Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208387

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ældre hvidevarer og møbler m.v. medfølger som beset og uden garanti for funktionsdygtighed m.v.

Gammelt sommerhus på kæmpestor naturgrund - kun 300 m fra stranden

Dato 12. september 2012

Kærmindehuset - gammelt, gammelt sommerhus anno 1942. Ejendommen fremstår hyggelig med rødmalet træbeklædning, tagpaptag samt smukt stenfundament. Ejendommen fremstår utidssvarende og misvedligeholdt, og såfremt ejendommen skal bruges til andet end et fristed i sommerperioden, må kraftig renovering påregnes. I forbindelse med ejendommen findes stor, vestvendt og overdækket terrasse, anneks med soveværelse samt separat udhus. Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendommen er beliggende i naturskønne omgivelser kun 300 m fra stranden og strandEr ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditpromenaden i Rågeleje. Ejendommen grænser direkte op til Rågegårdens fredede naturinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: område - således leder sti, nærmest fra ejendommens hoveddør, ind til små søer og vandX Ja Nej jf. side 2 løb, smukke rododendroner samt store lyngarealer. Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: Den store grund skråner let mod syd og er udlagt som naturgrund med lidt skovagtig beX Ja Nej jf. side 2 plantning mod nord samt mere vekslende beplantning mod syd. Omkring selve fritidshuHar ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesset er grunden udlagt som græsplæne, hvilket sikrer godt solindfald det meste af dagen. Fra huset og terrassen er der vue udover de åbne friarealer, som ejendommen grænser op se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: til. Ja X Nej Hvis ja, hvilke Ejendommen indeholder: Lille entre. Toilet med håndvask og wc. Lys vinkelstue i forskudte plan med spiseplads og udgang til den overdækkede terrasse. Spisepladsen er i åben forbindelse med ældre køkken med god skabsplads. I separat anneks findes to sovepladser samt skabe. Tag: Tagpap Ydermur: Træbeklædning Vinduer: Enkeltglas Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Off. vej Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivning Strand: ca. 300 m HT-Bus: ca. 50 m Indkøb: ca. 1.500 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208387

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrder på ejendommen: 19.01.1909 Dok om vej mv. 27.05.1913 Dok om færdselsret mv. 16.06.1934 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. 12.04.1937 Dok om færdselsret mv. 12.04.1937 Dok om færdselsret mv. 17.12.1942 Dok om byggelinier mv. 19.06.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv., færdselsret mv. 08.01.1976 Dok om oversigt mv. 06.12.1982 Lokalplan nr. 47.5

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208387

Kik udover de åbne arealer syd for ejendommen

Det højtliggende, hyggelige sommerhus

Sommerhuset set fra grundens sydlige ende

Kik fra sommerhuset udover grunden mod syd

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208387

En del af den lyse stue

Lys spiseplads i stuen

Lille, funktionelt køkken

Toilet med flisevægge og mosaikgulv

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208387

Stuen med spisepladsen i baggrunden

Hyggekrog i stuen

Sommerhuset med den vestvendte og overdækkede terrasse

Kik op mod ejendommen fra grundens midte

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208387

Anneks med sovepladser

Lige overfor ejendommen: Sti ind i Rågegårdens fredede område

Ejendommen med den vestvendte terrasse

Pragtfuld beliggenhed nær stranden og direkte til Rågegården

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208387

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 595.000 Udbetaling 30.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 44 A Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 1.300.000 kr. af dato ............................ : 1.024.800 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 580.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 2.293 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 565 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 12. september 2012 v/32,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport BBR Sommerhusområde BBR 19.09.2011 2 42 m 2 0/0/0 m 2

42 m 2 12 m 2 0/0/12 m 1942/1965

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 18 m3 254 Varme 0 kwt 4.000 Ejendommen opvarmes ved elvarme. Varmeforbrug er anslået.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208387 Netto/md. 4.584

Brutto/md. 4.802

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 595.000 Udbetaling 30.000 Brutto/md. 4.802 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 36.033 Ejendomsskatter 15.653 15.653 Renovation 2.616 2.616 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 0 0 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 946 946 Andre offentlige afgifter 15 15 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Afgift bundf. 2012 648 648 21.590 57.623 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -25.958 Fradrag, i alt 0 25.958 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,44% 0 -8.421 Evt. ejendomsværdiskat 5.800 5.800 Skat, overskud/underskud 1. år 5.800 -2.621 + Bruttoudgift 1. år 21.590 57.623 27.390 55.002 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 595.000 30.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 9.200 9.200 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 8.525 8.525 Omkostninger til berigtigelse I alt 612.725 47.725 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208387 Dato 12. september 2012 Netto/md. 4.584 v/32,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 595.000 Udbetaling 29.914 Brutto/md. 5.048 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,50 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 360.000 d.d. 360.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

227.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 614

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

227.000 29.914 616.914

Sag nr. 208387 Netto/md. 4.730

0 0

v/32,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

21.277

6.921

17.706

2.445

15.261

38.983

9.365

29.618

Kontantregulering

Dato 12.09.2012

1. års fradrag Realkredittype 14.356 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,35

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

7,20

Bemærkninger 3,5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 595.000 29.914 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 586.379 38.983 29.635 32,44 9.200 9.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 614 2 576.971 38.956 29.985 31,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 8.525 8.525 3 567.146 38.919 30.380 30,44 Omkostninger til berigtigelse 4 556.883 38.880 30.771 29,44 I alt 612.725 48.253 5 546.159 38.841 31.157 28,44 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 484.794 38.619 32.319 25,44 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 407.882 38.355 33.029 25,44 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 310.930 38.047 33.971 25,44 tut 25 187.975 38.037 35.490 25,44 30 31.068 37.261 36.713 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,44 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrundaf kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Udsholt Strandvej 181A, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 48.472 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit Rente: 0,0998 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 3.440 heraf udbetaling: 30.136

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,50 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208387 Netto/md. 3.458 v/ 32,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,21 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 578.383 19.685 14.276 2 575.840 19.950 14.682 3 573.127 19.950 14.907 4 570.234 19.950 15.132 5 567.147 19.950 15.357 10 544.247 36.803 32.874 15 432.387 36.524 33.216 20 309.140 36.082 33.561 25 170.712 36.070 34.457 30 11.842 21.246 21.026

Dato: 12.09.2012

v/% 32,44 31,44 30,44 29,44 28,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 4.433 v/ 32,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,57 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 574.761 31.376 25.975 32,44 2 560.619 31.450 26.221 31,44 3 546.268 31.390 26.415 30,44 4 531.695 31.330 26.607 29,44 Restfinansiering: 5 516.889 31.270 26.796 28,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 438.873 30.965 27.267 25,44 Rente: 6,50 15 352.665 30.656 27.523 25,44 Løbetid: 30,00 år. 20 255.521 30.600 28.133 25,44 25 143.659 30.606 29.018 25,44 30 11.842 19.878 19.658 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,44 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 48.472 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån Rente: 0,0998 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 4.414 heraf udbetaling: 30.136

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208387v3  
208387v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208387v3.pdf

Advertisement