{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nieuw in onze webshop:

DAT ZIT WEL GOED Via onze webwinkel is dit mooie shirt met logo van Bont voor Dieren ver­ krijgbaar! Voor zowel dames als heren, gemaakt van biologisch katoen in de maten s t/m xl. Prijs: _ 12,95

In actie komen voor Bont voor Dieren? Dat kan!

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2014 is weer na te lezen op onze website. In ons jaarverslag staat alles over de campagnes die Bont voor Dieren in 2014 heeft gevoerd. Tevens is er een overzicht te vinden van de financiële resultaten. Bont voor Dieren is volledig afhankelijk van donateurs en heeft dankzij hun steun al haar doelen voor 2014 kunnen realiseren. Je vindt het jaarverslag digitaal op bontvoordieren.nl maar kunt ook een exemplaar aanvragen via 020-676 66 00

Vraag onze petitieformulieren aan voor een bontvrij Nederland en laat vrienden, familie en collega’s tekenen. Zolang er nog dieren onnodig moeten lijden en er bont wordt gedragen hebben wij jouw hulp hard nodig. Mail je adres naar: info@bontvoordieren.nl o.v.v. petititie of bel met 020 676 66 00 Alvast bedankt!

BONT VOOR DIEREN WIL EEN EIND MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. STEUN ONS DAARBIJ. STICHTING BONT VOOR DIEREN: Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA  Amsterdam, Tel: 020 676 66 00, info@bontvoordieren.nl, www.bontvoordieren.nl, IBAN: NL11INGB0000003799 FOTO’S: Bont voor Dieren, Suzan van Gemeren VORMGEVING EN DRUKWERK: www.rijser.nl ISSN-NUMMER: 158-8976 linkedin.com/in/bontvoordieren 

4 

twitter.com/bontvoordieren 

facebook.com/bontvoordieren  

JAARGANG 27 07-2015

2

Noorse zeehondenjacht

eindelijk ten einde

De laatste Noorse zeehondenjager hield deze week voorgoed op met de zeehondenjacht. Sinds het Europese handelsverbod op zeehonden­ producten, waar Bont voor Dieren jaren voor heeft gelobbyd, is de marktwaarde van zeehondenproducten zwaar gekelderd. In Noorwegen is de zeehondenjacht daarom al jaren niet meer economisch rendabel. De jacht werd slechts door overheidssteun in stand gehouden. De Noorse overheid heeft nu besloten om de subsidiekraan compleet dicht te draaien. Het einde van de jacht in Noorwegen is een enorme overwinning in onze strijd tegen de zeehondenjacht wereldwijd! Het besef dat de commerciële zeehondenindustrie niet meer rendabel is groeit ook in Canada. Recentelijk kwamen twee van de grootste bontverwerkingsbedrijven er openlijk voor uit dat de markt voor zeehondenbont niet meer winstgevend is en dat ze kampen met een overtollige voorraad.

Hoopvol nieuws dus, maar we zijn er nog niet. Onlangs is in het Europees Parlement gestemd over het wijzigen van het EU-importverbod op zeehondenproducten. Canada en Noorwegen voeren al jaren een juridische strijd om het verbod van tafel te krijgen. Bont voor Dieren heeft de betrokken Europarlementariërs dringend per brief opgeroepen het handelsverbod te blijven

steunen. En met resultaat. De stemming viel gelukkig positief uit voor de zeehonden! De wrede jacht op babyzeehonden in Canada is één van de grootste slachtpartijen van zeezoogdieren ter wereld. Elk jaar worden er duizenden zeehonden doodgeknuppeld voor hun vacht. 98% van de zeehondenpups zijn jonger dan drie maanden oud en nog niet in staat te zwemmen wanneer ze aan hun einde komen. Bont voor Dieren blijft zich inzetten tegen de zeehondenjacht! Wil je meer weten over de jacht en hoe jij mee actie kan voeren? Kijk dan op onze educatieve website: www.stopdeknuppels.nl

http://instagram.com/bontvoordieren

1


Samen sterk tegen bont Twee keer per jaar neemt Bont voor Dieren deel aan het internationale overleg van de Fur Free Alliance. Meer dan veertig dierenbeschermingsorganisaties maken zich hier samen sterk om wereldwijd een einde te maken aan de productie en verkoop van bont. In steeds meer landen roepen onze partnerorganisaties kledingbedrijven op om onze internationale bontvrijverklaring te tekenen.

Bont voor dieren luidt noodklok voor nertsen Bont voor Dieren heeft middels een Europees rapport ontdekt dat er geen enkel toezicht is op de do­ dingsmethode van nertsen in Ne­ derlandse fokkerijen.

vergassing met koolstofdioxide (CO2). De constatering dat adequaat toezicht hierop ontbreekt in de Nederlandse nertsenhouderij is zeer verontrustend.

Nertsen worden op Nederlandse fokkerijen gedood door middel van

Bont voor Dieren heeft direct een brandbrief gestuurd naar de Twee-

Hoe zat het ook alweer met het nertsenfokverbod?

In 2012 werd er in Nederland op grond van ethische overwegingen een nertsenfokverbod aangenomen in het Nederlandse parlement. Het verbod werd vorig jaar buiten werking gesteld door een rechtszaak van de nertsenfokkers. De fokkers waren het niet eens met de compensatieregeling voor de bedrijfstak. Totdat het hoger beroep dient, is het nertsenfokverbod buiten werking gesteld en mogen de nertsen-

2 

En met succes! Wereldwijd zijn er nu meer dan 360 kledingbedrijven aange­sloten bij het Fur Free Retai­ ler programma. Ook worden anti-bont campagnes uit minder welvarende landen door ons ondersteund. Zo werd onlangs de grootschalige Fur Free China campagne mogelijk gemaakt, waarmee bewustwording onder de Chinese bevolking over het dierenleed in de bontindustrie wordt bevorderd.

Tevens gaan wij gezamenlijk juridische stappen ondernemen tegen een groot aantal bontfokkers in Polen. Met name in de Poolse vossenfokkerij wordt de dieren­welzijns­wetgeving ernstig geschonden. De Fur Free Alliance biedt tegenwicht aan de machtige bontlobby. Samen staan we sterker!

Help de wasbeerhonden en vossen in Finland de Kamer. Het ministerie gaf toe dat de sector op geen enkele manier gecontroleerd wordt en heeft naar aanleidIng van de bevindingen van Bont voor Dieren besloten om deze controles zo snel mogelijk in te voeren.

Gelukkig vindt een groot deel van de inwoners van Finland dat er een ein­ de moet komen aan het produceren van bont. Zo hebben in 2013 maar liefst 70.000 inwoners hun handte­ kening gezet voor een verbod. Het voorstel werd behandeld in het parle­ ment maar helaas stemde dat jaar maar een handvol parlementariërs hiermee in waardoor er geen meer­ derheid was voor het verbod.

houders in Nederland helaas weer uitbreiden. Er zijn grenzen aan wat een nertsenhouder mag opzetten en uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan de milieuwetgeving of andere wetgeving zoals (stank)overlast. Bont voor Dieren onderzoekt per fokkerij of het juridisch mogelijk is de start en/of uitbreiding van een fokkerij een halt toe te roepen.

Finland is met China de grootste bontproducent ter wereld met betrekking tot vossen en wasbeerhonden. Duizenden dieren slijten hun korte leventje in kleine draadstalen kooien totdat ze op gruwelijke wijze gedood worden voor hun vachtje.

Bont voor Dieren laat het hier niet bij zitten! Deze dieren hebben onze steun hard nodig. Wij hebben een brief gestuurd naar de Finse ambas­ sade met een oproep om een totaal­ verbod op het produceren van bont. Ook een brief sturen? Kijk snel op onze website www.bontvoordieren.nl

3

Profile for Bont voor Dieren

Bontbericht juni 2015  

Bontbericht juni 2015  

Advertisement