Boligmagasinet #2 2020

Page 22

Trine har vært en del av DARK siden 2017, partner siden 2018.

Trine Kvaal Leren | Arkitekt - Partner

Hun studerte på NTNU i Trondheim og utvekslet til både Sveits og Oslo.

HVORDAN PLANLEGGE FOR DET GODE LIV At boligen er viktig for oss nordmenn er det lite tvil om. Og sjelden har det vært like tydelig som i disse tider, hvor vi tilbringer mer tid i egen bolig enn normalt. Hva er en GOD BOLIG? Vi spør arkitekt hos DARK Arkitekter Trine Kvaal Leren. — En er god bolig er mer enn bare et pent kjøkken og en-stavs parkett. Det handler om gode rom og sosiale møtesteder både innenfor og utenfor husets fire vegger. Når man skal utforme store boligprosjekter og byutviklingsgrep er det mange brikker som skal falle på plass, sier Leren. Hvordan kan man planlegge for å gi fremtidige beboere muligheten for det gode liv? — Man kan utvikle på en bærekraftig måte. Bærekraftig boliger handler ikke bare om at et bygg skal miljøsertifiseres. Riktig beliggenhet og knutepunktutvikling 22 Boligmagasinet Nr. 2 | 2020

er vel så viktig fordi det reduserer transportbehovet i hverdagen, og bidrar til at folk sykler og går mer. Det igjen er godt for helsa og miljøet.

parallelle separate liv. Da trengs det møteplasser og uteområder som legger opp til ikke-planlagte møter mellom mennesker og gjerne fellesfunksjoner som gjør at man er mindre isolert. Det — I fremtiden kommer de fleste av oss til er en viktig del av sosial bærekraft, fordi å i en by, eller hvert fall tettere enn i dag. ensomhet er en utfordring i samfunnet. Det er ikke et hinder for det gode liv, tvert i imot. Selv har jeg en forkjærlighet for — Barnefamilier trenger kanskje barneå bringe grønne tak, parker og trær inn pass, mens eldre trenger noen å prate der folk bor. Gode byer er fulle av liv og med. Travle voksne trenger hjelp til bilaktivitet. Ikke bare menneskelig aktivitet vask og hundelufting, og ungdom trenger og liv, men et mangfold av liv. Vekster lommepenger. For at det skal skje trengs som blomstrer og gir frukt, trær som gir det en miks av boligstørrelser, riktig skygge og ly, bekker og vannrenner som dimensjonerte gårdsrom og en struktur tar hånd om regnet, fuglesang om våren som legger opp til samspill, trygghet og og bier som surrer, nærmest prediker gjensidig tillitt. En fysisk møteplass funden engasjerte arkitekten. gerer bedre hvis de bakenforliggende forholdene er riktige. Fra vellykkede boligområder (eksempelvis Ullevål Hageby) snakkes det ofte om Hva tenker du om dagens byutvikling og møteplasser. Hva betyr det? boligprodusentenes/utbyggernes evne til å tenke i disse baner? — Gode møteplasser kan bidra til at et boligområde fungerer som en liten — Jeg syntes Norge er vi på riktig vei når landsby. Man ønsker ikke at folk leverer det kommer til byutvikling, men ikke i