Page 1

voorjaar 2018 Berne Media | uitgeverij abdij van berne

1


Paus

2

+ Paus Franciscus in gesprek met een atheĂŻst + Grenzen worden verkend + In dit boek leer je de paus echt kennen + Meest persoonlijke boek van paus Franciscus + Al veelbesproken in de media


Franciscus: in gesprek PAUS FRANCISCUS & DOMINIQUE WOLTON Politiek en samenleving Een openhartig interview 3

Jorge Mario Bergoglio (1936), kardinaal aartsbisschop van Buenos Aires is op 13 maart 2013 gekozen tot paus en heeft de naam gekozen van Franciscus. In de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk is hij de eerste paus uit de Orde der jezuïeten en tevens de eerste Latijns-Amerikaanse paus. Dominique Wolton (1947), is onderzoeksdirecteur bij het vooraanstaande instituut CNRS (in Frankrijk het Nationale Centrum voor wetenschappelijk onderzoek). In zijn onderzoek besteedt hij bijzondere aandacht aan de mens en de politiek, meer dan aan de techniek en de economie. Hij is de auteur van een dertigtal boeken, die in meer dan twintig talen vertaald zijn.

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 320 NUR 740 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: februari 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-224-9 {E-book,ISBN 978-90-8972-225-6}

9 789089 722249

Een jaar lang heeft paus Franciscus gedurende twaalf ontmoetingen gesproken met de Franse wetenschapper Dominique Wolton. Het waren hele menselijke ontmoetingen, warm en hartelijk. De dialoog tussen deze twee mensen is buitengewoon en uniek. In alle vrijheid worden de grote onderwerpen van onze tijd en van de mens überhaupt aangesneden: vrede en oorlog, politiek en de godsdiensten, de mondialisatie en de culturele verschillen, het fundamentalisme en de globalisering, Europa en de migranten, de ecologie en de ongelijkheden in de wereld, oecumene en de interreligieuze dialoog, individu en familie, het anders-zijn van de ander, de tijd, het vertrouwen en de vreugde. De paus is buitengewoon openhartig, vertelt over zijn jeugd, over zijn leerschool als verantwoordelijke binnen de Orde der jezuïeten, als bisschop van Buenos Aires, en nu als paus, het hoofd van 1,2 miljard rooms-katholieken. De paus vertelt in eenvoudige taal zijn visie op de rooms-katholieke kerk en de huidige samenleving: het afbreken van muren en het bouwen van bruggen.


Zac

4

+ Een heilzaam boek voor zoekers: zich door God laten vinden in plaats van steeds maar zoeken + Een creatief, nieuw geluid dat ook van belang kan zijn voor de toekomst van de kerk


charias Heyes

God hoef je niet te zoeken ZACHARIAS HEYES God weer vinden

en waarom je Hem niet hoeft te zoeken

Dit boek wil aan de hand van bijbelse figuren laten zien, hoe God de mens vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat. Een tweede deel gaat over de vraag welke consequenties daaruit voor de mens naar voren komen, bijvoorbeeld waar en hoe hij zich vandaag kan laten vinden. Een derde deel vraagt wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen daarin kunnen liggen en tot welke pelgrimsweg de kerk vandaag opgeroepen wordt.

5

Zacharias Heyes werkt veel samen met zijn medebroeder Anselm Grün. Hij is benedictijner monnik van de abdij Münsterschwarzach, en werkzaam als godsdienstleraar en pastor. In 2017 verscheen bij Berne zijn boek ‘Thuis bij jezelf’ (2e druk).

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 192 NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-226-3 {E-book,ISBN 978-90-8972-227-0}

9 789089 722263

Vele generaties zijn bepaald door een christelijke opvoeding, die de mensen voorschreef hoe ze moesten zijn en wat ze wel en niet moesten doen, als goed ‘christen’. Tot vandaag toe is bij veel christenen het idee aanwezig dat Jezus aan het kruis moest sterven omdat God een offer vroeg om Hem weer met mensen te verzoenen. Maar voor wie op zoek gaat naar God, is het niet zozeer de opgave om voortdurend in de zoek-modus te gaan, maar om de innerlijke bereidheid te hebben om door God gevonden te worden en Hem midden tussen de mensen te vinden. De gedachte dat God de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag ontstressen en ontspannen. Hij maakt vrij, ook van het traditionele denken dat je tegenover God iets goed zou moeten maken.


Het actuele thema: omgaan met angst voor vreemdelingen ANSELM GRÜN Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen Omgaan met angst voor de ander

6

Een vraag die velen in de huidige tijd van vluchtelingstromen bezighoudt: hoeveel verscheidenheid kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit te verliezen? De monnik Anselm Grün benadert het thema vreemdelingschap vanuit verschillende kanten: historisch, psychologisch maar ook vanuit het geloof. Daarbij wordt duidelijk: een vreemdeling houdt ons een spiegel voor, die ons laat inzien dat we zelf ook ‘onbekende’ kanten hebben. Men kan dan ook angst voor vreemdelingen niet met een moreel appel overwinnen, maar alleen wanneer men de vreemdeling in zichzelf plaatst. Het gaat er Anselm Grün dus niet om, te veroordelen, maar om hulp te bieden, hoe we de angst voor de vreemdeling eerlijk kunnen aankijken en daarop passend kunnen reageren en ermee omgaan.

Anselm Grün is monnik in de Abdij Münsterschwarzach en een van de bekendste spirituele auteurs van Europa. Zijn boeken zijn bestsellers. Over de grenzen van confessies heen is hij voor velen een gids en spiritueel pionier.

9 789089 722300

Prijs: € 16,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-230-0 {E-book,ISBN 978-90-8972-231-7}

+ Een diepgaande spirituele benadering van een oer-menselijk thema + Hoe komt het toch dat mensen zo bang zijn voor wie aan hen zo verwant zijn?


Annemiek Schrijver: ’Ja, ik ben van het padje’ ANNEMIEK SCHRIJVER Van het padje Verwonderd dwalen langs ‘s Heren wegen De eerste christenen werden volgens het Bijbelboek Handelingen ‘mensen van de weg’ genoemd. Annemiek Schrijver ziet zichzelf wel als iemand van de weg, maar niet van de uitgestippelde route. Gaandeweg leerde ze dat die er ook niet is. Wie kijkt tijdens zijn unieke en vaak eenzame levensreis niet om in verwondering? ‘Als kind voelde ik al nattigheid. We werden als een kudde dezelfde richting opgejaagd, die van de enige juiste weg. Maar ik had geen idee wie dat verzonnen had en welk doel dat gejakker dienen moest. Gaandeweg mijn eigen slinger- en struikelpad durfde ik me te laten bewegwijzeren door dwaallichten als Roodkapje, zwerver Swiebertje, door Dante in zijn Goddelijke Komedie. En door het eigenzinnige schaapje uit het Thomasevangelie. Dat wordt niet teruggefloten nadat het de kudde heeft verlaten, maar liefdevol nagewuifd door de goede herder.’

7

In dit boek verzamelt tv-presentatrice Annemiek Schrijver (KRONCRV) haar verhalen. Als een weg die steeds weer anders loopt dan gedacht, vol verrassingen. Een boek dat inspireert om even mee te wandelen om ook zelf steeds opnieuw verrast te worden.

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: april 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-232-4 {E-book,ISBN 978-90-8972-233-1}

9 789089 722324

Annemiek Schrijver (1964) studeerde aan het conservatorium. Ze presenteert programma’s en maakt documentaires voor radio en televisie. Ze schrijft columns en boeken.

+ KRO-NCRV presentatrice van programma’s als ‘De Verwondering’ en ‘Mijn Pelgrimspad’ + Verhalen van een taalkunstenaar die met aandacht en humor de wereld van religie en geloof beschouwt + Presentatie m.m.v. Herman Finkers


Een 8

+ Inkijk in religieus leven en het verlangen naar liefde + Uitermate zuiver en subtiel + Leest als een roman


religieuze liefde in briefvorm AVELLINUS JANSSENS & ZOË CRANSSEN Zegenen en Gezegend worden Brieven van een vriendschapsliefde 9

Zuster Zoë leefde en werkte in de periode waarin de brieven zijn geschreven als benedictines in het klooster, waar ze intrad in 1993. Broeder Avellinus, jarenlang Generaal Overste van de broeders van Maastricht, is de enig overgeblevene van zeven broeders die werkzaam waren vanuit een kleine communiteit in Amsterdam-Oost. Hij woont daar tot op de dag van vandaag en is nog velen tot steun in het geestelijk leven. Verder is hij actief als auteur; naast artikelen schrijft hij vele brieven. Momenteel wordt hij dagelijks verzorgd door Zr. Zoë, die na haar beslissing weg te gaan uit het klooster in Amsterdam Oud-West woont. Als zuster heeft ze binnen de Rooms-katholieke kerk de status van ´Godgewijde maagd´ (Virgo Consecrata), een wijding die dateert van vóór de eerste kloosters. In Nederland zijn er slechts enkele vrouwen met dezelfde wijding. In de huiskapel van br. Avellinus bidden hij en zr. Zoë dagelijks voor de noden en opbouw van onze wereld.

Prijs: € 22,90 Uitvoering: gebonden Aantal pagina’s: 256 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: januari 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-228-7 {E-book,ISBN 978-90-8972-229-4}

9 789089 722287

Deze unieke verzameling brieven tussen twee religieuzen vertelt over een vriendschapsliefde die geen afbreuk doet aan de kloostergeloften die de briefschrijvers beide hebben gedaan. Als religieuzen zoeken ze de rijkdom van vriendschap binnen het leven dat Jezus heeft voorgeleefd. Dit boek kan gezien worden als een getuigenis van twee mensen die samen hun weg gaan met en naar de Eeuwige en daarbij elkaar tot troost en steun zijn.


Row

10

+ tv-programma + Van Een van de beste theologen van nu + de Over de crux van christelijk geloof Verwondering + God ontmoeten in Paulus: 3e druk

+ 50.000 exemplaren


wan Williams

Theologie op zijn best ROWAN WILLIAMS God met ons De betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment. Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping. Een prima boek voor iedereen die nog meer wil begrijpen van het hart van het evangelie. De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint.

Rowan Williams op zijn best: theoloog, catecheet en pastor. Hij bewerkt het haast onmogelijke: dat je een fan van Paulus wordt! Aartsbisschop Joris Vercammen

God

Rowan Douglas Williams (1950) is Brits theoloog en schrijver van talrijke boeken. Hij was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.

ontmoeten in

Paulus

Populaire theologie op zijn best Wim Houtman in Nederlands Dagblad

© Tim Ashley

Als je geen christen was zou je het er spontaan van worden Wolter Huttinga, 4 sterren in Trouw

Rowan Williams

God

Prijs: € 14,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 112 NUR 711 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-234-8 {E-book,ISBN 978-90-8972-235-5}

ontmoeten in

Marcus Berne Media

Berne MediaberneBOgodontmoeteninmarcus0817-herdruk.indd 1

01-03-17 10:09

Rowan Williams (1950) was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef diverse boeken, waaronder recent ‘God ontmoeten in Paulus’ (3e druk binnen een jaar) en ‘God ontmoeten in Marcus’. Hij wordt internationaal geroemd als een uitstekend schrijver en docent, maar ook als erkend dichter en vertaler.

05-09-17 12:34

Optie voor marketingopmerkingen ‘Theologie op zijn best die ook makkelijk toegankelijk is!’ -folder Miroslav Volf, hoogleraar systematische theologie, Yale Divinity School -ansichtkaart -eerste exemplaar aan Trouw over -interview in zijn boek ‘God ontmoeten in Paulus’:

‘Als je geen christen was zou je het er spontaan van worden’ 3

9 789089 722348

Rowan Douglas Williams (1950) is Brits theoloog en schrijver van talrijke boeken. Hij was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.

Een frisse kijk op de boodschap en de betekenis van het evangelie naar Marcus door een van de grootste theologen ter wereld op dit moment. Rowan Williams onthult de betekenis en het doel van het Evangelie naar Marcus voor complete beginners, maar ook voor wie het evangelie al vele malen heeft gelezen maar weer zoekt naar een nieuwe kijk erop. Het is geschreven op zeer toegankelijk niveau en vol leerzame spirituele inzichten. Daarmee is dit boek een perfect geschenk voor wie erover denkt toe te treden tot de christelijke gemeenschap, en is het tegelijk aantrekkelijk voor mensen die alleen maar nieuwsgierig zijn naar Jezus en de evangeliën en wat meer willen leren over de betekenis daarvan.

Rowan Williams

Rowan Williams God ontmoeten in Marcus

ijk geschreven en staat vol met verhelderende Het is een perfecte start voor beginners, maar ook brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in opnieuw wil ontdekken. Bij ieder hoofdstuk ectie en groepsgesprek. Het boek bevat - voor elk ond Pasen - ook een leesrooster met daarbij een een gebed.

Rowan Williams God ontmoeten in Paulus

ht in dit boek, dat hij speciaal voor de tijd van eft, de kern en het doel van Paulus’ brieven. l de focus op de sociale omgeving van Paulus, ets nieuws was dat bepaald niet zonder risico was. over de wonderlijke manier waarop het gedrag stelijke gemeente in de tijd van Paulus werd elpt hij ons dichter bij de spiritualiteit van

11


Theologie van nu, over wat er is voorbij de dood GERHARD LOHFINK Aan het einde niets meer? Over verrijzenis en eeuwig leven Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze moe geworden? Hoe kan men vandaag over opstandingsgeloof en eeuwig leven spreken? Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. Lohfink zoekt antwoorden 12 in de Bijbel, de christelijke traditie en het denken van gelovigen van vandaag. Hij spreekt over de kracht van de christelijke hoop zonder te vervallen in al te vrome of opdringerige taal. Volgens Lohfink gaat verrijzenisgeloof niet zozeer over gebeurtenissen in een verre toekomst, maar veeleer over gelovige ervaringen die ons onbegrijpelijk nabij zijn. Die ervaringen zijn al begonnen en bereiken hun volheid bij de dood.

Gerhard Lohfink was professor nieuwtestamentische exegese in Tübingen (Duitsland). Hij leeft en werkt in de ‘Katholische Integrierten Gemeinde’.

9 789089 722386

Prijs: € 24,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 400 NUR 700 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: mei 2018 ism Averbode ISBN 978-90-8972-238-6

+ Eigentijdse benadering van ‘Wat is er na dit leven’ + Van een toonaangevend Duits Bijbelwetenschapper + Bestseller in Duitsland


Hildegard van Bingen, een mystica voor deze tijd! HANS WILBRINK Leven en werk van Hildegard van Bingen Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstelling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo veelzijdig was, komt die aandacht van verschillende kanten: van de paus in Rome, kerkhistorici, mediëvisten, herbaristen en, zeker ook, van hen die belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit. In tal van teksten legt Hildegard getuigenis af van haar relatie met 13 God, van haar contact met het Levende Licht, zoals zij dat noemt. En van daaruit geeft ze ook antwoorden op vragen van de zoekende mens van vandaag. Daarom blijft deze mystieke vrouw uit de twaalfde eeuw zo sterk in de belangstelling staan. In de heruitgave van deze veelgeprezen inleiding in het leven en werk van Hildegard wordt vooral veel gebruik gemaakt van haar teksten, om dichtbij het denken en de ervaringen van de mystica te blijven. Alle thema’s van deze veelzijdige vrouw komen aan bod: haar leven, de visioenen en de afbeeldingen daarvan, briefwisselingen, haar reizen en geneeskunst.

Prijs: € 19,90 Uitvoering:paperback, geïll. fc Aantal pagina’s: 224 NUR 728 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-246-1 {E-book,ISBN 978-90-8972-247-8}

+ Derde, geheel herziene uitgave van deze veelgeprezen inleiding op Hildegard van Bingen + Met veel bronnenmateriaal en prachtige afbeeldingen

9 789089 722461

Hans Wilbrink (1949) is neerlandicus en sociaal wetenschapper met een bijzondere belangstelling voor theologie. In 2006 promoveerde hij op onderzoek naar de mysticae Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant. Hij is oprichter van de Nederlandse Hildegard van Bingen website.


Spe 14

+ Jongeren en hun vragen over God en wereld + Met het oog op de Algemene bisschoppensynode (Rome, oktober 2018) over Jongeren, Geloof en Roeping + Campagne social media


eels, eerlijk en ontroerend LISANNE EN FRANK G. BOSMAN Vader, dochter, heilige geest Geloofsgesprekken tussen een theoloog en zijn dochter

Voor jongeren, en hun ouders, is er nu dit unieke boek met geloofsgesprekken tussen een 16-jarige dochter en haar vader, die niet toevallig theoloog is. Hij gepokt en gemazeld in de wondere wereld van de academische theologie. Zij een bubbly puber vol met vragen en meningen. Ze schrijven elkaar brieven en bevragen elkaars geloof en overtuigingen. Niet subtiel, maar helder en eerlijk. Hoe kan je weten dat God bestaat? Kunnen evolutie en schepping tegelijk waar zijn? Hebben andersgelovigen ook gewoon niet gelijk? Heeft Jezus wel bestaan of is alles één grote fantasie? Vragen, vragen, vragen en dan nog enkele antwoorden. Een boek om te lezen, om samen over te praten, voor geloofsgesprekken of gewoon om doorheen te bladeren.

15 Frank G. Bosman is een bekend schrijver van wetenschappelijke en populaire publicaties over kerk, geloof en samenleving. Hij is bekend als commentator bij ‘Dit is de dag’ en ‘De tafel van Tijs’, en schrijft columns voor BN/de Stem, NPOradio1.nl en Omroep Brabant. Lisanne Bosman zit in de bovenbouw van het VWO en droomt over een artistiek bestaan in Schotland.

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 192 NUR 700 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: augustus 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-239-3 {E-book,ISBN 978-90-8972-240-9}

9 789089 722393

Geloofsgesprekken tussen ouders en kinderen zijn kostbaar en vaak ook zeldzaam. De oude taal van de christelijke kerk sluit niet aan bij de beleving van jongeren. Geloofsboeken voor jongeren zijn er nauwelijks: het meeste materiaal is voor jongere kinderen of voor oudere volwassenen. Jongeren vallen tussen wal en schip, maar hebben juist intense en existentiële vragen over geloof, leven, dood, vergeving en vergelding.


Een postuum opgedoken manuscript van een geliefd theoloog HERMAN ANDRIESSEN De weg tussen angst en verlangen Franciscus van Assisi in de fresco’s van Giotto Gaan-de-weg worden wie je bent en mag zijn, vrij worden van wat je daarbij onderweg belemmert, op weg naar het ‘Geheim’ dat het leven draagt en dat zich uitspreekt in je ervaringen van angst en verlangen. Het is een groot thema in de boeken van Herman Andriessen. In dit laatste boek van deze geliefde auteur gaat hij met ons de weg tussen angst en verlangen in het licht van de schitterende fresco’s uit 16 Assisië, teksten die hij schreef na langdurig en aandachtig kijken naar Giotto’s visie op de spiritualiteit en levensloop van Franciscus. Andriessen nodigt ons uit om de fresco’s van Giotto over de altijd actuele gestalte van Franciscus van Assisi op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen om tot een spirituele interpretatie van onze eigen levensloop te geraken.

Dr. Herman Andriessen (Frans geheten na intrede bij de orde van de Assumptionisten in Boxtel (1927–2013)) doceerde psychologie van de menselijke levensloop, spiritualiteit en pastorale psychologie aan onder meer aan de Universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Hij had gedurende vele jaren een praktijk voor psychotherapie en geestelijke begeleiding. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, en werd voor velen een goede begeleider op hun levensweg.

9 789089 722416

Prijs: € 22,90 Uitvoering: gebonden, geïll., fc Aantal pagina’s: 192 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: april 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-241-6

+ Het allerlaatste boek van Herman Andriessen! + Leer de spiritualiteit van Franciscus kennen via de kunst van Giotto


Anselm Grün op zijn best: trooster voor de zieken ANSELM GRÜN Je mag vertrouwen houden Woorden van troost in tijden van ziekte De omgang met ziekte – bij jezelf of iemand anders – is een flinke uitdaging, vooral wanneer het gaat om chronische of levensbedreigende ziekte. Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, maar ook praktisch, met behulp van rituelen en meditatie met ziekte om te kunnen gaan, ze te leren accepteren en ermee te leven. Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen om goed om 17 te gaan met de zieken, zonder hen al te overdreven te helpen, maar juist te troosten.

Prijs: € 15,90 Uitvoering:paperback Aantal pagina’s: 144 NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ism Averbode ISBN 978-90-8972-242-3 {E-book,ISBN 978-90-8972-243-0}

+ Liefdevolle omgang met de zieken + Woorden van hoop en liefde als het leven moeilijk is

9 789089 722423

Anselm Grün is monnik in de Abdij Münsterschwarzach en een van de bekendste spirituele auteurs van Europa. Zijn boeken zijn bestsellers. Over de grenzen van confessies heen is hij voor velen een gids en spiritueel pionier.


Mooie en aangrijpende teksten die TROOST bieden MAAIKE VOLMER-HENDRIKSE Dag m’n liefje Gedichten bij een afscheid Het plotselinge overlijden van haar man is voor Maaike Volmer-Hendrikse de aanleiding geweest om te gaan schrijven. Het was voor haar een manier om uitdrukking te geven aan haar verdriet en aan andere emoties. Deze gedichtenbundel was allereerst bedoeld voor haar kinderen en kleinkinderen. De eerste uitgave – in eigen beheer – vond snel zijn weg naar andere lezers, die ook een verlies hebben meegemaakt en er veel in 18 herkennen. De teksten spreken aan, omdat ze troost bieden maar ook vertrouwen geven dat het leven ondanks en dankzij verdriet louterend kan zijn. Maaike Volmer-Hendrikse is geboren in 1942 te Nijmegen. Zij trouwde met Jan Volmer. Samen kregen zij drie kinderen. Als yogalerares heeft ze zich altijd bezig gehouden met de spirituele kant van het leven en zich verdiept in meditatie.

9 789089 722447

Prijs: € 16,90 Uitvoering: gebonden Aantal pagina’s: 128 NUR 749 Formaat: 11,3 x 17,6 cm Verschijnt: april 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-244-7 {E-book,ISBN 978-90-8972-245-4}

+ VanNooit tv-programma meer nooit meer een kus voor het slapen gaan

de Verwondering nooit meer jouw hand in de mijne nooit meer: schat, ik kom eraan + 50.000 exemplaren nee, nooit meer dat fijne


‘Mijn God’ roep ik overdag en Jij zwijgt.

GERT BREMER Laat mij maar zingen Psalmen na geschreven Deze nieuwe omtaling van 150 Psalmen is ontstaan in de intimiteit van een kloostercel in Maria Toevlucht in Zundert, waar broeder Gert Bremer 11 jaar monnik was. Daardoor komen deze oude teksten in nieuwe vorm heel dicht bij de oorspronkelijke diepte van de psalmen. In de stilte en eenzaamheid van de cel vormden de psalmen een antwoord, soms als een luide schreeuw maar gelukkig ook als berusting in een weg die nu eenmaal zo moest lopen en dat het wel goed zal 19 komen allemaal. De psalmen staan er vol mee: dat tasten naar een uitweg uit de kelders van het bestaan en hopen op de toppen ervan te mogen blijven. Kenmerkend aan deze vertaling is de zoektocht van een spiritueel mens naar degene die de vertaler omschrijft met ‘de Ene’. Daarmee aangevend dat het tasten blijft naar een antwoord zonder pretenties precies te kunnen vastpakken wie of wat die ‘Ene’ is. Het is ook een gender-neutrale vertaling geworden, want woorden als Heer en Hij zijn vermeden.

Prijs: € 24,90 Uitvoering: gebonden Aantal pagina’s: 288 NUR 701Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-236-2 {E-book,ISBN 978-90-8972-237-9}

‘Door hun eenvoud en directheid een belangrijke hulp voor degenen die gewoon zijn de getijden te bidden’ (Kees Waaijman)

9 789089 722362

Gert Bremer (Epe, 1951) studeerde muziek in Utrecht en was jarenlang als redacteur godsdienstige programma’s verbonden aan de KRO/RKK. Van 2006 tot 2017 woonde hij als monnik van de Cisterciënser Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Momenteel volgt hij een opleiding tot Zen-leraar.


Een echte Bosman: altijd weer spraakmakende theologie FRANK G. BOSMAN Spelen met God Kleine theologie van videogames Games en religie zijn niet bepaald elkaars vanzelfsprekende vrienden. In veel games vliegen geweld, seks, drugs, alcohol en vloeken je om de oren. Omgekeerd wordt religie in games vaak beschreven in termen van waanzin, onderdrukking en fantasie. Gelovigen en kerkmensen schuwen games daarom als de pest. Frank G. Bosman denkt daar radicaal anders over. Als ervaren gamer 20 (sinds zijn 8e) en cultuurtheoloog (sinds zijn 30e) graaft hij zich een weg door first person shooters en role playing games op zoek naar de verborgen God van de christelijke traditie. Hij pelt games als Assassin’s Creed en Wolfenstein laag voor laag af om mensen aan het denken te zetten. Niemand speelde ooit zó games. Dit boek brengt voor het eerst in Nederland beide werelden samen: kerk en games. Of je nu ook een ervaren gamer bent, of dat je net begint, of je nu een bezorgde ouder bent of een nieuwsgierige jongeling: het boek biedt voor ieder wat wils.

Dr. Frank G. Bosman (1978) is een rooms-katholiek cultuurtheoloog, bekend om zijn spraakmakende mening over cultuur, theologie en geloof. ‘Spelen met God’ is de vierde ‘kleine theologie’ die Bosman uitbrengt, na ‘God houdt van een geintje’ (over humor), ‘God houdt van seks’ (over erotiek) en ‘God heeft ook een fiets ‘(over wielrennen).

9 789089 722485

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 700 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-248-5 {E-book,ISBN 978-90-8972-249-2}

+ Verrassende ontdekkingen van Bijbelse thema’s in games + Games: nog nooit benaderd op deze wijze + Voor gamers en theologen en gamende theologen


Kom dichtbij het levensverhaal van Jezus! ROMMY SCHÜSSLER Ik was dertien en ging naar Jeruzalem Jeruzalem: in de tijd waarin Jezus leeft zijn er grote politieke spanningen vanwege de Romeinse overheersing. Hun koning Herodes heult met de vijand en is uit op eigen roem en eer. Het paasfeest (Pesach) komt eraan. De tempel in Jeruzalem verwacht duizenden pelgrims… Ook Alexander en Rufus zijn met hun vader onderweg. Vlak voor Jeruzalem overnachten ze in de herdersvelden van Betlehem. Plotseling staat daar Menachem, de schapenverkoper. Hij vertelt hun het 21 opzienbarende nieuws van Jezus’ intocht in Jeruzalem. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zal Jezus hen bevrijden van de Romeinen en de slechte koning Herodes? Niet iedereen is zo enthousiast… ‘Ik was dertien en ging naar Jeruzalem’ is een indrukwekkend verhaal over pelgrimskinderen, die op zoek gaan naar Jezus. Dit boek leent zich bijzonder goed voor de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: gebonden, geïll. zw Aantal pagina’s: 144 NUR 711 Formaat: 16,3 x 23,6 cm Verschijnt: februari 2018 Omslag: Garage BNO ism Averbode ISBN 978-90-8972-250-8 {E-book,ISBN 978-90-8972-251-5}

+ Voor kinderen van 10+. Geschikt als lees- en werkboek (met vragen) voor gezin, kerk en school! + Met spannende tekeningen van Michiel van Hout + Te gebruiken als voorbereiding op Pasen

9 789089 722508

Rommy Schüssler is jarenlang leerkracht geweest op basisscholen in binnen- en buitenland. Met haar gezin heeft ze o.a. een aantal jaren in Israël gewoond. Van deze auteur verschenen ook: De roep uit het woud (2011) en Sterrenkinderen van Betlehem (2012).


Nieuwe serie gebonden boekjes Woorden voor elke dag van het jaar VINCENT DEPAUL De armen nabij Woorden voor elke dag van het jaar In 1617 beleefde Vincent Depaul zijn bekeringsjaar. Hij was toen 36 jaar oud. In zijn jonge priesterjaren werkte hij aan zijn carrière en had goedbetaalde functies bij adellijke families. Toen hij geconfronteerd werd met een arme, stervende boer en op een andere plaats met een zeer arm gezin werd hij diep geraakt, bewogen in hart en ziel. Hij koos definitief voor een andere levensrichting, ging werken voor 22 de armen. Zelf zegt hij daarover: ‘Als je liefde niet daadwerkelijk is, zien de mensen niet dat je om hen geeft.’ Invloedrijk als hij was, kreeg hij in Frankrijk in de 17e eeuw en in andere West-Europese landen veel volgelingen. Hij stichtte een congregatie voor priesters en een voor Dochters der Liefde. Samen met werkers van het eerste uur werden talloze caritasverenigingen opgericht voor hulpverlening aan de armen. Gebed en goede gedachten waren voor Vincent Depaul de krachtbron bij zijn onvermoeibare inzet voor de armen. In dit boekje laat hij de lezer delen in zijn goede gedachten. De teksten zijn samengesteld door Jos van der Schoor (pr.)

9 789089 722201

Prijs: € 14,90 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 192 NUR 700 Formaat: 10 x 15,5 cm Verschijnt: december 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-220-1

+ Als de kerk niet dient, dient ze nergens toe + Dienen van de armen = Godsdienst + Stichter van de Broeders en Zusters van Liefde


Dag voor dag met Augustinus AUGUSTINUS Eert in elkander God Woorden voor elke dag van het jaar Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus. In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring. De korte tek- 23 sten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden. Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring – hij is heel openhartig – neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 144 NUR 711 Formaat: 10 x 15,5cm Verschijnt: februari 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-252-2 {E-book,ISBN 978-90-8972-253-9}

+ Augustinus: hoe actueel blijven zijn gedachten + Een nieuwe serie korte teksten voor iedere dag + Teksten uit de christelijke traditie die blijven inspireren

9 789089 722522

Augustinus van Hippo (354 - 430), ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.


Hoe staat het met de menselijke maat in de zorg? ARNOLD SMEETS (RED.) Helende zorg Een geïnspireerd perspectief op gezondheid en ziekte Helende zorg is anders dan genezende zorg. Het is de zorg die met aandacht, therapie, operaties of medicatie ziektes bestrijdt. Het maakt het perspectief op ziekte en ziek zijn veel breder dan alleen maar de genezende zorg. In dit boek gaat het over gezondheidswelzijn. Hoe ga je om met de 24 ziekte en met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen waar je voor komt te staan. Het gaat daarin onder meer om acceptatie en het ontwikkelen van een ander toekomstperspectief als het lichaam pijn doet of de ziekte kwetsbaar maakt. De bundel verkent de helende zorg met als focus de menselijke maat in de zorg. Hoe kun je bijvoorbeeld in een ziekenhuis de helende zorg organiseren, rond de protocollen die ook nodig zijn? En waar haal je inspiratie en kennis vandaan voor de helende zorg? Hoe communiceer je met mensen die zich kwetsbaar weten? Inspiratiebronnen vormen kerkvaders als Augustinus, Efraïm de Syriër en Basilius de Grote. Zij preekten niet alleen, maar heelden ook mensen met hun geestelijke leiding en aandacht voor de belangrijke levensvragen en het goddelijk Geheim. Er is een, soms verborgen, rijke traditie van een zorgende, verzorgende en zorgzame aandacht voor het lichaam. Met bijdragen van onder meer Désanne van Bredero, Holkje van der Veer, Wim Smeets, Petra Galama en Annemiek de Jong-van Campen. De bundel verschijnt onder redactie van Arnold Smeets, coördinator postinitieel onderwijs van Luce (Tilburg School of Catholic Theology).

9 789089 722546

Prijs: € 24,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 192 NUR 870 Formaat: 15 x 235 cm Verschijnt: maart 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-254-6 {E-book,ISBN 978-90-8972-255-3}

+ Theologen en filosofen van naam over actuele vragen in de zorg + Helen: voorbij een zorg die alleen maar gericht is op genezen


Vrede en geweld – een centraal en actueel thema waarbij religie ertoe doet MANUELA KALSKY & HELEEN MURRE-VAN DEN BERG (RED.) De prijs van de vrede Geweldloosheid in een gewelddadige wereld? Hoe kunnen we blijvende vrede bewerkstelligen te midden van het geweld in deze wereld? Kan religie daar een bijdrage aan leveren? Paus Franciscus meent dat alleen principiële geweldloosheid de spiraal van geweld doorbreekt en de weg naar duurzame vrede wijst. In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) geven negen onderzoekers van wetenschappelijke instituten hun vi- 25 sie op de vraag welke prijs we voor de vrede moeten betalen.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 700 Formaat: 16,3 x 23,6 cm Verschijnt: november 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-219-5

+ De visie van negen onderzoekers van wetenschappelijke instituten over de vraag welke prijs we voor vrede moeten betalen

9 789089 722195

Naast de redactie schreven aan deze bundel mee: Hans van Reisen, Inigo Bocken, Alfons Brüning, Thomas Quartier OSB, Gerard Pieter Freeman, Jorge E. Castillo Guerra en André Lascaris.


‘Een volk dat geen geschiedenis heeft, is geen volk’ ABUN MEKONEN Deqi Nguse Negest Mirara Teklehaimanot (Volume 1) Abun Mekonen schrijft in de taal van zijn land de waargebeurde geschiedenis van een jonge man van 23 jaar oud die ooit in een provincie van het huidige Eritrea werd geboren. In een tocht naar het koninkrijk Aksum verovert deze man het koninkrijk van Judith en wordt keizer. Uiteindelijk is hij de stamvader van zestien verschillende keizers die op dit moment ongeveer 13 miljoen nakomelingen hebben. Met dit boek wil de uit Eritrea gevluchte Abun zijn landgenoten hel26 pen hun identiteit te bewaken of terug te vinden, nu het land als gevolg van de lang geleden vastgestelde koloniale grenzen in een strijd is gewikkeld waarin de verschillende groepen tegen elkaar worden opgezet. Zijn grote verlangen is, dat de grenzen ooit zullen verdwijnen en men met elkaar in vrede kan leven. Daarvoor is het nodig dat het volk zich bewust wordt van hun oude, gezamenlijke geschiedenis waaruit blijkt dat zij tot een van de oudste volkeren ter aarde behoren. Abun Mekonen (Eritrea, 1967) is antropoloog en studeerde in Mainz. Na terugkomst in zijn land van geboorte kwam hij in problemen onder de huidige dictatuur. Hij verloor alles, moest vluchten en woont nu bijna 2 jaar in Europa. Hij vond voor een bepaalde tijd ook onderdak in een Nederlandse Abdij.

9 789089 722232

Prijs: € 24,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 368 NUR 612 Formaat: 16 x 24 cm Verschijnt: december 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-223-2

+ Een belangrijk boek over de bevrijding van een volk en een oproep tot eenheid + Voor de wereldwijde gemeenschap van vluchtelingen uit Eritrea in hun eigen taal


voorjaar 2018 Berne Media | uitgeverij abdij van berne pag. 1 DOMINIQUE WOLTON & PAUS FRANCISCUS Politiek en samenleving pag. 2 ZACHARIAS HEYES God weer vinden pag. 4 ANSELM GRÜN Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen pag. 5 ANNEMIEK SCHRIJVER Van het padje pag. 6 AVELLINUS JANSSENS & ZOË CRANSSEN Zegenen en Gezegend worden pag. 8 ROWAN WILLIAMS God met ons pag. 10 GERHARD LOHFINK Aan het einde niets meer? pag. 11 HANS WILBRINK Leven en werk van Hildegard van Bingen pag. 12 LISANNE EN FRANK G. BOSMAN Vader, dochter, heilige geest pag. 14 HERMAN ANDRIESSEN De weg tussen angst en verlangen pag. 15 ANSELM GRÜN Je mag vertrouwen houden pag. 16 MAAIKE VOLMER-HENDRIKSE Dag m’n liefje pag. 17 GERT BREMER Laat mij maar zingen pag. 18 FRANK G. BOSMAN Spelen met God pag. 19 ROMMY SCHÜSSLER Ik was dertien en ging naar Jeruzalem pag. 20 VINCENT DEPAUL | JOS VAN DER SCHOOR De armen nabij pag. 21 AUGUSTINUS Eert in elkander God pag 22 ARNOLD SMEETS (red.) Helende zorg pag. 23 MANUELA KALSKY & HELEEN MURRE-VAN DEN BERG (red.) De prijs van de vrede pag. 24 ABUN MEKONEN Deqi Nguse Negest Mirara Teklehaimanot (Volume 1)

Op weg naar Pasen, een meditatieboekje voor de veertigdagentijd en Pasen verschijnt begin 2018. Met dagkalender en dagboekbladzijden voor persoonlijke notities!

Prijs: € 5,95 Bindwijze: genaaid gebrocheerd Aantal pagina’s: 64 NUR: 711 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: januari 2018 Omslag: Reismetgoudvis ISBN 978-90-8972-198-3

27

9 789089 721983

© 2018 Berne Media | uitgeverij abdij van berne. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden

INHOUD


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.berneboek.com Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com 28 Vertegenwoordiging: VBK | media B.V. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht Verkoop binnendienst: 088-700 2700 verkoop@vbkmedia.nl Accountmanager: Jako van Gorsel, jvangorsel@vbkmedia.nl René Slotboom, rslotboom@vbkmedia.nl Distributie voor België: Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com Contact pers en promotie:

© Foto Devereaux Noma

Conny Smulders, c.smulders@bernemedia.com

Berne Media | uitgeverij abdij van berne voorjaar 2018  

catalogus

Berne Media | uitgeverij abdij van berne voorjaar 2018  

catalogus

Advertisement