Page 1

# 10 • december 2013

BDKnyt

At ramme de ønsker, drømme og forventninger, som vores omgivelser har til os. Det er essensen af vores vej mod nye målsætninger fremtil 2020. Jeg vil gerne sige tak til de mange bestyrelsesmedlemmer, beboere, boligsøgende og andre, der har hjulpet os med input og inspiration til Boligkontorets nye målsætningsprogram. Glædelig jul.

Udvider forsøg der skal spare huslejekroner

Hvordan kan vi få mest muligt ud af kronerne til driften og samtidig fastholde beboernes tilfredshed med ejendomsfunktionærernes service? Se filmen, og læs mere om forsøgsprojektet med effektiv drift.

Boligkontoret indfører ny pris Boligkontorets bopris og initiativpris bliver fremover samlet i BDKprisen, og samtidig bliver der uddelt seks lokalrådspriser.

Bygger helt nyt tag af solceller

Forsøgsprojekt i Ballerup kan blive løsningen for mange boligafdelinger med ældre eternittage – et tag, der betaler sig selv tilbage.

Målsætningsprogram 2020

Bestyrelser, beboere og boligsøgende inddrages i arbejdet med at udforme Boligkontorets målsætningsprogram.

Kurser og møder

I næste nummer af BDKnyt får du foråets kurser og workshops

Medarbejdernyt

Nyt om medarbejdere

Det sker...

10 gode råd til en sund og energivenlig bolig Modernisering i Rådhusdammen Portaler tjener på ledige boliger Hus til ejendomsfunktionærerne Nye administrations aftaler Prøvenedrivning i Riddersborgparken


Tilbage til forsiden

Udvider forsøg der skal spare huslejekroner Forsøgsprojekt med effektiv drift får tilført 700.000 kroner fra Almennet.dk, og forsøgsfasen udvides og afsluttes i april 2015. Hvordan kan vi få mest muligt ud af kronerne til driften og samtidig fastholde beboernes tilfredshed med ejendomsfunktionærernes service? Analyse af udgifter til ejendomsfunktionærer og håndværkere Boligkontorets forsøgsprojekt En innovativ vej til effektiv drift skal give et kvalificeret svar på ovenstående spørgsmål. Der er foretaget interviews med ejendomsfunktionærer og driftschefer, og udgifterne på konto 114 (ejendomsfunktionærer) og konto 115 (håndværkere og indkøb) er analyseret. Stor forskel på driftsudgifter Analyserne giver ikke et klart svar på, f.eks. hvilken form for organisering af ejendomsfunktionærer og håndværkere, der giver det bedste resultat. Der er store forskelle i boligafdelingernes udgifter på konto 114 og 115, men størstedelen af afdelingerne ligger mellem 80-120 kr. pr. m2 om året. Artiklen i sin fulde længde med diagram med boligafdelingernes udgifter Afprøvning og udvikling på samme gang I projektets undersøgelser er der identificeret fire forskellige måder (modeller) at organisere driften på. Den indsamlede viden skal bruges til at igangsætte forsøg, hvor der vil blive sat fokus på syv temaer. De enkelte forsøg kan justeres og udvikles undervejs for at udvikle de bedste løsninger. Første forsøg er klar i Dragør Blandt Boligkontorets medlemmer er Boligselskabet Strandparken i Dragør klar til første forsøg. Selskabet vil lægge en strategi til at effektivisere opgaverne f.eks. med fælles drift, bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer, indkøbsaftaler og fælles udbud af istandsættelse af flyttelejligheder. Forsøgsbeskrivelse for effektiv drift i Strandparken

Syv fokusområder for projektet 1. Personaleledelse – motivation og personalepleje 2. Strategisk ledelse – organisering og effektivisering. 3. Klare serviceaftaler – mellem afdel- ingsbestyrelser og driftspersonale 4. Fællesdrift - samarbejde om større opgaver og faglig sparring 5. Facility service – medarbejdere send- es ud for at løse klart definerede op- gaver 6. Indkøb og udbud – systematiske ind- køb/udbud af materialer og opgaver 7. Udlicitering – opgaver der løses af eksterne firmaer

Søren Keldorff, formand for Strandparken, fortæller om forsøget.


Boligkontoret indfører ny pris Dit lokalråd vil fremover kåre en vinder af den nye Lokalrådspris. Vinderne går videre i dysten om BDKprisen på 10.000 kr. Boligkontorets bopris og initiativpris bliver fremover samlet i BDKprisen, og samtidig bliver der uddelt syv lokalrådspriser. Det er resultatet af debatten i Boligkontorets kommunikationsudvalg, der ønsker en fornyelse af bopriserne. Åbenhed gør forskellen – Med temaet Åbenhed gør forskellen vil vi gerne inspirere bestyrelser og beboere til aktiviteter, der kan være med til at bryde mure ned og styrke vores relationer til lokalsamfundet. Vores fællesskab er et godt udgangspunkt f.eks. til at skabe aktiviteter med foreninger. Vi kan lægge lokaler og boligområde til, siger H.C. Andersen, formand for kommunikationsudvalget. Kontakt til lokale virksomheder Andre samarbejder kan være aftaler med firmaer, som vil involvere sig med aktiviteter for boligområdets unge, sponsorere udflugter, lade de unge besøge virksomheden og åbne for praktikpladser. Eller en telefonkæde med en morgenhilsen fra en ældre til en anden. En kæde, der også rækker ud i lokalsamfundet og måske hvert år fejres med en udflugt eller en julefrokost. Børnebestyrelser og nye, anderledes aktiviteter BDKprisen er åben for alle nyskabende aktiviteter som børnebestyrelser, ungdomsråd, eventgrupper – og andre aktiviteter, der på en anderledes måde involverer beboere og bestyrelser og giver positiv energi til området. Vind lokalrådsprisen – og en oplevelse For at inddrage lokale medarbejdere og bestyrelser med at udpege kandidater til BDKprisen, vil lokalrådet fremover uddele en lokalrådspris på forårets lokalrådsmøde. Forslag til prisen indsendes inden mødet, og lokalrådet kårer vinderen. Præmien består af en oplevelsesgave bestemt af lokalrådets bestyrelse eller formandskab. Syv bud på BDKprisen De seks vindere af lokalrådsprisen går videre i konkurrencen om BDKprisen på 10.000 kr., der uddeles på Boligkontorets repræsentantskabsmøde. Til mødet udpeger kommunikationsudvalget den endelige vinder af årets BDKpris. Alle medarbejdere og bestyrelser vil modtage mere information om lokalrådsprisen.

Tilbage til forsiden


Tilbage til forsiden

Bygger helt nyt tag af solceller Forsøgsprojekt i Ballerup kan blive løsningen for mange boligafdelinger med ældre eternittage. Udvikler monteringssystem - Ideen bag forsøget er at udskifte vores nedslidte eternittag med et vandtæt solcelletag, der består af standardsolceller. Vores arkitekter Solarplan skal udvikle et monteringssystem, der skal sætte standardcellerne sammen, så solpanelerne udgør taget, og vi dermed gør undertaget overflødigt. Solpaneler bliver varme, og derfor skal der være naturlig udluftning på bagsiden, fortæller Jens Wenzel Andreasen, der er formand i Måløv Park. Et tag der betaler sig selv tilbage Boligafdelingen får 1,8 mio. kr. til rådgivning og test fra Energistyrelsens pulje til bygningsintegrerede solcelleløsninger, der er en del af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. - Standardsolceller er den mest prisbillige løsning, og bliver forsøget en succes, kan det blive en oplagt løsning for boligafdelinger, der står foran at udskifte deres gamle eternittage. Det bliver formentlig lidt dyrere end et normalt tag, men for hvert år afdrager solcellerne jo af udgiften ved at producere el. Hvornår har man hørt om et tag, der ikke bare skal nedskrives, men begynder at betale sig selv tilbage, siger Jens.

Teknologisk Institut tester løsningen En partnergruppe med bl.a. Boligforeningen 3B og Teknologisk Institut skal udvikle løsningen, der projekteres af Solarplan Aps. der arbejder med VE (Vedvarende Energi) anlæg. Taget skal monteres i 2014, og inden bliver løsningen afprøvet på Teknologisk Institut. Tager imod besøg - Jeg håber, vi kan vise vores tag frem allerede i 2014 - også for bestyrelser i Boligkontoret, siger Jens Wenzel Andreasen, der sidder i bestyrelsen for Boligforeningen 3B. Boligkontoret Danmark flytter i april 2014 sammen med 3B i et nyt fælles kontorhus på Havneholmen i København. Huset lever op til 2015 energistandarden for bygninger og får installeret solceller på taget.

Målsætningsprogram 2020 Boligkontoret inddrager bestyrelser, beboere og boligsøgende i arbejdet med at udforme Boligkontorets næste målsætningsprogram.

Det gode boligliv Under arbejdstitlen Lej dig til muligheder – Det gode boligliv er Boligkontoret Danmark i gang med at forberede det kommende målsætningsprogram, der skal forelægges på repræsentantskabsmødet i juni 2014.

Tilbage til forsiden


Merværdi for beboerne Boligkontoret har igangsat en proces med bidrag fra beboere, organisations- og afdelingsbestyrelser. Foreløbig har der været afholdt fire møder – heraf et beboermøde – forskellige steder i landet. På møderne er der lejlighed til at komme med input om forventninger og ønsker til boligområdet, og hvordan Boligkontoret kan medvirke til at skabe løsninger, der giver merværdi for beboere og bestyrelser. Spørger 2.000 beboere 2.000 af de 54.000 boligsøgende på ventelisterne er tilsvarende

Trine Grønlund, boligadministrator på Afdelingskontoret Fyn, stopper med udgangen af december måned. Lene Rønne Rasmussen, sagsbehandler på Afdelingskontoret Holte, stopper med udgangen af december måned.

blevet spurgt om deres ønsker til Boligkontorets service og 2.000 beboere er inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Vi skal ramme kernen i det, der giver merværdi - Det har stor betydning for os, at vi ved, hvad der er vigtigt fx for vores boligsøgende. Forventningerne til os, og det gælder for alle vores interessenter lige fra beboere og bestyrelser til kommuner, er vigtige pejlemærker for os. Så vi bliver dygtigere til at ramme kernen i det, der giver merværdi, siger Michael Demsitz, adm. direktør i Boligkontoret Danmark.

Hanne Frølund, chef for forretningsudvikling, stopper med udgangen af året. Hun skifter til en stilling som IT-udviklingschef i LB Forsikring. Natascha Thuesen starter 3. december som studentermedarbejder i kommunikationsafdelingen, hvor hun skal arbejde med en ny billeddatabase. Natascha Thuesen er 21 år og studerer Kommunikation og IT på Københavns Universitet.

Boligkontorets udvalg Boligkontorets bestyrelse har udpeget medlemmer til udvalg og netværksgrupper. Næstformand er fortsat Hans Christian Andersen. Forretningsudvalg: Lisbet Riis, formand, Hans Christian Andersen, Knud Kingo Christensen, Henning Tønning og Johannes Stensgaard. Kommunikationsudvalget Hans Christian Andersen, formand og Klaus Bentzen. Beboerdemokratiudvalg: Marianne Lundberg Andersen, formand, Hans Christian Andersen og Inge Lise Danielsen Miljø og energiudvalget (bestyrelsesudvalg):

Bjarne Almind Johansen, Klaus Bentzen og Marianne Lundberg Andersen

Forretningsetik: Bent Nielsen, Jeanette Oxfeldt N. Braae, Bjarne Almind Johansen og Klaus Bentzen (ad hoc bestyrelsesudvalg) Målsætningsudvalg:

Knud Kingo Christensen, formand, Inge Lise Danielsen, Jens Hunderup og Kaj Nørskov Madsen (ad hoc bestyrelsesudvalg)

Byggenetværk øst: Byggenetværk vest:

Bent Nielsen, formand Klaus Bentzen, formand


Det sker...

Tilbage til forsiden

En sund og energivenlig bolig Boligkontorets Energi- og miljøafdeling har udgivet folderen Få en sund og energivenlig bolig. Folderen indeholder ti gode råd til at spare på vand og varme og samtidig undgå fugt og risiko for skimmelsvampe. Få alle 10 gode råd

Mere lys, nye badeværelser og nyt beboerhus

Beboerne i Rådhusdammen i Albertslund har enstemmigt besluttet at igangsætte en gennemgribende modernisering med støtte fra Landsbyggefonden. Nye altaner og trapper Ejendommen fra 1979 med 96 boliger bliver gennemmoderniseret med nye døre og større vinduer/franske altandøre, nye badeværelser, renovering af facaderne og nye lette, moderne altaner og trapper. Ejendommens vaskeri ombygges og der bygges et nyt beboerhus, udearealerne bliver fornyet, og skure og hegn bliver istandsat. Huslejestigning på 5,7 % Projektet beløber sig til 58 mio. kr., heraf giver Landsbyggefonden støtte med 43 mio. kr. til lån og driftstilskud. Huslejestigningen kan derfor holdes på 375 kr.

om måneden for en 90 m2. bolig. Pålsson Arkitekter AS og Dominia AS ingeniører er rådgivere på projektet, der bliver færdigt i 2016 og ledes af Boligkontorets byggeafdeling.

Portaler tjener på ledige boliger

Flere og flere mindre boligportaler skyder op overalt på nettet, fx husvild.dk og boligonsker.dk. Her kan man finde boliger i Danmark – heriblandt Boligkontorets ledige boliger. De giver desværre ofte forkerte oplysninger om de enkelte boliger. Samtidig opkræves de boligsøgende et gebyr for overhovedet at få vores kontaktoplysninger. Boligkontoret samarbejder kun med to portaler Vi har bedt de fleste portaler fjerne vores boliger fra deres sider – dog uden de store resultater. Så vi fortsætter kampen mod den uønskede brug med juridisk assistance. www.boligportalen.dk og www.lejebolig.dk er de eneste kommercielle boligportaler, vi samarbejder med som annoncører af vores ledige boliger. Louise Honoré Pryn, webredaktør.


Formand for Lillerød Boligforening, Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae (th) foran ejendomsfunktionærernes hus sammen med driftschef Rebecca Dyrby og lokalinspektør Rasmus Bührmann.

Bygger hus til ejendomsfunktionærerne

Lillerød Boligforening har for et par år siden omlagt driften af foreningens boliger. Med en større grad af fællesdrift og brug af funktionærernes forskellige kompetencer, har der også været behov for en opgradering af medarbejdernes fællesfaciliteter. Boligforeningen indviede den 11. november 2013 det nye hus, der har kostet omkring fem mio. kr. Vi bringer senere en omtale af Lillerød Boligforenings driftsmodel. Boligkontoret overtager Gribskov kommunes ældreboliger. Her på Strågårdsvej i Gilleleje.

Nye aftaler med Tønder, Gribskov og Allerød kommuner Boligkontoret har vundet administrationen af Tønder Kommunes 268 pleje- og handicapboliger, heraf 130 boliger, som allerede blev administreret fra Afdelingskontoret Ribe. Allerød og Gribskov kommuner har ved et fælles udbud af kommunernes 311 ældreboliger udpeget Boligkontoret som vinder af udbuddet. Afdelingskontoret Allerød overtager administrationen fra årsskiftet.

Aftale med Holmegården ophører Boligkontorets aftale med AB Holmegården i Nyborg om drift af it, lønudbetaling samt forbrugsregnskaber udløber i 2014.

Prøvenedrivning i Riddersborgparken

13 blokke med 326 boliger skal have fjernet de øverste etager og ombygges til 104 rækkehuse. Kun mure og fundament står tilbage i blok 7, der som en prøve er nedrevet. Fundament og mure skal genbruges til de nye rækkehuse, der får niveaufri adgang. Hurtig genhusning 1. april 2014 skal alle beboere være fraflyttet, så nedrivningen kan gå i gang. Genhusningen er gået langt hurtigere end forventet, og kun beboere i 25 boliger mangler at blive genhuset. Vinder totalentreprise Entreprenørfirmaet Enemærke og Petersen har vundet udbuddet med ombygningen af Riddersborgparken. Totalentreprisen beløber sig til 230 mio. kr. I alt koster nedrivningen og ombygningen, inklusiv lejetab i perioden, 350 mio. kr. Landsbyggefonden støtter med lån til 213 mio. kr. + 7 mio. kr. i huslejestøtte.


Glædelig jul

Vi holder lukket mellem jul og nytår. Ved akutte problemer i din boligafdeling er der vagttelefon på dit afdelings-kontor. Find kontaktdetaljer på www. boligkontoret.dk.

BDKnyt Nr. 10, december 2013 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø

Redaktion:

Udsendes til:

Michael Demsitz (ansv.) Mette Kramshøj Flinker Anders Juel Hansen Eva Rastén, layout

Organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ansatte i Boligkontoret Danmark og ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Email: bdk@bdk.dk Tlf. 3544 8080 Fax: 3544 8001 www.bdk.dk

Bdknyt 10  

Boligkontoret Danmarks nyhedsbrev til beboerdemokrater, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you