Page 1

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet Marts 2017

Magasinet er gratis på tryk og gratis online Meld dig til på www.logfmagasinet.dk og få det direkte i din inbox

Temaer: Bakterier, robotter og som sædvanlig, økologi


tlf. 98 54 43 11

www.fluenet.dk

Download af brochure på fluenet.dk

LUK FRISK LUFT IND

- MEN HOLD INSEKTERNE UDE

GRATIS

OPMÅLING

Denne frokost er lige blevet 1.941.000 bakterier rigere!

makers.dk

Gælder bro- og landfaste områder Netskydedør

Pris pr. netskydedør med sort glasfiber insektnet, inklusiv køreskinner. Leveret efter mål til alle typer døre i hvid eller brun.

eksempel Kr. 1.875,ekskl. moms kr. 1.500,Uanset mål op til 122 x 240 cm

PETNET

Nu mulighed for ekstra stærke net til dig med kæledyr

Vinduesrullenet

Insekt rullenet fungerer som et rullegardin. Passer til alle typer vinduer og boligtyper. Bredde fra 43-138 cm. Leveret i hvid. Pris fra

Kr. 750,-

ekskl. moms kr. 600,Pris ekskl. montering/levering.

Drejekipnet

Pris pr. drejekipvindue, eller pr. kvadratmeter aluminiumsramme med påmonteret insektnet. Leveret i hvid eller brun

eksempel Kr. 500,ekskl. moms kr. 400,Pris ekskl. montering/levering.

Download af brochure på fluenet.dk


Leder

Hvem skal nu betale?

Virksomheden eller skatteborgerne Af ansvarshavende redaktør Knud Meldgaard Hos FødevareDanmark er svaret klart, som det fremgår af en artikel inde i bladet, hvor FødevareDanmarks formand, slagtermester Leif Wilson Laustsen, bl.a. siger: - Hvis en virksomhed har fulgt alle regler og forskrifter, og dermed gjort alt hvad den kan for at undgå forurening, så må omkostningerne ved bakteriefund bæres af samfundet. Det lyder umiddelbart som en fornuftig løsning, da man jo må formode, at den enkelte virksomhed, i tilfælde som ovenfor beskrevet, jo er uden skyld. Vi, på L&Fs redaktion, er principielt enige med Leif Wilson Lausten, men så enkelt er det desværre ikke. I artiklen henviser formanden til England, hvor der til trods for, at der bor 10 gange så mange mennesker som i Danmark, tilbagekaldes betydeligt færre fødevarer sammenlignet med Danmark, uanset, at begge lande anvender den samme EUlovgivning.

Leif Wilson Lausten lægger endvidere vægt på det faktum, at ny teknologi, bl.a. DNA-analyser, har gjort det lettere for myndighederne, at opdage flere bakterier o.a., som ikke tidligere var muligt. Det må jo siges, at være til forbrugernes fordel, men det forhindrer ikke, efter vores og FødevareDanmarks opfattelse, at myndighederne i alt for mange tilfælde farer frem med ”bål og brand”, set i forhold til tilsvarende forhold i lande ”vi ynder, at sammenligne os med. Der er altså al mulig grund til at se på den nuværende praksis og lovgivning, men inden myndighederne indfører slappere tøjler er det også vigtigt, at fødevarebranchen selv skærper kontrollen. Der er stadig brådne kar i branchen og der er ingen grund til at disse få virksomheder evt. fremover får lettere spil overfor myndighederne til skade for vores eksport – og for vore forbrugere!

Læs bl.a. i dette nummer Staten må betale når der findes bakterier i fødevarer

Robotter og automation skaber jobs til hele Fyn

Staten bør betale, hvis en fødevarevirksomhed må kassere fødevarer på grund af bakterieforurening til trods for, at virksomheden har overholdt alle forskrifter.

– mere end 2300 fynboer er nu beskæftiget i den boomende industri Læs side 11

Læs side 4 Økologisk Landsforening i klimasamarbejde med kommuner Økologisk Landsforening har indgået aftaler med Vejle Kommune og Vesthimmerlands Kommune om en fælles indsats, der introducerer klimaplaner på økologiske landbrug. Læs side 6

SE, FØL OG SMAG! Der bliver masser af inspiration at hente, når den nye fødevarefagmesse Madværkstedet åbner i Lokomotivværkstedet 21.-22. marts 2017. Læs side 16

Udgiver: BJ Media, Tinggaardsvej 4, Valore, DK-4130 Viby Sj., tlf. +45 8230 7500, info@logfmagasinet.dk, www.logfmagasinet.dk • Redaktion: Ansv. Redaktør Knud Meldgaard • Layout: Jes Lassen Freelance • Annoncer: +45 8230 7500 • Medie: ISSUU.COM • Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbrancherne, Hoteller, kantiner og catering, Restauranter, Supermarkeder, Bioteknologisk virksomhed, laboratorier, Brancheorganisationer, Fagskoler, Den offentlige sektor, samt relaterede brancher • ISSN: 1902-4754 • ISSN Online: 1902-4800. Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet påtager sig intet ansvar for anvendelse af uopfordret fremsendt redaktionel tekst, medmindre det er udtrykkeligt pointeret, at dette ikke er tilladt. L&F Magasinet påtager sig ikke ansvar for fejl, der måtte forekomme i såvel redaktionel tekst som annoncer. Erhvervsmæssig brug af avisens sider må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra L&F Magasinet. PROFIL er udtryk for, at teksten er udarbejdet og godkendt i samarbejde med den pågældende virksomhed.


Staten må betale når der findes bakterier i fødevarer Staten bør betale, hvis en fødevarevirksomhed må kassere fødevarer på grund af bakterieforurening til trods for, at virksomheden har overholdt alle forskrifter. Det foreslår FødevareDanmark, der er paraplyorganisation for små og mellemstore virksomheder i fødevarebranchen. Princippet vil svare helt til det, som allerede i dag gælder for husdyrsygdomme som fugleinfluenza. Her bestemmer Husdyrloven, at staten dækker omkostningerne, hvis en besætning skal aflives på grund af smitte. ”Hvis en virksomhed har fulgt alle regler og forskrifter, og dermed gjort alt hvad den kan for at undgå forurening, så må omkostningerne ved bakteriefund bæres af samfundet,” siger FødevareDanmarks formand, slagtermester Leif Wilson Laustsen. Forslaget er FødevareDanmarks reaktion på, at myndighedernes ihærdige kontroller har gjort det stadig mere risikofyldt at drive fødevarevirksomhed. FødevareDanmarks formand henviser til, at de danske myndigheder de seneste to år eksempelvis har pålagt virksomheder at tilbagekalde fødevarer næsten tre gange så hyppigt som de britiske myndigheder. I 2015 og 2016 har der været i alt 411 tilbagekaldelser, og i samme periode 151 tilfælde i Storbritannien, som har flere end ti gange så mange indbyggere. ”Jeg tvivler på, at hygiejnen i danske fødevarevirksomheder skulle være væsentligt ringere end i britiske. Og jeg har heller ikke hørt om, at det britiske marked oversvømmes med mad, som er uegnet til at spise. Så noget tyder på, at de danske myndigheder ind imellem overdriver deres ildhu,” siger Leif Wilson Side 4 / M a r t s 2 0 17

Laustsen, som henviser til, at det er de samme EU-regler, der gælder. Det grundlæggende problem er, at der er bakterier, herunder listeria, overalt, og med ny teknologi som DNA-analyser er det blevet stadigt lettere at finde dem. ”Det betyder, at fødevareproducenterne reelt lever på myndighedernes nåde og barmhjertighed. Myndighederne kan til enhver tid tage ud på en hvilken som helst virksomhed og lede, til de finder eksempelvis en listeria. Det kan betyde døden for virksomheden, og det er umuligt for den at gardere sig imod, at det sker,” siger FødevareDanmarks formand.

FAKTA FødevareDanmark er en paraplyorganisation for navnlig små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren. Den blev dannet i 2015 som et fælles talerør for Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. FødevareDanmark har flere end 500 medlemmer med en samlet omsætning på ca. 10 mia. kr. www.fodevaredanmark.dk


Hos H.P. Therkelsen lægger vi vægt på at være en logistikpartner, som styrker vores kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrke er blandt andet:

• • • •

• • •

Høj leveringssikkerhed. Hurtig opfølgning: 24/7/365. Fleksibilitet. Faste kontraktpersoner. Transport

Lager

Logistik

Høj materiel standard. Nøgleord: Ærlighed og troværdighed. Ekspert i transport af temperaturfølsomme varer.

Fersk

Køl

Frost

Vi er altid klar til at levere den bedste kundeservice – og glæder os til at høre fra Dem! H. P. Therkelsen A/S o 6330 Padborg o Telefon 7467 1454 o www.hpt.dk


Økologisk Landsforening i klimasamarbejde med kommuner Økologisk Landsforening har indgået aftaler med Vejle Kommune og Vesthimmerlands Kommune om en fælles indsats, der introducerer klimaplaner på økologiske landbrug.

Økologirådgiver Erik Kristensen fra ØkologiRådgivning Danmark diskuterer klimahandlingsplan med en landmand. Foto: Økologisk Landsforening.

Økologiske landmænd i Vejle Kommune og Vesthimmerlands Kommune får de kommende måneder tilbud om at få udarbejdet en klimahandlingsplan eller bæredygtighedsanalyse for bedriften samt deltage i ’Klimaskoler’ efterfølgende. I alt kan 40 landbrug deltage i projektet, der ledes af Økologisk Landsforening finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne og Fonden for Økologisk Landbrug. Projektet er sat i søen for at udvikle og teste modeller for, hvorSide 6 / M a r t s 2 0 17

dan landmænd konkret og praktisk kan gøre deres landbrug mere klimavenlige. - Vi er meget glade for samarbejdet med Vejle og Vesthimmerland og håber, projektet på denne måde også kan inspirere andre kommuner, der konkret arbejder med klimastrategier på landbrugsområdet, siger projektleder Mette Kronborg, Økologisk Landsforening. Fortsættes side 8


FÅ EN BALANCERET UDDANNELSE I FØDEVARETEKNOLOGI PRAKTISK ARBEJDE

TEORETISK VIDEN

PRAKTIKOPHOLD

FØDEVARETEKNOLOGI OG -APPLIKATION

PROJEKTOPGAVER CASES FRA ERHVERVSLIVET VIRKSOMHEDSBESØG

MIKROBIOLOGI FØDEVAREKEMI FØDEVARESIKKERHED OG -KVALITET

START TIL

AUGUST SØG IND HELE FORÅRET

EAAA.DK

NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PÅ 3½ ÅR I FØDEVARETEKNOLOGI OG -APPLIKATION Fødevarebranchen mangler specialiseret arbejdskraft, der kender den samlede fødevareproces fra råvare til færdigt produkt. Derfor har Erhvervsakademi Aarhus sammen

EAAA.DK/FØDEVARE

med fødevarebranchen udviklet en ny uddannelse. Her bruger du den teori, du lærer, til det praktiske arbejde med fødevarer. Den undervisningsform gør dig jobklar. Prøv selv!


ERLING OG BRITTA BONDES ØKOLOGISKE GÅRD I BORRIS KLIMAINDSATSER SKITSERET I DERES KLIMAHANDLINGSPLAN

NABO

TOTAL CO2-REDUKTION

Salg af overskudsgylle → fortrængning af kunstgødning:

30

TON CO2/ÅR

GYLLETANK

Hyppigere overførsel af gylle til tank:

I Økologisk Landsforening har vi i mange år arbejdet med klimahand­ lingsplaner, der målrettet kigger på:

CO /ÅR 45 TON 2

1. Hvor er gården i dag? Gårdens klimaregnskab opstilles 2. Hvor skal gården hen? Relevante klimaindsatser udpeges, og deres CO2-effekt udregnes

MALKEKVÆG OG PLANTEAVL

3. Hvordan kommer gården der­ hen? Handlingsplanen laves, hvor ansvar og tidshorisont aftales

Bevaring af afgræsnings­ marker:

CO /ÅR 8 TON

STALD

Lavere kælvningsalder:

110

TON CO2/ÅR

2

CO /ÅR 19 TON 2

Husstands­ vindmølle:

CO /ÅR 5 TON 2

Dette giver overkommelige og enkle klimavenlige tiltag, som forbedrer gårdens klimaprofil. Etablering af læhegn:

CO /ÅR 3 TON 2

Vejle og Vesthimmerlands Kommuner letter deres og landbrugets klimabelastning. I samarbejde med Økologisk Landsforening tilbydes kommunernes økologiske landmænd en klimahandlingsplan for derved at tage aktivt ansvar for at forbedre deres egen og kommunernes klimaprofil. Fortsat fra side 6 På forkant med udviklingen I Vesthimmerland Kommune ser Niels Krebs Hansen, der er formand for Teknik & Miljø, samarbejdet som en mulighed for at komme på forkant med udviklingen. - Vi forventer, der en dag kommer klimaregulering også på landbrugsområdet, og projektet giver os mulighed for at være på forkant med udviklingen. At projektet foregår på økologiske brug, er ikke afgørende for os. Vi forventer at få en viden, som forvaltningen kan anvende bredt i landbruget, siger Niels Krebs Hansen. Vejle Kommune betragter samarbejdet med Økologisk Landsforening, som et konkret indspil til kommunens klima- og miljøpolitik. - I Vejle er vi altid interesseret i at deltage i nye projekter, som kan gavne klima og natur. Hvis klimahandlingsplaner på samme tid kan optimere landmandens drift, er det et tiltag, vi gerne støtter og går aktivt ind i. Det bliver spændende at følge klimaaftrykket fra bedrifterne og i fællesskab med parterne at udvikle metoder, der kan reducere klimapåvirkningen fra husdyrene, siger Natur og Miljøudvalgets formand Søren Peschardt. Frivilligt og gratis Det er frivilligt og gratis for landmændene at deltage. Vælger man at deltage, får man beregnet bedriftens nuværende Side 8 / M a r t s 2 0 17

klimaaftryk og præsenteres for tiltag, der kan nedbringe det. I en dialog mellem landmand og klimakonsulent vælger landmanden tre-fem tiltag, som vedkommende vil gennemføre. - Mange økologiske landmænd bekymrer sig om klimaet og vil gerne tage ansvar på egen bedrift, men det kan være en jungle at finde ud af, hvad man kan gøre og hvor meget, det batter. Ikke mindst på kvægbrug, der har en betydelig basisudledning af metan pga. drøvtyggernes biologi, forklarer Mette Kronborg, der netop har lagt sidste hånd på ét af redskaberne i projektet – Økologisk Landsforenings Klimakatalog. Klimakataloget beskriver 40 indsatser, deres effekt på klimaet og omkostninger for landmanden. - Nogle gange skal man investere for at opnå en gevinst, men ofte kan indsatsen samtidig være en god forretning, fordi man simpelthen holder bedre hus med ressourcerne, tilføjer hun.


Et break i den travle hverdag Forestil dig en kaffepause … uden kaffe? Nej vel. Vi mødes ganske vist med et formål, hvad enten det er socialt eller fagligt. Men kaffen er en vigtig rekvisit i den danske møde- og samværskultur. Fra den skummende, lune Café Latte på frokostcafeen til termokanden med sort filterkaffe i personalestuen på den kommunale genbrugsplads. Kaffe kommer i mange afskygninger, men funktionen er den samme: Den varme kaffe fungerer som både pausesignal, isbryder og tryghedsskabende nydelsesmiddel. Kaffen indbyder til samtale og maner til eftertænksomhed i en travl hverdag. Vi har alle brug for en kaffepause. Ja, selv dem, der ikke drikker kaffe, kalder det også for en kaffepause. ”Det giver os lige et break, når vi har travlt. Når vi sidder med noget svært eller lige har brug for luft til hjernen for at holde fast i koncentrationen, er en tur til kaffemaskinen det, der for mange skal til,” fortæller Ole Andersen, der er direktør i kaffemaskineproducenten Moccamaster.

Kaffe til alle lejligheder Ole Andersen drikker selv omkring en liter kaffe om dagen. ”Jeg føler mig en gang imellem helt sort inden i, men jeg sætter stor pris på min kaffe,” siger han. Han drikker én slags kaffe til morgenkaffen – en lidt kraftig og stærk type – en anden og mere klassisk filterkaffe i løbet af dagen, og om aftenen slutter han af med en kaffetype, der har lidt mindre koffein. ”Der findes en kaffe til alle lejligheder, og ligesom man vælger forskellige vine til forskellige retter af mad, ligesådan kan man også vælge kaffe til forskellige anledninger,” fortæller han. Den uimodståelige og letgenkendelige duft af nybrygget kaffe sender signaler til vores hjerne og smagsløg om, at et positivt break er på vej, og en kop kaffe giver både varme til krop og sjæl. Fortsættes side 10

100% RECYCLABLE

92-96°

WWW.MOCCAMASTER.COM/DK


Fortsat fra side 9 ”Det er en undskyldning for at tage en velfortjent pause i hverdagen – på jobbet, midt i havearbejdet eller på shoppingturen med veninden, når indkøbsposerne bliver for tunge at bære. Det er en del af vores kultur,” forklarer Thilde Maarbjerg, der er sommelier og kaffeekspert. ”Vi kan godt lide at mødes over en kop kaffe, en øl eller et glas vin. Men i hverdagen er det nok kaffen, de fleste vælger. Ingen rynker på næsen af kaffe, og det er vores lille treat i løbet af dagen.” Komfort-kaffe Der er ikke noget, der er så skidt, at en god kop kaffe ikke hjælper på det. Hvem husker ikke Laura fra Matador, der serverer kaffe fra den ikoniske Madam Blå kande nede i køkkenet, mens hun kommer med trøstende eller formanende ord til både høj som lav. Danskerne er et af verdens mest kaffedrikkende folkefærd, og indtaget af den delikate, varme drik ligger dybt forankret i både vores traditioner, vores sociale mønstre og i vores smagsvaner. Kaffen er for os danskere et symbol på, at det hele nok skal gå – på genkendelighed og tryghed: ”Lad os snakke om det over en god kop kaffe.” Kaffepausen kan opstå spontant mellem naboer - eller som en Side 10 / M a r t s 2 0 17

undskyldning for at mødes med en gammel veninde: ”Skal vi ikke snart drikke kaffe?” Men også under jobsamtaler og til bestyrelsesmøder spiller kaffen en central rolle. ”Kaffen kender ikke forskel på sociale lag, og netop derfor er kaffen noget, som alle danskere kan relatere til. Kaffen er vores ven og allierede, og den holder sammen på venskaber, naboskaber, familien og kollegaerne. For kaffen har en magisk evne til at få både den hyggelige og den svære samtale til at glide bedre,” fortæller Ole Andersen. Fakta Danmark er det fjerde mest kaffedrikkende land i verden. I toppen ligger de øvrige skandinaviske lande med Finland som den mest kaffedrikkende nation i verden. Selvom forskellige kaffetyper har sneget sig ind hos os, drikker vi stadig mest filterkaffe. Det oplever også Moccamaster, der har produceret kaffemaskiner i snart 50 år. En Moccamaster er udviklet efter standarderne for Brewing Coffee Center. Se mere på www.moccamaster.dk


Robotter og automation skaber jobs til hele Fyn

– mere end 2300 fynboer er nu beskæftiget i den boomende industri Fynboer fra hele øen nyder godt af robot- og automationsvirksomhedernes vækst og udvikling. Nye tal fra klyngeorganisationen Odense Robotics viser, at industrien trods sin høje koncentration i og omkring Odense trækker medarbejdere fra hele Fyn. Mere end 2300 fynboer er nu ansat i den boomende industri, hvilket er 18% flere end i 2015.

så vigtigt, at vi på tværs af kommunegrænser samarbejder om at understøtte de erhverv og industrier, der kan skabe de arbejdspladser, som hele Fyn har brug for - uanset hvor virksomhederne er placeret.

For nylig kunne vi fortælle, at succesen i den fremadstormende robot og automationsindustri i og omkring Odense spreder sig som ringe i vandet til laget af mere end 115 fynske underleverandører fordelt på Fyn og øerne. Helt nye tal og et nyt oversigtskort fra Odense Robotics, der er den del af Udvikling Fyn, viser, at det samme gør sig gældende, når man ser på, hvor de ansatte i industrien er bosat. 90% af industriens 2600* ansatte er bosat i 9 af Fyn og Øernes 10 kommuner og kun 10% pendler fra andre dele af landet.

At fremgang hos klyngevirksomhederne skaber arbejdspladser på hele Fyn overrasker ikke virksomhederne. Hos Cabinplant i Hårby, der producerer skræddersyet produktionsudstyr til fødevareindustrien har man, alene i 2016, ansat 30 nye medarbejdere til produktion-, udvikling-, salg- og marketingjobs. De fleste nyansatte kommer fra alle hjørner af Fyn. HR-direktør Hanne Nielsen fra Cabinplant fortæller: - Vi er hele tiden på jagt efter de gode hoveder og hænder. For os handler det om, at finde de rette kandidater. I dag rekrutterer vi fra hele Fyn, men med den efterspørgsel branchen forudser, betyder det, at vi også skal være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra resten af Danmark.

For Svendborg-borgmester Lars-Erik Hornemann er tallene gode nyheder. I dag er 9% af robotindustriens 2600 medarbejdere bosat i Svendborg Kommune. - Som borgmester er det særligt positivt, at vi nu har tal på, hvordan robotklyngens udvikling og vækst smitter af og skaber nye arbejdspladser på hele Fyn – og ikke kun i og omkring Odense, som man kunne have en formodning om. Vi har nu et yderligere stærkt grundlag, der bekræfter, hvorfor det er

Brug for stadig flere

Manglen på medarbejdere til den fynske robot- og automationsindustri er ved at være en kendt udfordring. For nylig offentliggjorde Odense Robotics tal, der forudser, at den fynske robotFortsættes side 12 N y h e d e r / M a r t s 2 0 1 5 - Side 11


Fortsat fra side 11 og automationsvirksomheder kommer til at efterspørge op til 60% flere ansatte end i 2016. - Vi er hele tiden nødt til at være åbne over for innovative måder at tiltrække den nødvendige arbejdskraft på. Derfor er vi også gået med i ét af de nye initiativer i klyngen, hvor ledige og faglærte opkvalificeres til at varetage jobs i robot- og automationsbranchen, slutter Hanne Nielsen. Odense Robotics Academy er en platform for en række fælles rekrutterings- og tiltrækningsinitiativer i og udenfor Danmark; ét af dem er det første forløb med opkvalificering af ledige og faglærte, som blev lanceret i januar 2017. Ét andet tiltag er Odense Robotics Jobbank - den fælles jobportal for alle opslåede stillinger i robotklyngens virksomheder. Pt. har jobbanken 47 jobopslag. *Fakta om kortlægningen: Procent-fordelingen i forhold til antal jobs er opgjort pr 31.12. 2015 af Danmarks Statistik. De faktuelle tal (2600 ansatte) er et estimat udarbejdet på basis af tal fra Danmarks Statistik 31.12.2015 (2283) summeret med tal fra analyse foretaget af A&B analyse for Odense Robotics. Ansatte i robotklyngen er bosat i 9 ud af 10 fynske kommuner . Kontakt: Borgmester, Svendborg , Lars Erik Horneman, tlf 30 17 51 00

Side 12 / M a r t s 2 0 17

Hanne Nielsen, HR-chef, Cabinplant, tlf 60 29 37 61 Mikkel Christoffersen, forretningschef, Odense Robotics – 30 12 06 97 OM ODENSE ROBOTICS Odense Robotics er den samlende betegnelse for det højteknologiske økosystem, bestående af robot- og automationsvirksomheder, underleverandører, uddannelse og forskning, investorkapital og offentlige aktører - i og omkring Odense. Klyngesekretariatet, Odense Robotics, arbejder for at udvikle og støtte økosystemet ved at drive og facilitere konkrete indsatser inden for: Rekruttering - forretningsudvikling - startups markedsindsigt - investor relation – international tiltrækning og markedsføring af klyngens styrker inden for den internationale robot industri. Som del af dette økosystem har ambitiøse teknologivirksomheder helt unikke betingelser for vækst. Der er flere end 100 virksomheder og estimeret 2600 medarbejdere inden for robot- og automationsbranchen i Odense Flere end 10 forsknings- og udviklingsaktører (GTS-institutter) Der findes mere en 40 uddannelsesretninger med relation til robotteknologi i Odense Stærke rødder Odenses robotmiljø har rødder mere end 25 år tilbage, da


byens store industrivirksomheder begyndte at efterspørge automatiserede produktionsmetoder. Bl.a. ønskede Odense Stålskibsværft (Lindø) at få maskiner til at udføre komplicerede svejseopgaver og indledte samarbejde med Odense Universitet. Det førte siden til oprettelsen af Mærsk McKinney Møller Instituttet for robotteknologi på SDU, Innovationsnetværket RoboCluster og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. Organisering og finansiering Odense Robotics er finansieret af Udvikling Fyn og Odense Kommune og er organisatorisk forankret i Udvikling Fyn. Udvikling Fyn er den fælles erhvervs- og turismeorganisation for de fem største fynske kommuner (Odense, Svendborg, Nyborg, Faaborg Midtfyn og Assens), repræsenterende 80% af de fynske borgere. Odense Kommune arbejder målrettet for at tiltrække nye virksomheder og investeringskapital til byens virksomheder gennem indsatsen, Invest in Odense. Indsatsen er målrettet virksomheder inden for tre grene af robotteknologiområdet. Odense Robotics repræsenterer industri-teknologi. Herudover gælder det droneteknologi (UAS Denmark) og velfærdsteknologi (Odense Health), hvor Odense også har nationale styrkepositioner.

Oliefri trykluft, membran- og vakuumpumper til fødevareOliefri trykluft, membranog og levnedsmiddelindustrien vakuumpumper til fødevareog levnedsmiddelindustrien

Energivenlige driftssikre oliefrie stempel- & skruekompressorer med nyeste teknologi & høje virkningsgrader, som garanterer ingen olie i kompressoren – oliefri trykluft kvalitet klasse 0. Energivenlige driftssikre oliefrie stempel- & skruekompressorer med nyeste teknologi & høje virkningsgrader, som garanterer ingen olie i kompressoren – oliefri trykluft kvalitet klasse 0.

DU HAR OPGAVEN DUHAR HARLØSNINGEN OPGAVEN VI VI HAR LØSNINGEN

Vakuumpumper, målere og tilbehør, oliefri trykluftdrevnemembranpumper – stort produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Emballage markedet. Vakuumpumper, målere og tilbehør, oliefri trykluftdrevnemembranpumper – stort produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Emballage markedet.

Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompresISO 9001 sor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores certificeret høje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompreskunder høj driftssikkerhed og god økonomi. ISO 9001 sor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores certificeret høje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores Ejbyssikkerhed Industrivej 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning • info@granzow.dk · www.granzow.dk kunder høj drift og 26 god· økonomi.

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning • info@granzow.dk · www.granzow.dk N y h e d e r / M a r t s 2 0 1 5 - Side 13


Dansk fødevaresikkerhed er populær i Sydkorea Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har været i Sydkorea, hvor han blandt andet fortalte om danske fødevaresikkerhed. Sydkorea er en vigtig samarbejdspartner for danske virksomheder. Derfor besøgte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i Uge 10 det asiatiske land. Under besøget mødtes han blandt andet med sine koreanske ministerkollegaer, med en stor koreansk fødevareproducent og overværerede Københavns Universitet underskrive en aftale med Seoul National University om forskningssamarbejde. Miljø- og fødevareministeren var i Korea som led i et større eksportfremstød sammen med blandt andet Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer. - Jeg ser frem til at besøge Sydkorea og styrke vores relation til landet. Sydkorea er en stor aftager af danske fødevarer – og den relation vil vi gerne udvikle endnu mere. Derfor ser jeg

Side 14 / M a r t s 2 0 17

også frem til at fortælle om vores gode fødevaresikkerhed, sagde Esben Lunde Larsen inden afrejsen. Udover fødevaresikkerhed holdt ministeren bl.a. en tale om cirkulær økonomi på KAIST Business School. Ministerens budskab var blandt andet, at vi kan få et renere miljø, etisk udnyttelse af vores ressourcer og kolde kontanter ud af mere cirkulær økonomi. - Cirkulær økonomi er godt både for pengepungen og miljøet. Derfor vil jeg også gerne udbrede Danmarks fortrinlige arbejde på område. Forhåbentlig kan det inspirere til, at flere lande får gang i de cirkulære hjul, sagde Esben Lunde Larsen. Fakta: Sydkorea var Danmarks 16. største eksportmarked for varer i 2015. Sydkorea aftog i 2015 for DKK 6,4 mia. Dkr. Vareeksporten til Sydkorea steg i 2015 med 22,5 pct. ift. 2014.


Dansk fjerkræ- og æggeproducenter bør være klar til at eksportere inden udgangen af marts Efter et møde i sidste uge mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans sydkoreanske kollega er der udsigt til, at danske fjerkræ- og æggeproducenter inden længe kan genoptage eksporten til Sydkorea. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mødtes under sit besøg med sin sydkoreanske kollega. På mødet drøftede de to ministre det koreanske eksportforbud mod dansk fjerkræ og æg, som blev indført efter udbruddet af fugleinfluenza i Danmark og store dele af Europa i november 2016.

Sydkorea mangler leverandører

Forbuddet har betydet et fuldstændigt stop for dansk eksport af fjerkræ og æg til Sydkorea, der ellers udgør et meget vigtigt marked for de danske producenter.

Den sydkoreanske minister bad derfor Esben Lunde Larsen sikre, at de danske producenter gør sig klar til at genoptage eksporten allerede inden udgangen af marts i år. - Vi havde en meget god drøftelse, og min kollega gav udtryk for, at også Sydkorea har stor interesse for at få genåbnet eksporten af fjerkræ. Mange lande, inklusive Sydkorea, er ramt af fugleinfluenza, og der mangler leverandører til markedet, sagde Esben Lunde Larsen videre.

Grundet en effektiv indsats fra både de danske myndigheder og branchen selv, kunne den internationale dyresundhedsorganisation OIE erklære Danmark frit for fugleinfluenza den 22. februar 2017, og Esben Lunde Larsen har på den baggrund på mødet i dag anmodet den koreanske minister om igen at åbne for eksporten af danske varer. - Situationen med fugleinfluenza har været en stor udfordring for den danske fjerkræbranche, fordi eksporten stort set har været lukket ned siden november. Derfor var det en hovedprioritet for mig at drøfte spørgsmålet om at få åbnet for markedet igen, da jeg i dag (sidste uge/red) mødtes med min sydkoreanske landbrugsministerkollega, sagde Esben Lunde Larsen på mødet.

Sydkorea døjer selv med udbrud af bl.a. fugleinfluenza og har aflivet 33 mio. fugle. Landet har vanskeligt ved at sikre tilstrækkeligt med varer til de sydkoreanske forbrugere.

Hvis alt går som planlagt, er det forventningen, at det sydkoreanske marked åbner igen for danske fjerkræ- og æggeproducenter den 23. marts i år. Samtidigt kunne den sydkoreanske minister meddele, at Danmark også står i første række til at genoptage eksporten af oksekød, der siden årtusindskiftet har været lukket efter udbruddet af kogalskab.

HJÆLPEN ER VED HÅNDEN

FØDEVARE GODKENDT

DETEKTERBAR skovle o.l. www.bendo.dk • tlf. 56820549 M a r t s 2 0 1 7 / Side 15


SE, FØL O Der bliver masser af inspiration at hente, når den nye fødevarefagmesse Madværkstedet åbner i Lokomotivværkstedet 21.-22. marts 2017.

restaurant eller café, så tør vi godt love, at der bliver et bredt udvalg af både nyskabende og velkendte produkter, som de besøgende kan gå på opdagelse i, siger Carina Høgsted Kirkegaard, projektleder på Madværkstedet. 28 inspirerende oplæg

Hele 172 produktnyheder fordelt på 150 udstillere kan de besøgende se frem til at se, føle og smage på forskellige nyheder som skiveskåret avocado på frost fra OK Snacks A/S, grøntsagskødboller med kylling fra Tulip Food Company, kalkun-porchetta fra C&E Gastro-Import ApS og vegansk is fra Premier Is Danmark A/S. - Madværkstedet kommer til at bugne af spændende produkter, så uanset om man kommer fra en kantine, hotel,

Flere af de tilmeldte produktnyheder kan også opleves i trendområdet Det Levende Madværksted, hvor besøgende kan se frem til 28 spændende oplæg fra udstillere, som hver især har noget særligt at byde ind med. Hver oplægsholder får 25 minutter til at underholde, vejlede eller inspirere de besøgende i et særligt køkken, der er placeret midt i Madværkstedet. Én af de udstillere, der har valgt at benytte sig af denne mulighed, er Deli Drengene, som bl.a. sælger pølser, ost, charcuteri og saucer. Sidstnævnte har de valgt at tage med på deres sceneoptræden, hvor det bliver stjernekokken Søren Gericke, der vil komme med tips og tricks til brugen af de svenske "Eriks Saucer", som Deli Drengene forhandler.


OG SMAG! - Vi ser Det Levende Madværksted som en rigtig god brandingmulighed. På scenen kan vi vise, hvordan man kan bruge saucerne på alternative måder, og dermed inspirere de besøgende. Vores sceneoptræden er med til at give folk en mere personlig tilknytning til produkterne, fortæller Morten Rasmussen, ejer af Deli Drengene. Tematiseret trendzone Det Levende Madværksted er delt op i forskellige kategorier, som er tematiseret efter målgruppe. Mens tirsdag for eksempel har oplæg med fokus på offentlige storkøkkener og kantiner, kan man onsdag opleve oplæg særligt målrettet mod caféer, restauranter og hoteller. På scenen finder man virksomheder som Santa Maria Foodservice, Tulip Food, Valsemøllen, Danish Crown, Premier Is og Arla Foodservice. Sidstnævnte deltager på Det Levende Madværksted med en master class i smør, der tager udgangspunkt i brunet smør, som i øjeblikket trender i restaurationsverdenen. - Hos Arla Foodservice vil vi gerne inspirere, dele viden og hjælpe med de udfordringer, kunderne står overfor, og i køk-

kenet vil vi derfor vise, hvordan man kan bruge vores mejeriprodukter i hverdagen, fortæller Marketing Specialist Inspiration hos Arla Foodservice Marlene Birk Puggaard. Søren Gericke og Deli Drengene kan opleves på Det Levende Madværksted tirsdag 21. marts kl. 12.00, mens Arla Foodservice indtager scenen onsdag 22. marts kl. 12.00. Fakta Madværkstedet er fødevarebranchens nye fagmesse med maden og det gode håndværk i centrum. Messen bliver et levende værksted med foredrag, workshops og produktpræsentationer, hvor det er muligt at hente inspiration fra 150 udstillere samt se, høre, røre, dufte og selvfølgelig smage på maden. Madværkstedet arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med brancheforeningen DLF - Dagligvareleverandørerne. Madværkstedet finder første gang sted den 21.-22. marts 2017 i Lokomotivværkstedet i København. Læs mere på madværkstedet.dk

M a r t s 2 0 1 7 / Side 17


Mere økologi i din Paradis is Foråret er på vej, og dermed er der god grund til at glæde sig til den kommende is-sæson.

og konsistens som altid, ” udtaler Marketingchef hos Paradis, Søren Falck Hansen, begejstret om det nye tiltag.

I år er der en ekstra spændende overraskelse, når du besøger din lokale Paradis-butik. Du kan nemlig glæde dig til velsmagende og friskrørt is, der er produceret med økologisk mælk, fløde og rørsukker.

Omlægningen til en mere økologisk produktion er en naturlig udvikling, idet Paradis fortsat ønsker at imødekomme is-entusiasternes stigende krav til de bedste råvarer og unik smag.

velsmagende og friskrørt is, der er produceret med økologisk mælk, fløde og rørsukker.

Hos Thise Mejeri er Salg & Marketingchef, Peder G. Jessen, også særdeles tilfreds med samarbejdet og fortæller: ”Vi er utroligt stolte af, at Paradis har valgt netop os som leverandør af økologisk mælk og fløde til isen, da vi ved, at Paradis har ekstremt høje krav til ingredienserne i deres velsmagende is.”

Paradis, der hvert år serverer flere hundrede tons friskrørt is til de is-glade danskere, har altid været toneangivende inden for nytænkning af is, udvælgelse af verdens bedste råvarer og kompromisløs smag. Det er derfor en helt naturlig udvikling nu at kunne tilbyde is med økologisk mælk, fløde og rørsukker for at give alle Paradisentusiaster den ultimative smagsoplevelse. Den unikke Paradis-smag og cremede konsistens vil naturligvis være præcis, som du kender den.

EU’s landbrugspolitik skal vendes på hovedet

Omlægningen til økologisk mælk og fløde er sket i samarbejde mellem Paradis Is og Thise Mejeri, der er baseret på de to danske virksomheders fælles værdigrundlag, som blandt andet bygger på kvalitet, lokal produktion og unik smag: ”Vi er rigtig stolte og glade for det nye samarbejde med Thise, som betyder at al mælk og fløde, vil blive leveret herfra. Vi glæder os til at tilbyde alle vores glade is-gæster en is, der er rørt på økologisk fløde, mælk og rørsukker, men med samme delikate smag ’Vi skal videre’, lød budskabet fra formand Per Kølster i sin beretning på Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling her til formiddag. Videre med udviklingen af dansk økologi og videre med grøn omstilling af EU’s landbrug. Mandag i denne uge begyndte EU’s landbrugsministre arbejdet med en reform af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), som skal træde i kraft i 2021. I dag og i morgen er danske økologiske landmænd, virksomheder, professionelle køkkener og forbrugere samlet til Økologisk Landsforenings generalforsamling i Vingsted. Og her fra var beskeden til de danske og europæiske politikere klar. - Landbrugets potentiale i landdistriktsudvikling realiseres slet ikke, og EU’s landbrugspolitik har lagt pres på naturen, dyrevelfærden, klimaet og vandmiljøet. Det er ikke tid til de sædvanlige små skridt. EU's landbrugspolitik skal vendes på hovedet. Tiden er inde til at bruge EU’s landbrugspolitik målrettet til at skabe en grøn omstilling i landbruget, lød det fra formand Per Kølster i sin beretning til medlemmerne. - Passiv produktionsstøtte må og skal erstattes med betaling til landmanden for det, samfundet ønsker, landbruget skal levere udover fødevarer, rent drikkevand, rigere natur og biodiversitet, klimaløsninger, æstetiske landskaber, frugtbar jord, genetisk mangfoldighed, husdyr uden antibiotikaresistens, liv i landdistrikterne og borgernes adgang til landbrugslandskabet. Kort sagt; fælles samfundsgoder, sagde Per Kølster. Side 18 / M a r t s 2 0 17

Kompromisløs kvalitetsis med verdens bedste råvarer. Når isproduktionen starter igen rundt om i landet i foråret, vil isen derfor blive rørt på økologisk mælk og fløde ligesom rørsukker i isen også er økologisk. De håndplukkede kvalitetsråvarer kommer stadig fra hele verden – fx italiensk lakrids, vanilje fra Madagaskar, pistacie fra Sicilien og fairtrade kakao fra den Dominikanske Republik. Kvalitet og udvælgelse af de bedste råvarer vil altid være i fokus hos Paradis, og det nye samarbejde med Thise Mejeri er endnu et skridt på vejen for fortsat at kunne tilbyde alle is-entusiaster den ultimative smagsoplevelse med de bedste råvarer, verden har at byde på.

I den forbindelse refererede formanden til den 10-punktsplan for en grønnere landbrugspolitik i Danmark og EU, som Økologisk Landsforening har fremsat. - Vi ønsker det bedste for alle landmænd. Vi ønsker flere nye, unge ind i faget, og vi ønsker en CAP, der er lige for alle. Uanset om du er økolog eller konventionel, så skal du kunne få betaling for at levere fælles samfundsgoder. Det er det, vi har foreslået med vores 10-punktplan for at hjælpe et samlet landbrug videre ind i en omfattende omstilling til en bæredygtig fremtid, siger Per Kølster. Samtidig tager økologerne fat i sig selv. Økologisk Landsforening har mødtes og debatteret økologiens udvikling med ca. 700 landmænd m.fl. på 30 møder landet rundt siden nytår. Formålet har bl.a. været at drøfte mulighederne for en supplerende mærkning af et nyt løft af økologien. - De første danske økologer lagde for 40 år siden grunden til dansk økologis succes og udbredelse med etableringen af Landsforeningen for Økologisk Jordbrug og et dansk økologimærke. I vor tid er det os, der viser vejen med økologiske løsninger i mark og marked og må gå forrest og tage økologien med videre ind i en bæredygtig fremtid for den kommende generation. Vi skal videre. Måske med en supplerende mærkning – måske med noget andet. Men vi skal videre med noget, der kan øge dynamikken og løfte standarden for dansk økologi nu og på sigt, og som samtidig skal ha’ potentiale til at fremtidssikre Ø-mærket, sagde Per Kølster.


’Årets Øko-håndværkere’er kåret Fire økologiske landmænd blev for nylig kåret til ’Årets Øko-håndværkere’ af deres kolleger på Økologisk Landsforenings to-dages generalforsamling. De fire vindere i hver deres kategori blev Niels Jørgen Vinge Rasmussen fra Haderslev, Martin Beck fra Løgumkloster, Jens Mølgaard Drejer fra Hundested og Hans Henrik Thomsen fra Brønderslev. I denne weekend var 360 økologiske landmænd, virksomheder, køkkener og forbrugere samlet til Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling. Her hylder foreningen det gode økologisk håndværk og i går aftes kunne deltagerne stemme på deres favoritter ud af 12 kandidater i fire kategorier: ’Økologi i balance’, ’Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning’, ’Socialt engagement’ samt ’Ekstraordinær dyrevelfærd’. Formålet med at kåre Årets Øko-håndværkere er at synliggøre det innovative, økologiske håndværk til inspiration for alle landmænd. Læs om de fire vindere samt de resterende kandidater, som er beskrevet af avisen Økologi & Erhverv HER. Økologi i balance I kategorien ’Økologi i balance’ blev Niels Jørgen Vinge Rasmussen kåret til Årets Øko-håndværker. Niels Jørgen Vinge Rasmussen kan med 7.500 kg mælk pr. ko pr. år ikke prale med at være verdensmester i høj mælkeydelse; men omkostninger og indtægter følges ad på Kathrinesminde ved Haderslev, som har været drevet økologisk, siden Niels Rasmussen overtog gården efter sin far i 1997. - Årene som mælkeproducent har lært mig, at vores problemer ikke kan afhjælpes ved højere mælkeydelse. Stiger ydelsen, falder prisen. Jeg har i stedet valgt at specialisere min produktion, så vi kan få den bedste pris. Det kombinerer jeg med en low cost tilgang til driften. På denne måde har jeg en spændende hverdag med høj dyrevelfærd, samtidig med at jeg kan have overskud på min produktion, siger Niels Rasmussen. Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning I kategorien ’Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning’ blev Martin Beck fra landbrugsfællesskabet Almende ApS i Sønderjylland kåret som Årets Øko-håndværker af sine kolleger.

Jens Mølgaard Drejer

Hans Henrik Thomsen

Ifølge Martin Beck er opbygningen af humus i landbrugsjordene vejen frem. Det vil give os sundere fødevarer og kan løse mange af de store miljø- og klimaudfordringer, vi står overfor. - Jeg er helt vildt beæret over at få den her pris. Det er utroligt dejligt, at andre værdsætter vores arbejde og kan se nødvendigheden i at gøre noget for jordfrugtbarheden. Det bekræfter mig i, at vi gør en forskel, siger Martin Beck. Socialt engagement - Hold da op, det er jeg da helt vildt stolt over. Jeg ved, der er er mange rundt omkring i landet, der laver noget lignende og arbejder for samme sag. Så jeg vil gerne dele æren med alle dem, jeg har ladet mig inspireret af. Sådan sagde Jens Mølgaard Drejer fra Sølager Værksteder ved Hundested kort efter, han havde modtaget prisen for Årets Økohåndværker i kategorien ’Socialt engagement’. Sølager Værksteder er en social institution, hvor det økologiske landbrug aktivt inddrages i at skabe arbejdstilbud til mennesker, der af forskellige grunde ikke kan finde plads på arbejdsmarkedet. Formålet er at udnytte mulighederne i det økologiske landbrug til at give udsatte medborgere meningsfuld beskæftigelse. Ekstraordinær dyrevelfærd Hans Henrik Thomsen blev hyldet for det gode økologiske håndværk i kategorien ’Ekstraordinær dyrevelfærd’. Hans Henrik vakte stor opmærksomhed sidste år, da han byggede en svinestald med plads til 150 slagtesvin. Under stalden har han monteret larvefødder, og to gange i døgnet flytter han stald og indhegning ca. 30 meter, så der altid er adgang til frisk jord for grisene, der henter 10 pct. af deres foder på marken. For yderligere information Line Skouboe, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, 24 42 69 52

Niels Jørgen Vinge Rasmussen

Martin Beck M a r t s 2 0 1 7 / Side 19


OPLEV NY FØDEVAREMESSE 21. - 22. marts 2017 | Lokomotivværkstedet | København

MADVÆRKSTEDET er fødevarebranchens nye fagmesse med maden og det gode håndværk i centrum. Her er det muligt at hente inspiration fra både grossister og leverandører - samt se, høre, røre, dufte og selvfølgelig smage på maden. Oplev også messens trendområde ”Det Levende Madværksted”, hvor du kan blive inspireret af udstillernes daglige præsentationer med workshops, foredrag og vidensdeling. MADVÆRKSTEDET arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med DLF - Dagligvareleverandørerne og afholdes i Lokomotivværkstedet i København. Læs mere og HENT DIN GRATIS BILLET på www.madværkstedet.dk

Lokomotivværkstedet | Otto Busses Vej 5A | 2450 København SV | mch.dk Side 20 / M a r t s 2 0 17

SCAN og se Madværkstedets video


NYT OM FOLK I BRANCHEN:

Rynkeby siger farvel til topchefen Jørgen Dirksen stopper hos Rynkeby Foods efter 17 år Eft

- Jørgen Dirksen efterlader et stærkt Rynkeby, der på alle måder er stærkere, større og mere fremtidssikret. Omsætningen er mere end fordoblet, overskuddet er mangedoblet, og der er foretaget betydelige investeringer i udviklingen af nye produkter og i udviklingen af produktionen i Ringe. - Rynkeby er i dag ikke bare en af Danmarks største fødevarevirksomheder, men med Team Rynkeby Fonden også en af Danmarks største og mest kendte velgørende organisationer, hedder det i pressemeddelelsen.

efter 17 år i spidsen for Rynkeby Foods har Jørgen Dirksen besluttet at forlade den kendte juiceproducent. Jørgen Dirksen fortsætter dog nogle måneder endnu, ikke mindst for at hjælpe med at finde sin efterfølger som CEO for Rynkeby, ligesom han vil sikre virksomheden og efterfølgeren en smidig og god overdragelse, oplyser Rynkeby Foods i en pressemeddelelse.

Rynkeby Foods blev i foråret 2016 købt af den tyske EckesGranini Group, og den handel har tilsyneladende haft betydning for topchefens beslutning: - Med opkøbet er produktionen i Ringe blevet styrket, og strategien er på plads. Rynkeby Foods A/S har aldrig været stærkere, og dermed føler Jørgen Dirksen, at tiden er den rette til, at en ny CEO kan føre Rynkeby videre, konstaterer virksomheden. Jørgen Dirksen er formand for branchefællesskabet DI Fødevarer og er bestyrelsesmedlem i DIs hovedbestyrelse samt bestyrelsesmedlem i den europæiske fødevarebrancheforening FoodDrinkEurope.

M a r t s 2 0 1 7 / Side 21


NYT OM FOLK I BRANCHEN:

Ny direktør for Fødevarepartnerskabet Lise Walbom er ny administrerende direktør for det nyoprettede Fødevarepartnerskab. fødevareklynge. Lise Walbom er 45 år og uddannet agronom på Den Kongelige veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og har ligeledes en diplomuddannelse i ledelse. Fakta om partnerskabet Det nye Fødevarepartnerskab er aftalt i Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Det er et privat partnerskab, der skal arbejde for hele den danske fødevareklynge efter samme model som State of Green, der arbejder for at øge eksporten af grøn teknologi. Partnerskabet tegnes af en bestyrelse, der består af Arla, Danish Crown, DLG, Carlsberg, NNF, DI, Landbrug & Fødevarer, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet. Øvrige bidragsydere til Fødevarepartnerskabet er Novozymes, Chr. Hansen, FOSS, Royal Greenland, DLF Trifolium og Danish Agro. Formand for bestyrelsen er Torben Ladegaard, der er tidligere topchef i FOSS. Første opgave for Fødevarepartnerskabets direktør Lise Walboms bliver at etablere et sekretariat med fire til seks medarbejdere, der skal promovere Danmark som fødevareland. Sekretariatet får til huse på Axelborg i København, men indtil lokalerne er klar til indflytning, sidder Lise Walbom i Miljø- og Fødevareministeriets departement på Slotsholmen 12 i København. Lise Walbom kommer fra en stilling som chefkonsulent i Dansk Industri, og hun glæder sig til at samarbejde med hele fødevareklyngen om profilering af Danmark som førende fødevareland og sikre, at de dygtigste talenter vil arbejde i den danske

I Fødevarefortællingen har parterne vurderet, at der er et potentiale for at øge eksporten med 30-50 mia. kroner og skabe 10.000-15.000 arbejdspladser i fødevareklyngen sammenlignet med 2012. Parterne bag Fødevare- og landbrugspakken har afsat 20 mio. kroner til partnerskabet i en periode på fire år. De private virksomheder og organisationer skal bidrage med et tilsvarende beløb. Fødevarefortællingen har afsæt i Vækstplan for Fødevarer, der er en aftale fra april 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.


NYT OM FOLK I BRANCHEN:

Varefakta-direktør siger farvel med historisk godt resultat Efter 25 år ved roret forlader Helga Møller Varefakta med det bedste resultat i mærkningsvirksomhedens 60-årige historie. Væksten er især på deklarationer til udlandet. Det er en virksomhed i topform, som 1. april får ny direktør. Efter 25 år som direktør for Varefakta har Helga Møller valgt at slippe tøjlerne, og det sker med manér. Regnskabet for 2016 viser et nettooverskud på 1,4 mio. kroner, og det er ikke bare det bedste resultat i Helga Møllers direktørtid, men det bedste resultat Varefakta har præsteret siden mærkningsvirksomheden så dagens lys for 60 år siden. Det er især deklarationer til udlandet, som er gået frem. For godt to år siden indledte Varefakta et samarbejde med en britisk deklareringsvirksomhed, og det har sat Varefakta i stand til at levere deklarationer, som lever op til myndighedernes krav i ikke mindre end 80 lande. Deklarationsarbejdet til udlandet udgør i dag næsten en tredjedel af den samlede omsætning på 10 mio. kroner. Varefakta er en selvejende institution, som indtil for få år siden var ledet af en bestyrelse af repræsentanter fra brancheorganisationer inden for dagligvarehandel, industri, forbrug og erhverv, og skal som sådan ikke tjene penge til investorer eller ejere. I 2013 fik virksomheden ny struktur præget af erfarne bestyrelsesfolk med formand Annette Kreiner i spidsen.

Affugtning

Vandbehandling

Specialister i affugtning • Stabilt og helt kontrolleret produktionsklima året rundt • Løser problemer med is og rim ved køle-/fryserum • Forkorter tørreprocesser • Forbedret hygiejne og sikkerhed (HACCP) • Løsninger til meget lavt dugpunkt

Slagteriudstyr

Varedeklaration

HJÆLPEN ER VED HÅNDEN

Varedeklarationer med og uden Varafakta-logo til 80 lande

Ren vandbehandling til fødevareindustrien Tlf: 87 93 83 00 www.silhorko.dk

www.munters.dk info@munters.dk - tlf. 4495 3355

FØDEVARE GODKENDT

VAREFAKTA

DETEKTERBAR skovle o.l.

Københavnsvej 106, H-3 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 45 00 E-mail: varefakta@varefakta.dk www.varefakta.dk

www.bendo.dk • tlf. 56820549

Dokumentation af holdbarhed og hygiejne

Dokumentation af kontakt@hojmarklab.dk holdbarhed og hygiejne Tlf. 97 34 33 66 kontakt@hojmarklab.dk www.hojmarklab.dk Tlf. 97 34 33 66 www.hojmarklab.dk

del &et edsmid asin g a Levna re M v e d ø on line F og Gratis is på tryk November

et er Grat Magasin Meld dig

.logfmagas til på www

2015

inet.dk

og få det

direkte

i din inbox

Få magasinetGRATIS direkte i din inbox

l &iddel & ideddesm sem d e n inetgasinet v n s a v L g e aare M L a M e r a v e v d e ø F Fød is on line k og Grat on line Januar

2017

Marts 2017

is på try tryk og Gratis et er Grat Magasinet er Gratis på Magasin Meld dig

.logfmagas til på www

inet.dk

Gå på www.logfmagasinet.dk og klik på "Tilmeld". Husk at L&F Magasinet er gratis.

og få det

direkte

i din inbox

Meld dig til på

www.logfmagasin

et.dk og få det

direkte i din

inbox

Du vil også modtage Nyhedsbreve med relevant og interessant info

JA TAK M a r t s 2 0 1 7 / Side 23


Side 24 / M a r t s 2 0 17

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet marts 2017  

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet marts 2017 Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbranche...