Svensk fisknäring nr 1 år 1

Page 1

28

sidor ny tidning

Svensk Fisknäring. Årgång 1. Nr 1. 2017. Pris: 55kr

TEMA: HÅLLBAR PRODUKTION

Hur räknar man fisken i havet? Vad är hållbart? tycker till

5

Makrill – säsongens fisk Profilen – började odla fisk i garaget

Återvunna fiskenät blir

skor och bilinredning


2

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

LEDARE

Hållbart och långsiktigt Hej och välkommen till det första numret av Svensk Fisknäring. Jag heter Roger Thilander och tillträdde som VD på Göteborgs Fiskauktion i februari i år. Ett spännande uppdrag i en verksamhet med stark tradition och förankrat mitt i hjärtat av Göteborg. Min bakgrund har jag inom media, närmare bestämt morgon- och dagstidningar, också en traditionsbunden bransch, som i likhet med fisket jobbar i ständig förändring. Ett av mina första uppdrag på fiskauktionen var att ta fram förslag på en ny branschtidning som skall kunna ta tillvara hela branschens intressen och samtidigt kunna vara ansiktet utåt. Du som mottagare av tidningen är utvald som en viktig person i arbetet med att tillsammans förbättra och utveckla denna viktiga näring. Oavsett om du jobbar direkt med fisket eller finns i nästa led med försäljning, inköp, tillagning eller som beslutsfattare inom kommun eller myndighet. Varje nummer kommer att präglas av ett tema och i detta första nummer handlar det om hållbar produktion. Just nu kretsar en stor del av debatten kring hållbart fiske och spårbarhet, allt för att kunna leverera en produkt med hög kvalitet till

konsument. Hela näringen är beroende av att vi alla tar ansvar i frågan om att vårda och förvalta de fantastiska resurser vi har förmånen att få ta del av, hela vägen från båt till bord. Ett ämne som står högt upp på många dagordningar just nu handlar om plaster i havet och i det marina livet. I det här numret kan ni läsa mer om hur Fiskareföreningen Norden jobbar med att återvinna gamla fiskeredskap till nya produkter. Detta är ett bra sätt att engagera sig i frågan om att ta hand om det vi återbördar till naturen i form av skräp, och ett bra initiativ för att ta ansvar. Tidningen kommer att utvecklas med tiden. Framförallt saknas det en viktig ingrediens i detta första nummer och det är det läsardrivna innehållet. För att få detta till en angelägen tidning behöver vi också få in material från er läsare. Det kan vara i form av debattartiklar eller insändare, men också som tips och idéer till intressanta nyheter och reportage. Gärna om profilstarka medarbetare! Vi hoppas att ni kommer att trivas ihop med oss och hör gärna av er med synpunkter och frågor till redaktionen. Ha det gott! Roger Thilander, Ansvarig utgivare

SVENSK FISKNÄRING ADRESS Sjömatsfrämjandet, Fiskhamnen, 414 58 göteborg, 031-85 00 54. info@sjomatsframjandet.se ANSVARIG UTGIVARE Roger Thilander 070-562 40 19 ANNONSER info@sjomatsframjandet.se 031 85 00 54 FOTO Agneta Thorsén, Ilar Gunilla Persson, Mia Sandblom, Nenne, Jacobsson Granath. Illustration sid 20: Sara Forsberg LAYOUT OCH TRYCK Billes Tryckeri AB, Mölndal

OMSLAGSBILD Ilar Gunilla Persson


Svensk

Fiskhandel. Svensk

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

3

Innehåll, nr 1 2017

Fiskhandel. Nr 1 2009

• vågar • Kassaregister

416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91

Sid. Kassaskåp • vågar • Kassaregister 2 Ledare: Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91 Hållbart och långsiktigt

Nr 1 2009

4 Skräpet som blir sneakers

6 MSC – en välkänd stämpel

N y t t ! N y t tauktionssystem ! Nytt! Nytt! ildekor Elektroniskt auktionssystem Bildekor Elektroniskt Tema: Tema: Sillen påSillen påskbordet på påskbordet 4

8 Nytt förvaltningssystem

Gamla som nya kunder är välkomna att prova iden 9 N Parasiter hur farligt ysäljsystem t t ! N yfiskt tnya !gör Ny t t ! är Ndet? ytt! tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt som konturskurna dekaler som Internet. nya kunder är välkomna att prova den nya det möjligt att handla på auktionen via 10 Gamla Profilen – Diana Olsson Waage som gör tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt säljsystem & konturskurna dekaler ww.ajsreklam.se skyltar För mer information ring Anders det på möjligt tel: 0523-66 55 43 att handla på auktionen via Internet.

Vad är för dig? www.ajsreklam.se eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smogens-fiskauktion.com är 14 välkomna att hållbart prova den För mer information ring Anders på tel: 0523-66 55 43 ens gata 7, 421 31 Västra Frölunda eller besök vår hemsida: Gamla nya kunderwww.smogens-fiskauktion.com är välkomna att prova den nya tekniken. Nya som produktförpackningar AJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra 15 Frölunda st info@ajsreklam.se nya tekniken.

16 Forskarnytt: Bygg För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 muskler med sill AUKTIONSTIDER För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER 43 eller besök 08:00 vår hemsida: www.smogensBesök hos producenterna Måndag-fredag 43Bästa eller besök vår hemsida: www.smogensBesök hoseller producenterna 08:00 18 Måndag-fredag omega-3 källan – fisk, olja frö? 10 fiskauktion.com fiskauktion.com Samt torsdag 17:00 Samt torsdag 17:00 förEn auktion som satsar för Telefon 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se

satsar

20 Räkna fisken i havet

framtiden.

22 Ta tempen på branschen. EN KLOK AFFÄR. OK AFFÄR. 24 Närfiskat fasas ut under 2017

De svenska De svenska fisk- fiskkvoterna kvoterna

www.svenskhandelforsakringar.se

handelforsakringar.se 16

SVENSK FISKHANDEL

11

En Europeisk jämförelse

En Europeisk jämförelse

GDK AB

AB

Vi stödjer utgivningen av Svensk Fisknäring

Göteborgs Data & Kassaservice AB

SVC Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund Sveriges Fiskgrossisters ek. förening NÄRFiskhandlareförening DU SÖKER Göteborgs KVALITET NÄR DU SÖKER Tel 18 28 00 Fax 18 28 01 KVALITET NÄR DU SÖKER

Försäljning och service

Kassaregister, butik- & restaurangsystem,

ssaservice AB

h service

11

vågar, datorer m.m.

Krokslätts Parkgata 65, 431 68 Mölndal • www.gdk.se • Tel 18 28 00 • Fax 18 28 01

taurangsystem,

m.m.

ölndal • www.gdk.se •

NÄR DU SÖKER KVALITET NÄR DU SÖKER KVALITET! KVALITET DU SÖKER

NÄR KVALITET

KER

ldjur

• Färska och frysta skaldjur • Rökt fisk av alla slag • Färsk lax

Isländsk Fisk

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg.

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69Tel 95031-704 30 60 Fax 031-24 69 95

Truckgatan 26, 442 40 Kungälv, Färsk, fryst, röktFärsk, fisk • Lax & skaldjur fryst, rökt fisk • Lax & skaldjur

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95

Isländsk Fisk

Handskurna fileér Färsk, fryst, rökt fiskIMPORT • Lax && EXPORT skaldjurSpecialitet: Fiskhamnen, 414 58 IMPORT & Göteborg. EXPORT

414 Specialitet:Fiskhamnen, Handskurna fileér

Specialitet: Handskurna fileér

Tel 031-704 30 60 Fax 031-24AB 69 95 Fiskebäcks Seafood

58 Göteborg.

IMPORTTel & 031-704 EXPORT30 60 Fax 031-24 69 95

Färsk fisk på auktionen

Fax. 0303-24 30 75, Tel: 0303-24 30 65

vi kan lite av Färsk varje fisk på auktionen BLÄCKFISKEN AB fryst, röktFärsk, fisk • Lax &031-85 skaldjur fryst, rökt • Lax Lax skaldjurAB “Bäst” på och&Skaldjur? Tel 00 80fisk fax: 031-85 00 88 BLÄCKFISKEN BLÄCKFISKEN AB

58 Göteborg. Fax 031-24 69 95

BLÄCKFISKEN AB Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 Handskurna fileérSpecialitet: Handskurna Tel 031-85 0027 8054fax: 031-85 00 88 fileér Tel 031-85 00 80 fax: 031-85 00 88 Ring och testa

www.lewrens.se


4

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

TEMA PLASTER I HAVET

Skräpet som blir sneakers

”Utmaningen är inte att ta hand om det som finns, utan att stoppa flödet av skräp”

Fiskareföreningen Norden i Smögen satsar på miljön. Trålarna de tillverkar är utvecklade för ett hållbart fiske. De samlar skräp längs kusten, och återvinner nät, plast och annan utrustning. Fotbollsnäten och golfskydden de tillverkar är gjorda av gamla fiskeredskap. – Vårt mål är att ingenting går till spillo, utan allt ska återvinnas, säger Sixten Söderberg.

”Utmaningen är inte att ta hand om det som finns, utan att stoppa flödet av skräp. Lära folk som designar och skapar engångsartiklar, att göra sådant som går att återvinna”, säger Sixten Söderberg.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Tord Görling har arbetat med återvinning i 25 år och poängterar vikten av samordning. ”Hela Sverige behöver vara med, och insamlingssystemet behöver byggas ut”, menar han.

Sixten Söderberg är föreningens ordförande, och han har drastiska förslag för att förbättra den marina miljön: – Förbjud plastpåsar, säger han. Plaster som hamnar i havet försvinner inte. Den låga temperaturen i havet gör att inte ens komposterbar plast bryts ner som den annars hade gjort. Plasten mals ner till mindre och mindre partiklar och hamnar till slut i djuren som dör av det. Människor som äter fisk riskerar också att få i sig skräpet. – Det är skrämmande hur vi människor behandlar miljön, säger Sixten Söderberg. Han menar att det är ekonomin som lägger krokben för det miljöfrämjande arbetet. – Om miljöarbetet genererar jobb och pengar så vänder utvecklingen, säger han.

gäran, men hon medger att FF Norden gör ett lovvärt arbete. – Jag är glad att se att det finns positiva exempel, säger hon. Hon frågar Sixten om han tror att pant på fiskeredskap skulle ge effekt. Han tror inte att det är nödvändigt. – Det behövs inte. Vi får in grejerna om det är enkelt och gratis att lämna, säger han. Fiskareföreningen Norden har funnits i åttio år, men har de senaste åren gått alltmer åt miljöfrämjande verksamhet. Om man tidigare ägnade sig åt bland annat oljeförsäljning satsar man nu istället på återvinning. Trålverkstaden är fortfarande kvar, men numera är redskapen selektiva och miljöanpassade.

Pengar behövs

Avfallet som FF Norden tar hand om sorteras för hand. Gamla trålar och burar monteras ner och separeras. Det är mer ekonomiskt att göra det själv, än att skicka osorterat material till anläggningen i Danmark där återvinningsprocessen sker. – Om vi får in mer tonnage så skulle det bli aktuellt att bygga en anläggning i Sverige. Insamlingssystemet behöver byggas ut. Hela landet bör vara med på det här, säger Tord Görling.

Fiskareföreningen Norden stöds och till viss del finansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Men mer pengar behövs och Sixten Söderberg vänder sig direkt till regeringen. När miljöminister Karolina Skog (MP) en dag i mars besöker Sotenäs kommun tittar hon in hos FF Norden och får en grundlig beskrivning av hur föreningen arbetar med skräp och återvinning. – 200 000 kronor om året behövs för att kunna transportera skräpet hit till oss. Vi får samtal från andra ställen, som har material som behöver grovsorteras, men det kostar pengar att köra hit det, säger Sixten Söderberg. Karolina Skog ger inget rakt svar på be-

Skräpet blir lego eller skor

Han är expert på återvinning och har arbetat i branschen i 25 år. Han hjälper FF Norden med det viktiga arbetet. – För att tillverka ett kilo plast krävs två kilo olja. Återvinns plasten så innebär det en

Miljöminister Karolina Skog är medveten om problemen och tycker att FF Nordens arbete är föredömligt.

enorm koldioxidbesparing, säger han. Återvunnet material kan förvandlas till så vitt skilda saker som Lego, bilinredning eller sneakers. – En man som tillverkar glasögonbågar ringde häromdagen och behövde ett ton begagnat nylon. Det är inga problem, vi har fem ton om han behöver, säger Sixten Söderberg. Mia Sandblom

Fakta ■ 6,4 miljoner ton avfall hamnar i havet varje år.

■ Drygt 75 % av avfallet är plast.

■ På grund av havets strömmar är bohuskusten extra utsatt, och där ligger ungefär 1200 föremål per 100 meter strandsträcka.

Källa: Fiskareföreningen Norden och hallhavetrent.se.

5


6

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

MSC – en välkänd stämpel Idag har vi några av våra största fisken certifierade av Marine Stewardship Council. Allt fler konsumenter använder märket som en vägledning när de väljer vilken fisk som ska lagas till middag. I Sverige och i resten av världen växer antalet fisken som är certifierade med det blå märket. För drygt 15 år sedan gick Världsnaturfonden (WWF) ihop med Unilever, ett av världens största dagligvaruföretag, och bildade Marine Stewardship Council. Bakgrunden var att man noterat bristen på spårbarhet och miljömärkningar för det vi konsumerar från våra hav. För konsumenten fanns ingen tydlig information om man ville vara säker på att äta fisk och skaldjur som fiskats på ett hållbart sätt. MSC blev snabbt en oberoende icke vinstdrivande organisation som satte standarder för hållbart fiske och spårbarhet. De fisken som vill ta del av märkningen och visa att de möter de vetenskapligt uppsatta kriterierna genomgår en utvärdering som görs av oberoende experter. Processen börjar med att man genomgår en grundlig första utvärdering där fisket poängsätts utifrån en rad olika principer. Om fisket får tillräckligt med poäng blir det certifierat och efter det görs årliga kontroller, även dessa av tredjepartscertifierare, där man stämmer av att fisket fortfarande lever upp till de krav som finns för bibehållet certifikat. Efter fem år genomgår fisket en omcertifiering. Nordhavsräkan utmed västkusten MSC-certifierades i februari 2016.

Vilka är principerna?

Fisken som är eller ska bli certifierade bedöms och poängsätts utefter tre principer: • Princip 1: Livskraftiga fiskbestånd - Fisket måste ligga på en nivå där det kan fortsätta i all framtid, utan att fisk - och skaldjursresurserna överexploateras • Princip 2: Minimera påverkan på miljön - Fisket måste bedrivas på ett sätt som värnar strukturen, produktiviteten, funktionen och mångfalden hos ekosystemet • Princip 3: Effektiv förvaltning - Fisket måste följa alla relevanta lagar och ha ett förvaltningssystem som är flexibelt för att kunna svara på förändrade omständigheter I och med att ett fiske blir certifierat ställs ofta en del förbättringskrav på fisket för att man ska få behålla märket. Detta möjliggör och ger incitament för ständig förbättring och innovation för att öka selektivitet, minska påverkan på den marina miljön och förbättra förvaltningen. Andrea Giesecke

MSC i Sverige Idag har vi åtta stycken fisken i Sverige som är certifierade: ■ SPFPO Nordsjösill

■ Hjälmarens gösfiske

■ Norrbottens Kustfiskareförbund, siklöja ■ SSPO svenska repodlade blåmusslor

■ Danskt och svenskt fiske av havskräftor

■ Nordhavsräkor i Skagerrak, Kattegatt och Norska rännan ■ SPFPO, Atlantoskandisk sill

■ SPFPO Makrill från Atlantens nordöstra bestånd

90%

av den svenska torskfångsten kommer från östra Östersjön (HaV)

Vi har även sju båtar som är anslutna till Danmarks MSCmärkning av sej, torsk och rödspätta i Nordsjön.

Sverige och Tyskland ligger i topp bland de länder där igenkänningen av MSC-märket är som högst bland konsumenter. Detta ökar för varje år som går.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Östersjötorsk – levebröd för många

p p i d k s r otill sommarens kalas T 4 port.

FISK Ca 300 g torskfilé eller annan vit fisk

”Att MSC-märka torsken från östra Östersjön är en av de viktigaste frågorna för SFPO just nu. Vi jobbar på saken tillsammans med våra grannländer”, säger Peter Olsson.

För ett år sedan förlorade torsken från östra Östersjön sin MSC-märkning. Att få tillbaka den är en viktig fråga, enligt SFPO:s ordförande Peter Olsson. – För många av våra medlemmar är torsken levebrödet. Marknaden efterfrågar fisk med MSC-märkning och det påverkar priset, säger han. Osäkerheten som råder kring torskens rekrytering och åldersstruktur har gjort att ICES, Internationella Havsforskningsrådets, beståndsuppskattning är oklar. Det betyder att fisket inte uppfyller kriterierna för den första principen om att fisket ska ligga på en nivå som kan hållas i all framtid. I och med det blev torsken från östra Östersjön av med sin MSC-märkning, vilken i sin tur påverkar efterfrågan och pris. Torsk till Polen

– Torsken hamnar nu i Polen, för beredning. Därefter hamnar den på den europeiska marknaden, dock inte i Sverige. Efterfrågan på torsk här är låg sedan larmen om östersjötorskens utfiskning, säger Peter Olsson. Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, jobbar tillsammans med Danmark och Tyskland i ett pilotprojekt om att få tillbaka certifieringen trots att underlaget för beståndet ännu är osäkert. – Alla är ense om att det är på väg upp, och jag tror att torsken kommer få tillbaka certifieringen. Problemet är att det är en tidskrävande och dyr process. Vi har jobbat med det här i ett år nu och kan inte säga när det är klart, säger han. Även nordsjöfisk kan komma att märkas

SFPO har tillsammans med producentorganisationer från de andra länderna runt Nordsjön även startat ett projekt där man ska utvärdera en stor del av de kommersiella arter som fiskas i området. – Samarbetet mellan länderna fungerar bättre och bättre. Vi strävar åt samma mål. Fler arter ska märkas, säger Peter Olsson. Förhoppningen är att så många arter som möjligt som fiskas av våra svenska fartyg kommer att kunna säljas med det blå märket framöver. Andrea Giesecke, Mia Sandblom

• Skär fisken i kuber och trä på trägrillspett DIPP 2 dl soja, t ex Kikkomansoja 2 lime, skal och saft 1 msk ingefära, riven 2 klyftor vitlök, pressade 1 msk koriander, hackad ½ röd chili utan kärnor • Blanda samman alla ingredienser TILLBEHÖR 1 st fänkål, paprika, zucchini och morot. Skölj grönsakerna och skär i stavar. Kan också serveras med en skål glasnudlar. TIPS FÖR RÅ FISK Frys gärna fisken innan du äter den rå. Eller håll upp filén mot ljuset för att försäkra dig om att det inte finns några parasiter (tunna maskar). De är enkla att upptäcka.

7


8

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Nytt förvaltningssystem för svenskt demersalt yrkesfiske Efter en period då fisket reglerats allt hårdare byter man nu riktning och ger den enskilde fiskaren större inflytande. Individuella fiskemöjligheter med chans till byten ska göra fisket bättre och lönsammare. Det nya systemet är också en förutsättning för att fisket ska kunna efterkomma landningsskyldigheten. Fritt fiske är något vissa längtar tillbaka till, men det är endast en avlägsen dröm. Det finns onekligen ett regleringsbehov. Detta var något som fiskerinäringen själv insåg tidigt. Därför infördes frivilliga bestämmelser om till exempel hur mycket som fick fiskas under en viss tidsperiod. Sådana regleringar infördes först av marknadsskäl, sedan även av kvotskäl. Dessa regleringar var frivilliga att följa och till en början efterföljdes de av alla. När sedan kvoterna minskade alltmer började först ett fåtal, och sedan allt fler, att bryta mot de frivilliga regleringarna. Konsekvensen av detta blev att fiskets organisationer föreslog myndigheten att utfärda bindande regler. Dessa restriktioner har ändrats genom åren. Ransoner + landningsskyldigheten = ej förenligt

En av de största nyheterna inom den gemensamma fiskeripolitiken på EU-nivå är det successiva införandet av landningsskyldigheten. Den innebär att samtliga kvoterade arter måste tas i land. Det tidigare systemet med ransoner går inte att förena med landningsskyldigheten, då det leder till mer utkast. Detta är anledningen till det nya förvaltningssystemet för svenskt demersalt yrkesfiske. Individuella tilldelningar och nuvarande ordning

Från 2017 gäller individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter. Syftet med det nya systemet är att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten. De individuella fiskemöjligheterna kan bytas sinsemellan under året, men inte överlåtas

permanent. Havs- och vattenmyndigheten måste godkänna byten för att de ska bli gällande. Syftet med bytesmöjligheten är att fiskare ska kunna matcha sina kvoter med sina faktiska fångster. Det finns infiskningskrav som måste efterkommas senast den 30 november, annars blir det ingen tilldelning 2018.

Fisken som omfattas av det nya systemet

De arter som omfattas är torsk, kolja och havskräfta i Västerhavet och Östersjön, vitling, sej och räka i Västerhavet samt rödspätta i Skagerrak. Även fisk- och räkfisket i Nordsjön omfattas av det nya systemet. De nya reglerna gäller för dem som har särskilt tillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet (inklusive rist), burkräfta, räka eller trålfisketillstånd i Östersjön. Trålare under 10 meter omfattas också. Även pelagiska fiskare omfattas av det nya systemet då de ibland kan få demersala arter som bifångster. Torskfisket i Östersjön, med passiva redskap är undantaget från det nya systemet.

Vem får fiska vad och hur mycket?

De individuella tilldelningarna har sin grund i vad som fiskats under referensperioden 2011 – 2014, med undantag för det sämsta året för varje art och område. Därigenom kompenseras för sjukskrivningar och andra individuella skäl. I beräkningsmodellen för räka har ransonsklass och aktivitetsgrad vägts in. Alla som fiskar med trål medges också rätt att fiska med rist, dock inte tvärtom. Det finns inte längre någon övre maskstorlek för fisket med kräftrist. De selektiva fiskena med bur och rist erhåller en särskild tilldelning avsedd att matcha fiskbifångster. Äkta tunga fördelas inte individuellt, utan reglerna från förra året gäller. Det har fastställts koncentrationsnivåer för hur stor del i procent som en fiskare får ha under året av de arter som omfattas. Det nya systemet medför att fiskare inte behöver känna sig tvingade att gå ut och fiska varje vecka. Istället kan man fiska sina tilldelade kvantiteter när man önskar, till exempel när prisbilden är som bäst. Fredrik Lindberg

fakta

Läs mer om individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter på www.havochvatten.se HVMFS 2016:33 På e-tjänsten Fiskerätt på www.havochvatten.se kan man göra en elektronisk ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter över året.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Parasiter i fisk

– del 1: rundmaskar Parasiter i fisk – hur farligt är det? Ingen vill prata om den – men den finns. Den trådtunna lilla parasiten kan förekomma i de flesta fiskarter i våra hav, såväl på väst- som ostsidan. Frågan är hur orolig man ska vara om man hittar en torskmask i filén? Tyvärr finns det inga enkla svar, men med lite sunt förnuft kommer man långt.

men ofarligt. Man vet inte hur vanligt det är med parasitinfektioner, eftersom många av de drabbade aldrig får reda på var illamåendet kommer ifrån. Kanske är det största problemet med parasiter för oss människor att det ser obehagligt och oaptitligt ut. Okunskapen gör oss rädda och vi tror att det är farligare än vad det är.

Parasiter är ganska enkla att upptäcka om man håller upp fiskfilén mot ljuset.

Många konsumenter vet att fisken bör ha varit fryst om den ska ätas rå. Men långt ifrån alla vet varför. Är det på grund av bakterier eller parasiter? Och vad är skillnaden? Låt oss snabbt konstatera att det inte handlar om bakterier. Bakterier är av mikrokaraktär och syns inte. Det är när råvaran är felbehandlad och antingen förvarats för varmt, blivit för gammal eller hanterats med smutsiga redskap, som bakterietillväxten ökar på ett sätt som gör fisken dålig och till slut otjänlig som föda. Bakterier dör inte vid djupfrysning. Parasiter är däremot enkla att upptäcka om man är lite observant. Det finns flera olika arter men i våra (salt-) vatten finns i huvudsak två parasiter; spiralmask och torskmask. Det är dessa som dör när vi stoppar fisken i frysen.

Vad händer om vi får i oss parasiter? Människan är ingen naturlig värd för rundmaskarna. Det innebär att maskarna inte kan utvecklas till vuxna i människan utan stannar som mest i två till tre veckor innan de lämnar människokroppen. Slutvärd för parasiten är däremot säl, och vissa valar. De vuxna parasiterna parar sig i slutvärden och de befruktade äggen följer med avföringen ut i vattnet där de kläcks till larver. Att infekteras av parasiter kan ge ont i magen, kräkningar och feber, vilket kan vara obehagligt,

snabbfakta

• Håll upp fiskfilén mot ljuset. Syns inga trådar eller knutar är filén förmodligen fri från parasiter. • Färgen på parasiten varierar från ljus beige till brun och är 1-5 cm långa, alltså fullt synliga för ögat. • Parasiter är inte så farliga som många tror. Får man i sig dem kan symptomen vara illamående, ont i magen och kräkningar. • Människan är inte slutvärd för torsk- och spiralmaskar, så kallade rundmaskar, varför de försvinner ut den naturliga vägen. • Vill du vara helt säker på att eventuella parasiter eliminerats skall fisken djupfrysas ett par dygn, alternativt tillagas till 60°.

Hög temperatur rekommenderas Livsmedelverket rekommenderar att man tillagar fisken till en temperatur på 60°, alternativt djupfryser fisken ett par dygn innan tillagning för att eliminera parasiter. Dock upptäckte man vid en studie att parasiter började avdödas redan vid 45°, men eftersom variationen var såpass stor vågar man inte rekommendera en lägre temperatur än 60°. Men vi vet samtidigt att den höga tillagningstemperaturen är på bekostnad av smakupplevelsen och fisken riskerar att bli torr och tråkig.

Syns inget, finns inget Det är ganska enkelt att själv kontrollera om fiskfilén innehåller parasiter. Håll upp filén mot ljuset. Syns inga små knutar eller trådliknande parasiter i köttet, är det med all sannolikhet rent. Annars är det lätt att peta ut parasiten eller skära bort den delen av filén. Odlad lax är undantaget Med tanke på hur mycket lax vi äter i Sverige kan det vara bra att veta att odlad lax från Norge är undantaget rekommendationerna om djupfrysning då man anser att risken för parasiter är försumbar. En god nyhet då vi äter mycket rå, gravad och rökt lax. Karin fagerståhl

Parasiter: rundmaskar Spiralmask Anisakis simplex Det är i bukhålan hos till exempel makrill och sill, men även i andra arter, som spiralmasken kan förekomma. Hos torsken sitter den gärna som spiraler på levern. Får fisken ligga ett tag innan den rensas kan masken, som annars lever fritt i bukhålan, ta sig ut i muskulaturen. Spiralmasken finns i Skagerrak, Kattegatt och i Öresund. Torskmask Pseudoterranova simplex Till skillnad från spiralmasken, som ligger ihopvirad till ett nystan, ligger torskmasken ofta i en S-formation i muskulaturen hos kolja, torsk, bleka, lubb och en rad andra arter. Parasiten är vanligtvis större och har en mörkare färg än spiralmasken och är därför lättare att upptäcka. Torskmasken förekommer i Skagerrak, Kattegatt och i Öresund och Östersjön men är vanligast runt Skånes och Blekinges kuster.

9


10

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

PROFILEN

Företaget har flyt. Under året fördubblar Lantfisk sin kapacitet och tar fram nya bassänger.

Yngel av arten clarias.

Entreprenören som började odla sitt intresse i garaget Diana Olsson Waage har med rötter från en norsk fiskarsläkt och svenskt jordbruk ett naturligt intresse för mat och miljö. Som vd och delägare till fiskodlingsföretaget Lantfisk kan hon förena sin starka passion med drivet att utveckla ett hållbart företag.

Det har gått drygt två år sedan Diana startade upp företaget med en prototyp hemma i sitt garage i Bohus. Hon lämnade ett yrkesliv som nationalekonom bakom sig då rätta tillfället att starta något eget dök upp. Trots, eller kanske just därför att hon hade två småbarn hemma, gav hon sig i kast med att starta ett nytt företag. – Min mamma som var näringsfysiolog har alltid varit noga med att vi har ätit bra. Det har jag tagit med mig i livet och vill erbjuda min egen och andra familjer en hälsosam och hållbar produkt som ger ett gott fiskalternativ på matbordet. Tidigt miljömedveten

Det stora miljöintresset har följt Diana sedan högstadiet. Hon var målmedveten i sina framtidsval och praktiserade i Sveriges Riksdag för att skaffa sig kunskaper kring miljö och lagstiftning. Så småningom tog hon en magisterexamen i nationalekonomi. – Jag har alltid varit intresserad av Filé av clarias

samhällsutveckling. Lantfisk utvecklar fiskodlingskonceptet för att det finns begränsade resurser i havet. Vi vill helt enkelt ge människor möjlighet att äta en livsmedelsoch miljösäker matfisk som komplement till den fisk som fångas i havet. Vi sitter och pratar över en kopp kaffe i Dianas kontorsrum. Bland inramade diplom, kokböcker och annat matnyttigt ser det ut som vilket livsmedelskontor som helst. Det är svårt att gissa att det pågår en omfattande fiskeriproduktionen längre ner i huset. Vi tar trappan ner och går in i en stor lagerhall med dämpad belysning. Det känns lite tropiskt att komma in här och det luktar svagt av akvarielukt. Bassängerna innehåller 10 000 fiskar för dagen. Diana kupar händerna och plockar kärleksfullt upp några sprattlande sötvattenyngel av arten Clarias. – Titta, är de inte fina, säger Diana och visar sedan bassängen intill, så förstår man vidden av hur fort de växer.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

”Jag förverkligar mina drömmar genom mitt företag. Vi tror stenhårt på att utveckla den här produkten, det finns en lucka för etiskt odlad fisk”

Recirkulerande miljöteknik ger glada fiskar

Där simmar och leker tre veckor gamla fiskar i vågarna som den recirkulerande akvatekniken erbjuder. – Vi använder oss av en avancerad miljöteknisk metod för 100 procent rening, vilket är unikt för oss. Under 2017 fördubblar Lantfisk sin kapacitet och tar nu fram större bassänger. Ett etiskt djurhälsoperspektiv är en grundsten i företaget. – Det är jätteviktigt att våra fiskar trivs och mår bra. De är fria från antibiotika, miljögifter, parasiter och stresshormoner. Vi utfodrar dem med vegetabiliskt foder (max 10 procent fiskmjöl), har ständig koll på vattenkvaliteten och samarbetar med Chalmers och Göteborgs Universitet för att hålla fokus på forskning och vattenkvalitet. När man träffar Diana slås man av hennes kapacitet för att nätverka på bred front. – Lantfisk är ett ganska litet företag och vi behöver samverka med andra aktörer för att utveckla vårt affärskoncept. Vi samverkar med Lokalproducerat i Väst, RISE och Swemarc. Nyligen inledde vi ett spännande samarbete med Fisk Idag. De ska ha eloge att de vågade satsa på att lansera vår fisk. Det har inte alltid varit så lätt att komma med odlad fisk i Fiskhamnen som har Sveriges bästa utbud av fisk. Nenne Jacobson Granath

Diana Olsson Waage

Namn:

Diana Olsson Waage, vd och delägare i Lantfisk AB

Bor:

Jennylund, Bohus

Ålder:

43 år

Familj:

Man och två barn, 4 och 7 år

Passion: Natur och miljö, mat, hästar, familj och vänner

11


12

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

SAXADE NYHETER Etoxikin –brandmedel i laxfoder

Fettet i laxfoder kan oxidera och därmed börja brinna eller explodera. För att förhindra detta tillsätts etoxikin. Mattillsynet, Norges motsvarighet till Livsmedelsverket, har analyserat odlad lax och funnit halter av etoxikin i lax, men de ligger under de nivåer som bedöms innebära en hälsorisk. EU planerar att fasa ut etoxikin som tillsats innan sommaren 2020. Efter det blir gränsvärdet i fisk per automatik noll. (slv.se)

Giftiga kräftor vid Måseskärsvraken – inte så giftiga

För några månader kunde man läsa om att man funnit spår av stridsmedel i fisk och havskräftorna runt Måseskärvraken utanför Orust. Havs- och vattenmyndigheten ville se ett fiskeförbud i området. Pontus Elvingsson på Livsmedelsverket menar dock att ämnet man hittat i kräftorna är en nedbrytningsprodukt som inte är lika giftig som stridsmedlet. De låga halter man hittat i kräftorna gör att man kan äta ganska stora mängav den (upp konsumenterna vill äta sjötill 4 kg per mat med svenskt ursprung, dag) utan att men bara 31% väljer få i sig skadsvenskt när de handlar. liga nivåer av (Jordbruksverket) nedbrytningsprodukten.

73%

Plast i haven

D-vitamin – inte bara viktigt för små barn Så mycket som två tredjedelar av Euro pas befolkning har för låga nivåer eller brist på D-vitamin enligt en forskningsstudie publicerad i Maturitas, skriver tidningen Forskning & Framsteg. Brist på vitamin-D kan medföra benskörhet men på senare tid har man också sett samband med andra fysiska sjukdomar men även nedstämdhet och depression. Man ger barn upp till två år D-vitamindroppar, något vi vuxna uppenbart också skulle behöva. Alternativt äter vi mycket fet fisk som är en rik källa på vitamin-D.

Man bedömer att det finns mellan miljoner och

86 150

miljoner ton plast i haven. (FN:s miljöprogram)

Halverat konsumtionen av färsk fisk – fördubblat beredda produkter

Illustration: Anders Holmer

Ismaskin? Ring oss på tel 0708-43 13 56 för kostnadsfri konsultation

Vi på redaktionen välkomnar tips, åsikter och idéer från er läsare. Hör av er till info@sjomatsframjandet.se

LEASA DIN ISMASKIN VIA WASA KREDIT – Spara pengar från första dagen

Konsumtionen av färsk fisk kontra fryst och konserverad fisk mellan 1960 och 2006 har bytt plats. Idag äter vi dubbelt så mycket fryst och konserverat i förhållande till färskt enligt Jordbruksverket. Globalt sett ökar konsumtionen av fisk och skaldjur till följd av ökade inkomster.

Göteborgs fiskauktions nya hemsida är färdig: www.gfa.se

FÖRENINGSSTÄMMA Fiskarnas Pensionskassa försäkringsförening håller ordinarie föreningsstämma stadgeenliga ärenden

fredagen den 2 juni 2017 kl. 10.00 i Fiskets Hus, Göteborg Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen


det .

sa eller r.aders ugn. rända. gen pt er i

hjälper Allt oss, inom här i enfisk & skaldjur charadposé. Egen tillverkning av sallader, såser och färdiglagade produkter.

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Välkomna!

Västkustfiskarna

Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg Tel: 031-14 42 00 · www.havspalatset.se

Välbesökt stämmomöte i Göteborg ace au Four 10 port Svenskt fiske samlades vid ett gemensamt stämmomöte den

HAVS PALATSET AB

a 28 april på Hotel Waterfront i Göteborg. Det var företrädare från dkaka Baka först kladdkakan, gärna dagen innan. Värm ugnen SFPO, SPF och SVC som arrangerade dagen för att diskutera gen gr smör till 200 grader. Vispa ägg socker vitt. Smält choklad Allt inom fisk &och skaldjur ”Svenskt fiske nu och i kvaliframtiden”. Talare på mötet, gr Bak och och smör i ett vattenbad, häll sedan den smälta chokladEgen tillverkning av sallader, såser och färdiglagade produkter. förutom företrädare ertchoklad mörk en över ägg och sockerblandningen. tillsätt veteför mjölfiskeVälkomna! organisationerna Peter dets g och bakpulver, rör ihop försiktigt. Smöra och (SFPO) bröa en och Ronelöv Olsson Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg gen itta socker bakform. Grädda i mitten påThomas ugnen ca 12 minuter. Ahlström (SPF), Tel: 031-14 42 00 · www.havspalatset.se pt varvärme. bl a Havsoch vattenSätt ugnen på grill, högsta Lägg hallonen på li vetemjöl myndighetens GD Jakob er i nder kladdkakan och placera glassen ovanpå. Vispa vitorna bakpulver Granit, Niclas Purfürst t till hårt skum i en ren och torr bunke. tillsättför sockret och avdelningschef LandsBe Andersson om transporten! ation. bygdsavdelningen, Jordfortsätt vispa tills marängsmeten är fast och toppig ca ngtopping !a B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. bruksverket departe1 min. Bred på marängsmeten runtom såsamt att glass och gr färska hallonTfn. 031-704 gen borg. 52 46 · www.bandersson-akeri.se e mentsrådet Sara Colliander. hallon täcks väl, även sidorna. Strö över mandelspån. gvitor kvaliEfter frågestund höll även ng Ställ in i övre delen av ugnen ca 1/2 min tills ytanverkbörjar k mandelspån Reine J. Johansson, sam i SPF ett på anförande bli ljusbrun. Passa noga! Lägg upp direkt assietter och socker hets om konsekvenserna kring servera genast. gr vaniljglass Brexit. Roger Thilander, VD itta för Göteborgs Fiskauktion i betonade betydelsen av bra nder leveranser, något som gjort ons

et

God Hjul!

!

Ordförande i SFPO Peter Ronelöv Olsson

att GFA hade en omsättningVÅGAR OCH KASSAREGISTER

tER ation. er du ein na ng

sökning 2016. Siste talar Be Andersson om transporten! Specialanpassade för FISKHANDELN

var B.ANDERSSON Martin Kuhlin,&VD för Sweden Pelagic Ellös AB, som beskrev -Etikettskrivande som räknar Total B.ANDERSSON & CO ÅKERI ÅKERI AB ·· Fiskhamnsgatan Fiskhamnsgatan 3, 414 414 58belopp Göteborg. CO AB 3, 58 Göteborg. verksamheten investeringar som gjorts för att skapa ett -Våg sammankopplad m kassaregister Tfn. 031-704 031-704 och 52 46 46de www.bandersson-akeri.se Tfn. 52 ·· www.bandersson-akeri.se modernt och välfungerande till stor nytta Vändföretag Er med förtroende till för det pelagiska fisket. Moderator för dagen var Stefan Edman.

God d Hjul! GoHjul!

Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg Tel: 031 – 12 12 27 · www.paund.se

r av n pris.

ons JELLS ARBETSKLÄDER eller Goda sillinläggningar, VÅGAR OCH KASSAREGISTER Goda sillar ndet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist fiskburgare, kalla såser,

Specialanpassade för FISKHANDELN eränst du och mycket mera -Etikettskrivande som räknar Total belopp fiskpudding, patéer, sallader in -Våg sammankopplad m kassaregister Skafferi Havets SkafferitillAB AB VändHavets Er med förtroende na allage Fiskhamnen, nadsFiskhamnen,Pirhus Pirhus11 Paund.Ag · 031-24 Andreegatan 13 Tel: 10 Tel:031-24 1050 50i Göteborg ar Tel: 031 – 12 12 27 · www.paund.se r av n OYOTA ndéns • Fristads • Ejendals • NEW WAVE Svensk Fiskhandel 15 pris. akta eller 57 72 ndet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist 7 och mycket mera änst7 med Havets Skafferi AB Önskar alla kunder och fiskhandlarvänner riktigt God nadsFiskhamnen,enPirhus 1 Jul och ch ett Gott Nytt År. Christer Morten Anders och Klas Tel: 031-24 10 50 ar

Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

ELLS ARBETSKLÄDER Goda sillar Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

OYOTA déns akta 57 72

• Fristads • Ejendals • NEW WAVE

Allt inom lax och skaldjur 031-14 63 50

med Önskar alla kunder och fiskhandlarvänner en riktigt God Jul och

7

Fångar och säljer havets läckerheter vid göteborgs fiskauktion

13


14

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Vad är hållbarhet för dig? LARS ”LARRY” HENRIKSSON Fiskvagnen Linné, delägare

”För mig handlar det om kontrollerat fiske och det styrs ju genom fiskerimyndighetens kvotsystem. Det är en enkel ekvation. Personligen tycker jag att det är synd att man inte tar större hänsyn till när fisken har rom och har fiskestopp på torsken i januari istället för på sommaren som man ju ofta har. En annan obalans är att inte våra nordiska grannländer har samma system, vilket leder till att många fartyg utflaggas.”

BRITA MALMCRONA

Öckerö seglande gymnasium, språklärare

”Havet och sjöfart står i fokus på skolans alla program och eleverna utgår i sin undervisning från det hållbara samhället. När de seglar i Europa har de med sig frågor kring hållbarhet för att undersöka samhälle, människor och miljö i det land de kommer till. Man kan ju också säga att de blir lite av ambassadörer då de ganska snart upptäcker att Sverige ligger långt framme jämfört med vissa andra länder. Själv försöker jag visa gott omdöme som lärare. Åker samma buss som eleverna och förespråkar gärna kring miljöfrågor och konsumtion i min undervisning.”

FRIDA GEBEL

Sjöfartsmuseet Akvariet, marinbiolog

”Hållbarhet för mig handlar om att nyttja jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan inte ta mer av jordens resurser än att de hinner återhämta sig igen, annars sätts ekosystem ur balans. När det kommer till hållbart fiske tycker jag att det handlar om att använda skonsamma fiskemetoder som inte förstör livsmiljöer och som minskar risken för bifångst. För att få hållbara fiskebestånd borde man öka minimimåtten för vissa arter för att försäkra sig om att de hinner föröka sig flera gånger innan de fiskas upp.”

JONAS WICKSTRAND

Öckerö fisk Feskekyrkan, grossist och fiskhandlare

”Inte MSC-märkning i alla fall. För mig handlar det om att alltid ha med ett säsongstänk. Att se vad som är aktuellt och bra för årstiden. På så sätt följer vi fiskens alla naturliga cykler och de får chans att reproducera sig när det inte är säsong. Det gamla talesättet ”när ängen är grön är spättan skön” är inte så dum.”

JOHAN GRAHN

GG 1 Grimskär Fiskebäck, fiskare

”Vi har hållit på med hållbart fiske så länge jag har hållit på, det är bara en bekräftelse på att det vi gjort har varit rätt. Vi har ett hårt regelverk i Sverige vad gäller kvot och redskap. Det jag kan tycka är att vi också borde lyfta upp fiskarens villkor. Det är viktigt med återväxt i yrket om vi ska ha några fiskare kvar. Om vi vänder på begreppet hållbarhet kan vi ställa en rimlig fråga; hållbarhet till fisken på fiskarens bekostnad? Bild och text: Nenne Jacobson Granath


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Nya produktförpackningar

Från plåt till återvunnen plast När Klädesholmen Seafood gick från sill i plåtburk till den nya plastförpackningen, framställd av mestadels återvunnet material, togs det mycket väl emot av konsumenten som välkomnade den lättare och miljövänligare förpackningen.

Skinpack för mindre svinn Filmen täcker råvaran som ett andra skinn och säkrar att köttsaften stannar inuti produkten. Metoden förlänger hållbarheten och bidrar med 10% mindre svinn, enligt studier.

Hållbara torskfärsbiffar Fisk Idag har tagit fram nya torskfärsportioner för storkök. Produkten är framtagen inom ”Waste konceptet”, där så mycket råvara som möjligt av fisken tas tillvara. Företaget menar att det är ett fokus på hållbarhet utan att tulla på smak och kvalitet.

ETT BRETT SORTIMENT FRÅN HAVETS DJUP Hos Gothia Seafood finns ett varierande sortiment hela året. Vi erbjuder alla sorters färsk fisk, skaldjur, frysta produkter från världens alla hörn, dessutom ett stort antal rökta produkter såsom musslor och vårt eget sillmärke, Havets silver, med krämiga sillar. När du köper våra produkter kan du lita på att de inte bara är en produkt med hög kvalitet och smak utan även att den är fiskad på rätt sätt. Vi på Gothia Seafood vill bidra till ett hållbart fiske! Därför köper vi fisk från producenter som kan uppvisa full spårbarhet som innebär att vi kan följa fiskens väg, från fångst till vår anläggning. Snabbt och fräscht!

Fiskhamnsgatan 9 ∙ Växel: 031-7754490 ∙ info@gothiaseafood.se ∙ www.gothiaseafood.se

15


16

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Bygg muskler med sill Flyttfåglar som orkar ta sig från Kanada till Sydamerika i ett svep kanske kan lära oss ett och annat om kost. En artikel om vad snäppor äter inför den långa resan satte igång tankarna hos professor Ann-Sofie Sandberg. – Jag funderade på om mat från havet skulle kunna ge samma effekt hos människor, säger hon. Det ledde till att Ann-Sofie Sandberg startade en rad forskningsstudier där man tittade vidare på hur intag av sill och omega-3 påverkade muskeluppbyggnad och muskelfunktion. Vad var det egentligen som gjorde att snäpporna så effektivt fick starkare och uthålligare muskler? Snäppor är en familj av flyttfåglar som flyger utan stopp från Kanada till Sydafrika där de övervintrar. Inför flytten förbereder de sig genom att gå i vattenbrynet på strandkanten och äta små ryggradslösa djur med stort innehåll av omega-3. Detta gör att de utan ytterligare träning fördubblar sin kroppsmassa och speciellt de uthålliga muskelfibrerna och därmed får en ökad muskelkapacitet. Kan man då, med hjälp av mat från havet, öka muskelkapaciteten på samma sätt hos oss människor, eller åtminstone minska muskelnedbrytningen som utgör en del av åldrandet? Omega-3 ger effekt

Med hjälp av transgena möss som fick antingen nötkött eller sill tittade man på både hjärt-kärlhälsa och på muskeltillväxt. Skillnaden var tydlig då man gjorde snittstudier av stora kroppspulsådern. De möss som fick sill under 16 veckor hade mycket mindre plack i kärlen. De hade också en tendens till större muskelmassa. Man kunde se att något i sillen påverkade proteinomsättningen i muskeln och därigenom fick man en

minskad muskelnedbrytning. Man såg också i genuttrycket en växling i muskeltyp till en typ av muskelfibrer som är speciellt anpassade för uthållighet snarare än explosivitet. I ytterligare en studie jämförde man möss som fick majsolja med möss som fick fiskolja. I övrigt fick mössen samma kost. Mössen som fick fiskolja fick en ökad fettförbränning. Liknande effekter sågs hos de möss som fick sill istället för nötkött. Slutsatsen är att det är omega-3 som ger effekten. – Det hade varit intressant att titta vidare på detta. Det behövs fler studier och framför allt i människa för att det ska bli en sanning, säger Ann-Sofie Sandberg. Tillskott till äldre

Hon berättar också om en studie som gjorts nyligen där amerikanska forskare tittat just på muskelfunktion och muskelstyrka hos äldre personer som åt omega-3 som tillskott. De fick fyra piller innehållande 1 gram omega-3 (EPA och DHA) per dag. På ett halvår ökade de muskelvolymen med 3,5 % och muskelstyrkan med 6 % jämfört med kontrollgruppen som fick majsolja. Ett halvårs terapi med fiskolja gjorde att man kunde förebygga två till tre års normal åldersrelaterad förlust i muskelmassa och muskelfunktion. Linda Hallberg

Ann-Sofie Sandberg är professor och avdelningschef för Livsmedelsvetenskap på Chalmers och har i många år forskat på fiskens betydelse för hälsan.

Muskler tynar bort ■ Med åldern minskar muskelmassan och vi får en försämrad muskelfunktion ■ Redan från medelåldern minskar muskelmassan med 0,5 – 1 % per år

■ Det innebär 2-3% minskad muskelfunktion per år ■ Detta innebär en ökad risk för fall, fysisk inaktivitet, försämrad rörlighet och ökad dödlighet


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Mycket nyttigare kan det inte bli! Avokado, ägg, kapris och en underbar sill. Njut!

Man kunde se att något i sillen påverkade proteinomsättningen i muskeln

17


18

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Bästa omega-3-källan

– fisk, olja eller frö? Många livsmedel deklarerar att de innehåller omega-3. Men spelar det någon roll varifrån det kommer? Är allt omega-3 lika bra? Vi reder ut begreppen.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Fett är ett av våra energigivande näringsämnen. Men fett kan se olika ut beroende på från vilken källa fettet kommer. Det kan vara hårt som smör eller som fettet på utsidan av biffen. Det kan också vara bredbart som vegetabiliskt smörgåsmargarin eller rinnande som från olika oljor. Hur hårt fettet eller oljan är beror på vilken typ av fettsyror fettet består av. Ju mer mättade fetter det innehåller desto hårdare blir det. Kokosfett är egentligen en olja som innehåller nästan bara mättat fett och är därför hårt i rumstemperatur. Olivolja innehåller mycket enkelomättade fetter och är rinnande i rumstemperatur men hårt i kylskåpet. Rapsolja är däremot flytande även i kylskåpet på grund av att det innehåller en hel del fleromättade fettsyror. Det fett som finns i fisk är mestadels enkel- och fleromättat. Fisken behöver fett som är mjukt när den simmar runt i våra kalla vatten.

funktioner. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar, likaså sänker omega-3 förhöjt blodtryck och gör blodet mer lättflytande, vilket minskar risken för blodpropp. Man har också sett att omega-3 kan dämpa inflammatoriska reaktioner i kroppen. Är omega-3 från växtriket samma sak som omega-3 från fisk och skaldjur?

Omega-3 hittar vi framför allt i fet fisk men också i linfrön och valnötter. Men det
är just omega-3 från fisk som innehåller de livsnödvändiga fetterna som förkortas EPA och DHA. Dessa fetter kan vi enbart få i oss från fisk. Även de magra fiskarna som kolja och torsk innehåller nyttiga omega-3-fettsyror, om än i mindre mängd. Det omega-3 vi hittar i linfrön, rapsolja och valnötter är moderfettsyran alfa-linolensyra. Om vi äter väldigt mycket av just denna så kan en liten mängd omvandlas till EPA och DHA. Denna omvandling är av någon anledning mer effektiv hos kvinnor än hos män. Men när vi äter fisk och skaldjur får vi i oss dessa direkt.

Vad är omega-3?

Omega-3 tillhör gruppen fleromättade fettsyror och uppmärksammas framför allt för att det är det fett som har flest positiva egenskaper för hälsan. Samtidigt är det för många svårt att få i sig dessa, till skillnad från det mättade fettet som finns i kött och mejeriprodukter. Du hittar omega-3 i fet fisk som lax, sill och makrill, linfröolja, krossade linfrön, rapsolja, valnötter, alger och hampafrön. Det kan också finnas en liten mängd omega-3 i kött och mjölk om djuren fått gå ute och beta färskt gräs. Fet fisk är helt klart överlägsen då det gäller innehåll och hur bra kroppen kan tillgodogöra sig fettet.

Kan jag inte bara ta ett omega-3 tillskott istället?

Fisken innehåller många andra bra näringsämnen som till exempel vitamin D, selen och jod. Det är faktiskt så att många av hälsofördelarna med fisk fås just när du äter fisk och inte enbart fiskoljan. Man tror att det finns en samverkan mellan de olika näringsämnena i fisken, som ger hälsoeffekten. Linda Hallberg

Hälsofördelar med omega-3

Fiskfettet har en mängd positiva egenskaper. Omega-3 är viktigt för att vi ska växa och utvecklas normalt, inte minst för hjärnans

Hur mycket måste jag äta? Kvinna 31 - 60 år behöver mellan 2,3 – 2,6 gram omega-3 per dag. Detta motsvarar 100 gram lax. Man 31 - 60 år behöver mellan 2,9 – 3,3 gram omega-3 per dag. Detta motsvarar 130 gram lax Omega-3 10-i-topp Innehåll per 100 g av livsmedlet ART

FETT

EPA*

DHA*

ALA*

Makrill

25 g

1,76 g

2,8 g

0,34 g

Lax odlad rå

16 g

1,02 g

1,39 g

0,31 g

Öring odlad

10 g

0,64g

1,24 g

0,14 g

9g

0,42 g

0,92 g

0,17 g

Blåmusslor kokta

3,26 g

0,42 g

0,27 g

0,06 g

Öring Svensk älv

2,9 g

0,13 g

0,42 g

0,05 g

42,16 g

0g

0g

22,81 g

Sill rå

Linfrön

*EPA – Eicosapentaensyra, DHA – Docosahexaensyra, ALA – Alfalinolensyra

19


20

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Räkna fisken

i havet

Alla vill ha ett hållbart fiske – i Sverige, i EU och i övriga hav och sjöar runt hela världen. Fisken är vårt kapital i havet, med en ränta vi kan skörda. För att förnuftigt kunna ta av den gemensamma resursen krävs att man vet hur mycket fisk och skaldjur som finns. En del fiskbestånd i våra vatten kan vara lokala men de flesta fiskar känner inga nationsgränser. De rör sig över stora delar i haven. Därför behövs ett omfattande samarbete mellan länder för att uppskatta hur mycket fisk det finns. Sverige, med Hav- och vattenmyndigheten och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) deltar kontinuerligt i arbete med provfiske och beståndsanalyser i ICES, Internationella Havsforskningsrådet. Forskarna


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

arbetar med att ta fram matematiska modeller som kan hjälpa dem att uppskatta hur mycket fisk det finns. Data fylls i från olika sorters provtagningar. Detta resulterar i sin tur till ett underlag för politikerna när det är dags att fastställa årets fiskekvoter. Provtagningar

De matematiska modellerna fylls i med data från flera provtagningsområden. Ju säkrare underlag, desto större resurser krävs. Forskningsfartygens data – De flesta länder som ingår i ICES-samarbetet har forskningsfartyg. Under resorna samlas data in om både fisk som lever på botten och fisk som simmar i de fria vattenmassorna. För att fiska på botten används bottentrålar liknande de inom yrkesfisket. Fisken som fångas analyseras med avseende på längd, vikt, ålder och kön. Man kan också ta prov på maginnehåll för att se vad fisken äter och var i det ekologiska systemet som fisken hör hemma. Provtagningar i hamn – Yrkesfisket landar sin fångst i olika godkända hamnar. Där möter forskare fartyget som tar prover från fångsten. Provtagning sker på ca 200 fiskar per tusen ton landad fisk. Detta kan verka lite men betyder att man i slutet av året har detaljerade uppgifter om ca 1,6 miljoner fiskar från Nordostatlanten. Provtagning ombord på fiskefartyg – Här arbetar forskarna ombord på fiskefartygen för att registrera utkast av fångst och andra marina djur. På så sätt får man en bild av vad som egentligen tas upp från havet – och i vilka mängder. Loggböcker – De som fiskar yrkesmässigt måste fylla i en loggbok där uppgifter om bl.a. datum, tid, fiskeområde, redskap, art som fiskats och mängd av varje art måste fyllas i.

Provtagning av ägg och larver

Ägg och larver från en del fiskarter simmar fritt i vattnet under den första perioden av sitt liv. Om det finns mycket ägg och fisklarver i vattnet, kan man förutsätta att det också finns gott om vuxna välmående fiskar i havet. Därför är det viktigt att komplettera beståndsuppskattningen med trålning efter ägg och larver över ett stort område. Det är naturligtvis ägg och larver från våra mest kommersiella arter som är av störst intresse, t ex torsk, makrill och sill. Resultaten blir till rådgivning

Efter avslutade provtagningar tar arbetet med att bearbeta materialet fart. Man slår ihop informationen från de olika länderna och jämför med tidigare kunskap om bestånd och ekologiska förutsättningar. Nästa steg i processen är att arbetsgruppernas slutsatser granskas av oberoende granskningsgrupper. Dessa grupper består av forskare från alla länder som är medlemmar i ICES. Slutsatserna sänds vidare till ICES rådgivande kommitté. Varje år lämnas nya ICES-råd till EU-kommissionen och andra kommissioner. Det är dessa som ligger till grund för hur mycket vi tror oss kunna fiska det kommande året. ICES råd är biologiska. Sedan är det upp till beslutsfattarna att ta hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna runt fiskeriförvaltningen. Goda säkerhetsmarginaler

När man räknat bort de fiskar som fiskats upp och de som dött en naturlig död, skall det finnas så mycket lekmogen fisk kvar i havet att de kan klara av att producera nya yngel för ett välmående bestånd. Man tar höjd för den osäkra uppskattningen av antal fisk i havet och har ofta goda säkerhetsmarginaler. Vi kan ju, trots allt, inte räkna alla fiskar – även om vi har många och avancerade modeller. Ilona Miglavs

Akustiska undersökningar

Många fiskarter bildar så täta stim att de är möjliga att upptäcka med hjälp av avancerad ekolodteknik. Metoden kallas för hydroakustik och används som ett komplement till provtrålningarna. Med denna metod kan man bestämma antalet fiskar och dess storleksfördelning.

snabbfakta

• ICES är ett globalt nätverk med mer än 4000 forskare knutna till mer än 350 marina institut i 20 medlemsländer. Ca 1600 forskare deltar i ICES årliga arbete. • Genom samarbete med ett flertal länder når man också Arktis, Medelhavet, Svarta Havet och norra Stilla Havet med forskning och kunskap. Den största, centrala utmaningen, är att försöka få kunskap om marina ekosystem. Man arbetar för att förse politiker, och andra beslutsfattare, med så god information som möjligt för att dessa skall kunna ta förnuftiga beslut som leder till ett hållbart fiske i kombination med ekonomiska och sociala faktorer.

Här kan du finna mer information om ICES arbete Förutom att ICES råd presenteras på www.ices.dk, kan man även läsa om dessa i Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (www.slu.se)

FAKTA

Skillnad mellan yrkesfiske och provtrålning Det är skillnad mellan hur yrkesfisket fiskar och hur ett provfiske utförs. En yrkesfiskare vill ha så mycket fångst som möjligt och fiskar bara på områden som är kända för att ge riklig fångst. Vid provtrålning vill man få en uppfattning av en så korrekt situation i havet som möjligt. Om man sedan önskar att jämföra fångstresultat över en längre tid, för att få en historisk bild av hur tillgången på fisk varierar, måste man samla in data på samma sätt år efter år. Man kan därför inte byta redskap eller fiskemetod även om det idag finns redskap och andra tekniker som skulle ge ett bättre fiske.

21


22

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Tempen på branschen ”Vad är största utmaningen för branschen just nu?” P

älls K r e et

tröm

driver butiken Fiskelyckan i Åkered, Västra Frölunda

”En av utmaningarna nu är konkurrensen från dagligvaruhandeln. Då är det viktigt att vi detaljister nischar oss och visar på bredd och kunskap. Istället för att sälja torskfilé, till exempel, vill vi visa på olika styckdetaljer för olika priser och ändamål. Ur filén får man ut både ryggfilé, buken och stjärtbiten. Man tar även vara på slaksidan. Vi tipsar kunden om vad de behöver utifrån deras önskemål. Många är idag intresserade av hur man ska tillaga fisk. Vi brukar fråga vad de tänker göra med fisken, koka, steka eller grilla och vi rekommenderar rätt bitar. Vi försöker också lyfta fram fisk i olika prislägen, beroende på art och säsong.

M

Peter Källström. Många kunder har inte koll på att det går att servera god fisk till bra pris i vardagen. Sej och bleka är bra sådana exempel. Vårt bästa tillagningstipstips till

kunden är att utgå från termometern och sikta på 50 grader. Det är lagom för de flesta fiskar. Hälleflundra och torsk klarar sig bra vid 46.

G ustafsson s u n ag

vice ordförande på Sveriges Fiskgrossisters Ekonomiska Förening och VD på Gothia Seafood AB ”Vi på SFEF tycker att det behövs en kommunikativ plattform för hela vår bransch, mot våra köpare. Som ett led i denna önskan har vi som förening gått med i Fiskbranschens riksförbund. En annan fråga som påverkar vår bransch mycket just nu är kontrollförordningen och spårbarhetsprojektet. Vi har en del medlemmar som är med i pilotprojektet som Hav- och vattenmyndigheten driver, vilket har varit krävande och kostsamt. Nu när dagligvaruhandel och foodservice har insett vad som håller på att hända vet vi inte hur projektet kommer se ut i framtiden. Det är oroande att en del jobb tycks ha varit i onödan.”

Magnus Gustafsson.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

rensson ö S ell K j fiskare på GG 181 ”Det nya kvotsystemet har ju påverkat mitt arbete mycket. Jag tycker det nya är bättre, för jag kan planera bättre. Vår torskkvot är visserligen alldeles för liten nu, men nu kan vi i alla fall spara på den när vi fiskar räka. Vi öppnar risten när vi fiskar räkor, och släpper ut fisken. Därför blir det mindre utkast. Det kan kännas konstigt, men vi får fisken ändå när vi går efter den. Kvoten på torsken måste däremot bli mycket större. Den stora bristen med det nya systemet är i så fall är att vi inte kan använda vår lilla båt till fullo. Vi får flytta kvoten från den lilla båten till Västerland, men måste

GG181 Västerland 2010. då ha kvar den lilla båten och fiska tusen kilo för att behålla licensen. Det blir ju väldigt kostsamt att ha den båten liggande. Sammanfattningsvis är systemet bra för

oss, men det bör justeras, för många andra har större problem än vad vi har. Men jag tycker ändå att vi kan jobba utifrån det här systemet.”

Korshags erbjuder gravad Korshags erbjuder rökt rökt och och gravad lax, lax, varmrökt makrill, varmrökt varmrökt makrill, varmrökt sill, sill, såser sallader, patéer senap. såser och och sallader, patéer och och senap. Tillverkat på fina råvaror & med äktaäkta matglädje. Tillverkat på fina råvaror & med matglädje. Producerat i Falkenberg. Producerat i Falkenberg.

”All ”All fisk fisk färskröks medmed alved från från ett ett färskröks alved hållbart skogsbruk i Sibbarp, straxstrax utanför hållbart skogsbruk i Sibbarp, utanför Falkenberg. Alveden flisarflisar vi själva färskfärsk från från stock Falkenberg. Alveden vi själva stock för att somsom möjligt förfå attutfåsåutmycket så mycket möjligt av aromer och och smakämnen somsom finnsfinns naturligt av aromer smakämnen naturligt i veden. Flisen blandas sen med i veden. Flisen blandas sen med enbär vilket ger en god god smak.” enbär vilket gerfantastiskt en fantastiskt smak.” #korshags #godarematfrånhavet #korshags #godarematfrånhavet #godarematfrånfalkenberg #godarematfrånfalkenberg Servicev. 3, Falkenberg | Tel:| 0346-71 57 5757| info@korshags.se Servicev. 3, Falkenberg Tel: 0346-71 57 | info@korshags.se order@korshags.se | För |info inspiration: www.korshags.se order@korshags.se För & info & inspiration: www.korshags.se

23


24

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Närfiskat fasas ut under 2017 Nu är det dags att ta bort NÄRFISKAT från etiketter, lådor, hemsidor och liknande. Märkningen kommer att fasas ut för att upphöra helt 31/12 2017.

Närfiskat:

2008 lanserades Närfiskat, en garanti att fisken och skaldjuren var fiskad av svenska båtar, inom godkända kvoter och spårbara tillbaka till fiskebåt. Detta var under en tid då fisknäringens redlighet ifrågasattes från flera håll. Som svar på kritiken skapades Närfiskat, en redlighetsmärkning som var tredjepartscertifierad. MSC och bättre spårbarhet

Idag har regelverken och spårbarheten utvecklats ytterligare i fiskekedjan, i tätt samarbete mellan myndighet och fisknäring. Dessutom har hållbarhetsmärkningen MSC fått ett allt starkare fäste i det svenska fisket,

Den 31/12 2017 upphör Närfiskat, då skall logotypen avlägsnas från följesedlar, hemsidor, förpackningar m.m.

vilket sammantaget gör att Närfiskat spelat ut sin roll. Styrelsen i Göteborgs Fiskauktion, nuvarande ägaren av Närfiskat, har beslutat att fasa ut märkningen under 2017 och tar därför inte emot några nya ansökningar. Märkningen Närfiskat får lov att användas året ut, 2017, då många har tryckta produkter med loggan på. Därefter ska märkningen på etiketter, lådor, hemsidor och dylikt, tas bort. Om du har frågor kring detta, kontakta Linda Hallberg på Göteborgs Fiskauktions Utbildningscenter, (linda@gfa.se). Karin Fagerståhl


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

På Passion för mat

I Sjömatsfrämjandets monter under den årliga matmässan ”Passion för mat”, gjordes en undersökning bland besökarna. Fem snabba frågor gav resultatet: • 18 av 50 besökare åt fisk 2 ggr i veckan

• 75 % uppgav att de valde fisk med anledning av att det var hälsosamt • 60 % uppgav att de tyckte att det var viktigt att fisken var miljömärkt • 30 av 50 tyckte att det är lätt eller väldigt enkelt att laga fisk • 56 % kände sig inte säkra på att fisken i fiskdisken var fiskad på ett korrekt sätt

AUKTION FÖR ALL SLAGS FISK, SILL OCH SKALDJUR

Smidigt fakturerings- och betalningssystem Fiskhamnskontoret, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg Telefon kontor: 031-42 00 85 Föranmält auktionsgods 031-14 10 95 Prisnoteringar 031-42 29 77 Auktionstider: Tisdag-fredag 06.30

Göteborgs Fiskauktion drivs av organisationerna: SVC, Fiskgrossisterna och Göteborgs Fiskhandlareförening

25


l l i r ak M – en efterlängtad primör!

26

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Makrillen flyttar sig snabbt och oavbrutet, och nu är den äntligen här. Under april och maj kommer den i stora stim in i Skagerrak och Kattegatt för att leka. Det är under denna period som vi får se den första svenskfångade makrillen i våra fiskdiskar.

Fisken som aldrig står still

Den första makrillen fångas ofta med garn eftersom den inte är intresserad av att ta till sig föda - den är bara intresserad av att komma in till kusten för att leka. När leken är färdig, i juni-juli, är makrillen hungrig och det är under denna period som både yrkesfiskare och hobbyfiskare kan fånga stora mängder makrill med krok. Makrillen (Scomber scombrus) finns i både de västra och östra delarna av Nordatlanten. Under de senaste åren har makrillstimmen förflyttat sig längre norrut och fiskas idag också i Barents Hav och runt Island. Man tror att förflyttningen kan ha orsakats av temperaturhöjningar i havet och av en kraftig ökning av beståndet.

Arten tillhör de verkliga snabbsimmarna och lever i den fria vattenmassan (pelagiskt). På kroppen har den fenor som kan fällas in för att göra kroppen torpedformad och den har en kamouflagefärg som gör att den ser ut som speglande vatten där den far fram i stora stim. Fisken äter främst djurplankton men, när den är större, även småfisk av torsk, sill och skarpsill. Den färska makrillen är en ömtålig fisk och en av de arter som faller fortast i kvaliteten efter fångst. Eftersom den måste simma hela tiden, även i sömnen, så tar den till sig föda hela tiden genom att filtrera plankton från vattnet, och måste smälta födan kontinuerligt. Detta innebär att den har starka enzymer i magen som direkt efter fisken dött börjar bryta ner den inifrån. Den svenska makrillen har vanligtvis en hållbarhet på 3-5 dagar. Under vintertid får vi in makrill från bland annat Spanien, Skottland och Norge, och denna har en längre hållbarhet på upp till en vecka. Stor inom fritidsfisket

Makrillen fångas med flyttrål och ringnot, främst av fiskare från Norge, Storbritannien,

Fakta: FÅNGST AV MAKRILL

SVENSK KVOT 2016

SVENSK KVOT 2017

EU 2016

EU 2017

Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak

5389

5706

31241

35286

Norsk zon

333

328

Ref: www.slu.se www.havochvatten.se Aquadeli /Ilona Miglavs

Island, Färöarna och Ryssland. Under 2014 fångades totalt runt 1,4 miljoner ton i hela Nordostatlanten. Den svenska andelen utgör ungefär 0,5 procent av det totala fisket och en stor del av makrillen går till konservindustrin. Makrillen är en viktig art inom fritidsfisket i Västsverige och Skåne men även om mängden fisk som tas upp av hobbyfiskare är okänd, räknar man med att mängden är försumbar i förhållande till beståndets storlek.

Ilona Miglavs

FETTHALT VARIERAR

Fetthalten varierar under året. När fisken kommer in till kusten kan fetthalten ligga på 3 procent. Under sommaren och hösten när den äter för att lägga upp fett inför vintern, kan den innehålla 30 procent. Den magra makrillen är härlig att steka medan den feta makrillen kanske mest lämpar sig att röka, koka in eller grava.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Hur man filear en makrill 2

1

Skär upp fiskens buk från analöppningen och fram till huvudet, upp mellan gälarna. Var försiktig så att kniven inte sticks för långt in och gör sönder inälvorna.

Lägg fisken på sidan och gör ett snitt bakom fenan, ända ned mot ryggraden.

3 4 Vänd andra sidan upp och lägg ett likadant snitt på denna sida.

Den svarta blodranden som sitter kvar i fiskens ryggsida är fiskens njure, skrapa och skölj bort denna under rinnande vatten.

Knäck av huvudet nedåt och dra ut inälvorna.

6

7

Skär bakom fenan som sitter vid huvudet och ned mot ryggbenet utan att skära igenom fisken.

Vinkla kniven och skär längs ryggbenet.

10 9

Lägg ett snitt utefter filéns nålben. Skär ut nålbenen med ett v-format snitt. Undviker man att skära igenom skinnet håller filén bättre samman.

5

Lyft bort den lilla remsan med nålben så blir filén helt benfri. Skär av stjärten precis där man ser att själva köttet på makrillen börjar.

8 Håll kniven parallellt med fisken och skär loss benen från buksidan. Skär rent filén runt om.

11

Här visas den hela, rensade makrillen samt två benfria filéer.

27


Redan 1594 var Klädesholmen utanför Tjörn ett välkänt fiskeläge. Här har våra förfäder saltat sill i generation efter generation och utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Här har vi kvarvarande familjeföretag förenat oss under varumärket Klädesholmen för att bevara och förnya den svenska silltraditionen. Prova gärna vår handlagda premiumsill! www.kladesholmen.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.