Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208333

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendommen sælges møbleret minus sælgers personlige effekter samt rullebord i stue.

Hyggeligt sommerhus Fredelig og ugenert beliggenhed

Dato 9. august 2012

Hyggeligt, lille sommerhus med lyst og højloftet interiør. Ejendommen emmer af ægte sommerhusstemning og stort træterrasseanlæg mod syd og vest giver rig mulighed for at nyde de fredelige omgivelser. Den store grund henligger som letkuperet naturgrund med træer omkring skel og er ellers udlagt med græsbeplantning. Det charmerende, lille fristed er beliggende i lukket vejområde med adgang til stranden via Ejendomsmæglerens oplysning til parterne små veje og stier. Mindre end 1.000 m. til de store, fredede arealer ved A.P. Møller Grunden, som leder videre til stranden. Desuden er der kun godt 6-7 km til Gilleleje med mange Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: indkøbsmuligheder, restauranter samt det dejlige miljø omkring havnen. X Ja Nej jf. side 2 Ejendommen indeholder: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansieEntre. Toilet med mosaikgulv, flisevægge og brusemulighed. To lyse soveværelser med ring, forsikringer, annoncering eller andre: skabe. Rummelig stue med fyrretræsgulve, brændeovn, spiseplads og udgang til det store X Ja Nej jf. side 2 terrasseanlæg. I åben forbindelse med stuen findes funktionelt køkken. Afskærmet, udenHar ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesdørs bruser i forbindelse med indgangsparti. se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Tag: Tagpap. Ydermur: Træbeklædning . Vinduer: Dobbeltglas. Vand: Udsholt Vandværk Strand: ca 1.300 m.

Vejforhold: Privat fællesvej.

HT-Bus: ca. 200 m.

Afløb: Off. kloak.

Indkøb: ca 2.000 m.

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208333

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Isoleringsforhold: 120 mm mineraluld i loft og gulv, 70 mm mineraluld i ydervægge - alt ifølge bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 850.000 Udbetaling 45.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 1 ET Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 820.000 kr. af dato ............................ : 390.600 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 441.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.404 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 27.03.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 9. august 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås BBR Sommerhusområde BBR 07.04.2011 2 45 m 2 0/0/0 m 2

45 m 2 6m 2 0/0/6 m 1970

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 20 m3 1.205 Varme 2.145 kwt 5.183 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208333 Netto/md. 5.119

Brutto/md. 5.738

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 850.000 Udbetaling 45.000 Brutto/md. 5.738 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 51.258 Ejendomsskatter 7.285 7.285 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 300 300 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.600 1.600 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 3.392 3.392 Andre offentlige afgifter 25 25 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 17.595 68.853 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -36.910 Fradrag, i alt 0 36.910 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -11.830 Evt. ejendomsværdiskat 4.410 4.410 Skat, overskud/underskud 1. år 4.410 -7.420 + Bruttoudgift 1. år 17.595 68.853 22.005 61.433 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 850.000 45.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 6.500 6.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 656 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.063 10.063 Omkostninger til berigtigelse I alt 866.563 62.219 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208333 Dato 9. august 2012 Netto/md. 5.119 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 850.000 Udbetaling 43.361 Brutto/md. 6.094 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,47 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 516.000 d.d. 516.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

321.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 661

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

321.000 43.361 880.361

Sag nr. 208333 Netto/md. 5.336

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

30.497

9.920

25.038

3.457

21.581

55.535

13.377

42.159

Kontantregulering

Dato 09.08.2012

1. års fradrag Realkredittype 20.577 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,33

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

7,17

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 850.000 43.361 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 836.122 55.535 42.338 32,05 6.500 6.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 661 2 822.685 55.497 42.835 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.063 10.063 3 808.653 55.443 43.396 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 793.997 55.388 43.950 29,05 I alt 866.563 60.584 5 778.685 55.331 44.497 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 691.087 55.013 46.186 25,05 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 581.349 54.635 47.173 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 443.086 54.185 48.478 25,05 tut 25 267.830 53.789 50.318 25,05 30 44.298 52.692 52.020 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrundaf kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 60.285 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit Rente: 0,0000 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.011 heraf udbetaling: 43.065

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,50 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208333 Netto/md. 3.658 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,52 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 824.124 30.535 22.082 2 820.516 31.201 22.876 3 816.667 31.201 23.224 4 812.561 31.201 23.572 5 808.182 31.201 23.919 10 775.987 53.946 47.734 15 621.641 53.589 48.396 20 447.779 52.972 49.051 25 248.775 52.558 50.194 30 16.803 30.510 30.221

Dato: 09.08.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 4.959 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,82 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 821.604 46.140 37.701 32,05 2 802.648 46.424 38.169 31,05 3 783.312 46.345 38.501 30,05 4 763.577 46.265 38.828 29,05 Restfinansiering: 5 743.426 46.185 39.150 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 635.695 45.773 40.060 25,05 Rente: 6,50 15 514.031 45.344 40.537 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 374.382 44.898 41.243 25,05 25 211.204 44.850 42.575 25,05 30 16.803 28.575 28.288 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 60.285 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån Rente: 0,0000 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 5.311 heraf udbetaling: 43.065

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208333v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208333v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you