Page 1

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet Januar 2017

Magasinet er gratis på tryk og gratis online Meld dig til på www.logfmagasinet.dk og få det direkte i din inbox

Temaer: Tiltag for fremtidssikring af fødevareeksporten og økologi


INSEKTERNE KOMMER! EFTER DEN VARMESTE VINTER I HISTORIEN ER DE KLAR TIL DIG - ER DU KLAR TIL DEM?

fluenet.dk -din vej til et insektfrit indeklima

Denne frokost er lige blevet 1.941.000 bakterier rigere!

VIDSTE DU AT

...stuefluen bærer mange bakterier på kroppen? -og at den både kaster op og klatter på din mad. Stuefluen kan bære både salmonella og kampylobaktor, som kan give især børn og ældre maveonde.

Annonce ? www.makers.dk

Pris pr. netskydedør med sort glasfiber insektnet, inklusiv køreskinner. Leveret efter mål til alle typer døre i hvid eller brun.

eksempel Kr. 1.875,ekskl. moms kr. 1.500,Uanset mål op til 122 x 240 cm

GRATIS

OPMÅLING Gælder bro- og landfaste områder

Insekt rullenet fungerer som et rullegardin. Passer til alle typer vinduer og boligtyper. Bredde fra 43-153 cm. Pris fra Pris pr. drejekipvindue, eller pr. kvadratmeter aluminiumsramme med påmonteret insektnet. Leveret i hvid eller brun:

eksempel Kr. 500,ekskl. moms kr. 400,Pris ekskl. montering/levering.

Kr. 750,-

ekskl. moms kr. 600,Pris ekskl. montering/levering.

ALT I FLUE-, MYGGE- OG INSEKTNET

tlf. 98 54 43 11


Leder

F R A G I L E !

Eksporten vil opleve fremgang i 2017, men det kræver omtanke, politisk handling – og nye tanker fra fødevare- og landbrugssektoren Af ansvarshavende redaktør Knud Meldgaard Der er store forventninger til en positiv økonomisk udvikling i 2017 og en sådan økonomisk udvikling skal ikke mindst skabes af vore mange eksportvirksomheder, hvor landbrugs- og fødevaresektoren er store spillere. Pris og kvalitet er afgørende faktorer, men vores konkurrenceevne er også afhængig af udviklingen på vore store markeder, som USA, England, Sverige og Tyskland. Lande der, undtaget Sverige, har et lavere lønningsniveau end os. “Lønvæksten herhjemme er højere end lønvæksten i udlandet, hvilket svækker vores konkurrenceevne. Den svage eksportudvikling er en vigtig del af forklaringen på, at væksten i år (2016.red.) ser ud til at blive på eller under 1 pct.”, siger cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian i en artikel her i magasinet. Eksporten til Tyskland, der er vort største marked, ligger nu 10,9 pct. under niveauet i 2015 og i England er pundet, pga. Brexit, faldet, hvilket er godt for England, men dårligt for vores salg af bl.a. landbrugsprodukter til briterne. Man skal holde hovedet koldt og salgskanalerne varme, når man vover sig ud på de store markeder. Men der er hjælp på vej. Inde i magasinet kan du læse om et nyt initiativ, der bl.a. skal styrke og sikre en langsigtet profilering af Danmark som landbrugsland. Staten bidrager til det nye projekt med 20 mio. over fire år til et sekretariat, der tegnes af en bestyrelse, hvor bl.a. DI, Landbrug & Fødevarer, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet har sæde.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener bestemt, at det er realistisk at få salget af danske fødevarer, fødevareingredienser, maskiner og udstyr til at vokse. ” På verdensmarkedet vil det i stigende grad være de, der forstår at producere med fx et lavt forbrug af vand og energi og med en høj kvalitet og fødevaresikkerhed, som løber med ordrerne og kundernes tillid. Danske landmænd og fødevareproducenter er verdenskendte for deres kvalitetsprodukter med høj fødevaresikkerhed, og gennem samarbejde skal vi hele tiden ruste os til en hårdere konkurrence”, siger ministeren i en artikel her i magasinet. Vi vil gerne, her fra magasinet, komme med et lille forsigtigt pip. Det virker som om hele dette ”set up” udelukkende består af organisationer og virksomheder, der kun har ét for øje: flere penge i kassen! Det er der, principielt, ikke noget galt i, men faren for interne skulderklap, indavl og overskud fylder, efter denne redaktørs mening, for meget. Jeg savner nogle modstandere, der kan holde lidt i tømmerne, så der også bliver plads til bedre dyrevelfærd, mere økologi og et skarpt blik på klimaforandringer. Danske virksomheder har brug for at tjene penge, her og nu, men specielt dansk landbrug har også brug for, at demonstrere en vilje til at tænke nye tanker, der kan medvirke til, at dansk landbrug også fremover kan se sig selv, danske forbrugere og, ikke mindst, vore eksportkunder i øjnene. Fremtiden i dansk landbrug kommer ikke kun til at handle om eksportkroner i kassen, det kommer også til at handle om moral, hvilket, på sigt, vil give endnu flere eksportkroner i kassen. Og det er vel i grunden ikke så galt, eller……?

Læs bl.a. i dette nummer Eksporten til Tyskland styrtdykker Salget på vort vigtigste eksportmarked ligger kun 0,2 procent højere end 2015, Det viser tal fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort i begyndelsen af december sidste år, og som viser tal for udviklingen i vores samhandel med udlandet frem til oktober 2016.

Det Danske Kokkelandshold får ny styrket bestyrelse Den nye bestyrelse blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling afholdt på Vittrup Centret i Løkken og består fortsat af syv medlemmer og de senest to nye medlemmer er Eva Kjer Hansen folketingsmedlem og tidl. minister og Michael Jepsen direktør i Event Kolding.

Læs side 8

Læs side 14

Branchen samles på Madværkstedet

Grønttorvsparken skal spises

Når fagmessen Madværkstedet åbner 21.-22. marts i Lokomotivværkstedet i København, bliver det med solid opbakning fra fødevarebranchen. Tre måneder før start nærmer messen sig udsolgt.

Gennem årtier har din lokale grønthandler draget ud til Grønttorvet i Valby for at indkøbe æbler til dig i den store handelshal. I fremtiden må han helt til Høje Taastrup, mens du selv kan gå på æblerov i træerne i Grønttorvsparken, hvor hallen plejede at ligge.

Læs side 10

Læs side 16

Udgiver: BJ Media, Tinggaardsvej 4, Valore, DK-4130 Viby Sj., tlf. +45 8230 7500, info@logfmagasinet.dk, www.logfmagasinet.dk • Redaktion: Ansv. Redaktør Knud Meldgaard • Layout: Jes Lassen Freelance • Annoncer: +45 8230 7500 • Medie: ISSUU.COM • Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbrancherne, Hoteller, kantiner og catering, Restauranter, Supermarkeder, Bioteknologisk virksomhed, laboratorier, Brancheorganisationer, Fagskoler, Den offentlige sektor, samt relaterede brancher • ISSN: 1902-4754 • ISSN Online: 1902-4800. Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet påtager sig intet ansvar for anvendelse af uopfordret fremsendt redaktionel tekst, medmindre det er udtrykkeligt pointeret, at dette ikke er tilladt. L&F Magasinet påtager sig ikke ansvar for fejl, der måtte forekomme i såvel redaktionel tekst som annoncer. Erhvervsmæssig brug af avisens sider må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra L&F Magasinet. PROFIL er udtryk for, at teksten er udarbejdet og godkendt i samarbejde med den pågældende virksomhed.


FØDEVAREEKSPORTEN skal vokse med milliarder

Danske fødevarevirksomheder står stærkt både herhjemme og i udlandet. Men der er et stort potentiale for at øge eksporten af danske fødevarer yderligere Den danske fødevareklynge får en fælles platform og en samlet markedsføringsstemme i udlandet. Ambitionen er at skabe tusindvis af nye arbejdspladser og en øget eksport fra fødevareklyngen på mere end 30 mia. kroner. Et udstillingsvindue, der tydeligt sætter Danmark på verdens-kortet som et førende fødevareland og skaber en samlet markedsføringsstemme i udlandet for den danske fødevareklynge. Det skal være med til at booste eksporten af fødevarer, ingredienser, maskiner og teknologi fra den danske fødevareklynge. Hvis det lykkes at finde danske løsninger på en række af de udfordringer, som verden står over for, er potentialet en øget fødevareeksport på mere end 30 mia. kroner og tusindvis af nye danske arbejdspladser. Det vurderer virksomheder og organisationerne selv i den fortælling om den danske fødevareklynge, der i midten af december blev offentliggjort sammen med et nyt Fødevarepartnerskab. Partnerskabet bliver lanceret som opfølgning på de politiske aftaler bag Vækstplan for Fødevarer og Fødevare- og landbrugspakken. Fødevarepartnerskabet er for hele den danske fødevareklynge og sættes i gang med finansiering fra en række store virksomheder på fødevareområdet samt DI og Landbrug & Fødevarer. Konceptet kendes fra State of Green, der på området for grøn teknologi fremviser og brander danske løsninger. På samme Side 4 / J a n u a r 2 017

måde skal hele den danske fødevareklynge nu også have en stærk fælles platform, der kan styrke samarbejdet og sætte eksporten i et helt nyt gear. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener bestemt, at det er realistisk at få salget af danske fødevarer, fødevareingredienser, maskiner og udstyr til at vokse. - På verdensmarkedet vil det i stigende grad være de, der forstår at producere med fx et lavt forbrug af vand og energi og med en høj kvalitet og fødevaresikkerhed, som løber med ordrerne og kundernes tillid. Danske landmænd og fødevareproducenter er verdenskendte for deres kvalitetsprodukter med høj fødevaresikkerhed, og gennem samarbejde skal vi hele tiden ruste os til en hårdere konkurrence. Derfor samler vi nu markedsføringen af den danske fødevareklynge overfor en omverden, der skriger på sunde kvalitetsfødevarer, der er produceret bæredygtigt og ressourceeffektivt. Det kan vi levere, og det vil forhåbentlig øge eksporten med milliarder af kroner og skabe mange nye danske arbejdspladser, siger Esben Lunde Larsen. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) udtaler: - Danske fødevarevirksomheder står stærkt både herhjemme og i udlandet. Men der er et stort potentiale for at øge eksporten af danske fødevarer yderligere. Det kræver, at vi bliver bedre til at promovere området og øge det globale kendskab til de Fortsættes side 6


Hos H.P. Therkelsen lægger vi vægt på at være en logistikpartner, som styrker vores kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrke er blandt andet:

• • • •

• • •

Høj leveringssikkerhed. Hurtig opfølgning: 24/7/365. Fleksibilitet. Faste kontraktpersoner. Transport

Lager

Logistik

Høj materiel standard. Nøgleord: Ærlighed og troværdighed. Ekspert i transport af temperaturfølsomme varer.

Fersk

Køl

Frost

Vi er altid klar til at levere den bedste kundeservice – og glæder os til at høre fra Dem! H. P. Therkelsen A/S o 6330 Padborg o Telefon 7467 1454 o www.hpt.dk


Fortsat fra side 4

Fødevareeksporten skal vokse med milliarder

- Danmark har en af verdens førende fødevaresektorer, der skaber eksport og værdi for det danske samfund. Derfor er det essentielt, at vi som land fokuserer på at finde svar på fremtidens store fødevareudfordringer ved at skabe sunde, naturlige og bæredygtige fødevarer til en verden, der i stigende grad får flere og flere munde at mætte. Der er lagt et enormt engagement i at bringe fortællingen om den danske fødevaresektor til live, og det belønnes nu med dette meget konkrete initiativ, der uden tvivl vil styrke samarbejdet mellem staten, fødevaresektoren og andre partnere, siger Peder Tuborgh.

Peder Tuborgh

ting, som gør dansk fødevareproduktion unik og i særklasse. Det nye fødevarepartnerskab og den nye fælles danske fødevarefortælling er vigtige tiltag i den sammenhæng, siger Brian Mikkelsen. Staten bidrager med 20 mio. kroner over fire år. Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, Novozymes, Chr. Hansen, FOSS, Royal Greenland, DLF Trifolium og Danish Agro bidrager til projektet. De 3 førstnævnte samt Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet udgør bestyrelsen. I første omgang nedsættes bestyrelsen, og der oprettes et sekretariat, der skal sikre en langsigtet profilering af Danmark som fødevareland, styrke samarbejdet og sammenhængskraften i fødevareerhvervet samt sikre, at de dygtigste talenter vil arbejde i den danske fødevareklynge. Torben Ladegaard, tidligere CEO i FOSS Group, er udpeget som bestyrelsesformand for Fødevarepartnerskabet og siger: - Den danske fødevareklynge bygger på et stærkt fællesskab og en stolt tradition for samarbejde og innovation. Jeg er stolt over at skulle være med til at udbrede kendskabet til vores styrker - både overfor et eksportmarked og overfor os selv. Jeg er helt overbevist om at samarbejde er nøglen til at Fødevarepartnerskabet kan få succes; udfordringen bliver at orkestrere, at alle gode kræfter i fødevareklyngen trækker i samme retning, siger Torben Ladegaard. Der skal stilles skarpt på de styrkepositioner, som den danske fødevareklynge skal være kendt for i fremtiden. Som opfølgning på Vækstplan for Fødevarer er der allerede udviklet en fælles fødevarefortælling om dansk fødevareproduktion, som er udarbejdet af en række repræsentanter for den danske fødevareklynge med Arlas direktør Peder Tuborgh i spidsen. Side 6 / J a n u a r 2 017

Fakta: • Det nye Fødevarepartnerskab er aftalt i Fødevare- og

Landbrugspakken fra december 2015 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. • Det er et privat partnerskab, der skal arbejde for hele den danske fødevareklynge efter samme model som State of Green, der arbejder for at øge eksporten af grøn teknologi. • Partnerskabet tegnes af en bestyrelse der kommer til at bestå af Arla, Danish Crown, Carlsberg, DI, Landbrug & Fødevarer, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsmini- steriet og Udenrigsministeriet. Øvrige bidragsydere til Fødevarepartnerskabet er Novozymes, Chr. Hansen, FOSS, Royal Greenland, DLF Trifolium og Danish Agro. Formand for bestyrelsen er Torben Ladegaard, der er tidligere top chef i FOSS. • I Fødevarefortællingen har parterne vurderet, at der er et potentiale for at øge eksporten med 30-50 mia. kroner og skabe 10.000-15.000 arbejdspladser i fødevareklyngen sammenlignet med 2012. • Parterne bag Fødevare- og Landbrugspakken har afsat 20 mio. kroner til partnerskabet i en periode på fire år. De private virksomheder og organisationer skal bidrage med et tilsvarende beløb. • Fødevarefortællingen har afsæt i Vækstplan for Fødeva- rer, der er en aftale fra april 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. • Fødevarepartnerskabet får hovedsæde hos på Axelborg i København hos Landbrug & Fødevarer. • Det første bestyrelsesmøde afholdes i januar 2017 Tekst: Fødevareministeriet.


Landbrug & Fødevarer henter ny chef i NaturErhvervstyrelsen

www.prosweets-cologne.com

For at styrke den erhvervspolitiske indsats henter Landbrug & Fødevarer Anders Klöcker ind som ny områdedirektør for erhvervspolitik.

KØLN, 29.01.–01.02.2017 International leverandørmesse for slik- og snackindustrien

Anders Klöcker kommer fra en stilling som enhedschef for innovation i NaturErhvervstyrelsen. En vigtig brik i Landbrug & Fødevarers politiske arbejde er dermed faldet på plads. - Jeg glæder mig til, Anders Klöcker starter hos os. Anders forstår de politiske mekanismer på Christiansborg og blandt embedsmænd, og så har han en dyb viden om innovation indenfor fødevareerhvervet. Med de signaler vores medlemmer og landspolitikerne sender om, at vi skal fremtidssikre vores erhverv og Danmark, så har vi fundet den helt rette profil, siger direktør for politik og kommunikation i L&F, Morten Høyer. Anders Klöcker har været i NaturErhvervstyrelsen de seneste fem år. Her han blandt andet etableret og sidenhen været sekretariatschef for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Inden da var han godt fire år på den danske ambassade i Washington, hvor han havde fødevarer, landbrug og fiskeri som sit speciale. - Jeg glæder mig til at forene mit arbejde med innovation og politik hos Landbrug & Fødevarer. Fødevaresektoren er blandt landets mest innovative, men der er brug for fortsat udvikling, hvis vi skal have en chance i en fortsat mere konkurrencepræget verden, siger Anders Klöcker. Anders Klöcker begynder i sin nye stilling på Axelborg den 1. februar.

IDEER TIL MORGENDAGENS SLIK- OG SNACKPRODUKTION Raffinerede ingredienser til fin konfekture, forførende looks til salgsstærke emballager og innovative teknikker til optimerede processer.

KØB NEMT OG BEKVEM

T ONLINE I DAG:

ne.com/tickets w w w.prosweets-colog så adgang til Dit adgangskor t giver og ende og er , der finder sted sideløb snackmesse. verdens største slik- og

Din direkte kontakt: Intermess ApS Rådhusvej 2 2920 Charlottenlund Tel. +45 45 50 56 55 Fax +45 45 50 50 27 messe@intermess.dk


77

nationaliteter i Der arbejder folk fra hele verden på Danish Crown-koncernens danske fabrikker.

Danish Crown eksporterer fødevarer til rigtig mange af verdens lande, og blandt medarbejderne er koncernen også særdeles international. En ny opgørelse viser, at der arbejder folk fra hele 77 forskellige lande i produktionen hos Danish Crown og Tulip.

Eksporten til Tyskland

ST YRTDYK Salget på vort vigtigste eksportmarked ligger kun 0,2 procent højere end 2015, viser tal fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort i begyndelsen af december sidste år, og som viser tal for udviklingen i vores samhandel med udlandet frem til oktober 2016.

Eksporten til Tyskland ligger nu 10,9 pct. under niveauet i 2015, mens den engelske økonomi kan glæde sig over, at pundet er faldet, hvilket styrker deres konkurrenceevne, men rammer bl.a. vores salg til England.

- Det er et stort fald, når vi husker på, England har haft det svært de senest pundet voldsomt, og det koster dansk når vi taler eksporten til Kina, trods e Steen Bocian til mediet www.idag.dk en skrøbelig global vækst og opbrems - Dertil kommer, at lønvæksten herhje vores konkurrenceevne. Den svage ek år ser ud til at blive på eller under 1 pc

Danmarks Statistik har også netop of tudvikling også kan spores. Overskud bundlinjen. I oktober var der et oversk sæsonkorrigerede tal og for årets førs Kilde: www.idag.dk Foto: Pixabay

Side 8 / J a n u a r 2 017


Den mangfoldige medarbejderstab har både sine fordele og udfordringer ifølge Andreas Friis, Vice President, Group HR i Danish Crown. - Jeg ser det som et positivt tegn, at vi har så mange forskellige nationaliteter ansat. Samtidig lægger den store mangfoldighed et stort pres på organisationen og den enkelte for at sikre en god integration, siger Andreas Friis.

PROCESSES AND PACKAGING LEADING TRADE FAIR

Danskkurser kan hjælpe Ifølge Andreas Friis er en af de vigtigste forudsætninger for en god integration af de mange nationaliteter i Danish Crown, at medarbejderne lærer dansk, så de kan kommunikere gnidningsfrit med deres ledere og kolleger. - En af udfordringer i forhold til god integration er at sikre, at vi er i stand til at udveksle de gode ideer og sikre, at sikkerheden er i top. Derfor er det vigtigt, at alle forstår dansk, eller lærer det relativt hurtigt. Det er blandt andet derfor, det er muligt at lære dansk gennem nogle af vores kurser, siger Andreas Friis.

Danish Crown

Det europæiske kontinent er rigt repræsenteret, men der er også medarbejdere fra både Afrika, Asien, Nord- og Sydamerika og Oceanien i koncernen. Tekst & Foto: Danish Crown

EVERY INNOVATION

HAS ITS STARTING

POINT KKER

, at Tyskland er vores største eksportmarked. Eksporten til te måneder – den engelsk afstemning om Brexit svækkede ke eksportører. Til gengæld har året i år generelt været godt, et fald på det seneste, forklarede cheføkonom i Dansk Erhverv k i december og tilføjede, at dansk eksport også er udfordret af sning i den globale handel. emme er højere end lønvæksten i udlandet, hvilket svækker ksportudvikling er en vigtig del af forklaringen på, at væksten i pct., tilføjede han.

DÜSSELDORF, GERMANY

04 –10 MAY 2017 INTERPACK.COM

ffentliggjort tal for betalingsbalancen, hvor den svage eksporddet falder, men der er fortsat tale om solide, sorte tal på kud på betalingsbalancens løbende poster på 14,1 mia. kr. i ste 10 måneder løber overskuddet op i hele 128,3 mia. kroner.

For yderligere information: Intermess ApS Rådhusvej 2 _ DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 45 50 56 55 _ Fax: 45 50 50 27 messe@intermess.dk _ www.intermess.dk


Branchen samles på Madværkstedet Når fagmessen Madværkstedet åbner 21.-22. marts i Lokomotivværkstedet i København, bliver det med solid opbakning fra fødevarebranchen. Tre måneder før start nærmer messen sig udsolgt. Med kun ganske få ledige stande tilbage kan den nyudviklede fødevaremesse Madværkstedet glæde sig over en ualmindelig god modtagelse fra fødevarebranchen. Fire måneder før premieren har Madværkstedet allerede sikret 95% af udstillerne, når de slår dørene op til fødevarebranchens nye messe 21.-22. marts 2017 i Lokomotivværkstedet i København. - Vi har fået en fantastisk modtagelse fra hele branchen, og derfor er vi også meget stolte over, at vi her fire måneder før messen, næsten kan melde udsolgt, siger Carina Høgsted Kirkegaard, projektleder i MCH Messecenter Herning, der arrangerer Madværkstedet. Madværkstedet bliver fødevareleverandørernes nye fagmesse, der fra 2017 og i ulige år skal supplere Nordens

største fødevaremesse, Foodexpo. På Madværkstedet kan fødevareleverandører og –grossister fremvise deres produkter, og på trendområdet ’Det Levende Madværksted’ får de mulighed for at komme endnu tættere på kunderne via daglige sessioner med workshops, foredrag og vidensdeling. Én af de udstillere, der ser meget frem til at deltage på Madværkstedet, er FoodService Danmark A/S, der også er en del af styregruppen bag messen: - Madværkstedet er en helt ny og unik mulighed for os, hvor vi får mulighed for at møde vores kunder i Østdanmark i spændende og professionelle omgivelser. Vi har manglet et kreativt og dynamisk forum, hvor vi sammen med industrien og kunderne kan arbejde med værdiskabende aktiviteter og tiltag, siger Claus Mørkøre Andersen, salgsdirektør i FoodService Danmark A/S, og tilføjer: - Vi ser frem til deltage på Madværkstedet, fordi fokus på viden, trends og inspiration, samt muligheden for at arbejde med råvarerne, passer rigtigt godt til vores forretning, og den måde vi ønsker at samarbejde med vores kunder på. Madværkstedet arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med brancheforeningen DLF - Dagligvareleverandørerne. Madværkstedet finder første gang sted den 21.-22. marts 2017 i Lokomotivværkstedet i København.

Fakta Madværkstedet er fødevarebranchens nye fagmesse med maden og det gode håndværk i centrum. Messen bliver et levende værksted med foredrag, workshops og produktpræsentationer, hvor det er muligt at hente inspiration fra flere end 110 udstillere samt se, høre, røre, dufte og selvfølgelig smage på maden. Læs mere på www.madværkstedet.dk Side 10 // JJaannuuaarr 22017 017


Oliefri trykluft, membran- og Oliefri trykluft, membranog vakuumpumper til fødevarevakuumpumper til fødevareog levnedsmiddelindustrien og levnedsmiddelindustrien

Energivenlige driftssikre oliefrie stempel- & skruekompressorer med nyeste teknologi & høje virkningsgrader, som garanterer ingen olie i kompressoren – olieEnergivenlige driftssikre oliefrie stempel- & skruekompressorer med nyeste fri trykluft kvalitet klasse 0. teknologi & høje virkningsgrader, som garanterer ingen olie i kompressoren – oliefri trykluft kvalitet klasse 0.

DU HAR OPGAVEN DU HAR OPGAVEN VI HAR LØSNINGEN VI HAR LØSNINGEN

Vakuumpumper, målere og tilbehør, oliefri trykluftdrevnemembranpumper – stort produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Vakuumpumper, målere og tilbehør, oliefri trykluftdrevnemembranpumper – stort Emballage markedet. produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Emballage markedet.

Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompressor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompreshøje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores sor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores kunder høj driftssikkerhed og god økonomi. høje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores kunder høj driftssikkerhed og god økonomi.

ISO 9001 certificeret ISO 9001 certificeret

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning • info@granzow.dk · www.granzow.dk Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning • info@granzow.dk · www.granzow.dk

HJÆLPEN ER VED HÅNDEN

FØDEVARE GODKENDT

DETEKTERBAR skovle o.l. www.bendo.dk • tlf. 56820549 J a n u a r 2 0 1 7 / Side 11


Fødevarer skal booste eksport til Indien

Eksporten kan øges med flere milliarder, mener minister Indien er verdens største demokrati med et befolkningstal på 1,3 milliard mennesker - men landet fylder forbavsende lidt, når det gælder danske virksomheders ordrebøger. Det skal et dansk erhvervsfremstød nu forsøge at rette op på. - Vores vurdering er, at vi kan løfte eksporten fra 10 milliarder kroner til 1516 milliarder kroner inden for de næste fire-fem år, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). 22 deltagere i landets største erhvervsfremstød Han stod fornylig i spidsen for en dansk erhvervsdelegation på et tredages besøg Side 12 / J a n u a r 2 017

til den indiske delstat Gujaret. Her skulle ministeren og lederne af 22 danske virksomheder deltage i landets største erhvervsmesse. Danmark er et af 12 partnerlande, som er inviteret til at deltage i messen. Messen blev åbnet af den indiske premierminister, Narendra Modi. Lilleholt har også under besøget mødtes med den indiske energiminister. Danmark vil bruge messen til at udstille tre kernekompetencer - Det handler om at synliggøre danske løsninger inden for grøn energi, søfart og fødevarer, siger Lars Christian Lilleholt. Den indiske økonomi buldrer derudad

med en årlig vækst på omkring syv procent. Men danske virksomheder har ikke rigtig fået del i festen. Eksporten af varer fra Danmark til Indien er ligefrem faldet seks procent de seneste 10 år. Der er tidligere blevet spekuleret i, om den stagnerende eksport kan have en sammenhæng med sagen om danskeren Niels Holck. Han var i 1995 med til at kaste våben ned til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen. Kilde: Food-supply.dk Foto: Pixabay


OPLEV NY FØDEVAREMESSE 21. - 22. marts 2017 | Lokomotivværkstedet | København

MADVÆRKSTEDET er fødevarebranchens nye fagmesse med maden og det gode håndværk i centrum. Her er det muligt at hente inspiration fra både grossister og leverandører - samt se, høre, røre, dufte og selvfølgelig smage på maden. Oplev også messens trendområde ”Det Levende Madværksted”, hvor du kan blive inspireret af udstillernes daglige præsentationer med workshops, foredrag og vidensdeling. MADVÆRKSTEDET arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med DLF - Dagligvareleverandørerne og afholdes i Lokomotivværkstedet i København.

SCAN og se Madværkstedets video

Læs mere og HENT DIN GRATIS BILLET på www.madværkstedet.dk

Lokomotivværkstedet | Otto Busses Vej 5A | 2450 København SV | mch.dk J a n u a r 2 0 1 7 / Side 13


Det Danske Kokke styrket bestyrelse Tiden var derfor kommet til at professionalisere foreningen og foreningens bestyrelse. Foreningen Kokkelandsholdet, National Culinary Team of Denmark, blev stiftet i 2006, og har i det seneste år oplevet en betydelig succes både i form af flotte konkurrenceplaceringer i Danmark og udlandet, men også ved tilkomst af en række nye sponsorer samt en generelt stigende interesse for holdet både i og uden for branchen. Bestyrelsen består fortsat af syv medlemmer og de senest to nye medlemmer er Eva Kjer Hansen folketingsmedlem og tidl. minister og Michael Jepsen direktør i Event Kolding. Den nye bestyrelse blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling afholdt på Vittrup Centret i Løkken den 9. januar 2017.

også internationalt, hvor Danmark i dag er blandt de førende nationer med hensyn til innovation og nytænkning indenfor gastronomi. Derudover oplever vi en eksplosiv vækst i restaurantionsbranchen, alene i 2015 havde restauranterhvervet en omsætningsstigning på 7,5 % (Kilde: Horestas Normtalsanalyse, december 2016). Mange nye restauranter ser dagens lys over hele landet og masser af nye, kompetente og dygtige unge kokketalenter udklækkes i disse år. En del af Det Danske Kokkelandsholds vision er at være med til at fremme dansk gastronomi og at hjælpe med at udvikle og dygtiggøre unge danske kokketalenter. I takt med den generelle øgede fokus på gastronomi og en deraf stigende betydning for Kokkelandsholdets arbejde, var det derfor helt naturligt at omstrukturere foreningens arbejde og at styrke bestyrelsen. Uffe Nielsen, bestyrelsesformand kommenterer:

Dansk fokus på gastronomi fordrer professionel organisation hos Det Danske Kokkelandshold

- Det Danske Kokkelandshold oplever i disse år en stigende interesse fra både branchefolk og fra samfundet generelt set, hvilket vi er utrolig glade og stolte over. Senest er vi blevet tildelt økonomisk støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet, hvilket har afgørende betydning for den fremtidige udvikling af holdet.

Danmark oplever i disse år en stadig stigende interesse og øget fokus på gastronomi, og vi gør os stærkt gældende

Men det forpligter naturligvis også, og vi har derfor valgt at professionalisere og omstrukturere foreningens daglige arbejde,

Side 14 / J a n u a r 2 017


elandshold får ny e og samtidigt tilføre nye og stærke kompetencer til bestyrelsen. Jeg er overbevist om, at med tilkomst af både Eva Kjer Hansen og Michael Jepsen, har vi nu fået tilført de helt rigtige kompetencer, som sammen med den øvrige bestyrelse kan være med til at udvikle Kokkelandsholdet, så vi står endnu stærkere til fremtidens mange nye og spændende opgaver for holdet, udtaler Uffe Nielsen. Bestyrelsesmedlemmer Det Danske Kokkelandsholds pr. 9. januar 2017:

• Uffe Nielsen, Formand (kok og restauratør) • Arne Tang Pedersen, Næstformand (uddannelseschef

Teknisk Skole Silkeborg) • Eva Kjer Hansen, NYT medlem, (folketingsmedlem og tidl. minister) • Michael Jepsen, NYT medlem, (direktør Event Kolding) • Michael Jørgensen, medlem (uddannelseskonsulent 3F) • Rene Langdal Jørgensen, medlem (mad- og vinanmelder for bl.a. madmagasinet Gastro) • Allan Sonn, medlem (vicepræsident for Kokke Forening Danmark)

J a n u a r 2 0 1 7 / Side 15


Fakta om det statslige dyrevelfærdsmærke

Grønttorvsparken skal spises Grønttorvsparken bliver fuld af frugttræer og bevarede søjler fra den gamle handelshal på stedet. Fotograf: 1:1 Landskab Det grønne hjerte i boligbydelen Grønttorvet bliver Københavns første park med frugter, bær og nødder lige til at plukke. Gennem årtier er din lokale grønthandler draget ud til Grønttorvet i Valby for at indkøbe æbler til dig i den store handelshal. I fremtiden må han helt til Høje Taastrup, mens du selv kan gå på æblerov i træerne i Grønttorvsparken, hvor hallen plejede at ligge. Den 23.000 kvadratmeter store bypark bliver det kommende grønne hjerte, samlingspunkt og attraktion i omdannelsen af erhvervsområdet Grønttorvet til boligkvarteret Grønttorvet (i en periode kaldet Ny Valby), hvor 2.000 nye boliger skal skyde op over de næste fem år. Det er på forhånd bestemt i masterplanen for Ny Valby (der altså siden er navneskiftet tilbage til Grønttorvet igen), at den centrale park skal forankres i områdets historie ved at bevare en del af den eksisterende konstruktion på stedet og lade alt det grønne skyde op mellem søjler og bjælker fra den gamle handelshal. Nu har områdets udviklere, bygherren FB Gruppen og pensionskasse-investoren PKA, lagt den konkrete udformning Side 16 / J a n u a r 2 017

af Grønttorvsparken i hænderne på landskabsarkitekterne fra 1:1 Landskab. Opgaven er vundet med forslaget 'Spis din park', der vil binde fortid og fremtid endnu tættere sammen på Grønttorvet, når beboerne kan tage en bid af deres kvarter mens de læner sig op af det bevarede skelet af fordums handelscentrum for frugt og grønt. Du kan læse hele historien på: www.magasinetkbh.dk


Største øko-kampagne nogensinde er bevilliget Over de næste tre år gennemfører Økologisk Landsforening den største danske øko-kampagne nogensinde - med et budget på 25 millioner kroner. Kampagnen, der skal øge det økologiske salg, er netop bevilliget af EU og gennemføres i samarbejde med den engelske organisation, Organic Trade Board. 79 millioner kroner. Det er det samlede beløb, som EU netop har bevilliget til den hidtil største kampagne for at fremme salget af økologi i henholdsvis England og Danmark. Kampagnen gennemføres over de næste tre år af Økologisk Landsforening og den engelske organisation Organic Trade Board. Det danske kampagnebudget er på 25 millioner kroner. - Indsatsen skal bidrage til at fastholde det stærke momentum, vi oplever i det økologiske salg i Danmark netop nu, og som har fået rekordmange danske landmænd til at omlægge til økologi - til gavn for naturen, grundvandet og dyrene. Den nye, store økokampagne skal være med at sikre, at den positive udvikling fortsætter de kommende år, siger Helle Bossen, chefkonsulent i Økologisk Landsforening og projektleder på den danske del af kampagnen. Vil trække på dansk øko-know-how Salget af økologi i Danmark er vokset i mere end ti år i træk, og Danmark har titlen som verdens førende økologi-nation. Cirka 10 procent af det samlede danske fødevaresalg er økologisk. Derfor har Organic Trade Board ønsket at samarbejde med Økologisk Landsforening om kampagnen. - Denne fælles kampagne mellem England og Danmark – støttet af EU - giver os mulighed for at dele de allerbedste indsigter og praktiske erfaringer. Kampagnen samler nogle af de bedste hjerner, virksomheder og initiativer i et overbevisende kampag-

neprogram, som vil bidrage til at drive det økologiske marked yderligere frem. England og Danmark er på forskellige niveauer i vores økologiske markedsudvikling og repræsenterer forskellige udfordringer, men fællesnævneren er, at forbrugerne i begge lande i stigende grad motiveres af de mange positive effekter, som økologiske fødevarer og økologisk landbrug leverer, siger Paul Moore, direktør i Organic Trade Board. Den økologiske markedsandel i England er i dag på 1,8 procent. Øko-salget voksede med 5,6 procent i England i 2016. Til sammenligning estimerer Økologisk Landsforening, at det danske økologi-salg er vokset med 18 procent i 2016. Kampagne skal normalisere det økologiske valg Den danske del af kampagnen har kick-off i uge 36-37 og vil være rettet mod den store gruppe af danskere, som grundlæggende er positive overfor økologi, men kun køber økologiske varer af og til. - I løbet af de næste tre år vil vi udstyre danskerne med så stor viden om fordelene ved at vælge økologi, at endnu flere helt naturligt træffer øko-valget, allerede inden de er gået ind i butikken. Halvdelen af danskerne køber økologiske varer hver uge, og over de næste tre år intensiverer vi indsatsen for at normalisere det økologiske valg. Vores målsætning er øge salget af økologiske varer i Danmark med 50 procent fra 2016 til 2019, siger Helle Bossen. Kampagnens hovedindsatser vil foregå i de danske dagligvarebutikker samt på de sociale medier. J a n u a r 2 0 1 7 / Side 17


Øllingegaard og Naturmælk er nu fusioneret De to økomejerier skal fremover hedde De Økologiske Mejerier De økologiske mejerier Øllingegaard og Naturmælk har med virkning fra årsskiftet slået sig sig sammen og samlet aktiviteterne under navnet "De Økologiske Mejerier". Det sker "for at fremtidssikre lokale økologiske mejeriprodukter til det danske marked og de danske forbrugere", hedder det i en pressemeddelelse fra mejerierne. De oplyser også, at Øllingegaard og Naturmælk gennem længere tid har talt om mulighederne for et tættere samarbejde. Mejerierne fortsætter som to selvstændige enheder med egne produktioner og brands, men med en fælles ledelse.

Side 18 / J a n u a r 2 017

Naturmælks mejerichef, Leif Friis Jørgensen, skal fremover stå i spidsen for det fælles selskab. Han peger på at fusionen blandt andet vil sikre en fremtidig økologisk mælkeproduktion på og omkring Øllingegaard, og at Naturmælks store mængder økomælk "kan være med til at understøtte udbygning af produkter i samarbejde med vores nu sjællandske venner”. Naturmælk blev stiftet i 1994 og har hovedkvarter i Tinglev i Sønderjylland, men også gårde på Fyn er blandt de 34 andelshavere, der leverer mælk til mejeriet. Øllingegaard ved Hillerød har i over 25 år været ejet af Solhvervfonden.

- Det er min opfattelse, at fusionen med Naturmælk vil skabe et stærkt, 100 procent økologisk mejeri, der vil være med til at gøre både Naturmælk og Øllingegaard endnu stærkere i markedet og mere attraktive for alle kunder. - Jeg har været glad for min tid på Øllingegaard Mejeri – det har været meget spændende og lærerigt at arbejde med økologiske højkvalitetsprodukter. Jeg ser frem til at hjælpe det nye selskab godt i gang og overlader herefter trygt ledelsen til mejerichef Leif Friis Jørgensen, siger direktør på Øllingegaard Steen Jespersen. Kilde: Food-Supply * Foto: Pixabay


NYT OM FOLK I BRANCHEN:

Fratræder!

Erik Eisenberg fratræder sin stilling som kommunikationsdirektør i Danish Crown af personlige årsager. Erik Eisenberg, der kom til Danish Crown pr. 1. januar 2016, har tidligere bestridt tilsvarende stillinger i hhv. Mærsk og Dansk Supermarked. - Jeg har haft et spændende job i et spændende firma i en spændende omvæltningstid. Men jeg må samtidig konstatere, at efter mere end 10 år i toplederroller som ansvarlig for store, anerkendte firmaers kommunikation har jeg personligt brug for et sporskifte, siger Erik Eisenberg i en kommentar. Erik Eisenberg er oprindeligt uddannet journalist, har virket på en række nationale og lokale medier som både reporter, nyhedsredaktør og redaktionschef og har vundet to Cavling-priser for banebrydende erhvervsjournalistik.

Affugtning

Vandbehandling

Specialister i affugtning • Stabilt og helt kontrolleret produktionsklima året rundt • Løser problemer med is og rim ved køle-/fryserum • Forkorter tørreprocesser • Forbedret hygiejne og sikkerhed (HACCP) • Løsninger til meget lavt dugpunkt

Slagteriudstyr

Varedeklaration

HJÆLPEN ER VED HÅNDEN

Varedeklarationer med og uden Varafakta-logo til 70 lande

Ren vandbehandling til fødevareindustrien Tlf: 87 93 83 00 www.silhorko.dk

www.munters.dk info@munters.dk - tlf. 4495 3355

FØDEVARE GODKENDT

VAREFAKTA

DETEKTERBAR skovle o.l.

Københavnsvej 106, H-3 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 45 00 E-mail: varefakta@varefakta.dk www.varefakta.dk

www.bendo.dk • tlf. 56820549

Dokumentation af holdbarhed og hygiejne

Dokumentation af kontakt@hojmarklab.dk holdbarhed og hygiejne Tlf. 97 34 33 66 kontakt@hojmarklab.dk www.hojmarklab.dk Tlf. 97 34 33 66 www.hojmarklab.dk

del &et edsmid asin g a Levna re M v e d ø on line F og Gratis is på tryk November

et er Grat Magasin Meld dig

.logfmagas til på www

2015

inet.dk

og få det

direkte

i din inbox

Få magasinetGRATIS direkte i din inbox

l &iddel & ideddesm sem d e n inetgasinet v n s a v L g e aare M L a M e r a v e v d e ø F Fød is on line k og Grat on line Januar

2017

Januar 2017

is på try tryk og Gratis et er Grat Magasinet er Gratis på Magasin Meld dig

.logfmagas til på www

inet.dk

Gå på www.logfmagasinet.dk og klik på "Tilmeld". Husk at L&F Magasinet er gratis.

og få det

direkte

i din inbox

Meld dig til på

www.logfmagasin

et.dk og få det

direkte i din

inbox

Du vil også modtage Nyhedsbreve med relevant og interessant info

JA TAK


Side 20 / J a n u a r 2 017

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet januar 2017  

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet januar 2017 Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbranch...

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet januar 2017  

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet januar 2017 Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbranch...