Page 1

# 2 • marts 2013

BDKnyt

Det er bare at række hånden ud. Forårstid er også Bopris-tid. Det er nu, vi har muligheden for at belønne den store frivillige indsats, der er så markant, og ikke mindst bekræftende, for den måde, vi tænker boliger på inden for den almene lejebolig. Det fællesskab, der venter lige uden for døren, giver os en lang række muligheder, som gør den almene boform til helt noget helt særligt… Så se dig gerne om, hvor du bor – om Boligkontorets årlige pris skal overrækkes til én fra din boligafdeling.

Få Boligkontorets initiativpris på 20.000 kr. Temaet er Lej dig til muligheder.

Boligkontoret igangsætter kampagnen Lej dig til muligheder i april 2013. Hver boligafdeling skal finde ud af, hvilke muligheder beboerne i deres afdeling skal have. Skal det være en byttecentral for tøj og bøger eller plads til en nyttehave? Eller...

Beboere kan vinde en måneds husleje

Boligkontoret skriver til beboerne for at få e-mailadresse og mobiltelefonnummer og udlodder præmier – førstepræmien er...

Mobiltelefonen åbner alle døre

Ejendomme med opgange installerer elektroniske nøglesystemer. Gadedøren er altid åben, når du står...

Arbejderklassen der blev væk

Deres arbejde slider kroppen ned, og arbejdsmiljøet er hårdt. De har større risiko for at blive... Kurser og møder

Webmaster aftenkursus Øvrige bestillingskurser

Medarbejdernyt

Det sker...

Ny økonomimedarbejder i Lundsgade

Dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytninger

Projektmedarbejder til projekt STOP UDSÆTTELSER

Bestyrelsesakademi

To nye projektledere hos BYG ØST Holte har fået ny sagsbehandler

Karrieredage i øksnehallen Boligkontoret kommer på skoleskemaet


Tilbage til forsiden

Tag kæresten med på afdelingens cykel Få Boligkontorets initiativpris på 20.000 kr. Temaet er Lej dig til muligheder.

Boligkontoret igangsætter kampagnen Lej dig til muligheder i april 2013. Hver boligafdeling skal finde ud af, hvilke muligheder beboerne i deres afdeling skal have. Skal det være en byttecentral for tøj og bøger eller plads til en nyttehave? Eller mulighed for at låne afdelingens værktøj eller el-cykel?

Vind boprisen eller initiativprisen Boprisen: Skriv hvem der skal have prisen og hvorfor. Initiativprisen: Skriv dit forslag til en ny mulighed, og hvordan du og andre vil gennemføre den. Send din mail til ajh@bdk.dk eller skriv til Boligkontoret Danmark, Lundsgade 9, 2100 København Ø. Har du spørgsmål så ring til Anders Juel Hansen på 35 44 80 21. Sidste frist: 2. maj 2013

Initiativprisen Prisen gives til at gennemføre en mulighed, som kommer beboerne til gode. Den nye mulighed for beboerne skal være i gang eller gennemført inden udgangen af 2013. Prisen er ikke til personlig brug, men skal bruges til den mulighed, du foreslår. Boprisen Boprisen gives til en gruppe, afdelingsbestyrelse eller en person, der står for en eller flere igangværende aktiviteter. Prisen er ikke til personlig brug, men skal gå til at styrke den pågældende indsats til glæde for alle beboere i afdelingen eller boligorganisationen. Læs mere om priser her -ajh

Beboere kan vinde en måneds husleje

Boligkontoret indfører digital beboerservice for at gøre det hurtigere og nemmere, når beboerne og medarbejderne skal sende breve og dokumenter til hinanden. Til marts starter Boligkontoret derfor udsendelsen af 27.000 breve. Målet er at få beboerne til at logge ind på www.beboerlogin.bdk.dk og indtaste e-mailadresse og mobiltelefonnummer. Få indkaldelsen til afdelingsmødet på mail - Langt fra alle beboere bruger e-mail, men i øjeblikket har vi kun omkring 5.500 e-mailadresser på beboere. Efter kampagnen håber vi på at have fordoblet antallet, fortæller forvaltningsdirektør Lars Lehmann. - Vi gør det, fordi det er nyttigt i mange sammenhænge. Vi kan indkalde til beboermøder, varsle næste års husleje og udsende varmeregnskaber på mails. Det er utroligt meget hurtigere, og vi løfter vores digitale service med selvbetjening for beboerne. Vi sender allerede tilbud på ledige boliger ud på mail, og har vi mobilnummeret, får man også besked om, at vi har sendt et tilbud. På sigt kan vi hurtigt sende vigtige oplysninger på en SMS, f.eks. når der lukkes for vandet eller varmen. Når det drejer sig om opsigelser og rykkere, skal der ifølge loven dog stadig sendes brev med posten. De 5.500 beboere, Boligkontoret har emailadresser på, får alle en mail, fordi de på siden www.beboerlogin.bdk.dk skal godkende, at Boligkontoret bruger e-mail i kommunikationen. - ajh

Tilbage til forsiden

Mobiltelefonen åbner alle døre Ejendomme med opgange installerer elektroniske nøglesystemer. Gadedøren er altid åben, når du står med favnen fuld af poser og skal ind. Vel at mærke, hvis du har din mobiltelefon på dig. En lille elektronisk boks skjult bag dørtelefonanlægget har registreret din telefon, når du er inden for to meter, og har slået låsen fra. Det kan blive fremtiden for beboere, hvor der er installeret... forsættes side 4


Tilbage til forsiden ...forsat fra side 3 elektronisk nøglesystem, selvom låsen også stadig fungerer med almindelig nøgle. Elektronisk system til bude og hjemmehjælpere Firmet Bekey oplyser, at det elektroniske nøglesystem er installeret i mere end 13.000 opgange i Storkøbenhavn. Det er gratis for boligafdelingen, og Bekeys indtjening sker ved, at hjemmehjælpere, avisbude, håndværkere og andre der har ærinde i opgangen, er tilmeldt systemet. Leverandørerne betaler for at få tildelt en tidsbegrænset kode, der f.eks. kan bruges en gang dagligt eller ugentligt. Dermed slipper de for besværet med at få fat i en nøgle, og beboerne slipper for avisbude, der ringer på i samtlige lejligheder for at blive lukket ind. Der er intet til hinder for, at beboerne også kan gøre brug af systemet og slippe for nøglerne. - For en årlig pris på 100 kr. pr. opgang kan beboerne bruge systemet, men det kræver, at boligselskabet selv administrerer tildelingen af koder, siger salgschef Pernille Clausen fra Bekey. I øjeblikket påtænker Boligselskabet Nordkysten at få installeret Bekey i flere ejendomme i Espergærde.

stedet fortæller bogen – på baggrund af en lang række nye statistiske undersøgelser – historien om en samfundsmodel, der er under pres, om voksende klasseskel og en social arv, der bliver tungere og tungere. Bogen handler dermed ikke kun om en arbejderklasse, der har det med at blive glemt i den politiske debat, når der diskuteres uddannelse, efterløn og dagpenge – men også om en marginaliseret underklasse. Her tegner tallene et billede af en social gruppe, der bliver mere og mere lukket om sig selv og sværere at bryde ud af. Fokus på boligområderne Det er en af bogens pointer, at vi er på vej væk fra den lighed og sammenhængskraft, som set fra udlandet, netop har

Bogens analyser er foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på basis af data fra Danmarks statistik. Til bogen hører også hjemmesiden www.klassesamfund.dk, hvor man kan dykke længere ned i de enkelte analyser. Bogens statistikker bygger på tallene i gruppen af de 18-59-årige. Studerende er ikke medregnet. Titel: Det danske klassesamfund – et socialt Danmarksportræt, Gyldendal 2012. Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen og Jonas Schytz Juul

Tilbage til forsiden

Bekey kræver ikke en smartphone, men blot en normal mobiltelefon, hvor bluetoothfunktionen er aktiveret. Find flere oplysninger om Bekey her. -ajh

Arbejderklassen der blev væk Deres arbejde slider kroppen ned, og arbejdsmiljøet er hårdt. De har større risiko for at blive arbejdsløse og presses hele tiden af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Deres børn har færre muligheder… Beskrivelsen af de levevilkår, der er nutidens hverdag for 47 % af den danske befolkning, er at finde i debatbogen Det danske klassesamfund – et socialt Danmarksportræt. I mange år har det været ”gammeldags” at tale om klasseforskelle i Danmark. Opfattelsen har været, at vi i nu tidens Danmark stort set alle sammen er rykket ind på midten og har fundet hinanden i én stor middelklasse. I takt med at håndværkere og fabriksarbejdere ryk-

kede ind i parcelhusene og fik fladskærme og samtalekøkkener, nærmest forsvandt begrebet om arbejderklassen ud af den offentlige debat og ud af vores fælles sprog og bevidsthed. Ulige børn skaber et lige samfund Men bogen, som udkom i efteråret 2012, gør op med den udbredte fortælling, at Danmark er et samfund uden større sociale skel eller ulighed af betydning. I

været vores danske samfunds varemærke gennem generationer. Og hvordan kan man vende den udvikling? Ifølge bogens forfattere spiller boligområderne og skolerne her en vigtig rolle, idet en mere blandet beboer- og klassesammensætning vil give en positiv og – nu – dokumenteret klassekammerateffekt, hvor de stærke er med til at løfte de mindre stærke. Det er derfor gennem en ny og fremsynet by- og boligpolitik – og ikke mindst større investeringer i uddannelse, at man kan støbe ”fundamentet for et socialt blandet samfund”. - mkf

Lundsgade, Økonomi Christel Jensen er den 16. januar startet i en fuldtidsstilling som økonomimedarbejder. Christel er 41 år, udlært bogholder og har de sidste seks år arbejdet som bogholder for en mindre virksomhed. Lundsgade, Jura Stina Letvad starter den 1. marts som projekt-medarbejder i Projekt STOP Udsættelser, hvor hun skal være med til at nedsætte antallet af udsættelser. Stina er socialrådgiver og kommer fra en stilling hos PFA pension, hvor hun primært har siddet med telefonrådgivning de sidste par år. Stina er ansat i forbindelse med en ny bevilling til projektet fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med 3B. Stillingen er tidsbegrænset og kører indtil udgangen af 2015.

Holte Lene Rønne Rasmussen er den 3. januar startet som sagsbehandler på Afdelingskontoret Holte. Lene er 48 år og kommer fra en stilling i Boligbutikken, hvor hun blandt andet har taget sig af opskrivninger. Hun har desuden tidligere arbejdet med regnskaber. Byg Øst Lisbeth Werup Steffensen er den 1. februar startet som projektleder i Byg Øst. Lisbeth er 32 år og uddannet arkitekt. Lisbeth kommer fra et job som partner i firmaet Bystrup arkitekter og har netop afsluttet sin barsel. Jonas Hugo Stavad er ligeledes ny projektleder i Byg Øst, hvor han tiltræder den 1. marts. Jonas er uddannet bygningsingeniør og kommer fra et job som rådgivende Ingeniør hos firmaet Peter Jahn & Partnere A/S.


Det sker...

Tilbage til forsiden

Dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytninger Når en beboer flytter og efterlader boligafdelingen med ”uforholdsmæssigt store tab” på grund af huslejerestance og store udgifter til istandsættelse, skal boligorganisationens dispositionsfond dække udgifterne. Det fremgår af et lovforslag fremsat af regeringen. Det er godt nyt for afdelinger, der har store tab på fraflytninger, som afdelingens øvrige beboere skal betale over huslejen.

igerne i boligafdelingen overstiger 300 kr. pr. bolig. Boligorganisationen kan vælge at lade dispositionsfonden betale mere end det lovbefalede. Da dispositionsfonden kan få brug for flere midler, bliver maksimumgrænsen for beboernes årlige indbetaling til dispositionsfonden hævet med 300 kr. til 544 kr. pr. bolig. Indbetalingen skal ske ind til fonden når maksimumgrænsen, der hæves fra 4.460 kr. til 5.434 kr. pr. bolig.

Kommunen kan hjælpe med at undgå udsættelser

Kommunen har stadig pligt til at betale tab ved fraflytninger, hvor kommunen har foretaget en boligsocial anvisning. Som noget nyt skal kommunen indkalde boligsocialt anviste beboere, som inden for det første år ikke betaler huslejen, til en samtale for at afvikle lejerestancen. Kommunen får også mulighed for midlertidigt at hjælpe beboere med huslejen for at undgå udsættelse.

Lidt mindre bureaukrati Dispositionsfonden får generelt sine midler fra alle beboerne i boligorganisationen, der således alle betaler solidarisk til de enkelte boligafdelingers tab ved fraflytninger.

Kommunen skal ikke længere godkende nedtagning eller opsætning af skillevægge fremgår det af et af lovforslagene. Positivt nyt for beboere, der vil bygge om og slipper for at vente på den kommunale godkendelse af planerne.

”Uforholdsmæssigt store tab” forventes defineret som tab, der fordelt på alle bol-

Lovforslagene kan læses på Retsinformation

Bestyrelsesakademi Boligkontoret er blandt initiativtagerne til et bestyrelsesakademi for bestyrelsesmedlemmer fra større boligorganisationer, heriblandt DAB, KAB og Lejerbo. På uddannelsesforløbet præsenteres deltagerne bl.a. for oplæg om bestyrelsens opgaver fra en række erhvervsog organisationsfolk. Der er fjorten tilmeldte på første hold i uddannelsen. Lisbet Riis, Knud Kingo Christensen, Marianne Lundberg Andersen og Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae fra Boligkontorets bestyrelse er tilmeldt uddannelsen. Bestyrelsesakademiet er organiseret som en forening, og adm. direktør i Boligkontoret, Michael Demsitz, er formand for bestyrelsen.

Boligkontoret kommer på skoleskemaet Som en del af partnerskabet mellem RUC og den almene sektor har Boligkontoret Danmark været med til at udvikle et kursus om den almene boligform på fagene geografi og By, Plan og Proces. På kurset introduceres de studerende til den almene sektors regelgrundlag, finansiering, beboerdemokratiet og det boligsociale arbejde. Kurset er tilrettelagt sammen med professor John Andersen og lektor Jesper Visti Hansen. Fra Boligkontoret underviser adm. direktør Michael Demsitz og Udviklingschef Katja Lindblad. Derudover vil der også være forelæsninger ved direktør i BL, Bent Madsen, Birgitte Mazanti fra Center for Boligsocial udvikling samt besigtigelse og kursusgang i Albertslund Kommune. ag Mand ne alme Den rs sekto rundlg rege lag

ne alme Den rs sekto rundlg e reg lag

-ajh Tilbage til forsiden

Karrieredage i Øksnehallen Karrieredagene 2013 er en landsdækkende jobmesse, der henvender sig til studerende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Boligkontoret Danmark deltager med en stand på messen i Øksnehallen i Købehavn, der finder sted den 8. marts 2013. Formålet er at være synlige for unge studerende og knytte kontakter og netværk på messen, der er åben kl. 10 til 17. Der er gratis entré. www.karrieredagene.dk.

g

ag

Onsd g

Tirsda

ns relse Besty er v a g op ne alme Den rs sekto rundlg rege lag

ns relse Besty er v opga ns relse Besty er v a opg ns relse Besty er v opga

ag Torsd ns relse Besty er v opga ne alme Den rs sekto rundlg rege lag

Freda

ns relse Besty er v opga ne alme Den rs sekto rundlg rege lag


Kurser og møder

Tilbage til forsiden

Webmaster - Aftenkursus – lær at håndtere afdelingens hjemmeside Tirsdag den 16. april kl. 17.30 – 21 Lundsgade 9, 5. sal, København Ø Vil du bestemme, hvordan boligafdelingens hjemmeside skal tilrettes og se ud? Vil du vise jeres fotos i et billedgalleri, oprette et menupunkt til jeres beboerinformation, udsende nyhedsmail til beboerne eller oprette en blog på hjemmesiden? Se programmet og tilmeld dig vores webmasterkursus.

BDKnyt Nr. 2, marts 2013 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf. 3544 8080 Fax: 3544 8001 www.bdk.dk

Redaktion:

Udsendes til:

Michael Demsitz (ansv.) Mette Kramshøj Flinker Anders Juel Hansen Louise Honoré Pryn Eva Rastén, layout

Organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ansatte i Boligkontoret Danmark og ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Email: bdk@bdk.dk

Bdknyt 2  

Nyhedsbrev fra Boligkontoret Danmark til beboerdemokrater, samarbejdspartnere og medarbejdere.