Page 1

# 3 • april 2013

BDKnyt

I en tid hvor virksomhedernes sociale ansvar, og viljen til at lade gode regnskabsresultater komme samfundet til glæde, er noget, der debatteres i medierne, er jeg stolt over at være del af en virksomhed og en sektor, som ikke bare lever med, men også handler, på det sociale ansvar. Hvad enten det handler om at sikre gode boliger til alle eller om at skaffe arbejds- og praktikpladser gennem jobtræning af for eksempel vores ejendomsfunktionærer.

Forståelse og indblik løser konflikter

Et effektivt en-dags kursus har klædt Birkebos ejendomsfunktionærer på til at håndtere det lidt svære emne – nemlig konflikter mellem ejendomsfunktionærerne og beboere med indvandrerbaggrund. Læs mere om hvilken værdi kurset kan give, og hvordan du selv kan etablere et...

Søg penge til at starte et fitnesshold

Det er nu, du har chancen for at få økonomisk støtte og professionel hjælp...

Den blågrønne haveby

Fire år der vil ændre Kokkedal og føre vandet tæt på beboerne. De får anlagt kanaler, en sø... Kurser og møder

Velkommen i afdelingsbestyrelsen Boligafdelingens budget Boligafdelingens regnskab Markvandringen Kursusaften i bestyrelsesarbejde Kursusaften i syn ved fraflytning Kommunikation og samarbejde i bestyrelsen Sæt kulør på samarbejdet

Medarbejdernyt

Ny projektleder i udviklingsafdelingen, Lundsgade Lena Scott er stoppet hos Holtekontoret

Nyt redskab kan give millionbesparelser i byggesager Boligkontoret Danmark har stået for udviklingen af et redskab, der kan spare de almene... Det sker...

Sociale viceværter tager sårbare unge i hånden Bo- og initiativprisen 10-punkts programmet Boligkontoret til karrieredage Glade for bofællesskab Bente Kristensen er død Vækstplan DK løslader 4 milliarder


Tilbage til forsiden

Forståelse og indblik løser konflikter

Søg penge til at starte et fitnesshold 300.000 kroner i motionspulje venter på at blive brugt

Et tre-dages Amu-kursus blev komprimeret til et effektivt en-dags kursus, da driftsforretningsfører Finn Weidekamp fra afdelingskontoret i Holte samlede 14 ejendomsfunktionærer fra Boligselskabet Birkebo til et kursus i konflikthåndtering. Birkebos beboersammensætning passede godt med indholdet af kurset, der tager fat i det lidt svære emne – nemlig konflikterne mellem ejendomsfunktionærer og beboere med indvandrerbaggrund. Finn, der har en uddannelse i uddannelsesteknologi og har haft med problemstillingen at gøre i mange år, var med hele vejen. - Min indsats har først og fremmest handlet om at samle folk om kurset. Der er brugt tid på at tale med ejendomsfunktionærerne og beslutningstagerne i selskabsbestyrelsen, fortæller Finn. På det medmenneskelige plan giver kurset først og fremmest forståelse. Man opnår forståelse af, hvorfor og hvordan nogle medborgere er blevet passive og har fået det vi lidt spidst kalder en krævermentalitet. Ved at opnå forståelse bliver det nemmere at håndtere, fortæller Finn. Ejendomsfunktionærerne oplever ofte, at det er børnene, som kontakten foregår i gennem, og børnene bliver frustrerede over at skulle komme hjem med et nej, og derfor opstår konflikten. Kurset giver derfor også forståelse af, hvornår og hvorfor, børn af indvandrere bliver sendt i byen af mor og far. - Det har også givet stor værdi, at mændene er samlet. De tog virkelig kurset til sig, og jeg er glad for, at jeg deltog, fortæller Finn. Han kunne slutteligt understrege, at mange konflikter kan løses ved blot at sige undskyld i situationen, såfremt man har misopfattet budskabet. – evr

Fakta om kurset: > Kurset varer 1 dag > Esma Birdi og Helle Mørk Balling underviser på kurset > Fra Boligselskabet Birkebo deltog 14 ejendomsfunktionærer og driftsforretningsfører Finn Weidekamp > Afholdelse af kurset kræver et godt lokale med lærred, bord og stole samt køkken > Tag gerne kontakt til Adam B. Andersen, forvaltningskonsulent fra Boligkontoret Danmark på tlf.nr. 3544 8068, hvis du ønsker information og hjælp til at etablere et kursus.

Det er nu, du har chancen for at få økonomisk støtte og professionel hjælp, hvis du vil i form og vil starte et zumbahold eller organisere løbetræning for beboerne. Boligkontoret har indgået en partnerskabsaftale med DGI – Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Visionen er at fremme beboernes generelle trivsel og sundhed og samtidig styrke det frivillige arbejde i boligafdelingerne. Boligkontoret og DGI har hver især givet 150.000 kr. til aktiviteter, der finder sted inden udgangen af 2014. Og det er penge, du kan søge. Puljen er øremærket til udvikling og start af motions-initiativer i boligafdelingerne. Det skal ske i samarbejde med DGI, der har lokale afdelinger over hele landet. For at få støtte kræver det, at boligafdelingen eller beboerne selv er med til at betale. Zumba, løb eller idræt for børn DGI har dygtige undervisere, når der skal sættes gang i motionen. Hvad enten det er zumba, løb eller mere avanceret motion og idræt, står de parat. Du kan også søge til idræts- og motionsaktiviteter for børn i ferien eller andet inden for sundhed, motion og kost. Der er også mulighed for uddannelsestilbud og sundhedstilbud til ejendomsfunktionærer.

Finn Weidekamp mener, at kurset giver størst værdi hvis: …deltagerne ved, hvorfor de deltager på kurset, hvad vi ønsker at opnå med det, og hvordan vi følger op på det …kurset er målrettet, konkret og sammensættes med afdelinger, som har samme referenceramme …der er et lavt deltagerantal for at gøre kurset så målrettet som muligt …der sendes et klart signal fra ledelsen omkring vigtigheden af kurset …bestyrelser og beboerdemokrater også får indblik i kursets indhold …man giver en konkret case fra virkeligheden til deltagerne, som de kan forberede sig på inden kursets afholdelse …der sker en opfølgning på kurset, hvor værktøjerne fra kurset bliver evalueret

Læs mere om aftalen og brugen af den 300.000 kroner store pulje under: Opstart af lokale motionsaktiviteter. - ajh

Tilbage til forsiden

En god trappesnak Som gårdmand hos Birkerød Parkvej har Carsten Fuglsang tit en god trappesnak med beboerne, og nu er Carsten også blevet endnu bedre klædt på til at håndtere konflikter. - For mig har det været et super kursus. Der er flere og flere sproglige konflikter, og på kurset fortæller Esma på en enormt god måde, at man lige skal bevare roen i et øjeblik og give sig tid til at forstå hinanden. Vi skal snakke pænt og meget konkret, da det kun bliver værre, hvis man væver rundt om tingene, fortæller Carsten, der sagtens kan anbefale kurset til andre.


Tilbage til forsiden

Den blågrønne haveby - Danmarks største klimatilpasningsprojekt Boligkontoret Danmark har stået for udviklingen af et redskab, der kan spare de almene boligselskaber både tid og penge, når der skal bygges eller renoveres. Redskabet er netop blevet afprøvet på en konkret sag, og resultatet blev en samlet besparelse i millionklassen. - Hvis man spørger om de rigtige ting, får man de rigtige svar. Med dette redskab vil vi gøre det nemmere og meget mere gennemsigtigt for boligselskaberne at tænke hele økonomien på en byggesag igennem, inden man går gang, fortæller Erik Andreasen, byggeøkonomichef i Boligkontoret Danmark. I samarbejde med AlmenNet og Bech-Bruun har Erik Andreasen stået i spidsen for udviklingen af en række skabeloner samt et regneværktøj der, udover at sørge for at udbudsreglerne overholdes, først og fremmest skal sikre, at boligselskaberne opnår de bedste og billigste lån, når en bygge- eller renoveringssag skal finansieres. – Skabelonerne sikrer, at boligselskaberne fra starten tager stilling til alle de afgørende faktorer og dermed får stillet de rigtige spørgsmål i forbindelse med indkøb og udbud af bygge- og realkreditlån. Skabelonerne skaber derudover rum for, at man kan fokusere på den enkelte byggesags konkrete forhold og ad den vej gøre processen meget mere målrettet. Det sparer tid for pengeinstitutterne – og når de sparer tid, sparer boligselskaberne penge, forklarer Erik Andreasen. Du kan læse hele folderen på www.bdk.dk/lånehjemtag. Nu kan vi selv Hele projektet startede op i foråret sidste år, hvor Erik Andreasen holdt et møde i sin økonomigruppe i AlmenNet. Herfra tog det fart. - Ministeriet ville gerne støtte udviklingen økonomisk, og sådan blev det, at advokaten og jeg startede op fra april 2012 og frem til december 2012, hvor vi igangsatte prøvesagen i Skoleparken for FO BYG & BO A/S. Afprøvningen af det nye redskab gav Skoleparken, en afdeling med 426 boliger i Boligselskabet Nodsjælland, en millionbesparelse – et resultat Erik Andreasen er meget tilfreds med. - Det er i mine øjne et meget lovende resultat – og jeg tror, at vi i takt med de justeringer, der kommer, efter vi har evalueret hele forløbet, næste gang vil kunne opnå endnu større besparelser. Også direktør for FO BYG & BO A/S, Jakob Reddersen, er glad for de nye værktøjer, han i samarbejde med Boligkontoret har været med til at afprøve: - Det har været et rigtig godt samarbejde omkring et rigtig godt værktøj, fortæller Jakob Reddersen. - Det er svært for en lille virksomhed, der ikke gør det så tit, at udforme den slags udbud – så det er rigtig godt med et enkelt og let tilgængeligt værktøj, der samtidig giver mere gennemsigtighed i finanssektoren. Normalt ville man hyre dyre eksperter til den slags – nu kan vi selv. Det vil komme alle boligselskaber til gavn, understreger Jakob Reddersen. – mkf

Fire år der vil ændre Kokkedal og føre vandet tæt på beboerne. De får anlagt kanaler, en sø, skaterpladser, mødesteder, haver, bakker og plantet træer og buske. Beboerne i Kokkedal i Nordsjælland vil de kommende fire år opleve en total ændring af deres kvarter, når Danmarks største klimatilpasningsprojekt starter.

projektet skal vise, hvilke muligheder det giver. 118 millioner kroner er der afsat til en løsning, hvor LAR-delen integreres med udvikling af området for at vise, at fremtidens LAR-løsninger kan bruges som løftestang for bedre boligområder og byrum. Klimatilpasningen i Kokkedal gennemføres fra 2013 - 2016 i et partnerskab mellem Realdania, Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal (tre boligafdelinger) samt Boligforeningen 3B (Egedalsvænge). Projektet støttes også af Lokale og Anlægsfonden. Se mere om Klimatilpasning Kokkedal på Fredensborg Kommunes hjemmeside. - ajh

- Jeg tror, at det bliver et rigtig flot område. Vi, der bor her, skal heldigvis være med til at beslutte, hvordan områderne omkring vores boliger bliver indrettet. Sammen med de moderniseringer, der sker i mange af boligerne i området, vil det give Kokkedal et kolossalt løft, mener Marianne Lundberg Andersen, der er formand for AB Hørsholm Kokkedal og selv bor i området. Oversvømmelse skaber nye byrum Landskabsarkitekterne Schønherr A/S - med Bjarke Ingels Group (BIG) og Rambøll som underrådgivere - vandt konkurrencen med projektet “Kokkedal – den blågrønne haveby” og skal gennemføre det store klimatilpasningsprojekt med Lokal Afvanding af Regnvand (LAR). Det skal løse problemet omkring Usserød Å, der slynger sig igennem Kokkedal og i 2010 forårsagede en stor oversvømmelse i områdets parcelhuskvarter. Større regnmængder kræver store investeringer, og Tilbage til forsiden


Tilbage til forsiden

Boligkontoret til ”Karrieredage”

ændrer 18 ungdomsboliger til startboliger og ansætter en ungerådgiver.

Lundsgade, udvikling Ny projektleder i udviklingsafdelingen Charlotte Sommer Bjørnsgaard starter den 2. april som projektleder i udviklingsafdelingen. Charlotte er 35 år og kommer fra en stilling som konsulent i Vibo, hvor hun har arbejdet med udviklingsprojekter, boligsociale helhedsplaner, fondsansøgninger og fremtidssikring. Charlotte vil primært være projektleder for en række udviklingsprojekter, herunder eksempelvis projektet “De unge beboerdemokrater – hvor er de henne”. Holte Lena Scott, sagsbehandler i Holte, er stoppet i Boligkontoret ved udgangen af februar måned.

Det sker...

Send dit forslag – Boprisen eller Initiativprisen

Den 8 marts deltog Boligkontorets personaleafdeling på messen ”Karrieredage” i Øksnehallen i København. Formålet var at markedsføre Boligkontoret som arbejdsplads over for nyuddannede akademikere og andre af de ca. 3.000 besøgende der var på messen. Mange af de besøgende var forbi Boligkontorets stand for at høre om de jobmuligheder, vi kan tilbyde.

Kom med dit forslag til Boprisen, de frivilliges hæderspris - til den eller dem, der gør en særlig indsats for livet og sammenholdet i boligafdelingen.

Det var en interessant dag, hvor personaleafdelingen talte med mange forskellige mennesker og præsenterede Boligkontoret som arbejdsplads til de besøgende, der lagde vejen forbi.

Eller send dit forslag til Initiativprisen. I år er temaet ”Lej dig til muligheder”, og du skal komme med et forslag til en mulighed, som kommer beboerne til gode. Initiativet skal være i gang inden udgangen af 2013.

Glade for bofællesskab Seniorer er glade for at bo i bofællesskab. En ny bog “Det store eksperiment”, udgivet af SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, indeholder interviews med en lang række beboere, der nyder livet i deres bofællesskab, ikke at forveksle med et kollektiv.

Forslag mailes til Anders Juel Hansen, ajh@bdk.dk, tlf. 35 44 80 21. Læs mere om priserne i BDKnyt nr 2.

10 punkts programmet

- God selskabsskik version 2.0

Sociale viceværter tager sårbare unge i hånden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt i alt 47,5 mio. kroner til startboliger i syv kommuner. Startboligerne får en social vicevært, der skal hjælpe de unge i gang med et selvstændigt voksenliv. Hareskov-Værløse Andelsboligforening har fået 9,6 mio. kr. til projekt “Kom godt fra start”. Boligkontoret Danmark har søgt om støtte til projektet, der varer i 15 år. Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor de unge får tilknyttet en voksenkontakt – en såkaldt ungerådgiver, der skal hjælpe de unge til at fastholde et arbejde eller en uddannelse. Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Boligkontoret udgav i 2010 folderen ”God selskabsskik – følg eller forklar” til brug i organisationsbestyrelserne. Folderen sætter fokus på bestyrelsens ansvarsområde og indeholder et tjekskema til brug i bestyrelsesarbejdet.

10

pun kts

pro gra els kab mm s sk god ik I – et ”fø sels et re lg e Bolig vid k

Bogen er udgivet med støtte fra Realdania, og du kan læse mere på Realdanias hjemmeside.

Bente Kristensen er død I formiddags døde bestyrelsesmedlem i Boligkontoret Danmark og Midtjysk Boligselskab, Bente Kristensen. Hun blev 58 år. Bente var gennem mange år formand for Midtjysk Boligselskab. I 1996/97 overtog Boligkontoret administrationen og med Bente som en ny, aktiv og viljefast formand fik Midtjysk Boligselskab genskabt tilliden til selskabet hos beboere, kommuner og samarbejdspartnere. Siden 1997 var hun medlem af Boligkontorets bestyrelse. Ingen var i tvivl om, at det var beboernes interesser, som Bente brændte for. Bente var uddannet pædagog indtil hun for et års tid siden fik konstateret kræft og måtte nedtrappe sine aktiviteter. Hun efterlader sig mand, to sønner og et barnebarn, og vores tanker går til dem. Æret være Bente Kristensens minde. Michael Demsitz

Vækstplan DK løslader fire milliarder i Landsbyggefonden

Go ds

På li abs har nje m k e ll e led ret 10 er fo onto ligo Boligko d udvi re r els – fø rganis ntore klinge e i punk klar” t Da a n org nm t me lg elle tione t Danm inde a rk anis s prog d n r rn sat henb forkla e. Bo arks le for go a li d fo r” li t d k g ion ram fo på fra kon else sels rels kus a 20 ka p to sbe r sid er har å nog t udfyld 10 ge rets set på bsski s ty e, a le tjeks som valgt a af de e tjeksnnemfø dminis de hid k i den rels g ti t priva trati kem rt e kem od s dig off e væs er n n e e a o n aet e te e var lskabs tliggø ntlige et ”fø del drø n har erf arin sekt Erf m a re re opg lg e for o g s ft ana ringern om kik ti sult aver ller fo elser ed udg er fra r, corp ls fatt god ora me an rk det lysere e i bru end kriver atet a som d be lar”. H d org gspun sels te go e i fo i re fd Den store tj skab gen a rho latio eres d styrels ensig anisati kt i ”g kabss vernan ti f ki ld ti n ti o e rø te o c for revid ekske l flere ”følg l bo l åb ft els rne h n me nsbe d sels k ude e, e nog m e s er p ar a i bo ligo enh dd le u rede u a. De bestyre ller fo n e rø tyre kabs rga å rk d t dva Form nis d og tr bolig svaret ft els lserne, skik lgte gave ka gamle lser. D lar” vi e atio o a erf se tje foku ld af e ålet m nen nspare rganis for. No rne er især som er vi k ske or ha r derf n at få s stø atio gle ns. 10 p ede værd ed be ma r Bo or, rå rrels And nen besty der. at d unkt har li sæ succe iskabe styrels er 36 gko e og re h s hje sp tt s. rog spørg ntore er be akt ar me mme ske e foku Ved nde og ens arb ram ivit sm t udvi hov fo nt, at g ma s a e m e n å p jd a rels ter kl s l e et, e å t og som s et en r et no ens r også netop nnem varlig e med den g g re ka led god vig ind l bes videre et min e tige egnet de om å det 10 p eho lill lse o sels d rå opg til a unk lde vares t udga re ave t drø der m e tjeks g derm kabss r 10 m ts p ki a r. ft e ke spø ed ja ve af rog De års n men ma, ed bid k er fo e rgs ram cyk vi 10 e må ller ne såle spø lus r bed l det rage ti rtsat a m l e j. ind rg fort sam st s l t. t un enfor des a små sa boli ik d t ko t l m ntro rer væ t være gorga erstøtt må an ik spørg besva nis rd l og e m de end ke me smål b res lig opfø iskab uligt atione udvikl for anb ner a esva eso ing ns lgn else b m e la efa ing ling t emne ret me det s , so i arbejd estyre ngsig n mo tore lse en tt er d– et. n b g n re D e tj a s 10 p e skr et å er t iver, levant j – udd ekskem en lille un D fo yb af b løs a er o r sels es i e også esty 1 deret anbe kt s pro ka pga n m fa ven bet, e note, ed en gra bl.a skal in les, a . h ller a t mm . fork vor be fkryds ste gøres dgå i b besty lare styre nin foku ved esty relse et g r De ls s re g i n h om od vord en fo ja e ls é t ll ens anbefa råder kende ens va n gang an ma rklare er nej, np r gan overo les, a bestyre lse af retage årligt å en hvorrd t isa lse et års lse a tage tion nede besty and ns re str ens kal hjul, s f sine r stillin en ige fors ateg lsen å nn om b opga g til rl kell i, he run igt tag em i lø eskriv ver. D de forh ige J a d e e afd e elin er den r still bet af r de vætt e ka old, Nej åre ger. forv ing ti sen n t. ente l bo tlig ligo de udvi rga klin nisa ti gi boli ongor-

Nogle bestyrelser bruger tjekskemaet med 36 spørgsmål, andre finder det for omfattende. Boligkontoret har derfor lavet en komprimeret udgave med 10 spørgsmål på særligt udvalgte fokusområder. Alle organisationsbestyrelser vil i den kommende tid stifte bekendtskab med det nye tjekskema, vi kalder 10-punkts programmet. 2

På Fyn og i Jylland administrerer Boligkontoret flere seniorbofællesskaber, der

har særlige udlejningsregler, hvor beboerne bestemmer, hvem der flytter ind.

3.500 ekstra job vil regeringens vækstplan ifølge ministeriet give i de kommende år, når Landsbyggefonden får lov til at forhøje renoveringsrammen for almene boliger med fire milliarder kroner. - Det er godt nyt for Boligkontorets medlemmer. I forvejen er renoveringsrammen tidligere forhøjet, og alle boligorganisationer i Danmark er i gang med store renoveringer. Boligkontorets medlemmer alene har tidligere fået tildelt to milliarder til renoveringer, fortæller Boligkontorets direktør Michael Demsitz. Han forventer, at flere medlemmer vil få del i de fire mia. til at igangsætte tiltrængte moderniseringer. - Vi har et stort behov for at vedligeholde og modernisere boligerne, så det er et godt initiativ, at beboerne får glæde af deres egne opsparede midler i Landsbyggefonden. Det er mig til gengæld en gåde, hvorfor beboerne i vores boliger ikke kan få del i den skatteyderbetalte BoligJobordning, som giver husejere tilskud til at vedligeholde boligen. Særligt når politikerne endda diskuterer, om sommerhusejere også skal have mulighed for tilskud. Tilbage til forsiden


Kurser og møder

Tilbage til forsiden

Velkommen i afdelingsbestyrelsen

Se datoer for vores introduktionsmøder for nyvalgte

Boligafdelingens budget

Se datoer og program for vores lørdags-workshops

Boligafdelingens regnskab

Se datoer og program for vores lørdags-workshops

Markvandringen – planlægningen af årets aktiviteter Se program for vores aftenkursus 15. maj i Næstved

Kursusaften i bestyrelsesarbejde

Se program for vores aftenkursus 30. maj i København

Kursusaften i syn ved fraflytning

Se program for vores aftenkursus 29. april Birkerød

Kommunikation og samarbejde i bestyrelsen

Se program for vores lørdags-workshop 21. september i København

Sæt kulør på samarbejdet

Se program for vores aften-workshop

BDKnyt Nr. 3, april 2013 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf. 3544 8080 Fax: 3544 8001 www.bdk.dk

Redaktion:

Udsendes til:

Michael Demsitz (ansv.) Mette Kramshøj Flinker Anders Juel Hansen Louise Honoré Pryn Eva Rastén, layout

Organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ansatte i Boligkontoret Danmark og ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Email: bdk@bdk.dk

Bdknyt3 pdf  
Bdknyt3 pdf