Program - Bergen kirkeautunnale - Festival for kirkemusikk 23. - 27. september 2020

Page 1

BERGEN KIRKEAUTUNNALE FESTIVAL FOR KIRKEMUSIKK 23.–27. SEPTEMBER 2020

B E D E H U S

1


Rød bedehus, Hordaland


LØRDAG 26.9

ONSDAG 23.9 18.00 VOCES8 Digital konsert 20.00 Nødtvedt/Asheim Johanneskirken

12.00 Klokkespillkonsert Sydnesplassen 13.00 Salmespinning Torgallmenningen 13.00 St. Sunniva Kammerkor Johanneskirken 14.00 For Barn: Mormor Bergen offentlige bibliotek 15.00 Røter og Føter Nykirken 15.00 Klokkespillkonsert Sydnesplassen 17.00 Bergen Domkor Bergen domkirke 20.00 Alle dine veier Korskirken

s7 s9

TORSDAG 24.9 14.30 Smalprat Centralkirken 18.00 Tidebønner Centralkirken 20.00 Edvard Grieg Kor Bergen domkirke

s 11 s 13 s 15

FREDAG 25.9 14.30 Nonstop pendlerpop Toget Bergen-Arna 19.00 Bedehus Nykirken menighetshus 21.00 Sanctuary St. Jakob kirke

s 17

SØNDAG 27.9

s 19

13.00 Klokkespillkonsert Sydnesplassen 14.00 Mulige sanger II Nøstebodene selskapsl. 15.00 Hyperbarokk Mariakirken 16.00 Klokkespillkonsert Sydnesplassen 17.00 Mormor, mat og andakt Bergen domkirke 18.00 Sacred Space Johanneskirken 20.00 Solheim/Gustavsen Korskirken

s 21

Utstilling: Sjå eg kjem snart!

s 43

Fagdag for kirkemusikere

s 45

Festivalgudstjenester

s 45 3

s 23 s 17 s 25 s 27 s 29 s 23 s 31 s 33

s 23 s 45 s 35 s 23 s 37 s 39 s 41


Løvdal bedehus, Troms

Kjetil Almenning – Foto: Tuva Åserud 4


Med det vart alt endå opnare. Kva er eit heilagt rom for folk i dag?

Bedehus. Årets festivaloverskrift kan sette tankane i sving hos deg som les dette. Er det det kvite huset langs vegen eller noko heilt anna som dukkar opp?

Overskrifta Bedehus / Sacred Space kjem til uttrykk på så mange måtar i årets ­festivalprogram. Vi håpar du finn mange heilage rom å besøke.

å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det

Velkomen til festival! Kjetil Almenning Festivalsjef

Arne Ruset

Eg veit ikkje kva type orgel Ruset hadde i ­tankane, men sjansen er stor for at det var eit trøorgel. Eller heiter det harmonium eller salmesykkel? På 70-talet var det over 3000 bedehus i Noreg, og det stod trøorgel i svært mange av dei. Av dei som frekventerte bedehusa var det mange som hadde eit slikt ­instrument i heimane sine. Bygd og by har ­endra seg, og behovet for bedehuset er ikkje som før. Likeeins er det færre og færre som trør luft i belgane på dei vekkgøymde salmesyklane. Vi heidrar trøorgelet i årets festival!

PS: Kyrkjene våre har god plass til ­publikum, og smittevernet er ivareteke. Hugs berre at det er eit begrensa antall billettar tilgjengelig.

Autunnalen ville legge til ein engelsk versjon av overskrifta, og kom fram til Sacred Space. 5


Onsdag 23. september 18.00 Sted: autunnale.no Kunstverk av Debbie Loftus fra plateomslaget til After Silence VOCES8 – Foto: Kaupo Kikkas 6


DIGITAL

ÅPNINGSKONSERT FRA LONDON

I samarbeid med

VOCES8 AFTER SILENCE Nest etter stillheten er musikken det som kommer nærmest det å uttrykke det usigelige.

Like før pandemien brøt ut var VOCES8 og Edvard Grieg Kor på vei inn i et nytt sam­ arbeid. Det fysiske møtet må nå vente, men Autunnalen er glad for å likevel ha ­VOCES8 på programmet, med digital åpnings­konsert fra London!

Sang og musikk har tradisjonelt vært en stor del av bedehuskulturen, og i disse vanskelige tider har verdien i det å komme sammen og synge, og opplevelsen av fellesskap og samhold blitt enda viktigere.

Musikken er satt sammen spesielt med tanke på festivaltemaet Bedehus, og består av uttrykksfulle vokalverk av blant andre Pärt, Gibbons og Rachmaninov, flettet ­sammen med utvalgte salmer og hymner.

VOCES8 er et av verdens mest kjente vokal­ ensembler. De turnerer verden over med et svært variert repertoar, både som a cappella-­ ensemble, og i samarbeid med ledende orkestre, dirigenter og solister.

Tittelen After Silence er hentet fra et essay av Aldous Huxley om musikkens kraft: 7


Onsdag 23. september 20.00 Johanneskirken Kr 150/75

Erlend Nødtvedt – Foto: Elias Dahlen Nils Henrik Asheim – Foto: Line Owren 8


ERLEND NØDTVEDT opplesning NILS HENRIK ASHEIM orgel

I samarbeid med

DET SOM IKKE HAR EN BEGYNNELSE, KAN IKKE HA EN ENDE Erlend Nødtvedt (1984) er ansett som en av sin generasjons mest sentrale lyrikere. Hans dikt har en særegen energisk, vilter og ­besvergende form som har brakt noe nytt inn i norsk poesi. Han har utgitt tre dikt­ samlinger og vunnet mange priser.

En orgelkonsert med opplest lyrikk og oppløst tid. Nødtvedt leser fra sine egne dikt og Asheim framfører improvisasjoner på orgel. I en tid hvor utviklingen i samfunnet er usikker, tiden stadig synes å bli skrudd tilbake, og vi kastes mellom brå utfordringer og underlig ventemodus, reflekteres det over kontinuitet og forgjengelighet, og hva som driver oss.

Nils Henrik Asheim (1960) er en profilert norsk komponist og musiker som blant annet er kjent for sin originale og personlige måte å improvisere på orgel. I sin stilling i ­Stavanger konserthus har han kontinuerlig utviklet nye konsertkonsepter og vunnet mange nye ­publi­kummere for orgelet. Som komponist har han mottatt bl.a. Nordisk Råds Musikkpris.

Livet er en ren flamme og vi lever av en usynlig sol inni oss.

9


Torsdag 24. september 14.30 Centralkirken Gratis entré Ny kirkemusikk – Ill: Siv Mannsåker Nils Henrik Asheim – Foto: Line Owren

VOCES8 – Foto: Kaupo Kikkas

10


SAMTALE

I samarbeid med

SMALPRAT NY KIRKEMUSIKK – BEKREFTENDE ELLER UTFORDRENDE? Nils Henrik Asheim reflekterer over ulik praksis innen ny og eksperimentell musikk i kirken i Norge og internasjonalt, bruker noen av sine egne prosjekter til å belyse bl.a. forholdet mellom kunst og rituale, opplevelse og deltakelse, og inviterer til samtale.

vokalister og andre musikere. Som komponist har han r­ ealisert en rekke verk for kirkerom, bl.a. kirkeoperaen Martin Luther Kings ­Himmelferd og Salmenes Bok for kor og to orgler. Han har også vært aktiv som pedagog på kurs i improvisasjon på ulike alderstrinn.

Nils Henrik Asheim (1960) studerte kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole før han valgte å vie seg i større grad til ­komposisjon. De siste par tiårene har han vært mer og mer aktiv som konsert­organist, og er først og fremst kjent for å bruke orgelet som improvisasjons-instrument i ulike sammensetninger, både med opplesere,

Smalprat, det tidligere Faglig forum, er ­nyMusikk Bergens serie med foredrag, samtaler og diskusjoner. Komponister og lydkunstnere blir invitert til å fortelle om ­arbeidet sitt, og delta i foredrag og diskusjoner rundt ny musikk. Denne utgaven av Smalprat arrangeres i samarbeid med Fagdag for kirkemusikere, i regi av Bjørgvin bispedømme. 11


Torsdag 24. september 18.00 Centralkirken Gratis entré

Øystein Skullerud – Foto: Trygve Leigland Primstav, fra boka Tidebønn – Ill: Borghild Rudjord Unneland

12


ØYSTEIN SKULLERUD kantor i Bømlo

TIDEBØNNER PRAKTISK INNFØRING I TIDEBØNNSANG denne boken i en forenklet utgave med fire bønner for hver av ukens dager.

Tidebønn er bønn gjennom dagens timer. Bønne- og arbeidsfellesskapet ­Kirkelig Fornyelse ga i 2017 ut en økumenisk tidebønnbok. Nå foreligger den i en mindre utgave, utgitt av Norsk tidebønn 2017 på Cantando musikkforlag.

I Agnar Sandviks bok var det forutsatt at alt skulle leses (også hymnene!). Her er det lagt til rette for at alle bønnene skal kunne ­synges på gregorianske melodier. Det aller meste av noter er gjengitt både med kvadratnotasjon og moderne notasjon.

Siden Norsk Tidebønn kom ut i 1948 har det i lengre tid vært ønske om å gjøre ­tide­bønnen tilgjengelig for nye ­generasjoner med bl.a. et mer moderne språk. I 2017 kom det en norsk tidebønnbok basert på bibel­oversettelsen fra 2011, med bønner for ­dagens ulike tider, ukens dager og kirkeårets viktigste fester. Nå foreligger

Boken inneholder en innledning som gir veiledning om praktisk gjennomføring av tidebønn, og et tillegg som gir en ­ kortfattet innføring i gregoriansk notasjon og ­syngemåte. 13


Torsdag 24. september 20.00 Bergen domkirke Kr 250/150

Kong David Edvard Grieg Kor – Foto: Jan Henning Aase, Studio1 Fotografene

14


EDVARD GRIEG KOR

I samarbeid med

LOBET DEN HERRN MOTETTER OG DAVIDSALMER Edvard Grieg Kor presenterer et program med store kontraster: Tre av Johann ­Sebastian Bachs mest kjære motetter står side om side med et bredt utvalg kormusikk fra 1800-tallet til i dag, de fleste med t­ ekster fra Davidssalmene. Det blir musikk med bønner og lovsang, inspirert av ­festivalens overskrift, Bedehus, og i tillegg får man høre slektskap og ulikheter hos korkomponistene Bach, Mendelssohn, Penderecki, Nystedt og Parry.

på tvers av sjangerne, og sangerne er ofte å høre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester og som kjerne i koret ved Bergen Nasjonale Operas oppsetninger.

Det norske vokalensemblet Edvard Grieg Kor er residensensemble ved Edvard Griegs hjem, Troldhaugen. Korets repertoar spenner

Paul Robinson er musikalsk leder for Edvard Grieg Kor. Andre medvirkende er Siri Hilmen (cello) og Stevie Higgins (orgel).

Gjennom opptredener både i Norge og i utlandet, har koret oppnådd status som et ledende åttestemt a cappella ensemble, og en hel rekke verk og arrangementer er tilegnet dem, bl.a. av kjente komponister som Jonathan Rathbone og David Lang.

15


Fagernes bedehus, Oppland

16


SALME˜ SYKKEL

NONSTOP PENDLERPOP Fredag 25. september kl 14.30–16.30 Toget Bergen–Arna Autunnalens trøorgelsjef Solveig Sørheim gjør togturen til noe litt mindre hverdagslig i ettermiddagsrushet mellom Bergen og Arna denne fredagen. Har du hørt Nystemten på trøorgel før? I samarbeid med VY.

Trøorgelet, harmoniumet, hjemmeorgelet eller salmesykkelen - kjært barn har mange navn. Tidligere hadde mange møblerte hjem et harmonium i spisestuen, men nå ligger orglene på finn.no under «gis bort».

SALMESPINNING: KOM OG TRØ!

Med årets festivaltema Bedehus løfter Autunnalen frem det tradisjonsrike, men nå utrydningstruede instrumentet.

Lørdag 26. september kl 13.00–15.00 Torgallmenningen De som befinner seg på Torgallmenningen denne lørdagen i september får en unik sjanse til å trø orgelet frem fra glemselen og skape musikk sammen med de andre ­medsalmesyklende. Alle kan være med, ­ingen forkunnskap eller musikalitet er påkrevd! Organist og komponist Solveig Sørheim, trompetist Per ­Jørgensen og festival­sjef Kjetil ­Almenning ­leder den ­musikalske ­spinningtimen.

Det første trøorgelet ble tatt i bruk i Norge rundt 1840. Etter hvert som velstanden økte, fikk folk mer fritid, foreninger og ­organisasjoner ble mer aktive og det var ­behov for et ­instrument til allsang. ­Instrumentet var ­attraktivt siden det var relativt billig, stabilt og motstandsdyktig mot både temperatur­ svingninger og fukt. Det er gjennom tidene produsert rundt 40 000 trøorgler i Norge. Trøorgelet hadde sine glansdager mellom 1850 og 1950, med tilsammen 40-50 fabrikker som produserte trøorgel i landet.

# SALMESYKKEL 17


Fredag 25. september 19.00 Nykirken menighetshus Kr 150/75

Bedehuset, motiv fra kaffekopp – Foto: Sigrun Jørdre Vokalensemblet Tabula Rasa – Foto: Silje Sandodden Kise

Bedehus 18


VOKALENSEMBLET TABULA RASA ELSE OLSEN S. komponist og pianist

I samarbeid med Tabula Rasa og

BEDEHUS MUSIKKTEATER (Work in Progress) basert på bedehus­salmar. Dette verket vert og framført under Autunnalen, søndag ettermiddag i Bergen domkirke.

I Bedehus (Work in Progress) får publikum fragment av minner, smakar og framtidshåp. Har bedehuset mista seg sjølv på vegen? Er dørene opne nok for å sleppe framtida inn?

Askvik og Kise jobbar med den sceniske utforminga av forestillinga. Dei leikar seg ­assosiativt med bedehuset sin p ­ erformativitet, ritualer og estetikk. Dei tek verket ut av dei reine musikalske rammene og formar Bedehus til ei oppleving der publikum er både innanfor og utanfor – betraktande og deltakande.

Bedehus er eit samarbeid mellom vokal­ensemblet Tabula Rasa, komponist og p ­ ianist Else Olsen S., regissør Ingrid Askvik og scenograf Silje S. Kise. Tabula Rasa arbeider saman med ­Olsen S. med utforminga av eit verk basert på bedehus­ kulturen, ut frå eit samtidsmusikalsk p ­ erspektiv. Olsen S. arbeider i den e­ ksperimentelle sjangeren, men blandar gjerne inn bedehus­musikk og folkemusikk. Det forrige verket h­ ennar, Mormor (2018), er eit variasjonsverk for ­preparert piano,

Dette arbeidet skal resultere i eit musikkteater­verk på om lag 45 minutt, som skal ferdigstillast for turné i 2021. 19


Fredag 25. september 21.00 St. Jakob kirke Kr 200/100

Ivar Orvedal – Foto: Frode Hølleland Kalligrafi fra omslaget til Postreptilia – Ellmer Stefan

20


IVAR ORVEDAL spoken word, perkusjon TOMORROW NOW COMBO: PER JØRGENSEN trompet, vokal, perkusjon SIGBJØRN APELAND kyrkjeorgel, trøorgel, piano KNUT KVIFTE NESHEIM trommer, vibrafon

SANCTUARY poesi og nokre av dei viktigaste musikalske nyskaparane det siste decenniet – for fyrste gong saman i denne kombinasjonen.

Ivar Orvedal er frå Måren ved Sognefjorden. Han er utdanna skipselektriker, men har sidan 1980 vore sauebonde, forfattar, musikkskribent, økologisk gardbrukar, heste­ oppdrettar, musikar, kulturentreprenør og improvisasjonskunstnar.

Som poet har Ivar Orvedal ein nydeleg diksjon, som gjer at det verkeleg er den heilage teksten som sjanger ein møter på desse sidene. I eit usamanhengande, kaotisk nettverk av menneskelegheit, slik den kjem til uttrykk over alt og til alle tider.

På denne konserten har han med seg nokre av dei fremste melodiøse improvisasjonsmusikarane vi har, med erfaring frå åndfull musikk i heile spekteret frå blues og spontan pasjon til samtidsmusikk.

Hadle Oftedal Andersen i Bokmagasinet/Klassekampen, om «Postreptilia» (bok og plate) av Ivar Orvedal.

Konserten blir både eit møte mellom himmel og jord, og mellom Orvedal sin eksistensielle 21


Lørdag 26. sept. 12.00 og 15.00 Søndag 27. sept. 13.00 og 16.00 Sydnesplassen Gratis

Johanneskirken – Foto: Bergen domkirke menighet Laura Marie Rueslåtten – Foto: Kristianne Marøy

22


LAURA MARIE RUESLÅTTEN

KLOKKESPILL KLINGENDE KLOKKER OVER BYEN! Laura Marie Rueslåtten er byklokkenist i Oslo med syvårig solistutdanning fra den Skandinaviske klokkenistskole ved Løgumkloster i Danmark. Rueslåtten har klassisk bakgrunn, men arbeider også mye innenfor samtidsmusikk og med eksperimentelle konsertformer.

Siden 1300-tallet har svært mange ­europeiske byer hatt urverk og klokkespill som fortalte borgerne hva tiden var. ­Etterhvert ble flere klokker føyet til, så man kunne spille melodier, Ritorneller, og fra midten av 1600-tallet fikk man til å stemme klokkene, og begynte å spille rene konserter.

Carillon er betegnelsen på et konsert­ klokkespill bestående av minst 23 støpte klokker. Klokkenisten sitter i en spillekabin under klokkene og spiller med lillefingrene (knyttet neve) på et stokk-klaviatur hvor anslagene overføres mekanisk til klokkens hammer via tråder og vinkler.

Det finnes på verdensbasis rundt 600 ­carillon, hvorav omtrent 400 i Europa, hoved­sakelig i Belgia, Nederland og Nord-­ Frankrike. Norges første klokkespill ble installert i Stavanger domkirke i 1922. Det et nå 14 carillon i Norge. Klokkespillet i Johannes­kirken ble innviet 17. mai 2014. 23


Lørdag 26. september 13.00 Johanneskirken Kr 150/75

Mari Galambos Grue – Foto: Ada Miko Sankta Sunniva Kammerkor – Foto: Ingvild Eide

24


SANKTA SUNNIVA KAMMERKOR MARI GALAMBOS GRUE sopran

HØR MIN BØNN Mari Galambos Grue (1993) fra ­Ullensaker har mastergrad som koloratursopran fra Grieg­akademiet i Bergen. Gjennom ­mastergraden har Mari eksperimentert med sangerens rolle som formidler, og opptrådt på ulike f­ remføringsarenaer og søkt musikk som utfordrer u­ tøverens formidlingsevne.

Hør min bønn ber Mendelssohn i sin for­tolkning av teksten basert på Bibelens salme 55, Lasse Thoresen henter materiale fra ­Bahai-religionen til sine stykker for solo sopran, og Gabriel Fauré setter musikk til tekster som har vært sentrale bønner i kirken gjennom århundrer. Teksten skrevet over salme 55 får oss til å forstå behovet for hjelp fra Gud i vanskelige tider.

Sankta Sunniva Kammerkor er Bergen domkirke menighet sitt kor for talentfulle unge voksne med interesse for klassisk musikk, ledet av kantor i Johannes­kirken Eivind Berg.

The enemy shouteth, the godless come fast! Iniquity, hatred, upon me they cast! (…) O for the wings, for the wings of a dove! Far away, far away would I rove!

Domkantor Sigurd Melvær Øgaard medvirker på orgel. 25


Lørdag 26. september 14.00 Bergen offentlige bibliotek Gratis entré

Mormors hest – Foto: Privat Fra boka Mormor, mat og andakt Ill: Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

26


ELSE OLSEN S.

FOR BARN: MORMOR Else Olsen S., pianist, komponist og skribent, har spesialisert seg på preparert piano. Ho ­arbeider mykje med verk i open form, t.d. tekst­instruksjonar og grafiske verk. Ho har også gjort eit utøvande stipendiat­ arbeid på framføring av slike verk, og har skrive ei h­ andbok i interpretasjon av slike verk for ­andre utøvarar. Ho arbeider med ­eksperimentell musikk, men blander gjerne inn e­ lement av bedehusmusikk eller folkemusikk.

I konsertserien Biblioteksmusikken blir seriøs musikk og kunst presentert for barne­ familiar og andre som ellers har vanskeleg for å koma på kvelds­konsertar. Det er korte ­konsertar, med opp­muntringa Boller, bøker og Biblioteks­musikken! Else Olsen S. fremfører her utdrag av sitt verk, Mormor (2018), for preparert piano, og les små historier frå boka Mormor, mat og andakt. Korleis var det å vera 11 år og køyre hest og kjerre åleine til byen for å henta sild? Kva laurdagsgodter hadde dei i gamledager? Kvifor måtte dei slakta ein gris viss dei skulle ha kjøtkaker til middag?

I samarbeid med nyMusikk Krapyl og Bergen offentlige bibliotek.

27


Lørdag 26. september 15.00 Nykirken Kr 150/75

Harald Grønnevik – Foto: Privat Fra boka Heimbygd – Ill: Håvard Giezendanner

28


HARALD GRØNNEVIK fortellinger KRISTIN BERGSVIK SKILBREI sang EIRIK BREIVIK MINDE piano

RØTER OG FØTER

Fredag 25. september fremfører Harald Grønnevik og Eirik Minde en forkortet versjon av Røter og føter for beboere og pårørende ved Nykirkehjemmet og ­Engensenteret.

og salig blanding. I Noreg har dei fleste eit og anna bygdeminne. Saman med Håvard Giezendanner sine humørfylde og varme teikningar er Heimbygd ei artig, lun og vakker bok.

Forfattar Harald Grønnevik les frå boka si Heimbygd, musikalsk innramma av pianist Eirik Breivik Minde og sanger Kristin Bergsvik Skilbrei. Ka e heimbygd? Forfattar Harald G ­ rønnevik fekk spørsmålet av son sin ein dag. Ein presteson har gjerne flytta ofte. Med eit knippe forteljingar som har røter i bygda der han vaks opp, teiknar forfattaren eit bilete av ei typisk norsk bygd. Ein ­humoristisk og sjølvreflekterande penn gjev liv til ­forteljingane frå hans eigen oppvekst.

Kristin Bergsvik Skilbrei er freelance kor­ dirigent og soul/blues-vokalist med erfaring frå fleire arenaer. Eirik Breivik Minde er barne og ungdomskantor i Bergen domkirke menighet og har vore musikalsk involvert i Heimbygd sidan starten. Harald Grønnevik har tidligare vore sjømannsprest i Liverpool og sokneprest i Sund, no pensjonist, hobbybonde og forfattar.

Forfattaren sine personlege tankar og bygda sin kollektive identitet blir skildra i ei god 29


Lørdag 26. september 17.00 Bergen domkirke Kr 300/200

Julia Selina Blank – Foto: Ingvild Festervoll Melien 30


BERGEN DOMKOR JULIA SELINA BLANK dirigent ORKESTER

SEVEN LAST WORDS erfaring som leder av ensembler, kor og orkester. Hun har sin utdannelse fra München, Stockholm og Oslo. Som ­dirigent har hun vært med på å starte opp blant annet vokalensemblet DAME, Junges Vokalensemble München og det ny­etablerte JSB-Ensemble Oslo. Julia har vunnet flere priser, sist i World Choral Conducting ­Competition i Hong Kong i 2019.

Den skotske komponisten Sir James ­MacMillan er omtalt som Storbritannias største nålevende klassiske komponist. Han evner å skrive ny musikk man ikke har hørt maken til, men som likevel taler direkte til publikum ved første lytting. Bergen Domkor fremførte det kraftfulle verket Seven Last Words from the Cross for snart ti år siden, og ser frem til å gjøre det igjen. På programmet står flere verker av MacMillan og svenske Sven-Erik Bäck.

Bergen Domkor ble startet i 2009 av domkantor Kjetil Almenning, og holder jevnlig konserter av høy kvalitet med et bredt repertoar, både a cappella og i samarbeid med andre.

Konserten ledes av den unge d ­ irigenten ­Julia Selina Blank. Blank har inter­nasjonal 31


Lørdag 26. september 20.00 Korskirken Kr 300/200

Borg Vokal – Foto: Borg Vokal Berit Opheim – Foto: Per Finne Gjermund Larsen – Foto: Geir Dokken Tord Gustavsen – Foto: Øyvind Hjelmen Else Olsen S. – Foto: Tonje Li

32


BORG VOKAL TORE ERIK MOHN dirigent BERIT OPHEIM sang GJERMUND LARSEN fele TORD GUSTAVSEN piano

I samarbeid med Borg Vokal

ALLE DINE VEIER FOLKELIG BACH kult utgangspunkt. Ikke for å ­forbedre – men kommentere, være i dialog med og spille ut ifra. Det ble noe som er mangfoldig, enhetlig, men først og fremst inderlig.

Hvordan fungerer den musikalske ­ arven etter J.S. Bach som råmateriale for ­improvisasjon? I Martin Luthers ånd tar prosjektet utgangs­ punkt i tradisjonen, fornyer den og ­plasserer den i vår samtid. Som Tord Gustavsen selv sier:

I dette sjangeroverskridende møtet krysses koraler, salmer og kantater med jazz- og folkemusikkimprovisasjon. Borg Vokal ­tilhører Fredrikstad domkirke og ledes av dom­organist og dirigent Tore Erik Mohn. Med seg har de jazzpianist Tord ­Gustavsen og folkemusikerne Berit Opheim og ­Gjermund Larsen. Konserten er tidligere fremført under blant annet Oslo ­internasjonale kirkemusikk­festival.

Friheten er like stor som æ ­ rbødigheten, og fortsetter: For meg som musiker er Bach først og fremst en vitamin, jeg trenger en høy dose hver uke. Bach gir en voldsom ­harmonisk og melodisk energi, melodier som setter seg i øret og ikke vil gå. På en måte er det umulig og ulovlig å utvikle Bach, men det er også et 33


Søndag 27. september 15.00 Mariakirken Kr 200/100

Barbara Strozzi Berit Norbakken – Foto: Maria Baaing

34


ENSEMBLE HYPERBOREA BERGEN BAROKK

I samarbeid med Ensemble Hyperborea og Bergen Barokk

HYPERBAROKK: BARBARA STROZZI av to av Barbaras samtidige kolleger, Isabella Leonarda og Claudia Francesca Rusca.

Barbara Strozzi ble født i Venezia. I tillegg til å være en genial og særegen komponist og utøver, var hun alenemor til tre barn og valgte etter alt å dømme å leve uavhengig for å kunne vie seg til musikken. Til tross for at hun var den mest-publiserende ­komponisten i Venezia midt på 1600-tallet, er Barbara sterkt underrepresentert i vår tids konsertprogrammer, og det er bare et fåtall av hennes komposisjoner som framføres.

Vi får høre to av Norges fremste barokk­ sangere, Berit Norbakken og Sunniva ­Eliassen, akkompagnert av Solmund ­Nystabakk (teorbe), Siri Hilmen (cello) og Hans Knut Sveen (orgel). Ensemble Hyperborea er en sammen­slutning av profesjonelle musikere med ­interesse og kompetanse innenfor tidligmusikk i Tromsø og omegn. Bergen Barokk ble dannet i 1994, og har deltatt under Autunnalen siden starten i 2012.

Denne konserten viser fram noe av hennes ­ukjente kirkemusikk, og er en hyllest til ­Barbara Strozzi som komponist og foregangs­ kvinne. I tillegg inneholder programmet musikk 35


Søndag 27. september 17.00 Bergen domkirke Kr 150/75 Honnør: Fri entré

Johanna på bryllupsdagen – Foto: Privat Else Olsen S. – Foto: Tonje Li

36


ELSE OLSEN S.

I samarbeid med Else Olsen S. og

MORMOR, MAT OG ANDAKT stadspesifikk installasjon av papir og lys spesielt til Bergen domkyrkje.

I kunstboka Mormor, mat og andakt (2018) møter publikum ulike mormorhistorier gjennom vestlandskvinna Johanna Askeland (1917–2020). Under Bergen kirkeautunnale får du også høyra mormorhistorier frå Cuba, Sri Lanka og ­Tanzania. Er me så ulike som me trur? Eller finst det noko likt i desse kvinnehistoriene?

Me fekk under førebuingane til denne ­konserten beskjed om at Johanna har gått bort. Ho blei 102 år. Himmellengten har vore sterk lenge, og minner oss på det for­gjengelege livet me alle lever. Det einaste sikre her i livet, er at alle som er fødde, også skal døy. No må me sjølve bera arven etter Johanna og beste­ mødrene våre, og sørga for at han blir overlevert til våre barn i god stand, slik at vi aldri tar for gitt verken kjærleiken eller kampane deira.

Komponist og forfattar, Else Olsen S., vil lesa, og framføra sitt verk Mormor, for preparert piano. Eit stille verk til ære for mormorer både på Vestlandet og mormorer ute verda. Billedkunstnar Caroline Ho-Bich-Tuysen Dang har til denne framsyninga laga ein

Tilrettelagd for eldre og høreselshemma. 37


Søndag 27. september 18.00 Johanneskirken Kr 150/75

NyNorsk Messingkvintett – Foto: Anna-Julia Granberg Marcus Davidson – Foto: Øystein Haara 38


NyNORSK MESSINGKVINTETT VOKALENSEMBLET TABULA RASA ARILD ROHDE dirigent ANDERS EIDSTEN DAHL orgel

I samarbeid med NyNorsk Messingkvintett og Vokalensemblet Tabula Rasa

SACRED SPACE til bl.a. symfoniorkestrene i Stavanger, Oslo og Bergen, er mottager av flere Spellemannspriser og nominert til Nordisk råds musikkpris.

Verk av kirkemusikknestor Egil Hovland møter ny musikk av Bergenskomponistene Marcus Davidson og Ørjan Matre, fremført av enestående ensembler og utøvere.

NyNorsk Messingkvintett satser på ny musikk og sjangeroverskridende prosjekter, og ur­ fremfører hyppig musikk av norske komponister.

Britiske Marcus Davidson har bodd i Bergen siden 2010. Han fokuserer på musikk som ­reflekterer lyder fra naturen, ofte med lydopptak som en i­ntegrert del av k­ omposisjonene. ­Davidson er spesielt interessert i orgel, dans, vokal- og elektro­akustisk musikk.

Tabula Rasa er et vokalensemble initiert av Tord Kalvenes, med formål å fremme ny klassisk vokalmusikk. Musikalsk leder er Arild Rohde. Organist Anders Eidsten Dahl jobber som kantor i Bragernes kirke, og er en etterspurt orgelsolist og kammermusiker.

Ørjan Matre er en av Norges mest frem­ tredende komponister. Utdannet ved Norges Musikkhøgskole, har komponert bestillingsverk 39


Søndag 27. september 20.00 Korskirken Kr 300/200 Tord Gustavsen – Foto: Alessandra Freguja Maria Solheim – Foto: Charlotte W. Rosenhoff

40


AVSLUTNINGSKONSERT: SALMEKVELD MED ALLSANG

MARIA SOLHEIM & TORD GUSTAVSEN BEDEHUSSALMER s­ tandard poplåt, og skaper musikalske miniatyrer som berører og løfter med sterke melodier og personlige tekster.

To karaktersterke musikalske stemmer møtes til salmekveld, med allsang og solosang side ved side. Maria og Tord har samarbeidet før, først på H.K.H. Mette-Marits salmeplate Sorgen og gleden. Kvelden vies bedehus- og salmeskatten, og publikum får i tillegg til allsangen personlige tolkninger fra duoen, med sårbarhet, protest, fryd og meditativt nærvær.

Tord Gustavsen (flygel, elektronikk) har vært en viktig del av den blomstrende norske jazzscenen i en rekke år, med åtte album under eget navn utgitt på det prestisjefylte ECM Records. Han turnerer over hele verden med sin trio og sitt ensemble, og har mottatt en rekke priser.

Maria Solheim (vokal, gitar) er singer-­ songwriter som beveger seg i de ytre grensene av popsjangeren. Hun utfordrer de konvensjonelle retningslinjene for en

Band: Gjermund Silset (bass), Rune Arnesen (slagverk) og Runa Husøy (saksofon). Lyddesign ved Anders Siegrist Oliver. Prest Anna Bæckström Hovda er konferansier. 41


Søreide Bedehus, Hordaland


FESTIVALUTSTILLING: SJÅ, EG KJEM SNART! FOTODOKUMENTAR AV ERLEND BERGE

BEDEHUSLAND Sjå, eg kjem snart er ei historie om frå­ flytting, og om å kasta vrak på det som var. Med bileta ynskjer eg å invitera inn til basar og juletrefest før pastellfargane er overrulla av kjølig kvitt og flanelljesusen dett ned for siste gong.

Ein innramma, blond Jesus heng under ­bibelsitatet frå Johannes’ openberring: Sjå, eg kjem snart! Søreide bedehus er selt, og det er ei veke til Den russisk ortodokse kyrkja i Bergen overtek huset. Turen til Søreide bedehus blei starten på mi reise gjennom Bedehusland. Eg såg at salet av bygget i Bergen var eit kapittel i ei større forteljing: ei levande kulturhistorie var i ferd med å døy ut.

Erlend Berge / Bedehusland.no

Utendørsutstilling ved Johanneskirken Hele september Innendørsutstilling i Bergen domkirke Åpen i f­ orbindelse med arrangementer og gudstjenester. Fri entré.

Eg måtte komme meg på vegen for å ­fotografere det vi er i ferd med å miste.

43


Sandefjord bedehus, Vestfold

44


FAGDAG FOR KIRKEMUSIKERE

GUDSTJENESTER Søndag 27. september

Torsdag 24. september kl 10.00 – 15.30 Centralkirken ved Fløybanen

11.00 Bergen domkirke Borg vokalensemble fremfører Missa Misericordiae av Egil Hovland 11.00 Johanneskirken Gudstjeneste med nattverd. Barneautunnale. Bergen Domkirkes Jentekor medvirker 18.00 Mariakirken Kveldsmesse 19.00 St. Jakob kirke St. Jakob+ Gudstjeneste

Bedehus – ei ny tid for dei små forsamlingar Bjørgvin bispedømmes kirkemusikkutvalg inviterer igjen kantorer og organister fra hele bispedømmet til fagdag i Bergen under Autunnalen. På programmet står blant annet besøk av Anders Hovind, nestleder i CREO – fagforeningen for kirkemusikere, erfaringer og utfordringer med kirkemusikk på nett, og innføring i ny gudstjenesteordning ved prost Svein Arne Theodorsen. Pris: 500 kr Påmelding: kirken.no/bjorgvin

Søndag 27. september kl 14.00 Nøsteboden selskapslokaler

I samarbeid med Bjørgvin bispedømme

Avgarde-sangene: Mulige sanger II Kan kunstmusikk komponert i dag også være ment for allsang? Sammen lærer vi oss mulige sanger, helt nykomponerte til formålet av samtidige komponister. Det hele akkompagneres av Sigbjørn Apeland på trøorgel! 45


BERGEN KIRKEAUTUNNALE FESTIVAL FOR KIRKEMUSIKK Bergen kirkeautunnale ble etablert i 2012, løfter frem kirkens mangfoldige kunst og kulturaktivitet, og setter tradisjon og nye idéer side om side.

Autunnalens arbeidsutvalg Domkantor Kjetil Almenning, leder Erling Dahl jr. Hans Knut Sveen Grete Line Simonsen Domkantor Sigurd Melvær Øgaard Siv Mannsåker, produsent Kontakt oss Bergen domkirke menighet Marken 34, 5017 Bergen e-post: post@autunnale.no Billetter og info: autunnale.no

COVID-19: Av smittevernhensyn har vi år kun forhåndssalg. Billetter på ­autunnale.no Det er et begrenset antall plasser, så sikre deg billett i tide!

Støttespillere og samarbeidspartnere Bergen domkirke menighet Bergen kirkelige fellesråd Bjørgvin bispedømme Stiftelsen Domkirkeboligene Norsk kulturråd Bergen kommune Vestland fylkeskommune Norsk Komponistforening nyMusikk Bergen Avgarde Morten Eide Pedersen minnefond Edvard Grieg Kor Vokalensemblet Tabula Rasa Bergen Barokk NyNorsk Messingkvintett

Alle bilder av bedehus er fra fotodokumentaren «Sjå, eg kjem snart», bilder fra Bedehusland av Erlend Berge. Design: Siv Mannsåker Trykk: Molvik Grafisk


Kolbeinsvik bedehus, Hordaland

Forsidebilde: Tjernagel bedehus, Betel, HordalandTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.