Page 1

KIRKEBLADET

www.haslund-olst-kirke.dk

Haslund Ølst ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene (Joh 10,11)”

HASLUND KIRKE

ØLST KIRKE

April, Maj, Juni, Juli og August 2013


KIRKEN SKAL IKKE BEGRAVES…. For tiden skrives der meget om kirkelukninger i København og i de små landsogne, sågar om hvilke kirker, der skal lukkes. Budskabet modtages med blandede følelser. Hos nogle menighedsråd er det en uafsluttet debat, hvorfor de ønsker at gøre indsigelse (kæmpe imod). For andre er det okay, fordi de oplever, at alt for få kommer om søndagen og, at gudstjenesten bliver langt mere festlig, når flere er samlet i kirken. Der findes en gammel historie om sådan en kirke, hvor der ikke kom ret mange mennesker til gudstjeneste. Nogle søndage kom der slet ingen – og andre søndage kom der 1 eller 3. Det var ligesom om, det slet ikke var godt at komme i kirken længere… En dag låste præsten så døren og satte et stort skilt op på døren, hvor der stod: Begravelse! På søndag kl. 10 holdes begravelse. Den afdøde er: Kirken. Kirken skal begraves førstkommende søndag kl. 10. Så kan det ellers nok være, folk begyndte at snakke. Hvad skulle det betyde, at kirken var død? Hvem havde så sat skiltet op? Nåja, det var jo ikke præsten, som var død – men er kirken da ikke bare præsten? Det gik selvfølgelig sådan, at søndag formiddag kom folk strømmende til kirken for at se, hvad det nu var for noget. Da de endelig blev lukket ind i kirken, fyldte de jo kirken op til sidste plads. Oppe foran alteret stod en kiste med låget på. Og præsten stod rigtignok ved siden af, så var

det altså ikke ham, der var kirken, der var død. Så startede præsten med at sige, at nu ville han tage låget af, så måtte de komme op og kigge i kisten for at se kirken en sidste gang. Folk gik forsigtigt op til alteret. Nogle var vildt nysgerrige, andre var lidt bange for at se en død kirke. De første, som kiggede i kisten, blev pludselig meget stille og listede hurtigt ned på plads. Men nogle kiggede i kisten og sprang så skrigende tilbage, som om de havde set noget hæsligt. Nede i kisten havde præsten nemlig lagt: et spejl. Det kunne præsten selvfølgelig bruge negativt til at sige, at når kisten (eller kirken) stod tom, så var det fordi den enkelte ikke kiggede indenfor – men han brugte spejlet i kisten positivt til at sige, at ’kirken’ ikke bare betyder huset oppe på bakken: Kirke betyder også noget andet end Huset – Kirken er også navnet på den, der kigger indenfor – Kirken er i virkeligheden dig og dig og dig. ’Kirke’ betyder altså både huset, hvor vi holder gudstjeneste, og så betyder det også den flok mennesker, der holder gudstjenesten sammen, eller, blot kigger indenfor. At ”Kirken er et gammelt hus” kan ingen være i tvivl om, men at kirken hele tiden fornys (følger med


tidens ånd) er det, der ofte skaber debat – i hvert fald når det kommer til kirkelukninger. I Haslund og Ølst passer vi på vores kirker. Vi holder os til den traditionelle gudstjeneste samtidig med, at vi forsøger fornyelsen ved at invitere dig, dig og dig ind. Og det kan jo være en kunst, for kulturens mange tilbud samt butikkernes/ storcentrenes ubetingede lukketider, er på mange måder blevet en af kirkens konkurrenter. Men derfor er det også nødvendigt at give ’kirken’ krop og ansigt, så vi kan genkende os selv i den. Kirken får krop og an-

sigt, når den er vores tilflugtssted, vores mulighed for at stoppe op og ånde frit - og endelig, når den er et samlingssted og et fællesskab, der er præget af de mange kroppe og ansigter, som bevæger sig rundt på denne jord, også her hos os. Velkommen til foråret i vores to skønne kirker, som bl.a. byder på vokse-gudstjeneste (i børnehøjde), sognetur til Horsens Statsfængsel og friluftsgudstjeneste v. Brugsgården. /Sognepræst - Anne Hanson

SKÆRTORSDAGSMÅLTID TORSDAG DEN 28. MARTS KL 17.00 Igen i år holdes der Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesmåltid i kirken.

Tilmelding til skærtorsdagsmåltidet sker til Anne Hansonsenest d. 21. marts på tlf. 86 44 50 52 / anlh@km.dk

TAK TIL SUSAN Efter ca. 3 års ansættelse som organist i Haslund-Ølst har Susan Bank valgt at takke af pr. 28. feb. 2013. Vi siger i den anledning TAK for samarbejdet. Det er blevet til mange gudstjenester og andre kir-

kelige handlinger, hvor Susan har fyldt kirkerummet med sit flotte orgelspil. Vi ønsker alt godt fremover. På menighedsrådets vegne Finn Arne Sørensen.


”AT VOKSE” – BØRNEGUDSTJENESTE LØR. D. 13/4 KL. 11.00 Det er forår, og alt vokser på livet lyst – det gælder både naturen og de små (børn). Men hvad skal der egentlig til, for at vi og naturen omkring os vokser? Har du fået vokseværk eller synes du tværtimod, at du vokser for langsomt? Vær med til denne ’vokse-gudstjeneste’ i børnehøjde, hvor vi også vil fejre barnedåb. Alle er velkomne, både store og små som lange og korte. Vi slutter af med kirkekaffe/saftevand i våbenhuset.

SOGNETUR TIRSDAG D. 14. MAJ I år går sogneturen til Horsens. Tidsplan: Kl. 10.30 afgang fra Haslund kirke Kl. 10.40 afgang v. den gamle brugs i Askildrup Kl. 10.50 afgang fra Ølst kirke. Kl. 12.00 ankomst til Horsens gl. statsfængsel som i dag er fængselsmuseum. Her vil der være guidet rundvisning. Derefter er der eftermiddagskaffe hos fru Møller i Bjerager. Turen afsluttes med besøg i en kirke. Forventet hjemskomst ca kl. 18.00. Pris pr. person kr. 100,- der inkludere kaffe, entré og buskørsel. Tilmeldning senest 1. maj 2013 til Finn Sørensen Tlf. 86 44 55 00 eller Anne Hanson Tlf. 86 44 50 52


FRILUFTSGUDSTJENEST V. BRUSGÅRD Søn. d. 16. juni kl. 10.30 Denne gudstjeneste flyttes ud af Ølst Kirke og holdes i de dejlige omgivelser ude v. Brusgården (Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ). Der vil være stole at sidde på, men man er også velkommen til at tage

et tæppe med. Ved regnvejr rykkes gudstjenesten ind i Ølst Kirke. Til denne gudstjeneste kan vi bl.a. nyde Politiorkestrets spil, Guds storslåede natur og fællesskabet. Vi slutter af med kaffe/kage.

DANSKE KIRKEDAGE D. 9. - 12. MAJ 2013 Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes Danske Kirkedage 2013 i sportshallen Gigantium i Aalborg i gang med en storslået åbningsgudstjeneste. Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival. Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er: - Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om ’At rejse sig efter en rystelse’ - Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen - Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer over livet i almin-

delighed og sangene i særdeleshed - Værterne på DR´s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og – ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR´s programmer om tro og eksistens - Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed, eller mangel på samme - Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten - Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan Alle kan deltage på Danske Kirkedag Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96.


NY I MENIGHEDSRÅDET At være nyvalgt til menighedsrådet i Haslund Ølst sogne er et spændende hverv. Der er mange nye ord og begreber, som man stifter bekendtskab med og som man skal forholde sig til. Jeg har som nyvalgt rådsmedlem sagt ja tak til at være

med i aktivitetsudvalget og byggeudvalget. Jeg er helt sikker på, at især byggeudvalget bliver en meget spændende udfordring, som jeg ser frem til at tage del i. /Kirsten Breum Jørgensen

SOM NOGET NYT Dette kirkeblad er som noget nyt, lavet med de kirkelige kontakter og vejviser på den ene side, på modsatte side er de kirkelige aktiviteter, vi tilbyder i Haslund-Ølst sogne.

Denne side kan man så tage ud og evt. sætte på opslagstavlen. På den måde har man alle oplysninger ved hånden. /Finn Arne Sørensen


KIRKELIG KONTAKT

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Anne Hanson Kontortid: Haslund præstegård Tirsdag kl. 10.00 - 15.00 Eller efter aftale. Tlf. 86445052 anlh@km.dk

Fødsel Senest 14 dage efter fødslen skal du aflevere fødselsanmeldelsen på kirkekontoret. Husk at tage de papirer med, som er nævnt på fødselsanmeldelsen.

Graver Niels Thomsen Tlf: 40966810

haslund-olst-graverkontor@mail.dk

Kirkebil Randers TAXA Tlf.: 87113030 Kirkekontor Vorup, Kristrup, Haslund og Ølst Sogn Absalonsvej 2 8960 Randers SØ Kontortid: Man-Fre kl. 9.00 – 13.00. Torsdag kl. 16.00 - 17.00. Telf. 86413099 / 86425016 Menighedsrådsformand Finn Arne Sørensen Tlf. 86 44 52 62 fas@pc.dk Kirkebladets redaktion Kirsten Breum Jørgensen Anne Hanson Finn Arne Sørensen De grønne pigespejdere Anne Marie Baadsgaard (tlf. 86 41 16 19) ab@fc.randers-hf-vuc.dk

Dåb Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben, husk at medbringe navn og adresse på fadderne. Gravsted Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignede så henvend dig til graveren. Bryllup Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. Herefter modtager I en bekræftelse på reservationen samt en skriftlig vejledning. Før vielsen skal I også henvende jer på folkeregisteret i den kommune, hvor den ene eller begge bor, for at få en prøvelsesattest. I bliver kontaktet af præsten for at aftale vielsessamtale. Dødsfald Senest to dage efter dødsfaldet skal du anmelde det til kirkekontoret. Husk at tage dødsanmeldelse og den afdødes attester med. Du kan aftale nærmere om bisættelse eller begravelse med kirkekontoret. KFUM-spejderne Niels Kragh, (tlf. 86 41 58 92)


GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I APRIL Lør. d. 1 3. kl. 11.00 Haslund Kirke Børnegudstjeneste (kirkekaffe/saft) Søn. d. 1 4. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste Søn. d. 2 1. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Fre. d. 2 6. kl. 09.30 Ølst Kirke Gudstjeneste (m. konfirmation) Bededag Fre. d. 2 6. kl. 11.30 Haslund Kirke Gudstjeneste (m. konfirmation) Bededag

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I MAJ Søn. d. 0 5. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste Tor. d. 0 9. kl. 10.30 Ølst Kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Kr. himmelfartsdag Tir. d. 1 4. kl. 10.30 Haslund/Ølst Sognetur til Horsens Søn. d. 1 9. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Pinse

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I JUNI Søn. d. 0 9. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste Søn. d. 1 6. kl. 10.30 v. Brusgården Friluftsgudstjeneste Søn. d. 2 3. kl. 1 0.30 Haslund Kirke Skt. Hans Gudstjeneste

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I JULI Ingen gudstjenester

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AUGUST Søn. d. 04. kl. 10.30 Ølst Kirke Gudstjeneste Søn. d. 25. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste

Hvor ikke andet er nævnt er gudstjenesterne ved Sognepræst Anne Hanson

Kirkebladet foråret 2013  

Kirkebladet foråret 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you