasmus Meyers allé 9

Venues

07.03–11.03 Trond Lossius – Å holde øyeblikket (utstilling) Bergen Offentlige Bibliotek 08.03–01.04 Sue Tompkins (utstilling) Lydgalleriet 09.03–25.03 Mårten Spångberg – News From the Last of the International Hot Shots / Natten (utstilling) Hordaland Kunstsenter 26.02–11.03 Borealis Bibliotek Bergen Offentlige Bibliotek 01.03–31.03 Radio Space www.borealisfestival.no

Hver dag

Samtale: What Future? What Female? Bergen Kunsthall Ny Kammermusikk: Valen Trio KODE 4 Ny Kammermusikk: Stephan Meidells Metrics KODE 2 Ny Kammermusikk: BIT20 String Quartet KODE 4 Avslutningskonsert: Natacha Diels – Papillon and the Dancing Cranes Festplassen 20.00 Avslutningsfest Landmark

11.00 14.00 15.15 16.30 19.00

Søndag 11.3.

Schedule and map

avGardEns – Identity Bergen Offentlige Bibliotek Samtale: Radio is Dead. Long Live Radio! Cinemateket i Bergen Familiearrangement: Konsertsirkus! KODE 2 og Festplassen Sue Tompkins – St St Steadicam high Lydgalleriet Duo Hellqvist /Amaral – Impossible Situations KODE 4 Utmark X Borealis: MHYSA + DJ Haram + lawd knows + FAKETHIAS Landmark

Lørdag 10.3.

13.00 Samtale: Radical Hospitality Bergen Kunsthall 17.00 Pinquins – Recorders, synths and superpowers! Bergen Internasjonale Kultursenter 18.15 Komponistsamtale: Future Opera Cornerteateret 19.00 Future Opera Cornerteateret 20.30 things that SHINE and THINGS that are DARK Bergen Kunsthall

Fredag 9.3.

13.00 17.30 19.00 21.00

Samtale: Film before music or music before film? Bergen Kunsthall Utstillingsåpning: Sue Tompkins Lydgalleriet asamisimasa – Mickey-mousing Bergen Internasjonale Kultursenter Peter Ablinger, BIT20 & Stian Westerhus – REMOVE TERMINATE EXIT Grieghallen 24.00 Mårten Spångberg – News From the Last of the International Hot Shots / Natten Hordaland Kunstsenter

Torsdag 8.3.

19.00 Åpningskveld: Ensemble Pamplemousse, Borealis Ung Komponist og asamisimasa – Øvre/Nedre UiB Fakultet for kunst, musikk og design

Onsdag 7.3.

Programoversikt og kart


Festivalpass 900,–/700,–

9

6

C. S undt s Ga te

TEAT ERG ATE N

STR ANDKA IE N

BR YG GE N

CHRIST IES GATE

NG O SC AR

2

KAIGATE N

KO

12

SG

NYGÅRD

SGATE N

5

LARS HILLES GATE

10

11

3

4

AT E

GAT

EN ØM

7

STR

TORGALLM ENNINGEN

FJ Ø SA

8 NG ER VE IE N

1


#Borealis2018 ďˆ• @borealisfestival ďˆ‚ @borealisfest

en festival for eksperimentell musikk

Borealis 2018 Programme book  
Borealis 2018 Programme book  
Advertisement