Page 1

BoDanmarkNyt Nr. 107 oktober 2011

Boligkontoret på Almene Boligdage Boligkontorets stand i Bella Center bestormet af besøgende. Side 4-6 Indret dig som du vil Boligkontoret udgiver ny folder. Side 7-10

Kurser Kursus i november i sociale medier – Blogs, You Tube og Facebook. Side 15


Foto: Peter Elmholt

Boligkontoret Danmarks administrerende direktør, Michael Demsitz

Fire ønsker til den nye regering Så er det overstået, valget. Efter Danmarkhistoriens længste valgkamp, vil mange mene. Nu skal der arbejdes. I skrivende stund kender vi ikke den nye regerings sammensætning og regeringsgrundlag, men her fra sidelinjen kan vi da give nogle gode råd – og hvem ved – måske bliver der lyttet på Christiansborg. Lad mig fastslå med det samme. Det er ikke vores opgave at komme med politiske signaler – det er til gengæld op til os at fremføre de ideer, vi har til, hvordan man kan opretholde en sund og afbalanceret boligpolitik, som også fokuserer på den del af boligmarkedet, der rummer de almene boliger. Jeg har fire forslag til den nye regering: 1. Åben dialog: For det første skal regeringen fort sætte den positive dialog, som den tidligere rege ring fik igangsat de seneste par år. En åben dialog om løsning af de almene boligers problemer er nødvendig for at finde de rette løsninger. 2. Afklaring: For det andet vil jeg foreslå, at den nye regering får taget hul på en reel drøftelse af den danske boligpolitik, herunder hvilken rolle almene boliger tænkes at udfylde – også om fem, ti og femten år. Den danske velfærdsmodel er under hårdt pres, og landets økonomiske problemer vil også fremover sætte tydelige fingeraftryk på den førte boligpolitik. Uden en klar plan fra statens side, vil de generelle problemer i den almene sektor vokse sig så store, at det bliver vanskeligt at løse dem.

3. Konkrete handleplaner: Den samlede almene sektor må finde fælles fodslag i forståelsen af de konkurrencemæssige og kvalitetsmæssige pro blemer. Med andre ord skal der findes en form for nationalt kompromis, som gerne dækker flertallet af partier i folketinget. Planer for genopretning, nedrivning, nybyggeri og den generelle konkurren ceevne skal finde en model, som den almene sek tor i et tæt samarbejde med kommunerne kan følge det kommende årti. 4. Stop udsættelser: Endelig, som mit fjerde ønske, er en snarlig statslig lovgivning, som kan reducere antallet af udsættelser, især udsættelser af fami lier med børn. Det kan ikke være samfundets inte resse, hverken socialt eller økonomisk, at sætte børn på gaden og skabe yderligere økonomiske og sociale barrierer. Vi håber i Boligkontoret, at vores eget forsøg med en proaktiv indsats mod udsættelserne kan samle erfaringer op, der kan komme alle til gode. I det hele taget vil vi i Boligkontoret ikke undlade at være aktive, og vi vil fortsat forsøge at komme med løsninger til vores mange medlemmer. Løsninger, der skal være med til sikre gode almene boliger og boligområder – også for den kommende generation.

BoDanmarknyt Nr. 107 oktober 2011

Redaktionen afsluttet den 21. september 2011

Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø

Udsendes til: Organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Boligkontoret Danmarks medlemskreds. Alle ansatte i Boligkontoret Danmark samt ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Redaktion: Michael Demsitz (ansv.) Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker

Michael Demsitz

Oplag 2.700 stk Almen boligadministration Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf.: 35 44 80 80 Fax: 35 44 80 01 boligkontoret@bdk.dk www.boligkontoret.dk

No. 001

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

2 BoDanmarknyt nr. 107

Forsidefoto: Michael Jensen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Design: www.prik.dk


Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup opfører 50 nye boliger i Bjerringbro som to punkthuse med 16 almindelige lejeboliger og 34 studieboliger med tilhørende vaskeri og fælleslokaler. Husene er klar til indflytning i sidste halvdel af 2012.

Garanterer boliger til Grundfos og byens studerende En ny aftale giver medarbejdere og studerende ved Grundfos og uddannelsesinstitutioner fortrinsret til nye boliger, der opføres på Slagterigrunden i Bjerringbro. Med den nye aftale giver Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup studerende og pendlere til Grundfos og bl.a.. Bjerringbro Gymnasium fortrinsret til 50 nye boliger i byen. Aftalen er en såkaldt studieboliggaranti og ”indpendler-boliggaranti”, og garantien til pendlerne er den første af sin art i Danmark.

Boligkontoret medlem i CONCITO

Indret dig som du vil

valg Din bolig – dit ig e nyt i din bol – når du vil lav

du Hos os får eder flere muligh e Lån til dit ny bad køkken eller

se Få godtgørel terer hvis du inves

Står du for a t skulle flytte ind i e n af vores boliger? Elle r er du træt a f at se på dit g amle køkken ? Vi hjælper di g med lån, bestilling og betaling, hvis du vil lav e nyt i din bolig.

Indret dig som du vil Boligkontoret har udgivet en folder til nye beboere. Pjecen kan med fordel læses af alle beboere, der skal i gang med at lave nyt i deres bolig. Pjecen er vedhæftet dette nyhedsbrev og kan findes på www.boligkontoret.dk.

Boligkontoret Danmark er blevet optaget som medlem i den grønne tænketank CONCITO. I første omgang får Boligkontoret plads i CONCITO’s bygningsgruppe. – Vi har søgt optagelse i CONCITO, da vi med vores klimakampagne og miljøagenter kan bidrage til tænketankens arbejde inden for formidling, kommunikation og brugeradfærd, ligesom vi på det driftsog byggetekniske er i en læringsproces for at omstille os til mere klimaneutrale løsninger, fortæller direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark. CONCITO er en dansk tænketank stiftet i 2008, hvis formål er at analysere og formidle, hvordan omstillingen til det klimaneutrale samfund kan ske bedst og billigst. Formanden for CONCITO er tidligere folketingsmedlem Martin Lidegaard. Læs mere på: www.concito.dk.

Projekt stop udsættelser Maria Karolini skal hjælpe beboere med at undgå at blive sat ud af deres bolig. Side 6.

Børneattester Voksne, der arbejder med aktiviteter for børn, skal have en børneattest. Side 11.

Hun skærer dybt i priserne Boligkontoret ansætter indkøber, der skal skaffe billigere priser til boligafdelingerne og beboerne. Side 12. BoDanmarknyt nr. 107 3


Boligkontorets stand løbet over ende Deltagerne i Almene Boligdage stod i kø ved Boligkontorets stand for at teste sig selv med Whole Brain-modellen. Almene Boligdage blev et flot arrangement, men savnede besøgende udefra. Af kommunikationschef Anders Juel Hansen, ajh@bdk.dk. fotos: michael jensen

Et skævt opsat 60’er køkken med knirkelyde, døre der åbnede, en vandhane der løb og meget mere, var placeret over for udklædte giner med trøjer i fire farver og tekst fra Whole Brain. Alt sammen gjorde det sit til at fange øjet og skabe liv på Boligkontorets stand i Bella Centeret i København på Almene Boligdage den 2. og 3. september. Folk stod tålmodigt og ventede på at udfylde en test for at blive klogere på, hvilken farve og dermed præference, der lå naturligt til dem ifølge Whole Brain-modellen. På to velbesøgte workshops arrangeret af BL fortalte udviklingschef Katja Lindblad og souschef Mette Kramshøj Flinker om Whole Brain, og både på standen og efterfølgende har bogen Sæt kulør på samarbejdet solgt godt. Travle dage – Vi havde supertravlt begge dage, fortæller marketingchef Karina Lauridsen, der har haft ansvaret for 4 BoDanmarknyt nr. 107

Boligkontorets stand og udstillingen med et nyt og gammelt køkken. – Mange kom forbi vores stand for at deltage i konkurrencen om et fladskærmstv, omkring 6-700, hvilket er ganske pænt. Selv deltog Karina Lauridsen i en ganske underholdende paneldebat med Jan Gintberg om yderområderne i Danmark, hvor befolkningstallet falder, og det bliver sværere at udleje boliger. En anderledes messe Boligselskabernes Landsforening (BL) afholder Almene Boligdage for bestyrelser og medarbejdere i boligorganisationerne, der kan deltage i debatter og workshops, tage på udflugter og gå rundt i messeområdet med stande, som denne gang var åbnet for offentligheden. Flere boligselskaber viste nye huse i fuld størrelse på den flotte og stort anlagte udstilling, og for indgangsbilletten kunne man få en gratis opskrivning på ventelisten.


– Omkring 50 tog imod tilbuddet om gratis opskrivning, og vi fik udleveret en del af vores boliggavebeviser med gratis opskrivning, som vi håber, folk bruger efterfølgende, siger Karina Lauridsen. Rent slaraffenland Over to dage var omkring 2.500 forbi Bella Centret, heraf var ca. halvdelen udefrakommende besøgende til selve udstillingen. Det var ikke imponerende, mener Karina Lauridsen. – Det var synd at så få i offentligheden fik nys om messen – som en besøgende sagde ”Det er jo ren slaraffenland, det her!” – Nogle af vores medlemmer deltager på lokale og regionale messer, hvor der til tider kommer op mod 20.000 besøgende på en weekend. Jeg kunne godt tænke mig, at BL og boligorganisationerne arrangerer messer, hvor besøgende udefra er i centrum. Kampen om kunderne på boligmarkedet er blevet skærpet. Vi skal fortælle om alt det, vi kan tilbyde. Hvor nemt det

er at indrette sig, som man vil og f.eks. få et nyt køkken eller bygge en udestue. Fortælle om alle de gode boliger, vi har, og tilbyde gratis opskrivning. Men det kræver, at vi trækker langt flere boligsøgende ind på vores messer. Det tror jeg godt vi kan, hvis vi går sammen, er Karina Lauridsens bud. Jane Dideriksen blev den heldige vinder i Boligkontorets konkurrence om et fladskærmstv. Hun fik overbragt sit nye tv i Østervang i Assens, hvor hun bor.

BoDanmarknyt nr. 107 5


Maria Wiktoria Karolini er uddannet socialrådgiver og har blandt andet erfaring som projektleder i Mødrehjælpen på projekt ‘Råd til Livet’ , og som familierådgiver i Rødovre Kommune. Maria har sin daglige gang i Lundsgade og ude hos de fem boligselskaber.

Følgende fem medlemmer af Boligkontoret Danmark er med i projektet: DVB København Boligselskabet Birkebo Boligselskabet Teglværksgården Nakskov Almene Boligselskab AB Hørsholm Kokkedal

Af souschef mette kramshøj flinker, mkf@bdk.dk. foto: søren malmose

Projekt STOP udsættelser er startet Boligkontorets nye projektleder er i fuld gang med at forberede den første kampagne, der skal forebygge risikoen for udsættelser blandt nye beboere. – Det, der overrasker mest, er at det her er noget, der kan ske for alle – om du er overlæge eller kontanthjælpsmodtager – jeg har set begge dele, fortæller Maria Wiktoria Karolini, der den 1. august begyndte sit arbejde med projektet Stop udsættelser. Projektet er blevet til med støtte fra Socialministeriet og skal køre frem til 2015. – Det overordnede formål med projektet er først og fremmest at nedbringe antallet af beboere, der bliver sat ud af deres bolig. Men der er flere lag i det, pointerer Maria Wiktoria Karolini. Ved at give folk hjælp til at få overblik over deres økonomi og nogle redskaber til at styre den, kan vi mindske risikoen for, at man overhovedet kommer i farezonen. Det giver en bedre hverdag og bedre trivsel, at man ikke skal leve i utryghed og med den stress og angst, det kan medføre. I stedet kan det skabe et overskud i hverdagen – både i form af følelser, og i form af et konkret økonomisk råderum, understreger Maria Wiktoria Karolini. Værst for børnene Maria Wiktoria Karolini har som det første tiltag valgt at gennemføre en kampagne, som henvender sig til alle nye lejere, så der, allerede inden lejekontrakten er skrevet under, bliver skabt opmærksomhed omkring de tilbud, der er. – Det handler om at få fat i folk så tidligt som muligt og fortælle dem om deres muligheder. Den

nye husleje skal tænkes ind i den daglige økonomi, vi kan hjælpe med at lægge budget, give praktiske økonomiske råd til hverdagsøkonomien, søge om boligsikring o.s.v. Det kan være helt simple små tiltag, der kan gøre den store forskel, siger Maria Wiktoria Karolini, der i første omgang vil rette et særligt fokus på børnefamiler. – Udsættelser er altid en tragedie – men det har særligt store konsekvenser, når det er børn, der oplever at miste deres trygge base og blive kastet ud i uvished og kaos. De vil typisk lide under, at deres forældre er stressede eller på anden måde påvirkede af situationen, og de vil føle sig anderledes end de andre børn. Alt dette er noget, der kan sætte dybe spor. Skammen gør det værre Den største udfordring består, ifølge Maria Wiktoria Karolini i, at bryde tabuet omkring økonomi. – Vi skriver ganske vist 2011, men alligevel er privatøkonomi utrolig tabubelagt. Selvom det er noget, der har en kæmpebetydning i vores liv, vil vi ikke tale om det. Lige meget om det går godt eller skidt. Derfor er selve italesættelsen meget vigtig – for når vi taler om et problem, bliver vi også bedre til gøre noget ved det eller til at søge hjælp til at løse det, understreger Maria Wiktoria Karolini.

Fortsættes på bagsiden

Indret dig som du vil Boligkontoret har lavet en kort vejledning til, når man skal i gang med at modernisere eller ændre i boligen. Folderen sendes til indflyttere sammen med vedtagelsen fra afdelingsmødet om, hvilke moderniseringer man kan låne til i den enkelte boligafdeling. Folderen er lige til at hive ud og gemme. 6 BoDanmarknyt nr. 107


Indret dig som du vil Din bolig – dit valg – når du vil lave nyt i din bolig

Lån til dit nye køkken eller bad

Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer

Står d u for a t skul flytte le ind i e bolige n af vo r? Elle r es r er du at se p træt a å dit g f amle k Vi hjæ økken lper di ? g med bestil lån, ling og betali hvis d n u vil la g, ve nyt i din bolig.

BoDanmarknyt nr. 107 7


Sådan går du frem Gør det nemt for dig selv - få råd og vejledning, inden du går i gang.

1

Kontakt os før du starter Kontakt din ejendomsfunktionær eller vores driftschef på afdelingskontoret inden du går i gang. De står parat med råd og vejledning og ved, hvor meget du kan låne af din boligafdeling. Her kan du også få et realistisk bud på, hvor lang tid din modernisering vil tage. Skal du fjerne en væg, skal kommunen f.eks. have besked. Hvad kan du låne til? Hver boligafdeling har besluttet, hvad du kan låne til. Det mest almindelige er køkken, bad, indbyggede skabe og udestuer. Kontakt din ejendomsfunktionær eller dit afdelingskontor (se bagsiden).

3

2

Besøg butikkerne Gå på opdagelse hos køkkenfirmaerne og find det rigtige køkken eller badeværelseinventar. Firmaet kommer hjem til dig og opmåler dit køkken eller bad. Ofte kan du med fordel fjerne en væg og få et større køkken og sammenhæng med stuen. Få et tilbud til dig selv og få sendt en kopi til vores driftschef på afdelingskontoret. Husk, at hvis du skal låne til køkkenet, er tommelfingerreglen, at for hver 10.000 kr. skal du regne med 80 - 90 kr. i huslejestigning. Se bagsiden. Hårde hvidevarer kan ifølge lovgivningen ikke indgå i prisen. Spørg din driftschef, om boligafdelingen yder tilskud til udskiftning af hårde hvidevarer eller andre ting. Rabat på op til 30% I Boligkontoret Danmark har vi erhvervsaftaler med HTH, Svanekøkkenet, Invita, Designa Køkken og Vordingborgkøkkenet, der giver op til 30% rabat. Se aktuelle aftaler på www.bdk.dk Rabat på køkkener – eller kontakt vores driftschef om eventuelle aftaler med lokale firmaer.

1000

a) Aftale om husleje – vi bestiller og betaler Vores driftschef udregner din betaling til lånet, og du underskriver en huslejeaftale med den månedlige betaling til lånet. Når driftschefen har din underskrift, bestiller vi eksempelvis køkkenet, og regningen bliver betalt af boligafdelingen. B) Aftale om godtgørelse – du bestiller og betaler Betaler du selv og står for bestilling og opsætning af f.eks. nyt køkken eller bad, skal vores driftschef godkende projektet, inden du går i gang, hvis du skal have mulighed for godtgørelse ved flytning. Se pjecen om råderet, som du finder på hjemmesiden www.bl.dk, se under Til beboere/Pjecer. 8 BoDanmarknyt nr. 107

Åben

4

Håndværkere i huset Du aftaler selv med firmaet, hvornår håndværkerne kan gå i gang. Du vil undervejs opleve dage, hvor du ikke kan bruge dit køkken eller bad, og må klare dig med families, venners eller naboers hjælp. Ved nyt køkken skal du regne med 7-14 dage alt efter arbejdets omfang. Eget arbejde Køkkenfirmaet og vores driftschef styrer den normale køkkenudskiftning betalt via huslejen, men ofte vil du vælge også at få nedrevet en væg, afhøvlet gulvet eller hvad, der nu følger med i dit projekt. Ting du måske selv med fordel kan styre eller udføre, så du sparer penge. Tjek og betaling Når dit nye køkken eller badeværelse står funklende nyt og klar til brug, kommer vores driftschef og godkender, at alt er, som det skal være. Så betaler vi firmaet, og fra næste måneds husleje betaler du det ekstrabeløb, som er din betaling til f.eks. et nyt køkken.


Det er nemmere end du tror

I vores boliger får du frihed og god service.

Lån til at modernisere Du kan låne af din boligafdeling og f.eks. vælge lige det køkken, der passer dig. Vi har rabataftaler med de store køkkenfirmaer, som du kan gøre bruge af. Du betaler lånet ned over huslejen, og lånet følger boligen. Du hæfter altså ikke for lånet, hvis du flytter. Din boligafdeling optager lånet, og du betaler tilbage over huslejen, typisk over 20 år. Vi fastsætter et maksimum for lånet, da din boligorganisation skal kunne udleje boligen med den forhøjede husleje, hvis du flytter. Boligens størrelse og husleje afgør, hvor meget du kan låne. I nogle områder er det ikke muligt at låne, da huslejeforhøjelsen kan give udlejningsproblemer. Hver boligafdeling vedtager, hvilke ting du kan låne til. Kontakt din ejendomsfunktionær eller dit afdelingskontor (se bagsiden).

Fri ret til at ændre Vi har sørget for, at de mange snærende regler er væk. Du kan indrette dig, som du vil, uden udgifter ved fraflytning, blot du ikke forringer boligens værdi. Du kan fjerne ikke-bærende skillevægge – og sætte nye op. Gå i gang selv – du må lave alle ændringer selv, så længe du gør det rigtigt, og følger lovgivningen og bruger autoriserede håndværkere, når det er nødvendigt. Vil du bygge udestue, carport eller andet uden for boligen, kan kommunen eller boligafdelingen have særlige krav til udførelsen. Kontakt altid din ejendomsfunktionær eller vores driftschef for en aftale, inden du går i gang med en større ændring.

penge tilbage ved flytning Har du selv investeret i en forbedring, kan du få en godtgørelse, hvis du flytter, inden forbedringen er nedskrevet. Afskrivningen sker over maksimalt 20 år, og maksimum du kan få udbetalt er 114.144 kr. (tal gældende for 2011 – beløbet er lovbestemt og reguleres årligt) Lovgivningen giver dig ret til at udføre en række forbedringer, hvor du er sikret denne godtgørelse, hvis du flytter. Det kræver, at vi godkender projektet inden, du går i gang. Kontakt os for at høre mere eller læs pjecen om råderet fra Boligselskabernes Landsforening (BL) på www.bl.dk, se under Til beboere/Pjecer.


Spørgsmål og svar Hvad koster det at låne? Huslejestigningen for hver 10.000 kr., du f.eks. køber køkken for, ligger på mellem 80-90 kr. i månedlig huslejestigning. Det er et fast beløb i lånets normalt 20-årige løbetid. Udgift Lejestigning ca. 30.000 kr. 270 kr. 60.000 kr. 540 kr. 90.000 kr. 810 kr. Lejestigningen er vejledende, idet den er afhængig af renten og beløbets størrelse. Jo mere køkkenet koster, jo mindre udgør de faste omkostninger til lån og administration forholdsmæssigt. Køber du for mere end 100.000 kr., falder prisen således til omkring 80 kr. pr. 10.000 kr. Omkostningerne til administration, tilsyn og optagelse af lån er typisk 5.-7.000 kr.

hvor meget kan jeg låne? Maksimum for lånet afhænger af boligens størrelse, huslejen og området. En forhøjet husleje må ikke give vanskeligheder ved genudlejning. Din lokale driftschef kender beløbet for din bolig.

2011 10 BoDanmarknyt nr. 107

Hvad gør jeg, hvis lånet ikke rækker til mit nye køkken? Du kan selv investere og lægge de penge, der mangler. Flytter du, inden køkkenet er nedskrevet, kan du få en godtgørelse for restbeløbet af din investering.

Hvad må jeg selv udføre? Alle ændringer og forbedringer, hvor du ikke skal låne af boligafdelingen. Du skal blot overholde de almindelige regler for brug af autoriserede håndværkere til el- og vandinstallationer.

Held og lykke med din bolig – kontakt os, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Afdelingskontoret Helsingør Afdelingskontoret Allerød Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Sakskøbing Afdelingskontoret Fyn Afdelingskontoret Ribe Afdelingskontoret Skanderborg Afdelingskontoret Viborg

49 26 66 44 48 17 22 21 39 25 10 00 54 70 29 50 63 12 75 80 75 42 30 00 86 52 21 77 87 92 59 25

Find vores mailadresser på: www.bdk.dk


Boligkontoret Danmark indhenter børneattester Vi skal gøre alt for at undgå situationer, hvor børn kan blive udsat for misbrug eller seksuelle krænkelser. Af udviklingschef Katja Lindblad kli@bdk.dk

Det er fra Socialministeriets side besluttet, at alle frivillige sociale organisationer og foreninger er forpligtet til at indhente børneattester på frivillige, ansatte, trænere, ledere mv., som er i direkte kontakt med børn under 15 år. Det sker for at beskytte børn og unge under 15 år imod seksuelle krænkelser. Derfor er det Boligkontoret Danmarks ansvar at indhente børneattester fra organisationens ansatte og frivillige. En børneattest viser, om en person er straffet i forbindelse med seksuel krænkelse af børn under 15 år. Sådanne overtrædelser fremgår af en almindelig straffeattest, men efter en årrække vil dommen ikke længere stå på straffeattesten som følge af forældelsesregler. Disse regler gælder ikke for børneattester. Pligt til at indberette Almene boligorganisationer, der arrangerer aktiviteter rettet mod børn og unge, har således pligt til at indhente børneattester for de ansatte/frivillige. Når det

gælder ansatte, skal der således indhentes børneattest for projektmedarbejdere, aktivitetsmedarbejdere og boligsociale medarbejdere. Når det gælder frivillige kan det f.eks. være frivillige i en lektiecafé, sportsaktiviteter eller medlemmer af en afdelingsbestyrelse, der har direkte kontakt med børn. Boligkontoret Danmarks medlemmer har mange aktiviteter i gang, som involverer børn og unge under 15 år. Siden 2009 har flere medlemmer haft boligsociale helhedsplaner, hvor rigtig mange ansatte og frivillige arbejder med børn og unge. I Boligkontoret Danmark er vi ved at lægge sidste hånd på en vejledning til medlemmerne, som vi udsender i efteråret 2011. Den omhandler børneattester og de krav, som medlemmerne er forpligtet til at følge. Yderligere vejledning/information kan fås hos Bjarne Niggard, chefjurist, tlf. 35 44 80 64, BJN@bdk.dk Katja Lindblad, udviklingschef, tlf. 35 44 80 70, KLI@bdk.dk BoDanmarknyt nr. 107 11


Anne Løvgreen

Foto: Søren Malmose

Uddannet merkonom, 50 år, tidligere ansat i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), i Økonomi- og erhvervsministeriet og har senest været ansat i Undervisningsministeriet som indkøber. – Jeg køber altid bøger på nettet – også e-bøger, jeg har købt min plæneklipper og senest opvaskemaskine og ovn på nettet. Jeg er ikke typen, der skal mærke på varen. Jeg undersøger på nettet, hvad der står om varen, læser tests og så køber jeg ud fra det. Det er nemt, og der er mange penge og ikke mindst meget tid at spare.

Vil gerne skære dybt i priserne Boligkontoret ansætter indkøber og skaffer boligafdelingerne lavere priser. Af kommunikationschef Anders Juel Hansen, ajh@bdk.dk

Konkurrenceudsat. Anne Løvgreen smager på ordet, et konstrueret ord i stedet for det mere mundrette: Blive udsat for konkurrence. Men hun kan godt lide den korte form – den er essensen af hendes job. Det systematiske arbejde med at få leverandører til at konkurrere om at give ekstra gode tilbud, mod at de får en aftale om, at mange kunder bruger dem. I en periode for de skal naturligvis med mellemrum konkurrere igen på pris og kvalitet. Anne Løvgreen er startet i august, og bruger 2/3 af 12 BoDanmarknyt nr. 107

sin tid i Boligkontoret og 1/3 i 3B, Boligkontorets kommende bofælle. – Jeg har været rundt og tale med Boligkontorets forretningsførere og driftschefer, der er kommet med mange ideer til, hvilke ydelser der skal med i vores udbud. I Allerød vil de f.eks. gerne have eftersyn af de mange små gasfyr med for at spare penge. Et andet oplagt område er maling af flyttelejligheder. Jeg vil også gerne have flere muligheder for rabataftaler, hvor beboerne selv kan gå ud og få billigere


priser. Jeg tænker på forsikringer, maling, tæpper, gardiner og andet, der direkte har med boligen at gøre. Det skal være indlysende – og nemt – Når jeg kan sende nyt ud til ejendomsfunktionærer og driftschefer om nogle gode aftaler, vi har fået i hus, tror jeg de vil blive brugt. Er der gode besparelser, er det jo indlysende at gøre brug af dem, hvis det samtidig er nemt. Vi lægger vores indkøbsaftaler på Boligkontorets intranet, så det bliver ligetil for ejendomsfunktionærer og driftschefer at bruge en aftale, hvor kontraktgrundlaget med betalingsbetingelser, leveringsbetingelser osv. er på plads. Jeg forestiller mig, at vi opbygger siderne på intranettet med følgende grupper: - Indgåede aftaler - Kommende udbud – hvis man vil være med til at lave kravspecifikationen - Skabeloner til annoncering af udbud og kontrakter

Regler for annoncering af udbud Tilbudsloven siger, at indkøb af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr. ex. moms skal annonceres. For flere vedvarende ydelser, f.eks. trappevask, skal kontraktværdien oftest opgøres for et tidsrum af fire år (48 måneder). Tilbudsloven gælder for offentlige myndigheder og andre offentligt regulerede organisationer, som f.eks. boligorganisationer. Tilbudsloven omhandler varer og ydelser, hvor værdien er under EU’s tærskelværdier og derfor ikke i forvejen er omfattet af EU’s udbudsdirektiver.

Brug nettet og spar penge – Vi skal i det hele taget vænne os til at handle på nettet, der er mange penge at spare. F.eks. kan man bestille pakninger til vandhaner og andet VVSudstyr og få det leveret næste dag med posten. Så skal man ikke bruge tid på at fare rundt og hente dem hos en leverandør eller i et byggemarked. Kan vi få pakningerne ind i en aftale med en række standardvarer, er der endnu mere at spare, siger Anne Løvgreen. Først skal der prioriteres Inden indkøbsaftalerne kommer på plads, skal driftschefer og ejendomsfunktionærer finde frem til det nuværende indkøbsmønster (forbrug), hvilke eksisterende aftaler der er og herefter prioritere, hvad der vægter mest, f.eks. pris, leveringssikkerhed eller miljømærkning. – Når man står om vinteren og skal bruge vejsalt, er leveringssikkerhed jo ret afgørende. Det skal vi have med, hvis vi udbyder levering af vejsalt i en samlet aftale. Vi har en lang liste med varer og ydelser, vi med fornuft kan lave udbud på. Men vi må prioritere, og så udvælger vi de ti mest efterspurgte ydelser og varer og laver et udbud for dem først. Omfattende udbudsregler Reglerne om udbud berører langt flere opgaver, end man lige tænker over. Overholder man ikke reglerne, kan leverandører, der ikke får lov til at byde på opgaven, klage til Klagenævnet for udbud. – Krybben er ved at være tom, det er krisetider, og jeg tror, at vi vil se flere klagesager, hvis udbudsreglerne ikke bliver overholdt. Men det vigtigste er, at det er sund fornuft. Det giver et større økonomisk råderum i boligafdelingerne, når priserne holdes så lave som muligt. Tænk hvis det kan være med til at holde huslejen i ro, siger Anne Løvgreen.

Indkøbsaftaler Man kan ifølge Anne Løvgreen groft sagt skelne mellem to typer af indkøbsaftaler:

Forpligtende aftaler En aftale, hvor man i et tidsrum forpligter sig til at gøre brug af aftalen ved bestemte indkøb, f.eks. el. Aftalen kan indeholde krav til den volumen, man skal aftage. Jo mere man forpligter sig, jo større prisreduktion. Jo mere man standardiserer de varer og ydelser, aftalen indeholder, jo lavere pris. Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI, har indgået en lang række af sådanne aftaler.

Åbne aftaler En rabataftale, hvor man opnår en rabat hos leverandøren, som det kendes fra Boligkontorets aftaler med køkkenfirmaer. Den er velegnet, når det er svært at beskrive det fremtidige indkøbsbehov, enten som volumen, eller hvilke varer der er behov for. Med rabataftaler opbygger man over nogle år en viden (historik) om den volumen, man aftager. Derefter kan man indgå mere forpligtende aftaler – for nogle varer og ydelser – så der er mulighed for større rabatter. BoDanmarknyt nr. 107 13


Kursussæsonen starter igen Inspirationskatalog og en ny måde at tilbyde kurser på, skal sikre at antallet af kurser bliver tilpasset behovet.

Foto: Ole Friis

Af kommunikationschef Anders Juel Hansen, ajh@bdk.dk

Fremover vil du kun finde enkelte kurser med fastlagte datoer i BoDanmarkNyt. Det er kurser, der organiseres fra centralt hold, og hvor tilmeldingen foregår til Lundsgade i København. Det drejer sig om kurser, der tager et særligt relevant emne op, som f.eks. et kursus i at bruge den nye blogfunktion, som alle medlemmer nu har fået lagt på deres hjemmeside. En række andre kurser vil til gengæld blive udbudt fra dit afdelingskontor. Det drejer sig om budgetkurser, regnskabskurser og kurser om arbejdet i bestyrelsen, hvor det også vil være lokale medarbejdere, der underviser. Nye i afdelingsbestyrelsen bliver tilbudt at komme til en introduktionsaften om arbejdet i afdelingsbestyrelsen. I næste nummer af BoDanmarknyt vil vi præsentere de lokale kurser og afdelingskontorets kontaktperson, der tager sig af kurserne. Inspirationskatalog afløser kursuskatalog Boligkontorets kursusprogram for 2010-2011 var ganske omfattende, og med mange forskellige kurser blev tilmeldingerne spredt ud på mange forskellige kurser. Det betød et stort antal aflyste kurser, da der ikke var tilstrækkelig tilmelding til det enkelte kursus. I stedet udgiver vi et inspirationskatalog, hvor det er muligt at bestille et kursus af din boligorganisation, og få det tilpasset netop jeres behov. 14 BoDanmarknyt nr. 107

Kurser i 2011 og 2012 I november 2011 udbyder vi modstående kursus om sociale medier, og til foråret 2012 planlægger vi at udbyde kurser i Whole Brain-modellen. Den har vakt stor interesse hos beboertillidsfolk, senest på Almene Boligdage. I efteråret 2012 udbyder vi et kursus om indretning af de grønne områder og legepladser. Pæne og velindrettede grønne områder har stor betydning for beboernes hverdag og førstehåndsindtrykket af vores bebyggelser. I en tid med større konkurrence på boligmarkedet og kortere ventelister, er der i mange bebyggelser netop behov for en indsats her. For ejendomsfunktionærerne udbyder vi kurser igennem vores tekniske chef Morten Søegaard-Larsen og driftscheferne på afdelingskontorerne. Der er i efteråret planlagt synskurser følgende steder: Odense den 4. oktober, Faxe den 5. oktober, Holte den 1. november og Allerød den 2. november. Kom med dine forslag til kurser Vi har på to møder med beboertillidsfolk fået ideer til kurser, vi skal udbyde. Har du en ide til et godt kursus, vi skal tage med i vores overvejelser, er du meget velkommen til at kontakte mig i kommunikationsafdelingen på tlf. 35 44 80 21.


Aftenkursus – lær at bruge den nye blog på hjemmesiden

Skal din boligafdeling vises på You Tube? – sociale medier skaber åbenhed, liv og dialog

Vi har udviklet en blog til medlemmernes hjemmeside. Sociale medier rummer helt nye muligheder for reklame, dialog og samarbejde. Der kan være mange gevinster ved sociale medier, men det kræver også en indsats. På dette kursus kigger vi nærmere på brug af blog og integration af videoklip fra You Tube på hjemmesiden – det kan være med til at øge trafikken og skabe dialog med beboere og boligsøgende. På kurset giver vi også et indblik i paletten af sociale medier med fokus på Facebook – de muligheder, der er for markedsføring, og hvad det kræver for at lykkedes. Aftenkurser efterår 2011 – alle kurser varer fra kl. 17.30 – 21.00 Dato Tilmelding senest Sted 22. november 8. november Boligkontoret Danmark, København 24. november 10. november Afdelingskontoret Fyn, Odense 29. november 15. november Afdelingskontoret Sakskøbing Program Kl. 17.30 – 18.00 Kl. 18.00 – 19.00 Kl. 19.00 – 20.00 Kl. 20.00 – 21.00 Kl. 21.00

Ankomst og spisning Brug bloggen på hjemmesiden Bloggen lægger op til dialog og debat. På medlemmernes hjemmesider har vi udviklet en blog, som er nem at bruge. Vi giver en introduktion til bloggen som medie, og hvordan den kan bruges. Videoklip fra You Tube på bloggen og hjemmesiden Videosekvenser er gode til at præsentere organisationens eller boligafdelingens aktiviteter, boligområderne og boligerne. Du lærer at oploade videoer til You tube og lægge dem på hjemmesiden eller bloggen, så de også bliver fanget af Google’s søgemaskine. Facebook Facebook er et kraftfuldt værktøj til at sprede budskaber. Vi fortæller om mediet, og hvad det kræver, hvis det skal bruges til at skabe opmærksomhed omkring organisationen eller boligafdelingen. Afrunding

Undervejs vil der være praktiske øvelser, så du får både blog og brug af You tube ind under huden. Der vil blive udleveret mappe med vejledning i programmerne. Der vil være en let aftensmad/sandwich og drikkevarer + kaffe og kage. Undervisere: Louise Honoré Pryn, webredaktør og Anders Juel Hansen, kommunikationschef Pris: 500 kr. Tilmelding Tilmelding til bdk@bdk.dk – skriv Kurser i emnefeltet – og skriv følgende seks oplysninger: 1. Navn 2. Boligorganisation + boligafdeling 3. Betaling: (Angiv om din organisation eller afdeling skal betale.) 4. Mailadresse 5. Tlf. 6. Angiv: Medbringer bærbar pc eller ønsker at få stillet pc til rådighed Din bærbare pc skal kunne kobles op på et trådløst net, og vi er behjælpelige med opkoblingen. Eventuelt: Særlige hensyn (vegetar, kørestolsbruger etc.) Spørgsmål: Kontakt sekretariatet (Line Aagaard Nilausen) på tlf. 35 44 80 20, mail: lin@bdk.dk. Husk Din deltagelse skal være godkendt, som I har for vane i din boligorganisation. Spørg på dit afdelingskontor, hvis du er i tvivl. Tilmelding er bindende fra datoen for tilmeldingsfristen. BoDanmarknyt nr. 107 15


Al henvendelse til: Boligkontoret Danmark • boligkontoret@bdk.dk • Telefon 35 44 80 80

Magasinpost UMM ID-nr. 42804

Fortsat fra side 6 En anden stor udfordring består, ifølge Maria Wiktoria Karolini, i at få folk til at ændre holdning til de mennesker, der har problemer. – Den almindelige holdning til folk med økonomiske problemer er jo ”Hvorfor har han dog ikke gjort det og det?” eller ”Hvorfor kan hun ikke bare tage sig sammen?”. Selvfølgelig har vi alle sammen ansvaret for vores egen situation. Men en fordømmende holdning fra omverdenen kan være med til forværre situationen, fordi det bliver så svært bare at lægge kortene på bordet og bede om hjælp. I mange tilfælde er det bare et lille bitte kiks, der skal ske – så ruller lavinen. Til gengæld kan det være meget svært at komme tilbage, når man først man er røget af sporet, siger Maria Wiktoria Karolini. Projektet vil i første omgang omfatte fem udvalgte boligselskaber blandt Boligkontorets medlemmer. Udover kampagnen til nye lejere har Maria blandt andet planer om at gennemføre en generel huslejekampagne, lave opsøgende arbejde, udskrive en konkurrence for børn og unge og oprette en telefonisk hotline, hvor beboerne får mulighed for anonym rådgivning. Projektet får sit eget menupunkt på Boligkontoret.dk, som vil være klar midt i oktober.

I perioden 2002-2006 er antallet af årlige udsættelser af lejere i Danmark steget fra 1.499 til 2.589. I 2008 var der 3.762 udsættelser, i 2009 var tallet 3.912, og i første halvår 2010 nåede tallet 2.338.

Medarbejdere Ribe/Fyn Sagsbehandler Hanne Thomsen på Afdelingskontoret Ribe er fra udgangen af august gået på pension. Chefkonsulent Anders Deleuran Fajstrup bliver fra 1. november souschef på Afdelingskontoret Fyn og stopper på Ribekontoret. Allerød Tine Wriedt er stoppet som sagsbehandler på afdelingskontoret. Anne Voss Winkler er stoppet som chefkonsulent på afdelingskontoret. Lundsgade Boligkontoret ansætter indkøber Anne Løvgreen er startet i en nyoprettet stilling som indkøber. Anne er 50 år og kommer fra en tilsvarende stilling i Undervisningsministeriet. Anne skal skaffe billigere priser ved indkøb til medlemmerne og Boligkontoret, foruden Boligkontorets kommende bofælle, Boligforeningen 3B, hvor hun vil arbejde 1/3 af tiden. (Se artikel side 12) Lukket 3./4. november Boligkontoret holder lukket torsdag den 3. november og fredag den 4. november, hvor medarbejderne er samlet til personalekonference.

BoDanmarkNyt 107  

Nyhedsbrev nr. 107 fra Boligkontoret Danmark

BoDanmarkNyt 107  

Nyhedsbrev nr. 107 fra Boligkontoret Danmark