__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Voorjaar 2020 Berne Media uitgeverij abdij van berne


+ Protestant en katholiek samen door ĂŠĂŠn deur + Bijbelteksten getoetst aan lief en leed in je eigen leven + Vrijdenken en humor doen alle dogmatiek verbleken


Spannende briefwisseling laat bijbelteksten tot je hart spreken ANNEMIEK SCHRIJVER & HEIN STUFKENS Lekenpraat Over verkwikkende teksten uit de Bijbel

Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten met de paplepel ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar ervaringen met en vragen bij elk citaat voor aan Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor een van huis uit roomse jongen, en met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben beide auteurs overigens in ruime mate. Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling waarin dit al eerder succesvolle schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. Gaandeweg blijken zij toch minder leken te zijn dan ze in de titel beweren.

Annemiek Schrijver (1964) voltooide een studie aan het conservatorium te Hilversum; presenteert programma’s voor radio en tv (KRO/NCRV) zoals De Verwondering en Mijn Pelgrimspad. Ze schrijft boeken en columns. Bij Berne Media verscheen van haar Van het padje (2018). Hein Stufkens (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht; is leraar, dichter en auteur van tal van boeken op het grensvlak van spiritualiteit en psychologie. Hij woont en werkt in het bezinningscentrum La Cordelle te Cadzand. Bij Berne Media verschenen van hem de gedichtenbundel Geef het licht eens door (2017), Verhalen van de rabbi (2018) en Eten met geweten (2019).

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 128 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: februari 2020 Omslag: Ronald Smaal | Reis met goudvis ISBN 978-90-8972-375-8 (verschijntookalse-book:ISBN978-90-8972-376-5)

9 789089 723758

In ‘Lekenpraat’ worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of: waar gáát dit over?


+ Wereldwijde bestseller + Door de gemeenschap van Taizé geautoriseerde biografi + Geïllustreerd met foto’s van frère Roger uit verschillende


Eerste biografie in het Nederlands over de grote pionier van de oecumene SABINE LAPLANE Frère Roger De biografie over de stichter van Taizé

Maar wie was Roger Schutz, alias frère Roger van Taizé, nu werkelijk? Een profeet? Een wereldwijd bekende stichter van een oecumenische leefgemeenschap? Een vriend van de allerarmsten? Een charismatisch geestelijke die openstond voor de opvattingen van jongeren? Deze historische en spirituele biografie is geïnspireerd op het ongepubliceerde archiefmateriaal van de gemeenschap van Taizé. Het biedt een uitgebreide beschrijving van de betekenis van de onverdeelde kerk die frère Roger voorstond en van het vertrouwen dat hij daarbij stelde in het gebed en de eucharistie. Tot aan zijn gewelddadige dood.

fie e levensfasen

Sabine Laplane, afgestudeerd in klassieke letteren en theologie, is zuster van de apostolische gemeenschap van Saint-François-Xavier, die haar verschillende taken heeft toevertrouwd ten behoeve van jongeren. Zij schreef onder meer Prier 15 jours avec frère Roger de Taizé (2008).

Prijs: € 45,00 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 480 NUR: 681 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: mei 2020 Omslag: Jan de Boer | Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-370-3 (verschijnt ook als e-book: ISBN 978-90-8972-371-0) i.s.m. Halewijn

9 789089 723703

Frère Roger (1915-2005) was een man van tegenstellingen, begiftigd met een grote geestelijke kracht. Zijn wortels reikten tot diep in het protestantisme, maar hij werd eveneens gevoed door de rooms-katholieke en de oosters-orthodoxe traditie. Frère Roger was de belichaming van de oecumenische dialoog in de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij inspireerde jongeren van over de hele wereld.


+ Spiritualiteit vinden bij hedendaagse singer-songwriters + De bekendste jonge monnik van Nederland verrast opni + De auteur is beschikbaar voor lezingen inclusief muziek


God zoeken op de tonen van popmuziek THOMAS QUARTIER Levensliederen Soundtrack voor kloosterspiritualiteit Muziek en spiritualiteit horen bij elkaar als lichaam en ziel. Beide brengen een mens bij de kern van het leven, bij emoties en bij verlangens naar zin en evenwicht.

s ieuw met dit boek koptreden

Prof. dr. Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de Sint-Willibrordsabdij. Hij doceert aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de KU Leuven en Sant’ Anselmo in Rome en is medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Hij publiceerde bij Berne Media meerdere boeken over liturgische spiritualiteit en kloosterleven: Anders leven (2015), Liturgische spiritualiteit (2016), Kiemcellen. Van klooster naar wereld (2016) en Zinzoekers. Dialogen over religie tussen oost en west (2018, met Paul van der Velde)

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback met flappen Aantal pagina’s: 224 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: mei 2020 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-368-0 (verschijnt ook als e-book: ISBN 978-90-8972-369-7)

9 789089 723680

Voordat hij intrad bij de benedictijnen verdiende Thomas Quartier naast zijn studie bij als straatmuzikant. Vanuit die ervaring en zijn tegenwoordige leven als monnik schreef hij dit boek, waarin hij het repertoire van onder meer Bob Dylan, John Lennon & Yoko Ono en Boudewijn de Groot als bronnen van inspiratie ontdekt.


Hét spirituele lenteboek van 2020 JANE WILLIAMS God, liefdevol en geduldig In dit boek mediteert Jane Williams op verschillende aspecten van Jezus’ leven: de geboorte in een kribbe, zijn beproeving in de woestijn, de roeping van de leerlingen, het kruis en de verrijzenis. Dit aspect verbindt ze telkens met een belangrijke persoon uit de christelijke traditie in wie zij dit voorbeeldig belichaamd ziet, achtereenvolgens: Augustinus, Julian of Norwich, Franciscus van Assisi, Teresa van Avila en Jean Vanier. De rode draad is dat God aan het licht komt als een bij uitstek meedogend en bescheiden. Williams schrijft met verbluffende eenvoud en moedig over de meest complexe theologische kwesties, o.a. de centrale vraag ‘Waarom werd God mens?’ en het mysterie van de Drie-ene God. Ieder hoofdstuk eindigt met handreikingen voor verdere verdieping in individueel of groepsverband.

Dr. Jane Williams (India, 1957) is theoloog en schrijver. Ze werkt in Londen als vice-decaan en docent aan het Saint Mellitus College en als gastdocent aan het King’s College. Ze publiceerde meerdere boeken, o.a. drie commentaren op de zondagse Schriftlezingen van het A-, B- en C-jaar (2003-2005) en Faces of Christ: Jesus in Art (2011).

9 789089 723666

Prijs: € 17,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 21,5 cm Verschijnt: maart 2020 Omslag: Ronald Smaal | Reis met goudvis ISBN 978-90-8972-366-6

+ Indrukwekkend boek van een vrouwelijke theoloog met durf + Sleutelmomenten uit Jezus’ leven verbonden met heiligen + Toegankelijk én met diepgang geschreven


Optimaal de Veertigdagentijd door! RENÉ & LISETTE HORNIKX Op weg naar Pasen 2020 Meditatieboekje In zeven hoofdstukken begeleidt dit meditatieboekje u op weg naar Pasen. Zeven maal zeven dagen tot de bevrijding. Vijf thema’s staan in het teken van inkeer. Na vijf weken is het Palmzondag. Jezus wordt toegejuicht, daarna verguisd. Daarna volgt de Goede Week, die eindigt bij Pasen. Op die dag vieren we de bevrijding van het volk van God dat onderdrukt werd in Egypte en de opstanding van Jezus in de harten van zijn leerlingen. Elke zondag in dit boekje heeft een eigen thema met een overweging, een verhaal, een gebed en een beeld.

Prijs: € 5,95 Uitvoering: paperback, full colour Aantal pagina’s: 64 NUR: 711 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: februari 2020 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-377-2

+ Laag geprijsd cadeauboekje + Handzaam, toegankelijk en praktisch + Meditatieboekje dat de weg plaveit naar Pasen

9 789089 723772

René Hornikx (1948) is auteur van diverse boeken op het gebied van liturgie en gebed. Hij is emeritus pastoraal werker en schrijft met regelmaat teksten, o.a. voor VIEREN. Lisette Hornikx-Janssen (1953) was maatschappelijk werkster en is vrijwillig actief in de bibliotheek. In de parochie geeft ze samen met haar man bijbelcursussen.


Een christelijke invulling van mindfulness SALLY WELCH Christfulness 40 spirituele oefeningen Deze laagdrempelige en praktische gids brengt het populaire mindfulness in verbinding met christelijk gebed en contemplatie. Het resultaat is een boekje dat je als spirituele reisgenoot het heilige in het dagelijks leven helpt ontdekken en de aanwezigheid van God in ieder moment. Korte inleidingen op het hedendaagse mindfulness en de christelijke invulling daarvan vormen de start van een weg die leidt tot een aandachtige christelijke manier van leven. Alle zintuigen worden aangesproken in de veertig oefeningen die helpen de volheid van Christus – Christfulness – te ervaren. Een extra reeks oefeningen plaatst het christelijk leven in het perspectief van de pelgrimage naar God.

Sally Welch is parochiepriester en deken van het bisdom Oxford. Daarvoor werkte ze als diocesaan spiritueel counselor. Ze publiceerde meerdere boeken, waaronder Walking the Labyrinth, Every Place is Holy Ground en A Labyrinth Prayer Handbook.

9 789089 723673

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR: 707 Formaat: 12,5 x 20 cm Verschijnt: februari 2020 Omslag: Peter Slager | Garage BNO ISBN: 978-90-8972-367-3 i.s.m. Averbode

+ Ideaal om mee te werken in groepen in parochie en gemeente + Bijbelteksten en contemplatie gaan hand in hand + Voor de Veertigdagentijd en de Week na Pasen (en daarbuiten)


Eeuwenoude christelijke wijsheid verbonden met het dagelijks leven RICK TIMMERMANS (RED.) Leven, een kunst Ignatiaanse meditaties Hoe word ik een levenskunstenaar? Wat is er nodig voor gelukkige dagen? Job mijmerde al over deze vragen, te midden van zijn ellende. Kan zelfs een lijdende mens het leven zien als hogere kunstvorm? Het antwoord is ‘ja’. De levenskunst is een weg waarlangs we veel wijsheid vinden. Maar wie wijst ons de weg erheen? Het pad is verborgen. De meditaties in deze bundel geven geen pasklare antwoorden, maar laten steeds nieuwe aspecten van levenskunst oplichten. Rode draad in deze bundel met veertig meditaties is het besef dat ware wijsheid en levenskunst begint bij het aanvaarden van je werkelijkheid. Doorleef vreugde en verdriet, pijn en herstel, duisternis en licht – en omarm ze als een geschenk. De auteurs van deze bundel zijn vrouwen en mannen die staan in de ignatiaanse traditie, de spiritualiteit die zijn oorsprong vindt bij Ignatius van Loyola (1491-1556). Ze schreven hun meditaties voor Ignis, een webmagazine van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen over geloof, spiritualiteit en samenleving.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: april 2020 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-374-1

+ Creatieve meditaties, wars van vroomheid + Bijbelverhalen belicht met een twist, alsof je ze voor het eerst hoort + Uitgave bij 10-jarig bestaan van Ignis Webmagazine

9 789089 723741

Rick Timmermans (1987) is hoofdredacteur van Ignis Webmagazine en werkzaam bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Als journalist schreef en werkte hij mee aan verschillende boeken over christelijke spiritualiteit.


+ Herontdekking van de christelijke stem in het maatscha + De somberheid over kerk en geloof doorbroken + Rustige antwoorden op lastige vragen in een hijgerige w


Hernieuwde, christelijke kijk op maatschappelijke vraagstukken RENÉ GROTENHUIS Zout De blijvende kracht van de christelijke traditie

De auteur aarzelt niet om lastige vragen te stellen bij de vanzelfsprekendheden van de huidige cultuur. Maar het biedt ook antwoorden die rust en samenhang aanbrengen in een gefragmentariseerde en hijgerige wereld. Het geloof heeft allang niet meer het laatste woord, maar de christelijke inbreng in het maatschappelijk debat is nog volop de moeite waard. De auteur reikt christenen handvatten aan om zich vanuit hun geloof actief te begeven in het maatschappelijke debat en zo de onmacht en sprakeloosheid te doorbreken.

appelijk debat

wereld

René Grotenhuis (1951) was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen. Tevens was hij gedurende tien jaar directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Die brede maatschappelijke ervaring, nationaal en internationaal, gebruikt hij ten volle in dit boek, dat een vervolg is op zijn eerdere boek Van macht ontdaan (2017, 3e druk 2018).

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 740 Formaat: 13,5 x 21,5 cm Verschijnt: februari 2020 Omslag: Ronald Smaal | Reis met goudvis ISBN 978-90-8972-378-9 (verschijnt ook als e-book: ISBN 978-90-8972-379-6)

9 789089 723789

In een post-christelijke cultuur wordt de christelijke traditie al snel gezien als iets van het verleden. Er zou niet veel meer van te verwachten zijn voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Dit boek pakt de uitdaging op na te denken over de bijdrage van de christelijke traditie aan fundamentele maatschappelijke vragen: het kwaad, het waartoe van vooruitgang en de betekenis van vrijheid.


De parabels zijn duizenden jaren oud, maar nog steeds actueel ERIK OTTENHEIM & MARTIJN STOUTJESDIJK (Red.) Parabels Onderricht van Jezus en de Rabbijnen Dat Jezus gelijkenissen of parabels vertelde, is veel mensen bekend: wie is er niet vertrouwd met de barmhartige Samaritaan? Ook de rabbijnen deelden hun wijsheid bij voorkeur in de vorm van parabels. De Rabbijnse literatuur heeft er honderden van bewaard. In dit boek worden die gelijkenissen uit beide tradities zij-aan-zij besproken. Een dergelijke werkwijze levert niet alleen nieuwe inzichten op over jodendom en christendom. Ze werpt ook licht op de unieke vertelvorm van deze parabels: ontleend aan het dagelijkse leven, maar met een verrassende (actuele) twist. Het boek bevat niet alleen illustraties van de parabels van Jezus, maar brengt voor het eerst ook rabbijns-joodse gelijkenissen op moderne en kleurrijke wijze tot leven. Gespreksvragen maken de uitgave compleet. De volgende auteurs, allen als onderzoeker verbonden aan het Parabelproject (zie www.parabelproject.nl), schreven bijdragen: Annette Merz, Albertina Oegema, Eric Ottenheijm, Jonathan Pater, Marcel Poorthuis, Martijn Stoutjesdijk en Lieve Teugels. Dr. Eric Ottenheijm (1961) is judaïcus en bijbelwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Hij is projectleider van het Parabelproject. Martijn Stoutjesdijk MA (1989) studeerde theologie, filosofie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en Leiden. Hij is als promovendus betrokken bij het Parabelproject, waarin hij onderzoek doet naar slavernij in de gelijkenissen.

9 789089 723819

Prijs: € 24,50 Uitvoering: paperback met flappen Geïllustreerd, full colour Aantal pagina’s: 208 NUR: 702 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: maart 2020 Omslag: Jedi Noordegraaf | Studio Vandaar ISBN 978-90-8972-381-9

+ Spin-off van een groot onderzoeksproject naar de parabels van Jezus en de Rabbijnen + Rabbijnse parabels voor het eerst in het Nederlands vertaald en besproken + Kleurrijke illustraties in de lange beeldtraditie van de gelijkenissen


In de reeks Mystieke teksten onder redactie van het Titus Brandsma Instituut WILLEM TEELLINCK Soliloquium Een mystieke oefening in verlangen In 1629 schreef Willem Teellinck zijn Soliloquium, een mystieke tekst in de traditie van middeleeuwse ‘alleenspraken van de ziel’. Centraal in de tekst staat het diepe en hartstochtelijke verlangen van een zondaar naar een ontmoeting met Christus (als bruidegom en zaligmaker) en naar zekerheid van uitverkiezing. Soliloquium is een prachtig voorbeeld van een calvinistische mystieke tekst, geschreven in gepassioneerde en rijke taal. Deze nieuwe vertaling stelt deze bijzondere mystieke tekst opnieuw ter beschikking en legt hem open voor een geïnteresseerd publiek. Willem Teellinck (1579-1629) was bij leven predikant in Middelburg en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Door zijn stichtelijke, devotionele en ook mystieke teksten kreeg hij de naam een ‘tweede Thomas a Kempis’, te zijn, maar dan ‘gereformeerd’.

Prijs: € 24,95 Uitvoering: gebonden, met stofomslag Aantal pagina’s: 192 NUR: 708 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: mei 2020 Omslag: Ronald Smaal | Reis met goudvis ISBN 978-90-8972-387-1 i.s.m. Halewijn en Titus Brandsma Instituut

+ Nieuwe vertaling van een klassieke mystieke tekst + Een exemplarisch voorbeeld van calvinistische mystiek + Een gedegen inleiding in een brede mystieke traditie

9 789089 723871

Thom Mertens (1953) is neerlandicus, gespecialiseerd in de Nederlandse religieuze literatuur. Hij was tot voor kort hoogleraar aan het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen), instituut voor de studie van spiritualiteit in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Dr. Herman Westerink (1968) is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, universitair hoofddocent godsdienstfilosofie en interculturele filosofie aan de Radboud Universiteit en gasthoogleraar aan de KU leuven.


Een reisgids naar hemelse vrouwen en mannen PAUL SPAPENS Heilige plaatsen, zalige plekken Pelgrimsoorden in Nederland en Vlaanderen De katholieke kerk telt zo’n 25.000 heiligen. Het zijn bijzondere vrouwen en mannen die tot de verbeelding spreken. Ze worden gewaardeerd als mensen die iets te zeggen hebben. In Nederland en Vlaanderen bestaan eeuwenoude pelgrimsoorden van heiligen. Het zijn heilige plaatsen en tegelijk zalige plekken omdat het er goed toeven is. In dit boek, opgezet als een reisgids, neemt Paul Spapens de lezer mee naar vijftien pelgrimsoorden in Nederland als Dokkum, Brielle en Wittem en naar twee in Vlaanderen: Lier en Hasselt. Paul Spapens is gespecialiseerd in volksgeloof en heiligen. Zijn toegankelijk geschreven verhalen gaan over de geschiedenis en bijzonderheden van de pelgrimsoorden, en wat heiligen tegenwoordig te vertellen hebben. Voor twee pelgrimsoorden zijn fietsroutes opgenomen. De vele foto’s in het boek laten zien wat de pelgrim of toerist aan moois te wachten staat. Paul Spapens (1949) was in zijn werkzame leven dagbladjournalist. Daarnaast publiceerde hij tientallen boeken. Hij is gespecialiseerd in immaterieel erfgoed en identiteit. Volksgeloof is daar een belangrijk onderdeel van. In 2019 werd hij voor zijn boeken en culturele werk onderscheiden met de Zilveren Anjer. Van Paul Spapens verscheen eerder bij Berne Media in de serie spirituele reisgidsen Maria, de moeder van iedereen (2019).

9 789089 723833

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback, geïllustreerd, full colour Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 11 x 19,5 cm Verschijnt: mei 2020 Omslag: Sieneke Spiegel | Studio Sien ISBN 978-90-8972-383-3 i.s.m. Halewijn

+ Heiligen winnen steeds meer aan belangstelling + Eeuwenoude pelgrimsoorden beschreven door een specialist + Gids naar plaatsen waar cultuurhistorie, heiligenlevens en volksgeloof samenkomen


Toegankelijke inleiding op leven en werk van Hildegard van Bingen HANS WILBRINK (Red.) Zicht op Hildegard Leven, visioenen, geneeskunst, muziek In dit boek laten vijf specialisten hun licht schijnen op een deelgebied van het leven en werk van de twaalfde-eeuwse benedictines Hildegard van Bingen: een sociaal-wetenschapper, een theologe, een kunstkenner, een arts en een musicologe. Bij elkaar levert dat een veelzijdig en indringend portret op. De sociaal wetenschapper besteedt aandacht aan de maatschappelijke invloed van Hildegard toen en nu. De theologe bespreekt een van de mooiste visioenen uit het eerste boek van Hildegard. De kunstkenner werpt licht op de miniaturen waarmee een belangrijk manuscript uit de tijd van Hildegard is verlucht. Velen kennen Hildegard van haar buitengewone kruidenkennis of via haar prachtige muziek. Ook die aspecten komen aan de orde. Zuster Philippa Rath o.s.b. van de Hildegard-abdij in Eibingen (D) beschrijft in een slotwoord de actuele Hildegard-verering en eindigt met een gebed.

Prijs: ₏ 24,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 708 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: april 2020 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-373-4

+ Portret van een sterke vrouw met veelzijdige talenten + Hildegard als inspirerend voorbeeld voor onze tijd + Na dit boek wil je beslist op bedevaart naar Eibingen

9 789089 723734

Dr. Hans Wilbrink (1949) is neerlandicus en sociaal wetenschapper. Hij promoveerde op leven en werk van Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant. Hij schreef meerdere boeken, waaronder Leven en werk van Hildegard van Bingen (Berne Media, 2018, 3de druk). Aan het boek Zicht op Hildegard schreven mee: Dr. Kitty Bouwman, theoloog; drs. Felicia Dekkers, kunstkenner; dr. Lutgart Gillis, arts; dr. Hanna Rijken, musicoloog en Rebecca Stewart, musicoloog.


Tegengif tegen hardnekkige misvattingen PAUL PETZEL & NORBERT RECK Van Abba tot Zondebok Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden

In Van Abba tot Zondebok vind je een bondige verzameling trefwoorden uit domeinen waar jodendom en christendom elkaar raken. Bij elk trefwoord wordt eerst een beschrijving gegeven van de misvattingen die achter het begrip verborgen liggen en vaak een hardnekkig leven leiden. Daarop volgt een heldere analyse die uitmondt in perspectieven voor een nieuwe,respectvolle lezing. De wordingsgeschiedenis van het boek is op zich al een krachtige getuigenis van een volwassen joods-christelijke toenadering. Geen enkele uitleg is door één auteur geschreven, de tekst is telkens gegroeid uit open overleg tussen op zijn minst vijf personen. Een handig naslagwerk voor wie zich engageert in catechese, verkondiging en pastoraat. Leerrijk voor wie zich in de Bijbel wil verdiepen.

Dr. Paul Petzel studeerde theologie en kunst en geeft les in het secundair onderwijs. Hij woont in Andernach (D). Dr. Norbert Reck is freelance copywriter en vertaler. Hij woont in München (D).

9 789085 285403

Prijs: € 24,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 168 NUR: 706 Formaat: 14,5 x 23,5 cm Reeds verschenen Omslag: Halewijn ISBN 978-90-8528-540-3 i.s.m. Halewijn

+ Een noodzakelijk boek + Handig naslagwerk voor professionals in catechese en verkondiging + Geschreven door joodse en christelijke experts


Eindelijk weer een inleiding op het Nieuwe Testament DANIËL DE WAELE De ontdekking van het Nieuwe Testament Het Nieuwe Testament lijkt vrij toegankelijk. Toch is het geschreven in een cultuur die diepgaand verschilt van de moderne wereld. Een boek als Openbaring doet iemand perplex staan, wat in de Hebreeënbrief staat is volslagen vreemd voor de moderne mens, maar ook de brieven van Paulus zijn zelfs bij herhaalde bestudering niet bepaald helder. De beter bekende evangeliën blijken bij een aandachtige lezing een eigen vreemdheid te bezitten en de nodige vragen op te roepen. Daniël De Waele opent de wereld van de geschriften van het Nieuwe Testament. Hij bespreekt elk boek, verduidelijkt waar de teksten vandaan komen en waarom precies deze boeken in het Nieuwe Testament te vinden zijn. Het boek eindigt met de boeiende zoektocht naar de historische Jezus.

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 224 NUR: 702 Formaat: 16 x 23 cm Verschijnt: maart 2020 Omslag: Charlotte Jansen ISBN 978-90-8972-389-5 i.s.m. Averbode

+ Neerslag van een persoonlijke zoektocht + Gedegen bespreking van alle nieuwtestamentische boeken + Toegankelijk geschreven voor een breed publiek

9 789089 723895

Dr. Daniël De Waele (1957) is leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) te Brussel. Daarnaast is hij lid van de Leerplancommissie voor Protestants Godsdienstonderwijs in Vlaanderen.


+ Van tv-programma + Vergeten tekst belicht historische relatie moslims-christ de Verwondering + Oude boodschap van vrede vormt inspiratie voor vanda ++ 50.000 exemplaren Islamoloog Anne Dijk treedt regelmatig op in de media


Klassiek verdrag voor het eerst in het Nederlands vertaald ANNE DIJK De verdragen van Mohammed met de christenen Vertaald, ingeleid en met gespreksvragen

tenen aag

Anne Dijk MA (1986) is religiewetenschapper en islamoloog. Ze is oprichter en voorzitter van het Fahm Instituut; onafhankelijk kennisinstituut over de islam. Haar specialisaties zijn gender en autoriteitsstructuren, haar passie is rechtvaardigheid. Dijk is adviseur op het gebied van de islam (Fikr Consultancy), geeft les, publiceert, promoveert in de islamwetenschappen en is public speaker.

Prijs: ₏ 17,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 96 NUR: 717 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: april 2020 Omslag: Peter Slager | Garage BNO ISBN 978-90-8972-385-7 (verschijntookalse-book:ISBN978-90-8972-386-4)

9 789089 723857

Voor het eerst zijn de zes verdragen die de Profeet Mohammed sloot met de christenen van zijn tijd, beschikbaar in het Nederlands. De integraal vertaalde teksten worden voorafgegaan door een gedegen inleiding die de historische context van de verdragen en de discussies eromheen belicht. Het boek geeft daarmee een heldere kijk op de relatie tussen moslims en christenen in de begintijd van de islam. Tegelijk laat het de relevantie van deze geschiedenis voor het heden zien. Gespreksvragen ten slotte geven aanzetten om de dialoog tussen moslims en christenen te voeden en te verdiepen en gezamenlijk na te gaan hoe we ook vandaag vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.


De levensweg van een sterke vrouw in roerige tijden NOËLA J. POLET De weg van Adélaïde Marie Champion de Cicé

Een zoektocht van het hart in bewogen tijden In het laatste kwart van de achttiende eeuw - de periode van de Franse Revolutie - stond het religieuze leven in Frankrijk er slecht voor. Alle kerkelijke goederen werden door de overheid in beslag genomen, en aan religieuze orden en congregaties werd het bestaansrecht ontzegd. Juist in deze tijd ontstond de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria (SDHM), bestaande uit vrouwen die wel geloften hadden afgelegd maar geen habijt hadden aangenomen en niet leefden in een kloosterverband. Deze studie bevat de spirituele biografie van de medestichteres van de ‘Sociëteit’, Adélaïde Marie Champion de Cicé (1749-1818), afkomstig uit Rennes, Frankrijk. Het boek situeert haar binnen de historische, godsdienstige en sociale context van haar tijd en focust op haar geestelijke ontwikkeling als religieuze vrouw en medestichteres. Dr. Noëla J. Polet (1943) is theoloog en lid van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Ze werkte als maatschappelijk vormingswerker, catecheet, schoolpastor, docent en pastoraal werkster in diverse betrekkingen in België, Ethiopië en Nederland. Ze promoveerde in 2017 op haar studie naar Adélaïde Marie Champion de Cicé en is ze werkzaam als vrijwilliger in Zeeuws-Vlaanderen voor weekendvieringen, CTVG en bezinningsdagen.

9 789089 723635

Prijs: € 39,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 565 NUR: 680 Formaat: 15 x 23 cm Reeds verschenen Omslag: Ronald Smaal | Reis met goudvis ISBN 978-90-8972-363-5

+ Complete biografie van de stichter van de Dochters van het Hart van Maria + Hoe overleef je de Franse Revolutie, Napoleon en de Restauratie? + Inspirator van Ruth Pfau, de ‘Moeder Teresa van Pakistan’ (1929-2017)


70 jaar katholiek klooster op de orthodox-protestantse Veluwe MARTIJN PIJNENBURG Rijke baronnen en bezitloze paters 375 jaar landgoed De Essenburg

Op 11 juli 1950, het hoogfeest van St. Norbertus, stichter van de norbertijnenorde, maakt de abt van Berne de namen bekend van twintig medebroeders die hij heeft benoemd voor een nieuwe stichting. Zij verhuizen van het Brabantse land naar De Essenburg in Hierden, midden op de orthodox-protestantse Veluwe. De Essenburg is een landgoed met een rijke geschiedenis, ‘een der aangenaamste hofsteden deser Land-streecke’. Dit boek neemt u mee in de rijke geschiedenis van het landgoed en zijn markante bewoners. Voor het eerst wordt de unieke geschiedenis van de norbertijnenpriorij uitgebreid belicht.

Prijs: € 29,95 Uitvoering: full colour, geïll, gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 320 NUR: 693 Formaat: 19 x 23 cm Verschijnt: april 2020 Omslag: Murk Pietersma ISBN 978-90-8972-382-6

9 789089 723826

Martijn Pijnenburg (1987) is historicus met bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is o.a. gemeenteraadslid van Harderwijk en bestuurslid van de historische vereniging Herderewich. Sinds zijn jeugd voelt hij een sterke verbondenheid met de norbertijnen van De Essenburg en Mariëngaard.

+ Nieuwe inzichten, beelden en verhalen over 350 jaar landgoedgeschiedenis + Complete geschiedenis van 70 jaar norbertijns leven op de Veluwe + Inkijk in de vergeten geschiedenis van de bezettingsjaren 1940-45


Verrassende monologen maken je onderdeel van het bijbelverhaal GUIDO DE BRUIN Dicht op de huid Bijbelverhalen meemaken

In deze verzameling monologen komen figuren uit bekende en minder bekende bijbelverhalen zélf aan het woord. Verhalenverteller Guido de Bruin laat personages in de verhalen in de ik-vorm spreken over wat ze hebben meegemaakt en wat dat met hen heeft gedaan. Niet alleen bekende figuren als Sara, Elia en Petrus komen aan het woord, maar ook minder opvallende personages en bijvoorbeeld de duif in het Noach-verhaal en het huis van de verloren zoon. Door de verwoorde ervaring en reflectie van de personages komen de verhalen heel dichtbij en nodigen ze de lezer uit om er zelf deel van te worden. Guido de Bruin (1966) richt zich na een carrière in de journalistiek op het vertellen van (bijbel)verhalen en het begeleiden van bibliodrama. Vertellen in de ik-vorm is zijn specialiteit. Ook in zijn werk voor Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, zet hij verhalen in tijdens bijvoorbeeld studiedagen voor schoolteams. In 2017 maakte hij de solovoorstelling Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen op basis van de novelle De nacht der Girondijnen van Jacques Presser.

9 789089 723840

Prijs: € 17,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 96 NUR: 700 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: maart 2020 Omslag: Jan de Boer | Studio Jan de Boer ISBN: 978-90-8972-384-0 I.s.m. Verus

+ Bijbelverhalen komen tot leven door het vertelperspectief + Ook voor wie de Bijbel niet kent, worden de verhalen toegankelijk + Beleef de vragen, ervaringen en ontwikkeling van bijbelfiguren mee + Met een voorwoord van Erik Borgman


Psalmen belicht vanuit de jongste exegetische inzichten ARCHIBALD VAN WIERINGEN & JOKE BRINKHOF (RED.) Psalmen interpreteren en vertalen

75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum. Verschillende psalmen, psalmgroepen en psalmcitaten komen aan de orde. Twee recente exegetische benaderingswijzen staan daarin centraal. De bijbelexegese beschouwt een psalm niet meer als een geïsoleerd gedicht, maar als onderdeel van de gehele Schrift. Tegelijkertijd heeft de exegese aandacht voor de communicatie die opgeroepen wordt. Wie spreekt er tot wie in de psalmtekst? En hoe is daar in nieuwtestamentische teksten mee omgegaan? Deze benaderingswijzen bieden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van psalmen in een geseculariseerde wereld.

Prijs: € 15,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 706 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: maart 2020 Omslag: Peter Slager | Garage BNO ISBN 978-90-8972-380-2

+ Acht voorbeelden van hedendaagse psalmexegese + De Psalmen krijgen betekenis vanuit de hele Bijbel + Eigentijds inzicht in de dynamiek en betekenis van psalmen en psalmcitaten

9 789089 723802

Archibald L.H.M. van Wieringen (1963) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Oude Testament aan Tilburg School of Catholic Theology. Hij is tevens voorzitter van het Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus. Joke H.A. Brinkhof (1957) is exegeet en theoloog. Zij werkte in diverse functies in het pastoraat en de theologische opleidingen. Ze publiceert regelmatig op het gebied van exegese. Ze is tevens secretaris/ penningmeester van het Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus.


Stilte vormt de akoestiek van het innerlijk weten BROEDERS VAN HET STILLE LEVEN Word even stil 60 eigentijdse vaderspreuken ‘Vaderspreuken’ is de benaming voor een verzameling korte uitspraken en verhaaltjes met een anekdotisch karakter over de praktijk van het monnikenleven. Zij stammen grotendeels uit de vierde eeuw, de tijd waarin het christelijke monnikendom ontstond toen eenlingen, die zich hadden teruggetrokken in de woestijn om aan hun geestelijke vervolmaking te werken, zich verenigden in monastieke gemeenschappen. De vaderspreuken bevatten diepe spirituele wijsheid en vormen door hun eenvoud een goede inleiding in het contemplatieve leven. Word even stil is een bundeltje eigentijdse vaderspreuken, gestoken in een nieuw, luisterrijk habijt. Broeders van het Stille Leven is een initiatief met als oogmerk verstilling aan te bieden. De spirituele nalatenschap van de woestijnvaders vormt de bron van levend water voor de broeders en geestverwanten.

9 789089 723642

Prijs: € 12,50 Uitvoering: gebonden Aantal pagina’s: 86 NUR: 700 Formaat: 11 x 18 cm Reeds verschenen Omslag: Ronald Smaal | Reis met Goudvis ISBN: 978-90-8972-364-2

+ Uitgave van de Broeders van het Stille Leven + 60 teksten geïnspireerd op de woestijnvaders + Een juweel voor de Veertigdagentijd en daarna


Verborgen parels op unieke, historische locaties

Een weelde aan groen Vier kloostertuinen in Noord-Brabant Ons land kent een bijbelbelt. Minder bekend is dat ons land ook een ‘kloosterbelt’ kent. In het noordoosten van Brabant vestigde zich in de nasleep van de Reformatie in de loop van de 17de en 18de eeuw een reeks van abdijen en priorijen, die tot de oudste van Nederland behoren. Achter de muren van deze kloosters bevindt zich een weelde aan groen. De kruidentuin in Uden, de Hof van Lof in Megen, de stiltetuin in Velp (bij Grave) en de Engelse landschapstuin in St. Agatha zijn stuk voor stuk verborgen parels die ieder voor zich een ander aspect van de kloostertuin vertegenwoordigen. Het handzame boekje gidst de reiziger door de geschiedenis van deze kloosters en de aanleg van de tuinen. Van iedere tuin is een overzichtelijke kaart gemaakt met daarin verwerkt de planten en kruiden, waarvan de werkzaamheid en symboliek worden toegelicht. Fietskaarten, overnachtingsadressen en andere praktische informatie maken van het boek een niet te missen gids voor iedere liefhebber van kruiden- en kloostertuinen.

Prijs: € 14,95 Uitvoering: genaaid gebrocheerd, geillustreerd, full colour Aantal pagina’s: 144 NUR: 521 Formaat: 18 x 11 cm Verschijnt: mei 2020 Omslag: Murk Pietersma ISBN 978-90-8972-390-1

+ Kennismaking met een vergeten stukje cultureel erfgoed + Leer over kruiden en planten en hun symbolische betekenis + Een gids waarin religie, cultuur en recreatie hand in hand gaan

9 789089 723901

Aan dit boek schreven mee: Theo Bögels, Mia van den Hurk, Mark van der Linden, Wouter Prins (redactie) en Wilma van Schayk. Ze zijn allen als vrijwilliger of medewerker verbonden aan een van de besproken kloosters en hun tuinen.


+ Van tv-programma + Levenslessen van de natuur de Verwondering + Lekker eten en aandachtig leven gaan goed samen ++50.000 exemplaren Een gids voor groen, bewust en duurzaam leven


De tuin als bron van veel geluk en wijsheid MARLENE FRITSCH Mijn groene geluk Recepten en levenslessen uit eigen tuin

Dit boek leert je bijvoorbeeld waarom tegenslag toch een rijke oogst kan opleveren. Of waarom peterselie en radijs goed samengaan, maar peterselie en venkel niet. En waarom het belangrijk is te weten wat de radijs goed doet en de mens ook. Daarvoor zijn in het boek lekkere recepten opgenomen. Een tuin blijft verrassen!

Marlene Fritsch (1972) is theoloog en boekenvrouw met hart en ziel. Ze werkt als zelfstandig uitgever en schrijver. Daarnaast geeft ze lezingen en begeleidt ze als wandelcoach en rouwbegeleider mensen op hun levensweg. Ze publiceerde meerdere kinderboeken en Ich möchte keine Heilige sein – Teresa von Avila, Wegweiserin für heute (2011).

Prijs: € 19,90 Uitvoering: genaaid gebrocheerd Met illustraties, full colour Aantal pagina’s: 128 NUR: 728 Formaat: 17,5 x 22 cm Verschijnt: maart 2020 Omslag: Heleen van der Sanden | Quadro VOF ISBN 978-90-8972-372-7

9 789089 723727

Een tuin nodigt uit om tot rust te komen, de gedachten te laten gaan en nieuwe ideeën op te doen. Dat hoeft geen grote tuin te zijn. Ook een paar potten op balkon of vensterbank verspreiden geluk. Hoe dan ook, in de grote of kleine tuin komt de natuur dicht op de huid, haar groeien en bloeien, haar verval, haar ritme dat ook ons leven als mens bepaalt. En als je goed kijkt openbaart de natuur op de koop toe een boel levenslessen.


Herdrukken HUGO KOLSTEE Alle kathedralen en basilieken van Nederland 3e DRUK

Handzame gids waarin over alle kathedralen en basilieken die Nederland telt iets wordt verteld over de geschiedenis, architectuur, interieur, klokken en orgels. Compleet herziene druk

Paperback, met illustraties, full colour ISBN 978-90-8972-116-7, 324 pagina’s , prijs € 24,95

JOS MOONS De kunst van geestelijke begeleiding Een praktijkboek in ignatiaans perspectief

2e DRUK

Geestelijke begeleiding, hoe doe je dat? Jos Moons ziet het als een vaardigheid die te leren valt, niet louter als het unieke talent van enkele uitverkorenen. 2e druk 2019

Paperback, ISBN 978-90-8972-303-1, 155 pagina’s , prijs € 19,90

FRANK KAZENBROOT Wees lief voor deze ziel Veertig vensters op Leonard Cohen

4e DRUK

De schrijver opent veertig vensters op de spirituele en religieuze kracht van Cohens poëzie. Hij volgt de dichter-musicus van zijn geboorte in 1934 tot aan zijn sterven in 2016. Seculiere en religieuze taal gaan in zijn liederen hand in hand waardoor thema’s als liefde, sex, eenzaamheid, pijn, genade, gebrokenheid, God en verlangen opnieuw gaan leven. 4e druk 2019

Paperback, ISBN 978-90-8972-264-5, 160 pagina’s , prijs € 16,90


voorjaar 2020 Berne Media | uitgeverij abdij van berne INHOUD pag. 1 ANNEMIEK SCHRIJVER & HEIN STUFKENS Lekenpraat. Over verkwikkende teksten uit de Bijbel pag. 2 SABINE LAPLANE Frère Roger. De biografie over de stichter van Taizé pag. 4 THOMAS QUARTIER Levensliederen. Soundtrack voor kloosterspiritualiteit pag. 6 JANE WILLIAMS God, liefdevol en geduldig pag. 7 RENÉ HORNIKX EN LISETTE HORNIKX-JANSSEN Op weg naar Pasen 2020. Meditatieboekje pag. 8 SALLY WELCH Christfulness. 40 spirituele oefeningen pag. 9 RICK TIMMERMANS (Red.) Leven, een kunst. Ignatiaanse meditaties pag. 10 RENÉ GROTENHUIS Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie pag. 12 ERIK OTTENHEIM & MARTIJN STOUTJESDIJK (Red.) Parabels. Het onderricht van Jezus en de Rabbijnen pag. 13 WILLEM TEELLINCK Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen pag. 14 PAUL SPAPENS Heilige plaatsen, zalige plekken. Pelgrimsoorden in Nederlnad en Vlaanderen pag. 15 HANS WILBRINK (Red.) Zicht op Hildegard. Leven, visioenen, geneeskunst, muziek pag. 16 PAUL PETZEL & NORBERT RECK Van Abba tot Zondebok. Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden pag. 17 DANIËL DE WAELE De ontdekking van het Nieuwe Testament pag. 18 ANNE DIJK De verdragen van Mohammed met de christenen. Vertaald, ingeleid en met gespreksvragen pag. 20 NOËLA J. POLET De weg van Adélaïde Marie Champion de Cicé. Een zoektocht vn het hart in bewogen tijden pag. 21 MARTIJN PIJNENBURG Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jar landgoed De Essenburg pag. 22 GUIDO DE BRUIN Dicht op de huid. Bijbelverhalen meemaken pag. 23 ARCHIBALD VAN WIERINGEN & JOKE BRINKHOF Psalmen interpreteren en vertalen. 75 jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus pag. 24 BROEDERS VAN HET STILLE LEVEN Word even stil. 60 eigentijdse vaderspreuken pag. 25 Een weelde aan groen/ Vier kloostertuinen in Noord-Brabant pag. 26 MARLENE FRITSCH Mijn groene geluk. Recepten en levenslessen uit eigen tuin pag. 28 Herdrukken


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.berneboek.com Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com Vertegenwoordiging: VBK | media B.V. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht Verkoop binnendienst: 088-700 2700 verkoop@vbkmedia.nl Accountmanager: Jos Heusinkveld jheusinkveld@kokboekencentrum.nl Distributie voor BelgiĂŤ: Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com Contact pers en promotie: Conny Smulders, c.smulders@bernemedia.com

Profile for berne media

Aanbieding voorjaar 2020 Berne media | uitgeverij abdij van berne  

Aanbieding voorjaar 2020 Berne media | uitgeverij abdij van berne  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded