Jaarverslag2014 def

Page 1

BONTVOOR DI EREN


Stichting Bont voor Dieren

heeft als

doel het

beschermen van dieren tegen de bontindustrie

en

voert daarom campagne tegen bont. Bont voor Dieren vraagt consumenten om geen bont meer dragen. De stichting ijvert ervoor om modeontwerpers en winkelketens ertoe te bewegen geen bont meer op te nemen in hun collectie of assortiment. Via een politieke lobby tracht Bont voor Dieren een wettelijk verbod op de nertsenfokkerij in Nederland te bewerkstelligen. Daarnaast

zet

de

stichting

muskusrattenbestrijding.

zich

in

voor

een

verbod

op

de

Tevens heeft de stichting ten doel het

milieu en de natuur te beschermen. Ook internationaal is Bont voor Dieren actief. De stichting voert campagne om een einde te maken aan de zeehondenjacht, jacht met wildklemmen en

bontfokkerijen.

‘When you stop buying the animals stop dying.’ is ons uitgangspunt. Als er wereldwijd geen bont meer wordt verhandeld, dan komt er een einde aan leed van

dieren in de bontindustrie.

2


Jaarverslag 2014


Â

Inhoudsopgave Voorwoord

1 Beleid en campagnes 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Bont en mode Nertsen Zeehonden Overige dieren en campagnes Samenwerking nationaal en internationaal

3 8 9 11 12

2 Educatie en voorlichting 2.1 Gastlessen 2.2 Spreekbeurtpakketten

14 14

3 Marketing en communicatie 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Online marketing Websites Offline marketing Social media Fmailingen Fondsen

15 15 16 17 18 19

4 Financieel beleid 4.1 4.2 4.3 4.4

Financieel resultaat Fondsenwerving Kerngetallen Kosten en beheer organisatie

20 20 21 21

5 Personeel en organisatie 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Bestuur Personeel Vrijwilligers CBF-keurmerk voor goede doelen Statuten Huisvesting Duurzaamheid en diervriendelijkheid

Bijlage 1 Verkorte jaarrekening Bijlage 2 Accountantsverklaring

22 22 23 23 23 23 23


Â

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van stichting Bont voor Dieren. Een mooie weergave van acties, campagnes en lobby-activiteiten. De ontwikkelingen in de bontindustrie gaan hard. Op nationaal niveau, maar vooral ook internationaal. Bont voor Dieren heeft in 2014 dan ook meer dan andere jaren activiteiten op het buitenland gericht. Dankzij haar succesvolle campagnes in Nederland kwam er ruimte voor het vragen van aandacht voor activiteiten in het buitenland. Er werd afgereisd naar de Canadese zeehondenjacht, waarvan het einde toch echt in zicht is. Ook werd een Europees project opgestart. De bontindustrie verliest langzaam terrein met nationale fokverboden en volkspetities tegen fokkerijen. Onder druk van deze ontwikkelingen timmert zij inmiddels hard aan de weg in Brussel. Dierenbeschermingsorganisaties als Bont voor Dieren hebben weliswaar niet de middelen tot hun beschikking die de bontindustrie over de ruggen van miljoenen dieren verdienen, maar wel het morele gelijk en de steun van dierenvrienden van over de hele wereld. De populariteit van bont is hoger dan ooit, stelt de bontindustrie. Aan de andere kant toont Bont voor Dieren aan dat de lijst met bontvrije bedrijven wekelijks groeit en wil de Nederlandse overheid na een succesvolle lobby niet alleen een einde aan de bontfokkerijen in Nederland, maar ook aan de import van wasbeerhondenbont en angorawol. Ligt de waarheid ergens in het midden? Door gebrek aan transparantie van de sector weten we de feiten niet precies. Wat ik wel weet, is dat de weergave van 2014 in dit jaarverslag laat zien dat Bont voor Dieren stevig geworteld is in de maatschappij, een financieel gezond jaar heeft gehad en een gemotiveerd team voor de uitdagingen die nog voor ons liggen. Met diervriendelijke groet,

Ton Dekker Voorzitter Bont voor Dieren

Â

2 Â


1 Beleid en campagnes 1.1

BONT EN MODE

We worden op straat nog steeds geconfronteerd met bontkragen. Met name jongeren dragen, zich vaak onbewust van het dier dat ervoor gevild is, kragen aan hun jassen van wasbeerhonden, vossen en coyotes. Voorlichting is de meest effectieve manier om het dragen van bont tegen te gaan. Dat merken we tijdens onze gastlessen en in gesprekken op straat. Aan de andere kant blijft het belangrijk aan de aanbodzijde actief te blijven. Het individueel benaderen van winkels en ontwerpers is succesvol, met name door de constructieve benaderwijze van Bont voor Dieren. Bont voor Dieren blijft echter ook een activistische organisatie. In 2014 werd gekozen voor een actief naming and shaming beleid met bijvoorbeeld de Dom Bontje verkiezing en het online bijhouden van de Te Bontlijst: welke bekende Nederlanders en bedrijven maken het te bont?

Dom Bontje Jaarlijks wordt de internetverkiezing ‘Dom Bontje’ door Bont voor Dieren georganiseerd. Ook dit jaar was het mogelijk om te stemmen op prominente Nederlanders die in het openbaar met echt bont zijn gespot. Bekende Nederlanders worden door de verkiezing op hun voorbeeldfunctie gewezen. Het gebruik van bont geeft immers een signaal af naar hun fans en de samenleving. Omdat modeontwerpers van grote invloed zijn op het bestaande modebeeld werd er massaal gestemd op het ontwerpduo Viktor & Rolf. Het modeduo gebruikt voor hun kledingcollecties de

3


vachten van anaal geëlektrocuteerde vossen en wasbeerhonden en mocht daarom de oneervolle titel Dom Bontje 2014 in ontvangst nemen. In november 2014 ging de volgende verkiezingsronde voor 2015 van start. Deze editie kende een fikse groei; er werden meer dan 20.000 stemmen uitgebracht in ruim een maand tijd. Genomineerd waren Roy Donders, Lieke van Lexmond, Yes-R, Natasja Froger, Caro Emerald en Django Steenbakker. Begin 2015 wordt de nieuwe winnaar bekend gemaakt.

Bontmelding Wanneer er ergens bont wordt gespot kan er op de website van Bont voor Dieren een Bontmelding gedaan worden. Bont voor Dieren neemt vervolgens contact op met de desbetreffende winkel. Er wordt een brief verstuurd met informatie over bont en het dringende verzoek om bont uit de collectie te halen. Ook bekende Nederlanders en TV programma’s kunnen via de bontmelding worden verzocht af te zien van bont. Deze campagne is een geschikte manier om een breed publiek te betrekken bij de doelstellingen van Bont voor Dieren.

Te Bontlijst Op de ‘Te Bontlijst’ verzamelt Bont voor Dieren Nederlandse winkels die tegen beter weten doorgaan met de verkoop van bont. De negatieve publiciteit die de lijst genereert doet veel kledingbedrijven besluiten tot een bontvrij beleid. Daarnaast wordt de druk opgevoerd doordat de achterban van Bont voor Dieren wordt opgeroepen hun bezwaar tegen bont schriftelijk kenbaar te maken aan de modebedrijven op de Te Bontlijst. De online voorbeeldbrief op de website van Bont voor Dieren wordt veelvuldig voor dit doel gebruikt.

4


In 2014 behaalde Bont voor Dieren een grote overwinning doordat kledingbedrijf Gaastra International eindelijk de bontvrijverklaring van Bont voor Dieren ondertekende. Na jarenlang actievoeren riep Bont voor Dieren in augustus 2014 opnieuw op om de voorbeeldbrief naar het hoofdkantoor van Gaastra te mailen met het verzoek voor een volledig bontvrij beleid te kiezen. Deze actie blijkt doorslaggevend: 6 dagen later geeft Gaastra aan al het echte bont te zullen vervangen door imitatiebont en laat Bont voor Dieren als eerste weten geen bont meer te zullen gebruiken middels het volgende statement: “Per ingang van de nieuwe Fall/Winter 2014 collectie kan Gaastra garanderen geen bont meer op de markt aan te bieden. Hiermee speelt Gaastra in op de behoefte en aanvaardbaarheid op de Nederlandse markt.”

Bontvrijlijst Winkels en modebedrijven die voor een bontvrij beleid kiezen kunnen bij Bont voor Dieren een Bontvrijverklaring tekenen. Wanneer de schriftelijke verklaring ondertekend is worden de bedrijven toegevoegd aan de Bontvrijlijst op de website van Bont voor Dieren. Aan de hand van deze lijst kunnen consumenten ervoor kiezen winkels te ondersteunen die voor een bontvrij beleid kiezen en weten ze waar ze gegarandeerd bontvrij kunnen winkelen. In 2014 ontvingen onder meer de bedrijven Bever, Lidl en Inditex – het moederbedrijf van ketens als Zara en Berschka – het bontvrije certificaat. Ook steeds meer modeontwerpers kiezen ervoor de Bontvrijverklaring te ondertekenen. Zo verklaarden de toonaangevende designers Iris van Herpen, MLY, NON by KIM en Franzel zich bontvrij tijdens de Amsterdam Fashion Week in 2014. Ook bekende ontwerpers zoals Bas Kosters, Hans Ubbink, Ilja Visser en Antoine Peters hebben de Bontvrijverklaring van Bont voor Dieren ondertekend.

5


HEMA besloot in 2014, op dringend verzoek van Bont voor Dieren, een make-up kwast van wasbeerhondenhaar uit het assortiment te halen. Onderzoek van Bont voor Dieren toonde aan dat het materiaal waarvan de kwast gemaakt was afkomstig was uit de bontindustrie. Bont voor Dieren vroeg de winkelketen de kwast direct uit het assortiment te halen. HEMA werd na een negatief antwoord tijdelijk van de Bontvrijlijst gehaald, waarop de winkelketen alsnog besloot de verkoop van de kwast direct te beëindigen.

Ik zou het nooit dragen! Diverse modeontwerpers en bekende Nederlanders werkten mee aan een korte voorlichtingsfilm van Bont voor Dieren. Onder meer acteur Benja Bruijning, actrice Laurien Verstraten en ontwerper Hans Ubbink vertellen in de video op persoonlijke wijze over het belang van voorlichting over bont. Ook wordt er in de video informatie gegeven over het dierenleed dat achter bontkragen schuilt. De video was een succes op social media en zal door Bont voor Dieren worden ingezet tijdens de gastlessen op scholen om jongeren voorlichting over bont te geven.

6


Fur Free is Sexy t-shirt Tijdens Amsterdam Fashion Week presenteerden Bont voor Dieren, Fur Free Fashion en de Nederlandse ontwerper Bas Kosters een exclusief shirt met een bontvrije boodschap. De door Bas Kosters geïllustreerde shirts zijn in beperkte oplage gedrukt en werden gelanceerd tijdens het ‘God created Fashion’ event van de Amsterdam Fashion Week. Bontvrije clubavond Samen met de evenementenorganisatie FANTASTIC: FUR FREE IS SEXY organiseerde Bont voor Dieren een clubavond in de Jimmy Woo; de eerste bontvrije clubavond van Nederland.

7


1.2 NERTSEN In

2014

stelde

de

Rechtbank

in

Den

Haag

het

zwaarbevochten

nertsenfokverbod buiten werking. Tijdens de rechtszaak stond niet zozeer het nertsenfokverbod zelf ter discussie, maar voornamelijk het feit dat de schadevergoeding voor de nertsenhouders niet was uitgewerkt. Dat het nertsenfokverbod met onmiddellijke ingang buiten werking werd gesteld was verrassend en zorgelijk. Bont voor Dieren riep aan de hand van het vonnis de staatssecretaris op snel werk te gaan maken van de uitwerking van de compensatie en in hoger beroep te gaan. Momenteel zijn we in afwachting van beide. Het buiten werking stellen van het nertsenfokverbod is nu al een ramp. De nertsenfokkers mogen namelijk weer uitbreiden. Ook staan Europese initiatieven tot fokverboden op een laag pitje in afwachting van de Nederlandse situatie. Dit ondanks de afschuw van deze wrede industrie die onder een groot deel van de

bevolking

heerst.

In

september besloot Bont voor Dieren

samen

met

Dierenbescherming

de een

grootschalige campagne te gaan voeren. De campagne heet Samen tegen Bont en gaat

gepaard

met

een

petitie, diverse straatacties en een campagnesite. Bont voor

Dieren

en

de

Dierenbescherming organiseerden een publieke actie om steun te betuigen aan

het

nertsenfokverbod.

Onder de slogan: ”Samen tegen bont: Nederland wil geen

bontfokkerijen”

spraken vrijwilligers van beide organisaties passerend publiek en politici aan. Ze werden uitgenodigd bloemen en een persoonlijke boodschap te bevestigen aan een levensgrote nertsenkooi.

8


In 2014 begon Bont voor Dieren ook een Europees project. Gefinancierd door

de

Fur

Free

Alliance

en

Eurogroup

for

Animals

werd

een

beleidsmedewerker aangesteld die de Europese bontlobby in kaart gaat brengen.

In

2015

zal

een

nieuwe

Europese

campagne

tegen

de

bontindustrie gestart worden.

1.3

ZEEHONDEN

Begin april vindt in Canada elk jaar opnieuw de wrede zeehondenjacht plaats. Alleen voor hun vacht worden hier weerloze zeehondenpups op inhumane wijze gedood. Economisch gezien levert de jacht Canada niets meer op; door importverboden in Europa, Verenigde Staten en Rusland is de zeehondenmarkt nagenoeg ingestort en is de commerciële jacht flink op zijn retour. Sterker nog, Canada betaalt jaarlijks enkele miljoenen om de industrie in stand te houden. Canada en Noorwegen vechten samen het verbod - dat de verkoop van zeehondenproducten sinds 2010 verbiedt binnen de EU - al jaren aan. In mei 2014 besloot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat het importverbod op zeehondenproducten gehandhaafd blijft. Stop de Knuppels! Bont voor Dieren lanceerde een educatieve website over de globale zeehondenjacht waarop informatie te vinden is over de jacht in Canada, Noorwegen en Namibië. Met een infografische wereldkaart laat de website zien waar, wanneer, hoe en hoeveel zeehonden er per jaar worden doodgeknuppeld en zet daarmee de zeehondenjacht letterlijk en figuurlijk wereldwijd op de kaart. Op de afzonderlijke landpagina’s is specifieke informatie te vinden zoals het plaatselijke dodingsaantal, de publieke opinie, het jagersprofiel, de regulering, dodingsmethodes en het ecologische en economische aspect van de jacht.

9


Verder biedt de website een platform voor videografisch materiaal van de zeehondenjacht van Bont voor Dieren. In 2009 was Bont voor Dieren in Namibië om de slachting ter plekke vast te leggen als onderdeel van de toenmalige Namibië-campagne. Al het aanwezige videoen documentatiemateriaal is nu samengebracht op de website stopdeknuppels.nl. De website voorziet daarnaast in nieuws en updates over recente ontwikkelingen met betrekking tot de zeehondenjacht. Protestmail Bont voor Dieren riep op stopdeknuppels.nl op om een online bezwaarbrief tegen de zeehondenjacht te ondertekenen. De geautomatiseerde brief is gericht aan de Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird en werd veelvuldig ondertekend. Deze campagne loopt door in 2015. Huntwatch Onderdeel van de campagne was een “huntwatch”, het ter plekke observeren en documenteren van de jacht in Newfoundland, Canada. De beelden van de jacht werd gepresenteerd op stopdeknuppels.nl.

10


Om de druk op de regering op te voeren en om de jacht op beeld vast te leggen reisde Bont voor Dieren in april 2014 af naar Canada. Bont voor Dieren bezocht met een eigen filmcrew de strategische locaties Ottowa, Montreal en Newfoundland om interviews te kunnen afnemen met politici, dierenbeschermers en de plaatselijke bevolking. Naast gesprekken met sleutelfiguren toont de videoreportage gedetailleerde beelden van de jagers in actie. De videoreportage ontkracht zo één voor één de belangrijkste argumenten waarmee Canada de zeehondenjacht poogt te rechtvaardigen.

1.4

OVERIGE DIEREN EN CAMPAGNES

Ceremoniële crematie In september heeft Bont voor Dieren de slachtoffers van de bontindustrie een laatste rustplaats gegeven middels een ceremoniële crematie in het Dierenuitvaartcentrum Nootdorp. De voorafgaande maanden werd bont ingezameld voor de crematie om deze dieren op symbolische wijze een laatste rustplaats terug in de natuur te geven. Tijdens de ceremonie werd geluisterd naar een klassiek pianostuk van de jonge conservatoriumstudent César Lüttger die speciaal voor Bont voor Dieren een stuk componeerde en doneerde, nadat hij beelden van de bontindustrie had gezien.

11


Voor 1 bontjas worden tientallen dieren gedood waarvan enkel de vacht wordt gebruikt, de rest van het dier wordt weggegooid. Naar schatting werden de vachten van 60 rode vossen, 240 nertsen, 250 konijnen, 135 karakullammetjes en 18 wasbeerhonden ingeleverd. Tijdens de ceremonie was er dan ook speciale aandacht voor deze dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie.

Angorakonijnen Dierenleed in de textielsector stond in 2014 volop in de belangstelling. Bont voor Dieren stuurde een brandbrief naar de staatssecretaris van Landbouw om aandacht te vragen voor de vreselijke omstandigheden van angorakonijnen. Zij worden levend kaalgeplukt en lijden een vreselijk leven in draadstalen kooitjes. Ook werd er een voorbeeldbrief voor bedrijven op de website geplaatst die door bezorgde consumenten verstuurd kon worden. In de Tweede Kamer werd vervolgens gedebatteerd over angorakonijnen en de staatssecretaris zegde toe in gesprek te gaan met Bont voor Dieren en de textielbranche, om te bekijken hoe we een einde kunnen maken aan de import van angorabont dat niet op diervriendelijke wijze verkregen is. Wat ons betreft is geen enkel angorabont op diervriendelijke wijze te verkrijgen, maar de eerste stap in de goede richting is gezet.

1.5

SAMENWERKING NATIONAAL EN INTERNATIONAAL

Nationaal Bont voor Dieren werkt op specifieke dossiers - deels of in het geheel samen met andere Nederlandse organisaties, zoals met de Dierenbescherming op het nertsendossier en de Faunabescherming en Dierenbescherming op het muskusrattendossier. Daarnaast is Bont voor Dieren initiator van de Dierencoalitie. De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 21 dierenwelzijnsorganisaties die zes maal per jaar vergadert. Naast een actieve rol in wetgevingsprocessen die op dieren betrekking hebben, onderneemt de Dierencoalitie ook geregeld actie op andere aan dieren gerelateerde thema’s zoals rituele slacht en megastallen. Bont voor Dieren participeert in een werkgroep van de Dierencoalitie om het samenwerkingsverband om te vormen tot een krachtige lobbyorganisatie.

12


Internationaal Internationale samenwerking is een prioriteit voor Bont voor Dieren. Bont voor Dieren is lid van de Fur Free Alliance en neemt sinds maart 2014 zitting in de Executive Board van dit wereldwijde netwerk van dierenbeschermingsorganisaties. Via een e-mailgroep houden leden van de Alliance elkaar gedurende het hele jaar op de hoogte van internationale bontdossiers. Bont voor Dieren helpt andere dierenwelzijnsorganisaties regelmatig aan informatie en vice versa. In 2014 kwam de FFA tweemaal bij elkaar om te vergaderen: eenmaal in Londen en eenmaal in Rome. Gezamenlijk werd meebetaald aan bontcampagnes in China, Polen en Estland. Ook startte de FFA in 2014 een grootschalig Europees project om een antwoord te bieden aan de bontlobby. De Fur Free Alliance heeft een gezamenlijke, nieuwe website: www.furfreealliance.com. Bont voor Dieren trad in 2014 ook toe als lidorganisatie van het Europese samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties Eurogroup for Animals.

13


2 Educatie en voorlichting 2.1

GASTLESSEN

Zowel basisscholen als scholen van het voortgezet onderwijs kunnen bij Bont voor Dieren gastlessen aanvragen. De lessen worden gegeven door vrijwilligers die door Bont voor Dieren zijn getraind tot gastdocent. In het najaar van 2014 werden er wekelijks gastlessen gegeven door heel Nederland, wat een gestage groei betekende ten opzichte van het voorgaande jaar. Bont voor Dieren onderhoudt daarnaast een steeds groter netwerk van gastdocenten die door het hele land inzetbaar zijn. Tijdens de les maken scholieren kennis met bont en leren zij waar bont vandaag komt. Met behulp van audiovisuele middelen doen de leerlingen informatie op over de dieren waarvan het bont afkomstig is en hoe het leven er in de bontindustrie uitziet. Ook neemt de gastdocent verschillende samples van bont mee zodat de scholieren het onderscheid tussen echt en nepbont leren maken.

2.2

SPREEKBEURTPAKKETTEN

Er werd in 2014 een groeiend aantal spreekbeurt- en lespakketten aangevraagd. Meer dan 500 spreekbeurtpakketten werden opgestuurd aan kinderen die ervoor kozen hun spreekbeurt over bont te houden. Per klas tellen er ongeveer 25 leerlingen, wat betekent dat er in dit jaar meer dan 12.000 basisscholieren zijn voorgelicht over bont door een leeftijdsgenootje. De spreekbeurtpakketten zijn te downloaden op de website van Bont voor Dieren. Via een online formullier is er voor een uitgebreidere spreekbeurt extra informatie aan te vragen.

14


3 Marketing en communicatie Bont voor Dieren probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken met haar campagnes. Elke campagne heeft specifieke doelgroepen voor een zo effectief mogelijk bereik. De in te zetten mediamiddelen hangen af van onze doelgroepen en budget. Bont voor Dieren heeft een bescheiden marketingbudget. Om deze reden wordt er veel energie gestoken in het behalen van gratis publiciteit via persberichten, tijdschriften en kranten met als doel een buzz te creëren waardoor wij meer media aandacht krijgen zonder dat het veel geld kost.

3.1

ONLINE MARKETING

Bont voor Dieren maakt voornamelijk gebruik van online marketing om onze projecten en campagnes te promoten. Het bereik bij online marketing is een stuk groter en de kosten liggen aanzienlijk lager dan bij offline marketing. De inzet van online marketing is overigens altijd afhankelijk van de beoogde doelgroepen van een project of campagne. De campagne Stop de Knuppels hebben wij gepromoot middels het inzetten van banners die leidde naar de campagnewebsite. Op de campagnewebsite is informatie over zeehondenjachten wereldwijd te vinden en welke acties wij ondernemen om de zeehondenjacht te beëindigen. De oproep is meervoudig. De bezoeker kan de campagne steunen door; het doen van een reguliere (structurele) donatie, aankoop van het actiepakket of een sms-donatie. Hiermee spelen we in op de wensen van verschillende donateurs.

3.2

WEBSITES

De hoofdwebsite is de website www.bontvoordieren.nl met zo’n 264.000 unieke bezoekers het afgelopen jaar. De website biedt uitgebreide inhoudelijke informatie over alle projecten en campagnes. De website bevat ook een kenniscentrum over dieren en bont. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. Dit is belangrijk richting de consument maar ook de

15


politieke lobby. Zo wordt de Bontvrijlijst genoemd in een Tweede Kamerstuk inzake een importverbod op angorawol en wasbeerhondenbont. De fondsenwerving op de website neemt een belangrijke plaats in. De strategie bestaat uit het activeren van bezoekers door het aanreiken van handvatten. In het hoofdmenu staat ‘Kom in Actie’. Onder dit menu hangen diverse submenu’s met manieren om in actie te komen. Zo kan men zelf posters plakken, flyers uitdelen, een spreekbeurt houden, bont inleveren, iets organiseren om geld in te zamelen en gratis een donatiebox bij ons aanvragen. De mogelijkheden om te doneren zijn ook divers. Bont voor Dieren heeft een algemeen donatieformulier en per campagne een donatieformulier opgezet. De prospect heeft de keuze tussen eenmalig en structureel te doneren. Verder hebben wij in 2014 de donatiemogelijkheden uitgebreid met een eenmalige SMS-donatie en men doneert tevens middels het doen van een aankoop in onze webwinkel.

Campagne websites De website bontkragen.nl is voornamelijk gericht op jongeren en bevat relevante informatie over bontkragen en de omstandigheden waaronder de dieren leven en aan hun einde komen. De website is goed vindbaar via de reguliere zoekmachines en legt op heldere wijze uit wat het leed is achter de bontkraag. De website richt zich op voorlichting voor jongeren over bontkragen. Sinds september 2013 wordt het nieuws en blog bijgehouden op www.bontvoordieren.nl. Bontkragen blijft online als een statische informatieve website met zo’n 62.000 unieke bezoekers per jaar. De website stopdeknuppels.nl informeert over de jacht op zeehonden wereldwijd. De website heeft een informatief karakter en wordt bijgewerkt zodra er nieuws is over de zeehondenjacht wereldwijd. De website is afgelopen jaar rond de 10.000 keer bezocht. Samentegenbont.nl is een gezamenlijk initiatief van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming in het kader van de lopende rechtszaak van de nertsenfokkers tegen de staat inzake de compensatie van het nertsenfokverbod. Het doel van deze website is het tekenen van de petitie en het delen van de infographics om het thema hoog op de agenda te houden. Deze campagne loopt door in 2015.

16


3.3

OFFLINE MARKETING

Afgelopen jaar hebben we wederom gepromoot dat er op scholen posters te komen hangen bij onze achterban. Via onze website is het tevens mogelijk om posters uit te printen en op te plakken. De ‘Vermist’ poster is hier een goed voorbeeld van. De gastlesdocenten krijgen ook posters mee om op te hangen in de klaslokalen. Bont voor Dieren heeft een redactioneel stuk geschreven in het tijdschrift Schoolmagazine. Dit gratis tijdschrift wordt op het voortgezet onderwijs in geheel Nederland verspreid. Het artikel was toegespitst op bontkragen in de lijn van de campagnewebsite bontkragen.nl. Als jongeren bont dragen, dan zijn het winterjassen met bontkragen. Daarnaast investeren we zoals elk jaar in voorlichtingsmateriaal voor uiteenlopende doelgroepen.

3.4

SOCIAL MEDIA

Naast de traditionele communicatiemiddelen (persberichten, posters, folders, spreekbeurtpakketten en het jaarverslag) spelen social media ( You Tube, Facebook, Instagram en Twitter) een cruciale rol om onze boodschap te verspreiden en de dialoog aan te gaan met onze achterban. Wij zetten social media in om snel in te spelen op de actualiteit. Het aantal volgers blijft stijgen op al onze platformen. Facebook is de grootste stijger. Op de berichten over de diverse campagnes wordt veelvuldig gereageerd en deze worden massaal gedeeld. Via Facebook kwam zo’n 36% op de website van Bont voor Dieren.

17


Sinds eind 2014 heeft Bont voor Dieren een account op Instagram. Instagram heeft als plaform een hoger bereik dan Facebook en is nog visueler ingesteld. Men kan echter niet delen via Instagram. Wel kunnen we taggen zoals bij Twitter waardoor onze online zichtbaarheid groeit. De Twitter en YouTube accounts van Bont voor Dieren worden gebruikt bij alle campagnes en in het geval van Twitter tevens het laatste nieuws. Bont voor Dieren heeft op Twitter bijna 8.000 volgers. Op YouTube worden onze videoreportages goed bezocht. We promoten deze video’s op onze website en social media platformen. Met name de voorlichtingsvideo Ik Zou Het Nooit Dragen is al door bijna 9.000 mensen bekeken. Deze video wordt tevens gebruikt tijdens gastlessen.

3.5

MAILINGEN

Naast de website en social media communiceert Bont voor Dieren met haar donateurs via de post en een digitale nieuwsbrief. We streven naar een overgang naar meer digitale communicatie, die bovendien meer specifiek gericht is op de persoon. Mensen moeten zich verbonden voelen met de community die Bont voor Dieren is. Zelf in actie komen of met een eenvoudige handeling deel worden van de groep vrienden van Bont voor Dieren is een middel daarvoor. In 2014 werden vier Nieuwsflitsen geschreven en gestuurd naar de actieve donateurs, met daarin reportages en interviews over het werk van Bont voor Dieren. Een keer per maand wordt een e-mailnieuwsbrief

18


verstuurd naar ongeveer 30.000 geïnteresseerden waarin over het laatste nieuws en een webwinkel product wordt geschreven.

3.6

FONDSEN

In het kader van het realiseren van de Maak het Niet te Bont Bus hebben wij fondsen geworven gezien het hoge investeringsbedrag van dit project. Triodos Foundation, 3M Fonds en Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming hebben naast particulieren gedoneerd voor deze campagne. De bus en tour worden in 2015 gerealiseerd.

19


4 Financieel beleid 4.1

FINANCIEEL RESULTAAT

De zwaartepunten die Bont voor Dieren op het gebied van beleid en campagne heeft gelegd in het Jaarplan 2014, zijn terug te vinden in de (separate) ‘Jaarrekening Bont voor Dieren 2014’. Soms nopen externe ontwikkelingen ons gedurende het jaar tot bijsturen van de prioriteiten, dan is dit ook zichtbaar in de jaarrekening. Door op deze wijze flexibel en met wijsheid om te gaan met de ons toevertrouwde gelden, toont Bont voor Dieren dat de inkomsten niet opgepot moeten worden in de vorm van vermogen, maar op zinvolle en effectieve wijze aan de doelstelling van Bont voor Dieren moeten worden besteed. In het verslagjaar 2014 heeft Bont voor Dieren € 241.449,- besteed aan de doelstelling. De inkomsten lagen in 2014 wat lager dan begroot. Dit lag met name aan achterblijvende legaten. Aan de andere kant is er minder uitgegeven dan begroot. Dit onder andere aan lagere personeelslasten en het uitstel van de campagne: Maak het niet te Bont naar 2015. Hierdoor is het resultaat uitgekomen op een overschot van €2.611,-. De jaarrekening bevat voorts een overzicht van de resultaten van hieronder genoemde wervingen. De continuïteitsreserve is bepaald op basis van de veronderstelling dat een buffer van minimaal 55% en maximaal 65% van de lasten die direct verband houden met de exploitatie van Bont voor Dieren toereikend is (campagnekosten uitgezonderd). In 2014 bedroegen deze lasten € 175.000,- hetgeen resulteert in een reserve van € 113.750,-. Bont voor Dieren ontvangt giften van donateurs, diverse fondsen en de Vriendenloterij. Het aantal donateurs is 32.400.

4.2

FONDSENWERVING

Bont voor Dieren hanteert als norm en conform de eisen van het CBF dat de kosten van fondsenwerving in een boekjaar niet meer dan 25% van de opbrengsten van de fondsenwerving in dat jaar mogen bedragen. De kosten van de fondsenwerving bedroegen in 2014 15,64% van de opbrengsten van de fondsenwerving.

20


4.3

KERNGETALLEN

In 2014 bedraagt het percentage ‘totaal bestedingen aan doelstellingen’ gedeeld door ‘totaal van baten’ 69,7% (2013: 52,6%). Het percentage ’kosten eigen fondswerving’ gedeeld door ‘baten uit eigen fondswerving’ bedraagt in 2014 15,64% (2013: 14,95%). Zie voor een nadere toelichting ook de verkorte jaarrekening 2014 verderop in het verslag.

4.4

KOSTEN EN BEHEER ORGANISATIE

Bont voor Dieren had als norm voor de kosten van beheer en administratie voor 2014 een bedrag van € 56.252,-. De werkelijke kosten in 2014 bedroegen € 54.750,-.

21


5 Personeel en organisatie 5.1

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Bont voor Dieren bestaat in 2014 uit twee mannen en twee vrouwen. Het betreft hier de volgende personen: • De heer Ton Dekker is de voorzitter van Bont voor Dieren. Ton is een gedreven dierenbeschermer die zich behalve voor Bont voor Dieren onder meer inzet voor de Vissenbescherming. Hij was werkzaam op het Meertens Instituut van de KNAW en is nu gepensioneerd. • De heer Stefan de Ruiter is penningmeester. Stefan is manager bij thuiszorgorganisatie Tzorg. • Mevrouw Britte Klarenbeek doet dienst als secretaris. In het dagelijks leven is zij docente Frans. • Mevrouw Leonie Vestering trad in 2014 aan als bestuurslid. Leonie is tevens directeur bij Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit. Mevrouw Karen Soeters trad in 2014 af als algemeen bestuurslid. In 2014 vergaderde het bestuur zeven keer. De reguliere bestuursvergaderingen vinden plaats op het kantoor van Bont voor Dieren. De jaarlijkse beleidsdag, met directeur en bestuur, vond in november plaats in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn de prioriteiten voor 2015 bepaald die terugkomen in het jaarplan 2015.

5.2

PERSONEEL

Bont voor Dieren had in 2014 gemiddeld 2,7 fte in dienst. Voor de beloning wordt de CAO Welzijn gehanteerd. Daarnaast zijn er nog diverse vrijwilligers actief voor Bont voor Dieren, zowel op als buiten kantoor. Specificatie personeelslasten directie De directie van Bont voor Dieren bestaat uit één persoon: Nicole van Gemert. Zij heeft een contract voor onbepaalde tijd van 36 uur. Haar bruto loon bedraagt € 48.487,-. Daar komen pensioen (€ 2.334,-) en vakantiegeld (€ 3.879,-) bij. Netto ontvangt zij per maand € 2662,-. Evenals het voorgaande jaar zag zij af van een extra trede waardoor haar salaris gelijk gebleven is.

22


Het bestuur acht deze bezoldiging in lijn met zwaarte en verantwoordelijkheden van deze functie. De directeur van Bont voor Dieren bekleedt tevens een nevenfunctie. Ze zit in de gemeenteraad van Utrecht als raadslid.

5.3

VRIJWILLIGERS

Het team betaalde medewerkers wordt op waardevolle wijze ondersteund door twee kantoorvrijwilligers. Een dag per week is een archivaris aanwezig. Daarnaast heeft Bont voor Dieren weer geregeld een beroep gedaan op een team trouwe vrijwilligers bij publiek- en mediacampagnes.

5.4

CBF –CERTIFICAAT GOEDE DOELEN

In 2014 heeft de jaarlijkse controle plaatsgevonden ten behoeve van het CBF-certificaat voor Goede Doelen. Dit had een positief resultaat, waardoor Bont voor Dieren haar keurmerk behoudt.

5.5

STATUTEN

De statuten zijn ongewijzigd gebleven in 2014.

5.6

HUISVESTING

Bont voor Dieren is gevestigd in een kantoorpand dat wordt gehuurd van het Leger des Heils.

5.7

DUURZAAM & DIERVRIENDELIJK

Bont voor Dieren streeft er als maatschappelijke organisatie naar om het goede voorbeeld te geven en duurzaam, groen en uiteraard diervriendelijk in te kopen en te distribueren. Zo wordt er waar mogelijk per trein naar het buitenland gereisd en zijn de schoonmaakmiddelen ecologisch.

23

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.