{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nalaten

Š Esko KivistÜ

Een bontvrije wereld via uw testament


In Nederland worden ieder jaar meer dan 6 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. Nertsen zijn wilde dieren die worden opgesloten in kleine draadstalen kooitjes op enorme fokkerijen. Na een kort leven worden zij gevild.


Voorwoord

Een paar jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door gruwelijke beelden van de zeehondenjacht in Namibië. Jaarlijks worden daar meer dan 60.000 jonge zeehonden doodgeknuppeld en gevild. Deze grootschalige brute jacht was niet bekend bij het publiek, Bont voor Dieren was de eerste organisatie die beelden kon maken van deze slachting. Daarvoor moesten we met een cameraploeg naar Namibië, een haast onmogelijke maar vooral dure onderneming. Maar het geld dat het kostte was iedere euro waard: de Namibische regering kon niet langer ontkennen wat er gebeurde op haar stranden en van over de hele wereld kwam protest. De reis naar Namibië konden wij betalen door een nalatenschap. Bont voor Dieren ontving een erfenis waarbij expliciet was aangegeven dat deze ten goede moest komen aan de strijd tegen de zeehondenjacht. En zo hebben we meer campagnes betaald uit de extra’s van diverse erfenissen. De vele wetenschappelijke onderzoeken die gebruikt zijn door de Tweede Kamer om te komen tot een nertsenfokverbod werden uit erfenissen en legaten betaald. Bont voor Dieren is 100% afhankelijk van donateurs en heeft geen andere inkomsten. Het

verdriet als iemand overlijdt is groot, de gedachte dat je voor de dieren nog wat kan betekenen is heel bijzonder en de moeite van het overdenken waard. Onlangs overleed een lieve dierenvriend uit Utrecht. Hij liet ons een deel van zijn vermogen na. Samen met zijn vrienden bekijken we nu waar we het geld gaan inzetten. Het verdriet om zijn veel te vroege dood krijgt er nu een stukje zingeving bij. Hij leeft voort in de strijd voor de dieren. Een mooie gedachte die de moeite van het overwegen waard is. Vandaar deze folder. Om u aan het denken te zetten over wat u eventueel kunt betekenen voor de dieren in de toekomst. Bij voorbaat dank Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren


Een nalatenschap uit 2009 maakte het voor ons mogelijk intensief campagne te kunnen voeren tegen de zeehondenjacht.


Help mee aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap Bont voor Dieren in uw testament

Draagt u de dieren een warm hart toe en wilt u net als wij dat er een einde komt aan de wrede bontindustrie? Dan kunt u overwegen om Bont voor Dieren op te nemen in uw testament. Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet vóór de dieren en tégen bont. Wij vinden dat je geen dieren moet doden om van hun vacht een bontartikel te maken. Bont voor Dieren zet zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. U kunt ook na uw overlijden veel voor de dieren betekenen en ervoor zorgen dat Bont voor Dieren succesvolle campagnes kan blijven voeren tegen de bontindustrie. Dat is hard nodig, want de bontindustrie geeft zich niet snel gewonnen en miljoenen dieren komen jaarlijks aan hun einde om uiteindelijk te dienen als mode-accessoire.

Bont voor Dieren is volledig afhankelijk van particuliere giften. Donateurs maken ons belangrijke werk mogelijk. Zo zijn vele campagnes al succesvol geweest met giften uit nalatenschappen. In deze brochure kunt u lezen wat er allemaal bij komt kijken wanneer u Bont voor Dieren in uw testament opneemt. Heeft u nadien nog vragen? U bent van harte welkom op ons kantoor om persoonlijk kennis te maken, maar ook een afspraak met iemand van ons team bij u thuis behoort tot de mogelijkheden.


Wat wil Bont voor Dieren bereiken? Een verbod op bontfokkerijen van vossen, wasbeerhonden, chinchilla’s en nertsen. Een einde aan het vangen van wilde dieren zoals coyotes en lynxen met pijnlijke wildklemmen. Een einde aan de brute zeehondenjacht in Canada en Namibië. Een einde aan de verkoop van bont in Nederland. Een einde aan de wrede marteling van alle dieren in de bontindustrie.  

Coyotebont is afkomstig van wilde coyotes die gevangen worden met behulp van wildklemmen. De jachtmethodes zijn zéér wreed. De dieren worden gevangen met wildklemmen die soms maar eens in de drie dagen geleegd worden. Een dier kan hier dus dagenlang in vastzitten met zijn poot, kaak of nek. Regelmatig knagen de gevangen dieren hun poot door om te ontsnappen.


Dit hebben we al bereikt! Het fokken van chinchilla’s en vossen voor bont is verboden in Nederland. Na jarenlange campagnes en lobby door Bont voor Dieren is er vanaf 2024 een nertsenfokverbod in Nederland. Er is een verbod op de import van zeehondenproducten in Europese Unie. Er is een verbod op de import van honden- en kattenbont in Europa. Er geldt een labelplicht voor bont in kleding. Bont voor Dieren toonde de schadelijke milieu-effecten en de giftigheid van bont aan. Ieder jaar groeit de lijst met bontvrije winkels en ontwerpers die zich bij Bont voor Dieren hebben aangesloten.

Hoe besteedt Bont voor Dieren een nalatenschap? VOORLICHTING Eén van de belangrijkste taken van Bont voor Dieren is voorlichting. Met name jongeren zijn zich niet bewust van het leed achter bont. Bont voor Dieren geeft voorlichting op scholen en op straat om bewustwording te creëren. Het spreekbeurtpakket voor kinderen wordt bijna elke dag opgevraagd en op scholen hangen posters. LOBBY Sinds haar oprichting in 1986 werkt Bont voor Dieren aan de realisatie van fok- en importverboden door in politiek Den Haag en Brussel te lobbyen. We doen onderzoek, informeren politici en schrijven mee aan lobbybrieven, moties en wetsvoorstellen. Regelmatig organiseren we evenementen voor politici, wetenschappers en dierenbeschermingsorganisaties om expertise te delen en ze te overtuigen van het dierenleed achter bont.


Veel bont dat voor geelbruinige bontkragen gebruikt wordt, is afkomstig van wasbeerhonden. Wasbeerhonden zijn iets groter dan wasberen en hebben een geel bruinige vacht. Voor kragen worden soms wasberen, maar meestal de goedkopere wasbeerhonden gebruikt. In Aziatische landen, zoals China, worden wasbeerhonden speciaal voor het bont gefokt en gedood. Dit gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden.


CAMPAGNES Bont voor Dieren voert op alle mogelijke manieren actie. Zo voeren wij grote landelijke publiekscampagnes, geven voorlichting op scholen en bezoeken winkelcentra en evenementen om bontdragers te informeren over het leed achter bont. Maar ook met onze jaarlijkse Dom Bontje verkiezing bereiken wij een groot publiek. Tevens leggen wij de gruwelijkheden van de zeehondenjacht in Namibië en Canada op beeld vast om de druk op de regering op te voeren. INTERNATIONAAL Op internationaal vlak is Bont voor Dieren zeer actief. Wij zijn lid van de Fur Free Alliance, het samenwerkings­ verband van dierenbeschermingsorganisaties tegen bont wereldwijd. Gezamenlijk voeren wij campagnes in landen zoals China en Polen waar de bontindustrie momenteel groeit. Samen maken wij ons sterk voor een bontvrije wereld.  


Nalaten aan Bont voor Dieren In uw testament kunt u laten vastleggen dat een gedeelte van uw geld en bezittingen terecht komen bij de organisaties die u dierbaar zijn. Als u overlijdt, laat u een erfenis na. In Nederland erven eerst de partner, kinderen en verre familie de nalatenschap. Is dit niet van toepassing, dan gaat de hele erfenis naar de Staat. U kunt hiervan afwijken door zelf het heft in handen te nemen en een testament op te laten maken. Hierin kan Bont voor Dieren worden opgenomen. Zo verzekert u zich ervan dat uw geld wordt besteed aan campagnes tegen dierenleed. U kunt zelfs aangeven aan welke campagne u het liefst uw nalatenschap wilt besteden door uw gift te oormerken. Dit kan bijvoorbeeld ten behoeve van onze campagnes tegen de zeehondenjacht of ons educatie­ programma op scholen. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek wat de mogelijkheden zijn.

MEDE-ERFGENAAM Door Bont voor Dieren tot mede-erfgenaam te benoemen, ontvangt Bont voor Dieren een percentage van de erfenis. Bij het opstellen van uw testament bij de notaris bepaalt u wie uw executeur wordt. De executeur is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van uw nalatenschap, zoals het voldoen van openstaande rekeningen, aflossen van schulden en opzeggen van abonnementen. Het over­­gebleven deel wordt verdeeld over de erfgenamen. De hoogte van het bedrag hangt af van hoeveel erfgenamen u heeft aangewezen. ENIGE ERFGENAAM U kunt Bont voor Dieren in uw testament ook benoemen als enige erfgenaam. Uw gehele nalatenschap komt dan ten goede aan het werk van Bont voor Dieren na aftrek van de kosten die worden gemaakt om de nalatenschap af te handelen door de executeur. De erfenis kan in dit geval ook geoormerkt worden voor een bepaalde campagne. LEGAAT Met een legaat kiest u ervoor om een vast bedrag of bepaald goed zoals een woning, schilderij of sieraden na te laten. Bont voor Dieren wordt dan legataris. Het overige deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden, zoals uw familieleden. Als u kiest voor een


geldbedrag, weet u precies hoeveel euro u aan Bont voor Dieren zal nalaten. In het geval van bijvoorbeeld een woning, zal de hoogte van het bedrag afhangen van de verkoopprijs op dat moment. VRUCHTGEBRUIK Een andere optie is om uw woning na te laten aan Bont voor Dieren onder voorbehoud van het recht van vrucht­ gebruik. Bont voor Dieren wordt dan eigenaar van de woning maar uw partner of een ander familielid mag in de woning, blijven wonen totdat het familielid is overleden. Het vermogen, de opbrengst van de woning, komt pas na het overlijden toe aan Bont voor Dieren. ANBI Over een nalatenschap moet erfbelasting worden betaald. Dit heet successierecht. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de familielijn. Als goed doel betaalt Bont voor Dieren geen successierecht. Deze uitzondering is in 2005 ingesteld voor goede doelen met ANBI status. Uw nalaten­ schap komt dus geheel ten goede aan de dieren. PERSOONLIJK GESPREK Elke wens is persoonlijk. Een notaris maakt uw testament volgens uw wensen op. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. Wij nodigen u graag uit op ons kantoor

om samen door te spreken wat uw wensen zijn. Tevens kunt u kennis maken met het team van Bont voor Dieren. Indien langskomen voor u niet mogelijk is, komen wij graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Desgewenst kunnen wij u ook informatie geven over het kiezen van de notaris en de procedure. Belt u hiervoor met ons kantoor via het telefoonnummer 020-676 66 00 of stuur een e-mail naar nalaten@bontvoordieren.nl.

Voor het opstellen van uw testament heeft u de onderstaande gegevens van Bont voor Dieren nodig: Stichting Bont voor Dieren Panamalaan 110, 1019 AZ Amsterdam Kamer van Koophandel: 41002701 IBAN: NL11INGB0000003799


Bedankt voor uw steun! Bont voor Dieren wil een eind maken aan het dierenleed dat de bontindustrie veroorzaakt. Wij voeren actie namens U!   STICHTING BONT VOOR DIEREN Panamalaan 110, 1019 AZ  Amsterdam Tel: 020 676 66 00, e-mail: info@bontvoordieren.nl, website: www.bontvoordieren.nl IBAN: NL11 INGB 0000 0037 99

FOTO’S: Bont voor Dieren, Fur Free Alliance, Ongehoord, Suzan van Gemeren VORMGEVING EN DRUKWERK: rijser.nl ISSN-NUMMER: 158-8976


Ja, ik wil graag meer informatie over nalaten aan Bont voor Dieren Ja, ik wil graag meer informatie over nalaten aan Bont voor Dieren Ik wil graag een persoonlijk gesprek Ik ontvang graag het jaarverslag

Naam:

M/

Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: Geboortedatum:

Verzenden

V

Profile for Bont voor Dieren

Nalaten brochure  

Nalaten brochure  

Advertisement