SPOR - utgave 4. 2019

Page 1

SPOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET

MENIGHETSBLAD FOR BERGEN DOMKIRKE/MARIAKIRKEN/ JOHANNESKIRKEN/NYKIRKEN/ ST. JAKOB KIRKE UTGAVE 4. 2019

I kirkene våre finnes det rom for tro, fellesskap og kultur. Sammen skal vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menighet og fremme rettferdighet.

Advent og jul 2019

Veien videre i Nykirken

Nytt menighetsråd


ANDAKT

Utsnitt av alterskapet i Mariakirken i Bergen. Foto: Morten Heiselberg

SPOR Utgave 4. 2019 Desember, januar, februar Menighetsblad for Bergen domkirke menighet: Bergen domkirke, Johanneskirken, Mariakirken, Nykirken og St. Jakob kirke Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet i Bergen domkirke menighet Redaktør og grafisk design: Anne Merete Solbakken as984@kirken.no Forsidefoto: Tuva Åserud Opplag: 1000 og digital utgave. Trykk: Molvik grafisk Neste utgave: mars Besøksadresse: Bryggen 13 Telefon: 55 59 71 75 bergendomkirke.menighet. bergen@kirken.no www.bergendomkirke.no www.stjakob.no www.kirkemusikkibergen.no

En krybbe for vår tid I kirken legger vi ofte stor vekt på det indre liv. Men betyr det at det ytre er helt uvesentlig? Det fascinerer meg hvor mye penger, tid og krefter jeg bruker på estetikk! Selv er jeg opptatt av kunst, interiør og farger. Ikke sjelden stikker jeg innom en liten designerbutikk i sentrum. Jeg har også lagt merke til at den kvinnelige delen av husstanden liker å shoppe støvletter. Nå er ikke dette spesielt originalt! I vår forbrukerkultur er det normalt å bruke mye penger på det ytre. Men gjør det oss til overfladiske mennesker? Det tror jeg blir for enkelt. Gjennom det ytre, og det vi omgir oss med, utrykker vi oss og skaper en identitet. Estetikk er derfor viktig. Å være opptatt av det vakre og det skjønne har lang tradisjon i kirken. Gud har gitt oss evne og vilje til å forme og skape gjennom kunst og kultur. Samtidig vet vi at hver tid har sitt utrykk og sin oppfattelse av hva som er vakkert. Bildet fra Mariakirken viser hvordan kunstnere allerede på 1600-tallet hadde forstått dette. Klær skaper folk og identitet - derfor er alle på bildet kledd etter datidens mote. Skal vi forstå at Gud er til stede i vår tid, må vi tørre å male Jesus inn i vår kontekst og i våre liv. Hvor tror du Gud ville plassert Jesu krybbe hvis han skulle blitt født i dag? Kanskje ville han blitt født på et asylmottak med en enslig mor? Bildet vi har fra stallen i Betlehem lyver ikke. De vise menn fant ikke Jesus

2

hos kong Herodes, eller blant de lærde i tempelet i Jerusalem, men i en stall der det luktet svette og møkk. Denne konteksten betyr noe fordi Gud valgte den helt bevisst. Når Gud fødes inn i vår verden blir han svak. Han blir utlevert. Han blir sårbar, overgitt til en fattig kvinne. Det gjør han fordi han elsker oss. Han gjør det for å vise oss hva kjærlighet er. Kjærligheten kan ikke kreve, den kan bare komme oss i møte og si; se her er jeg kommet så nær deg som jeg kan for å vise deg min kjærlighet. Gud viser sin solidaritet med oss nettopp ved å velge å bli født i et forfulgt folk. Gud kommer til oss der vi er og blir en av oss, kledd som en av oss. Også i dag er han vår bror. Han er i lidelsen når mennesker lider. Han gråter når vi sørger. Han ler når vi er glade. Han vil la seg finne i vår verden når vi søker ham. Og finner du ham i krybbens hø / som hyrder så, som hyrder så, / da eier du nok til freidig å dø / og leve på, og leve på. (Jonas Dahl)

ANDAKT AV FUNGERENDE BISKOP, DOMPROST GUDMUND WAALER


LEDER

KIRKENS HUS BERGEN

Så er det snart jul igjen. Årets store festhøytid med lys, glade mennesker, gaver og kjøpefest, juletrær og pinnekjøtt, en forretningsstand på høygir og mye, mye mer. De fleste av oss gleder seg. Julen er høytiden som feires mer intenst enn noen annen periode i året. Julen er viktig for fellesskap og samhold både her i Bergen og i hele verden. Men det er ikke alle som gleder seg til jul. Ensomhet, sorg og savn etter å ha mistet noen av sine kjære vil også denne gang prege julen i mange hjem. Denne lederartikkelen er tilfeldigvis skrevet på Allehelgensdagen – den søndagen i kirkeåret der vi spesielt retter oppmerksomheten mot dem som opplever savn og sorg i sin hverdag. Det er en dag for å minnes kjære som gikk bort med lystenning og samhold. Det fikk meg til å lure på om det går en slags linje mellom julen og Allehelgensdag. Jul er glede, men også ensomhet og savn. Allehelgensdagen er preget av sorg, savn, men takknemlighet for mange gode og lyse minner. Jul og Allehelgen står tilsynelatende i sterk kontrast til hverandre. Likevel er fellestrekkene der. Det er en utfordring til kirke og menighet, ulike organisasjoner og enkeltmennesker. Tenk om noen flere av oss kunne spre litt lys og glede blant de av oss som strever eller sliter med ensomhet i vårt nærmiljø nå i julen.

Kanskje kan noen invitere et ensomt mennesker hjem til sin egen julefeiring, eller gi en liten oppmerksomhet til jul. Det skal ikke så mye til. Kirkens Bymisjon, som vi har midt i vår egen menighet, kan være et godt forbilde når det inviteres til storstilt feiring i Kors- kirken på julekvelden. Kan Bymisjonen feire sammen med flere hundre mennesker til uforglemmelig julefeiring, kan kanskje noen av oss invitere ett medmenneske i vårt eget nabolag, som ellers ville vært helt alene hjemme til julemiddag, til en hyggelig kveld. Det er ofte lite som skal til.

flytter til Marken. Fra 1. februar vil du finne menighetens kontorer i Marken 34. Etter vel åtte år på Bryggen 13 flytter vi til nye lokaler sammen med Bergen kirkelige fellesråd (BKF) og oppretter et «KIRKENS HUS BERGEN». De nye lokalene vil bli åpne og innbydende og ligge på bakkeplan, slik at publikum enkelt kan finne Kirken i sentrum. BDM og BKF vil ha felles resepsjon, og her kan besøkende lett komme i kontakt med kirken og menigheten uansett hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av.

Takk til alle som stemte ved Kirkvalget Foto: Anne Merete Solbakken

Foto: Jarle Hagen / Kirkerådet

Fra Allehelgen til jul

Bergen domkirke menighet

Og inviter dem gjerne med til gudstjeneste i en av våre kirker. Tenk om vi kunne fylle opp kirkene våre også på andre dager i julen enn på julaften. I disse dager er et helt nytt menighetsråd trådt i funksjon for en ny fireårsperiode. Lokal hverdagsdiakoni er en av flere utfordringer rådet vil få på sitt bord i tiden fremover. Jeg tror dette kan bli et godt menighetsråd av engasjerte mennesker i ulike aldre, med motivasjon og engasjement for Bergen domkirke menighet. På vegne av menighetsrådet er det en stor glede å ønske dere alle en riktig god jul.

RUNE VALDERHAUG LEDER MENIGHETSRÅDET

3

9. september gikk menigheten til valgurnene og stemte frem vårt nye menighetsråd. Astrid Beate Fuglum (74), Irene Ovidia Fuglum (48) og Amalie Lovise Fuglum (15) var tre av velgerne som gav sine stemmer under Kirkevalget 2019. - Det var spennende å stemme, litt nytt, sier Amalie som stemte for aller første gang. Resultatet fra valget kan du lese mer om på side 4.


KIRKEVALGET 2019

Vårt nye menighetsråd Resultatet fra Kirkevalget er klart. Slik blir Bergen domkirke menighet sitt nye menighetsråd i de neste fire årene. TEKST: ANNE MERETE SOLBAKKEN / FOTO: KIRKERÅDET

T

Menighetsrådet i Bergen domkirke menighet 2019 - 2023

IRSDAG 29. OKTOBER HADDE DET NYE menighetsrådet i Bergen domkirke menighet sitt første møte. Det nye rådet har seks nye medlemmer og fire representanter fra det foregående rådet har blitt med videre og fått faste plasser. Rune Valderhaug er gjenvalgt som leder, og gleder seg til å ta fatt på en ny periode: - Snittalderen for det nye menighetsrådet har gått kraftig ned, og vi har en god miks av unge og eldre. Dette er positivt for det videre arbeidet, sier Valderhaug. Under det første MR-møtet, som også var konstituerende, var det ifølge Valderhaug svært god oppslutning og bra engasjement. - Jeg håper og tror at dette kan bli et bra råd. Da er det viktig at alle møter, er godt forberedt og at folk tør å stå frem med meningene sine, sier han.

Leder: Rune Valderhaug Nestleder: Christian Nesset Nestleder: Anne Bredahl Grete Line Simonsen Bjørn Fjeld Gunhild Sannes Larsen Maria Kristine Monsen Gunnar Wiik Eirik Breivik Minde Åsmund Ulvedal Soknepresten er fast medlem av menighetsrådet: Hans Jørgen Morvik

Diakoni på dagsorden Menighetsrådet skal jobbe med mange viktige saker i perioden som kommer, og Valderhaug tror planene om å etablere Kirkelig kultursenter Vest i løpet av 2020 blir en stor og viktig sak for menighetsrådet. Han tror også diakoni kommer til å være et gjengående tema på møtene. - Diakoni er et satsingsområde i menigheten, og vi har flere store prosjekter som pågår. Blant annet St. Johanneshjemmet som skal stå ferdig neste høst. I tillegg skjer det mye innen barne- og ungdomsdiakonien. Det er bare fantasien og økonomien som setter grenser, sier Valderhaug.

Vara: 1. vara. Karen Marie Knudsen 2. vara. John Bertin Bjørke Hellerslien 3. vara. Morten Samsonsen 4. vara. Erlend Myklebust Skjelten 5. vara. Sidsel Grønlund 6. vara. Ingrid Veslemøy Steensnæs Omenaas Under Kirkevalget var det også valg til bispedømmerådet i Bjørgvin. Rådet vil bestå av fem kvinner og fem menn og har representanter fra de tre valglistene Bønnelisten, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Rådet vil starte sin funksjonstid fra 1. januar 2020.

Det nye rådet trådde i kraft 1. november 2019. Leder og nestledere blir valgt for et år om gangen og første periode gjelder fra 1. november 2019 - 31. oktober 2020. 4


NYHETER

Nye veier for Nykirken Fra 1. januar 2020 vil det ikke være vanlige søndagsgudstjenester i Nykirken. Dette er et ledd i prosjektet «Veien videre for Nykirken». TEKST OG FOTO: ANNE MERETE SOLBAKKEN

I

Alt mellom himmel og jord Menigheten starter opp en ny hverdagsmesse som har fått tittelen «Alt mellom himmel og jord på Nordnes». Samlingen finner sted i Nykirken torsdager fra kl. 18-20 og første samling blir 16. januar. Det blir 13 samlinger på våren og 12 om høsten. «Alt mellom himmel og jord» starter med en kort gudstjeneste med nattverd, går over i kaffeprat med vafler, og ender i samtaler mellom de fremmøtte og spennende gjester. Alle gjester er invitert med tanke på å si noe konkret om livet på Nordnes. - Ønsket er å etablere et vennlig og tillitsskapende møtested mellom folket på Nordnes og Nykirken. Vi vil at folk sine stemmer skal bli hørt, på leting etter den kirken vi ønsker å bygge i fremtiden, forteller Forstrønen.

LØPET AV PROSJEKTPERIODEN FRA JANUAR 2020 – JUNI 2021 skal en arbeidsgruppe jobbe med å finne veien videre for gudstjeneste- og hverdagslivet i Nykirken. Prosjektet er helt i startfasen, men prosjektleder og prest i Nykirken Bernt Forstrønen mener tiden er overmoden for handling. - Kirken er i endring, og vi må ha mot og vilje til å tenke nytt, sier han. Over tid har det blitt tydelig at noe må gjøres med kirken på Nordnes. Bispevisitasen i 2018 pekte på behov for en evaluering av Barnas katedral, gudstjenestedeltakelsen i Nykirken er svært lav, bygget er krevende å drifte, kostnadene med å drifte fem kirker i byen er høye og samspillet med de andre kirkene i byen er i endring. Byen er i utvikling, befolkningssammensetningen likeså. Forandringer er derfor nødt til å utføres i Nykirken. - Det er en stor utfordring å foreta gode valg når det gjelder fremtidens kirke. Det er mange faktorer som spiller inn, noen som kirken råder over, og mye som kirken ikke kan lede. Kirken har et viktig oppdrag som vi vil være tro mot. Sammen med befolkningen vil vi finne ut hvordan vi kan være kirke på Nordnes nå og i tiden som kommer, sier Forstrønen.

Lytte til menigheten For å inkludere Nordnesfolket i det videre arbeidet lages det også en «vegg» i Nykirken der alle som vil kan skrive et stikkord eller en setning om hva som er godt med å ha Nykirken i sitt nærmiljø. - Vi ønsker også å utfordre våre inviterte gjester til å skrive noe konkret om hva som er viktig med kirken på Nordnes til menighetens hjemmeside, sier Forstrønen. Han er klar over at endringsprosessen kan bli både krevende og ubehagelig, men er positiv til at det vil komme noe godt ut av arbeidet. - Forandringer kan bli til det gode, men det blir gjennom vanskelige følelser og konkrete, gjennomtenkte valg. Prosjektgruppen vil arbeide med veien videre for Nykirken frem til sommeren 2021, og oppfordrer alle som har spørsmål, tanker og innspill til å ta kontakt i tiden fremover.

Gudstjenester og hverdagsliv i 2020 Det er allerede bestemt at det ikke blir vanlige søndagsgudstjenester i Nykirken i 2020. Derimot blir det konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 23. mai, julaftengudstjeneste og fire dåpsgudstjenester. Dåpsgudstjenestene blir lagt til lørdager kl. 13.00, to om våren og to om høsten. De faste ukentlige aktivitetene vil også i hovedsak gå sin gang, men endringer kan oppstå underveis i den videre prosessen. Følg med på nettsidene til menigheten for oppdatert informasjon.

5


DIAKONI

Foto: Camilla Grimsby

Diakoni til hverdag og fest ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet”. - Fra diakoniplanen til menigheten -

B

menigheten deltatt under Diakoniens dag. Her har de ulike aktørene presentert arbeidet sitt og medvirket i gudstjenesten. Dette året var det Kirkens SOS som var hovedaktør. Kirkens SOS feirer 40 år i år, og markerte dette på ulikt vis under gudstjenesten.

ERGEN DOMKIRKE MENIGHET DRIVER ET OMFATTENDE diakonalt arbeid, og alt tar utgangspunkt i diakoniplanen som kan leses i sin helhet på våre nettsider. Diakoni omfatter omsorgstiltak for både unge og eldre, og er et satsingsområde i menighetens arbeid. I høst har det vært gjennomført en rekke diakonale tiltak og arrangement i BDM, blant annet ble Diakoniens dag feiret i Domkirken søndag 13. oktober. - Diakonien er jo tilstede hver søndag, og er en grunnstein i hele vårt arbeide, men på Diakoniens dag er dette arbeidet i hovedfokus, forteller menighetens diakonimedarbeider Camilla Grimsby. De siste årene har de diakonale institusjonene som tilhører

Diakonater og samarbeid Grimsby jobber tett sammen med diakoniutvalget, og et av arbeidsområdene er å bedre samarbeidet mellom de ulike diakonatene, og jobbe videre med å samle diakonale tiltak til en større helhet. Diakoni er også et av satsingsområdene for det nye menighetsrådet i neste periode.

Fred - og forsoningsfelleskap Menigheten blir medlem av ”The Community of the Cross of Nails”, Foto: Veslemøy Omenaas

og vi får vårt eget kors av nagler til Domkirken 9. februar. Prosjektet er et nettverk av over 235 kirker, veldedighetsorganisasjoner, fredsbyggende senter og utdanningsinstitisjonar – alle inspirert av Coventrys ødeleggelses- historie under andre verdenskrig - og gjenoppbyggingen og fornyelsen av kirken. Alle medlemmene som tas opp må for- plikte seg til å leve etter organisasjonens 6

tre hovedprinsipper: Å lege historiens sår; å lære å leve med ulikheter og mangfold; og å bygge en kultur tuftet på fred. Alle medlemmene støtter hverandre, ber for hverandre og deler med hverandre. Innlemmelsen i felleskapet blir markert under gudstjenesten i Bergen domkirke søndag 9. februar.


ST. JAKOB - UNG KIRKE

Frivillig “boom”

Foto: St. Jakob

FOTO: ST. JAKOB Foto: Henrik Wirak Onsrud

Bli med til Taizé

St. Jakob kirke drives i stor grad av frivillige krefter og denne høsten er det

Bli med på en annerledes påskefeiring med

mange nye som har engasjert seg.

St. Jakob i Taize

Påskefeiring i Taizé er noe ganske annet enn det vi er vant med fra Norge. Vi legger bort ski og Kvikk-lunsj, og deltar istedenfor i brødrenes bønnerytme og blir kjent med mennesker fra hele verden. En typisk dag i Taizé består av tidebønner, bibelgrupper og refleksjonsgrupper, frivillig arbeid og mye sosialt. Tide- bønnene består av meditativ sang, bibellesning og stillhet. For mange blir Taizéoppholdet noe helt spesielt. Man får oppleve å leve mye enklere enn det vi gjør i Norge, skru av mobilen og kun være tilstede i øyeblikket. Samtidig kommer man mye nærmere på påskefortellingen, da man leser tekstene, diskuterer dem med jevnaldrende med forskjellige bakgrunner og lever påskedagene på en helt egen måte.

Selve turen vil være fra fredag 3. april - mandag 13. april (første påskedag). Til Frankrike reiser vi med buss og båt. Tilbake reiser vi med fly. Turen til Taizé er åpen for alle som ønsker å være med St. Jakob på tur. Det er altså en fellesreise for ungdoms- arbeidet og unge voksnearbeidet i St. Jakob. Nede i Taizé er de relevante delene av programmet aldersdelt. PRAKTISK INFORMASJON Tidligfrist ved påmelding innen 1.des: 4.500kr Ordinær pris etter 1.des: 5.500kr Prisen er inkl. fellesreisen Bergen -Taizé tur/retur, mat og overnatting. Mat under reisen (med unntak av et par måltid) inngår ikke.

På en vanlig gudstjeneste bidrar det frivillige som medliturger, bandmedlemmer, lydteknikere, lysteknikere og etterpå som quizmaster og vertskapsgruppe som ønsker velkommen og sørger for kirkekaffe etter gudstjenesten. Det er ofte 15-20 frivillige på søndager i St. Jakob og noen ganger lager vi utradisjonelle messer – som f.eks. Coldplay gudstjeneste som vi hadde i høst. I tillegg skjer det mye i løpet av en uke i St. Jakob, vi har kor, debattkvelder, åpen lesesal hver fredag og ungdomsklubb hver onsdag – og til alle arrangementer finnes det komitéer og frivillige som setter i stand. Noen av de frivillige fikk en ganske lur ide om at vi kunne male en av veggene på loftet i kirken – med St. Jakob sin logo og visjon. En del av visjonen er at St. Jakob skal bygge felleskap - der man får vennskap og deler hverdagsliv med hverandre - med plass til flere. Vi synes resultatet av maleprosjektet ble veldig fint! Dersom du ønsker å følge med på arbeidet i St. Jakob kan du følge oss på Instagram, Facebook, Tik-tok og www.stjakob.no

Påmelding finner du på St. Jakob sine hjemmesider: www.stjakob.no

7

Foto: St. Jakob

I

I påsken i år dro en god gjeng fra St. Jakob ned til Frankrike, for å delta i Taizé-brødrenes påskefeiring. Denne påsken reiser de tilbake og alle mellom 16 og 30 er velkommen til å bli med!


SPOR

Sanseteater Torsdag 17. oktober var vi så heldige å få besøk av Jorid Flisram Skare og hennes sanseteater i Mariakirken Åpen barnehage.

Foto: Jan Frode Sandvik

Med dempet belysning og vakker musikk ble vi ført inn i en magisk verden. Barn og voksne ble revet med fra første stund, dette fanget oppmerksomheten til både små og store. Alle sanser ble tatt i bruk, fra vannsprut i et kar, maling i fjeset, myke kosedyr og rosedryss. Vi fikk kjenne, lukte, se og føle. Med bevegelse og mimikk klarte Jorid å kommunisere med publikum på en herlig måte, og ikke minst med humor og glede når hun malte foreldrene i fjeset med vannmaling. Takk for at vi fikk gå inn i den magiske sanseverdenen og drømme oss litt bort! Jorid kommer tilbake med sitt nyutviklede Advent-sanseteater, torsdag 5. desember. Velkommen alle 0-3 åringer!

Snåsamannen fylte Domkirken Joralf Gjerstad i samtale med domprost Gudmund Waaler i en knappenålsstille Foto: Anne Merete Solbakken

Domkirke. JORALF GJERSTAD ER KJENT FOR SINE helbredende evner og har gjennom et langt liv hjulpet uttallige mennesker. Torsdag 19. september besøkte han til Bergen domkirke for å fortelle om sitt liv. I samtale med domprost Gudmund Waaler snakket han om sitt liv, tjenesten og troen. Kantor Eivind Berg spilte og Berit Opheim sang under arrangementet.

Invitasjon til dåp Vil du la barnet ditt døpes? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er en feiring av at den døpte blir en del av Guds store familie – den verdensvide kirken. Les mer om dåp på www.bergendomkirke.no

DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet

8


SPOR

Treff for pensjonerte organister Onsdag 2. oktober inviterte domkantor Sigurd Melvær Øgaard pensjonerte organister i Bergensområdet til sosialt samvær i Domkirken.

Foto: Sigurd Melvær Øgaard

- Responsen på samlingen var veldig positiv. 8 av 13 inviterte kom, 3 var vekkreist og ville ellers ha kommet, forteller domkantor og initiativtaker Sigurd Melvær Øgaard. De pensjonerte organistene samlet seg først i kjøkkenlokalet ved Skrudhuset til kaffe og noe å bite i. - Samtalen fløt lett og det var tydelig at de koste seg med å være sammen med tidligere kolleger som de ikke treffer så ofte lenger, forteller Øgaard. Mot slutten gikk gjengen inn i kirkerommet og Øgaard fremførte tre stykker for dem på orgelet. - Jeg lovet at dette skal skje igjen rundt en gang i semesteret, og det var det stor stemning for, forteller Øgaard.

Autunnalen takker! Bergen kirkeautunnale hadde i år «Koral» som tema, og omkring 2000 publikummere fikk oppleve over 20 Foto: Anne Merete Solbakken

varierte arrangementer av høy kvalitet. Festivalen takker de nesten 300 medvirkende og alle medarrangører for fantastisk godt samarbeid! Bildet er fra Tabulatorverkestedet, der publikum kunne oppleve og knekke koder fra Norges eldste koralbok på nært hold. Neste år har Autunnalen overskriften «Bedehus / Sacred Space». Flere konserter er allerede klare og lanseres snart, så følg med! Velkommen til innholdsrike dager 23. – 27. september 2020!

Tips oss!

Frivillig?

Hva vil du lese om i SPOR? Ønsker du å skrive for SPOR? Har du tilbakemeldinger du ønsker å dele?

Ønsker du å være frivillig i Bergen domkirke menighet? Du kan være en av dem som med liten innsats utgjør en stor forskjell for medmennesker nær deg.

Tips redaksjonen! Ta kontakt med informasjonsmedarbeider Anne Merete Solbakken as984@kirken.no

Vi trenger både unge og eldre til ulike oppgaver: ønske velkommen, dele ut programmer, lese tekster, hjelpe til ved kirkekaffe, delta i sorgarbeid og lignende. Som frivillig får du delta i et unikt sosialt og religiøst felleskap. Du er med så ofte du ønsker, og du er selv med på å bestemme hvilke arbeidsoppgaver du ønsker å utføre. Ta kontakt for mer informasjon eller snakk med presten din dersom du ønsker å være frivillig i menigheten!

9


SPOR - FRA MENIGHETEN

Øyvind Rise blir sogneprest i Fridalen

Foto: StaS

Etter fire år i Bergen

Stafettpinnen videre

domkirke menighet går veien videre for Øyvind Rise. Siden 2015 har Rise vært prest i alle kirkene i menigheten. De siste to årene har han hatt særlig ansvar for barn, unge og konfirmantarbeidet i Nykirken. - Jeg har hatt noen veldig fine år i menigheten, og fått jobbet med kjempegode kolleger og masse flotte mennesker, sier Rise. Han trekker frem hvor fint det er å ha en stor stab og masse muligheter for gudstjenestelivet: - Jeg er stolt av måten vi har jobbet med gudstjenestene i Nykirken, det har vært mange involverte, mye lek og moro, og det er godt å vite at disse gudstjenestene har betydd mye for barn og unge, sier han. Veien videre i Nykirken er usikker, men Øyvind er sikker på at det gode han har fått oppleve i Nykirken er noe som vil vokse og gro i årene fremover. - Nå gleder jeg meg til å starte i Fridalen og være tettere på hjem og familie, sier Rise.

Takk til Finn Oscar! Finn Oscar Svendsen begynte som kirketjener i Nykirken menighet i 1996. I 2000 ble han overført til Johannes menighet. Da menighetene i Bergen domprosti ble slått sammen til Bergen domkirke menighet i 2002 fortsatte Finn Oscar sin hovedjobb i Johanneskirken. 1. oktober 2019 ble Svendsen pensjonist. - Menigheten har satt stor pris på hans innsats gjennom mange år, sier daglig leder Marit Jørstad.

Søndag 27. oktober holdt Tore Kloster sin avslutningskonsert som musikalsk leder for St. Sunniva kammerkor.

K

loster har ledet kammerkoret i 18 år, og sørget i samråd med domkantor Kjetil Almenning for at koret for 10 år siden ble en del av Bergen domkirke menighet. Under den flotte avslutningskonserten i Domkirken var rundt 70 sangere med på å takke ham for

hans iherdige arbeid gjennom mange år. Nå er stafettpinnen gitt videre til kantor Eivind Berg som skal ta koret med på nye eventyr. Sankta Sunniva kammerkor er et kor bestående av 32 sangere i alderen 18-30 år, og holder til i Johanneskirken.

Minnegudstjeneste I Bergen domkirke, nyttårsaften 31. desember kl. 12.00 På nyttårsaften holder vi minnegudstjeneste for de som har gått bort det siste året, med opplesing av navn. Pårørende vil få egen invitasjon. Foto: Jarle Hagen / Kirkerådet

10


JUL

Julegudstjenester, konserter og stille ettertanke På de neste sidene finner du en oversikt over alt som skjer i kirkene våre i julen. Vi fyller kirkene med sang, musikk, lys, glede og Guds ord! Foto: Anne Merete Solbakken

Gudstjenester i julen Bergen domkirke: 24. desember - julaften kl. 14.30 kl. 16.00 25. desember – 1. juledag kl. 11.00 26. desember – 2. juledag kl. 11.00 29. desember kl. 11.00 31. desember kl. 12.00 1. januar - 1. nyttårsdag kl. 12.00

Johanneskirken: 24. desember – julaften kl. 16.00 25. desember – 1. juledag kl. 12.00 31. desember – nyttårsaften kl. 23.15 Nykirken: 24. desember – julaften

11

kl. 16.00

Mariakirken: 24. desember – julaften kl. 14.30 24. desember – julaften kl. 16.00 24. desember – julaften kl. 23.00


JUL - OPPSLAGSTAVLE

Domkorets adventskonsert med Frode Grytten BERGEN DOMKIRKE 1. DESEMBER KL. 18.00 OG 20.00 Bergen Domkirkes Jentekor, Sankta Sunniva Kammerkor og Bergen Domkor inviterer også i år til høytid og adventsstemning i byens store katedral! Omkring 100 sangere synger kjente julesanger i vakre arrangement, og årets gjest Frode Grytten byr på skråblikk på juletiden.

Juleevangeliet 20 år ÅPNE FORESTILLINGER I NYKIRKEN LØRDAG 7. DESEMBER KL. 13.00 OG 15.00 Figurteater av og med Dukkenikkerne: Monika Solheim, Jan Holden og Gabrielle Barth. I år feirer Juleevangeliet 20 år, og er like populært som alltid! Vi får et gjensyn med Maria, Josef, hyrdene, Jesus-barnet og den STORE engelen. Forestillingen er en morsom og varm gjengivelse av hvordan dagene kan ha vært i Betlehem i tiden rundt Jesus sin fødselsdag. Få også med dere Julekrybben i ruinene av den gamle Erkebispegården. Ta gjerne med sko og luer. Vi samler inn og lager et fantastisk luetre. Luer og sko sendes senere til trengende barn i Øst-Europa. Pris kr. 150/100 per person. Betaling via Vipps (60617), eller kontant ved døren. For bestilling av billetter send e-post til ah482@kirken.no med navn på kontaktperson, mobilnummer og antall barn/voksne.

Advent på høyden JOHANNESKIRKEN LØRDAG

Julekonsert med St. JaKor

7. DESEMBER KL. 13.00

ST. JAKOB KIRKE - JAKOBSSALEN

Norsk-Svensk-Luciafeiring i Johanneskirken

12. DESEMBER KL. 18.30

Vi ønsker velkommen til åpen kafe med juleverksted for barna, gløgg og kaffe, pepperkaker og lussekatter! Vi holder åpent fra kl. 13-15. Etterpå blir det stemningsfull konsert i kirkerommet, tradisjonsrik Lucia med korsang og tente lys. Konsertstart 15.30, gratis inngang. Arr: Bergen domkirke menighet og Svenska Kyrkan.

12

Velkommen til den aller første julekonserten med St. Jakobs nye kor for unge voksne. Det blir en flott julekonsert med variert julemusikk, allsang og solo-innslag. Kom og få med deg god julestemning og masse sangglede!

Foto: Anne Merete Solbakken

Gratis inngang, gi din gave til UNICEF ved utgangen.

Foto: Tuva Åserud


JUL - OPPSLAGSTAVLE

Luciamorgen med Jentekoret BERGEN DOMKIRKE 13. DESEMBER KL. 08.00 I år som i fjor og i mange år før blir det igjen Luciamorgen i Bergen domkirke. Vi gleder oss! Eirin Beate Åserud-Løvlid, dirigent Sigurd Melvær Øgaard, piano Dag Olav Larsen, fløyte Kom og hør deilig musikk mens natten blir til dag. Gratis kaffe og lussekatter til alle etter konserten!

Foto: Anne Merete Solbakken

Vi synger oss til jul i Nykirken

Julekonsert med Bergen Domkor

NYKIRKEN SØNDAG 15. DESEMBER KL. 15.00

BERGEN DOMKIRKE SØNDAG

Vi synger oss til jul med felles barnekor! KFUK KFUM Bjørgvin og Bergen domkirke menighet inviterer til julekonsert med Christine Sandtorv, solister og felleskor. Vi inviterer deg til å senke skuldrene, synge med og nyte julegleden sammen oss! Barnekor og enkeltsangere/grupper som ønsker å være med i felleskoret kan melde seg på innen 8. desember. Mer informasjon/påmelding på våre hjemmesider. Billetter: voksne kr. 100. Barn under 15 år gratis

15. DESEMBER KL. 18.00 J.S. Bachs monumentale messe i h-moll, med barokkorkester og fremragende solister. Konserten markerer avslutningen av Bergen Domkors tiende år. Bergen Domkor, Barokkorkester Ditte Marie Bræin, sopran Mari Askvik, mezzo Martin Vanberg, tenor Alexander Nohr, baryton

Nyttårskonsert

Salmekveld i Mariakirken

MARIAKIRKEN 31. DESEMBER KL. 17.00 På nyttårsaften kan du oppleve orgelkonsert ved Karstein Askeland i Mariakirken kl. 17.00. Askeland spiller jule- og nyttårsmusikk av Bach, Mendelssohn, Gade og Hovland. Kirken er åpen fra kl. 16.00

MARIAKIRKEN ONSDAG 18. DESEMBER KL. 19.00 Velkommen til en annerledes salmekveld i Mariakirken. Kveldens gjester er teatersjef ved Det Vestnorske teateret, Solrun Toft Iversen og administrerende direktør for Bergen Filharmoniske Orkester, Bernt Bauge. De vil ønske seg en favorittsalme, og fortelle litt om salmen de har valgt. Skuespiller og artist Hilde Trættebærg Serkland vil synge noen av sine egenkomponerte salmer, og domkantorene deltar. Det er Bjørgvin kirkeakademi som i samarbeid med Bergen domkirke menighet inviterer. Inngang kr. 50

Hellige tre konger - juletrefest JOHANNESKIRKEN SØNDAG 5. JANUAR KL. 11.00 Menigheten inviterer barnefamilier, besteforeldre og alle som er glad i julen til «Hellige tre kongers fest». Vi møtes først til gudstjeneste med korsang og drama, de hellige tre konger kommer! Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med julens siste godsaker, fiskedam for barna og gang rundt juletreet!

13


Kulturkalender - Bergen domkirke menighet BERGEN DOMKIRKE DOMKORETS ADVENTSKONSERT med Frode Grytten 1. DESEMBER KL. 18/20 JULEKONSERT med Lungegaardens musikkkorps 2. DESEMBER KL. 18.00 STJERNEKORET OG SCENEDRØMKORET 5. DESEMBER KL. 18.00 KONSERT KLEPPE MUSIKKLAG 6. DESEMBER KL. 17.00 EDVARD GRIEG KOR 9. DESEMBER KL. 18.00 LUCIAMORGEN 13. DESEMBER KL. 08.00 JULEKONSERT BERGEN DOMKOR 15. DESEMBER KL. 18.00 J. S. Bach – Messe i h-moll JULEKONSERT - Musikklinjen ved Bergen private gymnas 16. DESEMBER KL. 19.30 JULEKONSERT - Vokalensemblet Multi Paucis 18. DESEMBER KL. 19.30 JULEKONSERT - Sola Fide 19. DESEMBER KL. 20.00 JOHANNESKIRKEN «STILLE NATT, HELLIGE ATT» 30. NOVEMBER KL. 21.00 Julekonsert med Maria Haukås Mittet m. fl. TELENOR JULEKONSERT 2. DESEMBER KL. 19.30 «VÅR JUL» - Julekonsert med Maria Arredondo 4. DESEMBER KL. 17.30 og Gaute Ormåsen m.fl. «JULERO» - med PUST 6. DESEMBER KL. 19.30 BKKS JULEKONSERT 13. - 14. DESEMBER KL. 17.30/21 OG 14.30/21 NYTTÅRSKONSERT - med Norges Korforbund 12. JANUAR KL. 18.00 KONSERT BERGEN KULTURSKOLE 20. FEBRUAR ORGELMEDITASJON ved kantor Eivind Berg utvalgte torsdager kl 12 - 12.30 KLOKKESPILLKONSERT ved kantor Eivind Berg utvalgte fredager kl. 15 - 15.20 MARIAKIRKEN

BERGEN KAMMERMUSIKKFORENING 27. NOVEMBER KL. 19.30 KONSERT OLE BULL KAMMERKOR 14. DESEMBER KL. 18.00 NYTTÅRSKONSERT - med kantor Karstein Askeland 31. DESEMBER KL. 17.00 NYTTÅRSKONSERT - med Norges korforbund 12. JANUAR KL. 18.00

NYKIRKEN JAZZMESSE 24. NOVEMBER KL. 19.00 JULEKONSERT MED GAMLEKARA 1. DESEMBER KL. 18.00 «VI SYNGER OSS TIL JUL» - julekonsert med 15. DESEMBER KL. 15.00 felles barnekor og Christine Sandtorv NYTTÅRSKONSERT - med Norges Korforbund 12. JANUAR KL. 18.00

Bli fast giver! Frivillighet og givertjeneste er avgjørende for kirkens og menighetens muligheter til å drive våre tjenester. Nå kan du bli fast giver og bidra til menighetens arbeid. Dersom du ønsker mer informasjon kan du lese mer om vår givertjeneste på www.bergendomkirke.no

ÅPEN KIRKE Mariakirken

VI TRENGER FRIVILLIGE. Tirsdag og fredag kl. 12.00 - 14.00

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar. Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no Å snakke med folk om livet gir mening.

14


Hverdagskirken - faste aktiviteter TIRSDAG

ORGELRESITASJON

Nykirken

Kl. 11 - 12

Orgelmusikk og skriftlesing

KURSKVELDER Johanneskirken Levende Gud. Levende tro. Kurs i åndelig fordypning. Tirsdag i partallsuker. Påmelding til ah456@kirken.no KORØVING Bergen domkirke Kl. 16.30 - 17.15 DomkirkeSpirene Kl. 17.30 - 19.00 Jentekoret Kl. 19.00 - 21.00 Ungdomskoret

ONSDAG STUDENTKAFÉ Kafé a capella Kl. 12.15 - 14.15 Samling ledet av studentprestene i Bergen Johanneskirken Julefri fra 4. desember - 29. januar BABYSANG Nykirken Kl. 11.30 Følg med på Facebookgruppen for endringer BØLGEN UNGDOMSKLUBB

St. Jakob

Kl. 15 - 20

Åpen ungdomsklubb med middag kl. 16.30

KNØTTEKOR Nykirken menighetshus Kl. 17 - 17.30 Kor for barn 3 - 6 år. Korøving annenhver onsdag, middag i forkant hver onsdag kl. 15.00 FORMIDDAGSTREFF Hoffsalen Kl. 12 - 14 Samling i Domkirkeboligene, Kong Oscarsgate 88 Siste samling før jul er 11. desember

TORSDAG

AKTIV FRITID

KAFÈ JAKOB / ST. JAKOR

Mariastuen Kl. 12 - 14

Annenhver torsdag i oddetalsuker

St. Jakob

Kafé i oddetallsuker, korøving i partallsuker

Kl. 18.30 - 21

ÅPEN KIRKE Johanneskirken Kl. 16 Torsdager i oddetallsuker. Hverdagsmesse kl. 17.00 Suppe i kafeen i etterkant. Pause fra 21. november PUSTEROM Johanneskirken Kl. 16.30 - 17.30 En time med rom for stillhet, meditasjon og nærvær www.kirkeligdialogsenterbergen.no

FREDAG ÅPEN KIRKE Johanneskirken Kl. 12.00 - 13.30 Hverdagsbønn og orgelmusikk kl. 12.00 Etterfulgt av kaffe i kafeen STUDENTLUNSJ St. Jakob Kl. 09.00 - 15 Stille arbeidstid for studenter i Jakobssalen Lunsj kl. 12 - 13

ANNET NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Mandag og tirsdag kl. 09 - 14.30, onsdag kl. 09 - 14.30/18. Fredrikbergsgate 4 MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Torsdag kl. 09 - 18.30. Middag og barneklubb Fredag kl. 09 - 15.30 Absalon Beyers gate 1 SØNDAGSSKOLE Bergen domkirke Dåpssøndager. I Skrudhuset, barn fra ca. 1 - 10 år ANDAKT Domkirkehjemmet, Johanneskirkens aldershjem og Nykirkehjemmet hver uke. Kalfaret Sykehjem, Enkers Aldershjem og Engensenteret annenhver uke Alle de faste aktivitetene gjennomføres med forbehold om endringer. De fleste faste aktivitetene følger i hovedsak skoleruten, og tar en kort juleferie. 15


Gudstjenester Bergen domkirke

HVERDAGSMESSER

GUDSTJENESTE SØNDAG KL. 11.00

1. desember - Sing-Along-gudstjeneste 22. desember - Sanggudstjeneste - felles gudstjeneste for hele menigheten. 31. desember - Minnegudstjeneste kl. 12.00 2. februar - besøk fra vennskapsmenigheten i Turku 9. februar - naglekorset fra Coventry

GUDSTJENESTE SØNDAG KL. 11.00 24. november - Lys Våken Lørdag 7. desember kl. 13.00 - Advent på høyden. Norsk-svensk-luciafeiring 9. januar - Hellige tre kongers fest. Felles juletrefest for hele menigheten

Mariakirken

• Hverdagsmesse i Johanneskirken med kveldsmat torsdager i oddetallsuker.

• Morgenmesse i Bergen domkirke fredager kl. 07.30 med påfølgende frokost.

KVELDSMESSE SØNDAG KL. 18.00

• Middagsbønn i Johanneskirken fredag kl. 12.00

26. februar - Askeonsdaggudstjeneste 8. mars - markering av Kvinnedagen kl. 20.00 Dåpsgudstjenester utvalgte lørdager kl. 13.00: 18. januar, 15. februar og 14. mars

St. Jakob kirke

• Hverdagsmesse i Domkirkens skrudhus fredager kl. 13.00

GUDSTJENESTE SØNDAG KL. 19.00

• Anglikansk gudstjeneste i Mariakirken søndag kl. 11.00

Følg med på St. Jakob.no for informasjon om de ulike gudstjenestene.

Nykirken GUDSTJENESTER UTVALGTE SØNDAGER I 2019

24. november kl. 19.00 - Jazzmesse 1. desember kl. 18.00 - Gudstjeneste og julekonsert med Gamlekara 8. desember kl. 19.00 - Lysmesse med konfirmantene Dåpsgudstjenester lørdag 29. februar og 25. april kl. 13.00 Det blir ikke søndagsgudstjenester i Nykirken i 2020, men oppstart av en ny kveldsmesse - Alt mellom himmel og jord på Nordnes - enkelte torsdager kl. 18-20

• Kveldsmesse - Under åpen himmel i Mariakirken. En torsdagskveld i måneden. Messe kl. 18.00.

• Ørkenmesser i Domkirkens skrudhus enkelte torsdager

Julegudstjenester - julen 2019 INFORMASJON OM ALLE JULENS GUDSTJENESTER FINNER DU PÅ SIDE 11.

BESØKSADRESSE: BRYGGEN 13 - TELEFON: 55 59 71 75 - BERGENDOMKIRKE.MENIGHET.BERGEN@KIRKEN.NO WWW.BERGENDOMKIRKE.NO

Hverdagsmessene følger i hovedsak skoleruten

Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

Johanneskirken

• Morgenmesse i Mariakirken tirsdag kl. 09.00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.