Page 1

2011ko apirilaren 20a, asteazkena 76. zenbakia

Miércoles, 20 abril de 2011 Número 76

LABURPENA — SUMARIO Orrialdea

9

Iragarkiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Página

9

Anuncios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. GEHIGARRIA / SUPLEMENTO 1

320


320

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

9

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

IRAGARKIAK / ANUNCIOS

9

011KO HAUTESKUNDE MUNIZIPALAK

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACION ELECTORAL

AZPEITIKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE LA ZONA DE AZPEITIA

Doña Shelley Gallina Foster andreak, Azpeitiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa.

Doña Shelley Gallina Foster, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Azpeitia.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a las Elecciones Municipales de los Municipios correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Azpeitia, 2007ko apirilaren 19a.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4825)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Azpeitia, a 19 de abril de 2011.—V.º B.º La Presidenta.—La Secretaria. (4825)

AIA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE)

9. D. Francisco Mancisidor Ulacia jn. 10. Dña. Onintza Callejo Gurruchaga and. 11. D. Haritz Izagirre Agirre jn. Ordezkoak/Suplentes:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Alberto Aguirrezabal Echave jn. Dña. Maria Lourdes Aguirrezabal Mundiñano and. D. Valentín Elola Azpeitia jn. D. Jose Miguel Lucas Azpeitia jn. D. Jose Luis Epifanio Zimmermann Manterola jn. D. Juan Carlos Caño Beitia jn. Dña. Fatima Molina Herrera and. D. Jose Antonio Ramiro Martin jn. Dña. María Angeles Monica Hernandez Marzal and. D. Anastasio Monedero Palenzuela jn. Dña. Margarita Iparraguirre Sanz and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Enrique López Andueza jn. Dña. María Pilar Gil Alonso jn. Dña. María Isabel Gonzalez De Pablo and. D. Angel Eduardo Rodriguez Aranda jn. Dña. María Belen Gonzalez Gamir and. Dña. María Pilar Sanz García Vinuesa and. Dña. Belén Virto Estrada and. D. Alvaro Bustamante De la Mora jn. Dña. María Jesús Hernando Cía and. D. Oscar Jímenez López jn. D. Santiago Rodriguez Bajo jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D. Aritz Arruti Mintegui jn. Dña. Aitzpea Elgarresta Larrarte and. D. Asier Egaña Illarramendi jn. Dña. Amaia Maria Guruceta Aizpurua and. D. Mikel Zulaica Iruretagoyena jn. Dña. Maria Concepcion Lazcano Arruti and. D. Eñaut Solaguren Maguregui jn. Dña. Amaia Iturzaeta Orbañanos and.

1. Dña. Ainize Sayago Echart and. 2. D. Mikel Aramendi Rezabal jn. 3. D. Pio Arruti Azcue jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Igor Iturain Ibarguren jn. Dña. Maria Jesus Arruabarrena Esnaola and. D. Asier Ibarguren Ibarguren jn. Dña. Miren Idoia Iribar Beldarrain and. D. Arkaitz Iruretagoyena Lerchundi jn. D. Ander Arrillaga Albeniz jn. Dña. Naiara Esnal Huegun and. Dña. Miren Nekane Arrizabalaga Manterola and. D. Ignacio Maria Zuloaga Aldalur jn. Dña. Maria Pilar Sarasola Huegun and. D. Jon Ander Azpiroz Otegui jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Aritz Lizaso Campos jn. 2. Dña. Maria Carmen Egurza Aguirre and. 3. D. Jose Antonio Idarreta Aguirresarobe jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

AIZARNAZABAL Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Ángel García Ronda jn. D. Jesús Moreda Perez jn. Dña. Aurelia Vilches Muñoz and. D. Juan Linares Lorente jn. Dña. Rosa Fernandez García and. D. Jon Robles Carrasco jn. D. Daniel Luis Sarraga Barredo jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. María Elena Pastor Fraile and. Dña. María del Mar Mas Martinez de Miguel and. D. Avelino Guillermo Leivar Alonso de Porres jn. D. Alvaro Decordoba Llanos Fernandez jn. D. Manuel Nevado Chavales jn. D. Luis Martinez Martinez jn. D. Jose María Arribas Del Barrio jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Alvaro Villar Fernandez jn. Dña. Maria Carmen Arregi Agirre and. D. Francisco Maria Gabarain Garate jn. Dña. Yolanda Alkorta Gomez and. D. Asier Zamakola Ibaibarriaga jn. D. Asier Larrañaga Echeverria jn. Dña. Ainhoa Etxabe Zubizarreta and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Begoña Salaverria Peñagaricano and. 2. Dña. Aintzane Irazoqui Erquicia and. 3. D. Joseba Etxeberria Etxabe jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Miren Itziar Aizpurua Antia and. Dña. Iratxe Ciarrusta Bilbao and. D. Iñigo Etxabe Urbieta jn. D. Ignacio Javier Arregui Uranga jn. Dña. Miren Gurutze Iriondo Errasti and. Dña. Maria Jesus Antia Albizu and. D. Daniel Achega Segurola jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

321


322

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

AZKOITIA Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Miguel Pascual Reimundez Milan jn. D. Miguel Angel Morales Quicios jn. D. Ventura Garnateo Romero jn. Dña. María Teresa Jauregui Atondo and. Dña. Josefa Blanca Leunda Pelayo and. D. Manuel Dominguez García jn. D. Manuel Hidalgo Segovia jn. Dña. Ainhoa Manso Gala and. D. Evaristo Fernandez Rodriguez jn. Dña. Palmira Mellado Rebollo and. D. Jose Merino Aguado jn. Dña. María Rocio Fernandez Ramajo and. D. Jose Astorga Perez jn. Dña.Angela Gonzalo Castilla and. D. Francisco Magro Anega jn. Dña. María Teresa García Cordera and. D. Juan Leturiondo Laca jn.

Azkoitia Bai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Julen Garate Azpitarte jn. Dña. Ana Jesus Zubizarreta Goya and. D. Miguel Angel Arrieta Sarasola jn. Dña. Ana Isabel Albizuri Azkarateascasua and. D. Jose Antonio Hidalgo Mangas jn. Dña. Naroa Epelde Ayerdi and. D. Ignacio Cruz Larrañaga Lizarralde jn. Dña. Amaya Andreu Arizmendi and. D. Javier María Beristain Bastarrica jn. Dña. Ikerne Lete Egaña and. D. Jose Joaquin Echaniz Peña jn. Dña.Miren Azkue Garate and. D. Pedro María Alberdi Benito jn. Dña. Miren Nekane Soraluze Beristain and. D. Jose Ignacio Larrañaga Casteig jn. Dña. Luz María Ibañez Joaristi and. D. Javier Saenz Azpiazu jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña.Nuria Nogales García and. 2. D. Iñigo Garate Aracama jn. 3. Dña. María Luisa Irizar Segurola and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. María Pilar Elías Zabala and. D. Guillermo Mazorna Alvarez jn. D. María Isabel Lete Arrizabalaga and. Dña. María Nieves Unanue Arrizabalaga and. D. Jesús Alba Bermejo jn. Dña. Margarita Elías Zabala and. D. Eduardo Alba Elías jn. Dña. María Iciar Alba Elías and. Dña. Raquel Gil Rostra and. D. Alfonso Carlos Serrano Sanchez-Capuchino jn. Dña. Belen Barrientos Lostau and. Dña. Manuela Cruz Lopez and. Dña. Mariela Guerra Zunzunegui and. D. Ricardo Doval Mena jn. D. Alejandro Maximo Alonso Gomez jn. Dña. María Carmen Lopez Tartiere and. D. Francisco Javier Ortega Martinez jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Isabel Aviles García and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Mikel Zubizarreta Orbegozo jn. Dña. Miren Alazne Larrañaga Vallejo and. D. Iosu Bastida Ucin jn. D. Mikel Juaristi Izaguirre jn. Dña. Maria Yolanda Larrañaga Arrieta and. D. Miguel Angel Bastida Arambarri jn. D. Jose Maria Arrieta Juaristi jn. Dña. Amaia Zubizarreta Aguirre and. Dña. Maria Carmen Blazquez Jimenez and. Dña. Maria Jose Arregui Echeverria and. D. Aner Larrañaga Arenas jn. Dña. Maria Luisa Badiola Arrizabalaga and. Dña. Maria Concepcion Larrañaga Goenaga and. D. Mikel Ulazia Etxabe jn. Dña. Miren Izaskun Alberdi Urtzelai and. Dña. Haide Salvadora Carricajo Luna and. D. Gorka Basili Mendizabal Vergara jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Arantzazu Zuazolacigorraga Epelde and. 2. Dña. Maria Teresa Telleria Astigarraga and. 3. D. Angel Cruz Sudupe Cortabarria jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Pello Mirena Baztarrika Elorza jn. Dña. Maria Esther Lizarralde Mendizabal and. D. Yon Juaristi Aguirre jn. Dña. Maria Urrategui Alberdi Garate and. D. Ibon Arrieta Arrizabalo jn. D. Ignacio Maria Gorosabel Urkia jn. Dña. Ainhoa Lopez Uribe - Echeverria and. Dña. Agurtzane Epelde Urkizu and. D. Jaques Uranga Repulles jn. Dña. Naroa Altuna Etxaniz and. Dña. Maria Belen Zabala Arteche and. Dña. Ana Isabel Areta Aizpuru and. D. Iñigo Luis Alberdi Segurola jn. D. Jesus Maria Oteiza Carrasco jn. Dña. Maria Teresa Goikoetxea Larrarte and. D. Jokin Landa Etxeberria jn. Dña. Adelina Izagirre Sala and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Luis Telleria Oregui jn. 2. D. Juan Ignacio Larrañaga Zulaica jn. 3. Dña. Leire Barrena Puertas and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

AZPEITIA Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Ezkerra (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Joseba Iñaki Uribe Burgoa jn. Dña. Manuela Uranga Segurola and. Dña. Sara María Gonzalez Narbona and. Dña. Pilar Diaz Vazquez and. D. Julio Bellido Cacho jn. Dña. María Nieves Blanco Conde and. D. Dionisio Vicente Lopez jn. Dña. María Angeles Navarro Romo and. D. Agustin Horrillo Sanchez jn. D. Manuel Correyero Martín jn. Dña. María Gomez Aragoneses and. D. Julio Jimenez Galvez jn. Dña. Francisca Marcos Hidalgo and. D. Eugenio Barquero Diez jn. Dña. María Yolanda Motrel Moya and. Dña. Izaskun Acebo Crespo and. D.Unai Ochandiano Alcerreca jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jose Manuel Palacio De Ugarte jn. D. Manuel Elvira Calderón jn. D. Alfonso Jose Suarez Cigarrán jn. Dña. María Azucena Rollán Fernández and. Dña. María del Carmen Esteban Esteban and. D. Luis Emeterio Fernandez De Felix jn. Dña. Milagros Fernandez Pelaez and. Dña. María Rosario Dominguez Perez and. Dña. María Gloria Rodriguez Parrilla and. D. Mariano Sanchez Pobre Lacosta jn. D. María Paloma Gutierrez Moreno and. Dña. Eva María Martín Azcano and. D. Esteban Lopez Fernandez jn. D. Juan Carlos Lavara Cana jn. Dña. Mercedes Ruiz María and. Dña. Angeles García Soler and. D. José Antonio Bermudez de Castro Fernandez jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Josefa García Nicolas and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Eneko Echeverria Bereciartua jn. D. Mikel Gotzon Ibarzabal Eizaguirre jn. Dña. Leire Echaniz Manterola and. D. Ignacio Joaquin Portilla Aramburu jn. Dña. Ainhoa Beristain Odria and. D. Manuel Unanue Elustondo jn. D. Aritz Epelde Zinkunegi jn. Dña. Maria Concepcion Martija Olaizola and. D. Imanol Amenabar Urkidi jn. Dña. Maria Jose Iturria Etxenagusia and. Dña. Juana Jauregui Cendoya and. D. Julian Unanue Bereciartua jn. D. Ibon Labaca Zubizarreta jn. Dña. Miren Gurutze Eizmendi Muguruza and. D. Josu Aramburu Eizaguirre jn. Dña. Maialen Agirre Bereziartua and. D. Manuel Aguirre Urdalleta jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

323

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Nerea Aramburu Echezarreta and. 2. D. Jose Maria Arregi Zubizarreta jn. 3. Dña. Jone Salegi Igoa and.

Aralar (Aralar) 1. D. Juan Carlos Arellano Aizpuru jn. 2. Dña. Miren Arantzazu Garmendia Altuna and. 3. D. Isidro Elordi Mayoz jn. 4. Dña. Maria Teresa Garmendia Altuna and. (Independiente). 5. D. Joxin Iturriotz Ostolaza jn. (Independiente). 6. Dña. Maria Rosa Otegi Mendizabal and. (Independiente). 7. D. Juan Antonio Deogracias Caceres jn. (Independiente). 8. D. Sabino Maria Zabaleta Irazabalbeitia jn. (Independiente). 9. D. Patxi Xabier Arrieta Sudupe jn. (Independiente). 10. Dña. Julia Horrillon Murillo and. (Independiente). 11. Dña. Maria Isabel Arellano Aizpuru and. (Independiente). 12. D. Adrian Lopez Santos jn. (Independiente). 13. Dña. Maria Eulogia Saez Berezo and. (Independiente). 14. D. Aitor Maria Aldalur Irigoyen jn. (Independiente). 15. D. Martin Etxeberria Garro jn. (Independiente). 16. Dña. Maria Asuncion Altzelai Etxezarreta and. (Independiente). 17. Dña. Viginia Arellano Aizpuru and. (Independiente).

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jesus Maria Larrañaga Lesaca jn. Dña. Nerea Alday Garate and. D. Aitor Gorrotxategi Larrañaga jn. Dña. Itziar Lasa Arteaga and. Dña. Onintza Etxeberria Aranburu and. D. Jose Miguel Aizpuru Querejeta jn. Dña. Maria Dolores Udabe Borda and. Dña. Rebeca Larrañaga Udabe and. D. Jesus Maria Arrue Lopetegui jn. Dña. Alaitz Nerea Lizarralde Arregui and. Dña. Maria del Coro Muguruza Alberdi and. D. Francisco Javier Larrañaga Lesaca jn. D. Angel Guereta Unanue jn. Dña. Teresa de Jesus Mangas Beobide and. Dña. Amaya Mendizabal Aramburu and. D. Juan Ignacio Satesteban Tolosa jn. Dña. Maria Encarnacion Arregui Zubizarreta and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Aranzazu Arregui Bastida and. 2. D. Fernando Lizarralde Zubizarreta jn. 3. D. Pedro Maria Elorza Uribesalgo jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D. Aitor Aranguren Iriarte jn. D. Fernando Yarza Bastida jn. (Independiente). D. Iñaki Sagarzazu Izeta jn. Dña. Elixabete Lasa Arocena and. (Independiente). Dña. Miren Nekane Larrañaga Aizpuru and. D. Ignacio Javier Beobide Irureta jn. D. Jose Agustin Agirre Aranburu jn. (Independiente) D. Francisco Javier Goenaga Aseguinolaza jn.


324

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

9. Dña. Estibaliz Ortega Arsuaga and. (Independiente). 10. Dña. Miren Nekane Jimenez Larrañaga and. (Independiente). 11. D. Jose Maria Eizaguirre Aranaga jn. (Independiente). 12. D. Jon Iñaki Olaizola Carrera jn. 13. D. Luken Lazcano Uranga jn. 14. Dña. Maria Mercedes Tife Susperregui and. (Independiente). 15. Dña. Maria Itziar Urteaga Izaguirre and. (Independiente). 16. D. Iñaki Eizmendi Lazcano jn. 17. Dña. Miren Josebe Mendizabal Arias and. (Independiente).

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

BEIZAMA Aurrena Beizama (AB) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Begoña Garmendia Vazquez and. Dña. Miren Igone Arruti Olazabal and. D. Gorka Marcos Ortego jn. D. Alex Monasterio Iruretagoyena jn. Dña. Maria Dolores Otaño Garciarena and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Felix Urkizu Galarraga jn. 2. D. Ion Iñaki Arruti Olazabal jn. 3. D. Ramón Guerricagoitia Bengoechea jn.

Beizama Bai 1. 2. 3. 4. 5.

D. Pedro María Otaegui Urkizu jn. D. Aingeru Sorarrain Altuna jn. D. Jose Luis Escudero Bengoechea jn. D. Ignacio Leunda Otaegui jn. Dña. Jaione Mendia Sorarrain and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Pedro María Echeverria Segurola jn. 2. D. Francisco Otaegui Labaca jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. María Dolores Granados Lagos and. Dña. María Pilar Ramo Morales and. D. Jose Miguel Jimenez Arcas jn. D. Pablo Martín Rodilla jn. D. Bonifacio De la Iglesia Prieto jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

325


326

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

BIDEGOIAN Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Luis Manuel Martín-Fontecha Curieses jn. Dña. Raquel Martín Carranza and. D. Jose Miguel Rascon García jn. Dña. María Pilar Beatriz Caneva Bañez and. D. Jesus Quintana Sierra jn. Dña. Manuela Martinez Gil and. D. Patxi Xabier Mirena Atorrasagasti Gastaca jn.

Goiz - Bini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Pedro Maria Arzallus Eguiguren jn. D. Jose Javier Dorronsoro Aseguinolaza jn. D. Andoni Uzcudun Iraola jn. D. Txomin Iraola Gorostidi jn. D. Marcial Aramendi Irulegui jn. D. Joseba Semperena Aguirreche jn. D. Iñaki Orbegozo Larrañaga jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Angel Altuna Santesteban jn. 2. D. Ion Ander Uzcudun Iraola jn. 3. D. Aitor Galarraga Leunda jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. María Victoria Ozaeta Gonzalez and. Dña. Amaia Uriondo LLorca and. D. Jose Pages Lopez jn. Dña. Manuela Perez Gutierrez and. Dña. Francisca Birlanga Cuello and. Dña. Rosario Martinez Reina and. Dña. Elisa María Nuñez Sanchez and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jose Ramon Goiciechea Amiama jn. Dña. Ane Lasa Irazuegi and. D. Jesus Maria Esquibel Illarramendi jn. Dña. Jaione Elola Azurmendi and. Dña. Aitziber Galarraga Estanga and. D. Iban Urdapilleta Alquizalete jn. Dña. Ana Isabel Sarasola Balerdi and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Xabier Galarraga Eizaguirre jn. 2. Dña. Miren Alazne Dorronsoro Otamendi and. 3. D. Santiago Aramendi Echeberria jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

DEBA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Benjamin Felix Atucha Iza jn. Dña. Rosa María Lorenzo Anza and. D.Jesus María Mur Urretavizcaya jn. D. Jose Manuel Rojas Martinez jn. Dña. María Pilar Los Santos Elicegui and. D. Juan De los Toyos Garay jn. Dña. María Esperanza Morales Quicios and. D. Ramon Ledesma Coria jn. Dña. Marta Casas Hernandez and. D. Jose Bravo Pinar jn. Dña. María Josefa Lopez Antelo and. D. Miguel Angel Rodriguez Velasco jn. Dña. María Teresa Amesti Salinas and.

Eusko Alkartasuna - Solidaridad Vasca 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Xabier Ciaran Iriondo jn. Dña. Edurne Rodriguez Aramayo and. D. Aitor Osa Oyarzabal jn. D. Juan Jose Alcelay Ibarzabal jn. Dña. Amaia Alkorta Unanue and. Dña. Enara Iriondo Aperribay and. D. Iñigo Cambronero Alcorta jn. Dña. Miren Itziar Aldalur Burgoa and. D. Francisco María Garate Udabe jn. Dña. Beatriz Beristain Egaña and. D. Esteban Aguirre Gomez jn. Dña. María Begoña Aranguren Odriozola and. D. Jose María Albizu Echepare jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Concepción Unanue Egaña and. 2. D. Juan Jose Basurto Terreros jn. 3. Dña. Virginia María Jose Salegui Echeverría and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Ramón Valdes Alvarez-Cascos jn. D. Juan Gonzalez Asís jn. D. Jose Sanchez Hernando jn. Dña. María Concepción Aranda Peñas and. Dña. Beatriz Torregrosa Gil and. D. Miguel Angel Ruiz Merina jn. D. Adrián Fernandez Rodriguez jn. D. Antonio Sicilia Corroto jn. Dña. Pilar Susana Limiñana Sanjuan and. Dña. Ana María Rosa Victoria López Fernández and. D. José Antonio Wenceslao Mora Hipólito jn. D. Ignacio De Saavedra Lage jn. Dña. Maria del Carmen Lopez Fernandez and.

Itziar Herria Sortzen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Andoni Aramberri Landa jn. Dña. Maria Jesus Gurrutxaga Bastida and. Dña. Ainara Araquistain Albizu and. D. Angel Salegui Uranga jn. Dña Lourdes Albizu Barrenechea and. D. Jagoba Uranga Arambarri jn. Dña. Elixabet Bereciartua Bastarrica and. D. Ricardo Idiakez Maguregi jn. Dña. Maitane Unanue Gabirondo and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 10. 11. 12. 13.

327

D. Joseba Ulacia Urbieta jn. D. Ihintza Irizar Beristain and. D. Zigor Aizpurua Eizaguirre jn. Dña. Edurne Etxabe Zulaika and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Aranzazu Amiano Galarraga and. 2. D. Jesus Arregui Elorza jn.

Aralar Ezkerbatua Berdeak (Aralar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Asier Oñederra Aguirregaviria jn. D. Ignacio Javier Aznal Iruretagoyena jn. D. Jose Maria Ostolaza Pagoaga jn. Dña. Maria Reyes Galdona Urain and. (Independiente). Dña. Amparo Garcia Elosua and. D. Inaxio Oiartzabal Errasti jn. (Independiente) D. Antonio Jose Garrido Gutierrez jn. Dña. Maria Itziar Aznal Iruretagoyena and. Dña. Miren Gurutze Aizpurua Aguirre and. D. Hugo Leonardo Calo Calo jn. D. Eneko Irusta Basterrechea jn. D. Enrique Garcia Elosua jn. Dña. Antonia Onaindia Aperribay and.

Alternatiba Eraikitzen (ALER) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Silverio Urquiri Beitia jn. Dña. Maider Zubicaray Beristain and. Dña. Miren Nekane Arakistain Egaña and. D. Iñigo Izaguirre Urteaga jn. Dña. Maria Francisca Aguirregabiria Salegui and. D. Miguel Angel Aramberri Ulacia jn. Dña. Nerea Antolin Igarza and. D. Iker Vela Arostegui jn. Dña. Iera Larrañaga Eguiguren and. Dña. Maitane Beristain Salegui and. D. Arkaitz Ecenarro Achega jn. Dña. Amaia Martinez Rodriguez and. D. Gorka Baroja Laita jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Asuncion Mancisidor Ulacia and. 2. Dña. Ane Elisabete Carracedo Idiaquez and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Unai Lecube Aramberri jn. Dña. Maria Luisa Gainza Oñederra and. D. Cristobal Del Corte Lapacherie jn. D. Iñaki Mandiola Arizmendiarrieta jn. Dña. Leire Perez de Aransolo Cotano and. Dña. Maria Itziar Petra Irusta Urain and. D. Tomas Ramos Garcia jn. D. Lorenzo Arriola Calzacorta jn. Dña. Miren Arritokieta Esnal Laskibar and. Dña. Rosa Maria Mendizabal Lazcano and. D. Andima Egaña Egaña jn. D. Joaquin Garate Pujol jn. Dña. Maria Isabel Indamendi Mendizabal and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Carmen Alberdi Orbea and. 2. D. Julian Ansorregui Muguerza jn. 3. D. Antonio Prat Soraluce jn.


328

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ERREZIL Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D.Alfonso Gurpegui Ruiz jn. Dña. Susana Donoso Martinez and. D.Vicente Ramirez Echeverria jn. Dña. María Paz Quicios Martinez and. D.Miguel Romano Ruiz jn. D. Jose Sanchez Romero jn. María Arrate Irazabal Oyarzabal and.

Errezil Herrin Alde 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Iñaki Irulegui Apalanza jn. Dña. Leire Beristain Mendizabal and. D. Luis Berrondo Lanceta jn. D. Iñaki Oiartzabal Zinkunegi jn. Dña. Alaitz Arregui Aranguren and. D. Pedro Soraluce Bastarrica jn. D. Unai Goenaga Cincunegui jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Maria Eizmendi Cincunegui jn. 2. Dña. Ainhoa Arregui Echeverria and. 3. D. Eugenio Ezama Urdalleta jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Antonio Lopez Escudero jn. D. Enrique Estella Ledo jn. Dña. Isabel Eguillor Montero and. Dña. María Carmen Mazmela Rueda and. Dña. Celia Fernandez Lozano and. Dña. Mercedes Sotillos Poza and. Dña. Josefa Gonzalez Salvador and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. María Jesús Salsamendi Astiazaran and. D. Jokin Uzcudun Goenaga jn. Dña. Nerea Agirretxe Aranburu and. D. Arkaitz Arruti Eizaguirre jn. Dña. Ohiane Arzallus Beobide and. D. Arkaitz Aguirreche Galarraga jn. Dña. María Belen Esnaola Biain and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jesus María Goenaga Arruti jn. 2. Dña. María Gloria Escudero Huici and. 3. D. Juan Jose Eizmendi Garmendia jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

EZKIO-ITSASO Ezkio - Itsasokoak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Tomas Echaniz Mendiguren jn. D. Jose Ignacio Echezarreta Estala jn. D. Eneko Zabaleta Lasa jn. Dña. Maria Lourdes Bernarda Lasa Arbilla and. D. Miguel Maria Igartua Anduaga jn. D. Garikoitz Ayesta Echaniz jn. Dña. Ruth Idiakez Alberdi and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ander Unzurrunzaga Idiakez jn. 2. D. Gorka Sasieta Barrenetxea jn. 3. Dña. Aitziber Etxezarreta Arakistain jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Fernando Díez Rubio jn. D. Jaime Galán Valera jn. D.Jose María Cayuela Rodriguez jn. Dña. María Manuela Soriano Manzano-Monís and. D. Estanislao Nales García Escudero jn. D. Alfonso Moraleda Hidalgo jn. Dña. Paola Álvarez Sanchez and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

329


330

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

GABIRIA Gabiria Aurrera 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Miren Ainhoa Aizpuru Murua and. D. Ignacio Javier Arratibel Chinchurreta jn. D. Joseba Murua Zumalacarregui jn. D. Juan Jose Arrondo Bereciartua jn. Dña. Jaione Agirre Goenaga and. Dña. Maria Angeles Atin Arratibel and. D. Josu Mirena Amondarain Plazaola jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Xabier Aitor Joseba Murua Zumalacarregui jn. 2. Dña. Jaione Galdos Echevarria and. 3. D. Jose Ramon Peñagaricano Alustiza jn.

Auzo Artea 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Ibon Elgarresta Asurabarrena jn. D. Jokin Murua Lopez jn. Dña. Elisabet Elgarresta Jauregui and. D. Gorka Maiz Alustiza jn. Dña. Maitane Aguirre Aramburu and. Dña. Maria Elena Alustiza García and. D. Jose Luis Bidegain Ormazabal jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Eusebio Igarzabal Alustiza jn. 2. D. Iñaki Mirena Etxezarreta Egiguren jn. 3. D. Juan Ramon Goikoetxea Izagirre jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. David Marina Ariza jn. Dña. Salud Villa Rebollo and. D. Julio De Vega Laorden jn. Dña. Carmen Domenech Balaguer and. D. Diego Gonzalez Navarro jn. Dña. Francisca De la Fuente Heredia and. D. Luis Peral Buesa jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

GETARIA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jose Antonio Elola Azpeitia jn. Dña. Ana María Azcue Aldabaldetrecu and. D. Atanasio Jose Trancon Perez jn. D. Gertu Bidegain Cancer jn. D. Cipriano Vicente Moreno jn. Dña. Josefa Lozano Martinez and. D. Julen Domingorena Lizarazu jn. Dña. María Pilar Arrugaeta Gamboa and. D. Jose Luis Hernandez Roman jn. Dña. María Beatriz Villafruela Caneva and. D. Jose Vicente Muñoz Gomez jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Rafael Cazorla Fernandez jn. D. Álvaro Alejandro Echevarria Muñoz jn. Dña. María de los Dolores Ercilla Barrenechea and. D. Luis Fernández-Truchaud Sancalonge jn. Dña. Ana Pastor Penella and. D. Angel Muñoz Rodriguez jn. Dña. María Cervera Goizueta and. Dña. María Covadonga Hidalgo Matamoro and. D. Luis Arranz Lopez jn. Dña. María Jesús Lage Caamaño and. D. Guillermo Juan Perez Cano jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Nikanor Lertxundi Ibarguren jn. Dña. Amaya Iribar Landa and. D. Aitor Irigoyen Odriozola jn. Dña. Amets Etxabe Iribar and. D. Gorka Bordagaray Aizpuru jn. D. Isaac Ostolaza and.no jn. Dña. Maria Angeles Amilibia Ibarguren and. D. Jose Ignacio Erauskin Irastorza jn. Dña. Anuska Esnaola Iribar and. D. Jokin Egurbide Arriola jn. Dña. Begoña Agirre Lazkano and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

D. Juan Carlos Irigoyen Zubizarreta jn. Dña. Maria Begoña Garate Eizaguirre and. D. Ezekiel Hilario Larrañaga Intxaurrondo jn. D. Florencio Iribar Azpeitia jn.

Aralar (Aralar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jon Aitor Bikuña Oiartzabal jn. D. Urko Atxotegi Alegria jn. Dña. Irune Zulaica Ecenarro and. Dña. Mirene Begiristain Zubillaga and. D. Enekoitz Saizar Ucin jn. Dña. Maialen Berazadi Aramendi and. D. Iñigo Olabarri Aldape jn. Dña. Maria Arantzazu Berasaluce Erquicia and. Dña. Almudena Ibarbia Marinamendi and. D. Eneko Alegria Ayerdi jn. Dña. Miren Aintzane Ezenarro Egurbide and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

331

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Josune Bikuña Oiartzabal and. 2. Dña. Miren Arantzazu Zulaika Esnal and. 3. Dña. Miren Karmele Lasa Laboa and. (Independiente).

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Andoni Iñaki Aristi Ibarra jn. D. Antonio Arruti Caro jn. Dña. Rosa Maria Antia Albizu and. D. Ekaitz Balenciaga Iribar jn. Dña. Uxoa Larrañaga Iribar and. D. Jon Elicegui Aizpuru jn. D. Jon Ander Esnal Iribar jn. Dña. Maria Pilar Azpeitia Lopez and. D. Jon Basurto Lete jn. Dña. Barbara Hormaza Amilibia and. D. Xabier Larrañaga Perez jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Andres Jose Maria Chueca Isasti jn. 2. D. Emeterio Urresti Isasti jn. 3. D. Juan Ignacio Solozabal Osa jn.


332

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

MUTILOA Mutiloako Herri Kandidatura 2011 1. 2. 3. 4. 5.

D. Iñaki Ugalde Alustiza jn. Dña. Maite Zabaleta Murgiondo and. D. Gotzon Ansoleaga Urrutia jn. D. Iñigo Muñoa Tellería jn. Dña. Jule Aranburu Mariezkurrena and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Erkuden Aguirre Arruabarrena and. 2. D. Iñaki Altuna Zubeldia jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Aurora Herranz Castellanos and. D. Arcadio Rubén Sodupe Villaro jn. Dña. María Jesus Simón Bastarrica and. D. Tomas Vazquez Mendi jn. Dña. Concepción Velarde Ruiz Cenzano and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ORMAIZTEGI Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D.Jose Raimundo Cuesta Graña jn. Dña. Maria Almudena Hernandez Rivero and. D. Jose Martinez Marquez jn. Dña. Isabel Reyes Solana Lancho and. D. Felipe Rascon Gomez jn. Dña. Carmen Vispo Chamosa and. D. Pedro María Fernandez Otero jn. D. Vicente Moran Martin jn. D. David Gil Rodriguez jn.

ORBEL - Ormaiztegiko Bizilagunak Elkarlanean 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Jon Miren Intxausti Ugalde jn. Dña. Idoia Irizar Asurabarrena and. D. Haritz Maiz Baztarrika jn. D. Xabier Lasa Balzategui jn. Dña. Maria Belen Iza Yurrita and. D. Miguel Maria Gurruchaga Ciraco jn. Dña. Jaione Lasa Balzategui and. D. Javier Sanchez Hernandez jn. Dña. Izaskun Nuñez Yurrita and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Luis Elorza Beitia jn. 2. Dña. Maria Angeles Biurrun Perez and. 3. Dña. Miren Amaia Irizar Asurabarrena and.

Ormaiztegiko Herri Taldea 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Sabino Ezcurdia Mugica jn. D. Juan Lobato Amado jn. Dña. Maria Martinez Calero and. Dña. Maria Jose Ruiz de Zuazo Remiro and. D. Jose Francisco Mendizabal Irizar jn. Dña. Maria Liernia Yurrita Arregui and. D. Juan María Mugica Jauregui jn. Dña. Maria Rosario Sagarna Garmendia and. D. Jose Lorenzo Murua Arguieche jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Juan Gurruchaga Aizpeolea jn. 2. D. Ignacio María Urdangarín Beguiristain jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Cesareo Ruiz Fuentes jn. Dña. Maria Jesus Francisca Sanchez Valenzuela and. Dña. Maria Luisa Bodas Egido and. Dña. Visitación Del Viso Herrera and. Dña. Rocío Acosta Blanco and. D. Jose Luis Camafreita Mouro jn. Dña. María Jose Mora Trigo and. D. Felipe Talavan Moraleda jn. D. Jose Luis Gonzalez Bada jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

333

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Rosario Maria Urquia Goitia and. Dña. Maria Isabel Garcia Armendariz and. Dña. Lierni Ormazabal Berastegui and. D. Unai Barrenechea Lete jn. Dña. Maier Unanua Lasa and. Dña. Maria Amaya Garcia Garate and. D. Eneko Mujika Agirrebengoa jn. Dña. Nere Aranzazu Irizar Borde and. D. Ekaitz Zuloaga Galarza jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Arantxa Urbiztondo Goicoechea and. 2. D. Aitor Iraeta Simon jn. 3. D. Iñigo Mendia Vinagre jn.


334

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

SEGURA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Susana Corcuera Leunda and. D. Vicente Bustero Benito jn. Dña. Julia Gil Domingo and. D. Oscar Del Hoyo Perez jn. D. Santiago Banda Placeres jn. D. Jesus Alecha Ocariz jn. Dña. Cristina Robles Gonzalo and. D. Juan Saavedra Pardal jn. Dña. Marta Laquidain Zabalza and.

Segura Lantzen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. María Isabel Tellería Urbizu and. D. Cruz Alberto Recondo Garayalde jn. Dña. Maria Carmen Arruabarrena Esnaola and. D. Victor Martinez Gonzalez jn. Dña. María Angeles Aristimuño Murguiondo and. D. Francisco Javier Olaciregui Tellería jn. D. Xabier Tarragona Castro jn. D. Manuel Errezola Saizar jn. Dña. Maria Carmen Aristimuño Alustiza and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Mikel Areizaga Camara jn. 2. D. Joseba Koldo Ormazabal Lopez jn. 3. Dña. Miren Edurne Ormazabal Oyarbide and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Alberto Bueno Lopez jn. Dña. Yvonne Wharrier Mcgill and. D. Jose Jimenez Valero jn. D. Francisco Luis Via Ozalla jn. D. Jesus Mendez-Cabeza Velazquez jn. D. Inocencio Esteban Gallardo Corrales jn. Dña. Gema Almudena Bartolomé Peña and. Dña. Natalia Paramo Neyra and. Dña. Ester Manzano Rodriguez and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Eluska Gerriko Fariñas and. D. Asier Alustiza Tapia jn. Dña. Idoia Lopetegui Azurmendi and. D. Ibai Telleria Urkia jn. D. Enetz Olano Legorburu jn. Dña. Nagore Zaton Jimenez and. D. Jose Inazio Insausti Usabiaga jn. Dña. Iosune Telleria Petroch and. D. Iñaki Albizu Telleria jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Sorkunde Pedrosa Pellejero and. 2. D. Jon Sarasola Balerdi jn. 3. Dña. Nagore Murguiondo Bolibar and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ZARAUTZ Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Patxi Elola Azpeitia jn. Dña. Gloria Vazquez Herranz and. Dña. Irma Domingorena Zapirain and. D. Ignacio Felix Epelde Etcheverry jn. D. Iker Aitor Azpeitia Lakuntza jn. D. Iakes Aguirrezabal Iribar jn. Dña. Ione Montalvo Aguirrezabala and. Dña. Inmaculada Balsera Cabello and. D. Jose Maria Arratibel Rauleaga jn. D. Josu Mirena Garcia Trula jn. Dña. Maria Elena Cancer Rabinal and. D. Florencio Hernandez Montero jn. Dña. Maria Aranzazu Araukua Goiriena and. D. Ramon Davila Trejo jn. D. Juan Maria Segues Arregui jn. Dña. Alicia Fernandez Perez and. D. Ignacio Maria Bidegain Alberdi jn. Dña. Maria Arantzazu Indo Larrañaga and. Dña. Neraa Hernandez Llona and. D. Ignacio Eizaguirre Arocena jn. D. Gorka Landaburu Illarramendi jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Rafael Ignacio Olaizola Uribe Echeberría jn. Dña. Lilianne Alberdi Fondo and. Dña. María Jose Lafuente Grasa and. D. Julio Asorey Perez jn. Dña. Maria Teresa Rivero Ortega and. D. Jose Gonzalez Ordoñez jn. D. Jesus Gonzalez Fernandez jn. D. Carlos Gonzalez Oscoz jn. Dña. Ana Maria García del Rio Gonzalez and. Dña. Matilde Mas Amoros and. D. Oscar Sanchez Santos jn. D. Julio Valle Romero jn. D. Pedro Angel Urruchua Perez jn. Dña. Marta Ruiz Manrique de Lara and. Dña. Maria Dolores Mas Amoros jn. D. Antonio Polaina Borrego jn. D. Alfredo Alonso Amezcua jn. D. Felix Ulloa Andueza jn. Dña. Rosa Piquer Carbo and. Dña. Luciana Panizo Paradela and. Dña. Maria Antonia Andres Doncel and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jorge Espinos Gozalvez jn.

Aralar Ezkerbatua Berdeak (Aralar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Andoni Ibarguren Alberdi jn. Dña. Mariana Aranburu Garate and. D. Aser Lertxundi Manterola jn. Dña. Maria Teresa Sarasua Letemendia and. D. Ubaldo Luis Ortiz Rodrigo jn. D. Oier Aranzabal Echevarria jn. Dña. Maria de los Angeles Manterola Roteta and. D. Juan Francisco Coira Rey jn. Dña. Oihana Lerchundi Egurbide and. D. Jose Maria Guisasola Usandizaga jn. Dña. Maria Jose Aizpurua Aguirre jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. diente). 19. 20. 21.

Dña. Josune Ibarguren Alberdi and. D. Xabier Etxeberria Garro jn. D. Juan Ramon Villafaña Tavarez jn. Dña. Ane Itziar Garin Illarramendi and. D. Jon Gorrotxategi Estankona jn. D. Joseba Imanol Zubizarreta Alegria jn. Dña. Maria Jesus Manterola Fernandez and. (IndepenD. Jose Aitor Garate Udabe jn. Dña. Irene Oyarbide Beguiristain and. D. Felix Borda Hernandez jn. (Independiente)

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Juan Luis Illarramendi Roteta jn. Dña. Eider Illarramendi Azkue and. D. Patxi Xabier Etxaburu Elu jn. Dña. Miren Karmele Alberdi Linazasoro and. D. Iñaki Eizaguirre Eizaguirre jn. Dña. Alicia Osa Ochandorena and. D. Mikel Goenaga Gubia jn. Dña. Ane Eizmendi Alberdi and. D. Garikoitz Berasaluze Ostolaza jn. D. Ibai Echave Roman jn. Dña. Gurutze Ostolaza Amilibia and. D. Antonio Eizmendi Aristi jn. D. Ekai Tolosa Sarasola jn. Dña. Teresa Aldai Eizagirre and. Dña. Eneritz Garmendia Iturria and. D. Eneko Alberdi Guisasola jn. D. Miguel Angel Troitiño Berasategui jn. Dña. Maritxu Uria Eizaguirre and. Dña. Maria Concepcion Mendez Aranceta and. D. Hodei Iruretagoyena Albizu jn. D. Asier Aldalur Zulaica jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Milagros Unanue Gastesi and. 2. D. Ignacio Maria Irure Gorostegui jn. 3. D. Juan Benito Beitia Goenaga jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

335

D. Imanol Lasa Ceberio jn. Dña. Maria Teresa Garrastazu Aranguren and. D. Javier Zarraonandia Zuloaga jn. Dña. Maria Isabel Albizu Barrenechea and. D. Ivan San Martin Hernandez jn. Dña. Maria del Pilar Gutierrez Martin and. Dña. Maria de las Mercedes Oses Eizmendi and. D. Ixidor Larrañaga Ayerbe jn. Dña. Oihana Echaondo Izaguirre and. D. Sabino Ignacio Ecenarro Atorrasagasti jn. Dña. Nagore Fernandez Francesena and. D. Jesus Arana Gomez jn. D. Guido Böhm jn. Dña. Irune Urbieta Alberdi and. D. Luis Uribarri Aranguren jn. Dña. Miren Nekane Iribar Iriondo and. D. Francisco Javier Murgoitio Lazcano jn. Dña. Iratxe Zorrozua Eguizabal and. D. Juan Silvan Iribar jn. Dña. Maria Aloña Bidezabal Larrañaga and. D. Kepa Murua Arregui jn.


336

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Luisa Aizpurua Salegui and. 2. Dña. Rosa Buenechea Iribar and. 3. D. Jose Joaquin Landa Iparraguirre jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Jon Mendizabal Samper jn. Dña. Miren Arantzazu Iturria Isasti and. D. Angel Maria Irastorza Eizaguirre jn. D. Diego Giron Barquero jn. D. Aizpea Zubia Olascoaga and. D. Txomin Loinaz Serrano jn. D. Jon Burgaña Agoues jn. Dña. Maria Angeles Galarraga Ayestaran and. D. Ramon Ugarte Lilly jn. Dña. Maria Asuncion Echeverria Larrañaga and. D. Santiago Garate Mugica jn. Dña. Idoia Laskibar Agirresarobe and. Dña. Madalen Iñese Odriozola Izeta and. D. Gorka Alberdi Burguete jn. D. Jose Manuel Agoues Mendizabal jn. D. Alejandro Jose Vazquez Antolin jn. Dña. Maria Aranzazu Larrañaga Mandiola and. Dña. Maria Coro Aramburu Berrocal and. D. Antonio Alberdi Zabalegui jn. D. Jon Urien Crespo jn. Dña. Maria Teresa Etxaniz Balentziaga and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ZEGAMA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Mikel Aingeru Telletxea Aizpuru jn. Dña. Felisa García Valderrama and. D. Angel Perez Moran jn. D. Jose Manuel Galache Tabernero jn. Dña. María Concepción Moro Mindeguia and. Dña.Margarita Rodriguez Sotelo and. D.Carlos Rodriguez Cid jn. Juana Pozo Mateos and. D. Juan Luis Mondragon Lili jn.

Zegama Lantzen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. diente). 8. 9. diente).

Dña. Miren Edurne Albizu Ormazabal and. D. Aquilino Perez Cires jn. D. Joseba Izaguirre Arocena jn. Dña. Maria Pilar Elorza Inchausti and. D. Francisco Gomez Anton jn. (Independiente) D. Asier Elicegui Arrizabalaga jn. Dña. María Isabel Elorza Puyadena and. (IndepenD. Julian Beloki Guerra jn. D. Francisco Javier Barbarin Rodriguez jn. (Indepen-

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Urko Gorrochategui Ariztimuño jn. 2. D. Jose Ramon Malcorra Altuna jn. (Independiente). 3. Dña. Izaskun Igoa Arizcorreta and. (Independiente).

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Trinidad San Roman Nuñez and. Dña. Maria del Carmen Martin Marinas and. Dña. Ana Maria Camello Parras and. D. Joaquin Maria Garcia Diez jn. Dña. Petra Ausocua Petra and. Dña. Maria Concepcion Farto Martinez and. Dña. Alicia Soto Mon and. D. Agustin Burgos Chasco jn. Dña. Teresa Pampanas Sanchez Roldan jn.

Aralar (ARALAR) 1. D. Aitor Zabaleta Merino jn. 2. D. Gorka Ayerbe Arizcorreta jn. (Independiente) 3. D. Unai Aracama Miranda jn. (Independiente) 4. D. Francisco Javier Ormazabal Alustiza jn. (Independiente). 5. Dña. Maria Teresa Larrea Berastegui and. (Independiente). 6. Dña. Maria Elena Cajaraville Ordoñana and. (Independiente). 7. D. Jose Maria Leunda Iza jn. (Independiente). 8. D. Francisco Francisco Agudo jn. (Independiente). 9. D. Agustin Zabaleta Zabaleta jn. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. D. Urko Gomez Ropon jn. 2. D. Joseba Berasategi Telleria jn. 3. D. Xabier Arakama Ruiz de Egino jn. 4. D. Julen Aramendi Aldasoro jn. 5. D. Jose Maria Aracama Larrea jn. 6. D. Jesus Maria Larrea Arana jn. 7. Dña. Arguider Eguimendia Arrondo and. 8. D. Aitor Iñaki Arrondo Echave jn. 9. D. Jesus Maria Ugartemendia Lazcano jn. Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maialen Arizkorreta Aranza and. 2. Dña. Juana Maria Huarte Goñi and. 3. Dña. Maria Angeles Arando Beristain and.

337


338

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ZERAIN Zeraingo Herri Kandidatura 2011 1. 2. 3. 4. 5.

D. Jose Manuel Oria Alustiza jn. D. Andoni Alustiza Echaluce jn. Dña. Itxaro Alustiza Lasa and. D. Haritz Iztueta Aracama jn. D. Jose Maria Telleria Lezeta jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Aitziber Makazaga Alustiza and. 2. Dña. Arantzazu Muñoa Errasti and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Rafael Baena Aguilar jn. D. Baudilio Tome Muguruza jn. D. Ignacio Diez Bernal jn. Dña. Angeles Arguijo Recio and. D. Jose Gorriz Merino jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ZESTOA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D.Guillermo Echenique Gonzalez jn. D. Graciano Ferrero Martinez jn. D. Eladio Vaquero Diez jn. Dña. Ana García Rodriguez and. Dña. María Soledad Silva Ferrero and. D. Juan Antonio Hernandez Rodriguez jn. D. Benito Davila Muñoz jn. Dña. María Amparo Carrascal Benito and. Dña. María Inmaculada Yoldi Corera and. D. Jose Angel Prieto Gimenez jn. Dña. María Josefa Gonzalez Alejo and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Evaristo Cesar Perez Hernandez jn. Dña. Maria del Pilar Sanchez Rodriguez and. D. Carlos Ortiz de Urbina Gomez Acebo jn. Dña. Guadalupe Mahedero Garcia and. D. Jose Luis Mejias Cubero jn. D. Carlos Gonzalez Maestre jn. Dña. Maria Isabel Alvarez Cascos Diaz and. Dña. Ana Maria Berdejo Rodriguez and. D. Guillermo Otero Leon jn. D. Antonio Guerrero Galan jn. D. Miguel Haro Rodriguez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Leire Etxeberria Lizarralde and. D. Ruben Alberdi Uranga jn. Dña. Izaskun Sagartzazu Aizpurua and. D. Iban Narbaiza Clevidanes jn. Dña. Miren Itziar Sagartzazu Sorazu and. Dña. Amaia Lopetegi Bergara and. D. Ander Bergara Elorza jn. Dña. Amagoia Andres Olaizola and. Dña. Maria Jose Azcue Segurola and. D. Aimar Etxeberria Korta jn. Dña. Maria Iciar Muguruza Uranga and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Silvana Huegun Iriarte and. 2. Dña. Maria Beatriz Zubia Arambarri and. 3. D. Iñigo Guerenabarrena Salegui jn.

Aralar (ARALAR) 1. Dña. Haroa Rodriguez Eizaguirre and. (Independiente). 2. D. Esteban Telleria Astigarraga jn. (Independiente). 3. Dña. Irantzu Ezenarro Egurbide and. 4. D. Juan Antonio Diaz Arias jn. (Independiente). 5. Dña. Miren Itxaso Aguirrezabalaga Meabe and. (Independiente). 6. Dña. Maria Angeles Alkorta Arrojeria and. (Independiente) 7. D. Juan Martin Olabarri Lecue jn. (Independiente). 8. D. Juan Jose Perez Martinez de Lahidalga jn. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

339

9. Dña. Dorleta Ibarbia Marinamendi and. (Independiente). 10. Dña. Ana Maria Semperena Iruarriz and. (Independiente). 11. Dña. Miren Gotzone Churruca Chopitea and. (Independiente).

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jose Francisco Mendizabal Irigoyen jn. Dña. Miren Itziar Elorza Nieto and. D. Unai Gonzalez Echavarri Mancisidor jn. D. Jose Francisco Aramberri Iturri jn. Dña. Maria Mercedes Mendizabal Irastorza and. D. Jose Maria Zubizarreta Salegui jn. Dña. Maria Rosario Irazabal Garmendia and. D. Garikoitz Mendizabal Echeverria jn. Dña. Larraitz Zumeta Oñederra and. D. Jose Ignacio Otaegui Zubimendi jn. Dña. Maria Jesus Aizpurua Astigarraga and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Maria Gonzalez Echavarri Gurruchaga jn. 2. Dña. Maria Aristi Ibarguren and. 3. D. Jesus Maria Arroitaonandia Bergareche jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Juana Maria Astigarraga Zulaica and. Dña. Maria Lourdes Elorza Mancisidor and. D. Iñigo Lizaso Iturraspe jn. D. Gorka Sagarzazu Izeta jn. D. Jose Ramon Uria Uranga jn. Dña. Miren Itsaso Mendizabal Arias and. D. Santiago Gil Fernandez jn. D. Pedro Igarataundi Unanue jn. Dña. Lide Rekondo Urkia and. Dña. Miren Arantzazu Elisabete Ituarte Badiola and. D. Emilio Churruca Uriarte jn.


340

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ZUMAIA Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Emiliano Cabañas Gonzalez jn. Dña. Paloma Heredero Negredo and. D. Donato Gasco Aldonza jn. D. Felipe Gutierrez Servan jn. Dña. Catalina Galiano Garrido and. D. Enrique Rubio Mendez jn. D. Jose Luis Elosua Sanchez jn. Dña. Laura Purificacion Martín Martín and. D. Iñaki García Horrillo jn. Dña. María Asuncion Prego Zumeaga and. D. Andres Alonso Rodriguez jn. Dña. Gabriela Estevez Baez and. Dña. María Milagros Rivera Mera and.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Antonio Pareja Cabello jn. Dña. María Auxiliadora Ariza Moreno and. Dña. María Dolores Fuentes- Guerra Serrano and. D. Victor Casinos Aviles jn. D. Manuel Pareja Manso jn. D. Jose Carlos Gomez Rodriguez jn. D. Darío Montiel Grande jn. Dña. Beatriz Carmona Gallardo and. D. Ramón Abaroa Pries jn. Dña. María Concepción García Escudero Torroba and. D. Miguel Ramón Martínez Flores jn. D. Luis Fernando Montero Moreno jn. Dña. Luz Graciela Cabrejos Cruz and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4.

D. Aitor Leiza Alberdi jn. (Independiente). D. Joseba Jakobe Ossa Altzibar jn. (Independiente). D. Iñaki Olazabal Eceiza jn. (Independiente). Dña. Maria Izaskun Serna Aguirre and. (Independie-

te). 5. Dña. Miren Itziar Eguiguren Eguiguren and. (Independiente). 6. Dña. Itsaso Ezenarro Egurbide and. (Independiente). 7. D. Imanol Juaristi Loidi jn. (Independiente). 8. Dña. Miren Arantzazu Eizagirre Aizpurua and. 9. D. Jesus Maria Gorostidi Orozco jn. (Independiente). 10. D. Jose Maria Aguirre Urbieta jn. 11. Dña. Mia Helka Maria Rissanen and. (Independiente). 12. D. Dabi Olabarri Aldape jn. (Independiente). 13. Dña. Miren Edurne Alegria Ayerdi and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (BILDU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Iñaki Castor Aguirrezabalaga Alcorta jn. D. Acis Alberdi Zaldunbide jn. Dña. Maitane Aguirre Arrieta and. D. Iñaki Ostolaza Esnal jn. Dña. Arritokieta Gonzalez Elosua and. D. Eneko Agirre Maiora jn. Dña. Maria Ignacia Bidasoro Arocena and. D. Peru Fernandez Arroyabe Chapartegui jn. Dña. Maria Aranzazu Gajate Telleria and. Dña. Miren Lorea Esteibar Aperribay and. Dña. Ainhitze Egaña Mendizabal and. Dña. Oihana Zulaika Alkorta and. Dña. Jone Miren Telleria Arrieta and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Aritz Salegui Iraola jn. 2. D. Manuel Maria Garate Aizpuru jn. 3. Dña. Miren Maite Egaña Mendizabal and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco - (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Maria Montserrat Arana Perez and. Dña. Miren Edurne Egaña Manterola and. D. Juan Carlos Cendoya Aizpurua jn. Dña. Ana Arranz Irigoyen and. D. Isidro Maria Fernandez Echabe jn. Dña. Maitane Urbieta Aizpurua and. D. Xabier Gallastegui Idigoras jn. D. Javier Ignacio Urrutia Elorza jn. Dña. Ane Miren Florez Tapia and. D. Unai Mancisidor Andonegui jn. D. Jon Joseba Iraola Rezola jn. Dña. Miren Lorea Esnal Laskibar and. Dña. Montserrat Atxega Etxebeste and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ivon Echave Urbieta jn. 2. D. Xabier Aizpuru Ubigain jn. 3. Dña. Maria Aranzazu Tapia Otaegui and.

Hamaikabat (H1!) 1. Dña. Maria Pilar Etxabe Iriondo and. 2. Dña. Miren Izaskun Trabudua Llona and. 3. D. Jose Luis Martinez Lopez jn. 4. D. Jose Manuel Uribarri Fernandez jn. 5. Dña. Begoña Ibisate Arrondo and. 6. D. Francisco Javier Larrinaga Mendez jn. 7. Dña. Inmaculada Concepcion Urteaga Izaguirre and. (Independiente). 8. D. Jose Manuel Uribarri Rodriguez Tarduchi jn. 9. D. Joseba Andoni Coto Ugalde jn. 10. Dña. Maria Carmen Izaguirre Zabala and. (Independiente). 11. D. Iñaki Galdos Ibañez de Opacua jn. 12. Dña. Maria Jesus Lecumberri Hormaechea and. 13. D. Xabier Irazabal Basabe jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

341

BERGARAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BERGARA

Egiarte Arruza Orrantia andreak, Bergarako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa.

Dña. Egiarte Arruza Orrantia, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Bergara.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a Elecciones Municipales 2011 en las circunscripciones correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Bergara, 2011ko apirilaren 19a.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4873)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, en Bergara, a 19 de abril de 2011.—La Presidenta.—La Secretaria. (4873)

ANTZUOLA Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Franklin Oliver Diaz Mantilla jn. D. Antonio Cánovas del Castillo Del Rey jn. Dña. María Isabel Sierra Calzón and. Dña. María Teresa Juan Igualada and. D. Carlos Fernández Ojea jn. D. Pedro Ruíz García jn. D. Pedro Fernández-Arroyo Martínez jn. Dña. Inés Rivas Hernández and. D. Enrique Domínguez Aguilar jn. D. Federico Ramírez Giron jn. D. Gregorio Andrés Martínez Mauri jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Carlos Jose Francisco Urrestarazu Rodrigo jn. D. Juan Benitez Ferreira jn. D. Francisco Morcillo Morcillo jn. Dña. Agustina Reyes Pineda and. D. Modesto Caceres Martin jn. Dña. Isabel Ortiz Ferreira and. D. Claudio Cabrera Acosta jn. Dña. Antonia Leon Davila and. D. Leandro Pedro Garcia Gonzalez jn. Dña. Isabel Benitez Ferreira and. D. Juan Raul Soriano Sanchez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Maria Inmaculada Beristain Aramendi and. D. Ion Iñaki Yarza Lorenzo jn. Dña. Nagore Dos Santos Romaratezabala and. D. Mikel Jauregi Telleria jn. Dña. Maddi Elorza Jauregui and. D. Santiago Echezarreta Aguirre jn. D. Aritz Saidi Olaortua jn. Dña. Miren Iturbe Berasategui and. D. Cruz Luciano Madariaga Lete jn. Dña. Lorea Colominas Sanchez and. D. Iker Manso Igarza jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

Dña. Maria Jesus Zubimendi Albizuri and. D. Isidro Zabaleta Narvaiza jn. D. Auritz Guridi Loidi jn. D. Jose Aitor Belastegui Aranzabal jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Maria Eugenia Arrizabalaga Olaizola and. D. Eliseo Garcia Salas jn. D. Mikel Gotzon Lete Txintxurreta jn. D. Iñigo Juaristi Echeberria jn. Dña. Lide Amilibia Bergaretxe and. D. Jose Bernardino Arrese Arratibel jn. D. Jesus M.ª Garate Cagigas jn. Dña. Idoia Sarriegi Etxeberria and. D. Iñigo Aguayo Gonzalo jn. Dña. Jaione Balenciaga Larrañaga and. D. Iñaki Lertxundi Lizarralde jn.


342

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ARETXABALETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Luis Miguel Urrechu Revoiro jn. Dña. María de los Angeles Salado De la Torre and. Dña. María de Lluch Ximénez de Embun Ramonell and. D. José Aguilar Pascual jn. Dña. Concepción Muntada Cos and. D. Francisco Echaniz Martínez jn. D. Rafael Herrero Alcalde jn. Dña. Inmaculada Carabante Muntada and. D. Félix Martín De la Fuente jn. Dña. Virginia Alvarez Alvarez and. D. José Ignacio Cuñado Arroyo jn. D. Gonzalo D. Gomez-Arnau Diaz-Cañabate jn. Dña. Rosalía Alba Fernández and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Ainhoa Sagarribay Martinez and. D. Jorge De Castro Del Bosque jn. D. Angel Sagarribay Gastañaga jn. Dña. Milagros Martinez Feijoo and. D. Jose Eugenio Lecuona Arizmendi jn. Dña. Maria Lourdes Rodriguez Cabrero and. D. Ramon Maria Fermin Gorosabel jn. D. Emilio Perez Saez jn. Dña. Maria Jose Vicandi Santillana and. D. Valentin Luis Romero De La Cruz jn. Dña. Juana Maria Muñoz Herrero and. D. Domingo Escalante Arribas jn. Dña. Maria Jesus Garcia Muñoz and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Inaxio Garro Garcia Iturrospe jn. Dña. Olaia Sagredo Gallastegi and. D. Joxe Angel Antxia Bolinaga jn. D. Peli Beltrán de Heredia Pérez de Mendiguren jn. Dña. Nuria Fdez. de Arroiabe Aranburuzabala and. D. Kepa Antxia Uribeetxebarria jn. Dña. Maria Aguirre Unzueta and. D. Unai Mendicute Ochoa jn. Dña. Araceli Herrán Montoya and. D. Asier Barrainkua Sagastasoloa jn. Dña. Pili Muñagorri Echeverria and. D. Jon Ander Loidi Garitano jn. D. Xabier Sarasua Maritxalar jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Pedro María Azcargorta Belategi jn. 2. D. Pedro Echevarria Azcarretazabal jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Ana Isabel Bolinaga Uribarren and. Dña. Miren Lore Martinez Axpe and. D. Zigor Quintanilla Elcorobarrutia jn. Dña. Maider Aizkorbe Agirre and. D. Edorta Mendieta Arregui jn. D. Tomas Fernandez Lopez jn. D. Jose Luis Martin Saiz jn. D. Iñaki Gonzalez Pagalday jn. Dña. Anabel Aranzadi Martin and.

N.º 77 10. 11. 12. 13.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Miren Itziar Mendieta Berasaluce and. D. Adolfo Echeverria Aldecoa jn. D. Hector Prieto Rosado jn. Dña. Miren Jasone Garcia-Echave Lopez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Eneritz Zubizarreta Zubia and. 2. Dña. Larraitz Garai Zapata and. 3. D. Pedro Mendieta Garmendia jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Salvador González Santiago jn. D. Jaime Mugica Elorza jn. D. Jesus Del Fresno Jimenez jn. Dña. Beatriz Sales Lopez and. Dña. Rosa Maria Navajo De Frutos and. D. Antonio Calvelo Teo jn. D. Aniceto Morales Murillo jn. D. Enrique Riaño Valderrama jn. Dña. Maria Diana Álvarez López and. Dña. Rosario Rabano Zaldivar and. D. Jose M.ª Artieda Pagola jn. D. Esteban Jara Redondo jn. Dña. Carmen Trancón Sánchez and.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Mikel Uribechevarria Barrena jn. Dña. Maria Carmen Astigarraga Sanchez and. D. Pello Amallobieta Gogenola jn. Dña. Maria Pilar Leanizbarrutia De Bizkarralegorra and. D. Galo Sanchez Valor jn. D. Haritz Solupe Urresti jn. D. Jesus M.ª Herrasti Erlogorri jn. Dña. Neida Gabilondo Isasisasmendi and. Dña. Maria Carmen Hermosa Crespo and. D. Isidoro Garcia Echave Perez jn. D. Jose M.ª Carrillo Martinez jn. D. Aitor Gabilondo Arenaza jn. Dña. Nerea Garcia Gil and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Imanol Aizpurua Isasiamendi jn. 2. D. Jose Miguel Uribarren Azpiazu jn. 3. Dña.Adoratriz Herrasti Erlogorri and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ARRASATE/MONDRAGÓN Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Dña. María Iciar Lamarain Cenitagoya and. Dña. Gema Fernández Muñoz and. D. Javier Cortes Lucena jn. D. Ignacio Ansaldo Adriaensens jn. D. Manuel Arrospide López jn. D. Enrique Ramón Cabanas Burkhalter jn. D. Miguel Espinos Jimenez jn. D. Rafael Manuel Alvárez Pidal jn. Dña. María Asunción Orbe Ozores and. Dña. Ana Gardón Nuñéz and. D. Juan Pablo Camblor Alvárez jn. D. Alvaro Mengotti Meaurio jn. D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina jn. Dña. Amalia María Richi Castañón and. Dña. Ana Belén Pérez García and. D. Francisco Javier Caballero Dotres jn. D. Antonio María Cánovas del Castillo Richi jn. D. Alvaro Victor Echevarría Pérez jn. Dña. Susana Pérez García and. Dña. Maria Pilar Isabel De Aristegui Petit and. D. Carlos Gustavo Martínez Oliva jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. María Cristina García-Loygorri Urzaiz and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Aritz Arrieta Kabiketa jn. Dña. Raquel Diaz Larracoechea and. D. Francisco Garcia Raya jn. Dña. Miren Lorea Lana Jauregui and. D. Juan Manuel Zugasti Azcarraga jn. Dña. Maialen Romero Blanco and. D. Gregorio Achutegui Basagoiti jn. D. Luis Maria Javier Lomas Esteban jn. Dña. Ana Belen Granado Larios and. D. Juan Jose Ruiz Ruiz jn. D. Oscar Garcia Horrillo jn. Dña. Maria Angeles Romero Ortiz and. D. Venancio Garcia Martinez jn. Dña. Antonia Pozo Sanchez and. Dña. Cristina Salado Jara and. Dña. Milagros Cadavid Malvesado and. D. Rafael Gomez Priego jn. Dña. Osane Pajuelo Garcia and. D. Martin Garcia Rubio jn. D. Laureano Garcia Hernandez jn. D. Jose Luis Lana Etayo jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D. Juan Karlos Garitano Ezkurra jn. Dña. Maria Ubarretxena Cid and. D. Ibon Arrupe Aldecocea jn. D. Juan Ramón Mendieta Garai jn. Dña. Amaia Ceciaga Garmendia and. D. Rafael Uribarren Axpe jn. Dña. Maria Amaya Azpiazu Aramburu and. Dña. Sara Sagasta Uribesalgo and. D. Rafael Garai Villar jn. Dña. Miren Josune Urresti Urruzuno and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

343

D. Kepa Urain Ibarluzea jn. Dña. Arantza Akizu Olano and. D. Julian Garai Iturbe jn. Dña. M.ª Carmen Ugalde Goikoetxea and. D. Jose Antonio Aranguren Preboste jn. Dña. Cristina Larraza Ugarteburu and. D. Javier Aresti Biteri jn. D. Jose Luis Galdos Bideberri jn. D. Juan M.ª Muruamendiaraz Lete jn. Dña. Irene Juaristi Larrasquitu and. D. Jose Ramon Okina Uribeetxebarria jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. M.ª Luisa Larrañaga Inchausti and. 2. D. Ixidor Solupe Zulaica jn. 3. Dña. Miren Gastañares Luko and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Jose Etxeberria Iztueta jn. Dña. Garazi Etxeberria San Miguel and. D. Unai Bergaretxe Leibar jn. D. Mikel Beitia Arejolaleiba jn. Dña. María Francisca Gil Arrocha and. D. Felix Hernández Paunero jn. Dña. Eneritz Garasa Garcia and. D. Gaizka Eraña Arana jn. Dña. Ainhoa Astigarraga Penedo and. D. F. J. Sebastián Gortaza Bilbao jn. D. Nestor Arana Arexolaleiba jn. Dña. Mertxe Juldain Querejeta and. D. José Manuel Bergaretxe Zubizarreta jn. Dña. María Cabezas Quiroga and. D. Joaquín Lagunilla Arregui jn. D. Jon Andoni Ormaetxea Ariznabarreta jn. D. Mario Serrato Navarro jn. Dña. Belén González Dorronsoro and. Dña. Mari Carmen Unzueta Echevarria and. D. Mikel Aingeru Campos Castello jn. Dña. Arantxa Lejarraga Marco and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Ignacio Azcarraga-Urizar Larrea jn. Dña. Amaia Miren Maddalen Larrañaga Galdos and. D. Ander Rodriguez Lejarza jn. Dña. Iraia Sola Arregui and. D. Josu Pereda Leceta jn. Dña. Maider Morras Azpiazu and. D. Omer Arregui Biain jn. Dña. Miren Iratxe Zeziaga Mendizabal and. D. Juan Antonio Barriocanal Arrieta jn. D. Joseba Erramun Askasibar Zendoia jn. D. Kepa Urteaga Garcia jn. Dña. Miren Josebe Jasone Landaluze Ruiz de Alegria and. D. Jose Maria Etxabe Otaduy jn. Dña. Miren Itziar Sampedro Olalde and. Dña. Ainhoa Gallastegui Martinez and. D. Eñaut Iturbe Anduaga jn. Dña. Olatz Altzua Galparsoro and. D. Beñat Apraiz Gallastegui jn. D. Jose Antonio Ugalde Mendieta jn. Dña. Maria Carmen Irazabal Bolinaga and. D. Pello Urizar Karetxe jn.


344

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

Dña. Cristina Arregui Eguidazu and. D. Jose Aitor Astaburuaga Ayestaran jn. Dña. Maria Asunción Iturbe Abasolo and. D. Patxi Uribarren Azpiazu jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Roberto Berrio Parra jn. (Independiente) Dña. Pilar García Arribas and. D. Iñaki García Aranbarri jn. D. Jesús M.ª Eguren Suquia jn. Dña. M.ª Amaya Bañuelos Cortabarria and. D. Aitor Diaz Laso jn. Dña. M.ª Isabel Alvarez de Arcaya Andueza and. D. Roberto Miguez Andres jn. Dña. M.ª Jesús García Leiton and. D. José Ignacio Berrio Parra jn. Dña. M.ª Guillhermina Fernandes De Sousa and. D. Marcelino Dávila Cuebas jn. Dña. Mercedes Mendez Royuela and. D. Rufino Goñi Eceiza jn. D. Alberto Saíz Monzón jn. Dña. Marina Timofeva Brondsted and. D. Samuel Barbero Sainz jn. Dña. Olga Sánchez Carmona and. D. José Manuel Arrese Alonso jn. D. Benito Sánchez Benitez jn. D. José M.ª Feo García jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

BERGARA Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Angel Santano Fanega jn. Dña. Raquel Aguero Fernández and. Dña. Maria Aranzazu Palomino Pajuelo and. D. Francisco Portugues Marcos jn. Dña. Amparo Barrueco Miranda and. D. Juan Arribas Gómez jn. D. Rafael José Beltrán Bel jn. Dña. María del Carmen Ruíz Martínez and. Dña. María José Ruíz Sánchez and. D. Enrique Martínez Carrasco jn. D. Pedro Muñoz Sahagun jn. D. Antonio Moreno Cotto jn. Dña. Esperanza Márquez Gómez and. D. Amador Martín Rodríguez jn. Dña. Soledad Galán Torrijos and. D. Luis Megino Blasco jn. Dña. Irene González Adsuara and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. José Andrés Sánchez Razola jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Aintzane Oiarbide Iruretagoiena and. D. Rafael Amasorrain Zabala jn. D. Juan Jesus Alberdi Landa jn. Dña. Maite Barrena Aranburu and. D. Ander Alberdi Lete jn. Dña. Ïrune Galarraga Ecenarro and. D. Joseba Lander Arregui Inchausti jn. Dña. Maite Aguirre Iribar and. D. Iñigo Jauregui Beldarrain jn. Dña. Irune Ureta Zabala and. D. Oier Bolibar Mendizabal jn. Dña. M.ª Eugenia Igarza Azkarate and. D. Iñaki Arregui Aquizu jn. Dña. Miren Idigoras Aguirregabiria and. D. Ignacio Arriola Irizar jn. Dña. Itziar Zabala Bilbao and. D. Iñaki Arrondo Aguirre jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Lazkano Azkargorta and. 2. Dña. M.ª Isabel Suinaga Azkarate- Askasua and. 3. D. Jose M.ª Ormaetxe Elustondo jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Maria Carmen Barrenechea Mariño and. D. Francisco Javier Garay Ascasibar jn. D. Francisco Javier Cendoya Ormazabal jn. D. Juan Chups Alcaraz jn. Dña. Gloria Maria «Aintzane» San Martin Barrutia and. D. Alfonso Zafra Delgado jn. D. Jose Gonzalez Gomez jn. Dña. Maria Begoña Urbistondo Murguiondo and. Dña. Matilde Martin Delgado and. Dña. Maria Isabel Rata Sacristan and. D. Jose Monterroso Gordillo jn. D. Francisco Morales Clemente jn. D. Juan Pineda Cuesta jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 14. 15. 16. 17.

345

Dña. Maria Eugenia Oteiza Muro and. Dña. Maria Pilar Iturralde Uranga and. Dña. Luz Telleriarte Eguidazu and. D. Eugenio Matesanz Gomez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jesus Maria Elortza Olabe jn. Dña. Jaione Isacelaya Igartua and. D. Laureano «Lauri» Ascargorta Irizar jn. Dña. Leire Iruin Ezcurra and. Dña. Maren Belastegi Guridi and. Dña. Ariane Kareaga Irazabalbeitia and. D. Jose Ignacio «Piti» Madariaga Lete jn. Dña. Maider Arregi Intxausti and. D. Francisco Javier «Javi» Bengoa Ugarte jn. D. Alan Gutierrez Celaya jn. Dña. Maria Amalia Albeniz Sasieta and. D. Javier Garmendia Ayastuy jn. Dña. Nagore Iñurrategi Irizar and. D. Ioseba Iñaki Arizmendiarrieta Belar jn. Dña. Aranzazu Zabaleta Murguiondo and. D. Ander Elorza Peñaranda jn. Dña. Maria Nerea Aguirrezabal Gauba and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Nora Madariaga Oteo and. 2. Dña. Elsa Manso Valdes and. 3. D. Iraitz Arizabaleta Ganchegui jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Antonia Galiot Chups and. D. Juan Manuel García Delgado jn. Dña. Maria. Ïsabel Salud Areste and. D. Andres Diez Timofeva jn. Dña. Carmen Zabaleta De Blas and. D. Miguel Angel Hernández Sáez jn. Dña. Teodora Delgado Fernández and. D. Pablo Turrado Aldonza jn. Dña. Isabel Sanz Garitano and. D. Pedro Rodriguez Flores jn. Dña. Itxaso Aranguren Zimarro and. D. Felipe Ampudia Del Moral jn. D.Igor González Calvo jn. D. Jose M.ª Villar Diaz jn. Dña. Maria Cenaida Garcia Delgado and. Dña. Maria Pilar Herrero Verdejo and. D. Eulogio Díez Sánchez jn.

Aralar (ARALAR) 1. D. Juan Jesus Amasorrain Usabiaga jn. (Independiente) 2. Dña. Justina Elexpuru Arregui and. 3. D. Rafael Jesus Sanchez Muxika jn. 4. Dña. Miren Arrate Bengoa Gorosabel and. (Independiente) 5. Dña. Amaia Zabaleta Irazabalbeitia and. 6. Dña. Nerea Lazpiur Ibarzabal and. (Independiente) 7. D. Juan Martin Elexpuru Arregui jn. 8. D. Mikel Echaniz Alberdi jn. 9. D. Martin Etxeberria Zumelaga jn. (Independiente) 10. Dña. Elena Laka Muñoz and. (Independiente) 11. D. Jose Angel Amasorrain Usabiaga jn. (Independiente)


346

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

12. D. Angel Mugica Garmendia jn. (Independiente) 13. Dña. Miren Edurne Barrutia Arregui and. (Independiente) 14. D. Jose M.ª Elgezua Areitioaurtena jn. (Independiente) 15. Dña. Maritxu Goicoechea Gonzalez de Lopidana and. 16. D. Iñigo San Miguel Zubizarreta jn. (Independiente) 17. Dña. Nora Silva Palmitano Rossi and.

Berdeak-los Verdes o los Verdes-Berdeak (B- L U) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jesus Garitaonandia Arrillaga jn. Dña. Junkal Arruti Tena and. D. Aiert Lizarralde Ortiz De Zarate jn. Dña. Maitane Cabeza Bastias and. D. Martin Garmendia Azcarate jn. Dña. Miren Uria Arruti and. D. Imanol Labaca Triviño jn. Dña. Miren Josune Garitaonandia Arrillaga and. D. Luis Arruti Lizarralde jn. Dña. Laila Elarras Mancebo and. D. Jose Antonio Fernandez Gallego jn. Dña. Magdalena Triviño Tena and. D. Juan Jose Arruti Artola jn. Dña. Paola Emile Carmona Gonzlaez and. D. Vicente Pagalday Garitano jn. Dña. Miren Nekane Atorrasagasti Aramburu and. D. Omar Elarrass Mancebo jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

EIBAR Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Dña. María Carmen Larrañaga Maiztegui and. Dña. Sofía Vazquéz Gonçalves and. D. Angel Miranda Pérez jn. D. Jesús Izquierdo Chicote jn. D. Fernando Corral Blánquez jn. D. José Freire Montes jn. D. Julian Ortega Ruiz jn. D. Eugenio López Vigil jn. Dña. Margarita Rico Ramos and. Dña. M.ª Teresa Fernández de la Puente Goralski and. D. Francisco Javier Gálvez Vázquez jn. D. Ricardo José Serrano García jn. Dña. Maria de Nuria Ferre Trad and. Dña. María Peral Corrales and. D. Juan Antonio Martínez Grajera jn. D. Pablo Vaquero Palomero jn. D. Jaime Alcalde Duro jn. D. Miguel Angel Fernández Gabriel jn. Dña. Carla María Maniega Arias and. Dña. María José Valverde Guevara and. Dña. María Mercedes Ozores Wais and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jaime Chicharro Ortega jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Dña. Eva Juez Garmendia and. D. Iñaki Zuloaga Alberdi jn. Dña. M.ª Luz Balenziaga Gisasola and. D. Javier Zorrakin Berrizbeitia jn. D. Carlos Gonzalez Arrizala jn. Dña. Ione Telleria Gisasola and. Dña. Miren Bakarne Sojo Garate and. Dña. M.ª Jesus Agirregomezkorta Etxebarria and. D. Pillipa Milikua Lasuen jn. D. Roberto Larreategi Besoitagoena jn. Dña. Laura Martinez Muñoz and. D. Jose Manuel Egialde Uranga jn. Dña. Leire Andalur Narvaiza and. D. Mitxel Valenciaga Aramburu jn. D. Ricardo Pumar Gonzalez jn. Dña. Begoña Gorrochategui Elorza and. D. Roberto Bergara Albizu jn. Dña. M.ª Isabel Azpiazu Arizmendiarrieta and. D. Manuel Alonso Zuberogoitia jn. Dña. M.ª Begoña Muguruza Alday and. D. Antonio Sarasqueta Errasti jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Victor Zamacola Zubia jn. 2. Dña. Itziar Arregi Agirre and. 3. Dña. Arrate Mugica Astigarraga and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. D. Miguel De Los Toyos Nazabal jn. 2. Dña. Maria Jose Telleria Etxeberria and. (Independiente) 3. D. Arcadio Benitez Davila jn. 4. Dña. Esther Kareaga Olano and. (Independiente) 5. D. Eneko Andueza Lorenzo jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

347

Dña. Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal and. D. Jose Luis Valles Molero jn. Dña. Ana Maria Rodriguez Fouz and. D. Pedro Escribano Ruiz de la Torre jn. (Independiente) Dña. Nerea Azpiazu Martinez and. D. Daniel Santos Aragon jn. D. Gabriel Saro Jauregui jn. Dña. Maria Carmen Retenega Eraña and. Dña. Ana Telleria Echeverria and. D. Jose Alberto San Emeterio Rielo jn. Dña. Maria Isabel Larrauri Arriaga and. Dña. Elena Lopez de Guereñu Ucin and. D. Juan Alberdi Ugalde jn. D. Antonio Jimenez Abalos jn. D. Ignacio Maria «Iñaki» Arriola Lopez jn. Dña. Maria Pilar Libe Betolaza Mendoza and.

Aralar (ARALAR) 1. D. Sergio San José Cosme jn. 2. Dña. Mariasun Gartzia Arregi and. 3. Dña. Miren Gentzane Milikua Lasuen and. (Independiente) 4. D. Félix Arriola Zulaika jn. (Independiente) 5. D. Aratz Saban Milikua jn. 6. D. Aitor Baroja Arrizabalaga jn. 7. D. Serafín Basauri Arteaga jn. 8. Dña. M.ª Angeles Martiartu Lasuen and. (Independiente) 9. D. Néstor Alberdi Maiztegui jn. 10. Dña. Cristina Iraolagoitia Otxandiano and. (Independiente) 11. D. Juan Pedro Arregui Aguirre jn. 12. D. Irail Trifol Churruca jn. 13. Dña. Ana M.ª Aguirre Azcárraga and. (Independiente) 14. Dña. M.ª del Mar Varela febrero and. (Independiente) 15. D. Asier Ecenarro Arancibia jn. (Independiente) 16. D. Aitor Hernández Atorrasagasti jn. 17. Dña. Anna Benet Domínguez and. (Independiente) 18. D. Enrique Goicoechea Maiztegui jn. 19. Dña. Susana Antequera Vázquez and. (Independiente) 20. D. Sabino Iriondo Salaberria jn. (Independiente) 21. Dña. Amaia Larriz Cascán and. (Independiente)

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Igor Aldalur Zendoia jn. D. Josu Cristobal Churruca jn. Dña. Maria Socorro Bascaran Larrañaga and. Dña. Leire Abanzabalegui Aranguren and. Dña. Nerea Castro Sanchez and. Dña. Maria Begoña Vesga Allende and. D. Enrique Etchecopar Maiztegui jn. D. Jose Andres Urkia Zuloaga jn. Dña. Yosune San Martin Larrañaga and. Dña. Maria Jose Araguistain Oñederra and. D. Jol Igartua Iriondo jn. D. Juan Luis Cristobal Cendoya jn. Dña. Maria Isabel Garate Irasuegui and. D. Iñaki Gerrikagoitia Barruetabeña jn. Dña. Maria Carmen Apellaniz Aizpitarte and. D. Oscar San Martin Andueza jn. D. Antonio Cortajarena Neira jn. D. Jon Mikel Mugica Irazu jn. Dña. Maria Guadalupe Divasson Crespo and. Dña. Maria Arrate Egurrola Larruscain and. D. Jose Ramon Iriarte Loyola jn.


348

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Iñaki Penedo Eubieta jn. 2. Dña. Ikerne Eguia Aramburu and. 3. Dña. Amaya Teresa Arregui Fernandez and.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Dña. Elixabete Gomez Laconcha and. D. Luis M.ª Santos Merino jn. (Independiente) Dña. María Isabel Postigo Espeso and. D. Jose Ignacio Irisarri Guillermo jn. (Independiente) D. Luis Echeverria Iturriagagoitia jn. (Independiente) Dña. Eneka Delgado Barrutia and. Dña. Idoya Alvarez Tejado and. D. Miguel Angel Santiago Cano jn. (Independiente) D. Juan Pedro Ortiz Sanchez jn. D. Itoitz Garcia Anton Lorenzo jn. Dña. Lourdes Ortiz Carmona and. D. Juan Manuel Gomez Vazquez jn. D. Ibon Carbajo Ugarteburu jn. Dña. Maria Luisa Lecumberri Molero and. D. Jesus Seco Perales jn. D. Ander Hernandez Hidalgo jn. D. Julian Ruiz Ayerdi jn. Dña. Elena Pérez San José and. D. Jose M.ª Arlegui Ramirez jn. Dña. Sheila Tamayo Sánchez and. D. Francisco Tijera Perez jn.

Hamaikabat (H1!) 1. Dña. Maria Mercedes Garate Larrañaga and. 2. D. Iñaki Ugarteburu Artamendi jn. 3. Dña. Aurea Gabriela Gomez Garate and. (Independiente) 4. D. Jesus Rementeria Atorrasagasti jn. 5. D. Felix Errasti Ansola jn. 6. Dña. Lourdes Urzuriaga Bollar and. 7. D. Jose Antonio Mutiloa Izaguirre jn. 8. Dña. Leire Ereño Osa and. 9. D. Antonio Jaime Ugarte jn. 10. D. Ricardo Sanchez Hernandez jn. 11. Dña. Maria Luisa Vicente Velasco and. 12. D. Juan Cruz Gallastegui Arizmendiarrieta jn. 13. Dña. Maria Concepción Ciarsolo Areitio and. 14. D. Xabier Laskurain Balentziaga jn. 15. Dña. Maria Arrate Urzuriaga Bollar and. (Independiente) 16. D. Jose Luis Telleria Arizmendiarrieta jn. 17. D. Felix Manuel Luis Solozabal jn. 18. Dña. Mirari Ubera Urzuriaga and. (Independiente) 19. D. Jose Arriola Zarasqueta jn. 20. D. Emaldi Ereño Osa jn. (Independiente) 21. D. Daniel Cenarruzabeitia Badiola jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ELGETA Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Héctor Alonso Rodríguez jn. D. Angel Bahamontes Gómez jn. Dña. María Bélen Isabel Del Pozo González and. Dña. María Milagros Ranz Amo and. D. Florencio Martín Tejedor jn. D. Francisco Javier Menéndez Albuerne jn. D. José Manuel Salmoral Ruiz jn. D. Gregorio Lendines Linares jn. Dña. Ana María Sanz Rodríguez and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Elias De Castro Aparicio jn. D. Emiliano Lopez Ortega jn. Dña. Susana Pariente De Prada and. D. Alberto Rodriguez Carrasco jn. D. Antonio Jose Nieto Zuheros jn. D. Eduardo Sainz Ruiz jn. Dña. Amaya Alcerreca Mendoza and. Dña. Josefina Martinez Ranero and. D. Unai Ayuso Iparraguirre jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Patxi Basauri Elcoro jn. Dña. M.ª Jesús Lete Lascurain and. Dña. Miren Jasone Urizar Tejera and. Dña. M.ª Izaskun Larrea Bergaretxe and. D. Luis M.ª Retolaza Atorrasagasti jn. Dña. M.ª Begoña Arocena Sagastiguchia and. Dña. Miren Idoya Ubera Lete and. D. Mikel Gotzon Larrea Zabalo jn. Dña. M.ª Begoña Ardanza Arando and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Luis Maria Goenaga Garmendia jn. Dña. Yanire Lazcano Garitaonaindia and. Dña. Margarita Castro Garay and. D. Eneko Aranceta Gutierrez jn. Dña. Miren Garbiñe Irazabal Elorriaga and. D. Jose Luis Eguizabal Gorrochategui jn. Dña. Nagore Morales Richard and. D. Xoan Xabier Sabajanes Rodriguez jn. Dña. Miren Atxotegi Zeziaga and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

D.ª Maria Gema Izagirre Aranzabal and. D.ª Maria Begoña Arreintunandia Elezgaray and. D.ª Maialen Garate Elkoro and. D.ª Idoia Urgoitia Benedicto and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

349

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Oxel Erostarbe Tubilla jn. D. Iban Retolaza Ojanguren jn. Dña. Ana Guillegui Etxebarria and. (Independiente) D. Jose M.ª Zubiaurre Arregui jn. (Independiente) Dña. Ainara Totoricaguena Telleria and. (Independiente) Dña. Idoya Serna Aguirre and. (Independiente) D. Fernando Albeniz Sasieta jn. (Independiente) Dña. Rebeca Ubera Aranceta and. D. Xabat Lenizbarrutia Iturricastillo jn. (Independiente)


350

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ELGOIBAR Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Francisco Javier Nuñez Alvarez jn. D. Jose Eduardo Jul Cruzado jn. Dña. Victoria Pilar Garcia Vaquero and. Dña. Josefa San Juan Garcia and. Dña. María del Carmen Rodríguez del Valle Alvarez and. D. Ernesto Enfedaque Villagrasa jn. D. Guillermo Garcia-Romeu Dancausa jn. Dña. Maria Julia Caballero Merino and. Dña. María del Pilar Rodicio López and. Dña. Elena Caballero Bello and. D. Ivan Garcia Cantero jn. D. Teodoro Garcia Arroyo jn. Dña. Maria Pilar Lopez-Malla Garcia and. Dña. Maria Eugenia Fernandez Franco and. Dña. Maria Sonsoles De Frias Sanchez and. D. Angel Flores Diaz jn. Dña. Petra Maria Llopis Aulet and.

N.º 77 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jaime Ovidio Campello Teijido jn. D. Fernando Suarez Varela jn. Dña. Manuela Nerea Alustiza Alonso and. D. Francisco Luis Egea Garcia jn. Dña. Maria Jose Otaño Martinez de Arenaza and. D. Angel Dionisio Francisco Cabezuelo Segundo jn. D. Juan Jose Bastarrika Garate jn. Dña. Isabel Vazquez Linares and. Dña. Maria Soledad Erausquin Echenique and. D. Jose Carlos Rodriguez Martinez jn. Dña. Maria Amalia Sanchez Ortega and. D. Joseba Fernandez Diaz jn. D. Manuel Fernandez Berdasco jn. D. Julian Garmendia Aizpitarte jn. Dña. Gloria Piedad Garcia Ceballos and. Dña. Maria Marta Otaño Martinez de Arenaza and. D. Manuel Jauregui Arriola jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Alfredo Etxeberria Murua jn. D. Ricardo Garate Zubiaurre jn. Dña. Amaia Txurruka Oquina and. D. Eneko Etxeberria Arizmendi jn. Dña. Bittori Zabala Fernandez and. Dña. Ane Beitia Arriola and. D. Ioseba Arrizabalaga Mendikute jn. Dña. Encarnacion Migales Ordoñez and. Dña. Inga Segurola Soraluce and. D. Iñigo Iturbe Ortiz de Zarate jn. Dña. Belen Elorza Arrieta and.

D. Alberto Iriondo Gonzalez jn. D. Iñaki Iriondo Elustondo jn. Dña. Eloisa Zubiaurre Ansola and. D. Juan Carlos Arrieta Oregui jn. Dña. Carmen Gemma Monreal Lopez and. D. Aritz Arrizabalaga Aranzabal jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Gotzon Arrieta Vallejo jn. 2. Dña. Susana Etxabe Telleria and. 3. Dña. Agurtzane Arriola Agirre and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Carril Herrero jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Joanes Rodriguez Soraluze jn. Dña. Izaskun Soraluze Lizundia and. D. Joseba Osoro Iturbe jn. D. Asier Iturriagaetxebarria Royo jn. Dña. Izaro Etxegibel Soraluze and. (Independiente) D. Juan Rodríguez Poza jn. D. Tomás Trifol Madraza jn. Dña. María Aranzazu Rodríguez Esnaola and. (Independiente) D. Juan José Roldán Merino jn. (Independiente) Dña. María Asunción Aranda Nuñez and. (Independiente) D. Mikel Echániz Echeverría jn. (Independiente) Dña. Carmen Gillo Manresa and. (Independiente) Dña. María Carmen Otegui Arizmendi and. (Independiente) D. Iñigo Ibiricu Anguera jn. (Independiente) Dña. María José Deogracias Horrillo and. D. José Francisco Urteaga Elorza jn. (Independiente) Dña. Elisabete Osoro Iturbe jn. (Independiente)

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jose Luis Ibarzabal Eguibar jn. D. Jon Uriguen Ansola jn. D. Iñigo Cearsolo Aramberri jn. Dña. Maria Jose Garmendia Txapartegui and. Dña. Ainhoa Mendibil Artetxe and. D. Ander Soraluce Juaristi jn. D. Joseba Elustondo Aguirregomezcorta jn. Dña. Miren Arrate Arrieta Jauregui and. Dña. Maite Elizburu Astigarraga and. D. Francisco Javier Lazkano Arrillaga jn. Dña. Argiñe Rubio Zubiaurre and. D. Juan Ignacio Ausin Santamaria jn. D. Ignacio Tomas Garmendia Aizpuru jn. Dña. Miren Itziar Goñi Gabilondo and. Dña. Amaia Astigarraga Astigarraga and. D. Aitor Gabilondo Garate jn. D. Fermin Arce Hervias jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Karmele Gabilondo Echaniz and. 2. D. Alfonso Guillo Gonzalez jn. 3. Dña. Maria Gloria Garate Cagigas and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Juán Sánchez Vallejo jn. D. Arkaitz González Galiot jn. D. Emiliano Sierra Pinto «Paco» jn. Dña. M.ª Jesús Puertas Vicuña and. Dña. Rosalía Lopez Valdivielso and. D. Manuel Polo Martinez-Alcocer jn. D. Cándido Uranga Araquistain jn. Dña. M.ª Concepción Gutierrez Rodrigo and. D. Juan Mari Tomasena Alzuri jn. Dña. M.ª Teresa Gallego Vicente and. D. Benigno Mellid García jn. Dña. M.ª Dolores Santos Tijero and. D. Clemente De Pablos Estevéz jn. Dña. Myrian Crespo Bringas and. D. Vicente García Herrador jn. Dña. M.ª Dolores Martín Domínguez and. D. Jorge Alonso Alonso jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

351


352

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ESKORIATZA Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Maria de la Encina Regalado De los Cobos and. Dña. Maria Dolores Granados Lopez and. Dña. Blanca Nieves Riestra Lopez and. Dña. Eugenia Cabacang Andarino and. D. Julian Gonzalo Lozano jn. D. Raul Maside Rodriguez jn. D. Benjamin Mejia Garcia jn. Dña. Maria de la Piedad De la Peña Torres and. Dña. Francisca Castellanos Alcañiz and. D. Jose Baquero Gracia jn. Dña. Maria del Pilar Hernandez Callejas and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Aitor Urrutia Ojanguren jn. Dña. Maria Purificación Regidor Varela and. D. Emeterio Gallastegui Goicolea jn. Dña. Edith Altuna Arriola and. D. Josu Ezkurdia Santamaria jn. Dña. Maria Begoña Eraña Lazcano and. D. Jose Ramon Zubizarreta Alegria jn. D. Karmelo Azcoitia Galdos jn. D. Iñaki Astiasaran Anchia jn. Dña.Libe Zubiete Beitia and. D. Jose Ignacio Heriz Beitia jn.

Ordezkoak/Suplentes:

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jose Luis Cantero Morcillo jn. D. Jesus Maria Tejada Cantero jn. Dña. Maria Inmaculada San Sebastian Esnaola and. D. Pedro Perez Muñoz jn. Dña. Maria del Rosario Garcia Fuentes and. D. Miguel Angel Gonzalo Gomez jn. Dña. Petra Revuelta Noguera and. Dña. Miriam Fuentelsaz Bogajo and. Dña. Marta Isabel Rodriguez Fouz and. D. Hermenegildo Villalobos Cortes jn. Dña. Ana Añibarro Zubizarreta and.

Agrupacion de Anteiglesias de EskoriatzaEskoriatzako Elizateen Elkartea (EEE-AAE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

D. Jose Ignacio Madinabeitia Elorza jn. D. Iker Aguizu Olave jn. Dña. Maria Rosario Arcarazo Arcarazo and. D. Miguel de Garikoitz Ibabe Cortabarria jn. D. Ignacio Cortazar Izurrategui jn. Dña. Dorleta Eva Aperribai Zubia and. Dña. Maria Iciar Mugica Aguirrebeitia and. D. Juan Carlos Beloki Otsoa-Aizpurua jn. Dña. Leire Ocaranza Ibabe and. D. Alberto Letona Viteri jn. Dña. Iciar Fernandez de Arroyabe Urcelay and. Dña. Ana Rosa Iregui Urrutia and. Dña. Osane Candelario Macias and. D. Aitzol Olivier Madinabeitia Perez jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Juan Luis Medino Sanabria jn. D. Francisco Corbal Vazquez jn. (Independiente) Dña. Blanca Merchan Ropero and. D. Luis Varo Garcia jn. Dña. Manoli Merino Sanabria and. D. Antonio Ortiz Caballero jn. D. Manuel Mata Blanco jn. Dña. Mercedes Horrillo Ignacio and. D. Enrique Marcos Sanchez jn. Dña. Maite Manzanal Rey and. D. Jose Carlos Garcia Campo jn.

1. Dña. Maria Isabel Alberdi Erquiaga and. 2. D. Jesus M.ª Izaguirre Viteri jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Beinat Herce Leceta jn. Dña. Maria Aranzazu Iregui Villar and. D. Jose M.ª Herce Isasmendi jn. Dña.Leire Urcelay Letona and. D. Jose Angel Petralanda Gil jn. Dña. Itziar Martinez Iregui and. D. Maite Uribe Echevarria Aramburuzabala and. D. Joseba Errasti Otaño jn. D. Francisco Javier Otamendi Zabala jn. Dña. Maria Luisa Fernandez de Arroyabe Urcelay and. D. Karmelo Oñate Akizu jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Aranzazu Ugarte Echeverria and. 2. D. Domingo Azpitarte Izaguirre jn. 3. Dña. Maria Dorleta Urrutia Orobengoa and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

LEGAZPI Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Roberto Fernandez Suarez jn. D. Pablo Ibrahim Chamali Hanna jn. D. David Bernabe Nabaskues Ripalda jn. Dña. Laura De Miguel Ramirez and. Dña. Angeles Garcia Sanchez and. D. Modesto Jesus Gonzalez Quintana jn. Dña. Maria Victoria Garcia Ramosq and. D. Pedro Garcia Garcia jn. D. Armando Garcia Fernandez-Anchuela jn. Dña. Maria Cristina Franco Martinez and. D. Jose Felipe Franco Martinez jn. Dña. Maria Fernanda Domenech Perez and. D. Roman Gonzalez Torres jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Oscar Valbuena Pascual jn. D. Jose Morcillo Guerrero jn. Dña. Maria Mercedes De Pedro Zamarron and. D. Roberto Alonso Yebra jn. Dña. Maria Cristina Fadrique Ibaceta and. D. Angel Alonso Gonzalez jn. D. Isidro Alvarez Iglesias jn. D. Manuel Panizo Rodriguez jn. Dña. Maria del Carmen Ruiz Anton and. Dña. Ainhoa De Castro Del Bosque and. D. Jose Flores Moyano jn. Dña. Maria Carmen Corcoles Valenciano and. Dña. Irma Jauregui Atondo and.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

D. Francisco Javier Iraeta Alvarez jn. Dña. Ane Urkiola Alustiza and. D. Aitor Madina Murua jn. (Independiente) D. Eric Galvez Alvarez jn. Dña. Amaia Alcelay Guerrico and. D. Rafael Segurajauregui Mugarza jn. D. Xabier Larrea Azpeitia jn. (Independiente) Dña. Aitziber Beldarrain Robles and. (Independiente) D. Agustin Beloki Iraola jn. Dña. Amaia Aizpurua Macazaga and. (Independiente) D. Felipe Etxeberria Telleria jn. Dña. M.ª Gloria Martinez de Guereñu Fernandez de Ocariz and. (Independiente) 13. Dña. Maria Soledad Arostegi Zaldua and. Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Tomas Beloki Iraola jn. 2. Dña. M.ª Olatz Urrestilla Garcia and. 3. D. Jose Luis Urteaga Etxaleku jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

353

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Kepa Urcelay Goitia jn. Dña. Maria del Sagrario Echave Lasa and. Dña. Amaya Solanas Aristimuño and. Dña. Maria Lourdes Ugarte Garrido and. D. Aitor Uribeetxeberria Bidegain jn. D. Igor Urrate Ugalde jn. Dña. Raquel Puente Irurtia and. D. Aitor Telleria Gallastegui jn. Dña. Irene Araguzo Hernandez and. D. Andres Mena Mariscal jn. D. Iñigo Gorospe Madinabeitia jn. Dña. Maria Pilar Maquibar Urizar jn. D. Iokin Moreno Ruiz jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Igor Alustiza Galarza jn. 2. Dña. Bakarne Mendiola Inza and. 3. D. Bikendi Arrieta Ortiz de Luzuriaga jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. Dña. Raquel Ropero Cabanillas and. 2. D. Iñaki Xabier Gastañares Sánchez jn. (Independiente) 3. Dña. Francisca Sanchez Salinas and. 4. D. Diego Fragoso Perez jn. 5. D. Manuel Castañera Sánchez jn. 6. Dña. Rosario Jurado Cot and. 7. Dña. Ana Belen Grajeras Cobas and. 8. D. Juan Manuel Millán Sánchez jn. 9. D. Angel Manuel Garcia Díez jn. 10. D. Cirilo Antunez Morato jn. 11. Dña. Lidia Sánchez Alonso and. 12. D. Jose Cuadrado Pozo jn. 13. D. Miguel Angel Jimenez Martinez jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Maria Aranzazu Arizmendi Guereñu and. D. Vicente Garmendia Martinez jn. (Independiente) Dña. Lucia Areizaga Aramburu and. (Independiente) D. Iñigo Imaz Alcelay jn. (Independiente) Dña. Maria Amaya Herranz Landa and. (Independiente) D. Juan Ramon Larrañaga Mercero jn. Dña. Miren Mirari Inz Alcelay and. (Independiente) D. Jose Antonio Lizarralde Zubeldia jn. (Independiente) D. Jose Luis Cid Delgado jn. Dña. Elvira Maria Goñi Areizaga and. Dña. Maria Jose Perez Marticorena and. D. Jose Antonio Aguirregabiria Zunzunegui jn. D. Jose Agustin Elcorobarrutia Areizaga jn.


354

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

LEINTZ-GATZAGA Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Fortunato Zarate Ibañez jn. Dña. Maria Mercedes Roldan Martinez and. D. Miguel Angel Muñoz Remirez jn. D. Ruben Jose Pereira Lopez jn. Dña. Maria Esperanza Pariente Rossells and. D. Felipe Ruiz Fernandez de Pinedo jn. D. Miguel Angel Simon Martin jn.

Agrupación de Electores Leintz Gatzaga (AGRUPACION DE ELECTORES LEINTZ GATZAGA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Eugenio Otsoa Ugalde jn. D. Mikel Gonzalez Antxia jn. D. Iñaki Aguirreurreta Ceciaga jn. D. Asier Ugarte Burgos jn. D. Imanol Saez de Viteri Fernandez de Troconiz jn. D. Juan Luis Zabala Bruña jn. Dña. Montserrat Valerio Campoy and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Edorta Arana Arrieta jn. 2. Dña. Nerea Bogajo Modino and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

MENDARO Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Antonio Sayago González jn. Dña. Marta Elena López Santos and. D. Diego Jesús Martínez García jn. Dña. Celia María Gómez Ruano and. D. Vicente Villalón Villalón jn. Dña. Julia María García Carazo and. D. Juan Ramón Salazar De La Aldea jn. Dña. María del Carmen Alfonso Casado and. D. Carlos Alejandro Manriquez Zorilla jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Irune Berasaluze Lazkano and. D. Felipe Castro Gomez jn. (Independiente) Dña. M.ª Angeles Olazabal Muguruza and. D. Alberto Orbegozo Lazarobaster jn. (Independiente) D. Antonio Gomez Vargas jn. Dña. Isabel Arrillaga Egaña and. (Independiente) D. Jose Ignacio Ulazia Egaña jn. (Independiente) D. Iñaki Arregi Uria jn. (Independiente) D. Alex Aranberri Babarro jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ramon Alberdi Artetxe jn. 2. D. Juan Loiola Bergaretxe jn. 3. D. Juan Antonio Agirretxea Cereza jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Jose Antonio Rodriguez Rodriguez jn. D. Francisco Linares Blasco jn. D. Jose Antonio Sanchez Gomez jn. Dña. Ana Isabel Germán Castaño and. D. Victor Manuel Martín Iglesias jn. Dña. Leonor Matias Curiel and. D. Fabian Nieto Usatorres jn. D. Miguel Angel Giganto Alvarez jn. D. Andres Morales Del Rio jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Sonia Garcia Raposo and. D. Borja Rodriguez Barreras jn. D. Aitor Aguirrebeña Alberdi jn. D. Eneko Ulacia Manterola jn. Dña. Maria Jose Lopez Sendon and. D. Jose Maria Zubierrementeria Olañeta jn. Dña. Maitane Mendicute Zulaica and. D. Luis Salgado Gomez jn. Dña. Maria Amparo Churruca Iriondo and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Xeber Loyola Mallaviabarrena jn. 2. D. Javier Leira Rodriguez jn. 3. D. Andoni Zulaica Ulacia jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

355


356

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

MUTRIKU Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Antonio Colodro Fuentes jn. Dña. Maria Manuela Gomez Garcia and. D. Alfonso Rodriguez Gonzalez jn. Dña. Antonia Cano Lucas and. Dña. Juana Aurora Sanchez Ortiz and. D. Oscar Lopez Cao jn. D. Alberto Eleazar Cerezo San Gil jn. D. Jose Javier Marques Cuenca jn. Dña. Clara Isabel Gonzalez Rodriguez and. Dña Maxima Blanco Prieto and. Dña Maria Vicenta Gomez Ruiz and. D. Juan Obregon Gonzalez jn. D. Mario Mingo Zapatero jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Rosa Maria Oses Traba and. D. Damian Velasco Sanchez jn. D. Modesto Martinez Machin jn. Dña. María Mercedes Unamuno Lopez and. D. Antonio Aso Martinez jn. D. Felix Peña Anton jn. Dña. Itsaso Andrade Amesti and. D. Jose Luis Matias Bombin jn. Dña. María Teresa Alonso Barbero and. Dña. Isabel Perez Abascal and. Dña. Pilar Bueno Fernandez and. D. Jose Manuel Bar Cendon jn. Dña. María Josefa Mendez de Vigo Vega de Seoane and.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Joseba A. Antxustegi Maneiro jn. Dña. Elena Cebrian Larrañaga and. D. Jose Angel Lizardi Agirregomezkorta jn. D. Josu Pagoaga Egaña jn. Dña. Vanessa Caamaño Fernandez and. Dña. Lourdes Arrasate Olazabal and. D. Juan Miguel Lizardi Lekube jn. D. Martin Arrizabalaga Iriondo jn. Dña. Iratxe Garagarza Mendizabal and. Dña. Nora Makatzaga Elizalde and. Dña. Lara Arrieta Garmendia and. D. Ion Gambra Ibarzabal jn. D. Aitor Agirretxea Barruetabeña jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Iñaki Agirregomezkorta Arreitunandia jn. 2. Dña. Miren Pazos Urreisti and. 3. D. Juan M.ª Eizagirre Mendizabal jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jose Ignacio Palenzuela Arrieta jn. Dña. María Arrate Uranga Mendizabal and. D. Iban Arrunategui Rico jn. Dña. Jaione Peña Urreisti and. D. Jose Antonio Aguirregomezcorta Uranga jn. Dña. Olatz Azpiazu Egaña and. D. Joseba Mirena Echaburu Aizpurua jn.

N.º 77 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Ainara Burgaña Aramburu and. Dña. María Isabel Urkiri Arruti and. D. Aitor Andonegui Belaustegui jn. Dña. Idoia San Martín Alberdi and. D. Aitor Itza Iparraguirre jn. Dña. Saioa Alcorta Lejardi and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Joseba Andoni Burgaña Osa jn. 2. Dña. Esther Azkue Elezgarai and. 3. D. Joaquin María Larrañaga Arcocha jn.

Berdeak-los Verdes O los Verdes-Berdeak (B-L V) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Iñigo Agurire Arrieta jn. Dña. Maria Ceferina Goenaga Lizarzaburu and. D. Rafael Perez Beristain jn. D. Jose Isidro Flores Lizaso jn. Dña. Lourdes Urresti Ulacia and. Dña. Idoia Arrillaga Agirre and. D. Alberto Lejardi Ibarzabal jn. Dña. Nadia Eremieva Ivanova and. D. Salvador Azpiazu Aguirregomezcorta jn. Dña. Nekane Aramburu Barron and. D. Kepa Basterretxea Arreitunandia jn. Dña. Ana Echaburu Mancisidor and. D. Ivan Bollain Ocamica jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Bakarne Basterrechea Basterrechea and. 2. D. Asier Estancona Robredo jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

OÑATI Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Manuela Barrenechea Mariño and. D. Pedro Luis Gabancho Fernandez jn. Dña. Josefa Vilar Bonilla and. Dña. Esperanza Quicios Martinez and. D. Imanol Segade Apalategui jn. Dña. Antonia Novillo Ruiz and. D. Pedro Nogales Gomez jn. Dña. Maria del Puerto Valmaseda Saenz and. Dña. Amparo De Marcos Jabonero and. D. Antonio Sanchez Cabrera jn. D. Isaac Gonzalez Solozabal jn. D. Jesus Maria Perosanz Benedited jn. Dña. Luisa Avila Perez and. Dña. Baltasara Moran Martin and. D. Faustino Hernandez Sequera jn. Dña. Maria Pilar Gonzalo Ochoa and. D. Manuel Huertas Vicente jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Lourdes Idoiaga Urkia and. Dña. Ainhoa Galdos Olazar and. D. Angel Biain Peña jn. D. Andoni Gartzia Urtaza jn. D. Javier Balzategi Maiztegi jn. Dña. Valentina Kortabarria Txintxurreta and. D. Faustino Aranburu Zulueta jn. D. Angel M.ª Biain Zubiagirre jn. Dña. Amaia Erostarbe Letamendi and. Dña. Miren Elgarresta Larrabide and. Dña. M.ª Jose Etxegoien Arzuaga and. D.Aitor Arregi Murgiondo jn. Dña. Nerea Altube Galdos and. D. Mikel Garcia Urtaza jn. Dña. Mireia Arregi Markiegi and. D. Javier Galarza Arrazola jn. Dña. Arrate Markiegi Areitio-Aurtena and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Luis Anduaga Madinazkoitia jn. 2. Dña. Nekane Maiztegi Ugarte and. 3. D. Jose Antonio Urteaga Madinabeitia jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

D. Mikel Biain Berraondo jn. Dña. Leire Egaña Arregi and. D. Josu Lizarralde Aiastui jn. Dña. Maialen Urzelay Azpiazu and. D. Xabier Pico Urizabel jn. Dña. Ainhoa Martin Peralta and. D. Manu Egaña Chopitea jn. Dña. Nerea Zubia Blazquez and. D. Oier Irizar Markuleta jn. Dña. Beatriz Gereka Zelaia and. D. Juan Conrado Kernstock Biain jn. Dña. Naiara Arregi Askasibar and. D. Gorka Lazkano Ibarguren jn. Dña. Maria Concepción Celaia Zumelaga jn. D. Roberto Zugasti Arregui jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

357

16. Dña. Miren Elixabete Ordorika Ezkurdia and. 17. D. Esteban Igartua Erostarbe jn. Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Rosa María Anduaga Heriz and. 2. D. Joseba Beñat Elortondo Bergaretxe jn. 3. Dña. Miren Jasone Elorza Beitia and.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Carmelo Pérez de Almaraz San José jn. Dña. Cris Guereta Maíztegui and. (Independiente) D. José Antonio Fernández «Pato» jn. Dña. Izaskun Iturriaga Viloria and. D. Gaspar Liébana Cárdenas jn. D. Alberto Mateos Bueso jn. Dña. Miren García Zunzunegui and. (Independiente) D. Sergio Garcia Garcia jn. Dña. Patricia Millán Ortega and. D. Nestor Errandonea Encinas jn. D. Xabi Piñeiro Guridi jn. (Independiente) D. Cándido Herrero Rodríguez jn. Dña. Concepción Salinas Rodríguez and. D. Urko Eizmendi Ferrero jn. Dña. Ane Sánchez Jiménez and. D. Josean López Marín «Popín» jn. Dña. Pilar Barquín Corral and.

Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Julio A. Pérez de Arrilucea Alvarez jn. D. Gaspar Calvo Perea jn. D. Sergio Antonio Fernandez Romero jn. Dña. Lucia Moreno Bodas and. Dña. Beatriz Moreno Bodas and. D. Agostino Paglietti La Caprara jn. D. Julio Alonso Leal jn. D. Vicente Martin Del Pozo jn. Dña. Maria Cristina Montejo Garcia and. Dña. Antonia Maria Torres Lopez and. D. Antonio Amieva Sanchez jn. D. Ivan Julian Sanchez Martinez jn. D. Miguel Angel Verdaguer Martin jn. Dña. Maria del Carmen Dominguez Diez and. Dña. Maria Teresa Florez Tejado and. Dña. Carmen Elena Moreno Linares and. D. Jose F. Vivancos Manchimbarrena jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Carmen Gonzalez Diaz and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Miren Arregi Uriarte and. D. Anton Ugarte Muñoz jn. (Independiente) Dña. Jone Miren Izura Egurbide and. (Independiente) D. Jon Karla Garro Garcia De Iturrospe jn. D. Xabier Arregi Aranburu jn. (Independiente) Dña. Yolanda Urmeneta Urteaga and. (Independiente) Dña. Valentina Lopez Mateos and. (Independiente) D. Miguel Baztarrica Aldasoro jn. D. Eñaut Gracia Ibarra jn. (Independiente) Dña. Maria Jesus Elosegi Aduriz and. (Independiente) Dña. Maria Jesus Sarasola Ancisar and. (Independiente) 12. D. Mikel Manzisidor Irazu jn.


358

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

13. Dña. Maria Guadalupe Larrarte Iturbe and. (Independiente) 14. D. Domingo Balerdi Rezola jn. (Independiente) 15. D. Miguel Angel Barrio Pereda jn. (Independiente) 16. Dña. Maria Jose Urteaga Regil and. (Independiente) 17. D. Jose Manuel Basalo Bello jn. (Independiente)

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Amaia Inza Barrolome and. D. Pedro Jose Telleria Goenaga jn. D. Ernesto Murguiondo Villar jn. Dña. Argiloain Perosterena Arregui and. D. Joseba Aguirre Urzelai jn. D. Miguel Angel Chinchurreta Ayerbe jn. Dña. Maria Pilar Arrondo Urbizu and. D. Ignacio Urcelay Ayastuy jn. Dña. Maria Teresa Zubia Uriarte and. D. Julian Irazabal Gorosabel jn. Dña. Maria Josefa Anduaga Setien and. D. Francisco Javier Inza Cortabarria jn. Dña. Maria Concepción Irizar Urcelay and. D. Miguel Angel Delgado Gonzalo jn. D. Victor Gorrochategui Zanguitu jn. Dña. Maria Rosario Elorza Echaspe and. D. Carmelo Leceta Abasolo jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

SORALUZEPLACENCIA DE LAS ARMAS Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Julia Tercero Isasi and. D. Alejandro Lombardo Sanz jn. Dña. Maria Tavira Montes Jovellar and. D. Jose Antonio Frutos Roldan jn. Dña. Silvia Garcia Bravo and. Dña. Maria Gema Suarez Fernandez and. D. Fernando Tormo Gomez Teran jn. Dña. Piedad Sardina Valle and. Dña. Monica Uceda Alonso and. D. Gustavo Adolfo Garcia Delgado jn. Dña. Carla Viti Muñoz and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Nieto Antolinos jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Iker Aldazabal Basauri jn. Dña. Nagore Zabala Arrieta and. D. Ramon Gallastegui Aldazabal jn. D. Jose Rafael Varela Iriondo jn. Dña. Maria. Carmen Ecenarro Totoricaguena and. D. Jose Javier Garmendia Ondarra jn. D. Xabier Alberdi Aguirrezabal jn. Dña. Amaya Bedayo Aizpiri and. D. Abel Olaizola Alberdi jn. Dña. Veronica Galarraga Izaguirre and. D. Pedro Manuel Etxabe Zubizarreta jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria. Teresa Oregui Artolazabal and. 2. D. Jose Angel Basauri Lete jn. 3. D. Jose Ramon Zabala Zozoya jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Soledad Del Bosque Zarobe and. Dña. Patricia Borinaga Albeniz and. Dña. Zohartze Zarraga Iriarte and. D. Xabier Iñurrieta Labayen jn. D. Teogenes Ruiz Gutierrez jn. Dña. Rosa Del Bosque Zarobe and. D. Jose Luis Perez Perez jn. D. Daniel Ruiz Gutierrez jn. Dña. Maria Concepción Albeniz Alberdi and. D. Gonzalo Solana Lancho jn. D. Jose Ignacio Borinaga Lopez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4.

Dña. Hiart Arluciaga Ariznabarreta and. D. Roke Akizu Aizpiri jn. Dña. Lorea De Castro Lete and. D. Mikel Argarate Ucin jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Mikel Andoni Santiago Arizaga jn. D. Roman Maiztegui Ariznabarreta jn. Dña. Eneka Ezenarro Albizua and. Dña. Naiara Beretxinaga Laskurain and. D. Iñigo Eguren Uranga jn. Dña. Maria. Angeles Garitagoitia Larruscain and. D. Jagoba Zubiaurre Ecenarro jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Jesus Echeberria Andoaga and. 2. Dña. Miren Maite Narbaitza Azcue and. 3. Dña. Maria Urizar Murua and.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

359

D. Vicente Martinez Sousa jn. Dña. Carmen Bercedo Calderón and. D. Iñaki Azurza Aramburu jn. (Independiente) Dña. Inmaculada Calvo Pérez and. Dña. Miren Contreras Galán and. D: Alberto Lozano Reinoso jn. Dña. Tamara González Calvo and. D. Antonio Montoya Zamora jn. Dña. Ikerne Cousillas Saranova and. D. Pablo Pérez San José jn. (Independiente)


360

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

URRETXU Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Oscar Silva Martinez jn. D. Antonio Esteban Lara jn. Dña. Rosaura Dominguez Pernia and. D. Alfonso Palazon Argüelles jn. Dña. Maria Esther Pizarro Martin and. D. Guillermo Rodriguez Del Valls jn. Dña. Tomasa Rodriguez Vargas and. Dña. Adela Celia Gomez Ortega and. Dña. Maria Josefa Lamata Martinez and. D. Jose Luis Luna Perez jn. D. Juan Manuel Manzanares Allen jn. D. Francisco Martin Crespo jn. Dña. Maria Luz Bajo Prieto and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Lucio Hernando Albistegui jn. Dña. Maria Dolores Segade Blanco and. D. Francisco Javier Martin Mateo jn. Dña. Genoveva Alonso Garcia and. D. Antonio Navarro Perez jn. D. Jose Panizo Rodriguez jn. Dña. Maria Angeles San Martin Fernandez and. D. Antonio Mendez Ferrero jn. Dña. Juana Fernandez Refoyo and. D. Gaspar Mayordomo Sanchez jn. Dña. Susana Mayor Araque and. D. Ricardo De la Iglesia Vecino jn. Dña. Maria Gemma Aranzazu Zabaleta Areta and.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Itziar Agirre Berriotxoa and. D. Angel Errazu Garate jn. D. Ion Pol Agirre Berriotxoa jn. D. Jon Luqui Albisua jn. Dña. Larraitz Urrestilla Beloki and. D. Igor Zubillaga Aguado jn. Dña. M.ª Angeles Erostegi Uribe and. D. Iakes Antia Juaristi jn. Dña. Karmele Etxeberria Larraza and. Dña. Milagros Alberdi Sasieta and. Dña. Ivanka Ognyanova Sevdina and. D. Víctor Pérez Eguren jn. Dña. Amaia Bereziartu Albisua and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Arantxa Barrio Legaz and. 2. D. Ricardo Eguia Puyana jn. 3. Dña. M.ª Angeles Idiaquez Lizarralde and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Aitor Zaldua Gonzalez jn. D. Iñaki Albisua Goñi jn. D. Patxi Lasa Perez jn. Dña. Ane Albisua Goñi and. Dña. M.ª Asunción Sasieta Arcauz and. (Independiente)

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

6. D. Youssef Khamlichi Thamibenkhadda jn. (Independiente) 7. Dña. M.ª Antonia Arcauz Unamuno and. (Independiente) 8. D. Iñaki Jaen Berrueta jn. 9. Dña. M.ª A. Albisua Echeverria and. (Independiente) 10. D. Javier Betegui Sasieta jn. (Independiente) 11. Dña. M.ª J. Iturrioz Larraza and. 12. D. J. C. Cuartero Mazzaferro jn. 13. Dña. M.ª C. Lanciego Manterola and. (Independiente)

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Oihane Zabaleta Mugica and. D. Jon Altolagirre Askasibar jn. D. Unai Badiola Urrate jn. D. Josu Miren Sierra Munduate jn. Dña. Maria Cruz Bernabe Vega and. D. Aitor Otegi Epelde jn. D. Jorge «Pitu» Andueza Arrizabalaga jn. Dña. Lierni Asurabarrena Zipitria and. Dña. María Angeles Legorburu Plazaola and. Dña. Maialen Aramendi Legorburu and. D. Ricardo Pedro «Ritxi» Babarro Antolin jn. Dña. Iciar Alberdi Jauregui and. D. Ramon Arbizu Larraza jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Edurne Martinez Barayazarra and. 2. Dña. Idoya Ormazabal Aguirre and. 3. D. Jose Ramon Aztiria Aranguren jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Ander Pérez Santos jn. D. Koldo Aguirre Lopetegui jn. D. José Andres Martin Sánchez jn. Dña. M.ª Trinidad Ropero Cabanillas and. Dña. Inmaculada Rodríguez Jurado and. D. Andres Martín Benito jn. D. Javier Grajeras Cobas jn. Dña. Maite Echeveste Iñarra and. Dña. Josefa Gutierrez Waliño and. D. Gerardo Suarez Arias jn. D. Juan José Sánchez Carmona jn. Dña. Sonia García Gómez and. D. Jose Ramon Iriarte Otondo jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Luis Angel Tellez Gogorza jn. Dña. Maider Sedano Sanz and. (Independiente) D. Jabier Otermin Zelaia jn. D. Jon Imanol Zufiaurre Gabilondo jn. Dña. Maria Teresa Arrieta Arrizabalaga and. D. Jose Angel Lizarraga Zabaleta jn. Dña. Maria Begoña Irizar Arana and. Dña. Maria Lourdes Ona Arregui and. (Independiente) Dña. Julia Llona Atela and. (Independiente) D. Miguel Angel Irizar Lasa jn. D. Juan Bernabe Aztiria Aranguren jn. Dña. Maria Teresa Vega Tellechea and. D. Pedro M.ª Gonzalez Argomaniz jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ZUMARRAGA Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Begoña Pereira Anduaga and. Dña. Susana Rodriguez Arratibel and. D. Valeriano Martínez Fontaneda jn. D. Andrés Rojo Villar jn. D. Manuel Sanchéz-Arévalo García jn. D. Luis José Ortega Martín jn. D. Hugo Martínez López jn. Dña. Noemi Zorrilla Verde and. Dña. Verónica Gonzaléz Navarro and. D. Angel Rafael Herraiz Lersundi jn. D. Angél García García-Serrano jn. Dña. Frida Hernández Fernández and. D. Antonio Sánchez López jn. Dña. María Villadoniga González and. D. Oscar Felipe Otero Martín jn. D. Antonio Jesús González Villanueva jn. Dña. Jana Palazuelos Martínez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Antonio Aniorte Lidón jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Mikel Serrano Aperribay jn. D. Fernando Fariñas Lozano jn. D. Ricardo Lozano Landart jn. Dña. Aranzazu Gonzalez San Vicente and. Dña. Maria Victoria Portugal Llorente and. D. Manuel Rufino Mateos Dominguez jn. Dña. Maria Del Mar Iglesias Lorenzo and. D. Eduardo Navarro Diaz jn. D. Miguel Angel Cenera Calvo jn. Dña. Maria Lourdes Canduela Liquete and. D. Pedro Acosta Gomez jn. Dña. Victoriana Badillo Remedios and. D. Jose M.ª Bermejo Vega jn. Dña. Ana Belen Robles Gonzalo and. D. Juan M.ª Errasti Azurmendi jn. Dña. Ascension Gonzalez Nieto and. D. Antonio Arbulu Ormaechea jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Iñigo Peñagarikano Badiola jn. D. Josu Idigoras Eguia jn. D. Andoni Ormazabal Amuchategui jn. Dña. Itziar Urcelai Ibarzabal and. Dña. Idoia Luzuriaga Garcia and. D. Jose Ignacio Esteibar Zubiaurre jn. D. Jose Carlos Ibarzabal Quesada jn. Dña. M.ª Jesús Berasategi Arrizabalaga and. D. Xabier Soraluze Jauregi jn. Dña. Raquel Blanco Cobos and. D. Jose Luis Ruiz Idigoras jn. Dña. Antonia Arrizabalaga Alberdi and. D. Juan M.ª Balenciaga Arrondo jn. Dña. Arantza Urdangarin Ibarzabal and. D. Javier Ibarzabal Pérez jn. Dña. M.ª Carmen Barrio Legaz and. D. Juan Aguirre Mugica jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

361

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Arantza Arizti Ugarte and. 2. D. Jesús Iturbe Irizar jn. 3. D. Juan José Sagarna Zumalacárregui jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Sebastian Iturriotz Larraza jn. D. Josu Aztiria Urtaran jn. D. Juan Carlos Lazaro Lesmes jn. Dña. Eguzkiñe Garciandia Busca and. Dña. Enara Arratibel Galarza and. D. Julian Arin Letamendi jn. Dña. Cristina Corta Albisua and. D. Emilio Isidro Martin Rios jn. (Independiente) Dña. Miren Garbiñe Loiarte Txintxurreta and. (Independiente) D. Iñigo Zubia Madinabeitia jn. Dña. Maria Pilar Sasieta Ayastuy and. (Independiente) D. Aitor Basurto Beranoagirre jn. (Independiente) Dña. Maria Carmen Canseco Heras and. D. Fernando Imaz De Miguel jn. (Independiente) D. Kurutz Miren Sorazu Beristain jn. (Independiente) Dña. Maria Luisa Lanciego Manterola and. (Independiente) D. Diego Mauricio Cuartero jn. (Independiente)

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Xabier Barriola Zabaleta jn. D. Francisco Plazaola Cincunegui jn. Dña. Montserrat García Gonzalez and. Dña. María Asunción Telleria Antia and. D. Iker Mendizabal Telleria jn. Dña. Amaia Torner Zabala and. D. Jose Angel Toledo Osa jn. Dña. Maria del Puy Elgarresta Castejon and. Dña. Oihane Arriaran Iraeta and. D. Jose Martín Goenaga Epelde jn. D. Ignacio Arrieta Olea jn. Dña. Maria Pilar Azcona Juaristi and. D. Jose Joaquin Antoñana Larrechea jn. D. Francisco Javier Toquero Miguel jn. Dña. Amaia Galvez Itarte and. Dña. Miren Ikerne Badiola Garciandia and. D. Jose Agustin Elorza Beristain jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Irune Amenabar Sancho and. 2. Dña. Jone Zabala Azpitarte and. 3. D. Antonio Elizondo Ruiz de Eguino jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Xabier Sanchez Aguirregomezcorta jn. D. Unai Orbegozo Uribesalgo jn. D. Jose Antonio Cuñado Mateos jn. Dña. Victoria Cobas Alvite and. Dña. Esmeralda Delgado Albillos and. D. Juan Grajeras Rueda jn. Dña. Ana Maria Sanabria Hurtado and. D. Felipe Cuñado Fernandez jn. Dña. Maria Matilla Alonso and. D. Miguel Angel Alonso Ibañez and. D. Antonio La Rosa Exposito jn. Dña. Gregoria Tato Parra and. D. Luis Alfonso Garcia Alcorta jn. Dña. Angela Royuela Gil and. D.Oier Sarobe Escudero jn. D. Antonio Garcia Nogales jn. Dña. Angela Cabanillas Nogales and.


362

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

DONOSTIA ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Maria Rosario Redondo Fernandez andreak, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa.

Doña Maria Rosario Redondo Fernandez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Donostia-San Sebastian.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan 2011ko Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a las Elecciones Municipales 2011 de los Municipios correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Donostian 2011ko apirilaren 19an.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4826)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, en Donostia-San Sebastian, a 19 de abril de 2011.— V.º B.º El Presidente.—La Secretaria. (4826)

ADUNA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Vicente Garcia Montoya jn. D. Vicente Garcia Bermúdez jn. Dña. Maria Paz Fernández Pelaez and. D. Arturo Garcia Ceba jn. Dña. Laura Alexandra Gil Alonso and. D. Miguel Angel Gómez Reyes jn. D. Diego Lora Pagola jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ASTIGARRAGA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Maria Teresa Cazenave Zarandona and. D. Faustino Paniagua Sandoval jn. D. Jorge Rodrigo Dominguez jn. Dña. Maria Teresa Velazquez Gaztelu Barcena and. Dña. Nuria de Donesteve Velázquez-Gaztelu and. D. Sebastián Román Téllez jn. D. Manuel Hernández Herreros jn. D. Guillermo Garaizabal Pérez jn. Dña. Maria Dolores Mateo Tortosa and. Dña. Ana María-Eva Vilches Menéndez and. Dña. Regina Alonso Mas and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Juan Tovar Ruiz jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Zorione Etxezarraga Ortuondo and. D. Ramón Aranzasti Loyarte jn. D. Jesús María Santos Anabitarte jn. Dña. Itziar Gastamintza Arantzadi and. D. Ignacio Uriondo Uranga jn. D. Juan Martín Arregi Sagües jn. D. Juan Martín Arregi Ollokiegi jn. Dña. María Jesús Arruabarrena Izagirre and. D. José Goicoechea Larreta jn. Dña. María Rosario Sesé Arsuaga and. D. Luis María Gorostidi Irazusta jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Félix Zusberro Alberdi jn. 2. Dña. Arantza Goia Laso and. 3. D. Julián Arzamendi Otaegui jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jose Angel Sánchez Gallardo jn. D. Jesús Oficialdegui Ruiz jn. Dña. Maria Trinidad Mateo Medina and. D. Pedro Barruso Bares jn. Dña. Beatriz Alvarez Alaminos and. D. Marcial Vidal Carballares jn. Dña. Manuela Hernández Calvo and. D. Aureliano Sánchez Hernández jn. Dña. Raquel Panizo Dominguez and. D. Mariano Nieto Usatorres jn. Dña. Peregrina Villar Pérez and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D. Andoni Gartzia Arruabarrena jn. Dña. Maite Olatziregi Esparza and. D. Agin Rezola Laburu jn. Dña. Ione Olatziregi Mendiorotz and. Dña. Berta Arocena Vergara and. Dña. Isabel Otero Glorie and. D. Victor Raul Redín Hernández jn. Dña. Sonia Maria Flores Vázquez and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

363

9. D. Gabriel Liceaga Lujambio jn. 10. D. Javier Loyarte Iriarte jn. 11. D. José Luis Herrero Iglesias jn. Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. María Inmaculada Valles Viguera and. 2. D. Pedro Juan Garmendia Goicoechea jn. 3. Dña. Nora Solano Salaverria and.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Ivan Cuesta Donoso jn. Dña. Nagore Fermín Sagarna and. D. Ion Ander Varela Bienzobas jn. Dña. Lierni Beltrán de Guevara Garmendia and. D. Aksel Garcia Marinas jn. Dña. María Cabada Otero and. D. Sergio Fernández Rosado jn. Dña. María Inmaculada Donoso Diaz and. D. Imanol Echegaray Diez jn. Dña. Crescencia Díaz Cortes and. D. Sergio Mangado Martínez jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Uxue Garmendia Lopez and. D. Jose Angel Tames Ibarguren jn. Dña. Blanca Chair Fernandez and. (Independiente) Dña. Ane Miren Sierra Charola and. (Independiente) D. Miguel Tardaguila Ibaceta jn. (Independiente) D. Pedro Maria Gorbea Lasa jn. (Independiente) Dña. Maria Esther Lumbreras Alonso and. D. Jose María Imaz Rodriguez jn. D. Jose Luis Aristegui Madrid jn. Dña. Maria Carmen de Val Garcia and. (Independiente) D. Iñaki Prieto Del Val jn. (Independiente)

Aurrera Astigararraga Bai (AAB) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jaime Romero Bareciartua jn. D. Carlos de La Peña Hornes jn. Dña. Maria Margarita Biera Anguera and. D. Miguel Irizar Sagardogui jn. Dña. Aranzazu Villanueva Juncal and. D. Pedro Maria Gonzalez Baro jn. D. Amalia Pouzas Lopez and. Dña. Maria Del Carmen Pariente Torrontegui and. Dña. Maria Pilar Gomez Ganuza and. Dña. Iciar Villanueva Juncal and. D. Eduardo Lezuan Abad jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Bixente Arrizabalaga Bengoetxea Jn. D. Imanol Lizarralde Marín Jn. D. Antton Costa Casco Jn. Dña. Edurne Arratibel Arrondo And. Dña. Oihane Arrizabalaga Cerro And. (Independiente) D. Joxe María Garmendia Aldabalde Jn. (Independiente) Dña. María Jesús Etxeberria Lizarralde And. D. Ricardo Arrizabalaga Bengoetxea Jn. Dña. Araceli Fernández Fernández And. (Independiente) D. Eloy Bazán Bazán Jn. Dña. Juana Garmendia Aldabalde And.


364

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Ramón Gómez Ugalde jn. Dña. María José Usandizaga Rodríguez and. D. José Luis Arrue Pinto jn. D. Iñigo Arcauz Ascargorta jn. Dña. María Iciar Aguilera de Juan and. (Independiente) D. Vicente García Momblona jn. (Independiente) D. Guillermo Arturo J. Sánchez-Berra Quintana jn. D. José Luis Herrador Gutiérrez jn. Dña. Laura María Pascual Ruiz and. (Independiente) Dña. María Aranzazu Azurza Fernández and. (Independiente) D. Carlos Rathmann del Castillo jn. Dña. Almudena Gandásegui Anglada and. D. Ivan Osuna Galisteo jn. D. Angel Miguel Baquero Martínez de Falcón jn. Dña. Nerea Vález Amo and. D. Juan Losa Ocariz jn. Dña. María Carmen Blasco Zuasti and. Dña. Inés Goyarrola Hormaechea and. (Independiente) D. José Edmundo Alonso Arnedo jn. Dña. María Rosario Bajo Veros and. D. Emilio Valcarcel Aizpurua jn. Dña. María Elena de Pablos Vedo and. (Independiente) Dña. Beatriz Maylin Santolaya and. D. David Gómez Relloso jn. Dña. Isabel María Gloria Arsuaga Pinto and. D. Mikel Xabier Pérez Mayor jn. Dña. María Aranzazu Quiroga Cía and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Cristina Roura Sarriegui and. 2. D. José Vicedo Sánchez jn.

Plazandreok (PLAZANDREOK) 1. Dña. Juana Aranguren Rica and. 2. Dña. Maider Zilbeti Pérez and. 3. Dña. Maria Eulalia Díaz-Aguado Salón and. (Independiente) 4. D. Santiago Eraso Beloqui jn (Independiente) 5. D. Manuel Eduardo Prada Laya jn (Independiente) 6. Dña. María Mercedes Fernández Boga and 7. D. Ayen Oskoz Urrutikoetxea jn. (Independiente) 8. Dña. Maria Africa Jiménez Varela and. 9. D. Mikel Martín Conde jn. (Independiente) 10. Dña. Miren Amaia González Bergaretxe and. 11. D. Jose Angel Apaolaza Udaquiola jn. (Independiente) 12. Dña. Maria José Garcia Urbieta and. 13. D. Francisco Javier Montes Muñoz jn. (Independiente) 14. Dña. Manuela Etxeberria Ramajo and 15. D. Antonio Uriarte Cantolla jn. (Independiente) 16. Dña. Ana Churruca Echezarreta and. 17. D. Ongi Etorri Jiménez Sandua jn (Independiente) 18. Dña. Josefa Iturrioz López and. 19. D. Arkaitz Cruz Campos jn. (Independiente) 20. Dña. Lourdes Bereciartua Unanue and. 21. D. Alberto de Arquer Vidarte jn. (Independiente) 22. Dña. June González Bertiz and. 23. D. Juan José de Andrés Gils jn. (Independiente) 24. Dña. Amaya González Cía and. 25. D. Ignacio Ormazábal Galarza jn. (Independiente) 26. Dña. María Natividad Rufo Astinza and. 27. D. Juan Dorronsoro Gastañaga jn. (Independiente)

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Fernando Gárate Elorza jn. (Independiente) 2. Dña. Eva María Martínez Hernández and. 3. D. Francisco Javier Bartolomé Mateo jn. (Independiente)

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Odón Elorza González jn. Dña. Susana Garcia Chueca and. D. Denis Itxaso González jn. Dña. Maria Soledad Garmendia Beloqui and. (Independiente) D. Enrique José Ramos Vispo jn. D. Jorge Juan Letamendia Belzunce jn. Dña. María Maravillas Dafauce Pozo and. D. Miguel Angel Diez Bustos jn. Dña. María Alicia González Alvarez and. D. Ernesto José Gasco Gonzalo jn. D. Iñaki Letamendia Galdós jn. Dña. Margot Liliana Daza Pérez and. Dña. Laura Alvarez Vidal and. D. Mikel Díez Sarasola jn. D. Rafael Bernardo Farias Blanc jn. Dña. María Lourdes Auzmendi Ayerbe and. (Independiente) D. Julio Fidel Juan Astudillo Rodrigo jn. Dña. Maria Teresa Santos Cañas and. (Independiente) Dña. Ana Isabel Bravo Belloso and. D. Anastasio Arbella López jn. D. Ramiro Tomás Rodrigo jn. Dña. Maria Elena Reclusa Ruiz de Loizaga and. D. Manuel Venegas Venegas jn. Dña. Leire Rodriguez Muñoz and. Dña. Ana Maria Esperanza Rivilla de Miguel and. D. Ramón María Etxezarreta Aizpuru jn. Dña. Bárbara Dührkop Dührkop and.

Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal (PACMA/ ZAAAA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dña. Olatz Madrazo Rada and. Dña. Idane Ruiz Escudero and. Dña. Virginia Sanz Esnal and. D. Jose Luis Olaizola Iríbar jn. D. Antonio María Maguregui Echenique jn. Dña. Miren Edurne Olaizola Echevarria and. Dña. Miren Rezábal Goenaga and. Dña. Cristina Zabala Huici and. D. Jose Angel Cabrera Valdivia jn. D. Alberto Carlos Peris Fernández jn. Dña. Ana Isabel Solana Montero and. D. Oskar Ramón Amiano Ruiz jn. D. José Manuel Mateo García jn. Dña. Rosalia González Estévez and. Dña. Aurora Martínez Amat and. D. José Antonio Martín Cordero jn. D. Alberto Cruz Esteban jn. Dña. Lucía Leyre Elósegui Estévez and. Dña. Angeles Zomeño Sánchez and. Dña. Raquel Agueda Antolín Fernández and. D. Ibón Amuchastegui Muguruza jn. D. José Ramón López Iturzaeta jn. Dña. Ainhoa Urrutia Azkue and. Dña. Maria Teresa San Juan Garcia and. Dña. Iciar Azcunaga Villacorta and. Dña. Maria Esther Vidal Sánchez and. D. Jon Palazuelos Boyero jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Carmen Rodríguez Martín and. 2. D. Denis de Prada Manchón jn. 3. Dña. Maria Angeles Gema Gutiérrez Ganza and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Eneko Goia Laso jn. Dña. Miren Azkarate Villar and. D. Juan Ramón Viles Mitxelena jn. Dña. Aitziber San Román Abete and. D. Iñaki Gurrutxaga Armendariz jn. D. Martín Ibabe Ezeiza jn. D. Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga and. Dña. Pilar Arana Pérez and. Dña. Maria Jesús Zelaia Egiguren and. Dña. Mertxe Garmendia Bereziartu and. D. Roke Alday Del Valle de Lersundi jn. Dña. Koro Garmendia Galbete and. D. Iñaki Aguirre Arizmendi jn. Dña. Nerea Landaluze Gorostiaga and. D. Ianko Gamboa Sanz jn. D. Joanes Labayen Andonaegi jn. D. Josetxo Marquet Arsuaga jn. Dña. Maria Elena Lazo Julca and. D. Juantxo Sabadie Iglesias jn. Dña. Carmen Solorzano Sanchez and. D. Kerman Orbegozo Uribe jn. D. Jon Insausti Maisterrena jn. Dña. Ane Tamayo Metais and. Dña. Lourdes Alonso Sarasola and. D. Juan Romero Landa jn. Dña. Saioa Bandrés Moneo and. D. Ramón Labaien Sansinenea jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Joaquin Luhia Martínez jn. 2. Dña. Belén Otaegi Esnaola and. 3. D. Roberto Mendiguren Lecanda jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Dña. Ainhoa Beola Olaziregi and. D. Emilio Zubia Flaño jn. Dña. Jule Goikoetxea Mentxaka and. D. Lorenzo Garmendia Echeverría jn. D. Miguel Goenaga Aramburu jn. D. Juan José Pérez Nieto jn. «beltza» Dña. Aitziber Fernández Sainz de Murieta and. D. Angel Vicente Calderón jn. Dña. Maider Etxaide Rekalde and. D. Jokin Urcola López jn. Dña. Laura Esteve Merino and. (Independiente) D. Iñaki Sierra Charola jn. D. Javier Garicano Vera jn. Dña. Belén Muguerza Eraso and. D. Feliciano Arregui Herrero jn. Dña. Beatriz Egizabal Ollokiegi jn. (Independiente) D. Joseba Koldobika Gutiérrez Mendizabal jn. (Independiente) Dña. Nerea Tejeria Iriarte and. (Independiente) D. César Marcos Pérez jn. (Independiente) D. José Francisco Echart Romaguera jn. Dña. Antonia Pascual Molet and. (Independiente) D. Juan María Arregui Aranegui jn. Dña. Maria Jesús Zabaleta Zabaleta and. D. Eñaut Irazabalbeitia Barandiarán jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

365

25. D. Felipe Alberdi Olaizola jn. 26. Dña. Ana Etxarte Llanos and. 27. D. Xabier Aranburu Zinkunegi jn.»Artzai»

Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Nicolás de Miguel Vélez jn. Dña. Maria Angeles Lizancos Aguerralde and. Dña. Evangelina Mediavilla Pérez and. D. Jose Ignacio Eguigurren Madrazo jn D. Javier Fabo Aranzagal jn. Dña. Maria Ramona Fernández Ventoso and. D. Félix Fabián Rodriguez Pozo jn. D. Jónathan Calvo Rueda jn. Dña. María Pilar Gemma Lodoso López and. D. Manuel Maneiro Rodrígez jn. D. Carlos Herzog de Bustos jn. Dña. María Teresa Sánchez Lasa and. D. José María Alvariño Pico jn. Dña. María Gema Vives Rofes and. D. Ignacio Sanabria Dorronsoro jn. D. Alan Pérez Garro jn. D. Manuel Vázquez López jn. Dña. María Aránzazu Aranzabal Conde and. Dña. María Visitación Izaskun Fernández Ruiz and. D. Andrés Gustavo Herzog Sánchez jn. D. Jesús Mirón González jn. Dña. María Pilar Ruiz Albisú and. D. Antonio Salvador Gabaldón jn. D. Carlos Martínez Gorriaran jn. Dña. María Inmaculada de La Riva Garriga and. Dña. María Victoria Ronco Navarro and. D. Rubén Múgica Heras jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Amaya Lavia Agrelo and. 2. Dña. María del Carmen Yagüe Pérez and. 3. D. Andrés Joaquín Egea Romero jn.

Denok Hiritar-Ciudadanía Plena (HD-CP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dña. Silvana Marta Luciani and. D. Abdoulaye Gueye Gueye jn. Dña. Adriana Maria Villalón González and. D. Sükru Karakus Avsar jn. D. Agustín Unzurrunzaga Larrañaga jn. Dña. Oneida Guerrero Villegas and. D. Tarek Chouikhi Sbai jn. D. Mohamed Abarchih Selem Abajir jn. D. Mikel Mazkiaran López de Goikoetxea jn. Dña. Angela Maria Estrada Berroteran and. D. Tilk Bahadur Toharjai jn. Dña. Samira Goddi Mendizabal and. Dña. Maria Itziar Bados Marichalar and. Dña. Karin Natalia Kupchik Hartz and. Dña. Carmen Alexandra Muñoz Fajardo and. D. Amro Ibrahim Raafat Hassan jn. Dña. Maitane Arnoso Martínez and. D. Ufredo Jacinto Mora Macias jn. Dña. Isabel Garcia Berrio and. D. Antton Elosegi Aldasoro jn. Dña. Arantxa Casla Salazar and. Dña. Shandra Lourido Tapias and. D. Mouhamadou Gaye Wade jn. Dña. Ane Miren Manterola Otaegi and. D. Ndiaga Sarr Ngom Diom jn. D. Pedro Maria Marín Ayerbe jn. D. Stijn Robert Antoon Callens jn.


366

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

D. Luis María Uranga Zurutuza jn. Dña. Maria Dolores Tena Iglesias and. D. Carlos Ordóñez Ferrer jn. D. Ismael Diaz Zabala jn.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Joaquín Gomez Lima jn. «Kintxo» Dña. Mila Larburu Aguirre and. D. Mikel Izaguirre Rekondo jn. Dña. M.ª Luisa García Erice and. D. Gotzon Egia Goienetxea jn. D. Hugo Martin-Santos García jn. Dña. Maite Hernandez Pacheco and. D. Sergio Gonzalez Miguel jn. Dña. Monserrat Nuet Pedraglio and. D. Angel Díaz González jn. D. Juanjo Lasa Martinez jn. Dña. Haizea Garay Gallastegui and. D. Ruperto Arrocha González jn. D. Luis María Moreno Mendizabal jn. Dña. Beatriz Oyarzabal Sánchez and. D. Carlos José Francia Miranda jn. Dña. Dolores Rey Pouso and. D. Mikel Usabiaga Barcena jn. Dña. Amalia Laso Macias and. D. José Andres Cousillas Larrañaga jn. D. Vicente Sánchez Huelva jn. Dña. Isa Millán Sánchez and. D. Mauro Calvo Sánchez jn. D. Eduardo Sánchez Pérez jn. Dña. M.ª Angeles Barés Marticorena and. Dña. Rosa M.ª Mendez Zurutuza and. D. Antton Karrera Agirrebarrena jn.

Berdeak-Los Verdes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Borja Barrague Calvo jn. Dña. María Belén Fernández Sánchez and. D. Iñigo Petri Navarlaz jn. Dña. Elisabete Aguirre Arrieta and. D. Guillermo Remesar Amiano jn. Dña. Andrea Rodriguez Tejero and. D. Gaizka Endeiza Garnacho jn. Dña. Maria Nieves Berraondo Echeverria and. D. Juan Jose Ruiz Irusta jn. D. Juan Ramón Aguirre Arrieta jn. Dña. Patricia Garate Puertas and. D. Carlos Barron Churruca jn. D. Fernando Agirre Arrieta jn. Dña. Maria Pilar Garcia Rivas and. D. Francisco Javier Agirre Arrieta jn. D. Eremia Eremiev Lubenov jn. Dña. Naia Ferro Zubizarreta and. D. Francisco Javier Elosua Oliden jn. D. Juan Luis Aguirre Arrieta jn. Dña. Maite Elosua Oliden and. D. Pedro Mugica Echaniz jn. Dña. Elia Isabel Ramona Moreno Martín and. D. Alberto Pecharroman Ferrer jn. Dña. Diana Olamica Dubowik and. D. Carlos Lucio Ortiz jn. D. Eduardo Saiz Alaez jn. Dña. Maximina Lavado Merchan and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Partido Liberal Independiente (P.L.IN.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Enrique Muñoz López jn. D. Luis Ortiz de Urbina Ortiz jn. Dña. Ainhoa Renedo Otaegui and. D. Luis Ignacio Terrado Peralta jn. Dña. María Katixa González Ruiz de Munain and. D. Enrique Senra Lizarazu jn. D. Francisco López Mas jn. Dña. María Dolores Corrales Marcos and. D. José Antonio Calvo Baqueriza jn. Dña. Susana García Cabada and. Dña. Gema Caballero Ugarte and. D. Ricardo Rua Pérez jn. D. Álvaro Viguera Rozas jn. Dña. María Aránzazu Amutio García and. Dña. M.ª del Carmen López Chávez and. D. Carlos Sánchez Díaz jn. D. Mikel Gotzon Elcoroiribe Olabe jn. D. Juan Antonio Agudo Coria jn. Dña. María Mozo Amilibia and. Dña. Carmen Cobreros Bordenave and. Dña. Elena Cobreros Bordenave and. D. Ignacio Saint-Gerons Gárate jn. D. Íñigo Miranda Vicuña jn. D. Víctor García Cabada jn. Dña. María Muñoz López and. D. Daniel Quintana Martínez jn. Dña. Paloma Muñoz López and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Laura Gracia Pingarrón and.

Por un Mundo Más Justo (PUM+J) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dña. Nerea López Ben and. Dña. Nagore Ventosa Corbelle and. D. José María Alonso Ortega jn. D. Jose Ignacio Sánchez Sánchez jn. Dña. Amaia González Gómez and. Dña. Nerea Sistiaga Corta and. D. Gurutz Serna Carballo jn. Dña. Sandra Cordovilla Holgado and. D. Asier Martín Pazos jn. Dña. Lorena Sánchez Algarra and. D. Iñaki Caspistegui Astiz jn. D. Angel Torres Redondo jn. Dña. Ainhoa Martín Bernal and. Dña. Rosa María Pazos Millán and. D. Jose Miguel Barral Lema jn. Dña. Miren Itxaso Artola Aguirrezabala and. D. Ricardo Elcuaz Arana jn. D. Longinos Martín Moro jn. Dña. M.ª Milagros Asiain Sola and. Dña. M.ª Luisa Gómez González and. D. Aritz Martija Iturzaeta jn. Dña. M.ª del Mar Magallón Soneira and. D. Jesús Cerdán Calahorra jn. D. Manuel Rocha Hernandez Hernandez jn. Dña. M.ª Juncal Tejerizo Ramírez and. D. Agustín Garrido Acera jn. Dña. M.ª Jesús Elcuaz Arana and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ignacio Cuesta Carnerero jn. 2. D. Iñaki Rubio Ferreira jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Juan Carlos Izagirre Hortelano jn. D. Josu Mirena Ruiz Martin jn. Dña. Miren Nekane Burutaran Urbieta and. D. Jon Albizu Aguirrezabalaga jn. Dña. Alaitz Mugica Echave and. D. Ricardo Burutaran Ferre jn. D. Asier Jaka Goikoetxea jn. Dña. Nora Galparsoro Larraza and. Dña. Maria Cristina Alquezar Fernandez and. D. Xabier Soto Garcia jn. Dña. Nerea Txapartegi Madariaga and. D. Asier Basurto Arruti jn. Dña. Maider Carrere Souto and. D. Patxi Xabier Tolosa Ariceta jn. Dña. Maria Milagros Mendizabal Mendizabal and. D. Mikel Erquicia Lumbreras jn. Dña. Maddi Mochales Zumelaga and. D. Felipe Evaristo Agote Beloqui jn. Dña. Ana Mondragon Arruebarrena and. D. Enrique Fernando Martinez Florez jn. Dña. Maria Asuncion Saez Martinez and. D. Zigor Arribas Arzak jn. Dña. M. Itziar Mtz. de Apellaniz Orcaiztegui and. D. Diego Barrado Sanchez jn. Dña. Concepcion Aranguren Bereciarto and. D. Enrique Arana Arregui jn. Dña. Maria Carmen Etxeberria Zulaika and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ion Fidalgo Ruiz de Gauna jn. 2. Dña. Maria Esther Larrañaga Galdos and. 3. D. Jon Lasa Laboa jn.

Los Verdes (VERDES) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Piero Zanatta Larios jn. Dña. Pilar Ronquete San Miguel and. D. Luis Jose Morales Campo jn. D. Alberto Cañas Ramal jn. Dña. Maria Del Mar Bizarro Sanchez D. Roberto Navarro Rincon jn. Dña. Pili Lorenzo Gonzalez and. Dña. Maria Begoña Martin Tellechea and. D. Juan Perez Ortega jn. Dña. Maria Begoña Hernandez Barrantes and. D. Jesus Eladio Ronquete San Miguel jn. Dña. Aitzpea Aranguren Izqueaga and. Dña. Montserrat Celda Serrano and. Dña. Angela Gallegos Saiz and. D. Eladio Ronquete Rodriguez jn. Dña. Estibaliz Goñi Macicior and. Dña. Mertxe Jimenez Sandua and. Dña. Maria Carmen Echevarria Zugarramurdi and. D. Jose Manuel Ronquete San Miguel jn. Dña. Maria Carmen Ronquete San Miguel and. D. Eduardo Fernandez Diaz jn. Dña. Monica Puente Barrasa and. D. Juan Manuel Cano Martin jn. D. Eduardo Fernadez Diaz jn. Dña. Maria del Mar Garcia Plaza and. D. Borja Moreno Segovia jn. Dña. Angeles Sandua Sandua and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

367

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

D. Iñaki Galdos Irazabal jn. Dña. Jaione Arratibel Arrondo and. D. Ramón Martinez de Murguia Urreta jn. Dña. Txaro Gomez Gomez de Acebedo and. (Independiente) D. Oianko Choperena Gurruchaga jn. (Independiente) Dña. Itziar Usabiaga Arriola and. D. Iban Ugarte Herrarte jn. D. Ion Ojanguren López jn. (Independiente) Dña. Argia Bontigui Iguiñiz and. D. Marco Boronat Elizalde jn. D. Felix Arrieta Frutos jn. Dña. Lourdes Loidi Mendizabal and. Dña. Isabel San Vicente Ribera and. D. Mikel Errasti Etxebeste jn. (Independiente) D. Mikel Ubillos Salaverria jn. D. Agustín Arostegui Arteche jn. Dña. Kontxi Urio Berasategui and. D. Patxi Ripalda Crespo jn. Dña. Arantza Iztueta Azcue and. D. Jose Manuel Iriarte Orbegozo jn. Dña. Karmele Osa González and. D. Jose Ramon Guridi Urrejola jn. D. Raul Catalino Almeida Gonzalez jn. (Independiente) Dña. Adela Bergaretxe Rodriguez-Sierra and. D. Enrique Erentxun Echeverria jn. (Independiente) Dña. Ana Bereciartua Arriaran and. D. Iñaki Alkiza Laskibar jn.


368

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ERRENTERIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. José Manuel Herzog de Bustos jn. Dña. María Angeles Bastos Fernández and. Dña. Elena Blanco Suanes and. D. Marino Rivero Martín jn. D. Enrique Fernández Macazaga jn. D. Luis Peral Guerra jn. D. Carlos Alberto Espinosa Martínez jn. D. Carlos Pérez de Camino Losada jn. Dña. María Riesgo Alcaraz and. Dña. María del Pilar Herreros de Tejada Cobian and. D. Alberto Manuel Horcajo Aguirre jn. D. Jorge Tapia Saez jn. D. Felipe Bertrand López Rocque jn. Dña. María del Pilar Losada Penalva and. Dña. María Inmaculada Crooke Manzanera and. D. Luis Nicolás Cubillo Cubillo jn. D. Francisco Labayen Latorre jn. D. Antonio Moreno Fernández jn. Dña. Felicidad Choque López jn. Dña. Belén Mateos Ropero and. Dña. María Angeles del Molino Olias and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Alejandro José Murcia Manzano jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Dña. Maite Peña López and. D. Jose Ignacio Irastorza Garcia jn. Dña. Marta Barea Juaristi and. (Independiente) D. Francisco Javier LLanos Abaigar jn. D. Imanol Cidoncha Gutierrez jn. (Independiente) Dña. Nieves Jauregi Isasti and. D. Mikel Erriondo Ercibengoa jn. Dña. Jone Idiazabal Garmendia and. D. Martín Iriarte Arrozpide jn. (Independiente) Dña. Mirari Loinaz Eizagirre and. D. Josetxo Oliveri Albisu jn. (Independiente) Dña. Maria Dolores Inziarte Ziaurriz and. D. Deepak Bahri Bahri jn. Dña. Begoña Sarasola Martiarena and. D. David Gomara Zozaya jn. (Independiente) Dña. Maria Asun López Medrano and. (Independiente) D. Manolo Berasarte Polo jn. Dña. Rocio Sánchez Martos and. D. Juan Francisco Telletxea Elizalde jn. Dña. María Etxebeste Maudes and. D. Miguel López Andreu jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Ignacio Sauca Narvarte jn. 2. Dña. Maria Asunción Mitxelena Irazu and. 3. D. Jose Maria Erkizia Zabaleta jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Juan Carlos Merino González jn. Dña. María Rodríguez Rodríguez and. D. Joaquín Acosta Pacheco jn. D. Joseba Echarte Martín jn. Dña. María Angeles Machín Rodríguez and.

N.º 77 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 D. Jose Angel Rodríguez Medina jn. Dña. Maria del Mar Carrillo Gascón and. D. Luis Ignacio Andrés Jiménez jn. Dña. Maria Amparo López Antelo and. Dña. Inmaculada Triano Pouso and. D. Isaac Palencia Caballero jn. D. David Esteban Robledo jn. D. Rubén Esteban Robledo jn. Dña. Maria Begoña Rivera Maderuelo and. Dña. María José Juana Martínez Villalba and. D. Miguel Maestro Insausti jn. Dña. Francisca Trejo García and. Dña. Leire Burdalo Pérez and. Dña. Maria Teresa Gabino Amantegui and. D. Fernando de la Torre Sánchez jn. D. Miguel Angel Buen Lacambra jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. Julen Mendoza Pérez jn. Dña. Garazi López de Echezarreta Auzmendi and. D. Luis María Díez Gabilondo jn. Dña. Miren Alazne Korta Zulaika and. D. Unai Unsuain Elvira jn. Dña. Irune Balenciaga Arrese and. D. Jon Txasko Orgilles jn. D. Asier Mujika Etxaniz jn. Dña. María Isabel Rubio Elicegi and. Dña. Laura Maritxalar Naveira and. D. Mikel Carcero Mitxelena jn. D. Ibon Huarte Arrayago jn. Dña. María Verónica Domingo Marino and. Dña. Maria Pilar Iragorri Olaciregui and. D. Juanjo Aguirrezabala Manchola jn. D. Urtzi Axpe Uribechebarria jn. Dña. Anetz Echeverria Aizcorreta and. Dña. Maria del Coro Michelena Iraola and. D. Julián Landa Arbelaiz jn. D. Angel García Ochoa jn. Dña. Valentina Diaz Quintas and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Aránzazu Felisa Rubio Elícegui and. 2. D. Aitor Lete Echebeste jn. 3. Dña. María Concepción Sein Aguirrezabala and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Don Iñigo Imaz Martínez jn. Doña Emilia Cintero Tostado and. Doña Inmaculada Pérez Madariaga and. (Independiente) Don Jon Ander Ogallar Leiras jn. Don Alberto Norato Villaquiran jn. (Independiente) Don Daniel Hernández Santos jn. (Independiente) Doña María Carmen Díaz Rubio and. (Independiente) Doña Miren Itsaso Rodríguez Mouriño and. (Independiente) Don Jon Ander Arreche Gutiérrez jn. Don Alfonso Pablo Cintero Tostado jn. Doña María José Edeso Quintanilla and. (Independiente) Don Fulgencio Elícegui Mancisidor jn. (Independiente) Don Alejandro Gracia Arregui jn. (Independiente) Doña Mercedes Muñoa Ibarbia and. (Independiente) Doña Marina Goyenechea Seoane and. (Independiente) Don Mauricio Palenzuela López jn. (Independiente) Doña Mirari Elorza Arrizabalaga and. (Independiente)


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a 18. 19. 20. 21.

N.º 77

Don Pedro María Ezeiza Iraola jn. (Independiente) Don Txomin Balerdi Estivariz jn. (Independiente) Doña Leire García Blanca and. (Independiente) Doña María Elena Marrodán González and. (Independiente)

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. José Manuel Ferradas Freijo jn. «Ferra» D. José Cruz Leborburu Ayestaran jn. Dña. Ana Bueno Ruiz and. Dña. Maite Vicente Garcia and. (Independiente) Dña. Agurtzane Arrieta Gisasola and. (Independiente) D. Imanol Goikoetxea Rodríguez jn. (Independiente) Dña. Encarni Gereño Quintana and. (Independiente) Dña. Mari Vega Aparicio Mola and. (Independiente) D. Antxon Garcia Nadal jn. (Independiente) Dña. M.ª Cruz Sánchez Arevalo and. (Independiente) Dña. Natalia Olivera Bueno and. D. Fidel Alcala Baz jn. (Independiente) D. Antonio Prior Castellano jn. D. Benjamin Minguez Barcenilla jn. Dña. Irati Aizpurua Berradre and. (Independiente) Dña. Hortensia Alonso Tejada and. Dña. Tamara Martín Olivera and. (Independiente) D. Gabriel Lijo Berasarte jn. D. Francisco Moreno Pérez jn. Dña. Maria Lucia Cabida Martín and. D. José María Rodríguez Vázquez jn. (Independiente)

Por un Mundo Más Justo (PUM+J) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

D. David Martín Sánchez Jn. Dña. Alicia Martín Pazo And. D. Miguel Pariente Torrontegui Jn. D. Daniel Novas Sáez Jn. Dña. Miriam Sánchez Luena And. Dña. Lucia del Litto And. D. Andoni Durán San Emeterio Jn. Dña. Sheila Pérez Ugalde And. D. Jon Caspistegui Astiz Jn. D. Markel Mendizabal Elías Jn. Dña. Milagros Pérez Botella And. Dña. Allende Elorza Negueruela And. D. Alberto Antón Sánchez Jn. Dña. Concepción Muñoz Aguado And. D. Iñigo Jiménez Bohoyo Jn. D. Manuel Martín García Jn. Dña. María Manuela Sánchez Sánchez And. Dña. Susana Hernández Gabarri And. D. Xabier Astiz Zurutuza Jn. Dña. Adelaida La Casta Muñoa And D. Aitor Sarasola Lertxundi Jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Francisco Javier Gómez del Campo García Valcarcel Jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Joxemari Burgos Viñaras jn. Dña. Julitxu Gysling Zubillaga and. D. Ibai Rosa Iturria jn. Dña. Zuriñe Alijostes Olasagasti and. D. Jose Miguel Iriondo Azcue jn. D. Oliber Nestar Olmos jn. (Independiente) Dña. Monserrat Perez Giraldez and. (Independiente)

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

369

D. Jordi Perez Rodriguez jn. (Independiente) D. Julen Nieto Gonzalez jn. (Independiente) Dña. Elvira Jimenez Da Cuña and. (Independiente) D. Iñaki Oyarbide Arizmendi jn. Dña. Ana Maria Alonso Escolar and. (Independiente) D. Juan Mari Madinazkoitia Elvira jn. (Independiente) Dña. Maria del Carmen Muñoz Labarta and. (Independiente) D. Aitor Zubiaurre Guerra jn. Dña. Maria del Carmen Gomez Cano and. (Independiente) D. Luis Maria Oyarbide Arizmendi jn. Dña. Idoia Fernandez Vega and. (Independiente) Dña. Itziar Zugarramurdi Huici and. D. Josetxo Fernandez Lujambio jn. Dña. Amaia Burgos Aduriz and.


370

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

HERNANI Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Maria Luz Anglada González and. D. Juan de Dios Dávila Garijo jn. D. Miguel Dueñas Salinas jn. Dña. Maria Isabel Margarita Palencia de Lara and. Dña. Elena García Delgado and. D. José Luis Sanz Gómez jn. D. Antonio Sevillano González jn. D. Felipe de Donesteve Velázquez-Gaztelu jn. Dña. Ana María Eulalia Valle Vilanova and. Dña. María Luisa Roselló de Riaño and. D. Antonio Ruiz Martín jn. D. Luis Alfredo Gajate Rodrigo jn. D. Enrique Rojo García jn. Dña. Luisa Ortega Lucas and. Dña. María de los Angeles Braña Díaz and. D. Jose María Espuny Moyano jn. Dña. Macarena Olivencia Brugger and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Andrés Enrique Lourido Gutierrez jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Andoni Amonarraiz Gómez jn. D. Jose Antonio Cuesta Sole jn. Dña. María Otaegi Vélez and. D. Felipe Etxeberría Agirretxe jn. Dña. Isabel Zubillaga Huici and. D. Mikel Gurutzeaga Zubillaga jn. D. Andoni Gortazar Peñil jn. Dña. María José Martínez Frade and. Dña. Maria Pilar Ugalde Agirresarobe and. D. Andoni Amonarriz Martínez jn. Dña. Genoveva Aginaga Ortega and. Dña. Maritxu Tolosa Loinaz and. D. Txomin Gainza San Sebastián jn. D. Javier Sagastagoitia Monasterio jn. D. Félix Etxeberria Balerdi jn. Dña. Ana Azpiazu Urrutia and. D. Jose Luis Guedejo Pérez jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Natalia Ugalde Aguirresarobe and. 2. Dña. Conchi Azkue Orayen and. 3. D. José Leandro Azkue Iribar jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Estefanía Morcillo Cerdán and. D. José Ramón Chica Ramírez jn. D. José Pérez Domínguez jn. D. Oscar Jose Luis Murillo Pérez jn. Dña. María Jesús Egido Moreno and. D. José Antonio Sánchez Almaraz jn. Dña. Maria Carmen Giganto Alvarez and. D. Joseba Gurutz Gómez de Segura Otegui jn. D. Jose Antonio Gorjón Palomino jn. Dña. Maria Pilar Dávila Alfageme and. D. Manuel Bello Miranda jn. Dña. Maria Olga Blanco Grijalba and. D. Laureano Matías Rodríguez jn.

N.º 77 14. 15. 16. 17.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Avelina Jauregui Atondo and. D. José Francisco Valentín Torres Casanueva jn. Dña. Maria Carmen Ibarlucea Lacunza and. D. Pablo Peñacoba Alamo jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Ernesto Merino Amiama jn. D. Xabier Peñagaricano Zubeldia jn. Dña. Mertxe Benito Rodríguez and. D. Francisco José Blanco Calvo jn. Dña. Begoña Albisu Gómez and. D. Iñaki Beola Olaziregi jn. Dña. Kontxi Mandiola Arregui and. D. Joseba Erauskin Zinkunegi jn. Dña. Maria Angeles Amiama Arregui and. D. Julio Rodríguez Domínguez jn. Dña. Aurora Flaño Vivanco and. D. Joseba Gorostegui Goicoechea jn. Dña. Julia Olaziregi Lazkano and. D. Xabier Sierra Gutiérrez jn. D. Juan Miguel Menchaca Castellano jn. Dña. Arantxa Urruzola Arana and. D. Diego Eguizabal Olloquiegui jn.

Denok Hiritar-Ciudadanía Plena (HD-CP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Damián Pedrosa Barba jn. Dña. G.Lucía Arias Pérez and. Dña. Ane Iturbe Mujika and. D. M.Antonio Vélez Luna jn. Dña. Ghislaine María Proaño Intriago and. D. José Elizondo Arruti jn. Dña. M.Andone Marín Balerdi and. Dña. Carmen E. Guamán Gualán and. Dña. Maria Hortensia Baños Montes and. D. Leoncio Lecuona Goya jn. D. B.Tomás Elorza Ugarte jn. Dña. Luz H. Tapia Bonilla and. Dña. Fatima Er Rmaili Arrob and. Dña. Jasna L. Pavletich Matus and. Dña. Naiara Laburu Zubiarrain and. Dña. Maria Mercedes Esnaola Azcune and. Dña. Maria Aránzazu Arriet Azpiroz and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

D. Manuel R. Guananga Caiza jn. Dña. Maria Lourdes Tranche Paternain and. Dña. Mahjouba Lakhloufi Bilal and. D. Rafael Dario Heredia Quispe jn. Dña. Ivonny I. Gavilanez Montero and. Dña. J.María Meneses Uve and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Don Luís Intxauspe Arozena jn. Doña Miren Kistiñe Lujanbio Galdeano and. Don Aitor Miner Aginaga jn. Doña Idurre Conde Santa Cruz and. Don Iker Goenaga Gubia jn. Doña Gloria Mendinueta Yeregui and. Don Asier San Emeterio Otegui jn. Don Beñat Amenabar Perurena jn. Doña Nahiara Sanchiz Arregui and. Doña Ainitze Genua Sistiaga and. Doña Maite Lizeaga Errazkin and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a 12. 13. 14. 15. 16. 17.

N.º 77

Don José Luís Eizmendi Tapia jn. Doña María Teresa Dorronsoro Yurramendi and. Don Iker Osa Celaya jn. Doña María Begoña Zuza Zabalegui and. Don Gorka Bilbao Tejada jn. Doña Maddi Iradi Iturrioz and.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Beatriz Fernandino Goitia and. D. Txema Mercado Acero jn. D. Jesús María Uzkudun Illarramendi jn. Dña. Maria Araceli Larios Redondo and. D. Angel Martín Sánchez jn. Dña. Maria Elena Espinosa Gasco and. Dña. Jaione Zubeldia Tellechea and. D. Juan Carlos Villaverde Galeron jn. D. Jose Francisco Ariztimuño Amas jn. D. Pedro Herrero Alvarez jn. D. Joxean Esnal Muguruza jn. D. Emeterio Alonso Alonso jn. Dña. Garoa González Fernandino and. (Independiente) D. Manuel Rodriguez Moreno jn. Dña. Angeles Martinez Ramirez and. Dña. Vitxori Barcena Alonso jn. D. Marcelo Usabiaga Jauregui jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Iñaki Arratibel Olaciregui jn. D. Iñaki Barrio Sagastume jn. Dña. Edurne Urkia Aldaregia and. Dña. Isabel Santiago Gomez and. D. Joxan Rekondo Sanz jn. D. Edorta Aizpurua Ansa jn. D. Jesus Mari Astarbe Alberro jn. Dña. M.ª Carmen Izaguirre Olabea and. D. Patxi Artola Santa Cruz jn. Dña. Edurne Arratibel Olaciregui and. D. Iñaki Rekondo Sanz jn. D. Simon Goicoechea Aramburu jn. Dña. Teresa Armendariz Apaolaza and. D. Ibon Linazasoro Beloki jn. Dña. Pilar Ollokiegi Otaegi and. Dña. Arantza Albizu Ormazabal and. D. Antonio Errazkin Beldarrain jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

371


372

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

HONDARRIBIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. José Miguel Ochoteco Aguirre jn. D. Igor Diego Luna Urraca jn. Dña. María del Carmen Zavaleta Condori and. Dña. Olga Paloma Alvarez Peinado and. D. José María Carpintero Gómez jn. D. Antonio Caballero Escos jn. Dña. María Rubialejos Morago Veganzonez and. D. Fernando Roan Gómez jn. D. Alberto García Palomo jn. Dña. María Luisa Galainena Soler and. D. Juan Brito de Donesteve Velázquez-Gaztelu jn. Dña. María Amparo Rubi Vargas and. D. Alfonso Ussía Moya jn. Dña. Cándida García de Miguel and. Dña. Gemma Romera Gómez and. D. Iñigo Méndez de Vigo Montojo jn. Dña. María Rosario Dorda Lucas and.

N.º 77 14. 15. 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Aitor Kerejeta Cid jn. D. Juan María Altuna Muñoa jn. D. Txomin Sagarzazu Ancisar jn. Dña. Lupe Olaskoaga Susperregi and. Dña. Amaya Gezala Ortiz and. D. Gregorio Berrotarán Etxeberria jn. Dña. Maite Pelaez Arregi and. Dña. Katrin Martínez de la Valle and. D. Martxelo Olaziregi Delpuerto jn. D. Juan Luis Silanes Agirre jn. Dña. Marta Amunarriz Emazabel and. Dña. Rosa Gómez González and. D. Eugenio Elduayen Eizagirre jn. Dña. Haizea Kanpandegi Errazkin and. D. Ignacio Guruzeta Galdós jn. Dña. Arantza Lasa Ansalas and. D. Norberto Emazabel Zabala jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Luis Agirre Errazkin jn. 2. Dña. Uxue Zabala Urigain and. 3. D. Eduardo Basterretxea Mantzarraga jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Jesús Ignacio Alvarez Yeregui jn. D. Ramón Laborda Larzabal jn. Dña. Miren Edurne Prieto Zurutuza and. (Independiente) Dña. Alicia Pino Cumplido and. D. Avelino Manuel Vázquez González jn. Dña. Maria Jesús Garín Esnaola and. Dña. Carmen Maura Amunategui and. Dña. Estela Galán Marijuan and. D. Iñigo Gonzalo Fernández López jn. (Independiente) D. Borja González Amores jn. (Independiente) Dña. Ruth María Josefa Cerrillo Vélez and. Dña. Begoña Arroyo Solorzano and. D. José Carlos Alonso Alonso jn. (Independiente)

D. Jose Antonio Maturana Plaza jn. D. Pedro José Olazabal Ortiz jn. Dña. Coro López de Briñas Ordax and. D. Francisco Javier Garmendia Martínez jn.

Aralar (ARALAR)

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Francisco Rodríguez Fenoll jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Eñaut Elizegi Sarasola jn. D. Juan Luis Lazcanotegui Bernas jn. (Independiente) D. Jabier Sainz Pezonaga jn. Dña. Mertxe Etxegoien Arandia and. (Independiente) Dña. Inmaculada Concepción Balerdi Rezola and. (Independiente) D. Eneko Lekuona Artola jn. (Independiente) Dña. Ana Maria Elizazu Aizpiolea and. (Independiente) D. Liher Almandoz Gastón jn. (Independiente) Dña. Miren Arantza Arregui Artano and. (Independiente) Dña. Miren Itsaso Ibarguren Alberdi and. (Independiente) D. Francisco José Mendizabal Aguirre jn. (Independiente) Dña. Leire Beristain Aramendi and. (Independiente) Dña. Inés Leibar Errasti and. (Independiente) D. Imanol Ruiz Pérez jn. D. Sergio Garcia Mugica jn. Dña. Julia Rodríguez Jorge and. (Independiente) D. Julián Martín García Esteban jn. (Independiente)

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Ibai Labayen Zapirain jn. D. Jon Mikel Garmendia Mugica jn. D. Juan Ortiz Armendariz jn. Dña. Catherine Jeanne Antoinette Noblia Richard and. Dña. Marilena Castillo Gil and. D. Carlos María Gebara Urkiola jn. Dña. Maria Pilar Betelu Satrústegui and. Dña. Maria Dolores Legorburu Carricaburu and. D. Jose Antonio Oronoz González jn. Dña. Olatz Ugalde Lujambio and. D. Ion Sagrado Valvielso jn. D. Eusebio Berridi Aranberri jn. D. Juan Pablo Zabala Rodríguez jn. Dña. Ainhoa Agirre Lapitz and. Dña. Maria Sagrado Alza Sorondo and. Dña. Maria Teresa Tena Bengoechea and. D. Nestor Basterrechea Arzadun jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Joseba Andoni Garmendia Etxaniz jn. 2. Dña. Maria Carmen Iruretagoyena Alvarez and. 3. D. Xavier Bac Strubell jn.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Maria Angeles Santos Prieto and. Dña. Vanesa Rodrigo Nieto and. D. Jose Antonio Cabrera Mendez jn. D. Amancio A. Paniego Gomez jn. Dña. Ainhoa Marañón Alcon and. D. Ramón Rodríguez Goñi jn. Dña. Elena Jorge Cepa and. D. Arturo Rodrigo Lozano jn. Dña. Josefina Goñi Arruabarrena and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

N.º 77

D. Ion Andoni Labari Oyarzabal jn. Dña. Maria Teresa Quiles Jimenez and. D. José Felipe Fernandez de Aranguiz Martínez jn. D. Gregorio Etxebeste Murguiondo jn. Dña. Milagros Aristi Arruabarrena and. D. Sebastián Ramirez Morente jn. Dña. Josefa Ramirez de la Piscina Fernandez and. D. Javier Santos Prieto jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Ion Elizalde Caballero jn D. Xabier Tife Susperregi jn. (Independiente) Dña. Ixabel Olazabal Lekuberria and. Dña. Iratxe Amiama Altuna and. (Independiente) D. Arturo Ruiz de Loizaga González jn. (Independiente) D. Iker Oliveri Ruiz de Muniain jn. (Independiente) D. Sebas Arana Rodriguez jn. (Independiente) Dña. Jaione Arizmendi Mitxelena and. (Independiente) D. Patxi Garay Diaz jn. (Independiente) Dña. Lupe Iza Imaz and. (Independiente) D. Juan Oiarzabal Serrano jn. D. Santiago Martinez Lekuona jn. (Independiente) D. Urko Lekuona Lartigue jn. Dña. Maria Altuna Bengoetxea and. (Independiente) Dña. Eider Ortega Arsuaga and. (Independiente) D. Xabi Lasa Brun jn. (Independiente) Dña. Garbiñe Iglesias Arana and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Patxi Urkia Ugarte jn. (Independiente) 2. Dña. Marisol Beloki Bengoetxea and. 3. D. Imanol Subijana Sanchez jn. (Independiente)

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

373


374

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

IRUN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Dña. Juana María de Bengoechea Estrade and. D. Jose María Trimiño Hidalgo jn. Dña. Muriel Larrea Laso and. D. Jose Manuel Lizarraga Dorda jn. D. Iñigo María Manrique Cia jn. D. Santiago Reyes Rodriguez jn. Dña. Ines Baroja Horrillo and. Dña. María Begoña Ortega Yustos and. Dña. Elvira María Pascual Izquierdo and. D. Iñigo de Olazabal Sans jn. Dña. María Encarnación Aramendia Alonso and. Dña. Rita María Fernandez Bravo and. D. Jesús Luis Sémper Sampayo jn. D. José de las Heras Notario jn. D. Alvaro Arrieta Konyay jn. Dña. María Cándida Fernández Ferrera and. Dña. Patricia Medjidi Juez and. Dña. María Lourdes Muñoz Herraez and. D. Arturo Emilio Maneiro Angulo jn. D. Salvador Jaime Santa Cruz Cuadra jn. Dña. Encarnación Hidalgo Carmona and. Dña. María de las Mercedes Llorente Cestero and. D. Gustavo Manuel de Arístegui San Román jn. D. Francisco de Borja Sémper Pascual jn. D. Francisco Javier Arenas Bocanegra jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Francisca Aguilar Humanes and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D. Xabier Iridoy Olaizola jn. D. Jose Enrique Corchón Alvarez jn. Dña. Ana Gayoso Artetxe and. D. Enrique Aizpiolea Igiñiz jn. (Independiente) Dña. Elena Etxegoyen Gaztelumendi and. Dña. Josune Gómez Sarasola and. D. Mikel Gayoso Alberro jn. Dña. Guadalupe Olaizola Emazabel and. D. Gorka Alvarez Aranburu jn. Dña. Maria Lourdes Larraza Quilez and. D. Mikel Estomba Fernandez de Ocariz jn. D. Mikel Aristegi Pérez jn. Dña. Rita Olaizola Larrea and. D. Aitor Oiartzabal Zabalegi jn. Dña. Irene Kastezubi Arellano and. D. Antonio Mangas Montoya jn. Dña. Maritxu San Pedro Saenz and. Dña. Jasone Ugarte García de Andoin and. D. Oscar Luque Lezcano jn. Dña. Estíbaliz Galduroz Alvarez and. D. Antonio Iturria Macicior jn. D. Aitor Olaizola Zubillaga jn. Dña. Lourdes Retuerto Serrano and. Dña. Oihana Andueza Igiñiz and. D. Juan José Izaguirre Iguiñiz jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Ibone Lazkano Pérez and. 2. D. Bernardo García Etxeberria jn. 3. D. Mikel Garikoitz Errezola Ugarte jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. D. Jose Antonio Santano Clavero jn. 2. D. Miguel Angel Páez Escamendi jn. 3. Dña. Maria Teresa Asunción Cruzado Barrenechea and. 4. Dña. Cristina Laborda Albolea and. 5. D. Pedro Alegre Arrizabalaga jn. (Independiente) 6. D. Fernando San Martín Gubia jn. 7. Dña. María Belén Sierra Cantalapiedra and. 8. D. Félix Joaquín Asensio Robles jn. 9. Dña. Goizane Alvarez Irijoa and. 10. D. Javier Cia Elola jn. 11. Dña. María Soledad Gómez Adrian and. 12. D. Felipe Javier Pascua jn. 13. D. Sergio Corchón Arreche jn. 14. Dña. Azahara Domínguez Urtizberea and. 15. D. Borja Huerga Herrera jn. 16. D. David Martínez Notario jn. 17. Dña. Maria Dolores Tasis Jerez and. 18. Dña. Adela Michelena Cantador and. 19. D. José Garcia Miller jn. 20. D. Carlos Hernández Encinar jn. 21. Dña. Juana Albolea Sánchez and. 22. Dña. María Fernández Cadena and. 23. Dña. Francisca García Lumbreras and. 24. D. Valentín Iglesias Iglesias jn. 25. D. Antonio Sánchez Jerónimo jn.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D. José Miguel Ferreira San Miguel jn. D. Raúl Vázquez Goncalves jn. D. Francisco Javier Del Hoyo Gómez jn. Dña. Patricia Alcalá Marín and. Dña. María Pilar Soria Moya and. D. José Cruz Ruiz Villandiego jn. D. Juan Antonio Relancio Borao jn. Dña. Ane Fabo Aranzábal and. Dña. Cristina Herzog Sánchez and. D. Mateo Carmelo García Lozano jn. D. Melchor Rodrígez Alvarez jn. D. Roberto Pellicer Blasco jn. Dña. Ana Cristina López Caballero and. Dña. María Josefa Aranzábal Conde and. D. Pedro Tejedo Aznar jn. D. José Andreu Almazán jn. D. Miguel Angel Orts Cervera jn. Dña. María Cruz Labayen Del Campo and. Dña. Rita Aparicio Serrano and. D. Eduardo Ollero Llana jn. Dña. Amelia Méndez Alvarez and. D. Ignacio Ordóñez Monfort jn. Dña. María Angeles Irun Rubio and. Dña. Ludovina Benvinda Goncalves Carneiro and. D. José Luis Vázquez Vidal jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Desirée García Hernández and. 2. Dña. María Estíbaliz Garmendia Alustiza and. 3. D. Gonzalo Alvarez Cubero jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D. Silvestre Balerdi Rezola jn. Dña. Maria Isabel Castelló Goyenechea and. Dña. Karmele Tolosa Erro and. (Independiente) D. José Cayetano Diez González jn. (Independiente) Dña. Aintzane Sancho Valdivieso and. (Independiente) D. Iker Koldo Basalo Medrano jn. (Independiente) Dña. Garazi Muguruza Aseginolaza and. D. Aitor Bengoechea Urretabizcaya jn. Dña. Karmele Egües Aizpiolea and. D. Etor Carro Lupardo jn. (Independiente) D. Ignacio de Loyola Salaverria Zarrazquin jn. D. Koldo Alberdi Sagardia jn. Dña. Maria Milagros Estivariz Lasa and. (Independiente) D. Iker Balerdi Estivariz jn. (Independiente) Dña. Maria Pilar Lasa Ibáñez and. (Independiente) Dña. Lucia Larraza Aramendi and. (Independiente) D. Sabas Amoedo Dieguez jn. (Independiente) D. Mikel Alberdi Egües jn. Dña. Maria Aránzazu Estivariz Lasa and. (Independiente) Dña. Isabel Cosme Garcia and. (Independiente) Dña. María Corta Albisua and. (Independiente) Dña. Laura Ferraz Ballarín and. (Independiente) D. Julen Aranguren Aizpurua jn. (Independiente) Dña. Miren Aintzane Josune Arizmendiarrieta Ansorregui and. (Independiente) D. Iñaki Aldekoa Azarloa jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D. Oinatz Mitxelena Unduate jn. Dña. Lohitzune Charola Gurruchaga and. D. Juan Maria Unanue Unzueta jn. Dña. Miren Olatz Aguirre Lesaca and. D. Juan Carlos Martínez Areta jn. D. Jokin Melida Beltran de Heredia jn. Dña. Maria Lopetegui Manterola and. D. Asier Ocerin Ibáñez jn. Dña. Irati González Jaimerena and. Dña. Maite Elizondo Cuñado and. D. Jose Miguel Martínez Areta jn. Dña. Idoia Carrera Etxebeste and. D. Miguel Beltran de Heredia Ereño jn. Dña. Olatz Ubegun Segurola and. D. Pau Montagut Ibañez jn. Dña. Garazi Charola Gurruchaga and. D. Aingeru Zubiria Oyarzabal jn. Dña. Ainhoa Kintana Martínez and. D. Agustín Manuel Thalamas Mirón jn. Dña. Ruth Sánchez Uzcudun and. D. Javier Fernández Haya jn. D. Iñaki Gaztelumendi Izaguirre jn. Dña. Maria Ventura Quesada Alcain and. D. Jesus Miguel Munguia Echeverria jn. Dña. Patricia Telleria Gallastegui and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Eneko Belaunzarán Lizarraga jn. 2. Dña. Maite Gutierrez Quesada and. 3. D. Jose Luis Bermejo Morales jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

375

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D. Manuel Millán Jiménez jn. D. Jon Hernández Hidalgo jn. Dña. Ana Isabel Muñoz Gómez and. D. Proko Gomez Pinto jn. (Independiente) Dña. Maria José Nogués Vázquez and. D. Javier Gómez Benito jn. «Beno» (Independiente) D. Fernando Arocena Arruabarrena jn. Dña. Pilar Moreiro Fernández and. D. Juanjo Toledo Elizazu jn. Dña. Maria Junkal Oiartzun Rodriguez and. (Independiente) D. Fernando Sánchez González jn. (Independiente) D. Cesareo Moreno Martín jn. Dña. Yolanda de Pablo Garcia and. (Independiente) D. Ricardo Sánchez Urolategui jn. (Independiente) Dña. Maria Angeles Silva Garcia and. (Independiente) D. Jose Manuel Alvarez Quintana jn. D. Victor Torrijos Cantero jn. Dña. Elena Millán Ortega and. (Independiente) D. Florentino Zamora Tremiño jn. (Independiente) Dña. Rosa M. Torres López and. (Independiente) D. Iñigo Ximénez Crespo jn. Dña. Heli Gómez Pinto and. (Independiente) D. Jon Karla Vielba Quintana jn. Dña. Nerea Escolar Vázquez and. D. Manuel Jiménez Olea jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D. Jose Luis Alberro Bengoetxea jn. D. Juan Carlos Marcos Rojo jn. Dña. Edurne Oyarbide Zubillaga and. (Independiente) D. Jose Antonio Isidoro Sanchez jn. (Independiente) Dña. Itziar Fernandez Aizpuru and. (Independiente) D. Fernando Zabala Coello jn. (Independiente) D. Martin Beramendi Brit jn. Dña. Amaya Egaña Gimenez and. (Independiente) Dña. Patricia Mares Segura and. (Independiente) D. Josu Urtizberea Oronoz jn. (Independiente) Dña. Isabel Cia Arce and. Dña. Maite Arregi Martinez and. (Independiente) Dña. Silvia Perez Rouco and. (Independiente) D. David Fernandez Uribarri jn. D. Iñigo Landa Larrazabal jn. Dña. Nikole Elizalde Caballero and. (Independiente) D. Miguel Angel Peña Rebolleda jn. (Independiente) D. Jose Mari Garcia Coto jn. (Independiente) D. Ricardo Ortega Ortiz jn. (Independiente) Dña. Juncal Larraza Salaberria and. (Independiente) Dña. Nora Isidro Fernandez and. (Independiente) D. Luis Lopez Mendo jn. (Independiente) D. Marcelino Martin Mahillo jn. Dña. Carmen Arsuaga Aguirreurreta and. D. Perfecto Ezkerro Miranda jn.


376

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

LASARTE-ORIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Vanesa Vélez de Pablos and. D. Juan Andrés Segura Solla jn. D. Ignacio Felipe Bautista Samaniego jn. Dña. Josefa Cristina Carrasco Martínez and. Dña. Guillermina Hernández Mata and. D. Luis Fernando Quiroga Ferro jn. D. Antonio Rincón Diaz jn. D. Manuel Rubias Carrera jn. Dña. Maria Pilar Pardo Canga and. Dña. Concepción de Carlos Mendoza and. D. Guillermo Yankel Barrio Colongues jn. D. Luis Miguel Poyato Molina jn. D. Manuel Padín Fernández jn. Dña. Carmen González Blázquez and. Dña. Maria de la Gloria Presa de la Cuesta and. Dña. María José Navarro Muñoz Cobos and. D. Juan de Dios Villena Olea jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Eusebia Torres Herrera and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Estitxu Alkorta Barragan and. D. Boris Nogales Benito jn. D. Juan María Iradi Erauskin jn. D. Oscar Sevilla Rendós jn. Dña. Elisabet Iradi Arteaga and. Dña. Aizpea García de Andoin Egurza and. D. Juan María Alkorta Etxeberría jn. Dña. Inmaculada San Sebastián López and. Dña. Itziar Arroyo Karrera and. D. Santos Aranzazistroqui Irizar jn. Dña. María Jesús Iraola Iraola and. D. Luis María Ansa Goenaga jn. D. Calixto Marichalar Iraola jn. Dña. Maria Concepción Alonso Garay and. Dña. Araceli Diaz de Alda García de Acilu and. Dña. Milagros Tejería Amunarriz and. D. Jose Antonio Oyaneder Barandiarán jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ascensio Gaztañaga Garmendia jn. 2. Dña. María Soledad Tejería Amunarriz and. 3. Dña. Virtudes Eizagirre Alegria and.

N.º 77 14. 15. 16. 17.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Mercedes González Montes and. D. Julio González González jn. D. Jacinto Hernández Martín jn. Dña. Tomasa Pelaz Garcia and.

Plataforma Ciudadana Lasarte-Oria (P.C.L.O.) 1. Dña. Ana Isabel Prieto Narciso and. 2. D. Juan José Castro Domínguez jn. 3. Dña. María Andrea García Bazerque and. (Independiente) 4. D. Francisco Javier Del Valle Peña jn. (Independiente) 5. D. Joseba Iparraguirre Usarralde jn. (Independiente) 6. Dña. Nuria González Vergel and. (Independiente) 7. D. Jose Ignacio Mendiluce Aristondo jn. (Independiente) 8. Dña. Ana María Sainz Alvarez and. (Independiente) 9. D. José Ramón San Sebastián López jn. 10. Dña. Francisca Garcia Torres and. 11. D. Raul Arias Casares jn. (Independiente) 12. Dña. Maria Alberta Exposito Argos and. (Independiente) 13. D. Francisco Gabriel Gavilan Castillo jn. (Independiente) 14. Dña. Maria del Carmen Manso Pérez and. (Independiente) 15. D. Jesús Mate Lerma jn. (Independiente) 16. D. Carlos de Saa Garcia jn. (Independiente) 17. Dña. Rosa Isabel Ausin Toquero and. (Independiente)

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Mayi Bengoetxea Agirresarobe and. Dña. Miren Zaldua Uribeetxeberria and. D. Txomin López Amenabar jn. (Independiente) D. Iñaki Albistur Marín jn. Dña. Ana Landa Goenaga and. (Independiente) D. Anartz Fernández Duo jn. Dña. Maria Angeles Zuloaga Ibarra and. (Independiente) Dña. Maria Jesús Benarroch Margarit and. (Independiente) D. Eneko Fernández Peña jn. D. Patxi Xabier Betelu Eceiza jn. D. Juan Carlos Yerobi Bengoetxea jn. (Independiente) Dña. Maria Teresa Fernández de Hojas and. (Independiente) D. Julio Rodríguez Delgado jn. Dña. Irene Merino Amiama and. (Independiente) D. Juan Ignacio Oyarbide Pascual jn. (Independiente) D. Koldo Artola Larrea jn. Dña. Neidy Rodríguez Delgado and. (Independiente)

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)

Ezker Batua-Berdeak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Jesús María Zaballos de Llanos jn. D. Iñaki Mirena Mugica Flores jn. Dña. Nerea Artamendi Erro and. D. Jesús(Chus) Alonso Ocáriz jn. (Independiente) Dña. María Lourdes Acevedo Beldarrain and. D. Martín Moreno García jn. Dña. Maria Luisa Zubiri Bustillo and. D. Fernando Escoriaza Larraya jn. Dña. Nicolasa (Nicol) Palacios Agudo and. D. Iñigo Alonso San Vicente jn. D. José(Michel) Rodríguez Torre jn. Dña. María Guadalupe Mazuela González and. D. José Luis(Rioja) López Ruiz jn.

D. Ricardo Ortega Gonzalez jn. Dña. Gema Peña Romo and. D. Josean Cuesta Tascón jn. Dña. Maria Eugenia Aizpuru Goyenetxe and. D. David Franco Chavalé jn. Dña. Mariví Abreu Flores and. D. Rafael Fernandez Navarro jn. Dña. Rosa Artola Amenza and. D. Alvaro Lobo Ruano jn. D. Jesús Manuel Dieguez jn. Dña. Arritxu Amas Méndez and. D. José Luis Garcia Egaña jn. Dña. Maria Milagros Hontiyuelo Molinera and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a 14. 15. 16. 17.

N.º 77

Dña. Alba Manuel Hontiyuelo and. D. Jesús Arteche Esquisabel jn. Dña. Joana Tamayo Sánchez and. D. Carlos Quintana Laduz jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Pablo Berrio Ramirez jn. Dña. Nerea Sanchez Lopez and. D. Gorka Lizarraga Erro jn. Dña. Alaitz Mendizabal Urdanpilleta and. D. Tasio Arrizabalaga Azpiroz jn. Dña. Maria Isabel Zurutuza Otabide and. D. Gorka Segurola Dorronsoro jn. Dña. Maria Pilar Kastresana Razkin and. D. Javier Pontesta Peña jn. Dña. Iugaitz Illarramendi Sarabia and. D. Ibai Diez Alvarez jn. Dña. Maria Juncal Perez Arruabarrena and. D. Iban Urkizu Ortitz Guzmaneko jn. Dña. Maria José Salaberria Iraola and. D. Xabier Bobillo Gomez jn. Dña. Ane Labaka Mayoz and. D. Aritz Bergara Etxaniz jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Arantzazu Izagirre Sagarna and. 2. D. Eneko Oroz Ormazabal jn. 3. Dña. Maria Jose Erauncetamurguil Ormaechea and.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Natxo Izeta Beraetxe jn. D. Jesus Izeta Beraetxe jn. D. Jesus Eleicegui Zuñiga jn. Dña. Charo Garmendia Azurmendi and. Dña. Aurora Saez Diaz and. (Independiente) D. Mariano Ibarreta Lasarte jn. Dña. Arantza Solaberrieta Igartua and. (Independiente) D. Pello Ormazabal Mendiguren jn. Dña. Manoli Esteban Perez and. (Independiente) D. Jose Manuel Yarza Etxabe jn. D. Jexux Artetxe Lazkano jn. Dña. M.ª Angeles Del Olmo Lopez and. D. Jose Mari Saez Uña jn. (Independiente) Dña. Nekane Larzabal Oronoz and. D. Bixente Lizarreta Argibe jn. Dña. Arantza Izeta Beraetxe and. D. Pello Illarreta Larrañaga jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

377


378

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

LEZO Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Pedro Manuel Sánchez Canales jn. Dña. María Teresa González Fajardo and. D. Manuel Pizarro Martín jn. D. Javier Fernando Barrero Merino jn. Dña. María Milagros Amor Moreno and. D. Juan Manuel Antonio Solaeche Bielsa jn. D. Angel Sánchez Urbano jn. Dña. Bárbara Alejandra Soriano Manzano-Monis and. D. Angel Luis Uceda Alonso jn. Dña. Isabel Clara Viñas Valcarcel and. D. Juan Antonio Vilches Vivancos jn. Dña. Maria Pilar Alonso Baños and. D. José Manuel Ramos López jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Miguel Antonio Arrizabalaga Brusín jn. Dña. Mayra del Carmen Cruz Robelo and. Dña. María León Del Pozo and. D. Jose María Boto Sancho jn. D. Nicanor Barradas Piris jn. Dña. Antonia Juez López and. D. Manuel Cerviño Benito jn. Dña. Maria Dolores Landín Pombo and. D. José Varela Pampín jn. D. Antonio Redondo Gómez jn. Dña. Maria Teresa Pérez Centeno and. D. Joaquín María Sánchez Hernández jn. Dña. Ana Isabel Gabino Barradas and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Kepa Garbizu Azkue jn. Dña. Xubero Ubillos Apaolaza and. D. Enrique Figueroa Laboa jn. Dña. Noemi Arberas Oses and. D. Aitor Mimendia Artuzamonoa jn Dña. María Jesús Idoeta Madariaga and. D. Patxi Sarasola Cobos jn. D. Alfredo de la Puente Pagola jn. Dña. Idoia Elorza Gurrutxaga and. D. Ricardo Salaberria Galarraga jn. Dña. Arantzazu Ocio Larrañaga and. D. Angel María Errasti Sarasa jn. D. Xabier Olaizola Zubillaga jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria José Egurza Salaverria and. 2. D. Antonio Amondarain Aizpurua jn. 3. Dña. Maria Juliana Arrizabalaga Olaizola and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Ainhoa Zabalo Loyarte and. D. Mikel Arruti Salaberria jn. Dña. Ainhoa Inchaurrandieta Ezcurra and. D. Iñaki Lartigue Zabalecu jn. Dña. Garazi Cuesta Unzain and. D. Angel Portugal Formoso jn. Dña. Naroa Tubilla Ziganda and.

N.º 77 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 D. Luis Garrido Corral jn. Dña. Lucia Aramburu de la Cal and. D. Juan Luis Lopetegui Salaverria jn. Dña. Miren Tarragona Pérez and. Dña. Cristina Casillas Lete and. Dña. Maria Gema Cuesta Garmendia and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Joxe Mikel Garmendia Etxandi jn. 2. Dña. Maria Luisa Navarro Lujambio and. 3. Dña. Maria Carmen Zorita Arratibel and.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Juan Manuel Cendon Chavero jn. Dña. Jaione Asurabarrena Hernández and. D. Antonio Oliden Etxebeste jn. D. Javier Martin Olivera jn. Dña. Irune Minguez Zabala and. D. Jose Vicente Arizaga jn. Dña. Maria Angeles Murillo Gómez and. D. Ignacio Guevara Garcia jn. (Independiente) Dña. Vicenta Deobarro Ramos and. D. Salvador Gomez Nogeira jn. D. Jose Antonio Mantecon Gutierrez jn. Dña. Maria del Rosario Cabrera Díaz and. D. Enrique Baratta Fernandez jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Endica Queiruga Suarez jn. (Independiente) D. Ivan Miguel Eraña Soraluce jn. (Independiente) D. Ander Queiruga Suarez jn. (Independiente) Dña. Olatz Laffage Babiano and. (Independiente) Dña. Maria Echaide Alzuri and. (Independiente) D. Luis Javier Garrido Palomares jn. (Independiente) D. Ruben Gonzalez Peña jn. (Independiente) D. Zuhaitz Munduate Aparicio jn. (Independiente) Dña. Ainhoa Fuentes Arteaga and. Dña. Bakarne Azpillaga Ruiz and. (Independiente) D. David Martin Urquia jn. (Independiente) D. Jon Bediaga Echaide jn. (Independiente) Dña. Maria Pilar Tomasa Alonso Fourcade and. (Independiente)


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

OIARTZUN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Manuel Jorge Martín Montero jn. Dña. Marina Ascensión Garcia Rodriguez and. D. Francisco Manuel Hidalgo Fortes jn. D. Carlos Montes Rodríguez-Escalona jn. Dña. Maria del Mar Domene Roma and. D. Angel Ramón Martínez Bastida jn. D. Eduardo Antonio Martínez Doncel jn. Dña. Blanca Isabel Valles Paules and. Dña. Maria Luisa Soto López and. Dña. Ana Isabel Fernández Guisado and. D. José Gómez López jn. D. Joaquín Sánchez Pastor jn. Dña. Maria Teresa Martorell Ruiz and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Aitor Santxez Urkia jn. D. Mikel Idiazabal Gorrotxategi jn. Dña. Idoia Yeregui Tellería and. D. Iñaki Arbelaitz Mitxelena jn. Dña. Jone Oiarbide Iruretagoiena and. (Independiente) D. Josetxo Gaztelumendi Arrillaga jn. Dña. Arantza Aristizabal Portu and. D. Jose Antonio Sistiaga Legorburu jn. D. Jenaro Kortajarena Amiano jn. Dña. Koro Sistiaga Agirre and. D. Joxe Otaegi Uranga jn. D. Xabier Larruskain Iza jn. Dña. Maria Carmen San Jose Galarraga and. (Independiente)

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Xabier Etxeberria Arrue jn. 2. Dña. Isabel Yarzabal Portugal and. (Independiente) 3. D. Julio Jauregi Alonso jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Rafaela Romero Pozo and. D. Ricardo Gutierrez Garcia jn. Dña. Maria Belén Curiel Antón and. D. Enrique Aguirrebeña Alonso jn. Dña. Miren Zuriñe Ibeas Retenaga and. Dña. Carmen Corales Fouz Escobero and. D. Ernesto Gorosabel Amuategui jn. D. Mauricio Lorenzo de la Torre jn. Dña. Rosa María Lorenzo Revuelta and. D. Tomás Hernández Churruca jn. Dña. María Arsenia Pérez Abascal and. D. Igor López Quicios jn. Dña. Maria Angeles Apalategui Garcia and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Aiora Pérez de San Román Uría and. Dña. Irati Etxebeste Madariaga and. D. Pedro Moisés Aramendi Jauregui jn. D. Zigor Goicoechea Retegui jn. Dña. Manuela Larrayoz Arregui and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

379

D. Jon Oihan Tello Loyarte jn. Dña. Miren Koldobike Iragorri Gaztañaga and. D. Asier Legorburu Del Sol jn. Dña. Eider Mitxelena Iribarren and. Dña. Miren Maite Irigoyen Aizarna and. D. Javier Arbelaiz Berrondo jn. Dña. Oihana Irastorza González and. D. Manuel Goicoechea Lecuona jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

D. Francisco Moreno Cejudo jn. Dña. Arantza Mitxelena Arbelaitz and. D. Pedro Del Olmo Herrera jn. Dña. Maria Isabel Eguiazabal Aguirrezabala and.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Xanet Arozena Muxika jn. Dña. Gemma Roteta Lopetegi and. D. Jagoba Larburu Iza jn. D. Alex Los Santos Ferreres jn. Dña. Lali Santesteban Elizaga and. (Independiente) Dña. Cristina Martínez Garrido and. (Independiente) D. Iñaki Olaizola Antxustegi jn. (Independiente) Dña. Gemma Lopetegui Oliva and. (Independiente) Dña. Ester Giner Garcia and. (Independiente) D. Rafael Bergaretxe Urdanpilleta jn. (Independiente) Dña. Mirari Aduriz Cazabon and. (Independiente) D. Eugenio Arocena Eguimendia jn. (Independiente) D. Jacinto Larburu Lecuona jn. (Independiente)

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Lorea Etxezarreta Loinaz and. (Independiente) Dña. Lourdes Cintero Tostado and. (Independiente) D. Aitor Arregui Uriarte jn. (Independiente) D. Bittor Bergaretxe Abarrategui jn. (Independiente) Dña. Katrin Alberdi Egües and. (Independiente) Dña. M.ª Josefa Iturrospe Peña and. (Independiente) D. Xabier Oianguren Zubizarreta jn. D. Francisco Javier Elizegi Ansorena jn. (Independiente) Dña. M.ª Jose Rodrigo Garces and. (Independiente) Dña. Miren Yosune Igoa Franches and. (Independiente) D. Miguel M.ª Cincunegui Artola jn. (Independiente) Dña. Oihana Lekuona Rekalde and. (Independiente) Dña. Josebe Egurbide Arrieta and. (Independiente)


380

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ORIO Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Antonio María Ibargoyen Esnal jn. D. Heraclio de Miguel Iglesias jn. D. Alejandro Antón Moriñigo jn. Dña. Visitación Gómez Martínez and. Dña. Ana María Ruiz Andrino and. Dña. Cleopatra Hernando Bermejo and. D. Santiago Gayubo Hernando jn. Dña. Aurora Raquel Asenjo Parra and. D. Manuel Fernandez Pardellas jn. D. Angel Martínez La Orden jn. D. Rafael Terrones Gómez jn. Dña. Leonor Garcia Pajarón and. D. Carlos Santiago Mezquita jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Jon Redondo Lertxundi jn. Dña. Noemi Ostolaza Arcauz and. D. Angel Del Hoyo Bravo jn. Dña. Lourdes Salsamendi Goñi and. D. Eugenio Cotado Iturain jn. Dña. Elena Etxeberria Sedano and. D. Fernando Ortiz de Guinea Pérez de Nanclares jn. Dña. Argiñe Azcarate Suinaga and. Dña. Arantxa Sarasua Etxeberría and. D. Jose Luis Loidi Arambarri jn. D. Juan Mari Irastorza Elorza jn. D. Santi Peiro Iruretagoiena jn. Dña. Miren Elisabeth Huegun Arruabarrena and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Txomin Goikoetxea Oliden jn. 2. D. Miguel Angel Sarasua Oliden jn. 3. Dña. Aurora Urdangarín Aizpurua and.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Jesús José Juan Rodriguez Pousa jn. D. Jose Ignacio Rodrigo González jn. Dña. María Concepción Zaldua Albizu and. Dña. María Elena Baylin Zaldua and. D. Antonio Lucas Azpeitia jn. D. Mikel Agirrezabal Iribar jn. Dña. Maria Asunción Nogués Martitegui and. D. Fermín Encinas Torres jn. Dña. Ana María Alberdi Ugalde and. D. Luis Ayuso de la Fuente jn. Dña. María Begoña Uribeecheverría Elorza and. D. Marcelino Salvador Bartolomesanz jn. Dña. Ana Priede Merchán and.

Orain: Orioko Aukera Independientea 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dña. Miriam Uranga Egurza and. D. Jokin Izagirre Zabala jn. D. Mikel Aranzábal Urbieta jn. D. Jose Angel Iparragirre Alberdi jn. Dña. Amaia Uranga Azkue and. Dña. Josefa González Sánchez and

N.º 77 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Eneritz Odriozola Irastorza and. D. Jaime José Colado Gutiérrez jn. D. Iñigo Arruti Aguirre jn. Dña. Arantxa Manterola Lerchundi and. D. Andoni Fernández Ostolaza jn. Dña. Maria Angeles Uranga Uranga and. D. Luis María Adúriz Iruretagoyena jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Beñat Solabarrieta Albizu jn. D. Jon Aguirresarobe Lopetegui jn. Dña. Ekiñe Saizar Larrañaga and. D. Juan Vicente Lasa Carricaburu jn. Dña. Maria Amaya Dorronsoro Portularrua and. Dña. Itziar Barrenetxea Oliden and. D. Mikel Makazaga Urretabizkaia jn. Dña. Olatz Olariaga Sarasola and. D. Luis Javier Amenabar Cristóbal jn. Dña. Maria Dolores Illarramendi Roteta and. D. Manuel Lasarte Ventas jn. D. Jose Luis Arruti Amilibia jn. Dña. Gurutze Yarza Odriozola and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Eider Goiburu Moreno jn. 2. D. Txomin Eizaguirre San Sebastián jn. 3. D. Jose Antonio Arrizabalaga Zubiarrain jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Igor Larrarte Usabiaga Jn. D. Santiago Telleria Alamos Jn. (Independiente) Dña. Amaya Larumbe Torrano And. (Independiente) Dña. Silvia Armendariz Itoiz And. (Independiente) D. Ion Lasa Aristu Jn. (Independiente) D. Jesús María Barrena Arellano Jn. (Independiente) Dña. Deñe Abuin Arrasate And. D. José Ignacio Camino Fonseca Jn. (Independiente) Dña. María Socorro Unanue Aretxaga And. (Independiente) D. Jesús Manuel Rubio Díaz Jn. (Independiente) D. Mario Medina Alvárez Jn. (Independiente) D. Josu Mirena Adrián Molto Jn. Dña. Garazi Viedma Azkarate And. (Independiente)

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Inés María Honrillo Barrio And. (Independiente)


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

PASAIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. David Vicente Hernández San Luis jn. Dña. María Garmendia Martín and. D. Jacobo Caparrós Ruipérez jn. D. Antonio Rocamora Sánchez jn. Dña. Elena Manso Peña and. D. José Juan Sanz Poveda jn. D. Alejandro Núñez Guillén jn. Dña. Maria Luisa Torralba González and. Dña. Francisca García Aguilera and. Dña. Maria Angeles Hevia Ballesteros and. D. Pedro Ruiz García jn. D. Luis Ramos Sánchez jn. Dña. María Jesús Tris Marco and. Dña. María Covadonga Cobian Carrascal and. Dña. Nuria García Moreno and. D. Luciano Ramos Gómez jn. Dña. Patricia de Donesteve Velázquez-Gaztelu and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Lorenzo Rodrigo Soriano Manzano-Monís jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Izaskun Gómez Cermeño and. Dña. Lore Suarez Linazasoro and. D. Vicente Ichaso González jn. D. Mikel Durán Gonzalo jn. D. Juan Manuel Domínguez López jn. D. Manuel Riveiro Fernández jn. D. José Mariño Miranda jn. Dña. Maria Gloria Rodiño Sayar and. D. Ricardo Pardavila Vázquez jn. Dña. Dorleta Orue-Echevarria Iglesias and. D. Alejandro González González jn. Dña. María Dolores Jauregui Iza and. D. Jesús Astigarraga Goenaga jn. Dña. Isabel Orive Martínez and. D. Martín José Ansa Saizar jn. Dña. Carolina García Iglesias and. D. Balbino Cambra García jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

381

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Xabier Pombo Gonzáez jn. Dña. Izaskun Barbier Zabaleta and. Dña. Arantza González Garcia and. D. Kepa Salaverria Folgado jn. Dña. Aurkene Ariza Aguiar and. D. Nacho Madorran Burgui jn. Dña. Olga Cámara Rivas and. D. Fernando Escobar Champin jn. Dña. Ines Lechon Galvez and. D. Juan Manuel Chouzas González jn. Dña. Juana Maria Rodiño Pijuan and. D. Igor Ariza Aguiar jn. D. Juan José González Zapata jn. «Pitxi» Dña. Marijose Pombo González and. D. Pedro Angel Pastor Yeregui jn. Dña. Maria Nieves González García and. D. Emilio Rodiño Fontan jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Angel Bao Pérez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Doña Amaya Aguirregabiria Alberdi and. Don Jesús Cipriano Goicoechea Lojo jn. Doña Oihane Oronoz Elzaurdi and. Don José Luís Sanz García jn. Doña María Izaskun Biurrun Ledesma and. Don Juan Ramón Cano Cereijo jn. Doña Lexuri Tellechea Armendariz and. Doña Amaia de Esnarriaga Martínez and Don Iker Lapido Maneiro jn. Don Haritz Pérez Martínez jn. Don Beñat Eizaguirre Sagarzazu jn. Don Miguel María Torrea Echave jn. Doña Amaya Irulegi Eizaguirre and. Doña Manuela Quintans Souto and. Don Joseba Iñaki Mancisidor Legorburu jn. Don Manuel María Anza Echegoyen jn. Doña María Carmen Calvo Caamaño and.

Ordezkoak/Suplentes:

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Don Joseba Koldobika Bernal Calvo jn. Don José Manuel Triñanes Rivas jn. (Independiente) Doña Onditx Nuñez Santos and. (Independiente) Don Iratz Hernández Novillo jn. Doña María Pilar García Pérez and. (Independiente) Doña Lakshmy López Ganuza and. (Independiente) Doña Miren Koro Uzkudun Guzman and. (Independiente) Don Agustín Fernández Oyarbide jn. (Independiente) Don Aitor Benito Gómez jn. (Independiente) Doña Amaia García Orrantia and. (Independiente) Don Ander Gorricho Irurtia jn. (Independiente) Doña Iratxe Martínez Peso and. Don José Antonio Echevarria Bedoya jn. (Independiente) Doña Raquel Turrillas Pérez and. (Independiente) Don Iker Urrutia Peña jn. (Independiente) Doña Maria Isabel Aguilera Moya and. (Independiente) Don Pablo Sánchez Lechón jn. (Independiente)

1. Doña María Esther Gamboa Alonso and. 2. Don Iñaki Pérez Señorena jn. 3. Don Roberto López de Echezarreta Murgiondo jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Nahikari Otermin Soroa and. D. Juan Carlos Martin Rudi jn. D. Erik Rios Salazar jn. D. Juan Ignacio Lasurtegi Berridi jn. Dña. Gurutze Urresti Armendariz and. Dña. Aratz Arrospide Cascallar and. D. Fernando Trincado Camino jn. D. Jose Juan Zubillaga Gutierrez jn. Dña. Begoña Lopetegi Agirre and. Dña. Isabel Zuazo Antia and. D. Urko Bidegain Folgado jn. Dña. Lorena Lazaro Cuadrado and. D. Koldo Perez Dominguez jn.


382

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

14. 15. 16. 17.

D. Josu Rodriguez Peon jn. Dña. Silvia Rodriguez Piñeiro and. Dña. Maria Dolores Soroa Jauregi and. D. Jose Antonio Altuna Elizegi jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Milagros Iturbe Larramendi and. 2. D. Dionisio Urresti Iribar jn. 3. Dña. Milagros Perez Errondosoro and.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Miriam Cano Puy and. D. Jon Samaniego Arrieta jn. D. Iñaki Arrieta Eguia jn. Dña. Ane Egia Goienetxea and. D. Koldo Merino Nazabal jn. D. Santiago Mariezcurrena Ezcurra jn. Dña. Begoña Fernandez Entenza and. D. Sebastian Cano Gonzalez jn. Dña. M.ª Jose Esnaola Agesta and. D. Julen Etxaniz Dambolenea jn. Dña. Maialen Arrieta Arrieta and. Dña. Nerea Gema Osa Etxeberria and. D. Jose Manuel Sancho Dominguez jn. Dña. M.ª Jesus Goyenechea Sistiaga and. D. Hector Soria jn. Dña. M.ª Carmen Arrese-Igor Fraile and. D. Martin Iparraguirre Angiorama jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

URNIETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Agustín Jiménez Pinto jn. Dña. Adriana Castañeda López and. D. Pedro Rosales Benito jn. Dña. Purificación Rodríguez Baleije and. D. José Ramón Rigal Marcos jn. D. Miguel Caro Herranz jn. D. Antonio García Martín jn. Dña. María Mercedes García de Elola and. Dña. María Covadonga Sánchez Rodriguez and. D. Miguel Angel Más Marcos jn. D. Borja Agudo Jara jn. D. Ramón García Escalona jn. Dña. Concepción Agüero Gómez and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Mikel Pagola Tolosa jn. Dña. Maribel Vaquero Montero and. D. David Rosco Jorge jn. D. Koldo Aramendi Goikoetxea jn. Dña. Miren Martiarena Barkaiztegi and. D. Manuel Mayoz Ostolaza jn. Dña. Maribel Zumalakarregi Alonso and. D. Iñaki Goenaga San Sebastian jn. D. Joseba Bilbao Meñaka jn. Dña. Maripi Sarasola Bulman and. D. Luis Alberto Mangas Gutierrez jn. Dña. Irene Goikoetxea Benzala and. D. Agustín Iriondo Orbegozo jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Amaia Vaquero Montero and. 2. D. Gaspar Esnaola Agesta jn. 3. Dña. Mertxe Estevez Icutza and.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Hermenegildo González Morán jn. Dña. Consuelo Frutos González and. D. José Guirado Novo jn. Dña. Ruth Morcillo Cerdán and. D. Iván Haro Marcos jn. D. José María Múgica Heras jn. Dña. Maria Teresa Pagazaurtundua Ruiz and. D. Pedro María Pezonaga Romero jn. Dña. Nerea Sayavera Urchueguia and. Dña. Rosa María Espiño Ageitos and. D. Rafael Contreras Trigueros jn. Dña. María José Frutos González and. D. Emilio Herrera Sánchez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Don Andoni Urbistondo Aramburu jn. Doña María Iciar Martiarena Lizarazu and. Don Xabier Yurramendi Garmendia jn. Don Francisco Javier María Sasiaimbarrena jn. Doña Ana Jesús Salsamendi Tolosa and. Doña María Cristina Usarraga Ansa and. Don Miguel Angel Costas López jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Doña María Milagros Sarasti Mendiburu and. Doña Eneritz Albizu Olaizola and. Don José Antonio Arozena Iriberri jn. Doña Ixone Bereciartua Cornago and. Don Ivan Estevez Andres jn. Doña María Carmen Astiasaran Esquisabel and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Doña Elena Santervas Ormaechea and. 2. Doña Olatz Iturzaeta Almorza and. 3. Doña Nerea Albizu Arrieta and.

383


384

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

USURBIL Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Manuel Michelena Iguarán jn. D. Emilio Escribano López jn. Dña. Antonia Merchán Sánchez and. Dña. Rosario Rosalinda Márquez Márquez and. Dña. Gema Punzón Cabanillas and. D. Ramón Jiménez Gómez jn. D. Julio Basteiro Guerrero jn. Dña. Maria Amparo Estilita Cuadrado Ramos and. Dña. Beatriz Margarita Bernal Gaipo and. Dña. Encarnación Moreno García and. D. Pedro José Postigo Quintana jn. Dña. Maria Pilar Corrales Lantero and. Dña. Benilde Olave Oliver and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Omar Méndez López jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Ricardo Crespo Rubio jn. D. Jose María Diez López jn. Dña. Natividad Cerdán Martínez and. D. Enrique Ramos Ramos jn. Dña. Francisca Caballero Muñoz-Torrero and. D. Fermín Orue-Echevarria Iturri jn. Dña. Carmen Alaminos Robles and. D. Julián Gabino Morgado jn. Dña. María Jesús Prieto Martínez and. D. Casimiro Romero Ortiz jn. Dña. María Enriqueta Rodríguez Collado and. Dña. Rosa María Luis Luis and. D. Ignacio Murillo Iñigo jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Eustakio Arrojeria Eguzkiza jn. D. José Ramón Furundarena Salsamendi jn. D. Lontxo Zubiria Camino jn. Dña. Begoña Recondo Echeverria-Berreyarza and. Dña. Aranzazu Maiz Pagola and. Dña. María Isabel Korta Etxeberria and. D. Fernando Chueca Isasti jn. Dña. Begoña Elexpe Aguinaga and. D. J. Iñaki Zabaleta Gorrotxategi jn. Dña. Ana Isabel Illarramendi Machain and. Dña. Julia Jiménez García and. D. Emilio Marcos Del Arco jn. D. Xanti Illarramendi Matxain jn. (Independiente)

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Juana Paz Fernández and.

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Andoni Atxega San Sebastián jn. Dña. Josune Urkiola Larrarte and. (Independiente) D. Iñaki Illarramendi Etxabe jn. D. Joseba Irazabal Arraztio jn. Dña. Maria José Ibargoien Lizarazu and. (Independiente) 6. Dña. Lourdes Jauregiberri Goenaga and.

N.º 77 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 D. Juan José Iparragirre Iturzaeta jn. D. Julian Beraetxe Aranburu jn. Dña. Begoña Arriola Iriondo and. D. Jose Maria Zubiria Eguskiza jn. D. Juan Gorostidi Etxeberria jn. Dña. Elisabet Ezenarro Ganzarain and. D. Eusebio Iparragirre Jaurrieta jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Esteban Goenaga Otegi jn. 2. Dña. Francisca Aierbe Agirrezabala and. 3. D. Juan Maria Jauregiberri Berakoetxea jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) /Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Doña María Mercedes Aizpurua Arzallus and. Doña Alaitz Aizpurua Labaca and. Don Josu Portu Alzaga jn. Doña Juana María Urdampilleta Urdampilleta and. Don José María Rivadeneyra Sicilia jn. Doña Enara Arbizu Irurtia and. Don Iñaki Ugarte Aguirre jn. Doña Miren Bengoechea Zarauz and. Doña Arantza Camino Sagardia and. Don Ramón Udabe Borda jn. Don José María Eizaguirre Aranguren jn. Doña Irati Lasarte Agirre and. Don Ramón Iparraguirre Izaguirre jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Don Mirotz Arrospide Landa jn. 2. Doña Miren Nekane Sarasua Aizpurua and. 3. Doña María Aránzazu Unanue Ecenarro and.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Luismari Ormaetxea Santsiñena jn. Dña. Josune Urquia Carrera and. D. Imanol Zubiondo Olano jn. Dña. Maria de la Asuncion Izeta Beraetxe and. D. Xabier Otaegui Goya jn. D. Pedro Ibarra Iraculis jn. Dña. Salome Portu Azpiroz and. Dña. Josune Aramburu Bengoechea and. Dña. Elena Zaldua Otegi and. D. Jokin Zubiaur Blasco jn. D. Esteban Irizar Garmendia jn. Dña. Manoli Amuchastegi Beristain and. Dña. M.ª Luisa Añorga Bereciartua and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

385

DONOSTIAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE LA ZONA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

María Rosario Redondo Fernandez andreak, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa.

Doña María Rosario Redondo Fernandez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Donostia-San Sebastián.

ZIURTATZEN DUT: Ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak, Hauteskundeen Araubide Orokorrarenak, 47.1 eta 187 artikuluetan ezarritakoaren arabera, Eskualdeko Hauteskunde Batzorde honi dagozkion toki entitate txikietan, auzo-alkateetarako 2011ko hauteskundeetara aurkeztu diren hautagaitzak direla zigilatuta eta izenpedunak sinatuta honekin batera doazenak.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a las Elecciones a Alcalde Pedáneo 2011 de las Entidades locales menores correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Donostian 2011ko apirilaren 19a.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4887)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno del. Presidente, en Donostia-San Sebastián, a 19 de abril de 2011.— V.º B.º La Presidenta.—La Secretaria. (4887)

Ereñotzu (Hernani) Ereñotzu Ekinez 1. D. Imanol Lizeaga Urdanpilleta jn.


386

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

TOLOSAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE LA ZONA DE TOLOSA

Alberto Aguirrezabala Iparraguirre jaunak, Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa

D. Alberto Aguirrezabala Iparraguirre, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Tolosa.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a las Elecciones Municipales de los Municipios correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por el infrascrito, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Tolosa, 2011ko apirilaren 19a.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4866)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, en Tolosa, a 19 de abril de 2011.—V.º B.º La Presidenta.—El Secretario. (4866)

ABALTZISKETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Antonio Bautista Vilela jn. D. Enrique Beamud Martin jn. D. Alvaro Sanz Esteban jn. D. Antonio De Miguel Peral jn. D. Gonzalo De Miguel Ramirez jn. Dña. Carolina Patricia De Tena Mesonero and. D. Juan Diaz Blanco jn.

Herritarrak (HERRITARRAK) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jon Zubizarreta Aldaya jn. D. Kepa Gorostidi Garmendia jn. D. Jose Maria Egunez Irazusta jn. D. Feliciano Mayoz Muñoa jn. D. Jose Maria Mugica Altuna jn. D. Aritz Garmendia Urkia jn. D. Adur Gorostidi Urkia jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Ainara Zubeldia Mugica and. 2. D. Iker Garmendia Urkia jn. 3. Dña. Miren Larraitz Egunez Irazusta and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ALBIZTUR Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Emilio Ignacio Ramirez Caro jn. D. Antonio Alarco Hernandez jn. D. Dioniso Piris Duro jn. D. Luis Miguel Prieto Alvarez jn. D. Luis Tomas Polo Cobos jn. D. Manuel Ramon Garcia Sanchez-Colomer jn. D. Alejandro Muñoz-Alonso Ledo jn.

PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADIEUSKADIKO EZKERRA (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Patricia Ainhoa Val Hevia and. D. Jose Maria Basarte Oscariz jn. D. Emilio Merino Acuña jn. Dña. Nuria Fernandez Castrillo and. D. Roberto Jover Herrero jn. Dña. Trinidad Gonzalo Castilla and. D. Francisco Navarrete Rodriguez jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Gregorio Iraola Tejeria jn. (Independiente). D. Patxi Lazkano Achega jn. (Independiente). D. Inaxio Aramendi Garmendia jn. (Independiente). Dña. Nagore Garmendia Otaño and. (Independiente). D. Jesus M.ª Zubizarreta Pellejero jn. (Independiente). D. Xabi Labaka Tejeria jn. (Independiente). D. Antton Dorronsoro Uranga jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Juan Bautista Iraola Tejeria jn. (Independiente). 2. D. Mikel Nuin Lizarraga jn. (Independiente). 3. D. Patxi Xabier Lasa Aristu jn. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

387


388

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ALEGIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Enrique Acacio Jimenez Gomez jn. D. Enrique Peral Guerra jn. Dña. Maria del Carmen Macías Ruiz and. D. Ramón Perez Fernández jn. Dña. Maria del Carmen Moreno Rodas and. D. Jose Ignacio Perez García jn. Dña. Maria Concepción García Muñoz and. D. Alfonso Asenjo Del Rosal jn. D. Jorge Martín Frías jn.

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Juan Pedro Risco Romero jn. Dña. Maria Angeles Basarte Oscariz jn. D. Igor Antonio Sobrido Paredes jn. Dña Maria Carmen Barajas Elías jn. D. Sergio Rodriguez Muñoz jn. Dña. Maria Ascensión Gomez Sanz and. D. Carlos Iñigo Lopez Jauregui jn. Dña. Felisa Zapata García and. D. Gorka Iparraguirre Bolaños jn.

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA) / ALTERNATIBA ERAIKITZEN (EA - ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Unai Iraola Aguirrezabala jn. Dña. Ana Aristi Oria and. D. Jose Maria Aguirre Otaño jn. Dña. Maria Jose Izaguirre Arandia and. D. Martin Balda Gorostidi jn. Dña. Maria natividad Murua Artola and. D. Xabat Renobales Leunda jn. Dña. Gema Garmendia Elola and. D. Urko Bernaras Oyarbide jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Agurtzane Balerdi Garmendia and. 2. D. Imanol Aranburu Garmendia jn. 3. Dña. Nerea Amenabar Alcorta and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Alex Etxeberria Aranburu jn. D. Jaime Peon Ormazabal jn. D. Aitzol Arozena Zufiria jn. Dña. Aitziber Meabe Sorazu and. D. Javier Salvador Villa jn. D. Iñaki Apaolaza Mujica jn. D. Elias Arrese Arratibel jn. D. Jose Antonio Azpiroz Arregi jn. D. Francisco Berasategi Berasategi jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ALKIZA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Angel Luis Martin Fernandez jn. D. Jose Javier Ferrandiz Alarcon jn. D. Jesus Carlos Calvo Clemente jn. D. David Delgado Ramos jn. Dña. Maria Cristina Fernandez Sanchez and. Dña. Maria Carmen Fernandez Gonzalez de Mendoza and. D. Jose Maria Erenas Godin jn.

Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Juan Ignacio Umerez Urrezola jn. (Independiente). D. Koldobika Jauregi Zinkunegi jn. (Independiente). D. Jose M.ª Aranzabe Urruzola jn. (Independiente). Dña. Ainara Zurutuza Ilundain and. (Independiente). D. Jose Ramon Hernandez Cristobal jn. (Independiente). 6. Dña. Miren Usue Echeveste Eizaguirre and. (Independiente). 7. Dña. Ainara Sarasola Arsuaga and. (Independiente). Ordezkoak/Suplentes: 1. 2. 3. 4.

Dña. Onintza Gorostidi Murua and. (Independiente). Dña. Miren Lorea Agirre Dorronsoro and. (Independiente). D. Aitor Eizmendi Garro jn. (Independiente). Dña. Leire Otegui Elola and. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

389


390

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ALTZAGA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Tomas Garvin Esteban jn. D. Francisco Gallardo Gonzalo jn. D. Luis Miguel Gil Alonso jn. D. Salvador Jose Gil Alonso jn. D. Santiago Granja Sastre jn.

Altzagako Artea Taldea (A. A. T.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Imanol Muxika katarain jn. (Independiente). D. Andoni Katarain Garmendia jn. (Independiente). D. Miguel Angel Muñagorri Echave jn. (Independiente). D. Mikel Munduate Cacho jn. (Independiente). D. José María Esnaola Ormazabal jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Iñigo Olano San Sebastián jn. (Independiente).

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ALTZO Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Antonio de Guindos Jurado jn. Dña. Maria Luisa García Martín and. D. Jorge Lamas San Segundo jn. D. Jacinto Valentín Leal Infante jn. D. Antonio López de Pablo López jn. D. Alberto Morales Gardey jn. D. Antonio Ignacio García Rojo Galguera jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. César Gimeno Sandig jn. D. José Ramón Andrade Olave jn. Dña. Marina Blanco López jn. D.Jesús Carrillo Anibarro jn. Dña. Placeres Gómez Sevillano and. D. Fco Javier Pierrugues Barberan jn. D. Agustin Mugica Izaguirre jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Miren Balerdi Amondarain and. D. Aitzol Galarraga Lizarazu jn. D. Irantzu Arratibel Vitoria and. D. Kepa Uzcudun Echenagusia jn. Dña. Jasone Armendariz Nazabal and. Dña. Maria Luisa Franco Leiza and. Dña. Ana Maria Olazar Aizpurua and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Eneko Aguirrezabal Arrieta jn. 2. D. Asier Epelde Davila jn. 3. Dña. Maria Carmen Gaztañaga Amiano and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

391


392

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

AMEZKETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Maria Piedad Morales Ferre and. Dña. Maria del Carmen Them Rodriguez Biedma and. Dña. Maria Pilar Astorga Fernández and. Dña. Rosa Zorrilla Lenza and. D. Ivan Antonio Cantos-Figuerola García -Tapía jn. Dña.Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso and. Dña. Maria del Pilar Mendez-Rocafort Area and.

Amezketarrok Elkar Lanean (A. E. L.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. José Antonio Artola Mugika jn. (Independiente). D. Julian Sagastume Garmendia jn. (Independiente). D. José Ramon Sagastume Azcaray jn. (Independiente). D. Jose Mari Goikoetxea Arsuaga jn. (Independiente). D. Pedro Bernaras Artola jn. (Independiente). D. Jose Mari Vitoria Cortajarena jn. (Independiente). D. Martin Urtaza Mugika jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Leire Sagastume Oroz and. (Independiente). 2. D. Ekaitz Artola Mugika jn. (Independiente). 3. D. Juan Mari Goikoechea Goikoechea jn. (Independiente).

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Enrique Corcuera Leunda jn. Dña. Yolanda Hernández Rosende and. D. Pablo Gregorio Alonso Rodriguez jn. D. José Miguel Martin Herrera jn. D. Alberto Egaña Chopitea jn. D. José Ignacio Herrera Zapata jn. Dña. Maria Iciar Badiola Subinas and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Iñaki Miren Amundarain Tolosa jn. D. Jose Maria Sarasola Galarza jn. Dña. Saturnina Zabala Galarza and. Dña. Ainhoa Zubiarrain Echaniz and. Dña. Yolanda Gorostidi Otamanedi and. D. Ignacio Armendariz Elorza jn. Dña. Maira Rosario Goñi Murua and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Mari Alcain Lazcano jn. 2. D. Imanol Artola Arretxe jn. 3. D. Juan Mari Amundarain Tolosa jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ANDOAIN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Maria Asuncion Guerra Alonso and. D. Javier Francisco Moreno Gonzalez de Lara jn. D. Miguel Miranda Jimenez jn. Dña. Isabel Esparza Orduña and. Dña. Maria Carmen Aguirre Fernandez and. D. Faustino Fernandez Mata jn. D. Javier Martin-Caro Montemayor jn. D. Alfredo Hernandez Revenga jn. Dña. Maria Pia Espel Urien and. Dña. Paula Maria Perez Rios and. D. Fernando De Castro Soubriet jn. D. Mauricio Cobian Carrascal jn. D. Gonzalo Maria Peral Guerra jn. Dña. Mercedes Martinez Yurrita and. Dña. Concepcion Valin Quiñoa and. D. Jorge Yagüe Andres jn. Dña. Maria Angeles Sanz Sanz and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Victor Pampliega Pedreira jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Andoni Baltasar Agirrezabalaga jn. Dña. Maria Jose Izagirre Iturzaeta jn. D. Eneko Urdangarin Eizagirre jn. D. Oscar Letamendi Hurtado jn. (Independiente). Dña. Xole Irigoras Balda and. D. Eneko Goenaga Egibar jn. Dña. Nerea Arregi Ormazabal and. D. Antonio Guedejo Perez jn. Dña. Ainhoa Elola Aranburu and. D. Ibon Peñalvo Carton jn. Dña. Maria Esther Arizmendi Brit and. (Independiente). Dña. Maider Etxabe Aseguinolaza and. (Independiente). D. Aritz Amondarain Ibarguren jn. (Independiente). D. Iñaki Irulegi Unzalu jn. D. Iñaki Egibar Larrañaga jn. D. Mikel Arregi Aranburu jn. Dña. Edurne Brit Ponce and. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 14. 15. 16. 17.

393

Dña. Avelina Garbayo Estanga and. D. Teodoro Rodriguez Hernandez jn. Dña. Esther Del Vigo Palencia and. D. Jose Antonio Perez Gabarain jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Dña. Laida Elicegui Olazabal and. D. Ramon Urrutia Galarraga jn. D. Eneko Gutierrez Sola jn. D. Ignacio Garces Cuartero jn. (Independiente). Dña. Maria Irene Olazabal Arregui and. (Independiente). Dña. Maria Carmen Sagasti Zuñiga and. (Independiente). D. Ibon Irazusta Aranzabe jn. (Independiente). Dña. Maria Elena Garcia Marinas and. (Independiente). D. Francisco Maria Aierbe Urbiztondo jn. Dña. Maria Teresita Eizmendi Cialceta and. Dña. Alicia Imaz Echave and. D. Guzman Pascual Belasko jn. Dña. Lorea Illarramendi Unanue and. (Independiente). Dña. Maria Begoña Tubilla Pinacho and. (Independiente). D. Alberto Atxotegi Aritzaga jn. (Independiente). Dña. Purificación Arrojeria Egusquiza and. (Independiente). 17. Dña. Miren Edurne Garcia Sanmartin and. (Independiente).

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Sergio Barreiro Guzmán jn. D. Jon Mikel Pelaez Aguirre jn. D. Charly Diez Alonso jn. Dña. Helena Gallego Garcia and. Dña. Olga Hernandez Montero and. D. Luis Jorge Fernándes Mourinho jn. Dña. Filomena Julio Montero and. (Independiente). Dña. Ana Isabel Velasco Lojo and. D. Patxi Aznar Bellido jn. (Independiente). D. Juan Garcia Suarez jn. Dña. Josefa Canales Collado and. (Independiente). D. Emilio Martin Martin jn. D. Jose Palau Climent and. Dña. M.ª Josefa Pino Peña and. Dña. M.ª Victoria Ulla Angel and. (Independiente). D. Alvaro Irastorza Icaceta jn. (Independiente). Dña. M.ª Pilar Abad Puyo and. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Manuel Oyarzabal Arrreche jn. 2. D. Joseba Andoni Elosegi Ezkurdia jn. 3. Dña. Maria Soriano Blanco and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Estanislao Amuchastegui Arregui jn. D. Jose Luis Vela Arburua jn. Dña. Antonia Landa Ayerbe and. Dña. Petra Romero Pozo and. Dña. Maider Lainez Lazcoz and. D. Juan Fernando Narciso Perianes jn. Dña. Ascension Parron Peguero and. D. Jose Francisco Muñoz Muñoz jn. D. Fernando Gomez Idiaquez jn. Dña. Maria Almudena Lamaza Vadillo and. D. Marino Rodriguez Alcon jn. Dña. Maria del Pilar Corzo Jorajuria and. D. Eduardo Pelaez Castro jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Ana Maria Carrere Zabala and. Dña. Ainara Rodriguez Zalacain and. D. Pedro Maria Unanue Orcoyen jn. Dña. Aitziber Ugartemendia Zubeldia and. D. Mikel Izaguirre Elortondo jn. Dña. Miren Aguirreurreta Echezarreta and. D. Miguel Lasa Laboa jn. Dña. Maria Teresa Sagastibeltza Iturrarte and. Dña. Maria Pilar Guerrero Manterola and. D. Juan Cruz Arregi Lasa jn. Dña. Alaitz Ariztimuño Jauregi and. D. Estebe Lopez de Munain Chapartegui jn. Dña. Maria Teresa Etxeberria-Arteun Larratza and. D. Mehrdad Ebadi Chapari jn. Dña. Arantxa Urola Garaicoechea and. D. Eneko Rojo Crespo jn. Dña. Micaela Jauregui Tolosa and.


394

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Koldo Leunda Beloki jn. 2. Dña. Miren Karmele Lekuona Barreras and. 3. D. Beñat Jauregui Artola jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Gabino Aguado Palacios jn. D. Gregorio Olasagasti Arzallus jn. D. Iñaki Eleno Santos jn. Dña. Arantxa Etxeberria Recondo and. Dña. Guadalupe Barrondo Erauzkin and. D. Lontxo Oihartzabal Rezola jn. Dña. Azucena Bonafau Lopez and. D. Xabier Huitzi Belamendia jn. Dña. Amaia Sanchez Larrarte and. (Independiente). D. Jesus Maria Beraza Olabarrieta jn. D. Valentin Espejo Irulegui jn. (Independiente). D. Victor Saiz Azpiroz jn. (Independiente). Dña. Kizkitza Alfonso Landeta and. (Independiente). Dña. Anahi Lopez Marful and. (Independiente). Dña. Ainhoa Antoñana Galilea and. (Independiente). D. Luis Otaño Urretavizcaya jn. (Independiente). Dña. Marixabel Ormazabal Garcia and. (Independiente).

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ANOETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Andres Abellan Ortuño jn. D. Rafael Bustamante Castro jn. D. Miguel Marques Beitia jn. D. Enrique Bustamante Heredia jn. D. Miguel Sanchez Sanchez jn. D. Manuel Marti Valls jn. D. Joaquin Miguel De La Morena Mendiola jn. D. Ricardo Garcia Botella jn. Dña. Francisca Pages Martinez and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadi Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Ignacio Achucarro Arruabarrena jn. Dña. Maria Esther Castro Romero and. Dña. Agustin Montaña Bratos jn. Dña. Rosa Maria Silvano Prieto and. Dña. Maria Carmen Muñoz Garcia and. D. Luis Maria Adot Perea jn. Dña. Irene Cortes Sevillano and. D. Emilio Blazquez Gil jn. D. Juan Alvaro Manuel Diaz-Guardamino Beascoechea jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Kepa De La Iglesia Sánchez jn. Dña María Carmen Egurza Salaverria and. Dña. María de las Nieves Alarcos Martínez and. D. Jesús María Arsuaga Lizaso jn. D. José Ignacio Otermin Garmendia jn. D. Fidel Azpiroz Arrillaga jn. Dña. Itziar Muñoa Salaverria and. D. Juan Ramón Bastarrika Azkoitia jn. Dña. María Inmaculada Garcés Iglesias and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Helena López Aguirrezabala and. 2. D. Jon Joseba Jauregui Azkoaga jn. 3. Dña. María Carmen Ormazabal Lasa and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Pedro Maria Estanga Lasa jn. Dña. Maialen San Sebastian Cortajarena and. D. Mikel Ayerbe Gallurralde jn. Dña. Miren Josune Eizmendi Manterola and. D. Aratz Luisa Urcolai jn. Dña. Izaskun Jauregi Saizar and. D. Aitor Gurruchaga Aranzasti jn. Dña. Joana Garmendia Mugika and. D. Iban Yurrita Mugica jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Nuria Castaño Diaz and. 2. D. Iñaki Urkola Roteta jn. 3. Dña. Maria Jesus Luluaga Achega and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

395


396

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ARAMA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Angel Gil Pascual jn. D. Jose Diaz Linares jn. Dña. Houda Talha Abdelkader and. D. Ricardo Canovas Perez jn. Dña. Veronica Gonzalez Herrero and.

Aramako Herri Batzarra (A.H.B.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. José Mari Arizmendi Amondarain jn. (Independiente). D. Asier Mugika Otegi jn. (Independiente). D. Josu Albisu Insausti jn. (Independiente). D. Ricardo Rodriguez Rodriguez jn. (Independiente). Dña. Alaine Goikoetxea Arizmendi and. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. María Rosario Urretavizcaya Armendariz and. (Independiente).

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ASTEASU Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Joaquina Bou Garriga and. D. Jose Caceres Candea jn. D. Vicente Gonzalez Perez jn. D.Alvaro Ferri Soriano jn. D. Rafael Mas Sempere jn. D. Rafael Bustamante Vazquez jn. D. Vicente Perez Villagordo jn. D. Manuel Miro San Vicente jn. D. Pedro Jose Marhuenda Irastorza jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Luis J. Uribe-Etxebarria Apalategi (Juke) jn. D. Iker garmendia Aierza jn. D. Aitor Elorza Gurrutxaga jn. D. Jose Manuel Zubeldia Irazusta jn. D. José Miguel Soraluze Sarasola jn. (Independiente). D. Patxi Martinez Etxebeste jn. (Independiente). D. Jesus Astiazaran Zabala jn. (Independiente). D. Jose Luis Sarasola Aginagalde jn. D. Jose Antonio Otegi Usandizaga jn.

Ordezkoak/Suplentes:

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Jesus Maria Benaito Villagarcia jn. Dña. Maria Nieves Vejo Castroagudin and. D. Julian Crespo Lopez jn. Dña. Maria Fernandez Moreno and. D. Jose Laureano Garcia Lopez jn. Dña. Ramona Belloso Bodeguero and. D. Jokin Garcia Benitez jn. D. Francisco Perez Diaz jn. D. Ignacio Garmendia Sarasqueta jn.

Asteasu Batuz (ab) 1. Dña. Maria Pilar Legarra Cortajarena and. (Independiente). 2. D. Julen Larruskain Oiaga jn. (Independiente). 3. D. Jose Ramon Ayerza Sarasua jn. (Independiente). 4. D. Francisco Javier Olasagasti Uzcudun jn. (Independiente). 5. D. Martin Roteta Irazusta jn. (Independiente). 6. Dña. Nerea Goikoetxea Gazpio and. (Independiente). 7. D. Iñaki Sorarrain Zubillaga jn. (Independiente). 8. Dña. Beatriz Ayala Gutierrez and. (Independiente). 9. Dña. Miren Itxaso Gonzalez De Leiva and. (Independiente). Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Iñaki Sarasua Elicegui jn. (Independiente). 2. D. Haritz Unanue Irisarri jn. (Independiente). 3. D. Igor Narbarte Otaegi jn. (Independiente).

Bai Asteasuri (B.A.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Iñaki Amenabar Aramburu jn. D. Antonio Maria Arteaga Arruti jn. Dña. Maria Luisa Otegui Izaguirre and. D. Jose Maria Beldarrain Sarasola jn. D. Francisco Javier Egaña Goya jn. Dña. Maria Mercedes Irazusta Ugartemendia and. D. Agustin Aizpurua Soroa jn. D. Jose Manuel Altuna Urretavizcaya jn. Dña. Maria Begoña Albeniz Albeniz and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Jesus Iturria Urrestarazu and. 2. D. Jose Javier Maiz Urquidizar jn. 3. Dña. Maria Isabel Aizpurua Soroa and.

397

1. D. Juan Carlos Zuloaga Eizagirre jn. 2. Dña. Idoia Imaz Rezola jn.


398

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ATAUN Herrigintza (HERRIGINTZA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Bittor Oroz Izagirre jn. (Independiente). D. Tomas Erauskin Barandiaran jn. (Independiente). D. Jexux Goikoetxea Etxeberria jn. (Independiente). Dña. Kontxi Sukia Garmendia and. (Independiente). Dña. Rosa Goñi Jaka and. (Independiente). D. Iñigo Kerejeta Aierbe jn. (Independiente). Dña. Amaia Auzmendi Asurabarrena and. (Independiente). 8. Dña. Olatz Aranburu Iraeta and. (Independiente). 9. D. Iker Contreras Vidal jn. (Independiente). Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Alberto Arellano Arrese jn. 2. D. Pello Agirre Arratibel jn. 3. D. Iñigo Goikoetxea Kortabarria jn.

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Jose Gines Aznar Moreno jn. D. Manuel Alonso Cascales jn. D. Francisco Jesus Mas Adsuar jn. D. Juan Antonio Perez Pascual jn. D. Rafael Manuel Garcia Bonmati jn. D. Francisco Javier Carmona Escribano jn. D. Jose Luis Carrera Sanchiz jn. D. Jose Orts Casanova jn. D. Joaquin Lorenzo Chiva Funes jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Luis Maria Aramburu Altuna jn. Dña. Maria de las Nieves Pellus De la Iglesia and. D. Javier Angel Fernandez Cuetara jn. Dña. Ana Gallardo Gonzalez and. D. Juan Carlos Guillen Puertas jn. D. Roberto Arrogante Godoy jn. Dña. Maria Isabel Diaz Vargas and. D. Florencio Sarasqueta Retolaza jn. Dña.M.ªIsabel Nicolasa de Jesús Ochoa Antia and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Igor Aierbe Guridi jn. D. Julen Herguedas Aierbe jn. D. Jose Maria Zabaleta Erausquin jn. Dña. Maria Teresa Galparsoro Auzmendi and. Dña. Eluska Aierbe Zeberio and. D. Francisco Javier Bosch Urdanibia jn. Dña. Oihana Arin Urteaga and. Dña. Elisabet Bikuña Auzmendi and. Dña. Nekane Aldasoro Aguirrebengoa and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jose Martin Barandiaran Aguirre jn. 2. Dña. Alaitz Etxeberria Aizpurua and. 3. D. Gaizka Aizpurua Urrestarazu jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

BALIARRAIN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Antonio Jose Navarro Garcia jn. D. Alfredo Martinez Falco jn. D. Antonio Bellot Moreno jn. D. Victoriano Hernandez Marti jn. D. Mariano Imbernon Meseguer jn.

Herritarrak 1. 2. 3. 4. 5.

D. Martzelino Dorronsoro Galarraga jn. D. Eneko Garmendia Zubeldia jn. Dña. Pili Arsuaga Lizaso and. D. Arkaitz Arteaga Bereziartua jn. D. Jokin Garmendia Etxeberria jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

399


400

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

BEASAIN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Julio Herreros Serna jn. D. Gonzalo Zaldo Arana jn. D. Luis Martin Gimenez jn. Dña. Maria Carmen Fidela Lucia Barril Roche and. Dña. Maria Isabel Martin Rodriguez and. D. Felipe San Roman Hernandez jn. D. Alberto Barquilla Alonso jn. D. Eduardo Blazquez Sanchez jn. Dña. Maria Josefa Carracedo Velasco and. Dña. Micaela Cotrina Cambero and. D. Felix Pinto Millan jn. D. Miguel Francisco Vicente Rodriguez jn. D. Emilio Gonzalo Santos jn. Dña. Victoria de los Angeles Serrano Mañas and. Dña. Juana Criado Cabrero and. D. Mario De los Rios Varela jn. Dña. Emilia Blat Comes and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Javier Silva Castañon jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Fernando Boada Gonzalez jn. Dña. Ana Maria Crespo Blanco and. D. Alfonso Segade Gonzalez jn. Dña. Maria Pilar Vispo Chamosa and. D. Santiago Urdampilleta Dos Santos jn. Dña. Maria Jose Ruzo Ferreiro and. D. Alfredo Goñi Quel jn. Dña. Maria Carmen Barradas Pintor and. D. Jose Luis Elorza Mugica jn. Dña. Maria Carmen Gomez Mediavilla and. D. Eneko Parra Guerriko jn. Dña. Ana Maria Fernandez Oviedo and. D. Andres Moreno Gil jn. Dña. Maria Ines Elorza Mugica and. D. Asier Goñi Aguirre jn. Dña. Maria Lourdes Arregui Aramburu and. D. Pablo Parra Moreno jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Aitor Aldasoro Iturbe jn. Dña. Maria Luisa Valles Fernandez and. Dña. Leire Artola Ugalde and. D. Iñigo Arrese Artabe jn. Dña. Encarna Arrieta Telleria and. Dña. Eva Diaz Del Rio and. D. Xabier Insausti Sarasola jn. D. Jon Olano Arrese jn. D. Asier Arrese Zabala jn. Dña. Nekane Zaldua Esnaola and. D. Martin Erguin Aranburu jn. D. Iñaki Ruiz Alejandro jn. Dña. Maria Jose Garin Azarola and. D. Jose Antonio Imaz Insausti jn. Dña. Arantza Aseguinolaza Azkargorta and. Dña. Mikele Martinez de la Hidalga Saez de Cortazar jn. D. Patxi Plazaola Muguruza jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Nerea Aramendi Samaniego and. 2. Dña. Ana Asla Egialde and. 3. D. Jose Luis Arriola Trueba jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Koldo Agirre Mujika jn. Dña. Maria Del Mar Iciar Celaya Gonzalez and. D. Aitor Larburu Izaguirre jn. D. Asier Sarriegui Zumarraga jn. Dña. Cecilia Herrador Garin and. D. Iñaki Saldaña Herrero jn. Dña. Idoia Baztarrica Prieto and. D. Jesus Maria Corta Garmendia jn. Dña. Edurne Ibañez Garcia and. D. Oscar Soto Fernandez jn. D. Jose Luis Zubizarreta Mugica jn. Dña. Oiana Naiara Ortega Arin and. D. Gerardo Anton Martin jn. Dña. MIren Maite Sukia Galparsoro and. D. Urko Jauregi Urruxulegi jn. D. Jose Luis Bastida Aramberri jn. Dña. Leire Barandiaran Barandiaran and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Uxune Apalategui Gomez and. 2. D. Andoni Zubeldia Jauregi jn. 3. D. Eneko Mujika Iraola jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D. Unai Baztarrika Otegi jn. Dña. Olaia Duarte Lopez and. D. Mikel Zurbano Irizar jn. Dña. Garbiñe Zurutuza Fernandez and. D. Andres M.ª Mugica Guridi jn. (Independiente). D. Antonio Apaletegui Bahillo jn. (Independiente). D. Angel Zubillaga García-Echave jn. (Independiente). D. Miguel Jose Etxeberria Arratibel jn. (Independiente). Dña. Naia Duarte Lopez and. Dña. Juana Egurbide Arrieta and. D. Francisco Javier Baile Sanchez jn. (Independiente). D. Ander Oyarbide Zubizarreta jn. Dña. Ana Isabel Macieira Garcia and. (Independiente). D. Jesus M.ª Jalon Martinez jn. (Independiente). D. Jose Inazio Oiarbide Alustiza jn. (Independiente) Dña. Maria Rosario Arregui Aramburu and. (Independiente). 17. Dña. Nerea Arias Parra and. (Independiente).

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Julene Hidalgo Perez and. Dña. Begoña Lasa Royuela and. D. Francisco J. Ayala Fuidio jn. D. Luis Maria Sarasola Villahoz jn. D. Manuel De Oliveira Barroso jn. Dña. M.ª Olga Castrillo Acha and. Dña. Dori Heredia Simón and. D. Luis M.ª Anaya Hernandez jn. D. Ruben Santibañez Acosta jn. D. Marco A. Muñoz Chao jn. Dña. Hortensia Perez Jorge and. D. Pedro Saiz Balluerca jn. Dña. M.ª Loinaz Fernandez Lasa and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a 14. 15. 16. 17.

N.º 77

D. Sergio Moto Dávila jn. D. Pablo Corada Ramirez jn. Dña. Rosa M.ª Hidalgo Perez and. D. Miguel Ariztimuño Amas jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Josi Insausti Mugica jn. Dña. Belen Callejo Mendiguren and. D. Xabi Matarranz Rico jn. (Independiente). Dña. Elena Ruiz Zabala and. (Independiente). D. Jose Luis Huerta Ortiz de Zarate jn. (Independiente). D. Jose Mari Sarasola Villahoz jn. (Independiente). Dña. Idoia Arratibel Begue and. (Independiente). Dña. Elena Bravo Ibañez De Opacua and. (Independiente). Dña. Elena Lopez Cacho and. (Independiente). D. Juan Martin Aldareguia Echevarria jn. Dña. Ana Villalba Astarriaga and. (Independiente). Dña. Pili Auzmendi Eskitxabel and. (Independiente). D. Jose Antonio Echezarreta Barandiaran jn. (Independiente). D. Antxon Arratibel Aranburu jn. Dña. Isabel Martinez Zamalloa and. (Independiente). Dña. M.ª Carmen Arrondo Larrea and. (Independiente). D. Iñaki Mitxelena Etxeberria jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

401


402

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

BELAUNTZA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Paula Garrido Campillos and. D. Jose Manuel Imbernon Mora jn. Dña. Esperanza Perpiñan Oviedo and. Dña. Marta Vicente Murcia and. Dña. Virtudes Moreno Herrera and. Dña. Emilia Garcia Sendra and. Dña. Maria Carmen Mora Agudo and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Juan Manuel Aramendi Arteaga jn. D. Luis Diaz Garate jn. Dña. Maria Isabel Cuesta Ruiz and. D. Jose Hernandez Blanco jn. Dña. Miriam Rodriguez Ferrero and. D. Julio Julio Sobrino jn. Dña. Natividad Marzal Berrueta and.

Belauntza Berreginez 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Angel Maria Argote Astivia jn. (Independiente). D. Jose Mari Piriz Blanco jn. (Independiente). Dña. Naiara Gabirondo Martiarena and. (Independiente). D. Sergio Sanchez Martin jn. (Independiente). D. Jose Ramon Celaya Argote jn. (Independiente). Dña. Mirari Artola Echeverria and. (Independiente). Dña. Maria Izaskun Celaya Argote and. (Independiente).

Denok Bat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Mariano Lazkano Arana jn. Dña. Ainhoa Lopetegui Arandia and. D. Jose Ramon Moneo Ormazabal jn. D. Jose Antonio Ormazabal Saizar jn. Dña. Maria Carmen Barriola Otaegui and. D. Jose Manuel Arregui Garmendia jn. Dña. Maria Jesusa Iturbe Mendiola and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jon Estepan Patxi Arregi Uranga jn. 2. D. Marcelino Juan Javier Lopetegui Goicoechea jn. Berastegi

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Miriam Prada Moreno and. Dña. Maria Carmen Gomez Rodriguez and. Dña. Maria Del Carmen Alonso Gallart and. Dña. Sonia Maria Carrera Sanchiz and. Dña. Manuela Capella Crespi and. Dña. Margarita Frias Sanchez and. Dña. Maria Gonzalez Argudo and. Dña. Desamparados Ros Biot and. Dña. Carmen Guillen Galera and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4.

Dña. Maria Aranzazu Aguirre Aguirre and. D. Francisco Ortega Ubeda jn. Dña. Elena Hombre Porto and. D. Jose Vicente Martin Hernandez and.

N.º 77 5. 6. 7. 8. 9.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Coral Maria Rodriguez Fouz and. D. Angel Morales Rojo jn. D. Eugenio Gonzalo Castilla jn. D. Julio Fernandez Quintana jn. Dña. Maria Begoña Larrauri Arriaga and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Aritz Mugica Saizar jn. Dña. Amaia Azcue Eizaguirre and. Dña. Estibaliz Saralegi Labaien and. D. Jose Ramon Larrarte Tapia jn. D. Patxi Irisarri Aranalde jn. Dña. Ane Urkizu Lasarte and. Dña. Mirari Saizar Zinkunegi and. D. Mikel Beloki Urkizu jn. Dña. Leire Garaiburu Arcelus and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maialen Echeverria Masa and. 2. D. Asier Machinea Azurmendi jn. 3. D. Julen Echeverria Malcorra jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

BERROBI Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Maria Del Carmen Mas Magro and. Dña. Clara Pomares Juan and. Dña. Manuela Ruedas Martinez and. Dña. Maria Remedios Galiano Carbonell and. Dña. Blanca Rosa Garcia Llorens and. Dña. Josefa Avila Roca and. Dña. Josefa Martinez Ferrandez and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Javier Sanchez Martinez jn. Dña. Nieves Rodriguez Tejo and. D. Alfredo Martinez Florez jn. D. Antonio Sierra Moto jn. Dña. Beatriz Perez Alvarez and. D. Marcial Pariente Salvador jn. Dña. Maria Vicenta Echeverria Aguirre and.

Giroa (GIROA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jon Jauregi Galarraga jn. D. Manuel Rodas Malvido jn. D. Miguel Angel Molano Camberos jn. Dña. Maria Jesus Iturriza Insausti and. Dña. Maria Pilar Martija Lopez and. Dña. Maria Teresa Urdalleta Larrarte and. D. Nicolas Artola Noble jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Esteban Zabala Murua jn. 2. D. Asier Armendariz Ayerza jn. 3. D. Aitor Mendiola Arrizurieta jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Joseba Iñigo Ayerza Mugica jn. Dña. Agurtzane Belaunzaran Saizar and. Dña. Larraitz Esnaola Echeverria and. D. Jose Odriozabala Garmendia jn. Dña. Nerea Sasieta Eceiza and. Dña. Leire Arrue Ramon and. Dña. Ainhoa Jauregui Telleria and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Iban Carballes Muñoa jn. 2. D. Yon Otamendi Goldaraz jn. 3. D. Yon Ander Lecea Urrutia jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

403


404

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ELDUAIN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Ana Maria Rabal Soto and. Dña. Rosario Perez Gomez and. Dña. Claudia Monica Ropero Flores and. Dña. Raquel De La Torre Chocano and. Dña. Gemma De La Torre Chocano and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Iñigo Etxebeste Ansa jn. D. Jon Diaz Azcolain jn. D. Asier Iruretagoiena Aizpuru jn. Dña. Maria Izaskun Kerexeta Urgatemendia and. D. Juan Antonio Barandiaren Dorronsoro jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Mikel Mendizabal Amundarain jn. 2. D. Domingo Jaime Gurrutxaga Lasa jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

GAINTZA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Maria Teresa Chocano Castellanos and. Dña. Maria Josefa Aguilar Hernandez and. D. Jose Pastor Pico jn. Dña. Maria Teresa Garcia Portal and. D.Andrés Lorente Marin jn.

Gaintzako Herria (G.H.) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Doroteo Caballero Rodriguez jn. (Independiente). D. Iñigo Garmendia Urdalleta jn. (Independiente). D. Jokin Garmendia Urdalleta jn. (Independiente). D. Joseba Mirene Garmendia Ustoa jn. (Independiente). D. Gaizka Olaetxea Balerdi jn. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

405


406

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

GAZTELU Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Elisabeth Sanchez Salinas and. Dña. Maria Belen Garcia Rodriguez and. Dña. Maria Paz Bautista Lucas and. Dña. Magdalena Roman Marco and. Dña. Ana Maria Blasco Irles and.

Udaberri Taldea 1. Dña. Izaro Goikoetxea Aguirreurreta and. (Independiente). 2. Dña. Mónica Ansorena Izaguirre and. (Independiente) 3. Dña. Idoia Goicoechea Gabirondo and. (Independiente). 4. Dña. Marene Arrizurieta Bildarratz and. (Independiente). 5. Dña. María Teresa Aranzabe Saizar and. (Independiente). Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. María del Carmen Amondarain Ibarlucea and. (Independiente). 2. Dña. Antonia Saizar Gurrutxaga and. (Independiente).

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Mikel Belloso Arsuaga jn. Dña. Aitziber Barandarain Caballero and. D. Patxi Iturriaga Mugica jn. Dña. Yoana Mendez Urdangarin and. D. Jose Maria Echeverria Iturrioz jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Garikoitz Aranzabal Lasa jn. 2. Dña. Maria Yurre Olano Goikoetxea and. 3. D. Jose Manuel Arias Alvarez jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

HERNIALDE Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Maria Carmen Olcina Puig and. Dña. Maria Purificación Ibarrola Salazar and. Dña. Maria Carmen Ferrandez Arenas and. Dña. Maria Rubio Zulueta and. Dña. Angela Rios1 Calderón and. Dña. Susana Navarro Alcaraz and. D. Julio Lopez Iñiguez jn.

Hernialdeko Herritarrak (HH) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Igaro Balda Izaguirre and. (Independiente). D. Jon Ander Leunda Ramos jn. (Independiente). Dña. Miren Karmele Pellejero Galarraga and. (Independiente). Dña. Nelsy Susana Gimenez Esnaola and. (Independiente). D. Melchor Maria Arana Otamendi jn. (Independiente). D. Manuel Antonio Arroyo Montilla jn. (Independiente). D. Jose Angel Calvo Sanchez jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Ivan Ugartemendia Saizar jn. (Independiente). 2. D. Iker Sarasola Urretavizcaya jn. (Independiente). 3. D. Enrique Iturriza Eizmendi jn. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

407


408

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

IBARRA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Fernando Cuesta Garrido jn. Dña. Maria Sonsoles Peña Iglesias and. Dña. Maria Isabel Burcio Martin and. D. Laurentino Aguado Aguado jn. D. Francisco Javier Pulido Prieto jn. Dña. Purificacion Losa Oyuela and. Dña. Eva Maria Antoñanzas Ruiz and. D. Pedro Rodriguez Alonso jn. D. Alejandro Arranz Martin jn. D. Juventino Lozano Polantinos jn. D. Jose Carlos Mendez-Cabeza Frontelo jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Aitor Gonzalez Blanco jn. D. Jose Luis Vilanova Alonso jn. Dña. Veronica Gonzalo Gomez and. D. Ricardo Enrique Navajas Cardenal jn. Dña. Mercedes Gomara Hernandez and. D. Asier Asensio Bazterra jn. Dña. Maria del Carmen Martinez Villalba and. Dña. Consuelo Rodriguez Sanz and. D. Felix De Benito Cabrejas jn. Dña. Josefa Lozano Cotera and. D. Ignacio Murillo Fernandez jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Consuelo Romeo Aya and. Dña. María Iciar Jauregui Huarte and. (Independiente) Dña. Beatriz Olano Zubiri and. D. Juan Luis Cid Conde jn. D. Eleuterio Sánchez García jn. Dña. Victoria Rodríguez Feloaga and. (Independiente) D. José María Román Gil González jn. D. José Ignacio Ayestaran Irurzun jn. (Independiente) D. Juan María Caballero García jn. Dña. Vanessa Navarro Rodríguez and. (Independiente). D. Aureliano Rojo Fernández jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. María Luisa Aguirreche Múgica and. (Independiente). 2. D. Ion Jauregui Romeo jn. (Independiente). 3. Dña. María del Carmen Robles Figueiras and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jesus Peñagarikano Labaka jn. Dña. Oihane Sarasola Nosellas and. D. Iñaki Mugica Odriozola jn. ña. Laida Zubillaga Garmendia and. D. Mikel Aguirrezabala Ezcurdia jn. Dña. Naiara Lopetegui Ayestaran and. D. Eugenio Lopetegui Artano jn. Dña. Itziar Saizar Ibarzabal and. D. Mikel Ezeiza Iñurrita jn. Dña. Maria Teresa Murua Artola and. D. Asier Aranalde Sarasola jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Amaia Zubiria Mendieta and. 2. D. Lander Otermin Munain jn. 3. Dña. Miren Edurne Olariaga Arostegui and.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Felix Lazkano Arana jn. D. Ion Ander Bastarrica Fernandez jn. D. Luis Ignacio Alonso Moreton jn. Dña. Milagros Fdez de Antona Arregu and. Dña. Maria Esther Laria Alfonso and. D. Juan Ignacio Arocena Goñi jn. D. Francisco Javier Izaguirre Caminos jn. D. Jose M.ª Amondarain Gorostegi jn. Dña. Jone Martinez De La Sota and. Dña. Laura Arano Pardo and. Dña. M.ª Carmen Fernandez Martin-Granizo and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

IDIAZABAL Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D.Juan Francisco Hurtado Roca jn. D. Miguel Alberto Marqués Romero jn. D. Eduardo Sánchez Picazo jn. D. José Andreu Macía jn. D. Antonio Berenguer Hurtado jn. D. José Ignacio Llopis Gimeno jn. D. Francisco Javier Roca Blaya jn. D. Miguel Angel Ferri Martínez jn. D. Juan Carlos Ferri Martínez jn. Manuel Ballester Cordoba jn. Antono Rodríguez Parrila jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. José Ignacio Pariente De Prada jn. Dña. María Elena Piedra Elcoro-Iturbe and. D. Juan Carlos Hernández Garrido jn. Dña. María Amada Echeverría Garagarza and. D. Román Martínez Abad jn. Dña. María Cándida Domínguez Murga and. D. José Antonio Lascurain Ugalde jn. Dña. Cristina Combarro Murillo and. D. Federico Santamaría Rodríguez jn. D. Jesús María García Alegría jn. Dña. Laura Echeverria Garagarza and.

Izal Bai (IB) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D. Ioritz Imaz Baztarrica jn. (Independiente). D. Kepa Oyarbide Labaca jn. (Independiente). Dña. M.ª Montserrat Delgado Aguirre and. (Independiente). Dña. Erkuden Murua Uribe-Etxebarria and. (Independiente). D. Xabier Ariztimuño Iparraguirre jn. (Independiente). Dña. Izaskun Cuadrado Matos and. (Independiente). D. Rufino Insausti Eciolaza jn. (Independiente). Dña. M.ª Del Carmen Gonzalez Barandiaran and. (Independiente). 9. D. Ignacio Gonçalves Queiros jn. (Independiente). 10. D. Ibon Sudupe Aramburu jn. (Independiente). 11. D. Jose Luis San Sebastian Aramburu jn. (Independiente). Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Victor Maria Esnaola Lete jn. (Independiente). 2. D. Asier Oyarbide Aldasoro jn. (Independiente). 3. D. Jesus Maria Insausti Larrea jn. (Independiente).

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Daniel Oyarbide Ruiz jn. Dña. Aloña Barandiaran Munduate and. D. Markel Lizarralde Araiztegui jn. D. Aritz Ugarte Munduate jn. D. Aratz Urkia Telleria jn. Dña. Izaro Iparragirre Mendizabal and. D. José Luis Garmendia Vitoria jn. Dña. Nagore Nograro Imaz and. D. Miguel Maria Imaz Mintegui jn. Dña. Josebe Iparraguirre Mendizabal and. D. Jon Esnaola Irazusta jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Iratxe Urkia Irastorza and. 2. Dña. Maria Begoña Lizarralde Aldasoro and. 3. Dña. Maria Teresa Telleria San Sebastian and.

409


410

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

IKAZTEGIETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Virgina Romera Gomez and. Dña. Beatriz Gomez Hernandez and. D. Agustin Perez Gil jn. D. Jose Maria Garcia Garcia jn. D. Ramon Joaquin Girbes Vicente jn. D. Manuel Santisima Trinidad Figuereo Guerrero jn. Dña. Maria Consuelo Garcia-ochoa Ibañez and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Manuel Angel Lopez Becerra jn. D. Francisco Javier Obeso Perez de Calleja jn. Dña. Cinta Palenzuela Mugica and. D. Daniel Bandera San Martin jn. Dña. Carmen Agustina Aguilar Cerezo and. D. Manuel Chaves Carrasco jn. D. Jose Antonio Paul De la Fuente jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Iker Otamendi Ibarguren jn. D. Ainara Mendizabal Larrea and. D. Igor Maiz Echarri jn. D. Aitor Rementeria Ayerbe jn. D. Alberto Mozo Arosteguieta jn. D. Oier Artola Garmendia jn. Dña. Onintza Lizarra Fernandez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jesus Mendizabal Garmendia jn. 2. Dña. Idurre Arin Zubeldia and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Patxi Ulanga Mugica jn. Dña. Maria Belen Plaza Malaxecheverria and. Dña. Sofia Bereciartu Albisua and. D. Imanol Ormazabal Arin jn. D. Juan Manuel Piris Benito jn. D. Jose antonio Olaverria Uliondo jn. D. Ignacio Martiarena Montes jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Francisco Elosegui Illoro jn. Irura

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. María del Carmen Alvarez Hernando and. D. Antonio Berzal Andrade jn. Dña. María España Espino Granado and. Dña. María de la Consolación Nogales Flores and. D. Floriano Troncoso Sobrino jn. D. Miguel Angel Arévalo Hernández jn. D. Pedro Canalda García jn. Dña. María Estrella Grande Sanz and. Dña. Eva María Coronado Velarde and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Juan Pablo Medrano Olmeño jn. D. Adrián Salvador Bartolomesanz jn. D. José Miguel Moreno Ramírez jn. Dña. María del Carmen Pérez Quintano and. D. Edelmiro Villanueva Pérez jn. D. Valentín Murillo Iñigo jn. D. Miguel Angel Hernández Castro jn. D. Manuel Mateos Moyano jn. Dña. Emilia Franco Barrios and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Ainhoa Ugalde Gorostiaga and. D. Gorka Murua Macuso jn. Dña. Noelia Lataburu Ortiz and. D. Tomas Echeberria Sarasola jn. Dña. Olaia Nieto Legarreta and. D. Mikel Gotzon Iturbe Saizar jn. Dña. Ainara Mugica Iruretagoyena and. D. Josu Yurrita Loitegui jn. Dña. Leticia Aristi Oria and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Iñigo Armendariz Mercader jn. 2. Dña. Nahia Alcorta Elezgaray and. 3. D. Pedro Arregui Lecuona jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Javier Izaguirre Gomez jn. D. Eduardo Rey Gonzalez de Audicana jn. D. Fernando Arambarri Jauristi jn. D. Ramon Sarasua Araguren jn. D. Sebastian Sarriegi Sarriegi jn. Dña. Maria Aranzazu Guibelalde Iñurritegui and. D. Mikel Plazaola Oyarzabal jn. D. Antonio Jarit Cobos jn. D. Jose Maria Olaizola Orbegozo jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ITSASONDO Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Isidro Zorrilla Arrebola jn. Dña. Maria Paloma Montoto Simon and. D. Joaquin Francisco Socias Marquez jn. Dña. Ana Maria Perez Rueda and. D. Diego Francisco Diaz Escobosa jn. Dña. Maria Purificacion Martin Diez de Baldeon and. D. Eusebio Baños Herrainz jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Maria Elvira Cortajarena Iturrioz and. D. Enrique Manuel Rodriguez Fouz jn. Dña. Maria Emerita Fernandez Diaz and. D. Carmelo Estevez Villar jn. Dña. Ana Arrieta Mendaza and. D. Tomas Robles Robles jn. D. Modesto Del Rio Herrero jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Areti Gkika and. D. Ekaitz Arruti Mendizabal jn. Dña. Erkuden Mendizabal San Sebastian and. D. Asier Garro Sodupe jn. Dña. Emma Arrondo Telleria and. D. Mikel Zurutuza Rodriguez jn. D. Enrique Fernandez Terrones jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Unai Aldasoro Jauregui jn. 2. D. Jose Javier Diaz Egurbide jn. 3. D. Iñaki Lasa Arza jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

411


412

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

LARRAUL Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Dario Oñate Fernandez jn. Dña. Maria Teresa Aguilar Humanes and. D. Jose Luis Casas Hernandez jn. Dña. Maria Jose Rivas Santos and. D. Daniel Celada Larrañaga jn. Dña. Maria Del Carmen Claramunt Manjon and. D. Gregorio Jesus Chicote Garcia jn.

Larraul Aurrera (LA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Zabier Mugika Pagola jn. (Independiente) D. Igor Barandiaran Perez De Arrilucea jn. (Independiente). D. Gotzon Jauregi Sarasola jn. (Independiente). D. Imanol Aranzabal Lasa jn. (Independiente). D. Ander Leon Nanclares jn. (Independiente). Dña. M.ª Pilar Prieto Sanchez and. (Independiente). D. Jose Arruti Alcain jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Aneli Urbieta Etxeberria and. (Independiente). 2. D. Agustin Galarraga Treku jn. (Independiente). 3. Dña. Adela Mendiola Gomez and. (Independiente).

Herri Aukera (HA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Juan Carlos Irazu Muñoa jn. (Independiente). D. Aritz Usandizaga Larrañaga jn. (Independiente). D. Juan Antonio Tejeria Otermin jn. (Independiente). D. Jesus Maria Irazu Muñoa jn. (Independiente). Dña. Ainhoa Martin Odriozola and. (Independiente). D. Jose Martin Aramburu Arrillaga jn. (Independiente). D. Andres Aristi Jalon jn. (Independiente).

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

LAZKAO Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. José María Murguiondo Casal jn. Dña. Beatriz Verdura Cornejo and. D. Miguel Pobre Santos jn. Dña. María del Rosario García Martín and. Dña. Josefa De Gracia Jiménez and. D. José Iglesias González jn. Dña. Julia Sanjuan García and. Dña. Milagros Elorriaga Fernández and. Dña. Ascensión Alcon Santa Cruz and. D. David Alvaro García jn. Dña. María Amoros Valdés and. D. Hector Ayala Quintana jn. Dña. Marta Sagüillo Sanjuan and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Azeari Sumakila Andonegi Beristain jn. D. Kepa Goenaga Alicostes jn. Dña. Haizea Mendia Iztueta and. D. Andoitz Garmendia Zubeldia jn. Dña. Maialen Aldasoro Aramburu and. Dña. Maria Aranzazu Bengoa Gorosabel and. D. Urtzi Iruin Arruti jn. D. Joseba Imanol Aran Barandiaran jn. Dña. Aloña Galarraga Lekuona and. Dña. Maria Milagros Insausti Jauregui and. D. Ignacio Arruabarrena Barandiaran jn. Dña. Naroa Arrieta Beltran and. D. Ignacio Mendizabal Ezquerra jn.

Ordezkoak/Suplentes:

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Patxi Mirena Albisu Estensoro jn. Dña. Ana María Irastortza Izagirre and. D. Ignacio Estensoro Esquisabel jn. Dña. María Milagros Madrazo Rada and. D. Félix María Urkola Iriarte jn. Dña. Amagoia Naldaiz Mingo and. D. Ignacio Barandiaran Aldasoro jn. Dña. María Lourdes Garmendia Guerra and. D. Xabier Garmendia Iberoaga jn. Dña. Miren Agurtzane Lasa Dorronsoro and. D. Mariano Altuna Erausquin jn. D. Angel Vazquez Iglesias jn. Dña. María Dolores Auzmendi Arocena and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Xabier Arrasate Aierbe jn. 2. Dña. Ana María Igarzabal Arrieta and. 3. D. Diego Gurrutxaga Lombera jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Juan Manuel Serna Portugal jn. D. Angel Hernández Marzal jn. Dña. Alma María Fernández Alonso and. Dña. María Begoña López Benito and. Dña. Gema María Insausti Merino and. D. Carlos Alberto Herrero Iriarte jn. D. Félix Cantero Cubillo jn. D. Alejandro Crespo Gallego jn. Dña. María Josefa Asenjo Arrieta and. Dña. Rosa María Martínez Jiménez and. D. José Angel Romero Pozo jn. Dña. Leire Bernabe De Pablos and. Dña. María Concepción Iglesias Bengoechea and.

413

1. Dña. Maria Lurdes Garmendia Altuna and. 2. D. Aitor Aldasoro Garcia jn. 3. Dña. Maria Isabel Emparanza Leunda and.


414

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

LEABURU Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Francisco Ezquerra Martinez jn. Dña. Maria Pilar Martinez Ocariz and. D. Alejandro Garcia Ortun jn. Dña. Maria del Carmen Pachon Montes and. D. Alonso Garcia Ramirez jn. Dña. Laura Arbex Berges and. D. Jesus Lopez Alonso jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Maria Luisa Uzcudun Echenagusia and. D. Arkaitz Esnaola Huici jn. Dña. Amaiur Eizagirre Gil and. D. Jose Ramon Eizaguirre Sorondo jn. Dña. Maria Jose Alcorta Martinez and. D. Jokin Mirena Larreta Goñi jn. D. Jose Manuel Iriarte Tolosa jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maier Ugartemendia Ugartemendia and. 2. D. Francisco Javier Bujanda Ayerdi jn. 3. Dña. Maria Lourdes Adurriaga Uriarte and.

Bide Berriak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jose Martin Deusto Iturri jn. Dña. Maria Cruz Aguirre Rivera and. D. Asier Echezarreta Aramendi jn. Dña. Miren Amaia Belloso Uribe and. Dña. Maria Izaskun Arrospide Minteguiaga and. D. Mario Argaya Beristain jn. D. Jose Cruz Herrero Iruin jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Amaia Arrospide Iraola and. 2. D. Manuel Enrique Alfonso Gregorio jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

LEGORRETA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Maria Isabel Olarte Arce and. D. Pedro Urbano Amil jn. D. Jesus Angel Perez Cabezon jn. Dña. Maria Dolores Montoya Santiago and. D. Francisco Martinez Mazo jn. Dña. Marina Humanes Alvarez and. D. Vicente Martinez Urcey jn. Dña. Marina Velez Aguilar and. D. Luis Ignacio Los Arcos Diez jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Maria Arritokieta Marañon Basarte and. Dña. Maria Concepcion Diaz Del Moral and. D. Leon Jose De Adrian Gallego jn. D. Manuel Compadre Vargas jn. Dña. Ana Clara Maria Miranda De Lage and. D. Manuel Rodriguez Rodriguez jn. Dña. Maria Alvarez Rodriguez and. D. Iñaki Aramendi Albizu jn. D. Antonio Sotelo Bastos jn.

Legorreta Bizirik (LB) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Pedro Jose Iturrioz Celaya jn. (Independiente). Dña. Ainara Amenabarro Echeverria and. (Independiente). Dña. Maria Mercedes Rezola Lasa and. (Independiente). D. Ande.r Telleria Telleria jn. (Independiente). Dña. Maria Lourdes Lasa Iturrioz and. (Independiente). D. Jose Mugika Garmendia jn. (Independiente). Dña. Maria Petra Merino Horrillo and. (Independiente). D. Ignacio Javier Puyadena Corta jn. (Independiente). D. Mikel Mugika Zabalo jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Rebeca Valles Quijada and. (Independiente). 2. Dña. Miren Agurne Lasa Sarasola and. (Independiente).

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Bakartxo Mendez Urdangarin and. Dña. Sandara Soriano Blanco and. Dña. Laida Oyarbide Munduate and. Dña. Aranzazu Iturrioz Urretavizcaya and. D. Iñigo Lasa Sainz jn. Dña. Ana Isabel Arakistain Jauregi and. D. Iñaki Aguirre Jauregi jn. Dña. Yara Urtaza Lasa and. Dña. Catalina Urretavizcaya Zunzunegui and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Aitor Ibañez Garmendia jn. 2. D. Joseba Artola Garmendia jn. 3. D. Adur Jauregui Gaztañaga jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

415


416

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

LIZARTZA Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Aitor Agirre Alkorta jn. Dña. Maria Begoña Balerdi Urdampilleta and. D. Oier Mintegi Zeberio jn. Dña. Maria Lourdes Sarasola Etxeberria and. D. Juan Jose Gogorza Balerdi jn. Dña. Maria Francisca Zubeldia Luluaga and. Dña. Josefina Altuna Azurmendi and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Xabier Bengoetxea Gogorza jn. 2. D. Ignacio Altuna Azurmendi jn. 3. Dña. Maria Aranzazu Balerdi Urdampilleta and.

Ertza (Ertza) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. M.ª Esther Mugertza Mendieta and. (Independiente). D. Vicente Garaicoechea Oraindi jn. (Independiente). Dña. M.ª Jose Aguinaga Balerdi and. (Independiente). D. Mikel Gomez Aranda jn. (Independiente). Dña. Elisa Aguirre Canflanca and. (Independiente). D. Aitor Balerdi Urdampilleta jn. (Independiente). Dña. Lucia Garmendia Garmendia and. (Independiente).

Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Juan Carlos Cano Aristoy jn. D. Carlos Joaquin mayo Lamelas jn. Dña. Maria Leal Sanchez and. D. Javier Oyarzabal De Miguel jn. Dña. Sandra Ruiz de Azua Lopez de Ocariz and. D. Tomas Jesus Iribarren Fernandez Rogina jn. Dña. Vanessa Ucha Fernandez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Roberto Diez Ortega jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

OLABERRIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jose Maria Bueno Rubio jn. Dña. Regina Garcia de Vinuesa Hereza and. Dña. Trinidad Paloma Rodriguez Martinez-Conde and. D. Enrique Fajarnes Ribas jn. D. Rafael Silvan Martinez jn. Dña. Maria del Rosario Cano Carbonell and. Dña. Silvia Castellanos Borrego and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dña. Maria Isabel Sanchez Martinez and. D. Ivan Santibañez Acosta jn. Dña. Ana Jesus Auzmendi Caballero and. D. Blas Fuentes Maestro jn. Dña. Maria Rocio Acosta Alfonso and. D. Antonio Gutierrez Martinez jn. D. Alfonso Santibañez Vazquez jn.

Olaberriarekin eta Olaberritarrak (OEO) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Jokin Garmendia Asurabarrena jn. (Independiente) D. Jose Manuel Garrido Fernandez jn. (Independiente). Dña. Amaia Cuellar Gonzalez and. (Independiente). D. Jose Antonio Barandiaran Estala jn. (Independiente). D. Andoni Majora Etxezarreta jn. (Independiente). Dña. Txaro Aizkorbe Fernandez and. (Independiente). Dña. Maite Agorreta De Castro and. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Margarita Martin Garrido and. (Independiente). 2. D. Carlos Jose Gomez Mellado jn. (Independiente). 3. D. Andres Sorio Mendo jn. (Independiente).

Olaberriko Herri Elkartea (OHE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Bernardo Aldasoro Insausti jn. (Independiente). D. Manuel Sesé Eztala jn. (Independiente). Dña. Raquel Ventureira Merino and. (Independiente). D. Aritz Arantzegi Areitio jn. (Independiente). Dña. Laura Velvuena Méndez and. (Independiente). Dña. Olatz Berrondo Urretavizcaya jn. (Independiente). D. Xabier Naldaiz Goiburu jn. (Independiente).

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Iñigo Sarasola Aranzasti jn. Dña. Maria Gema Echaniz Badiola and. D. Fernando Miguel Aguirre jn. D. Jokin Arratibel Ugartemendia jn. D. Unai Aramburu Arrieta jn. D. Unai Casado Fernandez jn. D. Jose Antonio Goiburu Tellechea jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Gorka Urteaga Echaniz jn. 2. D. Patxi Xabier Jauregui Garcia jn. 3. Dña. Maria Celestina Ugartemendia Zeberio and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Bixente Mendez Salvador jn. D. Ivan Gomez Docampo jn. D. Igor Murua Arratibel jn. D. Vicente Arrieta Beloki jn. D. Javier Churruca Egoscozabal jn. Dña. Alejandra Iturrioz Unzueta and. D. Xabier Odriozola Eizagirre jn.

417


418

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ORDIZIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Maria Isabel Ugarte Fernandez and. Dña. Pedro Fuentes Cebrian jn. D. Juan Carlos Martinez Escribano jn. Dña. Maria Angeles Redondo Orcakuelo and. Dña. Maria Dolores Barbero Romero and. D. Carlos Anton La Poza jn. D. Andres Navarro Morales jn. D. Jose Manuel Lanza Escamilla jn. Dña. Jesika Garcia Garcia and. Dña. Maria Victoria Ramos Marian and. D. Manuel Villa Villar jn. Dña. Maria del Pilar Morillo Calderon and. Dña. Maria Prado Bodas Gonzalez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Lorenzo Luis Soriano Richi jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Ignacio Dubreuil Churruca jn. Dña. Monica Marañon Basarte and. D. Jose Maria Garmendia Beguiristain jn. Dña. Maria Milagros Sanz Roa and. D. Jose Javier Lopez Fernandez jn. Dña. Laura Lopez Dopazo and. D. Jose Antonio Rebollo Hernandez jn. Dña. Maria Elena Dopazo Martin and. D. Luis Gimeno Sanchez jn. Maria Angeles Muñoz Del Castillo and. Oscar Neira Bello jn. Elisabet Montes Garcia and. Antonio Dopazo Alvarez jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. José Miguel Santamaría Eceiza jn. Dña. Judith Otegui López de Murillas and. Dña. Arantzazu Garin Garmendia and. D. José Ignacio Iturrioz Gotor jn. D. Ion Churruca Echezarreta jn. Dña. Inmaculada Goiburu Esnaola and. (Independiente). D. Bittor Iñaki Bolinaga Alcelay jn. (Independiente). Dña. Ainhoa Zurutuza Arza and. D. Juan Félix García Amigot jn. (Independiente). D. Jesús María Ormaechea Garro jn. Dña. Miren Iturrioz Insausti and. Dña. Miren Auzmendi Urquiola and. D. Joseba Aramburu Ganzarain jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Larraitz Barandiaran Garmendia and. 2. D. Julen Bereciartua Estensoro jn. 3. Dña. María Angeles Iturrioz Aldanondo and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4.

D. Igor Eguren Izaguirre jn. Dña. Maria Belen Maiza Urrestarazu and. Dña. izaro Intsausti Zinkunegi and. D. Juan Maria Guereñu Aldasoro jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Ivan Asenjo Garde jn. Dña. Edurne Gutierrez Jauregui and. D. Imanol Iturrioz Lauzirika jn. Dña. Maitane Alvarez Garciandia and. D. Ion Mirena Garmendia Urrujulegui jn. Dña. Miren Nekane San sebastian Urretavizcaya and. D. Froilan Arruabarrena Otamendi jn. Dña. Ana Isabel Fernandez Aguirre and. D. Aritz Garmendia Iruin jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Inmaculada Regil Garmendia and. 2. D. Gregorio Echeverria Erausquin jn. 3. Dña. Enara Aizpuru Rubio and.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Maijó Vázquez Amondarain and. Dña. Maria Veciunca and. D. Julen Carrasco Obregon jn. D. Antonio M.ª Crehuet Gandiaga jn. D. Jose Miguel Calvo Miguel jn. Dña. Leontzi Uranga Saiz and. D. Manuel Sanchez Vazquez jn. Dña. Nadia Philippotin and. D. Miguel Blazquez Barco jn. D. Baldomero Araujo Teniente jn. Dña. M.ª Jesus Vazquez Amondarain and. D. Silvestre Galparsoro Arruabarrena jn. D. Mikel Arana Etxezarreta jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Mikel Leunda Senperena jn. Dña. Elena Sanchez Presa and. (Independiente). D. Gorka Cuadrado Llorente jn. (Independiente). Dña. Karmele Telleria Alamos and. (Independiente). D. Jon Aiestaran Aranburu jn. (Independiente). D. Ramon Arin Arratibel jn. (Independiente). Dña. M.ª Purificación Aldape Petralanda and. (Independiente). D. Martin Zurbano Irizar jn. (Independiente). D. Jose M.ª Ezenarro Errazkin jn. (Independiente). Dña. Abelina Diaz Carrasco and. (Independiente). Dña. Carolina Juan Barbero and. (Independiente). Dña. Amaia Goia Errandonea and. (Independiente). D. Carlos Gonzalez Astiz jn. (Independiente).

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Jose Arizmendi Berakoetxea jn. D. Jose Antonio Iglesias Villanueva jn. Dña. Irma Uribarri Fernandez and. Dña. Itziar Otegi Feliz and. (Independiente) Dña. Aitziber Larrinaga Martinez and. (Independiente). D. Nicasio Unsain Galarza jn. (Independiente) Dña. Maria Carrera Aramberri and. D. Antonio Bilbao Ruiz jn. Dña. Maria Uribarri Fernandez and. (Independiente) D. Francisco Javier Pino Hernandez jn. (Independiente). D. Tomas Epalza Solano jn. D. Jose Maria Roteta Yarza jn. Dña. M.ª Isabel Usabiaga Urkola and. (Independiente).


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

ORENDAIN Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Isabel González García and. D. José Manuel Baena Hens jn. D. Gregory Macgregor García jn. Dña. Aurora O´Connor Apalategui and. Dña Teresa Rivero Torrejón and.

Batzaleku 1. 2. 3. 4. 5.

D. Tomas Plazaola Muguruza jn. (Independiente). D. Jose I.º Aramendi Lazcano jn. (Independiente). Dña. Tomasi Elordi Jauregui and. (Independiente). D. Julian Aramburu Arregui jn. (Independiente). D. Daniel Gorostidi Sasiain jn. (Independiente).

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Gorka Egia Arregi jn. Dña. Amaya Garmendia Maiz and. D. Miguel Angel Arsuaga Azurmendi jn. Dña. Saioa Lascurain Marinabeitia and. Dña. Maria Artutxa Martinez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Teresa Ormaechea Esnaola and. 2. Dña. Maria Itziar Erausquin Ibarburu and.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

419


420

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

OREXA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5.

Dña. Amalia María Cánovas del Castillo Richi and. D. Emilio Gómez Rodriguez jn. Dña. María Almudena Arroyo Hita and. Dña. Sara Baena Aguilar and. Dña. Rafaela Magdalena Manso Cobos and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5.

D. Eneko Maioz Ganboa jn. D. Igor Malcorra Beristain jn. Dña. Miren Ione Iturrioz Gastesi and. D. Juan Beristain Iturralde jn. Dña. Maria Asuncion Arteaga Malkorra and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Bernardino Urchipia Auzmendi jn. 2. Dña. Maite Ariztimuño Irurzun and. 3. D. Beñat Leunda Atxega jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

TOLOSA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Angel Bernardo Yañez Ares jn. D. Pello Mirena Atxukarro Agirrezabala jn. D. Jose Andres Sancho Cabello jn. Dña. Maria Mercedes Delgado De Robles Sanguino and. Dña. Maria Carmen Diaz Pereira and. D. Miguel Casteres Belacortu jn. Dña. Maria Gloria Guerrero Igea and. Dña. Margarita Irazuzta Loinaz and. Dña. Maria Concepcion Irazuzta Loinaz and. D. Angel Luis De Donesteve Garra jn. Dña. Maria Isabel Martinez Lopez and. Dña. Maria Pilar Olarrega Recondo and. D. Francisco Jose Cruz Mata jn. Dña. Beatriz Vazquez Martin and. D. Eduardo Gonzalez Calleja jn. Dña. Maria Dolores Fuentes Gonzalez and. D. Jose Eugenio Azpiroz Villar jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Mary Cruz Gonzalez Tejuca and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jokin Bildarratz Sorron jn. Dña. Olatz Peon Ormazabal and. D. Jokin Azkue Arrastoa jn. Dña. Nerea Letamendia Belloso and. (Independiente) D. Jon Aldazabal Etxeberria jn. Dña. Nuria Carbonell Miranda and. D. Jose Andueza Oyarzabal jn. D. Antonio Jose Bandres Zaragüeta jn. Dña. Maria Ainhoa Etxeberria Aranburu and. Dña. Miren Ezquiaga Echezarreta and. D. Ignacio Gabarain Aramendi jn. Dña. Maria Cristina Goya Amiama and. Dña. Itxaropena Urkiola Negredo and. D. Iban Ormazabal Barrio jn. D. Andoni Imaz Garmendia jn. Dña. Blanca Subijana Usabiaga and. D. Mikel Arrizabalaga Telleria jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Elena Aguirrezabala Gurruchaga and. 2. D. Juan Jose Pardo Zabala jn. 3. Dña. Begoña Tolosa Mendia and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Jose Ignacio Asensio Bazterra jn. D. Oscar Hugo Renedo Nieto jn. D. Jose Javier Maiza Aizcorbe jn. Dña. Avelina Sanchez Sanchez and. Dña. Saioa Blazquez Arbizu and. D. Jose Antonio Fernandez Saez jn. Dña. Leticia Duran Gonzalo and. D. Manuel Blazquez Brimez jn. D. Francisco Javier Gil Garcia jn. Dña. Perpetua Santamaria Diez and. Dña. Maria Isabel Gomez Fernandez and. D. Pablo Sainz Martin jn. D. Conrado Paramio Sancha jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 14. 15. 16. 17.

421

Dña. Maria Mireia Ruiz Delgado and. D. Cristian Porras Tomas jn. Dña. Maria Carmen Zubiola Basilio and. D. Jose Asensio Artola jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Ibai Iriarte San Vicente jn. Dña. Lore Agirre Zipitria and. D. Asier De Los Rios Soraluce jn. Dña. Edurne Mendia Rezola and. D. Pedro Manuel Etxabe Zabala jn. D. Mikel Arreseigor Astibia jn. Dña. Rosa Maria Urkola Irigoien and. D. Jon Koldobika Arsuaga Artola jn. Dña. Maria Celina Lopez-Mendizabal Sindona and. Dña. Nagore Arrue Ramon and. Dña. Amaya Argarate Olazar and. Dña. Maria Nieves Insausti Salaverria and. D. Jose Manuel Urruzola Garmendia jn. D. Ion Izaguirre Nieto jn. Dña. Maria Isabel Yarza Serrano and. D. Miguel Angel Azcarate Marculeta jn. Dña. Miren Onintza Lasa Arteaga and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Igor Ezenarro Balda jn. 2. Dña. Irantzu Mantxo Medrano and. 3. D. kepa Miren Ormaetxea Etxeberria jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Iñaki Xabier Irazabalbeitia Fernandez jn. D. Alvaro Atorrasagasti Placencia jn. (Independiente). Dña. Agurtzane Berasaluze Uzin and. (Independiente). D. Antonio Agirrezabala Telleria jn. (Independiente). Dña. M.ª Pilar Heras Galarza and. (Independiente). Dña. Elixabete Etxeberria Otaegi and. (Independiente). D. Alberto Ibaiondo Camba jn. (Independiente). Dña. Maria Pia de Francisco Villagarcia and. (Independiente). D. Igo Eizagirre Saez jn. Dña. Ignacia Balerdi Jauregi and. (Independiente). D. Miguel Maria Etxaniz Makazaga jn. (Independiente). Dña. Mari Karmen Gurrutxaga and. (Independiente). D. Jose Maria Pascual Fernandez jn. (Independiente). D. Xabier Rubio Pilarte jn. (Independiente). Dña. Ana Maria Urreztarazu Etxaniz and. (Independiente). D. Jose Francisco Agirre Aristondo jn. (Independiente). Dña. Sofia Margarita Basurko Gaztañaga and. (Independiente).

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jose Maria Vieites Gomez jn. Dña. Maria Inmaculada Begue Antolinez and. D. Joaquin Carabelos Artola jn. Dña. Carmen Rodriguez Barja and. D. Francisco Javier Barrio Ugartemendia jn. Dña. Leandra Gonzalez Romero and. D. Jose Miguel Gonzalez jn. Dña. Lourdes Vazquez Martinez and. D. Jesus Begue Sarasola jn. D. Juan Gonzalez Santos jn. D. Jose Leon Gomez Artola jn.


422 12. 13. 14. 15. 16. 17.

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a Dña. Manuela Nieto Alonso and. D. Jose Antonio Vazquez Gordillo jn. Dña. Esperanza Ruiz Cuesta and. D. Jose Maria Corral Ortega jn. D. Juan Bautista Hernandez Porras jn. Dña. Elvira Lopez Valdivielso and.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Cristina Baron Arregui and. D. Javier Telleria Elorz jn. D. Iñigo Vivanco Larrea jn. D. Joxe Gurrutxaga Segurola jn. Dña. Mireille Bruneval Fasseu and. D. Jose Ignacio Telleria Fernandez jn. Dña. Maria carmen Herrero Ibarrolaburu and. D. Antxon Gonzalez Monfort jn. Dña. Maitane Fernandez Vilariño and. D. Jose Ramon Jaime Ugarte jn. Dña. Idoia Ariznabarreta Ugarte and. D. Carlos Ruiz Gomez jn. Dña. Ixiar Lakunza Anton and. D. Juanjo Gago Barrado jn. D. Juan Inazio Galdos Larrea jn. Dña. Kontxi San Sebastian Berebide and. D. Iñaki Xabier Albizu Ormazabal jn. (Independiente).

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

VILLABONA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Juan José Visa Fernández de Lasheras jn. Dña. María Teresa Carpio Igual and. Dña. María Luz Iglesias Agustín and. D. Joaquín Zamarrón Cassinello jn. Dña. Gloria Soria Frías and. Dña. Ana María González González and. D. Francisco Galeote Perea jn. D. Vicente Morata Montes jn. Dña. María José Méndez-Cabeza Velázquez and. Dña. María Elisa González García and. D. Luis Leganes Moreno jn. Dña. Elda García Alba and. D. Desiderio González Fajardo jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. María Luisa Arija Soutullo and. D. Agustín González Peón jn. D. Juan Carlos Robles Mellado jn. Dña. Guadalupe Gómez Sanz and. D. Tomás Martín Fernández jn. Dña. Virginia Gascón Sánchez and. D. José Sevillano Barroso jn. Dña. Laura Rodrígez Muñoz and. D. Isauro De Prada Alfageme jn. D. Antonio Cabezas Bello jn. Dña. María Concepción Chueca Fossati and. D. Santiago Sesma Moreno jn. Dña. María Jesús Díez Fernández and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

D. Galder Azkue Eizmendi jn. Dña Rosa Maria Arregui Olozaga and. D. Urko Arin Usandizaga jn. Dña. Nora Urbizu Arocena and. D. Ignacio Urreta Lizarralde jn. D. Gorka Lizaso Pérez jn. Dña. Laura Santos Jauregui and. D. Juan Luis Irazusta Díaz jn. Dña. Maria Concepción Arocena San sebastian and. D. Miguel Maria Uzcudun Basterargui jn. Dña. Nagore Etxeberria Otegi and. D. Juan Arocena Garaicoechea jn. Dña. Amaya San sebastian Zabala jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Igor Alejo Toledo jn. 2. Dña. Agustina Iglesias Sevilla and. 3. D. Manuel Pita Pena jn.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dña. Marijo Sanchez Carmona and. Dña. Carolina Tamayo Sanchez and. D. Miguel Martin Gamez jn. D. Mariano Apellániz Portero jn. D. Arturo Orobiogoicoechea Lopetegi jn. Dña. Sara Martin Sambade and. D. Javier Gay Gutierrez jn. D. Jose M.ª Garcia Garcia jn.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Ana Isabel Sambade Arrastio and. D. Jose Maria Angulo Rangel jn. D. Gorka Gonzalez Galiot jn. D. Alfredo Izquierdo Lobo jn. Dña. M.ª Antonia Nevado Pavón and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dña. Nagore Puyadena Urcola jn. D. Ibon Ariznabarreta urdampilleta jn. D. Xabier Azkolain Garciarena jn. D. Juan Martinez de Albeniz Etxarri jn. Dña. Bakartxo Tejeria Otermin and. D. Iker Ariznabarreta Urdampilleta jn. D. Patxi Agirre Arrizabalaga jn. Dña. Alessandra Gurrutxaga Gomes and. D. Juan Maria Iparragirre Irazusta jn. Dña. Milagros Garziarena Jauregi and. D. Juan Tejeria Amunarriz jn. Dña. Aitziber Uson Jauregi and. D. Jose Manuel Arrillaga Ugartemendia jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Jose Ramon Uson Gonzalez jn. 2. Dña. Larraitz Garcia de Andoin Egurza and.

423


424

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

ZALDIBIA Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Andrea Fabra Fernández and. D. Gregorio Ruiz López jn. D. Ruben Tamboleo García jn. Dña. Trinidad María Pilar Laserna Perea and. D. Santiago Gayubo Serrano jn. Dña. Soledad Pérez Fernández and. D. Fernando Sánchez Hontana jn. D. Angel Sánchez Olmedo jn. D. Jaime Fernández-Avila Castillo jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. María Blanca Roncal Azanza and. D. Santiago Rodríguez Carnicero jn. Dña. Mercedes Jimeno Badiola and. D. José Antonio Bueno Fernández jn. D. José Perales Pascual jn. Dña. María Almudena De La Torre Fernández and. D. Francisco Tomás Romero Heras jn. Dña. Jara Velasco Gómez and. D. Juan Ramón Bravo Belloso jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. José Antonio Etxabe Nazabal jn. D. Eñaut Hernández Irastorza jn. Dña. María Carmen Irastorza Armendariz and. D. Ibai Azurmendi Madina jn. D. Iñaki Golmayo Gurrutxaga jn. D. Jon Mikel Ruano Machain jn. D. Xabier Irastorza Jauregui jn. D. Ibai Beloqui Garmendia jn. D. José Manuel Aranzabe Zubelzu jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Munia Jauregi Aiestaran and. 2. D. Angel María Achotegui Ansa jn. 3. Dña. Omar Galarraga Altuna and.

Zaldibian Herrigintzan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Aitor Olano Auzmendi jn. Dña. Garbiñe Mendizabal Mendizabal and. Dña. Agurtzane Ayestaran Amondarain and. Dña. Estibaliz Jaca Elorriaga and. D. Juan Martin Luloaga Oyarzabal jn. D. Jose Antonio Murua Echave jn. Dña. M.Josune Lopetegui Irazustabarrena and. Dña. Ana M.ª Mugika Beristain and. D. Antonio Arrieta Insausti jn.

ZIZURKIL Partido Popular (P.P.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. Luis Ricardo Romero jn. Dña. Pilar Alvarez Ortiz and. Dña. Nuria Vicioso Sanchez and. Dña. María Lourdes Cabello De España and. Dña. Leticia María Cariño Lorenzo and. D. Sergio Carro Albarran jn. Dña. Rosario Coello Pérez and.

N.º 77 8. 9. 10. 11.

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011 Dña. Ana María Corral Sagredo and. Dña. Gloria Corral Sagredo and. D. Jaime De Ponga Del Pozo jn. Dña. Carmen Dominguez Dominguez and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Juan José Martinez Oliva jn.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Oscar Martinez Orive jn. D. Francisco Alonso Abad.º jn. Dña. Barbara Arrizabalaga Oyarbide and. D. Manuel Gómez Portero jn. Dña. Feliciana Lozano Landart and. D. Antonio García Martinez jn. D.Abel Pereira Santos jn. Dña. Bienvenida Dominguez Hernández and. D. Peliken Pérez Pérez jn. Dña. Sheila Fuertes Fornero and. D. José Francisco Javier Saez Mendizabal jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Jose Maria Luengo Zapirain jn. Dña. Nerea Lizarraga Gabirondo and. Dña. Eva Usandizaga Mujika and. D. Jose Manuel Izaguirre Hortelano jn. D. Aritz Esnaola Arruti jn. Dña. Leire Zubeldia De Esteban and. Dña. Alaitz Ormazabal Goenaga and. Dña. Maria Jose Echeverria Odriozola and. D. Aratz Alkorta Irastorza jn. D. Aitor Sarasua Arruti jn. Dña. Judith Cortajarena Arruti and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Asuncion Echeverria Odriozola and. 2. Dña. Maira Iciar Saizar Irazusta and. 3. D. Jesus Esteban Etxezarreta Eizmendi jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. Dña. M.ª Angeles Lazcano Larrañaga and. 2. D. Egoitz Sorozabal Iturain jn. 3. Dña. Sagrario Jauregiberri Ugartemendia and. (Independiente). 4. Dña. Ana Olaciregui Suescun and. (Independiente). 5. Dña. Gurutze Resa Arregui and. (Independiente). 6. Dña. Judith Gonzalez Elizondo and. 7. D. Aitor Lopez Ugartemendia jn. (Independiente). 8. D. Juan Ramon Gabarain Amenabar jn. 9. Dña. Idoia Lazcano Arregui and. 10. D. Juan Jose Aramburu Duran jn. 11. D. Jesus Maria Alcorta Echezarreta jn. (Independiente). Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Vicente Lazcano Iturzaeta jn. 2. D. Juan Gabarain Urretavizcaya jn. 3. Dña. M.ª Cruz Arregui Telleria and. (Independiente).


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

425

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACION ELECTORAL

BERGARAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BERGARA

Egiarte Arruza Orrantia andreak, Bergarako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa.

Dña. Egiarte Arruza Orrantia, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Bergara.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion eskualdeetan Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a Juntas Generales de Gipuzkoa en las circunscripciones correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Bergara 2011ko apirilaren 19a.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4872)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, en Bergara, a 19 de abril de 2011.—La Presidenta.—La Secretaria. (4872)

Circunscripción «DEBA-UROLA» Eskualdea Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dña. Maria Jose Lafuente Grasa and. Dña. Maria Carmen Larrañaga Maiztegui and. D. Rafael Ignacio Olaizola Uribe Echeverria jn. D. Francisco Javier Nuñez Alvarez jn. Dña. Maria Pilar Elias Zabala and. D. Franklin Oliver Diaz Mantilla jn. Dña. Begoña Pereira Anduaga and. Dña. Lilianne Alberdi Fondo and. D. Carlos Rathmann Del Castillo jn. D. Ivan Osuna Galisteo jn. Dña. Sofia Vazquez Gonçalves and. D. Mikel Xabier Perez Mayor jn. Dña. Houda Talha Abdelkader and. D. Alfonso Ussia Moya jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Agustin Jimenez Pinto jn. 2. Dña. Maria Encarnacion Aramendia Alonso and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

D. Eneko Andueza Lorenzo jn. Dña. Gloria Vazquez Herranz and. D. Jaime Ovidio Campello Tejido jn. Dña. Nerea Azpiazu Martinez and. Dña. Miren Lorea Lana Jauregui and. D. Arcadio Benitez Davila jn. D. Aritz Arrieta Kabiketa jn. D. Miguel Pascual Reimundez Milan jn. Dña. Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal and. D. Patxi Elola Azpeitia jn. Dña.Soledad Del bosque Zarobe and. Dña. Maria Carmen Barrenechea Mariño and. Dña. Manuela Uranga Segurola and. D. Francisco Javier Cendoya Ormazabal jn.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nazionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dña. Arantza Tapia Otaegui and. D. Joseba Andoni Atxustegi Maneiro jn. Dña. Aintzane Oyarbide Iruretagoyena and. Dña. Ainhoa Galdos Olazar and. D. Igor Iturain Ibarguren jn. D. Xabier Altuna Larrañaga jn. Dña. Lide Amilibia Bergaretxe and. Dña. Arrate Albizu Urteaga and. D. Unai Lekube Aramberri jn. D. Jose Maria Kortaberria Azkue jn. Dña. Mirari Arruabarrena Elizalde and. D. Iñigo Ramirez de Ocariz Telleria jn. Dña. Itziar Aizpurua Antia and. D. Eneko Zabaleta Iciar jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Noemi Ostolaza Arcauz and. 2. D. Joxe Mendizabal Irigoyen jn. 3. D. Pillipa Milikua Lasuen jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dña. Maite Etxaniz Balentziaga and. D. Bosco Urbieta Egaña jn. D. Aitor Aranguren Iriarte jn. Dña. Mertxe Garate Larrañaga and. D. Jon Mendizabal Samper jn. Dña. Pilar Etxabe Iriondo and. D. Miguel Angel Delgado Gonzalo jn. D. Juan Mari Aranguren Querejeta jn. Dña. Lurdes Urzuriaga Bollar and. Dña. Amaia Inza Bartolome and. D. Bittor Gorrotxategi Zanguitu jn. Dña. Naroa Gonzalez Lertxundi and. Dña. Kontxi Irizar Urcelay and. D. Karmelo Leceta Abasolo jn.


426

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Elias Olalde Urquidi jn. 2. Dña. Nekane Larrañaga Aizpuru and. 3. D. Javier Beobide Irureta jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dña. Rebeka Ubera Aranzeta and. D: Iñaxio Garro Iturrospe jn. Dña. Ane Garin Illaramendi and. D. Andoni Ibarguren Alberdi jn. Dña. Maite Sarasua Letemendia and. D. Joseba Osoro Iturbe jn. D. Aser Lertxundi Manterola jn. D. Juan Karlos Arellano Aizpuru jn. Dña. Mariasun Gartzia Arregi and. D. Joxe Etxeberria Iztueta jn. Dña. Miren Garmendia Altuna and. Dña. Izaskun Soraluze Lizundia and. D. Oxel Erostarbe Tubilla jn. Dña. Aintzane Ezenarro Egurbide and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Miren Arregi Uriarte and. 2. D. Xabier Oianguren Zubizarreta jn.

Ezker Batua-Berdeak (EB-B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

D. Juan Luis Merino Sanabria jn. Dña. Elixabete Goméz Lanconcha and. D. Patxi Coira Rey jn. Dña. isabel Salud Areste and. D. Iñaki Garcia Arambarri jn. Dña. Mariana Aramburu Garate and. D. Roberto Berrio Parra jn. (Independiente) Dña. Antonia Galiot Chups and. D. Juan Antonio Sanchez Vallejo jn. Dña. Maria Pilar García Arribas and. D. Andres Diez Timofeva jn. Dña. Blanca Merchan Ropero and. Dña. Maria Isabel Postigo Espeso and. D. Ubaldo Ortiz Rodrigo jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Salvador Gonzalez Santiago jn. 2. Dña. Maria Cristina Guereta Maiztegui and. 3. D. Ignacio Javier Aznal Iruretagoiena jn.

Por un Mundo más Justo (PUM+J) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dña. Nagore Ventosa Corbella and. D. Jose M.ª Alonso Ortega jn. Dña. Miren Itxaso Artola Aguirrezabala and. D. Jose Miguel Barral Lema jn. D. Asier Martín Pazos jn. Dña. Amaia González Gómez and. D. Enrique Gimenez Pereira jn. D. Aitor Sarasola Lertxundi jn. D. Aritz Martija Iturzaeta jn. D. Longinos Martin Moro jn. Dña. Lorena Sanchez Algarra and. D. Félix Viñales Jiménez jn. Dña. Shandra Cordovilla Holgado and. Dña. Jennifer Galhardo Freire and.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen (EA-Alternatiba) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

D. Iñaki Aguirrezabalaga Alcorta jn. Dña. Idoya Ormazabal Aguirre and. D. Ander Rodriguez Lejarza jn. D. Mikel Biain Berraondo jn. Dña. Goizane Arana Arexolaleiba and. Dña. Amaia Miren Maddalen Larrañaga Galdos and. Dña. Julene Alberdi Juaristi and. D. Roke Akizu Aizpiri jn. Dña. Begoña Vesga Allende and. D. Imanol Amenabar Urkidi jn. Dña. Miren Lore Martinez Axpe and. D. Jose Antonio Ugalde Mendieta jn. Dña. Eneritz Garmendia Iturria and. D. Manu Egaña Chopitea jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Jon Uriguen Ansola jn. 2. Dña. Miren Karmele Alberdi Linazasoro and. 3. Dña. Maria Arrate Egurrola Larruscain and.

Berdeak-los Verdes o los Verdes-Berdeak (B-L V) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

D. Alberto Lejardi Ibarzabal jn. Dña. Maria del Pilar Garcia Rivas and. Dña. Maria Jesus Aguirre Unceta and. Dña. Maria Nieves Berraondo Echeverria and. D. Luis Arruti Lizarralde jn. D. Francisco Javier Elosua Oliden jn. Dña. Lourdes Urreisti Ulacia and. D. Iñigo Petri Navarlaz jn. Dña. Maitane Cabeza Bastias and. D. Iñigo Aguirre Arrieta jn. D. Ivan Bollain Ocamica jn. Dña. Laila Elarras Mancebo and. D. Jesus Garitaonandia Arrillaga jn. Dña. Patricia Garate Huertas and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

427

DONOSTIAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Maria Rosario Redondo Fernandez andreak, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa.

Maria Rosario Redondo Fernandez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Donostia-San Sebastian.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion eskualdeetan Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako 2011ko Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a Juntas Generales de Gipuzkoa de 2011 en las circunscripciones correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Donostian 2011ko apirilaren 19an.—O.E. Lehendakaria.—Idazkaria. (4827)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Donostia-San Sebastián, a 19 de abril de 2011.— V.º B.º El Presidente.—La Secretaria. (4827)

Circunscripción «BIDASOA-OIARTZUN» Eskualdea Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Iñigo María Manrique Cía jn. D. David Vicente Hernández San Luis jn. Dña. Juana María De Bengoechea Estrade and. D. José Miguel Ochoteco Aguirre jn. Dña. Muriel Larrea Laso and. Dña. María Angeles Bastos Fernández and. D. José María Trimiño Hidalgo jn. Dña. María Rosario Dorda Lucas and. D. Jose Manuel Lizarraga Dorda jn. Dña. Elvira María Pascual Izquierdo and. Dña. María Aránzazu Quiroga Cia and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Santiago Reyes Rodriguez jn. 2. Dña. María Cándida Fernández Ferrera and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Miguel Angel Buen Lacambra jn. Dña. Maria Teresa Asunción Cruzado Barrenechea and. Dña. Lore Suárez Linazasoro and. D. Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin jn. D. Jesús Ignacio Alvarez Yeregui jn. Dña. María Angeles Machín Rodríguez and. Dña. Azahara Dominguez Urtizberea and. D. Jesún Oficialdegui Ruiz jn. D. Jose Angel Rodriguez Medina jn. Dña. Antonia Juez López and. Dña. María Belén Sierra Cantalapiedra and.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nazionalista Vasco (EAJ-PNV)

Plazandreok (Plazandreok) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Asun Urbieta Garcia and. Dña. Arantxa Olañeta Ortega and. Dña. Mertxe Tranche Iparragirre and. D. Kepa Olaiz Odriozola jn. (Independiente) D. José Angel Izquierdo Gorjon jn (Independiente) D. José Ramón Gurrutxaga Zubizarreta jn. (Independiente) Dña. Fani Herrador Martinez and. D. Luzio Egiguren Ganboa jn. (Independiente) Dña. Ainhoa Novo Arbona and. D. Xabier Gartzia Gartzia jn. (Independiente) Dña. Julia Irasuegi Urteaga and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Diego Mesa Ruiz jn. (Independiente) 2. Dña. Victoria Revuelta Fernández and. 3. D. Kepa Zamalloa Ocerin jn. (Independiente)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Eider Mendoza Larrañaga and. D. José Enrique Corchon Alvarez jn. D. Mikel Estomba Fernández De Ocariz jn. Dña. Arantzazu Rojo Gómez and. D. Juan Lasurtegi Berridi jn. Dña. Maite Peña López and. Dña. Maria Eugenia Iparragirre Bemposta and. D. Erik Rios Salazar jn. D. Mikel Aristegi Perez jn. Dña. Nahikari Otermin Soroa and. Dña. Amaya Gezala Ortiz and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Josetxo Gaztelumendi Arrillaga jn. 2. Dña. Gurutze Urresti Armendariz and. 3. D. Manolo Berasarte Polo jn.


428

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Hamaikabat (H1!)

Por un Mundo más Justo (PUM+J)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Martin Beramendi Brit jn. D. Ion Elizalde Caballero jn. Dña. Miriam Cano Puy and. D. José Maria Burgos Viñaras jn. Dña. Julia Gysling Zubillaga and. Dña. Ixabel Olazabal Lecuberria and. D. Juan Carlos Marcos Rojo jn. D. Xanet Arocena Mugica jn. Dña. Edurne Oyarbide Zubillaga and. Dña. Gemma Roteta Lopetegi and. D. Luis Maria Oyarbide Arizmendi jn.

Dña. Nerea López Bej and. D. José Ignacio Sánchez Sánchez jn. D. Gurutz Serna Carballo jn. Dña. Ainhoa Martin Bernal and. D. Iñaki Caspistegui Astiz jn. D. Angel Torres Redondo jn. Dña. María Jiménez Jiménez and. D. Manuel Rocha Hernández Hernández jn. Dña. María Luisa Gómez González and. D. Francisco Antonio Giménez Giménez jn. Dña. María Juncal Tejerito Ramirez and.

Ordezkoak/Suplentes: Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Zuriñe Alijostes Olasagasti and. 2. Dña. Isabel Cia Arce and. 3. D. Jon Samaniego Arrieta jn.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Iñigo Imaz Martinez jn. Dña. Maribel Castello Goyenechea and. D. Eñaut Elizegi Sarasola jn. Dña. Garazi Muguruza Aseginolaza and. D. Silvestre Balerdi Rezola jn. Dña. Emi Cintero Tostado and. D. Joseba Bernal Calvo jn. Dña. Karmele Tolosa Erro and. D. Endica Queiruga Suarez jn. Dña. Maria Pia De Francisco Villagarcia and. D. Mikel Alberdi Egües jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Carmen Egües Aizpiolea and.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Patricia Alcala Marin and. D. José Cruz Ruiz Villandiego jn. D. José Miguel Ferreira San Miguel jn. Dña. María Pilar Soria Moya and. D. Raúl Vázquez Goncalves jn. Dña. Desiree Garcia Hernández and. D. José Luis Vazquez Vidal jn. Dña. Amaya Lavia Agrelo and. Dña. Ludovina Benvinda Goncalves Carneiro and. Dña. Ana Cristina López Caballero and. D. Carlos Martinez Gorriaran jn.

Berdeak-Los Verdes o Los Verdes-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. Guillermo Remesar Amiano jn. Dña. María Belén Fernández Sánchez and. D. Aiert Lizarralde Ortiz De Zarate jn. Dña. Elisabete Aguirre Arrieta and. D. Martin Garmendia Azcarate jn. Dña. Bakarne Basterrechea Basterrechea and. D. Alberto Pecharroman Ferrer jn. D. Francisco Javier Aguirre Arrieta jn. Dña. Diana Ocamica Dubowik and. Dña. Ainhoa Basurco Arrizabalaga and. D. Eremia Eremiev Lubenov jn.

1. D. Iñaki Rubio Ferreira jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA-Alternativa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dña. Miren Gurutze Baztarrica Galparsoro and. Dña. Lohitzune Charola Gurruchaga and. D. Iñaki Azkarate Perez jn. Dña. Laura Maritxalar Naveira and. Dña. Carolina Alonso Caballero and. D. Jose Maria Michelena Cazabón jn. D. Aitzol Goikoetxea Arriola jn. Dña. Garazi López Echezarreta and. Dña. Uxune Apalategui Gómez and. Dña. Maria Antonia Rita Martinez Pérez and. D. Ibon Paternain Macuso jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Juan Ramón Cano Cereijo jn. 2. Dña. Eider Michelena Iribarren and. 3. D. Nestor Basterretxea Arzadun jn.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D. José Manuel Ferradas Freijo «Ferra» jn. D. Manuel Millán Jiménez jn. Dña. Maria Angeles Santos Prieto and. D. Xabier Pombo González jn. Dña. Maite Vicente Garcia and. (Independiente) Dña. Ana Isabel Muñoz Gómez and. D. Juan Manuel Cendón Chavero jn. Dña. Aurkene Ariza Aguiar and. D. Jon Hernández Hidalgo jn. Dña. Ana Bueno Ruiz and. D. Amancio Paniego Gómez jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. José Cruz Legorburu Ayestarán jn.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

429

Circunscripción «DONOSTIALDEA» Eskualdea Partido Popular (PP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Juan Carlos Cano Aristoy jn. D. Manuel Michelena Iguarán jn. D. Jose María Murguiondo Casal jn. Dña. Maria Asunción Guerra Alonso and. Dña. María Garmendia Martín and. Dña. Maria Luz Anglada González and. D. Iñigo Arcauz Ascargorta jn. Dña. Maria Teresa Cazenave Zarandona and. D. Jose Luis Arrue Pinto jn. Dña. Vanesa Vélez De Pablos and. Dña. María Iciar Aguilera De Juan and. D. Jose Eugenio Azpiroz Villar jn. Dña. María Isabel Ugarte Fernandez and. Dña. Almudena Gandasegui Anglada and. Dña. María José Usandizaga Rodríguez and. D. Ramón Gómez Ugalde jn. D. Francisco de Borja Semper Pascual jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Juan Andrés Segura Solla jn 2. Dña. Inés Baroja Horrillo and.

Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nazionalista Vasco (EAJ-PNV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Xabier Ezeizabarrena Saenz jn. Dña. Zorione Etxezarraga Ortuondo and. Dña. Lourdes Alonso Sarasola and. D. Martín Ibabe Ezeiza jn. Dña. Urkiri Salaberria Gracia and. D. Mikel Pagola Tolosa jn. D. Jon Insausti Maisterrena jn. D. Eneko Goia Laso jn. Dña. Xubero Ubillos Apaolaza and. Dña. Nerea Landaluze Gorostiaga and. D. Andoni Amonarriz Gómez jn. Dña. Estitxu Alkorta Barragán and. D. Iñaki Aguirre Arizmendi jn. Dña. Arantza Zurutuza Odriozola and. D. Ianko Ganboa Sanz jn. D. Juan María Alkorta Etxeberria jn. Dña. Idoia Yeregui Telleria and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maribel Vaquero Montero and. 2. D. Andoni Atxega San Sebastián jn. 3. D. Iñaki Illarramendi Etxabe jn.

Plazandreok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Arantza Campos Rubio and. Dña. Irene Ormazábal Fernández and. Dña. Eva Martínez Hernández and. D. Angel Abalde Calparsoro jn. (Independiente) D. Jose Ignacio Fagoaga Pérez jn. (Independiente) D. Mikel Otxotorena Fernández jn (Independiente) Dña. Nagore Iturrioz López and. D. Julian Pavo Giraldo jn. (Independiente) Dña. Nieves Kortabitarte Zaldunbide and.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Mikel Salaberria Etxeberria jn. (Independiente) Dña. Aurora Iturrioz López and. D. Haritz Mendiguren Goienola (Independiente) Dña. Agurtza Zubero Agirregomezkorta and. D. Juan Ramón Arnoso Muñiz jn. (Independiente) Dña. M. Carmen Santos Eizagirre and. D. Nicolás Bermejo González jn. (Independiente) Dña. Mertxe Fernández Boga and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Eduardo Vidarte Charola jn. (Independiente) 2. Dña. Maria Jose Garcia Urbieta and. 3. D. Francisco Ricardo Arruti Egiazabal jn. (Independiente)

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Rafaela Romero Pozo and. Dña. Susana Garcia Chueca and. D. Iñaki Mirena Mugica Flores jn. D. Mikel Duran Gonzalo jn. Dña. María Jesús Egido Moreno and. D. Hermenegildo Gonzalez Moran jn. Dña. María Lourdes Acevedo Beldarrain and. D. Ricardo Crespo Rubio jn. Dña. María Rodríguez Rodríguez and. Dña. Susana Corcuera Leunda and. D. Jose Maria Diez Lopez jn. D. Oscar Jose Luis Murillo Perez jn. Dña. María Teresa García Cordera and. D. Jose Pérez Domínguez jn. Dña. María Arritokieta Marañón Basarte and. Dña. Barbara Dührkop Dührkop and. D. Angel García Ronda jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Jose Antonio Rekondo Sanz jn. Dña. Jaione Arratibel Arrondo and. D. Luis Maria Ormaetxea Santsiñena jn. Dña. Isabel San Vicente Ribera and. D. Antton Costa Casco jn. Dña. Karmele Osa Gonzalez and. D. Bixente Arrizabalaga Bengoechea jn. Dña. Arantza Iztueta Azcue and. D. Natxo Iceta Beraeche jn. D. Mikel Ubillos Salaverria jn. Dña. Arantza Echeberria Recondo and. Dña. Kontxi Urio Berasategui and. D. Iñaki Arratibel Olaciregui jn. Dña. Nekane Larzabal Oronoz and. D. Mikel Zabala Arregui jn. Dña. Josune Urquia Carrera and. D. Iñaki Alkiza Laskibar jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Ana Bereciartua Arriaran and. 2. Dña. Mariaxun Iceta Beraeche and. 3. D. Jose Ramon Guridi Urrejola jn.


430

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Aralar (ARALAR)

Berdeak-Los Verdes o Los Verdes-Berdeak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Ernesto Merino Amiama jn. Dña. Jule Goikoetxea Mentxaka and. D. Emilio Zubia Flaño jn. Dña. Uxue Garmendia Lopez and. D. Lorenzo Garmendia Echeverria jn. Dña. Ainhoa Beola Olaziregi and. D. Eustakio Arrojeria Eguzkiza jn. Dña. Maider Etxaide Rekalde and. D. Xabier Peñagarikano Zubeldia jn. Dña. Mayi Bengoetxea Agirresarobe and. D. Angel Vicente Calderon jn. Dña. Ana Etxarte Llanos and. Dña. Antonia Pascual Molet and. D. Iñaki Sierra Charola jn. D. Jose Ramon Furundarena Salsamendi jn. Dña. Belen Muguerza Eraso and. D. Iñaki Albistur Marin jn. «Zapa»

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Maria Angeles Amiama Arregui and.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. María Inmaculada de la Riva Garriga and. D. Andrés Gustavo Herzog Sánchez jn. D. Jonathan Calvo Rueda jn. Dña. María Teresa Sánchez Lasa and. Dña. Ane Fabo Aranzabal and. D. Gorka Maneiro Labayen jn. Dña. María Visitación Izaskun Fernández Ruiz and. D. Francisco Javier del Hoyo Gómez jn. D. Alan Pérez Garro jn. Dña. María Victoria Ronco Navarro and. D. Aitor Bilbao Rodríguez jn. Dña. María Ramona Fernández Ventoso and. D. Melchor Rodríguez Alvárez jn. Dña. Evangelina Mediavilla Pérez and. Dña. María Angeles Lizancos Aguerralde and. D. Ignacio Sanabria Dorronsoro jn. Dña. María Estíbaliz Garmendia Alustiza and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. José María Alvariño Pico jn. 2. Dña. María Aranzazu Aranzabal Conde and.

Partido Liberal Independiente (P.L.IN.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Enrique Senra Lizarazu jn. D. José Antonio Salazar Ruiz de Loizaga jn. Dña. María Mozo Amilibia and. D. José María Cristóbal Salvador jn. Dña. Elena Cobreros Bordenave and. Dña. Carmen Cobreros Bordenave and. Dña. M.ª Dolores Corrales Marcos and. Dña. Susana García Cabada and. D. José Antonio Calvo Baqueriza jn. D. Daniel Quintana Martínez jn. Dña. Gema Caballero Ugarte and. D. Ricardo Rua Pérez jn. D. Álvaro Viguera Rozas jn. Dña. Ainhoa Renedo Otaegui and. D. María Katixa González Ruiz de Munain and. D. Luis Ignacio Terrado Peralta jn. D. Luis Ortiz de Vicuña Ortiz jn.

Dña. María Ceferina Goenaga Lizarburu and. D. Imanol Labaca Triviño jn. Dña. Miren Josune Garitaonaindia Arrillaga and. D. Fernando Agirre Arrieta jn. D. Juan Ramón Aguirre Arrieta jn. Dña. Nadia Eremieva Ivanova and. D. Rubén Parra Zufiaurre jn. Dña. Naia Ferro Zubizarreta and. D. Salvador Azpiazu Aguirregomezcorta jn. Dña. Miren Uria Arruti and. D. Omar Elarrass Mancebo jn. Dña. Paola Emile Carmona Gonzalez and. D. Pedro Múgica Echaniz jn. Dña. Miren Nekane Atorrasagasti Aranburu and. D. José Cid Irusta jn. Dña. Miren Nekane Aramburu Barrón and. D. Vicente Pagalday Garitano jn.

Por un Mundo más Justo (PUM+J) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. David Martín Sánchez jn. D. Miguel Pariente Torrontegui jn. Dña. Miriam Sánchez Luena and. D. Markel Mendizabal Elías jn. Dña. Susana Hernández Gabarri and. D. Andoni Durán San Emeterio jn. Dña. Milagros Pérez Botella and. D. Jon Caspistegui Astiz jn. Dña. Allende Elorza Negueruela and. D. Fco Javier Gómez del Campo García-Valcárcel jn. Dña. Concepción Muñoz Aguado and. D. Alberto Antón Sánchez jn. Dña. Rosa M.ª Pazos Millán and. D. Iñigo Jiménez Bohoyo jn. Dña. M.ª Manuela Sánchez Sánchez and. D. Rafael Giménez Jiménez jn. Dña. Adelaida La Casta Muñoa and.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA-ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

D. Martin Garitano Larrañaga jn. D. Ricardo Burutaran Ferre jn. Dña. Miren Elene Armentia Artzak and. Dña. Ainhoa Zabala Arreche and. D. Enrique Martinez Florez jn. Dña. Miren Kistiñe Lujanbio Galdeano and. D. Jon Lasa Laboa jn. Dña. Maider Carrere Souto and. D. Jon Albizu Aguirrezabalaga jn. Dña. Miren Zarauz Bengoechea and. Dña. Itziar Martinez de Apellaniz Orcaiztegui and. D. Andoni Gartzia Arruabarrena jn. Dña. Maria Cristina Alquezar Fernandez and. D. Xabier Soto Garcia jn. Dña. Miren Nekane San Sebastian Urretavizcaya and. D. Irune Martinez Etxarri jn. D. Diego Barrado Sanchez jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Gorka Segurola Dorronsoro jn. 2. D. Iker Goenaga Gubia jn. 3. Dña. Ainara Rodriguez Zalacain and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dña. Arantza González García and. D. Mikel Izaguirre Rekondo jn. D. Ricardo Ortega González jn. Dña. Mila Larburu Aguirre and. D. Joaquín Gómez Lima jn. Dña. Beatriz Fernandino Goitia and. D. Jesús Uzkudun Illarramendi jn. Dña. Maite Hernández Pacheco and. D. Luis María Moreno Mendizabal jn. Dña. Gema Peña Romo and. D. Hugo Martín-Santos García jn. Dña. María Luisa García Erice and. D. Gotzon Egia Goienetxea jn. Dña. Montserrat Nuet Pedraglio and. Dña. Beatriz Oiarzabal Sánchez and. D. Txema Mercado Acero jn. D. Antton Karrera Agirrebarrena jn.

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

431


432

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

TOLOSAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TOLOSA

Aguirrezabala Iparraguirre jaunak, Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, hurrengoa

D. Alberto Aguirrezabala Iparraguirre, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Tolosa.

ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion eskualdeetan Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las candidaturas presentadas a Juntas Generales de Gipuzkoa en las circunscripciones correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que, selladas y rubricadas por el infrascrito, se acompañan a la presente.

Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Tolosa, 2011ko apirilaren 19a.—o.e. Lehendakaria.—Idazkaria. (4874)

Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, en Tolosa, a 19 de abril de 2011.—V.º B.º La Presidenta.—El Secretario. (4874)

Circunscripción «ORIA» Eskualdea Partido Popular (P.P.)

Ordezkoak/Suplentes:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. D. Aitor Olano Auzmendi jn. 2. Dña. María Jose Izagirre Iturzaeta and. 3. D. Aitor Aldasoro Iturbe jn.

Dña. Julia Tercero Isasi and. D. Valeriano Martinez Fontaneda jn. D. Angel Bernardo Yañez Ares jn. Dña. Susana Rodriguez Arratibel and. D. Javier Francisco Moreno Gonzalez de Lara jn. Dña. Maria Eugenia Quevedo Otaegui and. Dña. Elena Blanco Suanes and. Dña. Maria Begoña Ortega Yustos and. D. Julio Herreros Serna jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Guillermo Arturo Jesus Sanchez-Berra Quintana jn. 2. Dña. Patricia Medjidi Juez and.

Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Julio Fidel Juan Astudillo Rodrigo jn. D. Oscar Hugo Renedo Nieto jn. Dña. Antonia Landa Ayerbe and. D. Fernando Fariñas Lozano jn. Dña. Monica Marañon Basarte and. Dña. Maria Dolores Segade Blanco and. D. Alfredo Goñi Quel jn. Dña. Aranzazu Gonzalez San Vicente and. Dña. Ascension Parron Peguero and.

Euzko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco- (E.A.J.-P.N.V.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Markel Olano Arrese jn. Dña. Itziar Agirre Berriotxoa and. D. Iñaki Egibar Larrañaga jn. Dña. María Angeles Lazkano Larrañaga and. Dña. Raquel Blanco Cobos and. D. Jose Ignacio Otermin Garmendia jn. D. Rafael Uribarren Axpe jn. Dña. Maixabel Telleria Urbizu and. Dña. Olatz Peon Ormazabal and.

Aralar (ARALAR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Patxi Aierbe Urbiztondo «Koli» jn. Dña. Laida Elizegi Olazabal and. D. Aitor Zaldua Gonzalez jn. D. Igor Larrarte Usabiaga jn. Dña. Olaia Duarte Lopez and. Dña. Elixabete Etxeberria Otaegi and. D. Mikel Leunda Senperena jn. Dña. Maria Pilar Heras Galartza and. Dña. Miren Zaldua Uribeetxebarria and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Josu Aztiria Urtaran jn. 2. Dña. Agurtzane Uzin Berasaluze and. 3. D. Iñaki Irazabalbeitia Fernandez jn.

Hamaikabat (H1!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Pello Gonzalez Argomaniz jn. D. Juan Inazio Galdos Larrea jn. Dña. Mirari Inza Alcelay and. D. Txomin Mendoza Perez jn. Dña. Arantxa Arizmendi Guereñu and. Dña. Erkuden Murua Uribe-Etxabarria and. D. Aitor Lizarza Armendariz jn. D. Javier Telleria Elorz jn. Dña. Edurne Albizu Ormazabal and.

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Gabino Agudo Palacios jn. 2. Dña. Belen Callejo Mendiguren and. 3. Dña. Ana Olaciregi Suescun and.


GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

Berdeak-los Verdes o los Verdes-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Borja Barrague Calvo jn. Dña. Elia Isabel Ramona Moreno Martin and. D. Juan Jose Arruti Artola jn. Dña. Maite Elosua Oliden and. Dña. Maria Andrea Rodriguez Tejero and. D. Jose Antonio Fernandez Gallego jn. D. Juan Luis Aguirre Unceta jn. Dña. Magdalena Triviño Tena and. D. Gaizka Endeiza Garnacho jn.

Por un Mundo más Justo (PUM+J) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Alicia Martin Pazos and. D. Daniel Novas Saez jn. Dña. Sheila Perez Ugalde and. D. Manuel Martin Garcia jn. Dña. Maria del Carmen Hernandez Jimenez and. D. Xabier Astiz Zurutuza jn. Dña. Maria Alejandra Martin Sanchez and. D. Jonathan Jimenez Jimenez jn. D. Hermenegildo Jimenez Pereiro jn.

Ezker Batua-Berdeak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D. Jon Mikel Pelaez jn. Dña. Julene Hidalgo Perez and. D. Iñaki Sanchez Gastañares jn. Dña. Marijo Vazquez Amondarain and. D. Sergio Barreiro Guzman jn. Dña. Begoña Lasa Royuela and. D. Jose Maria Vieites Gomez jn. Dña. Raquel Ropero Cabanillas and. D. Julian Carrasco Obregon jn.

Ordezkoak/Suplentes: 1. Dña. Marijo Sanchez Carmona and. 2. D. Xabier Sanchez Aguirregomezcorta jn. 3. D. Jose Andres Martin Sanchez jn.

Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen (EA- ALTERNATIBA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dña. Judit Garcia Llorens jn. (Independiente). D. Iban Asenjo Garde jn. (Independiente). Dña. Oihane Zabaleta Mugica and. (Independiente). D. Inko Iriarte San Vicente jn. (Independiente). D. Patxi Xabier Saez de Egilaz Murgiondo jn. (Independiente). Dña. Onintza Lasa Arteaga and. (Independiente). D. Iñaki Saldaña Herrero jn. (Independiente). Dña. Laura Santos Jauregui and. (Independiente). D. Asier Sarriegi Zumarraga jn. (Independiente).

Ordezkoak/Suplentes: 1. D. Gorka Lizaso Perez jn. (Independiente). 2. Dña. Ikerne Badiola Garciandia and. (Independiente). 3. Dña. Rosa Maria Urkola Irigoien and. (Independiente).

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

433


434

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko apirilaren 20a

N.º 77

B.O. DE GIPUZKOA—20 de abril de 2011

Idazkuntza eta Administrazioa:

Idatzien Erregistroa GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO MOLDIZTEGIA Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA Errekalde Industrialdea 3, behea 616 Posta Kutxatila 20018 Donostia Helbide elektronikoa: moldiztegia@gipuzkoa.net

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO MOLDIZTEGIA Errekalde Industrialdea 3, behea 616 Posta Kutxatila 20018 Donostia Tlfnoak.: 943.361.347 eta 943.361.348 Fax: 943.372.902 Internet-eko helbidea: http://www.gipuzkoa.net Helbide elektronikoa: moldiztegia@gipuzkoa.net Lege-Gordailua: S.S.-1-1958

Redacción y Administración: IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA Industrial Recalde n.º 3, bajo Apartado Correos 616

Astelehenetik ostiralera egunero argitaratzen da, jaiegunetan izan ezik. Ale hau euskarri elektronikoan argitaratzen da eta Foru Aldundiko web orrian kontsultatu ahal da internet bidez. Sarbidea unibertsala eta doakoa da Se publica de lunes a viernes, excepto festivos. La edición de este número se realiza en soporte electrónico, consultable por internet en la página web de la Diputación Foral, siendo su acceso universal y gratuito

Registro de Originales IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa Industrial Recalde n.º 3, bajo Apartado Correos 616 20018 Donostia-San Sebastián Correo electrónico: moldiztegia@gipuzkoa.net Egiaztatze Zerbitzua Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuaren Idazkaritza Teknikoa Gipuzkoa Plaza z/g 20004 Donostia Servicio de Autenticación Secretaría Técnica del Departamento de Presidencia y Administración Foral Plaza Gipuzkoa s/n 20004 Donostia-San Sebastián

20018 Donostia-San Sebastián Teléfs.: 943.361.347 y 943.361.348 Fax: 943.372.902

2011ko tasen zenbatekoa / Cuantía de las tasas para el 2011: — Elektronikoki bidali ez diren testuak sartzea / Inserción de textos no remitidos electrónicamente ........ 49,97 €/kbyte (balio berekoa / equivalente a ................................................................................................................ (0,0488 €/byte)

Dirección de internet: http://www.gipuzkoa.net Correo Electrónico: moldiztegia@gipuzkoa.net

— Elektronikoki bidalitako testuak sartzea / Inserción de textos remitidos electrónicamente .................... 47,92 €/kbyte (balio berekoa / equivalente a ................................................................................................................ (0,0468 €/byte)

Depósito Legal: S.S.-1-1958

— Aldizkariaren orri inprimatua egiaztatzea / Autenticación de hoja impresa del Boletín .................. 1,04 €/orri (hoja)

2011eko Udal hauteskundeetako Gipuzkoako zerrendak  
2011eko Udal hauteskundeetako Gipuzkoako zerrendak  

Gipuzkoako Boletin Ofiziala: 2011eko Udal hauteskundeetako Gipuzkoako zerrendak

Advertisement