Page 1

# 4 • maj 2013

BDKnyt

Begreber som fællesskab, socialt ansvar og bæredygtighed er i de seneste år blevet noget, man i stadig højere grad orienterer sig mod. Tiden, hvor alle løsninger begyndte og endte med det individuelle forbrug, fortoner sig til fordel for nye fortolkninger af værdier og vækst. Vi ser det blandt andet i et nyt syn på det at leje frem for at eje – en tendens, der i høj grad vækker nye muligheder for en nytænkning og relancering af vores almene lejeboliger. Netop den almene boform kan ses som den ypperste eksponent for fællesskab, frivillighed og samarbejde. I de kommende måneder skruer vi op for alle de muligheder, dette fællesskab rummer, med lanceringen af kampagnen og konceptet Lej dig til muligheder. En lille smagsprøve er at finde i dette nyhedsbrev – resten følger i maj måneds ekstraudgave af BDKnyt. God læselyst!

Ny indkøbscentral sikrer værdierne Det er som at gå en tur i en butik og vælge fra hylderne: Måske en ny legeplads? En fællestur for beboerne til Knuthenborg Safaripark? Eller noget helt praktisk: 2 x trappevask om ugen i stedet for én? Som boligafdeling eller -organisation kan man med fordel spørge sig selv: Hvad kunne vi tænke os at få for den besparelse, vi har opnået? Mulighederne er mange... Boligafdeling til fremtidssikring på analyseværkstedet Nærumvænge i Nordsjælland har været igennem det helt store analyseapparat som led i et pilotprojekt... Budget Få et nemt overblik over budgettet for 2014. Hvad forventer vi af udgifter og indtægter, hvor mange penge af budgettet går til lønninger og meget mere....

Kurser og møder

Se plan for forårets lokalrådsmøder Boligkontorets aktuelle udbud af kurser

500 familier sættes på gaden hver dag Siden Spanien blev ramt af den økonomiske krise er mere end 400.000 husstande sat ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale...

Medarbejdernyt

Bente Madsen, sagsbehandler i Allerød, er gået på efterløn pr. 30/4

Det sker...

Tilfredse fraflyttere er gode ambassadører Jørgen Schunck 90 år Vind Bo- eller Initiativ prisen Se vores nye kampagne hjemmeside Lej dig til muligheder


Tilbage til forsiden

Ny indkøbscentral sikrer værdierne Det er som at gå ind i en butik og vælge fra hylderne: Måske en ny legeplads? En fællestur for beboerne til Knuthenborg Safaripark? Eller noget helt praktisk: 2 x trappevask om ugen i stedet for én? Som boligafdeling eller -organisation kan man med fordel spørge sig selv: Hvad kunne vi tænke os at få for den besparelse, vi har opnået? Mulighederne er mange – og man kan jo som det helt grundlæggende altid vælge at bruge pengene på at sætte huslejen ned, fortæller Anne Løvgreen, der som indkøber i Boligkontoret og Boligforeningen 3B, siden 2011 har stået bag en lang række besparelser for boligorganisationerne. Fra slutningen af 2013 vil hun også stå for Boligkontorets nye indkøbscentral. - Det er en lovændring omkring sideaktiviteter i almene boliger, der fra februar måned i år har givet boligorganisationer mulighed for at oprette en indkøbscentral. Disse nye muligheder vil vi gerne bruge til at skabe endnu mere fokus på, hvor enorm betydning den rette indkøbsstrategi kan have

Boligafdeling til fremtidssikring på analyseværkstedet

på en boligafdelings økonomi, så vi kan skabe endnu flere resultater, fortæller Anne løvgreen. Indkøbscentralens udgifter vil blive dækket af det fee (afgift, red.), som leverandørerne betaler, når der bliver indgået aftale. Ordningen koster på den måde ikke noget for boligorganisationerne – men deltager man i ordningen, vil man til gengæld få del i overskuddet i form af dividende, som man kender det fra brugsforeningerne. Det er med Anne Løvgreens ord en ”gratis mulighed for at få en gevinst – oven i de gode tilbud”: - Der er rigtig god økonomi i at samle indkøbene på denne måde. Men det handler også om andet end besparelser. Flere og flere af vores boligorganisationer giver udtryk for, at det er meget vigtigt for dem at vide, at tingene går rigtigt for sig. Hvis der er tale om tjenesteeller håndværkerydelser skal det være ordnede forhold. Vi kan også stille krav til leverandørerne omkring f.eks. bæredygtighed. Det ligger mange af vores medlemmer på sinde at tingene bliver gjort på den rigtige måde – både i økonomisk, social og miljømæssig forstand, understreger Anne Løvgreen. – mkf Tilbage til forsiden

Nyt medlem i Boligkontoret Danmark Boligselskabet Strandparken Dragør bliver medlem af Boligkontoret Danmark fra 1. juni 2013. Boligselskabet, der valgte Boligkontoret som samarbejdspartner i konkurrence med andre administrationsselskaber, er oprettet i 1958 og har 8 afdelinger med 604 boliger.

Tilbage til forsiden

500 familier sættes på gaden hver dag

Under opsvinget købte mange spaniere egen bolig, og udsættelserne rammer brede grupper i befolkningen, der står uden bolig og med en stor gæld. Protestbevægelsen Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Platform for berørte af boliglån) har skabt stort røre og politisk pres for at stoppe de upopulære banker. Når beboerne skal sættes ud med politiets hjælp, arrangerer bevægelsen menneskebarrikader, og i november 2012 meddelte en spansk banksammenslutning således, at bankerne indstiller husudsættelserne i to år for de værst ramte familier af ”humanitære grunde” og i tilfælde af ”ekstrem nødvendighed”. I foråret 2013 tog protestbevægelsen en ny aktionsform – escrache – i brug ved at konfrontere politikerne med demonstrationer foran deres bopæle, for at få dem til at gribe ind over for bankerne. Et kontroversielt skridt, der dog ifølge en meningsmåling, foretaget af avisen El Pais, støttes af 78 % af befolkningen. Escrache er oprindeligt en aktionsform brugt i 1990’erne i Argentina for at holde militærjuntaens hjælpere moralsk ansvarlige for deres tidligere handlinger. Hør P1 fra den 10. april 2013, læs artiklen i Politiken og artiklen i det internationale netværk for bloggere, Global Voices. - ajh


Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden figur 1 – Sådan fordeler udgifterne sig

Budgettet for 2014

Bestyrelsen 1% Møder 2% Kontorhold 9% Afskrivninger 3% Lokaler 6%

I budgettet for 2014 forventes et nul-resultat. • En stigning i det samlede administrations honorar på 34,50 kr. fra 3.497,50 kr. inkl. moms i 2013 til 3.532 kr. inkl. moms i 2014 (+ 1 %) • En generel stigning i tillægsydelserne på 1% • En gennemsnitlig lønstigning på 2,2 % pr. 1. april 2013 og en forventet regulering pr. 1. april 2014 på 1,6 %. • En tilgang på 50 boliger i 2014.

Figur 5 – Boligenheder

27.000 25.000 23.000

Afd. bidrag til arbejdskapitalen 1%

21.000 19.000

Personale 78%

17.000 15.000

figur 2 – Sådan skabes indtægterne

Afdelingsbidrag til arbejdskapitalen indgår med samme beløb ved udgifter og indtægter. Bidraget på 585.000 kr. går til Boligkontorets udviklings- og forebyggelsesfond, der blev oprettet i 2012, og der er disponeret 375.000 kr. af fondens midler til boligorganisationer og afdelinger.

figur 6

Gebyrer 12%

150

Afd. bidrag til arbejdskapitalen 1%

figur 7

Antal medarbejdere, fuldtids

225

140

Renter 1% Adm. bidrag 65%

125

90

Figur 3 – Bruttohonorarets udvikling 2005-2014 i forhold til lønninger og priser 200 180 160 140

50

(indeks 2013-2014 er delvis anslået)

Prisindeks Lønindeks Adm. bidrag Adm. inkl. moms

2012

2013

2014

0

2013

2014

Enheder pr. driftschef

800

25 2011

2014

1.100

75

2010

2013

1.400

100

100

2012

1.700

150

110

2011

2.000

175

120

Eksterne 8%

2.300

200

Byggeafdelingen 13%

2010

figur 8

Boligenheder pr. medarbejder*

250

130

Prisblad for 2014 Prisbladet er behandlet i bestyrelsen, og det indeholder – udover de nævnte prisreguleringer – ikke nye væsentlige tillægsydelser.

Enheder

29.000

Uforudsete udgifter 1%

Opnoteringsgebyrer til venteliste og rykkergebyrer ved for sent betalt husleje udgør hovedparten af indtægten fra gebyrer.

Fire ud af fem kroner i Boligkontorets budget går fortsat til lønninger (se figur 1), og lønudviklingen er en vigtig faktor for administrationshonoraret. Grafen viser udviklingen i lønindekset for branchen og udviklingen i priser og administrationsbidrag. Lønningerne er steget med 27% i perioden, mens administrationsbidraget er steget 8% før moms og 35% inkl. moms. I 2011 er en del af driftschefernes arbejde overført til selskaberne. Ellers ville administrationsbidraget i perioden være steget med 18% før moms. Pga. den økonomiske krise forventes en fortsat afdæmpet lønudvikling.

31.000

Antallet af administrerede boliger ventes at udvikle sig fra 21.200 i 2010 til 30.500 i 2014.

2010

2011

2012

2013

500

2014

2010

2011

2012

Der er ansat flere medarbejdere i indtægtsdækkede funktioner, men antallet af medarbejdere omregnet til fuld tid falder fra 144 til 142 pga., at en del af driftschefernes arbejde er overført til selskaberne. Antallet af boliger pr. medarbejder stiger fra 205 boliger i 2010 til 226 boliger i 2014. * Medarbejdere i indtægtsdækkede funktioner er ikke medregnet.

120 100 60 40 20 0

Driftsudgifter pr. enhed i alt Driftsudgifter pr. enhed uden afskrivning

Figur 9 – It-udgifter pr. boligenhed

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Udgifterne til it er fra 2011 svagt stigende fra 200 kr. pr. boligenhed til 212 kr. pr. boligenhed. Det skyldes, at Boligkontoret med en ny it-strategi investerer i øget digital service og indfører et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

300 250 200 150

Figur 4 – Udviklingen i bruttoomkostninger pr. lejemålsenhed Bruttoomkostningerne pr. boligenhed udgør i 2014 3.600 kr. Fratrækkes administrationsbidraget på 2.826 kr. viser tallene, at 774 kr. pr. bolig skabes på anden måde end via administrationsbidraget. De øvrige indtægter (se figur 2) kommer især via byggeafdelingen og gebyrer.

4.000

100 Udgifter pr. enhed

50

3.800

0

2011

2012

2013

2014

3.600

Tilbage til forsiden

3.400 3.200 3.000

Tilbage til forsiden

2010

2010

2011

2012

2013

2014


Tilbage til forsiden Det sker...

Vind bo- eller initiativprisen Du kan stadig nå at komme med dine forslag til, hvem der skal have Boligkontorets priser i 2013.

Tilfredse fraflyttere er gode ambassadører Vil dine fraflyttere anbefale boligorganisationens boliger til venner og bekendte? Tilsyneladende. Hele 89%, der har besvaret vores udleverede spørgeskema, svarer nemlig ja. Derfor er det vigtigt, at beboerne har en positiv oplevelse, når de flytter. Personlige anbefalinger er vigtige for et godt omdømme og den fremtidige udlejning. Ligeledes er tilfredse indflyttere et skridt på vejen mod et godt boligområde. Se resultater i vores ind- og fraflytterundersøgelser fra 2012

Jørgen Schunck 90 år Tidligere bestyrelsesmedlem i Boligkontoret Danmark, Jørgen Schunck, fyldte den 20. april 2013 90 år. Jørgen Schunck var gennem mange år formand for fem almene boligselskaber i den tidligere Søllerød Kommune, hvor han i en årrække var viceborgmester, og fik opført mange nye almene boliger. Jørgen Schunck er æresmedlem i Boligkontoret, hvor han som gæst er med på repræsentantskabsmøderne, hvor han tidligere optrådte som en vellidt dirigent, der altid fik lagt en god stemning på møderne.

BDKnyt Nr. 4, maj 2013 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf. 3544 8080 Fax: 3544 8001 www.bdk.dk

Boprisen på 20.000 kr. gives til beboere eller bestyrelser, der gør en særlig indsats for livet og sammenholdet i boligafdelingen. Initiativprisen på 20.000 kr. gives til at gennemføre en mulighed, som kommer beboerne til gode. Den nye mulighed for beboerne skal være i gang eller gennemført inden udgangen af 2013. Send din mail til ajh@bdk.dk eller skriv til Boligkontoret Danmark, Lundsgade 9, 2100 København Ø. Har du spørgsmål så ring til Anders Juel Hansen på 35 44 80 21. Læs mere om priserne.

Habitdrenge møder Melfarparkens homies Melfarparken i Middelfart bringer to helt forskellige verdener sammen, når businessfolkene i bunkeroliefirmaet Dan-Bunkering og Melfarparkens børn og unge mødes. En spændende idé startet af projektleder Flemming Koch. Se TV2 Fyns indslag om mødet.

Lej dig til muligheder

Boligkontorets nye kampagne hjemmeside er gået i luften med blandt andet inspiration til muligheder i dit boligområde, historier fra andre beboere og vores helt nye tegnefilm. Se www.lejdigtilmuligheder.dk

Tilbage til forsiden

Redaktion:

Udsendes til:

Michael Demsitz (ansv.) Mette Kramshøj Flinker Anders Juel Hansen Louise Honoré Pryn, film Eva Rastén, layout

Organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ansatte i Boligkontoret Danmark og ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Email: bdk@bdk.dk

Bdknyt4  

Boligkontoret Danmarks nyhedsbrev til beboerdemokrater, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you