__MAIN_TEXT__

Page 1

! t e v i l a l He

VÅREN 2016

Mitt i påsken sid 4

Presenttips från Brunnen sid 5

Möt nya prästen Vill du läsa Amos? Vänd på tidningen!

t t

sid 2


HELA LIVET! VÅREN/2016

Underbar variation JAG, SOM TROR att Gud har skapat allt med sån fantasi och mångfald, gillar olika. Vi människor är till exempel väldigt olika varandra på en massa sätt och det är som det ska, det är bra, det ger dynamik. Nu är det alldeles i dagarna dags för vårdagjämning. Jag känner flera som föredrar hösten före våren, men jag är en sån som föredrar vår, det är för min del mycket härligare med vårdagjämning än höstdagjämning, det är mycket roligare att montera på sommardäcken jämfört med vinterdäcken, det är mycket trevligare att plocka fram altanmöblerna än att ta bort dom, osv. Medan andra trivs som fisken i vatten när det blir höst, kallare och mörkare, som älskar vintern med all snö mm. Ingetdera är ju bättre eller sämre än det andra. Det är variationer och det är naturligt och bra. Tänk om alla var lika, tyckte lika, såg lika ut etc. Vilken trist värld det skulle bli, så odynamisk och enformig, tycker i alla fall jag. VARIATION ÄR BRA! Olika är bra! Likriktning

har däremot en doft av död med sig. ”Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade.” Så skrivs det om Gud i Salomos Vishet, en av bibelns alla böcker. Alla som tycker om att diskriminera andra p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder ska då inte göra det i Guds namn! Det tror jag faktiskt är ett av sätten av bryta mot budet ”Du ska inte missbruka, Herrens, din Guds namn”. Jag avslutar med att citera Oscar Wilde ”Var dig själv. Alla andra är redan upptagna.” Frid och allt gott! LEIF JARLBJÖRN kyrkoherde

NU FINNS VI PÅ FACEBOOK OCKSÅ. Vi heter Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat. Och som tidigare på svenskakyrkan.se/brunflo

Hela livet!

Ges ut av Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar Kansli och växel Telefon: 063-14 03 00, fax 063-14 03 80 Öppet: Vardagar 9:00–12:00, 13:30–15:00 Post- och besöksadress: Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brunflo Framsida: Prästen Christin Nygren Sundvisson. Foto: Hans-Åke Grinde.

2

Hon kom till vårt pastorat i augusti i fjol så många av er har redan träffat Christin i egenskap av präst i kyrkan eller i församlingsgården. Chansen att träffa henne är störst i och runt Brunflo församlingsgård där hon har sitt kontor. Men då all personal har våra fyra församlingar som verksamhetsområde kan ni träffa henne i prästrollen på många ställen.

Nya prästen gillar närheten CHRISTIN NYGREN SUNDVISSON kom-

mer närmast från Södra Jämtland pastorat. Alltså Oviken-Myssjö, Hackås, Berg, Åsarne och Rätan-Klövsjö församlingar där hon var kyrkoherde från 2006. Som komminister har hon nu färre administrativa uppgifter och det upplever hon som bra. – Jag kommer närmare verksamheten, säger hon med ett stort leende och tillägger att det känns bra med det levande musikliv som finns i hennes närhet. Född och uppväxt i Höör, Skåne, har Christin en tydlig skånsk dialekt även efter drygt 20 år som jämte. Efter prästvigning i Lund 1993 och adjunktåret i Malmö kom hon till Berg församling och bosatte sig i Hackås. Hon hann även med ett års tjänstgöring i Härnösands domkyrkoförsamling och fick även ett uppdrag av biskop Tony Guldbrandzén skriva ”för att sprida hopp, uppmuntran och livsvilja i en tid som präglas av avfolkning, misströstan och vemod”. Efter 2,5 års arbete kom så boken Ett förlorat paradis ut 2006. Samma år som Christin tillträde tjänsten som kyrkoherde i det som senare blev Södra Jämtland pastorat. CHRISTIN BOR KVAR i Hackås med sin familj men äldsta dottern Hanna har nu blivit skåning och jobbar som sjuksköterska i Lund. Kvar hemma är döttrarna Alice, 14 år och Märta, 12 år, båda hängivna entusiaster av islandshästar. Ett intresse som också

Christin delar. Familjen har två stycken. Det är Örn och Keiko. Trädgården och matlagning är två andra intressen som Christin underhåller. Arbetskamraterna vittnar om gott bröd som allt som oftast finns på fikabordet i församlingsgården. De flesta präster har även en verksamhetsledande funktion. I Christins fall innebär det att hon är samordnare för arbetslaget i Brunflodistriktet. Hon leder också arbetet runt gudstjänsterna som hon deltar i. Det betyder att hon behöver närvara på ett antal möten i olika grupper under en vecka. I dag är det ett samordningsmöte med andra präster eller deras ersättare och kyrkoherden. Där planeras olika aktiviteter den närmaste månaden, utvärdering av vad som hänt och annat som berör arbetet i församlingen. Nästa dag kan det vara arbetslaget i Brunflo som ska träffas. Barnledare, musiker, och diakonipersonal går tillsammans genom och planerar verksamheten för närmaste tiden. HELA LIVET! FÅR följa med Christin på dopsamtal till ett ungt par i Brunflo. Prästen träffar alltid föräldrarna till barn som ska döpas för att gå igenom praktiska frågor innan själva dopet. De kommer tillsammans överens om när och var de ska mötas. Oftast i hemmet, så också den här gången. Nu är det extra viktigt att mötet blir hemma hos Malin och Jon eftersom det är där dopet ska vara! Christin vill så klart se hur platsen för dopet ser ut. I radhuset på Löjtnantsvägen ser vi barn-


SSON FOTO: LENE JON

HELA LIVET! VÅREN/2016

Hon trivs bra i Brunflo kyrka, nya prästen Christin Nygren Sundvisson.

skor redan i hallen och mamma Malin berättar att dopbarnet Leo har en storasyster Ella som är 2,5 år. Samtalet sker i köket, i direkt anslutning till vardagsrummet där dopet kommer att ske bara några dagar senare. När Hela livet! fotat klart och lämnar radhuset sitter de tre runt köksbordet och väljer psalmer tillsammans och Leo, 3 mån, ligger i vagnen intill och sover gott. Christin tar gärna tillfället att vara med

i de olika barngrupper som finns i församlingsverksamheten. Barnfötters spring hör hon varje torsdag förmiddag från våningen ovanför sitt huvud. Då kommer hon upp för att träffa barnen och deras föräldrar. ANDRA BARNGRUPPER FÅR också påhäls-

ning av Christin då och då. En del av hennes arbetstid går naturligtvis åt till gudstjänsterna. Det är planering och förberedelser inför

Ett axplock av möten som Christin har som präst. Dopsamtal, personalmöte, samordningsmöte och barngrupper.

varje gudstjänst samt att de flesta gudstjänster är fortfarande på helgerna. Christin har dock infört en ny variant på veckogudstjänst. En morgonmässa som hålls på onsdagar klockan 8:30 i församlingsgården. – Mässa runt ett bord heter det, och till den och alla andra gudstjänster är alla hjärtligt välkomna, avslutar Christin glatt. TEXT OCH BILD: HANS-ÅKE GRINDE

3


HELA LIVET! VÅREN/2016

MITT I PÅSKEN. Påskens firande sträcker sig i år från 10 februari och fram till 15 maj. Den börjar med Askonsdagen som i år inföll redan den 10 februari. Askonsdagen inleder fastan som sträcker sig 40 vardagar fram till och med påskafton. Söndagar är inte fastedagar.

PÅSKEN

– så hänger den ihop

TEXT OCH BILD: HANS-ÅKE GRINDE

De olika dagarna har traditionellt haft olika namn, men det är bara palmsöndagen, skärtorsdagen, långfredagen och påskafton som har kyrklig betydelse, med gudstjänster. Numera är det dock på sina håll brukligt att man samlas för läsning av passionshistorien under de tre vardagarna i veckans början.

STILLA VECKAN, även passionsveckan, är

den sista veckan i fastetiden, det vill säga veckan före påskdagen, från palmsöndagen till påskafton och firas till minne av Kristi lidande och död på korset. Kallas även dymmelveckan, tysta veckan eller (oegentligt) påskveckan.

Törnekronan, spikarna från korset och lindorna som kvinnorna band om Jesus sår när han lyftes ned från korset är alla starka symboler för Jesu lidande på korset.

STILLA VECKAN Palmsöndagen en viktig dag i kyrkoåret, är söndagen som inleder stilla veckan. Palmsöndagen är ägnad minnet av Jesu intåg i Jerusalem, då folket hälsade honom som deras befriare.

n

age sönd

Palm

4

Måndagen kallas blåmåndag eller svarta måndag; blåmåndagen är egentligen måndagen efter fastlagssöndagen.

å Blåm

en ndag

gen

sda ta ti

Vi

Tisdagen kallas vita tisdagen. Dessa namn betecknar ursprungligen måndagen och tisdagen i fastlagen, där deras namn bär en innebörd, men har i folkmun förflyttats även till stilla veckan.

me

en ldag

Dym

Onsdagen i stilla veckan har kallats dymmelonsdag, efter seden att inför påsken byta ut kyrkklockans metallkläpp mot en av trä, en så kallad ”dymmel”. Under skärtorsdag, långfredag och påskafton får därmed klockan en något dovare klang än vanligt. Under påskdagens gudstjänst, då man firar Jesu uppståndelse, är metallkläppen tillbaka, och klockan kan ljuda med full klang igen.

n dage s r o t kär

S

Skärtorsdagen är i den romersk-katolska kyrkan en reningsdag, varav ordet skärtorsdag är bildat. ”Skär” kommer från ett fornnordiskt ord för ’ren’, ’vacker’, ’blank’ eller ’klar’, som också finns i förleden till ordet skärseld. Denna dag firas att Jesus instiftade nattvarden då han den natten firade den judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Namnet, skärtorsdagen, kommer av att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före måltiden. När kyrkklockorna ringt in till skärtorsdagens mässa, är de sedan tysta fram till gudstjänsten under påsknatten/påskdagen. Som regel kläs altaret av på kvällen efter avslutad mässa, vilket innebär att alla ljus, blommor, vaser och dukar bärs bort.


FOTO: PMB MEDIA & DESIGN

HELA LIVET! VÅREN/2016

Långfredagen firas i kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är allmän helgdag. Fram till 1969 präglades långfredag av att de flesta affärer och offentliga nöjen hade stängt till minne av Jesu korsfästelse. I kyrkan markeras allvaret och sorgen av att altaret endast dekoreras med fem röda rosor som symboler för de sår Jesus fick då han korsfästes. Textilerna som används är svarta, det spelas ingen orgelmusik och kyrkklockorna används inte.

fton

en edag r f g n

a Påsk

Påskafton är i kristen tradition en ”tom” dag. Jesus ligger i graven och lärjungarna har låst in sig i rädsla för dem som låg bakom avrättningen. Svenska kyrkan håller inga gudstjänster förrän tidigast sen kväll/påsknatten för att fira Jesus uppståndelse på påskdagen. Påsken börjar vid midnatt.

Påskdagen, i år 27 mars, är den kristna kyrkans största dag eftersom den firar Jesus uppståndelse efter att ha dött och begravts på långfredagen. Sent på påskaftonskvällen kan ibland uppståndelsen börja firas men oftast sker det i en tidig påskmässa, kanske redan i gryningen. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är den ett uttryck för stor glädje. Altaret kläs med vita textilier som symboliserar glädje, fest och renhet. Vidare pyntas altaret med påskliljor och sex ljus som tecken för att mörkret vänts till ljus och att långfredagens lidande är slut. Under inledningen av gudstjänsten ropar prästen ut den kristna påskhälsningen, som kristna traditionellt sett hälsar varandra med på påskdagen: Kristus är uppstånden!, varpå församlingen svarar: Ja, Han är sannerligen uppstånden! I gudstjänsten läses därefter bibeltexter som på olika sätt visar Kristi uppståndelse. Ofta får deltagarna en påsklilja i samband med gudstjänsten. Eftersom Jesus Uppståndelse är den största kristna festen är gudstjänsten extra högtidlig och anses vara kyrkoårets viktigaste.

Pingst firar att den helige Ande gav sig tillkänna för apostlarna i Jerusalem. Enligt Bibeln var detta första gången tungotal förekom och den dagen döptes nästan 3 000 människor i Jesu namn till syndernas förlåtelse. Den kristna kyrkan anses ha fått sin begynnelse i och med pingstdagen. Pingsten anses vara en motsats till, eller ett upphävande av det som hände i Babel när Gud förbistrade människornas språk och spred ut dem över jorden, alla kunde förstå vad som talades i församlingen. Pingstdagen infaller 10 dagar efter Kristi himmelsfärdsdag. Ordet pingst härstammar från det grekiska ordet för den femtionde och syftar på att 50 dagar förflutit sedan påsk. Pingsten betecknas ofta som ”kyrkans födelsedag”, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera församlingar och missionera. I kyrkoåret innebär pingsten påsktidens avslutning.

Presenttips från Brunnen

Annandag påsk är dagen efter påskdagen. ”Möte med den uppståndne”. Enligt Bibeln såg lärjungarna och kvinnorna Jesus redan på påskdagen; alla fyra evangelierna är överens om detta. Det kan dock vara så att man ägnar påskdagen åt att fira Jesu uppståndelse, och dagen efter (alltså annandag påsk) åt att minnas hans möten med människor. Annandag påsk är officiell helgdag.

Kristi himmelsfärdsdag, Helge torsdag, i år 5 maj, är dagen då Jesus efter uppståndelsen enligt Nya Testamentet lämnade jorden, och fördes till himlen inför de som samlats. Dagen infaller 39 dagar (den 40:e dagen) efter påskdagen.

43:Tovade styck äggvärmare Håll äggen varma med fina, tovade huvor från Nepal. Finns i tre olika modeller; Luva, Hare och Älg. Blandade färger.

Välkommen till Brunnen

Vid påskdagens gudstjänst delas ofta påskliljor ut till besökarna för att fira uppståndelsen. På bilden Carina Grinde och Leif Jarlbjörn. 

KÄLLOR: Bibeln, Verbums Dagboken samt Wikipedia.

Centrumvägen 17, i samma byggnad som centralkonditoriet, Brunflo. Öppet onsdag – fredag 12:00 - 16:00 Lördagar 11:00 – 14:00 Tfn: 063-14 03 25 eller Lena 14 03 28

5


HELA LIVET! VÅREN/2016

GEMENSAM LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST I GÄRDE BÖNHUS Fredag 25 mars 11:00 Leif Jarlbjörn. EFS, Equmenia och Sv. K. PÅSKDAGSMÄSSA Söndag 27 mars 11:00 Leif Jarlbjörn och Marie Tängmark. SÖNDAGSMÄSSA Söndag 3 april 11:00 Tom Liveskär och Astrid Domino.

BRUNFLO KYRKA FAMILJEGUDSTJÄNST Söndag 20 mars 14:00 Christin Nygren Sundvisson och Marie Tängmark. FaSoLaTi-kören.

EFS-GUDSTJÄNST I GÄRDE BÖNHUS Söndag den 10 april 11:00 Tage Öhlund och Lågorna. Servering.

SKÄRTORSDAGSMÄSSA Torsdag 24 mars 20:00 Christin Nygren Sundvisson och Marie Tängmark.

GEMENSAM GUDSTJÄNST Söndag 17 april 11:00 Christin Nygren Sundvisson och Astrid Domino. Kom och sjung

HELIGA LJUSETS KYRKA

MÄSSA RUNT ETT BORD Onsdag 20 april 08:30 I församlingsgården. Christin Nygren Sundvisson. MUSIKGUDSTJÄNST Söndag 24 april 16:00 Christin Nygren Sundvisson. Brunflo och Torvallas barn och ungdomskörer. Karin och Jonas Öberg, inspiratörer, sång och piano. Astrid Domino och Marie Tängmark. GEMENSAM GUDSTJÄNST I MISSIONSKYRKAN Söndag 1 maj 11:00 EFS, Equmenia och Sv.K. MÄSSA RUNT ETT BORD Onsdag 4 maj 08:30 I församlingsgården. Christin Nygren Sundvisson. GÖKOTTA Torsdag 5 maj 09:00 Christin Nygren Sundvisson och Marie Tängmark Brunflokören sjunger. Brunch serveras i Församlingsgården.

PILGRIMSMÄSSA On 6 april 08:15 Tom Liveskär och Astrid Domino.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 1 maj 18:00 Tom Liveskär och Lena Severin.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 10 april 18:00 EFS och Marie Tängmark. MarieLouise Nilsson predikar, Lågorna med Sven-Erik Olsson sjunger Birgit Lindberg är mötesledare.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 15 maj 18:00 Tom Liveskär och Astrid Domino. Lennart Berggren, solist.

FAMILJEMÄSSA Onsdag 13 april 18:00 Tom Liveskär och Astrid Domino. Ljusstrålarna, Miniorerna och Juniorerna med ledare.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 20 mars 18:00 Tom Liveskär och Astrid Domino. Gospelmässa med Torvallakören och Mercy gospel choir.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 17 april 18:00 Christin Nygren Sundvisson och Astrid Domino. Kom och sjung med i en tillfällig kör som sjunger på gudstjänsten, övning 16:30.

SKÄRTORSDAGSMÄSSA Torsdag 24 mars 18:00 Astrid Itzigehl och Astrid Domino. Gitarrist Hans Walldén.

KONSERT MED CANTILENAKÖREN Lördag 23 april 18:00 och Jenny Michanek är körledare.

PÅSKDAGSMÄSSA Söndag 27 mars 11:00 Astrid Itzigehl och Lena Severin.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 24 april 18:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 3 april 18:00 Tom Liveskär och Astrid Domino.

6

HÖGMÄSSA Söndag 10 april 11:00 Christin Nygren Sundvisson och Marie Tängmark Brunflokören sjunger. Efter mässan födelsedagsfirande.

med i en tillfällig kör som sjunger på gudstjänsten, övning 9:30.

NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Måndag 09:00 Öppet kyrkis. För dig med barn 0–5 år. Lek, pyssel och sång. Tisdag 10:00 Bönegrupp. Samtal och bön. Ledare Siv Öhlund. 18:30 Torvallakören övar. Ledare: Astrid Domino. Onsdag 13:00 Café Källan. Fika & trevlig gemenskap. 15:15 Bibeln som själaspis. Tom Liveskär. Vi samtalar om kommande söndags texter. 15:45 Ljusstrålarna övar. Barnkör Åk 2-6. Ledare: Astrid Domino och Andrea Åhs. Torsdag 11:45 Lunchandakt 11:30, därefter sopplunch. Pris 50:– 18:30 Bibelstudium. Tom Liveskär och Tage Öhlund Vi inleder med ett föredrag, fikar och samtal. Alla varmt välkomna.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 8 maj 11:00 Tom Liveskär och Marie Tängmark. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 15 maj 11:00 Tom Liveskär och Astrid Domino. NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 14:00 ”Bibeln gör susen” på Brunnen. Öppen grupp för samtal om livsfrågorna. Jämna veckor. Onsdag 14:30 Andakt på Ängegården. Jämna veckor. Torsdag 09:00 Öppet Kyrkis på församlingsgården. För barn 0–6 år och föräldrar som vill fika, leka, samtala och sjunga tillsammans. 12:00 Sopplunch i församlings­ gården. 11:50 Andakt, därefter Helgas soppa med tillbehör. Pris 50:–

MARIEBY KYRKA PÅSKOTTA MED FRUKOST Söndag 27 mars 08:00 Astrid Itzigehl och Lena Severin. SÖNDAGSMÄSSA Söndag 24 april 14:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson. GÖKOTTA I LÖVSÅSEN Torsdag 5 maj 07:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson. Lockne församlingssångare. NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 09:00 Öppet Kyrkis. För dig med barn 0 –5 år. 11:30 Andakt udda vecka. 12:00 Sopplunch med tillbehör udda vecka.


HELA LIVET! VÅREN/2016

NÄS KYRKA MUSIKGUDSTJÄNST Söndag 20 mars 11:00 Astrid Itzigehl och Lena Severin Näskören medverkar. Komminister Astrid Itzigehl avtackas. GUDSTJÄNST PÅ HEMGÅRDEN Torsdag 24 mars 11:00 Astrid Itzigehl och Lena Severin. LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Fredag 25 mars 15:00 Astrid Itzigehl och Lena Severin. GUDSTJÄNST MED PÅSKFEST Måndag 28 mars 16:00 Astrid Itzigehl och Lena Severin. Middag och påskkul för barnen. MÄSSA Söndag 3 april 11:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson. VARDAGSGUDSTJÄNST MED LUNCH Tisdag 12 april 11:30 I församlingshemmet. Maria Olofsson och Lena Severin. Anm. till Ingegerd 070-228 17 53 SÖNDAGSMÄSSA Söndag 17 april 11:00 Leif Jarlbjörn och Lena Severin. GUDSTJÄNST PÅ HEMGÅRDEN Torsdag 21 april 11:00 Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin.

PILGRIMSMÄSSA Onsdag 20 april 08:15 Tom Liveskär och Astrid Domino.

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Fr 25 mars 15:00 Leif Jarlbjörn och Ingeborg Olsson. CAFÉ VILAN Tisdag 29 mars 11:30 Poesistund; vi delar texter med varandra.

MÄSSA MED SMÅ OCH STORA Söndag 15 maj 11:00 Leif Jarlbjörn och Lena Severin. GUDSTJÄNST PÅ HEMGÅRDEN Torsdag 19 maj 11:00 Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin. NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Måndag 08:30 Öppet Kyrkis För dig med barn 0–5 år. Tillsammans leker, pysslar och sjunger vi. Vi bjuder på fika. Tisdag 17:00 Barnkören övar. 18:30 Vuxenkören övar.

GÖKOTTA I LÖVSÅSEN Torsdag 5 maj 07:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson. Lockne föramlingssångare.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 8 maj 15:00 Tom Liveskär och Marie Tängmark. NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 09:00 Öppet kyrkis. För barn och föräldrar. 11:30 Café Vilan. Fika & trevlig gemenskap. Ibland tema eller gäst. Enkel lunch serveras 11.30 (30kr).

VARDAGSGUDSTJÄNST MED LUNCH Tisdag 10 maj 11:30 I församlingshemmet. Maria Olofsson och Lena Severin Anmälan till Ingegerd 070-228 17 53

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 24 april 11:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson.

PILGRIMSMÄSSA Onsdag 4 maj 08:15 Tom Liveskär och Astrid Domino.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 20 mars 14:00 Tom Liveskär och Astrid Domino.

GÖKOTTA, KULLSTABERG I ÅSAN Torsdag 5 maj 07:00 Tom Liveskär och Lena Severin.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 10 april 11:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson.

CAFÉ VILAN Tisdag 26 april 11:30 Poesistund; vi delar texter med varandra.

ÄNGSMO KYRKA

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 1 maj 11:00 Tom Liveskär och Lena Severin.

LOCKNE KYRKA SKÄRTORSDAGSMÄSSA Torsdag 24 mars 19:00 Maria Olofsson och Ingeborg Olsson Lockne församlings­ sångare. Marianne Nilsson.

NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 11:30 Andakt udda vecka. 12:00 Sopplunch med tillbehör udda vecka. 13:00 Mitt på dagen-träff med varierat kulturutbud. Udda vecka. Torsdag 14:00 Juniorer.

7


HELA LIVET! VÅREN/2016

VÅRKRYSSET

Namn: .........................................................................................................................Adress: ...................................................................................................................................... Postnummer: ................................................ Postadress: ....................................................................................Tfn: ........................................................................................... Skicka lösningen till Svenska kyrkan Brunflo, Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo eller faxa till 063-14 03 80 senast den 8 april. Bland de rätta svaren lottar vi fram tre vinnare som får presentkort på Brunnen i Brunflo. Rätt svar hittar du på www.svenskakyrkan.se/brunflo och i din kyrka eller församlingsgård fr.o.m. söndag 24 april.

8

Profile for Berling Media

Amos Brunflo nr 1 2016  

En tidning från Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar

Amos Brunflo nr 1 2016  

En tidning från Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar