Jaarverslag 2009

Page 1

J a a r ve r s l ag 2 0 0 9 Bont voor dieren


het beschermen van dieren tegen de bontindustrie en voert daarom campagne

Stichting Bont voor Dieren heeft als doel

tegen bont. Bont voor Dieren vraagt consumenten om geen bont meer dragen. De stichting ijvert ervoor om modeontwerpers en winkelketens ertoe te bewegen geen bont meer op te nemen in hun collectie of assortiment. Via een politieke lobby tracht Bont voor Dieren een wettelijk verbod op de nertsenfokkerij in Nederland te bewerkstelligen. Daarnaast zet de stichting zich in voor een verbod op de muskusrattenbestrijding. Tevens heeft de stichting ten doel het milieu en de natuur te beschermen.

Ook internationaal is Bont voor Dieren actief. De stichting voert campagne om een einde te maken aan de zeehondenjacht, jacht met wildklemmen en de handel in honden- en kattenbont.

‘When you stop buying the animals stop dying.’ is het uitgangspunt. Als er wereldwijd geen bont meer wordt verhandeld, dan komt er een einde aan leed van dieren in de bontindustrie.


Jaarverslag 2009


Inhoudsopgave Voorwoord

3

1. Beleid en campagnes Inleiding 1.1 Bont en mode 1.2 Nertsen 1.3 Zeehonden 1.4 Overige campagnes 1.5 Samenwerking (nationaal en internationaal) 1.6 Milieu

5 5 9 14 19 21 22

Inleiding 2.1 Logo en huisstijl 2.2 Websites 2.3 BontBericht en Nieuwsflits 2.4 Informatiefolder 2.5 Stands 2.6 Presentatiewand 2.7 Lessen 2.8 Persaandacht

23 23 23 24 24 24 24 24 25

2. Communicatie en voorlichting

3. Financieel beleid en fondsenwerving Inleiding 3.1 Financieel resultaat 3.2 Mailingen 3.3 Fondsenwerving 3.4 Kengetallen 3.5 Norm voor kosten beheer en administratie 3.6 Bedrijfssponsoring 3.7 Sponsorloterij 3.8 Merchandise

27 27 28 28 29 29 29 29 29

Inleiding 4.1 Bestuur 4.2 Personeel 4.3 Vrijwilligers en stagiaires 4.4 CBF-keurmerk voor Goede Doelen 4.5 Statuten 4.6 Automatisering 4.7 Archief 4.8 Huisvesting 4.9 Duurzaamheid en diervriendelijkheid 4.10 Vooruitblik

31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33

4. Personeel en organisatie

5. Verantwoording Inleiding 5.1 Drie principes 5.2 Verkorte jaarrekening 5.3 Accountantsverklaring

35 35 38 40

2


Voorwoord Bont voor Dieren kijkt terug op een bewogen 2009. Met grote en kleinere successen. Gelukkig toonden de media wederom veel belangstelling voor onze campagnes. Hierdoor hebben we onze boodschap vóór de dieren en tégen bont veelvuldig onder de aandacht van een breed publiek weten te brengen. Don’t fok with me! Allereerst denken we eraan terug dat in juni 2009 eindelijk een wettelijk verbod op het fokken van nertsen door de Tweede Kamer werd aangenomen. Jarenlang heeft Bont voor Dieren intensief campagne en lobby voor de nertsen gevoerd. Nederland is met vijf miljoen vergaste nertsen per jaar de derde producent van nertsenbont ter wereld. Een nertsenfokverbod in Nederland heeft dan ook een niet te onderschatten olievlekwerking naar nationale fokverboden in andere landen. Deze overwinning werd dan ook wereldwijd gevierd! Maar we zijn er nog niet… De Eerste Kamer moet zich ook nog over het wetsvoorstel buigen. Naar verwachting gebeurt dat in 2010. Europa bant zeehondenbont Een tweede groot succes is natuurlijk het Europese handels- en importverbod op zeehondenbont. Bont voor Dieren heeft hier met de collega-organisaties van de Fur Free Alliance hard aan gewerkt. En met resultaat! Het directe effect was meteen zichtbaar: in Canada werden in 2009 veel minder zeehonden doodgemaakt dan in voorgaande jaren. Fur Free Fashion Niet alleen op het terrein van wet- en regelgeving, maar ook op modegebied heeft Bont voor Dieren stevig aan de weg getimmerd. We gaven voorlichting aan onder meer winkeliers en consumenten over het verschrikkelijke dierenleed dat aan bont kleeft. Onze raamposters tegen bontkragen vonden gretig aftrek. Ook wisten we weer nieuwe aansprekende rolmodellen aan onze campagnes voor bontvrije mode te verbinden. Spannende momenten in Namibië… Onvergetelijk is ook 16 juli 2009. Op die dag werden we ruw opgeschrikt door het bericht uit Namibië dat twee onderzoekers van ons driekoppig onderzoeksteam in acuut gevaar verkeerden. De onderzoekers waren in Namibië om beelden te maken van de vergeten jacht op Kaapse pelsrobben. Op die bewuste ochtend werden ze ontdekt door de jagers. Hun camera’s en beelden werden door de jagers vernietigd. Een derde onderzoekster wist als een geluk bij een ongeluk met een klein deel van de beelden te ontkomen. De twee andere onderzoekers werden door een Namibische rechter veroordeeld tot een geldboete vanwege het ‘zich bevinden op verboden terrein’. Met andere woorden: de Namibische regering wenst geen pottenkijkers bij deze gruwelijke jacht… Steun voor Bont voor Dieren Ons werk kunnen wij alleen doen dankzij de steun van onze donateurs. Gelukkig sloten zich in 2009 alweer meer mensen aan bij Bont voor Dieren. Wij voelen ons door het groeiende aantal donateurs gesteund in onze werkwijze. Tot slot Met een klein team weet Bont voor Dieren steeds weer de aandacht te vestigen op de miljoenen dieren die lijden in de bontindustrie. Wij vertrouwen er op dat dit verslag u een helder overzicht biedt van waar Bont voor Dieren voor staat en hoe wij onze doelen nastreven. Drs. Maurits Kuipers Voorzitter 3


K C E H C Y T I L A E C A RE F A D A H R U F R U YO

B O N T I S W R E E D. O O K VO O R É É N B O N T K R A AG WO R D E N P R ACH T I G E D I E R E N D O O D G E M A A K T. D R A AG D U S G E E N B O N T. W W W . B O N T V O O R D I E R E N . N L BvD 9.174 Poster 1.indd 7

24-11-2009 11:15:30


1. Beleid en campagnes Het jaar 2009 kent intensieve campagnes en lobby op uiteenlopende dossiers in binnen- en buitenland. Tot verrassing van velen – in ieder geval van de pelsjagers... – breiden wij in 2009 ons werkterrein zelfs uit tot in Namibië. Onze campagnes leggen zich zowel toe op het inperken van de bontindustrie door wet- en regelgeving als op het beïnvloeden van consumentengedrag.

1.1 Bont en mode Het dse Nederlan veling an Aanbe ur Comité v tF ign Agains voor Des or vormd do wordt ge chippers, Wim T. S aeffer Lode Sch Ex. en Sjarel

Design Against Fur In januari gaat alweer de zevende editie van start van Design Against Fur, de succesvolle internationale ontwerpwedstrijd tegen bont. Bijna 10.000 studenten aan hogescholen en universiteiten uit de hele wereld ontwerpen een affiche tegen bont. De wedstrijd is een initiatief van de Fur Free Alliance. Bont voor Dieren organiseert als lidorganisatie de wedstrijd in Nederland. Met Design Against Fur willen wij jongeren stimuleren hun talenten in te zetten tegen dierenleed en met de affiches zoveel mogelijk mensen bewust maken van het dierenleed dat schuilgaat achter bont. Dat dat een effectieve strategie is blijkt wel uit de enthousiaste reacties van de studenten. Zeker voor Chinese en Russische studenten is het vaak een eerste kennismaking met de bontindustrie. Ze zijn erg geschokt en willen de boodschap tegen bont in eigen land blijven uitdragen. De wedstrijd legt daar een kiem voor bewustwording over de bontproblematiek bij de toekomstige beleidsmakers in dat land. En die bewustwording is precies wat wij willen bereiken met deze wedstrijd. Bovendien zet Bont voor Dieren de beste ontwerpen in tijdens haar publiekscampagnes. Net als een jaar eerder wint ook dit jaar een Chinese student de hoofdprijs. People’s Choice Award Naast de hoofdprijs die wordt toegekend door de vakjury, is er ook de People’s Choice Award. De hele maand november kan er door het Nederlandse publiek worden gestemd op het beste internationale ontwerp tegen bont. Duizenden mensen stemmen via www.bontvoordieren.nl op hun favoriete ontwerp.

Nigel Barker en Peter van der Vorst openen foto-expositie tegen bont ‘Geweldig statement uit de fashionwereld’ In oktober opent Nigel Barker - fotograaf en jurylid van America’s Next Top Model - in het Bethaniënklooster in Amsterdam zijn foto-expositie over zeehondenpups. Barker maakte de aangrijpende foto’s van zeehondenpups als waarnemer van de Canadese zeehondenjacht in 2008. Ook maakte hij toen de documentaire over de gruwelijke jacht die eveneens te zien is op de expositie. De tentoonstelling is opgezet als statement tegen bont. De VIP-opening wordt door veel gasten uit de tv- en modewereld bezocht, onder wie Georgina Verbaan en Marian Mudder. De presentatie van de avond is in handen van Peter van der Vorst. De expositie wordt georganiseerd door Bont voor Dieren in samenwerking met de 5


Nigel Barker tekent onze petitie voor een einde aan de zeehondenjacht.

6


Humane Society International (HSI). RTL Boulevard en veel andere media doen uitgebreid verslag van de opening en de achtergronden van de expositie.

Nigel Barker ‘Wij leven in een prachtige wereld, maar helaas wordt die vaak met minachting behandeld. Wij zijn het aan onszelf en aan de volgende generatie verschuldigd om alles binnen onze macht te doen om onze planeet te beschermen. Geen land of persoon mag het recht hebben om dieren uit te buiten. Natuurlijk, de meeste landen zijn schuldig aan zulk onrecht, maar als individuen hebben wij de kracht om hiertegen op te staan.’

Bont voor Dieren is verheugd over dit statement van zo’n prominent persoon. Nigel Barker is zeer toegewijd in de strijd tegen bont. Het is geweldig dat juist uit de modewereld dit signaal tegen bont wordt gegeven.

‘Bontkragen, mooi niet!’ BN’ers in actie voor échte fashion victims Begin jaren tachtig kwam er een einde aan de eeuwenlang onbetwiste positie van de bonthandel. Nederlanders werden zich steeds bewuster van het dierenleed dat met bont gepaard gaat en de meeste bontwinkels sloten hun deuren. De bontindustrie probeert als wanhoopsoffensief bont weer in het straatbeeld te krijgen. Met bont verwerkt in kragen, manchetten en aan tassen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren. In november lanceert Bont voor Dieren daarom een nieuwe campagne tegen oprukkende bontkragen, met name gericht op jongeren. Bont voor Dieren doet een oproep aan alle burgers, scholen en winkeliers om een antibontposter voor het raam, in de etalage, in de kantine of op een andere zichtbare plek te hangen. Iedereen kan de poster gratis bestellen. Er is keuze uit drie ontwerpen. De campagne wordt gesteund door bekende Nederlanders. Onder meer Sanne Vogel en Georgina Verbaan maken een statement tegen bontkragen. In korte tijd worden bijna 25.000 posters verspreid. De succesvolle campagne loopt door in 2010.

Randjes, mooi niet! De bontindustrie

probeert te doen alsof bont ’weer kan’. Met bont verwerkt in kragen, capuchons en tassen. Miljoenen vossen worden anaal geëlektrocuteerd. Wasbeertjes en coyotes lijden, gevangen in klemmen, dagenlang helse pijnen. Nertsen worden na een kort en ellendig leven vergast. Honden en katten worden doodgeslagen en soms levend gevild. Deze dieren zijn de echte fashion victims… Bont is wreed. Ook voor één bontkraagje worden dieren gedood. dRaag dus geen bont.

CHECKE Y T I L A E R FAC R HAD A YOUR FU

Randjes, mooi niet! De bontindustrie probeert te doen alsof bont

alleeN

BeesTeN BONT

Fashion Victim ‘weer kan’. Met bont verwerkt in kragen en capuchons.

Miljoenen vossen worden anaal geëlektrocuteerd. Wasbeertjes en coyotes lijden, gevangen in klemmen, dagenlang helse pijnen. Nertsen worden na een kort en ellendig leven vergast. Honden en katten worden doodgeslagen en soms levend gevild. Deze dieren zijn de echte fashion victims…

drageN

Bont is wreed. Ook voor één bontkRaagje worden dieren gedood. dRaag dus geen bont.

B O N T I S W R E E D. O O K VO O R É É N B O N T K R A AG WO R D E N P R ACH T I G E D I E R E N D O O D G E M A A K T. D R A AG D U S G E E N B O N T. W W W . B O N T V O O R D I E R E N . N L

Gelukkig maken veel winkels en ontwerpers een statement tegen bont. Gewoon, door het niet te verkopen! Kijk voor de lijst met bontvrije winkels op www.bontvooRdieRen.nl

WWW.bontvooRdieRen.nl

7


Sanne Vogel ‘Het doet zo’n pijn aan mijn ogen, jonge leuke knappe mensen, mooie schoenen, mooie broek, mooie scooter, lief gezicht en dan aan hun jas: een dode vos. Zijn prachtige bont hangt er smerig bij. Hoe kan dat nou? Wie wil er nu met een mishandeld dood dier aan zijn jas lopen? Weten ze het niet, of willen ze het niet weten? Ik wil ze van hun scooter af trekken en zeggen, weet je wel wat je aan het doen bent? Je hebt dat arme dode dier niet nodig om leuk te zijn of het warm te hebben, weet je wel hoe dit dier geleefd heeft? Hoe het vermoord is? Maar ik durf het niet. En het zijn er steeds meer, een epidemie van jonge dierenmishandelaars, ik schaam me dood, ik schaam me verschrikkelijk dood.’

Georgina Verbaan ‘Het is verdrietig en bizar. Als je de deur uitstapt word je tegenwoordig omringd door restjes massaslachting hangend aan vrolijk lachende mensen, druk bellende mensen, mensen wachtend op een bus, mensen gefrustreerd over de rij in de supermarkt. Mensen met gedachten over van alles behalve over het levenloze vachtje dat ze met zich meetorsen en waar een groot grimmig verhaal in schuilt. Ook al is het olijk roze of paars geverfd. Ik begrijp echt niet hoe zoiets afschuwelijks weer in zwang is geraakt. Het is werkelijk overal.. Ik schaam me diep dat zoveel mensen moedwillig de ogen sluiten voor de grote misdaad die de bontindustrie pleegt en zich en masse in zo’n gruwelijk uniform hijsen. Denk voor jezelf, loop niet mee met de bewust onwetende massa!’

vs COOL

Cool vs Cruel

09 Leids Dagblad 03-04-20

Bekende Nederlanders die bont dragen geven het verkeerde voorbeeld en dragen zo bij aan de verspreiding van bont. VIP’s die zich inzetten tegen bont vormen een belangrijk tegengeluid. Bont voor Dieren organiseert daarom elk jaar de internetverkiezing Cool versus Cruel. Bekende Nederlanders die zich inzetten tegen bont worden in het zonnetje gezet; bontdragende BN’ers dingen mee naar de oneervolle titel Dom Bontje. Begin 2009 reikt Bont voor Dieren de oorkonde voor de meest Coole Bontgenoot van 2008 uit. Die eer valt toe aan wethouder Robert Blom uit Alpen aan den Rijn vanwege zijn verzet tegen de uitbreiding van een nertsenfokkerij in die gemeente. Gerard Joling wordt door de bezoekers van onze site uitgeroepen tot het meest Domme Bontje van het afgelopen jaar. Via www.bontvoordieren.nl kan iedereen tot en met 31 januari 2010 stemmen op het Domste Bontje. Voor deze titel komen koningin Beatrix, Rachel Hazes, Catherine Keyl, Doutzen Kroes en Gerda Verburg in aanmerking. De eerste vier werden gesignaleerd in echt bont. Minister Verburg draagt voor zover bekend geen echt bont, maar is tegen een nertsenfokverbod. Bont voor Dieren laat bij de lancering weten: ‘Het is bijzonder jammer dat we dit jaar wederom koningin Beatrix moesten nomineren. Ze draagt regelmatig capes met een rand van vossenbont. Aan één cape zitten meerdere dode vossen. Als je dan weet dat ze deze cape in zeker tien kleuren heeft, kun je nagaan hoeveel vossen voor haar het leven hebben gelaten. En dan te bedenken dat de vossenfokkerij in Nederland bij wet is verboden omdat het niet mogelijk is om deze dieren ‘diervriendelijk’ te houden. Die wet heeft ze nota bene zelf ondertekend! Onze koningin trekt zich echter van dit enorme dierenleed niets aan. Reden voor Bont voor Dieren om haar opnieuw te nomineren voor de titel van Dom Bontje.’ 8


Cool Er zijn gelukkig ook veel bekende mensen, in binnen- en buitenland, die met Bont voor Dieren samenwerken om tot een bontvrije wereld te komen. Zij dingen mee naar de titel Coole Bontgenoot 2009. In 2009 zijn Georgina Verbaan, Marijke Helwegen, Nigel Barker en Pamela Anderson genomineerd. Ook winkelketen C&A dingt mee naar deze eretitel. Claudia Linssen: ‘Een vreemde eend in de bijt, maar het is C&A gelukt om modeontwerper Frans Molenaar een bontvrije collectie te laten ontwerpen. Een hele prestatie aangezien voor collecties van Molenaar normaal gesproken veel dieren het leven laten.’

Campagne Bontmelding

Voeltest

Ec h t b o n t I mItat I E b o n t

KijKtest

E c h t b o n t

I mItat I Ebo n t

Wrijf het bont tussen je duim en wijsvinger. Voelt glad en zacht aan. Voelt stroef aan, een beetje plakkerig zelfs. blaas zachtjes op de haartjes, zodat je de onderlaag goed ziet. bestaat vaak uit diverse soorten haar. De ondervacht is pluizig, zoals bij een poes of hond. Vaak steken er lange, dikkere haren uit die aan de onderkant meestal een andere kleur hebben. De onderste laag is echt leer. Valt niet zo soepel uit elkaar als echt bont. alle haren zijn ongeveer even dik. Vaak zijn niet duidelijk echt verschillende soorten haar te zien. De lange haren zijn in één kleur. De onderste laag is van stof.

DEzE tWEE tEStJES kun JE bEtEr nIEt In DE WInkEl DoEn!

PriKtest

Ec h t b o n t I mItat I Eb o n t

VuurProef

E c h t b o n t I mI tat I Eb o n t

Prik met een speld dwars door het bont. De speld gaat er moeilijk doorheen. Je moet even doordrukken. De speld glijdt gemakkelijk door de onderlaag. trek voorzichtig een paar haartjes uit het bont en houd deze bij een vlam. Verschroeit als je eigen haar. De haartjes verschrompelen helemaal. Stinkt ook net zo. Smelt en ruikt als verbrand plastic. aan de topjes voel je harde bolletjes. (Eerst laten afkoelen!)

De al jaren lopende Campagne Bontmelding vindt ook in 2009 doorgang. Deze campagne is een geschikte manier om een breed publiek te betrekken bij de doelstellingen van Bont voor Dieren, namelijk het creëren van een bontvrije wereld. En bovendien effectief: de vele sympathiserende consumenten die aan de bel trekken als ze ergens bont signaleren vormen een netwerk door heel Nederland. Dit stelt Bont voor Dieren in staat verder te bouwen aan een database van bontvrije en niet-bontvrije winkels door het hele land. Ook in 2009 zijn er weer diverse retailers die na onze informatie aangeven geen bont meer te willen verkopen!

Bonttest op creditcard De bonttest op creditcardformaat wordt verspreid, onder meer via onze infopakketten. Op aanvraag is de test gratis verkrijgbaar. Ook ontvangen winkeliers de test als er een bontmelding is gedaan over hun bedrijf.

1.2 Nertsen Don’t fok with me! Bont voor Dieren voert, mede namens de Dierenbescherming, al jarenlang campagne en lobby voor een nertsenfokverbod. Ook veel bekende Nederlanders doen mee aan deze campagne. Topprioriteit voor Bont voor Dieren is in 2009 om de initiatiefwet van SP en PvdA voor een nertsenfokverbod door de Tweede Kamer te loodsen. Daartoe vervolgen en intensiveren wij onze lobby- en campagneactiviteiten. Henny Huisman en Georgina Verbaan in actie voor de nertsen In februari voert Bont voor Dieren bij de Tweede Kamer actie voor een verbod op het fokken van nertsen. Henny Huisman dirigeert onder begeleiding van een draaiorgel een koortje met onder anderen Yvonne Kroonenberg en Georgina Verbaan. Op het repertoire staan onder meer ‘That’s why we need a ban’ (op muziek van ‘I wanna hold your hands’ van The Beatles) en ‘Daar heb je weer zo’n tweedehands jas’ van Kinderen voor Kinderen. Ook geeft Nina de Nerts, de manshoge mascotte van Bont voor Dieren, acte de présence. Bont voor Dieren heeft op dat moment al bijna 80.000 steunbetuigingen voor een nertsenfokverbod ontvangen en roept met deze actie andere mensen op om ook te tekenen voor een verbod. Shownieuws, RTL Boulevard en andere media doen verslag. De VIP’s komen uitgebreid aan het woord om uit te leggen waarom zij zich inzetten tegen bont. TV-campagne Gedurende de winter en het voorjaar zijn geregeld tv-spotjes van Bont voor Dieren te zien die oproepen tot een nertsenfokverbod. De tv-spotjes worden ingekocht met charitatieve korting. Wij zenden ze zoveel mogelijk uit rondom nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Voor de tv-spot van 30 seconden gebruikt Bont voor Dieren recente beelden van Ne9


derlandse nertsenfokkerijen. Te zien zijn nertsen in kooien; deze beelden worden eenmalig afgewisseld met het shot van een gevild dier. De voiceover is van rechts-filosoof Paul Cliteur - die wederom belangeloos zijn medewerking verleent. Wij roepen kijkers op om hun steun te betuigen aan een verbod door ‘nerts’ te sms’en. Zo’n 12.000 mensen geven hieraan gehoor. De zichtbaarheid van Bont voor Dieren is door deze tv-campagne aanzienlijk vergroot. Dat is onder meer te merken aan het sterk verhoogde aantal informatieaanvragen en steunbetuigingen voor onze nertsencampagne. Eén kijker vindt het spotje te confronterend voor zijn jonge zoontje en dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC is echter van oordeel dat Bont voor Dieren in haar recht staat, dat wij bovendien niet rondom kinderprogramma’s uitzenden en acht de klacht ongegrond.

Rapport compensatie nertsenfokkerij Een belangrijke vraag voor de Tweede Kamerleden is in hoeverre de nertsenfokkers gecompenseerd zouden moeten worden voor de schade die optreedt door dit verbod. De afgelopen maanden zijn er zowel van het LEI, CE Delft als Deloitte studies verschenen waarin de economische kosten worden geschat waarmee nertsenfokkers geconfronteerd zouden worden als de Tweede Kamer besluit nertsenfokkerijen te verbieden. De opzet en resultaten van deze studies lopen nogal uiteen. Onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft stelt in opdracht van Bont voor Dieren een notitie op waarin wordt ingegaan op de meest relevante verschillen tussen de drie studies. CE Delft geeft daarin aan welke aannames en methoden vanuit een economisch perspectief op compensatie te rechtvaardigen zijn. De focus ligt hierbij op hoofdthema’s uit de discussie. Bont voor Dieren hoopt hiermee ertoe bij te dragen dat de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer weloverwogen kan plaatsnemen. Vragen als ‘Hoe ontstaat het verschil in economische schade tussen de drie rapporten?’, ‘Moet compensatie worden gerelateerd aan de omvang van de economische schade?’ en ‘Hoe functioneert de nertsensector als er een overgangsperiode wordt gehanteerd?’ worden hierin beantwoord. Belangstellenden kunnen het rapport aanvragen bij Bont voor Dieren en CE Delft.

Marijke Helwegen overhandigt oude bontjassen aan Bont voor Dieren In april overhandigt diva en dierenvriendin Marijke Helwegen in Baarn twee oude bontjassen aan Bont voor Dieren. Marijke wil zo haar steun betuigen aan een wettelijk verbod op het fokken van nertsen. De jassen waar zij afstand van doet, zijn gemaakt in de jaren zeventig: ‘Ik heb de jassen een paar jaar gedragen. Daarna heb ik ze in de kast gehangen omdat ik eigenlijk wel wist dat het niet pluis was.’ Marijke vindt het belangrijk dat de jassen niet in kringloopwinkels terechtkomen en zo door anderen alsnog worden gedragen. Daarom is ze blij dat ze op deze manier afstand kan doen van de jassen en tegelijkertijd een statement kan maken vóór een nertsenfokverbod. Bont voor Dieren gaat de bontjassen gebruiken voor voorlichting en educatie. Eerder ontving Bont voor Dieren al bont van onder meer Ayaan Hirsi Ali en Amanda (Gouden Kooi). Veel kranten en andere media doen verslag van de overhandiging. Op deze manier krijgt onze lobby voor een nertsenfokverbod weer een steuntje in de rug.

04-2009

de Telegraaf 21-

Doorbraak in lobby Op 18 juni 2009 bericht Bont voor Dieren verheugd dat het nertsenfokverbod weer een stap dichterbij is. De PVV laat ons die dag weten definitief vóór een nertsenfokverbod te 10


stemmen. Bont voor Dieren is op 18 juni met veel andere dierenvrienden aanwezig bij het debat later die dag in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van SP en PvdA. Hoewel het van tevoren al vaststaat dat een meerderheid van de Tweede Kamer (SP, PvdA, PVV, GroenLinks, D66 en PvdD) voor het wetsvoorstel zal stemmen - een historische mijlpaal! -, is het debat toch belangrijk vanwege een aantal discussiepunten die met name tijdens de behandeling in de Eerste Kamer een rol kunnen gaan spelen, zoals de compensatieregeling voor de nertsenfokkers. Hoewel de blijdschap over de meerderheid voor een nertsenfokverbod overheerst, is Bont voor Dieren teleurgesteld in de inbreng van de ChristenUnie tijdens het debat. Deze partij heeft zich altijd uitgesproken voor een einde aan deze zeer dieronvriendelijke sector, maar geeft aan de afbouwtermijn van tien jaar voor de sector onvoldoende compensatie te vinden en daarom dient landbouwwoordvoerder Ernst Cramer van die partij vlak voor het debat een amendement in waarin hij pleit voor inkrimping van het aantal nertsenfokkerijen in plaats van voor een verbod op deze sector. Volgens Bont voor Dieren staat het amendement van de ChristenUnie in feite haaks op een verbod. Zoals Ernst Cramer zelf tijdens het debat aangeeft is het in principe mogelijk dat er een grote nertsenfokkerij overblijft met wel 700.000 moederdieren! Dat zou betekenen dat er nog steeds bijna 4 miljoen nertsen per jaar vergast en gevild mogen worden. Bont voor Dieren laat weten dat dit geen serieuze optie is voor een partij die altijd gezegd heeft áf te willen van de nertsenfokkerijen.

Overhandiging handtekeningen In juni overhandigt Bont voor Dieren, mede namens de Dierenbescherming, bijna 30.000 nieuwe handtekeningen aan de volksvertegenwoordigers. Eerder verzamelden wij al 60.000 handtekeningen. In totaal hebben dus bijna 90.000 burgers hun stem laten horen vóór een einde aan de bontfokkerij. Ook actrice Karen van Holst Pellekaan is bij deze overhandiging aanwezig. Zij geeft de Tweede Kamerleden een brandbrief die door meer dan 70 BN’ers is ondertekend. Onder meer Jan Mulder, Maarten van Rossem, Maria Goos, Huub Stapel, Wim T. Schippers, Claudia de Breij, Jan Bonjer, Susan Smit, Jort Kelder, Ronald Giphart, Emile Ratelband en Adelheid Roosen roepen de parlementariërs hierin dringend op om vóór een verbod te stemmen.

Historische mijlpaal! Later die dag, 30 juni, is het eindelijk zover… Na jarenlange campagne en lobby van

Achtergrond Jaarlijks worden in Nederland bijna 5 miljoen nertsen vergast - voor overbodige modeproducten. Er zijn zo’n 165 nertsenfokkers met in totaal 200 fokkerijen. Nederland is daarmee de derde producent van nertsenbont ter wereld. Alleen in Denemarken en China worden nog meer nertsen gedood. De nertsen worden in april geboren en in november van het hetzelfde jaar vergast en gevild - de jonge dieren hebben dan net hun mooie, dikke wintervacht gekregen. Nertsen zijn van nature solitair levende roofdieren die leven aan en in het water. In gevangenschap zitten zij opgesloten in kleine draadgazen kooien waardoor zij niet in staat zijn om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Het overgrote deel van de Nederlandse vachtjes is bestemd voor de export. In Nederland is er weinig vraag naar nertsenbontproducten. Een duidelijke meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen het fokken van dieren louter en alleen vanwege hun vacht.

11


MEGA-OVERWINNING VOOR DE NERTSEN! Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een wettelijk verbod op het fokken en doden van nertsen voor bont. Dit is een historische mijlpaal voor dierenbeschermers overal ter wereld.

BONT VOOR DIEREN EN DE DIERENBESCHERMING BEDANKEN: Krista van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA) voor het indienen van het wetsvoorstel om een einde te maken aan deze wrede sector. De fracties van SP, Partij van de Arbeid, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren. Zij hebben gestemd vóór een nertsenfokverbod. Onze donateurs en leden die met hun steun deze campagne en lobby mogelijk maakten. De vele bekende mensen die hebben meegewerkt aan onze campagne, zoals Georgina Verbaan, Henny Huisman, Marijke Helwegen, Karen van Holst Pellekaan, Vincent Bijlo, Pamela Anderson, Giel Beelen, Jort Kelder, Paul Cliteur, Marian Mudder, Yvonne Kroonenberg en vele anderen… Onze vrijwilligers die met grote inzet veel werk hebben verzet. 90.000 burgers die onze petitie voor een nertsenfokverbod hebben getekend. Alle consumenten die ‘nee!’ tegen bont zeggen. En verder alle dierenvrienden in dit land die zich inzetten voor een bontvrije en diervriendelijker wereld. Dankzij uw steun hebben wij dit geweldige succes geboekt!

BLIJF

ONS STEU

NEN!

Bont voor Dieren en de Dierenbescherming doen een klemmen d beroep op de leden van de Eerste Kamer om ook vóór een einde aan de nertsenfokkerij te stemmen .

SMS

NERATRS NA

3388

en nertsen nog jaarlijks bijna 5 miljo In Nederland worden nu eproduct. Een zachte mod ig bod over een r vergast en gevild voo er de doodsEerst graait de nertsenfokk dood? Vergeet het maar! nstribbetege De is. ngen geva dgazen bange nertsen uit hun draa ist r de opening van de gask doo ig hand hard den lende dieren wor de soortgenootjes. f)do (hal hun op ze n geduwd. Daar belande rmelijke omtreurig leven onder erba Een luguber einde van een e kooi. standigheden in een klein

De Tweede Kamer heeft vóór een verbo d op de nertsenfokkerij gestemd. Nu is de Eerste Kame r aan zet. Pas als ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een verbod, treedt het wetsvoorstel in werking. Dan komt er op termijn een einde aan het lijden van bijna 5 miljoen dieren per jaar voor een overb odig modeproduct.

MEER INFORMATIE OVER DEZE CAMPAGNE: WWW.BONTVOORDIEREN.NL

Deze advertentie plaatst Bont voor Dieren mede namens de Dierenbescherming in dagblad Metro (donderdag 2 juli 2009). 12


Bont voor Dieren stemt een meerderheid van de Tweede Kamer vóór een nertsenfokverbod. PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdD en PvdA stemden vóór een verbod. Zij vinden de voorgestelde tien jaar overgangstermijn voor de nertsenfokkers voldoende compensatie. De ChristenUnie is ook voorstander van een verbod, maar heeft twijfels over de compensatieregeling en stemt daarom tegen. Wordt het wetsvoorstel omgezet in wetgeving, dan betekent dat dat in 2018 aan de bontfokkerij in Nederland een einde komt. Op jaarbasis worden dan zo’n vijf miljoen dieren behoed voor een ellendig leven en vergassingsdood louter voor een overbodig modeproduct.

Parool 26-11-2009

De Kamermeerderheid is een historische mijlpaal, maar biedt nog geen garantie dat de wet wordt aangenomen. Het wetsvoorstel moet daarvoor eerst ook nog de Eerste Kamer passeren. Dat kan nog lastig worden, want ChristenUnie, SGP, VVD en CDA laten vooralsnog de belangen van de 160 nertsenfokkers zwaarder wegen dan die van de miljoenen dieren. AD Algemeen Dagblad 26-11-2009

Eerste Kamer Na de overwinning plaatst Bont voor Dieren een paginagrote advertentie in dagblad Metro om iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de overwinning in de Tweede Kamer te bedanken. Tegelijkertijd doen wij in deze advertentie mede namens de Dierenbescherming de oproep aan de Eerste Kamer om eveneens vóór dit wetsvoorstel te stemmen. De volgende horde op weg naar een definitief nertsenfokverbod is immers de Eerste Kamer. Daar is ook de steun van de ChristenUnie nodig om tot een meerderheid te komen - een partij die in de Tweede Kamer dus tegenstemde. Bont voor Dieren zet meteen een intensief lobbytraject bij de Eerste Kamer in. Door de rol en het karakter van de Eerste Kamer vindt dit lobbyproces meer achter de schermen plaats dan het geval is bij de Tweede Kamer.

November vergasmaand Bont voor Dieren haalt gasmaskers uit de kast In november krijgen de jonge nertsen hun mooie, dikke wintervachtje. Dat is het teken voor de nertsenfokkers om hen zo snel mogelijk te vergassen en te villen. Deze maand worden in Nederland bijna 5 miljoen nertsen vergast…

Agrarisch Dagblad

26-11-2009

Bont voor Dieren protesteert op 25 november tegen deze misstand door met gasmaskers op de Dam te gaan staan, vergezeld van enorme foto’s van nertsen. Ook reuzenmascotte Nina de Nerts maakt haar opwachting. De actie is tevens een oproep aan de Eerste Kamerleden om vóór een nertsenfokverbod te stemmen. Bijna alle kranten berichten uitgebreid over onze actie. De actie krijgt dit jaar bovendien een internationaal tintje. Zweden sluit zich aan bij de actie: onder meer in Göteborg en Malmö wordt dezelfde actie gehouden door onze collega’s van dierenbeschermingsorganisatie Djurens Ratt.

Opiniepoll: meerderheid bevolking voor afschaffing nertsenfokkerij De World Society for the Protection of Animals (WSPA), waarvan Bont voor Dieren lidorganisatie is, laat in november een representatief opinieonderzoek uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau CenterData (verbonden aan de Universiteit van Tilburg). Op de vraag in hoeverre de respondenten het aanvaardbaar vinden dat dieren gebruikt worden voor bont, geeft 60,9% aan dit ‘zeer onaanvaardbaar’ te vinden en 19,4% ‘onaanvaardbaar’. In totaal dus 80,3%. Daar staat tegenover dat slechts 5% diergebruik voor bont ‘aanvaardbaar’ vindt en 2,5% ‘zeer aanvaardbaar’.

13


Website nertsenfokverbod Een prominent onderdeel van www.bontvoordieren.nl is gewijd aan de campagne voor een nertsenfokverbod. Hier is onder meer de petitie te vinden waar bezoekers hun steun kunnen betuigen voor afschaffing van deze zeer onvriendelijke sector. Er is onder meer achtergrondinformatie over de nertsenbontindustrie in Nederland te vinden; het hoe en waarom van een verbod; tv-spotjes en een gastenboek met ruimte voor een persoonlijke boodschap van de bezoekers. Hiervan maken de bezoekers veelvuldig gebruik.

Juridische procedures Bont voor Dieren voert gedurende het hele jaar geregeld juridische procedures tegen vestiging en uitbreiding van nertsenfokkerijen. Zie hiervoor paragraaf 1.6.

Gouden Koe voor Bont voor Dieren Nertsencampagne verkozen tot beste campagne Op 1 oktober wint Bont voor Dieren voor haar campagne voor een nertsenfokverbod de Gouden Koe Award voor de beste campagne van het afgelopen jaar! Bont voor Dieren ontvangt deze prijs - die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt - op de derde editie van het Dierenbal, een door onder meer de stichting Varkens in Nood georganiseerd netwerkevenement voor dierenbeschermingsorganisaties. Juryvoorzitter Andrea van Pol, presentatrice van Vroege Vogels, overhandigt het gouden beeld onder veel mediabelangstelling aan Bont voor Dieren.

1.3 Zeehonden Wereldwijd worden elk jaar 900.000 zeehonden op veelal wrede wijze doodgemaakt. Vooral in Canada en Namibië wordt veel op zeehonden gejaagd. Niet alleen voor de nertsen, maar ook voor de zeehonden boeken wij in 2009 belangrijke resultaten. Zowel op het gebied van wet- en regelgeving in de EU, als het blootleggen van de gruwelijke jacht in Namibië. Ook is er goed nieuws uit Rusland. Dat land maakt in maart bekend te stoppen met de zeehondenjacht.

Lobby voor een Europees importverbod op zeehondenbont Commissie EU voor importverbod zeehondenbont Op 3 maart geeft de EU-commissie Interne Markt en Consumentenzaken (IMCO) haar steun aan een voorstel voor een Europees verbod op de handel in producten van zeehondenbont. Dit is een belangrijke stap op weg naar een Europees verbod. Bont voor Dieren heeft zich, met internationale collega’s, ingezet bij de Imco om te stemmen voor het importverbod. Effect importverbod nu al zichtbaar Als in juni het zeehondenjachtseizoen in Canada is afgesloten maakt Bont voor Dieren de balans op. Goed nieuws is dat het aantal gedode dieren ten opzichte van eerdere jaren scherp is gedaald. In 2009 zijn er 70.000 zeehonden gedood - een kwart van het toegestane aantal dieren. In 2008 zijn dat er nog 217.000. Deze enorme daling kent twee oorzaken: het Europese importverbod op zeehondenbont en de enorme prijsdaling van zeehondenpelzen. Ook het aantal jagers dat dit jaar deelneemt aan de wrede jacht is in 2009 veel lager dan normaal. Veel jagers zijn dit jaar niet uitgevaren vanwege het naderende Europese importverbod op zeehondenbont. Daarnaast speelt de verslechterde economie in Rusland en China, grote afnemers van het bont, een rol: de prijs van een zeehondenvachtje daalt van 100 naar 10 dollar.

14


Wake bij Canadese ambassade In maart houdt Bont voor Dieren een wake tegen de zeehondenjacht. De wake vindt plaats tegenover de Canadese ambassade in Den Haag. Op twee grote schermen zijn de – vaak gruwelijke – beelden van de jacht van afgelopen jaar te zien. Met de wake, waaraan onder meer actrice Karen van Holst Pellekaan meedoet, vragen wij aandacht voor het vreselijke lot dat de zeehonden binnenkort weer treft. Over enkele weken begint namelijk de jacht op vele duizenden jonge zeehonden in Canada. De wake vormt tevens de aftrap van een actie van Bont voor Dieren om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen tégen de jacht en vóór een Europees handelsverbod op zeehondenproducten. Onder meer Spits en De Telegraaf doen verslag. Handtekeningenactie Europees Parlement Bont voor Dieren haalt samen met WSPA Nederland in de weken voor de stemming door het Europees Parlement voor een importverbod op zeehondenbont nog eens 40.000 handtekeningen op voor een verbod. Kort voor de stemming overhandigt Bont voor Dieren deze petitie aan de Nederlandse Europarlementariërs. Overwinning! Europees Parlement stemt vóór verbod zeehondenbont Op 5 mei stemt het Europees Parlement voor een verbod op de handel in zeehondenbont. Europarlementariërs hebben met een overweldigende meerderheid voor het verbod gestemd: 550 Europarlementariërs waren vóór en slechts 49 tegen een verbod. Het verbod treedt in 2010 in werking. Bont voor Dieren laat in een officiële reactie weten: ‘Dit verbod is een enorme overwinning voor dierenbeschermers over de hele wereld! Het toont dat wij een lange adem moeten hebben, maar dat echte vooruitgang mogelijk is. Het Europese handelsverbod zal de commerciële jacht een enorme klap toebrengen. In Canada zelf houdt men er rekening mee dat dit wel eens het einde van de jacht kan betekenen.’ Aanvankelijk bevatte het voorstel van de Europese Commissie nog een onaanvaardbare uitzondering voor producten waarvoor de zeehonden op een ‘humane’ wijze zouden zijn gedood. Bont voor Dieren heeft hier met kracht tegen geprotesteerd, omdat deze uitzonderingsregel de deur alsnog open zou zetten voor zeehondenbont. Het Europarlement heeft die mogelijkheid uiteindelijk geschrapt. Europa Democratie Award Mede vanwege onze inspanningen voor een Europees verbod op zeehondenbont wordt Bont voor Dieren in november als enige dierenbeschermingsorganisatie genomineerd voor de Europa Democratie Award 2009 - een initiatief van de Europese Beweging Nederland. Europarlementariërs hebben een aantal van hun favoriete burgerinitiatieven genomineerd waarvan zij vinden dat deze een belangrijke bijdrage leveren aan het democratisch gehalte van Europa. Bont voor Dieren is door Europarlementariër Kartika Liotard (SP) voorgedragen vanwege de EU-verboden op zeehonden-, honden- en kattenbont, die mede door campagnes en lobby van Bont voor Dieren tot stand zijn gekomen. Ook de inzet van Bont voor Dieren voor een nertsenfokverbod is aanleiding voor de nominatie. Mensen kunnen per mail stemmen op hun favoriete kandidaat voor deze Award. Bont voor Dieren eindigt op de tweede plaats. Claudia Linssen, directeur: ‘Deze nominatie is een geweldige erkenning voor wat een kleine organisatie als Bont voor Dieren voor elkaar kan boksen in Europa. Het toont óók maar weer eens aan dat het mogelijk is om dieronvriendelijke, wrede producten zoals bont uit Europa te bannen, maar dat je als dierenbeschermer daar wel een lange adem voor nodig hebt. Zo verklaarden velen jarenlang dat een Europees verbod op zeehondenbont een onhaalbare kaart zou zijn. Maar nu is dat verbod een feit!’

15


De Namibische jacht in het kor t De onderzoekers van Bont voor Dieren zijn in Namibië omdat de zeehondenjacht in dat land qua omvang de tweede ter wereld is, na die in Canada. Ieder jaar worden op de stranden van Namibië zo’n 85.000 pups van Kaapse pelsrobben doodgeknuppeld en 6.000 volwassen dieren doodgeschoten. Het jachtseizoen begint in juli. Toch is deze jacht voor de meeste mensen volslagen onbekend. Reden daarvoor: er bestonden geen beelden van en er worden geen waarnemers toegelaten.

Primeur! Bont voor Dieren legt Namibische jacht op de Kaapse pelsrobben bloot Een genereus legaat geoormerkt voor de bestrijding van de zeehondenjacht stelt Bont voor Dieren financieel in staat aandacht te besteden aan de vergeten jacht op de Kaapse pelsrobben in Namibië. Wij willen al langer deze jacht onder de aandacht van media en het grote publiek brengen, maar de middelen daarvoor ontbraken. Tot nu. Ervaren onderzoeksjournalisten van het bureau Ecostorm gaan in juli voor Bont voor Dieren naar Namibië om zowel de jacht op en handel in vachten van Kaapse pelsrobben in kaart te brengen, als de jacht vast te leggen op film en foto. Er bestaan tot dat moment namelijk nauwelijks beelden van deze jacht, en zonder beelden is het lastig te lobbyen en campaignen voor een verbod. Onderzoeksteam Bont voor Dieren mishandeld en beroofd door Namibische zeehondenjagers Op 16 juli worden twee onderzoekers echter in alle vroegte mishandeld, beroofd en bedreigd door zeehondenjagers in Namibië. De researchers hebben dan net beelden gemaakt van de zeehondenjacht op de kust van Namibië als de jagers ontdekken dat ze gefilmd worden tijdens hun bloederige werk. De jagers willen per se voorkomen dat de zeer schokkende beelden het wereldnieuws bereiken. De twee worden vervolgens door de jagers in elkaar geslagen en hun apparatuur wordt afgenomen. Ook dreigen de jagers dat ze hen de schedels inslaan – op dezelfde manier als het met de zeehonden gebeurt. Daarna worden de onderzoekers door de inmiddels gealarmeerde politie gearresteerd en gaan hun aanvallers vrijuit. Enige tijd is er geen contact meer mogelijk met de gearresteerde onderzoekers en Bont voor Dieren maakt zich op dat moment dan ook ernstige zorgen over hun veiligheid en gezondheid. Bont voor Dieren doet een dringend beroep op de Namibische regering om onze onderzoekers vrij te laten en de aanvallers te berechten. Na twee dagen in de cel worden zij door de Namibische rechtbank beboet wegens het zich bevinden op verboden terrein. Hun proces vormt voorpaginanieuws in Namibische en Zuid-Afrikaanse kranten. Wereldwijd is de belangstelling trouwens groot voor deze kwestie. Kranten over de hele wereld berichten erover, van Indiase media tot de New York Times. Kamervragen Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) stelt naar aanleiding van deze kwestie Kamervragen aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). Zij doet onder meer een klemmend beroep op de minister om zijn Namibische collega op te roepen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het lot van de onderzoekers en hen zo snel mogelijk vrij te laten. Bont voor Dieren geeft schokkende beelden van Namibische zeehondenjacht vrij Aanvankelijk lijkt het erop dat alle beelden van de jacht zijn gestolen en vernietigd door de jagers. Na twee dagen wordt echter duidelijk dat de derde onderzoekster is ontkome16


Ieder jaar worden op de stranden van NamibiÍ zo’n

85.000 pups van Kaapse pelsrobben doodgeknuppeld en 6.000 volwassen dieren doodgeschoten.

17


met een klein deel van de beelden. De beelden zijn door haar in veiligheid gebracht in buurland Zuid-Afrika. Hoewel op deze beelden slechts enkele minuten jacht te zien zijn, is duidelijk waarneembaar dat de jacht er wreed aan toe gaat, dat de dieren in vreselijke paniek zijn en dat de jagers niet controleren of de geraakte dieren wel echt dood zijn. Ook het begin van de aanval van de jagers op beide onderzoekers blijkt op beeld te staan. Bont voor Dieren geeft deze beelden op 18 juli vrij. Internationaal worden deze verspreid door onder meer BBC World Service (350 miljoen kijkers). Bont voor Dieren laat weten: ‘Na het zien van deze afschuwelijke beelden kun je maar één ding concluderen: deze wrede jacht moet onmiddellijk stoppen. Het is bizar dat Namibië van twee walletjes eet. Enerzijds verdienen ze veel geld aan toeristen die naar deze zeehondenkolonie komen kijken, anderzijds knuppelen ze diezelfde zeehonden dood. Bont voor Dieren doet daarom een dringend beroep op de Namibische regering om te stoppen met de zeehondenjacht en zich in plaats daarvan te concentreren op duurzaam toerisme – iets waar de plaatselijke bevolking bovendien veel beter van kan profiteren. Zolang deze afschuwelijke jacht echter doorgaat, roept Bont voor Dieren mensen op om niet Namibië te kiezen als vakantiebestemming.’ Bont voor Dieren begint onmiddellijk een on-line handtekeningenactie voor een einde aan de zeehondenjacht in Namibië, gericht aan de Namibische regering. In september ontvangen alle donateurs van Bont voor Dieren ook een papieren handtekeningenlijst met het verzoek steun te verzamelen voor een einde aan Namibische zeehondenjacht. Kort daarna heeft Bont voor Dieren al duizenden handtekeningen ontvangen. In 2010 zullen deze aan de Namibische regering worden overhandigd.

A seal is a seal? Of toch een zeehond? Officieel is een Kaapse pelsrob geen zeehond, maar een zeeleeuw – die overigens veel lijkt op een zeehond. In het gangbare taalgebruik wordt de term ‘zeehond’ echter gebruikt als overkoepelend begrip. Dit komt mede doordat in het Engels het begrip ‘seal’ voor zowel zeehonden als zeeleeuwen wordt gebruikt. De term seal hunt staat internationaal dan ook voor zowel jacht op zeehonden als zeeleeuwen.

‘Bloed op het strand’ Startsein grote campagne tegen de Namibische jacht In september verricht Bont voor Dieren de aftrap van een grote campagne tegen de Namibische jacht op Kaapse pelsrobben. Het startsein wordt gegeven op het strand van Scheveningen. Op een groot scherm zijn de gruwelijke beelden te zien die Bont voor Dieren kort daarvoor heeft gemaakt van de Namibische zeehondenjacht. Verder zijn er ‘Kaapse pelsrobben’ om de actie luister bij te zetten. Jim Wickens - de onderzoeker die de beelden heeft gemaakt en dat moest bekopen met mishandeling door de zeehondenjagers – is ook aanwezig en geeft een aangrijpende toelichting bij de beelden. Diverse media doen verslag van deze actie, waaronder internationaal persbureau Reuter. Zelfs een Amerikaans tv-kanaal maakte een uitgebreid item over de actie. Tv-campagne De beelden die de onderzoekers hebben gemaakt in Namibië gebruiken we voor een tv-campagne tegen de zeehondenjacht in Namibië. In de spotjes – die wij uitzenden op Animal Planet, Discovery Channel en NL1, 2 en 3 – worden kijkers opgeroepen om per sms te tekenen voor een einde aan de Namibische zeehondenjacht. Duizenden kijkers geven hieraan gehoor. Kijkers zijn onder de indruk van de beelden.

18


Samenwerking Bont voor Dieren slaat de handen ineen met buitenlandse collega-organisaties om de internationale druk om Namibië op te voeren. Nu al hebben de beelden van Bont voor Dieren internationaal beroering gewekt. Deze beelden zorgen er onder meer voor dat onze Namibische collega’s eindelijk een gesprek krijgen met de minister van Visserij om te praten over waarom de jacht beëindigd moet worden. Dat zal nog een intensief lobby- en campagnetraject worden, maar het begin is er nu!

1.4 Overige campagnes Vossen en chinchilla’s Dankzij de campagnes van Bont voor Dieren kent Nederland gelukkig al een productieverbod op vossen- en chinchillabont. Een belangrijke overwinning, maar voor Bont voor Dieren gaat dat niet ver genoeg. Wij werken daarom ook aan een import- en handelsverbod op vossen- en chinchillabont. Dit is een logische vervolgstap op een productieverbod. Onze lobby hiervoor valt bij veel politieke partijen in vruchtbare aarde, waardoor reeds in 2008 een motie hiertoe werd aangenomen. Wij zijn doorgegaan met onze lobby. Ook bij minister Verburg hebben we aangedrongen op een dergelijk verbod. Met als resultaat dat zij in de Nota Dierenwelzijn heeft aangegeven dat er wetgeving in voorbereiding wordt genomen voor een importverbod op vossen- en chinchillabont! Als dit verbod er komt, betekent dit onder meer het einde aan de verkoop van jassen met vossenbontkragen. Dit zal ook internationaal een enorme uitwerking kennen.

Honden en katten Op 31 december 2008 wordt in de gehele Europese Unie een import- en handelsverbod op honden- en kattenbont van kracht. Bont voor Dieren heeft jaren campagne en lobby gevoerd voor dit verbod. Bont voor Dieren kondigt aan in 2009 te monitoren of er ook écht geen honden- of kattenbont meer wordt verkocht. Daartoe hebben we onder meer geregeld overleg met de douane die bezig is om een eigen test te ontwikkelen waarmee ze honden- en kattenbont kunnen herkennen. Met het blote oog is immers niet te zien of iets honden- of kattenbont betreft. Een Europees importverbod betekent zowel een kleiner afzetgebied voor dit product (waardoor het minder aantrekkelijk wordt dit nog te ‘produceren’) als een duidelijk signaal naar consumenten om geen bont te kopen. Jaarlijks worden nu nog zo’n twee miljoen honden en katten op veelal afschuwelijke wijze gedood voor hun vacht. De katten en honden worden in Azië, voornamelijk in China, onder wrede omstandigheden gefokt in overvolle kooien of van straat geplukt. Ze krijgen weinig eten en worden mishandeld. Vervolgens worden ze doodgeslagen, doodgestoken of gewurgd. Het is bovendien geen uitzondering dat ze worden gevild terwijl ze nog in leven zijn. Volgens Bont voor Dieren is het verbod op honden- en kattenbont een belangrijke stap naar een verbod op andere bontsoorten.

Muskusratten Bont voor Dieren maakt deel uit van een actieve coalitie tegen het doden van muskusratten. Hierin zetelen, behalve Bont voor Dieren, ook de Faunabescherming en de Dierenbescherming. www.muskusrat.info Bont voor Dieren onderhoudt – net als in voorgaande jaren - mede namens de Faunabescherming www.muskusrat.info. Op deze site is veel achtergrondinformatie te vinden over muskusratten en de dodingmethoden. 19


Bont voor Dieren werkt aan een handelsverbod op vossenbont

20


Dieren in Chinese bontindustrie Zie hiervoor ‘Honden en katten’ over een import- en handelsverbod op honden- en kattenbont. Zie tevens paragraaf 1.6 over de grote nadelige milieu-effecten van bont en bontverwerking in China.

1.5 Samenwerking (nationaal en internationaal) Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) Bont voor Dieren is initiatiefnemer en actief lid van de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON). Er zijn nu ruim twintig dierenbeschermingsorganisaties bij aangesloten. CDON ontplooit diverse activiteiten in 2009. Wij geven hier een beknopt overzicht. In februari schrijft de CDON een brief aan minister Ter Horst waarin haar voorstel voor een ‘geen geweld’-verklaring voor dierenbeschermers wordt afgewezen. De directeur van Bont voor Dieren gaat in maart met enkele collega’s namens CDON naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om in een gesprek met de directeur-generaal toe te lichten waarom wij het niet acceptabel vinden dat er voor dierenbeschermers andere normen worden aangelegd dan voor andere burgers. CDON stelt een vertaling op van de alternatieve Dierenbeschermingswet met een inleiding voor de Journal of Animal Law (Vol. 5, 2009) onder de titel ‘Legal protection of animals: the basics.’ In mei voert een delegatie van CDON lobbygesprekken met de verschillende fracties over de Wet dieren. In diezelfde maand legt de CDON in een brief aan het ministerie van LNV nog eens uit wat de bezwaren zijn tegen het voorstel Wet dieren. In september worden vooruitlopend op het rondetafelgesprek over de Wet dieren actiespotjes uitgezonden om de aandacht te vestigen op de tekortkomingen van deze nieuwe wet. Ook de directeur van Bont voor Dieren spreekt een radiospotje in. De CDON levert in september tijdens het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer zware kritiek op de Wet dieren. Eind september stuurt de CDON opnieuw een brief naar de Vaste Commissie LNV met alle bezwaren tegen de Wet dieren. Nogmaals wordt erop gewezen dat de Gwwd ten onrechte tot op heden niet is geëvalueerd. Voor alle handelingen zou het ‘Nee, tenzij-’principe moeten gelden. Het gaat opnieuw om een raamwet. De effectiviteit van een raamwet staat of valt met de invulling ervan. Deze invulling zou dan ook verplicht moeten worden gesteld in deze wet en niet vrijblijvend moeten zijn door het gebruik van de term ‘kunnen’. De zorgplicht dient niet alleen te gelden voor burgers, maar ook voor de overheid. Het doden van dieren zou in principe moeten worden verboden. Op dit verbod zou vervolgens alleen onder strikte voorwaarden een uitzondering kunnen worden gemaakt. In oktober is een schriftelijke reactie op de punten ‘intrinsieke waarde’ en ‘welzijn’ naar de Kamerleden gestuurd. De kritiek richt zich met name op een amendement van de drie regeringspartijen betreffende de intrinsieke waarde van dieren en de praktische betekenis hiervan voor de bescherming van dieren. In het aangenomen amendement wordt aan dieren slechts gevoel toegekend, geen bewustzijn. In het Verdrag van Lissabon worden dieren juist als ‘sentient beings’ beschreven, hetgeen zowel gevoel als bewustzijn impliceert. Begin december neemt de Tweede Kamer de Wet Dieren aan.

Fur Free Alliance Bont voor Dieren is actieve lidorganisatie van de internationale coalitie tegen bont: de Fur Free Alliance (FFA). In dit samenwerkingsverband wordt samengewerkt om internationaal op te komen tegen de bontindustrie. Dit gebeurt onder meer door een internationale campagne als Design Against Fur (zie Bont en Mode). Ook delen de lidorganisaties informatie over de bontindustrie en campagnes. De Fur Free Alliance heeft twee keer plenair vergaderd. 21


WSPA en de Universele Verklaring voor het Welzijn van Dieren Bont voor Dieren is lidorganisatie van de World Society for the Protection of Animals (WSPA) omdat de stichting hecht aan internationale samenwerking en kennisuitwisseling. Van WSPA zijn bijna 1000 dierenbeschermingsorganisaties van over de hele wereld lid. Bont voor Dieren steunt de wereldwijde campagne Animals matter to me. Het doel is om over de hele wereld burgers een steunverklaring te laten tekenen voor de invoering van een Universele Verklaring voor het Welzijn van Dieren door de Verenigde Naties. Op www.bontvoordieren.nl kunnen bezoekers tekenen voor een Universele Verklaring. Mijlpaal! EU steunt Universele Verklaring voor Dierenwelzijn In maart besluit de Europese Raad van Landbouwministers de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn te steunen. De wereldwijde campagne voor erkenning van het belang van dierenwelzijn heeft hiermee een belangrijke impuls gekregen.

De Dierenbescherming Bont voor Dieren heeft een convenant met de Dierenbescherming waarin onder meer is afgesproken dat Bont voor Dieren de anti-bontcampagnes voor haar rekening neemt. Reeds in 2007 is bovendien besloten om de nertsencampagne mede uit naam van de Dierenbescherming te voeren. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor een wettelijk verbod op het fokken van nertsen. Bovendien is de Dierenbescherming betrokken bij het muskusrattenoverleg, waaraan voorts onder meer Bont voor Dieren en de Faunabescherming deelnemen (zie 1.3).

1.6 Milieu Behalve de dieren heeft ook het milieu zwaar te lijden onder de nertsenfokkerijen. Zowel in Nederland zelf – denk aan fijnstof, ammoniakuitstoot en geluidshinder – als in het buitenland (met name Azië) waar het bont uit Nederland verder wordt bewerkt met zware metalen en chemische stoffen.

Mondiale effecten De bontindustrie probeert in marketingcampagnes bont neer te zetten als het ultieme natuurproduct. Feit is echter dat zonder een intensieve chemische bewerking bont weg zou rotten. China is de grootste bontproductie- en verwerkingsbasis ter wereld. Ook Europees bont wordt voornamelijk in dat land verder gelooid en bewerkt. Dit gebeurt op zeer milieuonvriendelijke wijze. Ook voor dit aspect van de bontindustrie vraagt Bont voor Dieren aandacht bij politici en consumenten. Naast de ethische bezwaren vormen de zeer schadelijke milieueffecten een belangrijk argument tegen de bontindustrie.

Juridische procedures Bont voor Dieren voert geregeld juridische procedures om op basis van milieuwetgeving uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe nertsenfokkerijen tegen te houden. Bont voor Dieren verzorgt het voortraject: het zoeken van zaken via internet en lokale bladen en het opvragen en verzamelen van de benodigde stukken. Een raadsman beoordeelt vervolgens of een zaak kansrijk is. De inhoudelijke procedure wordt door hem gevoerd uit naam van Bont voor Dieren. Geregeld wordt uitbreiding of vestiging van een fokkerij op deze manier vertraagd of zelfs geheel tegengehouden. Hierdoor wordt duizenden nertsen per jaar een afschuwelijk leven in de bontindustrie bespaard gebleven.

22


2. Communicatie en voorlichting Het verschaffen van duidelijke en betrouwbare informatie vormt de basisregel voor Bont voor Dieren in haar communicatie. Zorgvuldigheid en transparantie staan voorop in onze contacten met externe par tijen zoals pers, (potentiële) donateurs, sympathisanten, retailers en politieke par tijen. Bont voor Dieren benut een breed scala aan communicatiemiddelen, zoals websites, persberichten, informatieve folders, BontBericht, Nieuwsflits, social media en uiteraard het jaarverslag en de jaarrekening.

2.1 Logo en huisstijl In al haar grafische uitingen streeft Bont voor Dieren naar een consistent en herkenbaar beeld. Met onze huisstijl willen wij onderstrepen dat wij een moderne, open en professionele dierenbeschermingsorganisatie zijn.

2.2 Websites www.bontvoordieren.nl In 2009 presenteert Bont voor Dieren haar nieuwe website. De verbeterde versie van www.bontvoordieren.nl is een belangrijk instrument zowel voor onze publieks- en persvoorlichting als om online campagne te voeren. Op onze site is uitgebreide inhoudelijke informatie over alle belangrijke beleidsterreinen te vinden, evenals het laatste (actie)nieuws. Bezoekers kunnen zich ook aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief. De website wordt ook veelvuldig als campagnemiddel toegepast. Bezoekers kunnen er voorbeeldbrieven vinden of een protestmail sturen. En natuurlijk zijn er petities te vinden, zoals die voor een nertsenfokverbod en voor een einde aan de zeehondenjacht. De site kent een beknopte Engelstalige sectie. Hierop staat informatie over Bont voor Dieren en onze beleidsterreinen. Ook de webwinkel is vernieuwd. De backoffice is nu veel eenvoudiger te hanteren waardoor medewerkers en vrijwilligers minder tijd kwijt zijn met het versturen van de artikelen en het factureren. Daarnaast is de winkel aantrekkelijker vormgegeven. Artikelen van Bont voor Dieren – zoals T-shirts en stickers met een anti-bontboodschap – zijn er snel en gemakkelijk te bestellen. www.muskusrat.info Op www.muskusrat.info is veel informatie te vinden over de muskusrat en de bestrijding ervan in Nederland. De site bevat voorts actiemogelijkheden (zoals het versturen van protestmails) tegen de jacht op de muskusrat in Nederland. 23


Jaargang 22 • no. 1 • november 2009

BONTBERICHT BONTBERICHT Mode-icoon

Social networks Ook op social networks als Hyves en Twitter laat Bont voor Dieren van zich horen. Ook de traditionele media gebruiken deze kanalen als bron, waardoor ons campagnenieuws nog breder wordt verspreid.

Nigel Barker maakt statemeNt Doorbraak:

ierlaNd

verBiedt BoNtfokkerij

In het halfjaarlijkse BontBericht houden wij onze donateurs op de hoogte over onze actuele campagnes en beleid. In 2009 verschijnt het BontBericht in april en november.

Actie

tegeN jacht op kaapse pelsroBBeN

&

rs

Bont voor Dieren ontvangt prijs voor

Beste en diereNcampagNe Mishandeld beroofd

Najaar 2009

BONT VOOR DIEREN

Bont voor Dieren onthult schokkende beelden zeehondenjacht Namibië BvD 9.156 Bontbericht nov 2009.indd 1

22-04-2010 12:57:13

Een driekoppig onderzoeksteam was deze zomer namens Bont voor Dieren in Namibië om onderzoek te doen naar de zeehondenjacht. Deze jacht is, na die in Canada, de tweede jacht op zeehonden ter wereld. Toch is deze jacht voor de meeste mensen volslagen onbekend – juist omdat er geen beelden van bestonden…

Noord-hollands Dagblad

En het werd pijnlijk duidelijk waaróm. Want hoe behoedzaam de onderzoekers Jim en Bart ook hun werk deden, ze konden niet voorkomen dat zij door de jagers boete en zes maanden voorwaarwerden ontdekt. Die gingen in de delijke gevangenisstraf óf een jaar aanval over. Jim en Bart kregen de cel in. De aanklacht: het betrerake klappen, werden met de dood den van verboden terrein... Hun bedreigd en beroofd van hun apovervallers gingen vrijuit... paratuur – met beelden! De Duidelijk werd dat de Waar de jagers echter te zeehonde jagers nergens voor laat achter kwamen, was jacht in Namnterugdeinzen om te dat er nog een derde is onbekend ibie voorkomen dat de onderzoekster was. Zij bij het grote schokkende beelden wist op het nippertje publiek van hun bloedige werk te ontkomen mét een het wereldnieuws bereiken. (klein) deel van de beelden die zij naar Zuid-Afrika wist te smokkelen. Daarop is onder meer OMGEKEERDE WERELD te zien hoe Namibische jagers de Als klap op de vuurpijl werden pups van de Kaapse pelsrobben de twee onderzoekers door de doodknuppelen. Ook is het begin inmiddels gearriveerde politie gete zien van hoe de jagers zich met arresteerd en later door de rechtknuppel woedend op de twee filbank in Namibië veroordeeld. Zij mers richten. mochten ‘kiezen’ tussen een fikse

17 juli 2009

bia: 2 Journalists Convicted

le filming the clubbing of seals were area without a permit. A British ameraman, Bart Smithers, were given $1,200 with a six-month suspended sts were making a documentary for the t, in which more than 90,000 seals will said the pair was filming near Cape s attacked them with clubs. When the attackers remain at large.

2.3 BontBericht en Nieuwsflits

De BontBerichten zijn ook verstuurd in de gratis infopakketten die Bont voor Dieren aan belangstellenden en potentiële donateurs verstuurd. De BontBerichten zijn ook te downloaden vanaf onze site. Ook is in 2009 tweemaal een Nieuwsflits verstuurd aan onze achterban, namelijk in mei en september. In de Nieuwsflits geven wij een beknopt overzicht van onze campagnes. De Nieuwsflits van september was gewijd aan de zeehondenjacht in Namibië. Net als het BontBericht wordt ook de Nieuwsflits in onze infopakketten verstuurd.

 Bont voor Dieren INTERNATIONALE OPHEF

De mishandeling en arrestatie van het onderzoeksteam van Bont voor Dieren was in Zuidelijk Afrika voorpaginanieuws. En niet alleen daar. De zaak trok wereldwijde aan-

 Bont voor Dieren

2.4 Informatiefolder

dacht: van Taiwan tot Duitsland, van Australië tot Schotland, van de BBC tot de New York Times. Claudia Linssen, directeur van Bont voor Dieren: ‘De ironie wil

ONS DAARBIJ. STICHTING BONT EREN.NL, WWW.BONTVOORDIEREN.NL

22-04-2010 13:50:17

Wat hebben wi j al

92044 1090 AA Amsterdam T (020) 676 66

00

www.bontvoo F (020) 676 89 77 rdieren.nl

MacHtigings

info@bontvoordi

eren.nl

kaart

Ik wil structure el helpen en daarom het ingevulde of aangekruiste bedrag machtig ik Bont voor Dieren om - tot wederop van mijn rekening Bedrag: zegging af te schrijven, €3 €5 en wel: € 10 Periode: € 12,50 per maand € 25 per kwartaal anders, nl € per halfjaar Ingangsda per jaar

tum:

S.v.p. aankruise n wat dat wij het ingevulde van toepassing is. Als u hierbove n geen vakje aankruist bedrag per jaar mogen afschrijve , gaan wij ervan n. De minimum uit jaardonatie is € 12,50. m/v Datum:

Naam:

Straat + huisnr. P.c.+ plaats:

Rekeningnummer:

Handtekening:

Telefoon: E-mail: Deze machtiging s.v.p. in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar Bont voor Dieren Postbus 92044, 1090 AA

Amsterdam

Mooi,

deze jonge zee hond. Hier ligt hij nog op het wit te ijs van de len tezon te genieten. Diezelf de dag werd hij doodgeknuppeld en gevild. Om een bontjas van hem te ma ken. En dan had deze zeehond nog ‘geluk’. Veel zee honden worden levend gevild

ren Hoeveel die moeten er sterven ? voor één jas

40 konijnen voor één jasje? Dat kán toch niet! Steun daarom Bont voor Dieren.

AAntAl in Dieren één jAs

Dier

n EEkh oor la Chin Chil SabE ldiEr Stink diEr Mart Er nErt S

Bis boij dne tbeesten af

200 - 400 30 - 200 60 - 70 60 - 70 50 - 60 30 - 60

bunz ing laM kon ijn WaS bEEr vEr MoEr aSbE

rod E lynx hon d voS oCElot ottE r

25 - 45 30 - 40 30 - 40 25 - 35 20 - 30 12 - 30 16 - 22 15 - 20 10 - 20 12 - 18 10 - 15 10 - 12

daS

8 - 12

lynx

6 - 10

zEEh ond kalf PoEM a vEul En

6-8 6-8 6-8

Hoe werk en

wij?

t maken van mensen bewus consumenDieren wil Bont voor bont. We vragen om maatleed achter ; politici het dieren bont te kopen e en mode ten om geen de bontindustri nemen tegen te gebruiken. regelen te bont geen om chting, eduontwerpers door voorli bereiken we procedures Onze doelen s, juridische a)campagne catie, (medi ke lobby. politie m is Bont en een sterke grenzen. Daaro inkent geen Alliance, een Dierenleed de Fur Free tegen bont. n actief in voor Diere organisaties coalitie van ternationale

je vinden dat n bont. Wij r dieren, tége zich in vóó t. Dieren zet n: ze lijden r hun vach doodgeslage Bont voor dustrie of t doden voo moe in de bio-in t en gefok lemmen, geen dier land is gen in wildk

Neder ct. gevan vergast. l zinloos produ nu worden n nertsen bijna gehee Of dieren d voor een vier miljoe nbont is worden gedoo land ruim Het nertse , draadgazen extreem en d. n er in Neder den in kleine steeds er ter werel Elk jaar worde lang gehou en lopen nertsenfokk NertseN staart kapot grootste n hun leven hun eigen de derde Nertsen worde daarmee atie, ze bijten export. van frustr voor de in Canada n ze gek bestemd peld worde eknup Hierin volnden doodg s. kooitjes. schappers enden zeeho ijke weten bij dezelfde rondje honderdduiz Onafhankel maar weer worden nog worden er Zeehonden maand oud. Ieder jaar . Modeontnog geen eN le wreedheden Vaak levend gevild. erheid is ZeehoNd De meerd onacceptabe pt. en rapporteren otsen geslee en Namibië. zeehonden. op de voet en over ijssch gebruiken bont van n gen de jacht boothaken doorboord en Louis Vuitto met vacht. & Gabbana bewustzijn hun Dolce e, voor od Versac werpers als worden gedo

FUR FACTS

huiS kat E kang oEro

45 - 55

De algemene informatiefolder van Bont voor Dieren is vernieuwd. De informatie is geactualiseerd en aangevuld. Deze folder toont in vogelvlucht wat onze doelstellingen zijn en hoe de stichting opereert om deze te bereiken. Daarnaast schetsen wij hierin welk dierenleed de bontindustrie veroorzaakt.

bereikt?

Vanaf eind 2008 geldt er in heel Europa een importv zij Bont voor Dieren is de erbod voor honden Eurocommissaris - en kattenbont. Sinds 2007 is bedolven onder het verboden om Danktienduizenden zeehondenbont la’s mogen in protestbrieven. in Nederland te Nederland niet verkopen. Vossen meer worden dien opgeroepen gefokt. De Tweede en chinchilom de import Kamer heeft de van vossen- en Van de vele bontzak regering bovenchinchillabont en in Nederlan naar Nederland d uit de jaren sche procedures te verbieden. ‘80 zijn er nog houden we de maar een paar vestiging van staande fokkerij over. Met juridinieuwe nertsenf en tegen. Tijdschr okkerijen of uitbreid van bont uit en iften zoals Elle ing van been Cosmopolitan gebruiken geen dragen actief hun echt bont in hun handtekeningen afschuw fashionshoots. tegen Cosmopolitan plaatst geen reclame de nertsenfokkerijen voor Bont verzame voor Dieren. meer voor de Mediamax Buitenre lde wij regelmatig bonthandel. zaken tegen Bij de Reclame clame onjuiste uitingen Code Commi lange voorlich ssie hebben van de bonthan ting zijn Nederla del gewonnen. nders zich bewust Bijna 90% van Door jarengeworden van de bevolking vindt de ellende achter Peter Hahn en Zara gingen internat bont geen verantwoord product bont. . voor Dieren. ionaal(!) bontvrij Grote bedrijve n zoals Positieve rolmod door de Campag ne Bontmelding ellen tegen bont ontwerpers worden van Bont zoals tv-prese door Bont voor ntatoren, politici, lezingen aan Dieren in het professionals kledingzonnetje gezet. uit de textielw Bont kennis, bewustw voor Dieren geeft ereld over de ording achtergronden voor Dieren, waarond en gedragsverandering. van bont. Dit Veel mensen leidt tot er bekende persone leveren hun bontje n als Ayaan Hirsi in bij Bont Ali en Amanda (Gouden Kooi). Postbus

2.5 Stands Bont voor Dieren is in 2009 op diverse festivals en evenementen met een stand te vinden. Onder meer op het Bulkboek-festival voor Literatuur voeren onze vrijwilligers boeiende gesprekken met leerlingen van middelbare scholen. Trouwe vrijwilligers nemen het standwerk voor hun rekening. Het geven van voorlichting is het primaire doel van het standwerk. Daarnaast worden er onder andere handtekeningen verzameld en shirts verkocht.

2.6 Presentatiewand De mobiele presentatiewand, op aanvraag beschikbaar voor scholen en andere instellingen, geeft een overzicht van de bontindustrie en dan met name over de nertsenfokkerij. Maar ook de zeehondenjacht, honden- en kattenbont, jacht met wildklemmen en het werk van Bont voor Dieren komen aan bod.

die álle dieren t op voor Dieren kom Bont voor

Jaargang 21 • no.2 • mei 2009

meT o.m. Henny Huisman, pamela anderson, marijke Helwegen...

2.7 Lessen Scholen (zowel basisscholen als voortgezet onderwijs) kunnen gastlessen aanvragen bij Bont voor Dieren. Tijdens deze lessen komt onder meer aan bod onder welke omstandigheden dieren in de bontindustrie worden gefokt en gedood en waarom je geen bont moet dragen.

TV-campagne oogsT BijVal BONT VOOR DIEREN

24


Parool 23-05-2009

2.8 Persaandacht In 2009 hebben de campagnes van Bont voor Dieren weer veel free publicity gegenereerd. Zowel de schrijvende pers als RTV doen vaak verslag van onze activiteiten. Bovendien zijn er ook dit jaar weer gratis stopperadvertenties geplaatst door kranten en tijdschriften, zoals het FinanciĂŤle Dagblad. Op sites van andere organisaties, zoals de Dierenbescherming, wordt geregeld aandacht besteed aan acties van Bont voor Dieren. Ook het magazine van WSPA heeft enkele keren aandacht besteed aan onze acties. Daarnaast staat de Lush Times redactionele ruimte af voor de campagnes van Bont voor Dieren.

Agrarisch Dagblad

26-02-2009

Metro ed. Amsterdam 06-10-2009

Opvallend is de aandacht van radio en met name tv-programma’s voor de campagnes van Bont voor Dieren! Wij zijn onder meer meermalen uitgebreid aan bod gekomen in RTL Nieuws, RTL Z, RTL Boulevard, SBS Shownieuws, - en op Radio 1, Radio 2, QMusic, Radio 538 en andere, ook regionale, radiostations - zoals Amsterdam FM, Kink FM, de Wereldomroep en RTV Noord-Holland en andere zenders.

Stentor Deventer Dagblad 27-02 -2009

5-2009

Eindhovens Dagblad 28-0

25

7-2009

Stentor Deventer 17-0

09

Volkskrant 24-02-203. Financieel beleid en fondsenwerving Bont voor Dieren kiest ervoor om de toevertrouwde middelen zo optimaal mogelijk in te zetten voor het behalen van de doelstellingen. Een betrouwbaar financieel beleid is daarbij het uitgangspunt voor Bont voor Dieren. Om die reden kiezen wij er vanzelfsprekend voor om geen risico’s te lopen met het geld dat ons door onze donateurs is toevertrouwd. Bont voor Dieren belegt om die reden dan ook niet, maar bewaart de beschikbare middelen die niet op korte termijn benodigd zijn voor de bedrijfsvoering op een rentedragende spaarrekening. Een ander uitgangspunt is het bewerkstelligen van een gezonde aanwas van het aantal donateurs. Wij zijn verheugd dat 2009 een gestage groei van het aantal donateurs laat zien, en daarmee ook van de inkomsten. Hieruit blijkt dat veel mensen het doel waarvoor wij ons inzetten steunen. En bovendien dat men de wijze waarop wij dit doel trachten te bewerkstelligen waardeer t.

3.1 Financieel resultaat De zwaartepunten die Bont voor Dieren op het gebied van beleid en campagne heeft gelegd in het Jaarplan 2009, zijn terug te vinden in de (separate) Jaarrekening Bont voor Dieren 2009. Soms nopen externe ontwikkelingen ons gedurende het jaar tot bijsturen van de prioriteiten, dan is dit ook zichtbaar in de jaarrekening. Dit is in 2009 bijvoorbeeld het geval in het zeehondendossier - waarvoor we vanwege de successen in Namibië hebben besloten een groter deel van het daartoe bestemde legaat reeds in 2009 aan te spreken – en in het nertsendossier. Door op deze wijze flexibel en met wijsheid om te gaan met de ons toevertrouwde gelden, toont Bont voor Dieren dat de inkomsten niet opgepot moeten worden in de vorm van vermogen, maar op zinvolle en effectieve wijze aan de doelstelling van Bont voor Dieren moeten worden besteed. In het verslagjaar 2009 heeft Bont voor Dieren wederom een positief financieel resultaat bereikt, terwijl een klein negatief resultaat was begroot. Hierdoor neemt het vrij besteedbaar vermogen verder toe. Ook in 2009 is de oorzaak voornamelijk gelegen in fors hogere inkomsten uit eigen fondsenwerving, vooral door een sterke stijging van donaties, maar ook door legaten. Gedurende 2009 is wel reeds een deel van de hoger dan begrote inkomsten door het bestuur toegewezen aan uitgaven in het kader van de nertsencampagne, voorlichting en PR. Voor de zeehondencampagne is door het bestuur gedurende het jaar meer geld uit het bestemmingfonds onttrokken dan begroot, om gebruik te maken van de mogelijkheid die zich voordeed om in Namibië 27


onderzoek te doen naar de zeehondenjacht aldaar. Door op deze wijze bij te sturen tracht Bont voor Dieren de toename van het vrij besteedbaar vermogen binnen de perken te houden. Bont voor Dieren streeft ernaar om een continuïteitsreserve aan te houden ter grootte van ongeveer de vaste organisatiekosten van een halfjaar (personeel, huisvesting, kantoorkosten et cetera) plus de middelen die nodig zijn om in de toekomst aan verplichtingen te voldoen. Voor 2010 komt dit naar verwachting overeen met ongeveer € 140.000. Aangezien de continuïteitsreserve eind 2009 groter is, streeft Bont voor Dieren ernaar geleidelijk in te teren op de continuïteitsreserve en de vrijkomende middelen in te zetten ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. De begroting voor 2010 stuurt op een tekort van ongeveer € 50.000, zodat de vrij beschikbare middelen niet onnodig opgepot worden. Andere reserves (bestemmingreserves, herwaarderingsreserves) heeft Bont voor Dieren niet. Fondsen zijn baten waaraan door derden (zoals een donateur of schenker van een legaat) een specifieke bestemming is gegeven. Bont voor Dieren respecteert dit uiteraard. Er is momenteel sprake van één fonds ten behoeve van de zeehondencampagne, dat in 2009 is gevuld met een legaat. Zowel reserves als fondsen worden geregistreerd in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondswervende Instellingen. De jaarrekening bevat een overzicht van de resultaten van ondergenoemde wervingen.

3.2 Mailingen

Vóór de dieren en tégen bont... nes in dit BontBericht.

Lees alles over onze campag

St p de zeehondenjacht in Namibië

llen door zeehonden- . Bont voor Dieren aangeva gaan wereld rond jagers. Schokkende beelden

Kamer Tweede ort binnenk beslist en miljoen over lot en rts ne

In 2009 ontvangen donateurs van Bont voor Dieren zesmaal een informatieve mailing. Tweemaal bevat deze een recent BontBericht; tweemaal de beknoptere Nieuwsflits en tweemaal een brief. Verder heeft Bont voor Dieren ondertekenaars van onze petities informatiepakketten gestuurd – uiteraard alleen aan hen die hierom gevraagd hebben. Ook zijn er via telefoon en mail verzoeken om informatiepakketten binnengekomen.

3.3 Fondsenwerving Bont voor Dieren hanteert als norm dat de kosten van fondsenwerving in een boekjaar niet meer dan 25% van de opbrengsten van fondsenwerving bedragen. De kosten van de fondsenwerving bedroegen in 2009 slechts 3% (2008: 2%) van de opbrengsten van de fondsenwerving. Giften van bestaande donateurs Onze donateurs hebben vooral naar aanleiding van de informatieve mailingen (zoals hierboven beschreven in 3.2 Mailingen) donaties gegeven. Het aantal donaties is in 2009 toegenomen (zie ook de Jaarrekening 2009). Zie ook de Jaarrekening 2009 voor de opbrengsten uit fondsenwerving.

het is nu of nooit voor de nerts! lees alles over onze campagne in deze special

Uitbreiding van het aantal donateurs Net als in het voorgaande jaar is ook in 2009 het aantal donateurs van Bont voor Dieren gestaag toegenomen. Dit is mede te danken aan de verder toegenomen zichtbaarheid van Bont voor Dieren; onze acties genereren veel free publicity – waardoor ook onze naamsbekenheid stijgt. Ook de tv-campagnes voor zowel de nertsen als de Kaapse pelsrobben dragen bij aan 28


Diverse media hebben gratis stopperadvertenties geplaatst van Bont voor Dieren. Het is een goede manier om onze boodschap onder de aandacht van lezers te krijgen; bovendien melden zich naar aanleiding van de stoppers (potentiële) donateurs bij Bont voor Dieren.

3.4 Kengetallen In 2009 bedraagt het percentage ‘totaal bestedingen aan doelstellingen’ gedeeld door ‘totaal van baten’ 83% (2008: 61%). Het percentage ’kosten eigen fondswerving’ gedeeld door ‘baten uit eigen fondswerving’ bedraagt in 2009 3% (2008: 2%). Zie ook de Jaarrekening 2009.

3.5 Norm voor kosten beheer en administratie Bont voor Dieren had als norm voor de kosten van beheer en administratie voor 2009 een bedrag van € 34.644. De werkelijke kosten in 2009 bleven binnen deze norm: € 32.453.

3.6 Bedrijfssponsoring

voert campagne om een einde te maken aan het bejagen en fokken van dieren voor hun vacht. Wij zetten ons onder meer in tegen de massale jacht op zeehonden. Ook ijveren wij voor een wettelijk verbod op het fokken van nertsen. Bont voor Dieren voert campagnes om consumenten en ontwerpers bewust te maken van het dierenleed achter bont. Er is veel stijlvolle en warme kleding verkrijgbaar waarvoor geen dier hoeft te lijden. www.bontvoordieren.nl De poolvos (vulpes lagopus) valt helaas ten prooi aan de bontindustrie. Dit prachtige dier wordt in het wild bejaagd voor zijn vachtje. Bovendien worden poolvossen gefokt en gedood op bontfokkerijen. In één jas van vossenbont gaan wel tien tot twintig vossen.

Staten, a, Verenigde t - die a, Canad rvach meer in Alask e tje. De winte leeft onder wintervach een opvallende zwart hun mooie met hebben vanwege l wit, maar Daarom - is gehee gsmantels. d krijgen van konin fzettingen de bonta

de toename van het aantal donateurs.

Een gelukkig iendelijk kkenig diervrwjaar! nieu Een gelu

BvD 9.121 Kaart Poolvos 2009.indd 1

vacht. voor hun van dieren d op het n en fokken lijk verbo leed het bejage een wette het dieren n wij voor maken aan maken van einde te Ook ijvere oordieren.nl bewust te e om een zeehonden. ontwerpers te lijden. www.bontv jacht op menten en e massale hoeft geen dier gnes om consu waarvoor oert campa g verkrijgbaar me kledin

jk riendeli en dierv jaar! nieuw

19-10-2009 12:05:05

Cosmeticabedrijf Lush verkoopt in 2009 met succes de Charity Pot. Dit is een bodylotion waarvan de opbrengst wordt verdeeld tussen Bont voor Dieren en andere goede doelen. Op de Bont voor Dieren-Charity Pot prijkt prominent het logo van Bont voor Dieren. Verder is er informatie op te lezen over de nertsenfokkerij in Nederland en de campagne van Bont voor Dieren om deze sector af te schaffen. Op deze manier bereiken we een breed publiek met onze boodschap. Bovendien gaan de opbrengsten naar Bont voor Dieren. De Charity Pot wordt - behalve in de Lushfilialen - ook verkocht via www.lush.nl.

3.7 Sponsorloterij In 2009 is er geen marketingcampagne geweest voor de verkoop van nieuwe Sponsorloten ten behoeve van Bont voor Dieren. Wel heeft Bont voor Dieren inkomsten uit de in voorgaande jaren verkochte loten die geoormerkt zijn voor Bont voor Dieren. Zie ook de Jaarrekening 2009.

3.8 Merchandise De merchandise van Bont voor Dieren, zoals T-shirts, buttons, ansichtkaarten en stickers helpen Bont voor Dieren om de anti-bontboodschap onder de aandacht van een groter publiek brengen. Met name de nieuwjaarskaarten zijn een doorslaand succes: Bont voor Dieren verkoopt er bijna 15.000. De producten zijn te bestellen via het BontBericht en via de webwinkel op www.bontvoordieren.nl. Zie ook de Jaarrekening 2009.

19-10-2009

12:04:39

29


Foto: Thomas Schlijper


4. Personeel en organisatie De organisatie heeft checks and balances ingebouwd die de kwaliteit van de organisatie en haar output waarborgen. De bestuursvergaderingen vormen een met regelmaat terugkerend toetsingsmoment waarop zowel lopende campagnes als inhoudelijk en financieel beleid worden geĂŤvalueerd en waar nodig aangepast. De directie verstrekt hier toe informatie en advies aan het bestuur. De kwartaalen jaarcijfers bieden een aanvullend middel tot evaluatie. Ook worden afgeronde campagnes geĂŤvalueerd door bestuur en directie en waar nodig worden hier aanbevelingen voor de toekomst uit geformuleerd.

4.1 Bestuur Het bestuur van de stichting Bont voor Dieren bestaat in 2009 uit de volgende personen: de heer drs. A.J. Dekker, voorzitter; de heer drs. R.T.F. van Assouw, penningmeester; mevrouw drs. M.A. Gelderblom, secretaris (tot 1 juni 2009). De heer drs. M.C. Kuipers neemt per 1 september 2009 het voorzitterschap over van de heer A.J. Dekker, die vanaf die datum het secretarisschap op zich neemt. Er treden in het voorjaar twee aspirant-bestuursleden toe: mevrouw drs. K. Soeters en de heer drs. E.B. Eskens.

Koninklijke onderscheiding voorzitter Bont voor Dieren Op 8 april 2010 ontvangt de heer A.J. (Ton) Dekker - voorzitter en mede-oprichter van Bont voor Dieren – een lintje uit handen van de burgemeester van Heiloo vanwege zijn talloze verdiensten voor dieren in nood. Ton Dekker is een gedreven dierenbeschermer die zich behalve voor Bont voor Dieren onder meer inzet voor de Vissenbescherming, de Dierenbescherming, het dierenasiel en het Knaagdierencentrum. Bont voor Dieren is dan ook verheugd over de terechte onderscheiding voor het vele werk van haar bestuurder. Zonder zijn jarenlange belangeloze inzet, zijn tomeloze energie en zijn dossierkennis zou er op veel terreinen minder winst zijn geboekt voor de dieren. Ton Dekker geeft tijdens de huldiging aan het lintje te zien als erkenning voor het maatschappelijke belang van dierenbescherming. 4-2009

Bergens Nieuwsblad 15-0

In 2009 vergadert het bestuur acht keer. De reguliere bestuursvergaderingen vinden plaats op het kantoor van Bont voor Dieren. De jaarlijkse beleidsdag, met directeur en bestuur, vindt plaats op zaterdag 19 september in Centrum De Roos te Amsterdam. Aan de hand van de daar bepaalde prioriteiten is het door de directeur het Jaarplan 2010 opgesteld dat door het bestuur is geaccordeerd.

31


4.2 Personeel Het team van Bont voor Dieren bestond in 2009 grotendeels uit vier parttimemedewerkers. De directeur is mevrouw drs. C.H.M. Linssen. Gedurende het jaar ontstonden vacatures voor een junior medewerker campagne en beleid (die in juni is vervuld) en voor een allround campaigner (waarvoor eind 2009 de selectieprocedure in gang is gezet). Specificatie personeelslasten directie Conform de nieuwe richtlijn 650 worden de personeelskosten van de directie in dit jaarverslag afzonderlijk vermeld. De directie van Bont voor Dieren bestaat uit een persoon. Bont voor Dieren heeft vijf formatieplaatsen; daarnaast zijn er nog diverse vrijwilligers actief voor Bont voor Dieren, zowel op als buiten kantoor. Het brutojaarsalaris van de directeur van Bont voor Dieren bedraagt â‚Ź 48.695 (inclusief 8% vakantiegeld). Het bestuur acht deze bezoldiging in lijn met zwaarte en verantwoordelijkheden van deze functie. Jaarafsluiting Op 15 december vindt tijdens een etentje de gezamenlijke afsluiting van het jaar plaats met medewerkers, vrijwilligers en bestuur.

4.3 Vrijwilligers en stagiaires Het team betaalde medewerkers wordt op waardevolle wijze ondersteund door vijf kantoorvrijwilligers. Daarnaast heeft Bont voor Dieren weer geregeld een beroep gedaan op een team trouwe vrijwilligers bij publieks- en mediacampagnes. Vrijwilligersdag Aan het begin van het jaar vindt de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. De vrijwilligers van Bont voor Dieren worden op die dag door de medewerkers in het zonnetje gezet. Het doel is om de band met de vrijwilligers te versterken en waardering uit te spreken voor hun inzet. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen van Bont voor Dieren voor het komende jaar ontvouwd.

4.4 CBF-keurmerk voor Goede Doelen In 2009 vindt de jaarlijkse controle plaats ten behoeve van het CBF-keurmerk voor Goede Doelen. Deze controle had een positief resultaat.

4.5 Statuten De statuten zijn ongewijzigd gebleven in 2009.

4.6 Automatisering Er wordt een laptop aangeschaft. Verder zijn er geen ontwikkelingen op automatiseringsgebied. 32


4.7 Archief Bont voor Dieren heeft een uitgebreid archief betreffende stukken onder meer over en van campagne en lobby. Dit bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van dierenbescherming in Nederland. Bont voor Dieren hecht eraan zorgvuldig hiermee om te gaan en de (oudere) informatie te ontsluiten voor geïnteresseerden. Onder meer het Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft zich zeer geïnteresseerd getoond om dit archief onder te brengen. Bont voor Dieren zoekt daarom naar een archivaris op vrijwillige basis (bijvoorbeeld een stagiaire) die het Instituut hierbij kan ondersteunen. De recentere documenten worden jaarlijks intern gearchiveerd. Documenten ouder dan drie jaar verhuizen in principe naar de externe opslag van Bont voor Dieren alwaar ook veel campagnematerialen zijn opgeslagen.

4.8 Huisvesting Bont voor Dieren is gevestigd in een kantoorpand dat wordt gehuurd van het Leger des Heils. Het huurcontract loopt medio 2009 af; er wordt echter met het Leger des Heils afgesproken dat Bont voor Dieren een nieuw contract voor vijf jaar krijgt, met nog eens twee opties van elk vijf jaar. Ook zullen er op kosten van de verhuurder in 2010 verbeteringen aan het pand worden aangebracht.

4.9 Duurzaamheid en diervriendelijkheid Bont voor Dieren streeft er als maatschappelijke organisatie naar om het goede voorbeeld te geven en duurzaam, groen en uiteraard plantaardig en diervriendelijk in te kopen. Zo wordt er waar mogelijk per trein naar het buitenland gereisd; worden vliegreizen gecompenseerd via GreenSeats; zijn de schoonmaakmiddelen ecologisch en koffie en thee biologisch en fairtrade.

4.10 Vooruitblik De inkomsten zullen naar verwachting blijven stijgen, met name door meer donaties als gevolg van succesvolle voorlichtingscampagnes. De uitgaven richten zich in 2010 met name op de zeehondencampagne en de nertsencampagne. De bestedingen aan fondswerving blijven gering zoals in afgelopen jaren en ruimschoots binnen de CBFnorm van maximaal 25% van de opbrengsten van fondswerving. Naar verwachting zal het bestemmingsfonds voor de zeehondencampagne volledig benut worden en zal er een financieel tekort gerealiseerd worden waardoor de continuïteitsreserve beheerst daalt.

335. Verantwoording Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe ‘Richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is vanaf 2008 verplicht. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.

5.1 Drie principes Het bestuur van Bont voor Dieren onderschrijft de volgende principes: 1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezichthouden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

1. Toezicht houden en besturen Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken georganiseerd en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven? Het bestuur van Bont voor Dieren is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Aangezien het bestuur een groot aantal taken en verantwoordelijkheden heeft gemandateerd aan de directeur van Bont voor Dieren, heeft het een grotendeels toezichthoudende taak gekregen. Tussen directeur en bestuur zijn schriftelijk afspraken gemaakt en in voorbereiding welke besluiten de directeur kan nemen. Ook is vastgelegd welke besluiten de goedkeuring van het bestuur vereisen. Besluiten die de goedkeuring van het bestuur vereisen zijn in ieder geval: • Het vaststellen van het jaarplan en het meerjarenplan, inclusief de bijbehorende (jaar)begroting. • Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag. • De keuze van de accountant. • Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Het directiereglement waarin onder andere bovenvermelde afspraken vastliggen, is in voorbereiding en wordt naar verwachting in 2010 door het bestuur definitief vastgesteld. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. In 2009 heeft het bestuur acht maal vergaderd, in aanwezigheid van de directeur. Voorafgaand aan bestuursvergaderingen hebben alle bestuursleden de mogelijkheid agendapunten in te brengen. Het bestuur houdt toezicht door tijdens deze vergaderingen onder andere het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. De directeur licht in de bestuursvergaderingen de voortgang op de beleids- en bedrijfsvoeringsdossiers toe en geeft tenminste drie maal per jaar inzicht in de financiële situatie. De directeur 35


houdt toezicht op de dagelijkse inkomsten en uitgaven en houdt hierbij vast aan de door het bestuur vastgestelde begroting. Bij dreigende overschrijding van het budget informeert de directeur het bestuur onmiddellijk (per e-mail). Het bestuur kan dan aanwijzingen en adviezen aan de directeur geven. Gedurende het jaar heeft de directeur regelmatig contact met de leden van het bestuur. Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan? Het bestuur van Bont voor Dieren bestaat uit ten minste vijf en maximaal negen personen. Bij mutaties in het bestuur en/of op basis van analyse van voor Bont voor Dieren belangrijke ontwikkelingen wordt besloten tot het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid. De huidige samenstelling van het bestuur en het gewenste bestuursprofiel beïnvloeden de selectie van nieuwe bestuursleden. Kandidaatbestuursleden draaien gedurende een proefperiode mee in het bestuur alvorens zij definitief benoemd worden. De individuele bestuurders worden benoemd en geschorst door een meerderheid van de overige bestuursleden. Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn onbeperkt herbenoembaar voor een zelfde termijn. Leden van het bestuur van Bont voor Dieren ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Ook hebben de leden van het bestuur geen zakelijke relaties met Bont voor Dieren. De bestuursleden hebben geen (mogelijk) conflicterende nevenfuncties. Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders geëvalueerd? Het streven is om met enige regelmaat door de secretaris van het bestuur, op grond van binnen het bestuur verzamelde informatie, een beoordelings- en functioneringsgesprek met de directeur te houden. Dan wordt zonodig eveneens een wijziging in de bezoldiging van de directeur aangebracht. Tevens worden specifieke (resultaat) afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar. Voor bestuursvergaderingen kan op verzoek van tenminste één bestuurslid of op verzoek van de directeur het functioneren van het bestuur, dan wel het functioneren van individuele bestuursleden worden geagendeerd. Hiervan is tot op heden incidenteel gebruik gemaakt. Van een structurele evaluatie van het functioneren van het bestuur / van individuele bestuursleden is tot op heden geen sprake; het bestuur heeft hiertoe tot op heden geen noodzaak gezien.

2. Optimale besteding van middelen Hoe worden de richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? Door het vaststellen van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van Bont voor Dieren. In het najaar van ieder jaar komen bestuur en directeur doorgaans bijeen voor een beleidsdag. Tijdens de beleidsdag wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd en worden bouwstenen voor het jaarplan van het volgende jaar vastgesteld. Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geëvalueerd? Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats door een kritische beoordeling van het jaarverslag en door de bespreking van de voortgang op de beleidsdossiers. De interne processen komen eveneens aan bod tijdens de bestuursvergaderingen. Ook de bevindingen van de accountant zijn een jaarlijks terugkerend agendapunt. 36


Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties? Verbeterpunten al dan niet op advies van de accountant worden in de bestuursvergaderingen behandeld en op een actiepuntenlijst vermeld. Aan ieder actiepunt wijst het bestuur een actiehouder toe en een streefdatum voor realisatie.

3. Optimale relaties met belanghebbenden Wie zijn de belanghebbenden van Bont voor Dieren? De belangrijkste groep belanghebbenden wordt gevormd door de dieren in de bontindustrie. In de statuten van Bont voor Dieren is vastgelegd dat de instelling ten doel heeft hen te beschermen tegen lijden, pijn, schade, kwelling en uitroeiing. De achterban van Bont voor Dieren bestaat uit donateurs en vrijwilligers. Bont voor Dieren heeft een convenant met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, waarin afspraken over taakverdeling vastliggen. Tot slot kunnen bewust bontvrije bedrijven en politieke partijen als belanghebbenden worden aangemerkt. Wat is de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie? Donateurs ontvangen met name algemene informatie over activiteiten en (behaalde) doelen van Bont voor Dieren (inclusief besteding van middelen en vermogensontwikkeling) en actuele zaken met betrekking tot bont en pelsdieren. De overige belanghebbenden ontvangen informatie die aansluit bij de specifieke behoefte van de groep. Op welke wijze wordt informatie verstrekt? De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen: website, (digitale) nieuwsbrieven, sponsorrapportages, folders, persberichten, interviews, mediauitingen, openbare en besloten bijeenkomsten en evenementen, jaarverslag en jaarrekening. Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden? Bont voor Dieren tracht alle belanghebbenden zo goed mogelijk te voorzien van duidelijke, relevante en toegankelijke informatie. Omdat Bont voor Dieren een kleine en flexibele organisatie is, kunnen belanghebbenden met specifieke informatiebehoeften bovendien eenvoudig bediend worden. Op welke manier gaat Bont voor Dieren om met ideeĂŤn, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden? Het is voor iedereen mogelijk ideeĂŤn, opmerkingen, wensen en klachten schriftelijk of op de website door te geven of telefonisch te melden (buiten kantooruren staat het antwoordapparaat aan). Serieuze reacties van belanghebbenden worden altijd spoedig behandeld en beantwoord. Het klachtenregister staat tweemaal per jaar op de agenda van de bestuursvergadering. Het bestuur houdt op deze wijze toezicht op correcte afhandeling van klachten.

37


5.2 Verkorte jaarrekening, gebaseerd op de gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2009

38


39


5.3 Accountantsverklaring

40


Stichting Bont voor Dieren Derde Oosterparkstraat 271 1092 EA Amsterdam Postbus 92044 1090 AA Amsterdam Tel: (020) 676 66 00 Fax: (020) 676 89 77 E-mail: info@bontvoordieren.nl www.bontvoordieren.nl Giro 3799

Colofon Uitgave: Stichting Bont voor Dieren • Teksten: Stichting Bont voor Dieren • Foto’s: Stichting Bont voor Dieren, Rob Voss, Thomas Schlijper