Aanbieding najaar 2020 | Berne Media | uitgeverij Abdij van Berne

Page 1

Najaar 2020 Berne Media uitgeverij abdij van berne


De (on)zalige kanten van een bijna heiligverklaarde belicht door de mensen die hem het beste kenden

2

a


MICHAEL Henri Nouwen FORD

Biografie

Portret van een eenzame mysticus Michael Ford komt met een nieuw portret van Henri Nouwen (1932–1996). Daarin plaatst hij het leven van de wereldberoemde Nederlandse priester en succesauteur van spirituele boeken in de traditie van christelijke mystici als Teresa van Avila, Johannes van het Kruis en H. Theresia van Lisieux. Net als in zijn eerdere biografische schets Wounded Prophet (1999), volgt Ford in dit boek de levensloop, academische loopbaan en spirituele ontwikkeling van Nouwen. Hij focust daarbij op de levenslange worsteling van Nouwen met eenzaamheid, intimiteit en (homo)seksualiteit. Hij laat zien hoe Nouwen de inzichten uit zijn eigen ‘donkere nacht van de ziel’ gebruikt om de spirituele honger van zijn toehoorders en lezers te stillen. Dit is allesbehalve een heiligenleven omdat ook de schaduwzijden van deze bijzondere man op indringende wijze aan bod komen.

Dr. Michael Ford is schrijver en theoloog, gespecialiseerd in het leven en werk van Henri Nouwen. Hij publiceerde de eerste biografie over Nouwen na diens dood (Wounded Prophet, 1999) en stelde meerdere bloemlezingen samen met teksten van Nouwen. Ford leidde retraites rond Nouwen in diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Hij werkte vele jaren bij de BBC als verslaggever en religiejournalist. Ford woont in Engeland.

2De wereldberoemde spirituele auteur bekeken vanuit een mystieke invalshoek

2Nieuwe getuigenissen onthullen onbekende kanten van Nouwens persoonlijk leven

2Zijn onverhulde behoefte aan intimiteit als verklaring van zijn geestelijke crisis

Prijs: € 22,50 | ISBN: 978-90-8972-402-1 | e-book: 978-90-8972-409-0 | NUR: 708 Uitvoering: Paperback, geïllustreerd | Aantal pagina’s: ca. 192 | Formaat: 13,5 x 21,5 cm Omslag: Studio Jan de Boer | Vertaling: Rolf Deen | Uitgave i.s.m. Halewijn Verschijnt: 19 november 2020

3


k r e k d l e r we

het evangelie is voetbalvelden aanleggen voor arme kinderen

PAUS FRANCISCUS zonder jezus kunnen we niets In gesprek met Gianni valente over missionair leven vandaag 4

De opdracht van de verkondiging van het Evangelie is niet – zoals paus Franciscus in dit vraaggesprek met Gianni Valente betoogt – een taak van het ‘bevoegd personeel’ alleen en van daartoe geselecteerde kerkelijke functionarissen. Het is een roeping voor iedere gedoopte. En het is niet zozeer een kwestie van woorden maar juist van daden van verbondenheid. De verkondiging van het Evangelie is namelijk geen bekeringswerk. De Kerk groeit door ‘aantrekkingskracht’ en ‘getuigenis’.

a In veertien korte hoofdstukken komen de belangrijkste aspecten van dit verkondigingswerk aan bod. Rode draad is dat we ons openstellen voor een kracht die al werkzaam is: ‘Het is Christus die de Kerk buiten zichzelf laat treden. Men komt in beweging omdat men gedragen en voortgestuwd wordt door de heilige Geest. Wanneer men aankomt, merkt men dat Hij al eerder is aangekomen en op u staat te wachten.’

Jorge Mario Bergoglio (1936) trad in bij de jezuïeten en was vanaf 1998 aartsbisschop van Buenos Aires. Sinds 13 maart 2013 is hij bisschop van Rome en onder de naam ‘Franciscus’ de 226ste paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Eerder verscheen van hem bij Berne Media God is jong (2019). Gianni Valente (1963) is een Italiaanse journalist en Vaticaankenner, bekend van zijn reportages over christelijke gemeenschappen in China, Rusland en verschillende landen in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Hij publiceerde onder meer twee boeken over paus Benedictus XVI (2008 en 2013).

2Indringend vraaggesprek over wat de paus na aan het hart ligt 2franciscus spaart de ‘heilige huisjes’ niet Prijs: € 11,50 | ISBN: 978-90-8972-393-2 | e-book: 978-90-8972-394-9 | NUR: 712 Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: ca. 80 | Formaat: 11 x 18 cm

Vormgeving: Peter Slager-Garage BNO | Vertaling: Ineke Gijzen-Kleemans Verschijnt: 8 oktober 2020


Bijbel

bekroond met de prestigieuze prix de la liberté intérieure 2019

ADRIENdeCANDIARD brief aan filemon gedachten over christelijke vrijheid De christelijke moraal ontmoet al langer verzet en onverschilligheid. De priesters hebben het ernaar gemaakt met hun opgeheven vingertje, terwijl ze tegelijk het misbruik ongemoeid lieten of erger: eraan meededen. Intussen zijn veel gelovige mensen onthand geraakt over de vraag hoe zij als christen moeten leven in deze tijd: wat is nu eigenlijk toegestaan, wat verboden, wat verplicht? Volgens Candiard moeten we niet opnieuw in de fout vervallen een lijst op te stellen van geboden en verboden en daarmee verstrikt raken in gestamel en gedoe over de regeltjes. In plaats daarvan moeten we ons bewust worden van wat daar wezenlijk aan voorafgaat: het kostbare geschenk van de vrijheid in Christus, waarover de apostel Paulus met zoveel fijnzinnigheid schrijft in zijn Brief aan Filemon. De brief is een ongelezen schat die ligt te verstoffen in onze bijbels. Maar in dit kleinste bijbelboek van slechts 25 verzen staat de meest revolutionaire boodschap van het christendom als remedie voor vandaag. Dominicaan Adrien Candiard leeft in het Convent van Caïro en publiceerde meerdere boeken over leven als christen in deze tijd. Hij is een veelgevraagd internationaal spreker. Van hem verschenen eerder bij Berne Media De islam begrijpen (2018; 5 sterren in Trouw) en Onder de vijgenboom (2019).

2krachtige afwijzing van het klerikalisme 2een actuele boodschap over vrijheid en humaniteit 2de auteur komt februari 2021 naar Nederland ( corona volente ) Prijs: € 16,95 | ISBN: 978-90-8972-401-4 | e-book: 978-90-8972-408-3 | NUR: 703 Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: ca. 96 | Formaat: 13,5 x 20,5 cm Vormgeving: Peter Slager-Garage BNO | Vertaling: Drs. P.R.M. (Ted) Bagchus Verschijnt: 5 november 2020

5


Vlugschrift van inspiratie en hoop in onzekere tijden

6

a


Actueel

ANNE-MARIE RAKHORST e.a. wat doen we met deze crisis? na covid-19 Kunnen we straks spreken van Vóór en Ná Corona zoals van Voor en Na Christus? Is corona een gamechanger, een keerpunt in de geschiedenis? Of zal zodra er een vaccin is alles toch bij het oude blijven? Intussen is het COVID-19-virus al veel meer dan een ‘griepje’ gebleken. De samenlevingen die door het virus getroffen zijn, hebben het in meer of mindere mate zwaar te verduren (gehad). De uiteindelijke balans van de schade is nog onzeker, maar zal naar verwachting heel fors zijn. Tegelijk zijn er nieuwe kansen. Als bijdrage aan de actuele maatschappelijke bezinning heeft de Uitgeverij Abdij van Berne bevlogen mensen uit haar directe netwerk en met een specifieke deskundigheid gevraagd hun persoonlijke en professionele licht te laten schijnen op de coronacrisis en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Hun bijdragen zijn in dit vlugschrift van inspiratie en hoop samengebracht.

Met bijdragen van Anne-Marie Rakhorst (duurzaamheidsondernemer), Eric van Gorp (viroloog), +Jan Hendriks (bisschop van Haarlem-Amsterdam), Frits van der Meer (bestuurskundige), René Peters (politicus), René Grotenhuis (expert ontwikkelingssamenwerking) en Joost Jansen o.praem. (Abdij van Berne).

2krachtig pleidooi om de coronacrisis aan te grijpen voor duurzame veranderingen

2handreiking vanuit diverse invalshoeken voor inspiratie, bezinning en debat

2‘de oorzaken en de oplossingen van de

coronacrisis zijn diep verweven met onszelf, ons gedrag en onze keuzes.’ - DUURZAAMHEIDSONDERNEMER ANNE-MARIE RAKHORST

Prijs: € 9,99 | ISBN: 978-90-8972-412-0 | e-book: 978-90-8972-413-7 | NUR: 740 Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: 112 | Formaat: 13,5 x 20,5 cm Omslag: Thomas van Staveren-Graphic Island | Binnenwerk: Ronald Smaal-Op reis met goudvis Verschijnt: 5 juli 2020

7


filosofie

emmanuel levinas blijft inspireren

ROGER BURGGRAEVE geen toekomst zonder kleine goedheid Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit emmanuel levinas

8

Roger Burggraeve is een van de grote Levinas-kenners van het eerste uur in de Lage Landen. Ook in dit nieuwste boek, waarin hij het actuele belang van de kleine goede daden doordenkt, is Levinas zijn voornaamste inspiratiebron.

a Zijn mensen wolven voor elkaar of elkaars hoeders?, vraagt Burggraeve zich af. Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op egoïsme of op genereuze verantwoordelijkheid? Het ethisch appel van het kwetsbare gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas vormt voor Burggraeve de toetssteen in zijn zoeken naar de grondslagen voor humaan samenleven.

Als uitdrukking van ethisch individualisme is de kleine goedheid een breekijzer die elk sociaal, economisch en politiek systeem openbreekt. Tevens opent ze een nieuw perspectief op de toekomst: ‘Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen.’ Zo is ze de vonk van de Oneindige in het eindige!

Dr. Roger Burggraeve (1942) is Levinas-kenner en emeritus hoogleraar moraalfilosofie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

2een schitterend intellectueel testament van roger burggraeve 2‘must-read’ voor iedereen die geïnteresseerd is in ethiek 2zo goed geschreven dat het bedrieglijk eenvoudig lijkt Prijs: € 21,95 | ISBN: 978-90-8528-559-5 | NUR: 734

Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: 280 | Formaat: 23,8 x 14,8 cm Vormgeving: Halewijn | Uitgave i.s.m. Halewijn Verschenen: april 2020


katholiek l even

de kerk wordt kleiner, maar Maria blijft

ANDRé ROES maria pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle kerk In een ontkerkelijkt Europa blijven mensen tot Maria bidden, soms in stilte, bijna verborgen, dan weer uitbundig, met grote menigten, in de bedevaartsplaatsen van onze tijd. Waarom doen mensen dit? Op deze vraag wil dit boek een antwoord geven. Het boek opent met de bijbelse verhalen over Maria. Hoe moeten wij deze verhalen theologisch, maar ook gelovig lezen? Dan zijn er de Mariadogma’s. Weten we nog wel wat deze betekenen? Kunnen we deze geloofsuitspraken over Maria nieuw verstaan, open en creatief? Maria-oorden als Lourdes zijn plaatsen van hoop, waar het geloof nog onbevangen en ‘eenvoudig’ wordt beleefd. Maria blijkt daar een ‘open deur naar God’ te zijn. Op dit stevige fundament van Bijbel, dogma en devotie schetst de auteur het actuele belang van Maria voor de toekomst van de kerk en pleit hij voor een meer mariale, barmhartige en vooral vreugdevolle kerk. Dr. André Roes (1946) is kerkhistoricus. Hij promoveerde in 1984 te Leiden op het leven en werk van de katholieke emancipator Anton van Duinkerken. Hij publiceerde onder meer over de theologie van Søren Kierkegaard en over de religieuze aspecten van het werk van Hans Christian Andersen en Charles Dickens. Roes schreef ook regelmatig voor het benedictijns tijdschrift Heiliging.

2liefdesverklaring aan moeder maria 2maria als verklaring van de polarisatie in de kerk 2uitstekend gedocumenteerd vanuit de bronnen Prijs: € 19,95 | ISBN: 978-90-8528-573-1 | e-book: 978-90-8972-406-9 | NUR: 707 Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: 144 | Formaat: 14,5 x 23,5 cm Vormgeving: Halewijn | Uitgave i.s.m. Halewijn Verschijnt: 15 augustus 2020

9


augustinus dag in, dag uit

10

a


Brontekst

AURELIUS AUGUSTINUS De civitate dei De stad van god vertaald en toegankelijk gemaakt door Chris Dijkhuis De civitate Dei? Alom is bekend dat Augustinus dat belangrijke werk over de stad van God geschreven heeft, maar je moet zoeken naar iemand die weet wat erin staat. Het kolossale werk is in het Nederlands één keer eerder vertaald, namelijk door Gerard Wijdeveld (Ambo, 1983). Maar met zijn 662 hoofdstukken, verdeeld over 22 boeken, is de uitgave lastig te hanteren en is de taal niet meer van deze tijd. Classicus Chris Dijkhuis heeft om het werk toegankelijk te maken gekozen voor een combinatie van vertalen en samenvatten en er een tweejarige kalender in boekvorm van gemaakt. De grote hoeveelheid noten staan per dag onder de tekst. Naast registers van namen, bijbelplaatsen en geciteerde auteurs is er ook een zeer uitgebreid register van onderwerpen, uniek en goed nieuws voor professionals en geïnteresseerde leken van alle gezindten.

Chris Dijkhuis (Haaksbergen, 1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte in het middelbaar onderwijs. In zijn doctoraalstudie kwam hij in aanraking met De civitate Dei van Augustinus. Na 34 jaar en een religieuze zoektocht belandde hij in Nijmegen in Augustijns centrum De Boskapel, inmiddels opgegaan in Stadsklooster Mariken. Daar viel het kwartje van zijn oude liefde. Op 1 februari 2014 begon hij aan zijn ‘opus magnum’ om dit invloedrijke werk van de westerse cultuur opnieuw vanuit het Latijn te vertalen en toegankelijk te maken.

2na veertig jaar eindelijk een nieuwe vertaling van dit klassieke werk

2uitgebreide registers maken het boek tot een onmisbaar naslagwerk

2boekpresentatie op 14 november 2020 te nijmegen ( Corona Volente )

Prijs: € 39,95 | ISBN: 978-90-8972-398-7 | e-book: 978-90-8972-405-2 | NUR: 700 Uitvoering: Hardcover, gebonden, stofomslag | Aantal pagina’s: ca. 800 Formaat: 16 x 24 cm Vertaling: Chris Dijkhuis | Vormgeving: Geert de Koning | Uitgave i.s.m. Averbode Verschijnt 14 november 2020

11


f educatie

een vergeten methode opnieuw belicht

ARCHIBALD VAN WIERINGEN &vragen BART KOET (RED.) staat vrij over vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradities 12

Het stellen van vragen is een van de belangrijkste vormen in de menselijke communicatie. Het gemeenschappelijke aan alle vragen is dat zij bedoeld zijn om iets in beweging te brengen. In situaties van onderwijs en onderricht zetten vragen van oudsher zowel leerlingen als docenten aan tot denken.

a In deze bundel zijn artikelen samengebracht die het thema, benaderen vanuit een veelheid aan religieuze en filosofische tradities. Zo wordt stilgestaan bij leraren als Socrates, Jezus van Nazaret, Thomas van Aquino, Martin Heidegger en Charles Taylor en hun gebruik van vragen stellen. Naast het christendom krijgen ook jodendom en islam aandacht, naast de klassieke Griekse filosofie ook de moderne filosofische stromingen. De meewerkende auteurs zijn allen specialisten op hun vakgebied. De meesten van hen zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Prof. dr. Archibald L.H.M. van Wieringen (1963) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology. Van hem en andere auteurs, onder wie Bart Koet, verscheen eerder bij Berne Media Psalmen interpreteren en vertalen (maart 2020).

Prof. dr. Bart J. Koet (1955) is diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Nieuwe Testament en bijzonder hoogleraar Vroegchristelijke Letterkunde aan de Tilburg School of Catholic Theology.

2inspiratieboek voor vraaggestuurd onderwijs 2brede benadering vanuit verschillende leef- en denkscholen 2ontdekking: de mooiste vragen hebben geen antwoord Prijs: ₏ 24,95 | ISBN: 978-90-8972-400-7 | e-book: 978-90-8972-407-6 | NUR: 761 Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: 320 | Formaat: 15 x 23 cm

Vormgeving: Peter Slager-Garage BNO | Uitgave i.s.m. Halewijn en Tilburg University Verschijnt: 1 oktober 2020


meditatie

meditaties, gebeden en liederen voor de adventstijd

BAS RENTMEESTER& HUUB vijgjes opSCHUMACHER weg naar kerstmis 2020 meditatieboekje De Advent 2020 telt 27 dagen en dán vieren we de geboorte van Jezus. Om de weg te ontdekken die deze mens gegaan is, is het goed je ogen de kost te geven in de dag van vandaag. Want vandáág leven we en mogen we meewerken om het Kind in ons geboren te laten worden. Dit meditatieboekje is daarbij behulpzaam, zodat alle vier adventskaarsen op de weg naar Kerstmis gaan branden. Voor iedere zaterdag, zondag, dinsdag en donderdag wordt een meditatieve gedachte aangeboden die uitmondt in een kort gebed. Aan het begin van iedere week worden een gebed en een lied aangeboden. Bas Rentmeester (rechts) geeft sturing aan een huisgemeente. Hij schreef samen met Huub Schumacher Alle Bijbelboeken dichterbij en de vierdelige serie In gewone taal gezegd met suggesties voor zowel protestantse als katholieke voorgangers in Vieringen van Woord en Gebed. Huub Schumacher (links) verzorgt retraites en geeft lezingen over geloofsverdieping en geloofsvernieuwing. Hij schrijft artikelen en columns. Bij Berne Media verscheen in 2014 God, wat ben je veranderd…! en in 2018 Elke dag één rozijn (2019, tweede druk), dat hij samen schreef met Bas Rentmeester.

2laagdrempeling meditatieboekje ter voorbereiding op kerstmis 2hertaling van de schriftlezing met de smaak van vijgjes 2met een aanmoedigend voorwoord van Peter Nissen Prijs: € 5,95 | ISBN: 978-90-8972-403-8 | e-book: 978-90-8972-404-5 | NUR: 711 Uitvoering: Paperback, geïllustreerd, full colour | Aantal pagina’s: 64 Formaat: 13,5 x 20 cm Vormgeving: Murk Pietersma | Verschijnt: 31 oktober 2020

13


50 Pogingen (zonder succes) om over god te zwijgen

14

a


theologie

PATRICK CHATELION COUNET vijftig tinten god essays en columns op de rand van capgras ‘In de hemel doet men niet aan seks’, deelt Jezus zijn leerlingen mee (Lucas 20:35). Geen blijde boodschap voor een veelal door seks gedomineerde wereld. In Vijftig tinten God neemt de auteur de lezer mee op een relativerende reis door religie en wetenschap. Patrick Chatelion Counet was tien jaar lang secretaris van de kloosterordes en congregaties in Nederland en nauw betrokken bij het dossier kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. In deze bundel essays en columns schrijft hij onder meer over kindermisbruik, homoseksualiteit, God en de geslachtsdaad, de vrijheid van vrouwen, het vegetarisme van Jezus Christus, oerknal en schepping en de haat-liefde verhouding van religies met alcohol. Uitgangspunt is het syndroom van Capgras. Wie hieraan lijdt, denkt dat zijn geliefden door dubbelgangers vervangen zijn. De wereld lijkt niet meer echt. Het is de toestand waarin je geraakt als je ouder wordt.

Prof. dr. mr. Patrick J.E. Chatelion Counet l.i.c. (1954) is jurist, theoloog, canonist en exegeet Nieuwe Testament. Hij was hoofd bureau en secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en bijzonder hoogleraar Bijbel in de Nederlandse Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van de daklozenkerk Het Kruispunt in Nijmegen.

2een relativerende reis door religie en wetenschap

2De pers over eerder werk: meeslepend, uitdagend, onbekommerd

2boekpresentatie op 2 juli 2020 ( Corona Volente ) Prijs: € 24,95 | ISBN: 978-90-8972-392-5 | e-book: 978-90-8972-395-6 | NUR: 700 Uitvoering: Hardcover, stofomslag, geïllustreerd | Aantal pagina’s: 224 Formaat: 17 x 23 cm Vormgeving: Simone Weijs-Vormweijs | Verschijnt: 2 juli 2020

15


poëzie

Ramsey Nasr, paulien cornelisse, maarten ‘t hart e.a. over hun favoriete gedicht

BERT VAN DER KRUK ik rende met mijn oma door de mist

42 Persoonlijke verhalen over de kracht van poëzie

16

42 Bekende en onbekende Nederlanders vertellen over een gedicht of lied dat hun dicht op de huid zit. Van Ramsey Nasr tot Maarten ’t Hart, van Lenny Kuhr tot Denise Jannah, van broeder Dieleman tot abt Bernardus.

a De verhalen geven een inspirerend en soms ontroerend inkijkje in hun leven. Bovendien werpen ze een verrassend licht op boeiende gedichten uit het Nederlandse taalgebied en ver daarbuiten. De lezer maakt zo door de ogen van een interessante persoonlijkheid kennis met een gedicht en ontdekt de kracht van poëzie. Voor levensbeschouwelijk magazine Volzin maakt Bert van der Kruk sinds 2010 de rubriek Dichterbij, waarin mensen aan het woord komen over hun lijfgedicht. Voor dit boek koos hij 42 afleveringen uit en schreef hij een inleiding.

Bert van der Kruk (1961) is journalist. Hij schrijft vooral over religie en levensbeschouwing, kunst en cultuur.

2een boek vol ontroering, inspiratie en herkenning 2alle grote dichters komen langs, maar ook minder bekende 2dichterbij een ander, een gedicht en jezelf. en dat 42 keer ! Prijs: € 22,50 | ISBN: 978-90-8972-410-6 | e-book: 978-90-8972-411-3 | NUR: 306 Uitvoering: Paperback | Aantal pagina’s: ca. 160 | Formaat: 14 x 22 cm

Vormgeving: Ronald Smaal-Op reis met goudvis | i.s.m. Magazine Volzin Verschijnt: 15 september 2020


mystiekree ks

JULIAN OF NORWICH Als de liefde alles wordt Als de liefde alles wordt Julian of Norwich

Als de liefde alles wordt

Julian of Norwich Een nieuwe vertaling door

Gerda Valkenborgh

Mystieke teksten

Mystieke teksten Halewijn | Berne Media

een nieuwe vertaling door gerda valkenborgh Twee mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Over de auteur weten we enkel dat ze een vrouw was die de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian bewoonde. Traditiegetrouw heet zij vanaf dan ‘Julian of Norwich’.

Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geinteresseerd publiek. Het Titus Brandsma Instituut werd opgericht in 1968 op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Nederlandse Karmelprovincies. Het staat al 50 jaar nationaal en internationaal hoog aangeschreven.

Beide mystieke geschriften verwoorden één en dezelfde geestverruimende ervaring, die haar tijdens een korte, ernstige ziekte overkomt. Zij ziet en begrijpt de liefde van God voor iedere mens. De oudste versie, de Short Text, is een kort relaas dat reeds gekopieerd werd voordat Julian zich in eenzaamheid terugtrok. Later, in de kluis, schreef en herschreef zij de Long Text, als het product van een voortdurend stil overwegen van al wat haar destijds getoond is.

Het Titus Brandsma Instituut ontleent zijn naam aan Titus Brandsma. De karmeliet Brandsma was hoogleraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de vroomheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens de tweede Wereldoorlog verzette Brandsma zich tegen het nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetter. Hij stierf op 26 juli van dat jaar in Dachau.

Dit boek bevat voor het eerst de vertaling vanuit het Middelengels naar het Nederlands van de korte versie. Een eerdere vertaling van de lange versie werd grondig herwerkt. Hardcover | ISBN: 978-90-8528-515-1 | e-book: 978-90-8972-361-1 Prijs € 24,95 | 224 pagina’s | Verschenen: september 2019

WILLEM TEELLINCK soliloquium een mystieke oefening in verlangen In 1628 schreef Willem Teellinck zijn Soliloquium, een mystieke tekst in de traditie van de middeleeuwse ‘alleenspraken van de ziel’. Centraal in de tekst staat het diepe en hartstochtelijke verlangen van een zondaar naar een ontmoeting met Christus (als Bruidegom en Zaligmaker) en naar zekerheid van uitverkiezing.

Soliloquium is een prachtig voorbeeld van een calvinistische mystieke tekst, geschreven in gepassioneerde en rijke taal. Deze nieuwe vertaling stelt deze bijzondere tekst opnieuw ter beschikking en legt hem open voor een geïnteresseerd publiek. Hardcover | ISBN: 978-90-8972-387-1 | e-book: 978-90-8972-396-3 Prijs € 24,95 | 192 pagina’s | Verschenen: juni 2020

17


ken k u r d r e h

H BERNEMEDIA

18

L E ER J E ZO

EBR EEU W S

2e

2e

PIE T VAN MIDDEN

PIET VAN MIDDEN Hebreeuws leer je zo

Annemiek schrijver Van het padje

a Een handboek voor beginners, te gebruiken bij een digitale cursus Hebreeuws die op de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld en voor iedereen toegankelijk is.

Een verzameling van verhalen als een weg die steeds weer anders loopt dan gedacht, vol verrassingen. Inspirerend om even mee te wandelen om ook zelf steeds opnieuw verrast te worden.

Paperback | ISBN: 978-90-8972-359-8 174 pagina’s | prijs € 29,95

Paperback | ISBN: 978-90-8972-232-4 160 pagina’s | prijs € 16,90

basisboek zorgethiek

Over menslievende zorg,

moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders (Utrecht) verzorgt al jarenlang trainingen

kinderen, voor het eten, de was en de tuin. Velen

die de beoefening van ethiek in de zorg

doen dit als professional: zorgen voor mensen

bevorderen. Verpleegkundigen, verzorgenden,

die oud, ziek, beperkt, stervend of gewond zijn.

commissies ethiek, managementteams, artsen,

Zorgethiek is het nadenken over wat goede zorg

leidinggevenden, geestelijk verzorgers worden

e

is in een concrete situatie, voor deze persoon

geschoold in het houden van moreel beraad, in

op dit moment, in deze omstandigheid. Is het

het opzetten van ethiekbeleid, in het bevorderen

eigenlijk wel goed, wat wij doen? Doen we er

van ethische reflectie op de werkvloer. Voor

eigenlijk wel goed aan om zó te zorgen?

hen is dit Basisboek zorgethiek geschreven.

Dit boek begint bij de eigen ervaringen van wat

Inge van Nistelrooij (1967) is universitair docent

goed en niet goed is. In het tweede deel wordt

Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor

inge van nistelrooij

inge van nistelrooij

2

Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het. Zorgen voor jezelf, voor huis, huisdier en

basisboek zorgethiek

inge van nistelrooij

basisboek zorgethiek

vanuit deze ervaringen een eigen zorgethische

Humanistiek te Utrecht en promoveerde in 2014

visie ontwikkeld. Het derde deel is praktisch. Aan

op een proefschrift over zelfopoffering. Zij heeft

bod komen methoden voor ethische gesprekken

ruime ervaring met onderwijs, training, begeleiding,

Over menslievende zorg,

en de beleidsstructuur die in een instelling moet

publiceren en onderzoek. Zie www.zorgethiek.nu

moreel beraad en de motivatie

bestaan wil de aandacht voor ethiek ook werkelijk

voor meer informatie.

van verpleegkundigen

worden geborgd in de dagelijkse praktijk.

THOMAS QUARTIER & PAUL VAN DER VELDE Zinzoekers Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven stellen. Maar aan wie stel je die vragen en waar vind je inspiratie?

Paperback | ISBN: 978-90-8972-278-2 200 pagina’s | prijs € 17,90

10e

INGE VAN NISTELROOY Basisboek zorgethiek Dit boek begint bij de eigen ervaringen van wat goed en niet goed is. In het tweede deel wordt vanuit deze ervaringen een zorgethische visie ontwikkeld.

Paperback | ISBN: 978-90-8972-004-7 163 pagina’s | prijs € 24,50


Najaar 2020 Berne Media | uitgeverij abdij van berne INHOUD pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 16

MICHAEL FORD Henri Nouwen. Portret van een eenzame mysticus PAUS FRANCISCUS Zonder Jezus kunnen we niets. In gesprek met Gianni Valente over missionair leven vandaag ADRIEN CANDIARD De brief aan Filemon. Gedachten over christelijke vrijheid ANNE-MARIE RAKHORST e.a. Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19 ROGER BURGGRAEVE Geen toekomst zonder kleine goedheid. Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas ANDRÉ ROES Maria. Pleidooi voor een barmhartige en vreugevolle kerk AURELIUS AUGUSTINUS De civitate Dei. De stad van God vertaald en toegankelijk gemaakt door Chris Dijkhuis ARCHIBALD VAN WIERINGEN & BART KOET (RED.) Vragen staat vrij. Over vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradities BAS RENTMEESTER & HUUB SCHUMACHER Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020. Meditatieboekje PATRICK CHATELION COUNET Vijftig tinten God. Essays en columns op de rand van Capgras BERT VAN DER KRUK Ik rende met mijn oma door de mist. 42 Persoonlijke verhalen over de kracht van poëzie

pag. 17 MYSTIEKREEKS Als de liefde alles wordt | Soliloquium pag. 18 HERDRUKKEN Hebreeuws leer je zo | Van het padje | Zinzoekers | Basisboek zorgethiek

19


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.berneboek.com Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com Vertegenwoordiging: VBK | media B.V. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht Verkoop binnendienst: 088-700 2700 verkoop@vbkmedia.nl Accountmanager: Jos Heusinkveld jheusinkveld@kokboekencentrum.nl Distributie voor BelgiĂŤ: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com Contact pers en promotie: Laura Schuilenburg

Š Jutta Ayer

E: l.schuilenburg@bernemedia.com