Page 1

# 7 • august 2013

BDKnyt

Vi kan gøre det billigere. Benytter vi vores indkøbsfunktion til at udbyde varer og opgaver til håndværkere, kan vi presse prisen. Så beboere og fraflyttere i fx Sakskøbing og Nakskov skal betale mindre, når boligerne sættes i stand. Der er i øjeblikket politisk bevågenhed på at nedbringe huslejen - ikke mindst for nedsætte udgifterne til boligsikring. Og i boligorganisationerne går vi forrest for at optimere driften og høste alle de besparelser, der kan give beboerne en billigere husleje. Sammen kan vi mere.

Billigere at flytte

Mellem 400.000 og 500.000 kr. sparer beboerne i Sakskøbing Boligselskab efter udbud af malerarbejdet. Hvert år flytter beboerne i knap 100 boliger. De og boligafdelingerne kan nu se frem til en større besparelse, når boligen skal istandsættes. I snit reduceres prisen med op til 5.000 kr. pr. bolig...

Uddanner nøglemedarbejdere til at skabe forandring F

R

I 7 boligorganisationer har 12 nøglemedarbejdere fået til opgave at gennemføre et projekt...

A

Nem overgang til billigere håndværkere 100 boliger om året får billigere istandsættelse. NAB har 10 boligafdelinger og tæt på 900 boliger...

Følg “Lej dig til muligheder” på Facebook og på hjemmesiden Vind biografbiletter og del din boligafdeling... Præsentation af Projekt 23

Kurser og møder

Medarbejdernyt

Indbydelse til efterårets kurser...

Ny sagsbehandler på afdelingskontoret i Helsingør

Første lokalrådsmøde...

Ny driftschef på afdelingskontoret i Allerød Ny i Energi og Miljø Projektmedarbejder i udvikling

Det sker...

Få 40% rabat på nyt køkken Få tilbudt boligen på mail Kunst i pakhuset Petanque og grillfest i Sakskøbing


Tilbage til forsiden

Billigere at flytte

Mellem 400.000 og 500.000 kr. sparer beboerne i Sakskøbing Boligselskab efter udbud af malerarbejdet. Hvert år flytter beboerne i knap 100 boliger. De og boligafdelingerne kan nu se frem til en større besparelse, når boligen skal istandsættes. I snit reduceres prisen med op til 5.000 kr. pr. bolig. I foråret 2012 gennemførte indkøber Anne Løvgreen sammen med boligselskabet et udbud af istandsættelsen i selskabet og efter ca. et år har besparelsen været som forventet – 25-30 %.

med sort eller illegal arbejdskraft, slutter Anne Løvgreen. Malersvendene er de samme I Sakskøbing Boligselskab har driftschef Ove Larsen ikke oplevet nogen ændring på arbejdskraften. - Hovedparten af malerne er de samme lokale svende. De er blot blevet ansat i det nye firma. - ajh

Store prisudsving Prisforskellen på tilbuddene er uhyggelig stor og varierer med mere end 200 % for samme arbejde. - Det er nu det andet udbud, hvor vi kan spare beboere, der flytter, for op imod en 1/3 af udgiften til istandsættelse, siger Anne, der arbejder for Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B. Ikke stor besparelse hver gang - Det er ikke en besparelse, vi kan love hver gang, vi laver et udbud. Har arbejdet ikke tidligere været i udbudt i konkurrence, er der dog næsten altid gode penge at spare til fraflytterne. Overenskomsten skal overholdes Firmaer, der byder på opgaven, skal have tegnet overenskomst med parterne på området. Benyttes der underleverandører er tilbudsgiveren også ansvarlig for dennes forhold og skal stille en række oplysninger til rådighed om underleverandøren. Sort arbejde er bandlyst - Vores udbudsmateriale er bl.a. inspireret af materiale fra SKAT for at sikre ordnede forhold. Ved udbud på rengøringsområdet er vi særligt opmærksomme på at undgå firmaer, der f.eks. bruger underleverandører

- Det er nu det andet udbud, hvor vi kan spare beboerne for op imod en 1/3 af udgiften til istandsættelse, siger indkøber Anne Løvgreen.


Uddanner nøglemedarbejdere til at skabe forandring

Best practice skal bruges

I 7 boligorganisationer har 12 nøglemedarbejdere fået til opgave at gennemføre et projekt, der med ledelsens opbakning skal skabe ændringer i organisationen. Ideen er at sprede best practice i organisationerne for at medarbejderne i større omfang inddrager vejledninger fra foreningen Almennet.dk i deres daglige arbejde.

A F R

Projekt 23 er et læringsprojekt der sætter fokus på, hvordan vi i de almene boligorganisationer håndterer forandringer på baggrund af best practice. En god lærings- og forandringskultur gør det lettere at lede forandringer. Medarbejderne bliver rustet til at håndtere byggesager og helhedsplaner på en ny måde og bruge den viden, der ligger i AlmenNets vejledninger.

Projekt 23

– sådan leder du forandringer

4 store vejledninger skal ned fra hylden - Almennet har udarbejdet fire store vejledninger om fremtidssikring, beboerdemokratiske processer, boligsociale helhedsplaner og samarbejde med myndighederne. De står alt for ofte og samler støv på reolerne. Målet med projektet er, at vi får skabt et uddannelsesforløb, der kan gentages i andre boligorganisationer, så medarbejderne tager vejledningerne i brug, siger Katja Lindblad.

Lærer at gennemføre komplicerede projekter - Vi lever i en konstant forandring og beder medarbejderne stå parate, når der sker ændringer. I projektet lærer deltagerne, hvad der skal til for at gennemføre forandringer i langstrakte og komplicerede projekter, siger Katja Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark og leder af uddannelsesforløbet, der er tilknyttet Almennet.dk.

Det, jeg får ud af forandringsagentuddannelsen, er faglige input og inspiration til min dagligdag med projektarbejde. Samtidig har jeg fået mere fokus på min organisations forandringsbehov. Julie Juhl Jakobsen, Boligforeningen 3B.

Afprøver teorien i praksis - Hvordan processen skal håndteres, hvor stor betydning kommunikation og inddragelse af medarbejdere og bestyrelser har for at komme i mål med store projekter, er blandt de elementer, vi lægger vægt på. Det er kun ved at blive kastet ud i arbejdet, at deltagerne kan tilegne sig de metoder, de tankegange, der skal til at for, at de kan formidle best pratice i organisationen. Præsenteres for landets boligorganisationer Boligkontoret Danmark og Boligselskabet Sct. Jørgen har tre medarbejdere med i projektet, der bliver præsenteret på en stand på boligorganisationernes årlige forvaltningskonference på Nyborg Strand i august måned. Projektet hedder P23 - fra viden til forandring og er støttet af Realdania, der bringer et uddybende interview på foreningens hjemmeside. - ajh

Tilbage til forsiden


Tilbage til forsiden

100 boliger om året får billigere istandsættelse NAB har 10 boligafdelinger og tæt på 900 boliger. Hvert år har selskabet omkring 100 flytteboliger, der skal istandsættes. For at sikre konkurrencedygtige priser gennemførte selskabet først på året et udbud af istandsættelse af flytteboliger sammen med Anne Løvgreen i indkøbsfunktionen i Boligkontoret Danmark. Mange firmaer om buddet 12 firmaer gav tilbud på en aftale om maler- og rengøringsarbejdet, og 9 firmaer gav tilbud på gulvarbejdet med priser, referencer og anden dokumentation. Der var et stort spænd - både geografisk og økonomisk - i de indkommende tilbud. Billigste istandsættelse i Boligkontoret Licitationens resultat gav en markant besparelse på 25-30 % i forhold til de tidligere udgifter på den typiske istandsættelse af nogle udvalgte repræsentative flytteboliger. Afdelingskontorerne Nakskov og Sakskøbing, der begge har udbudt arbejder, ligger nu i Boligkontorets

For beboerne i Nørrevænget i Nakskov falder udgiften til flytteudgifter med 25-30%.

statistik blandt dem med de laveste udgifter pr. m2 til normalistandsættelse af flytteboliger. Samarbejde går godt Driftschef på Afdelingskontoret Nakskov, Lynge Nygaard, fortæller, at samarbejdet mellem de to nye håndværkere fungerer rigtig godt. - De to håndværkere har været gode til at give depechen videre, så vi har ikke oplevet, at sagerne har trukket ud på den baggrund. Vi har også været tilfredse med kvaliteten af det udførte arbejde, og der er ingen tvivl om, at vi vil opleve en stor reduktion i flytteudgifterne. - ajh


Følg “Lej dig til muligheder” på Facebook og på hjemmesiden Vind biografbilletter Lej dig til muligheder - kampagnen fortsætter ufortrødent med at udbrede budskabet om fordelene ved at bo til leje i almene boliger. Både til lejer – og ejerfolket. Omdrejningspunktet for kampagnen er vores facebookside og hjemmesiden, hvor der lige nu er mulighed for at vinde biografbilletter. Følg os på Facebook På www.facebook.com/lejdigtilmuligheder kommer der flere gange om ugen tips og nyheder om, hvilke værdiskabende muligheder og aktiviteter, der er sat i gang i boligområder rundt omkring i landet. Deltag på vores side med hvad I gør i din boligafdeling eller godt kunne tænke jer af muligheder.

7. september i Helsingør er første event i efteråret Kampagnen fortsætter ude i den virkelige verden med arrangementer for alle interesserede. Næste gang vi stiller markedsboderne op og udlodder gratis opskrivning er i Borupgård i Snekkersten i Boligselskabet Nordkysten den 7. september 2013. Bor du i nærheden så kig forbi og hør Helsingørs borgmester og vær med i lodtrækningen om præmierne. Se alle efterårets arrangementer på www.lejdigtilmuligheder.dk. Hilsen Marketingchef Karina Lauridsen, Boligkontoret Danmark

Tilbage til forsiden

Ny sagsbehandler på Afdelingskontoret Helsingør Helle Jeppesen er 1. august startet på afdelingskontoret og afløser Hanne Svane Andersen, der er stoppet. Helle er 43 år og kommer fra en stilling som boligrådgiver i Domea.

sen for BDK og formidling af viden om miljø, energi og klima internt i BDK og eksternt. Dea er i juni blevet færdig som cand.scient. i geografi og geoinformatik og har i studietiden arbejdet i BDK blandt andet med at arrangere Boligkontorets klimakampagne i 2010.

Ny driftschef på Afdelingskontoret Allerød Rebecca Dyrby er 5. august startet som driftschef på afdelingskontoret. Hun afløser Svend Aage Hansen, der stopper som driftschef og skal løse andre opgaver på kontoret. Rebecca er 35 år og kommer fra stillingen som inspektør i Lillerød Boligforening. Hun har tidligere været teamkoordinator indenfor drift- og vedligehold af Hillerød kommunes ejendomme.

Projektmedarbejder i udvikling Julie Humle er 12. august startet som projektmedarbejder i udviklingsafdelingen. Julie er 25 år og studerer sociologi på Københavns Universitet, og ansættelsen indgår som et halvt års praktik i studiet.

Ny i energi og miljø Dea Melbye er 1. august startet som energikonsulent i Energi og miljø. Hun skal bl.a. arbejde med energiovervågning af boligafdelingernes ressourceforbrug, klimaredegørel-


Det sker...

Få 40% rabat på nyt køkken - HTH kampagne med op til 40 % rabat året ud

Tilbage til forsiden

Modtag dine breve fra Boligkontoret Danmark digitalt

Boligkontoret Danmark skriver nu til de 16.500 boligsøgende for at få denne tilladelse. Det sker i lighed med kampagnen Digital beboerservice, hvor 6.500 beboere i foråret har givet tilladelse til digital kommunikation med Boligkontoret.

– slip for rudekuverter og gør det nemt for dig selv!

Modtag dine breve fra Boligkontoret Danmark digitalt – spar rudekuverter, rod og gør det nemt for dig selv!

Vi har brug for din email adresse når vi skal udsende:

Boligtilbud Vi har brug for@ dinHuslejee-mailadresse, når vi skal udsende: @ og a conto varslinger

@ @ @ @

@ @

Forbrugsregnskaber Indkaldelse til beboermøder m.m.

Boligtilbud Opsigelsesskrivelser, indsigelser samt påkravsskrivelser vedrørende huslejerestancer vil stadig Husleje- ogblive sendt med almindelig post. a conto varslinger Din e-mailadresse videregives ikke uden dit samtykke, og du kan til enhver tid afmelde modForbrugsregnskaber tagelse af mails fra os på www.bdk.dk. Indkaldelse til beboermøder m.m. I dag nyder 6.500 af vores beboere gavn af digital mail service, der bidrager til at sikre dig et hurtigt svar.

Der spares omkostninger til porto, administration og miljøet skånes gennem mindre brug af

HTH tilbyder en særlig kampagnerabat på helt op til 40 % på HTH producerede elementer og skabstilbehør i resten af 2013.

I dag nyder 6.500 af vores beboere gavn af digital mailservice, der bidrager til at sikre dig et hurtigt svar. Der spares omkostninger til porto og administration, - og miljøet skånes ved mindre brug af papir, print og omdeling.

lt lv! it a dig se dig t for rk nem ma r det Danr og gø ret verte nto deku gko r ru oli – slip fo B a

Tag en blanket ved skranken

fr ve bre ine gd e: lys op dta at er Mo re gø

Digital kampagne fortsætter Kampagnen overfor boligsøgende og beboere med at indføre digital kommunikation fortsætter fra vores afdelingskontorer. På PBS-breve og girokort opfordrer vi tilsvarende beboere og boligsøgende, vi ikke har mailadresse på, til at logge ind på www.bdk.dk og give os denne. De

es t en Na

te

du

sk

al

tte

vn

se es

Adr

Se aftalen med HTH Se alle vores rabataftaler.

Får tilbudt boligen på mail 44% eller 11.800 af alle boligtilbud til boligsøgende udsendte vi i første halvår på mail. Det giver en årlig besparelse på 160.000 kr. til porto foruden, at vi sparer papirmateriale og medarbejdertimer til pakning af breve. I første halvår af 2013 blev der i alt udsendt 26.000 boligtilbud til de 53.000 boligsøgende på ventelisterne. Mailadresser på knap halvdelen mangler Af de boligsøgende har 24.500 ingen mailadresse, og blandt de resterende 28.500 med mailadresse, mangler vi tilladelse til digital kommunikation hos de 16.500 boligsøgende.

Kunst i pakhuset

X he

r

sæ d at ve ver rne lse K.dk ge tin w.BD e be ww pt er på ce rne ac lse at ge nlig tin be r ve se Væ n læ ka Du

ailligst med E-miv ven Skr il Mob

Kontakt driftschefen Beboere der vil gøre brug af tilbuddet skal kontakte deres ejendomsfunktionær eller driftschefen på afdelingskontoret for at høre, om det er muligt at låne af boligafdelingen eller de selv skal betale køkkenet.

@

Din e-mailadresse videregives ikke uden dit samtykke, og du kan til enhver tid afmelde modtagelse af e-mails fra os på www.bdk.dk.

@

Indkøber Anne Løvgreen arbejder på at tilbyde beboerne attraktive indkøbsaftaler og har fået en ny aftale på plads med HTH Køkkener.

papir, print og omdeling. Opsigelsesskrivelser, indsigelser samt påkravsskrivelser vedrørende huslejerestancer vil stadig blive sendt med almindelig post.

sta bog blok

Det 130 år gamle pakhus i Kværndrup på Fyn blev i 1992 ombygget til seks boliger af Boligforeningen FaaborgMidtfyn. Den 28. juni kunne foreningen holde fernisering for en ny udsmykning af indgangspartiet med malerier af kunstgruppen i seniorcentret Egebo.


@

Lørdagens arrangement var et led i profileringen af Sakskøbing Boligselskab, der i 2011 modtog Boligkontorets initiativpris til anlæg af petanquebaner og afholdelse af turneringen.

Fabeldyr erstatter den hvide dame

Den Faberske Fond har sponsoreret et nyt kunstprojekt til 100.000 kr., der i fredags blev indviet af beboerne på Vesterled i Ryslinge på Fyn.

Her lidt billeder fra dagen med blandt andre Lars Lehmann og Michael Demsitz fra direktionen samt Katja Lindblad, chef for udviklingsafdelingen fra Boligkontoret Danmark. Petanque pokalen gik til beboerne i Egevænget. Se video med præsentation af Sakskøbing Boligselskab.

Den hvide dame forsvandt en nytårsmorgen Gennem årene har borgerne i Ryslinge været vant til at se den bredballede hvide dame sidde ude foran Vesterled – et boligområde på 16 ældreboliger i Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Men hun forsvandt efter krudtfyldte narrestreger en nytårsmorgen. Beboerne i ældreboligerne og bestyrelsen i Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har siden arbejdet på at få opstillet en ny skulptur. Med støtte fra Den Faberske Fond har de fået Pontus Kjerrman, der er lektor ved Kunstakademiet, til at udføre to nye kunstværker - en bænk og en vase – begge båret af et fabeldyr.

Petanque og grillfest i Sakskøbing

Sakskøbing Boligselskab satte fra morgenstunden lørdag den 10. august sit præg på byen. Selskabets beboere var inviteret til morgenmad kl. 8.30 i Apotekervænget og Toldboderne. 106 beboere var mødt frem og var også med i den omfattende petanqueturnering, der varede hele dagen. Kl. 18.30 var der grillstegt pattegris midt i byen, og da Copenhagen Showband optrådte, deltog mange af byens borgere i den gratis underholdning. Tilbage til forsiden


Kurser og møder

Tilbage til forsiden

Kurser Indbydelser til efterårets kurser udsendes de kommende uger. Første kursus er Kommunikation og samarbejde i bestyrelsen og finder sted lørdag den 21. september kl. 10 - 16 i København. Se programmet for efterårets kurser. Møder Første lokalrådsmøde i efteråret finder sted den 22. oktober på Fyn. Se datoer for efterårets lokalrådsmøder.

BDKnyt Nr. 7, august 2013 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf. 3544 8080 Fax: 3544 8001 www.bdk.dk

Redaktion:

Udsendes til:

Michael Demsitz (ansv.) Mette Kramshøj Flinker Anders Juel Hansen Louise Honoré Pryn Eva Rastén, layout

Organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ansatte i Boligkontoret Danmark og ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Email: bdk@bdk.dk

Bdknyt 7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you