Page 1

Kirkebladet

www.haslund-olst-kirke.dk

Haslund Ølst ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som jeg nu min egen må kalde” (DDS 728 v. 1)

Haslund kirke

Ølst kirke

September, oktober og november 2017


PRÆSTEN SKRIVER…” At være kirke midt i verden” Endnu et år er gået. For mit vedkommende et år, hvor jeg har holdt barsels- og forældreorlov. September sidste år fik vi som sagt vores andet barn, Linus, og med to små drenge i huset, må jeg ærligt tilstå, at jeg ikke har kedet mig. Selvom tiden sammen med ens børn er vigtig, er det nu også dejligt at være tilbage i præstearbejdet og – som et kendt udtryk siger – tage skeen i den anden hånd. I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige et varmt tak til mine to vikarer, Annemarie Birgitte Ross og Christian Moesgaard, der under min orlov har varetaget mit embede med både hjerte og hoved. Tak :-) Når jeg tænker tilbage på det sidste års tid, har mine tanker dog ikke kun bevæget sig omkring mine børn, Sofus og Linus. For der har været begivenheder i verdenen, som har været svære at overse. Vi har bl.a. været vidne til et præsidentskift i USA, som har fået en hel del medieomtale, hvilket ikke er så mærkeligt, når man tænker på den indflydelse en amerikansk præsident, nu Donald Trump, har på den internationale politiske scene. Hertil er der adskillige andre brændpunkter som krigen i Syrien, Nordkoreas atomprøvesprængninger, de adskillige terrorangreb og klimatruslerne. Det er svært at lukke øjnene for verdenen omkring os, og det skal vi heller ikke. Men vi skal stadig leve

vores liv og turde håbe og tro på det, der er vigtigt. Når jeg derfor tænker på kirken i dag, så tænker jeg, at den står midt i det hele, midt i verden. Og ”at være kirke” (det er det, vi er, når vi samles i og om den kristne tro) er for mig at se netop noget vi er sammen ’midt i verden’. Midt i alt det skabte og meningsfulde som midt i alt det triste og meningsløse. I kirkebladet for et år siden citerede jeg Martin Luther King (1929 – 1968), og de ord fortjener at blive gentaget: ”Darkness can’t drive out darkness; only light can do that. Hate can’t drive out hate; only love can do that”. At kunne møde mørket med lyset og hadet med kærligheden kræver for mig at se en vis portion frimodighed. Frimodig er den, der uden at miste modet tør italesætte det, der er vigtigt. Måske kan en god portion frimodighed netop være ensbetydende med, at man er med til at bygge håb frem for mure. Håb om at Gud trods alt griber ind og forvandler mennesket med sin kærlighed. At vi i lyset som i mørket godt må tale med Gud som en ven.


Det var i hvert fald det en anden kendt Martin Luther (1483 – 1546) gjorde. Ham som blev kimen til reformationen og den protestantiske kirke. For denne reformationens Luther er troen altid en gave, vi har fået. En gave, der forvandler og hjælper mennesket til at leve hverdagen med håb. Jeg tror, at en af de ting, der er vigtige for kirken – og det at være kirke sammen – er, at vi samles om det, der er vigtigt. Det, der betyder noget. Det, der giver mening. Alt det mellem himmel og jord, der rører os. Alt det, der spænder mellem liv og død. Alt det, der giver os håb midt i denne verden.

Så kære Gud: Giv os frimodighed til at være kirke midt i verden! Som også Luther kunne bede: Åh, kære Herre giv mig mere frimodighed lyst og glæde. Men at opnå det er en gave fra dig, jeg ikke kan tage af mig selv, så du må give mig den. Derfor beder jeg dig for Kristi skyld giv mig mere frimodighed giv mig ren glæde og lyst, så jeg i dag sammen med andre kan være fuld af håb, og uden synd.

Velkommen tilbage! Et stort ”Velkommen tilbage” skal lyde til Anne, der, fra og med gudstjenesten søndag d. 20.august, er tilbage som præst i Haslund/Ølst efter et års barselsorlov. Præstefamilien består nu af fire :-) Det betyder dog også, at vi må sige tak for denne gang til Christian Moesgaard, der, på allerbedste vis, har varetaget præsteembedet i Haslund/Ølst de sidste fire måneder af Anne’s orlov! Tusind tak, Christian! /Finn Arne Sørensen

Tak for denne gang... Så er også min tid i Haslund og Ølst ved at være til ende. Jeg fik at vide, inden jeg begyndte, at jeg kunne glæde mig til at være præst hos jer. I skulle være rare at være omkring.

Det har I bestemt også været, så derfor tak for denne gang, og siden man jo aldrig ved, hvor stiftet sender mig, så kan det jo være, at jeg kommer forbi en dag … Venlig hilsen Christian Moesgaard


LUTHER-GUDSTJENESTE Søn. d. 27. aug. kl.10.30 Haven bag Haslund Sognegård Denne søndag holder vi gudstjeneste udendørs. Det foregår i haven bag ved Haslund Sognegård (Amstrupgårdsvej 8) og man må meget gerne selv medbringe havestol, tæppe eller lignende til at sidde på. Jørgen Husted kommer og spiller. Efterfølgende serverer menighedsrådet sandwich’es, Lutherøl og/eller vand. I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi ind i Haslund Kirke.

Vel mødt til alle!

MALERIUDSTILLING I Haslund Sognegård To af vores lokale kunstnere udstiller sammen næste gang. Grethe Østergaard Jensen, Ølst, som før har vist sine billeder frem i sognegården og Birgit Christiansen fra Eriksborgvej. Der vil være mulighed for at se malerierne i løbet af efteråret og vinteren til vores kommende arrangementer i sognegården, efter en gudstjeneste i Haslund Kirke eller ved at kontakte menighedsrådsformanden, Finn Sørensen, på tlf. 40 20 74 03. Tak til Helen Gadegaard Jørgensen for den sidste udstilling.


FILMAFTEN: LUTHER Tors. d. 7. sep kl. 19.00 – 21.30 I Haslund sognegård Som en del af reformationsåret 2017 viser vi denne aften en film om Martin Luthers liv fra 1505-1530. Her følger vi Luther på hans vej fra angsten for Guds dom, til klostret og teologistudierne, til præstegerningen og til mødet med den omsiggribende afladshandel (det at købe sig fri fra dage og år i skærsilden). I 1517 slår Luther de 95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Det bliver startskuddet til reformationen. Der serveres undervejs i filmen kaffe/the og ostemadder. Arrangementet er gratis.

MERE OM LUTHER I RANDERS Luther Suite Søn. d. 1. okt. kl 19.30 – 20.45 I Sankt Peders Kirke Et af Danmarks bedste klassiske vokalensembler, Concert Clemens, møder fire af den moderne jazz’s markante personligheder.

Udgangspunktet er et udvalg af reformationstidens kendteste salmer i klassiske korarrangementer, men ind imellem, hen over og tværs igennem disse væver sig toner og rytmer fra helt andre musikalske verdener. Entré: 100 kr.


Forelæsning: Hvorfor er vi så glade for staten? Lør. d. 28. okt. 14.00 – 15.30 Sted: VIA University College Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C. Ditlev Tamm står for forelæsningen, der er gratis. Bare mød op.

ÅRETS KONFIRMANDER

Haslund Kirke den 12.maj 2017 Daniel Brix | Ida-Marie Villum Nørgaard | Josefine Grøn | Noah Bolther Holleufer | Sofus Holst Madsen | Tobias Vitting Christensen | Viktor Kjersgaard Havtorn | Signe Ladefoged Johansen | Emil Elfving | Mads Mønster | Mikkel Ronnenberg FREMTIDIGE KONFIRMATIONS-DATOER: • 2018: Store Bededag fredag den 27.april • 2019: Store Bededag fredag den 17.maj


KONFIRMANDVELKOMST Kære konfirmander og forældre Jeg vil gerne opfordre jer til at komme til gudstjenesten søndag d. 17. september kl. 10.30 i Haslund Kirke, hvor konfirmanderne vil blive budt velkommen. Jeg vil undervejs i gudstjenesten fortælle lidt om det, vi gør:

Hvorfor ringer kirkeklokkerne, hvorfor synger vi, hvorfor prædiker præsten, og, hvorfor er der nadver..? Efter gudstjenesten er der mulighed for at hilse på hinanden og evt. stille spørgsmål. Jeg glæder mig til at møde jer. /Anne Hanson

KONFIRMANDERNES ROLLESPIL: LUTHERS NØGLE Fre. d. 22. sep. kl. 08.00 – 16.00 Hvert år har vi en fantastisk dag, hvor vi sætter et kæmpe rollespil op. Det handler om reformationen. Det foregår ved det smukke Fussingø, og de fleste konfirmander i Randers deltager. Der medvirker mere end 100 frivillige, så vi har hele tiden brug for nye.

Har du mod på at slås med sværd, går du med en skuespiller i maven eller vil du bare lave kaffe og mad til de frivillige, så ring på 86 44 50 52 og meld dig under fanerne.

HØST FOR BØRN Tir. d. 26. sep. kl. 14.30 Vi inviterer endnu en gang alle dagplejere samt alle andre børn (ifølge med en voksen) til ”Høst for børn”. Vi starter i kirken, hvor vi vil snakke og synge om det, som vi elsker at høste og sætte tænderne i som f.eks. de røde saftige æbler. Herefter fortsætter vi på gårdspladsen foran den gamle præstegård,

hvor både halmballer, traktor og mejetærsker venter på os. Der serveres kaffe, saftevand og kage.


HØSTGUDSTJENESTER Vær med til at pynte vores kirker • Søn. d. 24. sep. kl. 10.30 Haslund Kirke • Søn. d. 1. okt. kl. 10.30 Ølst Kirke Som altid glæder vi os i HaslundØlst til vores to høstgudstjenester. Det er et særsyn for øjet, når naturen skifter om og endnu en gang bliver beklædt med en smuk pragt:

Som noget nyt inviterer vi jer til at høste noget hjemme og tage det med i kirken. Det kan være alt fra en enkel buket, en bunke porrer, drivhusets agurker til en hjemmebagt squashkage. Kun fantasien sætter grænser. Hjælp os med at pynte vores kirker denne dag og lad os sammen takke for Guds mangfoldige skaberværk.

Efterårets gyldne farver. Høstgudstjenesten er derfor også en takkegudstjeneste, hvor vi takker og glæder os over jordens mangfoldighed – alt det som naturen giver os.

FOREDRAG: ”FRA VESTERBRO TIL VESTSALLING” ERINDRINGSFOREDRAG OM ET POLITILIV v/ Jørgen Breum Hansen Tirs. d. 3. okt. kl. 19.00 Haslund Sognegård Jørgen Breum Hansen siger selv om foredraget: Jeg arbejdede i en årrække i Københavns Politis Uropatrulje, hvor vores liv dels foregik blandt prostituerede og narkohandlere på Vesterbro og Nørrebro til hashhandlere på Christiania samt stor involvering i en af de største narkosager i Danmark med arbejde i 24 timer i døgnet gennem flere måneder. Ligesom vi blev ”misbrugt” til observationer ved politiske demonstrationer.

Videre til en stilling i Skive med mere ro på i dagligdagen og endelig til en stilling som landbetjent i Vestsalling – som var en meget stor kontrast til mit liv i København, men som også var meget spændende og lærerigt. Alt i alt har det været et utroligt spændende og afvekslende arbejde gennem 37 år indenfor DANSK POLITI.


AFTENGUDSTJENESTE – med Luther til andagt Tors. d. 26. okt. kl. 19.00 Haslund Kirke Luther siger i en af sine bordtaler, at ”vi skal bede på samme måde som en hund ser på et kødben”. Og ligesom i sine bordtaler henvender Luther sig i sine bønner direkte og tillidsfuldt til Gud i en erkendelse af sin egen skrøbelighed. Vi vil i skæret af de mange levende lys denne aften holde en gudstjeneste i ”Luthers ånd”. Da denne gudstjeneste er både kortere og enklere end søndagshøjmessen, kan vi også kalde det for en andagt.

En andagt om det at være skrøbelig og til tider… doven, som også Luther erkender: Herre, Jeg er en doven hund, derfor kommer jeg til dig, så du kan hælpe mig og sætte skub i mig.

GUD OG SPAGHETTI EN GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN Ons. d. 8. nov. kl. 17.00 Haslund Kirke I kirken ”leger” vi nogle gange med vand. Kan I gætte hvor og hvornår? Til denne familiegudstjeneste vil vi snakke lidt om børn og vand – og selvfølgelig om Gud, der elsker, når de små børn bliver båret frem i kirken. Efter en halv times gudstjeneste er der spaghetti og kødsovs (+ et vegetarisk alternativ) ovre i sognegården.

Det er frivilligt, om man vil være med til spisningen. Spisningen koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen. Tilmelding til Sognepræst Anne Hanson tlf. 86 44 50 52, senest 1. november.


ALLEHELGEN Allehelgen fejres altid første søndag i november. Her mindes vi de døde, både dem, som vi for nyligt har mistet, men også kristne gennem tiderne, som har vidnet om deres tro. Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For den protestantiske kirke er højtiden også præget af, at Luther allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor regner man den 31. oktober som jubilæumsdagen for reformationen.

at mindes dem, vi har mistet. Særligt den sene af gudstjenesterne vil bære præg af eftertænksomhed og ’lys i mørket’. Men til begge gudstjenester har vi den tradition, at præsten læser navnene op på dem, der inden for det sidste år er døde, hvorefter der vil være to minuttets stilhed. Pårørende til de afdøde vil få en særlig invitation til vores allehelgen-gudstjenester.

Når vi i Haslund-Ølst fejrer allehelgen-gudstjeneste søndag d. 5. november kl. 10.30 (Haslund) og kl. 19.00 (Ølst) er det primært for

”SYNG JULEN IND” M. HADSTEN BL. KOR Ons. d. 29. nov. kl. 19.00 Sammen med Hadsten bl. Kor vil vi denne aften ”synge julen ind” og høre de ni læsninger blive læst op. Vi starter som sædvanligt i kirken og fortsætter ovre i sognegården, hvor menighedsrådet er vært med kaffe og klejner. Kom og vær med til at synge julen ind – julen, som jo er den tid, hvor vi fejrer lysets komme til verden.


Kirkelig kontakt

Kirkelig vejviser

Sognepræst Anne Louise Lindström Hanson Træffes efter aftale. Tlf. 86 44 50 52 Fri hver mandag Mail: anlh@km.dk

Fødsel Jordmoderen anmelder automatisk fødslen til kirkekontoret, hvis du føder på hospitalet. Føder du derhjemme skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage (se vejledning på borger.dk). Er I ikke gift, kan Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemId på borger.dk

Graver Niels Thomsen Tlf: 40966810

haslund-olst-graverkontor@mail.dk

Kirkebil Randers TAXA Tlf. 87113030 Kirkekontor Randers Syd Absalonsvej 2 8960 Randers SØ Kontortid: Man-Fre. kl. 9.00 – 13.00 Torsdag kl. 16.00 – 17.00 Tlf.: 86413099 / 86425016 kirkekontor@randerssyd.dk Menighedsrådsformand Finn Arne Sørensen Tlf. 86445500 / 40207403 fas@pc.dk Kirkebladets redaktion Anne Hanson Kirsten Breum Jørgensen Ebba Benedicte Castberg Finn Arne Sørensen (Christian Moesgaard og Annemarie Ross)

Dåb Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne. Bryllup Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. Herefter modtager I en bekræftelse på reservationen samt en skriftlig vejledning. Før vielsen skal I også udfylde en ægteskabserklæring (se borger.dk), hvorefter I modtager en prøvelsesattest som afleveres på kirkekontoret. I bliver kontaktet af præsten for at aftale samtale. Dødsfald Skal anmeldes af pårørende eller evt. bedemand via borger.dk senest 2 dage efter dødsfaldet. Gravsted Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende, så henvend dig til kirkegårdslederen (graveren).


Gudstjenester og arrangementer i august Søn. d. 27. kl. 10.30 Haslund Have (ude) Luther-gudstjeneste

Gudstjenester og arrangementer i september Tors. d. 7. kl. Søn. d . 10. kl. Søn. d . 17. kl. Søn. d . 24. kl. Tirs. d . 26. kl.

19.00 Haslund Sognegård Filmaften: Luther 10.30 Ølst Kirke Gudstjeneste 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste (konfirmandvelkomst) 10.30 Haslund Kirke Høstgudstjeneste 14.30 Haslund Kirke ”Høst for børn”

Gudstjenester og arrangementer i oktober Søn. d . 1. kl. 10.30 Ølst Kirke Høstgudstjeneste Tirs. d. 3. kl. 19.00 Haslund Sognegård Foredrag Søn. d . 15. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste Søn. d . 22. kl. 10.30 Haslund Kirke Gudstjeneste Tors. d. 26. kl. 19.00 Haslund Kirke Aftengudstjeneste (m. Luther til andagt)

Gudstjenester og arrangementer i november Søn. Søn. Ons. Søn. Søn. Ons.

d . 5. kl. d . 5. kl. d . 8. kl. d . 12. kl. d . 19. kl. d .29. kl.

10.30 Haslund Allehelgens gudstjeneste 19.00 Ølst Allehelgens gudstjeneste 17.00 Haslund Kirke ”Gud og Spaghetti” 10.30 Haslund Gudstjeneste 10.30 Ølst Gudstjeneste 19.00 Haslund Kirke ”Syng julen ind” m. Hadsten bl. kor

SIDSTE KOLLEKTINDSAMLINGEN Fra januar til marts blev der samlet følgende ind kirkernes indsamlingsbøsser: Ølst Kirke: Kr. 79,50,- og Haslund Kirke: Kr.340,-. Samlet er der derfor blevet indbetalt kr. 419,50- til Folkekirkens Nødhjælp. KFUM-spejderne Niels Kragh, (tlf. 86 41 58 92)

De grønne pigespejdere Anne Marie Baadsgaard (tlf. 86 41 16 19) ab@fc.randers-hf-vuc.dk

2017 kirkeblad september, oktober og november  

2017 kirkeblad september, oktober og november