Advent&jul 2022 - Bergen domkirke menighet

Page 1

Bergen domkirke menighet

ADVENT&JUL

Program 2022

Kjære venner!

Vi ønsker dere en fredfull advents- og juletid!

Må den bli til velsignelse for oss alle og komme med fred i hjertet, heimen og i verden.

Må vi også huske på våre medmennesker som sliter i disse juletider.

Tenn lys Velkommen til kirke!

Hilsen fra Bergen domkirke menighet

Camilla Grimsby Diakonal medarbeider

Konserter

Domkirken

Christmas Carols – Domkirkens adventskonsert

27. nov. kl. 18.00

Christmas Carols – Domkirkens adventskonsert 27. nov. kl. 20.00

Juleonsert – Kor e tonen 4. des. kl. 18.00

Mot Himmelen – Edvard Grieg Kor

7. des. kl. 19.00

Adventskonsert for sykehjem 8. des. kl. 11.30

Konsert – Trygve Skaug

8. des. kl. 17.30 Konsert – Trygve Skaug 8. des. kl. 20.30

Julekonsert – Edvard Grieg Korene 11. des. kl. 18.00

Luciamorgen – Bergen Domkirkes Jentekor

13. des. kl. 07.30

Julekonsert – Bergen Private Gymnas 13. des. kl. 19.00

Julekonsert – Sola Fide 15. des. kl. 20.00

Monteverdi Mariavesper – Bergen Domkor / Edvard Grieg Kor / Bergen Barokk 18. des. kl. 19.30

Konsert – Kleive/Reiersrud 20. des. kl. 20.00

Johanneskirken

Telenors julekonsert

Julekonsert – Stille natt (Rune Larsen m.fl.)

Klokkespillkonsert ved Mariko Takei – «Fredsklokker»

28. nov. kl. 19.00

1. des. kl. 21.00

2. des. kl. 16.00

Julekonsert – Deilig er jorden 3. des. kl. 18.00

Mozart Requiem

Bergen Operakor og Opera Bergens Orkester

5. des. kl. 21.00

Julekonsert – Vår jul 6. des. kl. 17.30

Eviny julekonsert 8. des. kl. 20:00

Klokkespillkonsert ved Mariko Takei – «Fredsklokker»

Eviny julekonsert

Eviny julekonsert

9. des. kl. 16.00

9. des. kl. 17.30

9. des. kl. 21.00

Eviny julekonsert 10. des. kl. 14.30

Eviny julekonsert

10. des. kl. 17.30

Eviny julekonsert 10. des. kl. 21.00

Svenska kyrkans Luciafeiring

Konsert – Julenatt

Konsert – Mannskoret på Søreide

Adventskonsert – Bergen mannskor

Klokkespillkonsert ved Mariko Takei – «Fredsklokker»

Julekonsert – Jadazz og Hanne Krogh.

Klokkespillkonsert ved Mariko Takei – «Jul»

Mariakirken

11. des. kl. 14.00

12. des. kl. 21.30

13. des. kl. 19.00

15. des. kl. 19.00

16. des. kl. 16.00

16. des. kl. 19.00

17. des. kl. 15.00

Orgelkonsert på nyttårsaften 31. des. kl. 17.00

Nykirken

Adventskonsert – B3 – Bergen treblåserensemble

Gamlekarmusikken Nordnæs Battaillon

Julekonsert – Lungegaardens Musikkorps Gratis arrangement for Bydelen

Bergen Kulturskole – Saksofon- og messingelever

Julekonsert – Bergen Brass Band

Julekonsert – koret Cantabo

Julekonsert – Bergen Kornettensemble

Julekonsert – Dragefjellets Musikkorps og Alvøens Musikkforening

27. nov. kl. 18.00

4. des. kl. 18.00

5. des. kl. 19.30

6. des. kl. 17.00

7. des. kl. 19.00

10. des, kl. 18.00

10. des. kl. 21.00

11. des. kl. 18.00

Julekonsert – Stian Carstensen og Elias Akselsen ved Folkemusikkgruppen Columbi Egg

12. des. kl. 20.00

Julekonsert – Bergen Kammerkor

Julekonsert – Jernbanens Musikkorps

Julekonsert – Sandvikens Ungdomskorps

14. des. kl. 16.30

13. des. kl. 19.30 Konsert med Knøtte- og barnegospel

14. des. kl. 19.00

17. des. kl. 18.00

Vi synger julen inn. Bergen Operakor med venner. Orgel og messing. Gratis Arrangement for bydelen 18. des. kl. 18.00

Bergen Kulturskole – gitarelever 20. des. kl. 17.00

St. Jakob kirke

Julekonsert med Culpa 28. nov. kl. 19.00 Julekonsert med St. JaKor 3. des. kl. 18.00 Konsert med Josefin Winther 10. des. kl. 19.00

Gudstjenester

Domkirken

Gudstjenester fredager og søndager kl 11.00

Skolegudstjeneste – Haukeland Skole

13. des. kl. 10.30

Skolegudstjeneste – Rothaugen Skole 14. des. kl. 09.00

Skolegudstjeneste – Danielsen Intensivgym

14. des. kl. 10.30

Skolegudstjeneste – Danielsen VGS 20. des. kl. 09.00

Skolegudstjeneste – Danielsen Ungdomskole 20. des. kl. 10.30

Julaften 24. des. kl. 14.30

Julaften 24. des. kl. 16..00

1. Juledag 25. des. kl. 11.00

2. Juledag 26. des. kl. 11.00

Nyttårsaften 31. des. kl. 12.00

Johanneskirken

Gudstjenester søndager kl 11.00

Skolegudstjeneste – Møhlenpris Skole

14. des. kl. 09.00

Skolegudstjeneste – Tveiterås Skole 16. des. kl. 09.30

Julaften 24. des. kl. 16.00

1. Juledag 25. des. kl. 12.00

Kveldsgudstjeneste Nyttårsaften 31. des. kl. 23.15

Mariakirken

Anglikansk gudstjeneste

27. nov. kl. 11.00

1. søndag i adventstiden 27. nov. kl. 18.00

Anglikansk gudstjeneste

4. des. kl. 11.00

2. søndag i adventstiden 4. des. kl. 18.00

Anglikansk gudstjeneste

11. des. kl. 11.00

3. søndag i adventstiden 11. des. kl. 18.00

Kommandantens julegudstjeneste (Sjøforsvarsprester/Sjøforsvarets musikkorps)

14. des. kl. 13.00

Anglikansk gudstjeneste - Carols & Lessons 18. des. kl. 18.00

Skolegudstjeneste – Krohnengen Skole

19. des. kl. 09.30

Skolegudstjeneste – Krohnengen Skole 19. des. kl. 11.00

Julaften 24. des. kl. 14.30

Julaften 24. des. kl. 16. 00

Julenattsgudstjeneste 24. des. kl. 23.00

Anglikansk gudstjeneste 25. des. kl. 11.00

Nykirken

Adventsjazz

1. des. kl. 18.00

Adventsjazz 8. des. kl. 18.00

Skolegudstjeneste – Nordnes Skole 15. des. kl. 09.00

Adventsjazz 15. des. kl. 18.00

Julaften 24. des. kl. 16.00 St. Jakob kirke

Lysmesse med og av ungdommer og konfirmanter i St. Jakob. 27. des. kl. 19.00 Gudstjeneste 4. des. kl. 19.00

Semesteravslutninggudstjeneste med juletregang og julepreg 11. des. kl. 19.00

Andre aktiviteter

Johanneskirken

Yoga med Bibelmeditasjon, tirsdag 29. november kl. 18.30

Mariakirken

Åpen kirke tirsdager og fredager 12.00–14.00 t.o.m. 16. desember.

Nykirken

Åpen kirke torsdager 16.00–18.00 t.o.m. 15. desember. Julemarked i «ruinen» hver lørdag og søndag kl 11.00–17.00, alle helgene i advent.

Bergen domkirke menighet

Bergen domkirke menighet holder til i Bergen sentrum. Menighetens fem aktive kirker er Nykirken, Johanneskirken, St. Jakob kirke (Ung Katedral), Domkirken og Mariakirken. Menighetskontoret holder til i Marken 34.

Nettside: www.bergendomkirke.no Følg oss på Facebook!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.