Page 1

BoDanmarkNyt Nr. 105 juni 2011

Beretning 2010/2011 Fusioner i Sydjylland. Side 3 Boligboblen giver efterdønninger for almene boliger. Side 10 Fakta om Boligkontoret. Fra side 12


Lisbet Riis, formand for Boligkontoret Danmark og administrerende direktør, Michael Demsitz

På vej til en større verden Det var et stærkt og fremsynet træk, da repræsentantskabet på mødet i juni 2010 bakkede op om oprettelsen af en marketingafdeling i Boligkontoret. For det er ikke kun støtte til medlemmer med ledige boliger, men døren ind til en anden fortælling om vores boliger. Markedsføringen af boliger, der i attraktive områder tilbyder tryghed og et fællesskab, der giver større frihed for den enkelte. Til at indrette sig som man vil, eller være med til at bestemme, hvad der skal ske lige uden for døren. Vi har en god fortælling om vores lejeboliger, som vi og medlemmerne skal have sat ansigter på og gjort til hvermandseje.

evne til at finde svar på udfordringerne, vi skal fokusere på. Lad os vende blikket mod os selv. For ligesom vi skal følge markedet og sørge for, at vores boliger matcher tidens krav, skal vi se på vores egne processer. Lever de op til arbejdet i en moderne organisation. Om det er på bestyrelsesmødet eller i vores administrative rutiner. Vi skal hele tiden efterspørge kvalitet i arbejdet og udvikle vores måde at gøre tingene på.

Heldigvis kan vi få hjælp med på vejen. For vores boliger trænger også til anden modernisering end den, beboerne selv sørger for. Det er derfor en rigtig god nyhed, at Landsbyggefonden med boligforliget i 2010 har fået lov til at bruge ekstra fem milliarder af fondens og vores egne midler til at modernisere almene boliger de kommende år. For Boligkontorets medlemmer vil det betyde et løft for boligafdelinger, der har svært ved at leve op til de boligsøgendes forventninger. En anden god nyhed er, at der er givet kommunale tilsagn til mange nye almene boliger. Vi og medlemmerne skal også kunne tilbyde helt moderne og attraktive lejeboliger, der vil stå stærkt på fremtidens boligmarked, hvor flere ønsker en fleksibel bolig uden bindinger, når boligønskerne skifter.

I efteråret udgav vi vejledningen God selskabsskik – følg eller forklar, som allerede er taget i brug i bestyrelserne. På en enkel måde hjælper vejledningen til at få sat de spørgsmål på dagsordenen, vi ofte glemmer i en travl hverdag. F.eks. hvordan arbejdet i din bestyrelse fungerer, og hvordan man måske kan gribe tingene an på en ny måde. Det kan du finde nye ideer til i vores bog Sæt kulør på samarbejdet. Samarbejde stiller stadig større krav til åbenhed og dialog, og med bogen får det moderne beboerdemokrati en anderledes og kreativ indgangsvinkel til bestyrelsesarbejdet. Vi tror på, at vores samarbejde med andre bliver vigtigere. Styringsdialogen med kommunen er et eksempel, partnerskaber om energi eller frivilligt arbejde er andre eksempler og flere kommer til. Brug bogen til at finde inspiration, og til på en sjov måde se på de personlige træk, som vi aldrig taler om, men som har stor betydning for, hvordan vi samarbejder.

Hvad så med problemerne, det stigende antal udsættelser af beboere, der ikke kan betale huslejen; den negative debat om ”ghettoer”, de ledige boliger? Som vi lige har beskrevet med marketingsafdelingen, er det vores

Vi synes det har været et år med en spændende udvikling – for hele branchen, men ikke mindst for medlemmerne og Boligkontoret. Lisbet Riis Michael Demsitz

BoDanmarknyt Nr. 105 juni 2011

Redaktionen afsluttet den 24. maj 2010

Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø

Udsendes til: Organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Boligkontoret Danmarks medlemskreds. Alle ansatte i Boligkontoret Danmark samt ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Redaktion: Michael Demsitz (ansv.) Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker

Oplag 2.900 stk Almen boligadministration Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf.: 35 44 80 80 Fax: 35 44 80 01 boligkontoret@bdk.dk www.boligkontoret.dk

No. 001

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

2 BoDanmarknyt nr. 105

Forsidefoto: Ingrid Riis Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Design: www.prik.dk


En ny stor boligorganisation i Ribe vil blandt andet kunne tilbyde boliger i Sønderportsgade i det gamle Ribe. Boligerne tilhører RI-BO.

Fusioner i Sydjylland Boligkontorets tre sydligste medlemmer i Jylland har de seneste år mærket et stigende behov for den pondus, som flere boliger i samme organisation giver. Derfor har De Vanføres Boligselskaber i Tinglev, Bov og Rødekro valgt at fusionere til DVB Syd. Formand for selskabet, der råder over 159 boliger, er Preben Johannsen. Længere mod vest er Boligkontorets tre selskaber i Ribe på vej med den hidtil største fusion inden for Boligkontoret. Ribe Boligforening har holdt møde med alle afdelingsbestyrelser for at drøfte en fusion,

og DVB Ribe og Boligselskabet RI-BO har truffet principiel beslutning om at arbejde videre med en fusion, der skal godkendes på repræsentantskabsmøder og en generalforsamling. Den nye organisation samler de 1.200 almene boliger i Ribe og ønsker at fremstå med en mere markant profil over for samarbejdspartnere og især over for Esbjerg Kommune, som den tidligere Ribe Kommune nu er en del af. I flere områder rundt i landet overvejer medlemmer at fusionere for at få større gennemslagskraft samt organisatorisk og økonomisk styrke.

Sætter kulør på møderne Boligkontorets nye bog Sæt kulør på samarbejdet har skabt opmærksomhed hos bestyrelsesmedlemmer i den almene branche. Bogen er uddelt til 1.000 bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Boligkontoret og på Almene Boligdage i Bellacentret har Boligselskabernes Landsforening taget en workshop med om bogen. Side 5. Besøg af miljøagenten er et gratis tilbud til beboerne Knud Petersen er miljøagent i Birkebo i Birkerød, og finder gode besparelser på sine besøg hos beboerne. Nogle har været usikre på, om det var en service, de skulle betale for. Side 7. Økonomisk rådgivning til beboere Boligkontoret starter til efteråret et 3-årigt forsøg med rådgivning og praktisk hjælp til beboere for at nedbringe antallet af udsættelser på grund af manglende huslejebetaling. Side 8. BoDanmarknyt nr. 105 3


Boligkontoret Danmark – beretning 2010/2011

Carsten Koch, Liselotte Lyngsø og Gitte Seeberg

Advisory Board Bestyrelsen har oprettet et Advisory Bord, et panel på tre personer, der med oplæg og debat skal give nye vinkler på samfundsudviklingen og sparring til bestyrelsen og ledelsen omkring Boligkontorets og medlemmernes udvikling.

Panelet består af Carsten Koch, tidligere minister og netop afgået direktør i Dyrtidsfonden, Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker, og Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF og tidligere medlem af Folketinget. Panelet har deltaget på flere møder med bestyrelsen og ledelsen.

Boligkontoret sælger Lundsgade Fra 1. juli 2011 bor Boligkontoret Danmark til leje. Huset i Lundsgade er solgt på grund af pladsmangel, og planen er at flytte til større lokaler i København, hvor der også er plads til Byggeafdeling øst. Boligkontoret ønsker at indgå i et kontorfællesskab, hvor der kan gøres brug af fælles møde- og kantinefaciliteter, og flytningen forventes at ske i 2013. I øjeblikket undersøger Boligkontoret sammen med Boligselskabet 3B, om der er basis for et kontorfællesskab. Boligselskabet 3B har 13.000 boliger i Københavnsområdet og har ligeledes pladsmangel.

Nye kunder Boligkontoret har i konkurrence vundet administrationen af to bosteder (plejecentre) med 100 kommunale boliger i Assens Kommune, og sammen med Bogense Boligforening har Boligkontoret overtaget administrationen af 174 ældre- og plejeboliger i Bogense Kommune.

4 BoDanmarknyt nr. 105


Sammenfatning af de fire kvadranter

Det eksperimenterende jeg

Det rationelle jeg

Det relationelle jeg

Det praktiske jeg

Giver smil under samarbejdet En sirligt pakket kuffert, lige til at trække af sted med. Pænt opstillet ved siden af den kaotiske kuffert, der ikke kan lukkes for tøj, der stritter ud her og der. På lokalrådsmøder og personalemøder præsenterer souschef Mette Kramshøj Flinker fra kommunikationsafdelingen bestyrelser og medarbejdere for billeder og eksempler, der viser, hvordan vi griber tingene forskelligt an, når vi skal ud at rejse, købe ind – og når vi skal samarbejde. Whole Brain-modellen viser noget om vores forskelligheder og er en skæg og intuitiv måde at genkende træk hos sig selv og andre. Træk der påvirker vores samarbejde. Modellen findes i Boligkontorets nye bog Sæt kulør på samarbejdet og kan også bruges strategisk til at forberede sig på, hvad andre lægger vægt på, når man mødes. Er det at komme til tiden og overholde talerækken, eller er det at have det hyggeligt og blæse på, hvornår man stopper? Kan det ikke være en idé at sammensætte projektgruppen med både praktiske og kreative hjerner for at få gruppen til at fungere?

med at placere sig mentalt i det gule, kreative hjørne, hvor alle ideer er tilladt, og siden bevæge sig ned i det røde hjørne, hvor der er øje for, hvordan samarbejdet kan ske på en hyggelig, rar og ordentlig måde. Fint, men hvad med økonomien – har vi undersøgt, hvad det koster de forskellige steder? Hænger pris og kvalitet sammen? – som den rationelle hjerne i det blå hjørne straks vil tænke på. Derfra videre ned for at tage den grønne hat på. Hvordan gennemfører vi vores projekt – er det praktisk muligt?

Workshop på Almene Boligdage Sæt kulør på samarbejdet er redigeret af Mette Kramshøj Flinker og er blevet godt modtaget med anmeldelse i Boligen, og Boligselskabernes Landsforening har udsendt et BL-informerer om bogen. På Almene Boligdage den 2./3.september i Bellacentret er der workshop med Whole Brain-modellen, og Boligkontoret har fået de første henvendelser fra andre boligselskaber, der ønsker en præsentation på møder og konferencer. Bogen omdeles gratis til omkring 1.000 bestyrelsesmedlemmer og til medarbejdere i Boligkontoret og til ejendomsfunktionærer hos medlemmerne. Få flere vinkler på projektet Boligkontorets sekretariat, der står for salg af Jo, men Whole Brain kan også bruges i processen, når bogen, får stadig en del henvendelser fra boligorgaman skal i gang med et nyt projekt. Ved at starte nisationer, der bestiller bogen.

BoDanmarknyt nr. 105 5


Frihed det bedste guld

Hos beboere i rækkehuse og parcelhuse er der en særlig vilje til at investere arbejdskraft og ressourcer, ofte på grund af den billige husleje og attraktive bolig med have. Parcel- og rækkehusene udgør 60 % af Boligkontorets boliger. Her, udsnit af det nye køkken i Henrik og Karina Larsens rækkehus i Nærum nord for København.

Hvordan kan vi gøre det nemt og frit, når man vil modernisere sin lejebolig helt efter eget ønske? Det var dagsordenen, da en lille gruppe medarbejdere i Boligkontoret satte sig sammen i efteråret 2002. Hidtil havde beboerne oplevet at løbe spidsrod mellem bestyrelser, boligadministration og myndigheder, når de skulle i gang. Et halvt år efter kunne råderetsmodellen Din bolig – dit valg præsenteres for beboere, bestyrelser og offentligheden ved en større kampagne. Med bestyrelsernes aktive medvirken fik beboerne pludselig en anderledes fri adgang til individuelt at låne til moderniseringer. Det blev nemt – og det virkede. Resten er historie fristes man til at sige. Hoved-

sagligt for beboere hos Boligkontorets medlemmer, hvor mere end 4.000 beboere siden har benyttet sig af de nye muligheder. For beboere i mange boligorganisationer landet over er det stadig besværligt at komme i gang, selvom lovgivningen blev lempet i 2005. Det afgørende er, hvorvidt bestyrelser og administration vil investere ressourcerne i at gøre det nemt og frit for beboerne at modernisere deres hjem. Boligkontorets konkurrence om De flotteste moderniseringer 2010 udløste et overflødighedshorn af spændende moderniseringer, der i ord og billeder fortalte fortsættelsen på historien om den banebrydende råderetsmodel.

Manual for god selskabsskik positivt modtaget Boligkontorets vejledning God selskabsskik – følg eller forklar har sat standarden for brug af enkle tjekskemaer, der giver overblik over vigtige forhold i boligorganisationen. Skemaerne er taget i brug som led i bestyrelsesarbejdet hos Boligkontorets medlemmer og er velegnede til at forberede styringsdialogen med kommunen. Boligselskabernes Landsforening har købt vejledningen for at tilrette den til brug for alle landets boligorganisationer. Vejledningen er kommet i godt selskab med tilsvarende publikationer på hjemmesiden hos Board Institute, der er et forum for topledere i Danmark og tilknyttet Institut for selskabsledelse.

6 BoDanmarknyt nr. 105

God selskab

sskik »Følg

En vejlednin g til arbejdet med god selskabs skik i bestyrel sesarbejdet

Din boligorga = din virksomnisation hed«

eller forkla r«


Samarbejde fortsætter Boligkontoret fortsætter samarbejdet med Andelsboligforeningen Holmegården i lighed med de tre øvrige samarbejdspartnere Espergærde Andelsboligforening, Boligselskabet INI i Grønland og Haderslev Andelsboligforening, der i 2010 har fået Christian Skovfoged som ny forretningsfører.

Fem mia. ekstra fra Landsbyggefonden Boligforliget i november 2010, der tillader Landsbyggefonden en ekstra budgetramme på fem mia. kr. over tre år, betyder en ny bølge af moderniseringer. Boligkontorets udviklings- og byggeafdelinger har screenet alle afdelinger for at finde de steder, hvor der kan søges midler til moderniseringer. Der forestår et større arbejde med at udarbejde helhedsplaner, der skal bruges i ansøgningerne til Landsbyggefonden.

Åbenhed om referater En lovændring betyder, at alle indkaldelser og referater fra møder i afdelings- og organisationsbestyrelser skal være tilgængelige for beboerne. På medlemmernes hjemmesider oprettes et nyt punkt – ”Nyttige dokumenter” – hvor boligorganisationen kan vise alle dokumenterne automatisk. Det kræver blot, at Boligkontoret har modtaget dokumentet til at journalisere digitalt.

Det er gratis at få besøg og få tjekket energiforbruget af Knud Petersen, der er uddannet som miljøagent.

Miljøagent med gode oplevelser – Det er standby-forbruget, der overrasker folk. Et sted havde de flere opladere sat i, de ikke længere brugte. Et andet sted kunne jeg gå lige hen og måle TV-fladskærmen og You See-boksens standby forbrug – 537 kr. om året. Vores måleredskab Spar-OMeter viser i kroner og ører, hvad det koster om året. Knud Petersen i Boligselskabet Birkebo i Birkerød blev i februar sammen med 18 andre fra Boligkontorets medlemmer uddannet som miljøagent og har været rundt hos de første tolv beboere for at måle og vejlede om el- og vandforbrug. – Jeg har kun haft positive oplevelser hos beboerne, men nogle har været nervøse for, hvad det koster. At et besøg af miljøagenten er ganske gratis skal

nok tydeliggøres, og mens informationen i afdelingen er gået fra mund til mund, er der i andre afdelinger opsat information i afdelingernes skabe. Selv har Knud Petersen købt en billig fjernbetjening, der kan slukke tre stikkontakter forskellige steder i boligen, så bl.a. tv’et ikke bruger standbystrøm. Og miljøagentkurset har Knud Petersen kun ros til. – Det er det bedste kursus, jeg har været på i Boligkontoret. Der er stor interesse for kurset, og Forbrugs- og miljøafdelingen har modtaget de første henvendelser fra beboere, der melder sig som interesserede, når næste kursus afholdes.

BoDanmarknyt nr. 105 7


Rådgivning og aftaler skal sende fogeden på deltid Økonomisk rådgivning, når man lejer sin bolig, praktiske aftaler og hjælp, hvis man ikke kan betale huslejen. Boligkontoret Danmark afprøver i et treårigt forsøgsprojekt, hvordan antallet af udsættelser af beboere kan nedsættes, og antallet af fogedbesøg kan reduceres. Det ambitiøse mål er at nedsætte antallet af udsættelser med 1/3. Fra 1. august ansættes en projektmedarbejder, og fra efteråret 2011 vil nye beboere i fem boligorganisationer i Boligkontoret blive tilbudt økonomisk rådgivning for at se, om indtægter og husleje matcher hinanden. Tre ud af fire beboere, der er sat ud af deres bolig, peger i en undersøgelse på, at de har svært ved at styre deres økonomi. Beboerne vil også blive tilbudt, at huslejen opkræves i forbindelse med lønudbetaling eller trækkes i overførselsindkomsten. Alt sammen for at undgå at sende sager med manglende lejebetaling til inkasso. Sker det alligevel, vil Boligkontoret hjælpe med at

bane vejen til kommunen for at finde en løsning på situationen. Den primære målgruppe for forsøget er beboere med børn, og erfaringerne vil undervejs blive videreformidlet, så alle Boligkontorets medlemmer kan gøre brug af gode ideer til at undgå udsættelser. Forsøget omfatter Boligselskabet Teglværksgården i Helsingør, AB Hørsholm Kokkedal, Boligselskabet Birkebo i Birkerød, DVB København og Nakskov Almene Boligselskab. I 2010 fandt der 140 udsættelser sted hos Boligkontorets medlemmer, heraf 30 % i de nævnte fem boligorganisationer, der tilsammen råder over 21 % af boligerne. De seneste år har der været et stigende antal udsættelser, og på landsplan var der i 2010 4.500 udsættelser. Socialministeriet yder 2,5 mio. kr. i støtte til forsøget, der ledes af en styregruppe med repræsentanter fra de fem boligorganisationer og Boligkontorets bestyrelse.

300 nye boliger på vej

Nye helhedsplaner i tre områder

Inden udgangen af 2010 havde boligorganisationer og kommuner landet over travlt med at få de såkaldte skema A-godkendelser for nye almene boliger på plads. Fra 1. januar 2011 fordobledes den kommunale finansiering fra 7% til 14%, og det betyder byggeri af rekordmange boliger de kommende par år. Boligkontorets medlemmer har fået godkendt byggeri af omkring 300 nye boliger.

Udviklingsafdelingen har udarbejdet ansøgninger til boligsociale helhedsplaner i Kollektivhuset i København, Riddersborgparken, Nørrevold og Nørrevænget II i Nakskov og til Skovvejen i Kolding. Landsbyggefonden har i 2010 givet tilsagn om 18,7 mio. kr. i støtte, og der blev ved indgangen til 2011 ansat tre projektledere til arbejdet med helhedsplanerne.

8 BoDanmarknyt nr. 105


Afløser en institution Regnskabschef Inge Michaelsen er gået på pension fra 1. juni. Igennem 36 ½ år har hun været en institution i Boligkontorets regnskabsafdeling og været med til at oplære en lang række regnskabselever. De seneste år har hun delt titlen som regnskabschef med en af sine elever, Michael Pedersen, der fortsætter som Boligkontorets regnskabschef.

Ny teknisk chef Morten Søegaard-Larsen er Boligkontorets nye tekniske chef. Han er 41 år, uddannet tømrer og bygningsingeniør og har 11 års erfaring fra tilsvarende jobs i branchen. Han afløser Bjarne Karlsen, der gik på efterløn fra årsskiftet.

Åbenhed skaber stormløb på nye boliger

Da Boligselskabet af 1945 i Strib i 2008 sendte spørgeskemaer ud til alle byens borgere om behovet for at få bygget nye boliger, satte selskabet samtidig byggeriet på byens og kommunens dagsorden. Interesserede vendte tilbage – bliver det til noget? Og kommunalbestyrelsen godkendte 17 nye rækkehuse på Grønningen tæt på centrum i Strib. Siden har annoncering og breve til samtlige beboere og boligsøgende på ventelisten øget interessen, og informationsmødet måtte holdes af to omgange for at få plads til alle. Udlejningen af boligerne foregik på et møde, hvor de

boligsøgende var samlet, og efter tur på ventelisten fik en bolig. Alle kunne følge med, når et hus var udlejet, så man kunne indstille sig på, hvilke der var tilbage og få en snak med sin nye nabo. Boligsøgende med adresse i Års i Jylland og i Faaborg og Fredericia har sammen med lokale borgere været samlet igen for at tilkøbe materialer og terrasse og få opfyldt deres ønsker til den nye bolig. Nu venter de spændt på at byggeriet bliver færdigt. Håndværkerne er i gang, fundamenterne er støbt, der er rejsegilde i august, og til december står husene klar til indflytning.

BoDanmarknyt nr. 105 9


Boligboblen giver efterdønninger for almene boliger Antallet af ledige boliger er stadig højt i landsdele med befolkningsafvandring, men det er vigtigt at markedsføre alle almene boliger, selv i Hovedstadsområdet. Af marketingchef Karina Lauridsen, kal@bdk.dk

Den almene boligbranche har de seneste år oplevet en ganske gennemgribende udvikling. En lang række nye lovændringer har set dagens lys. De mange nye og ret så komplekse tiltag giver dynamik til branchen, men ligesom pædagogerne skal passe på ikke at bruge al deres tid på læringsplaner og registreringer frem for på børnene, skal boligorganisationerne ligeledes passe på og fortsat have stor fokus på det meste basale i vores branche, nemlig udlejningen af vores boligområder. For den er fortsat under pres – og i nogle landsdele mere end aldrig før. Tomme almene boliger ikke et nyt fænomen (fig 1) Lige siden forbrugsbølgen ramte vores samfund kort efter tusindeårsskiftet med skattestop og friværdistigninger, har de almene lejeboliger tabt terræn i konkurrencen med ejerboliger og private leje- og andelsboliger. Især i yderområder, hvor der er befolkningsafvandring, begyndte vi hurtigt at se tomme almene lejeboliger. Man skulle således tro, at finanskrisens indtog i 2008 ville gavne den almene boligbranche. At det kunne blive en fordel for den almene boligbranche, at prisboblen på ejerboligmarkedet brast i 2008/2009. Stik modsat har det i stedet forværret vores udlejningssituation på to måder: 1) boligpriserne er i provinsen faldet til et niveau, som vi har yderst svært ved at konkurrere med 2) flere af vores husejere på ventelisterne afventer bedre tider, inden de sætter boligen til salg og flytter i almen lejebolig. Uden netannoncering var der flere ledige boliger (fig. 2) Hos Boligkontorets medlemmer er antallet af tomme almene lejeboliger fortsat højt. Inklusiv de ledige boliger fra Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup har vi i dag omkring 115 aktuelt tomme boliger. Boligkontoret Danmark har med den nye marketingsfunktion prioriteret først og fremmest at styrke promoveringen af de boliger på nettet. Udover at Boligkontorets side for ledige boliger, ledigeboliger.dk er forbedret, annoncerer vi i dag uafbrudt alle vores tomme boliger på de to største landsdækkende boligportaler i landet, Boligportalen.dk og Lejebolig.dk. Indsatsen på nettet har utvivlsomt ført til flere udlejninger, men samtidig må vi erkende, at antallet af opsigelser i perioder overhaler udlejningen – en sisyfosopgave, som til tider aldrig synes at få ende. Jyder flytter oftere, men nu flytter flere også på Lolland (fig. 3) Det er ikke overraskende i yderområderne, at antallet af 10 BoDanmarknyt nr. 105

fraflytninger er højest, og lå på over 25% i 2010. Så kan vi gøre nok så meget for den lokale markedsføring i form af Til leje skilte, ’salgsopstillinger’, plakater, annoncer, åbent hus arrangementer, bannerreklamer m.v. Alt sammen ting vi har igangsat i Jylland og på Fyn og Lolland. Hvis ikke vi får lukket hullet i bunden af karret, vil flere fraflytninger føre til flere tomme boliger, som igen har en negativ afsmittende effekt og øger antallet af fraflytninger. Fastholdelsen af beboerne er derfor af yderst vigtig karakter, både ved at modernisere og fremtidssikre boligerne og boligområderne, og ved udvikle råderetten – Din bolig – dit valg – og inddrage beboerdemokratiet i en proces med at skabe netværk og nye muligheder for beboerne. Synlighed skaffer flere på ventelisten (fig. 4) Hvis tendensen fra første del af 2011 fortsætter året ud, ser det ud til, at især Fyn og Midtjylland vil opleve stigende tilgang af nye indmeldelser på ventelisten. Den store tilgang for Midtjysk i 2007 skyldes, at boligselskabet blev omdannet til en boligforening, og fik mange nye medlemmer. Udover tiltag til at styrke boligorganisationernes synlighed lokalt, har især positiv presse om Midtjysk Boligselskabs samarbejde med Siemens Wind Power haft god effekt. Endelig har det haft en målbar positiv effekt på tilgangen til ventelisten, at Midtjysk Boligselskab har deltaget på boligmesser i Horsens og Silkeborg og boligorganisationerne ved Afdelingskontoret Helsingør har deltaget på Helsingørmessen. Detektorer skal tænde vores advarselslamper Selvom vi heldigvis har gode solide ventelister til de fleste boligområder, så har vi erfaret, at det kan gå galopperende stærkt med at blive et boligområde, der fravælges frem for et boligområde, der vælges til. Og det på trods af en sund venteliste. Derfor skal vi blive bedre til at forebygge og se advarselssignalerne i god tid. F.eks. hvor mange boligsøgende vi skal tilbyde en bolig, før den er udlejet. Markedsføring fra det gode udgangspunkt I virkeligheden er den mest effektive markedsføring den, vi kan foretage på den lidt længere bane. Ved hele tiden at have føling med boligmarkedet, så vi ved, hvad vores kommende beboere efterspørger – både folk på ventelisten og i lokalsamfundet generelt set. Ligesom vi skal fremtidssikre boligerne, skal vi også fremtidssikre vores ventelister. Derfor er det vigtigt, at alle vores medlemmer – uanset landsdel – markedsfører sig lokalt.


Figur 1: Ledige almene boliger i hele landet 2007-2011 Ledige boliger

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Samlet

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 007 2 Jan

009

008

011

010

Jan - 2

Jan - 2

Jan - 2

Jan - 2

Figur 2: Ledige almene boliger i Boligkontoret Danmark 2007-2011 Ledige boliger

Hovedstaden og Nordsjælland Lolland og Sydsjælland Fyn Sønderjylland Midtjysk Samlet

120 100 80 60 40 20 0

007 Jan - 2

009

008

011

010

Jan - 2

Jan - 2

Jan - 2

Jan - 2

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup indgår ikke i opgørelsen.

Figur 3: Fraflytninger i Boligkontoret Danmark 2005-2010 Procent 35 30 25 20 15 10 0

2005

2006

2007

Fyn Hovedstaden og Nordsjælland Sønderjylland Lolland og Sydsjælland Midtjysk Samlet

2008

2009

2010

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup indgår ikke i opgørelsen.

Figur 4: Nye indmeldelser på ventelisten hos medlemmer i BDK i 2004-2011 Fyn Hovedstaden og Nordsjælland Sønderjylland Lolland og Sydsjælland Midtjysk Samlet

Indeks 2004=100 800 600 400 200 100 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup indgår ikke i opgørelsen.

BoDanmarknyt nr. 105 11


Afdelingskontorer

Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. 2840 Holte Tlf. 39 25 10 00 Forretningsførere Dennis Larsen Torben Eriksen Driftschefer Niels Posselt Kim Svarre Jens Møller Kim Kornerup Klaus O. Andersen Chefkonsulenter Ulrik Breidahl Charlotte Heitmann Forvaltningskonsulent Helle Hjorting Sagsbehandlere Annemette Aagaard Helle Vasegaard Dorte Elisabeth Vædele Lena Scott Jane Trab Voldborg Charlotte Krebs Nathalia Lund Sekretærer Eva Guldbæk Ramsing Receptionist Pernille Lindenborg 12 BoDanmarknyt nr. 105

Fra venstre: Dennis Larsen, Niels Posselt, Jens Møller, Jane Trab Voldborg, Helle Hjorting, Lena Scott, Eva Guldbæk Ramsing, Charlotte Krebs, Charlotte Heitmann (bagest), Helle Vasegaard, Kim Svarre, Torben Eriksen, Annemette Aagaard, Ulrik Breidahl, Katrine Sundgaard, Dorte Elisabeth Vædele, Kim Kornerup og Klaus O. Andersen.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Nicolai Bangsbo Wammen 1 Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Kim Kongebro 2 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby Svend Erik Kristoffersen 1 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Malene Mai Bjørnager Jensen 2 Boligselskabet Venbo, Stenløse Kirsten Aggerholm 7 Hareskov-Værløse Andelsboligforening Jørn Søgaard-Pedersen 10 Boligforeningen Ringbo Jesper Kidmose 1 Gl. Holte Boligselskab Claus Hjorting 6 Boligselskabet Rådhusdammen Tom Gustavsen 1 Boligselskabet Hareskovgård Mogens Lund 1 Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Stefan Schufri Meyer 5 Søllerød almene Boligselskab Lisbet Riis 5 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Kim Mårtensson 2 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Susanne Henriksen 10 Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge John Carstensen 1 DVB Parken Arne Dahl Andersen 7 Søllerød Sociale Boligselskab Lisbet Riis 6 Halsnæs Boligselskab Knud Frederiksen 1 Boligselskabet Holtegårds Jorder Vakant 1 Foreningen af alderdomsfri boligers Byggeselskab Erik Steen Wiborg-Nissen 1 Boligselskabet “Birkebo”, Birkerød Bent Nielsen 10 BSB Søllerød Karsten Høy-Petersen 3 Administration for Dansk Blindesamfund 1 DSI Solgaven, Valby 1 DSI Solgaven, Vanløse 1 A/B Lykkebækparken III, Køge 1 Stenløse Kommunes boliger 1 Rudersdal Kommunes boliger 17 I alt 106 Desuden administration for ejerforeninger i Birkerød, Rønne og Nærumvænge Torv og antenneforeninger.

135 297 95 62 207 462 33 629 96 65 204 679 118 529 50 187 214 35 50 51 1.052 76 53 143 64 31 33 226 5.876


Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Tlf. 48 17 22 21 Forretningsfører Finn Weidekamp Chefkonsulent Anne Voss Winkler Driftschef Svend Aage Hansen Sagsbehandlere Marit Christensen Bente Madsen Tine Wriedt

Fra venstre: Bente Madsen, Finn Weidekamp, Tine Wriedt, Svend Aage Hansen og Anne Voss Winkler.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Lillerød Boligforening Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae Andelsboligforeningen Lundegaard Leif Bo Hansen Lynge-Uggeløse Boligforening Flemming Hansen Administration for AOC Engholms boliger Steen Viby I alt

19 4 4

914 70 126

1 28

78 1.188

Afdelingskontoret Helsingør Fabriksvej 8C 3000 Helsingør Tlf. 49 26 66 44 Forretningsfører Lars Lehmann Driftschefer Jan Larsen Jesper Kjærsgaard Chefkonsulent Gitte Tvilling Sørensen

Fra venstre: Jan Larsen, Else Ernstsen, Gitte Tvilling Sørensen, Hanne Svane Andersen, Jesper Kjærsgaard, Mai-Britt Lindenskov, Lars Lehmann og Christina Nielsen.

Medlemmer

Formand

Sagsbehandlere Else Ernstsen Mai-Britt Lindenskov Christina Nielsen Hanne Svane Andersen

Boligafdelinger Boliger

Hejrevangens Boligselskab Bent Ottosen 6 Boligselskabet Teglværksgården Palle Wørmann 16 DVB Helsingør Inge-Lise Poulsen 3 Den Almene Boligforening Jellerødparken Christa Møller 1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Marianne Lundberg Andersen 8 I alt 34

244 929 107 41 1.029 2.350 BoDanmarknyt nr. 105 13


Afdelingskontoret Sakskøbing Guldborgvej 2 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 29 50 Forretningsfører Kim Frederiksen Chefkonsulent Tina Oldrup Driftschefer Erling Olsen, lokation: Faxe Lynge Nygaard, lokation: Nakskov Ove Larsen Sagsbehandlere Lene Jensen Ranko Kozuh Annette Rasmussen Bettina Garner, lokation: Nakskov Pia Christiansen, lokation: Nakskov

Fra venstre: Kim Frederiksen, Annette Rasmussen, Lene Jensen, Pia Christiansen, Tina Oldrup, Bettina Garner, Ranko Kozuh, Ove Larsen, Erling Olsen og Lynge Nygaard.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Sakskøbing Boligselskab Henning Tønning Faxe og Hylleholt Boligforening Jette Frederiksen Nakskov Almene Boligselskab Erik Brown Petersen DVB Næstved Irene Jensen Faxe Ældreboligselskab Inger Andersen Administration for Guldborgsund Kommune ældreboliger Faxe Kommune DSI Humlehaven Region Sjælland I alt

16 20 8 2 2

612 547 862 144 218

12 18 1 1 80

343 235 24 22 3.007

Desuden administration for ejerforening i Faxe

Afdelingskontoret Skanderborg Poul la Coursvej 27 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 21 77 Forretningsfører Alfred Larsen Driftschefer Jan Vissing Andersen Lars Larsen, lokation: Silkeborg Forvaltningskonsulent Dorthe Støve

Fra venstre: Dorte Støve, Annette Tümmler, Susanne Jensen, Carsten Lauritsen og Kim Würtz (bagest) ejendomsmestre i Midtjysk Boligselskab, Birgitte Høj Jørgensen, Alfred Larsen, Jan Vissing Andersen, Bente Würtz, Lars Larsen og Anita Skarregaard Dideriksen.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Midtjysk Boligselskab Bjarne Almind Johansen Samsø Boligselskab Peder Madsen Administration for Samsø Kommune Silkeborg Kommune I alt Desuden administration for ejerforening i Nørre Snede. 14 BoDanmarknyt nr. 105

71 1

1.902 24

1 1 74

51 10 1.987

Sagsbehandlere Bente Würtz Susanne Jensen Birgitte Høj Jørgensen Anita Skarregaard Dideriksen


Afdelingskontoret Fyn Sivlandvænget 27 B 5260 Odense S Tlf. 63 12 75 80 Forretningsfører Helle Duus Andresen Souschef Jørn Stiil Frederiksen Driftschefer Torben Hansen Jørgen Slangerup Leif Madsen (seniorordning) Synsinspektør Søren Jørgensen (seniorordning) Forvaltningskonsulent Conny Bruun Boligadministratorer Trine Grønlund Line Klelund Højsgaard Sagsbehandlere Susanne Madsen Susanne Vissing Ditte-Maria Sørensen Kontormedhjælper Maria Rasmussen

Fra venstre: Susanne Vissing, Jørgen Slangerup, Ditte-Maria Sørensen, Trine Grønlund (forrest), Line Klelund Højsgaard, Susanne Madsen, Torben Hansen, Conny Brun, Leif Madsen og Helle Duus Andresen.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Flemming Petersen Andelsboligforeningen Samvirke, Odense Ebbe Rasmussen Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Carsten Gelstoft De Vanføres Boligselskab, Fyn-Langeland Ole Skovsbøll Ringe Boligselskab Gerhard Haurum Boligselskabet af 1945 i Strib Knud Kingo Christensen Nordvestfyns Boligforening Alex Gren Middelfart Andelsboligforening af 14. maj 1946 Ruth Christensen Bogense Boligforening Klaus Bentzen Administration for Billund Kommune A/B Skt. Klemens I, Odense A/B Skt. Klemens II Odense Plejecentret Nørrevænget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ørbæk Pensionistboligforening DSI Solgaven, Pårup Kollektivhuset Kragsbjerghave I alt

21 7 3 5 3 4 33 8 15

567 276 40 98 82 106 693 350 322

14 1 1 1 1 1 1 119

270 18 26 45 30 24 127 3.074

Desuden administration for ejerforeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Marketing Stabsfunktion med lokation Fyn Marketingchef Karina Lauridsen Studentermedhjælper Lonnie Møller Jensen

BoDanmarknyt nr. 105 15


Afdelingskontoret Ribe Tangevej 30 6760 Ribe Tlf. 75 42 30 00 Forretningsfører Anders Fabricius Souschef Morten Køhlert Chefkonsulenter Asger Helles Anders Deleuran Fajstrup Driftschefer Kristian Bechsgård Leif Sleimann Synsinspektør Rudi Post Sagsbehandlere Hanne Thomsen Tina Ehmsen Sonni Jørgensen Heidi Dam Marianne Forsberg Gitte Nielsen, lokation: Holsted Gitte Borup, lokation: Kolding Vibeke Monberg Hansen, lokation: Kolding

16 BoDanmarknyt nr. 105

Fra venstre og frem: Asger Helles, Leif Sleimann, Gitte Nielsen, Tina Ehmsen, Vibeke Monberg Hansen, Hanne Thomsen, Heidi Dam, Anders Fabricius, Gitte Borup, Anders Deleuran Fajstrup og Marianne Forsberg.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Boligselskabet RI-BO Allan Dinesen 5 Rødding Egnens Boligselskab Margit Clausen 1 DVB Syd Preben Johannsen 12 Boligselskabet Flexbo Benny Wiingreen 4 Ribe Boligforening Jens Hunderup 17 De Vanføres Boligselskab, Ribe Palle Bramming 20 Bevtoft Boligselskab Kathrine Jessen 2 Gram Boligforening Flemming Rolskov-Paulsen 11 Holsted Boligforening Birgit Larsen 17 Andelsboligforeningen Brande Kamma Ebsen 3 Sct. Georgs Parken Hilmer Baun Nielsen 1 Boligselskabet Kolding Erik Andersen 5 Administration for Tistrup Boligforening 1 Seminariekollegiet i Ribe 1 Ældreboliger og bofællesskaber, Tønder Kommune 12 Bofællesskaber, Region Syddanmark 1 Ældreboliger og bofællesskaber, Haderslev Kommune 6 I alt 120

222 23 159 121 645 330 40 238 298 222 22 640 8 30 131 11 111 3.251


Afdelingskontoret Viborg Brovej 18 8800 Viborg Telefon 87 92 59 25 Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup Direktion Hans Erik Lund Forretningsfører Klaus Madsen Økonomi Økonomichef Kirsten Andersen Økonomimedarbejdere Monja Søndergaard Vivi Mousten Else Vestergaard Anette Frost Sandra Pedersen Gitte Kirk Jensen Anne-Sofie Brøndum Udlejning Udlejningschef Søren Christiansen Udlejningsmedarbejdere Rikke Pedersen Tilde Gotfredsen Anne Poulsen Susanne Laursen Lone Pind Visgård (vikar) Sekretariat Gyda Baagø Helle Pedersen Edith Steffensen Drift Driftschefer Carsten Andersen Henning Laursen Bjarne Egtved Bjarne Jacobsen Ivan Krathmand Torben Grønbæk Carsten Veje Ib Omme, vvs-tekniker

Fra venstre: Hans Erik Lund, Anette Frost, Carsten Andersen, Anne Poulsen, Søren Christiansen, Rikke Pedersen, Monja Søndergaard, Tilde Godtfredsen, Henning Laursen, Edith Steffensen, Torben Grønbæk, Susanne Laursen, Helle Pedersen, Gitte Kirk Jensen (siddende), Sandra Pedersen, Vivi Mousten, Klaus Madsen, Kirsten Andersen, Ib Omme, Gyda Baagø og Ivan Krathmand.

Formand

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup

Jørn Cato Nielsen

Boligafdelinger Boliger

Administration for boligforeningerne Bjerringbro Andelsboligforening Gurli Elgaard Højslev Boligselskab Svend Aage Madsen Fjends Boligselskab Knud Søgaard Administration for Viborg Kommune Silkeborg Kommune Region Midtjylland Seniorandelsboligforeningen Spangsbjerg Have Andelsboligforeningen Ans Søpark Andelsboligforeningen Krabbes Gård Andelsboligforeningen Asmild Hegn Fyrrevænget, selvejende institution Kernehuset, selvejende institution VHK College I alt

117 3.773

17 5 9 6 10 1 1 1 1 1 1 1 1 172

380 106 240 75 198 20 12 12 21 28 7 12 176 5.060

Funktioner Mogens Jørgensen, varmemester Eilif Brøns, leder af grønafdeling/servicetelefon Ove Elgaard, beboerrådgiver Susanne Grangaard, kok BoDanmarknyt nr. 105 17


Forreste række: Annitta Vejstrup, Pernille Gotfred, Benedikte Ginderskov, Line Aagaard Nilausen, Nataly Cordova Gajardo, Sureshkanna Subaschandrabose, Mette Kajbæk Bille, Henriette W. Rasmussen. Midterste række: Martin Kuhlmann, Mette Kramshøj Flinker, Manda Zvirovski, Ulla Jakobsen, Bent Gail-Kalashnyk, Gitte Deleurand, Susanne Agger, Michael Pedersen, Dorte Pedersen, Simone Pernille Christensen, Danny Lauritzen. Bagerste række: Tom Stanly Barfod, Martin Hedevang Andersen, Thomas Andersson, Thomas Haahr Sørensen, Katja Adelhøj Lindblad, Henrik Skjoldlund, Christine Danielsen, Anders Juel Hansen, Kate Lyngsig, Michael Demsitz, Kasper Ougaard, Klaus Kramshøj, Rasmus Kjeldgaard, Jette Schiøtt, Morten Søegaard-Larsen

Hovedkontoret Lundsgade 9 2100 København Ø. tlf. 35 44 80 80 Direktion Michael Demsitz, adm. direktør Klaus Kramshøj, forvaltningsdirektør

Specialkonsulent (HR) Annitta Vejstrup

Souschef Mette Kramshøj Flinker

Lønkonsulenter Heidi Gormsen Susanne Agger Jette Holmboe

Webredaktør Louise Honoré Pryn

Jura Chefjurist Bjarne Nigaard

Direktionssekretariat Sekretariatsleder Christine Danielsen

Juridisk sekretær Jette Schiøtt

Sekretariatsmedarbejdere Line Aagaard Nilausen Anne-Lis Pedersen

IT IT-chef Henrik Skjoldlund

Sekretariat Forvaltningsdirektør Klaus Kramshøj

IT-konsulenter Tom Stanly Barfod Thomas Haahr Sørensen Poul Vad Martin Kuhlmann Thomas Andersson Ulla Vinther, lokation: Viborg

Vicedirektør Bent Gail-Kalashnyk Projektmedarbejder Kasper Ougaard (stud.) Boligsocial konsulent Grete Madsen Personale Personalechef Bjarne Nigaard Souschef Benedikte Ginderskov

18 BoDanmarknyt nr. 105

Udvikling Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad Studentermedhjælper Jessie Nørgaard Kommunikation Kommunikationschef Anders Juel Hansen

Pressemedarbejder Tobias Öhrman Wellendorf (stud.) Økonomi Økonomichef Finn Lodsgaard Økonomimedarbejdere Henrik From Jørgensen Inge-Lise Bokvist Kate Lyngsig Jane L. Lindholm Ulla Jakobsen Margit Mølgaard, reception

Regnskab Regnskabschef Michael Pedersen Regnskabskonsulenter Gitte Deleurand Lars Murmann Kragh Sureshkanna Subaschandrabose Manda Zvirovski Danny Lauritzen Regnskabsmedarbejdere Rasmus Kjeldgaard Henriette W. Rasmussen Nataly Cordova Gajardo Simone Pernille Christensen Nadja Alexandersen Regnskabselev Mads Carstensen

Forbrug og miljø Forbrugs- og miljøchef Jesper Telcs

Drift og teknik Teknisk chef Morten Søegaard-Larsen

Forbrugskonsulenter Pernille Gotfred Louise Søeborg Knudsen Dorte Pedersen Mette Kajbæk Bille Annette Tümmler, lokation: Skanderborg

Marketing Lokation: Fyn (Se side 15)

Projektmedarbejdere Dea Melbye Martin Hedevang Andersen

Marketingchef Karina Lauridsen Studentermedhjælper Lonnie Møller Jensen


Fra venstre: Lotte Thygesen, Grete Alvagaard, Steen Ejsing, Poul Degenkolv (bagest), Erik Andreasen, Ole Nielsen, Jette Bek, Birgit Engelsen, Per Bager og Ellen Bisgaard

Fra venstre: Heine Krarup Møller, Jens Overgaard, Katrine Fusager Rohde, Ole Nielsen, Anne-Sofie Brøndum, Jesper Toft-Nielsen og Tina Thomsen

Byggeafdeling Bygge- og projektdirektør Hans Erik Lund, lokation: Viborg Byggechefer Ole Nielsen, leder af byggeafdelingen. Lokation: Viborg Steen Ejsing, Lokation: København Administrativ ansvarlig Erik Andreasen, lokation: København

Projektledere Viborg Heine Krarup Møller Tina Thomsen Katrine Fusager Rohde, barsel Jens Overgaard Jesper Toft-Nielsen Martin Holst København Birgit Engelsen Søren Møgelgaard Jensen Grete Alvagaard Ellen Bisgaard Per Bager

Økonomikonsulenter Poul Degenkolv, lokation: København Jette Bek, lokation: København Anne-Sofie Brøndum, lokation: Viborg Sekretær Lotte Thygesen, lokation: København Studentermedhjælp Ronnie Haagensen, lokation: København

BoDanmarknyt nr. 105 19


Boligkontoret Danmark Bestyrelsen

20 BoDanmarknyt nr. 105

Lisbet Riis (formand) Søllerød Sociale Boligselskab Formand for forretningsudvalget

Marianne Lundberg Andersen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae Lillerød Boligforening

Hans Chr. Andersen (næstformand) Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Medlem af forretningsudvalget

Klaus Bentzen Bogense Andelsboligforening

Mogens Rasmussen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Knud Kingo Christensen Boligselskabet af 1945 i Strib Medlem af forretningsudvalget

Bent Nielsen Boligselskabet Birkebo

Torben Hansen Valgt af medarbejderne

Henning Tønning Sakskøbing Boligselskab Medlem af forretningsudvalget

Birgit Larsen Holsted Boligforening

Nathalia Lund Valgt af medarbejderne

Jens Hunderup Ribe Boligforening

Lisbet Hansen Søllerød almene Boligselskab

Johannes Steensgaard Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg -Kjellerup

Bente Kristensen Midtjysk Boligselskab

Jørn Cato Nielsen Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup


Boligkontoret Danmarks udvalg Medlemmerne i beboerdemokratiudvalget og kommunikationsudvalget er beboervalgte udpeget af Boligkontorets bestyrelse og lokalrådene tilknyttet afdelingskontorerne, samt en forretningsfører udpeget af Boligkontoret.

Beboerdemokratiudvalget Lisbet Riis, formand, udpeget af bestyrelsen Hans Chr. Andersen, udpeget af bestyrelsen Marianne Lundberg Andersen, udpeget af bestyrelsen Flemming Hansen, lokalråd Nordsjælland Frederik Hansen, lokalråd Nordsjælland Susanne Henriksen, lokalråd Hovedstadsregionen Helle Pawlak Lauritzen, lokalråd Hovedstadsregionen Charlotte Christensen, lokalråd Fyn Jens Damgaard, lokalråd Fyn Erik Brown Petersen, lokalråd Sakskøbing John Hansen, lokalråd Sakskøbing Max Lahorst, lokalråd Ribe Preben Hjort, lokalråd Ribe Erik Christensen, lokalråd Skanderborg Torben Larsen, lokalråd Skanderborg Gurli Elgaard, lokalråd Viborg Lars Lehmann, forretningsfører Helsingør Sekretærer: Katja Adelhøj Lindblad, udviklingschef Michael Demsitz, adm. direktør

Kommunikationsudvalget Hans-Christian Andersen, formand, udpeget af bestyrelsen Klaus Bentzen, udpeget af bestyrelsen Freddy Woer, lokalråd Nordsjælland Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae, lokalråd Nordsjælland John Andersen, lokalråd Hovedstadsregionen Anni Pedersen, lokalråd Sakskøbing Conny Krogh, lokalråd Sakskøbing Hans Søndergaard, lokalråd Fyn Connie Andersen, lokalråd Fyn Valdemar Jensen, lokalråd Ribe Elin Bendtsen, lokalråd Ribe John Madsen, lokalråd Hovedstadsregionen Bjarne Almind Johansen, lokalråd Skanderborg Gunnar Henriksen, lokalråd Skanderborg Ellen Frydendal, lokalråd Viborg Anders Fabricius, forretningsfører, Ribe Sekretærer: Anders Juel Hansen, kommunikationschef Mette Kramshøj Flinker, souschef Louise Honoré Pryn, webredaktør

BoDanmarknyt nr. 105 21


Boligkontoret Danmark Organisationen

Beboernes repræsentanter

Repræsentantskab Bestyrelse

Udvalg

Beboerdemokrati Kontoret i København

Kommunikation

Direktion Kommunikation

Byg

Udvikling

Marketing

Sekretariat

Personale

Regnskab

Drift og teknik

Jura Økonomi

IT

Forbrug og miljø

Finans

De lokale kontorer

Afd. kontor Sakskøbing

Afd. kontor Afd. kontor Allerød Helsingør

Afd. kontor Afd. kontor Afd. kontor Afd. kontor Afd. kontor Fyn Holte Ribe Skanderborg Viborg

Lokalkontor Lokalkontor Fakse Nakskov

Lokalkontor Lokalkontor Lokalkontor Kolding Holsted Silkeborg

Beboernes repræsentanter

Lokalråd

22 BoDanmarknyt nr. 105

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd


Boligkontoret Danmark Beboernes repræsentanter Repræsentantskabet er øverste myndighed i Boligkontoret Danmark; det mødes en gang om året og vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter, og holder otte møder om året. Foruden et forretningsudvalg har bestyrelsen nedsat et beboerdemokratiudvalg og et kommunikationsudvalg, der er permanente udvalg med repræsentanter fra lokalrådene. Til afdelingskontorerne er knyttet lokalråd, der består af beboerrepræsentanter, der mødes to-tre gange årligt. Lokalrådene vælger repræsentanter til udvalg nedsat af bestyrelsen, indstiller kandidater til Boligkontorets bestyrelse og udpeger deltagere til netværksgrupper vedrørende marketing, byggeri og beboeraktiviteter.

Kontoret i København Boligkontoret Danmarks organisation er decentral. 56 medarbejdere er beskæftiget i afdelingerne på kontoret i Lundsgade i København, heraf to placeret på afdelingskontorer. 20 medarbejdere i byggeafdelingen er placeret på et selvstændigt kontor i København og på Afdelingskontoret Viborg. De lokale kontorer 79 medarbejdere er beskæftiget på syv afdelingskontorer og fem lokalkontorer, der står for udlejning og service. Lokalkontoret i Silkeborg er dog uden udlejning. De lokale kontorer samarbejder med 232 ejendomsfunktionærer (fuldtidsstillinger), der er beskæftiget i boligafdelingerne. Boligselskabet Sct. Jørgen på Boligkontorets 8. afdelingskontor – Afdelingskontoret Viborg – beskæftiger 29 medarbejdere, der samarbejder med 50 ejendomsfunktionærer.

Fotografer brugt til dette nummer: Ole Friis, Ingrid Riis, Karin Majland, Paul Skovbakke, Poul Anker, kim vadskær, scanpix og Lars Holm.

BoDanmarknyt nr. 105 23


Al henvendelse til: Boligkontoret Danmark • boligkontoret@bdk.dk • Telefon 35 44 80 80

Magasinpost UMM ID-nr. 42804

Boligkontoret Danmark – din boligadministration Boligkontoret Danmark administrerer 25.793 boliger, i alt 26.123 administrationsenheder for 59 boligorganisationer og 35 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 733 afdelinger. Udlejning og service sker fra vores lokale kontorer og opskrivning også via hjemmesiderne www.boligkontoret.dk. www.ledigeboliger.dk og for boliger i Viborgområdet www.boviborg.dk. Afdelingskontoret Viborg Afdelingskontoret Allerød

Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Skanderborg Lokalkontoret Silkeborg

Afdelingskontoret Helsingør

Boligkontoret Danmark

Afdelingskontoret Ribe Lokalkontoret Kolding Lokalkontoret Holsted

Afdelingskontoret Fyn

Afdelingskontoret Sakskøbing Lokalkontoret Nakskov Lokalkontoret Fakse

Beretning 2010/2011  
Beretning 2010/2011