Page 1

Kirkebladet

www.haslund-olst-kirke.dk

Påskemorgen stod du op, du kan ikke bindes, gravens sten er ikke nok, og døden overvindes. Hver gang at jeg syns jeg ku’ helt la’ vær’ at være, står du her med livets nu, Jesus, du min Herre! Påskevers af Sten Kaalø, 1990 Salmebogen nr. 70 v. 4

Haslund kirke

Haslund Ølst

Ølst kirke

April - Juli 2019


Præsten skriver - Årets udflugt med konfirmanderne At se kirken og livet i et andet perspektiv… ”Vil du med på vores konfirmandudflugt til Viborg Domkirke, eller vil du selv på en tur bare med jeres konfirmander fra Haslund og Ølst?”, spurgte mine kolleger inde i Johanneskirken, da vi snakkede om årets konfirmandforløb. Jeg blev jo lidt kastet ind i det hele, for når man starter op i nye sogne den 1. december, ja, så er konfirmandåret allerede godt i gang, men jeg var ikke i tvivl! Selvfølgeligt skulle vi på vores egen tur, så jeg kunne lære de unge herfra lidt bedre at kende! Heldigvis var menighedsrådet med på idéen, så på den absolut koldeste dag i januar drog vores konfirmander, Marie Sørensen (som frivillig) og jeg afsted. Selve turen Vi begyndte dagen hos Kirkens Korshær på Nørre Allè 25. Korshærspræsten fortalte os om sit og hele korshærens arbejde. De unge hørte om, hvordan livet på gaden i Århus er. Det er et liv præget af misbrug og psykisk sygdom, og gennemsnitsalderen er deprimerende lav. ”Hjælper I folk ud af deres misbrug”, spørger folk tit, og ja, vi begraver da en del”, var en af de krasse meldinger fra præsten. ”Selvfølgeligt er der også en solstrålehistorie hist og her, men de andre skæbner er der tydeligt flere af”, fortalte han. Vi hørte også, at antallet af unge hjemløse er stigende, for priserne på en lejebolig er for høj i forhold til den indkomst, de unge har, og rigtigt mange unge er desværre ensomme og overladt til sig selv. Meget af det, vi hørte,

var virkelig barskt, men samtidigt, så hørte konfirmanderne også om de værdier, der er bærende for Korshæren og for Kristendommen i det hele taget. Hos Korshæren leves Evangeliet ud hver eneste dag, og for Gud er hvert eneste menneske jo af en uvurderlig værdi. Når et menneske kommer ind af døren i Nørre Allé, ja, så ser man aldrig på pungens størrelse eller på, hvor meget styr han eller hun har på sit liv. Man ser først og fremmest mennesket! Og så tilbyder man en seng, et måltid mad, en god samtale og diverse aktiviteter. Den nuværende korshærspræst har faktisk tidligere haft en direktørstilling hos Lego, men det var tydeligt, at han holdt endnu mere af sit nuværende job. Det er fyldt med mening! Efter besøget hos Korshæren, var vi i Domkirken, og det skriver jeg meget lidt om, for den lignede sig selv: Stor, smuk og gammel. Vi spiste også på Mac Donalds, og det var dejligt at mærke, at vores konfirmander, der jo går i mange forskellige klasser på Tirsdalens Skole og på 4 forskellige konfirmandhold i Johanneskirken, hyggede sig sammen. Dagens sidste oplevelse vil jeg igen fortælle lidt mere om. Vi var på noget, der hedder ”Poverty Walk”, hvor en tidligere hjemløs og stofmisbruger viste os en side af Århus, som vi normalt ikke ser. Hun viste os, hvor man kan sove, når man ikke lige har en lejlighed eller måske bare et værelse. Der var flere muligheder: Den bare, kolde jord under en bro, i forladte bygninger og på enkelte


natherberger. Vi så også nogle af de andre steder, der er vigtige i en hjemløs stofmisbrugers dagligdag: Væresteder, hvor man kan få mad, bad og samvær. Steder, hvor man kan fixe, og steder, hvor man kan få tøj og soveposer, så man bedre kan klare vinteren. Vi så meget, og jeg tror, at det gjorde et stort indtryk på vores unge at fornemme, hvor barskt det faktisk er at være hjemløs. Vi var som sagt også afsted på vinterens nok koldeste dag. Marie havde heldigvis ekstra vanter og små varmebrikker med, og fællesskabet varmede også, men nej, hvor vi frøs! Tanken om ikke at have et hjem var nok endnu voldsommere lige den dag, men det, der gjorde det største indtryk på os alle sammen var at møde et menneske – vores guide – som havde prøvet det hele. Hun fortalte meget ærligt om livet på gaden med fællesskab og gensidig hjælp og jo desværre også med utryghed og vold. Vi hørte også om hendes eget livsforløb med alt det, hun havde været udsat for. Hun havde mildest talt haft barndom, der var uegnet for børn, og også i voksenlivet havde hun oplevet meget mere end et menneske skulle behøve. Efter det møde tror jeg ikke, at nogen kunne tænke, at en hjemløs eller en stofmisbruger bare skal tage sig sammen. Jeg tror der imod, at vi alle fik en utrolig stor respekt for vores guide. Tænk at holde sig på benene, når man gennemgår så meget. Hvorfor lige de oplevelser på årets udflugt? På turen hørte jeg konfirmander sige tre ting, som for mig bekræftede, at det havde været en god og en vig-

tig tur. En konfirmand sagde, at hvis det med hash og stoffer nogensinde havde virket lidt spændende, så gjorde det det ikke mere. De havde set bagsiden af medaljen, og den var bare for grum. Jeg kunne ikke lade være med at glæde mig over, at vores guide hørte det, for hele hendes ønske med at vise rundt er jo bl.a., at unge ikke skal ud på den bane, hun har afprøvet. Det andet udsagn ville også have glædet hende, tror jeg, for det sagde både noget om kirken og om vores menneskesyn. Det var nemlig, at turen havde ændret konfirmandernes indtryk af kirken. Den viste sig ikke bare at være nogle gamle bygninger, hvor en gruppe pæne mennesker mødes. Lige pludseligt fik de unge en tydelig fornemmelse af det, vi mødes om: Budskabet om, at hvert eneste menneske er skabt og elsket af Gud, og så Guds kalden på os. At Han kalder os ud af os selv, så vi skal leve for de andre. Det er dér, hvor det sker, at vi i glimt ser en flig af selveste Paradiset. Ja, korshærspræsten sagde det så godt: ”Kirkens primære opgave er altid at nå ud til dem, vi endnu ikke er hos”. Og den sidste grund til at turen var god, ja, det var udsagnet fra alle konfirmanderne om, at turen skal gentages for de nye konfirmander næste år. Måske på nær domkirken, mente nogle… Louise Raahede Sognepræst


Foråret synges ind med Hadsten Blandede Kor Tirs. d. 3. april kl. 19:00 i Ølst Kirke Kom og vær med! Denne aften byder på korsang og masser af fællessang. Vi vælger på forhånd nogle få sange/ salmer, og derefter er der mulighed

for ønsker. Korets leder, Vibeke Hansen, står sammen med kirkesanger Knud Wieland og præst Louise Raahede for dette arrangement. Vi slutter aftenen af med kaffe og en småkage.

Nyt tiltag - påskeægsjagt og påske for børn Søn. d. 7. april kl. 10:30 i Haslund Kirke Når vi bor i en landsby, er det vigtigt at have lejlighed til at mødes. På denne formiddag er muligheden der for landsbyens børnefamilier og alle andre, der måtte have lyst. Først er der en kort gudstjeneste for børn. Det vil handle om Påsken: Hvad skete der egentlig? Hvad betyder det, og hvorfor sælger man påskeæg alle vegne? Der vil være fortælling samt sang og fagter. Til sidst mødes vi i haven ved sognegården (den gl. præstegård) over for kirken. Der vil være påskeægsjagt for både store og små børn.

I den del af haven, hvor de små skal finde påskeæg, byder vi på kaffe/te til de voksne, så der er mulighed for at snakke lidt hen over kopperne. Vi håber, at det bliver en god formiddag med sjov og fællesskab.


Påsken i Haslund og Ølst Kirker At fejre påsken i kirken er som at tage på en vandring sammen med Jesus og hans disciple. Vi vandrer ind til Jerusalem, hvor Jesus bliver taget imod med alle de drømme og forventninger, et menneske næsten kan have. Men lige så stille viser det sig , at det, Jesus vil, er så anderledes end det, disciplene overhovedet selv kunne forestille sig. Vi kan kun gisne om, hvad de har tænkt, da han gav dem brød og vin og sagde de gådefulde ord: ”Dette er mit legeme – dette er mit blod”. Næste dag blev det tydeligt, at han gav sig selv. Han gav legeme og blod på korset. I kirken vil vi Langfredag pynte alteret med røde roser, for den dag er blodets dag og kærlighedens dag. Den dag, hvor Gud viser os, at hans kærlighed holder fast lige meget hvad. Det er også mørkets dag, for disciplene troede, at alt nu var mistet: Ham, de elskede. Det fællesskab mellem Gud og mennesker, som de havde fået en forsmag på. De gemte sig og var bange, for hvad ville man ikke gøre ved dem

nu, hvor man havde dræbt deres leder – deres lærer…? Langfredag er vel periodens anden vigtigste dag, for kun på baggrund af dens mørke, kan vi virkeligt se Påskens lys. Og Påskemorgen kom, og dér ender vores vandring – ved den tomme grav – ved opstandelsens håb – ved påskemorgens glæde! Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden ”Glædelig Påske” over et glas mousserende vin. Vi fejrer alle påskeugens dage i vore kirker. To i Haslund og to i Ølst. Kom endelig til en eller måske alle gudstjenesterne og oplev vandringen frem mod Påsken. Palmesøndag 14. april kl. 19:00 i Ølst Kirke Skærtorsdag 18. april kl. 10:30 i Haslund Kirke Langfredag 19. april kl. 10:30 i Ølst Kirke Liturgisk gudstjeneste Påskedag 21. april kl. 10:30 i Haslund Kirke


Kreativt værksted Ons. d. 24. april kl. 14:30 – 16:30 i Haslund Sognegård Forårssæsonens sidste kreative værksted finder sted denne eftermiddag. Der er som altid kaffe, kage og samtale. Vi strikker bl.a. dåbsklu-

de, så sognenes børn får en smuk hilsen, der også senere kan minde dem om deres dåbsdag og om det fællesskab, kirken er. Kluden bliver ved dåben brugt til at tørre barnets hoved. De kreative eftermiddage starter op igen i september.

Vi fejrer Befrielsen – Aftensang Søn. d. 5. maj kl. 19.00 i Haslund Kirke

Der er mulighed for at tænde lys. Menighedsrådet er vært med en lille udskænkning i våbenhuset.

1945 er både lang tid siden og ganske tæt på. Denne aften vil vi tænke tilbage på de 5 mørke år, hvor en menneskefjendsk ideologi kastede Europa ud i en grusom krig. Vi husker den tyske besættelse af Danmark og mindes befrielsen.

Konfirmation og årets konfirmander Bededag d. 17. maj kl. 11 er der konfirmation i Haslund Kirke. Hvis man ønsker at aflevere en lykønskning, kan dette gøres i våbenhuset umiddelbart inden (eller under) gudstjenesten

Årets konfirmander er: • • • • • • • • • • •

Mathias Fjordvald Sørensen Lærke Elfving Christoffer Høj Hoffmann Nora Rasmine Henssel Quottrup Nana Nygaard-Hesselberg Lærke Soelberg Amalie Juncher Prip Victor Lindgaard Hindborg Kira Sloth Brandbyge Emma Vandel Würtz Niklas Pedersen – fra Ølst

FREMTIDIGE KONFIRMATIONSDATOER • 2020: Store bededag fredag den 8. maj • 2021: Store bededag fredag den 30 april


SIKRING AF GRAVSTEN Vi ønsker at beskytte alle, der færdes på vores kirkegårde, og efter flere alvorlige ulykker – en med dødelig udgang har Randers Søndre Provsti valgt at få udarbejdet en gravstensAPV (arbejdspladsvurdering) på kirkegårdene i Provstiet.

De berørte gravstedsejere vil blive kontaktet af menighedsrådet efterfølgende.

Arbejdsmiljøkonsulenten har sammen med formanden, gravermedhjælperne og en af kirkeværgerne gennemgået stenene på begge sognets kirkegårde.

TELEFONVENNER En at dele hverdagens oplevelser med Savner du en at vende dagligdagens store og små oplevelser med? Mangler du nogen gange en person at snakke med? En person der kan lytte til dig? En du kan dele dine bekymringer, sorg og glæde med? Din telefonven tager udgangspunkt i det, du gerne vil snakke om. Din telefonven Med en frivillig telefonven får du 1-2 ugentlige opkald. Det er altid den samme telefonven der ringer til dig, så med tiden lærer I hinanden rigtig godt at kende.

Forventninger til dig: - Du har lyst til at lære en ny person at kende. - Du er indstillet på, at telefonvennen ikke ringer mere end højst 2 gange om ugen. Har du lyst til at få en telefonven? Så kontakt aktivitetsmedarbejder Inge-Schultz-Knudsen, tlf. 20 47 64 73 eller mail inge.schultz-knudsen@ randers.dk eller frivilligkoordinator Birgitte Saksø, tlf. 23 81 55 91 eller mail birgitte.sakso@randers.dk Selvhjælp Randers og Ældreområdet i Randers Kommune står bag tilbuddet, som er gældende i hele kommunen.


SOGNETUR Onsdag den 22. maj 2019 Turen går til Juelsmindehalvøen og Glud Museum. Program: Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 12.30 Kl. 14.30 Kl. 15.30 Kl. 18.00

Afgang fra Ølst Kirke Afgang fra Haslund, velankomne til Glud Museum, får vi en kop kaffe og frugt i det fri, medbragt af menighedsrådet. Guidet tur rundt på Juelsmindehalvøen og på denne tur besøger vi Vridsted Kirke. Rundvisning på Glud Museum. Kaffe/The med boller og lagkage på Glud Museum hvor menighedsrådet er vært. Forventet hjemkomst.

Tilmelding sker (først til mølle) til Finn Sørensen på telefon nr. 86445500 eller 40207403 senest torsdag den 14. maj Max antal deltager er 59 personer. Prisen for turen er kr. 100,Der betales i bussen.


FRILUFTSGUDSTJENESTE – 2. PINSEDAG Man. d. 10 juni 2019 kl. 11.00 Paderup Mose Pinsen er foruden kirkens fødselsdag også fællesskabets fest. Og derfor fejrer vi 2. Pinsedag i fællesskab med Vorup og Kristrup Sogne ude i den smukke natur ved Paderup Mose. I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Johannes Kirken, Vorup.

Blæseorkestret Søndermarken spiller med, kirkekorene fra både Vorup og Kristrup synger, og efter gudstjenesten sælger spejderne kaffe, kage mm. Medbring gerne et tæppe eller en klapstol.

PILGRIMSVANDRING Søn. d. 16. juni 2019 kl. 19.00 Ølst Kirke En lille søndagsvandring i det fri, vi starter den lille vandring ved Ølst Kirke hvorefter turen går ud i naturen omkring Ølst, en tur på ca. 6 km. Vi slutter ved Ølst Kirke, hvor menighedsrådet er vært med kaffe, sodavand og øl.

NYHEDSMAIL Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, bliver du opdateret hver gang, der sker noget i Haslund-Ølst. Du kan tilmelde dig ved at gå ind på vores hjemmeside www.haslund-olst-kirke.dk. Din mailadresse bliver IKKE videregivet, og du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen igen.


Få kirkebladet, hvis du forlader sognet Flere tideligere sognebørn får i dag tilsendt kirkebladet til deres nye adresse, så de kan følge med i kirkernes aktiviteter i Haslund og Ølst. Ønsker man i forbindelse med fraflytning fra sognene at fortsætte med at modtage kirkebladet, kontakter man blot menighedsrådsformand Finn Sørensen på telefon 4020 7403 eller mail fas@pc.dk, og kirkebladet vil blive fremsendt til den nye adresse, så lang tid dette ønskes.

TRANSPORT TIL OG FRA KIRKEN Hvis du har et problem med at komme frem og tilbage i forbindelse med en gudstjeneste eller et af vores arrangementer i Sognegården eller i kirkerne, er du velkommen til at kontakte formand Finn Sørensen, eller et af de øvrige menighedsrådsmedlemmer for at få kørelejlighed.

Der er også mulighed for at benytte kirkebil. Du bestiller en taxa ved Randers TAXA på telefon 87 11 30 30 og så er det kirken, som betaler.


Kirkelig kontakt Sognepræst Louise Krogh Raahede Træffes efter aftale Tlf. 86 44 50 52 Fri hver mandag Mail: Lraa@km.dk

Kirkelig vejviser

Konstitueret Graver Jette Mørk Tlf: 40 42 11 07 haslundgraver@mail.dk

Fødsel Jordmoderen anmelder automatisk fødslen til kirkekontoret, hvis du føder på hospitalet. Føder du derhjemme skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage (se vejledning på borger.dk). Er I ikke gift, kan Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemId på borger.dk

Kirkebil Randers TAXA Tlf. 87113030

Dåb Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne.

Kirkekontor Randers Syd Absalonsvej 2 8960 Randers SØ Kontortid: Man-Fre. kl. 9.00 – 13.00 Torsdag kl. 16.00 – 17.00 Tlf.: 86413099 / 86425016 kirkekontor@randerssyd.dk Menighedsrådsformand Finn Arne Sørensen Tlf. 86445500 / 40207403 fas@pc.dk Kirkebladets redaktion Louise Krogh Raahede Ebba Benedicte Castberg Finn Arne Sørensen

De grønne pigespejdere Anne Marie Baadsgaard (tlf. 86 41 16 19) ab@fc.randers-hf-vuc.dk

Bryllup Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. Herefter modtager I en bekræftelse på reservationen samt en skriftlig vejledning. Før vielsen skal I også udfylde en ægteskabserklæring (se borger.dk), hvorefter I modtager en prøvelsesattest som afleveres på kirkekontoret. I bliver kontaktet af præsten for at aftale samtale. Dødsfald Skal anmeldes af pårørende eller evt. bedemand via borger.dk senest 2 dage efter dødsfaldet. Gravsted Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende, så henvend dig til kirkegårdslederen (graveren). KFUM-spejderne Niels Kragh, (tlf. 86 41 58 92)


GUDSTJENESTER OG ARRANGMENTER I APRIL Ons. d . 03. april kl. Søn. d. 07. april kl. Søn. d. 14. april kl. Tors. d . 18. april kl. Fred. d. 19. april kl. Søn. d. 21. april kl. Ons. d. 24. april kl.

19.00 Ølst Kirke Foråret synges ind. 19.30 Haslund Kirke Påskeægsjagt 19.00 Ølst Kirke Palmesøndag 10.30 Haslund Kirke Skærtorsdag 10.30 Ølst Kirke Liturgisk gudstjeneste 10.30 Haslund Kirke Påskedag 14.30 Sognegården Kreativt værksted

GUDSTJENESTE OG ARANGEMENTER I MAJ Søn. d. Søn. d. Fre. d. Ons. d. Søn. d. Tor. d.

05. 12. 17. 22. 26. 30.

maj kl. maj kl. maj kl. maj kl. maj kl. maj kl.

19.00 Haslund Kirke Befrielse/aftensang 10.30 Ølst Kirke Gudstjeneste 11.00 Haslund Kirke Konfirmation 11.00 Haslund/Ølst Sogneudflugt 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste 10.30 Haslund Kirke Kr. Himmelfartsdag

GUDSTJENESTE OG ARANGEMENTER I JUNI. Søn. d. Man. d. Søn. d. Søn. d.

09. 10. 16. 23.

juni kl. juni kl. juni kl. juni kl.

10.30 Haslund Kirke Pinsedag 11.00 Paderup mose Friluftsgudstjeneste 19.00 Ølst Kirke Pilgrimsvandring 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste

GUDSTJENESTE OG ARANGEMETER I JULI

Klip af og hæng op

Søn. d. 21. juli kl. 10.00 Johanneskirken Gudstjeneste Søn. d. 28. juli kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste

Profile for Bruno Sørensen

Kirkebladet april - juli 2019  

Kirkebladet april - juli 2019  

Profile for bks0401
Advertisement