Haslund Ølst Kirke blad nov 2022 - marts 2023

Page 1

KIRKEBLADET

For Haslund og Ølst kirker

November 2022 - marts 2023 www.haslund-olst-kirke.dk


Jul – et lys i Arresthusets mørke Jeg elsker jul og har gjort det siden jeg var barn. Dengang havde jeg mange gode og varme oplevelser i forbindelse med julen. Søndage ved adventskransen med sang og julebag, en tur i skoven med pony og vogn for at hente træet, fællesskab og glæde. På en eller anden måde er det de minder, der er blevet i min erindring, selvom jeg egentlig godt ved, at de ikke stod alene. Der var også stress og jag, hårde ord og mennesker, vi mistede. Og nu hvor jeg er mere end voksen og er blevet præst i et arresthus, bliver jeg mere og mere bevidst om netop den anden side af julen. Den side, der rummer smerte, savn og sorg, for hvordan fejrer man julen, når man ikke kan se sine kære…? Hvordan glæder man sig over et fællesskab, hvis man ikke føler et…? Og hvordan siger julens lys én noget, når man måske slet ikke mærker det…? Og så er det, at julens glædelige budskab lyder til os igen. Og selvom alle mulige børnehaver og minikonfirmanders krybbespil virker så nuttede og hyggelige, så er juleevangeliet om barnet i stalden i Bethlehem jo faktisk alt andet end puttenuttet. Jeg ved faktisk heller ikke, hvad jeg skulle bruge en puttenuttet Jesus til. Nej, den Jesus, jeg kender, bliver født af fattige forældre, der er tvunget ud på en lang rejse af en magtliderlig kejser i Rom. De finder husly i en stald og ikke på et herberg. Barnet bliver født mellem dyr. Der er absolut ikke nogen, der har sørget for en veluddannet jordemoder, og efter få dage bliver den lille nye familie til flygtninge – på vej til Egypten væk fra Kong Herodes, der har hørt, at en kongesøn skal fødes i Bethlehem. Derfor beordrer han alle små drenge i byen slået ihjel, men Jesus undslipper med nød og næppe. Puttenuttet Nej, vel! Men til gengæld en beretning, der giver mening, også når livet føles mørkt og trist. Når optimismen er gået bort.

For i Juleevangeliet kommer Gud ind i verden. Det er ikke bare endnu et lille skrøbeligt barn. Det er det også, men det er altså også den almægtige Gud, der gør sig så solidarisk med os mennesker, at han kommer til verden som en, der er lige så udsat, som så mange små væsner i den her verden jo faktisk er det. Julenat er det med andre ord Guds kærlighed, der kommer til verden, og viser os, at vi aldrig er alene. Ikke engang dér, hvor mørket er størst. Ikke i den fattige stald og ikke på korset. Vi er faktisk Guds kærlighed værd. Det er den, der lyser fra krybben i mørket. Det er et budskab, der giver trøst. Det giver muligheden for at sende en bøn mod Ham, og det er også et budskab, der lige så stille kan være med til at forme et håb midt i håbløsheden, for Gud vil det anderledes. Gud vil lyset for både dig og mig og ethvert andet menneske. Og måske får vi i år øje på det lys, der kan skinne med den mindste væge lige midt i arrestens julegudstjeneste. Hvert eneste år bliver jeg i hvert fald rørt over at se, hvordan mennesker i arresten trøster og hjælper hinanden, og er den væren der for hinanden ikke et lille genskin af Guds kærlighed i stalden julenat? Og se, det er et budskab, der giver mening og håb også ved juletid – alle steder og også i en arrest. Glædelig Jul fra både Bart og mig!


Luciaoptog i Haslund - Ølst Sogne Kom og vær med

Alle piger (Luciapiger) og drenge (Luciasvende) fra 0. klasse og opefter kan deltage. Vi øver i Haslund Kirke tre gange: onsdag den 23. nov. kl. 16.00 –16.45 torsdag den 1. dec. kl. 16.00 – 16.45 fredag den 9. dec. kl. 16.00 – 17.15 (kjoler udleveres) og deltager derefter med Luciaoptoget ved gudstjenesten i Ølst Kirke søndag den 11. dec. kl. 16.00 (vi mødes i graverbygningen i Ølst i kl. 15.40). Vil du være med i Luciaoptoget, skal du møde mindst to øvegange. Piger ældre end 7. kl. og som har været vant til at deltage i optoget, er meget velkomne til at deltage søndag

i egne hvide kjoler. (Vil du låne, så kom gerne sidste øvegang for at få en kjole). Vibeke Hansen, organist, og Knud Wieland, kirkesanger i Haslund og Ølst Kirker (24 67 51 98 / knud@ kwieland.dk)

Fællesspisning og socialt samvær For pensionister

Onsdag den 23. november, 14. decem-

Team Frivillighed og Haslund/Ølst ber, 18. januar, 22. februar og 22. marts i Kirker indbyder til fællesspisning i Ulvehøj Cafeteria, hver gang fra kl. 12.00 cafeteriet på Ulvehøj. til omkring kl. 14.15 Konceptet er simpelt: Alle sidder sammen og spiser en varm ret, som bliver lavet i køkkenet. Der er rig mulighed for at snakke med andre fra lokalområdet. Vi slutter af med kaffe/te og småkager. Madlavning og opvask klarer vi. Man sørger som udgangspunkt selv for transport, men er det for problematisk, så kontakt os, og vi vil prøve at løse det. Fortæl os gerne hvis du kan have 1-2 med i bilen. Har du lyst til at hjælpe som frivillig med borddækning eller afrydning, må du også meget gerne kontakte os. Tilmelding skal ske til en af Frivilligguiderne, senest en uge før pr. telefon, sms eller e-mail: Vibeke (Vorup/Haslund) tlf. 20 49 98 59 / vibeke.ullits.rygaard@randers.dk Inge (Kristrup/Paderup) tlf. 20 47 64 73 / inge.schultz-knudsen@randers.dk Det koster 45 kr. Der betales på dagen, og øl/sodavand kan købes.


Syng Julen ind

En helt særlig aften i Haslund

De Ni Læsninger, Hadsten Blandede Kor og folkelige julesange Vi begynder denne traditionsrige aften i Haslund Kirke. Borgere fra sognene læser bibelske tekster, så vi får en fornemmelse af Guds historie med hele sin menneskehed. Mellem læsningerne synger Hadsten Blandede Kor, og sammen synger vi nogle af de

ber kl. 19.00 i Onsdag den 23. novem Sognegården er Haslund Kirke og bageft

dejligste advents- og julesalmer. Efter gudstjenesten står Knud Wieland for en festlig stund i Sognegården. Der vil være kaffe/te og julebag samt masser af julesjov og folkelige julesange. Hvis du endnu ikke har oplevet denne tradition, så må du endelig ikke gå glip af den!

INDSAMLING AF LEGETØJ Julen er hjerternes fest og emmer af medmenneskelighed og næstekærlighed, så i den ånd ønsker vi som Kirke at være med til at sikre, at der er julegaver til børnene i de familier, som er blevet hårdt ramt af de stigende priser. Derfor åbner vi op for indsamling af legetøj i god stand onsdag d. 23. november til ”Syng julen ind” - arrangementet. Efterfølgende vil det være muligt at indlevere legetøj tirsdag og torsdag kl.13-15, til hver gudstjeneste og efter aftale med graveren på 51 25 88 75.

Legetøjet skal være afleveret hos os senest søndag d.11 december. Fra den 6. til d. 23 december vil der være mulighed for at komme og hente legetøjet. Udleveringen sker tirsdag, torsdag og fredag kl.13-15 eller efter aftale med graveren på 51 25 88 75. Vi håber at vi kan være med til at sikre, at alle børn får en julegave.


Juleklip/-konfekt og hygge Onsdag den 7. december kl. 14.30 i Sognegården

Vi laver gaver til de indsatte i Randers Arrest

Haslund og Ølst Sogne har igennem nogle år haft en dejlig tradition, hvor vi laver julegaver til de indsatte. At sidde i varetægtsfængsel er hårdt, og bag tremmerne er julen en af de strengeste tider med store savn. På denne eftermiddag vil vi hygge os sammen – med kaffe/te og æbleskiver – og lave gaver, der betyder helt utroligt meget i en mørk tid.

Luciagudstjeneste

Luciaoptog og familievenlig gudstjeneste Denne børnevenlige eftermiddagsgudstjeneste vil være præget af fortælling, dejlige salmer og ikke mindst Luciaoptoget. Børn og unge fra Haslund og Ølst Sogne har fra midten af november øvet optoget flere gange, og det bliver en stund fyldt med glæde og højtidelighed.

ber Søndag den 11. decem ke Kir t Øls kl. 16.00 i


Jul og Nytår Juleaftensgudstjeneste for børn Lørdag den 24. december kl. 10.00 i Haslund Kirke En børnegudstjeneste med fortælling, fagter og masser af juleglæde. Voksne er selvfølgeligt også velkomne, men denne gudstjeneste er helt på børnenes præmisser! Julegudstjenester Juleaftensdag den Juleaftensdag den Juledag den

i øvrigt 24. december kl. 14.00 i Ølst Kirke 24. december kl. 15.30 i Haslund Kirke 25. december kl. 11.00 i Haslund Kirke

Nytårsaftensdag Lørdag den 31. december kl. 14.00 i Ølst Kirke og kl. 15.30 i Haslund Kirke Nytåret giver altid mulighed for refleksion: Hvad har det sidste år bragt med sig, og hvordan bliver 2023 mon…? Hvad ønsker vi? Hvad betyder mest for os? Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden Godt Nytår over et glas vin og lidt kransekage.

Fra Ølst sogn og Fra Haslund sogn Forfattet af Karl A. Johansen Kan forsat købes ved: Karl A. Johansen, Karlsbergvej 48, Askildrup Tlf. 21 18 48 34 Eller Finn Sørensen Møllevangsvej 14, Haslund Tlf. 40 20 74 03

ge

rn

e


Sang eftermiddag

Onsdag den 11. januar kl. 14.30 i Haslund Sog negård

Kom og ønsk en sang Traditionen tro begynder vi det nye år med sang. Kom og nyd en eftermiddag med kaffe, brød og masser af fællessang. Knud Wieland og Vibeke M. Hansen (kirkesanger og organist) står sammen for denne eftermiddags program, der også inkluderer muligheden for at ønske lige den sang, man har allermest lyst til at synge.

Fællessang ved fyraftenstid Syng dig glad Vibeke guider os igennem den nye højskolesangbog. Vi vil synge kendte sange og salmer og måske lære et par nye. Der bliver også mulighed for at foreslå en sang. Arrangementet varer blot tre kvarter, så man Onsdag den 8. februar når hjem til aftensmaden. og den 8. marts kl. 17.00 i Sognegården

Transport til og fra kirken Hvis du har et problem med at komme frem og tilbage i forbindelse med en gudstjeneste eller et af vores arrangementer i Sognegården eller i kirkerne, er du velkommen til at kontakte formand Finn Sørensen, eller et af de øvrige menighedsrådsmedlemmer for at få kørelejlighed. Der er også mulighed for at benytte kirkebil. Du bestiller en taxa ved Randers TAXA på telefon 87 11 30 30 og så er det kirken, som betaler.


To intro-aftner

om kristendommen Skyd på præsten! Når man er ung, har man mulighed for at komme til konfirmandundervisning. Men hvad hvis man er voksen? Måske har også du en række spørgsmål og tanker omkring kristendommen. Hvad står der egentligt i Biblen? Udelukker tro og videnskab hinanden? Er der forskel på kristendommen og andre religioner? Hvordan forløber en gudstjeneste – og hvad er meningen med den?

Vi organiserer to intro-aftner, hvor vi vil forsøge at drøfte disse og andre emner på en hyggelig og afslappet måde. Det bliver altså en miniudgave af et konfirmandforløb for voksne, med rig lejlighed til at stille spørgsmål. Aftenerne tager udgangspunkt i deltagernes spørgsmål – derfor: skyd på præsten! ar og 31. janu n e d g a 19.00 i Tirsd uar kl. r b fe . 8 den 2 rden Sognegå

ruar d. 5. feb Søndag ke ir k 0 i Ølst kl. 17.0

Gi’ os lyset tilbage! Ved kyndelmisse er vi nået halvvejs gennem vinteren. I gammel tid sagde man, at man skulle have mindst halvdelen af sit forråd tilbage ved Kyndelmisse. Vi markerer dagen med en særlig gudstjeneste.

Ølst Kirke vil denne aften være lyst op med levende lys. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på æbleskiver og kaffe/te.


ed m t r der ce ke jø o s n u a Kon d enrind af de m gen z Ki lmeindes red V

I 2023 er det 80 år siden, at mere end 7000 jøder blev bragt i sikkerhed i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde og andre småskibe. Det skulle vise sig at være en af de største vellykkede enkelt aktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelser. Hundredvis af danskere blev i løbet af få dage dybt involveret i en redningsaktion, der stadig står som et enestående eksempel på civil modstand i Europa, og som betød at mere end 98 % af de danske jøder blev reddet. I en ramme af livsbekræftende jødisk musik fortæller Klezmerduo historien om danske jøder, der måtte flygte over hals og hoved og om nogle af de mange, der satte livet på spil for at hjælpe.

Klezmerduo regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer. Igennem mere end 30 år har duoen fordybet

Få kirkebladet Også hvis du forlader sognet

Flere tideligere sognebørn får i dag tilsendt kirkebladet til deres nye adresse, så de kan følge med i kirkernes aktiviteter i Haslund og Ølst. Ønsker man i forbindelse med fraflytning fra sognene at fortsætte med at modtage kirkebladet, kontakter

sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers. Klezmer taler til hjertet. Det er spillemandsmusik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Klezmerduo består af Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion, vokal) Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og verden over. Klezmerduo har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen samt udgivet 4 CD`er, der har fået flere Music Award nomineringer. Aftenen organiseres i et samarbejde med Vorup og Kristrup sogne. Det koster 50 kr. arts d. 16. m Torsdag ården g e n g 0 i So kl. 19.0

man blot menighedsrådsformand Finn Sørensen på telefon 4020 7403 eller mail fas@pc.dk, og kirkebladet vil blive fremsendt til den nye adresse, så lang tid dette ønskes.


Sangaften med Hadsten Blandede Kor Onsdag den 29. marts kl. 19.00 i Haslund Kirke

Syng foråret ind! Hadsten Blandede Kor indbyder til en festlig aften med masser af sang – både korsang og fællessang. Der vil være mulighed for at synge både kendte og nye sange og salmer og for at ønske den sang, man lige savner.

Kreativt Værksted En stund med hyggeligt samvær og strikkepinde. I Det Kreative Værksted strikkes dåbsservietter til kirkerne og strømper og andet til salg til støtte for Kirkens Korshær. Samtidigt er værkste-

Nyhedsmail

ember, Onsdage den 30. nov r og 29. 25. januar, 22. februa gården marts kl. 14.30 i Sogne

det en mulighed for at mødes. Der er altid hyggeligt, og der er plads til gode samtaler hen over kaffe/te og strikkepinde. Kom endeligt og vær med! Strikker man ikke endnu, er der mulighed for at lære det.

Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, bliver du opdateret hver gang, der sker noget i Haslund-Ølst Pastorat . Du kan tilmelde dig ved at gå ind på vores hjemmeside www.haslund-olstkirke.dk. Din mailadresse bliver IKKE videregivet, og du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen igen.


KIRKELIG KONTAKT Sognepræster Bart Vanden Auweele Træffes efter aftale Tlf. 86 44 50 52 Tlf. 40 41 79 73 Fri hver mandag Mail: BAAU@km.dk Louise Raahede Orlov pga. hjemmetræning Tlf. 23 98 16 44 Mail: LRAA@km.dk Graver Louise Kjeldsen Tlf: 51 25 88 75 Mail: haslundgraver@mail.dk Fri hver mandag Kirkebil Randers TAXA - Tlf. 87113030 Kirkekontor Vorup Boulevard 29 8940 Randers SV Tlf. 86 41 30 99 Mail: Haslund.sogn@km.dk eller Oelst.sogn@km.dk Menighedsrådsformand Finn Arne Sørensen Tlf. 86 44 55 00 / 40 20 74 03 Mail: fas@pc.dk Kirkebladets redaktion Ellis Juul Finn Arne Sørensen Bart Vanden Auweele

De grønne pigespejdere Anne Marie Baadsgaard (tlf. 86 41 16 19) ab@fc.randers-hf-vuc.dk

KIRKELIG VEJVISER Fødsel Jordmoderen anmelder automatisk fødslen til kirkekontoret, hvis du føder på hospitalet. Føder du derhjemme, skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage (se vejledning på borger.dk). Er I ikke gift, kan ”Omsorgs- og Ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemId på borger.dk Dåb Henvend dig til sognepræsten i god tid før dåben, og send barnets navn samt navn og adresse på fadderne til kirkekontoret Bryllup Kontakt sognepræsten for at reservere en dato for vielsen, og for at finde et tidspunkt for en samtale. Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring (se borger.dk), hvorefter I modtager en prøvelsesattest, som afleveres på kirkekontoret. Dødsfald Skal anmeldes af pårørende eller evt. bedemand via borger.dk senest 2 dage efter dødsfaldet. Tidspunkt for evt. bisættelse eller begravelse aftales med sognepræsten. Gravsted Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende, så henvend dig til kirkegårdslederen (graveren).

KFUM-spejderne Niels Kragh, (tlf. 86 41 58 92)


GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I NOVEMBER

Ons. d. 23. kl. 12.00 Ulvehøj Cafeteria Fællesspisning kl. 19.00 Haslund Kirke / SG Syng julen ind med Tors. d. 24. kl. 18.30 Sognegården Menighedsrådsmøde Søn. d. 27. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste (1. søndag i advent) Ons. d. 30. kl. 14.30 Sognegården Kreativt værksted

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I DECEMBER

Søn. d. 04. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Ons. d. 07. kl. 14:30 Sognegården Juleklip/-konfekt, hygge og kaffe Søn. d. 11. kl. 16.00 Ølst Kirke Lucia Gudstjeneste Ons. d. 14. kl. 12.00 Ulvehøj Cafeteria Fællesspisning Lør. d. 24. kl. 10.00 Haslund Kirke Børne-julegudstjeneste kl. 14.00 Ølst Kirke Gudstjeneste kl. 15.30 Haslund Kirke Gudstjeneste Søn. d. 25. kl. 11.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Lør. d. 31. kl. 14.00 Ølst Kirke Nytårsgudstjeneste, kage og vin kl. 15.30 Haslund Kirke Nytårsgudstjeneste, kage og vin

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I JANUAR

Søn. d. 08. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Ons. d. 11. kl. 14.30 Sognegården Fællessang – kom og ønsk en sang Ons. d. 18. kl. 12.00 Ulvehøj Cafeteria Fællesspisning Søn. d. 22. kl. 10.00 Ølst Kirke Gudstjeneste Ons. d. 25. kl. 14.30 Sognegården Kreativt værksted Søn. d. 29. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Tir. d. 31. kl. 19.00 Sognegården Introaften om kristendom

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I FEBRUAR Søn. d. 05. kl. 17.00 Ølst Kirke Kyndelmissegudstjeneste Ons. d. 08. kl. 17.00 Sognegården Fællessang Søn. d. 19. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Ons. d. 22. kl. 12.00 Ulvehøj Cafeteria Fællesspisning kl. 14.30 Sognegården Kreativt værksted Søn. d. 26. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Tirs. d. 28. kl. 19.00 Sognegården Introaften om kristendom

Søn. d. 05. kl. 10.00 Ølst Kirke Gudstjeneste Ons. d. 08. kl. 17.00 Sognegården Fællessang Tors. d. 16. kl. 19.00 Sognegården Koncert med Klezmerduo Søn. d. 19. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Ons. d. 22. kl. 12.00 Ulvehøj Cafeteria Fællesspisning Søn. d. 26. kl. 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste Ons. d. 29. kl. 14.30 Sognegården Kreativt værksted kl. 19.00 Haslund Kirke Syng foråret ind

ken ling i kir hjælp. m a s d n I d kens Nø Folkekir

Klip af og hæng op

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I MARTS