__MAIN_TEXT__

Page 1

KIRKEBLADET

www.haslund-olst-kirke.dk

Haslund Ølst ”Og dette er tegnet I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe” Luk 2, 12

HASLUND KIRKE

ØLST KIRKE

December - Marts 2020/2021


PRÆSTEN SKRIVER ”Sig straks om jeg forstyrrer,” sagde han i døråbningen, ”så går jeg med det samme.” ”Du ikke bare forstyrrer,” svarede jeg, ”Du ryster hele min tilværelse. Velkommen.” Dette lille digt, skrevet af Eeva Kilpi fra Finland, beskriver meget smukt, hvad det kan betyde at få besøg. At få besøg er en gave, man får. Det, den besøgende giver os, er noget, vi ikke selv kan skabe. Måske handler det bare om et dagligt besøg, hvor naboen sparker træskoen af i døråbningen og råber: ”Det er mig!”, og sætter sig og drikker den halve kop lunkne kaffe, der er tilbage i termokanden – og så oven i købet bedyrer, at det var lige, hvad han/hun trængte til! Eller måske handler det om netop det ene besøg, man på grund af Corona har ventet på i månedsvis, fordi livet føltes ensomt uden denne ene, man længtes efter. At få besøg er en gave, man får. Om det nu er landsbysladder, det delte abonnement på Amtsavisen eller den store kærlighedserklæring vores gæst kommer med, så bringer et besøg altid mulighed for overraskelser. Et besøg ”forstyrrer” altid vores dagsrytme og indelukkethed. Og heldigvis for det! Det kimer for den høje gæst Juleevangeliet er fortællingen om et besøg, der ikke blot overrasker, men faktisk ryster hele tilværelsen og afføder meget forskellige reaktioner. Da Maria får besøg af englen, vælger

hun at åbne sit hjerte og sin krop for det nye, der er på vej. Josef vælger at tro på det utrolige og tager imod den fremmede Jesus som sit eget barn. Befolkningen i Betlehem reagerer derimod ganske anderledes. Selvom Josef er ”af Davids hus og slægt” – og dermed i familie med Betlehems indbyggere – betragter de ham og Maria som to ubudne gæster. Hyrderne derimod, som er vant til at blive ”lukket ude”, tager chancen og aflægger barselsvisit. Og Herodes? Af frygt for at miste magten (dvs. at miste sin identitet), befaler han barnemord – det mest ekstreme forsøg på at lukke det nye (det, der er anderledes eller fremmed) ude. Evangeliefortællingen er som et spejl, som en klangbund, hvor jeg kan genkende mine reaktionsmønstre. Jeg er ikke altid særlig gæstfri, når min hverdag bliver forstyrret eller min tilværelse rystet. Jeg hader store forandringer. Men af og til oplever jeg i glimt, at Biblen taler sandt, når den skriver: ”Glem ikke at være gæstfri, for nogen har uden at vide det haft engle på besøg, da de bød fremmede indenfor” (He. 13, 2). Rør ikke ved min gamle jul ”Rør ikke ved min gamle jul”, siger vi. Men egentligt er det mærkeligt. For hver jul er anderledes. Måske har vi mistet nogen i løbet af året, eller er der kommet nogen til. Og selv er vi også blevet anderledes. Jul er ikke blot en gentagelse af fast-


frosne ritualer. Det er også en invitation, en chance til at give husly til det nye, til alt det, vi måske ikke selv har valgt, men som er blevet vores del. Det kræver mod. Og tillid. Jeg finder denne tillid i troen på, at jeg selv har hjemme hos Gud. At jeg, hver dag – igennem bønnen –, og også min sidste dag, kan komme hjem deroppe, sparke træskoen af og råbe: ”Det er mig!”. Præst – Bart Vanden Auweele

JULEN SIG NÆRMER… Søndag den 22. nov. kl. 15:00 i Haslund Kirke Dette er overskriften på en lidt anderledes gudstjeneste den 22. november. Som optakt til advents- og juletiden har vi spurgt nogle lokale

indbyggere om at vælge en adventseller julesalme, som betyder noget særligt for dem. Disse salmer vil vi synge, og derudover vil der være plads til fortælling og eftertanke. Kom allerede her før december i humør til at træde ind i julemåneden!


COVID-19 Traditioner, nytænkning og tilmelding til juleaften… Den corona-virus, der er på spil i vores land og i resten af verden, giver en mængde udfordringer i vores liv. Det gælder også i kirken. Vi har selvfølgeligt begrænsninger på, hvor mange, der kan være i kirkerne og i sognegården. Hvis vi synger, kan vi være få, og hvis vi ikke synger, lidt flere. Desværre har vi været nødt til at aflyse vores dejlige ”Syng Julen Ind” og den skønne adventsgudstjeneste med Luciaoptog. Med de restriktioner, der er, kunne vi simpelthen ikke gennemføre disse traditioner på en bare nogenlunde festlig måde. Andre arrangementer har vi kunnet gentænke: F.eks. er et foredrag flyttet til kirken, hvor der kan være lidt flere. Vi har også indført nogle sangstunder, hvor der selvfølgeligt er rigtig god afstand, og vi har planlagt, at kirkekaffen finder sted, når det er muligt ift. forsamlingsforbuddet. Kirkekaffen vil, når den kan

afholdes, så vidt muligt finde sted udenfor. Vi har også tilmelding til en række arrangementer og gudstjenester, så vi er sikre på, at vi kan gennemføre med det antal, der er forsvarligt i kirkerne. Det betyder også, at vi i stedet for 3 gudstjenester juleaften har 5. En sidste ændring er, at vores gudstjeneste den 24. dec. i Ølst er flyttet ud på Designhøjskolen. Der har vi lånt et smukt lokale i en af de gamle staldlænger, så der er betydeligt mere plads til at fejre julen end i kirken. Vi håber, at I vil tage godt imod alle disse ændringer! Hold øje med hjemmesiden og Facebook for at se evt. nye ændringer, der jo desværre kan forekomme. Og så glæder vi os – som alle andre – til, at alt igen bliver normalt, men vi må gøre alt, så godt vi kan under de vilkår, der er lige nu. Menighedsråd og Præster

OM MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020 Vi har den 15. september 2020 haft menighedsrådsvalg. Der er sket en lille ændring, idet der er kommet et nyt medlem i Ølst og et i Haslund. Ølst Grethe Hedegård Brøgger Henning Danielsen J. P. Christiansen

Haslund Lene Kragh-Frederiksen Bruno Søndergaard Ellis Juul Kirsten Jørgensen Finn Arne Sørensen Finn Arne Sørensen


JULEKLIP TIL ARRESTEN SAMT HYGGE OG KAFFE Onsdag den 9. dec. kl. 14:30 i Sognegården Vores sognepræst er også præst i Randers Arresthus. Vi plejer at lave julekonfekt til de indsatte, som de får ifm. julegudstjenesterne derinde, og gaven vækker altid mange følelser og glæde! I år er det desværre svært at give konfekt pga. risikoen for smitte med CoVid19. Derfor laver vi i stedet en juleengel til hver enkelt indsat.

JULEAFTEN I HASLUND OG ØLST SOGNE - MED TILMELDING! Da vi pga. corona ikke kan være så mange i kirkerne, er der tilmelding til Finn Sørensen - fas@pc.dk – tlf. 40 20 74 03 / 86 44 55 00 – senest den 20. december. 10:00 11:15 13:00 14:15 15:30

Haslund Kirke Børnegudstjeneste Haslund Kirke Haslund Kirke Haslund Kirke Ølst – Julegudstjenesten er på Brusgaard, Brusgårdsvej 25, 8960 Randers SØ

Vi vil gerne takke Den Skandinaviske Designhøjskole for, at vi må låne deres lokaler til julegudstjenesten for Ølst Sogn, så vi kan være langt flere end i vores smukke, men også meget lille Kirke.

NYTÅRSAFTEN I ØLST OG HASLUND Den 31. december kl. 14:00 i Ølst og 15:30 i Haslund Kirke Vi takker for det år, der er gået. Nemt har det ikke været. Der er vel ikke nogen af os, der har oplevet noget lignende før, men vi vil alligevel på denne dag se tilbage på 2020 og lægge mærke til både det, der har

været hårdt, og det, der trods alt var godt. Og så vil vi se fremad – med håb og med troen på, at Gud går med os alle dage! Efter gudstjenesterne ønsker vi, hvis det er muligt, hinanden godt nytår over et glas perlende vin.


KYNDELMISSE Søndag den 7. feb. kl. 17:00 i Ølst Kirke Vinteren vender, og lyset vinder frem. Tilbage fra helt gammel tid har man fejret Kyndelmisse, og det vil vi også gøre denne søndag i vores smukke og hyggelige lille kirke i Ølst. Der vil være masser af stearinlys, så trænger du til at se et lys i mørket, så kom!

Efter gudstjenesten er der, hvis det er muligt, kaffe i kirken.

P.H. – EN VISE OM DANMARK Tirsdag den 9. feb. kl. 19:00 i Haslund Kirke

– om kulturhåndværkeren og samfundsrevseren Poul Henningsen (1894-1967) Foredrag ved Poul Smedegaard Andersen

I over et halvt århundrede satte Poul Henningsen sit umiskendelige aftryk på dansk kultur med sin nyskabende og igangsættende vitalitet. Han var multikunstner, og hans talent rakte langt. En provokerende, veludviklet skarpsindighed bragte ham ofte på kollisionskurs med de gængse økonomiske og politiske opfattelser. I foredraget skildres Poul Henningsens liv i al sin mangfoldighed. Mange af hans viser er blevet til elskede klassikere, som vi skal synge flere af i løbet af foredraget. Sig velkommen til en rejse i det P.H.’ske univers. Tilmelding til LRAA@KM.DK ELLER 23981644 senest den 7. februar.


VI SYNGER VINTER- OG FORÅRSSANGE Tirsdag den 16. mar. kl. 19:00 i Ølst Vi står sammen for en aften fyldt med poesi, musik og fællessang.

FYRAFTENSSANG Sidste onsdag i måneden i januar, februar og marts kl. 16.30 i Haslund Kirke ”Fik du set det, du ville? Fik du hørt din melodi”? De fleste mennesker gemmer på sange og salmer, som betyder meget for dem. Måske fordi de minder, om dengang man var barn. Eller en bestemt melodi minder én om en ungdomsforelskelse. Eller fordi man sang dem ved en af sine kæres begravelse. Eller måske gav en bestemt sang eller salme lidt fodfæste i en vanskelig periode af livet… Nogle sange kan man ikke synge, uden at de kalder minder frem. Ved fyraftenssang vil vi sætte netop dis-

se sange og salmer i fokus. Lokale borgere vælger det, vi skal synge, og fortæller om, hvorfor netop disse sange har en stor betydning i deres liv. Gennem den personlige tilgang sker det, at en sang eller salme pludseligt åbner sig på en helt ny måde. Tøv ikke med at kontakte kirkesanger Knud Wieland eller vikarpræst Bart Vanden Auweele, hvis du har lyst til at være med til at vælge og præsentere nogle af ”dine” yndlingssange. Vi har tænkt os, at arrangementet varer omkring tre kvarter. Velkommen til en rolig stund midt i en travl hverdag!

FOREDRAG V/FORFATTER ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY Tirs. d. 4. mar. kl. 19.30 i Kristrup Sognegård Fælles sogneaften i et samarbejde imellem Kristrup, Vorup og Haslund/ Ølst sogne. Smaragdsliberen er en fortælling om ubrydelige venskaber på tværs af religiøse overbevisninger, om kærlighed og bratte fald:

En roman om at vælge livet til. Entré 50 kr.


EN HEL PRÆST I PRÆSTEGÅRDEN – OG TO HALVE… Kære Alle, Siden december 2018 har jeg, Louise, haft den store glæde at være præst i Haslund og Ølst samt Randers Arresthus. Jeg holder så utroligt meget af at være her. Det er et dejligt sted med masser af skønne mennesker. Det har været snart 2 gode år! Men samtidigt har vi tydeligt mærket, at vores lille datter, Silke, har fået et større og større behov for at være meget hjemme. Hun trives bedst og udvikler sig langt bedre, når hun er meget sammen med os, og når vi kan hjælpe hende med at opdage livet og verden. Silke har, som mange nok ved, Downs Syndrom og har brug for lidt mere hjælp end så mange andre børn. Derfor har vi søgt Randers Kommune om at komme til at træne Silke hjemme på halv tid. Provstiet, stiftet og vores lokale menighedsråd har støttet dette, og det er vi virkeligt taknemmelige for! Det betyder, at jeg, Louise, fra november og frem kun vil varetage halvdelen af min stilling, og at den anden halvdel skal varetages af en vikar. Nu er det så heldigt, at der findes en præst mere i præsteboligen, og at Århus Stift har foreløbigt konstitueret Bart (Vanden Auweele) i stillingen.

Så fra 1. november har Haslund og Ølst Sogne samt Randers Arresthus stadig én præst, men den præst vil være delt i to… Bart varetager en halvdel og Louise den anden. Stillingen er i skrivende stund blevet slået op, så alle interesserede kan søge den. Derfor står der fra 1. februar ikke, hvem den anden præst er, da det naturligvis ikke er besluttet endnu. Vi håber sammen med menighedsrådet på, at I vil tage godt imod denne ændring. Vi er begge utroligt glade for at være her, og vi GLÆDER os til at arbejde sammen i sognene og til, at vores datter og hendes storebror forhåbentligt må stortrives! Mange Hilsner Bart og Louise


TRANSPORT TIL OG FRA KIRKEN Hvis du har et problem med at komme frem og tilbage i forbindelse med en gudstjeneste eller et af vores arrangementer i Sognegården eller i kirkerne, er du velkommen til at kontakte formand Finn Sørensen eller et af de øvrige menighedsrådsmedlemmer for at få kørelejlighed.

Der er også mulighed for at benytte kirkebil. Du bestiller en taxa ved Randers TAXA på telefon 87 11 30 30, og så er det kirken, som betaler.

BØGER FORFATTET AF KARL A. JOHANSEN Fra Ølst sogn og Fra Haslund sogn Forfattet af Karl A. Johansen

Kan forsat købes ved: Karl A. Johansen Karlsbergvej 48, Askildrup Tlf. 21 18 48 34 eller Finn Sørensen Møllevangsvej 14, Haslund Tlf. 40 20 74 03

NÅR BILLEDER ER EN HOBBY Disse smukke billeder er taget Hanne Saugmann, Haslund. Vi takker for at måtte bringe dem i kirkebladet. Hvis du vil se flere af Hannes billeder, kan du se hendes og andre fotografier på hjemmesiden www.fotogruppen-objektiv.dk


KREATIVT VÆRKSTED Den sidste onsdag i måneden strikker vi dåbsservietter til kirken samt karklude og sokker, som vi sælger. Med pengene støtter vi Kirkens Korshær og andre gode formål i lokalområdet. Vi mødes i Sognegårdens store sal, og mens strikkepindene arbejder, nyder vi en kop kaffe/te og

hinandens selskab. Alle er hjerteligt velkomne – og kan man ikke strikke, er der nogle, der gerne vil undervise lidt i det! Se bagsiden for dato og sted.

FÅ KIRKEBLADET, HVIS DU FORLADER SOGNET Flere tideligere sognebørn får i dag sendt kirkebladet til deres nye adresse, så de kan følge med i kirkernes aktiviteter i Haslund og Ølst. Ønsker man i forbindelse med fraflytning fra sognene at fortsætte med at modtage kirkebladet, kontakter man blot menighedsrådsformand Finn Sørensen på telefon 4020 7403 eller mail fas@pc.dk, og kirkebladet vil blive fremsendt til den nye adresse, så lang tid dette ønskes.

NYHEDSMAIL Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, bliver du opdateret hver gang, der sker noget i Haslund-Ølst. Du kan tilmelde dig ved at gå ind på vores hjemmeside www.haslund-olst-kirke.dk. Din mailadresse bliver IKKE videregivet, og du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen igen.

DET

aldrig jeres vil holde tro på livsfortællinop med at , e.dkg og sa fortælle lige så at lig irkne -ke mtidi top din lstge me g fortæ nd-o llinge t værd so fortællin tør haslu r. g m all e andr er Når es vi en velke dnu ndte en ga dage ng hø …”, så ord, ”og rer de de at vi ved all vi, at t skete om Je e er en i de det er jul, og om lys su fødse del af for l, tæ , for llinge varm di get vi alle ha e og hje den hand n rteru ler r brug Glæd for og m – no VI SY kan giv - til jer elig jul! NGER Og go e. alle. JULE dt ny tår N IN Tirs. D MED d. Haslu 2. dec. HADS /Ann 2014 nd Ki TEN e Ha rke og kl. nson BLAN Præs 19.00 DEDE tegå genn KOR. rd em korsa skær Tradit ng et af ionen le ka syng ”fred , fælless tro er vi n slyse ang sænk begynd t” lig ind sa og i julen e e e så hed for sig. He at lade Hads mmen me stiljul ref ten d de efred at gå ter er bl. og de en n ni læ Kor ka og syng med over der mu ger. lig e ffen Vi sta sninog de videre, mei præstegå kirke rter fra friskba rns SOGN fan,ling hvorrdeni . Arran gte kle vi nyde r geme vi EEFTgik en be le ve jner. velko ntet ER g i he var mne. er gra der ud MID To tis, og , at rs. d. lketællin DA Gus ni ge – KO1-2). iri fo da 11 all Kv Ha e e er 2, NFEK ldnd .m de slu ens ho e i de T TI Præs c. 2014 (Luk t sket L RA om at tælling, kl. 14 tegå NDER rd ”Og de Augustus te foIlke .00 disse S AR syn til REST kejser r den førs n”’kirkens tider tales . Anne indkøb. so der Ko Det va lder i Syrie viteres all ciale arbejd mege send Hanson på ntakt so e, de hygg e’. De t om gnep r ha 86 44 eli statho mand en mail ræst rfor stegå g sognee r tid og 50 inan ag 52 ell h@km lyst, rd d. 8 Husk til en er de ca en. Her ftermidd dec. .dk : ag i . sene kirke At der alt præjulen 45 indsa laver vi st bil id er ko tte ba mente til og mulig Menig g tremm , der sk nfekt til fra r (se al tilb heds er og bage kirkens hed for ringe marci rådet lukke rst i pan blade arrangemm. sørger for de døre. v. ka t). ffe og og indkø Tilme æbles er desu b af E lding den kiver. væ RK er nø ST KIrt dven dig ØL af he n-

K

BLA IRKE

www.

nd Haslu Ølst

UND

HASL

15 s 20

Mart ar &

E

KIRK

ebru ar, F

Janu


KIRKELIG KONTAKT

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Louise Krogh Raahede Træffes efter aftale Tlf. 86 44 50 52 Fri hver mandag Mail: Lraa@km.dk

Fødsel Jordmoderen anmelder automatisk fødslen til kirkekontoret, hvis du føder på hospitalet. Føder du derhjemme, skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage (se vejledning på borger.dk). Er I ikke gift, kan ”omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemId på borger.dk

Graver Jette Mørk Tlf: 40 42 11 07 haslundgraver@mail.dk Fri hver mandag Kirkebil Randers TAXA Tlf. 87113030 Kirkekontor Vorup Boulevard 29 8940 Randers SV Tlf. 86 41 30 99 Mail. Haslund.sogn@km.dk eller oelst.sogn@km.dk

Dåb Henvend dig til sognepræsten i god tid før dåben, og send barnets navn samt navn og adresse på fadderne til kirkekontoret Bryllup Kontakt sognepræsten for at reservere en dato for vielsen, samt for at finde et tidspunkt for en samtale. Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring (se borger.dk), hvorefter I modtager en prøvelsesattest, som afleveres på kirkekontoret.

Menighedsrådsformand Finn Arne Sørensen Tlf. 86445500 / 40207403 fas@pc.dk

Dødsfald Skal anmeldes af pårørende eller evt. bedemand via borger.dk senest 2 dage efter dødsfaldet. Tidspunkt for evt. bisættelse eller begravelse aftales med sognepræsten.

Kirkebladets redaktion Louise Krogh Raahede Ebba Benedicte Castberg Finn Arne Sørensen

Gravsted Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende, så henvend dig til kirkegårdslederen (graveren).

De grønne pigespejdere Anne Marie Baadsgaard (tlf. 86 41 16 19) ab@fc.randers-hf-vuc.dk

KFUM-spejderne Niels Kragh, (tlf. 86 41 58 92)


GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I NOVEMBER Søn. d. 22. kl. 15.00 Haslund Kirke Julen nærmere sig v/ Bart Ons. d. 25. kl. 14.30 Haslund Sognegård Kreativt værksted Søn. d. 29. kl. 11.30 Haslund Kirke v/ Tania Dondes Christensen

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I DECEMBER Søn. d. 06. kl. Ons. d. 09. kl. Søn. d. 13. kl. Tors. d. 24. kl. Tors. d. 24 kl. Tors. d. 24. kl. Tors. d. 24. kl. Tors. d. 24. kl. Fred. d . 25. kl. Tors. d. 31. kl. Tors. d. 31. kl.

10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste 14.30 Haslund Sognegård Juleklip 10.00 Ølst Kirk Gudstjeneste 10.00 Haslund Kirke Børnegudstjeneste, tilmelding 11.15 Haslund Kirke Husk tilmelding 13.00 Haslund Kirke Husk tilmelding 14.15 Haslund Kirke Husk tilmelding 15.30 Brusgård Husk tilmelding 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste 14.00 Ølst Kirke Gudstjeneste 15.30 Haslund Kirke Gudstjeneste

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I JANUAR Søn. d. Søn. d. Ons. d. Ons d. Søn. d .

10. kl. 17. kl. 27. kl. 27. kl. 31. kl.

10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste 10.00 Ølst Kirke Gudstjeneste 14.30 Haslund Sognegård Kreativt værksted 16.30 Haslund Kirke Fyraftenssang indtil 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste

(indtil 17.15)

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I FEBRUAR Søn. d. Tir. d. Søn. d. Ons d. Ons. d. Søn. d.

07. kl. 09. kl. 14. kl. 24. kl. 24. kl. 28. kl.

17.00 Ølst Kirke Kyndelmisse 19.00 Haslund Kirke Foredrag ved Poul Smedegaard 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste 14.30 Haslund Sognegård Kreativt værksted 16.30 Haslund Kirke Fyraftenssang indtil (indtil 17.15) 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste

Tors. d. 04. kl. Søn. d. 07. kl. Søn. d. 14. kl. Tirs. d. 16. kl. Ons. d. 24. kl. Ons. d. 24. kl.

19.30 Kristrup Sognegård Foredrag 10.00 Ølst Kirke Gudstjeneste 10.00 Haslund Kirke Gudstjeneste 19.00 Ølst Kirke Vi synger vinter/forårssange 14.30 Haslund Sognegård Kreativt værksted 16.30 Haslund Kirke Fyraftenssang indtil (indtil 17.15)

Gælder alle gudstjenester og arrangementer: Tjek altid hjemmesiden www.haslund-olst-kirke.dk, den lokale Facebookside samt nyhedsmails for evt. ændringer pga. coronasituationen. Indsamlinger i Kirken - Kirkens Korshær.

Klip af og hæng op

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I MARTS

Profile for Bruno Sørensen

Haslund Ølst kirkeblad december - marts 2020/2021  

Haslund Ølst kirkeblad december - marts 2020/2021  

Profile for bks0401
Advertisement