Voorjaarscatalogus 2021 | Berne Media, uitgeverij abdij van berne

Page 1


U heeft een bijzondere catalogus in handen Bijzonder omdat we komend voorjaar enkele bijzondere boeken gaan uitbrengen, maar vooral omdat we het komende jaar een jubileum uitgebreid gaan vieren. Onze uitgeverij, onderdeel van de Abdij van Berne, viert het komende jaar dat de orde van de Norbertijnen 900 jaar geleden is gesticht. De exacte datum is de nacht van Kerstmis 1121: de heilige Norbertus engageerde zich met een aantal geestverwanten tot een bijzondere vorm van religieus leven. Vanuit Berne Media zullen we maandelijks aandacht besteden aan dit bijzondere jubileum, o.a. doordat we een boek over de Norbertijnen of over de Abdij van Berne in de spotlights te zetten. We zullen dit doen via onze nieuwsbrief en onze site: www.bernemedia.com

volhouden en alle crisissen en pandemieën het hoofd hebben geboden. Deze catalogus laat zien hoe onze uitgeverij nog steeds midden in het spirituele leven staat en dat we de tijdsgeest goed aanvoelen. We komen van een tijd waarin ‘ik’ centraal stond en gaan naar een nieuwe periode, waarin het gedachtengoed van de Norbertijnen opnieuw inspiratie levert voor ons dagelijks leven. We hebben dit vastgelegd in ons mission statement: Ontmoeten - inspireren - geloven Troost - hoop - delen - betekenis Samenleven - vriendschap - liefde Verwonderen - verdiepen - leren

En u vindt dit ook terug in de boeken Zeker nu we allemaal de beperkingen die u in deze catalogus aantreft. van de Covid-19 pandemie ervaren, Wij zijn benieuwd naar uw reactie en is het goed te bedenken, dat de hopen dat u met onze uitgaven een Norbertijnen het al 900 jaar goed voorjaar tegemoet gaat.

Namens ons uitgeefteam, Joost Jansen norbertijn Abdij van Berne

2


ZAADJES OP WEG NAAR PASEN 2021 Meditatieboekje → Laagdrempelig meditatieboekje ter

voorbereiding op Pasen

→ Hertaling van de Schriftteksten met

de kracht van zaadjes

→ Met voorwoord van ds. Christien Crouwel,

algemeen secretaris van de Raad van Kerken

INSPIRATIE

In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. Iedere mens gaat die weg op een geheel eigen wijze. Dit meditatieboekje dient als hulp om die weg te gaan. Het bevat zestien ‘zaadjes’: korte teksten met ondersteunende illustraties, één voor iedere woensdag, één voor elke zondag en één voor iedere dag van de Goede Week. Steeds zijn ze voorzien van een gebed en een lied. Ieder zaadje wil meehelpen om te ontdekken wat verrijzenis kan betekenen.

Meditaties, gebeden en liederen voor de veertigdagentijd

AUTEURS Bas Rentmeester studeerde theologie in Amsterdam en Nijmegen, was pastor voor kerk en samenleving, werkte lange tijd in het basispastoraat en in een Centrum voor Parochiespiritualiteit. Sinds 1997 geeft hij sturing aan een huisgemeente. Na vele andere publicaties schreef hij samen met Huub Schumacher in 2018 Elke dag één rozijn, korte overwegingen voor iedere dag. Ook schreef hij samen met hem Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020. Beide boeken verschenen bij Berne Media.

Prijs: € 6,50 ISBN: 9789089724144 NUR: 711

Huub Schumacher werkte eveneens vele jaren in het basispastoraat en gaf in vele parochies catechese aan volwassenen. Hij verzorgt retraites en geeft lezingen over geloofsverdieping en vernieuwing. In 2014 verscheen van hem bij Berne Media God wat ben je veranderd … !

Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 68 Formaat: 13,5 x 20 cm Omslag: Murk Pietersma Verschijnt: 15 januari 2021

Bas Rentmeester

3

Huub Schumacher


DE EEUWIGE NAR De toekomst van het religieus gemeenschapsleven → Cultuurfilosofie, kerkgeschiedenis

en religieuze sociologie in één

→ Een verrassend beeld van wat het kloosterleven

in de 21ste eeuw zou kunnen betekenen

→ Ter gelegenheid van 900 jaar norbertijnen

SPIRITUALITEIT

Een radicale ommekeer van denken over kloosterleven Prijs: € 12,50 ISBN: 9789089724229 NUR: 700 Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: ca. 96 Formaat: 11 x 18 cm Vormgeving: Thomas van Staveren, Graphic Island Verschijnt: 5 april 2021

Het ooit zo bloeiende Nederlandse kloosterleven is naar de rand van de samenleving gedrukt. Hoewel mensen misschien wel als nooit tevoren snakken naar spiritualiteit en zingeving in een voortrazende en onbarmhartige maatschappij, lokt het leven van gehoorzaamheid, armoede, celibaat en gemeenschap nog maar heel weinig mannen en vrouwen. Kloosters sluiten, congregaties heffen zichzelf op, gemeenschappen verdwijnen uit de geschiedenis. Het einde is in zicht, zou je zeggen. In dit essay verzet de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman zich tegen deze opvatting, naar aanleiding van 900 jaar norbertijnen in Nederland. Hij roept religieuze mannen en vrouwen op zichzelf niet te verloochenen. ‘Ik verbied u zelfmoord te plegen’, drukt hij ze op het hart. Bosman pleit voor een nieuwe visie op het religieus gemeenschapsleven in de 21ste eeuw. Als postmoderne narren staan monniken, zusters, regulieren en kluizenaars op de bres voor het onbegrijpelijke wonder van universele broederen zusterschap. Tegen beter weten in. Tegen de maatschappelijk stroom in. Gods dwazen. AUTEUR Dr. Frank G. Bosman (1978) is cultuurtheoloog, verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is een bekende mediapersoonlijkheid en auteur van tientallen boeken en bundels over religie, cultuur en samenleving. www.frankgbosman.nl. Eerder verscheen van hem bij Berne Media o.a. Vader, dochter, heilige geest (2018), God heeft ook een fiets (2020).

Dr. Frank G. Bosman

4


HET CHRISTELIJK GELOOF IN 50 BRIEVEN → Toegankelijke introductie in het christendom

voor niet-christenen

→ Voor christenen die op een nieuwe manier willen

kijken naar hun geloof

→ In de vorm van vijftig brieven over het geloof aan

een fictief gezin

SPIRITUALITEIT

Kennismaking met het christendom in briefvorm Prijs: € 25,95 ISBN: 9789085285946 NUR: 707

De christelijke gemeenschappen in onze westerse wereld worden kleiner.Tegelijkertijd neemt het aantal mensen toe dat het christelijk geloof beter wil leren kennen. Velen willen weten waar ‘christelijk’ in wezen voor staat. Om dat op een vlotte en heldere manier uit te leggen, kiest Gerhard Lohfink voor de briefvorm. Hij schrijft aan een fictief gezin 50 brieven waarin hij de belangrijkste geloofskwesties aan bod laat komen. Het geheel is verhelderend voor niet-christenen als introductie in het geloof en ook nuttig voor christenen die op een nieuwe manier willen kijken naar hun eigen religie. AUTEUR Gerhard Lohfink (1934) is een rooms-katholiek priester en theoloog en was tot 1986 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Tübingen. Nu leeft en werkt hij als theoloog in een apostolische gemeenschap. Eerder verscheen van hem bij Berne Media Niets aan het einde. Over opstanding en eeuwig leven (2017; i.s.m. Averbode).

Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 270 Formaat: 145 x 235 cm Vormgeving: Halewijn Verschenen: 1 november 2020

Gerard Lohfink

5


SAMENLEVING

Prijs: € 19,95 ISBN: 9789089724212 NUR: 700 Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: ca. 144 Formaat: 13,5 x 21 cm Foto omslag: Marieke Lucas Verschijnt: 15 maart 2021

6

Arjan Broers

Enis Odaci


GOD OP HET BINNENHOF 12 gesprekken met politiek leiders over zingeving en bezieling → Politieke leiders geven hun levensbeschouwelijke

binnenwereld bloot

→ De twaalf interviews tonen twaalf gezichten van God → Een religieuze kieswijzer voor de Tweede-Kamerverkiezingen

In hoeverre speelt de levensbeschouwing van politieke leiders een rol in hun politieke handelen? Hoe kijken zij naar grote thema’s als macht en onmacht, schepping en mens, ego en naastenliefde en schuld en vergeving? Welke ideeën over hun plek in een groter geheel nemen Haagse politici mee naar hun werk en hoe vertaalt zich dat in hun persoonlijke leven? Een unieke serie gesprekken met landelijke politiek leiders laat zien dat ‘God’ op vele manieren kan worden geïnterpreteerd. Bovenal worden de innerlijke bespiegelingen van politici duidelijk: tegen welke grenzen lopen zij aan in hoofd en hart? Verrassende, intieme en persoonlijke portretten van twaalf mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de inrichting van onze samenleving.

AUTEURS: Arjan Broers (1969) is journalist, theoloog, programmamaker, coach en prediker. Hij schreef dit boek omdat hij gelooft dat mensen leven van grote ideeën én praktisch handelen – en dat er evenwicht tussen moet zijn, bij uitstek het werkveld van politici. Eerder verscheen van hem onder meer Geld en goed. Lessen voor welwillende kapitalisten (Skandalon, 2013). Enis Odaci (1975) is opgeleid als verkeerskundig ingenieur, maar besloot na 9/11 zich journalistiek te verdiepen in de dialoog tussen levensbeschouwingen. In dit boek onderzocht hij de vraag in welke mate de politieke realiteit het innerlijke geweten van politici bepaalt. Samen met Herman Koetsveld schreef hij eerder Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof (Kokboekencentrum, 2019). Bij Berne Media verscheen van hem De zeven zuilen (2015).

7


ZORGEN OVER DE JEUGDZORG René Peters in gesprek met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, bestuurders en professionals → Nog niet eerder werd de jeugdzorg vanuit

zoveel verschillende perspectieven belicht

→ Heldere hoopgevende en inspirerende verhalen → Praktische handvatten om de zorg voor de

jeugd te verbeteren

SAMENLEVING

Een must voor iedereen die de zorg voor onze jeugd na aan het hart ligt Prijs: € 12,50 ISBN: 9789089724182 NUR: 740

De problemen binnen de jeugdzorg stapelen zich op. Gebrek aan geld en samenwerking, lange wachtlijsten, bureaucratie en kwetsbare kinderen voor wie geen goede hulp is. Sinds 2015 worstelen gemeenten met het organiseren van de zorg voor onze jeugd. Maar de problemen zijn van alle tijden. Waar komen deze problemen vandaan? En hoe kan het beter? Oudwethouder en CDA-Tweede Kamerlid René Peters gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, bestuurders en professionals. Verhalen vol passie, liefde, realiteitszin en geloof dat het beter kan. AUTEUR René Peters (1975) is historicus en werkte in het onderwijs. De afgelopen tien jaar hield hij zich bezig met de jeugdzorg. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de decentralisatie van de zorg binnen de gemeente Oss. En als Tweede Kamerlid namens het CDA is hij onder andere woordvoerder sociale zaken, schulden/armoede, integratie en jeugdzorg. Dit jaar schreef hij een bijdrage voor het boek Wat doen we met deze crisis? Covid-19 (2020).

Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 120 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Omslag: Thomas van Staveren, Graphic Island Verschijnt: 26 januari 2021

René Peters

8


OMDAT IK VAN JE ROUW → Korte, pakkende teksten → Nodigt uit om op de lege pagina’s

eigen gedachten en gevoelens op papier te zetten

→ Herkenning van verdriet en zwarte humor

ROUW EN VERDRIET

Troost in woord en vorm

Ieder mens maakt van alles mee in dit kostbare leven. Je mag leren, je ontwikkelen, liefhebben. Maar ook loslaten. En dat loslaten is vaak het moeilijkste. Er is geen eensluidende manier om te rouwen. Eenieder verwerkt verlies op een eigen manier, in een eigen tempo. Af en toe is het fijn om daarbij gestimuleerd te worden om te kunnen huilen, of om herkenning te vinden. Het boekje Omdat ik van je Rouw kan troost bieden als verdriet soms te groot is om te dragen. Het boekje bevat korte, op zichzelf staande teksten en stimuleert om eigen gevoelens op papier te zetten. AUTEUR Nadja van Driel (1972) noemt zichzelf een door het leven struinend levensonderzoeker. Met de camera als oog, muziek voor de oren en haar hand om een pen geklemd.

Prijs: € 11,95 ISBN: 9789089724151 NUR: 749 Uitvoering: Hardcover Aantal pagina’s: 36 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Vormgeving: Thomas van Staveren, Graphic Island Verschenen: 20 oktober 2020

Nadja van Driel

9


POËZIE

Prijs: € 14,95 ISBN: 9789089724243 NUR: 714 Uitvoering: Hardcover Aantal pagina’s: 57 Formaat: 13,5 x 20 cm Omslag: Roosje Houwaart Verschijnt: 15 februari 2021

10

Hein Stufkens


GEBROKEN BREIN Dagboek van een demente dichter

→ Hartverscheurend verslag van een man die

zijn vrouw gaandeweg aan Alzheimer verliest

→ Intieme gedichten die tegelijk het persoonlijke overstijgen → Met een voorwoord van Marinus van den Berg

Dit boek bevat gedichten die in chronologische volgorde een proces weergeven van twee jaar liefde in tijden van Alzheimer. Het is een weergave van de persoonlijke ervaringen en gevoelens waar de dichter doorheen gaat terwijl hij zijn geliefde steeds meer in de mist ziet verdwijnen. Maar het is ook een getuigenis van een liefde die door dit proces heen ongeschonden blijft. Daardoor is het ondanks de pijn die in alle gedichten doorklinkt ook een bemoedigende en troostrijke dichtbundel, waarin velen herkenning zullen vinden die met verlieservaringen en rouw te maken hebben. In zijn voorwoord schrijft Marinus van den Berg:

Er zijn architecten van de liefde die huizen om te schuilen bouwen. In deze bundel komt zo’n architect aan het woord. Kun je luister zien in ontluistering, kun je luister zien in verduisteren, kun je licht en liefde zien in het duister? AUTEUR Hein Stufkens (1947) is filosoof, auteur, dichter en (zen)leraar. Samen met zijn echtgenote Brigitte stichtte hij het bezinningscentrum La Cordelle in Cadzand, waar hij woont en werkt. Bij Berne Media verscheen van hem o.a. Lekenpraat (2020) en Eten met geweten (2019).

Deze gedichten snijden naar binnen 11


ALS DE BLIKSEM 900 jaar norbertijnen en nobertinessen

SPIRITUALITEIT

In de kerstnacht van 1121 stichtte de heilige Norbertus de Orde van Prémontré, in de Lage Landen beter bekend als de norbertijnenorde. Dit boek biedt een inkijk in het leven en werken van generaties van norbertijnen en norbertinessen en hun boeiende interactie met de samenleving in de 900 jaar van de middeleeuwen tot nu. Korte essays en tekstverdiepingen door een veertigtal specialisten maken van het erste deel hét standaardwerk over de norbertijnenorde. Het tweede deel biedt een gedetailleerde beschrijving van meer dan honderd tentoonstellingstukken met vaak verborgen parels uit de collecties van de Brabantse norbertijnenabdijen.

Prijs: € 39,50 ISBN: 9789089724267 NUR: 704 Uitvoering: Gebonden met leeslint Aantal pagina’s: ca. 224 Formaat: 21 x 26 cm Verschijnt: april 2021 Vormgeving: Averbode

Twee boeken in één: samen een prachtig geïllustreerd en rijk gedocumenteerd naslagwerk én kunstboek 12


ONUITSPREKELIJK PARADIJS De groene spiritualiteit van Thomas Merton → Eerste Nederlandse boek over de spirituele

natuurbeleving van de beroemde monnik en schrijver Thomas Merton → Lyrische natuurbeschrijvingen verbonden met monastieke spiritualiteit. → Onmisbare publicatie voor hedendaagse gespreksgroepen op het gebied van groene theologie

SPIRITUALITEIT

Monastieke inspiratie in tijden van klimaatcrisis Prijs: € 19,95 ISBN: 9789089724250 NUR: 708 Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 176 Formaat: 13,5 x 21,5 cm

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton – misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw – was een groot natuurliefhebber. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die ten diepste voortkomt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek. In dit boek worden de lyrische natuurbeschrijvingen uit de dagboeken en gedichten van Merton gepresenteerd. Maar ook wordt beschreven hoe hij deze ervaringen verbond met zijn monastieke spiritualiteit en uit welke bronnen hij daarbij putte. Duidelijk wordt dat zijn belevingen en zijn visie nog steeds actueel zijn. Dit boek zal mensen die in de klimaatcrisis van onze tijd zoeken naar authentieke inspiratie veel kunnen bieden. AUTEUR Kick Bras (1949) is emeritus predikant van de PKN, voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij is auteur van meer dan dertig boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek. Zie www.kickbras.nl.

Omslag: Marion Rosendahl Verschijnt: 5 juli 2021 I.s.m. Averbode

Kick Bras

13


INSPIRATIE

Eerste deel uit de reeks ‘Grote Dingen Die Belangrijk Zijn’. Prijs: € 14,95 ISBN: 9789089724236 NUR: 711 Uitvoering: Hardcover, geïllustreerd Aantal pagina’s: ca. 46 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Omslag: Thomas van Staveren, Graphic Island Verschijnt: 7 juni 2021

14

Dr. Frank G. Bosman


WAAROM IK NIET (ZO) BELANGRIJK BEN Onmogelijke keuzes en morele dillema’s → Korte, speelse introductie in de complexe wereld van morele dilemma’s → Fraai vormgegeven met rijk beeldmateriaal → Inclusief toegang tot speciale website met filmpjes voor extra verdieping

Religie is in Nederland verdwenen naar de privésfeer. Kerken zijn maatschappelijk uitgepraat. Niettemin dragen de films, romans, videogames en Netflix-series die we met zijn allen consumeren duidelijke sporen van religieuze tradities, met name van het christendom. Enerzijds hebben we met zijn allen honger naar antwoorden op de ultieme vragen, anderzijds trekt de traditionele kerkgang ons niet meer. Ook jongeren ervaren die honger, maar krijgen geen tools meer in handen om over de Grote Dingen Die Belangrijk Zijn na te denken: leven & dood, boete & vergeving, verzoening, rouw, verlies, jaloezie en liefde.

Waarom ik niet (zo) belangrijk ben is de eerste in een reeks getiteld Grote Dingen Die Belangrijk Zijn, waarin cultuurtheoloog Frank G. Bosman op zoek gaat naar de verborgen ethische, filosofische en theologische onderstroom in onze moderne samenleving. Hij doet dit op zijn bekende manier, hoppend van games, naar films, naar televisieseries. Door samen op weg te gaan, leert hij ons op een nieuwe manier kijken naar de beelden die ons elke dag omringen. Nog te verschijnen: 2. Keuzestress. Over (on)vrijheid en manipulatie 3. COVID-19. Over (on)verdiend ongeluk 4. Vlekkerige tapijten. Over intergenerationele verantwoordelijkheid 5. Dodelijk leven. Over een leven na de dood 6. God is ook gewoon moe. Over het bestaan van een persoonlijke God 7. Geloof en een hoop liefde. Over de drie grootste deugden AUTEUR Dr. Frank G. Bosman (1978) is cultuurtheoloog verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is een bekende mediapersoonlijkheid en auteur van tientallen boeken en bundels over religie, cultuur en samenleving. www.frankgbosman.nl.

15


EEN WEELDE AAN GROEN Vier kloostertuinen in Noord-Brabant REIZEN

→ Kennismaking met een vergeten stukje

cultureel erfgoed

→ Leer over kruiden en planten en hun

symbolische betekenis

→ Een gids waarin religie, cultuur en recreatie

hand in hand gaan

Ons land kent een bijbelbelt. Minder bekend is dat we ook een ‘kloosterbelt’ hebben. In het noordoosten van Brabant vestigde zich in de nasleep van de Reformatie in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw een reeks van abdijen en priorijen, die tot de oudste van Nederland behoren. Achter de muren van deze kloosters bevindt zich een weelde aan groen. De kruidentuin in Uden, de Hof van Lof in Megen, de stiltetuin in Velp (bij Grave) en de Engelse landschapstuin in St. Agatha zijn stuk voor stuk verborgen parels die ieder voor zich een ander aspect van de kloostertuin vertegenwoordigen.

Prijs: €14,95 ISBN: 9789089723901 NUR: 521 Uitvoering: Genaaid gebrocheerd, geïllustreerd, full colour Aantal pagina’s: 144 Formaat: 18 x 11 cm Omslag: Murk Pietersma Verschijnt: 1 maart 2021

Dit boekje, een handzame dwarsligger met veel foto’s, gidst de reiziger door de geschiedenis van deze kloosters en de tuinen. Van iedere tuin is een overzichtelijke plattegrond gemaakt. Een fietsroute en andere praktische informatie maken van het boek een niet te missen gids voor iedere liefhebber van kruiden- en kloostertuinen. Aan dit boek schreven mee: Marga Arendsen, Hans-Peter Bartels, Theo Bögels, Henny Kruip, Wouter Prins (hoofdredactie) en Paul Spapens (fietsroute). Met uitzondering van journalist Paul Spapens zijn zij als vrijwilliger of medewerker verbonden aan een van de besproken kloosters en hun tuinen.

Verborgen parels op unieke, historische locaties 16


GA ANDERS DENKEN Jezus leren kennen door de bril van Markus → Het Evangelie van Markus op een toegankelijke

manier verklaard

→ Resultaat van een levenslange studie en

fascinatie voor het oudste evangelie

→ Stelt bekende bijbelverhalen in een geheel

nieuw licht

LITURGIE

Prijs: € 24,95 ISBN: 9789089724199 NUR: 700 Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 176 Formaat: 13,5 x 21,5 cm

Het Evangelie van Markus is doordacht gecomponeerd. Bovendien bevat de tekst woorden met een specifieke betekenis. Sommige heeft Markus zelf verzonnen. Veel zit verborgen in de oorspronkelijke Griekse tekst. De bekende verhalen uit dit Evangelie zijn veel rijker dan we beseffen als we ze, bijvoorbeeld tijdens een viering, horen. Eigenlijk zou je het Evangelie integraal moeten lezen. Dries van den Akker helpt ons daarbij. Hij ontsluit deze teksten in gewoon Nederlands en wijst onvermoede verbanden aan. Hiermee laat hij zien hoe Markus Jezus portretteerde: een man die niet de regels, maar de mensen vooropstelde. Vooral de mensen die verstoten werden en op wie werd neergekeken. Zo gaf hij het voorbeeld aan zijn leerlingen: meer dan ze te ‘bekeren’ leerde hij ze anders te denken. AUTEUR Dries van den Akker s.j. (1945) is jezuïet en was van 1966 tot 2009 werkzaam in het lager en middelbaar onderwijs als docent godsdienst, catechese en levensbeschouwing. Hij verzorgt een website over heiligen, www. heiligen.net, en is redacteur van Ignis Webmagazine.

Omslag: Peter Slager, Garage BNO Verschijnt: december 2020 i.s.m. Ignis Webmagazine

Markus ontsluierd: Jezus zoals de evangelist hem portretteert 17


WAT DOEN WE MET DEZE CRISIS? Na COVID-19

ACTUEEL

Prijs: € 9,99 ISBN: 9789089724120

Intussen is het COVID-19-virus al veel meer dan een ‘griepje’ gebleken. De samenlevingen die door het virus getroffen zijn, hebben het in meer of mindere mate zwaar te verduren (gehad). Dit vlugschrift van hoop – in korte tijd tot stand gebracht – past in het werk van inspiratie, reflectie en bemoediging. Zes deskundigen op het gebied van geloof, virologie, duurzaamheid, bestuur, politiek en maatschappij hebben hun persoonlijke en professionele licht laten schijnen op de coronacrisis en lijnen uitgezet naar de toekomst.

Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 112 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Omslag: Thomas van Staveren, Graphic Island Verschenen: juli 2020

WAARDENGEDREVEN OP ANDERHALVE METER Het antwoord van 15 maatschappelijke organisaties op de coronacrisis

SAMENLEVING

Prijs: € 14,95 ISBN: 9789089724168

In maart 2020 begon de Covid-19-crisis in Nederland, het startpunt van een leven op anderhalve meter. De verhalen van vijftien lidorganisaties van het VKMO-Katholiek Netwerk, die samen het maatschappelijk middenveld, regionaal, nationaal en internationaal vertegenwoordigen zijn verzameld en gebundeld door Carlien Geelkerken, directeur van VKMO-Katholiek Netwerk. De verhalen uit het veld worden afgewisseld met columns van vicevoorzitter René Grotenhuis.

Uitvoering: Paperback Aantal pagina’s: 160 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Omslag: Thomas van Staveren, Graphic Island Verschenen: november 2020

18


INHOUD Pag. 3

ZAADJES OP WEG NAAR PASEN 2021. Meditatieboekje Bast Rentmeester en Huub Schumacher

Pag. 12 A LS DE BLIKSEM. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen Stefan van Lani (red.)

Pag. 4

DE EEUWIGE NAR. De toekomst van het religieus gemeenschapsleven Frank G. Bosman

Pag. 13 O NUITSPREKELIJK PARADIJS. De groene spiritualiteit van Thomas Merton Kick Bras

Pag. 5

HET CHRISTELIJK GELOOF IN 50 BRIEVEN Gerhard Lohfink

Pag. 14 W AAROM IK NIET (ZO) BELANGRIJK BEN. Onmogelijke keuzes en morele dilemma’s Frank G. Bosman

Pag. 6

Pag. 8

GOD OP HET BINNENHOF. 12 gesprekken met politiek leiders over zingevingen bezieling Arjan Broers en Enis Odaci

ZORGEN OVER DE JEUGDZORG. René Peters in gesprek met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, bestuurders en professionals René Peters

Pag. 9

OMDAT IK VAN JE ROUW Nadja van Driel

Pag. 16 E EN WEELDE AAN GROEN. Vier kloostertuinen in Noord-Brabant Wouter Prins (red.) Pag. 17 G A ANDERS DENKEN. Jezus leren kennen door de bril van Markus Dries van den Akker Pag. 18 WAT DOEN WE MET DEZE CRISIS? Na Covid-19 Anne-Marie Rakhorst, Eric van Gorp, +Jan Hendriks e.a. Pag. 18 WAARDENGEDREVEN OP ANDERHALVE METER. Het antwoord van 15 maatschappelijke organisaties op de coronacrisis Carlien Geelkerken en René Grotenhuis (red.)

Pag. 10 G EBROKEN BREIN. Dagboek van een demente dichter Hein Stufkens

19


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.bernemedia.com Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com Vertegenwoordiging: VBK | media B.V. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht Verkoop binnendienst: 088-700 2700 verkoop@vbkmedia.nl Accountmanager: Jos Heusinkveld jheusinkveld@kokboekencentrum.nl Distributie voor BelgiĂŤ: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com Contact pers en promotie: Laura Schuilenburg E: l.schuilenburg@bernemedia.com