Page 1

BOLIGMAGASINET NR 1 - 2019

PROFILINTERVJUET

BOLIGMARKEDET

JUS

K K

ADVOKAT K ADVOKAT K OSLO OSLO

EIENDOMMER

VIN


Nurtured, harvested, exported, roasted by artisans...

2 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


‌ brewed by you.

The difference is Gaggenau. You spend time searching out selectively-picked, organic Arabica, sun-dried in deepest Yirgacheffe. All this you stipulate. Because when it comes to actually brewing the bean, you have the means to turn all that potential into your cup of coffee. The new lighting concept of our fully automatic espresso machine puts the cup in the limelight. The intuitive TFT touch display makes it simple to create your ideal coffee and save your preferences; each cup will now be as perfect as the first. However you take your coffee, take it seriously. For more information, please visit www.gaggenau.com or visit our showroom (contact info.no@gaggenau.com).

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 3


Foto: CF-Wesenberg

Leder

advokat Torbjørn Ek

LEDER Boligåret 2019 er godt i gang og ekspertkorpset har for lenge siden fremlagt sine spådommer, undertegnede inkludert. Det er alltid morsomt å delta i gjetteleken og hver gang fasiten legges frem måtte erkjenne at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.

Arbeidsmarkedet er godt og utsiktene for en rimelig lønnsvekst i 2019 er gode. Sentralbanksjefen virker ikke lenger like klar i sitt budskap som tidligere om at styringsrenten skal opp, og de varslede renteøkninger kom ikke denne gangen heller.

Fra min utkikkspost omtrent midt i markedet registrerer jeg at det er stor aktivitet hos både kjøpere og selgere. Hver uke hittil i år har det i Oslo blitt solgt flere boliger enn det blir lagt ut (finn.no).

Både kjøpere og selgere gjør seg sin tolkning av dette. Skremmeskuddet vi fikk i 2017 har økt forståelsen for at prisene ikke bare kan stige, og har ført til mer edruelighet, i alle fall i normalmarkedet.

Et relativt stort volum ved årsskiftet minker uke for uke. Det store volum av boliger, som noen sier skal komme i markedet som følge av et stort antall ferdigstilte nye boliger, lar vente på seg.

Vi som jobber i de øvre markedssegmentene ser imidlertid at det er mange som er villige til å betale mye for den rette boligen. De siste par årene er det flere eksempler på boliger som er solgt for tresifrede millionbeløp.

4 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

Selv OBOS tilbyr leiligheter forbeholdt sine medlemmer og ber om kr 95 millioner (Middelthuns gate 17) for en toppleilighet. Om prisen blir kr. 95 mill., kr. 92 mill. eller kr. 89 mill. gjenstår å se, men at den blir solgt er helt sikkert. Pliktig OBOS-medlemskap og kontingent på kr. 200 pr. år betyr nok ikke veldig mye her. Det skal ikke mye spådomskunst til for å forutse at vi kommer til å se mange tilsvarende eksempler i tiden som kommer. Like lite spådomskunst kreves for å si at boligmarkedet i Norge fortsatt vil være stigende over tid. De store byene og spesielt Oslo vil lede an.


K Leder

4

Profilintervjuet

8

Lidenskap og galskap

12

Kontinental luksus

18

Smarthus og personvern

30

Prognosesenteret

34

Restaurant Haakon

36

Min vakreste bolig

44

Vin

50

Boligmagasinet www.ek.no Tlf.: 97 51 17 60 Ansvarlig utgiver: Advokat Torbjørn Ek AS Tlf.: 23 11 17 60 Annonser: ek@ek.no Trykk: Stibo Complete Opplag: 21 000 Design og layout: TMTE Forsidefoto: Siv. ark. Tommie Wilhelmsen

K

Advokat Ek Š 2014

Boligmagasinet Nr. 1 | 2018 5 5

ADVOKAT K

Neste utgave av Boligmagasinet kommer Nr. 24.1 mai ! Boligmagasinet | 2019


6 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


KVALITET / FAGEKSPERTISE

DIN PERSONLIGE JUVELÉR HÅNDLAGDE SMYKKER

BESØK OSS I OSLO, BERGEN ELLER PÅ NETT | TESORI.NO | 99 31 35 33 | KUNDESERVICE@TESORI.NO


Foto: Eika Gruppen

Profilintervjuet

Jan L. Andreassen

“EN HALV MILLION FOR Å FØDE” En halv million kroner i pensjonskapital - det bør alle kvinner få fra Staten for hvert barn de føder. Det er nasjonaløkonomisk lønnsomt. Å føde barn er et økonomisk ulønnsomt prosjekt for kvinnen. Hvordan kan samfunnet forvente at neste generasjon kvinner da ønsker å føde minst to?

Av: Annette Sjursewn

8 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Profilintervjuet

Forfatter og sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, østkantgutten som endte opp ved sjøen på Snarøya, har gjort følgende beregning: Hvis en kvinne får to barn og et innskutt beløp på en million, som dobler seg hvert 20 år, ved normal avkastning i verdipapirmarkedene, vil det gi en skattefri utbetaling på 100 000 NOK hvert år fra pensjonsalder, 67 år, frem til 77 år. Hva i all verden er galt med å gi småbarnsmødre noen milliarder, spør samfunnsøkonomen og fortsetter. Hvorfor skal de ikke kompenseres for jobben de gjør, fortsetter han på sitt retoriske vis. Og all statistikk viser at kvinner fremdeles er hjemmeorganisasjonens CEO mens barna vokser opp, legger jeg til. - Ja, og igjen, hvorfor skal neste generasjon kvinner gå med på dette? Så du vil løfte ansvaret for å kompensere kvinnen for dette, ut av privatsfæren? - Nettopp. Og igjen, alle gode ganger tre, fremtidens kvinner kommer ikke til å ville gå inn i et tapsprosjekt for at Norge skal få nok barn. Det går jo an å endre lovverket ved skilsmisser eller død og innføre for eksempel at pensjonen samlet deles likt, slik at innsats i og utenfor hjemmet, prises likt for hvert enkelt par. - Ja, men da rører du ved større sammenhenger, det er en annen debatt. Pensjonssparing (ikke pensjonspoeng) er formue og kan fordeles etter avtale under ekteskapet. Så det vil jeg ikke inn å si noe om, sier mannen som sier noe om det meste.

SELVBIOGRAFI Jan L. har skrevet boken “Vandringer i boligmarkedet - en selvbiografi”. Han skriver i Finansavisen, Kapital, Dine Penger og OBOS-bladet, i tillegg blogger han faktisk og er med sine 54 år med på å trekke bloggalderen oppover. Og - skape mangfold i bloggverdenen, som er en av hans fanesaker i de fleste sammenhenger. Det er vanskelig å tenke seg noe mer forskjellig enn Jan L. Andreassen og Sophie Elise. Men her tenker de likt om kvinners lyst til å få barn i fremtiden. Med idéen om konkret å gi kvinner et incitament for å føde barn er han på linje med den unge, populære og høyt profilerte Sophie Elise, som denne uken skrev brev til Statsministeren i anledning den siste tidens abortdebatt. Hun innleder brevet slik:

“Nordmenn må få flere barn” sier Erna. Og nå stråler hun med ny og rekordstor regjering. Jeg kan ikke snakke på vegne av alle men, jeg kan i alle fall fortelle hvorfor det frister jævlig lite å få barn under denne regjeringen, for min del. Sophie Elise peker spesielt på regjeringens klimapolitikk. Og avslutter med: Hvordan kan Erna lure på hvorfor vi får færre barn, når regjeringen har gitt oss jævlig mange gode grunner til å la være. Har du presentert dine forslag for Erna? - Nei, har nok ingen dialog der. Hva tror du hun ville sagt? - Aner ikke. Synes alle partier burde foreslå dette. Undrer meg over at ingen gjør det. Kanskje du burde skrive et brev til henne sammen med Sophie Elise? - Ja, vi bloggere må jobbe sammen, enten fargen er rosa eller noe mørkere.

KINA Jan L. s originale selvbiografi spenner fra analyse av Kinas ett barns politikk og hans kjærlighet for filosofien Wabi Sabi, til tanker omkring hvor viktig det er at mennesker bor i boligen som passer akkurat for dem. Selv beskriver han boken som en lett blanding av minner, erfaringer og sterke meninger på sviktende grunnlag. De siste ukenes debatter har vist at langt fra alle er enig i at det er lønnsomt for samfunnet at vi får flere barn. Jan L. bruker Kinas ettbarnspolitikk som eksempel på hvorfor det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og skriver at gevinsten ved ettbarnspolitikken ga økonomisk oppgang fra 1980 til 2010, men at den deretter ble en byrde. Han mener at Kina er et boligmarked som kan ryste verden blant annet fordi den yrkesaktive befolkningen faller med 3-4 millioner pr. år. Så du er overbevist om at barn er lønnsom vekst? - Vel, det er ikke nødvendigvis lønnsom vekst, men uten barn blir det lavere samlet BNP-vekst over tid. Det vi vet er der en by er fullt utviklet... Jan L. legger trykk på fullt utviklet og fortsetter, - med boliger, skoler og næringsbygg, så vil kapasitetsutnyttingen falle når befolkningen går ned. Alle bedrifter hvis fortjeneste avhenger positivt av kapasitetsutnyttingen vil få lavere overskudd når befolkningen faller. En nedgang som også rammer skatteinngangen, for å nevne et moment. - Ønsket om at Norge skal vokse sitter dypt i ryggmargen på min generasjon. Hvilken del av dette resonnementet er gitt på sviktende grunnlag? - Ja, de fleste meninger både jeg, og de fleste andre har, er jo gitt med forbehold om at vi farges av vår tidsånd. Ønsket om at Norge skal vokse sitter dypt i ryggmargen på min generasjon.

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 9


Profilintervjuet

DRØMMEBOLIGEN Jan L. innleder selvbiografien sin med et sitat av Bjørnstjerne Bjørnson: “Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!” - Boliger er en evig fascinerende blanding av snusfornuftige økonomiske avveininger og drømmer. Man må få med seg begge perspektivene når man kjøper, alle bør bo i sin drømmebolig og den bør også være en god investering. Rart det ikke er noen som driver kjøpsrådgivning fra dette perspektivet, for det er jo faktisk ikke meglernes oppgave eller kompetanse. Alle burde ha en fem punkts liste på hva de må ha, og hva de ikke trenger. Og den listen krever en del, selv om det høres enkelt ut. Du skriver at boken på mange måter er en kjærlighetserklæring til alle de boligene du har møtt som har betydd mye for deg og dine? - Ja, boliger preger oss langt mer enn vi vil innrømme. Og ingen boligdrømmer er like. Drømmeboligen er ikke nødvendigvis den dyreste, det er så mange momenter som spiller inn og alle trenger ulike boliger i forskjellige faser av livet. Jeg har vært igjennom mange boliger, og det er jeg takknemlig for fordi de også har vist meg så mange ulike miljøer og mennesker. Jeg har ikke alltid truffet blink. Første leiligheten jeg kjøpte kollapset i verdi. Men så lenge man kjøper seg opp i et fallende marked går det som regel bra. Jeg har også bodd på Sogn Studentby og kranglet meg til tilgang på bad og kjøkken, det var en nyttig erfaring som gjorde meg mer positiv til andre mennesker. Jan L. snakker mye og i sitt karakteristiske høye stemmeleie. Snakketøyet lar seg ikke så lett stoppe, det er godt han har en blogg, for å si det sånn. Jan L. mener at de tre viktigste avgjørelsene i livet ditt er: Hva du gjør. Hvem du gjør det med. Hvor du gjør det. Og at boligvalget kan påvirke de to første avgjørelsene. Han har en anbefaling for hvordan man bør flytte seg igjennom boligmarkedet etter hvert som man vokser opp. Starten bør være trygg, samme barnerommet, trygt «gatetun», det kjente og kjære, stabilitet. - Det er pussig hvordan man som voksen fremdeles liker det man likte som barn, sier Jan L. Det gjelder kanskje ikke alle? - Kanskje ikke, men for meg er det sånn, og for mange jeg snakker med. Er det her vi er inne på sviktende grunnlag? Latteren sitter like løst som snakketøyet hos Jan L. Blir du invitert i selskap sammen ham kommer du til å få spørsmål om hva ditt første minne var. - Hvis alle er i humør er det en morsom selskapslek som ikke krever spesielle kunnskaper. Og så får den alle til å fortelle litt om seg selv. Jans første minne er fra en traktor da han var fire år. Han kjørte på Furuseth jordene. Det var i 1968. - Vi bodde overfor disse jordene, på Høybråten, alt lå til rette for at det kunne bli et boligparadisområde. Og vi vet jo alle hvordan det gikk. FLYTT STORTINGET Han er opptatt av byplanlegging. Av mangfold, at ulike mennesker bumper borti hverandre, som han sier. Sånn som han gjorde på Sogn Studentby. Han ønsker seg miljøer der det myldrer på gateplan av mennesker i aktivitet. Er det nå vi skal snakke om Barcode? - Det som gjør at den delen av byen fremdeles har sjarm er de få små slitte grå murhusene som fremdeles er der. Og nå er det på tide å passe på at Oslos sjøside fremdeles har spor av å være en havn. Det er historikken, sjelen og det ekte ved Oslos sjølinje. I sin bok siterer Jan L. Rudolf Nilsens berømte vers:

Det sies tallet 13 er et ondt, uheldig tall, og gamle Dal i fjerde sier helsen er så skral og høire lungen halv fordi han bor i slikt et tall. Han har en gammel vinterfrakk, på den han går tilkøis og ligger der og banner denne råtne mursteinsrøis. Men det er bare gammelsnakk, det rene skjære tøis! For da han kom på gamlehjem på landet her ivår, så blev han syk av lengsel til sin egen muregård, og han rømte fra sitt fengsel, skjønt han snart er åtti år!

10 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Profilintervjuet

Naturligvis går noen hen og dør en gang iblandt, fordi vi mangler mat og sol og luft på denne kant men det hender jo i andre gårder også, ikke sant? Nr. 13 er vår egen gård, så gammel og så kjær. Og så skjønn den er om kvelden, når den stiger lys og svær frem fra mørket med de mange lange vindusraders skjær. Og da lever denne gården. Den blir festlig som et slott når der tendes lys i, kjøkken og i kammers og i kott! For vi ånder opp i glede når vår arbeidsdag er gått. Rudolf Nilsen

Du har også foreslått å flytte Stortinget, Norges Bank, Finanstilsynet og NRK ut av byen? - Ja, det vil gi lavere driftskostnader og er innlysende smartere enn å bygge en garasje under Stortinget i Oslo til 2,3 milliarder kroner. Vi trenger også flere kunnskapssentre i landet. Men er vi nok mennesker til flere kunnskapssentre? - Godt spørsmål, men vi vil kanskje bli det, fordi det da vil fødes flere barn. Jeg hørte at du syntes vi burde flytte kvinner ut på landet for der får kvinner flere barn, det vi snakker om her er jo ikke å skape mer bondeland, så det gir vel ikke nødvendigvis flere barn? - Det jeg snakker om er å fordele befolkningen bedre slik at presset på godene i byene ikke blir like stort og da blir det bedre rom for et bedre liv. At neste generasjons kvinner vil flytte til landsbygda er vel omtrent som å tro at Trump skal slutte å twittre? - Noen ganger må man bare sette ting litt på spisse for å bli hørt. Så hva er poenget? - Poenget er at i samfunnet i de mest attraktive delene av Norge, er det ikke attraktivt å få så mange barn, det er dyrt å bo, dyrt å opprettholde status, og det er en ny generasjon kvinner som ikke vil gi fra seg økonomiske muligheter for 2-3 barn. Å sende dem på bygda er jo helt illusorisk? - Ja, men det illustrerer et poeng. Jan L skriver at boken sin er litt teori, litt nye ideer og en god del sentimentale poeng som gir en god Wabi Sabi-ånd. SKJØNNHETEN I STRØMMEN AV TID Wabi-sabi er en japansk filosofi som ofte beskriver fascinasjonen av det uperfekte. Tre stikkord er: Ingenting varer, ingenting er ferdig, ingenting er perfekt. Wabi er knyttet til ensomhet eller konsolidering og Sabi til den naturlige eldelsesprosessen som både mennesker og gjenstander gjennomgår. Løsningen er å omfavne det uperfekte, akseptere at alt er i forandring og at det vakreste er i tegnene på forandring. Jan L. siterer i den forbindelse Oscar Wilde: “Nowadays people know the price of everything and the value of nothing”. Hva er det med Wabi Sabi filosofien som tiltaler deg? - At en fullmåne ikke nødvendigvis er vakrere enn en halvmåne der du skimter den skjulte halvsiden. Det fullstendig glansede er ikke det vakreste. Det ekte er alltid det vakreste. Jeg er fascinert av ting som viser at de har vært i utvikling, eldre gjenstander som forteller en historie i kombinasjon med noe helt nytt. Jeg tror alle mennesker har en fot i fortiden og en i fremtiden, gjenstander og tanker som gjenspeiler dette er det mest fascinerende. Alt nytt blir vakrere når man ser at de springer ut av tidligere generasjoners bruk. Det er fascinerende og vakkert å oppleve å få være i en strøm av tid. Å omgi seg med noe nytt og nye gammelt minner meg om dette. Selv er jeg ikke interessert i de dyreste flotteste stedene lengre, jeg gidder det ikke mer, jeg tiltrekkes av det interessante. Så lenge det er ved sjøen? - Nettopp! Jan L avslutter sin originale selvbiografi, med at den neppe gir neste mann ut prestasjonsangst. Og kanskje hans neste bok blir om seniorboliger.

- Jeg lurer på om det er mulig for en pensjonist og bli boligforelsket? En liten stue med viker, skjærgårdsidyll og havets kontinuerlige bevegelser... ?

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 11


”LITT OVERSKAP, LITT UNDERSKAP, MYE LIDENSKAP OG LITT GALSKAP” Noen møter, noen valg og noen mennesker, kan endre hele livet.

Ett av de største valgene i livet deres var et resultat av et tilfeldig møte for over 20 år siden. Første gang Ketill og Inger Marie traff hverandre, var det avsatt nøyaktig 12 minutter til møtet. Hun jobbet i bank og skulle prøve sin nye uniform. Han eide firmaet som lagde uniformene, og var litt tilfeldig til stede akkurat denne dagen. De 12 minuttene ble til nesten to timer. Et tilfeldig møte som satte spor, som gjorde noe med dem, som fikk hjertene til å banke veldig hardt. Siden den gang har de to økonomene hengt sammen, så å si til alle døgnets tider. Inger Marie og Ketill står opp sammen, jobber sammen, trener sammen, reiser sammen, dyrker hagen sammen, lager mat sammen og legger seg sammen. Likevel savner de mer tid - sammen, så klart. To kreative, men strukturerte sjeler, som lett blir engasjerte; i møte med dyktige og dedikerte mennesker, av nye smaker, av god mat, av ekte råvarer, av naturprodukter, tradisjoner, kunnskap, håndverk, god design og litt oppriktig galskap. De er mest glade i hverdager, og enkle gleder. Lite kan måle seg med en stille morgenstund, tosomhet og en kaffekopp i hytteveggen. Men, de elsker storbyer også. Hadde det kjempegøy hos Apparatus Studio

12 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

Inger Marie Nordrum

Ketill Danielsen


Fotograf: Mona Gundersen

Kjøkken: Kvänum RAMEL - røkt eik | Lampe: LANTERN Apparatus Studio | Bord: KBH Table Deluxe - mellomrøkt eik | Kunstner: Roar Werner Eriksen

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 13


på årets desidert hotteste New York party i fjor. Men hytta deres ligger på en så “lite hot” plass at de knapt kan skimte andre hytter. “Together is our favourite place to be”. Vi har fulgt hjertet i mange av våre små og store valg i livet, vi har tatt noen sjanser og stolt på magefølelsen vår. Utsagnet kommer fra skaperne av Studio Kvänum i Oslo, ekteparet Inger Marie Nordrum og Ketill Danielsen. KJØKKENBUTIKK Våren 2004 bestemte de seg for å åpne en egen kjøkkenbutikk. De drømte om et lite og sjarmerende hjørnelokale på Frogner… Drømte om et sted for kvalitetsbevisste kjøkkenentusiaster. En kjøkkenbutikk forskjellig fra alle andre kjøkkenbutikker! Ketill var i Milano og snakket med selveste Giorgio Armani (de måtte ha tolk, siden GA ikke snakket engelsk...). Inger Marie og Ketill fikk tilbud om å bli forhandlere av Armani Casa i Norge, men takket etter litt overveielse høflig nei. - Vi følte at pris og kvalitet var mer tilpasset sjeiker i Dubai og nyrike russere enn jordnære nordmenn, ler Ketill.

14 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

Tilfeldighetene gjorde at drømmen ble til 700 kvadratmeter showroom på Skøyen. Sånt kan fort skje, når to likesinnede møtes, og hobby, jobb og fritid smelter sammen til en altoppslukende lidenskap… - og det ble Kvänum og bare Kvänum. Heldigvis for paret tok Studio Kvänum Oslo AS helt av og er i dag den største av totalt 30 Kvänum forhandlere. Allerede før vi rakk å åpne, strømmet kundene inn av døren. Over paller med umontert innredning kom spennende kunder med små og store prosjekter. Skjeve vegger, og enda skjevere gulv skulle få selskap av våre vakre håndlagde kjøkken, bad og garderober. Det var godt å ha et nesten 100 år gammelt møbelsnekkeri som Kvänum i ryggen når disse oppgavene skulle løses, påpeker de. På åpningsfesten kom over 250 gjester! Blandebatteriet i hovedutstillingen «eksploderte» og vannet fosset ut i det gjestene ble sluppet inn for å få se hva vi (de) hadde snekret sammen. Hjemme ventet fire barn mellom 11 og 17 år, tre høner, tre haner, en labradorvalp og hus og en hage fra 1917 som var i ferd med å totalrenoveres!


Lampe: I-MODELL 200 cm - ANOUR - børstet kobber | Stol: Wire Dining Chair - OVERGAARD&DYRMAN - stål/skinn.

Kjøkken: Kvänum BRAHE - røkt eik

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 15


Lampe: ARCTIC PEAR 90 cm - OCHRE - Glass/patinert bronse

LOVE AT FIRST LIGHT Så, i forbindelse med fornyelse av showrommet I 2012, var de på jakt etter noen fine lamper. Tilfeldighetene førte dem til England hvor de fant noen vakre håndlagde lamper med historie tilbake til 1885 og med RMS Titanic på kundelisten. Fine materialer, gamle håndverkstradisjoner og håndlagde produkter. De passet jo perfekt inn hos oss. Det synes kundene våre også sier Inger Marie. Etter dette har flere tilfeldigheter ført det energiske paret videre på nye veier; til New York, Milano, Brooklyn, København, London – ja, og til en del småsteder langt utenfor allfarvei. Vi er drevet av en ustoppelig nysgjerrighet og en umettelig jakt på vakre produkter med sjel, laget av naturmaterialer som får hjertet til å banke litt fortere. Vi jakter på små håndverksbedrifter hvor kjærlighet og tradisjon sitter I så vel erfarne hender som I kunnskapsrike og kloke hoder, sier Ketill. Underveis har Inger Marie og Ketill fylt opp Studio Kvänum med de vakreste lamper i «tarnished silver”, “oil rubbed bronze”, “weathered brass”, “mattered python” og “horse hair”. Produkter som kan “spille hovedrollen” i et rom, som små og store kunstverk og som kan gjøre totalbildet komplett. Flere av disse leverandørene har valgt Studio Kvänum som sin representant i Norge. Blant disse er en av verdens mest omtalte designduoer de siste

16 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

årene, Gabriel Hendifar og Jeremy Anderson, som driver Apparatus Studio i New York. Når 2019 er over vil bare lampeomsetningen de siste årene ha passert 50 millioner OMSAT T FOR 650 MILLIONER Med årene har 1+1 blitt til 18. Atten dedikerte medarbeidere, som i likhet med eierne, drives av kjærlighet til unike materialer og nedarvede håndverkstradisjoner. 8 av 18 har vært med oss i 12 år eller mer. Det er vi skikkelig stolte og glade over, sier Studio Kvänum-eierne. Siden åpningen av butikken i 2005 har Studio Kvänum solgt kjøkken og interiør for over 650 millioner kroner og har levert kjøkken, garderober, bad og lamper til noen av Norges mest eksklusive boliger og prosjekter. Med uvanlig dyktige og dedikerte kolleger kan man få til det meste, bl.a. å øke omsetningen fra 29 til 82 millioner - uten å øke bemanningen med mer enn 2 personer, forteller Ketill. I disse dager bygger de om, og du skal trolig lete godt rundt i Europa for å finne et showroom for kjøkken, lamper og spisebord/spisestoler som kan måle seg med Studio Kvänum på Skøyen. Noen forelskelser er intense og kortvarige. Andre varer livet ut.


CLOUD XL73 - APPARATUS - Patinert messing/glass

TIM LARGE- BOMMA - Krystallgrass, nikkel - kobber - svart

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 17


GIMLE Fem-stjerners kontinental luksus I en nydelig klassisk bygård fra 1898, beliggende i et av Oslos dyreste boligstrøk på fasjonable Gimle i Oslo, finnes det en leilighet de færreste har sett maken til. Den er spesialtilpasset en eier med sans for både funksjonell boform og estetisk luksus. Vil du ha en fem-stjerners hotellfølelse hjemme hos deg selv, er du kommet til riktig sted.

Tekst: Torbjørn Ek

Biloppstillingsplass rett utenfor inngangsdøren.

Lekre tapeter fra Elitis Kandy og naturstensfliser fra Stenprosjekt.

Detalj.

Leiligheten fremstår som lys og luftig.

18 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Lysekronen Plane Chandelier fra Tom Dixon rocker!

Boligen, som ligger i en høy første etasje, er på nærmere 300 kvadratmeter med ”nybygget” luksus. I samarbeid med interørarkitekter hos Slettvoll Prosjekt og Expo Nova har leiligheten blitt totaloppusset i 2016/2017. Leiligheten fremstår som ny og har ikke vært bebodd. Leiligheten har inngang fra Thomas Heftyes gate gjennom en to meter høy granittportal og en frodig forhage innrammet med sort smijernsgjerde. En liten trapp opp fra ytterdøren ligger herligheten, bak en eksklusiv inngangsdør levert av Soon snekkerverksted. Døren er en kopi av den originale døren, men hvor dagens krav til brann/støy og sikkerhet er ivaretatt. Vel innenfor finner vi en romslig hall utstyrt med fast veggbelysning og stilige tapeter fra Elitis Kandy med en dempet blågrå farge. Hvit og delvis

nedbygget himling gir ytterligere dybdevirkning i rommet. Gulvet er lagt med Enzo black polert 60x60 naturstensfliser fra Stenprosjekt. Den integrerte garderobeinnredningen i sort er fra Expo Nova. Fra hallen ledes man videre inn i spisestuen som er smakfullt innredet med rundt bord og tilhørende spisestoler i dypblått stoff. Interiøret er i perfekt harmoni med kunsten på veggene, og lysekronen fra Tom Dixon rocker atmosfæren og gir rommet en personlig touch. Alt av lys og lydsystemer er integrert. Helle Berg Olsen fra Expo Nova har kreert lysplanene, og Bang&Olufsen Oslo Vest v/Kjell Hasle har hatt frie tøyler med sitt B&O Invisible lydsystem og full TV-integrasjon. Ekstra lydisolasjon i taket i hele leiligheten, gjør at man ikke må utvise for stor forsiktighet når lyden fra skjulte høyttalere og subwoofere skal nytes.

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 19


Heltre enstavs-parkett ‘Snøhetta Osk’ og gulvvarme i hele leiligheten.

20 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Rommets midtpunkt er en fantastisk kjøkkenøy. Lamper: Melt fra Tom Dixon

Forbi en halvvegg fra spisestuen kommer man til kanskje det mest sentrale rom i en bolig, kjøkkenet. Forresten er det adkomst direkte fra yttergang og inn på kjøkkenet (man skal jo ikke måtte gå med varer og handleposer gjennom halve leiligheten for å komme til kjøkkenet). Rommets midtpunkt er en fantastisk kjøkkenøy toppet med en polert, massiv Stone Brown marmorplate. Her kan gode venner samles til et godt måltid i dype barstoler med lenestolkvalitet. De to mørke tapetserte veggene skaper en effektfull kontrast til de øvrige vegger og tak som er hvitmalt.

Gasspeisen er åpen både mot kjøkken og spisestue.

Kjøkkeninnredningen er italiensk design og høykvalitet fra Varenna Poliform med sort Vola armatur og selvfølgelig er alle hvitevarer fra Miele integrert. To separate stekeovner gir deg ekstra kapasitet, til å ha store selskap som krever større serveringsmengder, eller til mer avansert matlaging. Expo Nova har plassert ovnene i riktig høyde slik at man ikke behøver å bøye seg for å sette inn eller ta ut maten. Dobbelt kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin og microbølgeovn er skjult bak takhøye paneler som åpnes ved bruk. Gass koketopp og induksjonstopp er levert av Bora, som også står for en meget effektiv (skjult?) benkeventilator som suger damp og lukt ned.

Høykvalitetskjøkken fra italienske Varenna Poliform.

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 21


B&O Invisible lydsystem og full TV-integrasjon.

I motsatt ende av kjøkkenet finner vi hjørnestuen, lekkert møblert med to motstående sofaer trukket i lyse delikate tekstiler, hver delt med bord mellom setene. Stuen er lyssatt med både hvite Kreon Louvre downlights og Erubo White kunstbelysning. Lysekronen Harrison Chandelier er designet av Søren Rose. Hele fire store vinduer slipper lyset inn fra både syd og vest. Videre fra salongen/stuen gjennom en tofløyet dør, kommer man inn til en separat gjestedel med soverom, lekkert bad/wc og en liten lounge. Badet er gjort i El Campillo lys natursten, med dusj og to sorte servanter med messingarmatur fra Vola. Perfekt for svigerforeldre på besøk som vil trekke seg litt tilbake, eller til tenåringsdatteren som er på besøk annenhver weekend og som trenger alenetid. Kan også brukes som hjemmekontor, bibliotek, eller rett og slett som separat soverom med garderobe og eget

22 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Lysekrone Harrison Chandelier fra Søren Rose

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 23


Gjesteavdeling; badet er kledt i El Campillo lys natursten, med dusj og to sorte servanter med messingarmatur fra Vola.

bad. Her er valgmulighetene mange. Når vi snakker om luksus og hotellfølelse er leilighetens masteravdeling en drøm. Denne er på nærmere 70 kvm, helt adskilt fra hoveddelen, og ligger i en egen fløy. Suiten inneholder stort master soverom, hvor det er valgt en varm gylden tapet fra Elitis Kandy (Her

24 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

Majesty vp 750 08) som gir en rolig og avslappende atmosfære. Rommet er bygget i tre plan og har komplett TV og lydanlegg fra B&O integrert. En master uten et skikkelig walk-in closet er ikke noe å skryte av. Skryte kan du imidlertid med god samvittighet gjøre her. Leiligheten har nemlig


et stort luksuriøst walk-in med Varenna/Poliform innredning, med alt du kan tenke deg av plass til en omfangsrik garderobe. I tillegg har master-avdelingen en egen liten ”spasone” med badstu, regndusj og badekar. Alt av armatur som kraner og dusjer er designet av Vola. Materialbruken her er en smakfull kombinasjon av Blue mosaikkfliser, innfelte speil og 40 x 40-fliser i lys natursten fra El Campillo, og som i resten av leiligheten er lyssettingen ”prikken over i´en”. Dersom det skulle være behov for å ha hjelp til å holde orden i denne fantastiske leiligheten, har man en liten praktikant/hybeldel med et sove-/ oppholdsrom, lekkert bad/wc og gang. Her er det egen inngang fra yttergang. For ordens skyld skal nevnes at det er heltre parkett (Snøhetta Osk) og gulvvarme i hele leiligheten. Det er integrert Smarthus-teknologi og komplett alarmsystem fra Verisure, med kameraovervåking samt sensorer på dører og vinduer. Her er det ikke spart på noe! Walk-in closet med innredning fra italienske Varenna/Poliform.

Denne komplette luksusleiligheten kommer for salg hos Advokat Ek i uke 9. Interesserte bes kontakte Torbjørn Ek på tlf 97511760 eller ek@ek.no for nærmere informasjon og avtale om visning.

K ADVOKAT K OSLO

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 25


Tufty-Time sofa designet av Patricia Urquiola, B&B Italia - 2005. Nytt år - nye muligheter! Drømmer du om forandring? Vi hjelper deg å skape vakre og tidløse rom.


Expo Nova

Verkstedveien 1/Drammensveien 134

22 13 13 40

expo-nova.no

/exponova


VINDEREN - RIS Beliggenhet Holding AS har sammen med Derlick Arkitekter, utviklet to eneboliger og en tomannsbolig med et moderne arkitektonisk uttrykk, smarte planløsninger og gjennomgående god kvalitet. De nye boligene ligger i et eksklusivt lite sameie som ligger mellom Vinderen og Ris. Detaljer som er verdt å merke seg er markterrasse og takterrasse, separat inngang i kjeller, glassfelter med Aerogel, sprinkleranlegg, samt integrert dobbeltgarasje eller enkeltgarasje.

Hvor lenge tør du vente? Byggingen starter så fort neste bolig er solgt!

Adresse:

Ekelyveien 4B

Areal:

184-217 kvm BRA

Fast pris:

Fra kr 13 490 000 + omk.

For mer informasjon, ta kontakt med Ståle Helland | mobil 95 86 40 03 | sh@ek.no Torbjørn Ek | mobil 97 51 17 60 | ek@ek.no

K K ADVOKAT ADVOKAT K K OSLO OSLO


EKELYVEIEN 4B SOLGT


Jus

SMARTHUSLØSNINGER OG PERSONVERN

En de mest kjøpte julegavene var den stemmestyrte assistenten Google Home. Dingser som er koblet til internett (IoT) og som kan styres fra mobilen skal gjøre våre hjem smartere, og vår hverdag enklere. Smarthusløsninger kan generere store mengder data. For leverandører av slike løsninger er det derfor avgjørende å sikre et godt personvern, både fordi det er knyttet strengt ansvar ved lovbrudd og fordi godt personvern kan utgjøre et konkurransemessig fortrinn.

Av advokatfullmektig Fredrik Wiker og advokat/partner Rune Opdahl

HJEMMET ER IKKE LENGER PRIVAT Hjemmet har alltid vært fristedet man kunne låse døren til og lukke seg ute fra omverdenen. Respekten for privatlivet, familielivet og hjemmet er beskyttet av Grunnloven som en helt grunnleggende menneskerett. Når vi tar i bruk smarthusløsninger, tillater vi at andre får innsikt i hva som foregår innenfor hjemmets fire vegger. Løsningene kan, alene eller i kombinasjon med annen data, potensielt avsløre at man er hjemme, hvem som er hjemme, hva man gjør der, og hva slags interesser og preferanser man har. Elektroniske strømmålere gir strømselskapet data som indikerer når det er folk i hjemmet. En app for styring av lys og varme, som man logger seg på for å bruke, kan indikere hvem som er hjemme. En smarthøyttaler (personlig assistent) skal lære deg og din husstand å kjenne gjennom stemmeinteraksjon og kan over tid etablere personprofiler. En smartlås, hvor du kan gi tilgang til ditt hjem til mottakere av koder, kan avsløre at du bruker svart hushjelp. En smart-tv som formidler seervaner over internett kan antyde alder, interesser, politisk oppfatning og seksuell legning. Informasjonen kan ha stor verdi for annonsører og andre kommersielle aktører. Den kan også være relevant for politi og myndigheter i forbindelse med etterforskning og overvåkning. Det er derfor avgjørende med et lovverk som beskytter slik informasjon mot misbruk.

30 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

GJELDER GPDR FOR SMARTHUSLØSNINGER? EUs personvernforordning, GDPR, gjelder for innsamling, lagring og bruk av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til enkeltperson. Selv om opplysninger om et hus eller en leilighet er ikke i seg selv personopplysning, vil de ofte kunne knyttes til en person. Det vil for eksempel være tilfelle der det kun er én i husstanden, eller der hvor bruken av en smarthusløsning styres ved en app med personlig brukerkonto. Også for øvrig kan opplysninger om en husstand anses som en personopplysning, for eksempel der hvor data generert fra en smarthusløsning kan kobles med andre data som samlet gjør at man identifisere personer. Leverandører av smarthusløsninger gjør smart i å etterleve GDPR. Smarthusindustrien er antakeligvis et område som Datatilsynet vil komme til å se nærmere på fremover. HVA KREVER GDPR AV SMARTHUSLØSNINGER? GDPR stiller mange og strenge krav til innsamling, lagring og bruk av personopplysninger. Overtredelse kan medføre gebyr i millionklassen. Her vil vi presentere enkelte av de sentrale reglene som kan være relevante for smarthusløsninger. Samtykke. GDPR krever at all innsamling og bruk av personopplysninger har et rettslig grunnlag. I mange tilfeller vil brukeravtalen være et


Jus

Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Google Home Mini

Google Home

tilstrekkelig grunnlag. Om tilbyderen av smarthusløsningen ønsker å bruke opplysningene utover det som er nødvendig for å levere tjenesten, vil samtykke kunne være nødvendig. Det kan for eksempel være tilfelle der opplysningene ønskes brukt til å skape personprofiler for bruk i markedsføringsøyemed. Om du bruker Google Home som assistent til å lage økologisk kylling fredag kveld og til å legge ramsløk i handlelisten før du går i butikken lørdag formiddag, kan ikke Google uten videre selge reklameplass til annonsører som ønsker eksponering mot kvalitetsbevisste, matinteresserte mennesker når du surfer på din mobil med Google Chrome søndag ettermiddag.

SIKKERHET Informasjonssikkerhet er sentralt i GDPR. For smarthusløsninger må sikkerhet være til stede både for data som er lagret i devicen og i skyen, og for data som er i transitt mellom devicen og skyen. Dette kan blant annet ivaretas gjennom kryptering, begrenset overføring i nettverk, og gode innloggingsmekanismer som stemmegjenkjenning eller tofaktor-autentisering. Løsninger som fremstår nokså like i bruk kan ha svært ulik bakenforliggende sikkerhet. Både Google Home og Apple HomePod krypterer lydopptak som lastes opp til sine servere, men mens Google lar opplysningene være identifiserbare, benytter Apple angivelig en anonym, tilfeldig ID. Apples løsning svarer derfor godt på GDPRs oppfordring om å pseudonymisere data.

FORMÅLSBEGRENSNING GDPR krever at all innsamling og bruk av personopplysninger skjer til bestemte formål, og at opplysningene ikke kan brukes til uforenlige formål. Formålet med en smarthusløsning vil typisk være å levere en tjeneste til husstanden eller en person i husstanden. GDPR vil kunne begrense muligheten til å bruke av opplysningene til sekundære formål, som produktutvikling, adferdsanalyse eller deling med tredjeparter. En leverandør av en intelligent videoringeklokke kan neppe bruke opplysningene til å trene algoritmen til ansiktsgjenkjenning, med mindre dette er en kjent funksjonalitet ved tjenesten. DATAMINIMERING GDPR krever at innsamling og bruk av personopplysninger begrenses til det nødvendige. Opplysningene skal så slettes når formålet er gjennomført. En smarthøytaler som sender opptak av det du sier til skyen for å analysere om du snakker til den og hva du sa, må etter omstendighetene sørge for at opptaket slettes kun få sekunder senere. Sletting er dessuten en sikkerhetsforanstaltning. Et hacking-angrep vil være mindre kritisk om historiske data er slettet. INNEBYGD PERSONVERN GDPR stiller krav om privacy by design og privacy by default. Løsningen skal utvikles med personvern for øye, slik at personvernet integreres i kjernefunksjonaliteten. Løsningen skal dessuten tilbys med personvernvennlige innstillinger som standard, slik at det blir opp til personen eller husstanden om merbruk av data skal tillates. I 2015 patenterte Google en teddybjørn med innebygget kamera, mikrofon og WiFi.

INNSYN GDPR gir enhver innsyn i sine opplysninger. Personer har rett til å få en kopi over hva slags opplysninger en virksomheten besitter om vedkommende. For leverandører av smarthusløsninger kan denne innsynsretten by på praktiske utfordringer. Et innsyn kan fort gi opplysninger om andre i husstanden. Om en strømleverandør gir innsyn i strømforbruksdata til abonnenten, vil dette kunne gi foreldre anledning til å verifisere om sønnen eller datteren virkelig var hjemme den helgen de var på hyttetur. Å gi innsyn til en person kan derfor potensielt komme i konflikt med personvernet til andre personer. PERSONVERN SOM KONKURRANSEFORTRINN Hittil har GDPR-compliance i stor grad vært drevet av frykt for gebyrer i millionklassen. I lengden er dette et suboptimalt insentiv for personvernarbeid. Vi oppfordrer virksomheter til å jobbe med personvern fordi det er kan gi et konkurransefortrinn. Et godt personvern kan supplere kvalitet som konkurranseparameter. Dette forutsetter at forbrukerne bryr seg. Forbrukerne må stille krav til sikre løsninger, brukervennlige personverninnstillinger og transparent informasjon om hvordan opplysninger brukes og hvilke aktører de eventuelt deles med. Forbrukere bør avstå fra å velge smarthusløsninger med utilgjengelige personvernerklæringer eller som ber om samtykker man ikke forstår rekkevidden av. Smarte forbrukere gir personvernvennlige smarthusløsninger.

Standardinnstillingene for slike produkter bør naturligvis være satt slik at kun et minimum av data, om noe, kommuniseres over internett, med mindre ytterligere deling er aktivisert av foreldrene.

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 31


THE

PARK OSLO

THE PARK UTSOLGT Advokat Ek har hatt det privilegium å få være med på utvikling og salg av ett av de kanskje råeste highend-prosjekter i Norge. The Park består av kun 6 leiligheter, hver på ca. 400 kvm over to plan og garasjeplan. Kompromissløs kvalitet, meget høy standard og svært gjennomtenkte planløsninger med opptil 3 meter takhøyde. Italiensk designkjøkken og garderobeinnredning, integrert lys- og lydanlegg, floor to ceiling vinduer, samt eget spa/ velværeavdeling. I tillegg får leilighetene sydvendte terrasser foran kjøkken og spisestue, samt vestvendt terrasse med utgang fra både stue og master soverom. Privat lukket garasje med plass til tre biler. Alle leilighetene har direkte heisadkomst. All ære til utbyggeren, GloMar Eiendom AS, som har våget å tenke nytt. Fra dag én har vi tenkt sammen; megler, arkitekt, interiørarkitekt, innredningsdesignere og lyd- og lyseksperter. Det har vært en spennende reise, utallige møter og lange dager med besøk hos leverandører i inn- og utland. Resultatet har vært en suksess. Utsolgt ett år før ferdigstillelse. GR ATULERER !

32 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 33


ET FILOSOFISK BLIKK PÅ BOLIGMARKEDET...

På merkelig vis har logiske økonomiske og statistiske modeller fått et slags monopol i forhold til å forstå og tolke hendelser i boligmarkedet. Det er vel også et faktum at vi aldri har hatt bedre tilgang på kvalitetsstatistikk og data om viktige utviklingstrekk. Likevel bommer konklusjoner og analyser ofte grovt både hva angår generelle utviklingstrekk i markedet, - og ikke minst om markedet på prosjektnivå. Kan forklaringen være at markedet faktisk ikke er så rasjonelt som modellene tror. Hva om markedet faktisk er irrasjonelt?

Av Bjørn-Erik Øye

Om boligmarkedet faktisk er irrasjonelt er det på tide å søke hjelp hos f.eks. Søren Kierkegaard (1813-1855), eksistensialismens far og Nordens filosof. Søren mente blant annet at det ikke finnes objektive fakta og grunnstenen i hans filosofi var individets subjektivitet. I dette ligger en oppfatning om at det er våre egne verdier som bestemmer våre egne fakta. Mennesker med ulike verdioppfatninger og erfaringsunderlag vil se ulike fakta det vil alltid tolke fakta i forhold til egne verdier. Ethvert menneske former sin egen virkelighet og gir oss vårt eget syn på verden som vi mener er riktig. Det subjektive JEG`et står over fornuften og subjektivitet kan - som kjent - ikke være rasjonell. Subjektivitet er jo per definisjon grunnlaget for irrasjonalitet. Parallellen mellom Søren Kierkegaard og boligmarkedet burde allerede her være krystallklar. Valg av bolig er vel antagelig den mest subjektive beslutningen det er mulig å ta. Legg til at denne subjektive beslutningen som oftest skal “parres” med partnerens og/eller andre familiemedlemmers subjektivitet. Summen av flere personers subjektivitet kan vanskelig bli annet enn enda mer irrasjonell.

34 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

Med Kierkegaards grunnteser som bakteppe er det kanskje enklere å forstå mange av de tilsynelatende merkelige beslutningene som gjøres i boligmarkedet. Logisk sett burde man tenke at valg av bolig burde være en konsekvens av en lang rekke logiske og objektive forutsetninger. Listen av logiske og til dels målbare momenter kan gjøres veldig lang, for eksempel beliggenhet, boligtype, størrelse, romfordeling, teknisk kvalitet, standard, infrastruktur, kultur/fritidstilbud, tilgang på rekreasjonsområder, avstand til jobb, skole/helsetilbud, nabolag, sikkerhet, miljø, parkering, venner og familie, livsfase og - ikke minst - en pris som samsvarer med egen økonomi. Gitt at aktuell boligkjøper innehar eksepsjonelt gode analytiske evner burde hen kunne lage et perfekt oppsett med logisk ranking av slike elementer til hjelp ved valget av bolig. Når slike perfekte oppsett i praksis ikke finnes - er det fordi Foto: Forlaget Oktober de er stokk umulig å lage. Det er rett og slett for komplekst - fordi det innebærer for mange valgmuligheter. Hvert eneste eksempelelement innebærer en rekke nye valg. Hva er “beliggenhet” for oss? Hva menes med standard? Hva tenker vi om kultur/fritid? Rekreasjonsområder?


Valgalternativene er i praksis uendelige! - og dette er situasjonen FØR vi legger inn ikke målbare momenter som “status”, “liker” området, “forelsket” oss i leiligheten, “falt for” utsikten, “tror” på områdeutvikling, “sikker” på at vi vil trives, “forventer” verdivekst og “perfekt” for vår livssituasjon. I og med erkjennelsen av menneskets suverenitet i forhold til å gjøre valg basert på egen subjektivitet ble selve valgmulighetene grunnleggende for Kierkegaards filosofi. Uansett hva vi velger - så er det alltid en risiko for å velge feil fordi et valg i praksis betyr å velge bort andre alternativer. Dette kan selvsagt oppleves som skremmende. Valget av en bolig innebærer jo at andre alternativer velges bort. I noen tilfeller forsvinner dessuten disse alternativene for alltid. Til forskjell fra andre valg - for eksempel ved kjøp av bil - så kan ikke boligkjøpet reverseres/endres like “enkelt”. Et feilkjøp av en bil - vil selvsagt også få både praktiske og økonomiske konsekvenser, - men vil nok oppleves som mye enklere å fikse til enn et feilslått boligkjøp. Et grunnleggende Kierkegaard-sitat er:

“Jeg alene er ansvarlig for min verden”. I dette ligger at det er summen av egne valg som vil forme din livssituasjon. Viktig her er at det å ikke gjøre valg også er et valg. Konsekvensen av å ikke gjøre genuine valg blir at man velger å flyte med strømmen, med stor risiko for å miste egen autensitet. I filosofisk forstand innebærer autensitet å leve i overenstemmelse med egen frihet til å velge. I boligmarkedssammenheng skulle man tenke seg at denne subjektive autensiteten - denne valgfriheten - skulle lede til et enormt mangfold av boligtyper og utforming. Hvilket dessverre ikke er tilfelle, - snarere motsatt. Våre boliger fremstår vel heller som stadig mer uniforme. Dette kan selvsagt skyldes at vår smak blir stadig mer likartet - men kanskje også fordi vi som boligkjøpere velger å ikke bruke valgfriheten i større grad. Et boligkjøp innebærer i praksis uendelig mange muligheter til å velge feil. Sjelden opplever vi andre beslutningsøyeblikk som kan innebære så vidt fatale konsekvenser for hele din livssituasjon som boligvalget, - både praktisk og økonomisk. Man skulle kunne tro at vi i boligmarkedets kjølvann skulle oppleve mange svært mange feilkjøp, mye anger og angst.

Antar at de aller fleste har sett eller hørt om boligkjøp som for dem selv oppleves som spinnville, men som for boligkjøperen antageligvis oppleves som perfekt - rent subjektivt. Det finnes de (mange) som bevisst velger å betale mer enn et fornuftig blikk på egen økonomi skulle tilsi, fordi de forventer lønnsvekst og verdivekst på boligen eventuelt håper de kanskje på en lottogevinst. Andre kjøper bevisst for små boliger - vil heller bo lite og sentralt og antar at 15 m2 er nok. Oppussingsobjekter kjøpes - til tross for svært mangelfullt snekkertalent. Andre tror seg å gjøre det store kuppet - og ser for seg en verdivekst som ingen andre har tro på. Til tross for mange slike eksempler på bevisste/ubevisste feilkjøp, så har vi et ekstremt lavt antall klagesaker i forhold til selve boligkjøpet. Klagene ved boligkjøp handler stort sett alltid om feil/mangler som av en eller annen årsak ikke er tydeliggjort godt nok i salgsprospektet. De aller fleste boligkjøpere oppgir å være svært så fornøyde med sine valg av bolig. Kun tre prosent av norske boligeiere (Future Living 2018/Prognosesenteret AS) oppgir at de har en bolig som samsvarer svært dårlig med egen livssituasjon. Motsatt oppgir 74 prosent at boligen samsvarer svært bra eller meget bra med sin foretrukne bosituasjon. Det at en overveldende del av norske boligeiere er svært så fornøyde med egne boliger - innebærer jo ikke at det samme flertallet har basert sine valg på logisk gode og faktabaserte behovsanalyser i forkant av sine boligkjøp. Virkeligheten er nok heller at kombinasjonen av den klassiske magefølelsen, den irrasjonelle forelskelsen i hverandre og boligen, drømmene om et lykkelig liv, fremtidsoptimisme og praktiske avveininger av utfordringer i eget liv - tilsammen er et mye sterkere beslutningsunderlag enn alskens økonomiske og statistiske modeller. Så kanskje den viktigste lærdommen i forhold til kjøp av bolig vi kan få fra Søren Kierkegaard er denne selverkjennelsen:

“Det første vi må forstå er at vi ikke forstår”. For egen del vil jeg legge til at forelskelse og magefølelse tydeligvis også funker bra som beslutningsstøtte.

Bjørn-Erik Øye er partner, bedriftsøkonom/bygningsingeniør, og har arbeidet med bygg- og eiendomsmarkedet siden 1980. Statistikknerd og hundevenn, (2 jakthunder - Olga og Helga) og mc (Harley) - entusiast. Arbeidet på nordisk nivå siden 1984, og europeisk nivå siden 1991 (ansvarlig for strategic group i Euroconstruct). “Nordist”-kontor i Oslo og Stockholm, bor i Stockholm og Kuopio (Finland), barn og barnebarn i Danmark, Sverige og Norge, og stor familie i Finland. Bjørn-Erik har meget bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Er i dag ansvarlig for det europeiske nettverket Euroconstruct, og all samfunns- og mediekontakt. En meget populær og mye benyttet foredragsholder i inn- og utland.

Bjørn-Erik Øye

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 35


36 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


BRAATHEN EIENDOM GJØR DET IGJEN... Braathens nye FLYT - konsept ble rett før jul komplettert med egen lunsjrestaurant og kaffebar i selskapets kontoreiendom i Vika. Boligmagasinet har i en tidligere artikkel omtalt kontordelen av konseptet, og nå har vi fått presentert restauranthybriden HAAKON.

Tekst: Torbjørn Ek

|

Foto: Anne Valeur

Våre kontorlokaler skal være femstjerners sier administrerende direktør Leif Arne Røsnes i Braathen Eiendom., da er det klart vi også må tilby den beste maten til de som leier hos oss. Derfor har han inngått en driftsavtale med Dugurd, kantineselskapet som er et samarbeid mellom Du Godeste, som Astrid Roppen har bygget opp og eier, og kokkekollektivet LAVA Oslo med kjendiskokkene Stian Floer, Even Ramsvik, Tom Victor Gausdal og Anders Braathen. De eier og driver blant annet Sentralen, Katla, Strand, Golden Chimp, Bar Brutus, Hitchhiker og Smalhans. Braathens leietakere i Haakon 7’s gate er naturlig nok Haakons primærkunder, men også gjester utenfra er velkomne, enten det er til en rask frokost eller til lunsj. Restaurantens åpningstider er fra kl. 07.30 hver morgen til kl. 17.00 hver ettermiddag. Kaffebaren er romslig og har en god dempet stemning som innbyr både til å starte dagen her alene, eller for å holde frokostmøter her. I kaffebaren serveres det mellom kl. 07.30 og kl. 17.00 enkle grab’n go retter, bakverk fra Handwerk, knallgod kaffe, økologisk drikke, og salater. Å servere de samme gjestene lunsj hver arbeidsdag hele året er et ansvar vi tar på største alvor, sier restauransjefen David Bratlie. Vi har derfor et sterkt fokus på sunn, bærekraftig mat med store smaksvariasjoner. Hos oss får du mat som er i takt med tiden, laget av rene, naturlige og gode råvarer. Er det kun økologisk mat? Mye er økologisk eller kortreist, men det viktigste er at råvarene er produsert av mennesker som selv setter kvaliteten i fokus. God mat lages først og fremst med respekt for råvarene og med fagkunnskap, sier han. All maten vår er laget fra bunnen, av ansatte som bryr seg om hva de serverer. Ferdigmatprodukter finner du ikke hos oss. Vi bruker sesongens råvarer maksimalt, reduserer kjøttmengden der det er mulig og frister med smaksrike, velkomponerte grønnsaksretter og salater i stedet for salatbar, avslutter Bratlie.

“Våre kontorlokaler skal være femstjerners” sier Leif Arne Røsnes, administrerende direktør i Braathen Eiendom. Restaurant Haakon er Debiosertifisert med bronse merke, og i fjor høst ble Dugurd tildelt Matprisen for sitt fokus på å drive bærekraftig.

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 37


Braathens leietakere i Haakon 7’s gate er Haakons primærkunder, men også gjester utenfra er velkommen, både til kaffebaren eller til lunsj.

I kaffebaren på Haakon får du servering fra kl. 07.30 hver morgen til kl. 17.00 hver ettermiddag, mandag til fredag. Her selger vi enkle grab’n go retter, bakverk fra Handwerk, knallgod kaffe, økologisk drikke, og salater.

FROKOSTMENY HAVREGRØT OVER NATTEN M/CRUNCHY EPLE, SULTANER OG KOKOSFLAK VARM BYGGRYNSGRØT M/RØROSSMØR, RÅKANEL OG RÅSUKKER BLINGS M/SURDEIGSBRØD FRA HANDWERK, MASCARPONE OG JOMFRUOLJE BLINGS M/ØKOLOGISK OST FRA THISE MEJERIER, OG BRØNNKARSE RAMSVIK’S SVELE M/ARONIABÆR OG NORSK COTTAGE CHEESE

38 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019


Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 39

Kaffebaren er romslig og har en god dempet stemning som innbyr både til å starte dagen her alene, eller for å holde frokostmøter her.


Er det ikke plass i restauranten, tilbyr Haakon en lunsjboks fra kaffebaren, som du kan ta med deg til kontoret og nyte der.

Romanescokål m/nypepuré og ringblomst

Velkommen inn til Dugurds smaksrike lunsjbuffé, som varierer hver eneste dag.

Harrisa-grillet gulrot. Økologiske regnbuegulrøtter. Rugbrød-strø. Nedbrutt gelé av rooibush-te.

Helgrillet blomkål m/byggmiso og hasselnøtter.

Mye økologisk! Helt konge!


Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 41

Endiveblader (Sikori) - Rødbet-syltet rabarbra - Saltbakt skjærgårdsløk - Crispy kyllingskinn


BOLIGMAGASINET Skal du selge en bolig som fortjener en profesjonell magasinpresentasjon rettet mot Norges mest kjøpesterke publikum? Advokat Ek utgir Boligmagasinet med fire utgaver pr. år og et opplag på 22 000. Magasinet distribueres som bilag i Finansavisen og digitalt på issuu.com Vi kan, som eneste megler, tilby våre kunder en lekker redaksjonell eksponering i Boligmagasinet. Ta kontakt med Torbjørn Ek på tlf 975 11 760 for nærmere informasjon. Neste utgave kommer 24. mai.


K ADVOKAT K OSLO


MIN VAKRESTE BOLIG Av sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen

Hva er Oslos fineste bolig er spørsmålet jeg fikk. Det er jo et spørsmål som er veldig kjekt å diskutere for alle, og jeg har lest tidligere innslag med stor interesse. Jeg synes det må være et kriterium at man skal ha besøkt og opplevd huset, for at man skal kunne velge det som sin favoritt. Jeg har mange hus i Oslo jeg liker godt, men aldri har besøkt. Det å finne glede i arkitektur er ofte evnen til å lese ut historien av arkitekturen man opplever. Så for min del har jeg flere historier fra vestlandet enn fra Oslo, og jeg velger derfor et hus fra Bergen, det er alltid nyttig med noe nytt fra provinsen. Mai 1997 gikk jeg i andre klasse på Bergen Arkitekthøgskole. Våren kommer tidlig i mai, og vi ble jaget ut av tegnesalen der vi satt døgnet rundt, inn i buss og fraktet rundt i Bergen på en studietur i egen by. Dagen startet med mye boligarkitektur med sosiale ambisjoner, der man som ung student tenkte, skal jeg i fremtiden lage slike kompromissfulle ordinære bygg som dette? Det må være mulig å komme ut av det som oppleves som så ordinært. På arkitekthøgskolen var det vakre og fantastiske et naturlig mål. Det var verre å finne mange eksempler på slike bygg i vårt eget nærmiljø. Litt desillusjonerte satt vi på bussen om ettermiddagen på vei mot Nordåsvannet, for et siste bygg. Noen av mine klassekamerater hevdet arkitekten bak dette var en overklassearkitekt som tegnet hus for rike og pene erkebergensere, og mente dette ikke var en god ting, til min overraskelse. Det fine med Bergen Arkitekthøgskole var at de tar inn studenter , ikke for hva de kan, men for viljen til å lære. Jeg visste fint lite om arkitekten Konow Lund, og enda mindre om hovedverket hans Villa Konow som vi snart skulle besøke. Jeg hadde ikke noen særlige forventinger til et så gammelt hus, vi ble fortalt at det var fra 1936. Her bodde vår lærer Helge Hjertholm, og akkurat det gjorde meg litt nysgjerrig. På Bergen Arkitekthøgskole på 90-tallet kunne man bare ha én Gud, og det var Svein Hatløy. Svein var grunnlegger av skolen, rektor, maestro og hovedtungetaler i arkitektur. Svein var i min tid ved skolen en unik læremester, historieforteller og inspirator. Han sa engang om sin kollega Helge Hjertholm, at han er så begavet og talentfull at jeg må forklare ham hvor bra det han lager er, også til Helge, sa Svein med et smil. Hjertholm var den av lærerne vår som hadde en imponerende byggende arkitektkarriere, vinner av både

44 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

treprisen og Grosch-medaljen. Helge var en stillfaren, kanskje litt streng, men entusiastisk lærer. Helge satt ofte og lenge ved mitt tegnebord, og det var umulig å ikke merke en ekte lidenskap, et alvor, og en dedikasjon for arkitektur som er sjelden. Bussen med 20 studenter parkerte litt fra huset, og vi gikk det siste stykket. Arkitektur skal verken sees eller oppdages fra et bussvindu. Allerede før vi går inn, sanser man at dette er noe annet. Huset lager et intimt og fint rom mellom fjellet og inngangsdøren. Døren er en tremalt grønn dør innfelt i steinvegg, med noen røde innslag. Spartansk, nesten klosteraktig, men vakkert. På denne tiden reiste jeg på interrail om sommeren i flere år på rad. Det var eneste måten jeg hadde råd til å komme meg langt av gårde på. Jeg og min kjæreste (nåværende kone) reiste ofte til Cinque Terre. Her gikk vi av toget sent på svarte natten. På stasjonen til de fem små klippelandsbyene stod det italienere med småskilt. Der stod det: “Do you need a room. Follow me.” Flere av byene hadde ikke biler, og besto av smale gater og smug. Vi gikk i det stille mørket i smale smug, nesten som en labyrint innover i de små byene, sammen med en italiener som for alltid hadde gitt opp å snakke engelsk. Vi kom frem til et av landsbyens hus, der vi for en rimelig penge leide et rom. Jeg hadde derfor en god del bo-erfaring fra folkelig spartansk italiensk arkitektur. Dette var ikke feriehus med svømmebasseng, men enkle hus av stein og mur, bygget rett på fjellgrunnen. Ganske lukkede hus som beskyttelse mot sol, med enkle vinduer og dører dypt i veggen. Det kan være vanskelig å sette fingeren på hva magien i denne arkitekturen er. Man tilbringer flere uker her, og opplever arkitekturen som enkel og magisk, sliten og håndlagd, men det er umiddelbart vanskelig som ung arkitektstudent å finne ut hva av dette man kan gjenbruke i vårt skyggeløse lys i Norge. Her fikk man ofte et spartansk rom, med et vindu og en dør ut til en liten terrasse med skygge og et appelsintre, og utsikt mot fjellene, bebyggelse og Middelhavet. I samme hus kunne det bo et titalls flere andre interrailere for noen dager. Huseierne hadde forlatt huset for sommeren og levde av å leie det ut. Stående foran Villa Konow så var det for meg et lite stykke Italia. I maisolen i Bergen opplevdes det fantastisk at vegger av tung grå stein og treverk kunne virke så lekent og spesielt. Huset står rett på fjellet, bygget av lokal stein, og allerede ved første øyekast er det som et trylleslag at blikket våkner, dette er enkelt og magisk, et brudd med alt vi har sett tidligere på dagen.


“Villa Konow”

Leser man om huset og arkitekten bak, blir man ofte servert historien om at Konow Lund var skeptisk til funksjonalismen, at han var opptatt av det tradisjonelle norske byggverk. Han var opptatt av lokal byggeskikk og tradisjonelt håndverk. Myten sier at Konow Lund ofte uttalte at han ville stifte ”foreningen for fred og ro”. Med andre ord ikke en forening for modernismen og funksjonalismen som var på vei frem på denne tiden. Likevel, ofte kan de beste arkitekter tegne, bygge og skape bedre enn de kan forklare. Ord kan bli villedende og fattige noen ganger. I dette bygget flyter nok mange inspirasjonskilder og erfaringer sammen og blir Konow Lunds hovedverk. En av mine favorittforfattere, Jan Kjærstad, bruker ofte metaforen nøkkel- eller portalopplevelse. Enkelt sagt, at man går inn i noe, et bygg eller en situasjon, og kommer ut som endret. Slik var det å gå inn i Villa Konow. Man går inn som uvitende arkitektstudent og kommer ut litt klokere, med en oppdagelse av hva man kan bruke, verdien av det enkle og stedstilpassede. Man forstår det ikke der og da, at man har denne portalopplevelsen, men det er en opplevelse man stadig vender tilbake til. Når vi kommer innenfor døren er det fargesterke lekne kombinasjoner. Det er blant annet kryssfinérgulv fra 30 -tallet som er intakt i den ene delen, inspirasjon for gulvet i min egen hytte bygget 20 år senere. Vel inne i hovedrommet, som oppleves som scenografisk komponert og veldig gjennomtenkt, ber Helge alle om å sette seg. Helge skilte seg litt fra alle de andre lærerne vi hadde. Han overforklarte ikke slik mange lærere gjør, tvert imot sa Helge at det nå var stilletid. Vi skulle sitte her stille, uten å snakke, mens han satt på et stykke klassisk musikk og senere jazz. Helge satte ikke på noe publikumsfrieri for ungdommen. Vi satt lenge, lyttet og så. Det jeg husker er rommet, og roen. Vi satt så lenge at en av mine medstudenter sovnet i sofaen rett ved meg. I hovedrommet er det skåret inn vinduer i steinveggen, som utvalgte utsiktsmotiver, innrammet i tre. På mange måter veldig modernistisk og scenografisk. På motsatt side i rommet, en stor peis. Helge forklarte rommet som at her satt man vendt mot lyset og utsikten på dagtid, og i mørke vender man seg mot ilden i peisen som ligger i dybden av rommet. En organisering rundt de basale elementer.

Rett utenfor rommet gikk vi ut på en terrasse med en pergola over, med villvin og klatreplanter som slynget seg gjennom trekonstruksjonen. Igjen denne fornemmelsen av en folkelig italiensk steinarkitektur for meg. Platåer støpt og lødd helt enkelt på fjellet. Noen av mine snusfornuftige medstudenter mente at i Bergen må man ha tett tak ute. Det var ikke tankene her, dette var for å sile lyset, og gi skygge og rammer for opplevelsen det er å sitte her på en sommerdag. Helge hadde i sin tid kjøpt dette huset og kunne flere historier om arkitekt Fredrik Konow Lund. At han krevde fra sine kunder å kunne komme å drikke en flaske vin i hagen eller på terrassen, hver sommer. Det ga terrassen et historisk sus å høre om disse ritualene, enten de var sanne eller ikke. Helge sa også at Konow Lund ofte dro til nettopp Italia, når han for eksempel stod fast på tegnbordet og trengte inspirasjon. Helge fortalte levende og oppglødd om dette, og det var mitt inntrykk at han kjente Konow Lund. I motsetning til starten på dagen, var opplevelsen av dette alt annet enn ordinær arkitektur. Selv om Konow Lund ikke regnes som en modernist, er det mulig å lese inn spor av det samme grunnlaget. Sydlandsk enkel og spartansk arkitektur, der huset av lokal stein vokser rett ut av fjellet det står på. Komposisjon og det vakre springer ut av den uberørte tomten. Samtidig er treverkpartier i sterk blå, rød og litt grønt ved inngangen, lekent og skulpturelt utført. Huset ser unektlig både tradisjonelt og moderne ut. Hva må man ikke ha tenkt i 1936 da dette var nytt. Det gir flere lag til fortellingen om huset å oppleve en så pasjonert eier, som også er en levende arkitektlegende på vestlandet, som guide i huset. Selv om vi dro til Sveits for å se Zumthor, til Frankrike for å se Le Corbusier, og til Rotterdam for å se det nye og hippe i min tid på arkitektskolen, så var den største portalopplevelsen den korte veien til Villa Konow. Ryktet sier at når Helge på sine eldre dager ikke så det som mulig å holde huset, og nylig solgte det, var han mer interessert i å intervjue fremtidige beboere enn hva de ville betale. Dette for å forsikre seg om at de forstår hva de tar over, og er i stand til å ta denne bygningsarven videre.

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 45


VILLA K.

TOMMIE W


WILHELMSEN


TOMMIE WILHELMSEN

SIVILARKITEKT Etablert i Stavanger i 2002 og har idag tre ansatte arkitekter. De har lang erfaring innenfor sitt satsingsområde; eneboliger og hytter av høy kvalitet. De er opptatt av å utvikle kompetanse på boliger og hytter gjennom flere års arbeid med fokus på denne type oppdrag. Kontoret har en rekke bolig- og hytteoppdrag fra private byggherrer i hele skandinavia.

UTMERKELSER NOMINERT TIL BYGGESKISSPRISEN I BÆRUM KOMMUNE 2016 Boligen i Platheskogen 14 i Bærum. NRK TV-PROTRETT 2015 Wilhelmsen er utvalgt som 1 av 6 norske arkitekter i NRK sin første sesong av TV-serien arkitektens hjem. BYGGESKIKKPRISEN SOLA KOMMUNE 2014 Hytte på Tanager av arkitekt Tommie Wilhelmsen. KONGSBERG KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2013 Enebolig av arkitekt Tommie Wilhelmsen i Maren Stavlumsvei på Kongsberg. “HOUSE OF THE YEAR 2011” Villa Sara er kåret til årets hus på Akureyri på Island. Prisen deles ut av Akureyri culture and marketing office. BAU-NETZ KÅRING AV “STARARCITECTS” 2008 Sommeren 2008 rangering verdens 100 beste arkitekter. Arkitekt Tommie Wilhelmsen ble nummer 93. Listen er basert på arkitektenes internasjonale publisering sist år. BOBEDRE KÅRER NORGES 10 BESTE ARKITEKTER 2008 Arkitekt Tommie Wilhelmsen er ett av de 10 utvalgte kontorene. PRISEN FOR ÅRETS ANLEGG 2007 Utsiktspunkt Aurland “Årets Anlegg for 2006” på byggebransjens årlige festarrangement Byggegallaen. WALLPAPER DESIGN AWARD 2007 Utsiktspunktet i Aurland ble nominert til årets offentlige prosjekt 2007. AR-ARWARDS 2006 Utsiktspunktet i Aurland var blant de utvalgte for Emerging Architecture 2006. AR Awards regnes som verdens beste og største pris for unge arkitekter og deles ut i London hvert år. MIES VAN DER ROHE PRISEN 2006 Utsiktspunktet i Aurland ble i oktober 2006 nominert av Norske Arkitekters Landsforbund. UTSTILLING I ITALIA 2006 Våren 2006 stilte Wilhelmsen som en av 6 inviterte norske arkitektfirma på utstillingen “ung norsk arktektur”. ÅREST BAS ARKITEKT 2006 Wilhelmsen fikk prisen på Bergen arkitektskole sitt årlige Oskar Hansen symposium. 2006. NAL UTSTILLING: “20 UNDER 40” i 2004 Wilhelmsen var en del av den nasjonale utstillingen “20 under 40”, Norske Arkitekter landsforenings visning av de 20 kvalitativt utvalgte arkitekter under 40 år. UTEKSAMINERT 2000 Bestått diplom ekamen med utmerkelse fra Bergen Arkitekthøgskole i september 2000.


Vin

K

Château de Cayx.

ONGEN AV VIN

Det vakre vinslottet Château de Cayx er en mye omtalt vineiendom eiet av den nå avdøde Prins Henrik av Danmark. Det unike slottet ligger i skyggen av Bordeaux, det vil si i området Cahor sørvest i Frankrike - et område som tidligere er kjent for sine meget spesielle rødviner produsert på Malbec druer. Om du er en av dem som drakk viner fra Cahor på 90-tallet, så husker du det sikkert ennå. Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Det er derimot Prinsens nyskapende, hvite riddere i moderne tid som virkelig er minneverdig. Rævepis til 700.- flasken Jeg importerte vinene fra Prins Henrik selv en gang, det var på midten av 90tallet - og jeg kan trygt si uten å overdrive; at røffere, mørkere og mer tanninrike viner skal du lete lenge etter. De kunne ganske enkelt være vanskelig å få ned. Forventingene var derfor store da jeg i anledning Prins Henriks besøk i Oslo for ikke så alt for lenge siden, fikk smake vinene slik de produseres i dag. Det var riktig som den hyggelige vinprodusenten ganske så lattermildt påstod; de røde vinene har fått mer frukt, en del mindre tanniner og er i sin helhet mer integrert og balansert. Rødvinen Château de Cayx forvandling var mildt sagt formidabel. Det må nesten i den forbindelse nevnes at tidligere danske overskrifter relatert til vinen gjerne gikk i retning; ”Château de Rævepis”, ”Lilla sprøjt”, ”Lugter af fisk”. Ja, selv Henriks yngste sønn, prins Joachim, har uttalt at de første vinene kunne føles som ‘et æselspark’. Men det var den gang da. De robuste, trauste vinene - som smakte mer ved enn vin for noen og tjue år siden - fremstod nå tilgjengelige i stilen og smakte sågar meget godt. Prins Henrik var med dette faktum i særdeles godt humør, for de gode omtalene de siste årene lot seg selvsagt også reflektere i salget - ikke bare i Danmark, men også i Kina. I Kina blir det nemlig kjøpt dobbelt så mange flasker som i Danmark - og ikke nok med det, for en flaske Château de Cayx må du ut med rundt 700 kr i Kina.

”Måske skyldes det, at jeg har givet kineserne historien om den danske avis,

50 Boligmagasinet Nr. 1 | 2019

der beskrev min vin som en gang rævepis. Det oversatte de til dragepis - i Kina er dragen jo et lykkebringende dyr.” Prins Henrik av Danmark Kvaliteten på rødvinen Château De Cayx har altså økt betraktelig, og spesielt går skillet ved skiftet av vinmaker i 2007, samt store, målbevisste og ambisiøse investeringer på slottet. Den nye, unge og fremtidsrettede ønologen og winemakeren Alexandre Gélis lot seg nemlig begeistre av store potensialet i Château de Cayx, og har siden arbeidet målrettet sammen med Prins Henrik mot en tydeligere styring og kvalitetsforbedring av slottets forskjellige viner.

”Cahors er en diva, der skal plejes for at vise sine bedste sider” Prins Henrik av Danmark. Château De Cayx. Mørk og tett farge med et tiltalende og ungdommelig lilla skjær i kanten. Duften byr på fristende toner av solbær, plommer og modne bringebær, samt noe tobakk og lakris. Et behagelige tanninbilde og godt med syre i avslutningen. En elegant vin med god struktur og fin fasthet hele veien. Passer til alle type røffe retter, spesielt okse og lam. Kongelig rødvin og en sjarmerende hvit ridder Dronning Margrethe og Prins Henrik kjøpte vinslottet Château De Cayx i 1974, og har siden den gang totalrenovert alle bygningene og kjøpt tilbake de 21 hektar store vinmarker som har tilhørt slottet siden 1500 tallet. På vingården


Vin

ANDRE VINER TIL HYTTEKOSEN Vandre Turvin er en rødvin spesiallaget for å ta med seg på tur eller nyte i friluft. I denne sør-franske sjarmøren finner vi druen Carignan som gir en fyldig, rund og frisk vin med smak av røde og mørke bær, og et streif av krydder og urter. Dette er en fruktig, frisk og passe fyldig vin som er lett å like og såpass ukomplisert at den også passer til pølser fra bålet, til matpakken eller til gryteretten som putrer på primusen, og selvsagt også foran peisen på hytta eller i solveggen. Josef Dockner Grüner Veltliner Oberfeld 2015. Det familiedrevne vinhuset Josef Dockner i Kremstal lager noen av Østerrikes aller beste viner av Riesling og Grüner Veltliner. Oberfeld 2015 har en frisk og elegant munnfølelse, med en lang mineralsk ettersmak. Nyanser av grønn paprika, urter og krydder gjør den til et originalt, men svært velfungerende valg til det meste av mat med litt krutt i, og blant annet til østers om du liker det. Château de Bligny Blanc de Blanc Brut er en rimelig Champagne produsert på 100% Chardonnay druer. Fint utviklet, meget delikat og med god stramhet uten å være for streng. Fint preg av sitrus, eple og urter, samt noe innslag av kjeks. Med sitt mineralske preg er dette en skikkelig herlig musserende som passer til det meste. Frisk syre og lett frukt gjør den til en ypperlig velkomstdrink, eller til å bare nyte ute i det fri.

Prins Henrik av Danmark

er 80% av vinmarkene fortsatt beplantet med Malbec. Men for rundt 20 år siden plantet altså Prins Henrik sine første stokker med grønne druer - dette mot alles anbefalinger og takk Gud for det. For opp av intet kom altså den ene flotte hvitvinen etter den andre, og det i et område der det kun har vært dyrket røde druer og produsert røffe, utilnærmelige rødviner i tusenvis av år. Det var altså ikke de røde vinene som vekket interesse for min del. Det var La Cigarelle, en hvitvin produsert på 90% Chardonnay og 10% Sauvignon Blanc, som lett kan beskrives som den sjarmerende hvite ridder som utklasset samtlige av de røde stivbeinte prinsene og tok verden med storm.

Tommasi Valpolicella 2017. Om du skal på hyttetur kan det lønne seg å gå for en vin med bløte tanniner og et fruktig preg - og som er litt allround i stil. Tommasi Valpolicella er lagret kun 4 måneder på ståltanker og 2 måneder på slavonske eikefat. Dette har resultert i en fruktig og godt balansert vin med moderat sødme fra kirsebær, samt noe preg av røde bær og urter også på smak. Dette er en ren og saftig vin, og et godt valg for deg som ønsker en litt rustikk rødvin til vinterferien.

Prins Henrik var en idealist og en fremtidsrettet vinbonde - hans hvite arv blomstrer i Cahor La Cigarelle som betyr ”paviljong”, er altså vinen om du ønsker å forsøke en ny type vin fra et spennende og ”up and coming” nytt hvitvinsområde i Frankrike - dette takket være Prins Henriks mot og drivkraft. Området hvor vinen produseres, er dekket av kalkholdig jord og leire, noe som er ypperlig for blant annet Chardonnay, og klimaet er tilsvarende ideelt. La Cigarelle frister med en ungdommelig, lys gyllen farge med noe grønnskjær. På duft finner vi aromaer i retning blomster, noe pære og sitrus, samt grønne toner i retning solbærblader. Noe eplepreg i smaken, samt antydning til nøtter. Særdeles god friskhet og lengde i ettersmaken. Vinen er fyldig, balansert og harmonisk, og svært ungdommelig i stil - nettopp som Prins Henrik var selv. Serveres som apéritif, til skalldyr og hvit fisk. Av: Trude Helén Hole | Foto: produsenten

Boligmagasinet Nr. 1 | 2019 51


Söderberg & Partners har i dag ca. 70 kontorer i hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Madrid. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Med dette er vi Nordens største forsikringsformidlerforetak, og har mer enn SEK 3,5 mrd. i omsetning. Vi er totalt 1 800 medarbeidere, hvorav 180 i Norge. Følgende virksomheter er fra og med 23. november 2018 slått sammen under merkenavnet Söderberg & Partners Norge: Norwegian Broker AS | Bafo Forsikringsmegling AS | Bafo Forsikring AS | Garde AS | Quality Broker AS | Norwegian Claims Link AS

Norwegian Broker er nå blitt Söderberg & Partners! Vi har fått nytt navn og ny logo, men vi er de samme menneskene i de samme lokalene. Söderberg & Partners er Nordens ledende rådgiver og formidler av forsikring og finansielle tjenester. Som forsikringsmegler utfordrer vi markedet, og skjerper konkurransen mellom leverandørene av forsikring. Vår jobb er å skreddersy forsikringen etter kundens behov, og samtidig gjøre forsikring enkelt.

Om noe kan gjøres bedre og annerledes, så gjør vi det. Det har alltid vært, og er fortsatt, vår holdning.

soderbergpartners.no

Profile for Boligmagasinet

Boligmagasinet #1 2019  

Boligmagasinet #1 2019