SPOR - utgave 3. 2019

Page 1

SPOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET

Kirkevalget 2019

Nytt kulturtilbud

MENIGHETSBLAD FOR BERGEN DOMKIRKE/MARIAKIRKEN/ JOHANNESKIRKEN/NYKIRKEN/ ST. JAKOB KIRKE UTGAVE 3. 2019

Kor & Koral


ANDAKT

Menighetsblad for Bergen domkirke menighet: Bergen domkirke, Johanneskirken, Mariakirken, Nykirken og St. Jakob kirke Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet i Bergen domkirke menighet Redaktør og grafisk design: Anne Merete Solbakken as984@kirken.no Forsidefoto: Christian Svabø Opplag: 1000 og digital utgave Trykk: Molvik grafisk Neste utgave: november Besøksadresse: Bryggen 13 Telefon: 55 59 71 75 bergendomkirke.menighet. bergen@kirken.no www.bergendomkirke.no www.stjakob.no www.barnaskatedral.no www.kirkemusikkibergen.no www.autunnale.no

FOTO: GETTY IMAGES

SPOR Utgave 3. 2019 September, oktober, november

En far som ser og elsker «Den største folkesykdommen i verden er avvisning», sa Moder Theresa en gang. Moder Theresa var hun som viet hele sitt liv for de aller fattigste i Calcutta sine slumområder. Hun så ubeskrivelig mye ondt og vondt i slummen – og midt i alle mulige former av lidelser så var for henne, den aller største folkesykdommen, avvisning. Avvisning. Dette å ikke være velkommen, ikke være ønsket, ikke høre til, bli utstøtt eller enda verre å bli usynlig, det å ikke ha et sted som bekreftet deg som deg - det var i Moder Theresa sine øyne den verste folkesykdommen. Og hun har nok rett. Vi trenger ikke reise til India sine slumområder for å forstå at avvisningens smerte er reell og omfattende. Den er over alt, den preger så sterkt mennesker rundt oss. Kanskje avvisning er en smerte i livet ditt også? Å være avvist er en smerte og en følelse som i seg selv ikke går an å stoppe eller fylle. Vi kan forsøke å gjemme følelsen i travelhet, materielle goder, det kan gjemmes bak makt, hat, sjalusi og andre følelser – men det lindrer ikke det innerste som er avvisningen eller frykten for å bli avvist. Den sterke vonde klumpen som skaper så mange vonde ting.

2

Legedommens vei for avvisning er møte med den andre – en som ser og anerkjenner – meg. Bildet av Moder Theresa har blitt viktig for meg. For meg vitner det om hvordan Gud er – Far i himmelen – bildet vitner om Guds blikk på deg og meg. Han som sa; «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn vare ved» Jer 31;3. Dette med det legende blikk – har du tenkt over det når velsignelsen lyses over deg og meg? «Herre la sitt ansikt lyse over deg». «Herren la sitt åsyn hvile på deg». Guds blikk hviler alltid på deg og meg. Det avviser aldri. Det blir ikke trøtt. Det forakter aldri. Det elsker og er livgivende. Det lengter etter å gi fellesskap, liv og fred. Kanskje du skal bruke litt tid med bildet Moder Theresa og barnet – og våge å tenke tanken fullt ut at du er elsket av Far. Hans kjærlighet er ubetinget. Tenk at vi som Moder Theresa også skal få kunne være Den Levende Guds øyne og hender for hverandre. La oss elske hverandre slik han elsker oss. ANDAKT AV BERNT FORSTRØNEN PREST I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET


LEDER

Bruk din stemme!

FOTO: KIRKERÅDET

Mandag 9. september er det Kirkevalg. I denne utgaven presenterer vi kandidatene til nytt menighetsråd i Bergen domkirke menighet. Les mer om valget på kirken.no/valg/

Stem på nytt menighetsråd 9. september er det valg over hele landet. Da skal vi velge nye lokalpolitikere i kommuner og fylker. Men også i Den norske kirkes mange menigheter er det duket for spennende valg. I kirken skal alle menigheter få nye menighetsråd og det skal velges medlemmer i bispedømmerådene og dermed også delegater til Kirkemøtet for de neste 4 årene. Oppslutningen om lokalvalgene i kommunene og fylkene er blitt mindre de siste årene. I kirken står folk flest heller ikke i kø for å avgi sine stemmer. Men i kirkevalget har vi opplevd økt deltakelse, noe som trolig har sammenheng med at valget nå skjer parallelt med de politiske lokalvalgene. Det er lettere å få velgerne til å stikke innom kirkens stemmelokaler når det skjer i umiddelbar nærhet til kommunenes valglokaler. Valgene er viktig også for den norske kirkes menigheter. Menighetsrådene er lokalmenighetenes øverste organ, og skal de neste fire årene fatte viktige beslutninger og legge strategier for menighetenes virksomhet. Det avtroppende menighetsrådet i Bergen domkirke menighet har den siste fireårsperioden gjort flere viktige veivalg for menigheten vår. I denne perioden har det blant annet vært utarbeidet og vedtatt omfattende handlingsplaner for trosopplæring og diakoni, og nylig vedtok menighetsrådet en ny handlingsplan for konfirmantarbeidet. Det nye menighetsrådet vil få

en ny og omfattende kirkemusikalsk plan på sitt bord, der vi må gjennomgå og fornye innsatsen vår når det gjelder musikk- og kultursatsing. Jeg har hatt gleden av å lede menighetsrådet i Bergen domkirke menighet gjennom fireårsperioden som nå nærmer seg slutten. Min vurdering er at vi har hatt et dyktige menighetsråd med et ekte og tydelig engasjement for arbeidet som drives av dyktige ansatte og mange frivillige. Nå har nominasjonskomiteen lagt frem en ny valgliste med 16 kandidater til det nye menighetsrådet. Komiteen har lagt frem en god blanding av kontinuitet og fornyelse. På listen finner vi en god miks av unge og godt voksne. Felles for alle på listen er at de er opptatt av at vår menighet skal utvikles videre som en levende og synlig storbymenighet midt i Bergen sentrum - med alt det innebærer. Men nå er det opp til deg som medlem av menigheten vår å gjøre ditt valg om hvem som bør sitte i menighetsrådet. Så stikk innom kirkens valglokale på valgdagen. Din stemme er viktig og bidrar til å gi det nye menighetsrådet legitimitet. For de som skal lede menigheten vår er det viktig å ha flest mulig velgere i ryggen. RUNE VALDERHAUG LEDER MENIGHETSRÅDET

3

Nye nettsider for menigheten

Har du sett at menigheten har fått nye nettsider? De nye sidene har har samme profil og utseende som kirken.no Besøk oss gjerne og ta en rundtur på de nye hjemmesidene på www.bergendomkirke.no

Nye konfirmanter Søndag 8. september vil vi presentere årets flotte konfirmantkull for menigheten. Konfirmantpresentasjonen finner sted i Nykirken 8. september kl. 11.00. Informasjon om konfirmasjon til foreldre og konfirmanter finnes på våre nettsider.


KIRKEVALGET 2019

Din stemme teller i Kirkevalget Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover. TEKST OG FOTO: ANNE MERETE SOLBAKKEN / BJØRGVIN BISPEDØMME / KIRKERÅDET

Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets største demokratiske medlemsorganisasjon. Foto: Anne Merete Solbakken

Hvordan stemmer du?

Når og hvor kan du forhåndsstemme?

Les mer om hvordan du stemmer på www.kirkevalget.no eller på www.bergendomkirke.no Husk å ta med valgkortet ditt når du skal stemme.

Du kan forhåndsstemme fra 10. august – 6. september.

Har du spørsmål om kirkevalget?

Bergen kirkelige fellesråd, Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen, 3. etg., 12.8.19-6.9.19, mandag-fredag, kl. 9.00-14.00

Ta kontakt med oss på:

Bergen domkirke menighet kontor, Bryggen 13, 4. etg. 5003 Bergen, 19.8.-30.8.19, mandag-fredag, kl. 10.00-14.00

Tlf: 55 59 71 75 bergendomkirke.menighet.bergen@kirken.no 4


KIRKEVALGET 2019

H

VORDAN HADDE LOKALSAMFUNNET vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg! Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten av kommunevalget. Eller du kan forhåndsstemme fra 10. august til 6. september.

Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både hvor mange stemmer den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk. Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke. Fra juss til gudstjeneste Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

To valg Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Første uken i august mottok alle medlemmene i Den norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. Følg med i postkassa, ta med valgkortet, møt opp og stem!

Til menighetsrådsvalget i Bergen domkirke menighet har 16 flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådet og lede menigheten de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

Les mer om kandidatene til begge valgene her i bladet, på nettsidene våre eller på www.kirkevalget.no Godt valg!

Her stemmer du (valgkretser) Møhlenpris valgkrets: Vitalitetsenteret Wolffs gate 12, 5006 Bergen

Mandag 9. september kl. 09 - 21.00 Bergen sentrum: Det gamle rådhus Rådstuplassen 1, 5017 Bergen

Nordnes valgkrets: Nykirken Strandgaten 197 B, 5004 Bergen

Haukeland valgkrets: Haukeland Skole Stemmeveien 1, 5009 Bergen

Rothaugen valgkrets: Rothaugen skole Rotthaugsgaten 10, 5033 Bergen

5


KANDIDATER KIRKEVALGET 2019

Nr. 1. Rune Valderhaug, f. 1951 Pensjonert journalist Har i inneværende periode vært leder for menighetsrådet i Bergen domkirke menighet. Har tilhørighet både til Maria- og Domirken og har et bredt kirkelig engasjement. Er særlig interessert i utvikling av gudstjenestelivet og kirkelig informasjonsarbeid.

Nr. 2. Karen Marie Knudsen, f. 1949 Pensjonert adjunkt Har et langvarig engasjement i Bergen domkirke menighet som frivillig og har vært medlem av menighetsrådet i inneværende periode. Mangeårig søndagsskolelærer. Engasjert i økumenisk arbeid, blant annet i tilknytning til Southwark Cathedral, London, der hun leder samarbeidsutvalget.

Nr. 3. Christian Nesset, f. 1989 Fagleder, Barista

Har i en årrekke vært aktiv i Bergen domkirke menighet som frivillig og er nå nestleder i menighetsrådet og kirkekomiteen i Domkirken. Er særlig engasjert og delaktiv i gudstjenestevirksomheten og det kirkemusikalske arbeidet, men har også bred innsikt i videreutvikling og drift av en stor bymenighet med mange kirker og diakonale institusjoner.

Nr. 4. Maria Monsen, f. 1978 Lektor

Har gjennom flere år vært engasjert i Bergen domkirke menighet. Hun har sterk tilknytning til Mariakirken og er med i kirkekomiteen, koret og driver informasjonsarbeid for Mariakirken. Er opptatt av det kirke- musikalske ved gudstjenesten, samt at kirken skal være åpen, tilgjengelig og et tydelig samlingspunkt for mange ulike mennesker i byen.

Nr. 5. Grethe Line Simonsen, f. 1967 Administrasjonssjef, Universitetet i Bergen

Engasjert i Bergen domkirke menighet og har vært medlem i menighetsrådet i inneværende periode. Har et bredt kirkelig engasjement inkludert kirke og kultur, samt betyningen av folkekirken. Tilhørighet til Johanneskirken der hun også er med i kirkekomiteen.

Nr. 6. Erlend Myklebust Skjelten, f. 1986 Lektor

Engasjert i Bergen domkirke menighet med tilhørighet til Johanneskirken der han leder kirkekomiteen. Er medlem av menighetsrådet og har fokus på gudstjenesteliv og frivillig medarbeiderskap samt informasjonsarbeid. Ønsker å fremme arbeidet rundt hverdagskirken - kirken hele året.

Nr. 7. Ingrid Veslemøy S. Omenaas, f. 1950 Pensjonert lektor Diakoni har vært et hovedfokus i hennes engasjement i menigheten. Har vært medlem i Domkirkehjemmets styre i 16 år. Nåværende medlem av menighetsrådet og leder av diakoniutvalget. Det overordnede målet hennes er å begeistre, gi omsorg og fremme en trygg kristen tro for vår neste.

Nr. 8. Sidsel Grønlund, f. 1945 Pensjonert daglig leder/prostileder BKF Har lang erfaring fra Bergen kirkelige fellesråd. Engasjert i Bergen domkirke menighet med tilhørighet til Johanneskirken. Erfaring fra speiderbevegelsen og retreat Bergen.

6


KANDIDATER KIRKEVALGET 2019

Nr. 9. Eirik Breivik Minde, f. 1980 Kantor

Barne- og ungdomskantor i Bergen domkirke menighet med hovedtilknytning til Nykirken og St. Jakob kirke. Særlig engasjert i videreutvikling av menighetens barne- og ungdomsarbeid med nye uttrykksformer. Har et hjerte for kirkens vei videre som aktuell og nyttig samfunnsaktør.

Nr. 10. Anne Bredahl, f. 1993 Lektor Tilknytning til flere kirker i Bergen domkirke menighet. Kom til menigheten som kirketjener. Er nå aktiv i arbeidet i St. Jakob kirke. Engasjert i ungdoms- og dialogarbeid. Ønsker at kirkene våre skal være trygge, åpne og inkluderende steder for alle mennesker, hele livet.

Nr. 11. Morten Samsonsen, f. 1962 Styrer sykehjem

Daglig leder for Stiftelsen Nykirken Alders- og sykehjem og er på denne måten tilknyttet menigheten selv om han ikke bor i den. Engajert i diakonalt arbeid for eldre rundt Nykirken. Ønsker å opprettholde og utvikle Nykirkehjemmets diakonale ånd og virke, slik at det fremstår som et samlende diakonalt tilbud og ansikt for hele nærområdet.

Nr. 12. Gunnhild Sannes Larsen, f. 1988 Selvstendig næringsdrivende

Stort engasjement i Bergen domkirke, både som medhjelper under gudstjenester på søndager og ellers. Er delaktig i Ørkenmessene og morgenbønn i Skrudhuset hver fredag. Ønsker å jobbe med å utvikle menighetens åndelige modning, jobbe med fellesskapet blant de som kommer på gudstjenestene, samt påvirke og finne gode løsninger for mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger i menigheten.

Nr. 13. Bjørn Fjeld, f. 1956 Daglig leder, Domkirkeboligene Daglig leder for Stiftelsen Domkirkeboligene og St. Jakobshjemmet, styreleder for Stiftelsen Johannes Menighetshjem og styremedlem i Stiftelsen Johanneshjemmet. Er engasjert i diakonalt arbeid, eldreomsorg og stiftelsesarbeid.

Nr. 14. Gunnar Wik, f. 1950 Pensjonert prest/teolog

Lang kirkelig erfaring blant annet som menighetsprest. Mangeårig tilknytning til KFUK-KFUM. Ønsker å bidra inn på områdene diakoni og kirken i samfunnet. I møte med spennende og nye tider mener han det er viktig at kirken fremstår troverdig og aktuell for dem som søker kirken, men også for dem som kjenner seg fremmed i møte med kirken.

Nr. 15. Åsmund Ulvedal, f. 1986 Ungdomsarbeider Er engasjert i ungdomsarbeid og er daglig leder i Fana KFUK-KFUM. Er nå knyttet til Bergen domkirke menighet gjennom arbeidet i St. Jakob hvor han er aktiv under gudstjenester. Har også vært aktiv i studentog unge voksnearbeidet i St. Jakob.

Nr. 16. John Bertin Bjørke Hellerslien, f. 1986 Student Har vokst opp med tilhørighet til Bergen domkirke menighet og har vært engasjert i menighetens barneog ungdomsarbeid. Er nå knyttet til arbeidet i St. Jakob kirke. Sier St. Jakob kirke er som hans ”andre hjem”.

7


SPOR - AKTUELT

FOTO: GYLDENDAL

Fra Snåsamannen til bompengeopprør og julesalmer: Høstens varierte program for Bjørgvin Kirkeakademi er klart.

Et møte med Joralf Gjerstad

J

Torsdag 7. november kl. 19 kan du delta på foredrag ved professor Paul Otto Brunstad: ”Sinne og raseri som samfunnsendrende krefter fra antikkens Homer til det bergenske bompengeopprør”. Foredraget er på Kirkens Bymisjons Krohnhagen kafé og veksthus.

ORALF GJERSTAD ER KJENT FOR SINE helbredende evner og har gjennom et langt liv hjulpet uttalige mennesker. Torsdag 19. september kl. 18.00 kommer han til Bergen domkirke for å fortelle om sitt liv. I samtale med domprost Gudmund Waaler vil han snakke om livet, tjenesten og troen.

Onsdag 18. desember kl. 19. kan du bli med på Salmekveld i Mariakirken. Vi synger oss til jul sammen med Hilde Trætteberg Serkland. Solrun Toft Iversen og Bernt Bauge er kveldens gjester. De vil velge seg noen favorittsalmer og fortelle litt om dem.

Som en oppfølging av møtet med Gjerstad, arrangeres en Thomasmesse i Bergen domkirke fredag 20. september kl. 18. Det blir kirkekaffe etter messen med samtale om temaet helbredelse og forbønn i kirken. Gjerstad vil ikke være tilsted på messen, men prester fra Bergen domkirke menighet deltar.

På alle møtene er det anledning til dialog og drøfting med foredragsholderne. Mer informasjon finner du på Bjørgvin Kirkeakademi sin facebookside.

Onsdag 2. oktober kl. 19 er det foredrag om fengselsstraff og hva som nytter ved Ragnar Tesdal. Foredraget finner sted i Mariakirken.

Vil du synge i Mariakirkens kantori? FOTO: MORTEN HEISELBERG

Mariakirkens kantori ble startet høsten 2015 og har etablert en solid grunnstamme av gode korsangere. Ved starten av et nytt semester tar koret opp nye sangere. I høst vil vi ta opp 1 sopran, 2 alter, 2 tenorer og 1 bass. Medvirkning ved Mariakirkens gudstjenester er korets primære oppgaver. Konsertprogrammer tilpasses kantoriets ressursgrunnlag. Sangere med korerfaring og grunnleggende notekunnskap, og som dertil har lyst å 8

være med å prege musikklivet i en av Norges vakreste kirker, er velkommen til å synge i Mariakirkens kantori. Kontakt Mariakirkens organist og kantor, Karstein Askeland, for nærmere avtale om stemmeprøve. Henvendelse til ka668@kirken.no eller tlf.: 915 61 072 Mariakirkens kantori øver tirsdager fra 19 - 21. Første ordinære øvelse er tirsdag 3. september. Velkommen!


KIRKELIG KULTURSENTER VEST (KVEST)

FOTO: KFUK - KFUM

Kirkelig Kultursenter Vest (KVEST)

Kulturskole Fra høsten 2019 kommer en kulturskole for barn og unge.

K

ULTURSKOLEN starter opp i samarbeid med KFUK-KFUM Kulturskole og lokale menigheter. Undervisningen vil foregå i lokaler i de ulike kirkene på ettermiddagstid (ca. 14-18). Lærerne er musikere og pedagoger med fagutdanning, eller annen relevant erfaring og utdannelse. Flere av dem har bakgrunn fra byens profesjonelle scene, miljøet rundt St. Jakob og Vestavind Studio. Det blir tilbud om en-til-en under- visning i bass, trommer, piano, gitar og vokal. I tillegg tilbyr vi to kurs med

gruppeundervisning; foto/video og studioteknikk. Kursene vil ha 20-30 samlinger i året (avhengig av kurs), og kulturskolen vil følge skolekalenderen. Vi starter opp i Bergen domkirke menighet og Olsvik menighet nå i høst, og det er ønske om å utvide med flere menigheter etterhvert. Påmelding og informasjon for elevene vil foregå gjennom nettsiden

www.kulturforalle.no

Christine Sandtorv i KVEST Christine Sandtorv er ansatt som prosjektmedarbeider i KVEST, og vil sammen med prosjektleder og barneog ungdomkskantor i menigheten, Eirik Breivik Minde, jobbe med å utvikle KVEST i tiden fremover. Christine er først og fremst kjent som låtskriver og artist, og har lang erfaring i kulturlivet og god kjenneskap til musikkmiljøene i Bergen.

Med bakgrunn i kulturmeldingen “Kunsten å være kirke” ønsker Bergen domkirke menighet, Bergen kirkelige fellesråd og Bjørgvin bispedømme å utforske muligheten for å opprette et regionalt senter for kirken som kulturarena og kulturaktør. Målet for prosjektet i de neste tre årene vil være å identifisere den form og de tiltak som best mulig kan styrke kirken som en samfunnsnyttig kulturaktør og arena for hele regionen. Dette samsvarer med Kirkerådets arbeid med å følge opp Kirkemøtet sitt vedtak om kultur- satsingen i Den norske kirke, og ønsket om å se på muligheten for flere regionale sentre. Prosjektet har foreløpig tittelen Kirkelig kultursenter vest (KVEST) og jobber med hvordan man kan være et kompetansesenter og en katalysator for samarbeidsrelasjoner, nettverk og nye satsinger. Et slikt senter vil kunne forsterke kirkens rolle som aktuell og samfunnsnyttig kulturaktør og arena. Senteret skal styrke eksisterende tiltak og være et redskap for ulike kulturaktører i hele fylket, skape engasjement og utgjøre en forskjell. Den 26.september inviterer KVEST til «En samtale om kultursenter» kl. 16. Det vil foregå i St. Jakob kirke i forlengelse av fagdag for kirkemusikere under Autunnalen. Her vil man få høre mer om arbeidet med KVEST og representanter fra to eksisterende kirkekultursenterne i Norge, KULT og KiN, vil dele av sine erfaringer. Det blir også anledning å stille spørsmål.

FOTO: Dyveke S. Nilssen

9


KIRKEMUSIKK

125

JOHANNESKIRKEN 1894 - 2019

Foto: Anne Merete Solbakken

Foto: Tuva Åserud

Foto: Studio 1 Fotografene

Koral - et lite ord kan romme fascinerende mye. Velkommen til Bergen kirkeautunnale 2019!

O

pprinnelig var «koral» navnet på liturgien i den katolske kirke. Denne ble sunget av et kor eller et kantori (fra latin cantus choralis - korsang). Reformasjonen gjorde at menigheten ble mer delaktig og syngende, og ordet «koral» ble tatt med videre til forsamlingens sanger og salmer. Det kan betegne både selve melodien og den flerstemmige harmoniseringen av den. En samling koraler med tilhørende harmonisering, oftest firstemt og etter bestemte komposi- toriske regler, blir kalt cantional, eller mer kjent - koralbok.

Det er i denne gamle, men samtidig høyst levende, tradisjonen årets Autunnaleprogram er blitt til: Bergen Domkor feirer sine 10 første år på åpningskonserten. Det blir nye og gamle koralbaserte verker med fremragende ensembler som Edvard Grieg Kor, Oslo-gruppene JSB-Ensemble, NyNorsk Messingkvintett og Pinquins slagverktrio. I St Jakob kirke fremfører Gabriel Fliflet, Berit Opheim og Jorunn Marie Kvernberg «Himlaleite» med Fliflets musikk til tekster av Kjartan Fløgstad. I «På troen løs» møter biskop Halvor Nordhaug Edvard Hoem.

Koralene/hymnene/salmene endrer seg med tiden. Bibelordet og troen blir tolket på ny, og salmenes innhold tilpasses et levende, moderne språk. Salmediktere og komponister finner stadig ny inspirasjon i Ordet, og salmebøkene blir jevnlig revidert. Som eksempel har nettsiden hymntime.com samlet hele 14 000 salmer fra hele verden, mange av dem helt ferske.

I Bergen domkirke feires den franske orgelvirtuosen Charles-Marie Widor med ti timer orgelsymfonisk maraton. Et tidligmusikkensemble med barn og unge fra Kiili i Estland har konsert sammen med Sankta Sunniva Kammerkor. Ved Dom- kirken kan publikum gå inn i «Koralbok(s)en» og bli omringet av Bach-koraler. Barna får en bytur tett på festivalartistene – «fra klokker til knokler», og på avslutningskonserten gjør norsk- makedonske Julian Misic egne tekster og melodier i «Engelens dagbok», sammen med kor og et internasjonalt band.

Norges eldste koralbok kommer til Autunnalen på eksklusivt besøk fra Nasjonalbiblioteket i Oslo. Eller man kan si boken kommer hjem - den var sannsynligvis i bruk i Nykirken i Bergen fra 1680-tallet til 1760-tallet. Koralboken er i ferd med å digi- taliseres, og publikum kan få en smakebit på transkripsjons- arbeidet. Ikke bare skal bokstavene tydes og omregnes til noter, men de er gjerne skrevet oppå hverandre. Her må man knekke koder, og publikum inviteres inn som detektiver. Ingrid E. Hagen spiller løsningsforslagene på klavikord.

10

www.autunnale.no


ST. JAKOB - UNG KIRKE

St. JaKor Liker du å synge og å være en del av et inkluderende og åpent fellesskap? Bli med i St. JaKor, St. Jakobs nyoppstartede kor for unge voksne!

FOTO: ST. JAKOB

I St. Jakob er det gudstjenester og andre tilbud til unge voksne og ungdommer midt i Bergen by. Fra og med torsdag 22. august er et kor for unge voksne et av disse tilbudene. Den 22. august kl. 18.30 starter St. Jakob opp St. JaKor: Et lavterskel-kor for unge voksne. Initiativet til å starte koret kommer fra de unge voksne selv og dirigent blir en av de nye musikkkoordinatorene i St. Jakob, Andrea Ådland.

- Koret kommer til å synge sanger i alle ulike sjangre og det blir mye fokus på at vi har det fint sammen og skaper et godt og trygt fellesskap, forteller Andrea. Øvelsene vil være i St. Jakob kirke annenhver torsdag, i partallsuker, og kanskje blir det en konsert litt utover høsten? Om du er student i Bergen eller ung voksen, ønsker å synge og bli kjent med andre unge folk, så er St. JaKor plassen for deg.

FOTO: ST. JAKOB

FOTO: ST. JAKOB

Nye tilbud for unge voksne

Nye musikk-koordinatorer

Søndag 18. august var det semesterstart i

Om du ønsker å engasjere deg i musikken

St. Jakob, på det som nok blir et spennende

på gudstjenestene i St. Jakob vil du nå

semester i kirken for ungdom og unge voksne.

raskt møte to nye ansikt.

I høst vil det, i tillegg til de kjente programpostene for ungdom, som Lydbølgen og Bølgen, være en rekke nye tilbud for unge voksne. Fredager vil det være fast studentlunsj kl. 09 - 15, hvor man kan komme og jobbe med studier eller arbeid i rolige omgivelser, og samtidig spise en god lunsj med hyggelige folk i 12-tiden. Torsdager 18.30 - 21.00 vil også være fast unge voksne-tid. Annenhver torsdag er det øvelse for St. JaKor. Og de andre torsdagene vil fylles av henholdsvis:

Fokuskveld - hvor det settes fokus på bestemte temaer, med utgangspunkt i Bibelen og kristen tro. Disse kveldene er ledet av prester tilknyttet St. Jakob.

Andrea Ådland og Kristian Storevik har tatt på seg oppdraget med å organisere de frivillige musikerne som utgjør bandene på søndagsgudstjenestene i St. Jakob.   Kristian Storevik er 27 år gammel, fra Stryn og har nylig flyttet til Bergen. På spørsmål om hvorfor han ønsker å være med å bygge fellesskapet i St. Jakob svarer han: «Når eg besøker St. Jakob blir eg møtt av positive folk. Det er eit fellesskap som har lyst å skape eit godt miljø for unge, med lav terskel for å ta imot andre. Rammene til å lage arrangement og gudstenester er gode, samtidig er det ein kjekk plass å berre vere.»

Helt Ærlig - en panelsamtale som tar opp et aktuelt tema tilknyttet tro, rettferdighet og samfunn. Huskonsert – en scene hvor man kan få oppleve god, ung og variert musikk. Her vil man møte musikere tilknyttet St. Jakob sitt musikkstudio, gudstjenestearbeidet i kirken og andre unge musikere.

11

Andrea Ådland er 20 år gammel, fra Bergen og har allerede ledet gudstjenestekomiteen i St. Jakob en stund. Hun sier: «Jeg har lyst til å være med å skape gudstjenestefellesskapet i St. Jakob fordi jeg har tro på at St. Jakob kan bli en kirke som er relevant og viktig for unge, kristne voksne. Jeg ønsker også å være med på å skape et trygt og åpent fellesskap hvor en hver ung kristen kan føle seg hjemme.» Vi føler oss veldig heldige som har fått med oss to godt kvalifiserte og hyggelige unge musikere til å koordinere musikken på gudstjenestene i St. Jakob!


Foto: commons.wikimedia.org

SPOR

Trosopplæring for voksne Er du nysgjerrig på hva kristen tro er? Vil du vite mer om den Norske Kirke? Ble du aldri konfirmert som ungdom? Endelig starter Bergen Domkirke menighet trosopplæring for voksne. Det blir også mulighet for konfirmasjon.

Det blir tre samlingen i høst: 12. september, 10. oktober og 7. november Undervisning og samtale kl. 18.30 - 20.00 Kom gjerne allerede kl. 17.00, til hverdagsmesse med på- følgende måltid. Mer informasjon kommer på våre nettsider. Kontakt gjerne prest i Johanneskirken, Anna Bæckström Hovda: ah456@kirken.no dersom du har spørsmål om tilbudet.

Du er velkommen til å delta på samlinger i Johanneskirken i høst for å lære mer om kristendom, og om kirken vår. Du får møte andre som også er nysgjerrige og spørrende. Kanskje får du noen svar, antakelig flere spørsmål, forhåpentligvis blir det en hjelp til å vokse i egen tro.

Invitasjon til dåp Vil du la barnet ditt døpes? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er en feiring av at den døpte blir en del av Guds store familie – den verdensvide kirken. Les mer om dåp på www.bergendomkirke.no

DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet

12


SPOR

Pilegrimer underveis Med rullestol, rullator og sykler på pilegrimsvandring fra Stadsporten til Bergen domkirke. EN GOD GJENG FRA Domkirkeboligene, Domkirkehjemmet og Kalfaret Sykehjem vandret eller ble på ulike måter eskortert rundt til ulike stoppesteder i Bergen sentrum. En juni-dag i strålende solskinn gikk vandringen innom St. Jakobs kirkegård for de fattige, Stadsporten, St. Jørgen kirke, Danckert Krohn Zaander Kaas/ stiftelsene, Barneasylet og til slutt ved målet - Bergen domkirke. Arrangementet ble gjennomført av diakoniutvalget i menigheten. Å være pilegrim er å være underveis til et hellig mål. Vandringen behøver ikke å være lang, og målet trenger ikke være et berømt pilegrimsmål som Nidaros eller Santiago de Copostella. Berit Andersen ledet vandringen, og loset de fremmøtte gjennom de ulike stoppestedene som endte i Domkirken.

FOTO: ANNE MERETE SOLBAKKEN

Bergen Domkor 10 år! Bergen Domkor feirer sine 10 første år, med flere spennende konserter kommende høst. Først ut er åpningskonserten under Bergen kirkeautunnale onsdag 25. september med fantastisk musikk av russiske Alfred Schnittke, og Domkoret er for anledningen utvidet med et knippe tidligere medlemmer. Allehelgensdag blir det tradisjonen tro et Requiem i Bergen domkirke, komponert av italienske Luigi Cherubini. Det vakre verket for kor og orkester fremføres av Domkoret sammen med Bergen filharmoniske orkester og Ole Bull Kammerkor. Søndag 15. desember avsluttes jubelåret med Johann Sebastian Bachs mesterverk Messe i h-moll. Domkoret har her med seg et sammensatt barokkorkester og de strålende unge solistene Ditte Marie Bræin, Mari Askvik, Martin Vanberg og Alexander Nohr. Bergen Domkor ønsker vel møtt til konsert!

FOTO: INGVILD FESTERVOLD MELIEN

Tips oss!

Frivillig?

Hva vil du lese om i SPOR? Ønsker du å skrive for SPOR? Har du tilbakemeldinger du ønsker å dele?

Ønsker du å være frivillig i Bergen domkirke menighet? Du kan være en av dem som med liten innsats utgjør en stor forskjell for medmennesker nær deg.

Tips redaksjonen! Ta kontakt med informasjonsmedarbeider Anne Merete Solbakken as984@kirken.no

Vi trenger både unge og eldre til ulike oppgaver: ønske velkommen, dele ut programmer, lese tekster, hjelpe til ved kirkekaffe, delta i sorgarbeid og lignende. Som frivillig får du delta i et unikt sosialt og religiøst felleskap. Du er med så ofte du ønsker, og du er selv med på å bestemme hvilke arbeidsoppgaver du ønsker å utføre. Ta kontakt for mer informasjon eller snakk med presten din dersom du ønsker å være frivillig i menigheten!

13


Kulturkalender

BERGEN DOMKIRKE • 7. september kl. 18.00 Konsert med Foreningen Norske Kordirigenter • 13. september Kulturnatt • 15. september kl. 15.00 Konsert Nordic Organ Duo • 15. september kl. 19.30 Konsert Multa Paucis • 19. september kl. 19.00 Joralf Gjerstad, Snåsamannen. Arr. i samarbeid med Bjørgvin kirkeakademi

Bergen kirkeautunnale 25. - 29. september • 25. september kl. 19.30 Åpningskonsert: Bergen Domkor 10 år • 26. september kl. 12.00 Salmeskatten - Salmelunsj for eldre • 27. september kl. 18.00 Edvard Grieg Kor og Barokkanerne • 27. september kl. 21.00 Saksofonist Kristin Sevaldsen i Skrudhuset • 28. september kl. 13.00 Orgelmaraton, 10 symfonier av Charles Marie Widor

• 29. september kl. 19.30 Julian Misic

• 26. september kl. 19.30 Den nynorske salmeskatten

• 13. oktober og 17. novemer kl. 15.00: Orgelkonsert

• 28. september kl. 14.00 Konsert med JSB-ensemble

• 14. oktober Ekkofestival

• 29. september kl. 15.00 Konsert Edvard Grieg Kor

• 27. oktober kl. 19.30 StaS konsert

​​• 19. oktober kl. 17.00 Orgelkonsert med Michael Schönheit

• 1. november Konsert Stavanger domkirkes guttekor

• 25. oktober kl. 19.30 Konsert med Bergens Kammermusikkforening

• 3. november kl. 18.00 Konsert Bergen Domkor og Bergen Filharmoniske Orkester

JOHANNESKIRKEN • Orgelmeditasjon med kantor Eivind Berg, enkelte torsdager kl. 12 - 12.30: 5. september, 19. september, 3. oktober, 17. oktober, 24. oktober (med organist Lars Småladen), 31. oktober, 14. november

MARIAKIRKEN • 30. august kl. 19.30 Orgelkonsert i Mariakirken • 5./6. september kl. 19.30/12.00 Konsert Sjøforsvarets Musikkorps

• 21. oktober Mangfoldsuke, dialogisk vandring kommer innom kirken. Arr: Kirkelig dialogsenter

• 13. september Kulturnatt

Bergen kirkeautunnale: • 25. september kl. 19.30 Konsert med Saint Lawrence String Quartet og Bergens Kammermusikkforening

VI TRENGER FRIVILLIGE.

• 28. september kl. 17.00 NyNorsk messingkvintett og Pinquins slagverktrio • 31. oktober kl. 19.00 Orgelkonsert: Ein Feste Burg med kantor Eivind Berg

ST. JAKOB KIRKE • 13. september kl. 17 - 21 Kulturnatt i St. Jakob: Huskonsert og åpen kirke. Konsert med Caja kl. 18 og Billie’s White Gardenias kl. 19 • 26. september kl. 16 Samtale om nytt Kirkelig kultursenter vestlandet • 27. september kl. 18.00 Autunnalekonsert med Gabriel Fliflet, Berit Opheim og Jorun Marie Kvernberg

Bergen kirkeautunnale:

TEATER I BARNAS KATEDRAL

• 28. september kl. 12 og 29. september kl. 14 og 16 Laura Marie Rueslåtten, klokkespillkonsert

• 1. - 4. oktober Leketøys www.barnaskatedral.no

• BERGEN DOMKIRKE • JOHANNESKIRKEN • MARIAKIRKEN

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

• NYKIRKEN / BARNAS

Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no

KATEDRAL • ST. JAKOB KIRKE • ANNET

Å snakke med folk om livet gir mening.

14


Faste aktiviteter i menigheten Menighetens Givertjeneste! Frivillighet og givertjeneste er avgjørende for kirkens og menighetens muligheter til å drive våre tjenester. Nå kan du bli fast giver og bidra til menighetens arbeid. Bergen domkirke menighet skal være et godt sted å vokse opp og leve våre liv. Menigheten driver allsidig barne- og ungdomsarbeid, har et rikt kirkemusikalsk arbeid og driver utstrakt diakonalt omsorgsarbeid for eldre og unge. Dersom du ønsker mer informasjon kan du lese mer om vår givertjeneste på www.bergendomkirke.no eller ta kontakt med menighetskontoret ved Brigitta Schürmann bs345@kirken.no

Du finnes også skriftlig skjema for givertjenesten i alle kirkene våre.

TIRSDAG: • LYDBØLGEN - åpent studio for ungdommer i St. Jakob tirsdager kl. 15 - 19

• ORGELRESITASJON OG SKRIFTLESING tirsdager kl. 11 - 12 i Nykirken • KURSKVELDER I JOHANNESKIRKEN: Levende Gud. Levende tro. Kurs i åndelig fordypning. Tirsdag i partallsuker. 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10 og 12/11. Påmelding til ah456@kirken.no • KORØVING TIRSDAGER I DOMKIRKEN: DomkirkeSpirene kl. 16.30 - 17.15. Jentekoret kl. 17.30 - 19.00 Ungdomskoret kl. 19.00 - 21.00 DomkirkeSpirene er åpent for alle, i de eldre gruppene har vi enkel prøvesang. Ta kontakt med dirigent Eirin Beate Åserud-Løvlid på el858@kyrkja.no for nærmere info

ONSDAG: • STUDENTKAFÉ i Kafé a capella, Johanneskirken fra kl. 12.15 - 14.15. Ledet av studentprestene i Bergen. Første samling etter ferie er 28. august

• BABYSANG I NYKIRKEN hver onsdag kl. 11.30. Følg meg på Facebookgruppen for eventuelle endringer • BØLGEN UNGDOMSKLUBB hver onsdag i St. Jakob kl. 15.00 - 20.00. Åpen ungdomsklubb med middag kl. 16.30 • KNØTTEKOR for barn 3 - 6 år i Nykirken menighetshus kl. 17 - 17.30. Følger skoleruten. Korøving annenhver onsdag, middag i forkant hver onsdag kl. 15.00 • FORMIDDAGSTREFF I HOFFSALEN kl. 12 - 14. Domkirkeboligene, Kong Oscarsgate 88. 21. august, 18. september, 16. oktober, 6. november og 11. desember KFUKҌKFUM Kulturskole tilbyr undervisning på piano, bass, gitar, trommer og vokal, samt i foto/video og studioteknikk. Mer info og påmelding på

www.kulturforalle.no

Nykirken/St.Jakob

TORSDAG:

• KAFÈ JAKOB / ST. JAKOR i St. Jakob kl. 18.30 - 21.00. Kafe i oddetallsuker, korøving i partallsuker • ÅPEN KIRKE I JOHANNESKIRKEN Torsdager i oddetallsuker. Åpen kirke fra kl. 16.00. Hverdagsmesse kl. 17.00. Suppe i kafeen i etterkant. 12. september, 10. oktober, 24. oktober, 7. november og 21. november • PUSTEROM - TORSDAGER I JOHANNESKIRKEN. 16.30 - 17.30. En time med rom for stillhet, meditasjon og nærvær. 5. september, 19. september, 3. oktober, 17. oktober, 31. oktober og 14. november. www.kirkeligdialogsenterbergen.no

FREDAG: • ÅPEN KIRKE i Johanneskirken Kl. 12.00 - 13.30. Hverdagsbønn og orgelmusikk kl. 12.00. Etterfulgt av kaffe i kafeen • STUDENTLUNSJ i St. Jakob kl. 09 - 15. Stille arbeidstid for studenter i Jakobssalen. Lunsj kl. 12 - 13

ÅPNE BARNEHAGER: • NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE: mandag og tirsdag 09 - 14.30, onsdag 09 - 14.30/18. Fredrikbergsgate 4 • MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE: torsdag 09 - 18.30. Middag og barneklubb. Fredag 09 - 15.30 Absalon Beyers gate 1

SØNDAGSSKOLE: • I DOMKIRKEN søndager det er dåp. I Skrudhuset, barn fra ca. 1 - 10 år • I NYKIRKEN søndager det er familiegudstjeneste

ANDAKT: • Domkirkehjemmet, Johanneskirkens aldershjem og Nykirkehjemmet hver uke, og Kalfaret Sykehjem, Enkers Aldershjem og Engensenteret annenhver uke.

• AKTIV FRITID annenhver torsdag i oddetalsuker, kl. 12 - 14 i Mariastuen

Alle de faste aktivitetene gjennomføres med forbehold om endringer. De fleste faste aktivitetene følger i hovedsak skoleruten. 15


Gudstjenestekalender HVERDAGSMESSER MARIAKIRKEN KVELDSMESSE SØNDAG KL. 18.00

25. august 1. september 8. september 15. september

25. august 1. september 8. september 15. september 22. september 29. september 6. oktober 13. oktober 20. oktober 27. oktober 3. november 10. november 17. november

19. september kl. 18 Thomasmesse 22. september 29. september 6. oktober 13. oktober Diakoniens dag 20. oktober 27. oktober 3. november 10. november 17. november

JOHANNESKIRKEN SØNDAG KL. 11.00

NYKIRKEN SØNDAG KL. 11.00

25. august 1. september 8. september 15. september 22. september

25. august Skolestartgudstjeneste

29. september Barneautunnale

22. september Sansegudstjeneste

6. oktober

20. oktober Høsttakkefest

20. oktober 27. oktober 3. november 10. november

Dåpsgudstjeneste, enkelte lørdager kl. 13.00 7. september 19. oktober 9. november 7. desember

• Morgenmesse i Mariakirken hver tirsdag kl. 09.00

• Hverdagsmesse i Johanneskirken med kveldsmat torsdager i oddetallsuker.

8. september Konfirmantpresentasjon

• Morgenmesse i Bergen domkirke fredager kl. 07.30 med påfølgende frokost.

10. november Barnas Allehelgengudstjeneste

• Middagsbønn i Johanneskirken fredag kl. 12.00

17. november Lys Våken

• Hverdagsmesse i Domkirkens skrudhus fredager kl. 13.00

ST. JAKOB KIRKE SØNDAG KL. 19.00

• Anglikansk gudstjeneste i Mariakirken hver søndag kl. 11.00

25. august (GUV) 1. september (GUV) 8. september Kafegudstjeneste

ÅPEN KIRKE - Mariakirken MARIAKIRKEN Turistsesong: 20. mai – 13. september Mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00 .

Utenom turistsesongen gjelder følgende åpningstider: Tirsdag og fredag kl. 12.00 - 14.00

15. september (GUV) 22. september 26. september Jakobsmesse 29. september (GUV) 6. oktober Kafegudstjeneste 13. oktober (GUV) 20. oktober 27. oktober kl. 21.00 (GUV) 3. november (Kafèg.) 10. november

• Kveldsmesse - Under åpen himmel i Mariakirken. En torsdagskveld i måneden. Kirken er åpen fra 17.30, messen begynner kl. 18.00.

• Ørkenmesser i Domkirkens skrudhus enkelte torsdager kl. 19.00. 29/08, 12/09, 17/10, 14/11.

I kirkene våre finnes det rom for tro, fellesskap og kultur. Sammen skal vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menighet og fremme rettferdighet.

BESØKSADRESSE: BRYGGEN 13 - TELEFON: 55 59 71 75 - BERGENDOMKIRKE.MENIGHET.BERGEN@KIRKEN.NO WWW.BERGENDOMKIRKE.NO

Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

BERGEN DOMKIRKE SØNDAG KL. 11.00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.