Page 1

Lørdag 14. august 2021 162 km / 78 km på sykkel gjennom storslått vestlandsnatur!


Velkommen til 45. utgave av

Vestlandsklassikeren Når dette skrives har Tour de France nettopp nådd Paris. En flott utgave av le Tour, som i år gikk til vanlig tid. Det gjør ikke årets BergenVoss. I gjenåpningen har eliten blitt prioritert... At Bergen-Voss i år går i august, viser med all tydelighet hvor rittet hører hjemme; i breddeidretten. Det er vi både glade for og stolte av! Bergen-Voss skal være et ritt for de mange ikke for de få! Nå er jeg selvsagt klar over at mange av dere er opptatt av rekorder, av å slå kollegaen, eller av å forbedre tiden fra sist. Det er OK! Men BergenVoss kårer ikke en vinner, vi opererer ikke med klasse-seire. Bergen-Voss er et TUR-ritt, der det viktigste er å få en fin tur, ikke tiden man fullfører på.

Jeg har syklet Bergen-Voss mange ganger. Aldri veldig raskt, men alltid raskt nok. Jeg har sett 4-tallet, men min sterkeste prestasjon var nok i 2019, da det stod et 7-tall først på resultatlisten. Poenget mitt er at alle som fullfører er vinnere! Og den som bruker 8 timer har sannsynligvis prestert langt mer enn den som bruker 4:30. For prestasjonen avhenger alltid av utgangspunktet. Det er det som skiller breddeidretten fra toppidrett. Jeg håper du gleder deg til turen! Bruk både beina og fornuften underveis, så blir det bra for alle. Husk at trafikkreglene og rittreglementet skal følges. Ta vare på de du syklet sammen med, og kom gjerne med positive kommentarer til de som stiller opp i arrangørkorpset! Da får du en fin tur! Sykkelhilsen Hans Jørgen Morvik Rittleder

INNHOLD Innledning v/ Hans Jørgen Morvik

2

Rittinformasjon

4

Bergen-Voss før og etter pandemien

12

Uken før rittet

16

På rittdagen

22

Bergen-Voss traséen

28

Sikkerhet på Bergen-Voss

44

Redaksjon: Nils Olaf Solberg Layout & Foto: Tom Guldbrandsen, Twinhouse Til venstre: En hjelpende hånd kan redde dagen når det føles ekstra tungt i motbakkene (Øystese-bakken). Forsiden: Syklister langs Hardangerfjorden. Et velkjent og kjært minne for tusenvis av syklister. 2


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

EN SPESIELL TAKK TIL: Kvam Herad • Kvam LSK • Laksevåg IL • Olsvik IL • Voss Sykleklubb • Voss idrettshall • Voss sentrum Øystese IL • Ulvik IL • Norheimsund næringslag • Samnanger fottball • Turritt.com • Røde Kors Statens Vegvesen • Politiet • Marceliussen Transport • Grieghallen • Twinhouse 3


Ritt informasjon

4


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

162km RITTREGLEMENT

STARTTIDER

Alle deltakerne må følge NCF’s lover og de vanlige trafikkregler. Funksjonærer har plikt til å påse at reglene blir overholdt. Alle startende skal ha lys foran og bak. Ved avvik vil rytter bli nektet start!

I 2021 har vi på grunn av evt. smittesporing, påmelding i fastsatte puljer!

Spurt mot mål er ikke tillatt! Resultatlister sorteres alfabetisk for grupper som kommer i mål sammen!

FØLGEBILER OG PRIVAT LANGING ER IKKE TILLATT! Av hensyn til sikkerheten vil langing og bruk av private følgebiler medføre diskvalifikasjon! KLASSEINNDELING Aldersgrensen er satt til 17 år. Aldersgrense: antall år man fyller i løpet av 2021. K/M 17 - 19 K/M 50 - 54 Tandem M/M K/M 20 - 24 K/M 55 - 59 Tandem K/K K/M 25 - 29 K/M 60 - 64 Tandem Mix K/M 30 - 34 K/M 65 - 69 EL-sykkel K/M 35 - 39 K/M 70 - 74 K/M 40 - 44 K/M 75 - 79 K/M 45 - 49 K/M 80 - eldre

LISENS Alle ryttere under 80 år skal være forsikret gjennom enten helårslisens eller engangslisens. Engangslisens er fastsatt og administrert av NCF. For 2021 koster denne kr. 220,-. De som har helårslisens eller aktiv lisens trenger ikke engangslisens. For detaljert info om lisens for turritt: www.sykling.no (NCF).

Første pulje er Bergen-Voss Earlybirds. De starter ved Grieghallen kl. 05.30 i rolig fart og er en ren turgruppe. De ledes av Safer Cycling guider og det er ikke lov å forlate denne gruppen før første ordinær pulje har passert. Da er vaktmannskapet, sanitet og øvrige frivillige på plass i løyen. Første ordinære pulje starter kl. 07.00 og de resterende puljene starter fortløpende etter det med 5 minutters mellomrom. Enkelte mindre puljer er blitt slått sammen, men det starter maks 75 deltagere i hver pulje. Den siste puljen starter kl. 08.20. Se info om starttider på side 24.

LØYPE Starten går fra Edvard Griegsplass (Grieghallen) i Bergen sentrum via Fjøsanger og Fritz Riebers vei til Midttun (11km), Gullbotn (44km), Kvamskogen (75km), Kvanndal (130km) med målpassering på Voss (162 km). Se kart på side 30-31. Deltakerne skal følge merket sykkeltrasè og anvisninger fra rittets funksjonærer. Husk at vanlige trafikkregler gjelder!

MATSTASJONER BJØRKHEIM (Samnanger) kl 8.00-11.00: Vann, sportsdrikke, bananer og New Energy sjokolade som skal få deg frem til neste matstasjon. NORHEIMSUND kl 9.00-13.00: Vann, sportsdrikke, brødmat, bananer, New Energy sjokolade og kaffe for få deg frem til neste matstasjon. KVANNDAL kl 10.00-15.30: Vann, sportsdrikke, bananer, New Energy sjokolade og noe annet godt til de siste milene. 5


VOSS IDRETTSHALL kl 11.00-18.00: Baguett, Bonaqua vann, Cola og Hennig-Olsen krone is!

PREMIERING Diplom sendes digitalt til alle på e.post etter målgang. Rytterstatuett og andre premier til 10. / 15. / 20. / 25. / 30. / 35. og 40. gangs deltakere deles ut i Voss idrettshall.

TIPS TIL DELTAKERNE Ta med rikelig med drikke og mat. Lett bekledning anbefales. Evt. regntøy bør være lett med god lufting. Sykkelen må være i god stand før start. Alle bevegelige deler bør være velsmurte. Ta med reserveslange, dekk og verktøy. Det er viktig at dekkene er nye men innkjørte, slik at du unngår punkteringer i løypen!

Vi fortsetter samarbeidet med Marathon Photos. Les mer om fototjenesten på marathon-photos.com

Det er spesielt viktig at du ikke bruker nedslitte bremseklosser på sykkelen. Det er mange tekniske utforkjøringer på Bergen-Voss og her bør ikke bremsene svikte. Like naturlig som nye bremseklosser er godt fungerende lys. Dette for din egen og andres sikkerhet.

RITTKONTOR

GI BESKJED VED UHELL

Startnummer hentes på rittkontoret utenfor TREK Bergen på Krambua, Fjøsangerveien 207. Rittkontoret holder åpent kl 10.00-17.30 torsdag 12. august og fredag 13. august. Av smitteverns hensyn har vi rittkontoret i et telt på sørsiden av bygget.

Røde Kors Hjelpekorps følger rittet hele veien. Det er førstehjelpsutstyr på alle matstasjoner! Flere oppsamlerbiler følger rittet. Gi beskjed om at du har brutt til brytetelefonen. Viktige telefonnumre under rittet: Brytetelefonen: 938 98 166 (Oppsamlerbli) Røde Kors: 56 55 89 57 (ved mindre uhell) Medisinsk nødtelefon: 113 (ved alvorlige uhell)

FOTOGRAFERING AV DELTAKERNE

TEKNISK SERVICE TREK Bergen gir service til deltakerne i startområdet ved Edvard Griegsplass. De er også til stede på de 3 matstasjonene: Bjørkheim, Norheimsund og Kvanndal. Her får du hjelp ved punktering og med sykkel og utstyr. NB! I store deler av løypen er ikke service tilgjengelig – du må derfor kunne skifte dekk selv ved punktering. Mer informasjon på side 36.

ELEKTRONISK TIDTAKING Les om det nye tidtakingssystemet vårt på side 18.

MILJØ Alle må ta vare på eget boss, tomme flasker, geltuber og energibarer etc. Dette må ikke kastes langs sykkeltraseen, men i bosskorger ved matstasjoner eller ved ankomst Voss! Vi sykler i Norges flotteste natur. La oss beholde det slik! Husk at forsøplingsloven gjelder, selv om du deltar på et sykkelritt. Blir forsøpling observert av våre funksjonærer, vil det medføre diskvalifisering! 6

VIKTIGE TELEFONNUMRE UNDER RITTET På startnummeret finner du de viktigste telefonnummer som: Medisinsk nødtelefon, Røde Kors og brytetelefonen.

BAGASJE Bagasjebil for transport av deltakernes bagasje vil stå oppstilt ved Edvard Griegsplass. Bagasje må merkes med navn og startnummer. Bagasjelapp finner du på det perforerte A4 arket sammen med startnummeret.

RETUR TIL BERGEN Buss: De som har bestilt bussretur vil finne billetten på det perforerte A4 arket sammen med startnummeret. Bussene transporterer sykler i lasterommet. Påstigning og innlevering av sykler på Holbergsplassen, ved siden av Park Hotel, ikke ungdomsskolen som tidligere. Bussvganger: kl. 13.00 - 16.00 (fortløpende) kl. 17.00 kl. 18.00


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

BUSS TIL NORHEIMSUND OG KVAMSKOGEN Avgang fra Voss kl. 17.30. Har du glemt å ordne retur via påmeldings-systemet? Restplasser med buss kan bestilles på nett: https://www.tidereiser.no/bergen-voss

OVERNATTING PÅ VOSS På Voss finnes hoteller og pensjonater i alle prisklasser. Se www.visitvoss.no.

7


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

78km START KL 11.00

BAGASJE HENTES VED VOSS IDRETTSHALL

Det blir fellesstart kl. 11.00 fra Norheimsund idrettshall.

OBS! Bagasje/ryggsekker finner du utenfor Voss idrettshall og garderober inne. NB! På grunn av smittevern kan ikke dusjene benyttes i år! Ta derfor med deg et håndkle til å tørke deg med før du kler deg om. Glemte effekter hentes hos TREK Bergen, Fjøsangerveien 207.

RITTKONTOR Startnummer hentes på rittkontoret hos TREK Bergen ved Krambua, Fjøsangerveien 207 eller i Norheimsund før start. Startnummer skal festes på ryggen og sykkelen og være synlig under rittet.

MATSTASJONER

GARDEROBE FØR START

KVANNDAL kl 10.00-15.30: Vann, sportsdrikke, bananer, New Energy sjokolade og noe annet godt til de siste milene.

På grunn av Covid-19 restriksjoner ber vi deltagere som skal sykle fra Norheimsund om å stille ferdig påkledd til start.

VOSS IDRETTSHALL kl 11.00-18.30: Baguett, Bonaqua vann, Cola og Hennig-Olsen krone is!

TRANSPORT FØR NORHEIMSUND-VOSS - Buss fra TREK Bergen, Fjøsangerveien 207 kl. 08.00 til Norheimsund Idrettshall. - Buss fra Voss Idrettshall kl. 08.30 til Norheimsund Idrettshall. NB! Blir du kjørt privat fra Bergen til Norheimsund må du kjøre om Mundheim, eller kvelden før. Mellom 08.00 og 11.30 vil Kvamskogen være stengt for medgående trafikk. Les mer på side 32.

LØYPE Starten går fra Norheimsund idrettshall kl. 11.00. Vi følger strømmen av syklister fra Bergen gjennom matstasjonen i Norheimsund og ned til hovedveien i Norheimsund. Vi sykler bort til Straumen og til høyre i krysset. Vi følger Hardangerfjorden til Granvin hvor vi tar inn på sykkelveien på vestsiden av Granvinsvannet. Vi sykler opp Skjervet og videre mot Dalsleitet før vi triller ned til målstreken ved Tvildemoen på Voss.

8


•bikefinder

ci_ ro

.µ .µ

0

E

GJ l.... ..Y.. (/)

SIKRE SYKKELEN DIN MOT TYVERI

We'll find it.

Spor sykkelen fra mobilen og velg inkludert sykkelforsikring f ra Tryg som gir full erstatning, uten egenandel . Enten finner du sykkelen, eller sa er du forsikret.

::J ""O l....

GJ

l....

GJ ""O C LL GJ ..Y..

0)

""O GJ

@

L

® 8 rl (D Q.J

3

v /\ (D --+,

Kj0p Na

Try�IO

::J Q_ (D

75% av rapporterte stjalne sykler med BikeFinder har blitt gjenfunnet - frerre enn 2% blir funnet uten BikeFinder. 9


10


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

For deg som er over middels opptatt av oversikt. Tripletex er økonomisystemet som gir deg full oversikt over inntekter, kostnader, prosjekter og ressursbruk. Alt en bedrift trenger for å vokse, enten den er stor eller liten, ny eller veletablert. Les mer på tripletex.no

11


Bergen-Voss før og etter pandemien

Om vi skrur tiden 1,5 år tilbake var det ingen som så for seg den omveltningen vi etter hvert skulle oppleve. Over natten ble livet slik vi kjenner det snudd på hodet. Dette påvirket all sosial aktivitet, også idretten. Lag og kontakt-idretten ble forbudt, og all individuell innendørs idrett måtte flytte ut. Undertegnede har selv to barn i Bergen kunstløp klubb og det var spesielt å se kunstløpere trene trinn og hopp på en fotball bane, men idretten har vært flink til å tilpasse seg. Noen fikk etter hvert utøve sin idrett i takt med smittesituasjonen. For Bergen Cykleklubb som trener ute har medlemmene kunne trene tilnærmet normalt på sommerhalvåret, men ritt var det dårlig med. Bergen Cykleklubb arrangerte selv kun ett aktivt ritt, Bontveit tempo, og nasjonale ritt var det også dårlig med. Situasjonen var ganske lik for resten av sykkel Norge. Når vi flyttet inn i spinning salen vår om vinteren var det kun medlemmer under 20 år som fikk trene mens de over måtte vente. I løpet av vintersesongen 20/21 fikk våres voksne medlemmene trene totalt to uker!! 12

De fleste mosjonsarrangementer er flotte sosiale happeninger. Da det å samles ble forbudt var det kroken på døren. Det ene turrittet etter det andre ble avlyst. Stolte turritt som Skjærgårdsrittet, Bergen-Voss og Styrkeprøven med henholdsvis 41, 43 og 54 uavbrutte gjennomføringer måtte ta Timeout. Men, i utfordrende tider blir vi utfordret til å tenke nytt. I samarbeid med vår påmeldings/ tidtaker samarbeidspartner Ultimate Sports Service kunne vi sommeren 2020 tilby våre sykkelvenner Bergen-Voss i en virtuell utgave. Deltagere kunne melde seg på og gjennomføre en sykkeltur på minst 160km. Denne turen måtte dokumenteres via en sportsklokke, eller sykkel computer og aktivitetsfilen skulle så lastes opp i systemet hvor det ble laget en «virtuell resultatliste». Fokuset med arrangementet var å gi sykkelvenner et treningsmål og en aktivitet å gjennomføre i annerledesåret 2020. Godt over 400 syklister gjennomførte Bergen-Voss virtuell i 2020 og turen ble registrert i adelskalenderen. Vi hadde deltagere fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi hadde dessuten deltagere i Tyskland og Singapore.


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Korona tiltakene traff Norge over natten, men det ser ut til at det vil ta lang tid å komme tilbake dit der vi var. Vi må lære å leve med Korona fremover og tilpasse våre arrangementer til de smitteverns krav som gjelder. Vi følger spent med på regjeringens gjenåpningplan. Det ser ut til å gå veien for Norge og norske arrangementer, men ting kan endre seg fort. Media sitt fokus på dramatiske overskrifter hjelper heller ikke følelsen av å bevege seg fremover. Tidligere på våren laget vi en 14 siders smitteverns plan slik at vi kunne gjennomføre Bergen-Voss med forholdsvis strenge krav. Fokuset har vært på å ha god plass der hvor deltagere møtes. Maten vi serverer har også måttet vurderes nøye. Der vi tidligere ikke har ønsket å servere mat i emballasje pga forsøpling, er vi nå påtvunget dette i år og kanskje senere for å minimere smittefare. Puljestrukturen og startavviklingen har vi også måttet revurdere. Hele arrangementet har vi måttet planlegge på nytt.

Å avlyse årets arrangement hadde vært en enkel løsning, men vi har i det lengste ønsket å gi våre sykkelvenner et tilbud. Derfor har vi brukt 2021 på å tilpasse arrangementet dagens krav. BergenVoss 2021 håper vi at dere opplever som et godt arrangement. Vi ber samtidig om forståelse om noen skulle savne at ikke alt er slik som før. Årets sykkelritt vil gi oss mange nyttige erfaringer som vi kan ta med oss inn i fremtiden. Bergen-Voss 2021 er gjort mulig takket være et godt samarbeid mellom mange ulike idrettslag, Røde kors hjelpekorps, politiet og kommersielle samarbeidspartnere. Vi ønsker alle deltagere velkommen til årets arrangement og god tur til Voss! Sykkelvennlig hilsen Nils Olaf Solberg Daglig leder Bergen Cykleklubb

13


FOTO: ADRIAN SØGNEN

Når du har gjort ditt er det vår tur til å gjøre vårt

Under årets Bergen-Voss sørget Tide for at over 800 syklister kunne lene seg tilbake og nyte en avslappende tur hjem fra Voss. I visshet om at deres sykler lå trygt i

Tidebagasjerommet står alltid klar etter Bergen-Voss og slik at de fikksykkelrittet den med seg rett fra bussen. sørger for at du som syklist kan lene deg tilbake og nyteneste en avslappende tur hjem. om sykkelen Under års arrangement vil vi igjen stå Ipåvisshet for å sikre degat som reisende trygtskal i bagasjerommet bussen. atligger opplevelsen bli så komfortabel og på fin som mulig. Det som er viktig for deg er det aller viktigste for oss.

Små, viktige detaljer gir deg størrestå reiseopplevelser. Under neste arrangement vilenda vi igjen klar for å sikre deg en trygg, komfortabel og god avslutning på ditt Bergen-Voss-eventyr. Små, viktige detaljer gir deg enda større reiseopplevelser.

14

Leie turbuss tide.no

Kontakt oss på tur@tide.no tlf. 05505 tlf 05505 | tur@tide.no | tide.no

tide.no


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Du er ikke i mål før du har restituert - skikkelig Når du deltar på Bergen–Voss er det viktig å ha en plan for hele løpet. Hos oss får du både god oppladning og restitusjon, så er det opp til deg å sørge for en god plassering.

STOLT SPONSOR AV BERGEN–VOSS

Fem uvanlig unike hoteller i Bergen: Augustin, Grand Terminus, Villa Terminus, Zander K og Bergen Børs. www.debergenske.no

15


Uken før rittet

16


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Uken før rittet

Du får et deltakerbevis tilsendt på e-post den siste uken før rittet. Her får du oversikt over din bestilling og evt. tilleggskjøp.

RITTKONTOR Startnummer hentes på rittkontoret hos TREK Bergen på Fjøsangerveien 207.

Viktig er også velfungerende lys foran og bak. Dette for din egen og andres sikkerhet. Trenger du hjelp med sykkelen eller trenger deler, utstyr og klær, ta kontakt med samarbeidspartner TREK Bergen.

Rittkontoret holder åpent:

Torsdag 12. august kl. 10.00 - 17.30 Fredag 13. august kl. 10.00 - 17.30 Startnummer skal festes på ryggen og sykkelen og være synlig under rittet.

GÅ OVER SYKKELEN I GOD TID Sykkelen må være i god stand før rittet. Sjekk at alle bevegelige deler (drivverk) er rene og velsmurte. Ta med et par reserveslanger, evt et ekstra foldedekk og verktøy. Det er viktig at dekkene på sykkelen er nye men innkjørte, slik at du unngår punkteringer i løypen! Det er spesielt viktig at du ikke bruker nedslitte bremseklosser og at felgene er i god stand og rengjorte. Det er mange tekniske utforkjøringer på Bergen-Voss og her bør ikke bremsene svikte. 17


Elektronisk tidtaking og montering av tidtakerbrikken I 2021 benytter vi et nytt tidtakersystem mest kjent fra triathlon og ski. Istedenfor en chip back på startnummeret slik som før sykler alle nå med et band som festes rundt ankelen. Direktør av Ultimate Sports Service forteller om dette nye systemet. Ultimate Sport Service og Bergen-Voss introducerer i 2021 arrangementet RaceResult Active - en aktiv chip teknologi: Efter flere år med en engangschip og resourcetung hardware går parterne mod en mere moderne, mere grøn og mere bæredygtig profil, hvor den nye teknologi baserer sig på en chip som deltagerene skal returnere efter arrangementet og som tillader mere trafiksikrer mellemtider uden gene for syklister og øvrige trafikanter.

Derudover medfører det en opskalering på antallet af mellemtider. Med andre ord et grønnere og stærkere teknisk produkt til deltageren. Den nuværende klimadagsorden, hvor vi ønsker at gøre en forskel, samt højere forventning fra deltagere på antal mellemtider gør at vi mener det er det rigtige valg at gøre - allerede fra 2021. RaceResult Active er i 2019 benyttet i bl.a. Vasaloppet samt alle IRONMAN Europe arrangementer. Den nye chip bæres af deltageren i et bånd omkring ankelen. NB! Ankelbåndet er en flerbruksbrikke og den skal leveres inn etter målgang. I tillegg til ankelbåndet vil alle få utdelt et startnummer til sykkelen som festes med strips, og et startnummer som festes på ryggen med sikkerhetsnåler.

Den nye chip bæres af deltageren i et bånd omkring ankelen.

18


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Informasjonen på startnummer

BERGEN-VOSS 2021

Hans Edvard Seim

Ola Nordmann

T-Skjorte: M

T-SKJORTE

BAGASJELAPP

BERGEN-VOSS 2021

1

(Brett og riv)

BERGEN-VOSS 2021

BAGASJELAPP BRETTES HER

BAGASJELAPP Festes med strips på bagasje.

VOSS-BERGEN - kl. 17:00

Fellesstart kl. 11:00

Denne billetten gjelder for følgende distanse/tidspunkt:

Startnr: 13 Startnr: HansNordmann Edvard Seim Ola T-skjorte: Størrelse L T-skjorte: T-Skjorte: Fellesstart kl 11:00M

(Brett og riv)

BUSBILLETT

KVITTERING: T-skorte og bussbillett

Har du kjøpt transport må du ta kvitteringene med. Våre funksjonærer på Voss vil kreve kvittering før du får transport hjem.

BERGEN-VOSS 2021

På rittkontoret henter du konvolutt med startnummer til sykkelen og et perforert ark. Arket inneholder startnummer (festes på ryggen), bagasjelapp og kvitteringer som viser hva du har kjøpt av tilleggsprodukter.

1

Hans Edvard Seim

Ola Nordmann

RIV AV BAGASJELAPPEN FØR MONTERING AV STARTNUMMERET - BRETT PERFORERINGEN FØR DU RIVER

BERGEN-VOSS 2021 Pulje: 8

(Brett og riv)

Ultimate Sport Service . +45 7026 5252

STARTNUMMER Festes med sikkerhetsnåler på ryggen.

Hans

Nærmeste pårørende

1

32-33 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.00t)

Ambulanse (ved alvorlige skader) : 113

Røde Kors(ved mindre skader) : 56 55 89 57

:..........................................................................................

Fellesstart: 11:00

Bergen-Voss bryte-telefon: 938 96 166

T-Skjorte: M

Tlf/mobil:.....................................................

19


Vi heier deg frem! Bergen cykleklubb tror på livsglede i Bergensregionen gjennom sykkelsport for alle. En samlende og engasjerende klubb som skaper idrettsglede og prestasjoner. Bouvet deler dette engasjementet! 20


72 BUTIKKER

i hjertet av Bergen

Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave Følg oss!

Vi er Bergen sentrums største kjøpesenter. Vegg i vegg med Bygarasjen, rett under Fløyen, med ryggen mot Ulriken og ansiktet mot Lille Lungegårdsvann. Vi er både inngangsporten og utgangsdøren til Bergen Sentrum. Velkommen!

BERGENSTORSENTER.NO

21


På rittdagen

22


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Startområdet ved Edvard Griegsplass På startnummeret står det et puljenummer, et puljenavn og et klokkeslett. Noen av puljene man kunne velge mellom ved registrering har få påmeldte. I slike tilfeller har vi slått flere puljer sammen. Det er derfor best å forholde seg til puljenummeret videre frem mot rittet. Nedenfor finner du en oversikt over alle startpuljer på dagen.

både inne i Grieghallen og i parkeringsanlegget under. Har du et gult startnummer benytter du toaletter i kjelleren (inngang på sørsiden av Edvard Greigs plass). Har du et grønt startnummer benytter du toalettene inne i Grieghallen.

Finn din pulje og vær klar ca 15 minutter før angitt starttid. Speakeren vil angi når det er din tur til å stille deg opp i startslusen. Det er derfor viktig at alle følger anvisninger fra speakeren og puljevaktene.

Trenger du parkering, anbefaler vi Bygarasjen eller Bergen Griegpark.

Trenger du teknisk assistanse vil TREK Bergen være tilgjengelig ved start.

Av smittevernshensyn har vi økt avstanden mellom puljene til 5 minutter. Toaletter har vi

Startområdet Grønn WC

TREK Bergen

Bag a s je

in n l

eve

rin g

Gul WC

Startslusen

23


24

Puljenummer

Starttid 05:30:00

Puljenavn Earlybirds - under 20 km/t - tilsvarer 8-10 timer

1 2

07:00:00 07:05:00

a) Over 38 km/t - (tilsvarer sluttid under 4.10 t) b) Over 38 km/t - (tilsvarer sluttid under 4.10 t)

3 4

07:10:00 07:15:00

a) 36-38 km/t - (tilsvarer sluttid under 4.30 t) b) 36-38 km/t - (tilsvarer sluttid under 4.30 t)

5

07:20:00

c & d) 34-35 km/t - (tilsvarer sluttid under 4.45 t)

6 7 8

07:25:00 07:30:00 07:35:00

a) 32-33 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.00 t) b & c) 32-33 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.00 t) d & e) 32-33 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.00 t)

9 10 11

07:40:00 07:45:00 07:50:00

a) 29-31 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.30 t) b) 29-31 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.30 t) c-g) 29-31 km/t - (tilsvarer sluttid under 5.30 t)

12 13 14

07:55:00 08:00:00 08:05:00

a) 27-28 km/t - (tilsvarer sluttid under 6.00 t) b-d) 27-28 km/t - (tilsvarer sluttid under 6.00 t) e & f) 27-28 km/t - (tilsvarer sluttid under 6.00 t)

15 16

08:10:00 08:15:00

a) 23-26 km/t - (tilsvarer sluttid under 7.00 t) b & c) 23-26 km/t - (tilsvarer sluttid under 7.00 t)

17

08:20:00

a) 20-22 km/t - (tilsvarer sluttid under 8.00 t)


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

25


Kvardagen er din igjen!

2mnd gratis trening! Bli medlem nå! *Gjeld ved kjøp av 12 mnd avtale. Deretter 319-449 per mnd avhengig av kva senter du melder deg inn ved. Årleg administrasjonsgebyr på 250,- tilkjem og inkluderer nøkkelkort. Inkluderer oppstartstime og oppfølgingstime med personleg trenar ved innmelding på eit av våre fullskalasentre. Første ordinære trekk 20.09.2021 (forskotbetaling for oktober). Kampanjeperiode 10.0830.09.2021. www.nr1fitness.no

26


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

27


Bergen-Voss traséen

28


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

29


Bergen-Voss - fra start til mål

Starten går fra Edvard Griegsplass (Grieghallen) i Bergen sentrum via Fjøsanger og Fritz Riebers vei til Midttun (11km), Gullbotn (44km), Kvamskogen (75km), Kvanndal (130km) med målpassering på Voss (162 km). Det er over 1000 syklister som deltar i BergenVoss, og mange er uerfarne i store sykkelfelt på landeveien. Derfor er det viktig at alle, såvel erfarne som mindre erfarne, viser hensyn og overholder følgende forsiktighetsregler.

FRA BERGEN TIL GARNES (0 - CA 30 KM) Hold maksimalt 2 rekker i bredden. Ikke ta opp hele veibanen, slik at vi skaper irritasjon for den øvrige trafikken. Dette gjelder generelt for hele rittet.

SKYGGESTRAND (CA 30 - 40 KM) Smal vei med møtende trafikk. Hold godt til høyre langs denne veistrekningen. NB! Unngå forbikjøring!

GULLBOTN (CA 45 KM) Siste del av nedkjøringen fra Gullbotn, må alle syklister ligge på en rekke. Her er det høy fart med skarp sving. NB! Unngå forbikjøring!

KVAMSKOGEN (CA 75 KM) Nedkjøringen fra Kvamskogen ned til Norheimsund er bratt og svingete, og vi kjører gjennom flere mørke tunneller.

1

30


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Denne delen av traséen er som kjent nøytralisert og er del av Timeout-sonen. Ligg på EN rekke, og kjør forsiktig gjennom tunnellene. NB! Unngå forbikjøring!

1

BJØRKHEIM (Samnanger) kl 8.00-11.00: Vann, sportsdrikke, bananer og sjokolade som skal få deg frem til neste matstasjon.

HARDANGERFJORDEN (CA 85 - 140 KM)

2

NORHEIMSUND kl 9.00-13.00: Vann, sportsdrikke, brødmat, bananer, sjokolade og kaffe for få deg frem til neste matstasjon.

3

KVANNDAL kl 10.00-15.30: Vann, sportsdrikke, bananer, sjokolade og noe annet godt til de siste milene.

4

VOSS IDRETTSHALL kl 11.00-18.00: Baguett, vann, Cola og Krone is!

Smal svingete vei langs hele fjorden. Hold godt til høyre langs hele fjorden, og vær oppmerksom på møtende trafikk spesielt i smale og svingete partier.

MÅLGANG (162 KM) Ingen spurting! Alle skal komme velberget og sikkert i mål. Ryttere i felt som kommer samlet til mål blir alfabetisk sortert.

MATSTASJONER

God tur!

4

3

2

En stor takk til våre generøse matsponsorer ved Bergen-Voss 2021. BJØRKHEIM: Bananer fra BAMA og sjokoladebarer fra NEW ENERGY, sportsdrikke og vann. NORHEIMSUND: Brødmat fra NORDIC LUNCH, kaffe fra EVERGOOD, bananer fra BAMA, sportsdrikke og vann. KVANDAL: Bananer fra BAMA og sjokoladebarer fra NEW ENERGY, saltmat, sportsdrikke og vann. VOSS: Baguett fra NORDIC LUNCH, Krone is fra HENNIGOLSEN, Cola sponset av Sparebanken Vest og BONAQUA vann sponset av Coca Cola Norge. Vi håper mat og drikke vil smake! 31


Kvamskogen blir enveiskjørt for medgående biltrafikk mellom kl. 08.00-11.30

I perioden mellom kl 08.00-11.30 vil Fv 7 være stengt ved Frølandsvatnet for all trafikk mot Norheimsund. Det betyr at den øvrige trafikken fra Kvam til Samnanger vil gå som normalt, mens trafikk fra Samnanger i retning Kvam må velge alternative ruter. Vi gjør dette for å redusere den medgående trafikken under rittet og øke sikkerheten til

32

deltakere, øvrige trafikkanter og tilskuere langs traseen. Politiet vil regulere trafikken ved Frøland (Samnanger siden av Kvamskogen) og kjøretøy uten Bergen-Voss akreditering vil bli anvist til andre ruter via Trengereid/Dale eller Eikelandsosen/Mundheim.

Har du en heiagjeng må du sende dem direkte til Voss!


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Timeout

- ta en pause i Norheimsund I 2014 innførte vi Timeout under BergenVoss. I praksis betyr det at tiden nøytraliseres mens man oppholder seg innenfor Timeoutsonen. Vi gjør dette for at deltakerne skal kunne ta seg en velfortjent pause underveis. Tiden stopper på toppen av Tokagjelet og starter igjen etter Straumen bro i Norheimsund. VELKOMMEN TIL TIMEOUT Sykkelvenner i Kvam Herad, Norheimsund Næringslag, Kvam Langrenn og Skiskyttarklubb varter opp med forpleining som er våre deltakere verdig! Våre matsponsorer bidrar også, slik at du får rikelig med mat før du sykler videre til Voss. Har du tekniske problemer med sykkel, står mekanikere fra TREK Bergen klar til å hjelpe deg.

Timeout starter på toppen av Tokagjelet og tidtakingen starter igjen etter Straumen bro i Norheimsund. Nøytral sone under Timeout. Kjør forsiktig ned Tokagjelet.

INN OG UT AV MATSTASJONEN Ved rundkjøringen før Norheimsund sentrum sykler de som ikke skal stoppe rett frem. Skal du innom matstasjonen, tar du opp til høyre til idrettshallen. I 2021 er matstasjonen plassert her istedenfor på kaien. Her er det god plass slik at vi kan holde meteren til andre deltagere. Etter matstasjonen triller du ned til Norheimsund sentrum og følger hovedveien ut av Norheimsund.

HVEM BIDRAR Timeout i Norheimund er et samarbeid mellom Bergen CK m. sponsorer, Kvam Herad, Norheimsund Næringslag og Kvam langrenn- og skiskyttarklubb.

Ved Straumen bro starter tidtakingen etter Timeout.

33


Timeout i Norheimsund

Til Vo

Fra Bergen

Deltakere som skal ha mat tar til høyre i rundkjøringen

WC Norheimsund idrettshall

34

Mat


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

oss Deltakere som skal direkte til Voss sykler rett frem.

Trasé ut etter mat

Mat

35


Målområdet på Voss MÅLGANG PÅ VOSS Ved passering av tidtakingsmattene på Tvildemoen er rittet offisielt over. Senk farten frem mot neste kryss. Ta til venstre ned Strandavegen og inn til høyre i Vangsgata. Her skal tidtakerbåndet leveres inn til dedikerte frivillige fra Bergen Cykleklubb. Fra målområdet triller du ned til idrettshallen. NB! På grunn av smittevern kan ikke dusjene benyttes i år! Ta derfor med deg et håndkle til å tørke deg med før du kler deg om.

Målområdet på Voss ng Målga

Det blir ingen utskrift av deltager diplomer i 2021. Dette for å minimere køer og tett ansamling av deltagere. Alle deltagere vi få tilsendt diplom automatisk på e-post etter målgang. De som har syklet 10, 15, 20, 25, 30, 35 og 40 ganger, skal likevel motta sine medaljer ved idrettshallen. Bussretur ved Park hotell

Returtransport går i år fra Holbergsplassen, bussholdeplassen ved siden av Park hotell og ikke Voss ungdomsskole som tidligere. Ønsker du mer å spise eller drikke er du velkommen på Voss sine mange utesteder og hoteller.

Idrettshallen

Idrettshallen på Voss Utenfor idrettshallen finner du bagasjen din og inne i idrettshallen er selve hallen gjort om til to store herre garderober, en for de med gult startnummer og en for de med grønne. Damene benytter garderobene i kjelleren som tidligere.

36

Inngang damer

Bagasje utlevering

Inngang herrer grønne startnummer Inngang herrer gule startnummer

Utgang damer Utgang herrer grønne startnummer

Utgang herrer gule startnummer


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

37


Norheimsund Syklist, støtteapparat eller tilskodar: Velkomen til ein hyggeleg dag i Norheimsund! Her finn du meir enn 50 butikkar og serviceverksemder: Hotell, vinmonopol, apotek, bank, post, mote, sport, fritid., osb.

38

Livet é herleg!


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

HARDANGER TREBÅTFESTIVAL www.trebaat.no

Foto: Britt Jorunn Strandem

Faglege føredrag, marknad, servering, konsertar, folkeliv

39


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Bergen-Voss Service - levert av TREK Bergen TREK Bergen gir service til deltakerne på 3 viktige punkter i løypen, i tillegg til startområdet ved Grieghallen: BJØRKHEIM • NORHEIMSUND • KVANNDAL

HVA VI KAN HJELPE MED: • Skifte slange/dekk • Skifte gir/bremsewire • Justere gir/bremser • Smøre/skjøte kjede • Rette opp hjul OBS! TREK Bergen erstatter ikke defekte deler på servicestasjonene (hjul, sete, setepinne, gir - og bremsesystem osv)!

HVA DU KAN GJØRE SELV Vi oppfordrer alle syklister til å være godt forberedt før rittet. Sjekk at dekk og slanger er feilfrie og at hjulene har gode felgbånd. Ideelt sett bør hjul med nye dekk være innkjørte, slik at du unngår ubehagelige overraskelser i løypen. Sjekk at girsystem fungerer som det skal og at kjeden er velsmurt. Ta med multiverktøy i lommen.

HUSK PÅBUD OM LYS FORAN- OG BAK! Husk at du ikke får starte uten velfungerende lys foran og bak! I startområdet selger TREK Bergen kun ekstra slanger, dekkspaker og minipumpe. God tur!

Fjøsangerveien 207 tlf. 55 27 14 50 www.trekbergen.no

40


Fjøsangerveien 207, tlf. 55 27 14 50 www.trekbergen.no

41


Velg oss. Vi er 1 % resirkulert*. INITIATIV FRA

Norway 42

All rights reserved. COCA-COLA, COCA-COLA uten sukker, FANTA, SPRITE, SPRITE ZERO, URGE, FUZE and BONAQUA are registered trademarks of The Coca-Cola Company. *ETIKETT OG KORK ER IKKE LAGET AV RESIRKULERT PLAST.


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Ønsker deg en fin dag! Hilsen alle oss i Hennig-Olsen Is hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen

43


Sikkerhet på Bergen-Voss

44


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Trygghet i feltet – grunnleggende tegn for bedre kommunikasjon Håndsignaler må være tydelige og skal varsle endringer i god tid slik at resten av gruppen oppfatter signalene. Signaler må meldes av flere bakover i gruppen slik alle får samme beskjed. RETNINGSENDRING Ved veikryss skal evt. retningsendringer varsles med en tydelig utstrakt arm til venstre eller høyre.

STOPP ELLER VÆR KLAR TIL Å STOPPE Når forreste i gruppen kommer til trafikklys, eller hindringer som medfører oppbremsing, skal hånden rekkes tydelig opp. OBS! Det kan være farlig å bremse med kun en hånd på styret. Gi tydelig tegn og brems deretter med begge hender på styret.

HINDRINGER I VEIEN En av de vanligste årsaker til velt er hindringer i veien. Dette kan være flasker, sykkelpumper, steiner eller rett og slett dårlig veidekke. Pek ned på den siden av sykkelen hvor hindringen ligger slik at de bak blir varslet og kan unngå hindringen.

HINDRINGER VED VEIKANTEN Møter du en hindring ved veikanten er det viktig å melde dette bakover i gruppen. Hindringen kan for eks. være en bil, en fotgjenger eller en syklist dere kjører forbi. Vift tydelig bak ryggen med hånden i god tid før du møter hindringer og sving så unna slik de bak deg forstår at de skal gjøre det samme. 45


Safer Cycling

Safer Cycling er et informasjons, holdnings og sikkerhetstiltak der vi setter større fokus på sikkerheten i forbindelse med våre store turritt og treningen i forkant.

SENK SKULDRENE Vi vil gjøre alt vi kan for at din sikkerhet kommer i første rekke, og vi håper med denne oppfordringen at du vil gjøre det samme. Vårt mål er at våre turritt skal være de vakreste, de mest spektakulære, de mest utfordrende, de morsomste og samtidig de tryggeste turrittene i Norge!

STÅENDE SYKLING

Skal du stå og trå, så reis deg samtidig med at du har kraften på pedalen når den er på toppen av tråkket. Ellers risikerer du at sykkelen din siger bakover og skaper farlige situasjoner for de bak deg.

HVA VI IKKE GJØR I FELTET - Vi spytter ikke til alle kanter. Skal du spytte/ snyte deg, så sikt på ditt eget forhjul, slik at kun du tar imot det som måtte komme. Og ta hensyn til vindforholdene. - Vi kjører ikke fra de andre i motbakkene.

SAFER CYCLING

Vi ønsker å gjøre våre turritt til “lavskulderarrangement” (må ikke forveksles med lavterskelarrangement). Deltakere skal nok få tatt seg ut i den grad de ønsker det, men vi oppfordrer alle til å senke skuldrene noen hakk i forhold til egne, og ikke minst andres forventninger til sluttid.  Vi ønsker som arrangør å flytte fokuset fra tiden i mål til de store opplevelsene underveis.

SKAL VI BLI BEDRE - MÅ VI HELE TIDEN LÆRE

Snakk sammen underveis! Gi både positive og negative tilbakemeldinger. De andre i feltet vil ikke få anledning til å rette opp feil i sin kjøring uten at du tar ansvar for å gi tilbakemelding. Samtidig er det viktig å gi positive tilbakemelding på kjøring som har positive konsekvenser for feltet, f.eks kjøring inn i bakkene, over bakketopper, fart i bakkene.

Naturopplevelser har blitt et av våre varemerker, men gode opplevelser handler også om den gode turen, samholdet og hyggelig fellesskap i feltet!

EN GOD RYTTER ER EN KONSENTRERT RYTTER

HVA VI GJØR I FELTET

Det er svært viktig at du sykler forutsigbart. Hold en stø kurs, ikke vingle, hold et jevnt tråkk. Husk - jevn sykling!

Hold blikket framover. Å snu seg medfører så godt som alltid en ufrivillig bevegelse i styret. Vingling i feltet skal ikke forekomme. Dette er årsaken til mange velt!

PRIORITER SIKKERHET – IKKE TA SJANSER!

46

Et velt i feltet er garantert ingen smart måte å komme seg raskt fram på!


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

Våre Safer Cycling guider

Safer Cycling guidene er motiverte og erfarne syklister fra Bergen Cykleklubb. Felles for disse er en brennende interesse for sikkerhet. De har dessuten gode sosiale egenskaper og fremstår som naturlige ledere.

Safer Cycling-guidene er kampanjens ambassadører 365 dager i året og taler Safer Cycling sin sak i sine individuelle treningsmiljøer. Enkelte av Safer Cycling-guidene leder felles treningsturer uavhengig av klubbtilhørighet i ukene før turrittene.

47


48


Lørdag 14. august 2021 - 45. utgave

49


Foto: Tom Gulbrandsen

BERGEN–VOSS

Vi heier på alle! Som kunde i Sparebanken Vest bidrar du til å forsterke det lokale engasjementet der du bor. Hvert år gir vi tilbake noe av overskuddet i form av støtte til gode prosjekter som bidrar til aktivitet, vekst og utvikling i ditt lokalsamfunn. Vi ønsker Bergen Cykleklubb lykke til med arrangementet.

Profile for Bergen Cykleklubb

Bergen-Voss Program 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded